Skadeinsekter og soppangrep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadeinsekter og soppangrep"

Transkript

1 Skadeinsekter og soppangrep I denne oppgaven vil jeg fortelle om skadeinsekter og soppangrep på hus. Jeg vil beskrive kjennetegn på forskjellige arter og typer soppangrep, hvilke kriterier som må være tilstede for at et angrep skal finne sted og hva vi kan gjøre for å unngå eller fjerne angrep. Skadeinsekter Skadeinsekter er ikke et stort problem i Norge i dag på grunn av at klimaet vi har her, ikke er så gunstig for insektene. Insektenes utvikling er gjerne svært langsom, men de kan likevel vorde stor skade da de er vanskelige å oppdage. Jeg vil nå fortelle litt om hva de forskjellige insektene gjør med konstruksjonen i huset ditt, og hva man kan gjøre for å prøve å unngå det. Forskjellige typer skadeinsekter Husbukk o Lever i tørt og varmt trevirke, solvendte vegger og taksperrer og takbord kan være spesielt utsatt. o Det tar 6-8 år før larvene blir til biller. I løpet av disse årene lever larven av å spise trevirke, særlig av bartre, men ikke kjerneved i furu. o Billen lever i 1-3 uker, og hunnene legger omtrent 100 egg hver i sprekker bak barken. o Alt trevirke som er angrepet skal byttes ut med trykkimpregnert materiale. Gjenværende deler av konstruksjonen må behandles med impregneringsvæske. Stripet Borebille o Hunnen legger egg i sprekker eller flygehull, larven utvikles i løpet av 2-3 år o Borebille trives godt i klimaer med høy luftfuktighet, særlig i kyststrøk. o Borebillen angriper både løvtre og bartre, den bruket veden til både næring og bosted. o Kalles også bankebille, for den lager en kneppende lyd når den spiser av trevirket, som kan høres om natten når det ellers er stille. o Angriper friskt trevirke, lager slyngende ganger i veden, og ut av flygehullene kommer det alltid dryssende boremel. o Angriper særlig fuktige kjellere eller hus som ikke er oppvarmet om vinteren. o Jevn varme og romfuktighet på under 50% gjør det umulig for billen å overleve. o Møbler blir lett angrepet, de kan settes i solen på sommeren, og et gammelt råd var å smøre på parafin. o Dersom man oppdager et borebilleangrep, er det ikke sikkert at det er behov for sanering, og man kan følge med på om angrepet utvikler seg eller om det er 1

2 gammelt. Ved store skader i bærekonstruksjoner, skal virket byttes ut med impregnert virke og området rundt skal settes inn med impregneringsvæske Stokkmaur o Bygger ofte rede i trær og stubber i skogen, men flytter inn i hus om forholdene tillater det. Angrep fra stokkmaur er derfor særlig risikabelt ved skogområder. o Stokkmaur bruker ikke trevirke som mat, kun for å bo i. o Angriper ofte trevirke med råteskader nede ved bakken, for eksempel bunnsviller eller den nederste stokken i et tømmerhus o Stokkmaurens kolonier utvides mye raskere enn de andre treødeleggende insektene. Dette betyr at et angrep fra stokkmaur får mye rasere en større konsekvens for konstruksjonen. Dersom man oppdager et rede, men ikke tar affære og utrensker det med en gang, risikerer man at maurene flytter seg til et annet sted i huset. o Å bruke impregnerte materialer fungerer ikke mot stokkmaur da de bare bor i treet, og ikke spiser det. Det mest effektive er å sørge for at det ikke finnes noen råteskader på treet i konstruksjonen. Råteborebille o Hunnen legger ca 10 egg i veden tidlig om våren o Angriper bare råtebefengt trevirke o Selv om man fjerner fuktigheten i trevirket og råten stoppes, er det ikke sikkert råteborebillen vil forsvinne o Angrepet ved må fjernes og sprøytes med insektdrepende midler Myk borebille o Lever og utvikler seg omtrent som stripet borebille, men er ikke så skadelig for virket i huset. o Hunnen legger bare egg i tørr bark på gran eller furu o Larven lever mellom barken og veden og når larven skal forpuppe seg, graver den seg vinkelrett inn i veden. o Har tofarget boremel på grunn av at den lever mellom barken og veden o Angrep unngås ved å fjerne all bark Blåbukk o Blir ofte forvekslet med sin mer skadelige fetter, husbukk, da de har omtrent samme form, men blåbukken har en litt mer mørk blålig farge o Larvene lever i treet i 1-2 år 2

3 o Eggene blir lagt på treverk ute i naturen og følger som oftest med materialer med bark. Siden billen lever av å spise både bark og ved, blir boremelet tofarget o Når det ikke er mer barkrester i veggen, vil larven spise seg ut i naturen. o Blåbukken vorder sjeldent stor skade og det mest effektive for å unngå angrep er å sørge for at materialene ikke har noen barkrester. Treveps o Det finnes to typer treveps, kjempetreveps og blå treveps o Trevepshunnen bruker en brodd på bakenden til å sage seg gjennom treet og legge egg i hullene o Larven utvikler seg i løpet av 2-3 år o Trevepsen legger aldri egg i friskt virke i hus, og angrepet vil heller ikke spre seg. Trevepsen legger helst egg i syke eller råtne trær i skogen. o Trevepshullene kan lett forveksles med husbukk, men et trevepshull vil som sagt ikke spre seg videre og være noen fare for konstruksjonen Hva skal vi gjøre hvis huset blir angrepet av skadeinsekter? Dersom det finnes bark på gamle eller nye materialer i deler av konstruksjonsvirket, er dette hensiktsmessig å fjerne. Da blir sannsynligheten for å bli angrepet av blåbukk og myk borebille minimal. For at billene skal ha gode levevilkår, må de ha et fuktig miljø med varierte temperaturer. Prøv å hold huset tørt og jevnt varmt! God tetting ved gesimskasser, inn mot loft og bak panel er viktig. Dette er nemlig lune steder om sommeren i svermetiden, da mulighet for smitte er størst. Dersom man opplever angrep av skadeinsekter, er det viktig å fjerne tilstrekkelig med trevirke rundt området som er blitt angrepet. Da er det mindre sannsynlig at insektene slår til å det samme stedet ved at det ligger igjen egge eller larver i treverket. Gift kan være nødvendig. Soppangrep Et soppangrep på huset ditt kan være et mareritt. Soppen er en plante som bruker sporer for å formere seg. Disse sporene kan være noen tusendels millimeter store og umulig oppdage. Sporene kan fraktes rundt med småvindpust eller bare luftstrømninger. Hvis sporene finner et sted med riktig temperatur og passende luftfuktighet, kan de slå seg ned og spire. 3

4 Når soppsporene spirer, kalles de hyfer. Hyfene er mikroskopiske sopptråder som kan vokse på overflaten eller inni trevirket. Både at soppsporene er mikroskopiske og er vanskelige og se at sprer seg, og at soppen utvikler seg inni treet, gjør det svært vanskelig å oppdage et soppangrep. Også det at fruktlegemet, det som sprer sporene, kan ha slått seg til innerst i en kjeller der folk sjeldent oppholder seg, gjør det vanskelig å oppdage soppen. Forskjellige typer sopper Det finnes to hovedgrupper av sopp på trevirke, fargeskadesopp og råtesopp. Fargeskadesoppen er ikke så farlig når det gjelder svekking av trevirket, alt den gjør er å lage misfarging eller et belegg på overflaten til trevirket. Råtesoppen er den vi må passe oss for, den lever nemlig av celleveggene i treet. Som en nedbrytningsmekaniske i naturen skal, bryter den ned de langfibrede cellene i treet, som svekker trykkfastheten i treet. Et råtesoppangrep kan få alvorlige konsekvenser for konstruksjonen i et hus. Fargeskadesopper Svertesopp o Svertesoppen gir kun utseendemessige skader på treet o Trenger trefuktighet på over 30% og temperaturer på mellom 2 og 35 grader. Hvis det blir over 45 grader, vil soppen dø. o Svertesoppen kan sees som svarte små prikker på yttervegger og andre steder som blir utsatt for svært høy fuktighet. Grunnen til at svertesoppen sees som små svarte prikker, er fordi hyfene og sporene til soppen er mørke, og samler også næring fra støv og skitt fra overflater. o Til og med overflatebehandlingen har vist seg at kan være næringsrik for svertesoppen, særlig noen tjære- og linoljebaserte beistyper. o Svertesoppen i seg selv er ikke skadelig for trevirket, men den legger forholdene til rette for mer farlige sopper, ved at den svekker overflatebehandlingen og opprettholder fuktigheten i treet o Svertesoppen angriper ofte utvendige overflater, både med og uten overflatebehandling. Særlig utsatt kan være hvite husvegger, da den hvite fargen ikke trekker til seg noe varme, men holder seg sval, selv om sommeren, i motsetning til hva en rød vegg ville gjort. Skyggefulle områder er også utsatt, om det står busker og trær foran veggen eller om hus eller himmelretning gjør at det er skyggefullt. o Svertesopp er en av de vanligste soppene vi har i dag. Ved angrep vil det lønne seg å gjøre rent de infiserte områdene med et soppdrepende middel og også tilsette middelet i overflatebehandlingen. 4

5 Blåvedsopp o Lever av innholdet i trecellene, men utgjør likevel liten skade fordi den jobber så sakte. o Det er hyfene som har den blåsvarte fargen som også har gitt soppen navnet o Furumaterialer er spesielt utsatt for blåvedsopp, og når trevirket først er skadet, er det vanskelig å få fargen bort igjen. Selv om soppen dør, vil fargen vedvare, og selv ved bleking med sterke kjemikalier, vil det være vanskelig å oppnå et godt resultat. Muggsopp o Fellesbetegnelse for alle sopparter som lever på overflaten av trevirke, som på tapet, strie og papir. o Kan utvikle seg når trefuktigheten er 20% eller mer og hvis det er grader, er temperaturene optimale. Soppene tåler temperaturer som er lavere, men dør ved 55 grader. o Muggsoppen kommer til syne som et ullent og farget belegg, grønt, svart eller gult. Soppen i seg selv er ikke skadelig for konstruksjonen, men sporene kan føre til utvikling av allergier og helseproblemer. Man kan også få den kjente kjellerlukten, et tegn på muggsopp o Muggsopp forekommer spesielt i fuktige omgivelser, det kan være seg en fuktig og varm kjeller, en veggkonstruksjon som ikke er blitt godt nok tørket ut før diffusjonssperren er satt opp, dårlig ventilerte steder i vanlige boligrom bak møbler og lignende eller innredning av fuktige kjellere til oppholdsrom. o Det viktigste for å unngå muggsopp er å ha godt ventilerte rom, slik at man får senket luftfuktigheten. Ved mindre forekomster av muggsopp, kan området som er infisert skrapes rent for sopp, og behandles med soppdrepende midler. Ved store infiserte områder eller dersom et sted som er vanskelig å komme til blir angrepet, er det hensiktsmessig å fjerne alle materialer som er angrepet. Andre biologiske skadegjørere o Alger Alger er en type plante og utnytter derfor fotosyntesen for å overleve. Det betyr at de trenger jevn fukttilgang og ikke for sterkt sollys. Alger finner vi gjerne på nordvendte vegger som et lag av grønske på ytterveggen. Algevekst kan fortelle 5

6 oss at trevirket inneholder mye fuktighet. Alger kan lett vaskes av, og da bør også materialet behandles for å hindre fuktinntrenging og videre algeforekomster. o Lav lav er en sammensatt organisme som har alger som sørger for produksjon av næring via fotosyntesen og sopp som sørger for en regelmessig tilførsel av fuktighet. Dette fører til at lav kan vokse åpent og tørt og likevel overleve. Forekomster av lav har ingen direkte skade, men kan hindre at fuktigheten i treverk forsvinner og øke faren for etablering av råtesopp o Moser moser får næring fra sollys og innebærer ingen direkte fare for nedbryting eller stor skade av treverk. Likevel vil mose, som lav, være med på å forsinke uttørking av materialet og øke risikoen for råtesopp. Råtesopper Ekte hussopp o Ekte hussopp regnes som den farligste av alle skadesopper på hus. Dette er fordi den sprer seg så raskt og har så små organismer, at om du oppdager den i huset, og får fjernet det synlige, er det ikke garantert at alle sporene er borte. Der det finnes sporer kan det komme ny sopp. o De optimale levevilkårene for en ekte hussopp er ved en trefuktighet på 20-30% og temperatur på grader. Over 28 grader stopper veksten, og ved lengre tids oppvarming til over 40 grader, vil soppen dø ut. o Til å begynne med vokser soppen som et hvitt overflatemycel som kan ligne på ull, og utvikler seg etter hvert til guleaktige eller rødbrune pannekakelignende fruktlegemer på ca en cm tykkelse. Fruktlegemet produserer store mengder sporer som kan sees som et fint, brunt støv. Soppens mycel er svært overlevelsesdyktig og kan spre seg over døde flater som metall, og mycelstenglene kan bli opp til ti meter lange. o Soppen finnes ofte i forbindelse med basiske materialer som for eksempel kalkholdig mørtel. Soppen er vanligst å finne i gulvkonstruksjoner, fuktige kjellere og kryperom. Soppen kan overleve uttørking og dersom den får tilgang på fuktighet igjen, vil angrepet fortsette. o Dersom man får påvist ekte hussopp, er det viktig at et profesjonelt firma tar 6

7 hovedansvaret for å fjerne angrepet. De kan sørge for at alle rester etter soppen blir fjernet, så ikke man bygger igjen problemet og får råteskadene igjen senere. Det er også viktig at dersom man oppdager ekte hussopp på et sted hvor det er lavere trefuktighet enn 20% fjerner også dette, siden soppen kan overleve lange tørkeperioder. Kjellersopp o Kjellersopp er den vanligste årsaken til råteskader i hus. o Kjellersoppen trives best når trefuktigheten er på mellom 20 og 50%. Den optimale temperaturen er 23 grader, men soppen vil overleve på temperaturer fra 0-40 grader, over 40 grader dør soppen ut. Dersom fuktighetsnivået blir for lavt, vil soppen tørke og gå i dvalestilling til den får mer fuktighet igjen. Da vil også spredningen av angrepet fortsette. o Ved angrep av kjellersopp, vil veden utvikle seg til først å bli gul og senere rødbrun. Den råtne veden sprekker opp på tvers av fibrene. Dersom det er lav trefuktighet, kan overflaten på treet se helt i orden ut, mens det i realiteten ligger helt råteskadet trevirke under overflaten. o Kjellersopp har mørkfargede mycelstenger som man kan se på utsiden av trevirket, men den utvikler sjeldent et markert fruktlegeme. Dersom et fruktlegeme skulle finnes, vil det fremstå som tynt og skorpeformet med en brunlig overflate og små fine vorter som ligger inntil veden. o Kjellersoppen er mest avhengig av fuktighet for å overleve. Den kan ofte finnes i golvbjelker og takkonstruksjoner hvor det har vært en vannlekkasje som ikke har fått tørket ordentlig ut, eller rundt vinduer, gulvsviller og tømmervegger. o Dersom man skal fjerne materiale som er skadet av kjellersopp, må man alltid fjerne en sikkerhetssone på 20 cm i fiberretningen, fordi det finnes hyfer også i friskt treverk rundt skadestedet. Dersom det er fare for ny lekkasje på råtestedet, kan man enten bytte ut de råteskadede materialene med impregnert trevirke og utbedre lekkasjen, eller hvis det bli uhensiktsmessig kostbart la det gamle trevirket stå og kun utbedre lekkasjen. Dersom man skal la det gamle trevirket stå, må det til en hver tid være lavere trefuktighet enn 15%. Tømmersopper o Er den vanligste soppen i hus hvor det både er høy trefuktighet og høy temperatur. Lever best ved trefuktighet på 35-55% og temperaturer på rundt grader, hvor 28 grader er det optimale og den dør ut ved ca 45 grader. Tømmersoppen ha i 7

8 likehet med de andre råtesoppene evnen til å kunne overleve tørkeperioder, for så å fortsette spredningen av sporer. o Råteangrepet virke sprekker opp i overflaten, og det vil være lett å se sammenlignet med kjellersopp. Tømmersoppen er faktisk så kraftig at noen typer klarer å bryte ned den råtesterke kjernen i furuved. o Tømmersoppene danner sjeldent fruktlegemer i hus, men mycelet er hvitt og ullent, og vil forbli det dersom soppen opplever en tørkeperiode. o Det mest typiske skadestedet for tømmersopp, er materialer i baderom eller vaskerom og varme, dårlig ventilerte rom med høy luftfuktighet. Soppen kan forveksles med ekte hussopp da mycelet er likt og også sprekkene i det råteangrepne trevirket. Den best måten å skille soppene er på sopplegemet. o Dersom man skal fjerne materiale som er skadet av kjellersopp, må man alltid fjerne en sikkerhetssone på 20 cm i fiberretningen, fordi det finnes hyfer også i friskt treverk rundt skadestedet. Dersom det er fare for ny lekkasje på råtestedet, kan man enten bytte ut de råteskadede materialene med impregnert trevirke og utbedre lekkasjen, eller hvis det bli uhensiktsmessig kostbart la det gamle trevirket stå og kun utbedre lekkasjen. Dersom man skal la det gamle trevirket stå, må det til en hver tid være lavere trefuktighet enn 15%. Vanlig tåresopp o Det er ikke før i senere tid at man har innsett at vanlig tåresopp er en svært aggressiv råtesopp. Man kan sette dette i sammenheng med at det i dag blir brukt mer vannfortynnbar maling og beis de siste årene, selv om det også er funnet tåresopp på overflater behandlet med løsemiddelfortynnbare produkter. o Vanlig tåresopp kan vokse ved trefuktighet fra 20 og helt opp til 150%. Den beste temperaturen er 23 grader, og over 35 grader vil soppen dø. Denne soppen kan overleve tørkeperioder for senere å komme tilbake med angrep. o Fruktlegemet er det mest gjenkjennelige av soppen. Fargen spenner fra gult til rødt, og sopplegemene er små puteformede klumper. Når soppen er tørr, sees den som små oransje prikker på treoverflaten, og i fuktig vær, sveller soppene opp i løpet av få minutter og blir til geleklumper på veggen. 8

9 o Tåresoppen finnes som oftest på utvendige værutsatte steder som vindskier, utvendig kledning og utemøbler. Soppen har vist seg å gjøre svært liten skade på konstruksjoner, sprer seg heller ikke til konstruksjonen, og siden den som regel ligger tuen på materialene er den lett å oppdage og også lett å bli kvitt. o Dersom man skal fjerne materiale som er skadet av kjellersopp, må man alltid fjerne en sikkerhetssone på 50 cm i fiberretningen, fordi det finnes hyfer også i friskt treverk rundt skadestedet. Dersom det er fare for ny lekkasje på råtestedet, kan man enten bytte ut de råteskadede materialene med impregnert trevirke og utbedre lekkasjen, eller hvis det bli uhensiktsmessig kostbart la det gamle trevirket stå og kun utbedre lekkasjen. Dersom man skal la det gamle trevirket stå, må det til en hver tid være lavere trefuktighet enn 15%. Kilder: - Miljøverndepartementet:http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning -norge-2/bibliotek/forskning/gode-betingelser-for-skadeinsekter-med-m.html?id= Boken Gamle trehus skrevet av Tore Drange, Hans Olaf Aanensen og Jon Brænne ( side ) - Riksantikvaren: - Boken Rehabilitering konstruksjoner i tre skrevet av Anders Frøstrup (side 57-69) - Nettbasert bok fra Mycoteam sine hjemmesider: 9

10 På denne siden har jeg tatt med en oversikt som viser hvordan vi kan gjøre en egenevaluering av hva slags skadeinsekter vi har i huset. Dette er en nyttig nøkkel for å undersøke hvilke tiltak som er nødvendig, ettersom hvilket insekt man har på besøk. 10

Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler. Avdeling for skadedyrkontroll 22 04 22 00 skadedyr@fhi.no

Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler. Avdeling for skadedyrkontroll 22 04 22 00 skadedyr@fhi.no Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler Maur Larver som små arbeidere, dronninger og hanner som voksne Maur i Norge svermer (flygemaur) Reir kan være for seg selv eller henge sammen med andre,

Detaljer

Råtesopp- og insektskader i hus. Mer vanlig enn folk tror

Råtesopp- og insektskader i hus. Mer vanlig enn folk tror Råtesopp- og insektskader i hus Mer vanlig enn folk tror Ikke bare en trusel moteldre hus Skader som skyldes angrep av råtesopper og insekter i bygningssammenheng, påfører samfunnet store kostnader og

Detaljer

FOKUS på tre. Soppskader på tre

FOKUS på tre. Soppskader på tre Nr. 51 FOKUS på tre Soppskader på tre Bakterier Sopper Årsak Tiltak Innledning Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre. De hører

Detaljer

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Nasjonalt fuktseminar 2012 Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Mari Sand Sivertsen Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Råtesopp Bryter

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

FOKUS på tre. Insekter i tre

FOKUS på tre. Insekter i tre Nr. 50 FOKUS på tre Insekter i tre Beskrivelse Forebyggende tiltak Bekjempelse Generelt Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre.

Detaljer

Tiltak mot soppskader

Tiltak mot soppskader Tiltak mot soppskader Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Hva er en skade? Er det nødvendig med tiltak? Hvilke tiltak er aktuelle? Har tiltakene ønsket

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos. www.mycoteam.no Bakgrunn Gamle bygninger er normale bygninger som har blitt stående ekstra lenge, med

Detaljer

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae)

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Splintvedbiller Innhold BESKRIVELSE... 2 SKADEBILDE... 2 UTBREDELSE... 3 BIOLOGI... 3

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring

Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring Byggforskserien Byggforvaltning 720.082 Sending 1 2007 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet handler om angrep av råte- og fargeskadesopp i bygningskonstruksjoner.

Detaljer

din trygghet for et varig resultat FARGEGUIDE FOR MALING OG DEKKBEIS

din trygghet for et varig resultat FARGEGUIDE FOR MALING OG DEKKBEIS din trygghet for et varig resultat FARGEGUIDE FOR MALING OG DEKKBEIS Valg av produkter Ved behandling av nytt treverk står man friere i forhold til å velge produkter enn ved vedlikehold av tidligere behandlet

Detaljer

Fartøyvernets ABC. Oift Synfaring av fartøyet/båten

Fartøyvernets ABC. Oift Synfaring av fartøyet/båten Oift Synfaring av fartøyet/båten 1 Hvorfor foreta en synfaring: For å få et godt overblikk over nødvendig vedlikehold For å lage en istandsettingsplan, og få fram kostnader med en istandsetting For å dokumentere

Detaljer

- Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan

- Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan "Hvem har rett?" - Gresshoppa og solsikken Om frøspiring 1 - Et frø vil alltid vokse oppover og mot lyset. Det har ingenting å si hvordan man planter det. (RETT) - Planter man frøet opp-ned vil roten vokse

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

Materiallære for TDL. Tredelen Universitetslektor Jan Steinar Egenes NTNU i Gjøvik. Kunnskap for en bedre verden

Materiallære for TDL. Tredelen Universitetslektor Jan Steinar Egenes NTNU i Gjøvik. Kunnskap for en bedre verden Materiallære for TDL Tredelen 13.11.2017 Universitetslektor Jan Steinar Egenes NTNU i Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Jan S. Egenes - bakgrunn Siv.ing. bygg NTH 1982 Rådgivende ingeniør (RIB/PA) -

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Drywood Test av overflatebegroing

Drywood Test av overflatebegroing Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 9 0 09 E-post: cmw@mycoteam.no DRYWOOD Norge as v/ Kenneth Ervik Kilengaten 8 B N-7 Tønsberg Dato: 4. mai 0 Vår ref: 04 Drywood Test av overflatebegroing

Detaljer

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN HEI, LESER Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å kunne lyse i mørket helt av seg selv? Da mener jeg virkelig å kunne lyse. Uten hjelp

Detaljer

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING Panel/kledning kan deles inn i store hovedgrupper. Vi deler inn i uhøvlet eller høvlet, furu eller gran, gammelt eller nytt, stående eller liggende. UHØVLET

Detaljer

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

Holmen renseanlegg Inspeksjon vedrørende muggsoppog/eller

Holmen renseanlegg Inspeksjon vedrørende muggsoppog/eller Vår saksbehandler: Ole Martin Stensli Telefon: 22 96 57 40 E-post: Ole.Martin.Stensli@Mycoteam.no 1/7 Multiconsult AS v/ann Kristin Steffensen Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Dato: 24.04.03 Vår ref.: 200303043/523/1/OMS

Detaljer

Stokkmaur. Habitatutvikling, satelittkolonier, utredning og behandling

Stokkmaur. Habitatutvikling, satelittkolonier, utredning og behandling Stokkmaur Habitatutvikling, satelittkolonier, utredning og behandling Jordstokkmaur* NINA Varmekjær stokkmaur (C. ligniperda) 2 størrelser på arbeiderne, 6-14 mm Dronning, 16-18 mm Hann, 8-12 mm Kan ha

Detaljer

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende.

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. Fargeguide for DEKKBEIS OG MALING NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. NYHET! Soft Look er en ny, moderne maling som gir huset et helmatt, tidsriktig og elegant utseende.

Detaljer

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk BIO*SAFE LØSEMIDDELFRI/ POLERFRI OLJE - NA- TURELL Bio*Safe Polerfri Olje kan brukes til ALLE, nye, ubehandlede treslag og lutbehandlet Såvel på bordplater, dører, paneler, gulv, trapper etc. Denne oljen

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

FOKUS på tre. Kjerneved av furu

FOKUS på tre. Kjerneved av furu Nr. 25 FOKUS på tre Kjerneved av furu NOVEMBER 2008 Furu vokser over hele landet Et fornybart og naturlig materiale God holdbarhet i utendørs konstruksjoner uten jordkontakt Hva er kjerneved? og enkelte

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK 1. Produktbeskrivelse Moelvens heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav for de vanligste profiler

Detaljer

Soppsaneringer i bygninger

Soppsaneringer i bygninger Soppsaneringer i bygninger Anticimex AS Stein Norstein 2012 04 15 Vi har to typer soppsaneringer i hus Sanering av sopp som lager råte. råtesopper Disse ødelegger huset, men er lite farlige for mennesker

Detaljer

Biologi og bekjempelse av stripet borebille (Anobium punctatum)

Biologi og bekjempelse av stripet borebille (Anobium punctatum) Biologi og bekjempelse av stripet borebille (Anobium punctatum) Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 2003 1 Stripet borebille Innhold BESKRIVELSE... 2 SKADEBILDE... 2 UTBREDELSE...

Detaljer

Innhold Forord Mangfoldet i naturen Livet oppstår og utvikler seg Darwin og utviklingslæra

Innhold Forord Mangfoldet i naturen Livet oppstår og utvikler seg Darwin og utviklingslæra Forord... 11 Bakgrunnskunnskap... 11 Turer og aktiviteter i naturen... 11 Bruk nærmiljøet... 11 Samtaler... 12 De yngste barna i barnehagen... 12 Del 1 Mangfoldet i naturen... 13 Hva menes med biologisk

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

Ubudne gjester i arkivet

Ubudne gjester i arkivet Ubudne gjester i arkivet Arkivlederseminar 24.-25. oktober 2017 Anette Espelid Muggsanering IKA Kongsberg tilbyr venteromkapasitet for mugginfisert arkiv som skal saneres Muggsanering til kostpris for

Detaljer

Kjuker. Svartsonekjuke.(Phellinus nigrolimitaus) NT

Kjuker. Svartsonekjuke.(Phellinus nigrolimitaus) NT Kjuker Svartsonekjuke.(Phellinus nigrolimitaus) NT Økologi: Vokser under eller opp på siden av grove lægere av spessielt på gran, men kan også vokse på furu. Skogen må være lite påvirket og lægerne ligger

Detaljer

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mål din nye Chalet den nye boen DIMENSJONEN boen chalet og chaletino chalet design

Detaljer

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt.

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt. Type Gjøco Kraftvask er et rengjøringsmiddel for fjerning av smuss på malte og umalte overflater. Gjøco Kraftvask brukes på hus og er også velegnet til båter, maskiner og containere. Gjøco Kraftvask kan

Detaljer

Målereglement massevirke

Målereglement massevirke Side B2-1 B2 Målereglement massevirke Godkjent av styret i Norsk Virkesmåling 03.09.2014. Erstatter dokument B2 fastsatt av NVM styre 01.01.2014 A B1 C D Målereglement Sagtømmer, Generelle bestemmelser

Detaljer

Håndverkeren. Antikvarisk Restaurering. Tilstandsrapport. Dato: Prosjekt: Gamle Glittre Hakedal

Håndverkeren. Antikvarisk Restaurering. Tilstandsrapport. Dato: Prosjekt: Gamle Glittre Hakedal Tilstandsrapport Håndverkeren Antikvarisk Restaurering Prosjekt: Gamle Glittre Hakedal Dato: 02-06-2014 Oppdragsgiver: Nittedal Kommune. Margret Lie Wessel Utført av: Leif Jacobsen og Maybrit Rasmussen

Detaljer

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta KEBONY Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta Kebony er tøft, norsk og til forveksling likt tropisk regnskogtømmer. Kebony er første trevirke som er behandlet helt uten giftige stoffer. I stedet for den

Detaljer

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER?

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? Da blir det lettere for oss å studere fugler som hekker. Mange steder kan det være mangel på gode reirplasser blant annet fordi det kan være få gamle trær igjen i skogen. Mange

Detaljer

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet.

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no OPAK AS v/ Jan Skau Postboks 128 Skøyen N-0212 Oslo Dato: 11. september 2015 Vår ref: 201508248 Deres ref: Undelstadveien

Detaljer

Max Håndvaskeskole. Håndhygiene

Max Håndvaskeskole. Håndhygiene Max Håndvaskeskole Håndhygiene 2 Nå har jeg lært meg masse om å vaske hendene, så jeg tenkte jeg skulle dele det med deg. Jeg håper du kommer til å synes det er like gøy som jeg gjorde! Hei, jeg heter

Detaljer

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni SiOO TRE behandling Juni - 2017 MK Trading A.S, Oslo Sioo Wood Protection AB SiOO:X impregnering Kiselbehandling i to steg Gir lyse, rene, vakre treoverflaten med attraktiv glans Forhindrer sprekker og

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18 Insekter i ved Innhold Når fyringsveden «lever» 3 Purpurbukk 6 Blåbukk 8 Lauvtrebarkbukken 10 Husbukken 12 Borebiller 14 Treveps 16 Maur i ved 18 Forside: Blåbukken en bille man legger merke til. Foto:

Detaljer

Plaget av veps - Hva kan gjøres?

Plaget av veps - Hva kan gjøres? Plaget av veps - Hva kan gjøres? Fagsjef Johan Mattsson Mycoteam AS Veps er vanlig å finne utendørs, både i luften og på forskjellige planter (foto 1). Der er de til lite bry og vi trenger heller ikke

Detaljer

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING ÅRS SKRIFTLIG GARANTI PÅ FARGE OG GLANS FOR HELE HUSET Vegg: 90 Antikkhvit Grunnmur: 90 Snøull Dør/vindu: 99 Egghvit butinoxfutura.no /0 BUTINOX FUTURA ÅRS SKRIFTLIG GARANTI

Detaljer

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin interiør farge- og produktguide Lysne gulnet treverk? Vi har løsningen! Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin.no Lød betyr preg, dybde og fargespill. Men

Detaljer

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta

Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin interiør farge- og produktguide Lysne gulnet treverk? Vi har løsningen! Tyrilin interiørbeis få fjellets vakre farger og lød - inne på hytta tyrilin.no Lød betyr preg, dybde og fargespill. Men

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

FOLKVANG 05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012

FOLKVANG 05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 FOLKVANG SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 SLIPPSETT 2012 Folkvang var slippsatt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i periodene 20-22. mars og 17. april

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Reinveien 9B - muggsopp

Reinveien 9B - muggsopp Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Peab - Raaen Entreprenør A/S v/ Ernst Jørgensen Postboks 720 N-3196 Horten Dato: 31. mai 2013 Vår ref: 201305228 Deres

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA - side 1 av 10

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA  - side 1 av 10 ALM Hva er kjerneved? Hvilke områder defineres som Sørlandet i Norge? Hva er den største utfordringen for trærne når det er tørkesommer? ASK Beskriv bladformen på ask. Finn et annet treslag som det vokser

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Friskmelding etter skade

Friskmelding etter skade Friskmelding av huset etter vannskaden Fagsjef Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Mycoteam as Først en liten kommentar til ettertanke 1 år 1974 år 1980

Detaljer

med diffuse symptomer Mycoteam AS

med diffuse symptomer Mycoteam AS Kartlegging og forståelse av skader med diffuse symptomer John Einar Thommesen Mycoteam AS 1 Prinsipp ved skadehåndtering 2 Symptomer: 1. Klare og tydelige 2. Diffuse og utydelige Hvordan gjøre de riktige

Detaljer

Maurenes biologi. Systematikk. Familie maur (Formicidae) 27.02.2014. Preben Ottesen 13. mars 2014

Maurenes biologi. Systematikk. Familie maur (Formicidae) 27.02.2014. Preben Ottesen 13. mars 2014 Maurenes biologi Preben Ottesen 13. mars 2014 Systematikk 12 500 kjente arter i verden 81 kjente arter fra Norden 53 kjente arter i Norge Kjent fra kritt-tiden, 80 mill. år siden Alle maur sosiale, men

Detaljer

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre Industriell påføring Hvorfor industriell systembehandling? Systembehandling trinn for trinn Når trevirket står ubehandlet utendørs, setter sollyset

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske.

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske. Graving ved trær 31.07.2002 Trær skal erstattes - økonomiske konsekvenser Et stort tre representerer en langt større verdi enn et lite, nyplantet tre. Ved taksering kan verdien i kroner utgjøre mange ganger

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Planteceller og planter

Planteceller og planter Planteceller og planter Mål Du skal kunne: Tegne og sette navn på alle delene i en plantecelle. Fortelle om fotosyntesen. Forklare klorofyllets betydning i fotosyntesen. Forklare hva celleånding er, når

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Kloakkskader Problem og tiltak

Kloakkskader Problem og tiltak Kloakkskader Problem og tiltak Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Bakterier er vanlig rundt, på og i oss Bakterier

Detaljer

VAKRE TERRASSEBEISFARGER

VAKRE TERRASSEBEISFARGER Verdi 3, VAKRE TERRASSEBEISFARGER TREBITT GIR LIV TIL TREET terrasseliv Livet på terrassen nytes best når det er nettopp det du kan gjøre. Den avslappende stunden, måltidet, leken under åpen himmel, boka,

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Rapport. Vurdering av teknisk tilstand - Strømsbu sag

Rapport. Vurdering av teknisk tilstand - Strømsbu sag OPPDRAGS GIVER: ASSURANSEGÅRDEN AS OPPDRAG: STÆRK & CO. A.S, HAVNEGATEN 1, 4836 ARENDAL TELEFON: 37 00 57 50 E-POST: POST@STAERK.NO WEB: WWW.STAERK.NO ORG.NR. 983 944 655 VURDERING AV TEKNISK TILSTAND

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

KJØPEHJELP ÄPPLARÖ. hagemøbler

KJØPEHJELP ÄPPLARÖ. hagemøbler KJØPEHJELP ÄPPLARÖ hagemøbler Tilpasset din livsstil og plassen ute Trenger du noe å ligge på når du soler deg på balkongen? Eller kanskje et bord til neste hagefest? Trenger du heller et sted hvor du

Detaljer

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C KJØPEHJELP Dyner Syntetisk fiber Cellulosefiber Dun og fjær Varmeregulerende fôr Velg den rette temperaturen i sengen! En god og varm dyne sørger for at du både sover bedre og våkner mer uthvilt. Riktig

Detaljer

TERRASSEBEIS Gi liv til terrassen med elegante gråtoner eller gylne nyanser!

TERRASSEBEIS Gi liv til terrassen med elegante gråtoner eller gylne nyanser! Gi liv til terrassen med elegante gråtoner eller gylne nyanser! Ny og oppdatert guide alt du trenger å vite! Den enkle veien til en PEN OG SLITESTERK TERRASSE Ekte uteglede Vi flytter livet ut på terrassen

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Markberedning -hjelper de unge plantene

Markberedning -hjelper de unge plantene Markberedning -hjelper de unge plantene Markberedning er i de fleste tilfeller avgjørende for en vellykket foryngelse, uansett om man planter eller satser på naturlig foryngelse. Markberedning i skogen

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen PP-presentasjon 8 Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Basiskunnskap 2013 1 stilk blad Rota holder planta fast og suger opp vann og næring fra jorda Stilken gjør at bladene kan strekke seg

Detaljer

Uteskole i vårskogen bak Flå skole

Uteskole i vårskogen bak Flå skole Uteskole i vårskogen bak Flå skole Torsdag 9. april hadde 1. og 2. trinn ved Flå skole utedag i Emilskogen. På spørsmål om hva fotosyntesen betyr, kom følgende gode svar fra en av elevene: «Ja, vi puste

Detaljer

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom.

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ås Kommune v/ Vidar Sørensen Postboks 195 1431 ÅS Dato: 9. oktober 2014 Vår ref: 201409127 Deres ref: Åsgård skole

Detaljer

Tveten Gård hovedbygning - fuktlogging

Tveten Gård hovedbygning - fuktlogging Vår saksbehandler: Kolbjørn Mohn Jenssen Telefon dir.: 915 36 246 E-post: kmj@mycoteam.no Oslo Kommune, Kulturetaten v/stian Støle Pb 1453 Vika 0116 OSLO Dato: 18. august 2014 Vår ref: 201403169 Deres

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

Bygdatunet arena for læring

Bygdatunet arena for læring Bygdatunet arena for læring Mandag 30. april ble Horg Bygdatun og kulturstien læringsarena for 3. trinn ved Hovin skole. Vår i skogen var tema for dagen, og programmet var lagt i samarbeid mellom skolen

Detaljer

Ås kirke befaring i tårn og på loft

Ås kirke befaring i tårn og på loft Mycoteam as Vår saksbehandler: Mari Sand Austigard Telefon dir.: 905 32 965 E-post: mari@mycoteam.no Høyer Finseth AS v/ Victoria Rygh Nordhagen Engebrets vei 5 0275 Oslo Dato: 3. juli 2015 Vår ref: 201506189

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

DRYWOOD NORGE AS. - Økonomisk og arbeidsbesparende! Malingen med DRYWOOD. - Malingen som tåler Norges tøffe værforhold! - Gratis og uforpliktende!

DRYWOOD NORGE AS. - Økonomisk og arbeidsbesparende! Malingen med DRYWOOD. - Malingen som tåler Norges tøffe værforhold! - Gratis og uforpliktende! Malingen med - inntillengst varighet! - innt lev Ta kontakt for mer informasjon om priser, befaring, demonstrasjon av produktet, faglig vurdering, veiledning etc. - Gratis og uforpliktende! - Malingen

Detaljer