Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt Evaluering av bombetrussel - oppfølging av trussel 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Senterpartiets stortingsgruppe nnhold: Trussel fremsatt mot Stortinget Evaluering av bombetrussel - oppfølging av trussel 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Senterpartiets stortingsgruppe nnhold: Om oppfølging av trussel fremsatt Evaluering av bombetrussel - oppfølging av trussel X 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen nnhold: Dokument 8:63 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om samdrifter i landbruket Dokument 8:63 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Torgeir Dahl, Lars Myraune og ngjerd Schou om samdrifter i landbruket 2013/ /2013 Landbruks- og matdepartementet Statsråden Side: 1 av 33

2 nnhold: Søknad om bevertning til høringer NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2012/ /2013 Brit Brenno nnhold: Prop 65 L Anmodning om lovteknisk bistand Prop. 65 L ( ) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på nternett) 2013/ /2013 Kulturdepartementet Statsråden nnhold: Dokument 8:65 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. Dokument 8:65 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. 2013/ /2013 Arbeidsdepartementet Statsråden nnhold: Søknad om bevertning - møte med parlamentarikerdelegasjon fra Vietnam FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2012/ /2013 Brit Brenno Side: 2 av 33

3 nnhold: Dokument 8:81 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet Dokument 8:81 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Øyvind Håbrekke, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell ngolf Ropstad om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet 2013/ /2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden nnhold: Dokument 8:50 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i 2022 Dokument 8:50 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne, b Thomsen og Øyvind Korsberg om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i / /2013 Kulturdepartementet Statsråden nnhold: Dokument 8:51 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om et modernisert bokmarked Dokument 8:51 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, b Thomsen og Øyvind Korsberg om et modernisert bokmarked 2013/ /2013 Kulturdepartementet Statsråden nnhold: Bekreftelse på utsettelse av testing av søk H Programkontor H4 og H7 2012/ /2013 Making Waves Side: 3 av 33

4 nnhold: Etterlyser svar - Påberopelse av foreldelse i erstatningssaker hvor staten er skadevolder Påberopelse av foreldelse i erstatningssaker hvor staten er skadevolder 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Meld St 23 Anmodning om høring Meld. St. 23 ( ) Digital agenda for Norge KT for vekst og verdiskaping 2013/ /2013 Forskningsprosjektet Semicolon nnhold: Meld St 13 Høringsnotat Meld. St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken 2013/ /2013 Det norske Skogselskap nnhold: Meld St 12 nnspill Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Det norske Skogselskap Side: 4 av 33

5 nnhold: Meld St 13 Høringsnotat Meld. St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken 2013/ /2013 Frivillighet Norge nnhold: Meld St 25 Anmodning om høring Meld. St. 25 ( ) Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken 2013/ /2013 Atlas-alliansen nnhold: ttalelse - nei til Es V jernbanepakke Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3811/2013 Akershus Nei til E nnhold: Omvisninger og besøk i Stortinget - Plan for aktiviteter og bruk av Stortingsbygningen i 2014 Omvisninger og besøk i Stortinget - Plan for aktiviteter og bruk av stortingsbygningen i 2014 X 2013/ /2013 Janne Berg-jonsson m.fl. Side: 5 av 33

6 nnhold: Nasjonal transportplan opprop for ny Ringeriksbane og E16 i Oppland, Buskerud og Akershus Nasjonal Transportplan / /2013 Ringerike tvikling nnhold: Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Vedrørende mulig anskaffelse - audiovisuell overføring av taler Stortingets avslutningsfest Fireårsfesten 2013 representanter X 2012/ /2013 nnhold: Tilbakemelding på forespørsel om fotografering Stortingets avslutningsfest Fireårsfesten 2013 representanter Tilg.kode SD 2012/ /2013 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Fotograf Sturlason Side: 6 av 33

7 nnhold: Vedrørende frivillige bidrag til kampanjer i regi av Europarådets parlamentarikerforsamling Europarådet PACE henvendelser og annet om / / tenriksdepartementet tenriksministeren nnhold: P26 - kunstprosjekt - bruk og plassering av kunst - oppstartmøte P26 - kunstprosjekt - bruk og plassering av kunst 2013/ / Link Arkitektur nnhold: Takkebrev etter besøk fra - møte med PACE-president Mignon i forbindelse med Norge-besøk nternasjonalt sekretariat Koordinering og organisering av reiser, møter og besøk / /2013 Nobelinstituttet nnhold: Foreløpig tilbakemelding på forespørsel om møter på Stortinget Besøk av vietnamesisk delegasjon nternasjonalt sekretariat Koordinering og organisering av reiser, møter og besøk / /2013 Norges ambassade Hanoi Side: 7 av 33

8 nnhold: Oppfølging - statens ansvar for partenes saksomkostninger Manglende dommerforsikring dl / / Hege Vatland nnhold: Oppfølging - ugyldig dom og kjennelser Manglende dommerforsikring dl / / Hege Vatland nnhold: Dok8:92 S Forslag om omlegging av finansieringen av kommunesektoren og behovsstyrt statlig finansiering av grunnleggende velferdstjenester DOK8:92 S Forslag om omlegging av finansieringen av kommunesektoren og behovsstyrt statlig finansiering av grunnleggende velferdstjenester 2013/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe nnhold: Dok8:93 S Forslag om rammevilkår for norsk skogbruk og treforedlingsindustri DOK8:93 S Forslag om rammevilkår for norsk skogbruk og treforedlingsindustri 2013/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 8 av 33

9 nnhold: Program for høring Prop. 75 L ( ) Endringer i konkurranseloven X 2013/ /2013 nnhold: Rehabilitering av P26 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Prinsensgt. 26 tleie av areal avtale mellom Halvorsens Conditori og Stortingets administrasjon - Sak DL N 2009/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Stortingets presidentskap og direktør nnhold: Stortingsarkivet - bemanningsplan og arbeidsoppgaver etter etablering av sentralarkivet Stortingsarkivet - bemanningsplan og arbeidsoppgaver etter etablering av sentralarkivet X 2013/ /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Eli Pauline Fiskvik nnhold: Rehabilitering av P26 - oppdatert notat ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Prinsensgt. 26 tleie av areal avtale mellom Halvorsens Conditori og Stortingets administrasjon - Sak DL N 2009/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Side: 9 av 33

10 nnhold: Meld St 12 H Svar på spørsmål 5 fra Høyres fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Meld St 12 FrP Svar på spørsmål 70 fra Fremskrittspartiets fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Meld St 12 FrP Svar på spørsmål og 114 fra Fremskrittspartiets fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Riksrevisjonens revisor for Stortinget - ***** ***** ***** Riksrevisjonen - informasjon fra presidentskapet N 2013/ /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Stortingets presidentskap og direktør Side: 10 av 33

11 nnhold: Meld St 12 H Svar på spørsmål og 8 fra Høyres fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Meld St 20 Anmodning om høring Meld. St. 20 ( ) På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen 2013/ /2013 Kunst og design i skolen nnhold: Meld St 20 Høringsnotat Meld. St. 20 ( ) På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen 2013/ /2013 VeTeBu nnhold: Prop 90 L Høringsnotat Prop. 90 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) 2013/ /2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen Side: 11 av 33

12 nnhold: Prop 90 L Høringsnotat Prop. 90 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) 2013/ /2013 Norsk Sykepleierforbund nnhold: Prop 91 L Høringsnotat Prop. 91 L ( ) Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) 2013/ /2013 Den norske legeforening nnhold: nvitasjon til lansering av CDPs publikasjon How States abolish the death penalty ifbm 7 møte i Den internasjonale kommisjonen mot dødsstraff FK nnenlandsreiser 2013 nvitasjoner Møter 2012/ /2013 tenriksdepartementet nnhold: Meld St 25 Anmodning om høring Meld. St. 25 ( ) Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken 2013/ /2013 FOKS Side: 12 av 33

13 nnhold: Svar på henvendelse i brev av invitasjon til Boligpolitisk lederkonferanse KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Kommunal- og regionaldepartementet nnhold: Tilbakemelding på henvendelse vedrørende besøk av stortingsrepresentant - Grunnlovsjubileet 2014 Grunnlovsjubileet 2014 Eksterne henvendelser korrespondanse / /2013 llensaker bibliotek nnhold: Meld St 25 Anmodning om høring Meld. St. 25 ( ) Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken 2013/ /2013 Plan Norge nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Den norske legeforening Side: 13 av 33

14 nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Oslo kommune - Helseetaten - Overgrepsmottaket nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Barneombudet nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Norsk Forbund for tviklingshemmede nnhold: Besøksrapport - vannskade Vannlekkasje fra rør - opprydding etter vannskade - fuktmålinger 2013/ / Polygon Side: 14 av 33

15 nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 NCEF Norge nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Likestillings- og diskrimineringsombudet nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Norsk Legevaktforum nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Norsk Sykepleierforbund Side: 15 av 33

16 nnhold: Meld St 15 Anmodning om høring Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Reform - ressurssenter for menn nnhold: Sluttrapport - opprydding etter vannskade - fuktmålinger Vannlekkasje fra rør - opprydding etter vannskade - fuktmålinger Tilg.kode SD 2013/ /2013 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Polygon nnhold: Georgias ambassadør - Forespørsel om formøte før Norge-besøk av Georgias minister for euroatlantisk integrasjon - Petriashvili i mars nternasjonalt sekretariat Koordinering og organisering av reiser, møter og besøk / / Georgias ambassade Oslo nnhold: Georgias ambassadør - Avtaler formøte før Norge-besøk av Georgias minister for euroatlantisk integrasjon - Petriashvili i mars nternasjonalt sekretariat Koordinering og organisering av reiser, møter og besøk / / Georgias ambassade Oslo Side: 16 av 33

17 nnhold: Personal - ***** ***** ***** Personal 2011/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Anmodning om bakgrunn til møte med Georgias minister for euroatlantisk integrasjon - Petriashvili FK Forespørsler Besøk Møter / / tenriksdepartementet nnhold: Talepunkter til møte med Georgias minister for euroatlantisk integrasjon - Petriashvili FK Forespørsler Besøk Møter 2013 X 2012/ /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 14 Organinterne dokumenter nnhold: Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - Protokoll fra ordinært sameiermøte Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - ( tidl. Maridalsveien 10 ) - Sak DL 2008/ / Enqvist Eiendomsdrift Side: 17 av 33

18 nnhold: Anskaffelsesprotokoll for opprydding etter vannskade - fuktmålinger Vannlekkasje fra rør - opprydding etter vannskade - fuktmålinger X 2013/ / ngar Kristoffersen nnhold: Medlemskontingenter for ansatte i Stortingets administrasjon Medlemskontingenter for ansatte i Stortingets administrasjon - DL X 2013/ /2013 Randi Wisnes Haugen nnhold: tvendig solavskjerming - riksantikvarens kommentarer tvendig solavskjerming 2013/ / Riksantikvaren nnhold: tvendig solavskjerming tvendig solavskjerming 2013/ /2013 Riksantikvaren Side: 18 av 33

19 nnhold: Meld St 22 Høringsnotat Meld. St. 22 ( ) Verdens fremste sjømatnasjon 2013/ /2013 Norges Fiskarlag nnhold: Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2013 Forening for beboere og pårørende i Ashraf nnhold: Avtale om kjøp av usikkerhetsanalyse vedr rehabilitering av Prinsensgate P26 - meddelelse om kontraktstildeling Avtale om kjøp av usikkerhetsanalyse vedr rehabilitering av Prinsensgate 26 - Ny garasjeinnkjøring og varemottak 2012/ / Det Norske Veritas nnhold: Meld St 20 Høringsnotat Meld. St. 20 ( ) På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen 2013/ /2013 Rådet for fylkeskommunale fagskoler Side: 19 av 33

20 nnhold: Avtale om kjøp av usikkerhetsanalyse vedr rehabilitering av Prinsensgate 26 - informasjon om kontraktstildeling Avtale om kjøp av usikkerhetsanalyse vedr rehabilitering av Prinsensgate 26 - Ny garasjeinnkjøring og varemottak 2012/ / Metier nnhold: Meld St 13 nnspill Meld. St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken 2013/ /2013 Norsk Landbrukssamvirke nnhold: Avtale om kjøp av usikkerhetsanalyse vedr rehabilitering av Prinsensgate 26 - informasjon om kontraktstildeling Avtale om kjøp av usikkerhetsanalyse vedr rehabilitering av Prinsensgate 26 - Ny garasjeinnkjøring og varemottak 2012/ / Terramar nnhold: Meld St 13 Høringsnotat Meld. St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken 2013/ /2013 Norges forskningsråd Side: 20 av 33

21 nnhold: Meld St 13 Høringsnotat Meld. St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken 2013/ /2013 Norges Bondelag nnhold: Prop 91 L Høringsnotat Prop. 91 L ( ) Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) 2013/ /2013 Kontrollkommisjonen AHS nnhold: Høflighetsbrev til stortingspresidenten fra parlamentspresidenten i Malta Høflighetsbrev og gratulasjoner til stortingspresidenten 2011/ / Malta Nasjonalforsamlingen nnhold: Prop 100 L Høringsnotat Prop. 100 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) 2013/ /2013 Den norske legeforening Side: 21 av 33

22 nnhold: Meld St 24 Anmodning om høring Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage 2013/ /2013 Hovedorganisasjonen Virke nnhold: Meld St 24 Anmodning om høring Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage 2013/ /2013 tdanningsforbundet nnhold: Meld St 13 Presentasjon til høring Meld. St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken 2013/ /2013 Norges Bondelag nnhold: Henvendelse vedrørende St Meld 5 - opprettelse av fast samarbeidsorgan på departementetsnivå for innspill fra matindustrien FK Henvendelser tenriks / /2013 NHO Mat og Landbruk Side: 22 av 33

23 nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Rennebu kommune nnhold: nvitasjon til representantskapsmøtet til niversitets- og høgskolerådet - Høgskulen i Sogn og Fjordane KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 niversitets- og høgskolerådet nnhold: ndersøkelse om uønsket atferd mot norske myndigetspersoner ndersøkelse om uønsket atferd mot norske myndigetspersoner 2013/ /2013 Politihøgskolen nnhold: nvitasjon til seminar om ung ensomhet - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Røde kors Side: 23 av 33

24 nnhold: nvitasjon til frokostmøte - styrer staten for mye eller klager kommunene for mye? - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: Meld St 24 Anmodning om høring Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage 2013/ /2013 Barnehageoppropet nnhold: Anmodning om deltakelse i ekspertmøte om medie- og informasjonskompetanse - Stockholm FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Medietilsynet nnhold: nvitasjon til seminar om ung ensomhet - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Røde kors Side: 24 av 33

25 nnhold: nvitasjon til frokostmøte - styrer staten for mye eller klager kommunene for mye? - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: Henvendelse - særfradrag for store helseutgifter Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3893/2013 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Kopi av brev til Helsedirektoratet - Helsedirektoratets avvisning av HV-positives arbeid Kopi av brev til / fra departementer - Helsedirektoratet / /2013 Karen Kristine Friele nnhold: Prop 96 L Anmodning om høring Prop. 96 L ( ) Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) 2013/ /2013 Norges Rederiforbund Side: 25 av 33

26 nnhold: Meld St 15 Høringsnotat Meld. St. 15 ( ) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve 2013/ /2013 Krisesentersekretariatet nnhold: ttalelse - nytt fengsel i Stokke kommune Henvendelser - kriminalomsorg / /2013 Stokke kommune nnhold: Meld St 29 Anmodning om høring Meld. St. 29 ( ) Samfunnssikkerhet 2012/ /2013 Norsk Folkehjelp nnhold: Svar på henvendelse i brev av invitasjon til å besøke Traumepoliklinikken ved Modum Bad HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Modum Bad Side: 26 av 33

27 nnhold: nvitasjon til frokostmøte - styrer staten for mye eller klager kommunene for mye? - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: nvitasjon til frokostmøte - styrer staten for mye eller klager kommunene for mye? - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: Kopi av brev - Bergen tingretts saksbehandling av konkursbo Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3903/ Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Meld St 12 FrP Svar på spørsmål 71 fra Fremskrittspartiets fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren Side: 27 av 33

28 nnhold: Meld St 12 H Svar på spørsmål 4 fra Høyres fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / ØstlandsSamarbeidet nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / H Sogn og Fjordane nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Møre og Romsdal fylkeskommune Side: 28 av 33

29 nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Hedmark fylkeskommune nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Rana kommune nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Rådgivende ngeniørers Forening nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Beboere fra Vossestrand Side: 29 av 33

30 nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Vegforum Nord nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Næringsarena Hålogaland nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / For Jernbane nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Vest-Agder fylkeskommune med flere Side: 30 av 33

31 nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Vest-Telemark Næringsutvikling med flere nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring 2013/ / KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / NHO og LO på Vestlandet nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Jernbaneforum Gjøvikbanen c/o Oppland fylkeskommune Side: 31 av 33

32 nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Landsorganisasjonen i Norge nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Vestvågøy kommune nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Vågan Arbeiderparti nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ / Troms fylkeskommune Side: 32 av 33

33 nnhold: Meld St 26 nnspill 2013/ /2013 Ringerike tvikling Side: 33 av 33

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10.

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 13.10.2009 nnhold: Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009 Arealdisponering X 2009/616-9 9048/2009 Geir

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Dok.dato: 30.09.2009. Uttalelse om offshoring fra NITOs kongress 2009 - NITO krever en gjennomgang av norske selskapers offshoring av IKT-oppgaver

Dok.dato: 30.09.2009. Uttalelse om offshoring fra NITOs kongress 2009 - NITO krever en gjennomgang av norske selskapers offshoring av IKT-oppgaver Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.10.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.10.2009 Oppsigelse av service- og vedlikeholdsavtale - gjelder programmer som besøksregistrering - administrasjon

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer