KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København. Tema: Håp. EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten. TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København. Tema: Håp. EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten. TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft"

Transkript

1 KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København Tema: Håp EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten Side 4 TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft Side 5

2 Mitt hav Som dønninger I det store hav Bølger historien I mitt jeg Føler tiden Fortid, nåtid, fremtid Bevege meg Til den jeg er Buldrer, virvler, sprøyter Fører ut Trekker ned Løfter opp I ett nå Stillhet Havblikk Diamanter i svart Alltid på vei I bølgene Merker jeg Meg Runa A. Jensen, København Sjømannskirken i København Kong Hakons kirke Bladet kommer ut med 4 nummer i året Opplag: 800. Abonnementspris: 150 kroner for forsendelse i Danmark, 175,- for forsendelser til utlandet. Magne Hoem Sjømannsprest senior Telefon Ingrid Amundsen Daglig leder/husmor Telefon Forsidefoto: Antependium fra alteret i Sjømannskirken Kong Haakons kirke gitt av Statens Kvinnelige Industriskole. Fotograf: Pål Kristian Balstad Ansvarlig redaktør: Ingrid Amundsen Redaksjonsansvarlig: Pål Kristian Balstad Kirkens adresse: Ved Mønten 9 DK-2300 Købehavn S Telefon/kontakt: Telefon Sjømannskirken i København er en vakker perle ved porten inn til København sentrum kledd i norsk skifer og med kobbertak. Kirken ble bygget i 1958, som en gave fra det norske folk til Kong Haakon 7s regjeringsjubileum i Pål Kristian Balstad Sjømannsprest Telefon Maren Rise Nøstdal Ettåring Telefon Hilde Sørensen Ettåring Telefon Bjørn Olav Bøe Studentprest i Danmark og Vest-Europa Telefon Jofrid Landa Diakonal medarbeider Telefon Audun Dalen Regnskapsmedarbeider Telefon Kirkens åpningstider: Mandag: Lukket Tirsdag: Onsdag: Torsdag: 12 arr. slutt Fredag: Lørdag: Søndag: Kontonummer: Dansk: Norsk: Eirik Guldvog var kirkens første prest til å betjene nordmenn som for en kortere eller lengre periode oppholder seg i København. I dag betjener kirken ca 7000 fastboende nordmenn, i tillegg til de mange som kommer på besøk fra Norge. København er blant de av Sjømannskirkene som har flest bryllup i løpet av året. På Sjømannskirken i København kan man bli døpt, konfirmert, gift eller ha gravferd. I tillegg er det et rikt og spennende gudstjeneste og kulturtilbud gjennom hele året. Et glimt fra 2013 i tall besøkte Sjømannskirken i København i fjor var på gudstjeneste 30 dåp 5 konfirmanter 121 vielser 5 gravferder 1935 studenter var innom Sjømannskirken

3 «Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement» Sjømannskirkens visjon Overskriften Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. Dette er Sjømannskirkens visjon. På ulike måter har vi prøvd å gi visjonen innhold, mål og mening. Håp er hovedtemaet i dette nummeret av Kontakt. Om jeg smaker på ordet, ja, så smaker det nettopp håp. Det er noe lyst og forventningsfullt i selve ordet. Så når Alexander Kielland sa at håpet er lysegrønt, er det et bilde som er lett å forstå. Fargen grønt er forbundet med våren som betyr nytt liv og en ny begynnelse. Desto mørkere er motsetningen, når noe er håpløst. Da ser vi ingen utveg og alt er svart uten håp. Vi trenger hverandre både når vi er fulle av håp og tror på livet og framtida, og vi trenger hverandre når alt er håpløst. Da trenger vi hverandre for trøst, men også for å få hjelp til å se nye muligheter og alternativer. I Sjømannskirken møter vi av og til mennesker som sier at de er uten håp og ser mørkt på livet. Vi kan ikke overta håpløsheten som folk kjenner, men vi kan lytte, trøste og hjelpe et medmenneske til å få øye på andre utveger og se nytt håp. Så lenge det er liv er det håp eller som Lars Lillo-Stenberg sier: så lenge det er tvil er det håp. «Løft ditt hode, du raske gutt Om et håp eller to ble brutt blinker et nytt i ditt øye straks får det glans fra det høye». Bjørnstjerne Bjørnson. I mine svarteste stunder håper jeg at Vår Herre ikke vil straffe oss i vår del av verden fordi vi aldri er fornøyde selv om vi har alt. Men det er også alt vi har. Vi har verdens beste av det meste, men likevel klager vi. Om alt egentlig går veldig bra, finner vi likevel noe å henge oss opp i. Vi blir negative og finner alltid feil. Sjarmerende er det ikke! Tenk om vi kunne være takknemlige for hvor godt vi har det. Dette i sterk kontrast til hvordan mennesker i andre deler av verden lever med krig og fattigdom. Hva kan menneskene i Syria, Egypt og Ukraina håpe på? Hvor finner de håpet? At de fortsatt slåss for en bedre verden og en bedre framtid, må være uttrykk for at håpet er det siste vi slipper. Det er håpløst, og de gir seg ikke. Vi må be for at de også en dag skal oppleve en bedre verden. At de ikke håper forgjeves. - For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. (Profeten Jeremia kap 29, v 11) Snart er det vår, håpets årstid framfor noen. Mange bilder er knyttet til kombinasjonen håp og vår. Men husk at også høsten bærer våren og vona/håpet i seg. «Hausten er min Den sorgtunge bragda vert song i mitt sinn. Han løyner ein sumar i frø som fell Vonene våre vert blomar.» Tor Jonson 3

4 Brobygging, fremtid og håp Vi høster av at vi står nær hverandre, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. Nordiske land er velferdssamfunn med stor grad av likeverd. Vi kan være til inspirasjon for mange. Dette gir oss et ansvar, slik at vi ikke blir oss selv nok. Tekst: Magne Hoem Norge og Danmark representerer en del av verden som er rikt velsignet. To hundre år etter 1814 er Danmark og Norge to moderne demokrati med grunnleggende likhetstrekk. Vi bygger på de samme verdier, har en felles kultur og i stor grad samme arv. Norge og Danmark er to land med felles historie? Ja, kan hende er det blitt lagt mer vekt på det som skiller enn på de lange linjer som gir oss et felles grunnlag. Historien om Danmark og Norge var en del av de lange linjers utvikling. Omstendighetene rundt Kiel-freden og Danmarks situasjon etter Napoleonskrigene gjorde at det ble en skilsmisse. Men fellestiden la det politiske, sosiale og forvaltningsmessige grunnlag for det som skjedde, uttrykt ved at en dansk prins var i spissen for utformingen av grunnloven. Nordmenn utdannet ved Københavns universitet hadde nasjonale og politiske ambisjoner? Ja, og de var godt orientert om det som skjedde internasjonalt, ikke minst i Amerika og Frankrike. Ambisjoner skapes av at anledningen byr seg og gir mulighet for å handle. De lange linjer handler om en fellestid, som også var til nytte og glede, men også med de aktuelle brennpunkt som gjorde det mulig å tenke radikalt nytt om Norges politiske framtid. Demokratisk utvikling har lagt grunnlaget for bevegelser som krever rettferd? Demokrati handler om nærhet til de som styrer, og det handler om likeverd mellom mennesker i sentrum og periferi. Vi kan ikke forstå 1814 uten å forstå den sterke sentrum periferi konflikten frem til Dette har alltid vært en viktig linje i politikken. Demokratiets oppgave er å sørge for deltaking og politiske prosesser, som hinder ulikheter mellom majoritet og minoritet og mellom sentrum og periferi. I pakt med de beste verdier fra 1814 kan vi skue fremover og være tilstede for andre folk som lengter etter å se frihetsidealer og politiske idealer bli realisert? Vi skal ikke legge skjul på at vi har gode forutsetninger for å hjelpe andre. Nordiske land ligger på topp i effektivitet, likestilling, menneskelig lykke på alle indekser. Og vi ligger på topp når det gjelder å yte av det vi har til de trengende. Vi kan glede oss over et Norden som er utadvendt, uten å være seg selv nok. Vi høster av at vi står nær hverandre. Nordiske land er velferdssamfunn med stor grad av likeverd. Utenfra bør vi kunne være til inspirasjon for mange. Faren ligger i at vi blir oss selv nok og at små problemer blir store for oss. Vi kan velge å dele våre erfaringer med andre og gi håp. Mange fattige land kommer nå opp av fattigdommen og oppnår bedre velferd. Vi har erfaringer med at alle kan få del i dette. Nordisk erfaring og språk er viktig? Dette at vi har så stor grad av historisk, politisk og kulturelt fellesskap gir oss den utfordring det er å bevare språket, slik at vi også i fremtiden forstår hverandre. Grunnlaget for å forstå er tilstede. Samtidig er det fort gjort å miste dette fellesskapet. Dersom vi for eksempel tillater oss å samtale på engelsk når vi møter folk fra andre nordiske land på gata i København, vil dette naturligvis etter hvert skape større forskjeller mellom oss. Vi høster ikke bare av historien, men også fra kulturen. Som generalsekretær for Nordisk Ministerråd er jeg selvfølgelig svært glad for, at de nordiske regjeringer fortsatt har ambisiøse visjoner for det nordiske samarbeid. Det stiller naturligvis krav både til landene og til det sekretariat, som jeg står i spissen for, hvis vi skal nå disse ambisiøse visjoner. I lyset av samarbeidets sterke historiske fundament og de svært konkrete fordeler som er skapt av samarbeidet i nyere tid har jeg stor tro på, at det er mulig, sier Dagfinn Høybråten. 4

5 Håp Tekst: Ida Marie Astad Jentoft Student på Københavns universitet Det er få som beskriver håpet så fint som Emily Dickinson. Vi kan finne håpet overalt; i den sterkeste storm og i det kaldeste land, håpet er i sjelen vår, og den er ubetinget. Håpet er lysegrønt, er det noen som sier. Håpet er et ønske og en forventning om noe positivt, et godt resultat. Vi håper på noe bedre, eller hvis vi har det bra, at vi skal kunne fortsette å ha det bra. Men hva med troen? Henger ikke tro og håp sammen? Håper vi der vi ikke tør å tro? Håpet er en viktig del av livet mitt. Håpet er der når jeg ikke tør å tro. For å tro er for meg noe veldig sterkt. Det er liksom litt mer bestemt. Men tro kan også gi håp. Tro kan gi oss styrke til å håpe, og håp kan gi oss styrke til å tro. Tro på religion, på seg selv, på livet, på kjærligheten, de gode tankene og på andre. For det sies at det eneste som kan beseire frykten, er håpet. Dersom håpet sås og spirer hos mennesket, kan det overleve. Håpet gir oss noe å leve for; selv når livet er svart, har vi det lysegrønne til å hjelpe oss gjennom hverdagen. Og den som tar håpet fra mennesket, tar også noe av livsgnisten fra det, for å ordlegge meg litt som Ibsen. Da jeg ble spurt om å skrive denne teksten, tenkte jeg: hvordan kan jeg definere håp? Kanskje det var den vitenskapelige meg som tenkte at alt starter med en definisjon. Men kan vi egentlig definere håp? Og trenger vi det? Jeg tror jeg vil la håp være et av de gode, positivt ladede ord, som ikke tynges av filosofiske og vitenskapelige diskusjoner og definisjoner. Jeg vil la håpet være den tingen med fjær på, og la hver enkelt kjenne sitt håp og hva de selv legger i håpet. Men hvordan kan vi gi hverandre håp, noe individuelt? Hvordan kan jeg som medmenneske, hjelpe min neste å håpe? Og jeg tror nettopp at stikkordet her er å hjelpe. Håpet og ønsket er personlig og ligger dypt i oss. Jeg tror at å gi glede og positivitet legger grunnlaget for håp, og mot til å håpe. Gi et smil til naboen når du møter han ved søppelkassene. Hold døren åpen litt lenger for hun som kommer bak deg. Plukk opp votten til damen med mange ting i hendene. Vi kan hjelpe hverandre å Tankestreken legge grunnlag for håp. Jeg tror vi kan hjelpe hverandre å tørre å håpe ved å vise godhet og vennlighet i verden. Jeg tror ikke håp er noe som universelt kan defineres. Hva vi håper på er individuelt, men håpet i seg selv er viktig for alle. Det vi kan gjøre, er å hjelpe hverandre å håpe. Bidra til å legge grunnlag for håp, og dermed grunnlag for glede og liv. Gi kjærlighet, så vi kan få håp og tro. Mange av julefortellingene jeg er vokst opp med, handler om det å komme hjem. Til tross for alle farer, uhell og hindringer; julekvelden nådde alle hjem og alle var på plass i fellesskapet. Fortsatt og hver jul fortelles mange slike historier. Og flere enn vi kanskje er klar over, kan fortelle om et hjem som ikke er der og savn etter familietilhørighet som julefeiringen forsterker. Det er godt at det finnes Sjømannskirker rundt om i verden og organisasjoner i Norge som nettopp i julen fungerer som et hjem for de som ikke kommer hjem. HOPE Hope is the thing with feathers That perches in the soul And sings the tune without the words And never stops at all, And sweetest in the gale is heard; And sore must be the storm That could abash the little bird That kept so many warm. I've heard it in the chillest land And on the strangest sea, Yet never, in extremity, It asked a crumb of me. Emily Dickinson 5

6 Barn Foto: Maren Rise Nøstdal I Sjømannskirken yrer det av barneliv hver tirsdag. Da kommer foreldre med sine søte små for å synge, danse og kose seg. En dag for sang og vafler. En dag for litt barnegråt og mye glede. Vi har møtt to mødre som forteller hvordan de opplever babysang. Maria, mor til Isobel Jeg fikk høre om babysang gjennom min søster som har gått her med sine to søte døtre. Noen av gangene var jeg faktisk med, slik at jeg viste på forhånd hva jeg gikk til. Siden jeg selv er født og oppvokst i Norge, vil jeg lære barnet mitt å kjenne til min kultur og bakgrunn. Derfor er det helt naturlig å dra til den norske kirken og synge norske barnesanger, møte norske babyer (og mødre og fedre). Jeg synger både norske og danske sanger hjemme. Hvis jeg skal beskrive babysang med tre ord ville det ha vært: glede, nordmenn og vafler! «Hva er håp for deg, Maria?» - Håp for meg er å tro at noe kan bli bedre, tro på noe positivt! «Hvordan vil du at kirken skal være for deg og din familie i fremtiden?» - Når Isobel blir litt større, hadde det vært fint å dra på Familiedagene, sammen med hennes to kusiner. Vi har allerede vært på én Familiedag, og synes det var veldig kjekt. Hanna, mor til Oskar. Da jeg studerte, gikk jeg til studentmiddag og var på lesesalen titt, men da jeg fikk mine to første barn gled det litt bort. Det var også mer naturlig å gå til den lokale kirken på babysang, men jeg hadde gått og tenkt på at jeg skulle dra til Den Sjømannskirken. En dag fikk jeg anbefalt å dra til den norske kirken av ei venninne og da dro jeg, og siden har jeg ikke angret. Det er jo så koselig å komme hit! Det er deilig å kunne snakke norsk, synge kjente og kjære sanger og ikke minst få gode vafler. Det betyr mye for meg å synge og lære barna mine norske sanger og eventyr, slik at de får en del av den norske kulturen til tross for at vi bor i Danmark. Danske sanger lærer de mye av i barnehagen og skolen, som de så lærer meg. Hvis jeg skal beskrive babysang med tre ord ville det ha vært: Veldig hyggelig, avslappende og god stemning. «Hva er håp for deg, Hanna?» - Håp for meg er vel søken etter et fast holdepunkt. Troen på at noe blir bedre og er godt. «Hvordan vil du at kirken skal være for deg og din familie i fremtiden?» - Akkurat slik den er nå! Jeg har allerede vært her i 10 gode år, og satser på flere i fremtiden. Det er passe med aktivitet, kirken er et fint sted å møte andre norske barnefamilier og en romlig kirke som barna får leke fritt i. BABYSANG Nesten hver tirsdag kl. 12 møtes en gjeng babyer for å synge og kose seg. Så har du lyst å synge sammen med denne gjengen, så er du hjertelig velkommen! Det blir selvfølgelig også servert vafler og kaffe. Foreldre er også velkommen! :) KARNEVAL Søndag 2. mars kl inviterer vi til karneval og fastelavnsfest! Kle deg ut og kom å lek. FAMILIEDAGER En gang i måneden møtes mange barnefamilier for å spise sammen, synge, leke og være sammen! Alle er velkommen! 6

7 «København er helt perfekt. Det er langt nok unna Norge til å føle seg selvstendig og samtidig er det nærme nok til at jeg kan dra hjem i helgene.» Student Nicholas Leidenfelt er studentorganisasjonen ANSA sin leder for studentene i København. Vi møtte han på en av Frederiksbergs cafeer og spurte han om hvordan livet som student har vært og om han har noen tips til nye studenter. Tekst/foto: Pål Kristian Balstad Leidenfelt har studert på Copenhagen Business School i 6 år, med et utveklingssemester i Singapore. Hvordan har tiden som student i København vært? «København er helt perfekt. Det er langt nok unna Norge til å føle seg selvstendig og samtidig er det nærme nok til at jeg kan dra hjem i helgene. Studiemiljøet i København er godt og CBS er en veldig bra skole jeg har trivdes godt på.» Hva er forskjellen på å være student i Singapore, i forhold til i København? «Den største forskjellen var nok nettverket er betydelig mer viktig i København. Men dette var også naturlig da jeg oppholdt meg i en begrenset tid i Singapore. Faglig sett opplevde jeg Singapore som lettere. Det ga meg mulighet til å oppleve kulturen og reise rundt i Asia. Det var spennende.» Siden august 2013 har Leidenfelt vært leder for studentorganisasjonen i København og er de norske studentenes fremste tillitsvalgte. Hva var din motivasjon for å engasjere deg i ANSA? «Jeg trives godt med å organisere og ta initiativ til arrangementer. Det synes jeg er gøy. Å engasjere meg er helt naturlig, i tillegg til å fylle hverdagen med kjæreste, venner, skole og trening. Det er og fint å ha på sin CV senere.» Hva er ANSA sine viktigste oppgave? «Det er å være et kontaktpunkt for studenter mellom det sosiale og det faglige, være en informasjonskanal og arrangere tradisjonelle tilstelninger som 17. mai og juleball, i tillegg til andre fester. Det handler om å samle studenter på tvers av studieretninger og hjelpe dem å etablere et nettverk.» Har du noen tips til nye studenter? «Ja, først og fremst så er det å organisere seg selv, og da er skole og et sted å bo det viktigste. Være ute i god tid med å planlegge. Jeg måtte sove to måneder på sofa da jeg kom til København, men det ordnet seg med leilighet etter hvert. Det ordner seg alltid, hvis man gjør noe for det og ikke forventer for mye i begynnelsen. Jeg har flyttet seks ganger i løpet av de seks årene jeg har bodd her. Det er ikke helt uvanlig. Det andre jeg synes er viktig er at en sosialiserer seg og ikke gjemmer seg bort. København er en by med aksept for at en er annerledes. Alle passer inn, men en må ta ansvar for å bli en del av miljøet ved å delta på studentarrangementer i regi av skolen eller ANSA.» Hva har vært det beste med å være student i København? «Du kommer lengre på hver krone enn de fleste andre land i Europa, dansker liker stort sett nordmenn og er imøtekommende og det er en by med utrolig mange muligheter.» Til sommeren er Leidenfelt ferdig med sin Master i finans og strategi. Da bærer det hjem til Norge for å arbeide for Schibsted media og han gir tydelig uttrykk for at han gleder seg til å ferdigstille studier og begynne i arbeidslivet. STUDENTORGANISASJONEN ANSA ANSA ble grunnlagt i 1956 og består i dag av et nettverk på over medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1200 studiesteder i mer enn 90 land. ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse. For mer om ANSA sitt arbeid: STUDENTTILBUD PÅ SJØMANNSKIRKEN Studentmiddag første torsdag i måneden kl. 19. På Cafe Retro møtes studenter hver tredje torsdag i måneden fra kl. 19. Studentgudstjeneste to ganger i semesteret. Denne våren er det 9. mars kl. 19 og 25. mai kl. 19. Lesesalen for studenter er åpen tirsdag til søndag fra 9-22 med egen kaffedeal og tilgang på gratis Wifi. 7

8 Nytt fra Husmors spalte Av Agnes Birkeland, biblioteksansvarlig Det er alltid spennende å åpne bokkassene fra Biblioteksentralen, her er mye god litteratur. Denne gang vil jeg anbefale: Lars Saabye Christensen: STEDSANS, noveller. Hver novelle handler om noe man ikke skulle ha gjort, fx begynne med synkronsvømming, slå ned julenissen eller sykle fra Amsterdam til Paris. Essensiell lesning for Saabyes beundrere, da den beskriver anger, drømmer og andre feil man ikke lærer av. Nikolaj Frobenius: MØRKE GRENER, en roman om en forfatter som på uhyggelige måter blir innhentet av sitt eget romanprosjekt. Godt språk, interessant forfatter. Hanne Ørstavik: DET FINNES EN STOR ÅPEN PLASS I BORDEAUX, en kjærlighetsroman, en roman om lengselen etter nærhet og den forvillelsen det kan medføre når den andre ikke er til å møte. Britt Karin Larsen: DET SYNGER I LAUVET. Forfatterens femte bok i den kritikerroste serien om skogfinnene fra området mellom Hedmark og Vermland på slutten av og tidlig på 1900-tallet. De foregående bind finnes allerede på biblioteket. Tor Edvin Dahl: SLUTTEN PÅ HISTORIEN, en kort roman om familierelasjoner, barn, voksen, gammel. Det er så mye det ikke går an å snakke om, både i nåtid og i fortid. Noe kommer til å skje, men hva? Jon Michelet: EN SJØENS HELT. Skytteren. Første bind romanserien var Skogsmatrosen, en fengslende og engasjerende sjømannshistorie, en gripende beretning om Norges krig på havet, en bestselger. Med dette bind, - Skytteren - har Michelet skrevet om en side ved 2. verdenskrig som ikke tidligere har vært berørt i skjønnlitteraturen. Karin Fossum: CARMEN ZITA OG DØDEN, Gert Nygårdshaug: PERGGAMENTET, Vidar Sundstøl: BESET- TELSEN er nye gode kriminalromaner. Kokt skrei Skrei er navn på vintertorsk som er kjønnsmoden og trekker inn til blant annet Lofoten og Vesterålen for å gyte i januar til mars. Skreien vi serverer i sjømannskirken Kong Haakons Kirke kommer fra Vesterålen, fisket av fisketråleren MS Sjøblomst (bildet). Skrei i skiver, ca 250 gr pr person rogn lever Pr. 1 liter kokevann til rognen: 1 ts salt Pakk rognen i matpapir eller aluminiumsfolie og legg den i kokende vann, la den trekke i minutt avhengig av størrelsen. Pr. 1 dl kokevann til leveren: ½ ts salt 1 ts eddik 10 pepperkorn 1 laurbærblad ½ løk Fjern hinnene rundt leveren og del den i små biter. Bland salt, krydder og løk i et glass med lokk. Dette for å hindre at kasserollen skal ta smak. Ha leveren i glasset og sett leveren på rist i kasserollen og kok under lokk ca 15 minutt. Pr. 1 liter kokevann til fisken: ¾ dl salt 1 ts eddik Legg fiskeskivene i kokende vann og la fisken trekke i 8 minutt. Skrei eller torsk med lever og rogn må serveres på varme fat. Legg fisken på et tøystykke/håndklede. Server med smeltet smør med persille og grasløk. Dette er godt! Dette er fest! Velkommen på biblioteket og velkommen til litteraturaften den 20. mars kl

9 Annonse Annonse 9

10 Siden sist Agnes Jubilantene Anette (70) og Else (95) Julestuen Familiedag på Sjømannskirken Lene og Øyvind på julebasar Vera og Agnes til middag. Jorunn på Allmanns bursdagsfest Ingebjørg drikker kaffe Magne prest og en metodistisk prest på kirkevandringen. Pynte-kake-konkurranse. Studentmiddag Vigdis er klar for maiddag. Sigurd koser seg på familiedagen Konsert: Julekoret på takk for basaren-fest Alva Gro Laurits Konfirmasjon 2013 Bildegalleri 10 Takk for basaren-fest Sunniva og Solveig på Dameforeningen

11 KOR KOR: Det startet som et julekor med suksess, derfor videreføres Sjømannskirkens kor og vil glede oss ved flere anledninger denne våren. Jofrid Landa og Leif Jone Ølberg leder koret til stor glede for de ca sangfuglene. Har du lyst til å synge i kor? Bli med da vel! Vi øver utover våren og skal opptre ved flere anledninger, blant annet ved 17. mai-feiringen! Vi er et blandet kor bestående av alle årsmodeller. Det er ingen opptakskrav og alle med sanglyst er velkommen! Sammen lyder vi vidunderlig! JUBILEUM 2014: Dette er året for jubileum og fest. Først ved markeringen av grunnlovens 200 årjubileum. Til høsten feirer vi Sjømannskirken 150 års jubileum. Dette skal vi virkelig feire, forteller Sjømannsprest Magne Hoem entusiastisk. Med glede skal vi dette året feire at det er 200 år sidan vi fekk vår eiga grunnlov i Det blir invitert til feiring, ikkje berre på Eidsvoll, men også i København Fondet for dansk- norsk samarbeid står sentralt. Det er heile 26 medlemmer i Stortingets jubileumskomite, og mellom desse Den norske kirkes kirkeråd. Sjømannskirken Kong Haakons Kirke, København, har tatt initiativ til og er tildelt ansvaret for å arrangere - ikkje mindre enn hovudfestgudstenesta 17. mai. Denne tradisjonsrike festgudstenesta er lagt til Holmens kirke kl fordi 17. mai toget i år skal starte frå Christiansborg Slotsplads. Torsdag 10. april kl 19.00: Foreningen Norden i samarbeid med Sjømannskirken inviterer til dansk-norsk aften, med generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten. Torsdag 8. mai kl. 19: Frederiksborg kammerkor framføre sitt nordiske jubileumsreportoar same stad. Noreg vart i 1814 skild frå Danmark etter 434 års felleskap. Grunnlovsjubileet er ein milepæl i vår historie. Det handlar om vårt rotfeste og vår arv, men enda meir om framtid og håp for kommande generasjonar. Vårt verdiprogram har «brubygging» som ei av sine søyler, difor er det vårt mål at feiringa av 200 års jubileet for Noregs frie forfatning skal skje i samarbeid med dei lokale aktørane i København og i samarbeid med organisasjonen sentralt. Det er venta at biskop for sjømannkyrkjene, Halvor Nordhaug, vil komme til festgudstenesta i Holmens kyrkje 17. mai

12 ANNONSER Velkommen til Schæffergården og Villa Helene Executive nordiske huse i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej og Jægersborg Allé danner Schæffergården og Villa Helene sammen med Det gamle Jægersborg Hotel en flot indgangsportal til Ermelunden. Schæffergården, et smukt Jagtslot fra 1755 med masser af historie, er et af Danmarks mest unikke hotel, møde- og konferencecentre. Du vil opleve: Et fantastisk smukt hotel og konferencecenter Husene og parken med de mange muligheder Historiske rammer Gastronomi og økologi En ganske særlig stemning I mange år har vi arbejdet på at skabe en ganske særlig stemning hvor design, teknologi og vore medarbejdere sammen med de historiske rammer, er med til at give husene deres helt specielle præg på en måde, så vore gæster føler sig hjemme, inspireret og forkælet, vi kalder det en ganske særlig stemning. Velkommen! Mark Flindt Adm. direktør 12

13 Frisør til hverdag og fest

14 Kirkeboken Kirkerådet I perioden Døpte Linnea Petri Milo Kristoffer Wriedt Bjerke Astrid Halgaard Bentsen Olav Johan Kolstø Vikeså Mathilde-Christin Larsdatter Samuelsen Filip Ese Meinertz Liv Grete Eldorhagen Fanth Mina Marianne Eldorhagen Fanth Jakob Julius Nordstrøm Bryllup I løpet av 2013 er hele 121 brudepar blitt viet i Sjømannskirken Kong Haakons Kirke. Dette er en ny fin økning på 10 prosent fra Det er også anledning å tilmeldte bryllup med dansk prøvingsattest, og det var 4 bryllup sjømannskirken med norsk liturgi og dansk prøvingsattest i 2013 Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved Sjømannskirkene over hele verden. Rådet skal sikre en viss legitimitet i kolonien og være en stemme inn i arbeidet som drives. Det være seg økonomi, strategi og representasjon. Sjømannskirken i København har følgende rådsmedlemmer: Flemming Myrung (leder) Helge Kjersem Sissel Mørch Merete Sletten Kristian A. Haanes Eirin Hoff (ambassadens representant) Camilla Guren (studentrepresentant) Døde Andreas Gitlesen KIRKE FOR HELE LIVET! Sjømannskirken i København vil være kirke for hele livet i glede og sorg. For spørsmål om dåp, konfirmasjon, bryllup, soknebud, sjelesorg eller gravferd ta kontakt med en av prestene. Denne gang er det ettåringen Maren R. Nøstdal som utfordrer oss med to gåter... Konkurransen 1. Hvilket land er dette? 2. Hvilken sport/aktivitet er dette? Send inn svaret og bli med i trekningen av en fin bokpremie! Sjømannskirken i København Ved Mønten København S eller på mail til 1 2 Løsningen på forrige nummers gåter: 1) Selv om vaktene kikket i hver sin retning, stod de ikke rygg mot rygg. 2) Jeg er pupillen i øyet. 14

15 Kirkekalenderen FEBRUAR 4. februar kl. 12 Babysang 6. februar kl. 19 Studentmiddag 8. februar kl. 14 Lørdagsgrøt 9. februar kl. 11 Gudstjeneste Uke 7: Dansk vinterferie ingen arrangement. Åpningstid: februar kl. 14 Lørdagsgrøt 16. februar kl. 11 Gudstjeneste 16. februar kl Familiedag 18. februar kl. 12 Babysang 20. februar kl. 19 Middag for alle 20. februar kl. 19 Café Retro 22. februar kl. 14 Lørdagsgrøt 23. februar kl. 11 Gudstjeneste 24. februar kl Dameforeningen 25. februar kl. 12 Babysang 27. februar kl. 19 Skreiaften Kunstutstilling på Galleri Haakon Sjømannskirken i København Et helt spesielt utvalg av kunst, laget av kunstnere med mye eller lite erfaring innenfor utøvende kunst. Også barnekunst har sin plass. Det gjør utstillingen enestående. Vernissage 13. april kl. 12:30. Utstillingen vil være åpen i kirkens åpningstid gjennom hele påskeferien. Ønsker du å stille ut? Ta kontakt med en av oss på kirken. MARS 1. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 2. mars kl. 11 Gudstjeneste og familiedag 4. mars kl. 12 Babysang 5. mars kl mars kl. 19 Studentmiddag 8. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 9. mars kl. 11 Gudstjeneste 9. mars kl. 19 Studentgudstjeneste 11. mars kl. 12 Babysang 13. mars kl. 19 Middag for alle 15. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 16. mars kl. 11 Gudstjeneste 18. mars kl. 12 Babysang 20. mars kl. 19 Litteraturaften 20. mars kl. 19 Café Retro 22. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 23. mars kl. 11 Gudstjeneste med årsmøte 25. mars kl. 12 Babysang 27. mars Ingen arrangement 29. mars kl. 14 Lørdagsgrøt 30. mars kl. 11 Gudstjeneste 31. mars kl Store dameforening APRIL 1. april kl. 12 Ingen babysang 3. april kl. 19 Studentmiddag 5. april kl. 14 Lørdagsgrøt 6. april kl. 11 Gudstjeneste 8. april kl. 12 Babysang 10. april kl. 19 Dansk-norsk aften med Foreningen Norden og D. Høybråten 12. april kl. 14 Lørdagsgrøt 13. april kl. 11 Palmesøndaggudstj. 13. april kl Vernissage 15. april kl. 12 Ingen babysang 17. april kl. 18 Skjærtorsdagsgudstj. 18. april kl.11 Langfredagsgudstj. 19. april kl. 14 Lørdagsgrøt 20. april kl. 11 Høytidsgudstj. 20. april kl Familiedag 22. april kl. 12 Babysang 24. april kl. 19 Middag for alle 26. april kl. 14 Lørdagsgrøt 27. april kl. 11 Gudstjeneste 28. april kl Store dameforening 29. april kl. 12 Babysang MAI 1. mai kl. 19 Studentmiddag, kirken stengt på dagen 3. mai kl. 14 Lørdagsgrøt 4. mai kl. 11 Gudstjeneste KIRKEUKEN MANDAG 1130 Store Dameforening møtes siste mandag i måneden. Kontaktperson er Agnes Birkeland tlf TIRSDAG 12 Babysang, nesten hver tirsdag. ONSDAG 12 Julestuen (møtes annen hver uke i ulike uker). Kontaktperson er Vigdis Ljungar tlf TORSDAG 11 Malergruppen Kontaktperson er Vigdis Ljungar tlf Kulturarrangement, middag eller konsert. LØRDAG 14 Lørdagsgrøt SØNDAG 11 Gudstjeneste ÅPNINGSTIDER PÅ KIRKEN Mandag lukket Tirsdag Onsdag Torsdag 12-arr.slutt. Fredag Lørdag Søndag VELKOMMEN HJEMOM! 15

16 Avsender Sjømannskirken i København Ved Mønten København S Danmark Vi vil ønske alle en Velsignet påskehøytid! Hilsen oss i staben på Sjømannskirken Vil du hjelpe til på Sjømannskirken? Har du lyst til å arbeide som frivillig Sjømannskirken, er det mange uløste oppgaver å fylle. Enten det er å være besøksvenn, hjelpe til med å steke vafler eller å være med vaktmester Øyvind på litt oppussingsarbeid. Vil du gi Sjømannskirkens en gave? Sjømannskirken drives dels på innsamlede midler. Det vi samler inn, kommer den norske kolonien i Danmark til gode og får også betydning for det dansk-norske samarbeidet, som er viktig for oss. Vi ønsker å gjøre en forskjell! Med besøkstjeneste for eldre og ensomme, bredt og inkluderende studentarbeid og et rikt kultur- og kirkeprogram håper vi å være tilstede i verdens hverdag som en trygghet. Vi ønsker at alle mennesker skal kunne kjenne seg velkommen, uansett livssituasjon og anledning. Ønsker du å støtte dette arbeidet, setter vi stor pris på det. Ta gjerne kontakt om du vil høre mer om arbeidet! Abonnere på Kontakt Vi sender deg gjerne kontakt i posten enten du bor i Danmark, Norge eller et annet sted i verden. Gi oss bare navn og adresse, så sender vi deg det jevnlig. Abonnement i Danmark koster DKK 150,- for resten av verden er det DKK 175,- Dansk: Bankgiro i Norge: Sjømannskirken København Ved Mønten København S Danmark Telefon Faks

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

SjømannskirkensARBEID

SjømannskirkensARBEID Juleomsorg Nr.4 2012 SjømannskirkensARBEID Julen 2012 Sjømannskirkens arbeid julen 2012 I julen erfarer vi ofte at savnet og ensomheten blir sterk for mange Vi i Sjømannskirken kjenner godt til savn og

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 01.09 Aksel 2 år Hipp Hurra!!! 02.09 Forsvarets musikk-korps 36 05.09 06.09 Isabel 2år Hipp Hurra!!! 07.09 Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde 08.09 Aktivitet

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER Vi ser tilbake på september: I september fortsatte vi på å fokusere på å bli kjent. Vi har vært mye i tilknytningsgruppene våre. Vi voksne har blitt godt kjent med barna «våre»

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Strålen November 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Strålen November 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Strålen November 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE MÅNEDSPLAN FOR ENDENE Vi i personalgruppen føler at alle barna på vårt team, både «gamle» og «nye» har glidd fint inn i gruppen. 3 dager i uken har vi barnemøte fra kl. 9.30, her forteller vi eventyr,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

September 2016 Håndtrykket

September 2016 Håndtrykket September 2016 Håndtrykket UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 1. Lekegrupper 2. Ut på tur 36 5. 6. 7. 8. Vi lager mat av jordens grøde 9. Vi koser oss i Tunet 37 12. HURRA! Bea og Lea 4 år! 13.

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kom mai du skjønne milde Mildere er det blitt, men like vått kan man vel si at det er enda. Vi er likevel optimistiske og ser frem til en lys og varm

Kom mai du skjønne milde Mildere er det blitt, men like vått kan man vel si at det er enda. Vi er likevel optimistiske og ser frem til en lys og varm Kom mai du skjønne milde Mildere er det blitt, men like vått kan man vel si at det er enda. Vi er likevel optimistiske og ser frem til en lys og varm mai måned. Men først skal vi ta et tilbakeblikk på

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2017

Månedsbrev for Andedammen 2017 Månedsbrev for Andedammen 2017 Dette gjorde vi i januar Etter en velfortjent juleferie, var barn og voksne klare for et nytt år på Andedammen. 2017 har så langt vært flott. Vi har vært en fornøyd gjeng

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2012 Hei alle sammen November er allerede over, og vi går inn i den siste måneden i året. Vi har blant annet hatt vårt første møte med denne vinterens snø, vi har

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Reisebrev Den Dominikanske Republikk

Reisebrev Den Dominikanske Republikk Reisebrev Den Dominikanske Republikk Rundt denne tiden for akkurat et år siden var jeg godt i gang med søking, papirarbeid og valg av land. Hvor i verden ville jeg tilbringe et helt år? Ville jeg i det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer