MatGrossisten Midt-Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MatGrossisten Midt-Norge AS"

Transkript

1 MatGrossisten Midt-Norge AS Hvem er vi? Bedriften ble etablert 1998 ( i drift ) Omsetningen i 2005 var 90 millioner Over 50% av denne omsetningen er knyttet til distribusjon og salg av lokal mat Vi er lokalisert i nye lokaler med god kjøle- og fryseromkapasitet på Lade i Trondheim Vi er 23 ansatte Vår kjernekompetanse er knyttet til følgende hovedområder: Salg, vareplassering/-oppfølging, kampanjeutvikling og demonstrasjon Distribusjon/Logistikk Matvarehåndtering Produkt- og menyutvikling Sikker mat Vi disponerer 7 egne kjøretøyer med kjøle- og frysekapasitet for å betjene regionen

2 Konseptbeskrivelse Nasjonal direktedistribusjon til dagligvare og storhusholdning

3 MatGrossisten Midt-Norge AS Visjon og forretningsidé: Visjon Vi gjør det beste fra vår egen landsdel tilgjengelig for deg Forretningsidé MG MN skal dekke behovet for gode smaksopplevelser ved å tilby både ny og tradisjonsrik mat, basert på kvalitetsprodukter levert fra de beste lokale, regionale og nasjonale leverandører.

4 Strategiske føringer Kundestrategi Dagligvare Vi skal gjennom vårt varesortiment, vår leveringsdyktighet, kvalitetskontroll og brukervennlighet sørge for å til enhver tid være på plass i de riktige butikkene i Norge. Vår rolle i grensesnittet mellom produsent og kjede skal være som vist i modellen nedenfor: Kjedenes behov :: Riktig kvalitet Riktig kvantum Riktig tid tid Riktig pris pris Få Få kontaktpunkter Liv Liv i i butikken Begrenset varehåndtering Forventninger Vi Forhåpninger Produsentens behov :: Tilgang til til salgsarenaer Råd Råd -- og og veiledning Tilgang til til krevende kunder Distribusjon Avtaler Eksponering/demonstrasjon Økonomisk utbytte Storhusholdning Vi skal gjennom vår kunnskap om tilberedning og menyutvikling, vår evne til å opptre fleksibelt og løsningsorientert samt vår tilgang til kvalitetsprodukter innta rollen som kjøkkenog restaurantsjefens foretrukne samarbeidspartner. Vår salgsaktivitet skal bygge på direkte salg samt MGMNs nettbutikk.

5 Strategiske føringer Distribusjonsstrategi Vi skal gjennom gode logistikksystemer, en optimal bilpark, god fryse- og kjølekapasitet og kompetente medarbeidere tilby de mest effektive og kvalitetsikre distribusjonsløsninger. Kompetansestrategi Vi skal utvikle våre medarbeidere slik at vi er de beste på lokale matvarer og mattradisjoner i landsdelen. Dette vil være et av vårt største konkurransefortrinn i årene som kommer. Vi skal inneha: Inngående kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser og lagringsprosesser/holdbarhetsvariabler i småskalaleverandørers produktportefølje Inngående kunnskap om tilberedning av mat Inngående kunnskap om regler for merking, autorisasjoner og matsikkerhet Inngående kunnskap om butikkjedenes rutiner og bestemmelser tilknyttet bestilling, etterfylling og fakturering Inngående kunnskap om særtrekk og historier ved produktene som skal anvendes i salgs-, demo- og markedsføringsaktivitetene rundt produktporteføljen.

6 Dette er bakgrunnen for det prosjektet som er startet i Rogaland nå, med Matgrosisten Vest as og Matgrosisten Karmøy Delikatesse as. Alle selskapene er eid av Domstein asa (helt eller delvis) Vi vil nå vise hva som er målet i Rogaland, og en status pr juni 07

7 Konstituerende styringsgruppemøte Prosjekt Distribusjon av lokal mat fra Rogaland og Hordaland Stavanger 28.mars

8 Styringsgruppemøte Distribusjon av lokal mat fra Rogaland/Hordaland Stavanger 28.mars 2007 kl Agenda: 1. Konstituering av styringsgruppen a. Bakgrunnen for prosjektet b. Formell oppstart 2. Gjennomgang og godkjenning av mandat og fremdriftsplan a. Roller og organisering b. Leveranseplan c. Budsjett og finansiering 3. Status for pågående aktiviteter med eventuelle avvik og tiltak a. Kort orientering fra kartleggingsarbeidet b. Avvik fra plan og eventuelle tiltak 4. Etablering av referansegruppe for prosjektet a. Utpeke referansegruppedeltakere fra produsentgruppen, interessentgruppen og butikkgruppen 5. Møteplan for styringsgruppen og referansegruppen i prosjektperioden 6. Eventuelt 8

9 Bakgrunnen for prosjektet Sammenfallende forretningsmessige interesser hos Norgesgruppen Rogaland AS, og Vest Engros / Karmøy Delikatesse tilknyttet utviklingen av Lokal mat fra Vest som konsept etter modell fra MatGrossistens satsing i Trøndelag Voksende interesse for lokal produsert mat av høy kvalitet hos forbrukerne. Behov for å få samordnet og kvalitets-/kvantitetssikret produktporteføljen fra de lokale produsentene Behov for å få samordnet varestrømmen fra produsent til butikk Behov for å få samordnet eksponering/salg av lokale produkter i butikk Mulighet til å etablere god forretning i grensesnittet mellom lokale produsenter og nasjonale kjeder Formell oppstart av prosjektet gjennom konstituering av styringsgruppen for prosjektet. 9

10 Prosjektorganisering Referansegruppe Innspill på deltakere Styringsgruppe Ø.S.Eriksen/Rolf Høiland, Arve Mattson, Aart-Dirk van Zanten, Jarl Sirevåg, Svein Lillesund Prosjektleder Jarl Sirevåg Prosjektgruppe Silje H Andersen, Alexander Hauge, Helge Elve, Jarl Sirevåg, Rolf Høiland, Aart-Dirk van Zanten, Svein Lillesund, Heidi Netland Berge, Arve Mattson og Trygve Kvernland Etablere distribusjonskonsept samt gjennomføre informasjonsmøter Registrere interesse, komponere portefølje samt vurdere lønnsomhet Etablere kontrakter, implementere merking og IK-mat, etablere distribusjon utarbeide kampanjer og etablere drift 10

11 Prosjektmandat (1) Hensikt/Mål Prosjektet skal sørge for at konseptet Vestlandsmat implementeres hos utvalgte regionale leverandører, Vest Engros/ Karmøy Delikatesse og hos Norgesgruppen Rogaland i løpet av oktober 2007 Konseptet Vestlandsmat, skal omfatte en rasjonell, kvalitetssikret, offentlig godkjent og samordnet verdikjede fra den vestlandske matvareprodusenten til Meny, Ultra, Spar, Helgø, enkelte av Kiwi butikkene i Rogaland og Gladmat. Konseptet skal sikre NG Rogaland sine kunder god tilgang til kvalitetsmat fra Vestlandet. Prosjekteier Prosjektet eies av Vest Engros ved Jarl Sirevåg og NG Rogaland as ved Øystein S. Eriksen Prosjektfinansiering Prosjektet finansieres av Vest Engros as, NG Rogaland AS og Innovasjon Norge. 11

12 Prosjektmandat (2) Prosjektorganisering Prosjektets styringsgruppe: - Øystein S. Eriksen / Rolf M Høiland NG Rogaland, Rogaland - Arve Mattson MatGrossisten Midt-Norge - Jarl Sirevåg Vest Engros - Svein Lillesund Karmøy Delikatesse - Representant Innovasjon Norge Aart-Dirk van Zanten Prosjektets referansegruppe: - Et utvalg av butikkene som inngår i prosjektet i Rogaland Prosjektgruppe: - Prosjektleder: Jarl Sirevåg - Prosjektdeltakere: Arve Mattson, Silje H Andersen, Alexander Hauge, Helge Elve, Rolf Høiland, Svein Lillesund, Heidi Netland Berge Aart-Dirk van Zanten og Trygve Kvernland Rapportering: - Prosjektgruppen utarbeider skriftlig rapport månedlig om status og fremdrift til styringsgruppens i prosjektperioden (januar oktober 2007) - Styringsgruppen vil avholde møter i henhold til vedtatt møteplan 12

13 Prosjektmandat (3) Finansiering Det er søkt Innovasjon Norge om delfinansiering av forprosjektet Hovedleveranser Frist Utarbeide og beslutte prosjektmandat Januar 2007 Kartlegge leverandørportefølje Februar 2007 Avtale med salgsstedene Mars 2007 Velge startportefølje produkt/leverandør April 2007 Konseptopplæring alle impliserte April 2007 Beslutningsdokumentasjon fase 2 Mai 2007 Forretningsplan med budsjetter Juni 2007 Etablere kommersielle avtaler Juli 2007 Kampanjeplan 2007/2008 September 2007 Idriftsetting av konseptet Oktober

14 Sak 3: Status for pågående aktiviteter med eventuelle avvik og tiltak kartlegging av start produsenter 14

15 Aktuelle Produsenter av Vestlandsmat Rogaland / Hordaland - pr.april 2007 Nr.Bedrift Leverandør Kontaktperson Ant.akt.prod produkter 0 Arsvågen Kro & Gardsmat Hallvard Bakken 10 Arsvågen spesial pølse.arsvågen Chilli pølse, Arsvågen Angus pølse, 1 Ann Karin Riveland samt grill i sommerperioden, ca 3-4 spekemat av storfe 2 Vestgaard Mat Bernt Lerøy 5 Jærgome, Ruccola Pesto, Sennepssik, Curry sik, Sik-kaker 3 Varebergs Røykeri Grete og Reidar Vareberg 11 Laks - Røkt / gravet / pepper / hvitløk / cognac 4 Voll Ysteri Hans Voll 1 Jærosten 5 Frøvold Gård Helge Todnem Ulike urter. Usikkert ift BAMA 6 Haugaland Meieri Ingvar Tysvær 1 Økologisk fetaost på glass / spann 7 Knallgoe Egg Jakob Årsvold 3 varianter Vegetabilske egg. Har direkte avtaler med Norgesgr. Lidl og ICA 8 Fladen Spekemat Jonas(FrankTomas)Hegelstad 6 Bjerkreimsnabb Spekemat - 3 varianter skåret / 3 varianter hel 9 Matjes Arjen Kraaijeveld 1 matjessild frys 3pk. 10 Vaktelgården Ove Olsen Lunken interesse 11 Bjerkremspæl BA Rolf (Anne Pearl) Gravdal På vent - usikker ift.løsning. 12 Aronia Jæren Svein Dysjaland Ikke avklart 13 Gårdsmat Inga Steinsland Ikke aktuell nå - ute av produksjon. 14 Gårdsmat Terje Idsøe Ikke aktuell ( Blåbær ) 15 Gårdsmat Tor Åge Hunseid Ikke aktuell pr dags dato. 16 Øystein Krossgått/Hilmar Bø Ikke avklart - Bringebær, ferskt/frys 17 Randis kransekaker Joar Skorpe 3 hel kransekake, kransekakestenger dagligvare, stenger til hotell 18 Suldalsstumpen Valborg Roaldkvam Sandal 3 jødekaker, lefser, nordlandskaker, 19 Kysthonning Reidar Meling 1 kysthonning 20 Astri og Knut Skårland Eplemost - usikre mht. deltakelse 21 Br. Lundal 3 Suldalsskinke samt to prod til i spekesjangeren ( interessert - ikke helt klare ennå ) 22 Johs. Lundal (x2) 11 Åkrafjordpølsa oppsk. 80g + hel, Hardangerpølse, Bacon, Vestlandsmorr hel, Kryddersalami oppsk. 100g, Spekesnadder, Salami al Pesto hel 430g, Kryddersalami hel 430g, Pepperoni hel 460g, Salami oppsk.100g, 23 Haugaland Catering 1 Dronning maud dessert. (Også planer om Sjokolademousse), mulig oppstart på Pannekaker 24 Gjermestad Gård Sophie Gjermestad 7 SAFT: Rips og solbær / Solbær/ Stikkelsbær / Plomme SYLTETØY: Solbær/ Stikkelsbær/ Plomme ( Har ikke EAN merking ) 25 Malmin & Orre, Bryne Jarle Malmin/ Martin Orre Uavklart. Lokal produsent av pølse og kjøttvarer, farser 26 Ryfylkemeieret as (x2) Eivind Vik, daglig leder 3 Vestlands gul ost (mellomting av gouda og jarlsberg), vestlandsost (port salud) og en til (brie?) ( Eget prosjekt Innovasjon Norge) 27 Nyyyt as Kjell Ivar Ueland 1 Pinnasteik frå Bjerkreim. Driver eget salg, bl.a. via nettbutikk Bes. av Vest Engros Bes.av Karmøy Delikatesse x2 Besøkt felles 15

16 Krav til leverandører Leverandørene må selv ha et sterkt ønske om å ta del i distribusjonsløsningen Leverandørene må overholde krav til IK-Mat samt inneha nødvendig ustyr for EAN-merking samt vareopplysninger Leverandørene må kunne forplikte seg til avtalte volum og kvalitetskrav Leverandørene må være villige til å ta de kostnader som kreves tilknyttet kvalitetskontroll og varemerking Leverandørene må være villige til å delta aktivt i promoteringen av varene i butikk 16

17 Aksjoner januar/april Beslutte prosjektmandat Utvikle startpakke for leverandører som er foretrukket og selv ønsker å delta [vekt, etikett, IK-mat mal, kontraktsmal, EAN-søknad (EPDnummer), autorisasjonssøknad og mal for produktblad] Gjennomgå og velge produkt- og leverandørportefølje med basis i NG Rogalands vurderinger ut fra behov og erfaringer Samtaler med leverandører for å kvalitetsikre valgte leverandører og produkter, samt implementere startpakke for gruppen Inngå avtaler Utarbeide og oversende delrapport 1 til Innovasjon Norge 17

18 Pr i dag er følgende produsenter med på oppstarten: Vi kommer nå i løpet av høsten, til å ta kontakt med ytterlige produsenter for å utvide produkter i porteføljen. Trenger da mer sjømatprodukter 18

19 Prosjekt Vestlandsmat Arsvågen Kro og Gardsmat Arsvågen Spesial u/svin Arsvågen Angus Arsvågen Chili Arsvågen spesial grill Arsvågen Angus grill Arsvågen Chili grill Lammegrill u/svin Boknasnabb (ølpølse) lse) Speket Angusbiff Speket Angusbiff marinert i cognac Staus pr : I gang med EPD skjema.

20 Prosjekt Vestlandsmat Vestgaard Mat as Jærgome 500g Ruccola pesto 190g glass På sikt: Sik-kaker kaker Senneps - sik glass Carry sik glass

21 Prosjekt Vestlandsmat Fladene Spekemat Bjekreimsnabb 100g skåret Bjerkreimsnabb m. hvitløk k 100g skåret Bjerkreimsnabb m. akevitt 100g skåret Bjerkreimsnabb 400g pølsep Bjerkreimsnabb m. hvitløk k 400g pølsep Bjerkreimsnabb m. akevitt 400g pølsep Status : Jobber med EPD registrering

22 Prosjekt Vestlandsmat MATJES v. Arjen Kraajeveld Matjes sild 3pk / 200g Status : Uklar mht. Epd

23 Prosjekt Vestlandsmat Randis Kransekaker / Nedstrand feriesenter Kransekaker hel, ca g ( i kartong ) Kransekake ringer - pk ca. 1,5 kg ( storhusholdn.. ) Kransekake stenger - 8 pk? ( dagligvare )

24 Prosjekt Vestlandsmat Brødrene Meling, birøkt Kysthonning 500g Status : Innsendt til EPD registeret for registrering

25 Prosjekt Vestlandsmat Johs. Lundal & Sønn S as Åkrafjordpølsa, oppskjert 80 g Åkrafjordpølsa, heil Hardangerpølsa Bacon Vestlandsmorr, heil Kryddersalami oppskjert 100 g Salami oppskjert 100 g Spekesnadder Salami al Pesto, heil 430 g Kryddersalami, heil 430 Pepperoni, heil 460 g Åkerring, rå frys Status : Innsendt for registrering Venter på EPD nr. Komlekjøtt, frys? Lapskauskjøtt, frys?

26 Prosjekt Vestlandsmat Haugaland Catering Dronning Maud dessert Status pr : Alt klart!

27 Prosjekt Vestlandsmat Blåbærhagen, Bjoa Amerikanske blåbær Syltetøy Status : Har fått f oversendt EPD skjema

28 Prosjekt Vestlandsmat

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 16.08 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 1:2013 for alle som jobber med mat i nord Ulike kompetansebehov: bedriftsutvikling, HACCP, produktutvikling, menyutvikling, design, produksjonslokale

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 20.02 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA, 19.01.2015 NorgesGruppen ASA Oslo, 19.01.2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Årsrapport 2008. for. Bangsund 24.02.09. Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 +

Årsrapport 2008. for. Bangsund 24.02.09. Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 + Årsrapport 2008 for Utviklingsprosjektet Laksefiske i Namsen 2006 + Bangsund 24.02.09 1.0 INNLEDNING Fiske etter atlantisk laks blir av mange sportsfiskere regnet som noe av det gjeveste av alt fiske,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer