Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Kunst-Labben på Kjerringøy 2015 får kr i tilskudd. 2. Parkenfestivalen 2015 får kr i tilskudd. 3. Con Brios «Field of Gold» får kr i tilskudd. 4. Bodø fotoklubb får avslag på søknad om femårig avtale med mulighet for forlengelse. Bodø fotoklubb får kr i tilskudd til prosjektet «de unges Bodø». Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. 4 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement behandles i denne saken, som anbefales tildelt kr Saksopplysninger I denne saken behandles 4 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø Side23

2 kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er satt av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. I denne saken behandles fire søknader som totalt søker om kr Det anbefales en tildeling på kr Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr i prosjektstøtte hittil i Det gjenstår da kr til videre tildelinger. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Kr er prioritert til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Vurderinger 1. Barne-labben kunst i natur på Kjerringøy Ane Øverås søker om kr til kunstprosjektet Barne-Labben på Kjerringøy. Kunst i Natur for barn et er tilbud for barn og unge fra 5 16 år, som skal realiseres på Kjerringøy august. Profesjonelle kunstnere er prosjektledere, der det lages kunst av og med natur. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til kunstformidling for barn på Kjerringøy. 2. Parkenfestivalen 2015 Parkenfestivalen søker om kr til årets festival. Parkenfestivalen gjør en omfattende og profesjonell jobb i forhold til å få nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Gjennom år, har Parken klart å etablere seg som en av landets mest solide festivaler. Festivalen har markert seg positivt ut fra publikumsgrunnlag, økonomi, kvalitet på produksjon, lokal og regional forankring og kvalitet i innhold. Fokuset på lokale og regionale artister og produksjonsaktører har hele tiden vært en viktig del av festivalen. Dette er noe som har bidratt til at mange har utviklet erfaringer og kompetanse som utvilsomt kommer til nytte. For festivalbyen Bodø er det viktig å ha en festival som Parken, som i sterk grad også løfter lokale artister og arrangørmiljøer opp og frem. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Parkenfestivalen. 3. Fields of Gold korkonsert ved Con Brio Con Brio søker om kr til korkonserten «Fields of Gold» som skal gjennomføres i Bodin kirke i september i år. Kammerkoret Con Brio er i gang med et samarbeid med Jon Fylling og Stefan Forsen, for å sette sammen et konsertprogram fylt av «musikkhistoriens gull». Prosjektet Fields of Gold har mottatt et tilskudd på kr fra Norges korforbund. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr til Con Brio. 4. Søknad om støtte til Bodø fotoklubb Bodø fotoklubb søker totalt om kr i økonomisk støtte over fem år: 1. Kr som engangsbeløp 2. Kr som engangsbeløp 3. Kr årlig i 5 år med mulighet til forlenging. Side24

3 Bodø fotoklubb har en ambisjon om å videreutvikle det fotografiske miljøet i regionen gjennom videreføring av det aktive miljøet, stimulering av ungdomsmiljøet og oppstart av et utstillingssenter for internasjonalt foto hvor regionen blir markert og som også vil kunne bringe det internasjonale fotografiet til Bodø. Det er ikke utarbeidet budsjett for planene, da lokalisering ikke er avklart og det ikke er kontroll på kostnader enda. Fotoklubben har konkrete planer om 1. Utgivelse av 70 års jubileumsbok. 2. En bok «De unges Bodø», der ungdom selv blir invitert, inspirert og motivert til å dokumentere hvordan de ser på byen vår. Utgivelse av boka planlegges gjort i tilknytning til 200-årsjubileet Bodø Opprettelse av FIAP utstillingssenter. Et forventet behov på 80m2. Senteret tenkes etablert i tilknytning til fotoklubbens klubblokaler, godkjennes av FIAP og vil da forplikte seg til minimum 5 utstillinger årlig. Det antas et behov for støtte på ca kr pr år i en femårsperiode. 4. Nytt klubblokale med bedrede fasiliteter for fotostudio og utstilling. Bodø fotoklubb er ambisiøse og har store planer for utvikling av fotomiljøet i Bodøregionen. Administrasjonen ønsker å be Bodø fotoklubb gjøre nærmere rede for hva disse planene innebærer, med særlig fokus på økonomi og lokaliteter. Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. I følge retningslinjene for tilskudd til prosjekt og arrangement skal barn og unge prioriteres. I denne saken løftes med bakgrunn i retningslinjene prosjektet «De unges Bodø» ut. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Bodø fotoklubb og «De unges Bodø». Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 4 søknader som behandles i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvshus kommunaldirektør Side25

4 Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdom - Barne-Labben på Kjerringøy 2 Budsjett Barne labben'15 3 Søknad Parkenfestivalen Søknad om prosjektstøtte Con Brio 5 Søknad om støtte Bodø fotoklubb Side26

5 Bodø Kommune Kultur og oppvekst avdelingen v/arne Vinje Rådhuset 8005 Bodø Kjerringøy Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdomskultur: Barne-Labben på Kjerringøy Søknadssum: kr: ,- Kunst i Natur for barn er veldig godt mottatt. Jeg har blitt spurt om jeg kunne arrangere det i år også. Perioden er den samme som i fjor, uken før skolestart, da barnehager og sfo er stengt. Kunst i Natur for barn: Vi ønsker å gi et gratis tilbud til barn og ungdom i alder 5-16 år. Kurset er fra kl , den August til den13. Den 14 august, lager vi utstilling. Det kan være forhåndspåmelding, men de kan også bare komme. Dette er en dags kurs, men hyggeligst om de kommer hver dag. Vi møtes på i UL. Breitind i Nevelsfjord, Kjerringøy. Vi snakker litt om kunst i natur generelt. Vi kan se på hvordan kunstverk fra tidligere Kunst i Natur prosjekter har tålt tidens tann. Vi lager kunst kun av og med naturen, og vi ser hvordan de tidligere arbeidene er forgjengelige eller tilpasser seg naturen. Vi gjør barna oppmerksomme på hvor sart naturen vår er og at vi må ta godt vare på den og på alle dyra som bor der. Dette er en god mulighet til å komme i kontakt med kunst som fag på. Spesielt fint er det at barna kan bruke egen kunnskap og viten på en kreativ måte, som er erfaringer som kan brukes tverrfaglig senere. Dette er veldig fleksibelt og det går fint med aldersforskjell. I år deler vi inn i to eller tre grupper, for å ivareta de forskjellige alders behov litt spesielt. Og på den måten innlemme bedre de litt eldre og en ekstra kapasitet til de aller minste. Vi tar gode bilder av prosess og slutt arbeider. Utstillingen er både ute og inne. Foresatte og familiene er spesielt invitert, men alle er velkommen. Vi selger fotografier av arbeidene og serverer forfriskninger, som seg hør og bør på en fin utstilling. Utstillingene står alltid en stund på Ul. Breitind. Sist hadde vi utstillingsvandring. Da forteller de som har laget de vi ser på om hva de har gjort, hvordan de fant det på osv. Det er ikke alltid det er noe igjen, da fortalte de hva de har forsket på. Barna var imponerende flinke til å fortelle og forklare. De var ikke redde og var i ett med det de hadde lært. Barne-Labben i Bilder og Ord; Et arrangement på Kjerringøy handelsted. Utpå høsten inviterte vi til billedfremvisning og innlegg fra en av kunstnerne, Keramiker Tora Haabet, som fortalte om årets Barne Labb; Det synlige og usynlige. Therese Kristin Tokle, cand.philol. i kunsthistorie og daglig leder for Bodø Kunstforening, holdt foredrag med bilder; Sett med faglige øyne. Marken Grøde solgte suppe til inntekt for Barnas Kunst i Natur, Barne-Labben. Nå vil jeg gjerne lage en liten web side der vi kan se hva som har foregått i de forskjellige årene, slik at alle får se og bli inspirert. Også derfor er det beregnet 3 kunstnere. Med vennlig hilsen Ane Øverås, ane øverås skulptør, medlem av: NBK, NBF, NNBK, FIG m: Kjerringøylandart.com, kontonr: , Side27

6 Budsjett Barne-Labben august 2015: Honorar 3 kunstnere til Barne-Labben á kr. 8000,- Kr ,- Leie av UL. Breitind kr ,- Leie av hus 5 dager kr ,- Reisekostnader og diverse transport kr ,- Barnas utstilling 14.8 (div. rekvisita, flyers, dok. etc.) Kr ,- Honorar produksjon, kontor, kr ,- Totalt kr ,- Søknadssum: kr ,- Kunstnerne i år er: Lise Seier Petersen, DK. Tora Haabet og Linn Rebekka Åmo De har alle bred erfaring med undervisning innen kunst. De har også alle undervist på Barne-labben tidligere. Side28

7 BODØ KOMMUNE Kulturkontoret Postboks BODØ Bodø 19. mai 2015 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PARKENFESTIVALEN Om Parkenfestivalen. Bodøs største kulturfest arrangeres for tiende gang denne sommeren. Festivalens 10-års jubileum markeres i 2016, i godt selskap med Bodø/Glimt og Bodø kommune. Også Parken 2015 ble utsolgt på rekordtid. Dette er helt unikt både i norsk og europeisk sammenheng. Nok en gang får festivalen en viktig bekreftelse fra publikum, sponsorer og støttespillere, på at den jobben som gjøres år etter år er av stor verdi og en opplevelse som flere tusen vil ha med seg. Administrasjon. Parkenfestivalen har i dag tre heltidsstillinger, og en 40 % stilling. Stillingene er fordelt mellom Festivalsjef, Markedssjef, Daglig leder og fagansvarlig innen matservering. Parkenfestivalen fortsetter som helårsarrangør gjennom konseptet Parken Live. I fjor arrangerte Parken Live konserter på både gamle og nye Sinus. KYGO var en av artistene på Parkenfestivalen I stadig utvikling. Parkenfestivalen gjør også i år grep for å bli enda et hakk bedre enn tidligere år. Blant annet med en oppdatering av Parkscene-området, med ny scene som er både større og bedre plassert. Dette gir bedre arbeidsforhold for artistene, og bedre kapasitet for publikum. I samarbeid med «Attitude Is Everything» skal Parkenfestivalen legge enda bedre til rette for funksjonshemmede. På Parkscene-området bygges det derfor en publikumsrampe tilrettelagt for rullestolbrukere, og det kjøpes nå inn nye HC-toaletter til plassering på arenaen. Publikum og miljø. Festivalen har et godt voksent publikum og mange av disse er tilreisende, også fra utlandet. Stemningen på festivalen er meget god, og totalopplevelsen er i så måte en god grunn til at folk kommer tilbake år etter år. Både i forkant av festivalen og under gjennomføringen, er det et stort engasjement blant folk. Det er en enorm glede med at festivalen snart nærmer seg. Dette tar vårt publikum med seg inn når portene åpner og kulturfesten er sikret! PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side29

8 Parkenfestivalen er kjent for å ha et meget veloppdragent og engasjert publikum antagelig Europas beste! Kunst i Parken. Park-Art er også i stadig utvikling og på leting etter kunstuttrykk som passer inn i en utendørsfestival. På fjorårets festival fikk de besøk av en av Thailands ledende graffitikunstnere, Alex Face. Face svinger sprayboksene med ypperlig dyktighet og hans motivunivers har både humor og dybde. I tillegg kunne publikum delta på en alternativ tursti på festivalområdet. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side30

9 FamilieParken. Etter en pause i 2013 var FamilieParken tilbake i fjor. Alle billettene ble solgt, og 1600 publikummere fikk med seg konserter med Adelèn, Rasmus & Verdens Beste Band, Sondre Justad og Lotte Mørkved på Parkscena. Andre aktiviteter, blant annet ansiktsmaling, var også på menyen. FamilieParken 2015 tar et stort skritt videre og flytter årets familiefest til den største scena, og har hentet inn selveste Isac Elliot som hovedartist. FamilieParken er rettet mot barn og ungdom, og blir i år arrangert torsdag 20/8. I tillegg til konserter blir det aktiviteter for store og små. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side31

10 Rensåsparken. Parkenfestivalen har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det informeres til leverandører, publikum og frivillige om de retningslinjer som følger med Miljøfyrtårn-ansvaret. Å arbeide for å ivareta Rensåsparken og å begrense skader og søppel så mye som mulig, er viktig for festivalen. Et godt samarbeid med Østbø og Bodø Bydrift gjør dette mulig. Under festivalen leies det inn ansvarlige for å jobbe med renovasjon og miljø, i kombinasjon med frivillige i Miljøgruppa. Festivalen har også fokus på å legge til rette for handikappede, og har derfor tilrettelagte områder for funksjonshemmede, med god utsikt mot arena og scene, samt egne toalett. Økonomi. Administrasjonen ønsket en styrking på kostnadskontroll i Flere grep ble tatt og noen av disse er medvirkende til at resultatet på fjorårets festival ble det beste så langt. Flere nye tiltak blir igangsatt på årets festival. Dette gjelder alt fra generell kostnadskontroll, varerutiner, og utstyret man bruker til salg og betaling. Dagens bong-ordning er med andre ord til vurdering. I en festivalhverdag med stor omsetning på kun to dager er det viktig at gode rutiner er på plass. Festivalen har trofaste sponsorer og samarbeidspartnere, noe som er helt nødvendig for å oppnå mest mulig forutsigbarhet i fremtiden. Det er kostbart å drive en stor festival utendørs. Krav til mer utstyr, strøm, bedre logistikk, samt innleie av personell til opp- og nedrigg har gjort at kostnadene er langt høyere i 2014 enn for noen få år siden. Under selve festivalgjennom føringen leies det inn vaktmannskaper (Politi og idrettslag), teamledere og andre, for flere hundre tusen kroner. Skoleklasser leies inn for å bistå med rydding av festivalområdet etter endt festival, samt lørdag morgen før portene åpner. Det er flere hundre arbeidere i sving fra morgen til kveld. Bra for handelsnæringen. Store kostnader for festivalen blir til gode inntekter for lokale leverandører og idrettslag. Festivalens bidrag til lokale firmaer og foreninger øker for hvert år. Byens handelsstand nyter godt av at mange tusen mennesker er på festival over flere dager. Parkenfestivalen støtter også Kirkens Bymisjon i Bodø årlig, samt diverse øvingslokaler og band med økonomisk bidrag eller annen hjelp og tilrettelegging. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side32

11 Lokale band i Parken. Også i år får lokale og regionale band muligheten til å vise seg fram for et stort publikum på festivalen. De får da muligheten til å møte et meget profesjonelt miljø på en stor festival, et viktig springbrett for band og artister med ambisjoner. Både Parkscena og Lairoscena er representert med lokale band og artister. I tillegg drives begge scenene av lokalt innleid personell, noe som gir nyttig erfaring. Parkenfestivalen Bodø kommune er gjennom sitt økonomiske bidrag til Parkenfestivalen, med på å investere i en av landets flotteste kulturopplevelser, som igjen er en viktig bidragsyter til den lokale handelsnæringen. Parkenfestivalen er også et godt argument for å flytte til Bodø, og det skapes rekruttering til det tekniske produksjonsmiljøet og det lokale band- og musikkmiljøet. Søknadsbeløp. Det søkes om kr ,- for kommende festival. Et eventuelt tilskudd kan overføres til vår konto i DNB, Vi ber om at saksbehandler i Bodø kommune tar kontakt dersom noe er mangelfullt ved søknaden. Med forhåpning om en positiv behandling av vår søknad. Med vennlig hilsen PARKENFESTIVALEN Erik Johansen Daglig leder PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side33

12 Postboks BODØ Organisasjonsnr Bodø Kommune Postboks Bodø Bodø 20.mai 2015 SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR KOR Prosjektbeskrivelse: «Fields of Gold» Innledningsvis vil vi fortelle at Norges Korforbund har vurdert vårt prosjekt så interessant at de har støttet oss med kr og vi håper nå at Bodø Kommune kan bidra tilsvarende. Kammerkoret Con Brio har vært en sentral aktør i Bodøs kulturliv gjennom over 50 år. Vi har vært en viktig institusjon for mange av byens sangere, både for glade amatører og for dem som har gjort musikken til sitt levebrød. Repertoaret har variert gjennom tidene, og koret har beveget seg innenfor de fleste musikalske sjangere. Vi har sunget store verk, små nære viser og spennende jazzkomposisjoner, noe som har ført til at koret har arbeidet med en rekke kulturinstitusjoner og kunstnere. I dag består koret av en stabil gruppe aktive og erfarne sangere, som stadig har et ønske om spennende utfordringer. Vi tar hele tiden sikte på å utforske ulike musikalske uttrykksmåter, og har et gjennomgående ønske om å skape noe helt nytt. Det å skape noe sammen med andre, er hele tiden drivkraften i det vi gjør, og i denne prosessen knytter vi gjerne til oss nye samarbeidspartnere. Gjennom de siste prosjektene har jazzen vært et bærende element - en naturlig konsekvens av et nært samarbeid med jazzkomponisten og pianisten Stefan Forssén, som har bosatt seg i Bodø senere år. Vi har likevel beveget oss over i andre sjangere innimellom, og presenterte blant annet i 2013 prosjektet "Evige Øyeblikk". Dette var en forestilling hvor vi, i samarbeid med Bodø fotoklubb, knyttet gammel renessansemusikk til nåtiden på en helt ny måte. Her bidro også vokalkunstneren Ruth Wilhelmine Meyer både som solist og som instruktør for koret. Våren 2014 var vi igjen klare for jazz, og vi presenterte konserten "JAZZosiasjoner". Vi ønsket å gi publikum en helhetsopplevelse, og da var samarbeid Galleri Bodøgaard et naturlig valg. Her kunne publikum oppleve spennende kunst, nydelig mat og drikke, og god kormusikk - alt på samme sted. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side34

13 Postboks BODØ Organisasjonsnr Samarbeidet med jazz-legenden Stefan Forssén har gitt mersmak, og denne våren er vi igjen klare for et nytt cross-over-samarbeid ved prosjektet "Fields of Gold". Til denne konserten blir Jon Fylling vår nye, musikalske samarbeidspartner. Jon har en bred erfaring. Samtidig er Stefan Forssen med, og vil bidra både som komponist, arrangør, solist og akkompagnatør. FIELDS OF GOLD er en tittel med flere lag. Til dette prosjektet har vi valgt tittelen "Fields of gold", og vi kommer til å presentere denne kjente sangen som en del av programmet. Teksten forteller oss om evig kjærlighet, og om det å kunne se tilbake på fortiden med glede og takknemlighet. I programmet kommer vi til å gjøre nettopp det: vi vil synge om kjærligheten, om håp, mystikk og om glede. Stefan Forsséns komposisjoner er musikk av nåtiden, men vi vil også rette blikket bakover. Vi kommer til å bevege oss i et musikalsk landskap, som vil ha et tidsmessig spenn over flere hundre år. Vi har plukket fram noen skatter, som vi håper vil bidra til gode, gylne, musikalske øyeblikk. Tilslutt gir denne tittelen oss en flott mulighet til å dykke ned i musikkhistoriens gull. Ansvarlige for planlegging, økonomi og gjennomføring: Prosjektansvarlig: Musikalsk ansvarlig: Dirigent for konserten: Økonomiansvarlig: Linda Soløy, leder i Con Brio. Jon Fylling, Con Brios nytilsatte musikalske leder Jon Fylling Nils Misvær, nestleder, Con Brio Foreløpig konsertprogram: «FIELDS OF GOLD» 7 juni Bennett: all creatures now (ny) - Kverno: O lue fra Guds kjærlighet (ny) - Hovland: Karin Boyes aftonbön - Bach : sicut locutus est (fra Magnificat) - Bach: Gavotte - Bennet: weep oh mine eyes - Weelkes: Hark all ye lovely saints - Byrd: O magnum mysterium - O vaar (Ruder / Fylling ) - Sting: Fields of Gold - Den fyrste song (Fylling) Forssén: Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side35

14 Postboks BODØ Organisasjonsnr Livet ar en gåta - Den Fields of Gold nu kommer - Nu är den ljuva tid - Natten sjunger - Våren - Hösten är blå - Var inte rädd för mörkret - Benchini: ave maria Framdriftsplan vår 2015: Våren 2015 vies dette prosjektet. På grunn av at korets dirigent fram til mars 2015 var Tim Stern, som på nyåret har fått permisjon og flyttet til Lier, så har koret jobbet delvis med Tim Stern og med Stefan Forssén fram til mars. Når har Jon Fylling tiltrådt som dirigent og skal ha ansvar for koret videre i 2015 og 2016, mens han er vikarorganist i Hunstad kirke. Vi blir dermed å jobbe ukentlig og med korseminar i tillegg for denne konserten. Presentasjon av konsertens profesjonelle utøvere: Tim Stern, kantor og dirigent til 1.mars Tim Stern er ansatt som kantor i Bodin menighet fra mars Han har studert musikk, geografi og pedagogikk ved universitetene Dortmund og Bochum (Tyskland) og kirkemusikk ved Folkwang-Høyskolen i Essen. Etter en tid som kirkemusiker i Tyskland har han vært kantor og lærer på kulturskolen i Midsund i Møre og Romsdal. Tim Stern er ansatt som kantor i Bodin menighet fra mars Han har studert musikk, geografi og pedagogikk ved universitetene Dortmund og Bochum (Tyskland) og kirkemusikk ved Folkwang-Høyskolen i Essen. Etter en tid som kirkemusiker i Tyskland har han vært kantor og lærer på kulturskolen i Midsund i Møre og Romsdal. Ved siden av sin stilling som kantor spiller han konserter i Skandinavia og Europa. Han er aktiv som organist, pianist, cembalist, komponist/arrangør og kordirigent. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side36

15 Postboks BODØ Organisasjonsnr Stefan Forssén Stefan Forssén er en svensk komponist og jazz pianist. Med septetten Änglaspel mottok han svensk Grammy i 1991 for CD-en "Zigidap". I 2012 ble han også tildelt Lars Gullinpriset i Sverige, og begrunnelsen var som følger: " I motiveringen till prisen kan man konstatere att Stefan Forssén med jazzen som utgangspunkt beveger seg mellom skiftende musikalske verdener. Han er en grenseoverskridende musikalsk verdensborger som, i likhet med Lars Gullin, er bevisst sine nordiske røtter. Med sterk integritet, personlig uttrykk og en leken, sprudlende fantasi har han skapt musikk for barnerom, operahus, kirker, jazzklubber og teater. I Sverige er korsangere godt kjent med hans musikk, som spenner fra enkle viser til store korverk. Han har gitt ut en rekke CD-er i samarbeid med Gunnar Eriksson og Göteborgs Kammarkör, og gjort produksjoner med en rekke kor og ensembler både i inn- og utland. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side37

16 Postboks BODØ Organisasjonsnr Jon Fylling er ny dirigent i Con Brio fra mars 2015 og dirigent for konserten. Jon Fylling er født i Vesterålen i Han har musikk-utdannelse fra Bergen og Oslo, avsluttet i 1984 med diplomeksamen ved NMH. Han har gjennom mer enn 30 år arbeidet med kor og orkestre, i alle sjangre og alle typer produksjoner. Han har stor erfaring med både amatører og profesjonelle. Han har laget 4 CD-plater og har dirigert de fleste større kor- og orkesterverker. Han har undervist ved Greåker Videregående skole musikklinjen siden De siste årene har han jobbet mer som ren orkesterdirigent, og er i dag fast musikalsk leder for både Østfold Symfoniorkester og Grenland Symfoniorkester. Han er ofte benyttet som dirigentlærer og prosjekt-dirigent, og har ved flere anledninger arbeidet i utlandet, både med kor og orkestre. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side38

17 Postboks BODØ Organisasjonsnr Han har bodd i Bodø siden desember og er kantorvikar i Saltstraumen Kirke. «Familien min i Saltdal gjør at jeg søker litt tilbake til Salten», forteller han og har tatt med sin kone Urszula til Bodø. Han har nå også tatt i mot stilling som kantorvikar for Tim Stern ut Hun er også musikkutdannet, er fra Polen og deltar også som sopran i Con Brio. Jon Fylling vil være kjent for mange i Salten som musiker og dirigent og har sine røtter i Saltdal. Han har dirigert en rekke orkester og kor, senest Asker Symfoniorkester, Grenland Symfoniorkester, Skien Kantori, Norske Kammersangere, Oslo reiselivskor ORK, m.fl. Han har arbeidet i videregående skole og har selv utdanning som lærer og i musikk. Jon Fylling studerte musikk ved Griegakademiet i Bergen, ved Universitetet i Oslo, og på Musikkhøgskolen i Oslo med Terje Kvam og Arnulv Hegstad. han har også studert direksjon med Eric Ericson, Stefan Sköld, og Helmut Rilling. Han spiller fløyte som hovedinstrument, men også piano og cello. Han er også utdannet sanger. Han dirigerer vårprosjektet vårt «Fields of Gold», med konsert i Bodin Kirke 7. juni. Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side39

18 Postboks BODØ Organisasjonsnr «Fields of Gold» Budsjett/finansieringsplan: Inntekter: Billettinntekter (150 stk à kr 200) Annonseinntekter Aktivitetstilskudd Norges Korforbund, innvilget Prosjektstøtte Bodø Kommune (ikke innvilget pt) Sum inntekter: Utgifter: Leie konsertlokaler og ekstra øvinger i kirken Annonser avis og sosiale media Konsertseminar og dirigent Jon Fylling komposisjon, arrangering, øvinger, solist og konsert med Stefan Forssèn noter arrangement øvrige Plakater og program Sum utgifter: Budsjettert underskudd 0 Dersom vi ikke oppnår prosjektstøtte fra Bodø Kommune, vil det være grunnlag for å forvente underskudd på dette prosjektet. På bakgrunn av vår prosjektbeskrivelse ovenfor søker kammerkoret Con Brio herved om kr ,- i prosjektstøtte. Dette vil være et viktig bidrag til korets og prosjektets økonomi, og vi håper derfor på en positiv behandling av denne søknaden! Vi er et lite kor med store utfordringer og håper Bodø Kommune kan bidra med dette. Med hilsen for Con Brio Linda Soløy /sign/ Korets leder Nils Misvær nestleder Con Brio, Postboks 207, 8001 Bodø, Organisasjonsnr , Bank: e-post: Side40

19 1 1 Bodø kommune Attn.: Ole Henrik Hjartøy Bodø, Søknad om støtte Bodø Fotoklubb (BOFK) er aktive i Bodødistriktet og har pr tiden ca 70 medlemmer. Klubben har medlemmer i alle aldre, ulik bakgrunn, ulik kompetanse, ferdigheter og utstyr. I vårt klubblokale i Valhall ved Nordland Kultursenter, er det en eller annen form for aktivitet hver uke. Der vi har glede og utbytte av fotokurs, bildeteknikk, konkurranser og diskusjon. Vi får også besøk av profesjonelle fotografer innimellom, som viser sine bilder og forteller om teknikker, komposisjoner og idé/tanker bak bildet. I tillegg arrangerer vi fototureri Bodø og omegn. Ellers deltar vi også ved andre lokale arrangementer utover året som Havnedagene, Julemesser og lignende, samt at vi med jevne mellomrom arrangerer fotokurs for unge. Over de siste årene har fotokubben vært svært aktiv i konkurransesammenheng både nasjonalt og internasjonalt, og det har vært en høy aktivitet også på andre felter. Flere av klubbens medlemmer har gjort det svært bra og klubben har vært representert i Norsk Selskap for fotografi (NSFF) både i hovedstyret og innehatt vervene som konkurranseutvalg og internasjonalt utvalg. BOFK er også medlem i den internasjonale fotoorganisasionen FIAP både gjennom NSFF og som direktemedlem (ILFIAP). BOFK har vært aktiv som støttespiller til First Lego League og vi har hatt større oppdrag som utsmykking av Luftfartstilsynets bygg i Bodø og levering av bilder til Statens Vegvesen. Vi har avholdt landstreff for NSFF i 2010 og arrangert internasjonale konkurranser på vegne av NSFF. Det har også i regi av BOFK vært avholdt Nord-Norsk fotomaraton. BOFK har pr skrivende stund de eneste to internasjonale fotokonkurransene som drives i fotoklubbmiljø i Norge og en av tre nasjonale konkurranser. Arctic Exhibition arrangeres i år for femte år på rad, Lofoten Exhibition for andre år og Bodø Nasjonal for femte år på rad. I Lofoten Exhibition har vi hatt et samarbeide og vært en del av Lofoten internasjonale fotofestival og har deltatt der alle tre år denne har vært arrangert. Arctic Exhibition starter i år en ny klasse i konkurransen med Gatefotografi, der vi inngår et samarbeide med Preus fotomuseum og direktøren der inngår i juryen vår i september. Denne klassen er til minne om Carl M. Størmer som var Norges første virkelige gatefotograf, og det vil bli laget en egen minnemedalje i denne sammenheng. Bodø Fotoklubb, PB 1332, 8001Bodø Tlf: , mail: Side41

20 l skrivende stund er BOFK engasjert av NFK med sikring av historisk materiale fra Landbruksskolen og Nordland kultursenter, og vi forestår digitalisering, behandling, innramming til utstilling og klargjøring av bildemateriale til en forestående bokutgivelse. Oppdragsgiver for dette er Eiendomsavdelingen v/ Tom Grønnslett. Vi i BOFK har noen prosjekter vi arbeider med som vi gjerne vil presentere og søke støtte til. BOFK ble stiftet 4/ med fotograf Helgesen som en av initiativtakerne, og har 70 års jubileum i I denne forbindelse har vi en rekke planer frem motjubileet med bok, et ungdomsprosjekt, utvidelse av lokaliteter Konkret planlegger vi; og dannelse av et utstillingssenter. 1. Utgivelse av en 70 års jubileumsbok o o Her er vi nå igang med innsamlingen av data og materiale og vil være klare til trykk en gang sent høsten Alt arbeide med klargjøring frem til trykk løses med interne ressurser og inngår som egeninnsats i prosjektet Trykking vil foregå gjennom vår faste forbindelse og det er forventet et opplag på 500 stk til en kostnad av inntil kr ,- o Utgivelse og lansering ijanuar 2016 så nær opp til BOFK sitt 70 årsjubileum som mulig 2. En bok «De unges Bodø» der ungdomsavdelingen vår aktiviserer de unge i Bodø og setter sammen en fotodokumentasjon på hvordan de ser byen o All setting og klargjøring av bok frem til trykk løses med interne ressurser og inngår o som egeninnsats i prosjektet Her har vi akkurat startet arbeidet med organisering og trenger tilsagn om midler før vi går videre o Forventet opplag er 500 stk til en kostnad på inntil kr ,- o Utgivelse og lansering av boken tenkes samkjørt med Bodø Bys 200 års jubileum 3. Opprettelse av et FIAP utstillingssenter (FEC) o o Vil inngå som en fast del av BOFK sine klubblokaler og forventet behov er ca 80 mzi ett lokale med mulighet for bruk av eksterne lokaliteter på Nordland Kultursenter ved behov Utstillingssentret godkjennes av FIAP og det ligger en forpliktelse til gjennomføring av minimum 5 utstillinger pr år i regi av FIAP o Dette sentret vil bli det første av sitt slag i Norden o Det er i skrivende stund ikke satt opp endelige budsjetter ettersom lokalisering er ukjent. Imidlertid er det et antatt behov for støtte på ca kr ,- pr år i en femårsperiode 4. Nytt klubblokale med bedrede fasiliteter for fotostudio og utstilling o Her er det behov for et fleksibelt lokale på ca 150 m* og gjerne lokalisert til Nordland Kultursenter der vi leier lokaler i dag. Disse 150 ml er inkludert det behovet som er skissert i pkt 3. o Kostnader relatert til klubblokaler vil dekkes av medlemskontingent slik som idag og inngå i egenfinansiering av prosjektet Bodø Fotoklubb, PB 1332, 8001 Bodø Tlf: , mail: Side42

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8696/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/36 Formannskapet 05.03.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

CON BRIO OG STEFAN FORSSÈN PRESENTERER BODØGAARD KUNST & KULTUR KLOKKEN 19:00 TIM STERN DIRIGENT: www.conbrio.no

CON BRIO OG STEFAN FORSSÈN PRESENTERER BODØGAARD KUNST & KULTUR KLOKKEN 19:00 TIM STERN DIRIGENT: www.conbrio.no CON BRIO OG STEFAN FORSSÈN PRESENTERER BODØGAARD KUNST & KULTUR FREDAG 13. JUNI KLOKKEN 19:00 DIRIGENT: TIM STERN www.conbrio.no Velkommen til konsert! Con Brio innleder sitt 50-års jubileum med konsert

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Bodø Rhythm Group framtidig ordning

Bodø Rhythm Group framtidig ordning Kulturkontoret Saksf ramlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20846/2012 2012/2590 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/20 Komitè for levekår 03.05.2012 12/67 Bystyret 24.05.2012 Bodø Rhythm Group framtidig

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole i samarbeid med Drammen Symfoniorkester feirer med festforestillinger i Drammens Teater torsdag 27. oktober 2011 kl. 20.00 fredag 28. oktober

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Søknad om økt fast årlig tilskudd - Bodø orkesterforening

Søknad om økt fast årlig tilskudd - Bodø orkesterforening Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.10.2014 65564/2014 2011/1984 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/217 Formannskapet 19.11.2014 Søknad om økt fast årlig tilskudd - Bodø orkesterforening

Detaljer

Komiteer i Con Amore

Komiteer i Con Amore Komiteer i Con Amore Styret kan oppnevne de komiteer det finner nødvendig for å ta seg av korets drift. Det kan dreie seg om ad hoc-komiteer eller mer permanente komiteer. Komiteene skal planlegge og organisere

Detaljer

Arrangementer på Ås stasjon

Arrangementer på Ås stasjon Arrangementer på Ås stasjon Booking på Ås stasjon... 2 Bookingmeny på Ås Stasjon... 3 Konsert på Ås stasjon... 4 Oppdragsavtale... 5 Utstilling på Ås stasjon... 6 Avtale om utstilling... 7 Dok.nr.: P-4.3.9.3.

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009 Storåsfestivalens barneprogram 2009 18 juni-23 juni Redesign - Skrivekurs - Drama - Teater Kunstprosjekt - Eventyrskog - Totempæler - Fotografier- Visninger i en kunstners arbeidsplass og tilslutt utstilling

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling Møteinnkalling Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.02.2011 8141/2011 2011/1394 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Formannskapet 23.02.2011 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG

PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG 1 2 BREDT PROGRAM FOR GRUNNLOVSFEIRINGEN I 2014 Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum har i samarbeid med ulike arrangører utviklet et mangfoldig

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 12.08.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/28 Ullern kultur- og

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer