BYGDE. rett til værs. Medlemstallet 2012: Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side Tema: VAL spesial side UNGDOMMEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGDE. rett til værs. Medlemstallet 2012: Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side 14-15 Tema: VAL spesial side 18-24 UNGDOMMEN."

Transkript

1 BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. Medlemstallet 2012: side 6 rett til værs Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side Tema: VAL spesial side 18-24

2 ! Ring oss på 03100, eller snakk med din forsikringsrådgiver. Få svar på alle spørsmål du har om forsikring! Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med organisasjonene i landbruket. Hele 7 av 10 bønder er forsikret i hos oss. Gjennom medlemskap får du betydelige fordeler samtidig som du blir medeier i Gjensidige. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne forsikringsløsninger som passer dine behov. BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. LEDER: Kjære medlemmer, Jeg vil få begynne med å gratulere og takke alle for at vi har klart å passere 6000 medlemmer - det er mange år siden vi har passert dette tallet. Vi må faktisk helt tilbake til Men når vi ser på tallene så er kanskje den største forandringen fra tidligere år at medlemsutviklingen gjennom året er mye jevnere enn før - da har vi som regel økt mest på slutten av året. Dette skyldes nok den jevne aktiviteten vi nå har klart å opprettholde større deler av året, for jeg har inntrykk av at vi har mer aktivitet i perioden vi er i nå kontra tidligere år. Dette blir viktig at vi tar viderefører, for å kunne tilby et jevnere tilbud til våre medlemmer er meget positivt. Det er også et godt bevis på at vi verver med den gode aktiviteten vår. Og når det gjelder verving så håper jeg alle lokallag og fylkeslag satser stort på Vårsprell nå i mars. Aktiviteten er noe av styrken vår - med alle muligheter for hva vi kan arrangere så skiller vi oss fra de fleste andre ungdomsorganisasjoner. Vi er en organisasjon som favner bredt og der alle skal kunne føle seg hjemme. Et stort satsningsområde for oss og et stort tema for resten av befolkningen fremover vil være stortingsvalget som skal holdes i september. Norges Bygdeungdomslag arbeider aktivt for ungdommens interesser og mulighetene man har til bo og trives i Bygde-Norge. Det er viktig at vi som organisasjon og vi som ungdommer setter fokus på de sakene vi mener er viktige. Derfor regner jeg med å se mange arrangementer og stor synlighet i forskjellige media der vi setter dagsorden eller er med og kommenterer på dagsaktuelle saker. Stem.Bestem skal vi også gjennomføre i år et prosjekt som skal hjelpe til med akkurat dette. Så da ønsker jeg til slutt alle lykke til inn i en aktiv BU-vår! Vennlig hilsen, Erik Krogrud, NBU-leder BYGDEUNGDOMMEN NR. 1/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. Opplag: 6600 Redaktør: Ole Ramshus Sælthun Grafisk form: Guribye design Trykk: Ecoprint Forsidefoto: Christine Victoria Waaler, Høyland BU i Rogaland (frå Kulturnemndas fotokonkurranse) Dødlinje neste nr: ISSN: Annonsepriser: 1/1-side: kr, 1/2-side: kr, 1/4-side: kr, 1/8-side: kr. Alle priser eks. mva. Adresse: NBU Pb Grønland 0135 Oslo Tlf: Signerte innlegg representerer ikke nødvendigvis NBUs standpunkt.

3 Utgiver: A/S Hadeland Sentralbord Trykk: Nr.1 Trykk A/S avd. Gjøvik Foto: Rune Pedersen Hadeland er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Avisen skal bedrive saklig, troverdig og uavhengig journalistikk med høy etisk standard basert på Vær Varsom-plakaten. Klager kan rettes til ansvarlig redaktør, eller til Pressens Faglige Utvalg (PFU), Rådhusgata 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon , telefaks E-post: Fredag 14. desember 2012 Illustrasjonsfoto 4 BYGDEUNGDOMMEN NBU-aktuelt på 5 minuttar Til ei kvar tid skjer det mykje i Norges Bygdeungdomslag. I denne spalta får du på fem minuttar oversikt over noko av det som er viktigast å få med seg akkurat no. Tekst og foto: Ole Ramshus Sælthun, journalist NBU, foto: arkiv/internett Vårsprell mars Våren er en fantastisk tid, ikke minst for oss som er BU-ere. Tett oppunder påske vil lokallag over hele landet dra i gang aktivitet og moro, og håpet er at alle disse vårsprellene skal få våre 6023 medlemmer fra i fjor, til å betale kontingenten på ny. Søk deg inn på ditt lokal- og fylkeslags facebook- eller hjemmeside, og få med deg hva som skjer i ditt område! Mesterskapsplan representantskap 2013 vedtok fyrste helga i februar mesterskapsplanen for Denne har vore på høyring og enda opp med å verta identisk Klart for vårkurs Helga mars er det klart for NBUs vårkurs. Tillitsvalde i fylkesstyra samlast denne helga på Rica Hotel Hamar for å kursast i sine verv, samt i nokre sjølvvalde, NBU-relevante småkurs. Om lag 100 NBUarar er venta til Hamar denne storveges kurshelga. som mesterskapsplanen for inneverande år. Desse planane finn du på nbu.no under «Tevling» - «Våre tevlinger». Medlemsfordeler Ved å vera medlem i Norges Bygdeungdomslag får du tilgang til 35 ulike rabattavtalar i landbrukets fordelsprogram, Agrol. Dette gjeld mellom anna bil, drivstoff, telefoni, internett, byggevarer, straum, hotel og mykje anna. Les på nbu.no under «Tips til NBUere» - «Medlemsfordeler» om korleis du sparar 1000 kroner årleg berre på bilen din gjennom agrolavtala og NBU-medlemskap. I den same artikkelen står det også om fordelane du får gjennom Landkreditt bank og utvekslingsprogrammet IAEA ved NBU-medlemskap. Leder Meninger Etablert 1918 Ansvarlig redaktør: Sissel Skjervum Bjerkehagen Daglig leder: Kari Framstad Lokrheim GAMLE HELTER: Jørn Didriksen (til høyre) og Knut Kupper'n Johannesen spår en ny istid på Jevnaker. Skøyteentusiastene på Jevnaker viser vegen Ildsjelene i Jevnakers skøytegruppe viser at alt er mulig så lenge man har pågangsmot og en kommune i ryggen som har skjønt at idrettsanlegg bidrar til god folkehelse. Vi er veldig stolte av å ha fått en slik bane i skøytesportens vugge. Det er store ord, men Jevnakers skøytetradisjoner går generasjoner tilbake i tid, sa klubbens egen Jørn Didriksen under åpningen onsdag kveld. Han hadde trommet sammen et sterkt felt av gamle skøytestjerner som kastet glans over åpningen. Det spesielle med den nye Nå mangler bare en svømmehall i Viggadalen for at kunstisen på Jevnaker er alle idrettsgrupper skal flerbruken. være fornøyde. Anlegget er tilsluttet en egen varmesentral. Overskuddsvarmen fra isproduksjonen blir brukt til å varme opp idrettshallen, svømmehallen, to skoler, omsorgssenteret og butikker i sentrum. Visepresident i Norges Skøyteforbund mente det var bursdag, julaften og 17. mai på en gang. Utfordringen for klubben framover blir å opprettholde trøkket og entusiasmen. Dessuten kreves det flere folk og andre ildsjeler for å dra i gang nye idretter som den nye banen er lagt til rette for. Jevnaker har rike bandytradisjoner, men de siste tiårene har aktiviteten ligget nede. For å få ungene på banen kreves skolerte ildsjeler som brenner for aktiviteten. De må bruke penger og ikke minst tid. Hvis tilbudet blir bra nok, kommer ungene. Det samme gjelder for aktiviteter som kunstløp og curling. Sett fra et helseperspektiv er den ny kunstisbanen like bra for Jevnaker, som Lygna er for Gran. Her kan folk trene på det nivået de hører hjemme på, eller de kan ta med seg ungene å leke. En isflate byr på alle muligheter. Kunstisbanen på Jevnaker føyer seg inn i rekken av flotte idrettsanlegg på Hadeland de siste åra. Det er også fint å se at kommuner kan samarbeide over grensene for å skape anlegg til felles glede. Både Ringerike og Gran har vært gode bidragsytere. Nå mangler bare en svømmehall i Viggadalen for at alle idrettsgrupper skal være fornøyde. n Diskuter lederen på Debatt E-post: Lesermeninger kan også legges inn på Hemmat tell jul en julegave til norske kommuner! I disse dager fullføres mang en eksamensbesvarelse. Kontorpulter ryddes, kofferter pakkes. Biler, fly og tog fylles opp av ungdommer klare for å tilbringe julehøytiden hjemme hos familien hjemme i kommunen de vokste opp. For rundt en tredjedel av ungdommen som reiser hjem i jula er turen hjem en tur fra det Statistisk sentralbyrå kategoriserer som de «mest sentrale kommunene», tilbake til det som kalles en «mindre sentral kommune». Lettere sagt: ut av byen og tilbake til Distrikts-Norge for noen uker. Norges Bygdeungdomslag har derfor et hett tips til kommuner med ønske om befolkningsvekst, noe man ut ifra enkel kommunaløkonomisk tankegang kan anta ungdommen til å bosette seg der. HJEM TiL JUL: Norges Bygdeungdomslag har tips til kommunene for å få er de aller fleste: her har dere en gylden mulighet. liv. Siste faktor er det unike ved jula kommer en ekstra mulighet: TIBE PR pekte i 2008 på tre kommunen det den har å tilby ungdommen dere vil at skal flytte faktorer som påvirker en kommunes attraktivitet. Faktorene for kommunens omdømme det Så hva kan norske kommu- som få andre har. Dette er viktig hjem, er hjemme! kan tenkes som en pyramide. gjør at den skiller seg ut, og gjør ner gjøre? Inviter til julefest, til Mest grunnleggende er det folk kommunens tilbud til innflyttere julekonsert, send den utflyttede forventer å finne i norske kommuner, som skole- og barnehage- Vis ungdommen at dere vil ha dere finnes, vis at dere er et godt lettere kommuniserbart. ungdommen et julekort vis at tilbud, fungerende vann og avløp dem! I Norges Bygdeungdomslag samler vi på engasjement og Vis at deres kommune har enga- alternativ til framtidig bosted. med mer. Dette er i mindre grad avgjørende for hvor vi bosetter gode opplevelser, og mener at sjement. oss ettersom det altså er grunnleggende faktorer der kommune- innbyggere dette, gjør seg selv ungdomslags julegave til norske kommuner som klarer å tilby sine Dette tipset er Norges Bygdene ikke skiller seg fryktelig mye unike. Med dette oppnår de den kommuner. Velger dere å ta det fra hverandre. tredje faktoren i attraktivitetspyramiden. Vi ønsker kommuner gjengjeldt. i bruk, kan dere anse gaven som Andre faktor går på motivasjon, og øker kommunens attraktivitet som viser engasjement og interesse for sine ungdommer både og sjansen for at folk ønsker å bosette seg der. Eksempler på dette for dem som bor der og de som God jul fra er attraktive arbeidsplasser, boliger og tilgang til et variert kultur- de viser det hele året. Men med har flyttet ut og vi ønsker at Norges Bygdeungdomslags tillitsvalgte Uttale slo an i media NBUs siste sentralstyremøte i 2012 vedtok ein uttale «Hemmatt tell jul» som var ei oppmoding til norske kommunar om å benytta seg av juletida til å ta seg ekstra godt av utflytta ungdom. Ettersom dei aller fleste reiser heim til jul er dette eit svært godt tidspunkt for kommunane å visa utflytta ungdom at dei har noko å by på for dei som måtte vurdera å koma heim. Julekort frå ordføraren til desse ungdommane og julefest vart i utttalen føreslege som tiltak kommunane kunne stella i stand. Rundt ti lokalaviser trykte uttalen, som hadde litt lokale vriar. Mellom anna stod den i Hallingdølen, Smaalenenes avis, Avisa Sør-Trøndelag, Oppland Arbeiderblad og Sarpsborg Arbeiderblad. Uttale i media 2 Men med jula kommer en ekstra mulighet: ungdommen dere vil at skal flytte hjem, er hjemme! Norges Bygdeungdomslags tillitsvalgte Norske aviser i Amerika en tilføyelse I en usignert artikkel i avisen tekets store samling norsk-amerikansk litteratur og bøkene som stor interesse for samlingen. rika og Hadelandslaget har hatt Hadeland 11. desember trengs en presisering, samt utfyllende er plassert i Gran, i én og samme Hvis de hadde forblitt i Amerika, kommentar når det gjelder Nelson-samlingen, en verdifull bok- av at bøkene befinner seg på blitt splittet opp og spredt for alle faglige sammenheng uavhengig ville samlingen høyst sannsynlig samling skjenket Gran Historielag, senere plassert på Hadeland Man kan søke på personnavn, blitt kjøpt opp av universiteter og ulike steder. Dataene er søkbare. vinde, bare sjeldenhetene ville Folkemuseum på Halvdanshaugen. som fritekstsøk. P.S. I tillegg til Odd Lovolls bok stedsnavn og utgiversted, så vel andre samlere. Gjennom et samarbeid mellom Skal du reise til S. Falls, kan du Norske aviser i Amerika som kom Historielaget, Gran bibliotek og finne ut hva slags bøker som ble ut i fjor, samtidig med at Lovoll daværende Universitetsbiblioteket i Oslo ble det lokalt utarbei- Skal du søke opp hva som ble uttelsen for sin presseforskning, er utgitt der før i tiden og av hvem. ble tildelt en pris av Fritt Ord stifdet en elektronisk bibliografi som gitt eller hvem som skrev og publiserte i Minneapolis, kan du for en bok av Sverre Mørkhagen, det i år (2012) nettopp utkommet del av kartleggingen av disse til dels sjeldne, verdifulle bøkene og eksempel søke på forfatternavn. Drømmen om Amerika Innvandringen fra Norge Her brosjyrene. Arbeidet ble utført av En skikkelig dugnad med lokalt og nasjonalt fagmiljø i skjønn fortelles om hadelendinger blant Anne Lise Jorstad og Gunvor Hilden. For å allmenngjøre dette interessante stoffet ble i samarbeid kene forsvant til Norsk Utvanlig utvandrer, Erik Egge og hans forening hindret den gang at bø- andre Halvor «modum» en tid- med Universitetsbibliotekets drermuseum på Hamar som hus i Iowa og Mons Grinager dataavdeling hele bokregisteret var svært interessert i bøkene og kaptein i den amerikanske borgerkrigen. digitalisert, slik at man foruten ga uttrykk for at de burde havnet en trykt katalog over Nelson-boksamlingens vel 3500 titler, også I verste fall kunne de ha blitt der. fikk data som kunne legges ut på tatt av flommen som rammet Utvandrermuseet noen år seinere. Anne Lise Vennlig hilsen hjemmesidene til Norsk-Amerikansk Samling på Universitetsbiblioteketarbeid og ble derfor støttet med (red.anm. Det var Nelson-prosjektet var et pioner- Jorstad Forskerpublikum, studenter en viktig bevilgning fra Norsk Harald Hvattum og lokalhistorikere får på denne kulturråd. Mye gratisarbeid ble som hadde skrevet måten tilgang til å studere oversikter over norsk-amerikansk mer og andre ildsjeler i Gran. glipp hadde navnet utført av historielagets medlem- artikkelen. Ved en litteratur både nasjonalbiblio- Kontaktforum Hadeland-Ame- falt ut.) 1.representantskap 2013 vedtok fyrste helga i februar uttalen «Lærlinger på plass!». Uttalen uttrykte bekymring for arbeidsløysa blant ungdom generelt og det faktum at mange ikkje får lærlingplass spesielt. Uttalen vart sendt ut til media etter deadline for Bygdeungdommen. NBU til Dublin Etter ein særs vellukka Københavntur i haust, har Organisasjonsutvalet starta å planleggja ny hausttur for NBUs «eldre» garde. Evalueringa av turen til København viste at 100% av dei spurde Ny redaktør for Bygdeungdommen Ragnhild Meland er ny redaktør for Bygdeungdommen frå og med utgåve 2/2013 og tek over stillinga som informasjonskonsulent i NBU-sekretariatet etter Ole Ramshus Sælthun han startar i ny jobb ved organisasjonsavdelinga i Norges Bondelag. Meland er 26 år, kjem frå Rindal i Møre & Romsdal, har journalist- og kommunikasjonsutdanning frå både høgskulen i Volda og Norges Kreative fagskole og har mellom anna jobba som redaktør for StudentTorget og journalist i Nettavisen. Meland starta ved NBU-sekretariatet. 18.februar. NBU-sekretariatet i nye lokaler I månadsskiftet januar/februar flytta NBU inn i nye lokaler i Schweigaardsgate 34B, oppgang 2. Me har no kome i stand i dei nye, fine og lyse lokala våre. Det nye kontoret ligg altså i same kvartal som der NBU-sekretariatet hadde kontor før, men me har flytta frå E-blokka til B-blokka. Skal du besøkja oss no er altså adressa Schweigaardsgate 34B oppgang 2. Billig LS-billett ved tidlig betaling av kontingent Fram til 1. april kan du sikre deg en billett til årets landsstevne for kun 850 kroner. Spesialtilbudet ble sendt ut med kontingenten tidligere, og de 30 første som benytter seg av tilbudet, får også en LS T-skjorte! Klikk deg inn på deltaker.no/landsstevne, og kjøp billett. I perioden fra 1. april til 1. juli vil prisen gå opp til 900 kroner, og venter du til etter 1.juli eller kjøper i døra er prisen 950. Ny vervepris lansert ville dra på liknande NBU-tur i 2013, og under nemndshelga bestemte Organisasjonsutvalet at Dublin vert destinasjonen. Sentralstyret vedtok i siste møtet før jul at helga 1.-3.november er høveleg for å avvikla turen. Framleis vil aldersgrensa vera 23 år, og meir detaljert info om program og opplegg vil koma både på nbu.no og i Bygdeungdommen utover året. Orre BU vant verveprisen Med en fantastisk innspurt endte fjorårets vinner av verveprisen på et medlemstall på hele 130 medlemmer. Fra å være 47 medlemmer 1. oktober, vokste Orre BU med hele 177 prosent i tidsrommet vervekonkurransen varte. I det du leser dette har styret mottatt premien - seks billetter til årets landsstevne. Vi gratulerer de ivrige ververne i Orre BU! Lyst å vinne gratisbilletter til sommerens store høydepunkt - Landsstevne på Inderøy? Hjelp lokallaget ditt til å vinne vårens vervekonkurranse. Seks billetter går til det lokallaget som klarer å oppnå høyest prosentandel av re-vervede medlemmer fra i fjor innen 1.april.

4 6 Mer kraft. Større enn på 17 år MS 241 C-M (C-MQ) Lett proffsag med elektronisk motorstyring (M-tronic) som setter en ny standard i klassen. Drivstoffdoseringen reguleres elektronisk og tilpasses automatisk til omgivelsesbetingelsene. Sagen har dermed alltid optimal motoreffekt. Ingen manuelle innstillingsendringer er nødvendig. :: 3,0 hk :: 42,6 cm³ :: 4,7 kg :: 35 cm sverd :: 6023 medlemmar vart fasit for medlemstalet i NBU anno Så stor har ikkje organisasjonen vore sidan 1995! Tekst og foto: Ole Ramshus Sælthun, journalist NBU I VEKST: I Bygdeungdommen 4/2012 illustrerte NBU-leia Erik Krogrud kva retning medlemstalet i NBU hadde. Når ein ved årsskiftet gjorde opp 2012 og talas tale var klar viste det seg at leiaren hadde sine ord i behald NBU gjekk frå 5851 medlemmar i 2011 til 6023 i 2012, altså ein auke på 172 medlemmar. I år 2000 nådde NBU ein botn i medlemstalet på 3770 medlemmar etter 20 år med meir eller mindre kontinuerleg nedgang. Men frå og med 2001 har det berre gått oppover. Anne Marit Igelsrud sat fleire år i Sentralstyret på denne tida og vart i 2003 leiar for NBU. Ho forklarar korleis dei klarte å snu trenden slik: - Det er nok veldig mykje tilfeldigheiter, heilt klart. På den eine sida hadde me nok «tidsanda» litt med oss: «Jakten på kjærligheten» og «Farmen» kom i løpet av desse åra, noko som gjorde at det vart - Ikkje er me berre større enn på mange, mange år me nådde også ein slags milepæl ved å koma opp på 6000-talet. Det er berre for alle fylkes- og lokallag å spretta champagnen! Seier Erik Krogrud, leiar i Norges Bygdeungdomslag. - Sunn vekst Over 6000 medlemmar har det altså ikkje vore i organisasjon sidan talet må nærast karakteriserast som eit krisetiår for NBU ettersom ein gjekk frå medlemmar i 1990 til i år Då var botnen også nådd, og ein brukte 2000-talet til å byggja sakte men sikkert oppatt medlemsmassen kvart år vart ein nokon hundre fleire, og med unntak av ein liten nedgang i 2009 har faktisk NBU vakse kvart år sidan millenniumsskiftet. - Kvifor har NBU vakse slik dei har gjort dei siste åra? - Fyrst og fremst fordi styre og stell på alle nivå i organisasjonen har bestått av veldig mykje flinke folk som har vore svært gode til å finna fengjande aktivitetar for dagens bygdeungdom. Me har fokus på å skapa faktiske, fysiske møteplassar for ungdom, og det trur eg verkeleg trengst i eit samfunn der meir og meir ungdom i større og større grad sit for seg sjølve og meiner dei er sosiale gjennom å «møtast» på nettet. Eg kunne ha funne veldig mange fleire årsaker til medlemsauken, men eg trur dette er den viktigaste grunnen, og den vil heilt sikkert verta enno viktigare i framtida. - Målet i år var jo 7020 medlemmar, og ein er eit stykkje unna det burde ikkje det vera eit skår i gleda? - Nei, på ingen måte. For det fyrste har eit mål fyrst og fremst ein verdi ved at ein prøver å strekkja seg mot det, og sjølv om ein ikkje heilt når målet oppnår ein ganske sikkert eit betre resultat enn ein ville ha gjort utan å setja eit ambisiøst mål. Så skal ein så klart heller ikkje setja seg mål som er umoglege å nå det kan føra til motløyse å aldri nå måla sine, men i det store og heile meiner eg me har ein grei balansegang her. - For det andre kan det vera farleg for ein organisasjon som vår å veksa «kunstig fort». Resultatet kan då fort verta ein nedgang i medlemstalet i neste omgang. Medlemsnedgang fører igjen gjerne til motløyse, og då er ein inne i ein farleg spiral. Slik organisasjonen har vakse dei ti-tolv siste åra med nokre hundre medlemmar fleire kvart år trur eg er veldig sunt. I tillegg skal me hugsa at NBU vaks med 550 medlemmar i 2011 over ti prosent, og at me då Slik snudde dei trenden kulare å vera frå bygda enn det var på slutten av 90-talet. For vår eigen del gjekk me meir tilbake til «kjerneverksemd» med fokus på lokal aktivitet der kultur og tevling stod i sentrum, samt at me la vekt på godt styrearbeid og prøvde å profesjonalisera fylkesstyra. Dette var rimeleg annleis enn slik NBU tenkte på slutten av 90-talet då køyrde ein veldig mykje store sentrale prosjekt som «Gay på landet» og liknande. Kanskje kan dette skiftet av fokus ha hatt noko å seia for at den negative trenden snudde. klarar å veksa enno meir påfølgjande år vil eg seia er godt gjort. Skryt til laga Krogrud er veldig klar på kven som skal ha skryt for medlemsveksten. - Heilt klart fylkes- og lokallaga våre det er de som har medlemmane og gjer den største jobben for å få ungdommen rundt om i det ganske land til å oppdaga den fantastiske organisasjonen vår. Eg takkar alle lag på både fylkes- og lokallagsnivå for framifrå innsats i Fylkeslaget du sjølv var leiar for fram til årsmøtet Hedmark vart jo for fyrste gong i NBU-historia største fylkeslag med 990 medlemmar. Kva tenkjer du om det? - Som den hanen eg er, vert eg så klart veldig kry av å vera vitne til Hedmark BU sin historiske vekst og vil gratulera alle «heime»! Men på grunn av ein viss inhabilitet skal eg avstå frå å kommentera det ytterlegare, og heller retta litt ekstra skryt til eit anna fylkeslag Rogaland. Ikkje har dei berre knust sitt eige medlemstalsmål, dei har også vakse med nesten 100 medlemmar året etter at det vart arrangert landsstevne i Rogaland. Akkurat det er ein prestasjon, for veldig ofte kjem det ein medlemsnedgang i eit fylkeslag året etter at dei har hatt landsstevnet. Det er berre ei lita handfull unntak frå denne «regelen» i NBU-historia, og ingen andre fylkeslag har klart dette kunststykkjet dei siste fem åra. Så i staden for å skryta uhemma av heimfylket mitt vil eg heller utfordra fylkesstyret til å ta Rogaland sitt eksempel og bestreba vekst også i På lokallagsnivå vart Surnadal BU igjen definitivt størst i 2012 med heile 389 medlemmar. - Det er så klart berre å ta av seg hatten for vervejobben dei gjer i Surnadal! Her kunne i det heile veldig mange lokallag ha vore nemnd, men eg avgrensar meg til å nemna spesielt dei fire andre på topp fem Skjeberg BU i Østfold, Voss BU i Hordaland, Øvre Numedal BU i Buskerud og Romedal/Stange BU i Hedmark dei var i særklasse på Topp fem med rundt 200 medlemmar alle saman. Også Orre BU i Rogaland vinnaren av verveprisen må nemnast; dei gjekk frå 47 medlemmar 1.oktober 2012 til 130 medlemmar ved årsslutt. - Til slutt, tusenkronersspørsmålet; korleis skal NBU halda fram å veksa i 2013? - Det er heilt klart at den jamne, gode aktiviteten i lokallaga må oppretthaldast. Det er der med i all hovudsak skaffar og tek vare på medlemmane våre. I tillegg er det veldig viktig å halda på den gode trenden med ein jamnare aktivitet gjennom heile året,samstundes som me må ta vare på den gode utviklinga av dei sentrale arrangementa våre. SNUDDE TRENDEN: Anne Marit Igelsrud sat i sentralstyret på byrjinga av 2000-talet dei fyrste åra ein såg medlemsvekst i NBU sidan i 70-åra. Mer sikkerhet. COMFORT VERNEKLÆR Ekstremt slitesterkt materiale med 13 % stretch, noe som gir en unik passform og bevegelighet. Med unikt verneinnlegg. Ytterstoffet (Schoeller) brukes bl.a. i klær til ekstremsport. Få serviceverksted med på kjøpet! SERVICEVERKSTED Velkommen til oss i den serviserende faghandelen! Mer glede. RULLEFILMAL FG4 Meget enkel og eksakt fil. Perfekt til vante brukere som normalt filer på frihånd. Måten filen og malen er bygget sammen på gjør at det blir enklere å holde eksakt filvinkel! Alle Stihl & Viking s utsalgsteder har autorisert verksted og personell for din trygghet, sikkerhet og fordel! Hos oss skal du få faglig veiledning til riktig kjøp. Og i ettertid står vårt serviceverksted parat til å bistå deg med vedlikehold, service eller annen bistand du måtte trenge.

5 8 BYGDEUNGDOMMEN Vi tar turen innom alle 12 fylkeslagene for å se hva som har skjedd i vinter Første lokallag i fylket på mange år Norges Bygdeungdomslag er i gang igjen i Telemark. Søve er en av to steder det nå reetableres lokallag. Det nystartede laget kaller seg heretter Søve BU. Tekst og foto: Cecilie B. Findal, tevlingsleder Søve BU En torsdag kveld i januar var det invitert til konstituerende årsmøte og møtet startet med uformell tevling i rundballe - pulling. På grunn av tekniske problemer ble det etter rapportene mer rundballe - rulling, men pytt - pytt. Lokallagsstyre ble valgt Det stilte seks lag med fem deltakere på hvert lag, noe interimstyret var veldig fornøyde med. Det var tett om førstepremien, men det var interimstyret sitt lag som gikk av med seieren. Etter tevlinga gikk den glade og slitne forsamlingen inn i Drengestua for å avholde årsmøte og da ble så si alle med inn. Nytt styre ble valgt: Leder: Halvor Stavdal (med erfaring fra BU i Vestfold) Nestleder: Lars Jøran Kjellemo Telemark: Rogaland: DET NYE LOKALLAGSSTYRET: Helene Fossaas Kleppe, Robert Lien, Lars Jøran Kjellemo, Hans Jørgen Bjerva og Halvor Stavdal. Foran Cecilie Brask Findal. Kasserer: Hans Jørgen Bjerva Tevlingsleder: Cecilie B. Findal Infoleder: Helene Fossaas Kleppe Festleder/Kulturleder: Robert Lien Videre ble det gitt informasjon av Jørgen Hvitsten fra Vestfold BU om hva Norges Bygdeungdomslag går ut på. Det virket som mange var interessert og ville bli med videre! Når årsmøte var ferdig ble det pizza og brus til alle! NBUlandet rundt Kreative pepperkakehustevlere Rett før jul var det endelig tid for pepperkakehustevlingen med Nærbø BU. Før tevlingen limte styret sammen pepperkakehusene og kjøpte inn all pynten. 11 kreative tevlere stilte opp for å konkurrere om å pynte årets beste pepperkakehus. Tekst og foto: May Tove Rosseland, Nærbø BU Tevlingsdeltakerne fikk forsyne seg tre ganger med pynt så her måtte de velge nøye før de gikk og satte seg for å pynte. Det gjaldt som alltid i tevling å ikke ta til seg mer enn en skal bruke, holde orden på arbeidsstasjonen sin og ikke minst, prøve å få til et finest mulig resultat. Storfornøyde Det ble mange kreative dekorasjoner! Da alle hadde pyntet ferdig husene sine gikk de ut på gangen mens vi plukket ut vinnerne. Både første, andre og tredje plass fikk premier. FLINKE TEVLERE: Alle de 11 deltakerne i pepperkakehustevlinga samla! Både styret i Nærbø BU og tevlingsdeltakerne var storfornøyde med den nye tevlingen som en del av førjulskosen. Nissefest Etter den store suksessen med nissefest i fjor, ordnet Orre BU like så greit en ny fest i stand i år også. Det ble servert gratis gløgg og pizza til de som kom tidlig. Tekst og foto: Birgitte Steinsland, Orre BU Det var ventet mye folk i år, så hele storsalen på Orre Samfunnshus var dekket til fest. 130 rødkledde kom Det ble også leid inn en DJ som hadde god styring på musikken. Dermed ble det variert musikk, og folk kunne få «swinge på rockefoten». Dette gjorde at stemninga var på topp hele kvelden. Det kom innom 130 rødkledde og glade medlemmer i løpet av kvelden, hvorav over 50 meldte seg inn. Festen ble avsluttet litt tidligere enn ønsket, men alt i alt var det en super fest med god nissestemning! RØDT: Kun en farge gjaldt da Orre BU arrangerte nissefest. Filmkveld med kvelds attåt i Grimshalli Styret i Voss BU tenkte at ein avslappingskveld med film og kvelds hadde vore tingen midt i julestria. Tekst og foto: Alvhild Pettersen, leiar Voss BU Onsdag 19.desember kom ca. 20 kjekke BUarar for å kose seg ilag i Grimshalli. På kveldsbordet sto det nysteikte runstykker, varm kakao og dei deiligaste pålegg. Synte «Polarekspressen» i filmstugu Praten gjekk om laust å fast rundt bordet. Etter maten gjekk turen opp i «filmstugu» og julefilmen Polarekspressen snurra på lerretet medan popcorn, mandariner og pepperkaker vart sendt rundt i salen. Dette var kjekt, veldig lettvint og noko me gjerne vil gjenta fleire gonger. Hordaland: Spenstige pepperkakehus Siste torsdagen før jul arrangerte Romedal/Stange BU pepperkakehusstyling for å sette prikken over i en på julestemningen. Tekst og foto: Vilde-Glad Iversen, leder Romedal/Stange BU Mellom 20 og 25 ivrige pepperkakebakere møtte opp, og det ble en koslig kveld med en flott gjeng fra Hedmark BU. John Deere slo an Det ble laftet stabbur og mekket traktorer, og resultatet var alt fra et flott gårdstun til huset i Mummidalen. 3 x Ruud Olsen og Agnete Børresen stakk av med en velfortjent premie etter å ha laget fineste pepperkakeverket en knall grønn John Deere. Alt i alt var det en stemningsfull kveld, og vi i styret håper alle koste seg! Hedmark: VINNERKREASJONEN: Ikke vanskelig å skjønne at denne gikk av med seieren i pepprkakehusstylekonkurransen! 200 på 3.dagsball 3.dag jul møtte over 200 feststemte BU ere opp på 3. dagsball på Tingvold. Ballet ble arrangert av Romedal/Stange, Løten og Vang, et samarbeid som resulterte i en meget vellykket fest. Tekst og foto: Vilde-Glad Iversen, leder Romedal/Stange BU Med stappfult lokale, god stemning og dansemusikk, var det høy partyfaktor i ekte BU-stil. Festdeltakerne ryddet etter seg Kvelden fortsatte til langt på natt med hæla i taket, og festdeltakerne var til og med så ivrig at de like greit ble med og hjalp til med oppryddinga. Vi håper alle hadde en super kveld! FORNØYDE: Mathilde Dæhlien og Amund Tømte hygger seg på 3.dagsballet. KLARE TIL FILMKVELD: 20 kjekke BUarar møtte opp til filmkveld i Grimshalli. Østfold: HØY PEPPERKAKEAKTIVITET: Her bygges pepperkaker for harde livet! Pepperkakebaking i Spydeberg På selveste luciadagen inviterte Spydeberg BU til julemøte for å komme i skikkelig julestemning. Vi samlet oss på Spydeberg skole hvor vi bakte pepperkaker, lussekatter og drakk selvsagt gløgg. Tekst: Hans Kristian Øverby, Spydeberg BU/ Martha Krog, infoleder Østfold BU, Foto: Line Granerud, leder Spydeberg BU Med julemusikk på høytaleren og melis, nonstop og brent sukker på fingrene ble helt klart julestemningen satt i Spydeberg denne desemberkvelden. Kreative byggverk Etter en kveld med kreative byggverk av pepperkaker og velsmakende lussekatter, var disse bygdeungdommene definitivt klare for at julen skulle komme til Indre Østfold. De som hadde tatt turen til møtet hadde en hyggelig og sosial kveld. Vi håper å gjenta suksessen når julen igjen nærmer seg i 2013.

Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning

Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning Riv ut landsstevneprogrammet side 18 Bildeserien: «Instamoments» fra Vårkurset

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 4/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Tor Jacob er Årets unge bonde side 16 Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15

Detaljer

BYGDE. Bygdeungdommer i aksjon side 22-23. Jordbruksoppgjøret: UNGDOMMEN

BYGDE. Bygdeungdommer i aksjon side 22-23. Jordbruksoppgjøret: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Jordbruksoppgjøret: Bygdeungdommer i aksjon side 22-23 Slik blir årets landsstevne side 16-20 Norgesferie i sommer? Få tipsene

Detaljer

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Oppladning til landsstevnet side 6-7 NBU-kartet del 2 side 8-12 Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77.

Detaljer

Bygde. ungdommen. Vossaslepp s.4 Sann imydlå tædene s.14 Årets unge bonde s.18 Sprenger Hong Kongs undergrunn s.26

Bygde. ungdommen. Vossaslepp s.4 Sann imydlå tædene s.14 Årets unge bonde s.18 Sprenger Hong Kongs undergrunn s.26 Bygde ungdommen Nr. 1/2011, 76. årgang - medlemsblad for NBU Vossaslepp s.4 Sann imydlå tædene s.14 Årets unge bonde s.18 Sprenger Hong Kongs undergrunn s.26 Norsk Landbrukssamvirke et serviceorgan for

Detaljer

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28

nye høyder BYGDE Landsstevnet nådde Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet nådde nye høyder side 12-15 Oppladning til Høstarrangementet side 16-17 Spennende bretur med NBU side 28 Starter... Alltid. Den

Detaljer

Vi er Norges største vennegjeng!

Vi er Norges største vennegjeng! E D BYG U N M M ee mslag O D gdeungdo y G B N Norg s årgang. 015, 80. NR. 1/2 Medlems blad for Vi er Norges største vennegjeng! 13 sceneaktivitet side 12 og på s ku fo ed m kt je os Kultursprell pr ide

Detaljer

BYGDE UNGDOMMEN. NR. 2/2015, 80. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag

BYGDE UNGDOMMEN. NR. 2/2015, 80. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2015, 80. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag 2 02 2015 02 2015 3 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2015, 80. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag KALENDER 26.-28. juni:

Detaljer

Årets unge bonde side BYGDE. Høstarrangementet side 12 Bygdeungdommen 75 år side 6 Aksjonsuka side 18 Juleøltest side 5 UNGDOMMEN

Årets unge bonde side BYGDE. Høstarrangementet side 12 Bygdeungdommen 75 år side 6 Aksjonsuka side 18 Juleøltest side 5 UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 4/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Årets unge bonde side 16 Høstarrangementet side 12 Bygdeungdommen 75 år side 6 Aksjonsuka side 18 Juleøltest side 5 Starter... Alltid. Den nye

Detaljer

BYGDE UNGDOMMEN. NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet. side 12. Høstarrangementet side 9 NBU på noregs tak side 28

BYGDE UNGDOMMEN. NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet. side 12. Høstarrangementet side 9 NBU på noregs tak side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet side 12 Høstarrangementet side 9 NBU på noregs tak side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. LEDER:

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 gdo

Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 gdo Bygde Norge rundt for amatørerside 6 Mat og energiside 12 Bjarneside 14 ungdommen N R. 1 / 2 0 1 0, 75. å rg a n g. M e d l e m s b l a d fo r N B U. Bygdeungdommen 01 10 3 Bygde ungdommen NR. 4/2009,

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

OPPlendingen HØSTARRANGEMENT LOKALLAGSLEDERE NYE LOKALLAG HØSTKURS. Et organ for Oppland Bygdeungdomslag. Nr. 4 2012

OPPlendingen HØSTARRANGEMENT LOKALLAGSLEDERE NYE LOKALLAG HØSTKURS. Et organ for Oppland Bygdeungdomslag. Nr. 4 2012 Nr. 4 2012 OPPlendingen Et organ for Oppland Bygdeungdomslag HØSTARRANGEMENT LOKALLAGSLEDERE NYE LOKALLAG HØSTKURS KONTAKT OSS LEDER Bente Gaukstad Tlf: 902 03 404 bentegaukstad@hotmail.com ORGANISASTORISK

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 4/2009, 74. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 4/2009, 74. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 4/2009, 74. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 4/2009, 74. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Hei alle bygdeungdommer! Da er en ny bygdeungdom sent ut til deg igjen.

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2013 1913-2013: 100-årsjubileum Grepa kvinner! 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Leder

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer