1 Musikanter og aspiranter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Musikanter og aspiranter"

Transkript

1 Årsberetning 2015 for Madlamark skolekorps Utarbeidet av styret i Madlamark skolekorps i januar Musikanter og aspiranter Madlamark skolekorps ble stiftet i Korpset øver på Gosen skole og rekrutterer nye aspiranter fra Madlamark skole og Madlavoll skole. Hovedkorpset, Juniorkorpset og Aspirantene på seminar på Gosen skole 8. november 2015 Per består Madlamark skolekorps av totalt 76 barn/ungdom/unge voksne med følgende fordeling: Hovedkorpset: 24 Junior 2. år: 10 Junior 1. år: 9 Aspiranter: 33 Tillitsvalgt: Marte Teigen Gravem. Varatillitsvalgt: Kristine Rosnes. 1

2 2 Dirigenter og instruktører Dirigenter: Hovedkorps: Martin Kinn Juniorkorps: Hilde Dahl Aspiranter: Sunniva Torskangerpoll (vårsemester 2015) og Marte Rolfsen (høstsemester 2015) Instruktører: Ndabo P. Bombo: Kornett og Trompet (vårsemester 2015) Espen Enge: Slagverk (vårsemester 2015) Magnus Eriksen: Klarinett Jorunn Evensen: Kornett og Trompet Dagfinn Holte: Slagverk (høstsemester 2015) Per Olaf Johannessen: Klarinett og Saksofon Rune Furøy Johansen: Baryton og Eufonium Ingrid Kolstad: Fløyte Emilie Lima: Klarinett Siri Møller-Holst: Horn og Kornett (høstsemester 2015) Kristin Sollien Sverstad: Trombone Sunniva Torskangerpoll: Horn (vårsemester 2015) 3 Styret Fra og med Årsmøtet : Leder: Note Nestleder: Note Kasserer: Gregar Haugen Sekretær: Øyvind Hjelm-Larsen Styremedlem: Asbjørn Kårvik Styremedlem: Dorthe Stramrud Styremedlem: Leif Skretting Styremedlem: Hilde Sjølyst Bøe Varamedlem: Marit Skogland Varamedlem: Bjørn Hroar Sundsbø (fram til ) Note: Styret har i 2015 fungert som en selvstyrt gruppe uten formell styreleder. Styremedlemmer, varamedlemmer, komiteer og kontaktpersoner (ved Vidar Nornes og Gro Juul i særdeleshet) har sørget for å ivareta styrets oppgaver og ansvar. 2

3 4 Komitéer Fra og med Årsmøtet (noen justeringer har vært nødvendig å utføre underveis): Instrumenter, noter og materialforvaltning (inkl. oppdatering i StyreWeb ved innlevering av instrumenter): Vidar Nornes og Gro Juul Medlemsregister (StyreWeb og NMF-register) og passe på frister for påmelding til konkurranser (påmelding skjer normalt ved betaling av påmeldingsavgift som utføres av kasserer): Øyvind Hjelm-Larsen og Hilde Sjølyst Bøe Arrangementer og seminarer (bestilling av lokaler, innkjøp og servering av mat/drikke, sosialt program og vaktlister): Marit Skogland, Hilde Sjølyst Bøe og Dorthe Stramrud Transport (primært slagverksutstyr til konserter, konkurranser og seminarer): Vidar Nornes, Bjørn Hroar Sundsbø, Leif Skretting og Asbjørn Kårvik Kransekakebakingen og utlodningen (mai og desember): I mai: Linda og Lars Berg-Larsen; I desember: Kari Amundsen, Gro Juul, Anne Gjessen og Laila S. Digranes Tilsynsvaktordningen på Gosen skole: Asbjørn Kårvik og Leif Skretting Loppemarkedet: Gregar Haugen, Asbjørn Kårvik, Leif Skretting og Bjørn Hroar Sundsbø Høstlotteriet: Dorthe Stramrud og Tove Aarthun Vareopptellingen for Madla Handelslag: Gregar Haugen og Vidar Nornes Informasjon og kommunikasjon: Gregar Haugen (journalist/fotograf for hjemmesiden Øyvind Hjelm-Larsen (Terminliste) og Stein Viktil (hjemmesidestruktur), (Øyvind og Stein er også assisterende journalister/fotografer for hjemmesiden) Uniformer: Marit Skogland, Siv Rosnes og Gunn Bru Østreborge Sommertur 2015 og NM: Gregar Haugen, Vidar Nornes, Asbjørn Kårvik, Leif Skretting og Øyvind Hjelm-Larsen (NM-delen) Valgkomite: Gro Juul og Gunn Bru Østreborge 5 Kontaktpersoner for dirigenter, instruktører og musikanter Fra og med årsmøtet : For dirigenter og instruktører: Vidar Nornes (etablering av engasjementer og oppfølging) og Gro Juul (kontrakter, lønn og timelister) For musikanter i Hovedkorpset: Vidar Nornes For Aspiranter og Juniorkorpset: Øyvind Hjelm-Larsen (primæroppgaven her er å passe på at Aspiranter og Juniorkorps får sin del av ressurser og oppmerksomhet samt sørge for relevant informasjon) 3

4 6 Gjennomførte aktiviteter 2015 har, som foregående år, vært et aktivt år. Aktivitetene har spent fra seminarer, konkurranser og konserter til det som må til for å få til et meget velspillende skolekorps i et trygt og godt sosialt miljø - altså dugnader og engasjerte foreldre. Dette indikeres i vedlagte terminlister for vår- og høstsemesteret i 2015 (Vedlegg A). Et utdrag av musikalske høydepunkter fra 2015 (i datert rekkefølge) -7. mars: Hovedkorpset deltar i Rogalandsmesterskapet og kommer på en sterk 2. plass i 1. divisjon (som er øverste divisjon) janitsjar for skolekorps. Juniorkorpset deltar i Rogalandsmesterskapet og får fine tilbakemeldinger fra dommerne. Samspillseminar og flott konsert med Aspirantene i Stavanger Konserthus mai: Oppstartsseminar for de nye Aspirantene med etterfølgende konsert. «All time high» påmelding etter betydelig rekrutteringsinnsats og som har resultert i imponerende 33 aspiranter per januar juni: Super konsert før sommerferien for Juniorkorpset og nye Juniorer / gamle Aspiranter juni: Madlamark skolekorps deltar i Norgesmesterskapet og kommer på en solid 8. plass i 1. divisjon (som er øverste divisjon) janitsjar for skolekorps. -8. november: Kjekk konsert med Aspirantene, Juniorkorpset og Hovedkorpset som avslutning på seminaret før Stavanger Open november: Hovedkorpset deltar i Stavanger Open og kommer på en sterk 2. plass i 1. divisjon (som er øverste divisjon) janitsjar for skolekorps desember: Julekonsert i Madlamark kirke som avsluttes med flott felles fremføring med Hovedkorpset, Juniorkorpset og Aspirantene desember: Spilling under julegudstjenestene. Flere musikanter som har gått ut på alder deltar og korpset dirigeres av tidligere musikant Ragnhild Nødland. Et stort publikum og det vanker skryt for klangfull og høytidsstemt konsert. 4

5 Flere av disse høydepunktene (med flere) er dekket via egne artikler på hjemmesiden vår: Vi har også medlemmer som har deltatt i Rogalands Ungdomskorps (RUK) i Så spillegleden er stor. 5

6 7 Økonomi Årsoppgave for 2015 og budsjett for 2016 er vedlagt har vært et mer utfordrende år, økonomisk, enn normalt. Vi har hatt et regnskapsmessig underskudd på kroner. Dette fordeler seg på kroner i kostnader og kroner i inntekter. Ved årets slutt har vi en total bankbalanse på Både kostnader og inntekter er godt over det som var budsjettert. For orden skyld kan vi gjøre oppmerksom på at budsjettet, både det for 2015 og det som blir foreslått for 2016, baserer seg på regnskapet fra året før. Så en kan se avvik mot budsjett som en kost- / inntektsforskjell (stort sett økning) fra året før. Figur 1 Månedlig regnskapsoversikt, se vedlagt revidert regnskap og budsjett for mer tall-detaljer. På inntektssiden er det en betydelig bedre inntjening på posten dugnader og på støtte fra privat og offentlig, mens sponsorinntektene har falt en del og var lavere enn budsjettert. I posten støtte fra privat og offentlig ligger en pengegave fra Sparebank Vest, på kroner, som var dedikert til nye klarinetter, og vi fikk også tilskudd fra instrumentfondet på kroner. Dette ble i sin helhet bruk til å anskaffe fem (5) nye klarinetter. Ellers er den store inntekten på dugnadssiden også i år kransekakelotteriet. Brutto inntekt endte opp på kroner. Med en utgift på , ende dette opp med flotte kroner i resultat. De andre dugnadsinntektene var som kranskakelotteriet i år også det beste vi har hatt. Loppemarkedet ga oss en inntekt på , med resultat fratrukket utgifter på kroner, og høstlotteriet ga oss en inntekt (etter utgifter) på kroner. I dugnadsinntekten er ikke inntektene for tilsynsvaktordningen for høsten 2015 kommet med da vi fikk disse utbetalt i januar Dette beløper seg til litt i overkant av kroner. Vi fikk i fjor veldig mange nye medlemmer, aspiranter, og det betyr at også kontingent fra medlemmene ligger over det som var budsjettert. I tillegg ble jo kontingenten øket noe fra høst terminen. Egenandelen fra medlemmene i forbindelse med aktiviteter og annet (f.eks. til seminar, notestativ og bøker til aspirantene) ligger også over budsjettet. Med referanse til kostnadsbildet for seminarer, bør det nevnes at bare egenandelen til seminar har vært på kroner. 6

7 Figur 2 - Inntekter fordelt på inntektsgrupper På utgiftssiden var det overskridelser mot budsjett på stort sett alle punkter med noen få unntak*. I og med at det med betydelig flere aspiranter har det vært behov for flere instruktører, er det i posten for instruktørlønninger stort avvik fra budsjett. Det som ikke fremkommer direkte av årsoppgaven er seminarkostnadene som i 2015 vært på , hvor kostnader til dirigent og instruktører er på Det er først i 2015 vi har spesifisert dette kostnadsbildet, og det er derfor vanskelig å se hvordan dette nivået er i forhold til tidligere år. Som nevnt over har det vært kompensert med en god egenandelspost for dette. Det er også en høyere kostnad for dirigent. Da vi har fått tilskudd til ny instrumenter sier det seg at vi har en budsjettoverskridelse også her, selv om vi jo budsjetterer med nye instrumenter hvert år (men selvsagt også da med noen inntekter relatert til dette). Det er en utgiftspost, arrangement, som i stor grad er kostnader i forbindelse med NM deltagelse. Av totalt kroner er kroner kostander forbundet med deltagelse i NM. Dette inkluderer ikke kostnader for buss, som i regnskapet, i sin helet er bokført under kostandene til korpsturen. Bydelsutvalget har støttet oss med til deltagelse. Den største utgiftsposten er korpsturen. Her har vi et relativt stort avvik mellom kostnadene og inntektene, men også her gir regnskapet et ikke helt korrekt bilde. Som nevnt ovenfor er all kostnadene leie av buss, fra Stavanger til Larvik, og videre til Tysland, og hjem igjen til Stavanger, tatt med her Inntektsiden er på med egenandel og noe sponsorstøtte. Da går regnskapsbildet for turen noenlunde i balanse. Vi bør også ta med at korpset la egenandelen for ledsagere noe under det som ble betalt for musikantene (siden de bidrar til å passe på musikantene og at turen dermed kan gjennomføres). Det er tre «sekkeposter» i regnskapet som også til sammen utgjør kroner i kostnader. Dette er utgifter som blir regnskapsført under innkjøp av vare, utlegg etter regning og andre kostnader. Dette er et totalbeløp av de mange løpende utgiftene som vi har, f.eks. i forbindelse med seminarer og dugnadene*. 7

8 Figur 3 - Kostnader fordelt på kostnadsgruppe Budsjettet for 2016 er basert på resultatet fra Vi forutsetter en noe mindre kostnad for innkjøp av instrument, og har litt mindre instruktørkostnader i forhold til 2015-regnskapet. Faktisk kostnad vil være avhengig av antallet nye aspiranter På inntektssiden medfører dette en relativt stor økning på kontingent. Dette er basert på at vi beholder den medlemsmengden vi har per 1. januar 2016, og at vi nå får et fullt år med en noe høyere kontingent. Har vi samme positive trend med nye aspiranter som i fjor, vil dette ha en innvirkning både på kostnadssiden og utgiftssiden. Utfordringen vi har her er at dugnadsstrukturen vår er basert på flere aktiviteter som, selv om det blir flere å dele oppgavene på, normalt sett ikke vil gi mer inntekt selv om vi er flere medlemmer, og kontingenten dekker en mindre del av kostnadsbildet (22 % av budsjettert inntekt for 2016). Men det er veldig gledelig at vi har den positive framgangen i medlemsbilden, og som nevnt i fjor, jo flere som deltar, jo mindre arbeid blir det på hver, så dette er jo kun en gledelig utfordring som nok lar seg løse. Tusen takk for flott innsats! * Ovenfor vil en se noen kommentarer relatert til det regnskapsmessige og faktiske kostnadsbildet. Detter er grunnet regnskapsførsel mot konto- og prosjektregnskap. I prosjektregnskapet ser vi kostnader og inntekter mot det vi har opprettet av prosjekt, mens en i årsoppgaven ser vi dette mot utgifts- og inntektstypen (konto). 8

9 Vedlegg A: Terminlister for 2015 A.1 Terminliste for Madlamark skolekorps våren 2015 Versjon 12, 14/ Forkortelser: H = Hovedkorpset; J = Juniorkorpset; A = Aspirantene Dato Sted Aktivitet Informasjon 5. januar Gosen skole Øving Første øving etter ferien. Velkommen tilbake! -Hovedkorpset kl. 17:30. -Juniorkorpset kl. 18:00. -Aspirantene kl. 18:00. -Mer informasjon om spilletider finnes på hjemmesiden under «Korpset». -Hvis du har spørsmål/ønsker å gi beskjed til dirigentene/instruktørene så finnes kontaktdata på hjemmesiden under «Dirigenter/instruktører». 10. og 11. januar Madlamark skole Seminar Årets første seminar (uten overnatting). Hovedkorpset øver for å få en god start på forberedelsene til RM (Rogalandsmesterskapet). -Lørdag kl ; Søndag kl (liten hentekonsert). -Mat serveres i pausen. (Bowling lørdag kveld for dem som har lyst). Medaljeball (kl ). Årets jubilanter feires på tradisjonelt vis. 30. januar Madla bydelshus Fest 2. februar Gosen skole Årsmøte Årsmøte kl. 20:00 21:45 (egen innkalling per e-post). Velkommen! Januar - februar Gosen skole Gosenrevyen Revyøving og -forestillinger for musikanter som deltar på Gosenrevyen. Vanlig øving for øvrig. 23. februar Gosen skole Konsert [A] 23. februar Gosen skole Dugnad [H + J] 27. februar 1. mars Nord-Jæren 5. mars Sola kulturhus Seminar [H + J] Konsert [J] 6. mars Gosen skole Seminar 7. mars Stavanger Konkurranse Konserthus og seminar Mini-konsert med Aspirantene kl. 18:45. Tilsynsvaktordningen for vårsemesteret starter og varer til ca. 28/5 (mer informasjon via egen e-post). -Viktig inntektskilde for korpset. Mer informasjon finnes på hjemmesiden under «Styret/komiteer». Seminar med overnatting (mer informasjon via egen e- post). Vi øver til RM (Rogalandsmesterskapet). -Hovedkorpset (fredag til søndag). -Juniorkorpset (lørdag til søndag). -Hentekonsert kl. 15:00 på søndag. Juniorkorpset spiller konsert sammen med juniorer på Sola som forberedelse til RM (mer informasjon via egen e-post). Ekstra øvelse før RM for Hovedkorpset. -Kl. 17:30 ca. kl. 20:30. Rogalandsmesterskapet for skolekorps (mer informasjon via egen e-post). -Hovedkorpset. 9

10 25. og 26. april Bydelen Spilling [H+J] 1. mai Bydelen Spilling [H+J] 7. mai Madlamark skole Spilling [H+J] 11. og 12. mai Gosen skole Dugnad 12., 13., 15. og Amfi Madla Dugnad 16. mai 12. mai Bydelen Spilling [H+J] 17. mai Bydelen Spilling [H+J] -Juniorkorpset. -Ensemble og solister. -Aspirantene oppfordres til å delta på samspillseminaret lørdag 7. mars. Oppmøte kl. 09:30 i Bjergsted. Dette er kjekt og aspirantene får spille sammen i den store konsertsalen i Stavanger Konserthus kl. 15:00 samme dag. Vi spiller for våre konfirmanter (nytt i 2015 etter initiativ fra vår Hovedkorpsdirigent vi håper det kan bli en fin tradisjon). Spilling i gatene. Hovedkorpset og Juniorkorpset møter opp ved Madla bydelshus kl. 08:50. Avmarsj kl. 09:00. Hovedkorps i uniform, Juniorer med uniform / korpsgenser inkl. korpslue, hvit skjorte, sort bukse og gode sorte sko. Det blir mat i bydelshuset etterpå. Spilling for Madlamark skoles 60 års jubileum. Hovedkorpset og Juniorkorpset møter opp ved Madlamark skole (parkeringsplassen) kl. 16:45. Vi marsjerer inn og spiller (fra marsjeheftet) ved åpningen av jubileumsfeiringen kl. 17:00. Hovedkorps i uniform, Juniorer med uniform / korpsgenser inkl. korpslue, hvit skjorte, sort bukse og sorte sko. Det blir øvelse for Hovedkorpset på Gosen skole etterpå. Kransekakebaking (mer informasjon via egen e-post). -Viktig inntektskilde for korpset. Kransekakeloddsalg (mer informasjon via egen e-post). -Viktig inntektskilde for korpset. Spilling for skoletogene til henholdsvis Madlavoll skole og Madlamark skole. Hovedkorps (fra ungdoms- og barneskolene) og Juniorkorps i vanlige klær. Oppmøte v/gymsalen Madlavoll skole senest kl. 10:30; Avmarsj kl.10:45; Transport av musikanter fra Madlamark skole (oppmøte der senest kl. 10:15). Gosenmusikantene går selv til Madlavoll skole. Ferdig med spillingen ved Madlamark skole ca. kl. 12:30. Spilling i bydelen og i Barnetoget (vi deltar i Folketoget annet hvert år). -Hovedkorps og Juniorkorps møter ved Gosen skole kl. 06:50 med avmarsj kl. 07:00. Hovedkorps i uniform. Juniorer med uniform/ korpsgenser inkl. korpslue, hvit skjorte, sort bukse og gode sorte sko. Konfirmantene kan bruke bunad. Russ kan bruke russedress. -Flaggheising kl. 8:00 og skolekorpset spiller. Det blir frokost i «Grublå» på Madlamark skole etterpå. -Oppstilling for Barnetoget med avmarsj kl. 09:15 fra Madlamark skole. Ved ankomst i Madlaleiren spiller alle korpsene nasjonalsangen. -Kransekakeutlodning i leiren (utføres av kransekakekomitéen og styret). 10

11 19. mai Madlamark skole og Madlavoll skole Rekruttering 29. og 30. mai Gosen skole Rekruttering [nye A] 31. mai Gosen skole Seminar 8. juni Gosen skole Konsert [J+A] 12., 13. og 14. juni Gosen skole & Bjergsted Seminar 15. juni Gosen skole Øvelse juni Larvik Konkurranse juni Utlandet Tur -I 2015 deltar vi ikke i Folketoget. Hovedkorpsdirigenten tar med tubaen, deler ut informasjonsfoldere og spiller for 2. og 3. klassingene på henholdsvis Madlamark skole og Madlavoll skole. Velkomstseminar for nye aspiranter. -Fredag kl Lørdag kl (avsluttes med en liten hentekonsert). NM Seminar 1 (kveldsseminar). -Søndag kl Konsert før sommerferien for Juniorkorps og nye Juniorer / gamle Aspiranter kl. 18:45. -Denne datoen er valgt for å unngå kollisjon med skoleavslutninger uken etter. Siste samspill for Juniorkorpset før sommerferien (med unntak av Junior 2 som øver litt med Hovedkorpset). NM Seminar 2 (uten overnatting). Vi legger inn finpussen mot NM formen. Seminaret inkluderer spilling av en konsert, der familie og venner er velkommen, lørdag i Lille Konsertsal Bjergsted i forbindelse med Hovedkorpsdirigentens eksamensdirigering. -Fredag kl. 17:30 20:00 (Gosen). -Lørdag, del 1, kl. 09:00 14:00 (Gosen). -Lørdag, del 2, oppmøte kl. 16:15 i Bjergsted i konsertantrekk (konserten begynner kl. 17:00). -Søndag kl. 11:00 16:00 (Gosen). -Siste mandagsøvelse for Hovedkorpset før sommeren. Konsert kl. 20:00 i gymsalen. Reise til NM torsdag etter endt skoledag (korpset sørger for å dele ut søknader om gyldig fritak fra skolen på fredag pga. konkurranse på nasjonalt nivå hver musikant leverer søknaden til sin skole). Sommertur for Hovedkopset og nye hovedkorpsmusikanter (tidligere Junior 2) som ønsker å være med. I tillegg kan det komme forespørsler om spilleoppdrag, dugnadsjobber etc. som styret / korpsledelsen vurderer om vi har kapasitet til å gjennomføre. 11

12 A.2 Terminliste for Madlamark skolekorps høsten 2015 Versjon 7, 9/ Forkortelser: H = Hovedkorpset; J = Juniorkorpset; A = Aspirantene Dato Sted Aktivitet Informasjon 17. august Gosen skole Øving [H + J] Første øvelse etter ferien for Hovedkorpset og Juniorkorpset. Velkommen tilbake! -Hovedkorpset kl. 17:30 20:00. -Juniorkorpset kl. 18:00 19: august Gosen skole Øving Hovedkorpset kl. 17:30 20: august Gosen skole Øving 1. september Gosen skole Dugnad [H + J] september Nord-Jæren Seminar [H + J] 17. oktober Gosen skole Dugnad Første øvelse etter ferien for Aspirantene. Velkommen tilbake! -Individuelle spilletimer (mer informasjon via egen e- post). Første individuelle øvelse / gruppeøvelse for musikanter i Hovedkorpset og i Juniorkorpset. -Individuelle spilletimer (oppmøtetidspunkter som før sommerferien med evt. justeringer, info. blir gitt på mandagsøvelsen). -NB: Hvis du har spørsmål/vil å gi beskjed til dirigentene/instruktørene så finnes kontaktdata på hjemmesiden under «Dirigenter/instruktører». -Informasjon om felles spilletider finnes også på hjemmesiden under «Korpset». Tilsynsvaktordningen for høstsemesteret starter og varer til 27/11 (mer informasjon via egen e-post). -Viktig inntektskilde for korpset. Informasjon finnes på hjemmesiden under «Styret/komiteer». Oppstartsseminar med overnatting (mer informasjon via egen e-post). -Hovedkorpset (fredag til søndag) og Juniorkorpset (lørdag til søndag). -Hentekonsert søndag kl. 15:00. Velkommen! Loppemarked (mer informasjon via egen e-post). -Viktig inntektskilde for korpset. Starter kl 11:00 (oppmøte kl. 10:00). Levering av lopper mellom kl. 18:00 og 19:30 kvelden før (da er det klargjøring og prissetting). 29. oktober Gosen skole Øving Halloween-feiring etter øvelsen for Hovedkorpset (mer informasjon på mandagsøvelsen). 2. november Gosen skole Dugnad Utdeling av loddbøker / start loddsalg. -Viktig inntektskilde for korpset. Høstens loddsalg starter. Foregår fram til 26. november. Alle selger ut 1 loddbok 12

13 2. november Gosen skole Øving [A] 6-8. november Gosen skole Seminar 13. november Gosen skole Ekstra øving 14. november Stavanger Konkurranse Forum, Tjensvoll (muligheter for å selge flere som da gir lønn til loddselger). Trekning på Julekonserten. Første felles-øvelse for Aspirantene (deles inn i 2 grupper). Mandager (i Sløydsalen). -Første gruppe: kl.17:15-18:00. -Andre gruppe: kl. 18:15-19:00. Seminar uten overnatting (mer informasjon via egen e- post). Fredag ettermiddag/kveld: -Hovedkorpset øver til Stavanger Open. Lørdag: -Hovedkorpset øver til Stavanger Open. -Juniorkorpset øver til Julekonsert. Søndag: -Hovedkorpset øver til Stavanger Open. -Juniorkorpset øver til Julekonsert. -Aspirantene har sitt første seminar. -Konsert kl. 15:00 for familie og venner som avslutning på seminaret. Velkommen! Hovedkorpset finpusser før Stavanger Open fredag kveld (mer informasjon på torsdagsøvelsen). Stavanger Open (mer informasjon via egen e-post). -Gosen skole på formiddagen: Finpuss og felles forberedelser (inkl. kostymer). -Deretter opprydding og transport (ved hjelp av foreldre) til Stavanger Forum. -Stavanger Forum: Oppvarming, rigging og spilling. Det er kun Hovedkorpset som deltar på Stavanger Open. Juniorkorpset, Aspirantene, familie og venner er hjertelig velkommen som publikum (publikum betaler billett). 28. november Madlamark kirke 30. november - 1. desember Gosen skole Konsert Dugnad 2 5. desember Madla Amfi Dugnad 3. desember Gosen skole Konsert -Senere på kvelden: Dørene åpner ca. kl. 18:45 for Festkonsert (kl. 19:00, publikum betaler billett) med premieutdeling. Tenning av julegran. -Hovedkorpset spiller ved tenning av julegran og møter i kirken kl. 16:30 i nisseantrekk (f.eks. tykk genser og nisselue). Hodelykt anbefales for dem som har det (lettere å se notene). Alle er velkommen (juletrelyset tennes kl. 17). Kransekakebaking (mer informasjon via egen e-post). -Viktig inntektskilde for korpset. Flotte kransekaker bakes og bygges på skolekjøkkenet på Gosen skole. Kransekakeloddsalg (knyttet til aktiviteten over). -Viktig inntektskilde for korpset. Tradisjonen tro loddes alle kransekakene ut. Gosen skoles Julemarked. -Hovedkorpset møter 17:30 (nisselue og genser) for å spille julemusikk under Gosen skoles Julemarked (som foregår i perioden 18:00 til 19:30). 13

14 Øvelsesinfo. [J + A] 10. desember Gosen skole Øvelse 14. desember Madlamark Konsert kirke -Spilletimene på Gosen skole utgår. -Spilletimene på Madlamark skole gjennomføres. Siste vanlige øvelse før jul. Julekonsert med Aspirantene, Juniorkorpset og Hovedkorpset som alle møter i kirken kl. 17:15 for oppvarming. Konserten begynner kl Ta gjerne med familie og venner. -Aspirantene, antrekk: Pent tøy og nisselue. -Juniorkorpset, antrekk: Pent tøy og nisselue. -Hovedkorpset, antrekk: Konsertantrekk (evt. pent antrekk / ball-antrekk dersom Julekonserten er på samme kveld som Juleball). -Det blir salg av drikke, kaffe etc. i pausen og trekning av heldige vinnere av høstens lotteri. 17. desember Ingen øvelse. 21. desember Gosen skole Øvelse Øvelse (istedenfor 17/12) for spilling under julegudstjenestene. 23. desember Madlamark kirke Ekstraøvelse Finpuss for spilling under julegudstjenestene. 24. desember Madlamark kirke Konsert 3. januar Madla Amfi Dugnad Julegudstjeneste. Hovedkorpset spiller til begge julegudstjenestene, kl. 14:00 og 16:00. Musikantene møter senest opp kl. 13:30 i pent juleantrekk. Vareopptelling (mer informasjon via egen e-post). Viktig inntektskilde for korpset. Som vanlig hjelper vi Madla Handelslag (vår hovedsponsor) med vareopptellingen. Vi starter kl. 10:30 (varer fram til ca. kl. 16:00). I tillegg kan det komme forespørsler om spilleoppdrag, dugnadsjobber etc. som styret / korpsledelsen vurderer om vi har kapasitet til å gjennomføre. Potensielt høstarrangement som ikke går i regi av styret / korpsledelsen: -Helgetur til Sirdal (eller annet reisemål innen rimelig avstand) for musikanter som går i 8. klasse (ungdomsskolen) og oppover. En slik tur planlegges og organiseres av de eldste i korpset (de lager program, foretar innkjøp av mat og organiserer matlaging/oppvask/vask/opprydding). Foreldre assisterer med bestilling av hytte, transport til/fra samt at et par foreldre er med på turen som gjester/voksne. 14

15 Vedlegg B: Årsoppgave,

16 Vedlegg C: Budsjett, 2016 Budsjett, 2016 for Madlamark Skolekorps Type Konto Inngående balanse Bevegelse Eiendeler 1910 Kasse; 4 658,00 0,00 Eiendeler 1920 Bank; ,22 0,00 Eiendeler 1923 Bank; ,84 0,00 Sum: ,06 0,00 Kostnader Type Konto Bevegelse Kostnader 4300 Innkjøp varer 7 000,00 Kostnader 5010 Lønn dirigent ,00 Kostnader 5020 Lønn instruktør ,00 Kostnader 6010 Uniform ,00 Kostnader 6020 Instrument - Kjøp og Leie ,00 Kostnader 6030 Noter ,00 Kostnader 6040 Korpstur ,00 Kostnader 6060 Arrangment ,00 Kostnader 6100 Kontingent organisasjon ,00 Kostnader 6310 Instrument - Vedlikehold ,00 Kostnader 6800 Kontorrekvisita 1 000,00 Kostnader 7170 Utlegg etter regning ,00 Kostnader 7500 Forsikring ,00 Kostnader 7770 Bank- og kortgebyr 1 000,00 Kostnader 7790 Andre kostnader , ,00 Inntekter Type Konto Bevegelse Inntekter 3200 Kontingent medlemmer ,00 Inntekter 3220 Instruksjonsinntekter Inntekter 3230 Egenandel aktiviteter ,00 Inntekter 3237 Egeneandel korpstur ,00 Inntekter 3240 Spilleinntekter 5 000,00 Inntekter 3250 Dugnad ,00 Inntekter 3500 Støtte fra Privat / Offentlig ,00 Inntekter 3850 Arrangement inntekter 6 000,00 Inntekter 3900 Sponsorinntekter ,00 Inntekter 3960 Andre inntekter 6 000,00 Inntekter 8040 Renteinntekter 0, ,00 Årsresultat 0,00 16

Årsberetning 2014 for Madlamark skolekorps

Årsberetning 2014 for Madlamark skolekorps Årsberetning 2014 for Madlamark skolekorps Utarbeidet av styret i Madlamark skolekorps 14.01.2015 1 Musikanter og aspiranter Madlamark skolekorps ble stiftet i 1957. Korpset øver på Gosen skole og rekrutterer

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Årsberetning 2013 Madlamark skolekorps

Årsberetning 2013 Madlamark skolekorps Årsberetning 2013 Madlamark skolekorps Madlamark Skolekorps Madlamark skolekorps Stiftet 1957 Styret Madlamark Skolekorps Styre og utvalg 2013 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Side 1 av 6 KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Mange barn elsker å utfolde seg og spille på instrumenter. Å være med i korpset gir en unik mulighet til å lære seg musikalske ferdigheter

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook Hei alle sammen, Jula nærmere seg med stormskritt, og som dere ser på månedens korpslapp, er det mange aktiviteter fremover. Tiden kan oppleves som litt hektisk for mange, men det er også en tid for å

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Mars M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April M Ti O To F L S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det neste året, og ofte mye nytt for foreldrene også spesielt for dem uten korpsbakgrunn.

Detaljer

Terminliste for desember 2012 og våren 2013

Terminliste for desember 2012 og våren 2013 Terminliste for desember 2012 og våren 2013 Vi spiller julen inn på Brevik Sykehjem Lørdag 1. desember HK Brevik Sykehjem Kl. 16:00 Antrekk: Nissete Gry (908 79 203) Disco Fredag 7. desember Alle!!! Ungdomsstyret

Detaljer

Årsberetning 2012 Madlamark skolekorps

Årsberetning 2012 Madlamark skolekorps Årsberetning 2012 Madlamark skolekorps Madlamark skolekorps Stiftet 1957 Madlamark Skkolekorps Styret Madlamark Skolekorps Styre og utvalg 2012 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps.

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Nøtterøy skolekorps Postboks 82 3106 Nøtterøy Årsberetning 2015 Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Den 8.januar hadde korpset sin første øvelse, og allerede den

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 OKTOBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVEMBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Steindal Skolekorps er et fritids og musikkopplæringstilbud som er åpent for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise

Detaljer

Korpsinfo mai 2009. Fødselsdager i mai. Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31.

Korpsinfo mai 2009. Fødselsdager i mai. Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31. Korpsinfo mai 2009 Fødselsdager i mai Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31. mai Fellesaktiviteter musikanter Mai 2009 M T O T F L S 1 2 3

Detaljer

Styrets Årsberetning for 2014 / 2015

Styrets Årsberetning for 2014 / 2015 Styrets Årsberetning for 2014 / 2015 1. Tillitsvalgte for perioden Styrets sammensetning Navn Funksjon Kontakt informasjon Kristin Svanqvist Jan-Vidar Hansen Morten Søderblom Styreleder/Instruktøransvarlig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte for AK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Oktober M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Høstferie: 5. oktober November M Ti O To F L S 1

Detaljer

Korpsinfo Juni 2012. Fødselsdager: 6.6 Halfdan Bøhn 7.6 Bendik Hill 13.6 Lars.R Hill 20.6 Anette Holt

Korpsinfo Juni 2012. Fødselsdager: 6.6 Halfdan Bøhn 7.6 Bendik Hill 13.6 Lars.R Hill 20.6 Anette Holt Fødselsdager: 6.6 Halfdan Bøhn 7.6 Bendik Hill 13.6 Lars.R Hill 20.6 Anette Holt Juni M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli M T O T F L S 1

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det første året, og ofte mye nytt for foreldrene også. Dette heftet inneholder

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

Årsplan 2017/18 - Lyderhorn Skolebrass

Årsplan 2017/18 - Lyderhorn Skolebrass Årsplan 2017/18 - Lyderhorn Skolebrass Faste tider: Mandagsøvelser på Kjøkkelvik (storskolen); Hovedkorps (H) 17.30-20.00 Juniorkorps (J) 18.30 20.00 Aspiranter (A) 17.30 18.30 Årsplanen finnes også som

Detaljer

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Styret: Hilde Grude (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Berit Vandli Berentsen (uniformer) Olga Lindal (uniformer og transport)

Detaljer

Aktivitetsplan HSMK - sesongen

Aktivitetsplan HSMK - sesongen 19 8. mai Enkelttimer Enkelttimer, se egen mail som er sendt ut 9. mai Enkelttimer Enkelttimer, se egen mail som er sendt ut 10. mai Enkelttimer Enkelttimer, se egen mail som er sendt ut Enkelttimer Utgår

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Januar M Ti O To F L S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar M Ti O To F L S 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Korpsinfo oktober 2009

Korpsinfo oktober 2009 Fødselsdager i oktober: 4.10 Thomas Bruflot 6.10 Siri Hegsvold 14.10 Emily Domaas 22.10 Martinius Tømmeraas 30.10 Turid Bråthen 31.10 Camilla Myrvang OKTOBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Detaljer

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Aktivitetsplan HSMK - sesongen

Aktivitetsplan HSMK - sesongen 48 27. november 28. november 29. november 30. november Samspill: Møt opp slik at alle er spilleklare kl 18:00. Husk drikkeflaske. Aspirantkorps: Aspirantkorpset: Vanlig øvelse fra 18:00-19:30. Foresatte

Detaljer

Aktivitetsplan Vår-2012

Aktivitetsplan Vår-2012 Januar: 1 Ti 3.1 Ingen øving denne uken De som øver gjennom kulturskolen må selv undersøke om de har øving uke 1. 2 3 4 Ti 10.1 Ti 10.1 To 12.1 Fre 13.1 Ti 17.1 To 19.1 Ti 24.1 To 26.1 Fre 27.1 Styremøte

Detaljer

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 Styret har bestått av: Sveinung Aune, leder. Elisabeth Hildrum, nestleder. Ann Helen Skistad, kasserer. Einar Moe, sekretær. Cathrine Løfsnes, materialforvalter.

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 August M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag.

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag. Årets sommertur går til vårt vennskapsland Danmark, nærmere bestemt Blokhus. Vi har meldt oss på en korpsfestival som vil vare hele tiden vi skal være her. Før avreise skal vi ha en siste øvelse onsdag

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013 Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013 ALT FORFALL FRA ØVELSER KONSERTER OSV. SKAL MELDES SKRIFTLIG TIL KORPSLEDER ENTEN PÅ SMS 91758266 ELLER MAIL elisabeth.westengen@gmail.com November M Ti O To F L

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Sak 1: Åpning og navneopprop 18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 AUGUST M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEPTEMBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

Årsmelding 2010 Ås JoG

Årsmelding 2010 Ås JoG Årsmelding 2010 Ås JoG Styrets sammensetning og drift: Astrid Nilsson, leder 2010 ( ett år) Eirik Nordhagen, nestleder 2010 (ett år) Ikke på valg Gunnhild Meldal-Johnsen, kasserer 2010 (ett år) Hanne H

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Åpning og navneopprop Fem stemmeberettigede møtte til årets årsmøte fire styremedlemmer

Detaljer

Saks Sak Vedtak Ansvar Tidsfrist. Faste saker. 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 12/15 Godkjenning av referat.

Saks Sak Vedtak Ansvar Tidsfrist. Faste saker. 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 12/15 Godkjenning av referat. Referat styremøte i Haukerød Skolekorps mandag 9. februar 2015 Tilstede: Tina- Kristin,, Marianne, Marion, Beate, Ketil,, Elin, Inger Merete, Øyvind, Per Einar og Vibeke Ikke tilstede: Weronica og Saks

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 MAI M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUNI M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Terminliste for våren 2014

Terminliste for våren 2014 Terminliste for våren 2014 Ingen øvelse for HK, AK/JK øver kl. 17:00 18:30 Torsdag 23. januar Foreldremøte Torsdag 30. januar Alle foreldre 19:00 Gry Korpskveld med foreldre, fortsettelse Torsdag 30. januar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/ ÅRSMELDING 2011 http://skiens.skolemusikk.no/ 1. TILLITSVALGTE Styret Leder Nestleder Sekretær Kasserer Materialforvalter Hovedkorpsleder 1 Aspirantkorpsleder 1 Juniorkorpsleder Marit Amundsen Karlsen

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 MAI M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUNI M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 FEBRUAR M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MARS M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Terminliste for våren 2014

Terminliste for våren 2014 Terminliste for våren 2014 Øvelse flyttes til Torsdag 27. februar og 6. mars AK, JK, HK J Ekstraordinært Årsmøte Torsdag 6. mars Gry (90879203) Innkalling er sendt til alle foreldre Seminar Fredag 7. søndag

Detaljer

Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016

Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016 Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016 Korpset formål Namdalseid musikklag skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer, og skape

Detaljer

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover!

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover! Korpsinfo mars 2009 Fødselsdager i mars Warid 9 år 3. mars Thea 10 år 11. mars Helene 9 år 12. mars Erlend13 år 13. mars Eva 11 år 18. mars Jenny 11 år 23. mars Trude 10 år 31. mars Fellesaktiviteter musikanter

Detaljer

Madlamark Skolekorps

Madlamark Skolekorps Madlamark Skolekorps Uniformsreglement Når du som musikant går i uniform representerer du Madlamark skolekorps og da forventer vi god oppførsel. En uniform er kostbar og skal behandles med forsiktighet.

Detaljer

Foreldremøte LSM 24/25 September 2011

Foreldremøte LSM 24/25 September 2011 24/25 September 2011 Velkommen Presentasjon av styret Korpsåret 2011/2012 Høstkonsert Loppemarked 20-22 April 2012 Korpstur 2012 1 Styret 2011/12 Tove Flem Jacobsen (hoved) Kristian Ødegaard (hoved) Jan-Vidar

Detaljer

Årsberetning 2011 Madlamark skolekorps

Årsberetning 2011 Madlamark skolekorps Godkjent på årsmøtet 6. februar 2012 Årsberetning 2011 Madlamark skolekorps Madlamark skolekorps Stiftet 1957 Madlamark Skolekorps Styre og utvalg 2011 Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem

Detaljer

Eventuell annen kontaktperson. Øyvin Kleven - kle@ssb.no (tlf: 45 88 89 37) Styremedlem

Eventuell annen kontaktperson. Øyvin Kleven - kle@ssb.no (tlf: 45 88 89 37) Styremedlem Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Horten Skolekorps Aktivitetsplan våren 2017

Horten Skolekorps Aktivitetsplan våren 2017 Horten Skolekorps Aktivitetsplan våren 2017 Aktivitetsdato Her følger det vi vet pr dags dato av aktiviteter for Våren 2017. Øvingsdager hvor det er endringer i normalt opplegg er nevnt spesielt. Individuelle

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Tidspunkt Aktivitet Deltakere Merknader Ansvarlig Tirsdag 19.08 Første samspill etter Aulaen Tirsdag 26.08 Kl 1800 19.30 Første

Detaljer

Terminliste for høsten 2013

Terminliste for høsten 2013 Terminliste for høsten 2013 Varighet: Disco Fredag 30. august Alle!!! 22:00 Ungdomsstyret : Oppstartseminar i Lørdag 31. søndag 1. september Alle musikanter! Lørdag 12:00, søndag 10:00-15:00 (liten hentekonsert

Detaljer

Korpsinfo desember 2012

Korpsinfo desember 2012 Fødselsadager i november: 5.12 Anna 6.12 Ylva M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren!

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren! 17.mai program Velkommen til Madlaleiren! Hjertlig velkommen til feiring av nasjonaldagen i Madlaleiern. Det er hele 57 år siden første gang.det betyr at det bør være mange blant besteforeldregenerasjonen

Detaljer

Korpsinfo januar 2010

Korpsinfo januar 2010 Fødselsdager i januar: 07.01 Sondre Sjaastad 21.01 Jone Randa 23.01 Kathinka Edstrøm 23.01 Ingrid Havnes Januar M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Halden Skolemusikkorps Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Agenda Mini konsert med aspirantene Organisering og drift av korpset Marjolein Musikalsk organisering av korpset Christer Instrumentene Simone

Detaljer

Foreldremøte i kantinen Velkommen til foreldremøte i KSM. Saker som ønskes tatt opp kan sendes til

Foreldremøte i kantinen Velkommen til foreldremøte i KSM. Saker som ønskes tatt opp kan sendes til Dato For hvem Aktivitet Uke 34 JR og HK Oppstart enkeltundervisning og samspill for JR og HK Instruktørene sender informasjon om når enkelttimene til de ulike instrumentgruppene vil være. Enkeltundervisning

Detaljer

Korpsinfo oktober 2012

Korpsinfo oktober 2012 Fødselsdager i oktober: 06.10 Siri Hegsvold 14.10 Emely Domaas Oktober M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November M T O T F L S 1 2 3 4 5

Detaljer

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag Årsmelding for Skogn Hornmusikklag 01.01.16.-31.12.16 1.Styret Leder: Kirsti Børseth Nestleder: Anne Haugberg Kasserer: Ingjar Eggen Sekretær: Marit Skaufel Styremedlem: Karianne Berg Varamedlem: Jannicke

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 APRIL M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MAI M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Detaljer

Den viktige lille korpshåndboka

Den viktige lille korpshåndboka Den viktige lille korpshåndboka 1 Innhold: Velkommen til Gjallarhorn, korpset på Rudolf Steinerskolen i Oslo! 3 Dirigentene 4 Samspillet 4 Spilletimene 5 Instrumentet 5 Uniformen 6 Matlaging 7 Den årlige

Detaljer

Madlamark Skolekorps

Madlamark Skolekorps Madlamark Skolekorps Uniformsreglement Når du som musikant går i uniform representerer du Madlamark skolekorps og da forventer vi god oppførsel. En uniform er kostbar og skal behandles med forsiktighet.

Detaljer

Årsmelding Tasta Skolekorps 2016

Årsmelding Tasta Skolekorps 2016 Årsmelding Tasta Skolekorps 2016 Styret: Martha Rødde (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Owe Kenneth Olsen (dugnad og materialforvalter) Gro Rasmussen (uniformer) Sølvi

Detaljer

Korpsinfo november 2012

Korpsinfo november 2012 Fødselsadager i november: 3.11 Maja 10.11 Torje 10.11 Erlend R 24.11 Leandro 25.11 Sofia 30.11 Amalie M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 Desember

Detaljer

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman.

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Korpsleder (K): Korpsleder (M): Materialforvalter: Aspirantleder: Juniorleder: Arrangementsleder: Tillitsvalgte: Erik Halvorsen Anne Lene Lien

Detaljer

Madlamark Skolekorps Korpstur 2015

Madlamark Skolekorps Korpstur 2015 Madlamark Skolekorps Korpstur 2015 Korpsturen 2015 går til området rundt Lübeck i Nord-Tyskland. Lübeck ligger kjempeflott til på Tysklands nordkyst. Byen er det gamle sentrum i det hanseatiske handelssamveldet.

Detaljer

Jubileumstur,l Malta 25.- 29. juni 2016. Bekkelaget Skoles Musikkorps fyller 85 år

Jubileumstur,l Malta 25.- 29. juni 2016. Bekkelaget Skoles Musikkorps fyller 85 år Jubileumstur,l Malta 25.- 29. juni 2016 Bekkelaget Skoles Musikkorps fyller 85 år Skjemaer - leveres før dere går Kopi av pass Skjema,l hotellet Turreglement Vi kommer sannsynligvis,l å få mulighet,l å

Detaljer

KONGSBERG GUTTEMUSIKKORPS

KONGSBERG GUTTEMUSIKKORPS KONGSBERG GUTTEMUSIKKORPS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 Side 2 av 11 Innhold 1. STYRET, UTVALG OG KOMITÈER 18.03.15 09.03.16... 3 2. DIRIGENTER... 4 3. ARBEID OG AKTIVITET... 5 4. MEDLEMSOVERSIKT...

Detaljer

Korpsinfo september / oktober 2010. Bakke Aspiranter

Korpsinfo september / oktober 2010. Bakke Aspiranter 2 X LEON HADDE FALT UT AV BURSDAGSLISTA FOR SEPTEMBER DE FÅR HERVED EN EKSTRA STOR GRATULASJON: 26.9 Leon Christoffer Berg 27.9 Leon Alexander Rahm Fødselsadager i oktober: 4.10 Thomas Bruflot 6.10 Maja

Detaljer

Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps. Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18

Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps. Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18 Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18 Velkommen til Norcem Pike- og Guttekorps www.npgk.no 17. mai 2010 Dirigenter 2012/2013

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Strategi og mål for Hammartun skolekorps

Strategi og mål for Hammartun skolekorps Strategi og mål for Hammartun skolekorps 2016-2020 Strategi- og måldokumentet skal være rettledende for den aktiviteten Hammartun Skolekorps skal ha i perioden 2016-2020. Dokumentet gir retning for virksomheten

Detaljer

Årsmelding 2013 for Olsvik skolekorps

Årsmelding 2013 for Olsvik skolekorps Årsmelding 2013 for Olsvik skolekorps KORPSMEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2013 19 medlemmer: 14 musikanter i hovedkorpset 4 juniorer 1 aspirant 2 hovedkorpsmedlemmer og 5 aspiranter sluttet i løpet av

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

Korpsinfo Mai 2012. Fødselsdager: 05.04 Nicolai Præsthus 05.05 Johanne Østengen 11.05 Olivia Sjaastad

Korpsinfo Mai 2012. Fødselsdager: 05.04 Nicolai Præsthus 05.05 Johanne Østengen 11.05 Olivia Sjaastad Fødselsdager: 05.04 Nicolai Præsthus 05.05 Johanne Østengen 11.05 Olivia Sjaastad Mai M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni M T O T F L

Detaljer

Aktivitetsplan for ØBU høsten NB! det kan bli endringer, oppdatert 14. nov 2016 (siste endring - blå skrift)

Aktivitetsplan for ØBU høsten NB! det kan bli endringer, oppdatert 14. nov 2016 (siste endring - blå skrift) Aktivitetsplan for ØBU høsten 2016 - NB! det kan bli endringer, oppdatert 14. nov 2016 (siste endring - blå skrift) DATO TIDSPKT HVA HVOR Musikanter - hvem deltar/målgruppe Drill - hvem deltar/målgruppe

Detaljer

Informasjon til nye familier Info, 20.01.2014

Informasjon til nye familier Info, 20.01.2014 Informasjon til nye familier i Randesund Skolemusikk Velkommen som ny familie i korpset vårt. Musikkorps er Spilleglede, Fellesskap og Mangfold vi håper både musikant og foreldre får en flott tid i korpset.

Detaljer

Til påmeldte korps i årets korpsmesterskap

Til påmeldte korps i årets korpsmesterskap Til påmeldte korps i årets korpsmesterskap Velkommen som deltager i distriktmesterskapet for skolekorps 2016 Dere er påmeldt til konkurransen i Lørenskog hus og Kjenn samfunnshus 16. og 17. april. Det

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Vålerenga skoles musikkorps

Innkalling til Årsmøte i Vålerenga skoles musikkorps 1 Innkalling til Årsmøte i Vålerenga skoles musikkorps Vålerenga skole Tirsdag 12. mars 2013 klokka 1830 Vålerenga skoles musikkorps på Vålerenga 17. mai 2012 2 1. Årsmøtet Årsmøtet er skolekorpsets høyeste

Detaljer

Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011!

Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011! Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011! Årets opplegg følger opp de gode tradisjonene med en begivenhetsrik musikkhelg i Stavanger. Korps som ikke har deltatt før oppfordres til å ringe

Detaljer

Korpsavisa. Redaksjon: Børt Erik Vikheim

Korpsavisa. Redaksjon: Børt Erik Vikheim ASPIRANTSEMINAR For første gang skulle Hobøl skolekorps ha et eget aspirantseminar. I utgangpunktet var det meningen at dette seminaret skulle vært i mai/juni i forbindelse med aspirantopptaket, men det

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

Korpstur 2013 Madlamark Skolekorps KORPSTUR FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 2013

Korpstur 2013 Madlamark Skolekorps KORPSTUR FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 2013 KORPSTUR FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 2013 Korpstur_2013_Plan_ver4 Side 1 av 14 Dato: 15.06.2013 KORPSTUR 2013 DEL I - NM I LARVIK OPPSUMMERING Madlamark Skolekorps (Hovedkorpset) skal delta i norgesmesterskapet

Detaljer

Foreldremøte i Ekeberg Skoles Musikkorps kl

Foreldremøte i Ekeberg Skoles Musikkorps kl Foreldremøte i Ekeberg Skoles Musikkorps 21.09 kl. 18.00 Saksliste: 1. Velkommen 2. Litt om ESM/Styret 3. Bli bedre få det bedre: Visjon, verdier og langtidsmål 4. Informasjonskanaler 5. Hva kan vi tilby

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2015

Invitasjon til Hordablæsten 2015 Invitasjon til Hordablæsten 2015 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2015. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

HALSEN SKOLEKORPS INFOSKRIV NR 03/2012 2012-02-27

HALSEN SKOLEKORPS INFOSKRIV NR 03/2012 2012-02-27 HALSEN SKOLEKORPS INFOSKRIV NR 03/2012 2012-02-27 Hei igjen! Tusen takk til dere som møtte på årsmøtet, vi var totalt 14 og fikk tatt viktige beslutninger om korps-sesongen 2012! Tusen takk til ordstyrer

Detaljer