Fjellveien, Vestre Jakobselv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellveien, Vestre Jakobselv"

Transkript

1 Fjellveien, Vestre Jakobselv VADSØ KOMMUNE Vadsø 17 oktober Næringsbygg Bebyggelsen er det tidligere barne og ungdomshjem og består av tre bygg som inneholder et hybelhus med betj.rom, et større fellesbygg best. av soverom og fellesområde som stue, kjøkken og bad mv. samt en adm.bygning med flere kontorer mv. Byggene har ikke vært i bruk de siste årene. Påkrevet med renovering etc. Salgsverdi, samlet kr ,- Låneverdi, samlet kr ,- Eiet tomt på ,2 m2 Byggeår: Ca Østre bygg rehab./omb. I Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf Side 1 av 16

2 Oppdrag nr. 13/0023_- sak 3346 Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Statsbygg org. nr Betegnelse: Gnr. 5 bnr. 339 Adresse: Eierform: Tinglyste forpliktelser - (Heftelser): Øvrig bebyggelse i området: Adkomst/parkering: Tomt: Fjellveien, 9802 Vestre Jakobselv Selveier For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Består av eneboliger. Adkomst langs asfaltert vei med lyktestopler på sørsiden av veien. Biloppstillingsplass langs hele nordsiden av bygningen. Eiet tomt på 11,7 mål. Tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. Side 2 av 16

3 Areal og innhold: Vadsø 17 oktober 2013 Vestre bygg: Vf, korridor/entrè, kjøkken, tre toalett,to vaktrom/kontor, stue og fire soverom med tilknyttet dusjrom og forgang. BTA: 209 m2 BRA: 198 m2 P-ROM: 198 m2 Lagerrom: på BRA: 79 m2 (Mot øst er det etablert et lagerrom som senere er tilbygget. Taket er bygget med sperrekonstruksjon på opprinnelig del mens den nyere delen har plassbygde takstoler. Takstolkonstruksjonen antas bygget uten beregninger og dokumentasjon for statisk påkjenning). Midtre bygg: 1. etg.: Midtfløy: Vf, trapperom/hall, toalett, korridor. Vestfløy: Vf. Korridor, to bad, garderobe, to toalett, kjøkken, vaskerom, seks soverom. Østfløy: Entrè, tre soverom, kjøkken og stue S-rom: Bøttekott og matbod. Kjeller: (S-rom: 189 m2) Trapperom, fyrrom, korridor, vaskerom, tørkerom, toalett, bod med kjølerom, lager, tre verksted-/arbeidsrom. BTA: 194 m2 BRA: 499 m2 P-ROM: 310 m2 Østre bygg: Korridor, to toalett, kjøkken, syv kontor og møterom. S-rom: Ventilasjonsrom, lagerrom, bøttekott (23 m2) BTA: 166 m2 BRA: 153 m2 P-ROM: 130 m2 *** Arealene er hentet ut fra takstmannens boligsalgsrapport og er ikke kontrollmålt av megler. Side 3 av 16

4 Opplysninger fra takst: Vestre bygg: Grunn og fundamenter: Byggegrunnen består i hovedsak av samfengte maser av sand og grus iblandet stein. Fundamentene består av armerte plasstøpte såler/banketter. Det ble ikke registrert avskallinger eller setningsskader i bankettene der de ligger åpent i dagen i kryperommet under bygningen. Kryperommet har jordgulv som ikke er sikret mot jordfukt/fukttransport. Grunnmur: Grunnmur består av ytre ringmur samt langsgående murer for bæring av bjelkelaget. Adkomst inn til krypkjeller via noe trang luke i sørøstre hjørnet av bygget medfører at kun søndre del av kjeller er inspisert. Murene er oppført i plasstøpt armert betong. Det ble ikke registrert setningsskader eller symptomer på ujevne setninger i murene. Ventilrister var dels løsnet, dels begynt å korrodere. Drenering: Det antas at stedlige masser er tenkt selvdrenerende og at det ikke er lagt drenering rundt bygget. Veggkonstruksjon og utv. fasader: Stående tømmermannskledning antas utlektet på 100 mm bindingsverk. Hulrom antas fylt med mineralull. Maling på yttervegger har begynt å flasse av og det ble registrert enkelte sprekk- og avskalningsskader på enden av bordkledningen mot grunnmur. Maling på yttervegger er sterkt værslitt. Vinduer og dører: Vinduene som har 2-lags isolerglass, er produsert på fabrikk i 1976 samt noe nyere vinduer fra midt på 1990-tallet. Det er ikke påvist sopp, råte, punkterte glass eller vindskjevheter i vinduene. Ventilspalter i de fleste vinduene. Ingen unormal slitasje påvist i lås/beslag/hengsler. Noe fuktmerker registreres i vinduskarmer og rammetre. Dette har sannsynligvis årsak i kondensering da bygningen var i bruk. Utvendig flasser malingen av vindusrammer og vindusbrett som er av metall. Enkelte glass er figurmalt. Innvendige dører er generelt lette furufinerte dører. Flere av dørene hadde demonterte låskasser og vridere. Balkongdør til veranda mangler FG godkjent lås og har kraftige kondensmerker ned mot gulvet. Eldre slitt ytterdør. Takkonstruksjon: Korridorvegger og dragere bærer taket som er utført med sperrer. Taket antas luftet med 50 mm luftespalte under undertak av sponplater og antas isolert med 150 mm mineralull. Det er opplyst at det danner seg istapper ved takfot vinterstid. Dette er et symptom på utilfredsstillende lufting og varmetap opp gjennom konstruksjonene. Taktekking: Taket er tekket med papp som er mosegrodd, spesielt mot nord. Alder på tekkingen er ikke opplyst. Taket er kun inspisert fra terrengnivå. I sydvest er det etablert et takoverbygg med høydesprang fra hovedtaket. Takpappen buler og åpner seg ned mot takfot. Side 4 av 16

5 I flere rom ble det registrert fuktmerker i himlingen. Søk med digital søkeinstrument viste forhøyde verdier i flere av disse punktene i forhold til øvrig del av platehimlingen. Dette tyder på at det er aktive lekkasjer i konstruksjonen. Generelt må det påregnes ny taktekking på hele bygget samt kontroll og evt. utskifting av undertak Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp av plast har varierende alder. Nedløp er dels falt ut v rennenes tappebrønner, dels løsnet og falt på bakken. Endebunner på rennene er fjernet eller ødelagt. Mot sør er hele konstruksjonen med renner og speilbord løsnet ogfalt ned. Vindskibord er begynt å råtne. Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Den tidligere verandaen mot vest er fjernet. Balkongdøra er ikke sikret mot å åpnes og er i dette tilfellet lovstridig. Adkomsttrappa består av strekkmetall og ligger skjevt på en murvegg. Det er heller ikke montert rekkverk eller håndlist til trappa. Piper og ildsteder: Det er hverken installert pipe eller ildsted i bygget. Etasjeskillere: Etasjeskiller mellom etasjene er utført som isolert bjelkelag, antatt av 48x198 bjelker. Gulv antas lagt med 22 mm sponplatedekke. Sport etter plateskjøtene er synlige og vinyloverflatene har sprekker i skjøtene. Noe skjevheter, kraftig knirk og svelling registreres. Stubbloftbæringen under bjelkelaget er utført med uimpregnert trevirke. Dersom luftingen i krypkjelleren reduseres kan det dannes fuktavsetninger på treverket som igjen vil føre til soppdannelse. Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet på ulike steder i bygget. Målingen er imidlertid relativt jevne. Dette kan tyde på fuktopptak fra kryperommet under bygget og at bygget ikke er kontinuerlig oppvarmet slik at det oppstår en noe høyere fukttilstand enn ved normalt bruk. Det må antas at undergulv må skiftes ut på hele eller deler av etasjen. Bad, generelt: De fire hyblene har eget dusjrom som er innredet med servant og dusjgarnityr på vegg. Gulvene er vinylbelagt med oppbrett på vegg og har plastsluk. Det er også etablert forhøyet terskel som kompensasjon for noe svakt fall. Vannet er avstengt og søk etter fukt i veggkonstruksjonene ga ingen symptomer på fuktskader. Dette kan imidlertid ikke utelukkes da en evt. fuktskade kan tørke ut over tid når det ikke tilføres vann. Rommene er naturlig ventilert. Rommene har generelt uttjent sin forventede levetid og må påregnes renovert. Vaskerom: I tilknytning til yttergangen er det etablert et lite vaskerom som er innredet med varmtvannsbereder og skyllekar i stål. Rommet er naturlig ventilert. Det ble ikke funnet symptomer på fuktskader, men rommets alder tilsier at det må påregnes renovert. Side 5 av 16

6 Tolettrom: Det er tre toaletter i bygget med adkomst fra korridoren. Rommene er innredet med wc og veggmontert servant og ett av rommene har også dusjgarnityr på vegg. Vannet var avstengt under befaring slik at ingen tappeanordninger er funksjonsprøvet. Det var heller ikke lys i rommene. Servanter og wc er noe løs i innfestingen. Det ble ikke registrert skader på innredningen for øvrig. Rommene er naturlig ventilert. Kjøkken: Kjøkkenet er innredet med kjøkken- og skapinnredninger i normalt omfang. Innredningene er slitt og til dels skadet. Pga umodernitet og skader må innredningene påregnes skiftet. Søk etter fukt på vegger og gulv rundt kjøkkenvask viste ikke symptomer på vannskader fra utstyret. I gulv ble det registrert fuktverdier i risikoområdet. I himling er det spor etter vannlekkasjer som ved fuktsøk hadde høyere fuktverdi enn omliggende himlingsflater. Innvendige overflater: Generelt vinylbelegg med filtunderlag på gulv. Laminatgulv lagt på belegg i stua i vest. Beleggene er slitt og det har oppstått en del skjøtsprekker. På vegger er det malte og tapetserte plater. Himling er kledd med malte himlingsplater. Generelt en del merker i vegger etter opphengte dekorasjoner/bilder. Maling og overflater fremstår som mer enn normalt slitt. VVS: Fordelingsnettet for vann antas utført med kobberrør som forutsettes isolert i krypkjeller. Avløpsrør i plast er uisolert i krypkjeller. Vannberederens alder er ukjent. Elektrisk anlegg: Fordelingsnettet er lagt som åpent anlegg. Nette4t er sikret med skrusikringer i el-skap plassert i korridoren. Det er relativt få kurser i forhold til byggets størrelse. Brannvarselanlegg med sentral i vaktrommet mot vest og sensorer i himling. Panelovner på vegg er generelt av eldre dato. Terrengforhold: Terrenget faller noe fra parkeringsplassen i nord inn mot bygget. Dette kan føre til oppdemming av smeltevann mot grunnmuren i vårløsningen. På kortsidene og syd for bygget synes terrenget å ha tilfredsstillende fall bort fra bygningen. Kraftig gress og plantevekst inn til bygningskroppen gjør at fallforholdene ikke lot seg kontrollere. Garasje/lager: Mot øst er det etablert et lagerrom som senere er tilbygget. Betonggulv er utført som grovstøpt og er relativt ujevn i overflaten. Veggkonstruksjonen består av 48x98 mm uisolert bindingsverk som er kledd utvendig med stående tømmermannskledning. Konstruksjonen er ikke skråavstivet og kan med ugunstige vind- og snøforhold påføres skader og i verste fall sammenbrudd. Taket er bygget med sperrekonstruksjon på opprinnelig del mens den nyere delen har plassbygde takstoler. Takstolkonstruksjonen antas bygget uten beregninger og dokumentasjon for statisk påkjenning. Veggen mot hovedbygningen er kledd med et lag gips. Deler av veggen har skader etter hærverk. Dør inn til bygget lukker ikke og vegg/døromramming er løs og henger i lufta nede ved gulvet. Det er installert to vippeporter hhv mot nord og øst. Porten mot nord var låst og ikke funksjonstestet. Port mot øst er noe vindskjev og går tregt. Side 6 av 16

7 Opplysninger fra takst: Midtre bygg: Grunn og fundamenter: Byggegrunnen består i hovedsak av samfengte masser av sand og grus iblandet stein. Fundamentene består av armerte plasstøpte såler/banketter. Under vestfløyen var det ikke tilgang til krypkjeller men det antas at fundamenteringsmetode er frostsikret banketter. Grunnmur: Øst- og midtfløy har full kjeller. Murene er oppført i plasstøpt armert betong. Det ble registrert mindre sprekker og riss-/setningskader innvendig som er symptomer på marktrykk og setninger i murene. Utvendig antas murene slemmet og påført fuktsperre (Coudron) som er et asfaltprodukt. Dette tettelaget slites erfaringsmessig i sjiktet mellom mur og tilfylte masser, med fuktlekkasjer som resultat. Ringmur av lettklinkerblokk under vestfløya er utvendig slemmet. Drenering: Det antas at stedlige masser er tenkt selvdrenerende og at det ikke er lagt drenering rundt bygget. Veggkonstruksjonog utvendige fasader: Stående tømmermannskledning som i h.h.t. tegning er utlektet på 100 mm isolert bindingsverk. Maling på yttervegger har begynt å flasse av og det ble registrert enkelte sprekkdannelser på enden av bordkledningen mot grunnmur. Vinduer og dører: Vinduene har 2-lags isolerglass og er produsert på fabrikk i Det er ikke påvist punkterte glass elelr vindskjevheter i vinduene men trerammene har noe skader etter fukt. Årsaken til dette antas å være kondensavsetning på rammetreet. Enkelte vinduer går tregt på hengslingen. Utvendig flasser malingen av vindusrammer og vindusbrett som er av metall. Innvendige dører er generelt massive furufinerte dører klassifisert som lyddør og branndør, dba35 og B30. B30 ytterdør. Dør mot sør lekker i pakningen i dørkarm. Takkonstruksjon: Ut fra snittegninger er takkonstruksjonen en luftet og isolert ås/dragerkonstruksjon hvor sperrene består av 38x200 mm konstruksjonsvirke. Undertak er utført med taktrokledning. Taket er i h.h.t tegning isolert med 150 mm mineralull. Taktekking: Taktekking er utført med profilerte stålplater antatt opplektet fra undertaket. Gesimsavslutninger er utført med beslag. Taket er kun inspisert fra bakkenivå men det er ikke registrert skader som tyder på lekkasjeproblematikk. (Se ellers om fukt under avsnitt Kjøkken). Tekkingen er utført på et senere tidspunkt enn byggeår, men alder er ikke oppgitt. Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp av stål. Nedløp er dels falt ut av rennenes tappebrønner. Endebunner på rennene er fjernet eller ødelagt og enkelte renner er slagskadet. Innfesting av renner og nedløp er slitt og dels skadet. Side 7 av 16

8 Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Mot sør er det etablert en relativt stor trappeveranda i tre som er malt. Overflatene er sterkt slitt. Verandaen har rullestolrampe. En terrasse mot sørøst mangler rekkverk. I vest er det en større trappeplatting som er sterkt slitt og må påregnes renovert. Piper og ildsteder: Ettløps elementpipe av lettklinkerelementer. En svak sprekkdannelse er synlig i pipeoverflaten nede mot gulvet i stua. Overflatene er pusset og malt. Innmurt peisovn i stue mot øst. Avstand fra feieluke/sotluke til gulv og brennbar overflate er mindre enn forskriftskravet. Etasjeskillere: Etasjeskiller mot kjeller er utført som støpt dekke. Vestfløya har bjelkelag over krypkjeller. Gulv antas isolert og lagt med sponplatedekke som undergulv. Rom under terreng: Søk etter fukt i gulv ga utslag i vått område, men måleverdiene var relativt jevne over hele bygget. Dette tyder på fuktopptak ved kapillærsug/hårrørsvirkning fra grunnen under bygget. Noe saltutslag registreres på vegg. Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet med økende verdier ned mot gulvet. Dette kan dype på at drenering og fuktsperre ikke fungerer tilfredsstillende. Generelt er overflatene slitt. Bad, Vestfløy: Badene må forventes totalrenovert pga alder og utidsmessighet. Det var ikke lys i rommene som for øvrig ikke er grundigere inspisert. Toalettrom: Det er et toalett i mellombygget i tilknytning til hall/vestibyle. Innredningen som består av wc og veggmontert servant er godt festet. Det var ikke lys i rommet under inspeksjon. I vestfløya er det to mindre toalett. Størrelsen er umoderne og rommene antas vil måtte ombygges mht planløsning i forhold til dagens brukskrav. Kjøkken: Relativt stort kjøkken planløst med koke-/arbeidsområde, spisestue og en matbod. Søk etter fukt på vegger og gulv rundt kjøkkenvask viste ikke symptomer på vannskader fra utstyret. I gulv ble det registrert fuktverdier i vått område. I himlingen er det fuktmerker og ved fuktsøk på disse var det utslag i vått område på søkeinstrumentet. Fuktutslag i gulvet kan ha sammenheng med fukt i betongdekket mens utslagene i himling sannsynligvis har årsak i lekkasje i taket. Innvendige overflater: Generelt vinyl-/linoleumsbelegg på gulv. I stua og entreen er det lagt korkflis. Betonggulv i kjeller. Beleggene er slitt. På vegger er det malte og tapetserte plater samt ubehandlet eller lakkert panel. Himling er kledd med malte himlingsplater, spaltepanel og nedsenket systemhimling. Generelt en del merker i vegger eller opphengte dekorasjoner/bilder. Maling og overflater fremstår som mer enn normalt slitt. Søk etter fukt i gulv ga generelt utslag i vått område i østfløya. Side 8 av 16

9 VVS: I nedsenket himling i korridor er det fuktmerker i himlingen etter lekkasje i vannrør. Rørene er i hovedsak eldre galvaniserte rør som erfaringsmessig korroderer over tid med fare for nye lekkasjer. Bunnledninger og sluker av støpejern har uttjent forventet levetid og må forventes utskiftet/renovert. Fyrkjel er fra Det anbefales ytterligere kontroll av denne. Oppvarming med vannbåren varme til veggmonterte radiatorer. Grunnet levetidsbetraktninger må det påregnes utskiftinger av disse. Nedgravd oljetank for sentralfyringsanlegget er ikke inspisert. Vanntilførselen til bygget var avstengt slik at ingen armatur er kontrollert for lekkasjer eller trykkfall. Elektrisk anlegg: Fordelingsnettet er lagt både som skjult og åpent anlegg. Nettet er sikret med skrusikringer i el-skap plassert i kjellerkorridor. Diverse utstyr: Brannvarslingssystem med sentral plassert i yttergang mot nord. Terrengforhold: Terrenget faller noe fra veien i nord inn mot bygget. Dette kan føre til oppdemming av smeltevann mot grunnmuren i vårløsningen. På kortsidene og syd for bygget synes terrenget å ha tilfredsstillende fall bort fra bygningskroppen. Kraftig gress og plantevekst inn til bygningskroppen gjør at fallforholdene ikke lot seg kontrollere. Annet: Bredde på korridor i sør i mellombygget er på 104 cm som er mindre enn gjeldende forskriftskrav. Vestfløyen er skadet av slukkepulver. Det er ikke utført en skadetakst eller reparasjonskalkyle på dette. Erfaringsmessig kan slike skader medføre relativt store utbedringskostnader, noe det er tatt høyde for i den tekniske verdiberegningen. I vest er det plassert et laftet tynnplankebygg som er innredet med et omkledningsrom og en vedfyrt badstue. Platting foran ytterdør er ødelagt. Ytterdøra er i ferd med å falle ut og overflater er sterkt slitt. På eiendommen er det også satt opp lekestativ samt en gapahuk. Disse er ikke vurdert. Side 9 av 16

10 Opplysninger fra takst: Østre bygg: Grunn og fundamenter: Byggegrunnen består i hovedsak av samfengte masser av sand og grus iblandet stein. Fundamentene består av armerte plasstøpte såler/banketter. Det ble ikke registrert avskallinger eller setningsskader i bankettene der de ligger åpent i dagen i kryperommet under bygningen. Grunnmur: Grunnmur består av ytre ringmur samt to langsgående murer for bæring av bjelkelaget. Adkomst inn til krypkjeller via luke i sørøstre hjørnet av bygget. Adkomst mellom murene via tilsvarende utsparringer i de midtre bæremurene. Murene er oppført i plasstøpt armert betong. Det ble ikke registrert setningsskader eller symptomer på ujevne setninger i murene. Forskallingsstagene står igjen på innsiden av grunnmurene og det ble registrert avskalling i en ventil på sørvegg hvor armering er avdekket og begynt å ruste. Ventilrister var dels løsnet, dels begynt å korrodere. Drenering: Det antas at stedlige masser er tenkt selvdrenerende og at det ikke er lagt drenering rundt bygget. Veggkonstruksjon og utv. fasader: Stående tømmermannskledning som i flg. tilstandsrapport utarbeidet i 2005 er utlektet på 150 mm isolert bindingsverk. Maling på yttervegger har begynt å flasse av og det ble registrert enkelte sprekkdannelser på enden av bordkledningen mot grunnmur. Vinduer og dører: Vinduene som er 2-lags isolerglass, er produsert på fabrikk i 1976 samt noen nyere vinduer fra midt på 1990-tallet. Det er ikke påvist fukt, sopp, råte, punkterte glass eller vindskjevheter i vinduene. Ventilspalter i de fleste vinduene. Ingen unormal slitasje påvist i lås/beslag/hengsler. Utvendig flasser malingen av vindusrammer og vindusbrett som er av metall. På enkelte vinduer er det også registrert kondensavsetning på rammetreet. Innvendige dører er generelt massive furufinerte dører, klassifisert som lyddør og branndør, dba35 og B30. Balkongdør til veranda mangler FG godkjent lås. B30 ytterdør. Takkonstruksjon: Korridorvegger og dragere bærer taket som er utført med sperrer. Taket er opplyst luftet med 50 mm luftespalte under undertak av papp og antas isolert med 200 mm mineralull. Det er opplyst at det danner seg istapper ved takfot vinterstid. Dette er et symptom på utilfredsstillende utlufting og varmetap opp gjennom konstruksjonene. Taktekking: Taket er tekket med papp som er mosegrodd, spesielt mot nord. Papptekkingen antas lagt i 1996 da bygget ble utvidet mot øst. Taket er kun inspisert fra terrengnivå. Det ble ikke funnet tegn til skader som kan medføre lekkasjer inn i bygget. Side 10 av 16

11 Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp av plast. Nedløp er dels fat ut av rennenes tappebrønner, dels løsnet og falt på bakken. Endebunner på rennene er fjernet eller ødelagt. Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Mot vest er det etablert en takoverbygget trappeveranda i tre som er malt. Overflatene er sterkt slitt. Mot øst er det etablert en veranda med utgang fra møterommet. Konstruksjonen er oppstyltet på provisorisk søyler og de relativt tynne verandabordene er lagt med en avstand som gir svak lastfordeling. Dette medfører at dekket oppleves som svakt når man går på verandaen. Overflaten på verandadekke og rekkverk er slitt. Etasjeskillere: Etasjeskiller mellom etasjene er utført som isolert bjelkelag av 48x198 bjelker. Gulv antas lagt med sponplatedekke. Sport etter plateskjøtene er synlige og linoleums- og vinyloverflatene har sprekker i skjøtene. Noe skjevheter og svelling registreres i arkiv-/lagergulvet. Stubbloftbæringen under bjelkelaget er utført med uimpregnert trevirke. Dersom luftingen i krypkjelleren reduseres kan det dannes fuktavsetninger på treverket som igjen vil føre til soppdannelse. Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet på ulike steder i bygget. Dette kan tyde på fuktopptak fra kryperommet under bygget. Toalettrom: Det er to toaletter samt et bøttekott plassert rundt oppstikk for vann og avløp. Vannet var avstengt under befaring slik at ingen tappeanordning er funksjonsprøvet. HC-toalett: Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet på gulv og rundt veggstav under vinduet. For gulvets del antas variasjonen å være et symptom på fuktopptak fra krypkjeller mens det for veggens del kan være lekkasje i veggen slik at kondens eller drivregn kommer inn. Det ble ikke funnet emballasjeskader og innredningene var stabilt festet. Toalett: Det registreres plateløft eller synlige skjøter i gulvplatene/undergulvet. Servant er noe løs i innfestingen på vegg. Det ble ikke registrertskader på innredningen for øvrig. Kjøkken: Kjøkkenet/pauserommet er innredet med et minikjøkken og skapinnredninger i mindre omfang. Det er plassert en ca. 100 liters bereder i benkeskapet. Vannet var avstengt og er ikke funksjonstestet. Søk etter fukt på vegger og gulv rundt kjøkkenvask viste ikke symptomer på vannskader fra utstyret. I gulv ble det registrert fuktverdier i risikoområdet. Innvendige overflater: Generelt vinyl-/linoleumsbelegg på gulv. Betonggulv i ventilasjonsrommet. Beleggene er til dels slitt og det har oppstått en del skjøtsprekker. På vegger er det malte og tapetserte plater. Himling er kledd med malte himlingsplater og nedsenket systemhimling. Generelt en del merker i vegger etter opphengte dekorasjoner/bilder. Maling og overflater fremstår som mer enn normalt slitt. Side 11 av 16

12 VVS: Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner er fra Anlegget var avstengt og er ikke inspisert. Det anbefales en teknisk gjennomgang av dette mht funksjon, tilstand og dokumentasjon. Fordelingsnettet for vann antas utført med kobberrør som forutsettes isolert i krypkjeller. Vannberederens alder er ukjent. Brannslange montert i skap i bøttekottet. Elektrisk anlegg: Fordelingsnettet er lagt både som skjult og åpent anlegg. Nettet er sikret med automatsikringer i el-skap plassert i forgang til bøttekottet. Lys er i hovedsak montert i himlinger og består av lysstoffrør. Diverse utstyr: Brannvarslingssystem med sensorer i himling. Terrengforhold: Terrenget faller noe fra parkeringsplassen i nord inn mot bygget. Dette kan føre til oppdemming av smeltevann mot grunnmuren i vårløsningen. På kortsidene og syd for bygget synes terrenget å ha tilfredsstillende fall bort fra bygningskroppen. Kraftig gres og plantevekst inn til bygningskroppen gjør at fallforholdene ikke lot seg kontrollere. Byggeår: 1976 Vei, vann og kloakk: Regulering: Offentlig. Regulert til kontor/offentlig administrasjon. Det antas at det er mulig å få eiendommen godkjent bruksendret. Søknad må rettes til kommunen. Beskrivelse av tomt: Tomtearealet er anslått som en naturlig del av det tilliggende arealet. Hele eiendommen er på 11,7 mål og ikke fradelt for hver av bygningene. Eiendommen ligger i nord i grensen til friområdene og landbrukseiendommene nord for bygda. Adkomstveien ender ved bygningen og har følgelig ingen gjennomgangstrafikk. Området sør og øst for bygningen er boligfelt. Side 12 av 16

13 Økonomi Avgifter: Kommunale avgifter utgjør flg.: Vadsø kommune: (to terminer i året) a' kr ,83 = kr ,65 Vadsø Vann og avløp: (to terminer i året). Det er registrert vannmåler i byggene. Pr (utgjorde avgiftene h.h.v. kr ,- og kr ,38. Dvs mens byggene har vært ubebodd). Det må således påregnes et noe høyere vannforbruk ved drift. Det tas forbehold om gebyrendringer. Energimerking: Hjemmelshaver/eier er ansvarlig for å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A-G. Fjellveien vestre: Energimerke: Rød E Fjellveien midtre: Energimerke: Rød E Fjellveien østre: Energimerke: Rød F Forsikring: Selvassurandør. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Salgsverdi: Fjellveien vestre: kr ,- Fjellveien midtre: kr ,- Fjellveien østre: kr ,- Låneverdi: Fjellveien vestre: kr ,- Fjellveien midtre: kr ,- Fjellveien østre: kr ,- Prisantydning ved samlet salg: Betalingsbetingelser: Omkostninger: Kr ,- + omkostninger Kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtagelsesdato. Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,- -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,-. -Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument a kr ,- Totale omkostninger kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Side 13 av 16

14 Øvrige kjøpsforhold Avtalebetingelser: Salgsoppgave og vedlegg til denne: Eiendommen selges i den stand og stilling som den var i ved besiktigelsen, jf. lov om avhending av fast eiendom 3-9. Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger som er gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og gjerne sammen med en bygningskyndig rådgiver. Statsbygg overtok eiendommen i 2004 og kjenner ikke til eiendommens historikk, bygningsmåte m.v. i særlig grad før denne tid. Det gjøres oppmerksom på at bygningene har vært benyttet til utleie og selger har ikke selv bebodd eiendommen og kjenner derfor ikke eiendommens nærmere beskaffenhet. På denne bakgrunn gjøres det spesielt oppmerksom på at kjøper må befare eiendommen nøye og gjerne med en bygningskyndig rådgiver. Aksept av bud: Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning (hvor selger er å anse som forbruker). For øvrig vises til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger megler å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Side 14 av 16

15 Overtakelse: Visning: Kontrakt: Etter nærmere avtale. Etter nærmere avtale med megler. Eiendommen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen. Utkast til kjøpekontrakt kan utleveres på forespørsel. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og vil deretter bli å undertegne i kontraktsmøte som berammes av megler. Skjøte: Når kontrakten er underskrevet vil selger utstede skjøte. Skjøte vil bli oppbevart av megler inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Oppgjøret: Oppgjøret mellom partene, herunder eiendommens pro & contra oppgjør, foretas av advokat Vidar Zahl Arntzen. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet advokatens eiendomssalgskonto nr Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Selger gir advokat Vidar Zahl Arntzen ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp alle pengeheftelser av den innbetalte kjøpesum. Videre garanterer selger at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Side 15 av 16

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

Enebolig, Vestre Jakobselv

Enebolig, Vestre Jakobselv Enebolig, Vadsø, 08.03.2013 Vestre Jakobselv Enebolig beliggende på østsiden av Jakobselva i et åpent flatt område med god utsikt mot Varangerfjorden. Nærhet til kolonialbutikk, skole, barnehage, basseng,

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 KVELDE - ENEBOLIG SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 Prisantydning: 1490000,- Romslig enebolig med dobbelt garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no MELSOMVIK - STOKKE Enebolig med alt på ett plan beliggende i blindvei Lys og pen bolig - bygd i 2011 Innredet garasje/anneks Prisant: 2 890 000,- Adresse: Melsomvikveien 294 P-rom/Bra: 101/101 kvm + garasje/anneks

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS MANDAL Prisantydning: Kr. 3 680 000,- + omk. Holum - Attraktiv og romslig eiendom med nyoppført redskapshus. Låve og ca 3,2 mål tomt. Oppussing.

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer