Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Kunst-Labben på Kjerringøy 2015 får kr i tilskudd. 2. Parkenfestivalen 2015 får kr i tilskudd. 3. Con Brios «Field of Gold» får kr i tilskudd. 4. Bodø fotoklubb får avslag på søknad om femårig avtale med mulighet for forlengelse. Bodø fotoklubb får kr i tilskudd til prosjektet «de unges Bodø». Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. 4 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement behandles i denne saken, som anbefales tildelt kr Saksopplysninger I denne saken behandles 4 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø Side23

2 kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er satt av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. I denne saken behandles fire søknader som totalt søker om kr Det anbefales en tildeling på kr Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr i prosjektstøtte hittil i Det gjenstår da kr til videre tildelinger. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Kr er prioritert til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Vurderinger 1. Barne-labben kunst i natur på Kjerringøy Ane Øverås søker om kr til kunstprosjektet Barne-Labben på Kjerringøy. Kunst i Natur for barn et er tilbud for barn og unge fra 5 16 år, som skal realiseres på Kjerringøy august. Profesjonelle kunstnere er prosjektledere, der det lages kunst av og med natur. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til kunstformidling for barn på Kjerringøy. 2. Parkenfestivalen 2015 Parkenfestivalen søker om kr til årets festival. Parkenfestivalen gjør en omfattende og profesjonell jobb i forhold til å få nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Gjennom år, har Parken klart å etablere seg som en av landets mest solide festivaler. Festivalen har markert seg positivt ut fra publikumsgrunnlag, økonomi, kvalitet på produksjon, lokal og regional forankring og kvalitet i innhold. Fokuset på lokale og regionale artister og produksjonsaktører har hele tiden vært en viktig del av festivalen. Dette er noe som har bidratt til at mange har utviklet erfaringer og kompetanse som utvilsomt kommer til nytte. For festivalbyen Bodø er det viktig å ha en festival som Parken, som i sterk grad også løfter lokale artister og arrangørmiljøer opp og frem. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Parkenfestivalen. 3. Fields of Gold korkonsert ved Con Brio Con Brio søker om kr til korkonserten «Fields of Gold» som skal gjennomføres i Bodin kirke i september i år. Kammerkoret Con Brio er i gang med et samarbeid med Jon Fylling og Stefan Forsen, for å sette sammen et konsertprogram fylt av «musikkhistoriens gull». Prosjektet Fields of Gold har mottatt et tilskudd på kr fra Norges korforbund. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr til Con Brio. 4. Søknad om støtte til Bodø fotoklubb Bodø fotoklubb søker totalt om kr i økonomisk støtte over fem år: 1. Kr som engangsbeløp 2. Kr som engangsbeløp 3. Kr årlig i 5 år med mulighet til forlenging. Side24

3 Bodø fotoklubb har en ambisjon om å videreutvikle det fotografiske miljøet i regionen gjennom videreføring av det aktive miljøet, stimulering av ungdomsmiljøet og oppstart av et utstillingssenter for internasjonalt foto hvor regionen blir markert og som også vil kunne bringe det internasjonale fotografiet til Bodø. Det er ikke utarbeidet budsjett for planene, da lokalisering ikke er avklart og det ikke er kontroll på kostnader enda. Fotoklubben har konkrete planer om 1. Utgivelse av 70 års jubileumsbok. 2. En bok «De unges Bodø», der ungdom selv blir invitert, inspirert og motivert til å dokumentere hvordan de ser på byen vår. Utgivelse av boka planlegges gjort i tilknytning til 200-årsjubileet Bodø Opprettelse av FIAP utstillingssenter. Et forventet behov på 80m2. Senteret tenkes etablert i tilknytning til fotoklubbens klubblokaler, godkjennes av FIAP og vil da forplikte seg til minimum 5 utstillinger årlig. Det antas et behov for støtte på ca kr pr år i en femårsperiode. 4. Nytt klubblokale med bedrede fasiliteter for fotostudio og utstilling. Bodø fotoklubb er ambisiøse og har store planer for utvikling av fotomiljøet i Bodøregionen. Administrasjonen ønsker å be Bodø fotoklubb gjøre nærmere rede for hva disse planene innebærer, med særlig fokus på økonomi og lokaliteter. Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. I følge retningslinjene for tilskudd til prosjekt og arrangement skal barn og unge prioriteres. I denne saken løftes med bakgrunn i retningslinjene prosjektet «De unges Bodø» ut. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Bodø fotoklubb og «De unges Bodø». Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 4 søknader som behandles i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvshus kommunaldirektør Side25

4 Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdom - Barne-Labben på Kjerringøy 2 Budsjett Barne labben'15 3 Søknad Parkenfestivalen Søknad om prosjektstøtte Con Brio 5 Søknad om støtte Bodø fotoklubb Side26

5 Bodø Kommune Kultur og oppvekst avdelingen v/arne Vinje Rådhuset 8005 Bodø Kjerringøy Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdomskultur: Barne-Labben på Kjerringøy Søknadssum: kr: ,- Kunst i Natur for barn er veldig godt mottatt. Jeg har blitt spurt om jeg kunne arrangere det i år også. Perioden er den samme som i fjor, uken før skolestart, da barnehager og sfo er stengt. Kunst i Natur for barn: Vi ønsker å gi et gratis tilbud til barn og ungdom i alder 5-16 år. Kurset er fra kl , den August til den13. Den 14 august, lager vi utstilling. Det kan være forhåndspåmelding, men de kan også bare komme. Dette er en dags kurs, men hyggeligst om de kommer hver dag. Vi møtes på i UL. Breitind i Nevelsfjord, Kjerringøy. Vi snakker litt om kunst i natur generelt. Vi kan se på hvordan kunstverk fra tidligere Kunst i Natur prosjekter har tålt tidens tann. Vi lager kunst kun av og med naturen, og vi ser hvordan de tidligere arbeidene er forgjengelige eller tilpasser seg naturen. Vi gjør barna oppmerksomme på hvor sart naturen vår er og at vi må ta godt vare på den og på alle dyra som bor der. Dette er en god mulighet til å komme i kontakt med kunst som fag på. Spesielt fint er det at barna kan bruke egen kunnskap og viten på en kreativ måte, som er erfaringer som kan brukes tverrfaglig senere. Dette er veldig fleksibelt og det går fint med aldersforskjell. I år deler vi inn i to eller tre grupper, for å ivareta de forskjellige alders behov litt spesielt. Og på den måten innlemme bedre de litt eldre og en ekstra kapasitet til de aller minste. Vi tar gode bilder av prosess og slutt arbeider. Utstillingen er både ute og inne. Foresatte og familiene er spesielt invitert, men alle er velkommen. Vi selger fotografier av arbeidene og serverer forfriskninger, som seg hør og bør på en fin utstilling. Utstillingene står alltid en stund på Ul. Breitind. Sist hadde vi utstillingsvandring. Da forteller de som har laget de vi ser på om hva de har gjort, hvordan de fant det på osv. Det er ikke alltid det er noe igjen, da fortalte de hva de har forsket på. Barna var imponerende flinke til å fortelle og forklare. De var ikke redde og var i ett med det de hadde lært. Barne-Labben i Bilder og Ord; Et arrangement på Kjerringøy handelsted. Utpå høsten inviterte vi til billedfremvisning og innlegg fra en av kunstnerne, Keramiker Tora Haabet, som fortalte om årets Barne Labb; Det synlige og usynlige. Therese Kristin Tokle, cand.philol. i kunsthistorie og daglig leder for Bodø Kunstforening, holdt foredrag med bilder; Sett med faglige øyne. Marken Grøde solgte suppe til inntekt for Barnas Kunst i Natur, Barne-Labben. Nå vil jeg gjerne lage en liten web side der vi kan se hva som har foregått i de forskjellige årene, slik at alle får se og bli inspirert. Også derfor er det beregnet 3 kunstnere. Med vennlig hilsen Ane Øverås, ane øverås skulptør, medlem av: NBK, NBF, NNBK, FIG m: Kjerringøylandart.com, kontonr: , Side27

6 Budsjett Barne-Labben august 2015: Honorar 3 kunstnere til Barne-Labben á kr. 8000,- Kr ,- Leie av UL. Breitind kr ,- Leie av hus 5 dager kr ,- Reisekostnader og diverse transport kr ,- Barnas utstilling 14.8 (div. rekvisita, flyers, dok. etc.) Kr ,- Honorar produksjon, kontor, kr ,- Totalt kr ,- Søknadssum: kr ,- Kunstnerne i år er: Lise Seier Petersen, DK. Tora Haabet og Linn Rebekka Åmo De har alle bred erfaring med undervisning innen kunst. De har også alle undervist på Barne-labben tidligere. Side28

7 BODØ KOMMUNE Kulturkontoret Postboks BODØ Bodø 19. mai 2015 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PARKENFESTIVALEN Om Parkenfestivalen. Bodøs største kulturfest arrangeres for tiende gang denne sommeren. Festivalens 10-års jubileum markeres i 2016, i godt selskap med Bodø/Glimt og Bodø kommune. Også Parken 2015 ble utsolgt på rekordtid. Dette er helt unikt både i norsk og europeisk sammenheng. Nok en gang får festivalen en viktig bekreftelse fra publikum, sponsorer og støttespillere, på at den jobben som gjøres år etter år er av stor verdi og en opplevelse som flere tusen vil ha med seg. Administrasjon. Parkenfestivalen har i dag tre heltidsstillinger, og en 40 % stilling. Stillingene er fordelt mellom Festivalsjef, Markedssjef, Daglig leder og fagansvarlig innen matservering. Parkenfestivalen fortsetter som helårsarrangør gjennom konseptet Parken Live. I fjor arrangerte Parken Live konserter på både gamle og nye Sinus. KYGO var en av artistene på Parkenfestivalen I stadig utvikling. Parkenfestivalen gjør også i år grep for å bli enda et hakk bedre enn tidligere år. Blant annet med en oppdatering av Parkscene-området, med ny scene som er både større og bedre plassert. Dette gir bedre arbeidsforhold for artistene, og bedre kapasitet for publikum. I samarbeid med «Attitude Is Everything» skal Parkenfestivalen legge enda bedre til rette for funksjonshemmede. På Parkscene-området bygges det derfor en publikumsrampe tilrettelagt for rullestolbrukere, og det kjøpes nå inn nye HC-toaletter til plassering på arenaen. Publikum og miljø. Festivalen har et godt voksent publikum og mange av disse er tilreisende, også fra utlandet. Stemningen på festivalen er meget god, og totalopplevelsen er i så måte en god grunn til at folk kommer tilbake år etter år. Både i forkant av festivalen og under gjennomføringen, er det et stort engasjement blant folk. Det er en enorm glede med at festivalen snart nærmer seg. Dette tar vårt publikum med seg inn når portene åpner og kulturfesten er sikret! PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side29

8 Parkenfestivalen er kjent for å ha et meget veloppdragent og engasjert publikum antagelig Europas beste! Kunst i Parken. Park-Art er også i stadig utvikling og på leting etter kunstuttrykk som passer inn i en utendørsfestival. På fjorårets festival fikk de besøk av en av Thailands ledende graffitikunstnere, Alex Face. Face svinger sprayboksene med ypperlig dyktighet og hans motivunivers har både humor og dybde. I tillegg kunne publikum delta på en alternativ tursti på festivalområdet. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side30

9 FamilieParken. Etter en pause i 2013 var FamilieParken tilbake i fjor. Alle billettene ble solgt, og 1600 publikummere fikk med seg konserter med Adelèn, Rasmus & Verdens Beste Band, Sondre Justad og Lotte Mørkved på Parkscena. Andre aktiviteter, blant annet ansiktsmaling, var også på menyen. FamilieParken 2015 tar et stort skritt videre og flytter årets familiefest til den største scena, og har hentet inn selveste Isac Elliot som hovedartist. FamilieParken er rettet mot barn og ungdom, og blir i år arrangert torsdag 20/8. I tillegg til konserter blir det aktiviteter for store og små. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side31

10 Rensåsparken. Parkenfestivalen har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det informeres til leverandører, publikum og frivillige om de retningslinjer som følger med Miljøfyrtårn-ansvaret. Å arbeide for å ivareta Rensåsparken og å begrense skader og søppel så mye som mulig, er viktig for festivalen. Et godt samarbeid med Østbø og Bodø Bydrift gjør dette mulig. Under festivalen leies det inn ansvarlige for å jobbe med renovasjon og miljø, i kombinasjon med frivillige i Miljøgruppa. Festivalen har også fokus på å legge til rette for handikappede, og har derfor tilrettelagte områder for funksjonshemmede, med god utsikt mot arena og scene, samt egne toalett. Økonomi. Administrasjonen ønsket en styrking på kostnadskontroll i Flere grep ble tatt og noen av disse er medvirkende til at resultatet på fjorårets festival ble det beste så langt. Flere nye tiltak blir igangsatt på årets festival. Dette gjelder alt fra generell kostnadskontroll, varerutiner, og utstyret man bruker til salg og betaling. Dagens bong-ordning er med andre ord til vurdering. I en festivalhverdag med stor omsetning på kun to dager er det viktig at gode rutiner er på plass. Festivalen har trofaste sponsorer og samarbeidspartnere, noe som er helt nødvendig for å oppnå mest mulig forutsigbarhet i fremtiden. Det er kostbart å drive en stor festival utendørs. Krav til mer utstyr, strøm, bedre logistikk, samt innleie av personell til opp- og nedrigg har gjort at kostnadene er langt høyere i 2014 enn for noen få år siden. Under selve festivalgjennom føringen leies det inn vaktmannskaper (Politi og idrettslag), teamledere og andre, for flere hundre tusen kroner. Skoleklasser leies inn for å bistå med rydding av festivalområdet etter endt festival, samt lørdag morgen før portene åpner. Det er flere hundre arbeidere i sving fra morgen til kveld. Bra for handelsnæringen. Store kostnader for festivalen blir til gode inntekter for lokale leverandører og idrettslag. Festivalens bidrag til lokale firmaer og foreninger øker for hvert år. Byens handelsstand nyter godt av at mange tusen mennesker er på festival over flere dager. Parkenfestivalen støtter også Kirkens Bymisjon i Bodø årlig, samt diverse øvingslokaler og band med økonomisk bidrag eller annen hjelp og tilrettelegging. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side32

11 Lokale band i Parken. Også i år får lokale og regionale band muligheten til å vise seg fram for et stort publikum på festivalen. De får da muligheten til å møte et meget profesjonelt miljø på en stor festival, et viktig springbrett for band og artister med ambisjoner. Både Parkscena og Lairoscena er representert med lokale band og artister. I tillegg drives begge scenene av lokalt innleid personell, noe som gir nyttig erfaring. Parkenfestivalen Bodø kommune er gjennom sitt økonomiske bidrag til Parkenfestivalen, med på å investere i en av landets flotteste kulturopplevelser, som igjen er en viktig bidragsyter til den lokale handelsnæringen. Parkenfestivalen er også et godt argument for å flytte til Bodø, og det skapes rekruttering til det tekniske produksjonsmiljøet og det lokale band- og musikkmiljøet. Søknadsbeløp. Det søkes om kr ,- for kommende festival. Et eventuelt tilskudd kan overføres til vår konto i DNB, Vi ber om at saksbehandler i Bodø kommune tar kontakt dersom noe er mangelfullt ved søknaden. Med forhåpning om en positiv behandling av vår søknad. Med vennlig hilsen PARKENFESTIVALEN Erik Johansen Daglig leder PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side33

12 Postboks BODØ Organisasjonsnr Bodø Kommune Postboks Bodø Bodø 20.mai 2015 SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR KOR Prosjektbeskrivelse: «Fields of Gold» Innledningsvis vil vi fortelle at Norges Korforbund har vurdert vårt prosjekt så interessant at de har støttet oss med kr og vi håper nå at Bodø Kommune kan bidra tilsvarende. Kammerkoret Con Brio har vært en sentral aktør i Bodøs kulturliv gjennom over 50 år. Vi har vært en viktig institusjon for mange av byens sangere, både for glade amatører og for dem som har gjort musikken til sitt levebrød. Repertoaret har variert gjennom tidene, og koret har beveget seg innenfor de fleste musikalske sjangere. Vi har sunget store verk, små nære viser og spennende jazzkomposisjoner, noe som har ført til at koret har arbeidet med en rekke kulturinstitusjoner og kunstnere. I dag består koret av en stabil gruppe aktive og erfarne sangere, som stadig har et ønske om spennende utfordringer. Vi tar hele tiden sikte på å utforske ulike musikalske uttrykksmåter, og har et gjennomgående ønske om å skape noe helt nytt. Det å skape noe sammen med andre, er hele tiden drivkraften i det vi gjør, og i denne prosessen knytter vi gjerne til oss nye samarbeidspartnere. Gjennom de siste prosjektene har jazzen vært et bærende element - en naturlig konsekvens av et nært samarbeid med jazzkomponisten og pianisten Stefan Forssén, som har bosatt seg i Bodø senere år. Vi har likevel beveget oss over i andre sjangere innimellom, og presenterte blant annet i 2013 prosjektet "Evige Øyeblikk". Dette var en forestilling hvor vi, i samarbeid med Bodø fotoklubb, knyttet gammel renessansemusikk til nåtiden på en helt ny måte. Her bidro også vokalkunstneren Ruth Wilhelmine Meyer både som solist og som instruktør for koret. Våren 2014 var vi igjen klare for jazz, og vi presenterte konserten "JAZZosiasjoner". Vi ønsket å gi publikum en helhetsopplevelse, og da var samarbeid Galleri Bodøgaard et naturlig valg. Her kunne publikum oppleve spennende kunst, nydelig mat og drikke, og god kormusikk - alt på samme sted. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side34

13 Postboks BODØ Organisasjonsnr Samarbeidet med jazz-legenden Stefan Forssén har gitt mersmak, og denne våren er vi igjen klare for et nytt cross-over-samarbeid ved prosjektet "Fields of Gold". Til denne konserten blir Jon Fylling vår nye, musikalske samarbeidspartner. Jon har en bred erfaring. Samtidig er Stefan Forssen med, og vil bidra både som komponist, arrangør, solist og akkompagnatør. FIELDS OF GOLD er en tittel med flere lag. Til dette prosjektet har vi valgt tittelen "Fields of gold", og vi kommer til å presentere denne kjente sangen som en del av programmet. Teksten forteller oss om evig kjærlighet, og om det å kunne se tilbake på fortiden med glede og takknemlighet. I programmet kommer vi til å gjøre nettopp det: vi vil synge om kjærligheten, om håp, mystikk og om glede. Stefan Forsséns komposisjoner er musikk av nåtiden, men vi vil også rette blikket bakover. Vi kommer til å bevege oss i et musikalsk landskap, som vil ha et tidsmessig spenn over flere hundre år. Vi har plukket fram noen skatter, som vi håper vil bidra til gode, gylne, musikalske øyeblikk. Tilslutt gir denne tittelen oss en flott mulighet til å dykke ned i musikkhistoriens gull. Ansvarlige for planlegging, økonomi og gjennomføring: Prosjektansvarlig: Musikalsk ansvarlig: Dirigent for konserten: Økonomiansvarlig: Linda Soløy, leder i Con Brio. Jon Fylling, Con Brios nytilsatte musikalske leder Jon Fylling Nils Misvær, nestleder, Con Brio Foreløpig konsertprogram: «FIELDS OF GOLD» 7 juni Bennett: all creatures now (ny) - Kverno: O lue fra Guds kjærlighet (ny) - Hovland: Karin Boyes aftonbön - Bach : sicut locutus est (fra Magnificat) - Bach: Gavotte - Bennet: weep oh mine eyes - Weelkes: Hark all ye lovely saints - Byrd: O magnum mysterium - O vaar (Ruder / Fylling ) - Sting: Fields of Gold - Den fyrste song (Fylling) Forssén: Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side35

14 Postboks BODØ Organisasjonsnr Livet ar en gåta - Den Fields of Gold nu kommer - Nu är den ljuva tid - Natten sjunger - Våren - Hösten är blå - Var inte rädd för mörkret - Benchini: ave maria Framdriftsplan vår 2015: Våren 2015 vies dette prosjektet. På grunn av at korets dirigent fram til mars 2015 var Tim Stern, som på nyåret har fått permisjon og flyttet til Lier, så har koret jobbet delvis med Tim Stern og med Stefan Forssén fram til mars. Når har Jon Fylling tiltrådt som dirigent og skal ha ansvar for koret videre i 2015 og 2016, mens han er vikarorganist i Hunstad kirke. Vi blir dermed å jobbe ukentlig og med korseminar i tillegg for denne konserten. Presentasjon av konsertens profesjonelle utøvere: Tim Stern, kantor og dirigent til 1.mars Tim Stern er ansatt som kantor i Bodin menighet fra mars Han har studert musikk, geografi og pedagogikk ved universitetene Dortmund og Bochum (Tyskland) og kirkemusikk ved Folkwang-Høyskolen i Essen. Etter en tid som kirkemusiker i Tyskland har han vært kantor og lærer på kulturskolen i Midsund i Møre og Romsdal. Tim Stern er ansatt som kantor i Bodin menighet fra mars Han har studert musikk, geografi og pedagogikk ved universitetene Dortmund og Bochum (Tyskland) og kirkemusikk ved Folkwang-Høyskolen i Essen. Etter en tid som kirkemusiker i Tyskland har han vært kantor og lærer på kulturskolen i Midsund i Møre og Romsdal. Ved siden av sin stilling som kantor spiller han konserter i Skandinavia og Europa. Han er aktiv som organist, pianist, cembalist, komponist/arrangør og kordirigent. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side36

15 Postboks BODØ Organisasjonsnr Stefan Forssén Stefan Forssén er en svensk komponist og jazz pianist. Med septetten Änglaspel mottok han svensk Grammy i 1991 for CD-en "Zigidap". I 2012 ble han også tildelt Lars Gullinpriset i Sverige, og begrunnelsen var som følger: " I motiveringen till prisen kan man konstatere att Stefan Forssén med jazzen som utgangspunkt beveger seg mellom skiftende musikalske verdener. Han er en grenseoverskridende musikalsk verdensborger som, i likhet med Lars Gullin, er bevisst sine nordiske røtter. Med sterk integritet, personlig uttrykk og en leken, sprudlende fantasi har han skapt musikk for barnerom, operahus, kirker, jazzklubber og teater. I Sverige er korsangere godt kjent med hans musikk, som spenner fra enkle viser til store korverk. Han har gitt ut en rekke CD-er i samarbeid med Gunnar Eriksson og Göteborgs Kammarkör, og gjort produksjoner med en rekke kor og ensembler både i inn- og utland. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side37

16 Postboks BODØ Organisasjonsnr Jon Fylling er ny dirigent i Con Brio fra mars 2015 og dirigent for konserten. Jon Fylling er født i Vesterålen i Han har musikk-utdannelse fra Bergen og Oslo, avsluttet i 1984 med diplomeksamen ved NMH. Han har gjennom mer enn 30 år arbeidet med kor og orkestre, i alle sjangre og alle typer produksjoner. Han har stor erfaring med både amatører og profesjonelle. Han har laget 4 CD-plater og har dirigert de fleste større kor- og orkesterverker. Han har undervist ved Greåker Videregående skole musikklinjen siden De siste årene har han jobbet mer som ren orkesterdirigent, og er i dag fast musikalsk leder for både Østfold Symfoniorkester og Grenland Symfoniorkester. Han er ofte benyttet som dirigentlærer og prosjekt-dirigent, og har ved flere anledninger arbeidet i utlandet, både med kor og orkestre. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side38

17 Postboks BODØ Organisasjonsnr Han har bodd i Bodø siden desember og er kantorvikar i Saltstraumen Kirke. «Familien min i Saltdal gjør at jeg søker litt tilbake til Salten», forteller han og har tatt med sin kone Urszula til Bodø. Han har nå også tatt i mot stilling som kantorvikar for Tim Stern ut Hun er også musikkutdannet, er fra Polen og deltar også som sopran i Con Brio. Jon Fylling vil være kjent for mange i Salten som musiker og dirigent og har sine røtter i Saltdal. Han har dirigert en rekke orkester og kor, senest Asker Symfoniorkester, Grenland Symfoniorkester, Skien Kantori, Norske Kammersangere, Oslo reiselivskor ORK, m.fl. Han har arbeidet i videregående skole og har selv utdanning som lærer og i musikk. Jon Fylling studerte musikk ved Griegakademiet i Bergen, ved Universitetet i Oslo, og på Musikkhøgskolen i Oslo med Terje Kvam og Arnulv Hegstad. han har også studert direksjon med Eric Ericson, Stefan Sköld, og Helmut Rilling. Han spiller fløyte som hovedinstrument, men også piano og cello. Han er også utdannet sanger. Han dirigerer vårprosjektet vårt «Fields of Gold», med konsert i Bodin Kirke 7. juni. https://www.facebook.com/jonfylling Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side39

18 Postboks BODØ Organisasjonsnr «Fields of Gold» Budsjett/finansieringsplan: Inntekter: Billettinntekter (150 stk à kr 200) Annonseinntekter Aktivitetstilskudd Norges Korforbund, innvilget Prosjektstøtte Bodø Kommune (ikke innvilget pt) Sum inntekter: Utgifter: Leie konsertlokaler og ekstra øvinger i kirken Annonser avis og sosiale media Konsertseminar og dirigent Jon Fylling komposisjon, arrangering, øvinger, solist og konsert med Stefan Forssèn noter arrangement øvrige Plakater og program Sum utgifter: Budsjettert underskudd 0 Dersom vi ikke oppnår prosjektstøtte fra Bodø Kommune, vil det være grunnlag for å forvente underskudd på dette prosjektet. På bakgrunn av vår prosjektbeskrivelse ovenfor søker kammerkoret Con Brio herved om kr ,- i prosjektstøtte. Dette vil være et viktig bidrag til korets og prosjektets økonomi, og vi håper derfor på en positiv behandling av denne søknaden! Vi er et lite kor med store utfordringer og håper Bodø Kommune kan bidra med dette. Med hilsen for Con Brio Linda Soløy /sign/ Korets leder Nils Misvær nestleder Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side40

19 1 1 Bodø kommune Attn.: Ole Henrik Hjartøy Bodø, Søknad om støtte Bodø Fotoklubb (BOFK) er aktive i Bodødistriktet og har pr tiden ca 70 medlemmer. Klubben har medlemmer i alle aldre, ulik bakgrunn, ulik kompetanse, ferdigheter og utstyr. I vårt klubblokale i Valhall ved Nordland Kultursenter, er det en eller annen form for aktivitet hver uke. Der vi har glede og utbytte av fotokurs, bildeteknikk, konkurranser og diskusjon. Vi får også besøk av profesjonelle fotografer innimellom, som viser sine bilder og forteller om teknikker, komposisjoner og idé/tanker bak bildet. I tillegg arrangerer vi fototureri Bodø og omegn. Ellers deltar vi også ved andre lokale arrangementer utover året som Havnedagene, Julemesser og lignende, samt at vi med jevne mellomrom arrangerer fotokurs for unge. Over de siste årene har fotokubben vært svært aktiv i konkurransesammenheng både nasjonalt og internasjonalt, og det har vært en høy aktivitet også på andre felter. Flere av klubbens medlemmer har gjort det svært bra og klubben har vært representert i Norsk Selskap for fotografi (NSFF) både i hovedstyret og innehatt vervene som konkurranseutvalg og internasjonalt utvalg. BOFK er også medlem i den internasjonale fotoorganisasionen FIAP både gjennom NSFF og som direktemedlem (ILFIAP). BOFK har vært aktiv som støttespiller til First Lego League og vi har hatt større oppdrag som utsmykking av Luftfartstilsynets bygg i Bodø og levering av bilder til Statens Vegvesen. Vi har avholdt landstreff for NSFF i 2010 og arrangert internasjonale konkurranser på vegne av NSFF. Det har også i regi av BOFK vært avholdt Nord-Norsk fotomaraton. BOFK har pr skrivende stund de eneste to internasjonale fotokonkurransene som drives i fotoklubbmiljø i Norge og en av tre nasjonale konkurranser. Arctic Exhibition arrangeres i år for femte år på rad, Lofoten Exhibition for andre år og Bodø Nasjonal for femte år på rad. I Lofoten Exhibition har vi hatt et samarbeide og vært en del av Lofoten internasjonale fotofestival og har deltatt der alle tre år denne har vært arrangert. Arctic Exhibition starter i år en ny klasse i konkurransen med Gatefotografi, der vi inngår et samarbeide med Preus fotomuseum og direktøren der inngår i juryen vår i september. Denne klassen er til minne om Carl M. Størmer som var Norges første virkelige gatefotograf, og det vil bli laget en egen minnemedalje i denne sammenheng. Bodø Fotoklubb, PB 1332, 8001Bodø Tlf: , mail: Side41

20 l skrivende stund er BOFK engasjert av NFK med sikring av historisk materiale fra Landbruksskolen og Nordland kultursenter, og vi forestår digitalisering, behandling, innramming til utstilling og klargjøring av bildemateriale til en forestående bokutgivelse. Oppdragsgiver for dette er Eiendomsavdelingen v/ Tom Grønnslett. Vi i BOFK har noen prosjekter vi arbeider med som vi gjerne vil presentere og søke støtte til. BOFK ble stiftet 4/ med fotograf Helgesen som en av initiativtakerne, og har 70 års jubileum i I denne forbindelse har vi en rekke planer frem motjubileet med bok, et ungdomsprosjekt, utvidelse av lokaliteter Konkret planlegger vi; og dannelse av et utstillingssenter. 1. Utgivelse av en 70 års jubileumsbok o o Her er vi nå igang med innsamlingen av data og materiale og vil være klare til trykk en gang sent høsten Alt arbeide med klargjøring frem til trykk løses med interne ressurser og inngår som egeninnsats i prosjektet Trykking vil foregå gjennom vår faste forbindelse og det er forventet et opplag på 500 stk til en kostnad av inntil kr ,- o Utgivelse og lansering ijanuar 2016 så nær opp til BOFK sitt 70 årsjubileum som mulig 2. En bok «De unges Bodø» der ungdomsavdelingen vår aktiviserer de unge i Bodø og setter sammen en fotodokumentasjon på hvordan de ser byen o All setting og klargjøring av bok frem til trykk løses med interne ressurser og inngår o som egeninnsats i prosjektet Her har vi akkurat startet arbeidet med organisering og trenger tilsagn om midler før vi går videre o Forventet opplag er 500 stk til en kostnad på inntil kr ,- o Utgivelse og lansering av boken tenkes samkjørt med Bodø Bys 200 års jubileum 3. Opprettelse av et FIAP utstillingssenter (FEC) o o Vil inngå som en fast del av BOFK sine klubblokaler og forventet behov er ca 80 mzi ett lokale med mulighet for bruk av eksterne lokaliteter på Nordland Kultursenter ved behov Utstillingssentret godkjennes av FIAP og det ligger en forpliktelse til gjennomføring av minimum 5 utstillinger pr år i regi av FIAP o Dette sentret vil bli det første av sitt slag i Norden o Det er i skrivende stund ikke satt opp endelige budsjetter ettersom lokalisering er ukjent. Imidlertid er det et antatt behov for støtte på ca kr ,- pr år i en femårsperiode 4. Nytt klubblokale med bedrede fasiliteter for fotostudio og utstilling o Her er det behov for et fleksibelt lokale på ca 150 m* og gjerne lokalisert til Nordland Kultursenter der vi leier lokaler i dag. Disse 150 ml er inkludert det behovet som er skissert i pkt 3. o Kostnader relatert til klubblokaler vil dekkes av medlemskontingent slik som idag og inngå i egenfinansiering av prosjektet Bodø Fotoklubb, PB 1332, 8001 Bodø Tlf: , mail: Side42

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2015 12720/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/22 Formannskapet 04.03.2015 15/5 Komitè for levekår 03.03.2015 Behandling av søknader

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST!

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST! Annonsebilag KULTURFEST I ARENDAL Annonsebilag Side 17 KULTURFEST Arendal Kulturhus lørdag 29. januar kl. 15-18 Vi feirer Arendal - årets kulturkommune Stor GRATIS festforestilling med allsidig program

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer