KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud"

Transkript

1 KURSKATALOG Kurs, konferanser og studietilbud 2015

2 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Virksomheten omfatter: Forskning og utviklingsarbeid Veiledning og rådgivning Bibliotek og litteraturtjeneste Kontor- og forskningsstøtte Kurs og konferanser Fagskolen Aldring og helse Forlaget Aldring og helse Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

3 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse I 1997 ble Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens opprettet og fikk som oppgave å drive forskning og utviklingsarbeid, arrangere kurs og konferanser, gi veiledning og rådgivning til kommuner og spesialisthelsetjeneste og å utvikle og publisere læremidler. Kompetansesenteret fikk etter hvert oppgaver innen flere fagområder og endret i 2005 navn til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fra 2012 har Aldring og helse også status som en nasjonal kompetansetjeneste for alderspsykiatri og virksomheten omfatter nå fagområdene demens, funksjonshemning og aldring, utviklingshemning og aldring og alderspsykiatri. Nye oppgaver har ført til en betydelig utvidelse av aktiviteten ikke minst innenfor forskning, utviklingsprosjekter og opplæring. I januar 2014 bestemte Helse- og omsorgsdepartementet at virksomheten skulle endre navn til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Aldring og helses bibliotek og litteraturtjeneste yter service til fagfolk, studenter og andre med interesse for fagområdene over hele landet. Forlaget Aldring og helse publiserer fag- og lærebøker, studiemateriale, prosjektrapporter og utgir fagtidsskriftet Demens&Alderspsykiatri. Aldring og helse organiserer kurs og konferanser, og driver virksomhetsintern opplæring i kommuner over hele landet, både med egne fagfolk og i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Fagskolen Aldring og helse har to NOKUT-godkjente studieretninger; demens og alderspsykiatri og utviklingshemning og aldring. For oppdatert informasjon om kurs og konferanser henvises til vår hjemmeside der du også finner informasjon om vår øvrige virksomhet innen forskning og utviklingsarbeid, forlagsvirksomhet og tidsskrift: 3

4 KURS & KONFERANSER 2015 Demens 4. feb.*** Basiskurs i demens, Sørum feb.* ETUQ, Oslo feb.* Velferdsteknologi og demens, Oslo 8 2. mars* Utredning og oppfølging av yngre personer med demens, Stjørdal mars** Utredning av demens i kommunehelsetjenesten, Oslo april* GPS økt livskvalitet for personer med demens? Alta april** Legekurs Demenssykdommene diagnostisering og behandling, Oslo april* Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens, Oslo juni* Konferanse Hjemmebaserte tjenester til personer med demens, Stjørdal juni* Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens, Stjørdal sept.* GPS økt livskvalitet for personer med demens? Oslo sept.** Konferanse Demensteam, Oslo sept.*** Lær å bruke DCM, Stjørdal sept.*** Basiskurs i demens, Inderøy okt.* Utredning av demens i kommunehelsetjenesten, Stjørdal okt.* Etablering og organisering av demensteam, Stjørdal okt.* Kognitiv svikt og demens hos personer med innvandrerbakgrunn, Oslo nov.** Erfaringskonferanse Dagaktivitetstilbud, Oslo des.** Demensdagene 2015, Oslo 21 Alderspsykiatri 2. mars* Psykiske lidelser i eldre år, Oslo april*** Landskonferanse, Ålesund sept.** Legekurs Alderspsykiatri i praksis, Oslo nov.* Rus og legemiddelavhengighet hos eldre, Oslo nov.* Alderspsykiatrisk forskningsnettverk, Oslo 25 Utviklingshemning og aldring 13. jan.*** Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning, Oslo jan.* Utviklingshemning og aldring utfordringer i VTA og arbeidssentra, Bergen sept.*** Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning, Stavanger okt.* Temakonferanse Utviklingshemning og psykiske lidelser i eldre år, Oslo 28 Funksjonshemning og aldring 21. okt.* Temakonferanse Psykiske plager og lidelser ved aldring for personer med funksjonshemning, Oslo 30 4 Med forbehold om endringer Antall kursdager: * (1 dag) ** (2 dager) *** (3 dager)

5 KURS & KONFERANSER 2015 Geriatri 3. feb.*** Basiskurs i geriatri, Tynset mars** Ernæringssvikt hos gamle, Oslo mai* Smerter og palliasjon hos eldre, Oslo mai* Balansetrening og fallforebygging, Oslo mai.*** Basiskurs i geriatri, Kristiansand okt.** Legekurs Legemiddelbruk, Oslo 35 UNDERVISNINGSTILBUD Virksomhetsintern opplæring ABC-modellene 36 Tvang og makt i arbeidet med eldre personer med utviklingshemning 40 Tvang helst ikke 41 Dette må jeg kunne introduksjon til helse- og omsorgsarbeid 42 Oppdragskurs Utviklingshemning og aldring 44 Fjernundervisning GerIT Fjernundervisning i geriatri 45 PsykIT Fjernundervisning i alderspsykiatri 46 Formell utdanning - Helsefagarbeider Jeg vil bli helsefagarbeider med ABC til fagbrev 47 Fagskolen Aldring og helse Demensomsorg og alderspsykiatri 48 Utviklingshemning og aldring 48 Praktiske opplysninger 51 Med forbehold om endringer Antall kursdager: * (1 dag) ** (2 dager) *** (3 dager) 5

6 Demens BASISKURS Demens Kursene er lagt opp som basiskurs for personell som arbeider med personer med demens i institusjoner og i hjemmebaserte tjenester innen landets kommuner. De er rettet mot personell som ikke har spesiell skolering innenfor demensområdet ut over helsefaglig grunnutdanning. Basiskursene er lagt opp i samarbeid med lokale fagmiljøer og består av 18 undervisningstimer fordelt på tre kursdager. Kursene omfatter innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Foreleserne har ulik fagbakgrunn og alle har erfaring fra praksisfeltet. Kursene er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Målgruppe: Sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter, aktivitører, fysioterapeuter og sosionomer. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Andre yrkesgrupper må kontakte egne forbund og selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Sørum Sted Sørum Dato februar 2015 Tid Timetall 18 Antall deltaker kr inkl. kursavgift, kursmateriell og enkel lunsj alle dager Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Sørum kommune Påmeldingsfrist 5. januar 2015 Inderøy Sted Inderøy Dato september 2015 Tid Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell og enkel lunsj alle dager Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Inderøy kommune Påmeldingsfrist 23. august

7 TEMAKURS ETUQ Everyday Technology Use Questionnaire Hvorfor er det slik at noen slutter å bruke kjøkkenmaskinen, PC-en eller gressklipperen? Er det normalt for en som drar på årene eller er det fordi en demenstilstand er under utvikling? Kurset handler om kartlegging av bruk av hverdagsteknologi i hjemmet og i samfunnet, og deltakerne får opplæring i hvordan spørreskjemaet ETUQ benyttes. ETUQ er et nokså nytt redskap her i Norge, og dette er det tredje kurset som arrangeres. Det er foreløpig benyttet i forskning omkring eldre personer med kognitiv svikt eller tidlig demenssykdom som sammenlignes med eldre uten kognitiv svikt. Det er også benyttet for voksne med utviklingshemning. En studie i Luleå har inkludert ETUQ i studien av personer med traumatiske hjerneskader. Forelesere er professor, leg. arbetsterapeut Louise Nygård og med. dr., leg. arbetsterapeut Lena Rosenberg. Begge er ansatte på seksjonen for arbetsterapi, Karolinska Institutet (KI) og har utviklet dette intervjuskjemaet om bruk av hverdagsteknologi. NB!! For å få kursbevis fra KI, kreves at deltakerne sender inn minimum fem bedømmelser. Antallet er begrenset til 25 deltakere. Kurset holdes på svensk. Målgruppe: Ergoterapeuter, sykepleiere og andre helsefaggrupper med 3-årig utdanning som arbeider med kartlegging av ADL og mestring av hverdagsaktiviteter. Kurset er aktuelt for helsepersonell fra demensteam og hjemmebaserte tjenester som har ansvar for oppfølging av brukerne og der ulike velferdsteknologiske tiltak vurderes. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og i sykepleie. Andre faggrupper må selv søke godkjenning. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato 11. februar 2015 Timetall 7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Sektionen fõr Arbetsterapi, Karolinska Institutet i Stockholm Påmeldingsfrist 8. januar

8 TEMAKURS Velferdsteknologi og demens Kurset handler om velferdsteknologi som støttetiltak til personer med demens og deres pårørende. På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi og demens, og det vil gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger. Det legges opp til praktisk gjennomgang der deltakerne vil få anledning til å prøve ut aktuelle metoder og til å se og lære om aktuell velferdsteknologi. Målgruppe: Tverrfaglig. Ergoterapeuter og annet helsepersonell fra demensteam og hjemmebaserte tjenester som arbeider med personer med demens og som ønsker å lære mer om hjelpemidler og velferdsteknologi, og som har ansvar for oppfølging av brukerne der ulike velferdsteknologiske tiltak er igangsatt. IKT-medarbeidere i kommunene, samt ansatte på bestillerkontor er også aktuelle målgrupper. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato 12. februar 2015 Timetall 7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 8. januar 2015 Torhild Holthe Kunsten å skynde seg sakte Formidling av kognitive hjelpemidler til personer med demens En håndbok om tekniske hjelpemidler for personer med kognitiv svikt. Boken legger stor vekt på hvordan man finner de rette hjelpe midlene ut fra grundig kartlegging av brukerens behov og omgivelsenes mulighet for støtte. ISBN sider kr 100,- tlf

9 TEMAKURS Utredning og oppfølging av yngre personer med demens Mange med demens har levd med sykdommen i lang tid før de får en riktig diagnose. En tidlig diagnose og vurdering av hvilke konsekvenser demenssykdommen fører med seg er viktig for å fatte vedtak, iverksette riktige hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Kursdagen vil ha fokus på aspekter som er viktige i utredning og oppfølging av yngre personer med demens og deres familier. Det vil bli presentert eksempler på utredning og oppfølging. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i oppfølging vil bli vektlagt. Målgruppe: Fagpersoner innen spesialisthelsetjenesten i enheter som utreder yngre personer med demens, men også andre grupper som helsepersonell i demensteam og fastleger i kommunehelsetjenesten. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi. Det søkes også godkjenning i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, alders- og sykehjemsmedisin, nevrologi og psykiatri. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Trondheim/Stjørdal Sted Rica Hell Hotel, Stjørdal Dato 2. mars 2015 Timetall 6 7 Antall deltakere * 700 kr inkl. kursavgift, lunsj og kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 28. januar 2015 * Kurset er subsidiert av Helsedirektoratet, som en del av videreføring av satsingsområdene i Demensplan Margit Gausdal ONE SIZE passer ikke alle! Behov for skreddersydde tilbud til yngre personer med demens og pårørende ISBN sider kr 50,- tlf

10 NYHET TEMAKURS Utredning av demens i kommunehelsetjenesten (2 dager) Kurset går over to dager og tar for seg utredningsverktøy til bruk ved demensutredning hos hjemmeboende og personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og teoretisk innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det vil legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Det vil bli gjennomført praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler. Målgruppe: Helsepersonell i kommunehelsetjenesten som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med kartlegging og utredning av personer med demens. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato mars 2015 Timetall Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 18. februar 2015 FILM UNDERVISNINGSFILM Etablering og organisering av demensteam En undervisningsfilm rettet mot helsepersonell. Denne filmen er ment som en inspirasjon til de kommunene som skal etablere et demens team eller som nylig har gjort det. Filmen beskriver demensteamets organisering og oppgaver. ISBN min. kr 50,- tlf

11 TEMAKURS GPS økt livskvalitet for personer med demens? Dette er et kurs som setter søkelys på GPS og hvordan dette kan være et aktuelt tiltak til personer med demens og deres pårørende. GPS har vært mye omtalt i aviser og andre medier. Mange mener at GPS vil gi personer med demens frihet og en bedre hverdag. Men vi står overfor en del utfordringer og spørsmål som bør avklares: - Hvor lett eller vanskelig er det å implementere GPS som en del av en helhetlig helsetjeneste til personer med demens? Hvilken rolle og ansvar har vi som helsepersonell i dette arbeidet? Hvordan samarbeider helsepersonell med pårørende? Og dersom ulykken er skjedd, hvordan samarbeides det med redningstjeneste og politi? Kurset tar sikte på å gi en innføring i hva GPS er, hvordan man kan gå fram for å introdusere GPS til personer med demens og deres pårørende og hvordan sikre den daglige bruken av slik velferdsteknologi. Kurset er et faglig samarbeid mellom SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, der erfaringene fra Trygge spor-prosjektene vil danne bakgrunn for innholdet i kurset. Målgruppe: Ansatte innen helse og omsorg i hjemmetjeneste, bofellesskap, omsorgsboliger og sykehjem, mellomledere og ledere, politi og beredskapstjenestepersonell. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til spesialist i ergoterapi og sykepleie og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Andre faggrupper må selv søke godkjenning. Alta Sted Rica Hotel Alta Dato 21. april 2015 Timetall 6-7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 17. mars 2015 Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato 2. september 2015 Timetall 6-7 Antall deltaker kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 20. juni

12 GRUNNKURS FOR LEGER DEMENSSYKDOMMENE diagnostikk og behandling Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i diagnostikk og behandling av ulike demenssykdommer. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikkverksted, innføring i bruk av enkle kognitive tester og diskusjon. Målgruppe: Kurset er tilrettelagt for allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato april 2015 Timetall 15 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursavgiften inkluderer også læreboken «Demens. Fakta og utfordringer» (2005) av Knut Engedal og Per Kristian Haugen Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 23. mars 2015 Ragnhild M. Eidem Krüger Langsomme jordskjelv Erfaringer med demens midt i livet Mellom og personer i Norge har en demenssykdom før fylte 65 år. Det kan ta lang tid å få fastslått diagnosen. I 21 intervjuer møter vi personer som selv har fått demens tidlig og deres nærmeste pårørende, inkludert tenåringer. ISBN sider kr 320,- tlf

13 TEMAKURS Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens Etablering, forankring og drift Dagaktivitetstilbud for personer med demens er et satsingsområde i Demensplan Målsettingen i planen er at kommunene innen 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud. Kurset er en tverrfaglig samling for ansatte i kommunesektoren og andre interesserte. Kurset har som målsetting å gi økt kunnskap om planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens, yngre og eldre i tidlig til moderat fase av sykdommen. Kurset vil ha fokus på kommunal forankring, kvalitetssikring, samhandling, innhold og ulike modeller for dagaktivitetstilbud. Målgruppe: Kommuner som har etablert eller planlegger å etablere dagaktivitetstilbud. Kurset er aktuelt for planleggere, ledere, helsepersonell og andre som på ulike nivåer arbeider med tilbud til personer med demens. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato 28. april 2015 Timetall 6 7 Deltagere * 700 kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 25. mars 2015 Trondheim/Stjørdal Sted Rica Hell Hotel, Stjørdal Dato 2. juni 2015 Timetall 6 7 Deltagere * 700 kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 28. april 2015 Dette kurset i Stjørdal kan kombineres med konferansen «Tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer med demens forankring, etablering og drift», som arrangeres samme sted dagen før. * Kursene er subsidiert av Helsedirektoratet som en del av videreføring av satsingsområdene i Demensplan

14 KONFERANSE Hjemmebaserte tjenester til personer med demens Konferansen er en tverrfaglig samling for helsepersonell som arbeider med hjemmetjenester til personer med demens. Innholdet er spesielt vinklet mot gode tilbud og alternativer til dagens organisering av hjemmetjenesten overfor personer med demens. Målgruppe: Helsepersonell innen hjemmebaserte tjenester, ledere og andre som på ulike nivåer arbeider med personer med demens eller med planlegging og organisering av tjenestekjeden. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Konferansen egner seg godt å kombinere med kurset Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens Forankring, etablering, og drift som arrangeres samme sted dagen etter. Trondheim/Stjørdal Sted Rica Hell Hotel, Stjørdal Dato 1. juni 2015 Timetall 6 7 Antall deltakere kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 28. april 2015 Tor Atle Rosness Tidstyven hva det vil si å få demens i ung alder Boken omhandler yngre personer med demens. Det er lagt vekt på å skrive en bok som er preget av populærvitenskapelig innhold, forståelig og stimulerende også for dem som ikke har en helse faglig bakgrunn, men med interesse for å lese om yngre personer med demens. Yngre personer med demens og deres pårørende har behov for skreddersydd behandling fra helseapparatet. ISBN sider kr 170,- tlf

15 KONFERANSE Demensteam Konferansen tar sikte på å samle demensteam og demenskoordinatorer som arbeider med utredning og diagnostisering av personer med demens i kommunehelsetjenesten. Hensikten med konferansen er å gi faglig påfyll om relevante emner og spre erfaringer. Målgruppe: Helsepersonell og leger i etablerte demensutredningstilbud i kommunehelsetjenesten. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato september 2015 Timetall 10 Antall deltakere * kr inkl. konferanseavgif, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 21. juni 2015 * Konferansen er subsidiert av Helsedirektoratet som en del av videreføring av satsingsområdene i Demensplan Dawn Brooker Personsentrert demensomsorg Veien til bedre tjenester Personsentrert omsorg er blitt et populært begrep i demensomsorgen, men det har til nå vært lite litteratur på norsk om temaet. I denne boken presenterer psykolog og professor Dawn Brooker en oppsummering av sosialpsykologen Tom Kitwoods omsorgsfilosofi i det hun har kalt VIPS rammeverket. Boken er et viktig bidrag til å forstå person sentrert omsorg og bør leses av alle som arbeider med personer med demens. ISBN sider kr 290,- tlf

16 TEMAKURS Lær å bruke Dementia Care Mapping (DCM) modul 1 Dementia Care Mapping (DCM) er en systematisk metode for utvikling og evaluering av kvaliteten i demensomsorgen og anses som et velegnet redskap for systematiske kvalitetsforbedringer. Målet er utvikling av personsentrert demensomsorg og hovedtema er kvaliteten på omsorgsrelasjonen mellom personalet og pasientene. Metoden omfatter detaljerte og systematiske observasjoner av beboere i sykehjem, dagsenter eller tilrettelagte boenheter for personer med demens. Observasjonene munner ut i en grundig tilbakemelding til personalet. I forlengelsen av denne tilbakemeldingen settes det opp en tiltaksplan for forbedring av omsorgen. Første modul i DCM-utdanningen, Lær å bruke DCM, er et tre dagers basiskurs der kursdeltakerne lærer seg bruken av DCM-metoden. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen og kursdeltagere vil bli sertifiserte til å kunne bruke DCM etter regler utarbeidet av Universitetet i Bradford. Det er en fordel at minst to personer fra hver organisasjon deltar. Målgruppe: Det settes ingen krav til fagutdanning eller forkunnskaper for å gå kurset, men det er en fordel at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om demens og erfaring fra demensomsorg. Kurset egner seg for helse- og omsorgspersonell som arbeider med eller er opptatte av fagutvikling, veiledning og kvalitetsforbedring innen demensomsorgen. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi samt tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Det kan også søkes godkjent for andre faggrupper. Trondheim/Stjørdal Sted Rica Hell Hotel, Stjørdal Dato september 2015 Timetall 24 Antall deltagere cirka kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 21. juni

17 TEMAKURS Utredning av demens i kommunehelsetjenesten Kursdagen tar for seg utredningsverktøy til bruk ved demensutredning hos hjemmeboende og personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og teoretisk og praktisk gjennomgang av aktuelle verktøy og metoder. Kurset kan tas som enkeltstående kurs, men egner seg godt sammen med kurset Etablering og organisering av demensteam som arrangeres samme sted dagen etter. Målgruppe: Helsepersonell i kommunehelsetjenesten som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med kartlegging og utredning av personer med demens. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Trondheim/Stjørdal Sted Rica Hell Hotel, Stjørdal Dato 12. oktober 2015 Timetall 6 Antall deltakere * 700 kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 9. september 2015 * Kurset er subsidiert av Helsedirektoratet som en del av videreføring av satsingsområdene i Demensplan FILM INFORMASJONSFILM Utredning av demens En film for deg som skal til utredning og dine nærmeste Filmen er laget som informasjon til personer med begynnende kognitiv svikt og deres pårørende for å vise hva en demensutredning inneholder. ISBN min. kr 50,- tlf

18 TEMAKURS Etablering og organisering av demensteam Demensteamet er sett som motor i tilbudet til personer med demens i kommunen. Etablering av demensteam er derfor et satsingsområde i Demensplan Kurset vil ta for seg etablering og organisering av demensteam i kommunehelsetjenesten, og gir en innføring i modeller for organisering, hvilke arbeidsoppgaver et demensteam bør ha og gir praktiske eksempler. Kurset kan tas som enkeltstående kurs, men egner seg sammen med kurset Utredning av demens i kommunehelsetjenesten som arrangeres samme sted dagen før. Målgruppe: Ansatte i demensteam og administrative ledere i kommuner som er i ferd med å etablere eller som nylig har opprettet et demensteam. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i samfunnsmedisin, allmennmedisin, geriatri og alders- og sykehjemsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenninger etter gjennomgått kurs. Trondheim/Stjørdal Sted Rica Hell Hotel, Stjørdal Dato 13. oktober 2015 Timetall 6 Antall deltakere * 700 kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 9. september 2015 * Kurset er subsidiert av Helsedirektoratet som en del av videreføring av satsingsområdene i Demensplan

19 TEMAKURS Kognitiv svikt og demens hos personer med innvandrerbakgrunn Hovedfokus på kurset vil være vurdering og oppfølging av kognitiv svikt og demens hos personer med innvandrerbakgrunn og varierende utdanningsnivå. Det forutsettes at deltagerne har erfaring med utredning og/eller oppfølging av kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsetnisk bakgrunn. Målgruppe: Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og andre som har erfaring med utredning og oppfølging av personer med kognitiv svikt og demens. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanninger i fagområdene allmennmedisin, psykiatri, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi og indremedisin. Kurset vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato 28. oktober 2015 Timetall 7 8 : kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Antall deltagere Ansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Påmeldingsfrist 27. september

20 NYHET ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud som en del av et helhetlig omsorgstilbud til personer med demens To dagers konferanse om dagaktivitetstilbud Konferansen vil ha fokus på erfaring fra dagaktivitetstilbud til personer med demens, tilbudets innhold med eksempler samt erfaringer fra kommuner. Det vil spesielt legges vekt på aktiviteter, pårørendesamarbeid, helhetlig tiltakskjede og samarbeidet mellom tjenestenivåene og frivillige. Demensplan 2015 hva har skjedd og hvor går veien videre? Målgruppe: Aktivitører, ergoterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, vernepleiere, ledere, politikere og andre interesserte. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. OSLO Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato november 2015 Timetall 12 Antall deltagere * 1400 kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 14. oktober 2015 * Konferansen er subsidiert av Helsedirektoratet som en del av videreføring av satsingsområdene i Demensplan Grethe Berg Måltider er mer enn mat Personer med demens i dagaktivitetstilbud Temaheftet er laget for å gi gode ideer til hvordan måltidene kan tilrettelegges i dagaktivitetstilbud for personer med demens. Måltidet er et tiltak uten store kostnader som kan bidra til en positiv atmosfære som kan smitte over på miljøet i dagaktivitetstilbudet generelt. ISBN sider kr 60,- tlf

21 LANDSKONFERANSE Demensdagene 2015 Demensdagene er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses største årlige arrangement. Konferansen har et tverrfaglig fokus der programmet består av plenumssesjoner, tematiske symposier og symposier tilrettelagt for ulike yrkesgrupper. Vi vil også i år arrangere workshops første dag, der det vil åpnes for disku sjoner. Konferansen bringer kunnskap som belyser «state of the art» på ulike områder, og nasjonale og utenlandske eksperter inviteres som forelesere. Målgruppe: Konferansen er tverrfaglig og åpen for personell i kommuner og helseforetak som har ansvar for utredning, behandling og omsorg for personer med demens, planleggere, pleie- og omsorgssjefer og ansvarlige for utdanning og kompetanseheving. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Konferansen vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. I tillegg søkes konferansen godkjent som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefag arbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato desember 2015 Timetall 15 Antall deltakere kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 1. november 2015 Se også: Virksomhetsintern opplæring i demensomsorg: ABC-modellene side 36 Tvang helst ikke.. side 41 Helsefagarbeiderutdanning med ABC til fagbrev side 47 Fagskolen aldring og helse side 48 21

22 Alderspsykiatri TEMAKURS Psykiske lidelser i eldre år Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primærhelsetjenesten, både i og utenfor institusjon og som møter pasienter med angst og depresjon. Kursets hovedfokus vil være depresjoner, angstlidelser og psykoser som debuterer i eldre år. Både utredning og behandling vil bli belyst. Kurset inneholder forelesninger og diskusjon. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Kurset vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato 2. mars 2015 Timetall 7 Antall deltagere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 28. januar 2015 Demens & Alderspsykiatri Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri Det eneste uavhengige fagtidsskriftet i Norden på dette området. Går i dybden og i bredden! Bestilling av tidsskriftet E-post Telefon Fire utgaver årlig. Abonnement per år: Norge: kr 380,- Norden for øvrig: kr 440,- 22

23 LANDSKONFERANSE Landskonferanse i alderspsykiatri 2015 Hvert år siden 1991 har det vært arrangert en landskonferanse for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten. Målet har vært å styrke det faglige miljøet i norsk alderspsykiatri gjennom å gi en faglig oppdatering og utveksle erfaringer. Konferansen arrangeres på omgang blant de alderspsykiatriske avdelingene som har ansvar for arrangementet sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Invitasjon til konferansen sendes direkte til de alderspsykiatriske miljøene. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videre utdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Konferansen vil også søkes godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Ålesund Sted Rica Parken Hotel, Storgt. 16 Dato april 2015 Timetall 15 Deltakere Cirka kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før konferansens start Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Helse Møre og Romsdal HF, Alderspsykiatrisk seksjon og Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Påmeldingsfrist 9. mars

24 TEMAKURS FOR LEGER Alderspsykiatri i praksis Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger som ønsker mer kunnskap om alderspsykiatriske problemstillinger. Med samhandlingsreformen vil kommunene få større ansvar for behandling av sine eldre pasienter. Kompetanseøkning i kommunene for å kunne yte god helsehjelp til egne innbyggere er et satsingsområde. Tema for dag en er demens, forskjellige demenssykdommer og nevropsykiatriske symptomer, mens dag to er viet depresjon, psykoser og delirium hos eldre. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11 Tid september 2015 Timetall 15 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 19. august 2015 TEMAKURS Rus og legemiddelavhengighet hos eldre Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primær- og spesialisthelsetjenesten og som møter eldre pasienter med rusproblematikk eller legemiddelavhengighet, eller hvor det kan foreligge slike problemer. Hovedfokus vil være alkohol- og legemiddelavhengighet hos eldre. Kurset vil omhandle ulike former for avhengighet samt bruk av screeningverktøy for å oppdage alkoholproblemer og legemiddelavhengighet. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Kurset vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og fagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. 24

25 Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11 Tid 12. november 2015 Timetall 7 Deltakere Kursansvarlig Påmeldingsfrist 12. oktober kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse NETTVERKSSAMLING Alderspsykiatrisk forskningsnettverk Møtet i Alderspsykiatrisk forskningsnettverk er et årlig arrangement tilrettelagt for deltakere som enten planlegger eller er i gang med forskningsprosjekt i alderspsykiatri. Primært henvender møtet seg til personer som arbeider i spesialisthelsetjenesten, men er åpent for andre som er aktivt involvert i alderspsykiatrisk forskning for eksempel representanter fra høgskoler eller sykehjem. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Tid 17. november 2015 Timetall 7 Deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 17. oktober 2015 Se også fjernundervisning: PsykIT Fjernundervisning i alderspsykiatri side 46 For bestilling og mer informasjon: tlf

26 Utviklingshemning og aldring BASISKURS Aldring hos personer med utviklingshemning Basiskurset er et praktisk kurs som primært er rettet mot personell som arbeider i kommunehelsetjenesten med eldre personer med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over tre dager. Kurset gir innføring i og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer som for eksempel demens, miljøarbeid og utfordrende atferd. Også temaer som identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende arbeid, livshistorien og livsavslutning blir berørt. Kurset har et gjennomgående fokus på etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene. Basiskurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Hver kursdeltaker mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer og eventuelle artikler som anvendes i løpet av kurset. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Kommunene oppfordres til å søke Fylkesmannen om støtte til kurs og kompetansehevende tiltak. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato januar 2015 Tid Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 11. desember 2014 Obs! Stavanger Sted Attende AS, eget kurslokale Dato september 2015 Tid Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Attende AS Påmeldingsfrist 22. august

27 TEMAKURS Utviklingshemning og aldring utfordringer i VTA og arbeidssentra Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette. Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert. Kurset er lagt opp med forelesninger og erfaringsutvekslinger. Hver deltager mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Kommunene oppfordres til å søke Fylkesmannen om støtte til kurs og kompetansehevende tiltak. Bergen Sted Scandic Bergen Airport, Kokstadflaten 2 Dato 27. januar 2015 Timetall 7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 14. desember 2014 Obs! Jeanette Engeland Mot slutten av arbeidslivet Tilrettelegging ved yrkesvalg for personer med utviklingshemning Trykket versjon: ISBN sider kr 60,- PDF på nettet: ISBN Gratis tlf

28 TEMAKONFERANSE Den 6. Nasjonale temakonferansen om utviklingshemning og aldring Utviklingshemning og psykiske lidelser i eldre år Levealderen for personer med utviklingshemning øker og det fører til større behov for å forstå aldersrelaterte problemer. Personer med utviklingshemning har generelt en høyere risiko for å utvikle psykiske sykdommer enn hva som er vanlig i befolkningen. Det kan være en psykisk lidelse som har vært til stede store deler av livet, eller har utviklet seg i alderdommen. Årets temakonferanse tar opp viktige spørsmål om psykiske lidelser hos voksne og eldre personer med utviklingshemning. Hva vet vi om årsaker og sammenhenger? Hvordan mestrer en person som både har en utviklingshemning og en psykisk sykdom hverdagen? Hvilke utfordringer er det å stille en riktig diagnose? Hva er den beste behandlingen og oppfølgingen som bør tilbys? Landets dyktigste fagpersoner på området vil ta for seg de vanskelige spørsmålene og svare med det siste innen norsk og internasjonal forskning om temaet og ikke minst sine egne erfaringer. Målgruppe: Konferansen er tverrfaglig og vil være interessant for alle faggrupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for utredning, diagnostisering og oppfølging av personer med utviklingshemning. Konferansen vil også være aktuell for interesseorganisasjoner, ansatte i arbeidssentra og i bedrifter med VTA-tiltak rettet mot personer med utviklingshemning. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. * Denne temakonferansen kan med fordel kombineres med temakonferansen; Psykiske plager og lidelser ved aldring for personer med funksjonshemning som arrangeres samme sted, dagen etter. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato 20. oktober 2015 Timetall kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Antall deltakere Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 18. september 2015 Se også: Bedriftsintern opplæring Tvang og makt i arbeidet med personer med utviklingshemning s. 40 Oppdragskurs Utviklingshemning og aldring s

29 Ny revidert utgave av læreverket om aldring hos personer med utviklingshemning Lærebok 412 sider kr 380,- Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard (red.) LÆREBOK Utviklingshemning og aldring Levealderen for personer med utviklingshemning øker og flere enn før blir gamle. Dette medfører nye muligheter og utfordringer, både for personene med utviklingshemning selv, deres familier og helseog omsorgstjenestene. Kompetansen innen fagområdet må økes for å sikre personer med utvik lingshemning en verdig aldring. Boka har et hovedfokus på fysisk og psykisk helse i alderdommen, der sentrale temaer som aldringsprosessen hos ulike syndromgrupper, miljø behandling, tilrettelegging og juridiske spørsmål belyses bredt. Boka henvender seg til personer med helsefaglig høgskoleutdanning og studenter på helse- og sosialfaglige høgskoler. Men også andre som arbeider med eller skal gi tjenester til eldre med utviklingshemning, vil ha nytte av boka. Boka er trykket i farger, har et omfattende stikkordsregister og fyldige referanselister. ISBN sider kr 380,- tlf

30 Funksjonshemning og aldring TEMAKONFERANSE Psykiske plager og lidelser ved aldring for personer med funksjonshemning Årets temakonferanse har fokus på psykisk helse ved aldring med funksjonshemninger. Med aldringsprosessen følger biologiske endringer som gjør at eldre kan ha redusert fysiologisk reservekapasitet. Det kan føre til økt sårbarhet for fysiske og psykiske plager og lidelser. Det kan inntre sosiale forandringer, som utgang av arbeidslivet tidligere enn forventet. For mennesker med funksjonsnedsettelser kan fysisk aldring sette inn tidligere enn hos andre og føre til at tidligere etablerte former for mestring eller tilrette legging ikke lenger duger. På temakonferansen rettes søkelyset mot psykiske og fysiske utfordringer under aldringen og hvordan man kan gi best mulig bistand og støtte til selvhjelp. Videre belyses temaer som psykisk helse og psykiske lidelser hos eldre, samt sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse ved aldring for den enkelte og de som skal gi bistand. Målgruppe: Konferansen er tverrfaglig og vil være interessant for alle faggrupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for utredning og behandling, helse- og omsorgstjenester, og bistand til personer med funksjonshemning. Konferansen vil også være aktuell for personer med funksjonshemning, pårørende og interesseorganisasjoner. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Konferansen vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. * Denne temakonferansen kan med fordel kombineres med temakonferansen; Utviklingshemning og psykiske lidelser i eldre år som arrangeres samme sted, dagen før. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Tid 21. oktober 2015 Timetall 7 Antall deltakere kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 18. september

31 Geriatri BASISKURS Geriatri Basiskurset har 18 undervisningstimer fordelt på tre dager, og omfatter innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Eksempler på temaer som vil bli gjennomgått er generell geriatri, atypisk sykdomspresentasjon hos gamle, medikamenter og bivirkninger, fall og delirium. Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, i ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Tynset Sted Tynset Dato februar 2015 Tid Kl Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, kaffe og enkel lunsj alle dager Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Fjellhelse i Nord-Østerdal og Tynset Studie- og Høgskolesenter Påmeldingsfrist 5. januar 2015 Kristiansand Sted Kristiansand Dato mai 2015 Tid Kl Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, kaffe og enkel lunsj alle dager Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Kristiansand kommune Påmeldingsfrist 20. april

32 TEMAKURS Ernæringssvikt hos gamle Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger for eksempel geriatere, nevrologer og generelle indre medisinere. Kurset er også for ernæringsfysiologer og sykepleiere med interesse for ernæring hos eldre. Hensikten med kurset er å gi oppdatert kunnskap om betydningen av underog feilernæring hos eldre, og om hvordan disse tilstandene kan identifiseres, utredes og behandles. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. I tillegg søkes kurset godkjent til klinisk fagstige i sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11 Dato mars 2015 Timetall 15 Deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Påmeldingsfrist 22. februar

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud KursKatalog Kurs, konferanser og studietilbud 2014 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Virksomheten

Detaljer

KURS KATALOG 2016. Kurs, konferanser og studietilbud

KURS KATALOG 2016. Kurs, konferanser og studietilbud KURS KATALOG 2016 Kurs, konferanser og studietilbud Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring

Detaljer

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud KursKatalog Kurs, konferanser og studietilbud 2013 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33 33 21 53 E-post: post@aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no

Detaljer

Kurs og konferanser 2017

Kurs og konferanser 2017 Kurs og konferanser 2017 DEMENS ALDERSPSYKIATRI UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING FUNKSJONSHEMNING OG ALDRING GERIATRI Kurs og konferanser 2017 Aldring og helse har omfattende kursvirksomhet over hele landet.

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping 10., 11., 12. oktober og 22. november 2017 www.aldringoghelse.no Lær å bruke Dementia Care Mapping Dementia Care Mapping (DCM) er en systematisk metode for

Detaljer

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud KURSKATALOG Kurs, konferanser og studietilbud 2012 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33 33 21 53 E-post: post@aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

KURS. katalog. Kurs, konferanser og studietilbud. Oppdatert juni 2011

KURS. katalog. Kurs, konferanser og studietilbud. Oppdatert juni 2011 KURS katalog 2011 Kurs, konferanser og studietilbud Oppdatert juni 2011 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Psykiatrien i Vestfold HF Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33

Detaljer

Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping Invitasjon Dementia Care Mapping Comfort Hotell Holberg, Bergen 2.-4. november 2010 DCM-metoden, Dementia Care Mapping er en metode som setter fokus på hva som skjer i selve kjerneytelsen til personer

Detaljer

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen Bodø, oktober, 2014 Demensplan 2015 Per Kristian Haugen Demensplan i 2007 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak Demensplan 2007-2015 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

2010 Kurs, Konferanser Studietilbud

2010 Kurs, Konferanser Studietilbud 2010 Kurs, Konferanser Studietilbud Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse består av enhetene Nasjonalt kompetansesenter for demens Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Alderspsykiatri

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen

God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen Knut Engedal, professor, MD, PhD Fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 Invitasjon Konferanse Hukommelsesteam Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 www.aldringoghelse.no Konferanse Hukommelsesteam Konferansen tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad Innhold Kapittel 1 Å møte personer med demens........................ 13 Kari Lislerud Smebye Hensikten med boka................................... 13 Kunnskapsbasert praksis...............................

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til inspirasjonskonferanse God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne Yngvar Andersen er konferansens motivator

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift INNHOLD Forord Innledning Viktig å vite Etablering av et demensteam Demensteam i Oslo Demensteamets oppgaver Tilbud til personer med demens Samarbeid

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Yngre personer med demens

Yngre personer med demens Oslo, 14. juni, 2013 Yngre personer med demens erfaringer fra Utviklingsprogrammet Per Kristian Haugen Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : 1 200 1 500 Faktisk

Detaljer

Mona Michelet

Mona Michelet Mona Michelet 02.03.2016 Norge har som ett av få land gitt ansvaret for demensutredning av personer over 65 år til primærhelsetjenesten. Demensutredning bør skje i et samarbeid mellom fastlegen og kommunens

Detaljer

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse 1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2 Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift.

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift. ABC-opplæringen Kompetanseløft 2020 Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift www.aldringoghelse.no Versjon 1-2017 Alle bilder: Martin Lundsvoll, Aldring og helse Sikre nasjonal kompetanseoppbygging ved kunnskapsspredning

Detaljer

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Demensteam Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Hva skal dere få vite i dag? Hvordan er dagens demensteam organisert og hva gjør de? Hvordan ønsker vi at det skal være?

Detaljer

Mål og midler i kommunens arbeid med demenspasienter demensteam som motor i kommunalt demensarbeid

Mål og midler i kommunens arbeid med demenspasienter demensteam som motor i kommunalt demensarbeid Mål og midler i kommunens arbeid med demenspasienter demensteam som motor i kommunalt demensarbeid Knut Engedal Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Kommunale tilbud Demensteam Aktivitetstilbud

Detaljer

Miljøarbeid for eldre

Miljøarbeid for eldre Miljøarbeid for eldre Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen SOR konferansen 26. oktober 2017 Bøker og materiell om temaet 1 Tilrettelagt

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

ABC-opplæring. Introduksjon Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten

ABC-opplæring. Introduksjon Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten ABC-opplæring Introduksjon 2017 Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten Fra alderspsykiatriens ABC til Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC 22.000 deltakere i ABC opplæringen Demensplan

Detaljer

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning 7 Innhold Del 1 - Utviklingshemning Kapittel 1 Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard En god aldringsprosess... 16 Modeller for god aldring... 17 Tiltak for å oppnå god aldring... 18 Bokens oppbygging...

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Søknad om prosjektmidler

Søknad om prosjektmidler Søknad om prosjektmidler Prosjektets navn: Helseoppfølging av personer med utviklingshemning - et treårig utviklingsprogram Tema: Utvikle og implementere retningslinjer for helseundersøkelser og samhandlingsmodeller

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Demensteam => Utredning/Kartlegging

Demensteam => Utredning/Kartlegging Demensteam => Utredning/Kartlegging Hva har vi, hva trenger vi, hvor står vi og hva gjør vi? Erfaringer? Eva Lundemo 25.04.14 Hvorfor utredning? En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Psykisk helse og utviklingshemming

Psykisk helse og utviklingshemming Regional Fagkonferanse 27.november 2015 Psykiske lidelser og utfordrende atferd «Mitt livs ABC» Psykisk helse og utviklingshemming Lise Øverland, Psykiatrisksykepleier, MSc, Prosjektleder Aldring og helse

Detaljer

E l d r e o m s o r g e n s A B C. Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

E l d r e o m s o r g e n s A B C. Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper E l d r e o m s o r g e n s A B C Eldreomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Eldreomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til bedriftsintern

Detaljer

Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens.

Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. KLØVERÅSENSEMINARET systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. Birgitte Nærdal 2. JUNI 2016 Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. Etter en demensutredning blir

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon Velkommen til introduksjon BETTY SANDVIK DØBLE 2014 Introduksjon til ABC modellen Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014 19 fylker 428 kommuner Befolkning i Norge April 2014 5 124 383 ca 4,5

Detaljer

Kurs Konferanser Studietilbud

Kurs Konferanser Studietilbud Kurs Konferanser Studietilbud 2009 Informasjon Informasjon KOMPETANSESENTERET INFORMERER Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ble opprettet i 1997 etter et Stortingsvedtak initiert av Stortingets

Detaljer

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark 5. april 2017 Birgitte Nærdal Prosjektmedarbeider Aldring og helse Demenskoordinator, Grimstad kommune «Diagnostisering er avgjørende

Detaljer

Dato: 20.08.2015. Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Solfrid R. Lyngroth Arkivkode:

Dato: 20.08.2015. Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Solfrid R. Lyngroth Arkivkode: Oslo kommune Geriatrisk ressurssenter Dato: 20.08.2015 Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Solfrid R. Lyngroth Arkivkode: Høringsuttalelse på utkast til Demensplan 2020. 1. Generelle innspill Geriatrisk

Detaljer

Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA

Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA 3.- 4. FEBRUAR 2015 OPPLÆRING I VIPS PRAKSISMODELL LITT OM KURSET I anledning videreføringen av Utviklingsprogrammet for miljøbehandling,

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble Rapportering 2013 Demensplan 2015 Betty Sandvik Døble 02.03.2014 Per 31.12.2013 Kommuner med ABC 2007-13 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 391 372 345 280 210 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Per 31.12.2013

Detaljer

Tverrfaglig utredning av demens hos. personer med utviklingshemning

Tverrfaglig utredning av demens hos. personer med utviklingshemning Tverrfaglig utredning av demens hos personer med utviklingshemning Vestre Viken HF Habiliteringssenteret Lisa Ingebrethsen Berit Lien 2012 Pasientforløp Tverrfaglig utredning av demens hos personer med

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Forslag om nasjonale faglig retningslinjer for utredning og behandling av personer med demens og deres pårørende Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Demens

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet

Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF Bakgrunnen for DemiNor Målet er at alle kommuner i 2015 skal ha satt

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Demensplan 2015-2020

Demensplan 2015-2020 Demensplan 2015-2020 Illustrasjonsfoto Colourbox Rissa kommune Helse- og omsorgstjenesten INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og målsetting... 3 1.2 Arbeid med demensplan... 4 1.3 Videre arbeid med

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

Fastlegens rolle ved utredning og oppfølging av personer med demens

Fastlegens rolle ved utredning og oppfølging av personer med demens Fastlegens rolle ved utredning og oppfølging av personer med demens Bjørn Lichtwarck spesialist i allmennmedisin/komp.alders og sykehjemsmedisin Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter Sykehuset Innlandet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Studiebevis OTTATT. Randi Derås

Studiebevis OTTATT. Randi Derås Studiebevis OTTATT Demensomsorgens ABC Randi Derås har i tidsrommet 25.10.2011 til 04.06.2012 deltatt i tverrfaglig studiegruppe med gjennomgang av studiematerialet Perm 1 Dato: 11.04.2013 ck,11/146t,14.

Detaljer

Demensplan En oversikt. Geir Selbæk Forskningssjef Aldring og helse

Demensplan En oversikt. Geir Selbæk Forskningssjef Aldring og helse Demensplan 2020 En oversikt Geir Selbæk Forskningssjef Aldring og helse "Ikke snakk over hodet på oss. Hender at legen snakker med hu og ikke meg, da føler jeg meg litt på sidelinja altså. Da er det lov

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011.

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. Forset omsorgssenter 2653 Vestre Gausdal Tlf: 61 24 89 00 Fax:.61 24 89 01 www.gausdal.kommune.no. Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. 1. Utredning av brukere med tanke

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Last ned Nevropsykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nevropsykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Nevropsykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nevropsykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Nevropsykiatri Last ned ISBN: 9788205412149 Antall sider: 228 Format: PDF Filstørrelse: 21.20 Mb Innføringsbok i nevropsykiatri. Boken tar utgangspunkt både i nevrologi og i psykiatri, og knytter

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn D E M E N S P L A N 2 0 2 0 KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn Forord I svømmehallen har jeg ikke demens. Der er jeg som andre! Det sier en av dem som har kommet med innspill til den nye demensplanen.

Detaljer

Last ned Nevropsykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nevropsykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Nevropsykiatri. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nevropsykiatri Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Nevropsykiatri Last ned ISBN: 9788205412149 Antall sider: 228 Format: PDF Filstørrelse:35.52 Mb Ny norsk innføringsbok i Nevropsykiatri. Interessen for hjernens funksjoner og forståelse av emosjonelle

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer