AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009"

Transkript

1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009

2 Innhold ÅRSRAPPORTEN INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 FORORD SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR PROSJEKTENE DE SMÅ GRØNNE GRØNNE BARNEHAGER GRØNNE SKOLER GRØNT BOMILJØ GRØNN INFORMASJON GRØNNE LAG GRØNT VENNSKAP NORD-SØR GRØNN GÅRD MEDIA

3 Sammendrag LA21 Stavanger er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Grønn Hverdag i Rogaland og stiftelsen Grønn By. I 2009 har Grønn Hverdags arbeid med Lokal Agenda 21 hatt et omfang tilsvarende 1,5 årsverk, fordelt på syv av kommunens ti Agenda 21- arbeidsområder. Grønn Hverdag har også hatt sekretæransvar i koordineringsgruppa. Grønn By med en ansatt har betydd mye for arbeidet, men på grunn av sykdom i store deler av året 2009, har aktiviteten av naturlige årsaker blitt betydelig redusert. Andre personer i styret har tatt ansvar og stått for noen Grønne frokoster og arrangement. Grønn By utløser betydelig innsats og aktivitet i sine medlemsbedrifter. Årsrapporten tar for seg status, gjennomføring og evaluering av hvert enkelt arbeidsområde. I tabellen nedenfor synliggjøres tallfestede mål og oppnåelsesgraden av disse. I tillegg til disse kvantitative dataene, skjer det mye som ikke kan dokumenteres med tall, blant annet gjelder dette de to arbeidsområdene, Grønt vennskap nord-sør og Grønn gård, som ikke er oppført i tabellen nedenfor da de ikke inneholder kvantitative data. Informasjon om disse arbeidsområdene samt mer om arbeidsområdene synliggjort i tabellen nedenfor, finner man i selve rapporten. Arbeidsområde De små grønne Grønne barnehager Målsetting/tiltak Oppnåelse/aktivitet Kommentarer Kurs miljøvennlig spebarnstell 4 kurs Kurs hjemmelaget spebarnsmat 40 deltakere 2 til 4 kurs 30 deltakere 4 kurs Tøybleie kampanjen er innført til også gjelde nettbutikker. Innstikk til brosjyren. Storhaug bydel og Tasta bydel. 45 deltakere 5 kurs Storhaug bydel og Tasta bydel Miljøtavle helsestasjonene Delt ut 3000 brosjyrer Utlevert moderne tøybleie og oppdatert verdikupong til alle helsestasjoner. Miljøsertifisering Så mange som mulig skal søke Grønt Flagg Miljøfyrtårn 2 barnehager Gi alle Grønne barnehager i Stavanger tilbud om å delta i temasamlinger og fagdager. 31 Grønne flagg i stavanger. 5 bh har påbegynt MFT søknad. Kompostkurs i 2 barnehager, 60 deltakere 7 Temasamlinger, 5 foredrag. Styringsgruppemøte 14 deltakere Grønt Flagg seminar, 50 delt. Møte m styrere 140 delt. PGA sykdom og styrerskifte har 2 barnehager utsatt. Invitasjoner til 7 temasamlinger og fagseminarer ut til alle Grønne barnehager. Økologiske matvarer, øke tilbudet i barnehagene Økoløftet presentasjon, temasamling, videreformidlet info og invitasjoner til seminar. Tema Øko-mat inngår i Grønt Flagg presentasjoner i foredrag og møter. 3

4 Prosjekt avfall og Kildesortering. Produsert avfallstraller til bruk i skole og barnehage. Ikke levert ennå. Idéhefte for gjenbruk og re-design under utarbeidelse. Norsk stanseindustri drar ut leveransen. Vi følger opp. Grønne skoler Alle skoler skal miljøsertifiseres. Miljøstegaksjon 26 skoler er registrert eller godkjent som grønt flagg. 2 skoler er miljøfyrtårn. To seminar avholdt med 58 deltakere fordelt på 33 skoler. 20 møter med skolene, pep-talk. Snitt 50 stk = 1000 deltakere. Gosen skole, 290 nye deltakere i GH Grønt bomiljø Miljøfyrtårn. Saxemarka borettslag miljøfyrtårnsertifisert. Sporen borettslag resertifisert. Miljøinformasjon Grønne tips i Boinform. Leder for SBBL sin bomiljøpris Deltatt på EMF konferanse Grønn Informasjon Kurs i miljøvennlig parkdrift Veldig bra kurs med 40 deltakere Kurs i miljøvennlig rehabilitering av trehus Ingen kurs Kompostkurs 5 kompostkurs, 25 deltakere Videregående kurs ikke arrangert pga for lite tid i vår. 4 skoler har gyldig grunn for utsettelse av sertifisering. Skredbakka borettslag vant årets bomiljøpris. Arrangert sammen med Bioforsk og Stavanger kommune For liten kapasitet og ikke fått kontakt med noen beboerforeninger. Flere kompostkurs har blitt avlyst pga lite deltakere. Trenger bedre markedsføring. Informasjon, sende ut månedsrapporter Sendt ut 16 stk Agenda21 nyhetsbrev Oppdatere grønt kart Ikke gjennomført Forsøk på oppdatering mislykkes pga personellproblem 4

5 Kurs og foredrag Ville vekster kurs i april Pep-talk til sykehjem og kommunale avdelinger i forb.m/ miljøfyrtårn. Hero vokseopplæring. Miljøfyrtårnsamling for folkehøgskoler. Klimahuset i Kristiansand Statoil barnehage i Bergen Økoløftet, seminar på ark. museum. Jæren folkehøgskole x 2 Miljøuke på Kvadrat, 2 dager opplegg med barnehager. Media Få medieoppslag på Agenda21 tiltak i Stavanger. Diverse: Tunza, Lego league, folkefrokost, seminar, samlinger. Naturens dag. Verdens miljøverndag i kongeparken. Møte med politiske parti. COP15 deltakelse Kontakt med næringsliv Agenda21 sekretær Aftenbladet: 5 artikler, 1 kronikk, 1 debattinnlegg. RA: 7 artikler. GH-magasin: 1 artikkel. NRK lokalen: 2 innslag. Jærradioen: 1 innslag. TV-Aftenbladet: 2 innslag. Foredrag, workshop, antatt 10 stk. Folkefrokost 500 stk. 4 seminar. 3 samlinger med GH. Møter/foredrag: Conocophillips, Total, BP, Centrica, OHS. Ca 200 stk. 10 KG-møter. Med påfølgende referat, 10 månedsrapporter. En halvårsrapport, en årsrapport og en årsplan. Flere foredrag utenfor Stavanger som er betalte oppdrag. Holdt foredrag for ca 300 stk. hvor stavanger modellen og arbeidet her er en del av foredraget. Deltakelse på EVS seminaret i mai resulterte blant annet i lengre møte med Amory Lovins og avtale om samarbeid på filmprosjekt. Grønne lag Byttering, 100 deltakere 22 deltakere Har prøvd flere vinklinger for å få medieoppslag uten å lykkes. Økologisk hagelag selvdrevet. De er nå selvdrevne og møtes en gang i uken i sesongen. 5

6 2 miljøfyrtårn festivaler eller org. Bruktmarked Menigheter Sertifisert NMS Jobber med turistforeningen, Preikestolhytta og arbeiderpartiet. Sertifisert Stavanger konserthus, Kirkevergen og Solborg folkehøgskole 4 møter, Marked alle lørdager fra mai til og med september. 6 møter og foredrag. 1 seminar om grønne menigheter sammen med bispedømmet. Seminar om livskvalitet på pilgrimsgården, 50 stk. Konfirmasjonsforb. på Hundvåg. Samarbeid med internasjonalt hus om ramadanfestival Stokka og Tjensvoll er resertifisert. Kirkevergen er blitt miljøfyrtårn Grønt vennskap 10 % stilling Bistå ressursgruppen i Stavanger bispedømme Klimakvotefondet, utvikle en skisse for CO 2 -reduksjon vha regnskogsbevaring og treplanting på Madagaskar og i Palestina. Fredskorpset En spire i dag, gavekort. Green Belt, treplanting. Årlig Oppfølgingsreise. Permakultur og grønn skole kurs på Madagaskar Kunst og Kulturutveksling mellom norske og gassiske ungdommer og profesjonelle kunstnere Deltatt i møter, Antsirabé har presentert karbonlagringsprosjekter for Ankafotra, Parc de L Est og Ivohitra. Møtedeltakelse og konsulentbistand. Delta i planlegging og gjennomføring av FK utvekslinger mellom SK og CUABE. Solgt ca. 200 gavekort i tillegg til kr fra privat jubilant. Besøk feb Gjennomført på Madagaskar i juli. 2x3 dager introduksjonskurs i Antsirabe og Foulpointe. 62 deltakere. Gjennomført i forb. m. Int. Fairtrade dag. 10 dager, 4 Green Pilots og 4 norske ungdommer og 8 kunstnere/artister Annet 100-årsmålene Gjennomført studietur til London om økobyer. Planlagt og gjennomført grønne menigheter samling. Klimakvotefondet styres av Miljøseksjonen. May-Lise har bidratt som konsulent. May-Lise har bidratt i intervjuer og uttakelse av kandidater i Antsirabe og som konsulent i søknadsprosessen. Kjøpt landområde ca. 4 hk. Utenfor Antsirabe til planteskole m.m. May-Lise, Ingvald Støttet av vennskap Nord/Sør Betalt oppdrag for 100 % målene 6

7 Jakten på fremtiden Første filmopptak gjennomført i New York og med John Todd. Finansiert av overskudd fra kurs. 7

8 Forord Stavanger kommune startet i 1996 sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Rio-konferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn. Prosjektet ble avsluttet våren Formannskapet vedtok dog på et møte at arbeidet skulle videreføres under navnet Agenda 21 Stavanger og i første omgang fram til Arbeidet ble evaluert og anbefalt videreført etter samme struktur. Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune, Grønn Hverdag i Rogaland og stiftelsen Grønn By. Kommunen skal ivareta egen organisasjon og de overordnede samfunnsoppgaver, Grønn Hverdag skal arbeide i forhold til beboere og frivillige organisasjoner og lag, mens Grønn By skal arbeide i forhold til næringslivet. Miljøvernsjefen har det koordinerende ansvar. Arbeidet ledes av en styringsgruppe sammensatt av fem politisk valgte representanter fra kommunen, styreleder i Grønn By, fylkesleder i Grønn Hverdag og miljøseksjonen. Miljøseksjonen er sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen 2009: Bjørg Tysdal Moe (KrF) -leder Kjell Erik Grøsfjeld (H) Benedicte Johannessen (H) Lars Petter Myhre (Ap) Solbjørg Rygh (FrP) Torleiv Brimsø (GB) Turid Solgård (GH) Olav Stav, Torunn M. Tysvær og Siv Margrethe F. Nilsen (Komm.adm.) Styringsgruppen legger følgende kriterier til grunn for Agenda21-arbeidet: Arbeidet skal føre til holdnings- og handlingsendring og kunne overføres fra liten til større skala Arbeidet skal øke miljøbevisstheten og stimulere frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter til å endre handlingsmønstre i mer bærekraftig retning Arbeidet skal ha ringvirkninger og i størst mulig grad kunne overtas av deltakerne selv (selvbærende) Arbeidet forutsetter egeninnsats fra deltakerne i form av finansiering fra andre kilder eller frivillig arbeid Resultater i form av handlingsendring skal kunne dokumenteres kvalitativt og/eller kvantitativt fra år til år Årsrapporten er en beskrivelse av hva som har skjedd innenfor de enkelte arbeidsområdene i 2008 og er utarbeidet av prosjektansvarlige i Grønn Hverdag og kommunen. Rapporten er et av grunnlagsdokumentene for kursen Agenda 21-arbeidet skal ha fremover. 8

9 1. Sammenstilling av engasjement og ressursbruk for 2009 Agenda 21 Stavanger er i 2009 en videreføring av ti arbeidsområder samt flere delprosjekter. Alt i alt har arbeidet også i år engasjert et bredt spekter av mennesker og miljøer innen kommunale virksomheter, innbyggere, organisasjoner og næringsliv, slik som intensjonene har vært. Styringsgruppens midler til å drive basisarbeidet har vært som følger: Tekst Budsjett Regnskap Avvik Lønn/sosialutg Honorar til partnere Tilskudd UA 21 og Ullandhaug Andre utgifter Sum har vært litt spesielt med tanke på at en person har vært i barselpermisjon i et halvt år og 50 % arbeid resten av tiden. En vikar har gått inn og er delvis finansiert gjennom lønnsmidler og noe av prosjekter. Hos samarbeidspartnerne har Grønn By sin ansatte vært delvis sykmeldt og tilskuddet er halvert. Av andre utgifter har fordelingen på prosjekter vært noe annerledes, men aktiviteten samlet har vært tilnærmet budsjett. 9

10 2. Prosjektene 2.1 De små grønne Arbeidet i forhold til helsestasjoner det siste året har gått i å ta imot bestillinger på brosjyrer og verdikuponger for Tøybleiekampanjen, tilby kurs i miljøvennlig spedbarnsstell til barselgrupper og kurs i hjemmelaget barnemat. I 2009 lanserte Grønn Hverdag i samarbeid med Renovasjonen i Stavanger Kommune en ny løsning for kjøp av tøybleie startpakker gjennom nettbutikker. Filmen God start som ble utviklet i samarbeid med stiftelsen miljømerking i 2008 og boka Økobaby tilbys fortsatt til interesserte, og i 2009 utkom dessuten kokeboken Vær så god som gir gode råd til mer miljøvennlige menyer for store og små. Grønn Hverdag opprettholder de grønne infotavlene hos helsestasjonene og fyller jevnlig på med brosjyrene: Lek og leketøy, Hjemmelaget barnemat, God start, verdikupong for tøybleier og kurstilbud m.m. Etterspørselen etter kurs og informasjon har økt. 2.2 Grønne barnehager Et eget notat for plan for Grønne barnehager er utarbeidet og hovedpunktene i denne er: Alle barnehager registreres i Grønt flagg systemet. Barnehagene inndeles i geografiske nettverk, med en ressursbarnehage som har deltatt i grønne barnehager gruppen over flere år, står som pilotbarnehage. Det er viktig at barnehagen selv sørger for å opprettholde et aktivt miljøråd. Styringsgruppemøtet er grønne barnehagers årsmøte, der vi velger det påfølgende års overordnete tema. En gang i året skal barnehagene levere inn prosjektrapport på det Grønt flagg prosjektet de har hatt i året som var. Samtidig leveres inn miljøhandlingsplan for året som kommer som beskriver et nytt Grønt flagg tema/prosjekt. Grønn Hverdag arrangerer årlige fagseminar på valgte tema for barnehagene. Hovedarbeidet nå og i tiden fremover vil ligge på sertifiseringsprosessen. 31 barnehager er nå inne i FEE sitt register og flere er godt i gang med sertifiseringen. Pilotprosjektet for Avfall og Kildesortering for barnehager og skoler er fortsatt ikke fullført, da Grønn Hverdag venter på avfallstrallene fra Norsk Stanse Industri. Grønn Hverdag planlegger å arrangere et nytt Grønt Flagg seminar i 2010 for de barnehagene som ennå ikke er i gang med sine søknader. Det planlegges også en studietur for ressursbarnehagene i Arbeidsområdet er fortsatt svært tidkrevende. Totalt dreier det seg om rundt 140 barnehager. 2.3 Grønne skoler Hovedarbeidet har vært å få alle skoler registrert i Grønt flagg. I feltarbeidet på selve skolene har Grønn Hverdag vektlagt å skape en god stemning for miljøsertifiseringen og forklare for lærerne at dette er et godt redskap i undervisningen. Arbeidet med få en god flyt i det videre vedlikehold og sørge for riktig flyt av søknader og være klar på hvem som gjør hva har det også vært fokus på. Grønn Hverdag skal være igangsetter og få etablert system som er selvvedlikeholdende. I arbeidet med miljøsertifisering av skoler og barnehager må det være et mål på sikt at kommunens etater mer overtar det videre arbeidet. Grønn Hverdag ser for seg at kommunen arrangerer faste møter/seminar hvor skoler og barnehagene er organisert i geografiske eller tematiske arbeidsgrupper som jobber sammen med å resertifisere sin Grønt flagg-godkjenning. Grønn Hverdag står for faglig innhold på disse samlingene og kan følge opp pilotprosjekt eller krevende virksomheter mer direkte, men det store antall skoler og barnehager skal klare arbeidet selv ved hjelp av disse årlige samlingene. Grønn Hverdag har 10

11 utarbeidet et årshjul som beskriver hvem som gjør hva og med fast dato 1. mai hvert år for alle skoler til å levere inn miljørapport. I september hvert år arrangeres seminar for skolene i de tema de har valgt for å bli sertifisert. 2.4 Grønt bomiljø Kurset i miljøvennlig parkdrift som arrangertes av Grønn Hverdag sammen med Bioforsk og Stavanger kommune var en stor suksess med 40 deltakere og bra faglig innhold. Tema er interessant og fortjener videre arbeid. Ett borettslag er sertifisert, men det burde gjerne vært brukt mer tid til kontakt med potensielle nye miljøfyrtårn borettslag. Arbeidsområdet har vært litt nedprioritert i 2009 til fordel for skoler. 2.5 Grønn informasjon Grønn Hverdags klima- og miljøforedrag om det gode liv i et økologisk perspektiv blir vel tatt i mot og har nok blitt holdt for rundt to tusen mennesker i 2009, dersom pep-talk hos skolene inkluderes. Også innen næringslivet blir budskapet tatt vel imot. Videre arbeid med Jakten på fremtiden-prosjektet vil gi mer nyttig material til seminar og foredrag. I dag er mye kunnskap ferskvare og det må jobbes for å være i forkant og den spydspiss til grønn kunnskap som Grønn Hverdag skal være. Kompostkursene må få mer fokus i form av bedre informasjon i forkant og kursserien for viderekomne må gjenopptas til våren. 2.6 Grønne lag Det er mye grønn aktivitet i menighetene, og de benytter tjenester fra Grønn Hverdag. Bruktmarkedet går sin gang og håpet i 2010 er å slippe å betale for leie av parkeringsplassene på Nytorget. 2.7 Grønt vennskap Nord-Sør 2009 har vært et intensivt år i det grønne vennskapssamarbeidet med Nablus og Antsirabe. Grønn Hverdag har bidratt som konsulent til klimakvotefondet fra Stavanger Kommune, samt i forberedelser og planleggingen av tiltak i samråd med vennskapsbyene. Grønn Hverdag har også bidratt som konsulent i forbindelse med planlegging og utvikling av søknad til Fredskorpset og ansettelsesarbeidet. Gavekortaksjonen En spire i dag, en skog i morgen fortsetter og er utvidet med salg av flere grønne gaver til inntekt for aktiviteter i vennskapsbyene. Midlene som har kommet inn har bl.a. gått til kjøp av et landområde på ca. 4 hektar for å opprette en planteskole og til miljøretta aktiviteter for ungdomsorganisasjonen Green Pilots på Madagaskar. Det er mottatt støtte fra Miljøseksjonen og Kultur og byutvikling til to oppfølgingsreiser til Antsirabe. I juli gjennomførte Grønn Hverdag et 3-dagers introduksjonskurs i Permakultur i Antsirabe og Foulpointe. Et kulturutvekslingsprosjekt ble satt i gang med støtte fra Vennskap Nord/sør og Stavanger kommune i forbindelse med markeringen av Internasjonal Fairtradedag 9.mai som også medførte flere og større oppgaver. 11

12 2.8 Grønn gård Ullandhaug økologiske gård har fått samme støtte på kr i 2009 som tidligere år. Midlene går til gårdsbesøk for barn og unge (barnehager og skoler), samt informasjon og andre aktiviteter som profilerer den økologiske driften av gården. 2.9 Media Stavanger aftenblad 5 artikler, 1 kronikk, 1 debattinnlegg. RA 7 artikler. GH magasin 1 artikkel. NRK lokalen 2 innslag. Jær-radioen 1 innslag. TV-Aftenbladet 2 innslag. 12

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold FORORD... 3 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2006:... 4 2. PROSJEKTENE... 5 2.1 DE SMÅ GRØNNE... 5 2.2 GRØNNE BARNEHAGER... 6 2.3 GRØNNE

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2003 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer