Fjellveien, Vestre Jakobselv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellveien, Vestre Jakobselv"

Transkript

1 Fjellveien, Vestre Jakobselv VADSØ KOMMUNE Vadsø 17 oktober Næringsbygg Bebyggelsen er det tidligere barne og ungdomshjem og består av tre bygg som inneholder et hybelhus med betj.rom, et større fellesbygg best. av soverom og fellesområde som stue, kjøkken og bad mv. samt en adm.bygning med flere kontorer mv. Byggene har ikke vært i bruk de siste årene. Påkrevet med renovering etc. Salgsverdi, samlet kr ,- Låneverdi, samlet kr ,- Eiet tomt på ,2 m2 Byggeår: Ca Østre bygg rehab./omb. I Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf Side 1 av 16

2 Oppdrag nr. 13/0023_- sak 3346 Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Statsbygg org. nr Betegnelse: Gnr. 5 bnr. 339 Adresse: Eierform: Tinglyste forpliktelser - (Heftelser): Øvrig bebyggelse i området: Adkomst/parkering: Tomt: Fjellveien, 9802 Vestre Jakobselv Selveier For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Består av eneboliger. Adkomst langs asfaltert vei med lyktestopler på sørsiden av veien. Biloppstillingsplass langs hele nordsiden av bygningen. Eiet tomt på 11,7 mål. Tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. Side 2 av 16

3 Areal og innhold: Vadsø 17 oktober 2013 Vestre bygg: Vf, korridor/entrè, kjøkken, tre toalett,to vaktrom/kontor, stue og fire soverom med tilknyttet dusjrom og forgang. BTA: 209 m2 BRA: 198 m2 P-ROM: 198 m2 Lagerrom: på BRA: 79 m2 (Mot øst er det etablert et lagerrom som senere er tilbygget. Taket er bygget med sperrekonstruksjon på opprinnelig del mens den nyere delen har plassbygde takstoler. Takstolkonstruksjonen antas bygget uten beregninger og dokumentasjon for statisk påkjenning). Midtre bygg: 1. etg.: Midtfløy: Vf, trapperom/hall, toalett, korridor. Vestfløy: Vf. Korridor, to bad, garderobe, to toalett, kjøkken, vaskerom, seks soverom. Østfløy: Entrè, tre soverom, kjøkken og stue S-rom: Bøttekott og matbod. Kjeller: (S-rom: 189 m2) Trapperom, fyrrom, korridor, vaskerom, tørkerom, toalett, bod med kjølerom, lager, tre verksted-/arbeidsrom. BTA: 194 m2 BRA: 499 m2 P-ROM: 310 m2 Østre bygg: Korridor, to toalett, kjøkken, syv kontor og møterom. S-rom: Ventilasjonsrom, lagerrom, bøttekott (23 m2) BTA: 166 m2 BRA: 153 m2 P-ROM: 130 m2 *** Arealene er hentet ut fra takstmannens boligsalgsrapport og er ikke kontrollmålt av megler. Side 3 av 16

4 Opplysninger fra takst: Vestre bygg: Grunn og fundamenter: Byggegrunnen består i hovedsak av samfengte maser av sand og grus iblandet stein. Fundamentene består av armerte plasstøpte såler/banketter. Det ble ikke registrert avskallinger eller setningsskader i bankettene der de ligger åpent i dagen i kryperommet under bygningen. Kryperommet har jordgulv som ikke er sikret mot jordfukt/fukttransport. Grunnmur: Grunnmur består av ytre ringmur samt langsgående murer for bæring av bjelkelaget. Adkomst inn til krypkjeller via noe trang luke i sørøstre hjørnet av bygget medfører at kun søndre del av kjeller er inspisert. Murene er oppført i plasstøpt armert betong. Det ble ikke registrert setningsskader eller symptomer på ujevne setninger i murene. Ventilrister var dels løsnet, dels begynt å korrodere. Drenering: Det antas at stedlige masser er tenkt selvdrenerende og at det ikke er lagt drenering rundt bygget. Veggkonstruksjon og utv. fasader: Stående tømmermannskledning antas utlektet på 100 mm bindingsverk. Hulrom antas fylt med mineralull. Maling på yttervegger har begynt å flasse av og det ble registrert enkelte sprekk- og avskalningsskader på enden av bordkledningen mot grunnmur. Maling på yttervegger er sterkt værslitt. Vinduer og dører: Vinduene som har 2-lags isolerglass, er produsert på fabrikk i 1976 samt noe nyere vinduer fra midt på 1990-tallet. Det er ikke påvist sopp, råte, punkterte glass eller vindskjevheter i vinduene. Ventilspalter i de fleste vinduene. Ingen unormal slitasje påvist i lås/beslag/hengsler. Noe fuktmerker registreres i vinduskarmer og rammetre. Dette har sannsynligvis årsak i kondensering da bygningen var i bruk. Utvendig flasser malingen av vindusrammer og vindusbrett som er av metall. Enkelte glass er figurmalt. Innvendige dører er generelt lette furufinerte dører. Flere av dørene hadde demonterte låskasser og vridere. Balkongdør til veranda mangler FG godkjent lås og har kraftige kondensmerker ned mot gulvet. Eldre slitt ytterdør. Takkonstruksjon: Korridorvegger og dragere bærer taket som er utført med sperrer. Taket antas luftet med 50 mm luftespalte under undertak av sponplater og antas isolert med 150 mm mineralull. Det er opplyst at det danner seg istapper ved takfot vinterstid. Dette er et symptom på utilfredsstillende lufting og varmetap opp gjennom konstruksjonene. Taktekking: Taket er tekket med papp som er mosegrodd, spesielt mot nord. Alder på tekkingen er ikke opplyst. Taket er kun inspisert fra terrengnivå. I sydvest er det etablert et takoverbygg med høydesprang fra hovedtaket. Takpappen buler og åpner seg ned mot takfot. Side 4 av 16

5 I flere rom ble det registrert fuktmerker i himlingen. Søk med digital søkeinstrument viste forhøyde verdier i flere av disse punktene i forhold til øvrig del av platehimlingen. Dette tyder på at det er aktive lekkasjer i konstruksjonen. Generelt må det påregnes ny taktekking på hele bygget samt kontroll og evt. utskifting av undertak Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp av plast har varierende alder. Nedløp er dels falt ut v rennenes tappebrønner, dels løsnet og falt på bakken. Endebunner på rennene er fjernet eller ødelagt. Mot sør er hele konstruksjonen med renner og speilbord løsnet ogfalt ned. Vindskibord er begynt å råtne. Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Den tidligere verandaen mot vest er fjernet. Balkongdøra er ikke sikret mot å åpnes og er i dette tilfellet lovstridig. Adkomsttrappa består av strekkmetall og ligger skjevt på en murvegg. Det er heller ikke montert rekkverk eller håndlist til trappa. Piper og ildsteder: Det er hverken installert pipe eller ildsted i bygget. Etasjeskillere: Etasjeskiller mellom etasjene er utført som isolert bjelkelag, antatt av 48x198 bjelker. Gulv antas lagt med 22 mm sponplatedekke. Sport etter plateskjøtene er synlige og vinyloverflatene har sprekker i skjøtene. Noe skjevheter, kraftig knirk og svelling registreres. Stubbloftbæringen under bjelkelaget er utført med uimpregnert trevirke. Dersom luftingen i krypkjelleren reduseres kan det dannes fuktavsetninger på treverket som igjen vil føre til soppdannelse. Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet på ulike steder i bygget. Målingen er imidlertid relativt jevne. Dette kan tyde på fuktopptak fra kryperommet under bygget og at bygget ikke er kontinuerlig oppvarmet slik at det oppstår en noe høyere fukttilstand enn ved normalt bruk. Det må antas at undergulv må skiftes ut på hele eller deler av etasjen. Bad, generelt: De fire hyblene har eget dusjrom som er innredet med servant og dusjgarnityr på vegg. Gulvene er vinylbelagt med oppbrett på vegg og har plastsluk. Det er også etablert forhøyet terskel som kompensasjon for noe svakt fall. Vannet er avstengt og søk etter fukt i veggkonstruksjonene ga ingen symptomer på fuktskader. Dette kan imidlertid ikke utelukkes da en evt. fuktskade kan tørke ut over tid når det ikke tilføres vann. Rommene er naturlig ventilert. Rommene har generelt uttjent sin forventede levetid og må påregnes renovert. Vaskerom: I tilknytning til yttergangen er det etablert et lite vaskerom som er innredet med varmtvannsbereder og skyllekar i stål. Rommet er naturlig ventilert. Det ble ikke funnet symptomer på fuktskader, men rommets alder tilsier at det må påregnes renovert. Side 5 av 16

6 Tolettrom: Det er tre toaletter i bygget med adkomst fra korridoren. Rommene er innredet med wc og veggmontert servant og ett av rommene har også dusjgarnityr på vegg. Vannet var avstengt under befaring slik at ingen tappeanordninger er funksjonsprøvet. Det var heller ikke lys i rommene. Servanter og wc er noe løs i innfestingen. Det ble ikke registrert skader på innredningen for øvrig. Rommene er naturlig ventilert. Kjøkken: Kjøkkenet er innredet med kjøkken- og skapinnredninger i normalt omfang. Innredningene er slitt og til dels skadet. Pga umodernitet og skader må innredningene påregnes skiftet. Søk etter fukt på vegger og gulv rundt kjøkkenvask viste ikke symptomer på vannskader fra utstyret. I gulv ble det registrert fuktverdier i risikoområdet. I himling er det spor etter vannlekkasjer som ved fuktsøk hadde høyere fuktverdi enn omliggende himlingsflater. Innvendige overflater: Generelt vinylbelegg med filtunderlag på gulv. Laminatgulv lagt på belegg i stua i vest. Beleggene er slitt og det har oppstått en del skjøtsprekker. På vegger er det malte og tapetserte plater. Himling er kledd med malte himlingsplater. Generelt en del merker i vegger etter opphengte dekorasjoner/bilder. Maling og overflater fremstår som mer enn normalt slitt. VVS: Fordelingsnettet for vann antas utført med kobberrør som forutsettes isolert i krypkjeller. Avløpsrør i plast er uisolert i krypkjeller. Vannberederens alder er ukjent. Elektrisk anlegg: Fordelingsnettet er lagt som åpent anlegg. Nette4t er sikret med skrusikringer i el-skap plassert i korridoren. Det er relativt få kurser i forhold til byggets størrelse. Brannvarselanlegg med sentral i vaktrommet mot vest og sensorer i himling. Panelovner på vegg er generelt av eldre dato. Terrengforhold: Terrenget faller noe fra parkeringsplassen i nord inn mot bygget. Dette kan føre til oppdemming av smeltevann mot grunnmuren i vårløsningen. På kortsidene og syd for bygget synes terrenget å ha tilfredsstillende fall bort fra bygningen. Kraftig gress og plantevekst inn til bygningskroppen gjør at fallforholdene ikke lot seg kontrollere. Garasje/lager: Mot øst er det etablert et lagerrom som senere er tilbygget. Betonggulv er utført som grovstøpt og er relativt ujevn i overflaten. Veggkonstruksjonen består av 48x98 mm uisolert bindingsverk som er kledd utvendig med stående tømmermannskledning. Konstruksjonen er ikke skråavstivet og kan med ugunstige vind- og snøforhold påføres skader og i verste fall sammenbrudd. Taket er bygget med sperrekonstruksjon på opprinnelig del mens den nyere delen har plassbygde takstoler. Takstolkonstruksjonen antas bygget uten beregninger og dokumentasjon for statisk påkjenning. Veggen mot hovedbygningen er kledd med et lag gips. Deler av veggen har skader etter hærverk. Dør inn til bygget lukker ikke og vegg/døromramming er løs og henger i lufta nede ved gulvet. Det er installert to vippeporter hhv mot nord og øst. Porten mot nord var låst og ikke funksjonstestet. Port mot øst er noe vindskjev og går tregt. Side 6 av 16

7 Opplysninger fra takst: Midtre bygg: Grunn og fundamenter: Byggegrunnen består i hovedsak av samfengte masser av sand og grus iblandet stein. Fundamentene består av armerte plasstøpte såler/banketter. Under vestfløyen var det ikke tilgang til krypkjeller men det antas at fundamenteringsmetode er frostsikret banketter. Grunnmur: Øst- og midtfløy har full kjeller. Murene er oppført i plasstøpt armert betong. Det ble registrert mindre sprekker og riss-/setningskader innvendig som er symptomer på marktrykk og setninger i murene. Utvendig antas murene slemmet og påført fuktsperre (Coudron) som er et asfaltprodukt. Dette tettelaget slites erfaringsmessig i sjiktet mellom mur og tilfylte masser, med fuktlekkasjer som resultat. Ringmur av lettklinkerblokk under vestfløya er utvendig slemmet. Drenering: Det antas at stedlige masser er tenkt selvdrenerende og at det ikke er lagt drenering rundt bygget. Veggkonstruksjonog utvendige fasader: Stående tømmermannskledning som i h.h.t. tegning er utlektet på 100 mm isolert bindingsverk. Maling på yttervegger har begynt å flasse av og det ble registrert enkelte sprekkdannelser på enden av bordkledningen mot grunnmur. Vinduer og dører: Vinduene har 2-lags isolerglass og er produsert på fabrikk i Det er ikke påvist punkterte glass elelr vindskjevheter i vinduene men trerammene har noe skader etter fukt. Årsaken til dette antas å være kondensavsetning på rammetreet. Enkelte vinduer går tregt på hengslingen. Utvendig flasser malingen av vindusrammer og vindusbrett som er av metall. Innvendige dører er generelt massive furufinerte dører klassifisert som lyddør og branndør, dba35 og B30. B30 ytterdør. Dør mot sør lekker i pakningen i dørkarm. Takkonstruksjon: Ut fra snittegninger er takkonstruksjonen en luftet og isolert ås/dragerkonstruksjon hvor sperrene består av 38x200 mm konstruksjonsvirke. Undertak er utført med taktrokledning. Taket er i h.h.t tegning isolert med 150 mm mineralull. Taktekking: Taktekking er utført med profilerte stålplater antatt opplektet fra undertaket. Gesimsavslutninger er utført med beslag. Taket er kun inspisert fra bakkenivå men det er ikke registrert skader som tyder på lekkasjeproblematikk. (Se ellers om fukt under avsnitt Kjøkken). Tekkingen er utført på et senere tidspunkt enn byggeår, men alder er ikke oppgitt. Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp av stål. Nedløp er dels falt ut av rennenes tappebrønner. Endebunner på rennene er fjernet eller ødelagt og enkelte renner er slagskadet. Innfesting av renner og nedløp er slitt og dels skadet. Side 7 av 16

8 Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Mot sør er det etablert en relativt stor trappeveranda i tre som er malt. Overflatene er sterkt slitt. Verandaen har rullestolrampe. En terrasse mot sørøst mangler rekkverk. I vest er det en større trappeplatting som er sterkt slitt og må påregnes renovert. Piper og ildsteder: Ettløps elementpipe av lettklinkerelementer. En svak sprekkdannelse er synlig i pipeoverflaten nede mot gulvet i stua. Overflatene er pusset og malt. Innmurt peisovn i stue mot øst. Avstand fra feieluke/sotluke til gulv og brennbar overflate er mindre enn forskriftskravet. Etasjeskillere: Etasjeskiller mot kjeller er utført som støpt dekke. Vestfløya har bjelkelag over krypkjeller. Gulv antas isolert og lagt med sponplatedekke som undergulv. Rom under terreng: Søk etter fukt i gulv ga utslag i vått område, men måleverdiene var relativt jevne over hele bygget. Dette tyder på fuktopptak ved kapillærsug/hårrørsvirkning fra grunnen under bygget. Noe saltutslag registreres på vegg. Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet med økende verdier ned mot gulvet. Dette kan dype på at drenering og fuktsperre ikke fungerer tilfredsstillende. Generelt er overflatene slitt. Bad, Vestfløy: Badene må forventes totalrenovert pga alder og utidsmessighet. Det var ikke lys i rommene som for øvrig ikke er grundigere inspisert. Toalettrom: Det er et toalett i mellombygget i tilknytning til hall/vestibyle. Innredningen som består av wc og veggmontert servant er godt festet. Det var ikke lys i rommet under inspeksjon. I vestfløya er det to mindre toalett. Størrelsen er umoderne og rommene antas vil måtte ombygges mht planløsning i forhold til dagens brukskrav. Kjøkken: Relativt stort kjøkken planløst med koke-/arbeidsområde, spisestue og en matbod. Søk etter fukt på vegger og gulv rundt kjøkkenvask viste ikke symptomer på vannskader fra utstyret. I gulv ble det registrert fuktverdier i vått område. I himlingen er det fuktmerker og ved fuktsøk på disse var det utslag i vått område på søkeinstrumentet. Fuktutslag i gulvet kan ha sammenheng med fukt i betongdekket mens utslagene i himling sannsynligvis har årsak i lekkasje i taket. Innvendige overflater: Generelt vinyl-/linoleumsbelegg på gulv. I stua og entreen er det lagt korkflis. Betonggulv i kjeller. Beleggene er slitt. På vegger er det malte og tapetserte plater samt ubehandlet eller lakkert panel. Himling er kledd med malte himlingsplater, spaltepanel og nedsenket systemhimling. Generelt en del merker i vegger eller opphengte dekorasjoner/bilder. Maling og overflater fremstår som mer enn normalt slitt. Søk etter fukt i gulv ga generelt utslag i vått område i østfløya. Side 8 av 16

9 VVS: I nedsenket himling i korridor er det fuktmerker i himlingen etter lekkasje i vannrør. Rørene er i hovedsak eldre galvaniserte rør som erfaringsmessig korroderer over tid med fare for nye lekkasjer. Bunnledninger og sluker av støpejern har uttjent forventet levetid og må forventes utskiftet/renovert. Fyrkjel er fra Det anbefales ytterligere kontroll av denne. Oppvarming med vannbåren varme til veggmonterte radiatorer. Grunnet levetidsbetraktninger må det påregnes utskiftinger av disse. Nedgravd oljetank for sentralfyringsanlegget er ikke inspisert. Vanntilførselen til bygget var avstengt slik at ingen armatur er kontrollert for lekkasjer eller trykkfall. Elektrisk anlegg: Fordelingsnettet er lagt både som skjult og åpent anlegg. Nettet er sikret med skrusikringer i el-skap plassert i kjellerkorridor. Diverse utstyr: Brannvarslingssystem med sentral plassert i yttergang mot nord. Terrengforhold: Terrenget faller noe fra veien i nord inn mot bygget. Dette kan føre til oppdemming av smeltevann mot grunnmuren i vårløsningen. På kortsidene og syd for bygget synes terrenget å ha tilfredsstillende fall bort fra bygningskroppen. Kraftig gress og plantevekst inn til bygningskroppen gjør at fallforholdene ikke lot seg kontrollere. Annet: Bredde på korridor i sør i mellombygget er på 104 cm som er mindre enn gjeldende forskriftskrav. Vestfløyen er skadet av slukkepulver. Det er ikke utført en skadetakst eller reparasjonskalkyle på dette. Erfaringsmessig kan slike skader medføre relativt store utbedringskostnader, noe det er tatt høyde for i den tekniske verdiberegningen. I vest er det plassert et laftet tynnplankebygg som er innredet med et omkledningsrom og en vedfyrt badstue. Platting foran ytterdør er ødelagt. Ytterdøra er i ferd med å falle ut og overflater er sterkt slitt. På eiendommen er det også satt opp lekestativ samt en gapahuk. Disse er ikke vurdert. Side 9 av 16

10 Opplysninger fra takst: Østre bygg: Grunn og fundamenter: Byggegrunnen består i hovedsak av samfengte masser av sand og grus iblandet stein. Fundamentene består av armerte plasstøpte såler/banketter. Det ble ikke registrert avskallinger eller setningsskader i bankettene der de ligger åpent i dagen i kryperommet under bygningen. Grunnmur: Grunnmur består av ytre ringmur samt to langsgående murer for bæring av bjelkelaget. Adkomst inn til krypkjeller via luke i sørøstre hjørnet av bygget. Adkomst mellom murene via tilsvarende utsparringer i de midtre bæremurene. Murene er oppført i plasstøpt armert betong. Det ble ikke registrert setningsskader eller symptomer på ujevne setninger i murene. Forskallingsstagene står igjen på innsiden av grunnmurene og det ble registrert avskalling i en ventil på sørvegg hvor armering er avdekket og begynt å ruste. Ventilrister var dels løsnet, dels begynt å korrodere. Drenering: Det antas at stedlige masser er tenkt selvdrenerende og at det ikke er lagt drenering rundt bygget. Veggkonstruksjon og utv. fasader: Stående tømmermannskledning som i flg. tilstandsrapport utarbeidet i 2005 er utlektet på 150 mm isolert bindingsverk. Maling på yttervegger har begynt å flasse av og det ble registrert enkelte sprekkdannelser på enden av bordkledningen mot grunnmur. Vinduer og dører: Vinduene som er 2-lags isolerglass, er produsert på fabrikk i 1976 samt noen nyere vinduer fra midt på 1990-tallet. Det er ikke påvist fukt, sopp, råte, punkterte glass eller vindskjevheter i vinduene. Ventilspalter i de fleste vinduene. Ingen unormal slitasje påvist i lås/beslag/hengsler. Utvendig flasser malingen av vindusrammer og vindusbrett som er av metall. På enkelte vinduer er det også registrert kondensavsetning på rammetreet. Innvendige dører er generelt massive furufinerte dører, klassifisert som lyddør og branndør, dba35 og B30. Balkongdør til veranda mangler FG godkjent lås. B30 ytterdør. Takkonstruksjon: Korridorvegger og dragere bærer taket som er utført med sperrer. Taket er opplyst luftet med 50 mm luftespalte under undertak av papp og antas isolert med 200 mm mineralull. Det er opplyst at det danner seg istapper ved takfot vinterstid. Dette er et symptom på utilfredsstillende utlufting og varmetap opp gjennom konstruksjonene. Taktekking: Taket er tekket med papp som er mosegrodd, spesielt mot nord. Papptekkingen antas lagt i 1996 da bygget ble utvidet mot øst. Taket er kun inspisert fra terrengnivå. Det ble ikke funnet tegn til skader som kan medføre lekkasjer inn i bygget. Side 10 av 16

11 Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp av plast. Nedløp er dels fat ut av rennenes tappebrønner, dels løsnet og falt på bakken. Endebunner på rennene er fjernet eller ødelagt. Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Mot vest er det etablert en takoverbygget trappeveranda i tre som er malt. Overflatene er sterkt slitt. Mot øst er det etablert en veranda med utgang fra møterommet. Konstruksjonen er oppstyltet på provisorisk søyler og de relativt tynne verandabordene er lagt med en avstand som gir svak lastfordeling. Dette medfører at dekket oppleves som svakt når man går på verandaen. Overflaten på verandadekke og rekkverk er slitt. Etasjeskillere: Etasjeskiller mellom etasjene er utført som isolert bjelkelag av 48x198 bjelker. Gulv antas lagt med sponplatedekke. Sport etter plateskjøtene er synlige og linoleums- og vinyloverflatene har sprekker i skjøtene. Noe skjevheter og svelling registreres i arkiv-/lagergulvet. Stubbloftbæringen under bjelkelaget er utført med uimpregnert trevirke. Dersom luftingen i krypkjelleren reduseres kan det dannes fuktavsetninger på treverket som igjen vil føre til soppdannelse. Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet på ulike steder i bygget. Dette kan tyde på fuktopptak fra kryperommet under bygget. Toalettrom: Det er to toaletter samt et bøttekott plassert rundt oppstikk for vann og avløp. Vannet var avstengt under befaring slik at ingen tappeanordning er funksjonsprøvet. HC-toalett: Søk etter fukt ga utslag i risikoområdet på gulv og rundt veggstav under vinduet. For gulvets del antas variasjonen å være et symptom på fuktopptak fra krypkjeller mens det for veggens del kan være lekkasje i veggen slik at kondens eller drivregn kommer inn. Det ble ikke funnet emballasjeskader og innredningene var stabilt festet. Toalett: Det registreres plateløft eller synlige skjøter i gulvplatene/undergulvet. Servant er noe løs i innfestingen på vegg. Det ble ikke registrertskader på innredningen for øvrig. Kjøkken: Kjøkkenet/pauserommet er innredet med et minikjøkken og skapinnredninger i mindre omfang. Det er plassert en ca. 100 liters bereder i benkeskapet. Vannet var avstengt og er ikke funksjonstestet. Søk etter fukt på vegger og gulv rundt kjøkkenvask viste ikke symptomer på vannskader fra utstyret. I gulv ble det registrert fuktverdier i risikoområdet. Innvendige overflater: Generelt vinyl-/linoleumsbelegg på gulv. Betonggulv i ventilasjonsrommet. Beleggene er til dels slitt og det har oppstått en del skjøtsprekker. På vegger er det malte og tapetserte plater. Himling er kledd med malte himlingsplater og nedsenket systemhimling. Generelt en del merker i vegger etter opphengte dekorasjoner/bilder. Maling og overflater fremstår som mer enn normalt slitt. Side 11 av 16

12 VVS: Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner er fra Anlegget var avstengt og er ikke inspisert. Det anbefales en teknisk gjennomgang av dette mht funksjon, tilstand og dokumentasjon. Fordelingsnettet for vann antas utført med kobberrør som forutsettes isolert i krypkjeller. Vannberederens alder er ukjent. Brannslange montert i skap i bøttekottet. Elektrisk anlegg: Fordelingsnettet er lagt både som skjult og åpent anlegg. Nettet er sikret med automatsikringer i el-skap plassert i forgang til bøttekottet. Lys er i hovedsak montert i himlinger og består av lysstoffrør. Diverse utstyr: Brannvarslingssystem med sensorer i himling. Terrengforhold: Terrenget faller noe fra parkeringsplassen i nord inn mot bygget. Dette kan føre til oppdemming av smeltevann mot grunnmuren i vårløsningen. På kortsidene og syd for bygget synes terrenget å ha tilfredsstillende fall bort fra bygningskroppen. Kraftig gres og plantevekst inn til bygningskroppen gjør at fallforholdene ikke lot seg kontrollere. Byggeår: 1976 Vei, vann og kloakk: Regulering: Offentlig. Regulert til kontor/offentlig administrasjon. Det antas at det er mulig å få eiendommen godkjent bruksendret. Søknad må rettes til kommunen. Beskrivelse av tomt: Tomtearealet er anslått som en naturlig del av det tilliggende arealet. Hele eiendommen er på 11,7 mål og ikke fradelt for hver av bygningene. Eiendommen ligger i nord i grensen til friområdene og landbrukseiendommene nord for bygda. Adkomstveien ender ved bygningen og har følgelig ingen gjennomgangstrafikk. Området sør og øst for bygningen er boligfelt. Side 12 av 16

13 Økonomi Avgifter: Kommunale avgifter utgjør flg.: Vadsø kommune: (to terminer i året) a' kr ,83 = kr ,65 Vadsø Vann og avløp: (to terminer i året). Det er registrert vannmåler i byggene. Pr (utgjorde avgiftene h.h.v. kr ,- og kr ,38. Dvs mens byggene har vært ubebodd). Det må således påregnes et noe høyere vannforbruk ved drift. Det tas forbehold om gebyrendringer. Energimerking: Hjemmelshaver/eier er ansvarlig for å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A-G. Fjellveien vestre: Energimerke: Rød E Fjellveien midtre: Energimerke: Rød E Fjellveien østre: Energimerke: Rød F Forsikring: Selvassurandør. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Salgsverdi: Fjellveien vestre: kr ,- Fjellveien midtre: kr ,- Fjellveien østre: kr ,- Låneverdi: Fjellveien vestre: kr ,- Fjellveien midtre: kr ,- Fjellveien østre: kr ,- Prisantydning ved samlet salg: Betalingsbetingelser: Omkostninger: Kr ,- + omkostninger Kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtagelsesdato. Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,- -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,-. -Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument a kr ,- Totale omkostninger kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Side 13 av 16

14 Øvrige kjøpsforhold Avtalebetingelser: Salgsoppgave og vedlegg til denne: Eiendommen selges i den stand og stilling som den var i ved besiktigelsen, jf. lov om avhending av fast eiendom 3-9. Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger som er gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og gjerne sammen med en bygningskyndig rådgiver. Statsbygg overtok eiendommen i 2004 og kjenner ikke til eiendommens historikk, bygningsmåte m.v. i særlig grad før denne tid. Det gjøres oppmerksom på at bygningene har vært benyttet til utleie og selger har ikke selv bebodd eiendommen og kjenner derfor ikke eiendommens nærmere beskaffenhet. På denne bakgrunn gjøres det spesielt oppmerksom på at kjøper må befare eiendommen nøye og gjerne med en bygningskyndig rådgiver. Aksept av bud: Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning (hvor selger er å anse som forbruker). For øvrig vises til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger megler å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Side 14 av 16

15 Overtakelse: Visning: Kontrakt: Etter nærmere avtale. Etter nærmere avtale med megler. Eiendommen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen. Utkast til kjøpekontrakt kan utleveres på forespørsel. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og vil deretter bli å undertegne i kontraktsmøte som berammes av megler. Skjøte: Når kontrakten er underskrevet vil selger utstede skjøte. Skjøte vil bli oppbevart av megler inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Oppgjøret: Oppgjøret mellom partene, herunder eiendommens pro & contra oppgjør, foretas av advokat Vidar Zahl Arntzen. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet advokatens eiendomssalgskonto nr Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Selger gir advokat Vidar Zahl Arntzen ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp alle pengeheftelser av den innbetalte kjøpesum. Videre garanterer selger at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Side 15 av 16

16 Kjøper gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp med selger i henhold til denne kontrakt. Selger garanterer at det til hans kunnskap ikke er kommet andre påbud fra offentlig myndighet som ikke er utført og/eller betalt. Oppdragstaker og oppdragsansvarlig: Advokat Vidar Zahl Arntzen Bruk av medhjelper: Vesentlige deler av arbeidsoppgaver vil kunne bli utført av: Adv.flm. Anne Lise Haavold Adresse: Kirkegt. 22, 1. etg. pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden Vedlegg til salgsoppgaven - i egne hefter: Vedlegg 1: Takst av for Fjellveien vestre, avh. av Taksting. Niskavara s. 1 Takst av for Fjellveien midtre, avh. av Taksting. Niskavara s. 18 Takst av for Fjellveien østre, avh. av Taksting. Niskavara s. 35 Vedlegg 2: Tilstandsvurdering av s Vedlegg 3: Energiattester for Fjellveien 3 stk. bygg s Vedlegg 4: Matrikkelutskrift s. 1 Kart s. 3 Grunnboksutskrift s. 7 Forbrukerinformasjon om budgivning s. 8 Budskjema s. 9 ******* Tegninger utleveres på forespørsel. Side 16 av 16

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune.

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Vadsø, 13. mars 2012 Restaureringsobjekt. Eldre småbruk. Enebolig beliggende på vestsiden av Tanaelva, og fylkesvei og ca 25 km nord for kommunesenteret Tanabru.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Enebolig Rustefjelbma, Tana kommune.

Enebolig Rustefjelbma, Tana kommune. Enebolig Rustefjelbma, Tana kommune. Vadsø, 13. mars 2012 Enebolig beliggende på vestsiden av Tanaelva, 25 km nord for kommunesenteret Tanabru. Ca 1 km til Rustefjelbma vegkryss som har bensinstasjon.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

- Enebolig, Enebolig i regulert boligområde på tettstedet Skiippagurra. Tomta er bebygget med enebolig, garasje og uthus/stabbur.

- Enebolig, Enebolig i regulert boligområde på tettstedet Skiippagurra. Tomta er bebygget med enebolig, garasje og uthus/stabbur. TANA - Enebolig, Vadsø, 24. april 2012 Skiippagurraveien 2, Enebolig i regulert boligområde på tettstedet Skiippagurra. Tomta er bebygget med enebolig, garasje og uthus/stabbur. Adresse: Skiippagurraveien

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: 6740 Selje. EIENDOM: Gbnr. 56/106 i 1441 Selje. Bolighus med garasje. Stor eiende tomt i Selje sentrum. Kort vei til sjø / sandstrand (ca. 200 m) og til fjellet.

Detaljer

Enebolig, Varangerbotn, Unjargga Nesseby

Enebolig, Varangerbotn, Unjargga Nesseby Enebolig, Varangerbotn, Unjargga Nesseby Frittliggende enebolig på stor eiet tomt, beliggende ved sentrumsområdet i kommunen Solrik tomt med god utsikt Nær tilknytning til naturen med rike muligheter for

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY PROSPEKT FOR LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY Adresse: Gate 1, nr. 104, 6700 Måløy. ****** EIENDOM: Gbnr. 116/17, seksjon nr. 3 i Vågsøy: Leilighet i Sameiet Vengengården: 3-roms leilighet i 2. etg. (Totalt

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN Kirkegata 38 Prisantydning: kr. 2.790.000.- + 2,5 % omk. til staten BRA: 116 kvm. Kirkegata 38 Byggeår: 1811 Tomt: 154 m² eiertomt Totalt BRA: 116 m²,

Detaljer

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV Prisantydning kr.1.460.000,- + andel fellesgjeld kr. 257.115,-+ dokumentavgift til forretningsfører og tinglysningsgebyr for skjøte og pantobligasjon

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG.

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. EIENDOM: Frittliggende enebolig beliggende ved Ivahavet i Deknepollen oppført i 1996, bestående av hovedetasje

Detaljer

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY.

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. a TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. Prisantydning kr. 2 450 000,- SOLRIK OG LETTSTELT ENDESEKSJON GRENSENDE TIL FRIOMRÅDE MED FRITTSTÅENDE BOD OG GARASJE. KORT VEI TIL SKOLE, BARNEHAGE, KOLONIALBUTIKK, STRENDER

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Næringseiendom Vadsø, 5. mars 2012. kontordel og velferd

Næringseiendom Vadsø, 5. mars 2012. kontordel og velferd VADSØ Næringseiendom Vadsø, 5. mars 2012 kontordel og velferd Næringseiendom bestående av: - Sorteringshall - Lagerhall (lager m/kontorareal) Markedsverdi: kr. 5.448.000,- Låneverdi kr. 4.650.000,- BTA/BRA

Detaljer

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN Adresse: Skrukkerødtunet 2A, 3924 Porsgrunn Etasje: Første Bruksareal: Ca. 86 m 2 Prisvurdering: 750.000,- + eierskiftegebyr

Detaljer

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Hytte i Namsos i området langs vei mot Bøverdalen med utsikt mot Malenheia Adresse: Solum statsskog Primærareal/bra: 57 kvm. Selger: Statskog SF, tlf. 07800,

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

BAKKELY» Steinland Øksnes

BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes Enebolig med utleie beliggende ca 10 km / 10 min fra Myre sentrum og ca 28 km / 25 min fra Sortland. 1 etasje: gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 12 62 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord skole, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune.

Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune. Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune. Vadsø, 16. mars 2012 Enebolig beliggende i et område med boligbebyggelse, mellom Karasjok bru og Niitonjargga. Gangavstand til sentrum. Kort vei til skoler og barnehage.

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

SALGS-PROSPEKT Gnr. 78 / Bnr. 101

SALGS-PROSPEKT Gnr. 78 / Bnr. 101 SALGS-PROSPEKT Gnr. 78 / Bnr. 101 Gåsefetveien 2, 3810 Gvarv «Rødmalt lite hus i 1 ½ etg med stor have og gamle fruktbare epletrær» Bruksareal: 162 m2 Bruksareal primærdel (P-ROM): 88 m2 Tomteareal: 1

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: Vågsvåg, 6700 Måløy EIENDOM: Gbnr. 136/70 beliggende Vågsvåg i 1439 Vågsøy Kommune. BYGNINGEN: Frittliggende enebolig oppført i 1954, modernisert i 1998-2000. Leilighet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID

PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID Adresse: Langeland, 6770 Nordfjordeid. EIENDOM: Gbnr. 49/11 i 1443 Eid Kommune. På eiendommen er oppført bolighus. Dobbelgarasje med loftsrom. Enkelt eldre uthus.

Detaljer

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,-

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- ANSVARLIG MEGLER Advokat John Jonassen OPPDRAGSNUMMER 104/09 EIENDOM Gnr 95, bnr 1, snr 48, Røros kommune. Vauldalen, Riksgrensen EIER Lars Østby Garasje

Detaljer

NO 998 589 908 MVA Vassmyra 1. Prospekt tomansbolig Andersgarden - Langevåg

NO 998 589 908 MVA Vassmyra 1. Prospekt tomansbolig Andersgarden - Langevåg Prospekt tomansbolig Andersgarden - Langevåg Adresse: Andersgarden, 6030 Langevåg Betegnelse: Gnr. 97 Bnr. 1 i Sula kommune Eier/utbygger: Kompaktbo AS / NordvestBolig AS Oppdragsansvarlig: Salg: Nordvest

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG MED GARASJE.

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG MED GARASJE. PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG MED GARASJE. Adresse: Leikanger, 6750 Stadlandet. Boligeiendommen Utsikt mot Søre Sunnmøre 1 EIENDOM: Gbnr. 25/25 i 1441 Selje. BYGNINGEN: Frittliggende enebolig oppført

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt)

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) Adresse: Hummelfjell Hyttegrend, 2550 Os i Østerdalen Type eiendom: Nybygd hytte. Gnr/Bnr: 114/429 Byggeår: 2011/12

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport. Juli 2009 Tilstandsrapport Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.doc side 1 av 12 Himmel og Hav Slepoddveien 7, Egersund Jon og Inger Marie Harbye Tilstandsrapport Innhold Oppsummering

Detaljer

ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD.

ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD. ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD. Skoleveien, 9143 Skibotn. Prisantydning 1 080 000 Primærrom 102 m 2 Boligtype Betegnelse Eieform Enebolig Boligeiendom Selveier Soverom 3 Adresse: Matrikkel: Selger: Skoleveien.

Detaljer

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT

RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT RYENBERGVEIEN 75 B 0677 OSLO 80 M2 PEN OG VELHOLDT LEILIGHET 3 ETG. VESTVENDT BALKONG MED FANTASTISK UTSIKT OVER BYEN PARKERING I FELLES GARASJE - KORT AVSTAND TIL OFFENTLIG KOMMUNIKASJON, POST- BANK,

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

SALG AV ENEBOLIG PÅ GOTTEBERG I MÅLØY.

SALG AV ENEBOLIG PÅ GOTTEBERG I MÅLØY. PROSPEKT SALG AV ENEBOLIG PÅ GOTTEBERG I MÅLØY. EIENDOM: Gbnr. 117 / 142 i 1439 Vågsøy. Frittliggende enebolig m/ garasje i underetg. Adr.: Gt. 4, nr. 99, 6700 Måløy. Solrikt område og flott utsikt over

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Skarnes. Sentral og usjenert beliggenhet på Tronbøl. Karl Bergens veg 1, 2100 Skarnes Prisantydning: 1.680.000 + ca 2,75% omkostninger.

Skarnes. Sentral og usjenert beliggenhet på Tronbøl. Karl Bergens veg 1, 2100 Skarnes Prisantydning: 1.680.000 + ca 2,75% omkostninger. Sentral og usjenert beliggenhet på Tronbøl Skarnes Karl Bergens veg 1, 2100 Skarnes Prisantydning: 1.680.000 + ca 2,75% omkostninger. Advokat Ola Skanke Nordbystien 3 2066 Jessheim 63970811 Innhold Side:

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD.

ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD. ENEBOLIG TIL SALGS I STORFJORD. Skoleveien, 9143 Skibotn. Prisantydning 1 080 000 Primærrom 102 m 2 Boligtype Betegnelse Eieform Enebolig Boligeiendom Selveier Soverom 3 Adresse: Skoleveien. 9143 Skibotn

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak 8/11 Brukerbehov (dagens/fremtidens) c. SK (på vegne av alle andre)

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak 8/11 Brukerbehov (dagens/fremtidens) c. SK (på vegne av alle andre) Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak 8/11 Brukerbehov (dagens/fremtidens) c. SK (på vegne av alle andre) EKSTERNE BRUKERBEHOV Byggesaksbehandling Blankettutvalget Strukturering av

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Yngve Andreas Simonsen Grasmyr, 9303 SILSAND Tlf: 77849610 E-post: yngve@takstforumtromsno Adresse KONGLA I, 9310 SØRREISA Matrikkelnr Gnr 6 Bnr 15/16 Kommune SØRREISA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

SALGSOPPGAVE Finlien Austertana, Tana kommune.

SALGSOPPGAVE Finlien Austertana, Tana kommune. SALGSOPPGAVE Finlien Austertana, Tana kommune. Vadsø, 26. juni 2012 Eiendommen ligger i landlige omgivelser i Austertana, Tana. Ca. 49 km fra Tanabru. Boligen vil kreve omfattende oppussing/renovering.

Detaljer

Mago C, Vengerfossen

Mago C, Vengerfossen Mago C, Vengerfossen 2073 BØN Mathiesen Eidsvold Værk selger verkstedbygning/lager Mago C, Vengerfossen, Eidsvoll. Side 1 av 8 Beliggenhet: Mago C ligger helt inntil Andelva og jernbanen ved Vengerfossen

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m²

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² REKKEHUS I ÅLESUND Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Informasjon om boligen: Beskrivelse: Innholdsrike rekkehus

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Ballstad. Nydelig rorbu med fantastisk utsikt. Prisantydning: 990 000,- Øyaveien 51B P-rom/Bra: 64/69. Prospekt for Øyaveien 51B, 8373 Ballstad

Ballstad. Nydelig rorbu med fantastisk utsikt. Prisantydning: 990 000,- Øyaveien 51B P-rom/Bra: 64/69. Prospekt for Øyaveien 51B, 8373 Ballstad Ballstad Øyaveien 51B P-rom/Bra: 64/69 Nydelig rorbu med fantastisk utsikt Prisantydning: 990 000,- Dato: 1. Februar 2014 Side 1 Innhold ØYAVEIEN 51B - BELIGGENHET GENERELT ADKOMST/TOMTEFORHOLD PARKERING

Detaljer

Amtmannsgate 47. Advokat Per S. Johannessen mna www.sentrumadvokater.no - tlf. 78 94 14 00. Eiet tomt på 412 m2.

Amtmannsgate 47. Advokat Per S. Johannessen mna www.sentrumadvokater.no - tlf. 78 94 14 00. Eiet tomt på 412 m2. Amtmannsgate 47 9800 VADSØ, Vadsø 15. mai 2012 - Enebolig Enebolig m/utleiemulighet av hybel i sokkeletg. Samt garasje. Beliggende i ytrebyen, ca 1 km avstand fra bysentrum. Nærhet til skoler, leke og

Detaljer

''Flatholmen'' - idyllisk perle i skjærgården

''Flatholmen'' - idyllisk perle i skjærgården ''Flatholmen'' - idyllisk perle i skjærgården Flatholmen Prisantydning: kr. 8.000.000.- + ca. 2,6% omk. til Staten BRA: 58 m² Flatholmen Byggeår: 1964 Tomt: Ca. 26000 m² eiertomt Totalt hytte BRA: 58 m²,

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST Inger Bang Lunds vei 19 5059 Bergen Bergen kommune Besiktningsdato 23.01.2017 BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND Utført av: Byggmester og takstmann Kokstadvegen 23 Tlf: 4009

Detaljer

Paradis Eiendomsmegling as Jacob Kjødes veg 15, Paradis

Paradis Eiendomsmegling as Jacob Kjødes veg 15, Paradis En meget koselig nyere hytte med flott beliggenhet i begynnelsen av Sysendalen. Adresse: Eiendomstype: Høel, 5785 Vøringsfoss Hytte, selveier på eiet tomt Arealer: P-rom: 76 kvm, BRA: 79 kvm, BTA: 90 kvm

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune.

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune. A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N - V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer