Sprenger grenser. side 19. Nr årgang. Foto: Lars Holmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sprenger grenser. side 19. Nr. 2-2010 - 19. årgang. Foto: Lars Holmen"

Transkript

1 Sprenger grenser side 19 Nr årgang Bry deg på Vestbredden Foto: Lars Holmen

2 annonser Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo - et bedre liv gjennom bedre helse Telefon

3 Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening. Innhold: Narkotikaundervisningen på PHS opp i røyk side 5 Weedshop side 6 6 Nulltolleranse side 7 Notiser side 8 Coffeeshops side 9 Om det å selge seg side 10 Vestbredden side Rusa på rastefletter side 16 Notiser side 18 Svinesund sprenger alle grenser..... side 19 Notiser side 22 Notiser side Ikke fritt fram side 24 Kommentar side 26 Neste Motgift kommer i september. Frist for innlevering er 1. august

4 lederen Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening ISSN Utgiver: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) Ideologi og profesjonskamp Mitt første halvår som leder av NNPF har vært lærerikt, utfordrende og morsomt. Jeg kan også fylle på med adjektiver som provosert, frustrert og irritert. Har dette gjort noe med motivasjonen min? Nei, alt dette har bidratt til å bevisstgjøre meg på det viktige arbeidet vi som forening gjør. Harald Eia sitt program hjernevask har skapt diskusjoner og stort engasjement. Det har vi kunnet se gjennom engasjerende avisinnlegg, TV debatter og gjerne med en humrende skadefryd over alle de forskere som har snublet foran TV kamera. Jo da, vi vet at det klippes og settes sammen for å skape god underholdning. Derfor hevdes det fra enkelte at seriøs forskningsdebatt skal foregå på universitetene. Likevel tør jeg hevde at det vi har sett er forskere som er mer styrt av ideologi og profesjonskamp enn nysgjerrighet og åpenhet. Gjennom vitenskapelige metoder skal vi være åpne for alle perspektiver for å forstå virkeligheten. Det betyr at gjennom forskning skal sosiologer og kriminologer si noe om hvordan det er der ute i den virkelige verden. Denne gruppen forskere er i stor grad premissleverandører inn i den offentlige debatt, og på den måten påvirker de beslutningene til våre folkevalgte politikere. Skal dette fremstå som troverdig, forventer jeg at forskerne også har kunnskap om virkeligheten. Det hjelper ikke å være en strålende arkitekt hvis du tegner et hus som ikke kan bygges. Hvorfor ta opp dette i Motgift? Jeg har som leder i NNPF deltatt i flere debatter om norsk narkotikapolitikk. Jeg går inn i debatten med en vilje og et ønske om å påvirke ved å formidle det budskapet vi står for og tror på. Ofte sitter jeg igjen med et stort spørsmålstegn og lurer på om vi som deltar i debatten befinner oss på samme planet. Det er jo nesten så man kan bli satt ut når velutdannede hever røsten og snakker med faglig akademisk tyngde og tilnærming. Jeg lar meg også fascinere av en nesten total mangel på ydmykhet og vilje til å se at også andre kan utrykke egne meninger. NNPF sine medlemmer kan si noe om virkeligheten. Det er vi som snakker med ungdommen, som ser de svakeste av våre tyngste misbrukere og som snakker med fortvilede foreldre. Den kunnskapen vi har er verdifull og bør vektlegges når beslutningene skal tas. Nesten gang jeg møter en med mye lenger utdannelse enn meg, og som litt hoverende smiler av NNPF sitt budskap tenker jeg å svare på følgende måte: Som agronom har jeg begge beina på bakken, fingeren i jorda og jeg vet hvordan virkeligheten ser ut! Ansvarlig redaktør: Anette Glende Gultvedt Redaktør: Jørgen Steen Redaksjon: Svend Arne Eriksen Ole Martin Berg Lars Kostveit Grethe Larssen Roar Sellevoll Aslak Berge Torgeir von Essen Kjetil Vilkensen Postadresse (ikke besøksadresse): Norsk Narkotikapolitiforening, OrgKrim, Oslo Politidistrikt, Postboks 8101 Dep Oslo Annonser: Mediahuset Oslo A/S Frydenbergveien Oslo Telefon: Epost: Design: Per Frederiksen - Trykk: Åkessons tryckeriaktiebolag Emmaboda, Sverige URL: Epost: Bankkonto: Åkessons tryckeriaktiebolag er miljøsertifisert og har rett til å benytte svanemerket. Anette Glende Gultvedt Vi takker våre annonsører for velvillig støtte! Artikler og innlegg uttrykker ikke nødvendigvis NNPFs eller redaksjonens holdning. Kopiering eller ettertrykk med kildehenvisning kun etter avtale med redaksjonen. Abonnement koster kr. 200,- pr. år og bestilles på Medlemmer i NNPF får bladet gratis tilsendt i posten

5 PHS Narkotikaundervisningen på PHS opp i røyk Mangelen på undervisning i narkotikafaget er så stor på Politihøgskolen at studentene selv har måttet leie inn ekstern kompetanse til å holde foredrag på kveldstid. TEKST OG FOTO KJETIL VILKENSEN Valgfag i narkotika har også forsvunnet fra studieplanen på Politihøgskolen. Politistudentene Sindre Kolstad og Jan Kåre Aasmyr tenker tilbake på første klasse på PHS, og sitter egentlig igjen med kun ett punkt, nemlig «Tegn og Symptomerkurset». Det var et veldig bra og omfattende kurs, men man vil jo alltid lære mer om et så spennende tema som narkotika. Spesielt kunne vi tenkt oss mer av den praktiske treningen, kurset var mye teori, sier Sindre. Jan Kåre er enig. Tegn og Symptomer er et veldig bra arbeidsverktøy for polititjenestemenn både for å identifisere brukere på en god måte, men også med tanke på forebyggende arbeid, for å finne førstegangsbrukere og så videre. Men det må mer praktisk trening til for å mestre faget godt, forklarer de ivrige studentene unisont. VARIERENDE ERFARINGER FRA PRAKSISÅRET Jan Kåre påpeker at det er obligatorisk å benytte Tegn og Symptomer i praksisåret, men utover det avgjør veileder ofte mye av arbeidsfokuset ellers i praksisåret. Noen veiledere brenner for eksempel veldig for trafikk eller forebyggende. Da får man gjerne ikke det fokuset på narkotika som studenene ønsker. Selv om narkotika går igjen i mye forskjellig politiarbeid, som trafikk, vold og vinningskriminalitet, har flere studenter ønsket at veilederne gav dem en mer praktisk innføring i narkotikafaget, spesielt med tanke på hvordan man skaffer seg inngang. Enkelte studenter har opplevd at deres veileder ikke har gitt dem nok påfyll på dette området, og de sitter igjen med et hull i undervisningen når tredjeklasse kommer. Med en større praktisk innføring første året på skolen, ville studentene hatt større mulighet til å gripe inn i slike situasjoner på eget initiativ i praksisåret uten å hele tiden støtte seg på veileder, forteller Sindre. SIGN På grunn av mangel på undervisning i narkotikafaget på PHS, samt en stor interesse for dette faget blandt studentene, satte noen få ildsjeler sammen en interessegruppe i 2009, kalt SIGN, Studentenes Interessegruppe for Narkotika. SIGN ønsker primært å rette fokus på det praktiske ved narkotikafaget Studentene uttrykte et ønske om å lære mer om narkotika, utover det PHS hadde å by på. Primus motor i SIGN har vært Audun Larssen, som er en meget engasjert student på området. Vi har hatt flere foredrag og mange studenter har måttet snu i døren fordi auditoriet har vært stappfullt, forteller Jan Kåre, som er aktiv i SIGNs interessegruppe. Til nå har SIGN arrangert tre foredrag, et fra Gatepatruljen i Oslo, et om hvit inngang, og et om informantbehandling i regi av Org. Krim i Oslo. Det kommer et også ett nytt foredrag i mai, også denne fra Org. Krim i Oslo. Det skal være en innføring i spaning for nyutdannede. PHS STØTTER Selv om SIGN arrangerer sine foredrag utenom fagplanen og vanlig skoletid, har Sindre og Jan Kåre inntrykk av at PHS stiller seg positiv til SIGN. Spesielt Ole Vidar Øiseth, mannen bak «Tegn og Symptomerkurset», har kommet med råd og veiledning, samt vært aktuell til å foredra selv. det ikke noe å si på. Det er det derimot på PHS har også stilt opp med lokaler, kaffe undervisningsplanene til PHS, som er og kake. nærmst fritt for narkotika. I motsetning til Sindre, som er studentrådsleder for ellers i samfunnet. 2010ñkullet, forteller at det tidlig var oppe Studenter har kommet tilbake i tredjeklasse i studentrådet at «tema narkotika» var noe og følt seg litt på bar bakke i for- studentene ville ha mer av. Av pengepothold til praktisk arbeid med narkotika ten PHS har bevilget studentrådet gikk det gladelig noen kroner til SIGNs foredragsholdere. MER PRAKTISK OG POLITIRETTET Vi ser på dette tiltaket som meget positivt og relevant for studentene, forteller Sindre. Det er et gjennomgående tema at studentene og PHS kan være uenig om hva de enkelte fagene skal inneholde. Det er ikke bare innenfor temaet narkotika at studentene ønsker mer praktisk, politirettet arbeid, fortsetter studentrådslederen. Fordypningsfag om rus er borte fra fagplanen, og det er kun ett fåtall med case trening studentene får i andre og tredjeklasse. I tillegg har de litt undervisning i Kriminalkunnskap om rus og hvordan dette virker inn i kriminalitetsbildet. Etter endt skolegang ønsker jeg å jobbe forebyggende med ungdom og rus, og derfor hadde Gatepatruljen i Oslo passet meg ypperlig, forteller Sindre. Jan Kåre på sin side vil ha jobb på et lensmannskontor, hvor man kan følge saker mer fra A til Å, men også jobbe med forebyggende narkotikaproblematikk og avdekke ungdommer på vei inn i rus. Det er jo ofte vi, politiet, som kommer i kontakt med ungdommen først og har mulighet å bidra til at ruskarrieren stanses tidlig, understreker Jan Kåre. Studentenes initiativ og engasjement er

6 salg Nye høyder på nett Trenger du et dyrketelt eller en digitalvekt med iphone utseende, er du bare noen tastetrykk unna. AV JØRGEN STEEN W-shop eller om du vil, gjør det flere subbutikker i Norge har gjort før og enkelte gjør fortsatt, selger brukerutstyr og dyrkeutstyr for cannabis. Men dette er utelukkende en nettbutikk der kjøperen ikke trenger å bevege seg lengre enn til Posten for å hente varene. VELG OG VRAK Her kan du kjøpe blunts, bonger, dyrkeutstyr, mekkeutstyr, filter, vekter og vaporizere. Det er da også angitt hvor mange gjenstander i hver kategori som er til salgs. Dyrkeutstyr topper denne listen med hele 92 ulike gjenstander, være seg gjødsel, hydrosystemer, dyrketelt, ventilasjon eller komplette lamper. PERSONALIA På nettsiden til W-shop er både organisasjonsnummer, mobiltelefonnummer, kontonummer, e-post og postadresse oppgitt. Foretaket er oppgitt å hete W-Shop men er registrert som Brauti Netthandel i Brønnøysundregistrene og bransjen som enkeltpersonforetaket er registrert i er reklamebyråer. Foretaket ledes av 28 år gamle Einar Brauti. DOM I LARVIK Over 10 år tilbake prøvde Larvik politidistrikt en slik sak, som til slutt endte i Høyesteretts kjæremålsutvalg. Det som saken i hovedsak viste, var at det er viktig å begrunne at det er en fare for at brukerutstyret kan bli benyttet til en straffbar handling bruk av narkotika, jfr. strl. 37 b.. kan en ting inndras når det på grunn av dens art og forholdene for øvrig er fare for at den vil bli brukt til en straffbar handling.. I saken fra Larvik ble det lagt vekt på at samboeren til forretningens innehaver tidligere var straffet for befatning med narkotika. Inndragningssaken ble enda sterkere da man hadde å gjøre med en person som hadde erkjent å ha brukt narkotika med gjenstand kjøpt fra forretningen i Larvik. Da var det ikke bare en fare for, men faktisk bevis for at varene ble benyttet til en straffbar handling. varene var av en slik art at de er egnet til røyking av narkotika, dvs. Straffbare handlinger. Forholdene for øvrig, nemlig kundekrets og forretningens profil, medførte etter rettens syn at de ville bli brukt til straffbare handlinger. FRITT I OSLO Oslo er på mange måter et fristed for mye ulovlig og tydelig stedet der man lettest slipper unna kontroll. I hovedstaden finnes det flere butikker som åpenbart gjør omsetning på salg av gjenstander som politiet andre steder i landet kan inndra. Dette er butikker som Crop Shop, Hemp House, Shangri La for å nevne noen. Arna DOM I DRAMMEN To menn i 20-årene ble vekket og konfrontert av politiet. aksjon (se MOTGIFT 4/2007) etter at de I Drammen et par år tilbake gikk politiet til Ein næringsdrivande i Arna ringte hadde foretatt grundige undersøkelser knyttet til kundene til og eieren av Hemp House en søndag ettermiddag politiet og fortalde at to personar i 20-åra hadde midt i Drammen sentrum. En ansatt i ble sovna inne i næringslokala. - Dei to pågrepet i forretningen med hasj og marihuana, Inndragningsdommene fra Larvik og personane var rusa, og hadde også på oppdelt i salgsdoser. Politiet påstod Drammen er tydelige i sin sak, der politiets seg mindre mengder narkotika. Dette inndragning av brukerutstyr og pakkeutstyr innsats og prioritering av ressursbruk har blei dei melde for, fortel politiførstebetent noe både tingrett og lagmannsretten var vært avgjørende. Nettbutikken W-shop i Vidar Almberg ved Bergen Nord enig i. I tillegg til selve inndragningen gikk Oslo selger gjenstander som tydelig brukes politistasjon. (Bygdanytt) Tingretten langt i sin beskrivelse av hva slags til å utføre straffbare handlinger. Spørsmålet butikkdrift som ble drevet fra Hemp House. er bare hvor lenge de kan gjøre dette, uten at Retten mente den gang at de beslaglagte politiet griper inn

7 nulltolleranse Forsterket innsats i Oslo Oslopolitiet har for alvor satt inn styrken mot det åpne rusmiljøet i hovedstaden. TEKST KJETIL VILKENSEN FOTO JØRGEN STEEN Sammen med Politiets Utlendingsenhet, PU, og Utlendingsdirektoratet, UDI, har Oslo politidistrikt satt seg ned og planlangt en samordnet innsats for å bekjempe og forebygge narkotikavirksomhet primært i fem spesielt utsatte områder; Grønland Grunerløkkaområdet Vaterlandsområdet Nedre del av Karl Johan Området rundt Oslo Sentralbanestasjon Den 21 april 2009 sendte politimesteren i Oslo ut en ordre der fokus ble satt, og planen er å holde trykket oppe i første omgang ut I FORELEGG FOR KJØP Bøtesatsene for kjøp er satt opp til et minimum på forelegget, samt at selgere skal søkes fengslet med påfølgende hurtig pådømmelse og ubetinget dom. I tillegg skal man utvise og uttransportere utenlandske selgere som benytter asylinstituttet for å drive narkotikavirksomhet. Oslopolitiet har også tatt i bruk andre virkemidler for å rydde opp i rusmiljøene. Fra april i år ble det innført nulltolleranse for drikking og andre or densforstyrrelser i områdene, samt at oppholdsforbud kan benyttes for å holde personer unna. Ved økt trafikk-kontroll i områdene ønsker man å inndra flere førerkort fra både selger og kjøper. Tett samarbeid med barnevernet og hyppige bekymringsmeldinger kan føre til fratagelse av omsorg for barn i de straffesakene hvor det er aktuelt. Jeg er godt fornøyd med innsatsen så langt, og forsikrer om at politiet skal trygge både bomiljøet og oppveksten for barn og unge i de nevnte områdene fremover, forklarer Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon. OPPSIKTSVEKKENDE STATISTIKK Videre legger Stølen frem en tydelig og oppsiktsvekkende statistikk: Hittil i år er det skrevet 2066 anmeldelser, som er en 100 prosent økning fra 2009 I fjor ble det pågrepet 79 kjøpere som fikk i forelegg Frem til mai måned i år ble det pågrepet 350 asylsøkere i området Grønland politistasjon alene har skrevet 398 bekymringsmeldinger til barnevernet bare på de tre første månedene i år. Husk på at disse områdene også er der hvor det skjer mest ran, legemsbeskadigelser med kniv og grovt tyveri fra person, i tillegg til all narkotikavirksomheten, understreker stasjonssjefen. Stølen avslutter med å oppfordre statlige og kommunale aktører til å komme mer på banen. De har et ansvar her de og, avslutter den tydelige stajonssjefen. 7

8 notiser Slutt på produksjonen Midt i april avslørte politiet i Troms en marihuanaplantasje. Det ble funnet planter i full blomst, flere hekto ferdigprodusert marihuana, et mindre parti hasj og ,- i kontanter. Ifølge Yngve Myrvoll, narkotikagruppen i Troms politidistrikt, skal beslaget være betydelig. Politiet mistenker at det har pågått produksjon og distribusjon av marihuana over lengre tid. En mann i 30-årene er pågrepet, men politiet gir seg ikke med denne pågripelsen siden de mener det foregår lignende produksjon flere steder i Tromsø. 8 Storaksjon på Stord Politiet på vestlandsøya aksjonerte mot flere adresser og resultatet ble seks pågrepne. Aldersspennet var mellom år og de skal alle tilhøre det kjente narkotikamiljøet på Stord. Me slo til mot fleire ulike adresser i Leirvik og Sagvågsområdet, sier Lensmann Odd Harald Hovland til bladet Sunnhordaland. Det ble beslaglagt mindre mengder hasj og tabletter. I tillegg beslagla med til saman kroner i kontanter, som me meiner var planlagt brukt til kjøp av narkotika, forteller Hovaland, som også legger til at det ikke er ofte at politiet på Stord aksjonerer på denne måten. Rekordstort kokainbeslag i Tyskland I april beslagla tollere i Hamburg 1,3 tonn kokain. Det er det største beslaget av det narkotiske stoffet i Tyskland noensinne. Tollerne kom over narkotikaen da de undersøkte kasser med trebriketter. Innholdet viste seg å være 1244 pakker med kokain, som ifølge politiet var av svært høy kvalitet. Det anslås at den samlede gateverdien på partiet er 40 millioner euro, rundt 320 millioner kroner. Det er sju personer som er siktet i saken. Gigantbeslag i tankbil Narkotikapolitiet i Bolivia stanset en tankbil litt utenfor Galindo ved Cochabamba. I tanken ble det funnet 1035 kilo kokainbase. Beslaget ble gjort i samme byen hvor de to norske kvinnene har sittet fengslet for å ha hatt 22,5 kilo i bagasjen. Bolivia er verdens tredje største produsent av kokain og er et transittpunkt for kokain fra Peru på veien til Nord-Amerika. Hittil i år har politiet i Bolivia beslaglagt 10,6 tonn kokain, sier Bolivias politisjef Oscar Nina. Rusken-aksjon ga narkotikabeslag Elever fra Øren skole i Drammen var ute for å plukke søppel under den årlige Rusken-aksjonen i slutten av april. En av de mest nysgjerrige ble oppmerksom på en stein som det lå en lighter oppå. Selvsagt måtte 6-klassingen snu steinen og under denne fant han en pose med en større mengde små, lysegrønne piller. Politiet antar at det kan være snakk om ecstasytabletter. Fagleder ved narkotikagruppen på Drammen politistasjon, Rune Bakkeli, er skremt over funnet som ble gjort i et område der barn leker. Om dette viser seg å være narkotika, kan det være livsfarlig for barn å putte det i munnen for å teste hva det er, sier han til Drammens Tidende. Ikke langt unna det første funnstedet, fant elevene en pistol liggende i skogen. Denne viste tegn av tidens tann og det er umulig og å si om det kan være noen sammenheng mellom gjenstandene som ble funnet av de ivrige søppelplukkerne. Mange pågrepet i Steinkjer I løpet av halvannen måned har politiet i byen innerst i Trondheimsfjorden tatt hele 40 ulike personer for befatning med narkotika. De siste fem ble tatt i løpet av to dager i slutten av april. Et ektepar i slutten av 20-årene ble pågrepet med 200 gram hasj i sin felles bolig. Begge to har erkjent kjøp, salg og bruk av hasj, sier etterforskningsleder Trond Garberg ved Steinkjer politistasjon. Dagen etter ble en familiefar i 30-årene pågrepet for bruk av hasj. Mannen har erkjent at han over tid har røykt hasj av og til og han vil få forelegg for misbruket forteller Garberg. For å avslutte en uke med mange narkotikasaker ble ytterligere to Steinkjer-menn pågrepet for hasjrøyking påfølgende natt. Disse ble stoppet i en bil og erkjente de faktiske forhold

9 Nederland Begynnelsen på slutten? Nederland forbindes med tulipaner, tresko, gode skøyteløpere og coffee shops. Det siste kan det snart være slutt på, i alle fall for utlendinger. TEKST: ROAR SELLEVOLL FOTO: JØRGEN STEEN Det er ikke fritt frem for coffee shops i Nederland lengre. Snarere tvert imot strammer både sentrale og kommunale myndigheter inn regelverket. For turister kan det snart være slutt på fristedene for cannabisrøyking. Flere kommuner vurderer nå å innføre pliktig medlemskap, et medlemskap forbeholdt nederlandske statsborgere. 250 METERS GRENSE Coffee shopene må overholde vilkår som maksimum 500 gram lette stoffer på lager til enhver tid, ikke selge mer enn 5 gram til hver kunde pr dag, ikke reklamere for virksomheten, 18 års aldersgrense og ikke selge alkohol eller andre stoffer. Det er i overkant av 700 coffee shops i Nederland, men tallet er synkende. Nye retningslinjer som ble vedtatt i 2008 medfører at alle coffee shops som ligger nærmere enn 250 meter fra videregående skoler må stenge innen For Amsterdam betyr dette at 43 av byens 226 steder må stenge. Med en omsetning på 2 milliarder euro årlig, sysselsetting av mennesker og skatteinntekter på over 400 millioner euro er det liten tvil om at disse stedene er viktige for den nederlandske økonomien prosent av innehaverne av coffee shops i Amsterdam har en kriminell fortid. Kritikere av coffee shopene påpeker at myndighetene har etablert en lovlig inngangsdør for narkotikakundene, men en ulovlig bakdør for narkotikaleverandører. NARKOTIKATURISTER Nederland er en magnet for såkalte narkotikaturister. Ordførere i nederlandske grensebyer er bekymret for den belastning narkotikaturismen påfører lokalbefolkningen, som kjøring i påvirket tilstand, ulovlig parkering, ulike forseelser som naskeri og offentlig urinering, samt gatesalg av narkotika. Det diskuteres nå hvorvidt man bør innføre passkontroll i coffee shopene, slik at kun innbyggere i Nederland får kjøpe narkotiske stoffer. I 2006 innførte Maastricht et forbud for kommunens coffee shoper mot å selge stoff til kunder som ikke er bosatt i Nederland. En coffee shop som brøt dette forbudet ble bøtelagt. Eieren brakte saken inn for retten. Nederlandske domstoler slo fast at forbudet var i strid med diskrimineringsforbudet i nederlandsk grunnlov. Saken er brakt inn for EU-domstolen, men per april 2010 er ikke dom avsagt. Et av hovedproblemene med nederlandsk narkotikapolitikk er at kommunene ikke har en samkjørt politikk for å få bukt med problemene. Et økende antall kommuner verken innvilger eller fornyer lisenser til driften av coffee shopene. Flere coffee shop-eiere opplever problem med å få lån i banken, da flere av de største bankene nekter å ta dem inn som kunder. Det blir rett og slett vanskeligere å drive et fristed for cannabisrøyking i Nederland. Noen hevder at innstrammingene er begynnelsen på slutten av coffee shopene. 9

10 Om det å s doping Kapasitet er et tilbakevendende tema for de fleste og man må jobbe knallhardt for å selge inn saken sin hos overarbeidede politifolk. Heldigvis var det tilslutt noen som fant det opportunt å avdekke norgeshistoriens største pulverbeslag av doping. TEKST OG FOTO LARS KOSTVEIT

11 doping selge seg PÅ SINE KNÆR Tidlig i 2010 fant tollerne ut at den samme mannen disponerte en postboks i et nabodistrikt til Oslo. Med hjelp av polititjenestemenn fra dette distriktet fikk man beslaglagt pakker som lå i denne boksen. Pakkene inneholdt penger som trolig er betaling av steroider. Tollene ønsket at politiet skulle pågripe vedkommende som leide postboksen og ransake lageret med pillepressen. Men så lettvint var det ikke. De ivrige tollbetjentene måtte be om audiens hos ledelsen i politidistriktet og la der frem sin sak. Heldigvis ga ledelsen grønt lys for å aksjonere. REKORDSTORT I boden var det nemlig ikke bare en 120 kilo tung pillepresse, men også norgeshistoriens største pulverbeslag av doping. Nærmere 9,2 kilo av ulikt pulver, i tillegg til mer enn 1200 tabletter. Det var mye som tydet på at man hadde sett for seg storstilt produksjon av doping. Om lag tomme ampuller og kapsler inngikk i beslaget. Det er frustrerende å jobbe i lang tid med kartlegging av kriminelle organisasjoner, for så å bli møtt med en kald skulder. Avvisninger på grunn av kapasitetsproblemer er noe man fort kan bli vant med når man som toller ber om bistand fra politiet. Eller som en av tollerne frustrert uttaler: Det er ikke riktig at man må selge seg som ei hore for å få politiet til å se på saken sin... LAGES MYE DOPING Over en lengre tidsperiode hadde tollvesenet identifisert og kartlagt flere organisasjoner som driver med innførsel, produksjon og omsetning av steroider. De hadde også observert at store pengebeløp gikk til land som Kina, Thailand og USA. I løpet av samme periode registrerte Tollvesenet i Oslo at det ble innført store mengder utstyr til dopingproduksjon, noe som er helt lovlig å ta inn til landet selv om alle vet hva det brukes til Mengden innført utstyr tilsier at det lages veldig mye doping innenfor landets grenser. INGEN HJELP Høsten 2009 avdekket tollere en pillepresse som ble innført til Norge. De henvendte seg til politiet i Oslo for å få til et samarbeid for å avdekke produksjonssted, men fikk ingen hjelp fra Norges største politidistrikt. Etter iherdig jobbing klarte tollvesenet selv å spore pillepressen til et lager i hovedstaden. Og det skulle vise seg at en person som var godt kjent av tollvesenet fra tidligere, disponerte akkurat denne boden. KAN VÆRE VANSKELIG Sjefen for kontroll Oslo toll, Ellen Bye, vil heller fremheve det gode samarbeidet som er mellom politi og toll, enn å kritisere i enkeltsaker. Det er et unikt samarbeid mellom de to etatene, men i enkelte saker kan det selvfølgelig være vanskelig å få gjennomslag for sin sak. Doping er et stort samfunnsproblem som har utviklet seg over tid. Flere aktører burde tatt dette mer på alvor, både politi, toll og domstolene, uttaler en engasjert sjef. Hun vil også poengtere at tollvesenet er flinke på målrettet jobbing og avdekking av de gode objektene. Men her er også forskjellen mellom etatene. Tollvesenet skal avdekke, mens politiet skal etterforske. Jeg forstår frustrasjonen hos tollere som føler at det ikke blir tatt tak i saken de jobber med. Men alt handler om ressurser og penger til å kjøre løpet helt ut, medgir Bye. IKKE TOPP PRIORITERT Selv om det ble et rekordstort beslag er det ikke ekspertene i distriktet som nå står for etterforskningen. Avdelingen som ellers etterforsker de tyngste sakene har ikke kapasitet, men har sendt saken til en annen etterforskningsavdeling. Da er det bra at ivrige tollere og politibetjenter ikke gir opp selv om man gang på gang møter negativ respons på grunn av mangel på kapasitet. Og tollerne setter på nytt i gang med store prosjekter selv om de vet at må selge seg for å få bistand i politietaten. 11

12 Bry Deg på Ves bry deg Deltakere, tolker og instruktører utenfor politiskolen i Jericho I like it!... Ordene spruter mens Yousef spretter energisk opp fra stolen, slår et par kjappe uppercuts i luften mens smilet brer seg som solen over ørkenlandskapet utenfor. Bry Deg prosjektet har akkurat blitt presentert for ledelsen av det palestinske politiet i Ramallah. De liker det - Vi er i gang med å lage rusforebyggende strategi på Vestbredden! AV: LARS HOLMEN (Foto: Portvaken ved Jericho Police Training School) I det okkuperte området sitter flere medlemmer av parlamentet i fengsel. Presidenten kan ikke skrive under nye lover, og politiet er ikke herre i eget hus. Her skul le man tro at narkotikaforebygging ikke stod høyt på dagsorden. Men så feil kan man faktisk ta. Gløden og engasjementet for Bry Deg tankene står fjellstøtt i havet av utfordringer for politiet i Palestina. I løpet av våren har EUPOL COPPS, Palestine Civil Police og NNPF sammen laget nye foredrag, plakater og brosjyrer. Dette skal politiet på Vestbredden bruke i sitt forebyggende arbeid. Innholdet, rammen og tankene bak, er hentet rett ut fra NNPFs Bry Deg prosjekt. I september 2009 kontaktet politirådgiver Birger Tvedt i Eupol Copps NNPF. Etter to år som police adviser i Ramallah, så den lune ringreven fra Kristiansand at det var behov for et eget narkotikaforebyggende program. Et som inneholdt mer enn skremsler, død og fordervelse. Det var på tide å prøve noe nytt, og styret i NNPF bestemte seg for å ta utfordringen fra den omreisende sørlendingen. Resultatet ble brosjyrer, 5000 plakater, 2 spesialtilpassede foredrag og et 4 dagers instruktørkurs. Kurset ble gjennomført like før påske på Jericho Police Training School, med en lettere svett Bry deg koordinator fra Norge som foreleser. VERDENS ELDSTE BY Jericho regner seg som verdens eldste by, år, stedet der Joshua etter gamle fortellinger gikk og gikk og gikk så lenge at selveste bymuren ramlet sammen foran føttene på han. På vei inn til sentrum, ligger treet som den kortvokste tolleren Sakkeus klatret opp i for å få overblikk da menneskesønnen kom på besøk. Fjelltoppen bak byen var også åstedet, der djevelen etter sigende fristet med evig rikdom, når den samme var ute i 40 dager for å gruble. Med andre ord, en by godt vant med å skape historie. En fin ramme for å sette varige spor i narkotikabekjempelsen... POLITISKOLE I UTVIKLING Jericho police training school er i ferd med å bli bygget opp til en moderne politiskole. Forlegning, undervisningslokaler, ekserser-

13 bry deg stbredden!..... Israelsk kontollpost på Vestbredden. (Foto: Lars Holmen) plass med ærestribune, idrettshall og utendørs svømmebasseng. Jericho ligger tross alt 400 meter under havet, så temperaturen er det ingen ting å si på. En etterlengtet forandring fra de fire klasserommene som i dag utgjør skolen, men som likevel fungerer etter hensikten. BRY DEG KURS Etter hilsningstale fra sjefen for det palestinske narkotikapolitiet samt noen velvalgte ord fra Mr Birger, var vi i gang med undervisningen. 12 kursdeltakere, som hver representerte hvert sitt politidistrikt på Vestbredden, la for dagen en ekte interesse og glede for å få nye impulser. Spesielt at de nå fikk et undervisningsopplegg, som gjorde de i stand til å sende like signaler over hele Vestbredden, ble godt mottatt. Iveren fra kursdeltakerne var det ingen ting å si på. Til tross for at kurset ble holdt på engelsk, og ble tolket fortløpende til arabisk, var det både fart i diskusjonene og «schwung» over spørsmålene fra salen. Ønsket om fornyet kunnskap, nye impulser og dedikerte kurselever var et gjennomgående inntrykk gjennom hele kurset. Så var det heller ikke de sløveste knivene i skuffen som skulle brynes. PATOS MED ROMKLANG De ulike politidistriktene hadde for en tid tilbake fått bærbare datamaskiner og prosjektorer. Disse fikk trimmet seg i løpet av kurset. Etter to dager med grunnleggende opplæring om hvordan Bry Deg foredraget holdes, var det tid for elevene til å kaste seg utpå scenen selv. I denne fasen av kurset tok vi like godt over hele politiskolen. Godt hjulpet av kraftig romklang i skjønn forening med lokal gestikulering, ble det stor Muren som Israel har satt opp rundt Vestbredden. Fra grenseovergangen nær Ramallah. (Foto: Lars Holmen)

14 TYDELIGE BUDSKAP Når de nye instruktørene skal ut i sine lokale miljø og holde Bry Deg foredrag, vil det heretter være tydelig for enhver at de har et felles budskap. Sammen med innholdet i foredragene, vil plakater, brosjyrer og ikke minst de nye T-skjortene med «Bry Deg-si nei til narkotika» på arabisk, gi det hele et tydelig språk. Alle elevene fikk T-skjorter produsert for formålet med hjelp av NNPF. Disse ble straks ansett som «daglig antrekk» under kurset. At tydelige budskap vises, og at holdningene mot narkotika er hjertelig tilstede, fikk vi også tydelig erfare på vår ferd rundt om i den historiske geografien. Et utall av jubry deg Fire palestinske gutter på vei hjem fra trening i Jerusalem fikk stor sans for Birger Tvedt sin t-skjorte. (Foto: Lars Holmen) patos over fremføringen. Her lå man absolutt ikke etter i evnen til innlevelse og karisma som foredragsholder. Her skulle det øves! Ibrahim øver på presentasjon av foredraget. (Foto: Lars Holmen) EUPOL COPPS 53 internasjonale og 17 nasjonale medlemmer fra politi, påtale, domsstol, advokater, fengsel og menneskerettigheter. Birger Tvedt er eneste norske representant og har ansvar for å utvikle politiets etterforskningskapasiteter. EU sin politimisjon for de palestinske områder har hovedkvarter i Ramallah på Vestbredden. EUPOL COPPS har ansvar for å koordinere giverlandenes bistand på politisiden. Skal ha som fokus et langsiktig arbeid der det gis støtte til palestinske myndigheter i å etablere et effektivt politi og rettsvesen. Mr Birger og hans svenske kollega Bertil Isberg Johansson tok ansvar som hjelpeinstruktører når vi delte elevene inn i grupper av tre og tre. Det var også disse som hadde tilpasset kurset til lokale forhold, og sammen med en glødende inspirert tolketjeneste, oversatt kurset og foredragene til arabisk. Innad i gruppene vekslet elevene på å holde foredrag, og gi tilbakemeldinger til instruktøren. I følge skolens kjøkkenpersonale kunne man høre diskusjoner om empiri og Brydeg foredrag til langt på natt. Det var elevene som på eget initiativ holdt kveldstjeneste med powerpoint og laserpeker. Siden elevene kom fra hele Vestbredden, var de forlagt på skolens midlertidige internat. Til informasjon for den innvidde leser; Dronning Astrids gate fortoner seg som rene Waldorf Astoria i sammenligning. Å ha elevene samlet på skolen gjennom hele kurset var faktisk en forutsetning for å kunne gjennomføre kurset innen tidsplanen. Noe annet ville vært ganske upraktisk, med tanke på antallet Israelske kontrollposter elevene måtte ha passert hver dag. Da hadde det ikke blitt mye tid igjen til undervisning!

15 bry deg blende tilrop med det velkjente «tommel i været signalet» fulgte oss gjennom Øst- Jerusalems gater på kveldstid. Så vel drosjesjåfører, tilfeldige ungdommer på gaten og andre, ga tydelig tilkjenne at dette var et budskap de også ville gi sin støtte til. POLITI FOR POLITI Politiet på Vestbredden har ikke all verdens gode arbeidsvilkår i det daglige. Tradisjonelt har ikke politimannens ord gitt mange utslag på vektskålen i deres rettsystem. Her råder påtalemakt og politiske føringer på en måte gjør at våre hjemlige politiske «hopp og sprett» prioriteringer fremstår som en veloverveid langsiktig strategi. Palestina består av den okkuperte Vestbredden og Gaza. Gaza styres av en valgt regjering fra Hamas, mens Vestbredden styres av en valgt president fra Fatah. Fatah og Hamas samarbeider definitivt svært dårlig, og definerer hverandre som terrorister. I 2009 skulle Palestina avholdt parlaments- og presidentvalg, men de to partiene har ikke klart å enes om gjennomføringen. Siden Vestbredden ikke er et eget land, har de heller ikke full råderett over egen jus. Som lovverk innen narkotikabekjemping brukes israelsk lov samt et dekret fra den palestinske presidenten. Så lenge parlamentet ikke kan komme sammen, og følgelig ikke er beslutningsdyktig, kan/vil ikke presidenten skrive under bl.a. den nye narkotikaloven. Iretteføring av narkotikasaker er heller ingen enkel øvelse på det okkuperte området. Foruten Forsvaret har Israelere etter israelsk lov ikke adgang til Vestbredden. Derimot skal narkotikasmuglende arabere som er bosatt i Israel, straks overleveres til israelske myndigheter. I henhold til Osloavtalen har alle krav på å få sin sak rettsbehandlet i det området de har registrert bosted. Dette mangelfulle samarbeidet mellom palestinsk og israelsk politi fører ofte til at narkotikasaker ikke får en avgjørelse i retten. Palestinsk politi og rettsvesen sliter også med å få gjennomført rettssaker på grunn av begrenset bevegelsesfrihet. Vi fikk høre mange eksempler på at sakens aktører ikke når frem til hovedforhandlingene, fordi de blir holdt igjen i israelske sjekkposter på vei til rettssaken. DIPLOMER OG FANFARE Etter fire hektiske kursdager opprant så tiden for diplomutdeling. La det være sagt med en gang, det var betydelig mer fres over diplomutdelingen her enn på våre hjemlige Bry Deg instruktørkurs. Honnør, nasjonalsang, høytlesning fra Koranen, taler, generaler, presse, virak og æresbevisninger er åpenbart de ingrediensene som tydeligst skiller seg fra kursene i Norge. Men innholdet i Bry Deg er fortsatt likt for alle Vestbredden Vestbredden (Cisjordan) er et landområde i landskapet Palestina, vest for elven Jordan. Området avgrenses av Israel i nord, vest og sør, og av Jordan i øst. Vestbredden er på 5844 kvadratkilometer (litt større enn Oslo og Akershus til sammen). Befolkningen består av 2,5 millioner palestinere. Dertil henimot en halv million jøder i godt over hundre bosetninger som alle anses å være i strid med folkeretten, fordi de er opprettet på okkupert territorium. Etter seksdagerskrigen i 1967 har Vestbredden vært okkupert av Israel. Med resolusjon 242 av november 1967 krevde FNs sikkerhetsråd at Israel måtte trekke seg tilbake fra territorier okkupert i løpet av krigen. Om Sikkerhetsrådet med dette mente en fullstendig tilbaketrekning fra hele Vestbredden og Gaza eller bare fra deler av området, er en av de fortsatt pågående kontroversene i Midtøsten-konflikten. Oslo-avtalen fra 1993 førte til at Vestbredden ble inndelt i enkelte områder med begrenset palestinsk selvstyre, områder med delt kontroll og områder under fortsatt israelsk kontroll. Området tenkes å inngå i en mulig fremtidig palestinsk stat sammen med Gazastripen. Forhandlinger om en slik løsning skulle etter planen sluttføres innen utgangen av (Wikipedia.com) Ibrahim fra Bethlehem, Raed fra Hebron og Yousef fra hovedkvarteret i Ramallah. Engasjerte deltakerne på Bry Deg kurs (Foto: Birger Tvedt)

16 reggae Rusa på rast Forestillinger om et teppe av ganja, mosegrodde dreadlocks og rytmer fra Bob Marley tar oss med inn i rastafarianernes rike. TEKST OG FOTO: TORGEIR VON ESSEN Vi er i Drøbak for å møte reaggeartisten BI.BA, som er på ferie i Norge, for å høre om livet som rastamann. Heltidsartisten/ musikeren er opprinnelig fra Madagaskar, men er bosatt i Frankrike. IKKE FØRSTE GANG Hvorfor har du kommet til Norge? Det er et fantastisk land, og så bodde jeg her et år for seks år siden. Nå var det en mulighet, og da ville jeg gjerne komme tilbake. Er ting slik du husker det? Veldig mye er det samme, men vi trodde vi var kommet feil, da vi gikk ned trappen fra bussterminalen på Grønland. Oslo har endret seg veldig og det er mange flere utlendinger her nå og åpenlyst salg av narkotika. PÅ HÅRET BI.BA er rastafarianer, som vil si at han tror på Jah, og lever et strengt liv avholden fra alkohol og grisekjøtt i tråd med religionen hans. Jeg kan egentlig ikke si at jeg er en hundre prosent ekte rastafarianer. De ekte rastafarianarane går ikke med sko, de spiser grønnsaker og bor ikke i byer. Mange tror at håret er nok til at man blir regnet som rasta, men det er det ikke. Jeg har ingen respekt for alle de som sier «peace and love» og går rundt og slår seg på brystet. De er hyklere, sier BI.BA. Hvorfor gror en rastafarianer egentlig håret? Det stammer fra Det gamle testamentet og historien om Moses, som inngikk en pakt med Gud, blant annet om at han skulle la håret vokse. Hvor lenge har du spart for å få så langt hår? Jeg har spart i ti år. Det vokser slik naturlig når en vasker det med såpe og gnir litt i håret.»det er ikke så veldig fristende å bli sløv og tiltaksløs BERUSENDE MEDITASJON Hva sier religionen din om narkotika? Hvorfor røyker ikke du? ikke var noe for meg. Senere har jeg prøvd et Ganja er en måte å meditere på, som av Røykingen av marihuana har mange par ganger, sier BI.BA. veldig mange blir misbrukt av andre. Det helsemessige ulemper, og det er sjanser som heter seg og at en ikke skal blande alkohol jeg ikke er villig til å ta. I tillegg er det ikke TOPPSKUDDET BOB MARLEY med ganja. Det er likevel flere som gjør det, så veldig fristende å bli sløv og tiltaksløs. Jeg Mange profiler, og kanskje spesielt Bob og dette ender galt. prøvde da jeg var ung, men fant ut at det Marley, har for legaliseringsbevegelsen og

17 tafletter Rastafari reggae Grunnlegger var Marcus Garvey på 1920 tallet i arbeidet for de svartes frigjøring. Religionen bygger på bibelen og har Jah, en kortform av Jehova, som sin gud. Navnet forekommer flere plasser i bibelen. Derav uttrykket, hallelu Jah som betyr lovpris Gud Haille Selassie, Etiopias tidligere keiser, ses på som en inkarnasjon av Gud. Han het Ras (prins) Tafari, før han ble kronet. Sentralt i religionen står lengselen etter Sion, det forgjettede land, som man mener er Etiopia eller Afrika generelt. Mange av etterkommerne av de afrikanske slavene har omtalt samfunnet rundt seg som et eksilens Babylon. Dreadlocksene oppstod som en agitasjon på svart selvrespekt. Den svarte middelklassen har kjemmet og farget håret, mens rastafarianerne forkaster dette som et forsøk på å tilpasse seg den hvite manns verdisystem. Rastaer legger vekt på en sunn livsstil og tar avstand fra voldsbruk. Ganja er det viktigste sakramentet, og rastaer hevder å ha funnet belegg for bruken flere plasser i bibelen. Reaggemusikken er bygget på tradisjonell afrikanske trommer, ska, bluebeat og kristne salmer. Kilde: Wikipedia rastafarianere vært som det ultimate toppskuddet, ofte avbildet i en sky av cannabisrøyk. Det er sant at Bob Marley røykte, men det gikk ofte flere dager hvor han ikke røykte. Det har vært for mye ensidig fokus fra utenforstående på cannabis, men når det er sagt så er cannabisrøyking blant ungdommen blitt motedrug, spesielt i Frankrike. Alle røyker nå om dagen. Er ganja obligatorisk i religionen? På Jamaica er det sånn at 95% av innbyggerne røyker ganja, men allikevel jobber de. I andre land er de som røyker ofte sett på som sosiale tapere. BI.BA Bingy band Født i Majunga på Madagaskar. Sivilstand: Kjæreste Hans egentlige navn er Casimir Benjamin. Han er aktuell med albumet «Madagascar» i Frankrike. Fra før har han gitt ut to album, «Ny mpanjaka» i 2002 (Madagaskar) og «Oh Jah»2008 (Frankrike). Han har også laget tre musikkvideoer fra det første albumet; «Ny mpanjaka», «Fety» og «Fandrosoana» LEGALISERINGSDEBATTEN Hva tenker du i forhold til legaliseringsdebatten? Det er flere som dør i trafikken i Frankrike på grunn av alkohol enn marihuana. Jeg tror at det er som med små barn, at når man sier «ikke gjør det», så blir barna nysgjerrig på hva det er, og jeg tror det hadde vært færre som hadde røyket marihuana, dersom det ble legalisert. Det er selvfølgelig en sjanse for at det hadde tippet andre veien også, men da er det bare å reversere prosessen, sier BI.BA. I DEN BERØMTE BÅSEN BI.BA forteller at han flere ganger ukentlig blir stoppet av politiet i Frankrike på grunn av utseende. En dag ble han stoppet tre ganger av den samme patruljen, på en og samme dag. Også da han bodde i Norge ble han kontrollert, og på skolen hvor han studerte måtte han ved to anledninger avgi urinprøve for å bevise sin uskyld i forhold til narkotikamisbruk. For to år siden ble BI.BA stoppet av en militærpolitipatrulje utenfor Nantes i Paris, mens han var ute og kjørte bil. Det første de ville se var askebegeret i bilen. De spurte ikke om bilens papirer eller førerkortet mitt. Etter å ha sett igjennom hele bilen, sa de at jeg var heldig som ikke hadde noe i bilen. Jeg ønsker ikke å bruke ordet rasisme, som misbrukes av veldig mange utlendinger. Det er mer snakk om uvitenhet, og manglende evne til å se enkeltmenneske, og i stedet generalisere. På en måte er jeg litt utsatt. Jeg treffer hele tiden den samme typen politifolk på grunn av utseendet mitt, og det har enkelte ganger satt tålmodigheten min på prøve. AUTOGRAFJEGERE Det er ikke bare politiet som stopper BI.BA. Mange stopper ham for å spørre om han har narkotika å selge. Med økende popularitet blir han daglig også gjenkjent på gaten av fans, som ønsker å ta bilde sammen med ham. Det er kanskje ikke så rart, med tanke på hans spesielle utseende. ARBEIDSLØSE FORBILDER BI.BA s likhet til Bob Marley, utseendemessig, er slående, men ble først hekta på reagge etter å ha hørt den britiske gruppen UB40, som har navnet sitt fra et søknadsskjema for arbeidsledighetstrygd i Storbritannia. Den første sangen jeg hørte var «The King». Det var først etter hvert som jeg lærte engelsk at jeg fikk sansen for Bob Marley. Favorittsangen er One drop hvor han synger I know Jah never let us down, sier BI.BA. Hvorfor tok du valget om å bli rastafari? Det var ikke et valg, men noe som kom naturlig. Jeg hadde en vanskelig barndom, og tilbragte ungdomstiden min hos min onkel, som slo meg mye. Jeg husker at jeg savnet min mor mye. En kveld når min onkel slo meg var jeg utrolig trist og hørte sangen til UB40, den gjorde at jeg knakk sammen i gråt og fikk en slags åpenbaring der og da. Rastafarianere tror på Jah, som tilsvarer Gud i Bibelen. Etter Bob Marley var det en del som begynte å tilbe Haille Selassi også, som den reinkarnerte guddommeligheten. Musikken jeg framfører er en måte å prise Gud på, på samme måte som David priste Gud gjennom Salmenes bok i Bibelen, sier BI.BA i det vi takker for intervjuet, og ønsker han lykke til med de siste forberedelsene for hans kommende album, i studio. For øvrig samme plass som Pete Dorothy har vært i studio. 17

18 notiser Ikke akkurat skiturister Under bagasjerommet i en Kia fant tollvesenet på Svinesund 91 kilo hasj. De benyttet seg både av narkotikahunden Asti og scanner for å avdekke det store partiet. Det nederlandske ekteparet forklarte at de skulle på skiferie i Norge, men turen gikk heller til politistasjonen der de satt i klisteret. Feil retning med en hekto under panseret Politiet i Søndre Buskerud hadde trafikkontroll på E-18 ved Brakerøya i Drammen, men det var en som ikke hadde lyst til å bli stanset. Sjåføren bråsnudde da han så kontrollen og kjørte i feil retning på E-18 mot Asker. Tjenestemennene i nabodistriktet la ut spikermatter, men føreren fortsatte den ville flukten med flere punkterte dekk. Det ble en ny snuoperasjon på motorveien før bilen til slutt ble stanset ved Liertoppen. Den skremte bilisten forsøkte å stikke til fots, men ble tatt igjen av ivrige politifolk med stor jaktlyst. Vi undersøkte bilen og fant 100 gram amfetamin gjemt i motorrommet. I tillegg kjørte han med stjålne skilter, sier Hans Christian Gundesø, operasjonsleder ved Søndre Buskerud politidistrikt. Den pågrepne viste seg å være en 37 år gammel mann fra Agder. Nytt filter i plastik Transparente (gjennomsiktige) «Cones», med og uten smak er laget av 100 prosent organisk plantemateriale. Dette gjør at den brenner jevnt. Conen har et ferdig, lite filter som forhindrer at noe av tobakken faller ut. Hver cone er 11 cm og kommer ferdigrullet i en forseglet, plasthylse som garanterer ferskhet, inkludert en stappepinne. Man kan fylle conen, putte den tilbake i hylsen og røyke den senere. CYCLONES CLEAR kommer i REGULÆR (uten smak) og i smakene BLÅBÆR, FERSKEN og DRUE. Foto: Torgeir von Essen Tvillinger på 6 år med kokain i trusa Mor og far skulle med fly til London og med på reisen var deres 6 år gamle tvillinger. Moren og de to unge guttene hadde kokain stappet ned i trusa melder news.com.au. Moren hadde fått plass til tre kilo, mens barna hadde til sammen 700 gram. Funnet ble gjort på Murtala Mohammed internasjonale flyplass i Lagos, Nigeria. Foreldrene ble pågrepet, mens barna ble overlevert til familiemedlemmer. Mange pågrepet på Voss Politiet i den kjente skibygda pågrep i en aksjon i april ni personer for bruk, kjøp og salg av narkotika. Pågripelsene skjedde etter at politiet beslagla nærmere 300 gram hasj uken før. Fem av de pågrepne har fått forelegg for bruk av hasj, mens noen av beslagene var så store at sakene havner i retten skriver Avisa Hordaland. Samtlige involverte har adresse på Voss. Over en tredjedel av fjorårets beslag på en dag I løpet av en dag i midten av februar i år fant tollerne på Svinesund 20 kilo heroin. Beslagene ble gjort i to reservedekk i to ulike biler, med ti kilo i hvert dekk. Den ene bilen var fra Østerrike, mens den andre var tyskregistrert. Beslaget er godt over en tredjedel av hele fjorårets heroinbeslag, som var på 57 kilo. Til sammen ble det pågrepet tre personer i de to sakene. Vi har beslaglagt veldig mye narkotika i år, men det er klart at 20 kilo heroin på én og samme dag er nærmest unikt, sier kontorsjef for grensekontrollen på Svinesund, Wenche Fredriksen, til NRK

19 Svinesund Svinesund sprenger alle grenser Beslagene står i kø

20 Svinesund spreng Svinesund Avanserte skannere, mange tjenestehunder og flotte kontrollfasiliteter til tross; det er tjenestemennene som er årsakene til de gode resultatene på Svinesund. TEKST OG FOTO: ROAR SELLEVOLL OG SVEND ARNE ERIKSEN Rekordbeslag på rekordbeslag har vært gjennomgangsmelodien når tolldirektør Bjørn Røse har uttalt seg i media. Motgift dro til Svinesund for å finne svaret på suksessfaktoren bak de flotte tallene i statistikken. Svaret var enkelt: Dyktige tjenestemenn. REKORDÅR I 2009 ENDA BEDRE I 2010? Wenche Fredriksen tar imot oss oppe i tårnet, hvor hun fra sin kontorplass kan skue utover hele det imponerende anlegget ved tollstasjonen på Svinesund var et rekordår for oss når det gjelder beslag av narkotika, men så langt i år ligger vi foran skjema, opplyser en stolt kontorsjef. Vi blir tatt med rundt på den imponerende kontrollstasjonen og får først en omvisning ved skannerenheten. Et objekt blir tatt ut til utvidet kontroll og vi får med oss et hundesøk også. Mens vi står med skannerbildet i hånden og ser på Storm søke over objektet er det lett å la seg imponere over hjelpemidlene som tollvesenet rår over. 1. tollinspektør Roger Moen ser det meste Storm lukter det meste også tobakk 20 Det er tjenestemennene sin fortjeneste at vi sprenger alle rekorder, sier Fredriksen uoppfordret. Misforstå meg rett, både skanner og hundene er fantastiske hjelpemidler, men grunnpilaren i arbeidet er de dedikerte og dyktige tjenestemennene som står på dag etter dag. EN UVANLIG DAG PÅ JOBBEN Hun trekker spesielt ett vaktlag som på en dag i februar avslørte hele fem alvorlige overtredelser, hvorav to beslag var på 10 kilo heroin hver. Der mange vaktlag hadde satt seg godt tilbake i stolen og lagt beina på bordet etter et heroinbeslag på 10 kilo kastet gjengen på Svinesund seg ut i kampen mot de kriminelle umiddeltbart og noen timer senere var beslag nummer to av 10 kilo heroin et faktum. I mellomtiden hadde man tatt over narkotiske tabletter og 75 kilo khat. En uvanlig og hyggelig dag på jobben. FOKUS PÅ TJENESTEMENNENE I snitt innpasserer det over personbiler og rundt lastebiler med gods hver dag over Svinesund. Objektsutvelgelse er et sentralt begrep for tjenestemennene. Kompetanseoverføring blir vektlagt og interne kurs i opptreden i kontrollsonen holdes hele tiden. Sjefen for tjenestemennene på Svinesund er krystallklar når vi spør henne hva hun ville brukt en eventuell ekstrabevilgning til: Flere tjenestemenn. Hun ønsker tilført flere, nye menneskelige ressurser før hun vil ha ny skanner. FLERE TJENESTEMENN Men jeg vil ikke bare ha flere nye personer

Aksjon Hemp House. side 18. Nr. 4-2007 - 16. årgang. Livsfarlig skattejakt Jungelens uropatrulje Mennesket bak stoffet.

Aksjon Hemp House. side 18. Nr. 4-2007 - 16. årgang. Livsfarlig skattejakt Jungelens uropatrulje Mennesket bak stoffet. Aksjon Hemp House side 18 Nr. 4-2007 - 16. årgang Livsfarlig skattejakt Jungelens uropatrulje Mennesket bak stoffet Foto: Lars Holmen annonser Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening. Innhold:

Detaljer

Sykepleier Misbruker Medisintyv

Sykepleier Misbruker Medisintyv Motgift_04_2011 17.11.11 16:21 Side 1 Hvem bryr seg? side 7 Nr. 4-2011 - 20. årgang Sykepleier Misbruker Medisintyv BAK MÅL i Tromsø Trusselen fra SØR Foto: xxxxx Motgift_04_2011 17.11.11 16:21 Side 2

Detaljer

Vinglete og liberalt på Politihøyskolen

Vinglete og liberalt på Politihøyskolen 04-2012 Vinglete og liberalt på Politihøyskolen Ingen sensasjon for Sensation Hasjavvenning i Kristiansand Foto: Ole Martin Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS

Detaljer

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1 Parkvokterne side 8 Nr. 1-2012 - 21. årgang Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 2 Motgift_01_2012 23.02.12 11:24 Side 3 Informasjonsmagasin fra Norsk

Detaljer

Fri flyt. side 29. Nr. 3-2009 - 18. årgang. På patrulje i Oslos jungel. Foto: Jørgen Steen

Fri flyt. side 29. Nr. 3-2009 - 18. årgang. På patrulje i Oslos jungel. Foto: Jørgen Steen Fri flyt side 29 Nr. 3-2009 - 18. årgang På patrulje i Oslos jungel Foto: Jørgen Steen SI HVA DU MENER BRY DEG-kampanjen er i regi av Norsk Narkotikapolitiforening. Vi trenger flere tydelige voksne i barns

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

Venke bryr seg. side 29. Nr. 2-2006 - 15. årgang. Foto: Jon Gerhard Saugerud. Foto: Svend Arne Eriksen

Venke bryr seg. side 29. Nr. 2-2006 - 15. årgang. Foto: Jon Gerhard Saugerud. Foto: Svend Arne Eriksen Foto: Svend Arne Eriksen Venke bryr seg side 29 Nr. 2-2006 - 15. årgang Foto: Jon Gerhard Saugerud annonser FORSVARSMUSÉETS VENNER Vi ønsker alle hjertelig velkommen som medlem av Forsvarsmuséets venner

Detaljer

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen 01-2013 Foto: Kjetil Vilkensen støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 13

Detaljer

TORINO KØBENHAVN ALTA AMSTERDAM MURMANSK ECUADOR

TORINO KØBENHAVN ALTA AMSTERDAM MURMANSK ECUADOR Foto: Roar Sellevold Det store transittlandet side 29 Nr. 1-2006 - 15. årgang TORINO KØBENHAVN ALTA AMSTERDAM MURMANSK ECUADOR Foto: Jørgen Steen annonser Plaza Panorama er våre unike møte- og selskapslokaler

Detaljer

T E M A : G R E N S E R. 03b-2014. Foto: Jørgen Steen

T E M A : G R E N S E R. 03b-2014. Foto: Jørgen Steen T E M A : G R E N S E R 03b-2014 Foto: Jørgen Steen Alt innen inn- og utvendig sol- og innsynsskjerming Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon 22 34 10 00 LA DEG INSPIRERE Ramstadsletta

Detaljer

03-2014. Foto: Lars Kostveit

03-2014. Foto: Lars Kostveit 03-2014 Foto: Lars Kostveit Tips! Gi bort en flott gave med mening! Ved å bestille disse flotte gavene støtter du Norsk Narkotikapolitiforening sin «Bry deg»-kampanje som fokuserer på forebyg- gende lokale

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

01-2014. Foto: Olav Kleiveland

01-2014. Foto: Olav Kleiveland 01-2014 Foto: Olav Kleiveland støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 24 Ikke

Detaljer

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 NYHET! DRIVSTOFFRABATT 55 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T 03b-2013 Foto: Erik Onsager Stordal Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon 22 34 10 00 IKM Kran & Løfteteknikk AS er lokalisert

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag 9 lreisende OM i OSLO ORGANISERTE MILJØER? 16 Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV q CHRISTIANNA K. DENNE ANSVALIGE REDAKTØRER: q KARI HELENE PARTAPUOLI q RUNE BERGLUND STEEN 27 Omtale av rom i

Detaljer

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken

Politihelikopteret. Alvorlige påstander satt på bakken Politihelikopteret Alvorlige påstander satt på bakken Tilbud til medlemmer av Politiets fellesforbund BBDO Oslo Nokia 3200 til kr. 899,- Månedsavgift Oppstartspris Ringe NetComs nett Ringe Telenors nett

Detaljer

Norsk politi TEMA: 28 SIDER. internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014

Norsk politi TEMA: 28 SIDER. internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014 TEMA: 28 SIDER Norsk politi internasjonalt NORSK POLITI NR.1 // MARS 2014 I utenlandstjeneste Siden 1989 har norske politifolk reist utenlands for å bidra til oppbyggingen av politiet i andre land. Hva

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

Dobbeltmoral. Trivsel på sjøen. Sommerpraten. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Dobbeltmoral. Trivsel på sjøen. Sommerpraten. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Trivsel på sjøen Oslo-byråd Sylvi Listhaug (FrP) inviterte flere hundre eldre på båttur. Side 20 Eli Hagen gleder seg til sommer, sol og grillmat. Side 3 Sommerpraten Dobbeltmoral Åse Michaelsen (FrP)

Detaljer

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk Norsk Politi nr.4 // desember 2009 2,4 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra person på offentlig sted 12,5 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra villa 61 % av alle ameldte forbrytelser første halvår 2009

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer