Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift."

Transkript

1 Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 1, sesongen Dato og kl.: Mandag 1.september 2014, kl Sted: Varmestua Innkalling sendt til: Styret og oppmenn Til stede: Rune Helland, Øyvind Skarholt, Eivind Selvig, Svein Olav Bø, Frank Westad, Alexander Trampe-Kindt, Jon Solsrud, Inger-Hilde Hjelme, Norunn Saure, Per Ola Ulseth, Kristian B. Sveen, Marianne Bø, Monica R. Iversen, Elin Espe og Kari Madslien (referent) Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen Eivind ønsket velkommen til ny sesong og gjennomgikk organisasjonen. Ingen store endringer fra i fjor i forhold til struktur og innhold. Opprettholder møter med deltakelse av styre + oppmenn inntil videre, vil muligens bli endret dersom det kommer på plass en administrativ ansatt. 2 Påmeldingsportal Fortsetter med samme påmeldingsportal som i fjor. Noen endringer ønsket: Endring i adressefelt (gate/vei) Spesifisering av hva familiemedlemskap innebærer Ta med «Aktive faste verv» eller lignende for å inkludere oppmenn, styre, Multisportskomite osv. Det vil lages en PDF til hver gruppe med påmeldingene til dugnad slik at alle kan se hva de har meldt seg på (legges på hjemmesiden). Vil fjerne de ulike dugnadsalternativer når de blir «fulle». Ønskelig med innbyrdes bytte dersom påmeldt dugnad ikke passer. Frist for påmelding: onsdag 15.oktober. Forslag til uendret treningsavgift. Forslag om å lage en fordelsbeskrivelse for foreldretrenere for å synliggjøre hva klubben gir (gavekort, redusert pris på Skeikampen, trenerkurs, ). Samtidig presisere at det bør være interesse og egen motivasjon som ligger til grunn for å ta på seg trenerverv. 3 Sportslig utvalg SU fikk i oppdrag å lage en sportslig strategisk plan der Kjelsåstrappen står sentralt. Eksempel på presentasjon fra alpingruppa ble vist kan være en mal for langrennsgruppa. Eivind sender presentasjon han holdt på Skeikampen i fjor høst. Rune Sportslig utvalg har opprettet en facebook-side for trenere (kalt «kjelsås langrenn trenere», kommer opp når man søker på facebook). Denne må markedsføres for alle trenere!

2 Plan for Trenerforum distribuert. Starter 4.sept med kurs med Pål Gunnar Mikkelsplass på NIH (målgruppen er trenere for 03 og eldre + utøvere 15/16 og eldre). Trenerforum med Marianne Myklebust 8.sept, dette er også første del av trener 1 kurs (aktivitetslederkurs). Kjelsås kjører dette kurset over 3 kvelder. På adresseskjemaet for trenere/oppmenn bør trenerkompetanse føres opp. Bør sjekke om trenerkursene kommer inn under Voksenopplæring slik at klubben kan få økonomisk støtte til gjennomføringen. Ressurspersonene som Kjelsås samarbeider med bør presenteres bredere da det ikke er alle som kjenner dem fra før. Kari Elin Rune 4 Gruppegjennomgang Ungdomstrenere er på plass for 2001, 2002 og /16 mangler fortsatt trenere, men har to aktuelle kandidater. Kjelsås har de siste årene hatt en gruppe seniorløpere (5-10 stk). Disse har stort sett vært knyttet til ulike private team og/eller bodd i andre byer ifbm. studier. Kjelsås har holdt et svært nøktern Sr.- opplegg i gang prioritert å støtte løperne økonomisk med team avgifter, avholdt noen treningssamlinger og gitt god smørestøtte på renn. I sesongen er det trolig kun 4 sr.-løpere som satser på NC, NM, mv. på høyt nivå. I årene som kommer er det imidlertid store Jr.-kull som nærmer seg og blir Sr.-løpere. Det er nødvendig å bygge opp et mer synlig tilbud i klubben, og man håper disse løperne dermed blir igjen i klubben og ikke minst ønsker å satse. Det er viktig at det er et godt seniortilbud og noe å se frem til videre for den store gruppen juniorer vi har i dag. Det bygges opp en gradvis økning i Sr.-tilbudet, men med Jr.- treningene som navet/kontinuiteten. Det er lagt opp til en egen seniortrening i uken (gjennom sesongen 2014/15). De eldste Jr.- løperne (f1995) har tilbud om å bli med på treningene med NAO2- gruppen knyttet til Nydalen vgs. Kristian Bjune Sveen er hovedtrener for Jr., og vil ha et koordinerende ansvar for Sr.- treningene. Tett samarbeid med Lars Tønsager. 2008: Da dette er ny gruppe i år trengs det en kort opplæring for at de skal komme i gang. Jon vil forsøke å verve oppmann/trenere dersom han får tips om aktuelle foreldre. 2007: Trenerne fortsetter + minst 1 ny trener, oppmann fortsetter, 110 barn (kun ett barn bekreftet sluttet siden i fjor). 2006: Trenerne fortsetter, forventer samme antall barn som i fjor. 2003: Trenermøte onsdag 2.sept. Bra liste med trenere. Mange deltakere på Multisportuka. Noen rulleskikvelder planlagt fremover, full start etter høstferien Jon

3 2002: Startet ved skolestart. Variert trening. Samling planlagt sammen med 2001 på Beitostølen førstkommende helg. Trenersituasjonen bra. 2001: Godt i gang med trening etter ferien. Rulleski + Nordre Aker O2-treninger. Tilstrekkelig antall trenere, snaut 50 barn. 15/16: Oppstart med Multisportuka (30 av 50 deltok). Startet for fullt i uke treninger i uka, samling på Beitostølen for en drøy uke siden. Junior: Gruppen øker fra ca. 20 til ca. 30 denne sesongen. Positivt med samarbeid inn i senior. Rundt 20 på trening, veldig motiverte. Fellestrening tirsdag, torsdag og søndag + tilbud på Nydalen vgs. mandag og onsdag. Største klubben i Team Kollen. Turgruppa: Hard kjerne som trener sammen, økende antall utover høsten. Treningstider og oppmøtested må inn i aktivitetsoversikten. Frank/Jon Søndagstreninger for alle grupper fra ca. 12 år hver søndag kl.10 fra Langsetløkka. Samlingene på Beitostølen bør etableres som faste og tas inn i Årshjulet. «Oppskriften» bør legges inn av oppmennene som har organisert disse turene. Eivind presiserte at det er viktig at det ikke er for mye samlinger for tidlig, det skal også være noe nytt å oppleve når man blir eldre, noe å glede seg til. Inger Hilde 5 Klubbtøy Avtalen med Swix gikk ut i år. Det er innhentet alternativt tilbud og inngått ny avtale med Trimtex med bedre betingelser. Bestillingsordning blir omtrent som tidligere. Prøvekvelder på klubbhuset, bestilles og betales på nett, sendes i posten (hentes på Coop). Dato for prøvekveld viktig å få lagt ut på hjemmesiden tidlig!! (forslag: bestillingsfrist 15.oktober, prøvekveld uken etter høstferien + mandag 13.oktober, kl.18-21). Med 6 ukers leveringstid vil levering da være på plass før samling på Skeikampen. Foreløpig ikke bestemt hva som skal gjøres med restopplaget av Swix-klær. Møte avtalt med Milslukern 2.sept der man vil finne ut hvor mye det er, størrelsesutvalg osv. Norunn Eivind Ingen absolutte krav til hvem som MÅ bruke Trimtex-klær (de som får gratis klær forpliktes til å bruke dem). Bundebygg-avtale forlenges. Reforhandling av avtale med Milslukern. Eivind/Øyvind

4 Det fremkom ønske om dunjakker også i nettbutikken. Det er to kvaliteter, men kun en egner seg som klubbjakke. Denne blir lagt inn i nettbutikken (ensfarget blå med Kjelsås logo foran og navnet nederst på ryggen, trolig ikke sponsormerker) Avklart og blir tatt inn 6 Skeikampenlotteriet 7 Nærsamling og dugnad 8 Multisportuka - oppsummering 9 Årshjulet 2014/ Nytt fra anleggskomiteen Sommerkolleksjon planlegges til våren. Samling på Skeikampen 5-7.desember. Trenger gevinster til lotteri! Stort og smått ønskelig. Alt sendes Svein Olav. Se e-post fra Svein Olav. Loddprisen er i år økt til 5 kroner (loddbøker med 300 lodd). Salgsperiode vil være ca. 15.oktober til 15.november. Frank lager påmelding til samlingen på deltager.no. Norunn og Øyvind sjekker opp premier hos Trimtex. Planlagt lørdag 11.oktober. Forslag til invitasjon er utarbeidet av Jon. Trenerne blir hovedansvarlige for hver av gruppene. Komiteen har gjort en kjempejobb, og Multisportuka ble også i år glimrende gjennomført med nesten 200 deltakere. Oppsummeringsmøte er planlagt, eventuelle innspill sendes til Jon. Utkast revideres med riktige datoer der dette er aktuelt men gjørs mest mulig generelt. Linderudkollen: Tilstrekkelig antall anbud kommet inn. Avtale inngås om kort tid med entreprenør. Vil gjøre ferdig stadionområdet og en løypesløyfe nå før vinteren. Snøkanoner bestilt, leveres i november. Arbeidet med parkering vil settes i gang tidlig. Mye hogst gjennomført i området allerede. Langsetløkka/hinderløype: Nærmest ferdigstilt. Mangler plattinger og å kjøre på flis, dette vil organiseres ved dugnad. Veldig bra gjennomføring av prosjektet. Alle Frank Norunn /Øyvind Oppmenn og trenere Oset: Det vil bli anleggstrafikk igjen på turveien Oset-Brekke, noe som medfører utfordringer når det gjelder rulleskitrase/trening, antatt fra sommer Eivind bruker dette som argument i sin bearbeiding av kommunen for å få asfaltering i deler av nyanlegget på Linderudkollen. Her må det også skje avklaringer ifht. Markaloven og departementet. 11 Hovedlaget Hovedstyremøte avholdes førstkommende onsdag. Kjelsås IL sin finansiering av undervarmen på Grefsen Stadion har ikke vært klarlagt før igangsetting, fotballgruppen prøver nå å velte mest mulig av kostnadene over på hovedlaget.

5 Ny daglig leder startet 2.september, Truls Nygård. Daglig leder inviteres til neste styremøte i langrennsgruppa. Eivind/Jon/Elin/Svein Olav avholder eget møte med ham så snart som mulig. Problemstillingen med at flere grupper i Kjelsås har trening samme dag for samme årskull ble tatt opp. Dette vil diskuteres med hovedlaget da det bør koordineres derfra. Eivind Eivind/Jon 12 Nye websider Ny webside vil tas i bruk ganske snart. De gamle brukes frem til dette, men det gjøres minimalt på dem. Innføringskurs vil bli holdt i løpet av høsten. Trond har ansvar for å koordinere arbeidet og gjennomføre opplæring. En fordel vil være at det linkes rett opp mot medlemslistene til NIF. Hvert medlem får sin side (synkronisert mot Min Idrett). 13 Bruktsalgsmesse Spørsmålet ble tatt opp om langrennsgruppa skal arrangere sin egen bruktsalgsmesse, i samarbeid med Milslukern. Det vil i tilfelle kreve en del arbeid, og alle er derfor bedt om å tenke gjennom om det er av interesse. Enighet om at vi i tilfelle skal starte forsiktig og kun i langrennsegmentet. 14 Politiattester Oppmenn må passe på at trenere og andre med verv leverer inn politiattest. Kari sjekker opp om varigheten av disse for å finne ut om noen må fornye sine attester. Kari kontrollerer oversikten fra hovedlaget opp mot langrennsgruppas oversikt over trenere, oppmenn, styret. De som ikke har attest får varsel/purring om å ordne det. Eivind/Alle Kari 15 Ungdomstilbud lederkurs for ungdom Tilbud om «Ung leder»-utdanning gjennom Skikretsen. Kjelsås stimulerer til at noen av de yngre (fra 16 år og oppover) deltar på dette. Langrennsgruppa trenger en ungdomsrepresentant i styret. Kristian sjekker med juniorgruppen om noen vil ta på seg dette vervet. 16 Gavekortutdeling for sesongen 2013/2014 Ordnes av Jon 17 Eventuelt Møter vil avholdes kl på varmestua/langsetløkka hver første mandag i måneden ut høsten. Datoene er: 6.okt., 3.nov., 1.des. Første mandag i måneden er også planen etter jul. Datoer kommer vi tilbake til. Kristian Jon Til agenda neste gang: Organisering av reise og overnatting for ungdomsbirken 2015.

Kjelsås langrenn. Referat fra styremøte 1, sesongen 2013-2014 med oppmenn

Kjelsås langrenn. Referat fra styremøte 1, sesongen 2013-2014 med oppmenn Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 1, sesongen 2013-2014 med oppmenn Dato og kl.: Mandag 2. sept 2013, kl 19.00 22.00 Sted: Varmestua Innkalling sendt til: Styret, oppmenn og rennkomiteen Til stede:

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING Årsberetning 2014 BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING 1. Styrets sammensetning Leder: Jarle Langbråten Nestleder: Runar Todok Økonomiansvarlig: Ingrid Støver Jensen Styremedlemmer: Espen Green

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement. U12 er rennklasse

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer