Visningsarena for velferdsteknologi Grimstad Smartrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visningsarena for velferdsteknologi Grimstad Smartrom"

Transkript

1 Visningsarena for velferdsteknologi Grimstad Smartrom

2 Kapittel: Hensikt 1 HENSIKT Bakgrunn PROSJEKTETS ORGANISERING Prosjektgruppe Referansegruppe /-personer PLASSERING INNHOLD PROSJEKTETS FREMGANG LITTERATUR

3 Kapittel: Hensikt 1 HENSIKT Helse og sosialutvalget har bedt kommunen etablere en visningsarena for velferdsteknologi. I prosjektet skal vi vise frem, utprøve, vinne erfaring med og implementere løsninger som gjør det enklere og tryggere å bo hjemme lengst mulig. 1.1 Bakgrunn "Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på helse- og sosialpersonell" (NOU 2011:11). Dette medfører et stort behov for innovasjon og nye løsninger (bestående av produkter, tjenester og prosesser) i helse- og omsorgssektoren. Velferdsteknologiske løsninger blir et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer. Det blir også viktig i det helsefremmende arbeidet og som ett av flere verktøy for å forebygge fall, ensomhet og kognitiv svikt. Hagen- utvalget (NOU 2011:11) påpeker at velferdsteknologi er en svært viktig investering for framtida. Helsedirektoratets «Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene » viser til at en viktig faktor for utvikling og bruk av velferdsteknologi er etablering av visningsmiljøer og opplæringsarenaer. Både Fagrapporten (Helsedir., 2012) og rapporten «Bo trygt og godt hjemme» (2012) anbefaler etablering av demoleiligheter, gjerne ved lokalt samarbeid mellom kommuner og næringsdrivende. Disse demoleilighetene kan utgjøre ressursmiljøer for kommunenes implementering av og rådgivning om velferdsteknologiske løsninger. I prosjektet skal vi vise frem, prøve ut og vinne erfaring med løsninger som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for omsorgstrengende i eget hjem. Vi vil også vise frem løsninger innen velferdsteknologi og hjelpemidler som kan brukes i sykehjem og omsorgsboliger. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med eldre, pårørende, leverandører, samt helse- og omsorgspersonell, og er en unik mulighet for leverandører til å forbedre, videreutvikle og nyutvikle løsninger i samspill med alle involverte parter. Det er også et interkommunalt samarbeid om visningsarenaen gjennom Østre Agder sitt fagutvalg for ehelse og velferdsteknologi. Kunnskap og suksessfulle løsninger utviklet i prosjektet vil ha stor overføringsverdi for hvordan andre regioner kan løse sine utfordringer i helse- og omsorgssektoren. 3

4 Kapittel: Prosjektets organisering 2 PROSJEKTETS ORGANISERING 2.1 Prosjektgruppe Eirik Chr. Æsøy; enhetsleder Frivolltun Kjell Helge Tveide; vaktmester og elektriker Silje Bjerkås; fagutviklingsleder Frivolltun, Prosjektleder 2.2 Referansegruppe /-personer Linn Victoria Tønnessen; verneombud og representant fra ansattgruppen Birgitte Nærdal; demenskoordinator Magnhild Johanne Tamlagsrønning; ergoterapeut Representant fra UIA; Mariann Fossum Representant fra Hjelpemiddelsentralen; Hallgeir Gjelsvik Fagutvalget for ehelse og Velferdsteknologi Østre Agder Eldrerådet 3 PLASSERING Visningsarenaen er strategisk plassert ved Frivolltun bo og omsorgssenter. Frivolltun er et stort omsorgssenter med ca 50 omsorgsboliger og flere korttidsplasser ved sykehjemsdelen. Hjemmetjenesten har kontorer her og vi har et aktivt og velfungerende dagsenter hvor mange hjemmeboende er på dagtid. Visningsarenaen er derfor plassert i nærheten av målgruppen for velferdsteknologi, både hjemmeboende, beboere i omsorgsboliger, pasienter på korttidsplass, pårørende og ikke minst ansatte i pleie og omsorgssenteret. Visningsarenaen er i avdeling Bølgen. Nederst i denne avdelingen er det en egen avgrenset enhet bestående av to rom med bad, en forstue, gjestetoalett, dør ned til trappeoppgang. Det er muligheter for å lukke av hele enheten. Det er mulig å gå opp til selve enheten uten å gå igjennom hele avdeling Bølgen. Fysioterapirommet i nærhet til denne enheten vil også blir brukt til å demonstrere ulike hjelpemidler. Frivolltun er et sertifisert livsgledesykehjem og tilbyr flere åpne aktiviteter. Vi ligger bare noen hundre meter i fra Universitetet i Agder som vi har et nært samarbeid med. 4

5 Kapittel: Innhold 4 INNHOLD Vi vil vise frem ulike løsninger innen velferdsteknologi som kan lette hverdagen for personer med demens, kognitiv svikt og andre funksjonshemninger. Løsningene og teknologien vi vil presentere er allerede tilgjengelige i markedet. Vi vil også vise andre enkle praktiske løsninger i form av interiør, farger og hjelpemidler som kan gjøre at personer kan bo lengre hjemme og være tryggere i eget hjem og løsninger som kan anvendes i sykehjem og omsorgsboliger. Eksempler på løsninger som er tenkt vist frem: Kontrastfarger for å fremheve viktige områder i leiligheten Fargekombinasjoner som har beroligende effekt Bildetapetsering av dør/vegg Funksjonelle møber spesielt egnet for personer med kognitiv svikt/demens Lett sylige lysbrytere Flyttbare lysbrytere Døralarm, sengematte, bevegelsessensor og fuktsensor koblet opp mot en sentral som kan varsle pleiere. Robot støvsuger Kjøleskap og komfyr sensor Vannlekkasje anlegg Bevegelsessensor koblet opp mot lysanlegg Direkte kobling av telefon mot TV Smartromstyring ved hjelp av lesebrett/smarttelefon. Elektroniske løftere - takheis Andre praktiske hjelpemidler GPS Dataskjerm med tuchfunksjon koblet opp mot Gerica - skal også kunne brukes som TV/datamaskin/bildefremviser m.m. Hev/senk funksjon til kjøkkeninnredning, servant og toalett. Toalett med spyl og tørk funksjon Oppreisningsstol Hjelpemidler for syn og hørsel Automatisk døråpner/dørlås via app 5

6 Kapittel: Prosjektets fremgang Visningsromma skal være: Et sted der helsepersonell kan bli kjent med ulike løsninger og prøve dem ut som et ledd i opplæring ved implementering av velferdsteknologiske løsninger. Et sted hvor pårørende og brukere av helse- og omsorgstjenester kan bli kjent med og prøve ut ulike hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger Et sted der private og potensielle brukere kan bli kjent med hjelpemidler og prøve ut velferdsteknologiske løsninger før de selv anskaffer dem. Et sted der vi kan teste ut varsling opp mot en sentral. 5 PROSJEKTETS FREMGANG møte med politikere i helse og sosial utvalget; Rolf Ørnholt og May Ødegård første idémøte i prosjektgruppa IKT- Agders jubileumsmarkering møte med leder for Kommit - Kirsti Kierulf prosjektgruppa på tur til visningshus/bolig i Lyngdal og Kvinesdal Universitetet i Agder info- og dialogmøte med verneombud, tillitsvalgte og ansatte på Grom og Bølgen møte med IKT-agder om nettløsninger møte med telenor April 2013 Møte med ergoterapeut Bestemme navn på visningsenheten Etablere avtaler med UIA Etablere avtaler med levrandører Mai 2013 Etablere flere avtaler med leverandører Spre informasjon markedsføring 6

7 Kapittel: Litteratur Informasjonsmøter med eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Juni 2013 Skrive under på avtaler Høst 2013 Installasjon av hjelpemidler og elektroniske løsninger Presentasjon av visningsrommene på Østre Agder sin fagdag om velferdsteknologi i Risør Grimstad smartrom er blitt Østre Agder sin visningsarena for velferdsteknologi. Visning og demonstrasjon Ferdigstille visningsrom Vår 2014 Offisiell åpning av visningsarenaen: Grimstad smartrom. Opplæring av ansatte Demonstrasjon og visning av ulike befolkningsgrupper Lage en demofilm 6 LITTERATUR NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Helse og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet 2012 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helsedirektoratet Senter for omsorgsforskning 2012 Bo trygt og godt hjemme. Senter for omsorgsforskning rapportserie nr

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren NTVA Teknologiforum 12. september 2013 Randi Eidsmo Reinertsen, forskningssjef, professor,

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens - Åpen Rapport Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Forfattere Dag Ausen, Ingrid Svagård, Tone Øderud, Silje Bøthun, Yngve Dahl,

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter. 15. november 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Gjenfinning og sporing av effekter 15. november 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvikling i årsverk fra 2008 til 2012

Utvikling i årsverk fra 2008 til 2012 Utvikling i årsverk fra 2008 til 2012 Spørsmål: Har antall årsverk i Ringerike kommune blitt redusert siden 2008? Ringerike kommune har vært igjennom omfattende prosesser de siste 4 årene for å gjenvinne

Detaljer