Arbeidsark. Etikk og filosofi. Islam. Jødedommen. Livssyn. Hinduismen. Kristendommen. Buddhismen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsark. Etikk og filosofi. Islam. Jødedommen. Livssyn. Hinduismen. Kristendommen. Buddhismen"

Transkript

1 Etikk og filosofi Liv....1 Sommerfugl...2 Å vokse og gro...3 Egg eller levende unger?...4 Jeg kan mye!...5 Følelser....6 Snøkrystaller...7 Løven og musa Dikt....9 Å dele med hverandre...10 Å dele...11 Å være høflig...12 Høflighet...13 Hva sier barna?...14 Hendene våre...15 Familien...16 Venner er som en skatt!...17 Gode venner...18 Oppgaver om etikk og filosofi...19 Etikk og filosofi...20 Jødedommen Gud skaper...21 Sjuarmet lysestake...22 Menora Davidsstjernen Synagoge...25 Hellig dag Rett og galt om sabbaten...27 Rosh hashana...28 Ord om rosh hashana...29 Riktig ord til riktig bilde...30 Å få navn...31 Feiringer i jødedommen...32 Kryssord om jødedommen...33 Quiz om jødedommen Jødedommen...35 Kristendommen Bibelen Hvilket dyr?...37 Rett og galt om Adam og Eva...38 Adam og Eva, Kain og Abel...39 Hvilket dyr?...40 Noahs ark Noahs ark Tårnet i Babel Kryssord om kristendommen del Quiz om kristendommen del Maria og Josef...46 Jesus blir født...47 Gjeterne besøker Jesusbarnet...48 Jesus og barna...49 Jesus holder en tale...50 Den barmhjertige samaritan...51 Den barmhjertige samaritan...52 Jesus metter fem tusen...53 Den blinde Bartimeus...54 Kryssord om kristendommen del Quiz om kristendommen del Kirke...57 Salmer...58 Julekrybbe...59 Ord og bilder som hører sammen Finn ordene! Kryssord om kristendommen del Quiz om kristendommen del Kristendommen...64 Islam Moské...65 Hvilken bygning?...66 Kunst i moskeen...67 Rett og galt om moskeen...68 Ramadan...69 Finn ordene! Hvilken bokstav?...71 Kryssord om islam Quiz om islam...73 Islam Livssyn Mobbing Ikke mobb! Å stjele...77 Rettferdig?...78 Urettferdig! Regler...80 Rett eller galt om humanister?...81 Humanistisk konfirmasjon...82 Humanistisk vigsel...83 Humanistisk gravferd...84 Livssyn...85 Hinduismen Shiva...86 Shiva og Parvati Ganesha Hinduer ber Ganesha om hjelp...89 Murugan Shiva eller Ganesha? Hinduistisk tempel...92 Farger på holi Holi Kryssord om hinduismen...95 Quiz om hinduismen Hinduismen...97 Buddhismen Buddha...98 Buddhistisk tempel...99 Alt liv betyr mye Lotusblomsten Kryssord om buddhismen Quiz om buddhismen Buddhismen Innhold 3

2 Etikk og filosofi 1 Liv Fargelegg det som er levande på teikninga. 6

3 Etikk og filosofi 2 Sommarfugl Fargelegg sommarfuglen. Kanskje kan du klippe han ut og lage eit stort bilete saman med dei andre i klassen? 8

4 Etikk og filosofi 3 Å vekse og gro 1 Skriv eller teikn nokre dyr som legg egg. 2 Skriv eller teikn nokre dyr som føder levande ungar. 3 Skriv eller teikn nokre planter som frø kan vekse til. 10

5 Etikk og filosofi 4 Egg eller levande ungar? Kva for nokre av dyra nedanfor legg egg? Teikn ein raud ring rundt. Kva for dyr føder levande ungar? Teikn ein blå ring rundt. 12

6 Etikk og filosofi 5 Eg kan mykje! Eg kan Eg vil lære meir om 14

7 Etikk og filosofi 6 Kjensler Lag teikningar til orda nedanfor, eller skriv ei setning til kvart ord. Glad Trist Redd Sint 16

8 Etikk og filosofi 7 Snøkrystall 18

9 Etikk og filosofi 8 Løva og musa Ein gong løva tok seg ein lur, kom ei lita mus springande tvers over snuten på han. Løva vakna og slo kloa i den vesle syndaren. Musa, stakkar, bad for seg så tynt ho kunne, og til slutt sa ho: «Lèt du meg gå fri, skal eg nok lønne deg for det ein annan gong.» Da lo løva, men han lét musa gå. Ikkje lenge etter hende det at nokre jegerar fanga løva. Dei surra føtene på han fast med eit sterkt tau, og der låg han på marka og kunne ikkje røre seg. Den vesle musa høyrde løva brølte. Ho sprang til så fort ho vann, og med dei kvasse tennene sine gnog ho over tauet, så løva vart fri. «Der ser du,» sa musa. «Du lo av meg da eg sa eg skulle hjelpe deg igjen, men no tenkjer eg du er glad for hjelpa.» Ein skal ikkje forakte dei små. Frå Æsops fablar 20

10 Etikk og filosofi 9 Dikt Dagen i dag Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din! Dagen i går slapp deg ut av hendene. Den kan ikke få annet innhold enn det du alt har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løfte på. Du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag er det eneste du kan være sikker på. Den kan du fylle med hva du vil. Benytt deg av det. I dag skal du glede et menneske. I dag kan du hjelpe en annen. I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad for at du er til. Dagen i dag er en betydningsfull dag. Den er din! Georg Brandes ( ) 22

11 Etikk og filosofi 10 Å dele med kvarandre Her er det teikningar av noko vi kan gi til eller dele med andre. Har du noko du vil dele med nokon? Teikn det i dei tomme rutene. 24

12 Etikk og filosofi 11a b r e t t h e r Å dele 27

13 Etikk og filosofi 11b b r e t t h e r 28

14 Etikk og filosofi 12 Å vere høfleg Set ring rundt snakkeboblene nedanfor som du synest passar til det å vere høfleg. Tusen takk! Stikk av! Eg kan hjelpe deg. Hald munn! Flytt deg, dumming! Unnskyld. Ver så snill, kan eg få denne? Skriv nokre av dei fine orda på linjene nedanfor. 30

15 Etikk og filosofi 13 Høflegheit Kva står det her? Tala viser nummeret til bokstaven i alfabetet , A B c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

16 Etikk og filosofi 14 Kva seier barna? Kva trur du barna seier til kvarandre? Skriv inn i snakkeboblene. 34

17 Etikk og filosofi 15 Hendene våre Kva gjer hendene på teikningane? Kva kan du gjere med hendene dine? Teikn eller skriv. 36

18 Etikk og filosofi 16 Familien Skriv eller teikn ein del ting som ein familie kan gjere saman. 38

19 Etikk og filosofi 17 Venner er som ein skatt! Korleis synest du ein god venn skal vere? Teikn eller skriv. Ein god venn 40

20 Etikk og filosofi 18 Gode venner Kva liker du å gjere saman med venner? Lag ei teikning av det du liker aller best. Lag ei liste

21 Etikk og filosofi 19 Oppgåver om etikk og filosofi 1 Skriv noko eit frø kan vekse til. 2 Er ein sommarfugl egg eller puppe aller først? 3 Skriv ein ting som gjer deg glad. 4 Skriv ein ting som gjer deg trist. 5 Skriv ein ting som gjer deg sint. 6 Finst det menneske som er heilt like? 7 Kva er vi dersom vi behandlar andre fint? 8 Skriv ein ting vi kan gjere med hendene våre. 44

22 Etikk og filosofi 20 Etikk og filosofi Dette er det same biletet som på sidene 6 7 i grunnboka. Sjå på pilene og skriv eit ord i kvar boks. Kattungar Sommarfuglar Klappe Så frø Glad gut 46

23 Jødedommen 21a b r e t t h e r Gud skaper Gyldendal Norsk Forlag Nynorsk 49

24 JØdedommen 21b b r e t t h e r 50

25 JØdedommen 22 Sjuarma lysestake Dette er eit viktig symbol for jødar. Fargelegg. 52

26 JØdedommen 23 Menora Teikn strek frå tal til tal. Fargelegg

27 JØdedommen 24 Davidsstjerna Teikn strek frå tal til tal. Da får du eit vanleg jødisk symbol

28 JØdedommen 25 Synagoge 58

29 JØdedommen 26 Heilag dag Finn den første bokstaven i kvar teikning. Kva for eit ord får du? Løysingsord Kan du alfabetet? Skriv inn bokstaven som passar til nummeret. Kva for eit ord får du? A B c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

30 JØdedommen 27 Rett og gale om sabbaten Set kryss for det som er rett og gale om sabbaten. Rett Gale Sabbaten varer ei heil veke. Sabbaten byrjar fredag kveld. Alle arbeider på sabbaten. Sabbaten er kviledag. Familien et ekstra god mat saman på sabbaten. Familien er ikkje saman på sabbaten. 62

31 JØdedommen 28 Rosh hashana På rosh hashana blir det blåse i eit bukkehorn. Snakk saman om kvifor. Fargelegg. 64

32 JØdedommen 29 Ord om rosh hashana Kva står det her? A B c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

33 JØdedommen 30 Rett ord til rett bilete Løys kryssordet og skriv svaret du får, nedst. Brød Bukkehorn Honning Jøde Synagoge Sabbat Løysingsord: 68

34 JØdedommen 31 Å få namn Fargelegg namneplata. Skriv inn namnet ditt. Du kan teikne di heilt eiga namneplate også. 70

35 JØdedommen 32 Feiringar i jødedommen Set strek mellom ord som høyrer saman. Namnefest Jødisk nyttår. Rosh hashana Heilag dag kvar veke. Sabbat Barn får namn. Kva blir feira på biletet? 72

36 JØdedommen 33 Kryssord om jødedommen Vassrett 3 Viktig bygning. Loddrett 1 Rosh... er jødisk nyttår. 2 Papirrullar med forteljingar om Gud. 3 Heilag dag for jødar. 4 Skapte heile verda, trur jødar. 74

37 JØdedommen 34 Quiz om jødedommen 1 Kven skapte verda, trur jødar? 2 Kva heiter bygningen der jødar kan be til Gud? 3 Kva heiter lysestaken med sju armar? 4 Kva heiter den heilage dagen til jødane? 5 Kva kallar ein jødisk nyttår? 6 Kva ønskjer jødar kvarandre når dei et eple som er dyppa i honning? 7 Når får jødiske gutar namn? 76

38 JØdedommen 35 Jødedommen Dette er det same biletet som på sidene i grunnboka. Kvar går pilene? Snakk saman eller skriv ord. Menora Synagoge Davidsstjerne Sabbat Bukkehorn Torarull 78

39 Kristendommen 36 Bibelen Bibelen er delt i to store delar. Set strek frå forteljingane til rett del. Adam og Eva Jesus held ein tale Noahs ark BIBELEN Det gamle testamentet BIBELEN Det nye testamentet Det gamle testamentet Det nye testamentet Jesus og barna Babels tårn Jesus i tempelet 80

40 Kristendommen 37 Kva for eit dyr? Kva for eit dyr sa at Eva kunne ete frukt frå treet? 1 Lysblå 2 Rød 3 Sort 4 Brun 5 Grønn 6 Gul 1 = Lys blå 2 = Raud 3 = Svart 4 = Brun 5 = Grøn 6 = Gul 82

41 Kristendommen 38 Rett og gale om Adam og Eva Set kryss for det som er rett og gale frå forteljinga om Adam og Eva. Rett Gale Gud sa at Adam og Eva ikkje måtte ete frukt i det heile. Gud sa at det berre var eitt tre dei ikkje kunne ete frå. Ei løve sa at dei kunne ete frå det forbodne treet. Ein slange sa at dei kunne ete frå det forbodne treet. Eva nekta å ete frukta. Eva åt frukta. Gud vart sint da dei åt frå det forbodne treet. Gud brydde seg ikkje om at dei åt frå det forbodne treet. 84

42 Kristendommen 39 Adam og Eva, Kain og Abel Teikn og skriv rett namn i rutene. Abel Eva Kain Adam var gift med Dei hadde sønene og 86

43 Kristendommen 40 Kva for eit dyr? Kva dyr gjette Abel? Fargelegg. 1 = Svart 2 = Oransje 3 = Grøn 4 = Grå 5 = Blå 6 = Rosa 7 = Lys gul 1 Svart 2 Oransj 3 Grønn 4 Grå 5 Blå 6 Rosa 7 Lys gul 88

44 Kristendommen 41 Noahs ark Fargelegg. 90

45 Kristendommen 42 Noahs ark Kva dyr ser du på biletet? Skriv nokre av dei på linjene nedst dersom du kan. 92

46 Kristendommen 43 Tårnet i Babel Fargelegg. 94

47 Kristendommen 44 Kryssord om kristendommen del 1 Svara finn du på sidene i grunnboka Vassrett 2 Heilag bok for kristne. 5 Ho åt ei forboden frukt. Loddrett 1 Broren til Kain. 3 Stad der menneske ville byggje eit høgt tårn. 4 Mann som redda dyra med båten sin. 96

48 Kristendommen 45 Quiz om kristendommen del 1 1 Kva heiter den heilaga boka til dei kristne? 2 Kor mange delar er ho delt i? 3 Kven budde i Edens hage? 4 Kven lurte Eva til å ete frå det forbodne treet? 5 Kva heitte sønene til Adam og Eva? 6 Kven redda dyra med båten sin? 7 Kvar ville menneska byggje eit tårn heilt opp til himmelen? 98

49 Kristendommen 46 Maria og Josef Skriv rett nummer frå 1 til 3 ved setningane nedanfor, slik at dei passar til teikneserien. Fargelegg Nummer I stallen vart Jesus fødd. Maria og Josef var på veg til Betlehem. I Betlehem leita dei etter ein stad å sove. 100

50 Kristendommen 47a Jesus blir fødd Gyldendal Norsk Forlag Nynorsk 103

51 Kristendommen 47b b r e t t h e r 104

52 Kristendommen 48 Gjetarane besøkjer Jesusbarnet Fargelegg. 106

53 Kristendommen 49 Jesus og barna Kva for ei teikning trur du er av Jesus og barna? Fargelegg. 1 2 Svar: 108

54 Kristendommen 50 Jesus held ein tale Jesus sa at Gud passa på fuglane. Han sa at Gud gir blomar vakre fargar. Og han sa at Gud vil passe på menneska. Fargelegg. 110

55 Kristendommen 51a Den miskunnsame samaritanen Gyldendal Norsk Forlag Nynorsk 113

56 Kristendommen 51b b r e t t h e r 114

57 Kristendommen 52 Den miskunnsame samaritanen Set kryss for det som er rett eller gale frå forteljinga om den miskunnsame samaritanen. Rett Gale Ein mann vart skadd av røvarar. Ein mann ramla på sykkel. Presten hjelpte mannen. Samaritanen hjelpte mannen. Ingen ville hjelpe mannen. Samaritanen stelte mannen. 116

58 Kristendommen 53 Jesus mettar fem tusen Fargelegg så mange brød og fiskar Jesus brukte for å gi mat til fem tusen menneske. 118

59 Kristendommen 54 Den blinde Bartimeus Fargelegg. Skriv i snakkebobla kva Bartimeus sa til Jesus. 120

60 Kristendommen 55 Kryssord om kristendommen del Vassrett 5 Blind som Jesus hjelpte. Loddrett 1 By Maria og Josef drog til kvar påske. 2 Den miskunnsame... 3 Mora til Jesus. 4 Bygning Jesus vart fødd i. 122

61 Kristendommen 56 Quiz om kristendommen del 2 1 Kva heitte mor til Jesus? 2 I kva for ein by fann gjetarane Jesusbarnet i ein stall? 3 Kvar drog Maria, Josef og Jesus kvar påske? 4 Kven sa Jesus at Gud ville passe på mest av alt? 5 Kven hjelpte mannen som vart skadd av røvarar? 6 Kor mange brød og fiskar brukte Jesus for å mette fem tusen i forteljinga? 7 Kva heitte den blinde tiggaren som bad Jesus om hjelp? 124

62 Kristendommen 57 Kyrkje 126

63 Kristendommen 58 Salmar Fargelegg og lag fleire teikningar til songen. Måne og sol Måne og sol, skyer og vind og blomar og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke. Herre, vi takkar deg, Herre, vi prisar deg, Herre, vi syng ditt heilage namn! Britt G. Hallqvist 128

64 Kristendommen 59 Julekrybbe klipp brett klipp Klipp ut ein firkanta papp- eller papirbit. Brett på midten. Klipp to render på kvar side. Sjå figuren. klipp Klipp ein sirkel og del han i to halvsirklar. Set saman arket med rendene og dei to halvsirklane. Da vil krybba sjå omtrent slik ut. Teikn og klipp ut eit barn, og legg det i krybba. 130

65 Kristendommen 60 Ord og bilete som høyrer saman Set strek mellom ord og bilete som høyrer saman. Jul Prest Bibelen Maria og Josef Lucia Kross Kyrkje Engel Slange 132

66 Kristendommen 61 Finn orda! Finn du orda? Du kan leite bortover og nedover. Dåp Påske Jul Kyrkje Salmar R D Q I R Y Q Y T W Y Å I W D E G G E T Q E Q P Å S K E H O J A Ø Æ P C F P U W U R Y Q U W T I H Y L Z S Æ Y K Æ H Q Å Å E T O S A L M A R U A U A K X W C Å Ø T K Y R K J E Å O Y O P Q D R P U W R R 134

67 Kristendommen 62 Kryssord om kristendommen del Vassrett 1 Feiring til minne om at Jesus stod opp frå dei døde. 4 Feiring til minne om at Jesus vart fødd. 5 Viktig bygning for kristne. Loddrett 2 Kristne songar. 3 Sankta... hjelpte dei som svalt og fraus. 136

68 Kristendommen 63 Quiz om kristendommen del 3 1 Kva heiter bygningen der kristne kan be og høyre forteljingar om Gud? 2 Kvar arbeider ein prest? 3 Kva kallar vi kristne songar? 4 Kva tyder namnet Lucia? 5 Kvifor feirar kristne jul? 6 Kvifor feirar kristne påske? 138

69 Kristendommen 64 Kristendommen Dette er det same biletet som på sidene i grunnboka. Kvar går pilene? Snakk saman eller skriv ord. Bibel Dåp Noahs ark Kyrkje Luciatog 140

70 Islam 65 Moské 142

71 Islam 66 Kva for ein bygning? 1 = Gul 2 = Raud 3 = Mørk blå 4 = Brun 5 = Lys blå 1 Gul 2 Rød 3 Mørkblå 4 Brun 5 Lysblå 144

72 Islam 67 Kunst i moskeen I moskeen kan det vere skrift fra Koranen. Det er også geometriske mønster. Fargelegg mønsteret nedanfor. 146

73 Islam 68 Rett og gale om moskeen Set kryss for det som er rett og gale om moskeen Rett Gale Moskeen er ein heilag bygning for muslimar. Moskeen er ikkje heilag for muslimar. I moskeen kan alle gjere kva dei vil. I moskeen skal alle oppføre seg bra. På veggene er det ingenting. Veggene er ofte pynta med skrift frå Koranen. Menn og kvinner sit saman når dei ber i moskeen. Menn og kvinner sit kvar for seg når dei ber i moskeen. 148

74 Islam 69 Ramadan Ramadan blir feira til minne om at Muhammad fekk den første bodskapen sin frå Gud. Da er det vanleg å sende kvarandre kort. Fargelegg kortet nedanfor. 150

75 Islam 70 Finn orda! Finn du orda? Du kan leite bortover og nedover. Muhammad Ramadan Koranen Moské Islam Jibril K O R A N E N N E C M T V L J T W Q I O F Å S W R I H Ø G Q W M U H A M M A D B J R F Å M G H K T Y I I M C A V C U U P B S V R D H K Q Å B R L M D A M O S K É I A S Q N J T G U Y L M V E B C E N W C 152

76 Islam 71 Kva for ein bokstav? Kva for ein bokstav manglar? Set inn rett bokstav. uslim oské uhammad Kan du komme på fleire ord som startar på denne bokstaven? Teikn eller skriv i ruta nedanfor. 154

77 Islam 72 Kryssord om islam Vassrett 4 Blir kviskra i øyret på nyfødde muslimske barn. Loddrett 1 Månad til minne om at Muhammad tok imot den første bodskapen sin frå Gud. 2 Engel som kom med bodskap til Muhammad. 3 Viktig bygning for muslimar. 5 Heilag bok for muslimar. 156

78 Islam 73 Quiz om islam 1 Kven fekk bodskap frå Gud? 2 Kva heiter den heilage boka til muslimane? 3 Kva heiter den heilage bygningen til muslimane? 4 Kva feirar muslimar når månaden ramadan er over? 5 Sei eller skriv noko dei gjer på denne feiringa. 6 Kva kviskrar faren i øyret til eit nyfødd barn? 7 Når får eit muslimsk barn namnet sitt? 158

79 Islam 74 Islam Dette er det same biletet som på sidene i grunnboka. Sjå på pilene og skriv eit ord i kvar boks. Koranen Moské Muhammad Sko Nyfødd 160

80 Livssyn 75a brett her Kva skjer? Mobbing Gyldendal Norsk Forlag Nynorsk 163

81 Livssyn 75b brett her 164

82 Livssyn 76 Ikkje mobb! Teikn noko som passar til songen «Stopp, ikkje mobb!» Stopp! Ikkje mobb! Stopp! Ikkje mobb! Dette her er kameraten min. Ikkje finn på noko tull. Vennen min er god som gull. No vil eg berre seie ifrå. Ein for alle Alle for ein. Så no vil eg slå fast svart på kvitt: Her er mobbefritt! Frode Skålevik 166

83 Livssyn 77a brett her Å stele Gyldendal Norsk Forlag Nynorsk 169

84 Livssyn 77b brett her 170

85 Livssyn 78 Rettferdig? Kven trur du vinn konkurransen om å komme først til toppen av treet for å hente frukta? Synest du konkurransen er rettferdig? 172

86 Livssyn 79 Urettferdig! Teikn eller skriv noko du synest er urettferdig. Kva kan gjerast for at det ikkje er urettferdig? 174

87 Livssyn 80 Reglar På skolen har vi reglar. Her er eit døme. Klassereglar Vi er snille mot kvarandre. Vi snakkar fint til kvarandre. Vi rekkjer opp handa dersom vi skal seie noko. Vi gir beskjed til ein vaksen dersom noko dumt skjer. Vi behandlar leiker og utstyr fint. Har du nokre reglar eller oppgåver heime? Teikn eller skriv. 176

88 Livssyn 81 Rett eller gale om humanistar? Set kryss for det som er rett eller gale. Rett Gale Humanistar som er med i Human-Etisk Forbund, trur oftast ikkje på nokon gud. Humanistar meiner at kongen er mest verdifull. Humanistar synest at barn ikkje skal få lov til å seie meiningane sine. Mange humanistar har namnefest for babyen. Humanistar trur at alle menneske er like mykje verdt. Humanistar synest det er greitt å vere urettferdig mot andre. Humanistar trur at vi sjølve kan finne ut kva som er rett og gale. 178

89 Livssyn 82 Humanistisk konfirmasjon Når ungdom er år gamle, kan dei som ønskjer det, delta i humanistisk konfirmasjon. Før konfirmasjonen lærer dei til dømes om menneskerettar. Til slutt er det ein fest der det er song og talar. Mange et god mat saman med familie og venner etterpå. Det er vanleg å få presangar. 180

90 Livssyn 83 Humanistisk vigsel To menneske som er glade i kvarandre, kan velje å gifte seg. Ein humanistisk vigsel blir ofte feira med song og musikk. Den som har ansvaret for vigselen, held også ein tale. 182

91 Livssyn 84 Humanistisk gravferd Når eit menneske har døydd, kan det gravleggjast i ei humanistisk gravferd. Da minnest venner og familie den døde. Familien til den som er død, kan få hjelp av Human-Etisk Forbund for å gjere i stand til gravferda. Det er vanleg med song, musikk og tale. 184

92 Livssyn 85 Livssyn Dette er det same biletet som på sidene i grunnboka. Sjå på pilene og skriv eit ord i kvar boks. Namnefest Seie meininga si Hjelpe Redd Barna 186

93 Hinduismen 86 Shiva Fargelegg. 188

94 Hinduismen 87 Shiva og Parvati Shiva er gift med Parvati. Fargelegg. 190

95 Hinduismen 88 Ganesha Fargelegg. 192

96 Hinduismen 89 Hinduar ber Ganesha om hjelp Mange hinduar ber Ganesha om hjelp for at det skal gå bra. Løys kryssordet og skriv svaret du får, nedst. Sko Eple Blad Sol Hest Høne Løysingsord: 194

97 Hinduismen 90 Murugan Murugan er son av Shiva og Parvati. Han er ein viktig gud for mange hinduar i Noreg. Murugan er ung og vakker og har to koner. Som ridedyr har han ein påfugl. Denne fekk han etter å ha delt ein demon i to med eit spyd. Den eine delen vart ein påfugl. Den andre delen vart ein hane. 196

98 Hinduismen 91 Shiva eller Ganesha? Set strek frå kvar setning til guden dei høyrer til. Gift med Parvati. Kan verne mot ulykker. Kan hjelpe med skolearbeidet. Shiva Ganesha Har elefanthovud. Øydelegg verda. Dansar nokre gonger i ein ring av flammer. 198

99 Hinduismen 92 Hinduistisk tempel Fargelegg. 200

100 Hinduismen 93 Fargar på holi Holi er ein fargefest. Da pyntar hinduar seg sjølv og dyra sine. Teikn og fargelegg korleis du ville ha pynta ein elefant! 202

101 Hinduismen 94 Holi Svar på spørsmåla om holi. Lag så ei teikning som du synest kunne vere frå ei slik feiring. 1 Når blir holi feira? 2 Kva kallar ein holi? 3 Kva gjer hinduar med andleta sine på holi? 4 Kva feirar hinduar på holi? 204

102 Hinduismen 95 Kryssord om hinduismen Vassrett 1 Elefantguden. 4 Palasset til gudane. 5 Gud som er gift med Parvati. Loddrett 2 Fjell som Shiva og Parvati bur i. 3 Vårfest som blir kalla ein fargefestival. 206

103 Hinduismen 96 Quiz om hinduismen 1 Kven er Shiva gift med? 2 Kvar bur Shiva og kona hans? 3 Kva heiter elefantguden? 4 Kvifor ber mange hinduar til Ganesha? 5 Kva heiter palasset til gudane? 6 Kva er templa ofte bygde av? 7 Kva heiter vårfesten som er ein fargefestival? 208

104 Hinduismen 97 Hinduismen Dette er det same biletet som på sidene i grunnboka. Sjå på pilene og skriv eit ord i kvar boks. Pynta elefant Ganesha-figur Tempel Shiva og Parvati 210

105 Buddhismen 98 Buddha Buddha sat under eit tre da han meinte at han fann svar på kvifor det er så mykje vondt i verda. Teikn meir og fargelegg. 212

106 Buddhismen 99 Buddhistisk tempel Fargelegg. 214

107 Buddhismen 100 Alt liv er viktig Buddhistar seier at alt som lever, er viktig. Skriv namn på noko som lever, i tabellen nedanfor. I vatn På land I lufta 216

108 Buddhismen 101 Lotusblomen For mange buddhistar er lotusen eit symbol på godheit. Sjå i grunnboka på side 141. Fargelegg. 218

109 Buddhismen 102 Kryssord om buddhismen Vassrett 2 Viktig bygning for buddhistar. 5 Vart prinsen da han fann svaret på kvifor det er så mykje vondt i verda. Loddrett 1 Festdag som blir kalla Buddhas dag. 3 På eit slott budde ein ung... 4 Buddhistar vil ta vare på alt

110 Buddhismen 103 Quiz om buddhismen 1 Kva vart prinsen som lurte på kvifor det var så mykje vondt i verda? 2 Kvar går mange buddhistar for å be? 3 Kven er det bilete og statuar av i templa? 4 Kva heiter festdagen som også er kalla Buddhas dag? 5 Sei eller skriv noko som buddhistar gjer denne dagen. 6 Kvar får mange buddhistiske barn namnet sitt? 7 Kva seier buddhistar om livet på jorda? 222

111 Buddhismen 104 Buddhismen Dette er det same biletet som på sidene i grunnboka. Sjå på pilene og skriv eit ord i kvar boks. Munk Tempel Buddha-figur Tend lampe Lotus 224

Arbeidsark. Etikk og filosofi. Islam. Jødedommen. Livssyn. Hinduismen. Kristendommen. Buddhismen

Arbeidsark. Etikk og filosofi. Islam. Jødedommen. Livssyn. Hinduismen. Kristendommen. Buddhismen Etikk og filosofi Liv....1 Sommerfugl...2 Å vokse og gro...3 Egg eller levende unger?...4 Jeg kan mye!...5 Følelser....6 Snøkrystaller...7 Løven og musa.................................... 8 Dikt....9

Detaljer

Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016

Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016 Årsplan i KRLE 1. klasse 2015/2016 Veke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode 36-37 Å vekse og gro uttrykke tankarr om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andre sine tankar. - Samtale om familieskikkar

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i RLE for 1. og 2. trinn 2014/15. Det som står med grønt gjelder skoleåret

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i RLE for 1. og 2. trinn 2014/15. Det som står med grønt gjelder skoleåret Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i RLE for 1. og 2. trinn 2014/15 Det som står med grønt gjelder skoleåret 2013-14 Det som står med rødt gjelder skoleåret 2014-15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i KRLE for 1. kasse skoleåret 2015 /2016

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i KRLE for 1. kasse skoleåret 2015 /2016 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 1. kasse skoleåret 2015 /2016 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-40 Filosofi og

Detaljer

Faget vert delt mellom kontaktlærar og faglærar, der kontaktlæraren tek seg av mykje av etikkdelen opp imot "Det er mitt val".

Faget vert delt mellom kontaktlærar og faglærar, der kontaktlæraren tek seg av mykje av etikkdelen opp imot Det er mitt val. Årsplan i RLE for 1.årssteg 2011/12 Læreverk: VIVO, Gyldendal Faget vert delt mellom kontaktlærar og faglærar, der kontaktlæraren tek seg av mykje av etikkdelen opp imot "Det er mitt val". Veke Emne Mål

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Filosofi og etikk del B: Presentasjon av tema: Samtale/bearbeiding av tema:

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid Filosofi og etikk del B: Presentasjon av tema: Samtale/bearbeiding av tema: Årsplan i RLE for 2.årssteg Nytt læreverk: VIVO, Gyldendal Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40 Filosofi og etikk del B: 42-45 -å leve saman Jødedommen del B: -Høgtider

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-40 Filosofi og etikk del B: Presentasjon av tema: Samtale/bearbeiding av tema:

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-40 Filosofi og etikk del B: Presentasjon av tema: Samtale/bearbeiding av tema: Årsplan i RLE for 2.årssteg 2013/14 Nytt læreverk: VIVO, Gyldendal Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 35-40 Filosofi og etikk del B: 42-45 -å leve saman Jødedommen del B: -Høgtider

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læremidler: Vivo

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KRLE Skoleåret: 2018/2019 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læremidler: Vivo

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A.

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. UKER INNHOLD KOMPETANSEMÅL KRITERIER Eleven skal uttrykke tanker om livet, tap Etikk og filosofi og sorg, godt og vondt og gi respons på Jeg kan sette ord på tanker om livet på

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi Årsplan i RLE for 7. årssteg 2011/2012 Læreverket «inn i livet 7» er delt inn i fire kapittel: Filosofi og etikk Å leva i religionar og livssyn Gjennom livet i religionar og livssyn Kristendommen i Europa

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016

Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016 Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 33-36 Etikk Vennskap Følelser Gjensidighetsregelen Skolens regler Mål for opplæringen er at elevene skal

Detaljer

Å rsplan i KRLE 1.trinn ( )

Å rsplan i KRLE 1.trinn ( ) Å rsplan i KRLE 1.trinn (2016-2017) 34 35 36 37 38 39 Kristendom(LK06) Jødedom, Islam, Hinduisme, Buddhisme, Livssyn (LK06) Filosofi og etikk (LK06) - samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Halvårsplan i norsk 2. trinn HAUST Nynorsk

Halvårsplan i norsk 2. trinn HAUST Nynorsk Kunnskapsmål Zeppelin 2A Elevbok 2A Arbeidsbok 2A kunne fortelje kven og kva teksten handlar om kunne fortelje kva dei ulike elementa på sidene står for (plakaten på venstresida, marihøna på høgresida

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i: KRLE 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret i: KRLE 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2017-18 i: KRLE 1.trinn Faglærer: Mart Nodenes Heggland. En time i uka brukes til Steg for steg. Faglærer: Silje Mathiesen Fagbøker/lærestoff: Vivo 1-2 Mnd August Uttrykke tanker

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i KRLE

ÅRSPLAN for skoleåret i KRLE ÅRSPLAN for skoleåret 2017-18 i KRLE Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Vivo/Salaby/Filmsnutter/dramatisering Mnd August Læreplanmål (kunnskaps-løftet) Delmål Tema/emne -føre en enkel dialog

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Årsplan KRLE 2.trinn

Årsplan KRLE 2.trinn Årsplan KRLE 2.trinn 2018-2019 Lærerverk: Vi i verden 2 Uke Hovedtema Deltema Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene 34-38 Etikk og Å være menneske: - Positivt selvbilde - Meg selv - Kroppen min - Ordene

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og ÅRSPLAN I RLE FOR 2. TRINN 2014/15 Læreverk: Hovedbok: Vi i verden 2, utdrag fra VIVO 1-2.kl. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse KOMPETANSEMÅL Generelt om naturfag: Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Snakke om god åtferd, forteljing der elevane drøftar i etterkant. Dramatisering Teikning. Gjennomgong/lage

Snakke om god åtferd, forteljing der elevane drøftar i etterkant. Dramatisering Teikning. Gjennomgong/lage Årsplan i RLE for 5. årssteg 2013/2014 Veke Emne Mål Metode Tidsbruk 34 Klassemiljø. Elevane skal bli medvitne og motiverte til å gjere ein god innsats for eit godt klassemiljø. 35 Klassemiljø. Elevane

Detaljer

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER TENKJE SJØLV SNAKKE LESE GRUPPER JESUS FORTALDE OFTE HISTORIER SOM OVERRASKA FOLK. OPP NED ER EIT SAMTALEOPPLEGG PÅ ÅTTE SAMLINGAR BASERT PÅ LIKNINGAR SOM JESUS FORTALDE. DET KAN BRUKAST MED MANGE ELLER

Detaljer

Lokal læreplan «Kristendom»

Lokal læreplan «Kristendom» Lokal læreplan «Kristendom» Årstrinn: 2. trinn 2015 2016 Lærere: Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årsplan i KRLE Skoleår: 2015/2016 Faglærer: Astrid Margrethe de Fine

Årsplan i KRLE Skoleår: 2015/2016 Faglærer: Astrid Margrethe de Fine Årsplan i KRLE Skoleår: 2015/2016 Faglærer: Astrid Margrethe de Fine UKE TEMA KOMPETANSEMÅL FRA LK06 LÆRINGSMÅL INNHOLD ARBEIDSMÅTER 34-39 Filosofi og etikk Respekt og toleranse Jeg er unik Følelser VIVO

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( )

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( ) Å rsplan i KRLE 2.trinn (2017-2018) Antall timer per uke: 2 Lærer: Karen Anne Hodnefjell, Lena Gauksås Læreverk: Vivo Arbeidsbok 1-2, Vivo Grunnbok 1-2, Vivo Fortellingsbok, Vivo Kopiperm Nettsted: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8699&redirect_from_tibet=true

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016

Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016 Årsplan KRLE 7. trinn 2015/2016 Tid (veke) Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsm åte 33 34 Islam Vil variere arbeidsmåtar. Skal fylle på årsplanen etter kvart Vurdering Vil bruke ulike vurderingsmåtar og

Detaljer

Kåre Kverndokken 1-2 LESE- OG SKRIVESTART

Kåre Kverndokken 1-2 LESE- OG SKRIVESTART Kåre Kverndokken 1-2 LESE- OG SKRIVESTART Til foreldre, lærarar og føresette! Stortingsmelding nr. 30, Kultur for læring, slår fast at lese- og skriveopplæringa skal starte på 1. steg. Safari 1 2, Lese-

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /-17 i KRLE

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /-17 i KRLE ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /-17 i KRLE Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Vivo Mnd Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne August føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Kva vil det seie å vere buddhist?

Kva vil det seie å vere buddhist? KAPITTEL 2 Buddhismen 1 KORTTEKST Side 38 49 i grunnboka Kva vil det seie å vere buddhist? Ein verdsreligion som begynte i Nord-India Buddhismen begynte i Nord-India for nesten 2500 år sidan. På den tida

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Årsplan KRLE trinn Fortelle noe fra historien om hvordan Gud skapte verden Gjenfortelle historiene

Årsplan KRLE trinn Fortelle noe fra historien om hvordan Gud skapte verden Gjenfortelle historiene KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( )

Å rsplan i KRLE 2.trinn ( ) Å rsplan i KRLE 2.trinn (2016-2017) 34 35 36 37 38 Kristendom (LK06) Jødedom, Islam, Hinduisme, Buddhisme, Livssyn (LK06) Filosofi og etikk (LK06) - Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre

Detaljer

Årsplan KRLE 1. trinn, (Vi brukar lærestoff Vi i verda ) Kontaktlærar. Evy Hildre Hellebust

Årsplan KRLE 1. trinn, (Vi brukar lærestoff Vi i verda ) Kontaktlærar. Evy Hildre Hellebust Årsplan KRLE 1. trinn, 2018-2019 (Vi brukar lærestoff Vi i verda ) Kontaktlærar. Evy Hildre Hellebust Periode Tema Innhald Arb.måtar Mål Vurdering Veke 34-36 Etikk. Rett og gale. Rettighetsslottet Trivselsreglar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål

Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål Læreplan i religion, livssyn og etikk - kompetansemål Etter 4. årstrinn Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

Liv! Sei Kval Ramn Revebjølle Rev Laks. Gran Nykkerose Måse Sild Oter Rype. Planter Fuglar Fiskar Pattedyr. Etikk og filosofi VIVO 3 4

Liv! Sei Kval Ramn Revebjølle Rev Laks. Gran Nykkerose Måse Sild Oter Rype. Planter Fuglar Fiskar Pattedyr. Etikk og filosofi VIVO 3 4 Etikk og filosofi 1 1 Liv! Nedanfor står namna på nokre planter, fuglar, fiskar og pattedyr. Plasser dei rett i tabellen under. Det skal vere tre i kvar kolonne. Skriv inn namn på fleire også. Sei Kval

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen

ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 ÅRSPLAN FOR 10. TRINN KRLE 2015-2016 Klasse:10a og 10b Faglærarar: Torild Herstad og Yngve Hopen Veke Emne/kapittel Kompetansemål Arbeidsmåtar/vurdering /

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Kristendommen

Innledning Kapittel 1 Kristendommen Innhold Innledning... 15 KRLE et spesielt fag?... 16 Mål og innhold... 18 Kjennskap til kristendommen... 18 Kjennskap til andre verdensreligioner og livssyn... 19 Forståelse, respekt og evne til dialog...

Detaljer