0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?"

Transkript

1 Hovedtema Undertema 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING Er forvalter klar over sitt forvalteransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING Er bruker er klar over sitt bruker/leietakeransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING

2 1 - BYGNING 1-1 Bygning utvendig 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-2 Bygning innvendig 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-2 EL-anlegget (ledninger, kabling, faste installasjoner)

3 1 - BYGNING 1-4 Varme og ventilasjonsanlegg 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-4

4 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-4 Vann, avløp og sanitær anlegget

5 1 - BYGNING 1-6 Skallsikring, lås og alarmer 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-7 Heis 2 - INNEMILJØ 2-1 Renhold 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-2 Luftkvalitet 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-2

6 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-3 Temperatur 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-4 Lys 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-5 Lyd og støy 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-5

7 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-6 Helsefarlige stoffer i bygningen 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ UNIVERSELL UTFORMING 3-1 Bygningens beliggenhet 3 - UNIVERSELL UTFORMING 3-2 Planløsning 3 - UNIVERSELL UTFORMING 3-3 Adkomst 3 - UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING 3-4 Bygningens tilgjengelighet 3 - UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING 3-4

8 3 - UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING 3-4 Dokumentasjon teknisk utførelse

9 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-1 Branndokumentasjon organisatorisk 4 - BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold

10 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 5 - YTRE MILJØ 5-1 Flomfare 5 - YTRE MILJØ 5-2 Skred/rasfare 5 - YTRE MILJØ 5-3 Nedgravde tanker 5 - YTRE MILJØ 5-3

11 5 - YTRE MILJØ 5-4 Energimerke 5 - YTRE MILJØ 5-5 Sikkerhet og helsemessig beredskap 5 - YTRE MILJØ YTRE MILJØ OFFENTLIGE PÅLEGG 6-1 Offentlig pålegg 7 - VED BYGGEARBEIDER 7-1 Er byggherreforskriften ivaretatt ved eventuell ombygging/rehablitering? 7 - VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER 7-1

12 7 - VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER 7-1

13 Hovedspørsmål med underspørsmål 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Har eier fått opplæring i hvilke lover og forskrifter som gjelder for drift og utviklingen av eiendommene? Har eier fattet vedtak om delegering av myndighet for å ivareta lover og forskrifter i drift og utvikling av eiendommene? Har eier vedtatt/gitt retningslinjer for rapportering om avvik fra lover og forskrifter i driften og utviklingen av eiendommene? 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) ID- Nummer Har forvalter nødvendig kunnskap om internkontroll og hvilke lover og 177 forskrifter som gjelder for drift og utvikling av eiendommene? Har forvalter etablert systemer for å ivareta lover og forskrifter som 178 gjelder for drift og utviklingen av eiendommene? Er myndighet og oppgaver for å ivareta lover og forskrifter fordelt 179 mellom forvalter og bruker av eiendommene? Er det foretatt riskioanalyse for driften og utviklingen av eiendommen? 180 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Har bruker nødvendig kunnskap om internkontroll og hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av eiendommene? Har bruker/virksomhetsleder etablert systemer som ivaretar at lover og forskrifter følges i bruken av eiendommene? Har ansvarlig for virksomhet/eiendom sørget for helsefaglige vurderinger i forbindelse med planlegging og godkjenning?

14 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 327 Tegn på vannlekkasjer - klimaskall (tak og fasader) 11 Tegn på vanninntrengning fra grunnen (kjeller mv.) 12 Er det effektiv bortledning av overflate vann? 202 Er det problemer med smelting av snø og isdannelser? 200 Er det synlige skader på pipe og luftelyrer? 199 Synlige skader på beslag, israfter, takrenner, nedløp 14 Synlige skader på takbelegg, takstein inkl lekter 15 Er det tilfredstillende rassikring/snøsikring? 203 Synlige skader på fasader - panel, vinduer, dører 16 Synlige skader, riss på grunnmur 17 Er utvendige trapper i god stand og er de sikre? 201 Er kontroll av lekeplassutstyr utført og dokumentert? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Synlige fuktskader - gulv/vegg 18 Synlige skader - inventar/utstyr 19 Synlige skader på vinduer, dører 20 Synlige skader på tak, vegger, listverk 21 Synlige skader på gulvbelegg 22 Synlige skader på hyller, knagger, garderobeskap 23 Synlige skader på innredning, dører - overskap - underskap 24 Er det påvist fukt i vegg/isolasjon, feil på fuktsperre? 204 Synlige skader på dusj/bad - innredning, utstyr 25 Er trapper og rekkverk i god stand og sikre? 205 Er kontroll av gymsalutstyr utført og dokumentert? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys)

15 Årskontroll elektrisk anlegg og utstyr er utført av installatør eventuelt ELtilsyn 211 og tilstand vurderes til: Egenkontroll elektrisk anlegg og utstyr er utført med følgende 213 kontrollpunkter: Er FDV- dokumentasjon for elanlegget tilgjengelig og oppdatert? 208 Er oppdatert kursfortegnelse montert/ajour og kurser merket? 210 Elinntak: Synlige skader 37 Elinntak: Varmgang i sikringslokk 39 Elinntak: Sikringer godt tilskrudd 38 Tavlerom/sikringsskap: Er rom/skap ryddig og låst 41 Tavlerom/sikringsskap: Er sikringer og utstyr merket 43 Tavlerom/sikringsskap: Er ikkeisolerte spenningsførende deler 44 tilgjengelig for berøring Tavlerom/sikringsskap: Er det riktige sikringer, og godt tilskrudd 45 Tavlerom/sikringsskap: Er det synlige skader 46 Tavlerom/sikringsskap: Misfarvede ledninger 47 Tavlerom/sikringsskap: Er det tegn til varmgang kurser 48 Tavlerom/sikringsskap: Finnes jordfeilvarsler/bryter og er den testet 49 Kurs/ledningsopplegg: Er utstyr tilkoblet med skjøteledninger 50 Kurs/ledningsopplegg: Kabler forsvarlig festet og ikke skadet. 51 Kurs/ledningsopplegg: Brytere, stikk, kapslinger og øvrig materiale 52 uskadet og virker. Ikke foretatt flere ledningstilkoblinger i samme plugg. 53 Er el varmeovner/belysning tildekket 54 Er termostatinnstilling kontrollert. 55 Er det varmgang i utstyr 56 Er det utført arbeid på el-anlegg, og er dette dokumentert med 229 samsvarserklæring? Er det oppstått branner eller ulykker som er i forbindelse med elektrisk 40 utstyr/materiell. SKAL RAPPORTERES. Til DET STEDLIGE TILSYN / E-VERKET. Er det foretatt bruksendring i noen rom - som øker risiko (mer 215 støv/fuktighet)? Er det oppdaget noe unormalt ved el anlegget? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Fungerer ventilasjonsanlegget som forutsatt? 209 Foreligger FDV-dokumentasjon med innreguleringsprotokoller? 212 Luftinntak uten oppsamlet smuss/vann? 218 Filter og ramme hele, ikke lekkasje, rutiner for filterskifte ok? 219 Varme og kjølebatterier rene, ikke groing i kondensavløp? 220

16 Varmegjenvinner hel, ren uten lekkasje? 221 Vifter, remmer, mansjetter ok? 222 Kanaler, spjeld, lydfeller rene, tette, funksjonsdyktige? 223 Automatikk rett innstilt og fungerer inklusiv nattsenking? 224 Avtrekksvifte toaletter og spesialrom? 217 Ventiler 214 Armatur : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Vann- og avløpsinstallasjonens alder : Under 20 år 1 : år 2 : Mer enn 40 år 3 : Må rehabiliteres Eksterne pålegg om utbedring. Vannlekkasjer - rør og ledninger 26 Vannlekkasjer - utstyr 27 Frostsikkert ledningsnett 150 Bestandige materialer - vanntilførsel til VVS-utstyr 151 Lett utskiftbare deler/komponenter 152 Bestandige materialer - avløpsrør 153 Lekkasjesvarsling med automatisk avstengning 155 Lekkasjesikkert ledningsnett 156 Toalett 31 Dusj (kabinett) - badekar 32 VV-tank 33 Servant 34 Hovedvannkran - merking og funksjonstest 35 Vann- og avløpsinstallasjonene utført av godkjent foretak 157 Våtrom skal ha motstand mot fuktpåkjenninger 158 Rom med VVS-installasjoner skal ha motstand mot fuktpåkjenninger 159 Bestandige materialer - rør/ledninger i tappevannssystem 160 Fukt på vegg 161 Fukt på gulv 162 Effektiv bortledning av regnvann 163

17 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 332 Sikkerhetslåser på ytterdører/vinduer 171 Innbruddsalarm 172 Kameraovervåkning 226 Heiskontroll gjennomført : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Foreligger oppdaterte renholdsplaner? 61 Tiltak for å forebygge vekst og spredning av legionella (dusjer, bad, 62 kjøletårn)? Tilfredsstillende renholdsutstyr og rom for renholdsutstyr? 227 Er periodisk/hovedrenhold gjennomført og dokumentert? 64 Er det tilrettelagt for enkelt renhold (overflater, hyllefaktor, himlinger, 228 sko/garderobe)? Er gulvflatene renholds- og allergivennlige (uten tepper)? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er det sørget for tilfredsstillende inneklima/luftkvalitet? 231 Innreguleringsprotokoll for ventilasjon foreligger? 232 Avgasser/partikler fra materialer? 239 Er ventilasjonen tilpasset behovet? 242 Tilføres luften trekkfritt? 233 Kan vinduslufting benyttes ved behov uten problemer? 235 Ved klager: Er CO2 målt og funnet iorden i rom hvor forurensning fra 236 mennesker dominerer eks. klasserom? Er luftinntak, aggregat og kanaler rene og tørre? 237 Er det rutiner for skifte av filter og kontroll renhold? 238 Er radon kartlagt? 240

18 Er tiltak gjennomført mot radon? 241 Er det kjente fuktproblemer som påvirker luftkvaliteten? 244 Har det tidligere vært fuktskader som er utbedret? 245 Fungerer natt/helgesenking av ventilasjon uten opplevde problemer 243 eller helserisiko? (Radon) Fungerer behovsstyrt ventilasjon uten opplevde problemer eller 246 helserisiko? Er inneplantene allergivennlige? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er temperaturforholdene tilfredsstillende og kartlagt? 248 Kan oppvarming/kjøling reguleres tilfredsstillende? (av brukerne lokalt) 249 Fungerer sentral styring av temperatur på tilført luft tilfredsstillende (ikke for høy/lav )? Fungerer natt/helgesenking av temperatur uten opplevde problemer? 251 Er det tilfredsstillende og vedlikeholdt solavskjerming? 250 Er solavskjerming enkel å bruke/regulere? 252 Er det trekk fra vinduene? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Tilfredsstillende belysning i lokaler og på uteområde? 255 Solavskjerming, ikke kontrast- eller refleksblending? 254 Ikke blending fra lyskilder? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er det tilfredsstillende lydforhold i lokaler og på uteområder? 262 Akustikk som er tilpasset bruk av lokalene? 259 Støy fra tekniske anlegg eller omgivelser? 263

19 Er lokalene tilfredsstillende for kommunikasjon? Er undervisningsrom 260 og andre lokaler for kommunikasjon vurdert og OK i forhold til universell utforming? Er det spesielle tiltak i rom med støyend aktivitet? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Er det eksponeringsrisiko ved normal bruk av bygningen (asbest, 264 mineralull m.m.)? Kan eksponeringsrisiko oppstå ved vedlikehold/byggearbeid? 265 Er sikkerhet og helsemessig beredskap ivaretatt ved utforming av inne- 266 og utemiljøet? Ved valg av beliggenhet for nye og ved vesentlige endringer av 268 eksiterende virksomheter skal det tas hensyn til tilgjengelighet, risikofaktorer i miljøet, m.v. Er planløsningen tilpasset virksomhetens bruk? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) HC-parkering nær inngang? 270 Stigningsforhold og trapp til inngang? 271 Er det trafikksikker adkomst (skille mellom myke og harde trafikkanter)? 272 Er det lagt til rette for varelevering? 273 Uteoppholdsareal og lekeplass : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er inngangspartiet tilgjengelig? 275 Er kommunikasjonsveiene tilgjengelig? 276 Er toalett/bad tilgjengelig? 277 Er heis tilgjengelig? 278

20 Er rom og annet oppholdsareal tilgjengelig? 279 Er dører breie nok og enkle å åpne? 280 Er trapper godt merket med håndrekker? 281 Skilt og annen informasjon lett å forstå og følge? 282 Er beplantningen allergivennlig? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Bruks/driftsendring (teknisk/organisatorisk) siste 12 mnd: Er eventuelle 91 bygningsmessige og eller organisatoriske endringer som har betydning for brannsikkerheten dokumentert? Har eier/forvalter sørget for at det foreligger branntekniske tegninger for 108 bygningen? Er bygningen teknisk tilrettelagt for evakuering av personer som 300 normalt vil ha behov for assistert rømning? Har eier/forvalter sørget for at personell som utfører ettersyn og 95 vedlikehold på aktive og passive sikringstiltak har tilstrekkelig opplæring og kompetanse? Alarmanlegg: foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig 120 Ledesystem: Foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig 121 Slokkeutstyr: Foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig? 320 Slokkeanlegg (sprinkler, gass, pulver, skum m.m.): Foreligger 118 kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig Røykventilasjon: foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig 119 Alarmanlegg: Er ettersyn utført 135 Ledesystem: Er ettersyn utført? 309 Slokkeutstyr: Er ettersyn utført? 321 Slokkeanlegg (sprinkler, gass, pulver, skum m.m.): Er ettersyn utført 130 Røykventilasjon: Er ettersyn utført? 322 Utføres vedlikehold av personell som har nødvendig fagmessig 301 kompetanse og er arbeidet dokumentert? Branntetting (brannceller/-seksjoner, rør-, kabellgjennomføringer m.m.): 302 Er ettersyn utført? Rømningsveier (ryddighet, tilgjengelighet, dørmekanismer m.m.): Er 308 ettersyn utført? Branndører (holdes alle branndører lukket, og virker automatisk 307 lukkeautomatikk): Er ettersyn utført? Har avfallscontainere/bøtter sikker plassering?: Er ettersyn utført? 306 Utføres vedlikehold (for eksempel branntetting) av personell som har 216 nødvendig fagmessig kompetanse og er arbeidet dokumentert? Er brannkum på eget område tilgjengelig? 303 Er adkomst for utrykningskjøretøy tilfredsstillende? 304

21 Oppbevares farlig stoff i henhold til gjeldende regelverk? 305 Er oppbevaringen meldt til DSB der dette er påkrevd? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Er det etablert samarbeidsordninger der eier selv ikke er bruker? 294 Er ansvar plassert og felles aktiviteter samordnet der det er flere 295 brukere i samme bygg? Foreligger beskrivelse av organisasjonen med hensyn til fordeling av 286 brannvernarbeidet? Har eier/forvalter utpekt brannvernleder i særskilte brannobjekter? 284 Har eier/forvalter sørget for at vedkommende har tilstrekkelig 285 kompetanse som står i forhold til risikoen i objektet? Er det utarbeidet plan for opplæring og øvelser (ledere, ansatte, 287 nyansatte og vikarer)? Er opplæring og brannøvelser gjennomført i henhold til 288 opplæringsplan? Er opplæring og øvelser evaluert og deltakelse dokumentert? 289 Gis alle nytilsatte og vikarer tilstrekkelig informasjon om opptreden i en 290 brannsituasjon før de settes i arbeid? Har bruker/virksomhetsleder sørget for å utarbeide rednings- og 97 beredskapsplaner (der dette er nødvendig) Er planene gjort kjent for de ansatte? 291 Vedlikeholdes og revideres instrukser og planer jevnlig? 292 Hvordan vurderes sansynligheten for påsatt brann, eventuelt ved 299 helligdager/ferie? Er det utarbeidet rutiner for evakuering av personer med behov for 293 assistert rømning? Er det rutiner for annerledes bruk av bygget (overnatting, konserter, 296 selskaper, m.m.)? Er det rutiner for gjennomføring av varme arbeider? 297 Er det rutiner for ekstraordinære tiltak ved omgjøringer, utkoblinger av 298 tekniske installasjoner m.m.? Finnes sikring av komfyr/kokeplater 138 Finnes tidsbryter på kaffetrakter/vannkoker 139 Slås TV av med av/på knappen 140 Er det lamper som kan velte og utgjøre brannfare 141

22 Kan beboeren rømme ved egen hjelp? 147 Er bruk av levende lys tilfredsstillende 143 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 344 Kan røyking medføre spesiell brannfare 144 Finnes røykvarslere i boligen 136 Finnes slokkeutstyr i boligen? 311 Er røykvarslere sammenkoblet 137 Er ildsted og behandling av aske tilfredsstillende 142 Hvis ja, har beboeren behov for røykeforkle? 145 Er rømningsforholdene tilfredsstillende 146 Er beboeren istand til selv å ringe nødnummer 148 Er bygningen utsatt for flomfare? 312 Ligger bygningen i rasfarlig området? 313 Nedgravde tanker : Ingen nedgravde tanker 1: Nedgravde tanker som er registrert og som kontrolleres av tilsynsmyndighet 2: Nedgravde tanker er registrert, men er ikke kontrollert av tilsynsmyndighet 3: Ingen oversikt over hva som finnes Dokumentasjon for nedgravde oljetanker 165

23 Energimerke: : Energiklasse A eller B 1: Energiklasse C 2: Energiklasse D 3: Energiklasse E,F,G - eller ikke energimerket Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører 316 omgivelsene Er skadedyr påvist? 317 Er skadedyrbekjempelse fulgt opp? 318 Foreligger det krav om retting fra offentlige tilsynsmyndigheter? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 1. Vil det arbeidet som skal utføres innebære at kommunen, eller den del av kommunen som er oppdragsgiver, defineres som byggherre? Kan byggherren dokumentere at risikoforhold som har betydning for 185 arbeidene som skal utføres, er beskrevet og tatt hensyn til? 3. Kan byggherren dokumentere at det i tilbudsgrunnlaget er 186 innarbeidet en beskrivelse av risikoforhold knyttet til arbeidet som er avdekket under planlegging og prosjektering? 4. Kan byggherren dokumentere at det er stilt krav til de virksomheter 187 som det er inngått avtale med om å utføre et arbeid på bygge/anleggsplassen, om at de driver et systematisk HMS-arbeid? 5. Har byggherren påsett at det er utarbeidet en skriftlig plan for 188 sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet (SHA-plan)? 6. Kan byggherren dokumentere at det er stilt krav til entreprenørene 189 om å utføre forebyggende tiltak som nevnt i 9? Tilleggsvurdering 0 1. Har byggherren inngått skriftlig avtale med eventuell(e) 190 koordinator(er) der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter koordinatoren skal ha? Hvis ikke må det avtales. 2. Har byggherren vurdert eventuell rollekonflikt ved utpeking av 191 koordinator? Hvis ikke skal dette foretas før igangsetting.

24 3. Har byggherren inngått skriftlig avtale med evt. byggherrerepresentant der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter byggherrerepresentanten skal ha? Hvis ikke må det avtales. 4. Har byggherren vurdert eventuell rollekonflikt ved valg av byggherrerepresentant? Hvis ikke skal dette foretas før igangsetting. 5. Har byggherren ivaretatt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg? Må kunne dokumenteres. 6. Kan byggherren dokumentere at det er utarbeidet dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider? Må kunne dokumenteres

25 Eier Forvalte r Vaktmester Bruker/ leietaker

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer