Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag"

Transkript

1 Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015

2 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi alle skal oppleve et godt bomiljø. Men noen ganger kan det være lett å miste oversikten over alt sammen. Styret har med beboerheftet forsøkt å samle så mye av den informasjonen du som beboer kan få bruk for i det daglige på ett lett tilgjengelig sted. Beboerheftet er et hendig dokument og kan benyttes til det meste. Det er likevel slik at endringer i ordensregler eller vedtekter ikke blir fanget opp av beboerheftet når de inntreffer. Det kan også vedtas endringer i sentralt gitte lover og forskrifter som borettslaget og dets beboere må forholde seg til. Derfor vil det til enhver tid være originaldokumentene som vil være gjeldene om det skulle oppstå avvik mellom disse og beboerheftet. Det er borettslagets generalforsamling som kan vedta endringer på vedtektene, mens ordensreglene har styret mulighet til å endre. Det vil bli informert om eventuelle endringer og sendt ut nye versjoner til alle beboere. Trenger du nytt eksemplar ta kontakt med styret. Informasjon om Klyve 1 Klyve 1 borettslag består av totalt 132 leiligheter i 6 blokker, hvorav de første leilighetene var innflyttingsklare i Borettslagets bygningsmasse er godt vedlikehold og har en god standard. Godt vedlikeholde bygninger er en viktig for bomiljøet og verdien på leilighetene. Lyse fine fasader og ny rød takstein Klyve 1 har også blitt en del av den digitale tidsalder og er nå tilstede på det store internettet. På finner du nesten alt du måtte trenge av informasjon. Her finnes borettslagets vedtekter og ordensregler, alle referater fra styremøter og alle informasjonsskriv som også henges opp på oppslagstavler. I tillegg har Klyve 1 egen profil på Facebook med bilder og meldinger. Vi tar gjerne imot mer materiale for publisering fra beboere som ønsker å dele med oss andre.

3 Styret i Klyve 1 Styret Styret er valgt av borettslagets generalforsamlingen som holdes årlig. Sammensetningen av styret skal på en best mulig måte gjenspeile beboerne som bor i Klyve 1. Alle styremedlemmer er selv beboere i borettslaget. Styret består av 5 medlemmer fordelt på styreleder, sekretær og 3 styremedlemmer, i tillegg deltar første varamedlem på alle møter. Deltagere til styret forslås av uavhengig valgkomite før hver generalforsamling og velges for 2 år. Borettslagsloven 8-8 setter rammen for styrets arbeid. Noen av oppgavene som utføres av styret er: - Kalle inn og holde generalforsamling - Arbeid med budsjett - Informasjonsformidling - Arrangere dugnad - Oppfølging av HMS og internkontrollsystemer - Svare på forespørsler fra beboere - Behandle innkomne klagesaker Du finner styrets postkasse i oppgang 55A Styret i Klyve 1 er aktive gjennom året med månedlige styremøter og ekstra arbeidsmøter når spesielle oppgaver skal løses. Det disponeres ett eget rom i kjelleren på 55A hvor styremøtene avholdes. Styret trenger innspill fra beboerne for å kunne gjøre Klyve 1 til et enda bedre borettslag å bo i. Det er beboerne selv som vet best hva som vil kunne være med å bedre bomiljøet vårt. Du kan sende epost, ringe eller slå av en prat når du møter på ett styremedlem. Noen saker krever skriftlig melding til styret. Være seg forslag til generalforsamling eller klager på naboen. For dette henger det en postkasse med hengelås på i trappen ned mot kjelleren i oppgang 55A, eller du kan benytte epost. Du kan sende epost til Styreleder kan nås på telefon:

4 Vaktmester Vaktmester I Klyve 1 er vi så heldige at vi har en egen vaktmester, han heter Lars Morten Svendsen og har vært ansatt hos oss siden Morten kjenner derfor borettslaget og dets beboere svært godt. Vaktmesters hovedarbeidsoppgave er å drive preventivt vedlikehold på lagets bygninger og uteområder. I tillegg utfører vaktmester flere andre oppgaver: - Oppfølging av internkontrollsystem i samarbeid med styret. - Salg av polletter til vaskerier. - Utdeling av avfallsposer og salg av ekstrasekken. - Klipping av gress og stell av planter og andre buskevekster. - Samt mange andre oppgaver av varierende art. Vaktmester har følgende arbeidstider: Et eksempel på ett forskjønningsprosjekt i regi av vaktmester Mandag, Tirsdag og Torsdag - 07:30 15:00 Onsdag - 07:30 19:00 Fredag (partallsuker) - 07:30 15:00 Fredag (oddetallsuker) - Fri Onsdager mellom klokka 17 og 19 har vaktmester åpen brakke. Da er det mulig å komme innom for kjøp av polletter eller for påfyll av avfallsposer. Har du oppdaget noe som trenger utbedring eller utskifting, henger det lister i alle oppganger hvor du kan skrive ned hva det gjelder. Vaktmester er regelmessig innom for å se om det er noe som trenger hans oppmerksomhet. Her finner du arbeidsbrakka til vaktmesteren Ønsker du å få endret navnelappen på ringeklokka eller postboksen ta kontakt med vaktmester for dette. I arbeidstiden kan du kontakte Morten på: Telefon eller SMS på nummer: eller du kan sende epost til

5 Helse, Miljø og Sikkerhet For at Klyve 1 skal være et godt sted å bo må vi ha et kontinuerlig fokus på arbeidet med HMS. Mye av arbeidet foregår uten at du som beboer trenger å tenke på det, men det er noen punkter hvor vi alle kan bidra med vårt. Søppel: Vi har containere for husholdningsavfall og for papp og papir. Det er greit å påpeke at søppel skal inn i containerne og ikke legges på utsiden. Har du avfall som ikke får plass gjennom innkastet eller er av en slik art at det ikke skal inn, har du selv ansvaret for å bringe dette til nærmeste gjenvinningsstasjon. Alternativt kan du gå til innkjøp av ekstrasekken som kan plasseres ved siden av containeren, denne koster 20,- kroner og kjøpes fra vaktmester. Vi bruker fargede søppelposer som du får utdelt av vaktmester, i disse skal matavfall og plast. Til restavfall kan du bruke vrengte handleposer om du måtte ønske det. Bilbruk på borettslaget område: Med lekende barn på området er det viktig at alle holders seg innenfor fartsgrensen på området som er 20 km/t. Parkering skal kun gjøres på oppmerkede plasser, vi har egne plasser for gjester inne på borettslagets område. Vi disponerer også biloppstillingsplasser på grusplassen du får på venstre hånd før du kommer inn på området. Slik skal det ikke se ut rundt containerne. NB: Biler skal aldri stå plassert slik at de hindrer fri ferdsel for utrykningskjøretøyer eller hindrer sikt. Generell orden: Oppganger, kjellerganger og loft skal være fri for gjensatte gjenstander. Det er ikke lov med sykler under trappa, barnevogner under postkassestativet eller ting hensatt på loftsgangen etc. så sånn kan vi ikke ha det. Dette er ikke til for å gjøre livet vanskelig, men alle disse gjenstandene representerer en brannrisiko og er til hinder for evakuering. Brann og redningsetatene skal ha fri vei i oppgangene enten om de skal inn i bygningen eller ut av den med noen liggende på en båre.

6 Oppussing og Vedlikehold Ansvarsforhold Enten om du bare har lyst på en liten forandring eller at tidens tann har gjort det nødvendig, kommer de fleste av oss til å stå med planer om oppussing på ett eller annet tidspunkt. Vedlikehold og eventuell oppussing er viktig for at verdien på den enkeltes leilighet og lagets felles bygningsmasse skal holde seg på et godt nivå. Men hva kan du som beboer gjøre og hva er borettslagets ansvar? Vedtektene til borettslaget redegjør for dette, men her kommer en generell oversikt. Følgende områder har borettslaget ansvaret for: Fellesområder Fasader Punkterte glass i vinduer Alle bærende konstruksjoner Stamnett for elektrisitet, vann og avløp Toalett Varmtvannsberedere Oppgradering av fasader Den enkelte beboer har ansvar for følgende: - Alt elektrisk fra og med hovedsikring og inn i leilighetene - Vann- og avløpsrør inne i leilighetene frem til hovedstammen - Alle innvendige overflater - Ildsteder og peiser, her må du også huske å melde fra til Skien kommune ved bytte eller endringer. Skal du gjøre endringer på bad eller kjøkken skal du melde fra til styret. Om du vurderer andre arbeider og er usikker på hva du kan og ikke kan, ta gjerne kontakt med styret. Nytt bad Du finner en fullstendig oversikt i borettslagets vedtekter kapittel 5-1 og 5-2.

7 Elsikkerhet Feil i det elektriske anlegget eller i tilkoblet utstyr er en av de største årsakene til branntilløp i norske boliger. Det elektriske anlegget. Det er til enhver tid den enkelte beboer som er ansvarlig for det elektriske anleggets tilstand. Lovverket er tydelig på at du som privatperson ikke har lov til å gjøre endringer på det eksiterende elektriske anlegget eller montere nytt anlegg. Du må derfor kontakte og benytte en autorisert installatør for alle elektrikerarbeider. I tillegg plikter du å kontrollere at firmaet du velger er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Registeret er administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og du finner det ved å gå inn på på internett. Uvettig bruk av skjøteledning Løst utstyr. Du står fritt til å montere løst utstyr selv, med løst utstyr menes produkter som har støpsel og kobles i stikkontakta. Vi ønsker likevel å rette fokus på noen momenter og oppfordre til vettig bruk av elektriske artikler. - Skjøteledninger er kun for midlertidig bruk og skal ikke benyttes permanent. - Skjøteledninger skal ikke benyttes på elektrisk utstyr som trekker mye strøm. - Skjøteledninger skal ikke seriekobles. - Panelovner skal ikke tildekkes. - Frittstående oljeovner skal kun benyttes når man er tilstede. - Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel skal kun brukes når man er tilstede og våken. At de er av nyere dato er ikke en garanti for at det ikke oppstår branntilløp. Høy belastning gjennom skjøteledning Høsten 2014 ble alle sikringsskap i borettslaget byttet ut. I de nye skapene har alle kurser fått automatsikringer med jordfeilbryter. Litt avhengig av antall kurser man hadde før utskiftingen, har de fleste leiligheter fått lagt opp sikring for en ekstra kurs man kan benytte. Utbygging utover dette er ikke mulig.

8 Vann Vannskader Å bli rammet av vannskade er en kjedelig og kostbar opplevelse som vi alle helst vil være foruten. I blokker kan også en vannskade spre seg til flere leiligheter gjennom etasjeskillet. Oppdager du en vannlekkasje, har hver leilighet en stoppekran i kjøkkenbenken under vasken. Om det skulle være behov for det har hver side av en oppgang en egen stoppekran i kjellergangen. I de kjøkkenskapene hvor varmtvannsberedere står, er det montert en føler som varsler lekkasje ved bruk av lyd. Denne varsleren må ikke fjernes. Stoppekran Sluk Vi anbefaler alle å ta en kontroll og rensk av sluk på bad med jevne mellomrom. Hår og andre fremmedlegemer samler seg fort opp og kan tette sluket. Fett og oljer fra matlaging skal ikke helles ut i vasken eller i toalettet, men kastes i søppel sammen med annet matavfall. I rørene vil fett og olje kjøles ned og stivne, da blir rørene trangere og du vil kunne oppleve tilbakeslag av vann. Tett sluk Endringer og utbedringer Alle endringer på vann og avløp skal utføres av en autorisert rørlegger. I tillegg skal styret kontaktes i forkant av oppussing av bad eller kjøkken. På vanntilførselen til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner kan det være lurt å montere en løsning for automatisk avstenging av vann ved lekkasje. Noen nyere maskiner har dette innebygd fra produsent. Noen eksempler på slike løsninger er: Waterblock, Aquablock, Waterguard, Aquasafe, etc. Slik ser en Waterblock ut.

9 Hva borettslaget kan tilby Tjenester - Kabel-tv, i husleia har du inkludert TV-grunnpakke fra leverandør med et greit utvalg av kanaler. Mer informasjon om hvem som er leverandør, deres tilbud og hvordan du går frem om du ønsker tilleggstjenester finner du på vår hjemmeside. For tiden er Internett noe du selv er ansvarlig for å bestille, men du får rabaterte priser om du bestiller fra vår leverandør av kabel-tv. - Trappevask er inkludert i husleien. Men har du dyr som røyter mye må du forberede deg på å bidra med en ekstra vask i ny og ne. - Snømåking er inkludert i husleien og blir utført av innleid firma. Husk å flytte parkerte biler slik at brøyte utstyret kommer til på hele parkeringsplassen. - Feiing blir utført av Skien brann og feiervesen årlig. Husk å følg instruksene som kommer på egen lapp i forkant av feiingen. - Nøkler til dører inn til leilighetene har borettslaget ingen ting med. Men til inngangsdører og postkasser benyttes en systemnøkkel. For erstatning eller duplisering av disse ta kontakt med Skien Boligbyggerlag for rekvisisjon til låsesmed. Dette må den enkelte andelseier ordne og bekoste selv. - Vi har tilgang på flere gode tilbud gjennom Skien Boligbyggerlag, besøk deres hjemmeside for en oversikt over alle tilbud. Det kan være tilbud på byggevarer, strøm, interiørartikler og kulturopplevelser + mye, mye mer. - Vi har noen oppstillingsplasser for båter og tilhengere. Det finnes et eget søknadskjema for tildeling av disse. Kontakt styret eller finn skjemaet på - Alle biloppstillingsplasser har tilgang på strøm til motorvarmere. Vaktmester leverer ut nøkler til disse mot et depositum. I tillegg kommer egen regning for forbruk. - Lekeplass for de minste og fotballbane. Fri bruk for alle men vis hensyn med tanke på støy og tidspunkt på døgnet

10 Tilleggsinformasjon Dokumenter Vi har flere dokumenter du som beboer kan ha behov for en gang iblant. Her får du en oversikt over hva som eksisterer av dokumenter. Alle dokumentene skal ligge tilgjengelig på vår hjemmeside klyve1.no. Har du ikke mulighet å lese eller skrive ut fra internett kan du ta kontakt med styret for å få en papirversjon av dokumentet. Dokumenter: - Vedtekter - Ordensregler - Registrering av ønsket dyrehold - Søknad om hensetting av båt, campingvogn eller henger - Bruk av motorvarmer - Bruk av fryseboks i kjellerbod Klager som skal styrebehandles Alle brudd på vedtekter, ordensregler og allmenn folkeskikk kan innklages til styret for behandling. Reglene er til for vi skal kunne bo såpass tett på hverandre som vi gjør i et borettslag uten nevneverdige irritasjonsmomenter. Alle klager til styret må være skriftlige. Dette betyr epost sendt til eller håndskrevet brev levert i styrets postkasse i 55A oppgangen. Om dere opplever høylytt festing til langt på natt eller husbråk, ønsker styret å gjøre dere oppmerksomme på at det ofte er Politiet som skal kontaktes i første omgang og ikke styret. Styret skal kun motta skriftlig klage i etterkant av hendelsen, vi rykker ikke ut til den

11 Vaskerier Vaskerier Det er totalt 10 vaskerier i Klyve 1, disse er plassert i kjellerne til blokkene. Hvert vaskeri har 1 vaskemaskin og 1 tørketrommel. Det er plassert lister i vaskeriene hvor man kan skrive seg opp for å reservere tidspunkter for bruk. Skal du benytte et vaskeri, må du kjøpe polletter eller ett vaskekort. Dette kan du kjøpe hos vaktmesteren til følgende tider: - Mandag 11:30 12:00 - Onsdag 17:00 19:00 Pris per vask/tørk er kr. 10,- Maskinene er store og med god kapasitet Dyrehold Dyrehold er lovlig i borettslag, men skal registreres. Vi har ett eget skjema for registrering som fylles ut og oversendes styret. I dette skjemaet ønsker styret litt informasjon om dyret man skal anskaffe og en bekreftelse på at de andre beboerne i oppgangen ikke har innsigelser. I tillegg blir skjemaet brukt til å opplyse beboer om de hensyn man er forventet å ta når man har dyr i borettslaget. Fryseboks i kjellerbod Det er mulig å få lagt opp stikkontakt i kjellerboden som kan benyttes for å sette inn en fryseboks. Kostnaden for å få lagt opp stikkontakten tilfaller beboer. Beboer må også betale for strømmen som benyttes.

12 Andre kjekke kontakter å ha: Kontaktinformasjon: Hvem Telefon Epost Styreleder Sekretær Vaktmester Hvem Telefon Epost Nettadresse Nødetater Brann 110 Politi 112 / politi.no Ambulanse 113 Legevakt SBBL skien.bbl.no Elektrikere Bravida bravida.no Elektropartner elektropartner.net Grenland Elektro grenland-elektro.no Rørlegger Randow Rørlegger`n rorleggern.no Grenland Rør grenlandror.no Håndverkere Multifag multifag.no Snekkerservice snekkerservice.com

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Velkommen til Holaberget borettslag

Velkommen til Holaberget borettslag Velkommen til Holaberget borettslag 1 Styret i Holaberget borettslag ønsker deg velkommen som beboer. Vi håper du vil finne deg til rette her i borettslaget og at du vil gjøre ditt for at B/L Holaberget

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

LEDER. Om Moss Boligbyggelag

LEDER. Om Moss Boligbyggelag LEDER For oss i Moss Boligbyggelag handler alt om én sak KUNDEPLEIE. Det innebærer at alt vårt arbeid går ut på å levere best mulig kvalitet på våre tjenester til borettslagene og sameiene, og til deg

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer