Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra"

Transkript

1 Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra

2 Høsten kommer og aktiviteten øker Bladet vårt Gjerdrum Næring & Handel er denne gang på hele 20 sider, mer enn noen gang før. Gjerdrum har mye å tilby og fortelle om på nærings- og handelssiden, mer enn kanskje de fleste av oss er klar over. Vi håper bladet vårt er med på å skaffe fram informasjon til innbyggerne. Ved å benytte oss av kommunens varer og tjenester bidrar vi til positiv næringsutvikling. Dette vil kunne tiltrekke nye virksomheter og gi flere arbeidsplasser og større utvalg av varer og tjenester innen egen kommune. Arbeidet med Områdeplan Ask sentrum, er nå i sin mest avgjørende fase. Fram til 20. september har alle innbyggerne mulighet til å fremme innspill til de planene som er lagt. Etter dette vil kommunen bearbeide alle innspill og legge fram endelig innstilling for politisk behandling. Denne er ment å komme innen utgangen av året. Gjerdrum Næringslivsforening er opptatt av at næringslivet skal ha så gode rammevilkår som mulig og vil gi våre synspunkter til planarbeidet. Vi håper også våre medlemmer engasjerer seg og sender sine kommentarer til oss, slik at høringsuttalelsen fra foreningen favner bredest mulig. Merkevarebygging og identitetsskaping står på programmet når foreningen inviterer til åpent møte på Kulturhuset onsdag 18. september. Status i arbeidet for næringshage i Gjerdrum, blir også lagt fram. Kulturukene i oktober blir omtalt i bladet og vi håper handels- og næringsliv benytter muligheten til å delta på en eller annen måte. Her er det bare å slippe kreativiteten løs! Julegateåpning første søndag i advent. Gjerdrum Næringslivsforening ønsker sammen med kommunen og Ask Storvel å skape liv og aktivitet i sentrum i forbindelse med tenning av julegran og pynting av julegate 1. søndag i advent. Det er fremmet søknad om å få ha butikkene åpne noen timer denne ettermiddagen og saken er nå til behandling hos Fylkesmannen. Vi kan forvente svar i månedsskiftet august-september og vi håper det blir positivt! Gode høstdager ønskes dere alle! Med vennlig hilsen Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS 2 Distribusjon: Gjerdrum, Holter Opplag: 3000 stk Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Som medlem får du disse fordelene: Utgivelse av avisen: GJERDRUM næring og handel - 20 % medlemsrabatt på annonser - presentasjon av medlemmer - info til alle bygdas innbyggere Foreningen deltar i Næringsforum kontaktorgan mellom Gjerdrum kommune, Næringslivsforeningen og Gjerdrum Bondelag Påvirker i aktuelle saker i forhold til kommunen, som plansaker, behov for næringsareal, fokus på næringsutvikling, Vinmonopolutsalg i Gjerdrum og andre saker av be tydning for næringsliv og handel. Har tidligere bl.a. bidratt til utsmykning av rundkjøringen ved Gjerdrum Helsesenter og arbeidet for bredbåndtilgang til alle innbyggerne. Egen webside med informasjon om foreningen, Egen Facebookside og gmail hvor medlemmene kan legge ut informasjon Kurs for medlemmene Medlemsmøter/åpne møter med aktuelle tema Vi oppfordrer medlemmene til å bruke foreningen. Ta initiativ og bidra til å skape gode forutsetninger for bygdas næringsliv, samt engasjement og samarbeid mellom de næringsdrivende. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum Styret 2013: Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Marit Aadnøy og Anita Brennmoen Aasland, varamedlemmer Revisor Hanne Kopperud Valgkomite Randi Enger Skallerud Tone Granerud Hans Anders Fjeldstad Jury for Næringslivsprisen Anders Østensen Marit Rønning Helge Bjørklund Hege Lindhardt Thoresen Gjerdrum Næringslivsforening

3 Åpent møte Merkevarebygging og identitet Hva står vi for? Hvilket svar du gir på dette spørsmålet vil få stadig større betydning for virksomhetens konkurransekraft i markedet uansett om du er en liten eller stor bedrift. Strategirådgiver Lars Peder Nordbakken i NORDBAKKEN CONSULTING deler sine tanker og erfaringer omkring merkevarebygging, og viser eksempler fra et konkret case sammen med grafisk designer Lotte Thori Løvstad i THORI Visuell kommunikasjon. Vi vil også legge fram status i arbeidet for næringshage i Gjerdrum og får igjen besøk av daglig leder Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage. Gjerdrum Kulturhus, Vestbystua onsdag 18. september kl Alle vel møtt! Registrering av ledig næringsareal i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune tilbyr seg gratis å administrere og informere om en ordning med registrering av ledig næringsareal i kommunen. Ved å sende inn dette skjema til Gjerdrum kommune eller pb. 10, 2022 Gjerdrum, vil dine arealer inngå i en oversikt over ledig næringsareal som grunnlag for videre informasjon til de som søker slik informasjon. Vennligst si ifra dersom dine ledige arealer blir besatt!. Utleier Navn Kontaktperson Mailadresse Telefon Utleieobjekt Beliggenhet Type areal m2 fasiliteter Pris Pris Julebord 13. desember Styret i Gjerdrum Næringslivsforening ønsker å samle medlemmer og potensielle medlemmer til felles julebord på Gjerdrum Kulturhus fredag 13. desember kl Vi håper å få til en hyggelig førjulsmarkering for alle med interesse for positiv næringsutvikling i Gjerdrum! Ta med famiie og ansatte, ja ta gjerne firmaets julebord sammen med oss denne kvelden! Det blir velkomstdrink, koldtbord og dans. Prisen blir kr 530,- per person. Påmelding innen 30. september til Gjerdrum Næringslivsforening 3

4 Høringsfrist for områdeplan for Ask sentrum er 20. september Prosjektleder Tom Foss i samtale med Turid Jødahl Det omfattende arbeidet med Områdeplan for Ask sentrum går nå mot sin avslutning. Planen er at arbeidet skal ferdigstilles slik at kommestyret kan gjøre sine endelige vedtak før jul. Planforslaget bygger på arbeidet i plansmien og videre føringer og vedtak knyttet til kommuneplanen for Planen med alle vedleggene er lagt ut på høring fram til 20. september. Du finner alle dokumentene ved å gå inn på hjemmesiden til Gjerdrum kommune. Dokumentene er også å få i papirversjon på Servicesenteret og i biblioteket. Alle som har innspill til planen må levere dette skriftlig til kommunen innen 20. september. Områdeplan for Ask sentrum er et viktig verktøy for å sikre en helhetlig utvikling av sentrumsarealene. Planområdet utgjør i alt ca. 470 daa. I planforslaget er barneskolen flyttet til området sør for Brådalsgutua, noe som innebærer at avsatt areal til barneskole i kommuneplanen på 25.8 daa vil bli videreført som jordbruksareal. Realisering av områdeplanen vil allikevel medføre tap av dyrka mark, da 130 daa innenfor planområdet i dag benyttes til jordbruk. Denne arealbruksendring er avklart på kommuneplannivå. Ask skal utvikles som et kompakt tettsted med boliger, næringsarealer og et økt handelstilbud. I tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud i bygdesenteret. Samlet sett åpner planen for inntil 1200 nye boliger i tilknytning til Ask sentrum og representerer derved en bevisst styrking av Gjerdrums kommunesenter i samsvar med nasjonale målsettinger om samordnet areal- og transportplanlegging. Områdeplanen utgjør en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens 12-2, og legger føringer for en omfattende utvikling og detaljregulering av Ask sentrum. Dimensjonering og plassering av ny bebyggelse skal skje i samsvar med plankart som ble utviklet i plansmien februar I forbindelse med planarbeidet er disse forhold utredet: Kulturminner Geotekniske forhold Grønnstruktur og naturmangfold Trafikkanalyse Ask sentrum Risiko- og sårbarhetsanalyse Ask sentrum Støyutredning Ask sentrum Energiutredning Ask sentrum Overvannshåndtering Ask sentrum Avfallsløsning Ask sentrum 4

5 Foto: Kai Krog Halse Etter 20. september vil alle uttalelsene samles og bearbeides. Rådmannen vil deretter lage sin innstilling for endelig politisk behandling innen Vi har snakket med prosjektleder Tom Foss hos kommunes eiendomsforvaltning. Han sier at mye skal avklares og det blir viktig å enes om prioritering av områder innenfor planen: «Skal det være sentrumsgaten, skolen, idrettsanlegget, nye boliger på kommunes eiendom/skjønhaugjordet, eller all infrastruktur som skal på plass? Det skal opprettes ny tverrforbindelse mellom Nystuliveien og fylkesveg 120, ny rundkjøring ved Brådalssvingen/Fjellvegen og rundkjøring ved Shellstasjonen. Det skal tilrettelegges for næringsvirksomhet og myke trafikanter langs riksveg 120 i sentrum med kantparkering og fasiliteter for gående. Torget ved Kjøpmannstredet, når skal det komme? Innfartsparkering skal på plass, og når skal oppstillingsplassen for bussene erstattes av park? Hvordan fordele kostnader til infrastruktur?» Vi legger til: Boligprogrammet regulerer boligutbyggingen. Dette er viktig for de som skal utvikle sine eiendommer i sentrum. Med andre ord, det er svært mange viktige avgjørelser som ligger foran oss, så gi ditt syn til kjenne! Næringslivsforeningen tar også imot alle innspill til foreningens høringsuttalelse. Vi må ha våre innspill senest 10. september. Send til 5

6 Kurs og foredrag Ledelse Strategi og Organisasjonsutvikling Personlig utvikling - Mestring 4 Kurset: Grunnleggende lederutvikling 4 Flyskrekkurs: Fra flyskrekk til flyglede 4 Endringsstrategier Konfliktkultur 4 Løst og fast om ledelse 4 Offensiv vs Defensiv ASKTUNET EIENDOM bygger leiligheter for utleie på Ask. Interesserte kan ta kontakt på Internservice AS Nystulia 116, 2022 Gjerdrum Tlf Asktorvet 4, 6, 8 og Gjerdrum Vi har nye, fine kontorlokaler til leie! Bygget er fra 2009 og inneholder flere kontorer i moderne form med parkett, skifer og glassvegger. Rommene er fleksible og kan tilpasses den enkelte leietager. Vi har ca 150m2 ledig av totalt 600m2, leid ut til forskjellige bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Rv 120 nord for Ask sentrum. I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. Ta en tur innom eller kontakt oss på: - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum 6 Hans Ask Eiendom AS

7 Rådmann Frits Arne Eriksen, Gjerdrum kommune Rådmann Frits Eriksen i samtale med Turid Jødahl Gjerdrum Næringslivsforening har merket med tilfredshet at vi nå har en rådmann med interesse og engasjement for næringsutvikling i kommunen. Rådmann Frits Eriksen viser interesse for foreningens arbeid og er lett å samarbeide med. Vi ønsker å bli mer kjent med rådmannen vår og presenterer han her for alle bladets lesere. Litt om deg selv, - hvor er du vokst opp, utdannelse, familie, interesser? Jeg er født i Rindal på Møre og er vokst opp der og i Meldal og Melhus i Sør-Trøndelag. Utdannelsen min er todelt. Fra Forsvaret har jeg befalsskole, offisersskole og luftkrigsskole. I tillegg har jeg mange lange helger og sene kvelder på BI. Hvor har du arbeidet tidligere Jeg begynte min arbeidskarriere i Forsvaret og arbeidet der i til sammen 15 år. Deretter var jeg en kort periode i Riksrevisjonen før jeg ble revisjonsdirektør i Trondheim kommune. Så var jeg økonomisjef for OSSEs engasjement i Kosovo før jeg dro hjem igjen og ble kommunerevisor i Oslo kommune. Før jeg startet i Gjerdrum kommune, arbeidet jeg fem år i det internasjonale atomenergibyrået i Wien. Og hvorfor valgte du Gjerdrum? Jeg har hatt lyst til å jobbe som rådmann i lang tid fordi det er få jobber som er så bredt sammensatt og som jeg føler er samfunnsnyttig. Det var jo ikke slik at jeg satt og ventet på at rådmannsstillingen i Gjerdrum skulle bli ledig, men den dukket opp på et beleilig tidspunkt. Og jeg angrer ikke på at jeg søkte jobben! Hva er viktig for deg i ditt yrke som kommunes øverste administrative leder og hva er de viktigste utfordringene for Gjerdrum kommune? Det viktigste for meg som rådmann er at kommunen leverer det den lover på en effektiv måte og at vi er og fremstår som ryddige. Den viktigste utfordringen sett fra min side er forholdet mellom økonomi og de planlagte investeringene. Vi er en liten kommune som over meget få år skal investere i mange nye bygg som andre kommuner på vår størrelse ofte bruker en mye lengre periode på. Men jeg ser fram til den videre planleggingen og byggingen av nye sykehjemsplasser slik at vi kan få «hjem igjen» de eldre som per i dag er på sykehjem utenfor Gjerdrum. Hvordan ser du for deg utviklingen i Gjerdrum framover? Vi er snart ferdige med områdeplanen for Ask sentrum. Den vil være førende for utviklingen av Ask over lang tid, og jeg tror det blir veldig bra. Gjerdrum har alle forutsetninger for å bli en foregangskommune i å skape et kommunesenter kjennetegnet av kvalitet i alle ledd. Jeg håper at denne kvaliteten skal bidra til at også næringslivet finner det attraktivt å etablere seg i kommunen. Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med Gjerdrum? Det er mange positive sider ved Gjerdrum. For eksempel er frivilligheten og dugnadsånden veldig bra. Det mest synlige eksemplet er kulturhusets siste byggetrinn som jeg har fulgt på nært hold. Men det er også mange som tar et tak uten at det er så synlig. Jeg har stor respekt for de som legger ned en utrettelig innsats som «frivillig». Kommunen er helt avhengig av denne innsatsen for å kunne levere tjenester til alle i framtiden. 7

8 Mega blir Coop Extra på Gjerdrum Coop Mega Gjerdrum blir en del av Norges raskest voksende dagligvarekjede, Coop Extra. Butikken ble åpnet i ny drakt 22. august, med lavere priser og med et enda bredere vareutvalg. Coop Extra har raskt blitt et suksesskonsept for Coop. Lave priser, stort utvalg av ferskvarer og et godt utvalg av faghandel gjør at kjeden fremstår som en billigbutikk med supermarkedsutvalg. Nå blir suksesskonseptet også tilgjengelig for innbyggerne i Gjerdrum. Vi er veldig fornøyd med å få Coop Extra hit, og jeg vet at også kundene våre vil sette pris på dette. Nå får de en butikk med kvalitetsvarer som de kjenner igjen fra Coop Mega, men til enda lavere priser. Kundene får et bedre og bredere tilbud, sier Lars Bue Rivenes leder for Extra Gjerdrum. Kvalitet, bredde og ekstra lave priser I tillegg til et bredt matvareutvalg, ferskvareavdeling med ferdigpakkede råvarer og stor frukt- og grøntavdeling, har Coop Extra-butikkene en egen faghandelsavdeling med blant annet klær, sport- og fritidsartikler, leker, kjøkkenutstyr, småelektrisk og verktøy. Det brede vareutvalget og de lave prisene har gjort Coop Extra til en kjempe suksess. Kundene strømmer til butikkene, og kjeden kunne skilte med rekordomsetning i Vokser i rekordfart Siden den første Coop Extra-butikken åpnet i 2006, har kjeden vokst med rekordfart. Det er stor pågang og interesse fra de lokale samvirkelagene om å åpne Coop Extra-butikker. I dag finnes det 60 butikker og antallet stiger kontinuerlig. Denne høsten åpner mellom fire og seks nye butikker i uken. Den raske veksten skjer i hovedsak ved omprofilering av Coop Mega og Coop Prix. I løpet av 2014 vil det totale antallet Coop Extra ligge på rundt 200 butikker, forteller Håvard Jensen, som leder Coop Extra-kjeden. Om Coop Extra Coop Extra er en butikkjede eid av Coop, som igjen eies av norske forbrukere. Coop Extra er en lavpriskjede, med billige matvarer, stort utvalg av ferskvarer og et godt utvalg av faghandel. Kjeden omsatte for 3,1 milliarder i Les mer: coop.no/butikkene/coop-extra 8

9 Velkommen til variert trening på GFT. Hos oss kan du delta på spinning, aerobic, step, Corebart, Zumbat og pilates eller bare trene styrke/kondisjon i salen. Vi har fått ny profil! Se vår nye webside! Vi har fått ny personlig trener, PT Linda Cedell. Timer kan bookes hos oss eller direkte på tlf / GFT tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Les mer på Tlf Askheim 1E, 2022 Gjerdrum Telefon I tillegg til alt av hårartikler, får du også: l Smykker / skjerf l Velvære til badet l Rustikke potter, kasser og skrivebøker med sjel l Gavepakker / vertinnegaver l Gavekort Fra Bogstadveien i Oslo til gjeve Gjerdrum, ny frisør gjør at vi får større kapasitet på onsdager. Ask Gjerdrum Telefon Nyhet: Speedstyling Vi fixer håret i en fei! oktober 9

10 Fantastisk innsats for bygda i 100 år! Ved Turid Jødahl Gjerdrum Sanitetsforening ble stiftet 13. november 1912 og kan i år vise til 100 års økonomisk og arbeidsmessig innsats til beste for bygdas innbyggere. Det er ingen annen forening i Gjerdrum som kan måle seg med den innsatsen som Gjerdrum Sanitetsforening har gitt til bygda vår. Sanitetsdamene fortjener stor takk, heder og ære for sin innsats! Foreningens hovedoppgaver Foreningen har igangsatt flere meget viktige helsetiltak som kommunen senere har overtatt og videreført. Gjennom sitt arbeid yter foreningen fortsatt et betydelig bidrag til fellesskapet. Tuberkulose Foreningens fremste formål fra starten av var: «at bekjempe tuberkulosens utbredelse i bygden». Tuberkulose var helt fram til 2. verdenskrig en sykdom som rammet bredt og som tok mange menneskeliv også i Gjerdrum. Spesielt var det krevende å oppleve at så mange ungdommer gikk bort av denne sykdommen. Sanitetskvinnenes innsats både i Gjerdrum og resten av landet hadde stor betydning for å begrense smittefaren og bekjempe sykdommen. Gjerdrum Sanitetsforening ga blant annet økonomisk hjelp til opphold på sanatorium, som kostet kroner 100,- per måned. En betydelig sum den gang. I tiåret 1921 til 1931 ble det delt ut sengetøy, medisiner og klær til trengende syke, samt egg, melk, smør og havregryn. De kjøpte inn drikkefontener til skolene i 1922, samt spyttekopper til alle tuberkuløse i Ett viktig bidrag til å bekjempe smitte var å kjøpe særkalker til kirken, hvor det inntil 1929 var benyttet felles kalk. De ga også en dampkjele til herredshuset for sterilisering av kopper og bestikk. Foreningen tilbød fra 1925 helseundersøkelse av bygdas skolebarn og det ble tatt pirquetprøver. Fra 1928 ble det delt ut tran. Revmatisme Etter en del år gikk tuberkulosen tilbake og en annen viktig folkesykdom ble hovedfokus, nemlig revmatismen. Gjerdrum Sanitetsforening har gjort mye for revmatismesaken og har vært grunnlaget for dagens Revmatikerforening i bygda. Sanitetsforeningen støttet i mange år med penger til kuropphold. Startet skoletannpleie I 1931 begynte Sanitetsforeningen med skoletannpleie og satte samtidig i gang en storstilt kampanje for et sunnere kosthold. Det ble delt ut brosjyer om tannstell og riktig kosthold. Kommunen overtok skoletannpleien i Startet kontrollstasjon for spedbarn og småbarn I juni 1946 startet Gjerdrum Sanitetsforening kontrollstasjon for spedbarn og småbarn og hadde ansvar for denne helt fram til 1974, da kommunen overtok. Startet brystkreftundersøkelser av kvinner fotpleie trim og eldreomsorg I begynnelsen av 50-åra ble det satt i gang brystkreftundersøkelse to ganger årlig. Av senere tiltak kan bl.a. nevnes fotpleie og trim for eldre, besøkstjeneste, telefonkontakt og handletralle på Aldershjemmet en gang i uka. Sanitetsforeningen var i 1973 en av initiativ takerne til bygdas Pensjonistforening. Bygget Sole bad Sanitetsforeningen kjøpte tomta til Sole Bad for kr 1 090,- og bygget badet for kr ,-. Sole bad ble tatt i bruk i 1937 til stor velsignelse for bygda. Det var få som hadde bad hjemme på trettitallet, og Sole Bad ble et kjærkomment tilbud til bygdas innbyggere. Det er nesten helt utrolig at foreningens medlemmer maktet å skaffe penger til å bygge Sole Bad og drive dette i over 40 år. Stedet betydde svært mye for bygdas helse og velferd. Bygget Kløvertunet Sanitetsforeningen solgte badet i 1979 og benyttet pengene til bygging av Kløvertunet som sto ferdig i november byggetrinn ble ferdigstilt i I talen fra bygdas ordfører ble det sagt: «For kommunen er dette nesten et eventyr. Det er kun Saniteten som har bygd alders- og trygdeboliger i Gjerdrum». Eidsvold Blad skrev: «Gjerdrum Sanitetsforening gjør en fantastisk jobb. Det er nesten merkelig å tenke på at en så liten organisasjon som Gjerdrum Sanitetsforening kan greie å gjennomføre dette.» På Kløvertunet er det nå 18 leiligheter. Saniteten er 2013 i ferd med å bygge 2 nye større leiligheter og et møtelokale. Eldretrimmen I 1978 ble eldre trimmen startet og er fortsatt i full drift med ca. 30 damer som deltakere hver uke. Skolefrokost og hyggekveld på Bo- og behandlingssenteret I 1992 startet Sanitetsforeningen med å servere skolefrokost en gang i året på barneskolen og senere på ungdomsskolen. I 2003 startet de med hyggekveld før jul på Bo og behandlingssenteret. Foreningen gav til opparbeidelse av Sansehagen og gir fortsatt en gave til alle nyfødte i bygda. 10

11 Omsorgsberedskapsgruppe Gjerdrum Sanitetsforening er en del av kommunens beredskapsplan og har damer som kan stille på meget kort varsel hvis en ulykke skjer. Bidrag til andre Hvert år gis bidrag til Østby-tunet, Sorgstøttesenteret, Krisesenteret og Kvinnemedisinsk forskning. Barn og ungdom Gjerdrum Sanitetsforening støtter også barne- og ungdomsforeningene i bygda hvert år. Fastelavnsris Største inntektskilden er salg av fastelavnsris. Foreningens medlemmer legger ned mye arbeid i dette, men det gir sikre inntekter. For øvrig er det innsamlinger og loddsalg som gir inntektene i tillegg til medlemmenes lokale kontingent. 100 år siden kvinnene fikk stemmerett Det er i år 100 år siden kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge. Det er dokumentert at sanitetskvinnene med sin stifter og leder Fredrikke Marie Kvam også var pådriver i denne viktige kampen for likestilling. Like viktig var det at kvinnenes ressurser nå ble tatt i bruk også i politiske avgjørelser med konsekvenser for land og folk. Tusen takk til alle kvinnene i Gjerdrum Sanitetsforening som i over 100 år har arbeidet i det stille for bygdas helse og velferd! Det er en utrolig innsats dere kan vise til, og vi ønsker dere lykke til videre i viktig arbeid for bygda! Faktaboks Gjerdrum Sanitetsforening Stiftet hos Inga Berg på Ask den Det første styret besto av Anna Bjørnsen formann, Anna Laache viseformann, Martha Fladby kasserer, Inga Berg og Mathea Stokker styremedlemmer. Foreningens fremste formål var «Å bekjempe tuberkulosens utbredelse i bygden». Kontingenten var 50 øre og foreningen fikk 31 medlemmer allerede første året. Foreningen har i medlemmer og styret består av: Bak fra venstre Else Blakarstugun, Olaug Vegheim, Runa Torvø, Reidun Elvik Grøtte, Kari Grindalen og Karin Ask Foran fra venstre Eva Løvstad, Kirsten Stene Kjærstad, Gro Braate 11

12 Frisørhjørnet Ellen Høvik i samtale med Hege Lindhardt Thoresen Det er i år 10 år siden Ellen overtok som innehaver av Karins salong på Ask i Gjerdrum. Dette ble feiret med kake og kaffe på salongen tidligere på nyåret. Det var Karins salong som var den første frisørsalongen i Gjerdrum i Ellen var allerede den gangen med og styrte avdeling Gjerdrum for Karin som også hadde salong på Kløfta. Da lå salongen på baksiden av Sentrumsgården. Etter noen år flyttet de over til Kjøpmannstredet og ble mer synlige. I 2003 var Ellen klar for å ta over salongen og har ikke angret på det. Hun bor på Jessheim og har ikke lange veien til Gjerdrum. Ingen av de 3 damene som jobber på salongen, bor i Gjerdrum. Det er kanskje like greit, så slipper man å møte kunder overalt på fritiden. For det er mange som klipper seg på Frisørhjørnet og de har også gjort det lenge. Fra de yngste til de aller eldste. Vi er en salong for hele familien og det trives vi veldig godt med, sier Ellen. Det er alltid trivelig på jobb. Frisørhjørnet er ingen traust salong, de drar stadig på kurs for å få med seg det siste innen hår. De skal til Oslo på kurs i slutten oktober. Så hvis noen vil ha en Rihanna, så er det bare å si ifra. Foto: Hege L. Thoresen Ellers er det bare å ta turen innom enten du har vært her før eller er ny kunde. Godt mottatt blir du uansett. Ellen sier at hun merker at det har blitt flere innbyggere i Gjerdrum. Tidligere var det slik at de som satt i salongen, alltid kjente hverandre. Alle visste hvem alle var. Sånn er det ikke lenger. Kundene kjenner ikke hverandre slik som før. Det er ihvertfall et tegn på at bygda vår er i vekst. Det er jo en del kunder som kommer utenbygds fra også. Frisørhjørnet har prøvd seg tidligere med solsenger (Karins salong) og massasjerom. Sistnevnte ble det dessverre slutt på pga sykdom, men vi er veldig klare for å få til noe mer på dette ekstra rommet vi har. Det kan godt hende at vi starter opp igjen med massasje, men det får bli en overraskelse når vi kommer dit. Frisørhjørnet AS Tilbyr: Dame- og herreklipp. Hårprodukter bl.a. fra Moroccanoil og Schwarzkopf Adresse: Ask 34, 2022 Gjerdrum Tlf.: E-post: Åpningstider: Man - fre 9-17 I Tor 9-20 I fre 9-17 I lør

13 Amund Bentzen Amund Oserud Bentzen konstituert kulturleder Gjerdrum kommune Kulturuker i Gjerdrum 2013 arrangeres i perioden 12. til 27. oktober. For sjette gang samarbeider lag og foreninger, enkeltpersoner, næringsliv, kommune og andre om å gi alle innbyggere opplevelser til glede for både kropp og sjel. Kulturukene har blitt en mønstring av lokal kultur som det er forventning til i Gjerdrum. Midt i vår travelhet, i den mørkeste tida på året, presenteres en flott meny som er med på å gi avkopling og inspirasjon for små og store. Alle trenger vi opplevelser som rører og engasjerer. Du finner det her, i lille Gjerdrum, - verdens beste sted å bo! LANDART 2013 LANDART 2013 er et kunstprosjekt som også i år blir en del av Kulturuker i Gjerdrum. I løpet av høsten kommer kunstnerne Mari Meen Halsøy og Kine Lillestrøm, i samarbeid med Gjerdrum bondelag, Gjerdrum kommune og andre, til å realisere et kunstprosjekt i landskapet. Det vil i år som i fjor bli laget et kart, hvor man for eksempel via sykkel, kan ta seg en tur rundt om i bygda for å få med seg alle bidragene i prosjektet. Hold utkikk etter LANDART 2013, både når du ferdes rundt om i lokalmiljøet i høst, men ta også en kikk ut av flyvinduet hvis du skal ut å reise, og fortell sidemannen, at der nede er kulturbygda Gjerdrum! Noen smakebiter kan nevnes. Første helga i kulturukene blir det vandreteater i området rundt Lysdammen, da Gjerdrum amatørteater, musikklaget, Gjerikara med flere prøver noe helt nytt, med teater og musikk ute i høstkvelden. Rockefoten får kjørt seg både gjennom U.D.O. Steelhammer Tour og Gjerdrumsrock på kulturhuset i løpet av perioden. På Fjøsloftet på Sandum blir det kunstutstilling og flere konserter, blant annet med kulturskolen og Gunnhild Huser. Superbarna og Gjerdrum Soul Children skal også i ilden, og ute i landskapet, den største scenen vi har i bygda, vil kunstprosjektet LANDART 2013 vises frem. I tillegg til mye annet. Det er ennå ikke for sent å bli med. Har du en idé, et arrangement, eller lyst til å bidra med frivillig innsats eller økonomiske midler, så ikke nøl med å ta kontakt med kommunen. Men viktigst av alt, når det lir litt ut i oktober, - kom deg ut av godstolen, ta med deg familien eller en nabo og ta en aktiv del i det bygda har å tilby! Foto: Sonja Middelhuis Eriksen 13

14 Novilla Design -arkitekttjenester Sivilarkitekt Lena Sørum Olstad i samtale med Turid Jødahl Hvilken utdannelse har du? Jeg er utdannet sivilarkitekt fra NTH og har i tillegg hospitert ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Den faglige bakgrunnen min er å tegne/prosjektere bygninger. Jeg har i tillegg arbeidet mye innen det som vi omgir oss med utomhus, gjennom å forme boligområder, barnehager, skoleområder, friområder, gang/sykkelveger og sentrumsområder. Hvor har du arbeidet tidligere? Etter studier i Trondheim jobbet jeg først 6 år som arealplanlegger ved teknisk etat i Eidsvoll kommune. Deretter jobbet jeg 16 år som arealplanlegger/arkitekt hos Øvre Romerike Prosjektering As på Jessheim, før jeg etablerte enkeltmannsforetaket Novilla Design. Tidligere arbeidsoppgaver har variert fra å være prosjektleder for små prosjekter som situasjonsplaner for enkelttomter, til detaljreguleringsplaner for alt fra 5 til 250 boenheter og sentrumsplaner for tettsteder. Her i Gjerdrum har jeg bl.a. tidligere vært prosjektleder for utarbeidelsen av reguleringsplan for Brådalsfjellet 2. Utover dette har jeg prosjektert enebolig, tilbygg/påbygg boliger og utarbeidet nye planløsninger i eksisterende boliger. Fortell litt om deg selv. Jeg har bodd i bygda i over 25 år etter oppvekst på gård i Skedsmo, og bor med mann og tre unger på gården Novilla. Opptatt av å ta vare på den kulturarven det ligger i det å forvalte gamle bygninger for generasjonene etter oss. I tillegg til yrket mitt som arkitekt finner jeg energi i kreative aktiviteter som for eksempel søm av klær, og når tida strekker til så blir det litt egenprodusert design for salg. Hvem er det som er dine kunder og potensielle kunder? Oppdragsgiverne mine er i hovedsak privatpersoner som trenger bistand med alt fra tilbygg/påbygg for boliger og garasjer, nye planløsninger og farger/interiør. Utarbeidelse av utomhusplaner for hager og gårdsplasser er også et viktig arbeidsområde. Når det gjelder bedrifter har jeg hatt ulike oppdrag innen omorganisering av kontorlokaler med tilhørende innredning, bestilling av inventar osv. Videre har jeg nå i det siste arbeidet med utomhusplan for Kløvertunet her i Gjerdrum, en plan som innebærer en vesentlig oppgradering av utearealene for beboerne. Grønne, velfungerende uteområder som inviterer til økt bruk og opphold er ekstra spennende å jobbe med. Mannen min Jens Johan Olstad er anleggsgartner/ bonde/brannmann, og vi har hatt flere prosjekter sammen der jeg har tegnet løsningen, mens han har stått for opparbeidelsen. Jeg har et veldig spennende prosjekt under utarbeidelse nå, som består i å utvikle ny bruk for en driftsbygning i landbruket. Dette er noe som er ekstra interessant, siden 14 bygdene rundt oss har en rekke driftsbygninger som gjerne kunne vært transformert til ny bruk og nye inntekter for landbruket. For noen år siden var jeg med i planleggingen av Kringler Gård i Nannestad, der jeg også tegnet byggene som rommer overnatting. Hva er viktig for deg i ditt yrke? I mitt yrke er det aller viktigste for meg at oppdragsgiveren er fornøyd når prosjektet er gjennomført, og at det ble så optimalt som mulig ut ifra deres ønsker, behov og økonomiske rammer. Jeg engasjerer meg i hvert enkelt av de prosjektene jeg går inn i, og er opptatt av å stille de spørsmålene som er nødvendig for å finne en løsning som passer for de som skal leve med resultatet. Hver enkelt kunde er viktig! Målet er å komme fram til individuelle løsninger innenfor de rammene oppdragsgiverne har, fremfor å følge trender i interiørbladene eller gjøre det som naboen gjør. Jeg mener at hus/hjem/hage skal være praktiske og velfungerende, samtidig som de skal gi oss et løft estetisk sett. Gjerne en fryd for øyet! Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Det er godt å ha kontor på Ask! Ask er sentralt for mitt nedslagsfelt vedrørende oppdrag som i første rekke er Øvre og Nedre Romerike, jeg har 5 minutter til jobb og aldri kø! Så er det også veldig hyggelig å ha gode kontornaboer, mye kjentfolk i nærmiljøet og andre virksomheter i sentrum som jeg samarbeider med! I tillegg er det veldig praktisk når unger kommer innom og trenger transport fra Ask og hjem, siden bussforbindelsen østover er heller dårlig. Ask er et trivelig sentrum og håpet er at den nye sentrumsplanen for Ask skal ivareta og videreutvikle de positive kvalitetene som ligger her! Sivilarkitekt Lena Sørum Olstad Utdannet: NTH og AHO Tilbyr: Arkitekttjenester innen bolig-hage-interiør Adresse: Asktunet, Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum Mobil: , E-post:

15 Trafikksikkerhet Kommunen har utarbeidet en kommunal trafikksikkerhetsplan for å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, og på den måten bidra til at antall skadde og drepte i trafikken reduseres. Ask StorVel vil engasjere seg i dette arbeidet med hovedfokus på tiltak i sentrumsnære områder. Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggerne i og omkring Ask sentrum. Foreningen har omtrent 370 husstander eller nærmere tusen personer som medlemmer. Foreningen er tilsluttet Velforbundet (www.dittvel.no). Strategi og mandat for vårt arbeid I høst vil vi arbeide med en tydeligjøring og presisering av foreningens strategi og mandat. Arbeidet starter opp på vårt første styremøte i august. Sentrumsutviklingen Kommunen har lagt ut områdeplan for Ask sentrum til høring med frist for innspill 20. september. Ask StorVel vil ha stor fokus på dette fram til høringsfristen. Vi gjentar vårt engasjement for at Ask må utvikles med et landsbypreg. Informasjonsarbeid Det skal arrangeres et informasjonsmøte for alle medlemmer i løpet av høsten. Vårt arbeid med områdeplanen for Ask sentrum vil være et naturlig hovedtema. På legger vi ut informasjon om våre aktiviteter fortløpende. Miljø For å redusere forsøpling langs veier og i friområder følger Ask StorVel opp ansvarlige for renhold og søppeltømming. Vi tar initiativ til beplantning og generell forskjønnelse i sentrum. Hvilebenkene på Ask er også vårt initiativ. I samarbeid med kommunen og næringslivsforeningen fortsetter vi planleggingen av årets julegate! Trivsel Vi vil presse på videre for at den foreslåtte løypetrasé fra Ask til Gjerdrumsmarka blir realisert innen rimelig tid. Dette er et viktig bidrag til økt trivsel og bedre folkehelse! ENGASJER DEG! Ta kontakt med oss og si din mening om hvordan foreningen best mulig kan bidra til at Ask utvikles med målsetting om et godt og trygt miljø for alle. DU kan bidra til å realisere vår visjon om at «Ask skal bli verdens beste sted å bo». Hvordan kontakte oss epost: Internett: Styreleder: Per Juel Knudsen tlf Vestvang-tomta («Maxbo») Vestvang-tomta (hvor Maxbo ligger i dag) skal omreguleres til boliger og næringslokaler. Ask StorVel har gitt sine tilbakemeldinger til utbygger. Du finner mer informasjon om dette og andre saker på våre nettsider under «Informasjon fra foreningen». Samarbeid med næringslivet Foreningen har flere sammenfallende interesser med Gjerdrum Næringslivsforening og har en løpende dialog om etablering av næring og et variert handelstilbud. Vi ser fram til et ombygget og revitalisert COOP og etablering av Vinmonopolets butikk i samme bygg. 15

16 Håndverksbygda Gjerdrum Vegard Bjørnstad tar en prat med snekker og flislegger Chris Pedersen Visste du at bygda er full av snekkere, murere, rørleggere, elektrikere, malere og blikkenslagere? Bygg- og anleggsvirksomhet er den nest største private næringa i bygda, så her trenger du ikke gå over bekken etter vann hvis du skal bygge nytt, bygge på eller pusse opp;-) Chris Pedersen kommer fra Skedsmokorset, men flyttet til Gjerdrum i 1996, og har drevet egen bedrift siden Han har vært aktiv i Atletklubben og på Crossbanen siden han flyttet hit. Med aktive unger og gift med ei hestejente mener han Gjerdrum er drømmebygda å bo i:-) Hva vil du si til folk som tenker på å pusse opp badet? Punkt én er å ta kontakt med fagfolk. Rørlegger, snekker eller flislegger er de som oftest har best oversikt over hele prosessen med bygging av bad. Det er jo mye logistikk som skal på plass når snekker, rørlegger, elektrikker, murer, maler og flislegger skal inn og jobbe før badet står der ferdig i løpet av tre til fire uker. Da er det er greit å engasjere en som har hovedansvaret for badet ditt, og kaller inn de andre yrkesgruppene når det er klart for dem. Som levende opptatt av bad sier Chris: Det aller viktigste på bad er grunnarbeidet - det hjelper ikke hvordan det ser ut på overflaten hvis ikke det bak er i orden. Skal du pusse opp badet må du skifte sluket - det er hit alt vannet skal, og tetting mellom membran og sluk er alfa-omega hvis du skal unngå vannlekkasjer. På og 1990-tallet ble det bygget mange dårlige bad som rett og slett ikke tåler vann. Med den fuktbelastning som badene våre utsettes for i dag kreves det dyktige håndverkere og gode produkter for å holde vannet ute. 16

17 Noen ønsker å gjøre en del selv. Hvordan stiller det seg? Joda, det kan vi ofte få til når vi har en god dialog fra starten. Men det blir mest riving, tildekking og å kjøre bort søppel. Rørleggerarbeid, elektroarbeid, gulvstøp og membran må uansett gjøres av fagfolk, og flislegging bør de fleste holde seg unna hvis de skal få et resultat de trives med. Hva bør man se etter når man vurderer å pusse opp badet? Her skal du få ei liste: Renner vannet til sluket i dusjen? Er det tegn til synlig membran i sluk? Er det klemring til sluket? Gammelt støpejernssluk og nytt bad = dårlig løsning som vil gi skade før eller senere. Er det sprekker i fliser? Er det sprekker i flisfuger? Er det/har det vært lekkasje til/fra naboene? Er ventilasjonen bra nok? Innestengt luft tyder på det motsatte. Til slutt kommer Chris med en pekefinger - det er veldig viktig med renhold! Sørg for at sluket er rent, og vask badet minst hver 14. dag. Da vil badet vare lenger, og du oppdager feil hvis det er noen. 17

18 Ask Industrimontasje AS Hans Kristian Ask i samtale med Hege Lindhardt Thoresen Jeg har tatt meg turen til Ask Industrimontasje på Hellen Industriområde. Her har de et flott anlegg med kontorbygg og lagerbygning som ser ganske så nytt ut. Det er sent på dagen og alle bilene er inne, ser det ut til. De står majestetiske på rekke og rad. Det må være et godt skue for en gründer. Når jeg kommer inn hovedinngangen får jeg et svært godt inntrykk av kontorbygningen. Det er mørke fliser på gulvene og i trappen opp til andre etasje henger det et moderne maleri. Skifer, glass og parkett er stikkord her. Veldig smakfullt hele bygget, om sant skal sies. Men her er det plass til flere...ser jeg. Når startet det hele for deg, Hans Kristian Ask? Det var i Ask Transport i 1984 med far Jens Ask ved roret og Hans som yngstemann i firmaet. Den gangen drev de med varedistribusjon, pakking i esker, mm. Hans ville prøve noe annet og han ble leid inn hos Leknes Industrimontasje og lærte mye av dette. Leknes gikk konkurs og Hans Kristian tok med seg montasjebiten inn i Ask Transport i Hans kjøpte en lastebil til og ansatte en mann. De begynte nå å kjøre trykkerimaskiner. Dette ble hovedgeskjeftelsen i noen år. I forbindelse med dette ble det etterhvert et behov for å kunne tilby tekniske tjenester. De ansatte en læregutt i Finanskrisen herjer i Norge og det går trådt til utpå -95. Så var det full gass i flere år. Firmaet leide inn teknisk bistand. Det var store kostnader i forbindelse med dette, men det førte til gode kontrakter, bl.a. med en bakerikjede. Hans Kristian danner eget firma på servicedelen, Ask Industriservice AS. Dermed var de inne med en ny nisje og det ble behov for å bygge et stort varmtlager. Det stod ferdig i Etter 2-3 år stod lageret fullt og det ble behov for nye kontorlokaler. Da var det godt å ha et stort stabbur på gården. Dette ble gjort om til kontor og de var nå ansatte. Alt gikk veldig bra lenge, men stabburet var ikke et tidsriktig lokale for kontorer og det ble kjøpt en tomt på Hellen Industriområde. I 2007 ble firmaet omdøpt til Ask Industrimontasje AS. Ask Industriservice AS ble solgt til NLI AS i Nybygget var klart for innflytting i 2009 og alt var fryd og gammen. Men så kom finanskrisen igjen i De måtte søke nye markeder. Grafisk marked var nesten blitt borte, industrien hadde mindre aktivitet. 18 Ask Industrimontasje startet nå opp med rulletrapper/ rullebånd og de fikk avtale med Kone - all montering av rullebånd/trapper og Aasland Teknikk på alt vedlikehold og ny-montasje/service på FRANK selvvaskeanlegg i Oppland, Hedmark, Østfold, Oslo/Akershus og deler av Buskerud. Ask Industrimontasje har også fått rammeavtale med Akershus Energi & Varme, på mekanikertjenester. Av andre kontrakter, kan nevnes: Cramo - distribusjon av utleiemaskiner BAS - rammeavtale Infratek Entreprenør - rammeavtale på transport- og krantjenester Renseriutstyr - avtale i Oslo - 1 mann 1 dag hver måned på vedlikehold. Kone mann hele tiden på vedlikehold og nymontasje Mannskap på Ringnes vedlikeholdsavdeling mer eller mindre hele tiden 2300 kvm oppvarmet lager for utleie Kranbiler fra m Gaffeltrucker 1500 kg - 10 tonn Semitrailere, 35 tonn lasteevne 6 mekanikere/sveisere 26 mill. budsjettomsetning og de ligger an til å klare det. Det er en dobling fra De har 18 ansatte pr. idag. Hva vil fremtiden bringe, Hans? Dette er musikk for en manns ører, mens jeg synes allerede jeg kjenner lukta tå olje og... fra vinsjan på kaia. Vi har et berettiget håp om å få en stor rammeavtale med en stor aktør i området. I forbindelse med dette ønsker vi å sette igang et lite verksted for småreparasjoner Ask Industrimontasje AS og produksjon av deler. Tilbyr: Transport- og servicetjenester, montasje og kran. Adresse: Hellenvegen Gjerdrum Tlf.: E-post: Foto: Hege L. Thoresen

19 SMIEGÅRDEN - for de gode opplevelsene Blomsterbutikk med vri. Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier, smykker, heklede produkter og re-design. Hos Nabo`n er en hyggelig flerbrukskafé midt i Ask sentrum. Vi tilbyr lunsj alle dager (unntatt søndag, men gjerne hvis søndag er en spesiell dag..) og har i tillegg kveldsåpent onsdag. Ønsker du å leie lokalet til møter, arrangementer eller selskaper ta kontakt på eller tlf IB LAURSEN - GREENGATE - MILJÖGÅRDEN - AFFARI - - VINDING - WATT&VEKE - LISBETH DAHL - Tlf Smiegården, 2022 Velkommen til oss! Tlf Smiegården, 2022 Gjerdrumsfirma tok seg av pressen Sykkelrittet «Arctic Race of Norway» var en av de mest omtalte idrettsbegivenhetene her til lands i sommer, med blant annet daglige sendinger på TV2. Morten Broks fra Gjerdrum var presseansvarlig for arrangementet som ble TV-sendt i 110 land. Morten Broks er ansatt i kommunikasjonsbyrået Hovdan.Com. Han både bor og jobber i Gjerdrum. Den andre uken i august hadde han imidlertid Lofoten og Vesterålen som arbeidsplass. Som pressesjef for Arctic Race of Norway sørget han for at Thor Hushovd & co. fikk bred medieomtale. - Da jeg i vinter fikk forespørsel om å være presseansvarlig for dette sykkeleventyret brukte jeg ikke betenkningstid på å svare ja, sier Broks som også var presseansvarlig under Finnmarksløpet - Europas lengste sledehundeløp med daglige TV-sendinger på NRK. - Bakgrunnen min er fra både idrett og media. Derfor er det er midt i blinken å arbeide med pressehåndteringen for idrettsarrangement. Jeg har vært journalist og redaktør i over tjue år og vet en del om hvordan de ulike mediene arbeider og hva deres behov er. Sammen med partner Roy Hovdan jobber han med strategisk kommunikasjon som grunnpilaren i selskapet. Mediehåndtering, kurs og skriving av pressemeldinger er noen av de konkrete oppgavene. Morten har også enkelt fotostudio på kontoret i Gjerdrum og gjør ulike fotojobber både i Gjerdrum og andre steder.

20 God tannhelse er viktig. Ta en kontroll hos oss! Prikkfritt levert, til hver minste detalj. Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjerdrum, 15 minutter fra Gardermoen og 30 minutter fra Oslo. Et lite, familiedrevet kurshotell med plass til 56 gjester, stor lidenskap for utsøkte råvarer fra nærmiljøet, og en velfylt vinkjeller. Vertskapet trakterer selv små og store ledergrupper med varm og personlig service. Vi har kresne konferansegjester, og vet hva som skal til for å skape den riktige rammen rundt møter og arrangementer. Besøk oss på eller ring Leie lokale? Askheim l næringslokaler l forretninger l kontorer Vi har 2 ledige kontorer i C-inngangen på tilsammen 60 kvm (ca. 30 kvm på hvert kontor). De kan leies samlet eller hver for seg. Møtebord ute i gangen som er felles for inngang C. Det er kontorfellesskap i alle inngangene på gateplan i Askheim 1. Hver kontorinngang har felles kjøkken med flere bedrifter og gode parkeringsmuligheter rett utenfor døren. Ta kontakt for nærmere informasjon eller visning. RENHOLD. VAKTMESTER-TJENESTER. SNØRYDDING. PLENKLIPPING. BORTKJØRING. TRANSPORT O.L. Rimelig utleie av 8 tonns gravemaskin, 2,5 tonns minilaster og 15 meter lift. PRIVAT/BEDRIFT Tlf / E-post:

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill Å r n e s invitas- Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill 7.-10. september 2009 Program for (For publikum merket med *) Ønsker du en tradisjonell byggestil eller noe mer moderne i stål og

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2 Praktiske familieboliger på BJORLADTUET 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-8 Team Bygg har lang tradisjon for oppføring av boliger på ærbø i Hå kommune. å skal vi i gang med et helt nytt

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende arealbruk: I

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel»

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» KVARTAL 13 HUSBYHAGEN STJØRDAL Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» 2-, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER STJØRDAL Husbyhagen BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Husbyhagen STJØRDAL 2-, 3- og 4-romsleiligheter

Detaljer

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Status Skedsmo Senter ligger på Skedsmokorset, rett etter avkjøringen fra E6. Skedsmo Senter ble påbegynt midt på 1980 tallet. Samfunnshuset,

Detaljer

8 eneboliger. på Kleppe

8 eneboliger. på Kleppe 8 eneboliger på Kleppe Det beste fra to verdener Vi sier ikke at livet er en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel å påstå at å bo i Verdalen i Klepp kommune kan gi

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening Styret har i 2015 bestått av: Leder: Marte Iren Langø Nestleder: Kari Moe Sekretær: Anne Skjølsvold Styremedlemmer: Mie Sandø Anne Grete Løfald Elsa Jensvold Inger

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. ØKONOMI: Avdelingens likviditet er god. Her er en kort oppsummering av vårt regnskap for 2015:

ÅRSMELDING 2015. ØKONOMI: Avdelingens likviditet er god. Her er en kort oppsummering av vårt regnskap for 2015: ÅRSMELDING 2015 Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2015. Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland arbeider

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer