utgave en informasjonsbrosjyre fra Ringerike kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utgave 01-2013 en informasjonsbrosjyre fra Ringerike kommune"

Transkript

1 utgave en informasjonsbrosjyre fra Ringerike kommune

2 Viktig, men usynlig Oppdag lekkasjer tidlig Det er nok et faktum at vann-, avløp og rensing av avløpsvann ikke er det folk flest tenker så mye på i hverdagen. Hvert år etter avlesning av vannmåler, oppdager flere abonnenter at vannforbruket har vært svært høyt av og til så høyt at privatøkonomien kommer på kanten av stupet. Vi som har dette som arbeidsområde gjør også vårt beste for at alt skal fungere hver eneste dag så du ikke behøver å tenke på det. Denne delen av samfunnsmaskineriet er nesten aldri framme i lyset når det først blir omtalt, er det gjerne når noe har gått galt. Denne usynligheten har en del ulemper. Derfor har Ringerike kommune tatt utfordringen med å lage en informasjonsbrosjyre til våre brukere i første omgang to utgivelser i Er responsen god, vil vi gå videre med tiltaket neste år. Tanken er at vi skal formidle en del faktainformasjon som det er greit å vite, fortelle om hvordan vi jobber i samspill med våre abonnenter og andre aktører samt litt om våre bidrag til utviklingen av Ringerikssamfunnet. Vi håper at informasjon kan ha som sideeffekt at unge ser at det finnes utfordrende og interessante jobber på vårt fagfelt, for behovet for kompetent arbeidskraft er vanskelig å fylle i kamp med andre bransjer og betalingsvillig offshorevirksomhet. Vi vil svært gjerne ha din tilbakemelding på vårt produkt, slik at brosjyren kan oppleves som at den har nyttig informasjon og er formgitt slik at den gir leselyst. Tilbakemeldingen kan du gjerne gi oss via epost: Vi oppfordrer alle til å følge med på vannmåleren gjennom året, slik at man kan oppdage lekkasjer og utbedre dem tidlig. Vi kontaktet en av våre abonnenter for å høre deres fortelling om hva som skjedde og hvordan de opplevde å stå oppe i situasjonen. Vi ante ingenting før etter avlesning! Trodde nesten at det var en feil med måleren da årsforbruket viste seg å være 600 m3 mot normalt i underkant av 200 m3, forteller Arve. Sikkerhetsventilen på vår 12 år gammel varmtvannsbereder var lekk. I lang tid hadde vi hatt noen meter hageslange fra bunnventilen til sluk for å unngå en våt flekk på gulvet. Dråpene ble til sildring uten av vi hørte eller så det! Lekkasjen gikk via slangen og rett i sluket godt kamuflert. Vannforbruket ble kjempehøyt, og fordi vannet stadig måtte varmes, forårsaket jo lekkasjen stort strømforbruk i tillegg, sier Arve. Vi har gjort et overslag på dette og kom til en merkostnad på ca kr. Monterer du en slik ekspansjonstank, vil belastningen på sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen bli mindre og du slipper drypping på gulvet eller lekkasje slik Arve opplevde. Hva tenkte dere da dere skjønte omfanget av dette? At noe måtte være riv ruskende galt, og ikke at noe vi hadde forårsaket noe sjøl. En mulig forklaring om at ungdommens «ekstremdusjing» hadde nådd nye høyder, skjønte vi ganske snart var for enkel. Vi så tusenlappene fyke! Vannet hadde vært innom huset uten at vi har hatt nytte av det. Vi kunne for eksempel hatt en god ferietur for disse pengene! Nå leses strømforbruket av månedlig og vi leser samtidig av vannforbruket. Ny varmtvannsbereder og ekspansjonstank i tillegg, ble montert ganske snart etter fadesen. Vi ba om en reduksjon av regning på kloakkavgift siden overforbruket ikke var brukt i do. Dette ble ikke imøtekommet. Nyttig vann eller ikke hver liter må betales for! Et råd til andre er å følge med slik vi gjør nå. Som rørleggeren sa, så varer heller ikke varmtvannstanker evig, avslutter Arve. ASLE AKER, VIRKSOMHETSLEDER TEKNISK DRIFT 2 3

3 Benchmarking Ringerike kommune har over 500 kilometer med vann- og avløpsledninger? Dette tilsvarer nesten strekningen Oslo Trondheim. På disse ledningene finner du rundt 4000 vann- og avløpskummer. Vi i Ringerike kommune bruker over m3 vann i året. Alt drikkevannet i Ringerike kommune er grunnvann. Vann som over lang tid har oppholdt seg i grunnen og som derfor er svært rent med hensyn til bakterier, parasitter og organisk stoff som du finner i overflatevann. I tillegg produseres vann til andre formål enn drikkevann, slik som islegging av skøytebaner, vanning av idrettsbaner, spyling av ledningsnett samt at det finnes lekkasjer på forsyningsnettet. Vannforsyningen må dimensjoneres for uttak av brannvann inntil 50 liter i sekundet over minimum 4 timer (nære sentrumsområder). Det utgjør 3000 liter i minuttet og liter på 4 timer. Ringerike kommune leverer vann fra 9 vannverk spredt over hele kommunen. Dersom alle kommunale vannledninger i Ringerike skulle legges på nytt i dag ville kostnaden vært nærmere en og en halv milliard kroner. Vann- og avløp er selvkosttjeneste, det vil si at gebyrene skal dekke kostnadene for kapital bundet i anleggene og å drifte dem. Hvordan kan Ringerikes innbyggere være sikre på at det de betaler blir benyttet på en riktig måte? Jo, vi sammenligner kvalitet, effektivitet og økonomi i våre tjenester mot andre kommuner. Ringerike deltar sammen med 60 andre kommuner (i 2010) i et benchmarkingsprosjekt som bruker Norsk Vann sitt måle- og vurderingssystem for kommunale VA-tjenester. Kommunene som deltar utgjør over halvparten av landets befolkning, slik at sammenligningsgrunnlaget er bredt og gir en god målestokk for vurdering av våre tjenester, både hvor effektivt tjenesten drives og om kvaliteten er i tråd med gjeldende krav og mål. Vannkvalitet Ringerike kommune har delt inn sine vassdrag i 8 vassdragsområder. Nordmarka, Nakkerud/ Nakkerud Tyristrand / Tyristrand / Ask, / Nedre Ask, Nedre Begna, Begna, Randselva, Randselva, Sogna, Steinsfjorden, Storelva og øvre Begna. I alle disse vassdragene er kommunen pålagt å overvåke vannkvaliteten slik at vannkvaliteten i vassdragene ikke blir dårlig. Kommunen har vedtatt miljømål for vassdragene: Ringerike kommune scorer godt på hygienisk betryggende vann og leveringsstabilitet for vannforsyningen. På grunn av det sikre grunnvannet, har Ringerike ikke prioritert reservevannforsyning og får trekk i denne disiplinen. Bransjen har målsetting om at 1% av ledningsnettet skal fornyes årlig, altså må ledningene leve 100 år i gjennomsnitt. I Ringerike fornyer vi i gjennomsnitt ca 0,6% av ledningsnettet i året, som gir en levetid på 166 år. For å redusere lekkasjer og øke leveringssikkerhet vil kommunen styrke innsatsen. Europa er i motsetning til Norge ganske tett befolket og forurensning av vassdrag er et større problem enn her hos oss. Derfor har EU vedtatt et vanndirektiv som setter mål for vannkvaliteten i vassdragene, og Norge har sluttet seg til dette direktivet. Vannkvaliteten i Tyrifjorden, Sperillen og Begna til Hofsfoss skal være godt egnet til bading og til fritidsfiske og egnet som råvann til drikkevannsforsyning. Det første målet kan i dag sies å være nådd for alle vassdragene, med unntak av Sogna. Det andre punktet er todelt. Alle vannforekomster er egnet for bading og fritidsfiske. Tyrifjorden, Sperillen og Begna oppstrøms Hofsfoss er egnet som råvann til drikkevannsforsyning. Vannkvalitet i alle vassdragene skal være egnet til bading, rekreasjon og fritidsfiske. 4 5

4 Mindre hodepine For lite vann kan gi hodepine. Et effektivt hjelpemiddel kan ofte være å drikke mer vann Vannforbruk i husholdninger Surhetsgrad i vann Vann er ikke bare vann I Norge er vi heldig stilt med rikelig tilgang på rent og trygt drikkevann. Vann er en livsnødvendighet; for oss som jobber med vann er ikke vann bare vann! Hvor mye vann trenger du hver dag? Har du tenkt over hvor mye vann du bør drikke hver dag? Antagelig ikke. En voksen person trenger fra 2 2,5 liter vann hver dag. Det anbefales å drikke 1 1,5 liter per dag. Den siste literen får du gjennom maten du spiser. Ved å drikke nok vann føler du deg mer opplagt og kroppen forebygger sykdommer. Kroppen består av 65 % vann Vi vet at vann er en fantastisk tørsteslukker, er kalorifritt og er uten syre og sukker. Men det er ikke den eneste grunnen til at man bør drikke vann. Vann bidrar til bedre helse. Bekjemp infeksjon Du trenger masse vann for å hjelpe nyrene med å kvitte seg med giftstoffer, så vel som å hjelpe immunsystemet med å slåss mot infeksjoner Bedre hud Huden føles glattere og mykere fordi vann motvirker uttørring og tap av elastisitet Økt energi Blodtrykket kan falle hvis du har fått for lite vann. Drikk mer vann for å øke energien. Bedre form Hvis du ikke drikker nok vann når du trener, må hjertet og lungene jobbe hardere. En unødvendig belastning på kroppen. I Norge bruker hver innbygger ca 180 liter vann hvert døgn. En familie med to voksne og to barn vil da bruke ca 720 liter vann i døgnet. I løpet av en uke tilsvarer dette et vannforbruk på ca 5000 liter og i løpet av et år bruker denne familien liter med vann. Vannforbruket for et døgn fordeler seg slik: Bad dusj, håndvask og tannpuss...55 liter WC...30 liter Vask av klær og rengjøring...40 liter Oppvask...20 liter Matlaging...10 liter Bilvask og hagevanning...25 liter Vanntrykket har blitt dårlig hva skyldes det? Vannverket får av og til henvendelser om redusert vanntrykk til bolighus og spørsmål om hvorfor dette skjer. Noen ganger kan dette skyldes lekkasje på hovedledningsnettet til kommunen, men det også skyldes lekkasje på den private stikkledningen. Merker du redusert vanntrykk kan det være lurt å spørre vannverket om det er problemer med vanntrykket i området der du bor. Hvis vanntrykket i området er normalt, bør du undersøke mulige årsaker på din egen stikkledning for vann eller installasjoner i huset. Mulige årsaker dersom det ikke er lekkasje kan være gjengrodd/ødelagt påkoblingsdel på den kommunale hovedledningen eller gjentetting av siler i husets vannkraner. Det er da nødvendig å skru opp kranene og få renset silene for belegg. Redusert vanntrykk kan også skyldes at reduksjonsventilen som er montert over vannmåleren er feil innstilt eller delvis gjengrodd. Er dette tilfelle må du kontakte rørlegger. Surhetsgrad i vann måles i ph. Verdier under 7,0 er surt, verdier over er alkalisk. Drikkevann bør ligge innenfor intervallet 6,5 8,5 og de fleste vannverk i Ringerike er innenfor disse grensene. På Nes i Ådal og Sokna ligger verdiene ned mot 6,5. De praktiske ulempene med surt vann er korrosjon i metallrør rust (jernrør) og irr (kobberrør). Hardt vann Et spørsmål som ofte oppstår er hvilken hardhet det er i drikkevannet. Hardt vann gir ofte et gråhvitt kalkbelegg i kjeler og glass, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kaffetraktere. Hardt vann skyldes i hovedsak høy konsentrasjon av kalsium og magnesium i vannet. Vannverkene oppgir ofte hardhet i tyske hardhetsgrader (dh ). For de kommunale vannverkene i Ringerike er det kun Heggen og Veme vannverk som har hardt vann (høyere enn 4 dh). Resterende vannverk har bløtt vann. Vann med hardhet fra 4 dh bør avkalkes med et spesielt salt som blant annet fås kjøpt på jernvare- og hvitevare butikker. Hvor er stoppekrana? Normalt har en eiendom to stoppekraner. En stoppekran ute og en stoppekran inne. Den innvendige stoppekranen finner du normalt foran vannmåleren boligen din. For boligblokker har man stort sett to innvendige stoppekraner i tillegg til den utvendige. En i leiligheten og en i kjeller der hvor vannledningen kommer inn. Fordøyelseshjelp Vann er et fantastisk oppløsningsmiddel for frukt, grønnsaker og ulike frokostblandinger som igjen hjelper til å balansere tarmsystemet 6 7

5 Nei, høydebasseng i Haugsbygd? Stenger stoppekrana og ringer forsikringsselskapet. Arne Kravik, Haugsbygd Ja! Det kommer fra Høyby. Ja, det kommer fra Tyristrand vannverk. Asle Berggaard, Hønefoss Jeg stenger stoppekrana. Jeg har to; én i kjelleren og én på badet. Britt R. Medalen, Tyristrand Stenger stoppekrana, ringer vannverket og forsikringsselskapet. Jeg har to; én i kjelleren og én på badet. Wenche Haugli, Jevnaker På Jevnaker får vi vannet fra Randsfjorden. Ringerike får sitt vann fra Kihlemoen. Jeg stenger stoppekrana. Ja! Rikard Kristiansen, Hønefoss Kilder, Kallbekk, vanntårn Stenger hovedkrana Ja, ved innløpet i kjelleren. Opplever du problemer med røropplegget? Normalt kontakter du da din rørlegger. Av og til viser det seg at problemet er utenfor huset og i det kommunale nettet. Da er det greit å ha kontaktinformasjon for hånden. Når du kontakter driftsavdelingen ved Monserud renseanlegg eller vann og avløp, treffer du sannsynligvis en av våre hyggelige driftsledere. Disse kan hjelpe hvis det er noe du lurer på vedrørende drift av våre tekniske anlegg og ledningsnett. Ved akutte hendelser eller utenfor kontortid, ring: VAKTTELEFON Monserud renseanlegg: Driftsleder Jan Kasa...tlf ringerike.kommune.no Driftssentral vann og avløp: Driftsleder Anders Gulbrandsen...tlf ringerike.kommune.no Ass. driftsleder Per Magne Foss...tlf ringerike.kommune.no Mer informasjon på kommunens nettsider; en informasjonsbrosjyre fra Ringerike kommune

magasinet Wow, vannet tar solarium! Sjarmerende «skitjobb» Søker i natten Utgis dann og vann denne gang i 2010

magasinet Wow, vannet tar solarium! Sjarmerende «skitjobb» Søker i natten Utgis dann og vann denne gang i 2010 Flyktningfamilien: Søler aldri med vannet Side 20-21 vann magasinet Utgis dann og vann denne gang i 2010 Wow, vannet tar solarium! Side 8-11 Sjarmerende «skitjobb» Side 28-29 Søker i natten Side 26-27

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse)

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse) Innhold Innledning om finans... 3 Dette betegnes som bedriftsfinans:... 4 Kredittkort... 6 Mer om Kredittkort... 6 Viktige tips om kredittkort!... 8 Om kredittkort og renter... 8 Nominell rente og effektiv

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helt Opplagt på jobben. Et magasin fra Euromiljø Nr: 2 2007 ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helseplagene som forsvant Luft som lønner seg Frisk frukt Helt Opplagt lunsj Ren luft med rett temperatur Luft

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1 Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015 Feit 1 Om forfatteren. Dette er et notat jeg har skrevet basert på personlige erfaringer og diverse

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER Forord Å få kjelleren oversvømt innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen,

Detaljer