Vestre Ullern Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Ullern Boligsameie"

Transkript

1 Vestre Ullern Boligsameie Tips og informasjon vedrørende leilighetene og fellesarealene Oppdatert mars 2013 Se også våre hjemmesider

2 2 1 Generelt Forretningsfører/sameiet Vaktmestertjenester: Forsikring Behandling av skader som forventes skal erstattes av sameiets bygningsforsikring Brannsikringsutstyr i sameiet Oppgradering Legging av parkett Nedforet trekasse i tak Gasspeis Utskifting av kjøkkenhette Vedlikehold Oversvømmelser på terrassene Vannskader bad/toalett Vedlikehold av vinduer og dører Vedlikehold av terrasser Vedlikehold av terrasser på bakkeplan Ventilasjon Diverse informasjon Container Gassflasker Bruk av fellesrom utenfor bodene Nøkler Skilting Sikringsskap Telefoni kabel TV internett Fellesarealene Skifting av lyspærer- og rør i oppgangene: Stoppekraner: Kjeller- og fellesboder: Sykler: Parkering Parkering av moped/motorsykler Låsbare moped/motorsykkelboder: Parkeringsplassene Leie av parkeringsplasser: Vedlegg Sjekkliste for Våtrom ventilasjon. Forebyggende tiltak Sjekkliste: Egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten Oversikt over kjellerboder sykkelboder Tilbud på kjøkkenhette Systemair (Villavent)... 15

3 3 1 Generelt Styret i Vestre Ullern Boligsameie vil på denne måten informere om en del praktiske forhold som du bør kjenne til. Oversikten er ikke komplett, men vil forhåpentligvis være til hjelp for nye og gamle sameiere. I tillegg til en del praktiske råd og tips finner du følgende i heftet: Sjekkliste for våtrom Sjekkliste; egenkontroll av elektriske anlegg i leiligheten Oversikt over kjeller- og sykkelboder Utskifting av kjøkkenvifte Sameiet har eksistert siden De første blokkene ble ferdigstilt i Vesteråsveien våren 1977, blokkene i Vækerøveien i løpet av Forretningsfører/sameiet Sameiets forretningsfører er: OBOS Eiendomsforvaltning as Tlf Telefaks: , Sameiets forvaltningskonsulent er Nina Leonardsen: Saker styret skal behandle må meldes til forretningsfører for å sikre en korrekt og god behandling. Sameiets adresse er : S Vestre Ullern Boligsameie v/obos Eiendomsforvaltning as Postboks 6668 St. Olavs plass 0129 Oslo Eller i e-post til forvaltningskonsulent Nina Leonardsen: Forretningsførers besøksadresse er: Hammersborg torg 1, 9.etg. Forretningsfører sørger for innkreving av fellesutgifter, forberedelse og oppfølging av styrets arbeid, inn- og utbetalinger og føring av regnskap. 1.2 Vaktmestertjenester: Sameiet har inngått avtale med Asker og Bærum vaktmesterkompani, heretter kalt ABVK. Avtalen inkluderer basistjeneste, 24 t. beredskap og snømåking av fellesstrekninger. ABVK skal sørge for å stille en fast vaktmester og en fast vikar for denne. Vaktmesterens arbeidstid er mandag, torsdag og fredag kl , tirsdag kl og onsdag kl Vaktmesterens arbeidssted er VUB.

4 4 2 Forsikring 2.1 Behandling av skader som forventes skal erstattes av sameiets bygningsforsikring. Dersom uhellet er ute og det oppstår en skade som man mener skal erstattes av Sameiets bygningsforsikring, må vaktmester eller et av styrets medlemmer kontaktes, samt at følgende prosedyre skal følges: Hvis det oppstår vannskade må beboeren sørge for å begrense skaden mest mulig. Alle beboere bør kjenne til hvor stoppekranene i leiligheten finnes. Deretter må rørlegger kontaktes. Tlf. til Bærum Rørleggerbedrift er: Ved innbrudd eller hærverk skal dette meldes til politiet. Uten at det er gjort vil man ikke kunne få noe igjen på forsikringen. I ethvert tilfelle skal beboer melde skaden til OBOS-gruppens forsikringsavdeling telefon nummer 02333, epost: Forsikringsavdelingen vil da være bindeleddet mellom beboer/styre og forsikringsselskap, og all informasjon om skadesaken vil kunne fåes der. 2.2 Bruk av ufaglært arbeidskraft Ved utførelse av spesielt rørlegger eller elektrikerarbeid, er det viktig å forvisse seg om at det benyttes faglært arbeidskraft for å sikre seg at arbeidene utføres fagmessig. Det å benytte seg av arbeidere uten fagutdanning kan få alvorlige konsekvenser for deg dersom det oppstår lekkasjer eller andre skader. Du kan risikere at forsikringen ikke dekker skadene og du må selv bære alle kostnader ved skader og følgeskader. 2.3 Egenandeler ved forsikringsskader. Egenandel i forbindelse med forsikringsoppgjør innkreves seksjonseier i henhold til 5 Vedlikehold, vedtekter for Vestre Ullern Boligsameie ref. «Ved bruk av sameiets forsikring plikter den enkelte å dekke forsikringens egenandel i tilfeller der skaden har sin årsak i seksjonens leilighet og omfattes av seksjonseiers vedlikeholdsplikt.» Det anbefales å bytte oppvaskmaskin/vaskemaskin av eldre årgang, sjekke kraner osv.. Man bør alltid være tilstede når maskinene er i bruk (kfr. forsikringsvedtektene) for å hindre de store vannskadene. Oppvask og vaskemaskin bør ha waterstop sikring på vanntilførselen 2.4 Brannsikringsutstyr i sameiet. Det er i egen og alles interesse at du har brannslukningsapparat og røykvarsler. Dette har innflytelse på sikkerheten og forsikringspremien og derigjennom på de månedlige felleskostnadene. 3 Oppgradering 3.1 Legging av parkett. 1. Fjern teppe det kan oppstå fuktskader med muggdannelse dersom det blir liggende. 2. Legg ut dobbelt lag diffusjonstett plastfolie. 3. Legg ut et lag med 3 mm ETHAFOAM. 4. Parketten legges flytende med ca 6 mm avstand til vegg.

5 5 3.2 Legging av fliser på terrassegulv. Det frarådes å legge fliser på terrassegulv. Dette kan ofte få uheldige bivirkninger, som fuktighet, nedbrytning av selve gulvet og uønskede vannlekkasjer til naboleiligheter. Som eneste belegg anbefales impregnert åpent treverk. Dersom det ikke er lagt fliser vil sameiet i større grad ta ansvar for eventuelle lekkasjer fra terrassene etter en konkret vurdering av årsaken til lekkasjen. Ønsker man allikevel å legge fliser, er seksjonseier fullt ut ansvarlig for at dette gjøres forskriftsmessig. Beboer må sikre at vannlekkasjer til omkringliggende terrasser unngås. Det er langvarig praksis i sameiet for at seksjon seier selv er ansvarlig for enhver skade han påfører andres leiligheter. Dette følger også av eierseksjonsloven. Når det er lagt fliser vil beboer normalt bli ansett ansvarlig for lekkasjer fra terrassen. Beboer er uansett ansvarlig for alle kostnader med fjerning av gamle fliser og legging av nye fliser ved lekkasje. Ved legging av fliser på betong er følgende viktig for å unngå skade på betong og armering, malingsavflassing på undersiden (taket til naboen under) og at fliser løsner: - Frostsikre fliser - Frostbestandig flislim og fugemasse - God smøremembran på betongen før liming av fliser slik at en hindrer vanninntrenging i betongen - Flisene må limes til underlaget med jevn lim slik at det ikke blir hulrom under flisene for vannansamling (dette vil fryse og skade flisene) - Viktig med gode tilslutninger langs vegger og kanter/renner, viktig med beslag for beskyttelse av ender - God forbehandling av betonggulvet før flisleggingen starter for å sikre god heft Passer en på ovenstående ved legging av fliser på balkonggulv går det som oftest bra. Sameiet har tidligere fått anbefaling om følgende fremgangsmåte: Ved legging av fliser på utvendige epoxy-malte betonggulv, kan man få en ubehagelig opplevelse etter 3 4 år hvis man ikke har gått frem på riktig måte. Gulvet kan nemlig koke, slik at flisene løsner. 1. Vask gulvet 2. Kjøp Rescon epoxy nr. 1 og Wolstad sand. Fås vanligvis i flisbutikker. Bland sand og epoxy og stryk det på gulvet. Når belegget er tørt, støvsuger du gulvet for å få bort løs sand. Som flislim brukes Serpo fra Gaarud.

6 6 3.3 Nedforet trekasse i tak. Det henstilles til sameierne om å unngå bruk av spiker/skruer i de nedforede trekassene foran vinduene i stuer og soverom, da disse kan skade folien (som de er bygget rundt) og forårsake store vannlekkasjer. 3.4 Gasspeis. Gasspeis kan settes inn under forutsetning at den blir forskriftsmessig installert av godkjent installatør. Hulltaking i gavlvegger eller tak er ikke tillatt og gassflasker må oppbevares forskriftsmessig. All installasjon skjer for den enkelte sameiers ansvar og risiko og er underlagt gjeldende lover og regler. Av sikkerhetsmessige årsaker må samtlige installasjoner av gasspeis meldes til styret. 3.5 Utskifting av kjøkkenhette Styret oppfordrer alle til om å kun ha kjøkkenhette uten avtrekk. Vaktmester vil normalt be om at beboere som har montert kjøkkenhette med avtrekk om å skifte denne med en kjøkkenhette uten avtrekk når han kontrollerer avtrekkssystemet. Sameiet har innhentet et tilbud fra Systemair, se vedlegg. Tilbudet gjelder utskifting av eksisterende kjøkkenhette og montering av ny Villavent kjøkkenhette, pris pr 25. mars Ferdig montert koster hetten kr Uten montering koster kjøkkenhetten kr pluss frakt. Kjøkkenhetten kan sees på NB! Det er fritt for sameier å velge annen leverandør, men kjøkkenhetten må ha de samme kvalitetene og funksjoner som er beskrevet, se vedlegg. 4 Vedlikehold 4.1 Oversvømmelser på terrassene P.g.a. vanskeligheter med avløpet oppstår det ofte problemer ved store nedbørmengder eller når sameier slår vann utover terrassegulvet. Hver enkelt sameier må påse at vannrennene holdes fri for rusk og blader, slik at oversvømmelser unngås. Hvis ikke dette blir gjort, får de nederste terrassene store problemer. Vær oppmerksom på at det skal være plastslanger fra kassene og ned til vannrennen. Vaktmester er behjelpelig med ny slange dersom noen mangler dette. 4.2 Vannskader bad/toalett. Vannet har en tendens til å trenge seg frem overalt. Alle sluk er testet og skal tåle bortimot det dobbelte av vannstrømmen fra et badekar. Blir vannet stående og man hører boble eller slurpelyder, er det et tydelig tegn på at noe er galt. Eldre sluk har ofte dårlig gjennomstrømming. Det er med andre ord ikke kraft nok i vannstrømmen til at flytende partikler blir trukket gjennom spalten. Her blir det liggende, og det bygger seg opp slam. Bakterier stortrives i dette slammet, og etter hvert kan bakterier og sopp feste seg på veggen oppover i sluket. Når vannet stiger over slukpotten, flyter det inn under gulvbelegget, inn i betongen og ned langs yttersiden av sluket.

7 7 Rensing skal skje med Avløpsrens som fås i VVS butikker. Vær oppmerksom på å benytte produkt som er uskadelig for plast og rustfritt stål. NB! Husk å etterskyll godt med varmt vann ( ca minutter ). Avløpsrens produktet du benytter skal være flytende og ikke i pulver form. Sluk renses minst en gang pr. år. Risten fjernes og hår, slam og annet fjernes. 4.3 Vedlikehold av vinduer og dører. Sjekk vindusrammer og dører til terrassene, mal hvis nødvendig. Det er sameiernes ansvar og bør gjøres hvert 3. eller 4. år. Bruk Drygolin for vinduer og dører Henna ( S5040-Y60R ). Dører til terrassene som går tregt i lås kan man gjøre noe med. Kanskje kan det være lurt å undersøke om man bør høvle litt i overkant, men ellers er det ofte nok å gi låsen en skvett olje. Oppussing av entredøren, puss godt ned. Påfør sort klar lakkbeis, eller bli enige med de andre i oppgangen om en ny felles farge. Den nåværende påføringen er Demidekk strukturbeis 646 blodbøk. Etter beising påfør døren et lag med klar lakk. 4.4 Vedlikehold av terrasser. Det er den enkelte sameiers ansvar å holde terrassegulvet vedlike. For å hindre fuktgjennomgang er det viktig at betongen har hel malt flate eller tilsvarende. 4.5 Vedlikehold av terrasser på bakkeplan. Styret har utarbeidet følgende generelle retningslinjer når det gjelder vedlikehold av terrasser på bakkeplan: Skader som er forårsaket av vann fra bygningens nedløpsrenner skal utbedres av sameiet. Ujevnheter for øvrig anses som vanlig vedlikehold på lik linje med terrassegulvene. Vaktmester legger heller som er kommet ut av stilling på grunn av vann fra nedløpsrør og sørger for nødvendig drenering for å forhindre tilsvarende fremtidige skader. 4.6 Ventilasjon. For at ventilasjonen skal fungere, er det viktig at ventilene på badet og filteret over komfyren er rene. For å rengjøre ventilene må de tas ut ved å sette et skrujern mellom ventilen og veggen, og så vippe ventilen ut. Filteret i avtrekkshetten over komfyren bør tas ut 1 gang pr. måned og bløtlegges i varmt vann med Ajax eller Zalo. La til slutt litt varmt vann renne gjennom filteret ovenfra og ned, slik at fett og smuss skylles ut samme vei som det kom inn. Pass på at filteret settes inn igjen med rett side opp. Filteret kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Ved å redusere ventilasjonen på badene og åpne helt ventilasjonsspaltene over vinduene, får man best mulig avtrekk over komfyren. Kontroller også på utsiden at spaltene over vinduene er åpne og ikke tette av støv.

8 8 Beboer bør av hensyn til godt naboskap la være å montere avtrekk med vifte som blåser luft inn i kanalen. Slike avtrekksvifter bør skiftes ut med kjøkkenhette uten avtrekk. Dersom seksjonseier montere avtrekk med vifte som blåser luft inn i kanalen medfører det overtrykk som gjør at avtrekksluften blir presset inn i andre leilighet. Naboene kan da bli plaget med matlukt etc. Avtrekket fra viften på taket er konstant, så luft som blir blåst med vifte inn i kanalen, vil redusere avtrekket fra andre leiligheter. I slike tilfeller kan beboer bli pålagt av styret å skifte montert kjøkkenhette. Vaktmester vil normalt be om at beboere som har montert kjøkkenhette med avtrekk om å skifte denne med en kjøkkenhette uten avtrekk når han kontrollerer avtrekkssystemet. Vifte med kullfilter kan være et alternativ når den gamle skal skiftes ut. 5 Diverse informasjon 5.1 Container. Container kommer hver annen måned i henholdsvis Vækerøveien og Vesteråsveien. Container for glass og metallemballasje blir satt opp permanent. 5.2 Gassflasker. Gassflasker skal ikke oppbevares i kjellerbodene på grunn av eksplosjonsfaren. 5.3 Bruk av fellesrom utenfor bodene. Utenfor kjellerbodene er det fellesareal. Kun ski og bildekk skal kunne oppbevares i dette området, utenom bodene. 5.4 Nøkler. Systemnøkkel bestilles hos vaktmester`n på tlf: eller e-post: Oppgi systemnummer ( 2TV5322 ) og nøkkelnummer ( Kxxx ) ved bestilling, samt hvor mange nøkler som ønskes bestilt. Postkassenøkler må den enkelte sameier ordne selv. Dersom man har mistet alle postkassenøklene, må ny sylinder monteres og her har man to muligheter: 1. Hent søknadsskjema for ny postkassesylinder hos budavdelingen, Majorstua postkontor, Kirkeveien. 61a, tlf.: Leveringstid er alt fra 1 uke til 14 dager etter at skjema er mottatt. 2. Kontakt Lås og Service Sentralen AS, Neuberggt. 21, Majorstua, tlf.: Ved bestilling av ny sylinder må man oppgi typen som er Ruko, stor type. Leveringstid 1-2 dager. Søknadsskjema ikke nødvendig. Noe dyrere nøkler enn fra Majorstua postkontor.

9 9 5.5 Skilting. Lokal skiltleverandør, Mister Minit, Vækerøveien 205, 0751 OSLO ( Røasenteret v/meny ) leverer skilt til dørklokke og postkasse. Bestilling skjer enten direkte i butikken eller ved skjema som fås hos vaktmester. Ved innflytting av nye sameiere/leieboere har det vært vanskelig å få gjennomført lik skilting av postkasser (77mmx32mm) og dørklokke (68mm x 10mm). Styret har derfor gitt vaktmester myndighet til å anskaffe de nødvendige skilt for vedkommendes regning (koster noen få hundre kroner) når purring etter 4 uker og frister på 8 uker ikke blir fulgt. For å hindre at små fingre forskyver skiltene, anbefales litt lim på baksiden av skiltene. 5.6 Sikringsskap. Hver enkelt leilighet har mottatt nye godkjente nøkler til sikringsskapene. Dersom de mistes, kan erstatningsnøkkel bestilles hos vaktmester for kr Telefoni kabel TV internett. Boligsameiet har i år 2000 fått innlagt bredbåndskabler for TV- og radiosignaler, telefoni og internett i alle leiligheter. Disse er installert og driftes av GET, men eies av sameiet. TV- og radiosignalene (en såkalt grunnpakke) formidles til oss via GET og årsavgiften for de sendingene betales i en fellesregning av sameiet som igjen belaster samtlige sameiere for dette gjennom husleien. Over tid kan det skje endringer i grunnpakken. I tillegg kan den enkelte sameier leie en dekoderboks fra GET og abonnere på andre kanaler og filmkanaler og evt. andre interaktive tjenester fra GET s nett. Dessuten tilbyr GET telefoni og/eller Internett-bredbåndforbindelse gjennom kablene, men disse tjenestene må i så fall bestilles og betales av den enkelte sameier. 6 Fellesarealene 6.1 Skifting av lyspærer- og rør i oppgangene: Vaktmesteren bytter ut lyspærer og lysrør i oppgangene. Han går en fast runde i alle oppgangene hver måned og kontrollerer. Dersom noen tar kontakt og sier at en lyspære eller lysrør har gått blir den strakt skiftet. 6.2 Stoppekraner: Det er montert skilt i alle blokker med henvisning til hvor hovedstoppekraner finnes. Alle oppfordres til å orientere seg om plassering av stoppekran for egen blokk. 6.3 Kjeller- og fellesboder: I enkelte boder står det mye skrot, og styret får stadige klager på dette. Dette må beboerne i de enkelte oppganger ordne opp i selv. Styret gjennomfører med jevne mellomrom rydding av fellesarealene.

10 10 Det er ikke anledning til å oppbevare gassbeholdere i bodene pga, eksplosjonsfaren. 6.4 Sykler: Sykler skal plasseres i tildelt sykkelbod (se vedlagt liste) ikke i oppgangene. Alternativt bør sykler oppbevares i låst kjellerbod. 7 Parkering 7.1 Parkering av moped/motorsykler Moped/motorsykler skal kun parkeres på anviste plasser i garasjen eller på gjesteparkeringen. I garasjen i Vækerøveien ved siden av plass 60 og mellom plass 158og 159. I Vesteråsveien er det skiltet plasser til parkering av moped/motorsykkel Låsbare moped/motorsykkelboder: Låsbare moped/motorsykkelboder er montert både på øvre og nedre felt. Eiere av mopeder/motorsykkel får nøkkel av vaktmester mot et depositum på kr. 500,-. Det er forbudt å parkere mopeder/motorsykler i innvendige boder iht. brannforskriftene, og det er heller ikke tillatt å parkere på balustradene. 7.2 Parkeringsplassene Beboerne oppfordres til å fjerne uvedkommende ting fra parkeringsplassene, da dette vil lette vaktmesterens renhold. Det er ikke tillatt å parkere tilhengere eller campingvogner på gjesteparkeringsplassene. Styret oppfordrer dere som har biler å leie parkeringsplass. Det er meget få gjesteparkeringsplasser i Vesteråsveien Leie av parkeringsplasser: Lene AS eier parkeringsplasser i både Vækerøveien og Vesteråsveien. Disse plassene kan leies. Vennligst ta kontakt med: Investire AS v/petter Wehler E-post: Tlf: Kontortid: , tirsdag og torsdag Pris: 600 kr mnd. (pr. mars 2013)

11 11 8 Vedlegg Sjekkliste for Våtrom ventilasjon. Forebyggende tiltak. Tips om forebyggende tiltak vedr. vannlekkasjer: 1. Bruk badet riktig i forhold til oppbygning og utrustning. Dvs. unngå unødig vannsøl på gulvet f eks ved at opprinnelig badekar fjernes, og at det dusjes rett på gulvet. 2. Skift pakninger i rennende sisterner og dryppende armatur. 3. Rens sluk minst en til to ganger pr. år. 4. Skift vannslanger og avløpsledninger for vaske- og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10 år. 5. Regelmessig kontroll bak/under oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og alle vannrør under vasker i kjøkken/bad. 6. Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hovedstoppekranen. 7. Vannførende maskiner som monteres i rom uten sluk, bør sikres ved å montere automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant. 8. Kontroller at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet. Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk. Ikke la vannførende maskiner gå når ingen er til stede eller når alle sover. Ventilasjon: 1. Sørg for god luftsirkulasjon i leiligheten. Avtrekksventiler (som suger luft ut av leiligheten) befinner seg gjerne på kjøkken og baderom. 2. Tilluftsventiler (som sørger for at ny luft skal komme inn i leiligheten til erstatning for det som forsvinner ut i avtrekksventilene) befinner seg ved yttervegger, gjerne i tilknytning til vinduene. (I overkant- eller ved siden av vinduene). Sørg for at alle disse ventilene er åpne. Ventiler bør kun stenges på spesielt kalde dager.

12 12 Sjekkliste: Egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten Sjekkpunkter: Ja Nei Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere. Sjekker du om sikringene dine er skikkelig tilskrudd én gang i året? Dette bør du gjøre, helst før kulda og vinteren setter inn. Hvis sikringselementene er unormalt varme - kontakt en autorisert elektroinstallatør. Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? Eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner etc. Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? Det oppstår ofte feil i slike apparater pga svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie. (pga tordenvær). Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det? Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter (slappe "fjærer"), tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden. Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektro-installatør. Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket? Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk ALDRI klær på ovnen. Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren? Det finnes utstyr (komfyrvakt) på markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle glemme det. Spesielle faregrupper er gressenkemenn, småbarnsfamilier og mennesker som er distré/glemske. (Distré/glemske kan ha krav på å få dekket utgiftene til komfyrvakt. Ta kontakt med Hjemmehjelpstjenesten i tilhørende kommune eller bydel for å få en vurdering.) Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for? Se etter brunsvidde skjermer. En 100W lyspære kan ha en overflate temperatur på over 200 o C! Bruker du skjøteledning til annet enn lamper? (Eks. varmeovner) Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er tilkoblet i og er å betrakte som midlertidig installasjon. Bruker du skjøteledning som "fast installasjon" kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter. Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren.

13 13 VESTRE ULLERN BOLIGSAMEIE Oversikt over kjellerboder sykkelboder Blokkene Vesteråsveien 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44 og Vækerøveien 131, 133, 137 har boder i egen oppgang. Blokkene Vesteråsveien 26, 34 og 40 og Vækerøveien 129 og 135 deler fellesrom i tilknytning til kjellerboder i henhold til nedenstående oppstilling. SYKKELBODENE i inngangsnivå disponeres slik: BOD NR.: VESTERÅSVEIEN : A 2 26B 4 26C 6 26D og 32 7 og og 5 34A 10 og 12 34B 12 34C og 38 9 og 11 40A 16 40B 18 40C og og 19 VÆKERØVEIEN : og og og A B C A B C D 21 KJELLERBODER: VESTERÅSVN. 26 A og B VESTERÅSVN. 26 C og D KJELLERDØR NR. 1: 16 BODER KJELLERDØR NR. 4: 16 BODER Leilighet.:1 16 Leilighet nr.: VESTERÅSVN. 3 4A, B og C VESTERÅSVN. 40 A og B KJELLERDØR NR. 12: 20 BODER KJELLERDØR NR. 16: 16 BODER Leilighet nr.: Leilighet nr.: VESTERÅSVN. 40C KJELLERDØR NR. 10: 4 BODER KJELLERDØR NR. 20: 8 BODER Leilighet nr.: Leilighet nr.:

14 14 VÆKERØVN. 129A VÆKERØVN. 129 B og C KJELLERDØR NR. 32: 8 BODER KJELLERDØR NR. 28: 16 BODER Leilighet nr.: Leilighet nr.: VÆKERØVN. 135 A, B og C (4 Leil) VÆKERØVN. 135 C (4 Leil) og D KJELLERDØR NR. 22: 20 BODER KJELLERDØR NR. 22: 15 BODER NEDRE PLAN ØVRE PLAN Leilighet nr.: Leilighet nr

15 15 Tilbud på kjøkkenhette Systemair (Villavent)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

LEDER. Om Moss Boligbyggelag

LEDER. Om Moss Boligbyggelag LEDER For oss i Moss Boligbyggelag handler alt om én sak KUNDEPLEIE. Det innebærer at alt vårt arbeid går ut på å levere best mulig kvalitet på våre tjenester til borettslagene og sameiene, og til deg

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater Sikkerhet i hjemmet Forebygging av hjemmeulykker Vi starter med 10 gode råd for å bedre den alminnelige sikkerheten i hjemmet ditt. Du kan øke sikkerheten ved å: 1. Bedre belysningen 2. Feste løse tepper

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer