0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?"

Transkript

1 Hovedtema Undertema 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING Er forvalter klar over sitt forvalteransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING Er bruker er klar over sitt bruker/leietakeransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING

2 1 - BYGNING 1-1 Bygning utvendig 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-2 Bygning innvendig 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-2 EL-anlegget (ledninger, kabling, faste installasjoner)

3 1 - BYGNING 1-4 Varme og ventilasjonsanlegg 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-4

4 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-4 Vann, avløp og sanitær anlegget

5 1 - BYGNING 1-6 Skallsikring, lås og alarmer 1 - BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING 1-7 Heis 2 - INNEMILJØ 2-1 Renhold 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-2 Luftkvalitet 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-2

6 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-3 Temperatur 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-4 Lys 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-5 Lyd og støy 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-5

7 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ 2-6 Helsefarlige stoffer i bygningen 2 - INNEMILJØ INNEMILJØ INNEMILJØ UNIVERSELL UTFORMING 3-1 Bygningens beliggenhet 3 - UNIVERSELL UTFORMING 3-2 Planløsning 3 - UNIVERSELL UTFORMING 3-3 Adkomst 3 - UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING 3-4 Bygningens tilgjengelighet 3 - UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING 3-4

8 3 - UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING UNIVERSELL UTFORMING 3-4 Dokumentasjon teknisk utførelse

9 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-1 Branndokumentasjon organisatorisk 4 - BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold

10 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 4 - BRANN OG BEREDSKAP 4-3 Boliger - særskilte forhold 5 - YTRE MILJØ 5-1 Flomfare 5 - YTRE MILJØ 5-2 Skred/rasfare 5 - YTRE MILJØ 5-3 Nedgravde tanker 5 - YTRE MILJØ 5-3

11 5 - YTRE MILJØ 5-4 Energimerke 5 - YTRE MILJØ 5-5 Sikkerhet og helsemessig beredskap 5 - YTRE MILJØ YTRE MILJØ OFFENTLIGE PÅLEGG 6-1 Offentlig pålegg 7 - VED BYGGEARBEIDER 7-1 Er byggherreforskriften ivaretatt ved eventuell ombygging/rehablitering? 7 - VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER 7-1

12 7 - VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER VED BYGGEARBEIDER 7-1

13 Hovedspørsmål med underspørsmål 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Har eier fått opplæring i hvilke lover og forskrifter som gjelder for drift og utviklingen av eiendommene? Har eier fattet vedtak om delegering av myndighet for å ivareta lover og forskrifter i drift og utvikling av eiendommene? Har eier vedtatt/gitt retningslinjer for rapportering om avvik fra lover og forskrifter i driften og utviklingen av eiendommene? 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) ID- Nummer Har forvalter nødvendig kunnskap om internkontroll og hvilke lover og 177 forskrifter som gjelder for drift og utvikling av eiendommene? Har forvalter etablert systemer for å ivareta lover og forskrifter som 178 gjelder for drift og utviklingen av eiendommene? Er myndighet og oppgaver for å ivareta lover og forskrifter fordelt 179 mellom forvalter og bruker av eiendommene? Er det foretatt riskioanalyse for driften og utviklingen av eiendommen? 180 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Har bruker nødvendig kunnskap om internkontroll og hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av eiendommene? Har bruker/virksomhetsleder etablert systemer som ivaretar at lover og forskrifter følges i bruken av eiendommene? Har ansvarlig for virksomhet/eiendom sørget for helsefaglige vurderinger i forbindelse med planlegging og godkjenning?

14 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 327 Tegn på vannlekkasjer - klimaskall (tak og fasader) 11 Tegn på vanninntrengning fra grunnen (kjeller mv.) 12 Er det effektiv bortledning av overflate vann? 202 Er det problemer med smelting av snø og isdannelser? 200 Er det synlige skader på pipe og luftelyrer? 199 Synlige skader på beslag, israfter, takrenner, nedløp 14 Synlige skader på takbelegg, takstein inkl lekter 15 Er det tilfredstillende rassikring/snøsikring? 203 Synlige skader på fasader - panel, vinduer, dører 16 Synlige skader, riss på grunnmur 17 Er utvendige trapper i god stand og er de sikre? 201 Er kontroll av lekeplassutstyr utført og dokumentert? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Synlige fuktskader - gulv/vegg 18 Synlige skader - inventar/utstyr 19 Synlige skader på vinduer, dører 20 Synlige skader på tak, vegger, listverk 21 Synlige skader på gulvbelegg 22 Synlige skader på hyller, knagger, garderobeskap 23 Synlige skader på innredning, dører - overskap - underskap 24 Er det påvist fukt i vegg/isolasjon, feil på fuktsperre? 204 Synlige skader på dusj/bad - innredning, utstyr 25 Er trapper og rekkverk i god stand og sikre? 205 Er kontroll av gymsalutstyr utført og dokumentert? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys)

15 Årskontroll elektrisk anlegg og utstyr er utført av installatør eventuelt ELtilsyn 211 og tilstand vurderes til: Egenkontroll elektrisk anlegg og utstyr er utført med følgende 213 kontrollpunkter: Er FDV- dokumentasjon for elanlegget tilgjengelig og oppdatert? 208 Er oppdatert kursfortegnelse montert/ajour og kurser merket? 210 Elinntak: Synlige skader 37 Elinntak: Varmgang i sikringslokk 39 Elinntak: Sikringer godt tilskrudd 38 Tavlerom/sikringsskap: Er rom/skap ryddig og låst 41 Tavlerom/sikringsskap: Er sikringer og utstyr merket 43 Tavlerom/sikringsskap: Er ikkeisolerte spenningsførende deler 44 tilgjengelig for berøring Tavlerom/sikringsskap: Er det riktige sikringer, og godt tilskrudd 45 Tavlerom/sikringsskap: Er det synlige skader 46 Tavlerom/sikringsskap: Misfarvede ledninger 47 Tavlerom/sikringsskap: Er det tegn til varmgang kurser 48 Tavlerom/sikringsskap: Finnes jordfeilvarsler/bryter og er den testet 49 Kurs/ledningsopplegg: Er utstyr tilkoblet med skjøteledninger 50 Kurs/ledningsopplegg: Kabler forsvarlig festet og ikke skadet. 51 Kurs/ledningsopplegg: Brytere, stikk, kapslinger og øvrig materiale 52 uskadet og virker. Ikke foretatt flere ledningstilkoblinger i samme plugg. 53 Er el varmeovner/belysning tildekket 54 Er termostatinnstilling kontrollert. 55 Er det varmgang i utstyr 56 Er det utført arbeid på el-anlegg, og er dette dokumentert med 229 samsvarserklæring? Er det oppstått branner eller ulykker som er i forbindelse med elektrisk 40 utstyr/materiell. SKAL RAPPORTERES. Til DET STEDLIGE TILSYN / E-VERKET. Er det foretatt bruksendring i noen rom - som øker risiko (mer 215 støv/fuktighet)? Er det oppdaget noe unormalt ved el anlegget? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Fungerer ventilasjonsanlegget som forutsatt? 209 Foreligger FDV-dokumentasjon med innreguleringsprotokoller? 212 Luftinntak uten oppsamlet smuss/vann? 218 Filter og ramme hele, ikke lekkasje, rutiner for filterskifte ok? 219 Varme og kjølebatterier rene, ikke groing i kondensavløp? 220

16 Varmegjenvinner hel, ren uten lekkasje? 221 Vifter, remmer, mansjetter ok? 222 Kanaler, spjeld, lydfeller rene, tette, funksjonsdyktige? 223 Automatikk rett innstilt og fungerer inklusiv nattsenking? 224 Avtrekksvifte toaletter og spesialrom? 217 Ventiler 214 Armatur : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Vann- og avløpsinstallasjonens alder : Under 20 år 1 : år 2 : Mer enn 40 år 3 : Må rehabiliteres Eksterne pålegg om utbedring. Vannlekkasjer - rør og ledninger 26 Vannlekkasjer - utstyr 27 Frostsikkert ledningsnett 150 Bestandige materialer - vanntilførsel til VVS-utstyr 151 Lett utskiftbare deler/komponenter 152 Bestandige materialer - avløpsrør 153 Lekkasjesvarsling med automatisk avstengning 155 Lekkasjesikkert ledningsnett 156 Toalett 31 Dusj (kabinett) - badekar 32 VV-tank 33 Servant 34 Hovedvannkran - merking og funksjonstest 35 Vann- og avløpsinstallasjonene utført av godkjent foretak 157 Våtrom skal ha motstand mot fuktpåkjenninger 158 Rom med VVS-installasjoner skal ha motstand mot fuktpåkjenninger 159 Bestandige materialer - rør/ledninger i tappevannssystem 160 Fukt på vegg 161 Fukt på gulv 162 Effektiv bortledning av regnvann 163

17 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 332 Sikkerhetslåser på ytterdører/vinduer 171 Innbruddsalarm 172 Kameraovervåkning 226 Heiskontroll gjennomført : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Foreligger oppdaterte renholdsplaner? 61 Tiltak for å forebygge vekst og spredning av legionella (dusjer, bad, 62 kjøletårn)? Tilfredsstillende renholdsutstyr og rom for renholdsutstyr? 227 Er periodisk/hovedrenhold gjennomført og dokumentert? 64 Er det tilrettelagt for enkelt renhold (overflater, hyllefaktor, himlinger, 228 sko/garderobe)? Er gulvflatene renholds- og allergivennlige (uten tepper)? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er det sørget for tilfredsstillende inneklima/luftkvalitet? 231 Innreguleringsprotokoll for ventilasjon foreligger? 232 Avgasser/partikler fra materialer? 239 Er ventilasjonen tilpasset behovet? 242 Tilføres luften trekkfritt? 233 Kan vinduslufting benyttes ved behov uten problemer? 235 Ved klager: Er CO2 målt og funnet iorden i rom hvor forurensning fra 236 mennesker dominerer eks. klasserom? Er luftinntak, aggregat og kanaler rene og tørre? 237 Er det rutiner for skifte av filter og kontroll renhold? 238 Er radon kartlagt? 240

18 Er tiltak gjennomført mot radon? 241 Er det kjente fuktproblemer som påvirker luftkvaliteten? 244 Har det tidligere vært fuktskader som er utbedret? 245 Fungerer natt/helgesenking av ventilasjon uten opplevde problemer 243 eller helserisiko? (Radon) Fungerer behovsstyrt ventilasjon uten opplevde problemer eller 246 helserisiko? Er inneplantene allergivennlige? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er temperaturforholdene tilfredsstillende og kartlagt? 248 Kan oppvarming/kjøling reguleres tilfredsstillende? (av brukerne lokalt) 249 Fungerer sentral styring av temperatur på tilført luft tilfredsstillende (ikke for høy/lav )? Fungerer natt/helgesenking av temperatur uten opplevde problemer? 251 Er det tilfredsstillende og vedlikeholdt solavskjerming? 250 Er solavskjerming enkel å bruke/regulere? 252 Er det trekk fra vinduene? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Tilfredsstillende belysning i lokaler og på uteområde? 255 Solavskjerming, ikke kontrast- eller refleksblending? 254 Ikke blending fra lyskilder? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er det tilfredsstillende lydforhold i lokaler og på uteområder? 262 Akustikk som er tilpasset bruk av lokalene? 259 Støy fra tekniske anlegg eller omgivelser? 263

19 Er lokalene tilfredsstillende for kommunikasjon? Er undervisningsrom 260 og andre lokaler for kommunikasjon vurdert og OK i forhold til universell utforming? Er det spesielle tiltak i rom med støyend aktivitet? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Er det eksponeringsrisiko ved normal bruk av bygningen (asbest, 264 mineralull m.m.)? Kan eksponeringsrisiko oppstå ved vedlikehold/byggearbeid? 265 Er sikkerhet og helsemessig beredskap ivaretatt ved utforming av inne- 266 og utemiljøet? Ved valg av beliggenhet for nye og ved vesentlige endringer av 268 eksiterende virksomheter skal det tas hensyn til tilgjengelighet, risikofaktorer i miljøet, m.v. Er planløsningen tilpasset virksomhetens bruk? : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) HC-parkering nær inngang? 270 Stigningsforhold og trapp til inngang? 271 Er det trafikksikker adkomst (skille mellom myke og harde trafikkanter)? 272 Er det lagt til rette for varelevering? 273 Uteoppholdsareal og lekeplass : Lite å bemerke/ingen klager fra brukerne (grønt lys) 2: En god del å bemerke/klager fra brukerne(gult lys) 3: Mye å bemerke/klager fra brukerne(rødt lys) Er inngangspartiet tilgjengelig? 275 Er kommunikasjonsveiene tilgjengelig? 276 Er toalett/bad tilgjengelig? 277 Er heis tilgjengelig? 278

20 Er rom og annet oppholdsareal tilgjengelig? 279 Er dører breie nok og enkle å åpne? 280 Er trapper godt merket med håndrekker? 281 Skilt og annen informasjon lett å forstå og følge? 282 Er beplantningen allergivennlig? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Bruks/driftsendring (teknisk/organisatorisk) siste 12 mnd: Er eventuelle 91 bygningsmessige og eller organisatoriske endringer som har betydning for brannsikkerheten dokumentert? Har eier/forvalter sørget for at det foreligger branntekniske tegninger for 108 bygningen? Er bygningen teknisk tilrettelagt for evakuering av personer som 300 normalt vil ha behov for assistert rømning? Har eier/forvalter sørget for at personell som utfører ettersyn og 95 vedlikehold på aktive og passive sikringstiltak har tilstrekkelig opplæring og kompetanse? Alarmanlegg: foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig 120 Ledesystem: Foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig 121 Slokkeutstyr: Foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig? 320 Slokkeanlegg (sprinkler, gass, pulver, skum m.m.): Foreligger 118 kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig Røykventilasjon: foreligger kontrollavtale og er kontroll utført jevnlig 119 Alarmanlegg: Er ettersyn utført 135 Ledesystem: Er ettersyn utført? 309 Slokkeutstyr: Er ettersyn utført? 321 Slokkeanlegg (sprinkler, gass, pulver, skum m.m.): Er ettersyn utført 130 Røykventilasjon: Er ettersyn utført? 322 Utføres vedlikehold av personell som har nødvendig fagmessig 301 kompetanse og er arbeidet dokumentert? Branntetting (brannceller/-seksjoner, rør-, kabellgjennomføringer m.m.): 302 Er ettersyn utført? Rømningsveier (ryddighet, tilgjengelighet, dørmekanismer m.m.): Er 308 ettersyn utført? Branndører (holdes alle branndører lukket, og virker automatisk 307 lukkeautomatikk): Er ettersyn utført? Har avfallscontainere/bøtter sikker plassering?: Er ettersyn utført? 306 Utføres vedlikehold (for eksempel branntetting) av personell som har 216 nødvendig fagmessig kompetanse og er arbeidet dokumentert? Er brannkum på eget område tilgjengelig? 303 Er adkomst for utrykningskjøretøy tilfredsstillende? 304

21 Oppbevares farlig stoff i henhold til gjeldende regelverk? 305 Er oppbevaringen meldt til DSB der dette er påkrevd? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) Er det etablert samarbeidsordninger der eier selv ikke er bruker? 294 Er ansvar plassert og felles aktiviteter samordnet der det er flere 295 brukere i samme bygg? Foreligger beskrivelse av organisasjonen med hensyn til fordeling av 286 brannvernarbeidet? Har eier/forvalter utpekt brannvernleder i særskilte brannobjekter? 284 Har eier/forvalter sørget for at vedkommende har tilstrekkelig 285 kompetanse som står i forhold til risikoen i objektet? Er det utarbeidet plan for opplæring og øvelser (ledere, ansatte, 287 nyansatte og vikarer)? Er opplæring og brannøvelser gjennomført i henhold til 288 opplæringsplan? Er opplæring og øvelser evaluert og deltakelse dokumentert? 289 Gis alle nytilsatte og vikarer tilstrekkelig informasjon om opptreden i en 290 brannsituasjon før de settes i arbeid? Har bruker/virksomhetsleder sørget for å utarbeide rednings- og 97 beredskapsplaner (der dette er nødvendig) Er planene gjort kjent for de ansatte? 291 Vedlikeholdes og revideres instrukser og planer jevnlig? 292 Hvordan vurderes sansynligheten for påsatt brann, eventuelt ved 299 helligdager/ferie? Er det utarbeidet rutiner for evakuering av personer med behov for 293 assistert rømning? Er det rutiner for annerledes bruk av bygget (overnatting, konserter, 296 selskaper, m.m.)? Er det rutiner for gjennomføring av varme arbeider? 297 Er det rutiner for ekstraordinære tiltak ved omgjøringer, utkoblinger av 298 tekniske installasjoner m.m.? Finnes sikring av komfyr/kokeplater 138 Finnes tidsbryter på kaffetrakter/vannkoker 139 Slås TV av med av/på knappen 140 Er det lamper som kan velte og utgjøre brannfare 141

22 Kan beboeren rømme ved egen hjelp? 147 Er bruk av levende lys tilfredsstillende 143 1: Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 344 Kan røyking medføre spesiell brannfare 144 Finnes røykvarslere i boligen 136 Finnes slokkeutstyr i boligen? 311 Er røykvarslere sammenkoblet 137 Er ildsted og behandling av aske tilfredsstillende 142 Hvis ja, har beboeren behov for røykeforkle? 145 Er rømningsforholdene tilfredsstillende 146 Er beboeren istand til selv å ringe nødnummer 148 Er bygningen utsatt for flomfare? 312 Ligger bygningen i rasfarlig området? 313 Nedgravde tanker : Ingen nedgravde tanker 1: Nedgravde tanker som er registrert og som kontrolleres av tilsynsmyndighet 2: Nedgravde tanker er registrert, men er ikke kontrollert av tilsynsmyndighet 3: Ingen oversikt over hva som finnes Dokumentasjon for nedgravde oljetanker 165

23 Energimerke: : Energiklasse A eller B 1: Energiklasse C 2: Energiklasse D 3: Energiklasse E,F,G - eller ikke energimerket Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører 316 omgivelsene Er skadedyr påvist? 317 Er skadedyrbekjempelse fulgt opp? 318 Foreligger det krav om retting fra offentlige tilsynsmyndigheter? : Lite å bemerke (grønt lys) 2: En god del å bemerke(gult lys) 3: Mye å bemerke(rødt lys) 1. Vil det arbeidet som skal utføres innebære at kommunen, eller den del av kommunen som er oppdragsgiver, defineres som byggherre? Kan byggherren dokumentere at risikoforhold som har betydning for 185 arbeidene som skal utføres, er beskrevet og tatt hensyn til? 3. Kan byggherren dokumentere at det i tilbudsgrunnlaget er 186 innarbeidet en beskrivelse av risikoforhold knyttet til arbeidet som er avdekket under planlegging og prosjektering? 4. Kan byggherren dokumentere at det er stilt krav til de virksomheter 187 som det er inngått avtale med om å utføre et arbeid på bygge/anleggsplassen, om at de driver et systematisk HMS-arbeid? 5. Har byggherren påsett at det er utarbeidet en skriftlig plan for 188 sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet (SHA-plan)? 6. Kan byggherren dokumentere at det er stilt krav til entreprenørene 189 om å utføre forebyggende tiltak som nevnt i 9? Tilleggsvurdering 0 1. Har byggherren inngått skriftlig avtale med eventuell(e) 190 koordinator(er) der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter koordinatoren skal ha? Hvis ikke må det avtales. 2. Har byggherren vurdert eventuell rollekonflikt ved utpeking av 191 koordinator? Hvis ikke skal dette foretas før igangsetting.

24 3. Har byggherren inngått skriftlig avtale med evt. byggherrerepresentant der det klart fremgår hvilke plikter og fullmakter byggherrerepresentanten skal ha? Hvis ikke må det avtales. 4. Har byggherren vurdert eventuell rollekonflikt ved valg av byggherrerepresentant? Hvis ikke skal dette foretas før igangsetting. 5. Har byggherren ivaretatt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg? Må kunne dokumenteres. 6. Kan byggherren dokumentere at det er utarbeidet dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider? Må kunne dokumenteres

25 Eier Forvalte r Vaktmester Bruker/ leietaker

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Nyheter IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Agenda IK-bygg Kort presentasjon Nasjonalt tilstandsbarometer Integrasjon med Boligmappa FDV-bygg Revisjon Spørsmål fra salen Kort presentasjon av

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Universell Utforming, KS Agenda Oslo, onsdag 4. november 2014 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og

Detaljer

IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014

IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Inneklimafagdag, NAAF Stavanger, tirsdag 25. november 2014 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og skaderisiko

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

IK-bygg. Kommunaltekniske Fagdager 2014 Bergen, onsdag 4. juni

IK-bygg. Kommunaltekniske Fagdager 2014 Bergen, onsdag 4. juni IK-bygg Kommunaltekniske Fagdager 2014 Bergen, onsdag 4. juni Hva er IK- bygg? IK- Bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets 9lstand og skaderisiko i forhold 9l lovpålagte krav om helse, miljø

Detaljer

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Påstand Manglende fokus på HMS fører ofte til: Dårlig

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt.

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt. Iglemyr svømmehall - nsvarsmatrise prosjektering Vedlegg 10 Prosjektnr: nsv. Søker: Revisjon nr. Prosjektnavn: Dato: Sign: : nsvar for helhetlig løsning i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. februar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.02.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. januar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Lars Haugrud senioringeniør Oppdraget For at brannsikringsanlegg i bygg skal fungere etter hensikten, må eierne sørge for

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR? ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR? Arbeidstilsynet

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR Arbeidstilsynet

Detaljer

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget)

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (skoler) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved skoler,

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa Trøndelag brann- og redningstjeneste Forebyggende avdeling IKS M OTTATT? i q-.pt 2011 RISSA KOMMUNE 22 SEPT 2011 Saksrr.: 7 7- Vår saksbehandler Joar Ølmheim Vår

Detaljer

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Presentasjon av IK-Bygg Web

Presentasjon av IK-Bygg Web Presentasjon av IK-Bygg Web Fagseminar i regi av NKF 9. nov. 2010 Kort om IK-Bygg Hva er IK-Bygg? Et verktøy for systematisk internkontroll av offentlige bygg Hva er formålet? Overholde pålagte lover og

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Godkjenning av skoler, kommunenes tilsynspraksis status 2013 Oversikt Tilstand Oversikt Tilstand % Hedmark

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.06.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. mai

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene. Sjekkliste HMS-miljø HMS i Detaljprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 2006-09-08 Utarbeidet av: 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November 2011 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

Miljø- og helsedagene 2009

Miljø- og helsedagene 2009 Miljø- og helsedagene 2009 Støy Konflikt ved etablering av asylmottak i rød flystøysone Sonja M. Skotheim avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten i sonja.skotheim@bergen.kommune.no Forskrift om

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

i Skole: I Utfylt av: Dato: i

i Skole: I Utfylt av: Dato: i O -v i åewuø Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy. TEMAINNDELT SJEKKLISTE VED STATUSKARTLEGGING Av SKOLE IHT. FORSKRIFT OM MIUØRETTET HELSEVERN: SJEKKUSTEFOR

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5

1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5 Øvrige installasjoner Side: 1 av 5 1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5 Øvrige installasjoner Side: 2 av 5 1 OMFANG Dette kapitlet omfatter

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009:

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved barnehager,

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage Matrise over avtale mellom enhet og skole/barnehage FORVALTNING Kommunale avgifter Forsikringer Vannavgift, Kloakkavgift, Renovasjon. Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring Inventar

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Brannsikre bygg riktig prosjektering

Brannsikre bygg riktig prosjektering Brannsikre bygg riktig prosjektering Roller og ansvar for brannsikkerhet Senioringeniør Lars Haugrud 6. juni 2016 Driftsfasen sett gjennom øynene til ny forskrift om brannforebygging Virkeområde Forskriften

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer