KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København. Tema: Håp. EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten. TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København. Tema: Håp. EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten. TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft"

Transkript

1 KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København Tema: Håp EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten Side 4 TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft Side 5

2 Mitt hav Som dønninger I det store hav Bølger historien I mitt jeg Føler tiden Fortid, nåtid, fremtid Bevege meg Til den jeg er Buldrer, virvler, sprøyter Fører ut Trekker ned Løfter opp I ett nå Stillhet Havblikk Diamanter i svart Alltid på vei I bølgene Merker jeg Meg Runa A. Jensen, København Sjømannskirken i København Kong Hakons kirke Bladet kommer ut med 4 nummer i året Opplag: 800. Abonnementspris: 150 kroner for forsendelse i Danmark, 175,- for forsendelser til utlandet. Magne Hoem Sjømannsprest senior Telefon Ingrid Amundsen Daglig leder/husmor Telefon Forsidefoto: Antependium fra alteret i Sjømannskirken Kong Haakons kirke gitt av Statens Kvinnelige Industriskole. Fotograf: Pål Kristian Balstad Ansvarlig redaktør: Ingrid Amundsen Redaksjonsansvarlig: Pål Kristian Balstad Kirkens adresse: Ved Mønten 9 DK-2300 Købehavn S Telefon/kontakt: Telefon Sjømannskirken i København er en vakker perle ved porten inn til København sentrum kledd i norsk skifer og med kobbertak. Kirken ble bygget i 1958, som en gave fra det norske folk til Kong Haakon 7s regjeringsjubileum i Pål Kristian Balstad Sjømannsprest Telefon Maren Rise Nøstdal Ettåring Telefon Hilde Sørensen Ettåring Telefon Bjørn Olav Bøe Studentprest i Danmark og Vest-Europa Telefon Jofrid Landa Diakonal medarbeider Telefon Audun Dalen Regnskapsmedarbeider Telefon Kirkens åpningstider: Mandag: Lukket Tirsdag: Onsdag: Torsdag: 12 arr. slutt Fredag: Lørdag: Søndag: Kontonummer: Dansk: Norsk: Eirik Guldvog var kirkens første prest til å betjene nordmenn som for en kortere eller lengre periode oppholder seg i København. I dag betjener kirken ca 7000 fastboende nordmenn, i tillegg til de mange som kommer på besøk fra Norge. København er blant de av Sjømannskirkene som har flest bryllup i løpet av året. På Sjømannskirken i København kan man bli døpt, konfirmert, gift eller ha gravferd. I tillegg er det et rikt og spennende gudstjeneste og kulturtilbud gjennom hele året. Et glimt fra 2013 i tall besøkte Sjømannskirken i København i fjor var på gudstjeneste 30 dåp 5 konfirmanter 121 vielser 5 gravferder 1935 studenter var innom Sjømannskirken

3 «Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement» Sjømannskirkens visjon Overskriften Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. Dette er Sjømannskirkens visjon. På ulike måter har vi prøvd å gi visjonen innhold, mål og mening. Håp er hovedtemaet i dette nummeret av Kontakt. Om jeg smaker på ordet, ja, så smaker det nettopp håp. Det er noe lyst og forventningsfullt i selve ordet. Så når Alexander Kielland sa at håpet er lysegrønt, er det et bilde som er lett å forstå. Fargen grønt er forbundet med våren som betyr nytt liv og en ny begynnelse. Desto mørkere er motsetningen, når noe er håpløst. Da ser vi ingen utveg og alt er svart uten håp. Vi trenger hverandre både når vi er fulle av håp og tror på livet og framtida, og vi trenger hverandre når alt er håpløst. Da trenger vi hverandre for trøst, men også for å få hjelp til å se nye muligheter og alternativer. I Sjømannskirken møter vi av og til mennesker som sier at de er uten håp og ser mørkt på livet. Vi kan ikke overta håpløsheten som folk kjenner, men vi kan lytte, trøste og hjelpe et medmenneske til å få øye på andre utveger og se nytt håp. Så lenge det er liv er det håp eller som Lars Lillo-Stenberg sier: så lenge det er tvil er det håp. «Løft ditt hode, du raske gutt Om et håp eller to ble brutt blinker et nytt i ditt øye straks får det glans fra det høye». Bjørnstjerne Bjørnson. I mine svarteste stunder håper jeg at Vår Herre ikke vil straffe oss i vår del av verden fordi vi aldri er fornøyde selv om vi har alt. Men det er også alt vi har. Vi har verdens beste av det meste, men likevel klager vi. Om alt egentlig går veldig bra, finner vi likevel noe å henge oss opp i. Vi blir negative og finner alltid feil. Sjarmerende er det ikke! Tenk om vi kunne være takknemlige for hvor godt vi har det. Dette i sterk kontrast til hvordan mennesker i andre deler av verden lever med krig og fattigdom. Hva kan menneskene i Syria, Egypt og Ukraina håpe på? Hvor finner de håpet? At de fortsatt slåss for en bedre verden og en bedre framtid, må være uttrykk for at håpet er det siste vi slipper. Det er håpløst, og de gir seg ikke. Vi må be for at de også en dag skal oppleve en bedre verden. At de ikke håper forgjeves. - For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. (Profeten Jeremia kap 29, v 11) Snart er det vår, håpets årstid framfor noen. Mange bilder er knyttet til kombinasjonen håp og vår. Men husk at også høsten bærer våren og vona/håpet i seg. «Hausten er min Den sorgtunge bragda vert song i mitt sinn. Han løyner ein sumar i frø som fell Vonene våre vert blomar.» Tor Jonson 3

4 Brobygging, fremtid og håp Vi høster av at vi står nær hverandre, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. Nordiske land er velferdssamfunn med stor grad av likeverd. Vi kan være til inspirasjon for mange. Dette gir oss et ansvar, slik at vi ikke blir oss selv nok. Tekst: Magne Hoem Norge og Danmark representerer en del av verden som er rikt velsignet. To hundre år etter 1814 er Danmark og Norge to moderne demokrati med grunnleggende likhetstrekk. Vi bygger på de samme verdier, har en felles kultur og i stor grad samme arv. Norge og Danmark er to land med felles historie? Ja, kan hende er det blitt lagt mer vekt på det som skiller enn på de lange linjer som gir oss et felles grunnlag. Historien om Danmark og Norge var en del av de lange linjers utvikling. Omstendighetene rundt Kiel-freden og Danmarks situasjon etter Napoleonskrigene gjorde at det ble en skilsmisse. Men fellestiden la det politiske, sosiale og forvaltningsmessige grunnlag for det som skjedde, uttrykt ved at en dansk prins var i spissen for utformingen av grunnloven. Nordmenn utdannet ved Københavns universitet hadde nasjonale og politiske ambisjoner? Ja, og de var godt orientert om det som skjedde internasjonalt, ikke minst i Amerika og Frankrike. Ambisjoner skapes av at anledningen byr seg og gir mulighet for å handle. De lange linjer handler om en fellestid, som også var til nytte og glede, men også med de aktuelle brennpunkt som gjorde det mulig å tenke radikalt nytt om Norges politiske framtid. Demokratisk utvikling har lagt grunnlaget for bevegelser som krever rettferd? Demokrati handler om nærhet til de som styrer, og det handler om likeverd mellom mennesker i sentrum og periferi. Vi kan ikke forstå 1814 uten å forstå den sterke sentrum periferi konflikten frem til Dette har alltid vært en viktig linje i politikken. Demokratiets oppgave er å sørge for deltaking og politiske prosesser, som hinder ulikheter mellom majoritet og minoritet og mellom sentrum og periferi. I pakt med de beste verdier fra 1814 kan vi skue fremover og være tilstede for andre folk som lengter etter å se frihetsidealer og politiske idealer bli realisert? Vi skal ikke legge skjul på at vi har gode forutsetninger for å hjelpe andre. Nordiske land ligger på topp i effektivitet, likestilling, menneskelig lykke på alle indekser. Og vi ligger på topp når det gjelder å yte av det vi har til de trengende. Vi kan glede oss over et Norden som er utadvendt, uten å være seg selv nok. Vi høster av at vi står nær hverandre. Nordiske land er velferdssamfunn med stor grad av likeverd. Utenfra bør vi kunne være til inspirasjon for mange. Faren ligger i at vi blir oss selv nok og at små problemer blir store for oss. Vi kan velge å dele våre erfaringer med andre og gi håp. Mange fattige land kommer nå opp av fattigdommen og oppnår bedre velferd. Vi har erfaringer med at alle kan få del i dette. Nordisk erfaring og språk er viktig? Dette at vi har så stor grad av historisk, politisk og kulturelt fellesskap gir oss den utfordring det er å bevare språket, slik at vi også i fremtiden forstår hverandre. Grunnlaget for å forstå er tilstede. Samtidig er det fort gjort å miste dette fellesskapet. Dersom vi for eksempel tillater oss å samtale på engelsk når vi møter folk fra andre nordiske land på gata i København, vil dette naturligvis etter hvert skape større forskjeller mellom oss. Vi høster ikke bare av historien, men også fra kulturen. Som generalsekretær for Nordisk Ministerråd er jeg selvfølgelig svært glad for, at de nordiske regjeringer fortsatt har ambisiøse visjoner for det nordiske samarbeid. Det stiller naturligvis krav både til landene og til det sekretariat, som jeg står i spissen for, hvis vi skal nå disse ambisiøse visjoner. I lyset av samarbeidets sterke historiske fundament og de svært konkrete fordeler som er skapt av samarbeidet i nyere tid har jeg stor tro på, at det er mulig, sier Dagfinn Høybråten. 4

5 Håp Tekst: Ida Marie Astad Jentoft Student på Københavns universitet Det er få som beskriver håpet så fint som Emily Dickinson. Vi kan finne håpet overalt; i den sterkeste storm og i det kaldeste land, håpet er i sjelen vår, og den er ubetinget. Håpet er lysegrønt, er det noen som sier. Håpet er et ønske og en forventning om noe positivt, et godt resultat. Vi håper på noe bedre, eller hvis vi har det bra, at vi skal kunne fortsette å ha det bra. Men hva med troen? Henger ikke tro og håp sammen? Håper vi der vi ikke tør å tro? Håpet er en viktig del av livet mitt. Håpet er der når jeg ikke tør å tro. For å tro er for meg noe veldig sterkt. Det er liksom litt mer bestemt. Men tro kan også gi håp. Tro kan gi oss styrke til å håpe, og håp kan gi oss styrke til å tro. Tro på religion, på seg selv, på livet, på kjærligheten, de gode tankene og på andre. For det sies at det eneste som kan beseire frykten, er håpet. Dersom håpet sås og spirer hos mennesket, kan det overleve. Håpet gir oss noe å leve for; selv når livet er svart, har vi det lysegrønne til å hjelpe oss gjennom hverdagen. Og den som tar håpet fra mennesket, tar også noe av livsgnisten fra det, for å ordlegge meg litt som Ibsen. Da jeg ble spurt om å skrive denne teksten, tenkte jeg: hvordan kan jeg definere håp? Kanskje det var den vitenskapelige meg som tenkte at alt starter med en definisjon. Men kan vi egentlig definere håp? Og trenger vi det? Jeg tror jeg vil la håp være et av de gode, positivt ladede ord, som ikke tynges av filosofiske og vitenskapelige diskusjoner og definisjoner. Jeg vil la håpet være den tingen med fjær på, og la hver enkelt kjenne sitt håp og hva de selv legger i håpet. Men hvordan kan vi gi hverandre håp, noe individuelt? Hvordan kan jeg som medmenneske, hjelpe min neste å håpe? Og jeg tror nettopp at stikkordet her er å hjelpe. Håpet og ønsket er personlig og ligger dypt i oss. Jeg tror at å gi glede og positivitet legger grunnlaget for håp, og mot til å håpe. Gi et smil til naboen når du møter han ved søppelkassene. Hold døren åpen litt lenger for hun som kommer bak deg. Plukk opp votten til damen med mange ting i hendene. Vi kan hjelpe hverandre å Tankestreken legge grunnlag for håp. Jeg tror vi kan hjelpe hverandre å tørre å håpe ved å vise godhet og vennlighet i verden. Jeg tror ikke håp er noe som universelt kan defineres. Hva vi håper på er individuelt, men håpet i seg selv er viktig for alle. Det vi kan gjøre, er å hjelpe hverandre å håpe. Bidra til å legge grunnlag for håp, og dermed grunnlag for glede og liv. Gi kjærlighet, så vi kan få håp og tro. Mange av julefortellingene jeg er vokst opp med, handler om det å komme hjem. Til tross for alle farer, uhell og hindringer; julekvelden nådde alle hjem og alle var på plass i fellesskapet. Fortsatt og hver jul fortelles mange slike historier. Og flere enn vi kanskje er klar over, kan fortelle om et hjem som ikke er der og savn etter familietilhørighet som julefeiringen forsterker. Det er godt at det finnes Sjømannskirker rundt om i verden og organisasjoner i Norge som nettopp i julen fungerer som et hjem for de som ikke kommer hjem. HOPE Hope is the thing with feathers That perches in the soul And sings the tune without the words And never stops at all, And sweetest in the gale is heard; And sore must be the storm That could abash the little bird That kept so many warm. I've heard it in the chillest land And on the strangest sea, Yet never, in extremity, It asked a crumb of me. Emily Dickinson 5

6 Barn Foto: Maren Rise Nøstdal I Sjømannskirken yrer det av barneliv hver tirsdag. Da kommer foreldre med sine søte små for å synge, danse og kose seg. En dag for sang og vafler. En dag for litt barnegråt og mye glede. Vi har møtt to mødre som forteller hvordan de opplever babysang. Maria, mor til Isobel Jeg fikk høre om babysang gjennom min søster som har gått her med sine to søte døtre. Noen av gangene var jeg faktisk med, slik at jeg viste på forhånd hva jeg gikk til. Siden jeg selv er født og oppvokst i Norge, vil jeg lære barnet mitt å kjenne til min kultur og bakgrunn. Derfor er det helt naturlig å dra til den norske kirken og synge norske barnesanger, møte norske babyer (og mødre og fedre). Jeg synger både norske og danske sanger hjemme. Hvis jeg skal beskrive babysang med tre ord ville det ha vært: glede, nordmenn og vafler! «Hva er håp for deg, Maria?» - Håp for meg er å tro at noe kan bli bedre, tro på noe positivt! «Hvordan vil du at kirken skal være for deg og din familie i fremtiden?» - Når Isobel blir litt større, hadde det vært fint å dra på Familiedagene, sammen med hennes to kusiner. Vi har allerede vært på én Familiedag, og synes det var veldig kjekt. Hanna, mor til Oskar. Da jeg studerte, gikk jeg til studentmiddag og var på lesesalen titt, men da jeg fikk mine to første barn gled det litt bort. Det var også mer naturlig å gå til den lokale kirken på babysang, men jeg hadde gått og tenkt på at jeg skulle dra til Den Sjømannskirken. En dag fikk jeg anbefalt å dra til den norske kirken av ei venninne og da dro jeg, og siden har jeg ikke angret. Det er jo så koselig å komme hit! Det er deilig å kunne snakke norsk, synge kjente og kjære sanger og ikke minst få gode vafler. Det betyr mye for meg å synge og lære barna mine norske sanger og eventyr, slik at de får en del av den norske kulturen til tross for at vi bor i Danmark. Danske sanger lærer de mye av i barnehagen og skolen, som de så lærer meg. Hvis jeg skal beskrive babysang med tre ord ville det ha vært: Veldig hyggelig, avslappende og god stemning. «Hva er håp for deg, Hanna?» - Håp for meg er vel søken etter et fast holdepunkt. Troen på at noe blir bedre og er godt. «Hvordan vil du at kirken skal være for deg og din familie i fremtiden?» - Akkurat slik den er nå! Jeg har allerede vært her i 10 gode år, og satser på flere i fremtiden. Det er passe med aktivitet, kirken er et fint sted å møte andre norske barnefamilier og en romlig kirke som barna får leke fritt i. BABYSANG Nesten hver tirsdag kl. 12 møtes en gjeng babyer for å synge og kose seg. Så har du lyst å synge sammen med denne gjengen, så er du hjertelig velkommen! Det blir selvfølgelig også servert vafler og kaffe. Foreldre er også velkommen! :) KARNEVAL Søndag 2. mars kl inviterer vi til karneval og fastelavnsfest! Kle deg ut og kom å lek. FAMILIEDAGER En gang i måneden møtes mange barnefamilier for å spise sammen, synge, leke og være sammen! Alle er velkommen! 6

7 «København er helt perfekt. Det er langt nok unna Norge til å føle seg selvstendig og samtidig er det nærme nok til at jeg kan dra hjem i helgene.» Student Nicholas Leidenfelt er studentorganisasjonen ANSA sin leder for studentene i København. Vi møtte han på en av Frederiksbergs cafeer og spurte han om hvordan livet som student har vært og om han har noen tips til nye studenter. Tekst/foto: Pål Kristian Balstad Leidenfelt har studert på Copenhagen Business School i 6 år, med et utveklingssemester i Singapore. Hvordan har tiden som student i København vært? «København er helt perfekt. Det er langt nok unna Norge til å føle seg selvstendig og samtidig er det nærme nok til at jeg kan dra hjem i helgene. Studiemiljøet i København er godt og CBS er en veldig bra skole jeg har trivdes godt på.» Hva er forskjellen på å være student i Singapore, i forhold til i København? «Den største forskjellen var nok nettverket er betydelig mer viktig i København. Men dette var også naturlig da jeg oppholdt meg i en begrenset tid i Singapore. Faglig sett opplevde jeg Singapore som lettere. Det ga meg mulighet til å oppleve kulturen og reise rundt i Asia. Det var spennende.» Siden august 2013 har Leidenfelt vært leder for studentorganisasjonen i København og er de norske studentenes fremste tillitsvalgte. Hva var din motivasjon for å engasjere deg i ANSA? «Jeg trives godt med å organisere og ta initiativ til arrangementer. Det synes jeg er gøy. Å engasjere meg er helt naturlig, i tillegg til å fylle hverdagen med kjæreste, venner, skole og trening. Det er og fint å ha på sin CV senere.» Hva er ANSA sine viktigste oppgave? «Det er å være et kontaktpunkt for studenter mellom det sosiale og det faglige, være en informasjonskanal og arrangere tradisjonelle tilstelninger som 17. mai og juleball, i tillegg til andre fester. Det handler om å samle studenter på tvers av studieretninger og hjelpe dem å etablere et nettverk.» Har du noen tips til nye studenter? «Ja, først og fremst så er det å organisere seg selv, og da er skole og et sted å bo det viktigste. Være ute i god tid med å planlegge. Jeg måtte sove to måneder på sofa da jeg kom til København, men det ordnet seg med leilighet etter hvert. Det ordner seg alltid, hvis man gjør noe for det og ikke forventer for mye i begynnelsen. Jeg har flyttet seks ganger i løpet av de seks årene jeg har bodd her. Det er ikke helt uvanlig. Det andre jeg synes er viktig er at en sosialiserer seg og ikke gjemmer seg bort. København er en by med aksept for at en er annerledes. Alle passer inn, men en må ta ansvar for å bli en del av miljøet ved å delta på studentarrangementer i regi av skolen eller ANSA.» Hva har vært det beste med å være student i København? «Du kommer lengre på hver krone enn de fleste andre land i Europa, dansker liker stort sett nordmenn og er imøtekommende og det er en by med utrolig mange muligheter.» Til sommeren er Leidenfelt ferdig med sin Master i finans og strategi. Da bærer det hjem til Norge for å arbeide for Schibsted media og han gir tydelig uttrykk for at han gleder seg til å ferdigstille studier og begynne i arbeidslivet. STUDENTORGANISASJONEN ANSA ANSA ble grunnlagt i 1956 og består i dag av et nettverk på over medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1200 studiesteder i mer enn 90 land. ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse. For mer om ANSA sitt arbeid: STUDENTTILBUD PÅ SJØMANNSKIRKEN Studentmiddag første torsdag i måneden kl. 19. På Cafe Retro møtes studenter hver tredje torsdag i måneden fra kl. 19. Studentgudstjeneste to ganger i semesteret. Denne våren er det 9. mars kl. 19 og 25. mai kl. 19. Lesesalen for studenter er åpen tirsdag til søndag fra 9-22 med egen kaffedeal og tilgang på gratis Wifi. 7

8 Nytt fra Husmors spalte Av Agnes Birkeland, biblioteksansvarlig Det er alltid spennende å åpne bokkassene fra Biblioteksentralen, her er mye god litteratur. Denne gang vil jeg anbefale: Lars Saabye Christensen: STEDSANS, noveller. Hver novelle handler om noe man ikke skulle ha gjort, fx begynne med synkronsvømming, slå ned julenissen eller sykle fra Amsterdam til Paris. Essensiell lesning for Saabyes beundrere, da den beskriver anger, drømmer og andre feil man ikke lærer av. Nikolaj Frobenius: MØRKE GRENER, en roman om en forfatter som på uhyggelige måter blir innhentet av sitt eget romanprosjekt. Godt språk, interessant forfatter. Hanne Ørstavik: DET FINNES EN STOR ÅPEN PLASS I BORDEAUX, en kjærlighetsroman, en roman om lengselen etter nærhet og den forvillelsen det kan medføre når den andre ikke er til å møte. Britt Karin Larsen: DET SYNGER I LAUVET. Forfatterens femte bok i den kritikerroste serien om skogfinnene fra området mellom Hedmark og Vermland på slutten av og tidlig på 1900-tallet. De foregående bind finnes allerede på biblioteket. Tor Edvin Dahl: SLUTTEN PÅ HISTORIEN, en kort roman om familierelasjoner, barn, voksen, gammel. Det er så mye det ikke går an å snakke om, både i nåtid og i fortid. Noe kommer til å skje, men hva? Jon Michelet: EN SJØENS HELT. Skytteren. Første bind romanserien var Skogsmatrosen, en fengslende og engasjerende sjømannshistorie, en gripende beretning om Norges krig på havet, en bestselger. Med dette bind, - Skytteren - har Michelet skrevet om en side ved 2. verdenskrig som ikke tidligere har vært berørt i skjønnlitteraturen. Karin Fossum: CARMEN ZITA OG DØDEN, Gert Nygårdshaug: PERGGAMENTET, Vidar Sundstøl: BESET- TELSEN er nye gode kriminalromaner. Kokt skrei Skrei er navn på vintertorsk som er kjønnsmoden og trekker inn til blant annet Lofoten og Vesterålen for å gyte i januar til mars. Skreien vi serverer i sjømannskirken Kong Haakons Kirke kommer fra Vesterålen, fisket av fisketråleren MS Sjøblomst (bildet). Skrei i skiver, ca 250 gr pr person rogn lever Pr. 1 liter kokevann til rognen: 1 ts salt Pakk rognen i matpapir eller aluminiumsfolie og legg den i kokende vann, la den trekke i minutt avhengig av størrelsen. Pr. 1 dl kokevann til leveren: ½ ts salt 1 ts eddik 10 pepperkorn 1 laurbærblad ½ løk Fjern hinnene rundt leveren og del den i små biter. Bland salt, krydder og løk i et glass med lokk. Dette for å hindre at kasserollen skal ta smak. Ha leveren i glasset og sett leveren på rist i kasserollen og kok under lokk ca 15 minutt. Pr. 1 liter kokevann til fisken: ¾ dl salt 1 ts eddik Legg fiskeskivene i kokende vann og la fisken trekke i 8 minutt. Skrei eller torsk med lever og rogn må serveres på varme fat. Legg fisken på et tøystykke/håndklede. Server med smeltet smør med persille og grasløk. Dette er godt! Dette er fest! Velkommen på biblioteket og velkommen til litteraturaften den 20. mars kl

9 Annonse Annonse 9

10 Siden sist Agnes Jubilantene Anette (70) og Else (95) Julestuen Familiedag på Sjømannskirken Lene og Øyvind på julebasar Vera og Agnes til middag. Jorunn på Allmanns bursdagsfest Ingebjørg drikker kaffe Magne prest og en metodistisk prest på kirkevandringen. Pynte-kake-konkurranse. Studentmiddag Vigdis er klar for maiddag. Sigurd koser seg på familiedagen Konsert: Julekoret på takk for basaren-fest Alva Gro Laurits Konfirmasjon 2013 Bildegalleri 10 Takk for basaren-fest Sunniva og Solveig på Dameforeningen

11 KOR KOR: Det startet som et julekor med suksess, derfor videreføres Sjømannskirkens kor og vil glede oss ved flere anledninger denne våren. Jofrid Landa og Leif Jone Ølberg leder koret til stor glede for de ca sangfuglene. Har du lyst til å synge i kor? Bli med da vel! Vi øver utover våren og skal opptre ved flere anledninger, blant annet ved 17. mai-feiringen! Vi er et blandet kor bestående av alle årsmodeller. Det er ingen opptakskrav og alle med sanglyst er velkommen! Sammen lyder vi vidunderlig! JUBILEUM 2014: Dette er året for jubileum og fest. Først ved markeringen av grunnlovens 200 årjubileum. Til høsten feirer vi Sjømannskirken 150 års jubileum. Dette skal vi virkelig feire, forteller Sjømannsprest Magne Hoem entusiastisk. Med glede skal vi dette året feire at det er 200 år sidan vi fekk vår eiga grunnlov i Det blir invitert til feiring, ikkje berre på Eidsvoll, men også i København Fondet for dansk- norsk samarbeid står sentralt. Det er heile 26 medlemmer i Stortingets jubileumskomite, og mellom desse Den norske kirkes kirkeråd. Sjømannskirken Kong Haakons Kirke, København, har tatt initiativ til og er tildelt ansvaret for å arrangere - ikkje mindre enn hovudfestgudstenesta 17. mai. Denne tradisjonsrike festgudstenesta er lagt til Holmens kirke kl fordi 17. mai toget i år skal starte frå Christiansborg Slotsplads. Torsdag 10. april kl 19.00: Foreningen Norden i samarbeid med Sjømannskirken inviterer til dansk-norsk aften, med generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten. Torsdag 8. mai kl. 19: Frederiksborg kammerkor framføre sitt nordiske jubileumsreportoar same stad. Noreg vart i 1814 skild frå Danmark etter 434 års felleskap. Grunnlovsjubileet er ein milepæl i vår historie. Det handlar om vårt rotfeste og vår arv, men enda meir om framtid og håp for kommande generasjonar. Vårt verdiprogram har «brubygging» som ei av sine søyler, difor er det vårt mål at feiringa av 200 års jubileet for Noregs frie forfatning skal skje i samarbeid med dei lokale aktørane i København og i samarbeid med organisasjonen sentralt. Det er venta at biskop for sjømannkyrkjene, Halvor Nordhaug, vil komme til festgudstenesta i Holmens kyrkje 17. mai

12 ANNONSER Velkommen til Schæffergården og Villa Helene Executive nordiske huse i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej og Jægersborg Allé danner Schæffergården og Villa Helene sammen med Det gamle Jægersborg Hotel en flot indgangsportal til Ermelunden. Schæffergården, et smukt Jagtslot fra 1755 med masser af historie, er et af Danmarks mest unikke hotel, møde- og konferencecentre. Du vil opleve: Et fantastisk smukt hotel og konferencecenter Husene og parken med de mange muligheder Historiske rammer Gastronomi og økologi En ganske særlig stemning I mange år har vi arbejdet på at skabe en ganske særlig stemning hvor design, teknologi og vore medarbejdere sammen med de historiske rammer, er med til at give husene deres helt specielle præg på en måde, så vore gæster føler sig hjemme, inspireret og forkælet, vi kalder det en ganske særlig stemning. Velkommen! Mark Flindt Adm. direktør 12

13 Frisør til hverdag og fest

14 Kirkeboken Kirkerådet I perioden Døpte Linnea Petri Milo Kristoffer Wriedt Bjerke Astrid Halgaard Bentsen Olav Johan Kolstø Vikeså Mathilde-Christin Larsdatter Samuelsen Filip Ese Meinertz Liv Grete Eldorhagen Fanth Mina Marianne Eldorhagen Fanth Jakob Julius Nordstrøm Bryllup I løpet av 2013 er hele 121 brudepar blitt viet i Sjømannskirken Kong Haakons Kirke. Dette er en ny fin økning på 10 prosent fra Det er også anledning å tilmeldte bryllup med dansk prøvingsattest, og det var 4 bryllup sjømannskirken med norsk liturgi og dansk prøvingsattest i 2013 Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved Sjømannskirkene over hele verden. Rådet skal sikre en viss legitimitet i kolonien og være en stemme inn i arbeidet som drives. Det være seg økonomi, strategi og representasjon. Sjømannskirken i København har følgende rådsmedlemmer: Flemming Myrung (leder) Helge Kjersem Sissel Mørch Merete Sletten Kristian A. Haanes Eirin Hoff (ambassadens representant) Camilla Guren (studentrepresentant) Døde Andreas Gitlesen KIRKE FOR HELE LIVET! Sjømannskirken i København vil være kirke for hele livet i glede og sorg. For spørsmål om dåp, konfirmasjon, bryllup, soknebud, sjelesorg eller gravferd ta kontakt med en av prestene. Denne gang er det ettåringen Maren R. Nøstdal som utfordrer oss med to gåter... Konkurransen 1. Hvilket land er dette? 2. Hvilken sport/aktivitet er dette? Send inn svaret og bli med i trekningen av en fin bokpremie! Sjømannskirken i København Ved Mønten København S eller på mail til 1 2 Løsningen på forrige nummers gåter: 1) Selv om vaktene kikket i hver sin retning, stod de ikke rygg mot rygg. 2) Jeg er pupillen i øyet. 14

15 Kirkekalenderen FEBRUAR 4. februar kl. 12 Babysang 6. februar kl. 19 Studentmiddag 8. februar kl. 14 Lørdagsgrøt 9. februar kl. 11 Gudstjeneste Uke 7: Dansk vinterferie ingen arrangement. Åpningstid: februar kl. 14 Lørdagsgrøt 16. februar kl. 11 Gudstjeneste 16. februar kl Familiedag 18. februar kl. 12 Babysang 20. februar kl. 19 Middag for alle 20. februar kl. 19 Café Retro 22. februar kl. 14 Lørdagsgrøt 23. februar kl. 11 Gudstjeneste 24. februar kl Dameforeningen 25. februar kl. 12 Babysang 27. februar kl. 19 Skreiaften Kunstutstilling på Galleri Haakon Sjømannskirken i København Et helt spesielt utvalg av kunst, laget av kunstnere med mye eller lite erfaring innenfor utøvende kunst. Også barnekunst har sin plass. Det gjør utstillingen enestående. Vernissage 13. april kl. 12:30. Utstillingen vil være åpen i kirkens åpningstid gjennom hele påskeferien. Ønsker du å stille ut? Ta kontakt med en av oss på kirken. MARS 1. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 2. mars kl. 11 Gudstjeneste og familiedag 4. mars kl. 12 Babysang 5. mars kl mars kl. 19 Studentmiddag 8. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 9. mars kl. 11 Gudstjeneste 9. mars kl. 19 Studentgudstjeneste 11. mars kl. 12 Babysang 13. mars kl. 19 Middag for alle 15. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 16. mars kl. 11 Gudstjeneste 18. mars kl. 12 Babysang 20. mars kl. 19 Litteraturaften 20. mars kl. 19 Café Retro 22. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 23. mars kl. 11 Gudstjeneste med årsmøte 25. mars kl. 12 Babysang 27. mars Ingen arrangement 29. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 30. mars kl. 11 Gudstjeneste 31. mars kl Store dameforening APRIL 1. april kl. 12 Ingen babysang 3. april kl. 19 Studentmiddag 5. april kl. 14 Lørdagsgrøt 6. april kl. 11 Gudstjeneste 8. april kl. 12 Babysang 10. april kl. 19 Dansk-norsk aften med Foreningen Norden og D. Høybråten 12. april kl. 14 Lørdagsgrøt 13. april kl. 11 Palmesøndaggudstj. 13. april kl Vernissage 15. april kl. 12 Ingen babysang 17. april kl. 18 Skjærtorsdagsgudstj. 18. april kl.11 Langfredagsgudstj. 19. april kl. 14 Lørdagsgrøt 20. april kl. 11 Høytidsgudstj. 20. april kl Familiedag 22. april kl. 12 Babysang 24. april kl. 19 Middag for alle 26. april kl. 14 Lørdagsgrøt 27. april kl. 11 Gudstjeneste 28. april kl Store dameforening 29. april kl. 12 Babysang MAI 1. mai kl. 19 Studentmiddag, kirken stengt på dagen 3. mai kl. 14 Lørdagsgrøt 4. mai kl. 11 Gudstjeneste KIRKEUKEN MANDAG 1130 Store Dameforening møtes siste mandag i måneden. Kontaktperson er Agnes Birkeland tlf TIRSDAG 12 Babysang, nesten hver tirsdag. ONSDAG 12 Julestuen (møtes annen hver uke i ulike uker). Kontaktperson er Vigdis Ljungar tlf TORSDAG 11 Malergruppen Kontaktperson er Vigdis Ljungar tlf Kulturarrangement, middag eller konsert. LØRDAG 14 Lørdagsgrøt SØNDAG 11 Gudstjeneste ÅPNINGSTIDER PÅ KIRKEN Mandag lukket Tirsdag Onsdag Torsdag 12-arr.slutt. Fredag Lørdag Søndag VELKOMMEN HJEMOM! 15

16 Avsender Sjømannskirken i København Ved Mønten København S Danmark Vi vil ønske alle en Velsignet påskehøytid! Hilsen oss i staben på Sjømannskirken Vil du hjelpe til på Sjømannskirken? Har du lyst til å arbeide som frivillig Sjømannskirken, er det mange uløste oppgaver å fylle. Enten det er å være besøksvenn, hjelpe til med å steke vafler eller å være med vaktmester Øyvind på litt oppussingsarbeid. Vil du gi Sjømannskirkens en gave? Sjømannskirken drives dels på innsamlede midler. Det vi samler inn, kommer den norske kolonien i Danmark til gode og får også betydning for det dansk-norske samarbeidet, som er viktig for oss. Vi ønsker å gjøre en forskjell! Med besøkstjeneste for eldre og ensomme, bredt og inkluderende studentarbeid og et rikt kultur- og kirkeprogram håper vi å være tilstede i verdens hverdag som en trygghet. Vi ønsker at alle mennesker skal kunne kjenne seg velkommen, uansett livssituasjon og anledning. Ønsker du å støtte dette arbeidet, setter vi stor pris på det. Ta gjerne kontakt om du vil høre mer om arbeidet! Abonnere på Kontakt Vi sender deg gjerne kontakt i posten enten du bor i Danmark, Norge eller et annet sted i verden. Gi oss bare navn og adresse, så sender vi deg det jevnlig. Abonnement i Danmark koster DKK 150,- for resten av verden er det DKK 175,- Dansk: Bankgiro i Norge: Sjømannskirken København Ved Mønten København S Danmark Telefon Faks

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014?

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014? Avsender Sjømannskirken i København Ved Mønten 9 2300 København S Danmark KONTAKT 3/2014 Sjømannskirken København Tema: Sjømannskirken 150 år Vil du abonnere, annonsere eller bidra med noe til Kirkebladet

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 3 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Marit Doucet... s. 6 8 Konfirmanter 2010-2011 2011... s. 18 19 19 Julemarkedet 11.-13. 13. november...

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Nr. 1 2011 54. årgang Kirkens økonomi under dobbelt press 4 På kjærlighetens vinger 6 Se bilder fra julefeiringen i kirken 10-11 Vår visjon: Gi

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 4 2014 Årgang 46

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 4 2014 Årgang 46 TEXAS NYTT Nr. 4 2014 Årgang 46 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Portrett: Marianne Skjerping Kroken... s. 6 Avskjed med Kari Danielsen... s. 10 Advent og jul på Sjømannskirken... s. 17 Tanker

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader kjerkebla kjerkebla Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader foto: susanne bø For Torvastad menighet Nr 3-2010 - Årgang 54 TEMA: BRYLLUP EKSTRA TYKT KJERKEBLA,

Detaljer

Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s.

Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s. TEXAS NYTT Nr. 3 2014 Årgang 46 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s. 20 Tanker i tiden Frakoblet -

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 3 2013 Årgang 45

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 3 2013 Årgang 45 TEXAS NYTT Nr. 3 2013 Årgang 45 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Videregående utdanning... s. 6 116 NST Snorre Snorre Chapter gjenoppstår... s. 13 Aktive expats i the Woodlands... s. 18 19

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2011 GRATIS. Konfirmasjon s. 9. Flaskeskip s. 8

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2011 GRATIS. Konfirmasjon s. 9. Flaskeskip s. 8 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2011 Innsettelse daglig leder s. 14 Flaskeskip s. 8 Konfirmasjon s. 9 Dugnad s. 12 No stig vår song, vår takk til

Detaljer

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge.

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge. + refleks Menighetsblad for Søreide kirke -1. Årgang 4 Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Vel blåst, Søreide 40 år er ikke det aller rundeste jubileet, men for Søreide menighet var det vel

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 varig håp misjon s tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 Kjære leser Håp er grunnleggende for oss. Vi må kunne tro at ting skal endre seg, at drømmer skal gå i oppfyllelse, at det skal

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer