foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år"

Transkript

1 for barn og unges psykiske helse Nr. 2 // årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Barns deltakelse i kommunene på voksnes premisser for barn og unges psykiske helse Verdensmestre i bruk av tvang Nær firedobling av ADHD-medisinering på seks år for barn og unges psykiske helse Voksne for Barn fyller 50 år Tema profitt foran uterom N o r g e s e n e s t e s p e s i a l b l a d o m b a r n o g u n g e s p s y k i s k e h e l s e

2 Innhold nr 2// aktuelt Dropper lekeområdene Mangel på egnede lekeområder i boligbyggingen på Stovner på 70- tallet fikk katastrofale konsekvenser for barna i enkelte områder. Forskning på nyere byutviklingsprosjekter viser at vi ikke har lært. Trengte noen å snakke med Lisa (18) angrer i dag på at hun ba barne- og ungdomspsykiatrien om hjelp. Tvangsbruken hun ble utsatt for har gitt henne flere problemer enn hun hadde i utgangspunktet. En pioner i norsk barne psykiatri Professor emeritus Hilchen Sommerschild mener utstrakt testing og kartleggingen av barn er feil bruk av ressurser. Når behovet er avdekket, er det ikke hjelp å få. Heteste diagnosemote Antall brukere av ADHD-medisin er firedoblet på seks år. Sosialmedisineren Per Fugelli mener at vi ved å snevre inn det «normale» til sist kan miste muligheten til å være oss selv. Han er ikke alene om sin bekymring. 10 Eksperimentet stovner innspill Kronikken: Vi har kommet svært kort i vårt demokratiprosjekt rettet mot barn og unge, skriver generalsekretær i Voksne for Barn Randi Talseth. strømninger: Det gylne snitt ligger i skjæringspunktet mellom tilrettelagte læringsbetingelser for den enkelte elev og den enkelte elevs ansvar for egen læring, skriver Hauge og Schultz. morild: Datteren har blitt svært aggressiv og har begynt å slurve på skolen. Hva kan faren gjøre for å få datteren inn på et annet spor? Magasinet voksne for barn Utgiver Organisasjonen Voksne for Barn Adresse Stortorvet 10, 0155 Oslo Telefon Telefax e-post Internett Bankgiro redaksjonen: Ansvarlig redaktør Generalsekretær Randi Talseth Redaktør Ingeborg Vea, I redaksjonen Ingeborg Wiese, Charlotte Berrefjord Bergløff, Therese Borge, Christopher Olssøn Design Grafisk Form as, Trykk Gamlebyen Grafisk Forsidefoto Scanpix Abonnement Kr. 350,- pr. år for 5 nummer medlemskap Kr. 350,- pr. år Løssalg Kr. 70,- pr. magasin Opplag ISSN Det må ikke kopieres fra dette blad i strid med ånds verk loven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Husk å oppgi abonnementsnummer ved adresseforand ring eller ved oppsigelse. Magasinet Voksne for Barn har tidligere hatt navnene «Sinnets Helse» og «temamagasin for foreldre OM». 2

3 innspill leder Ingeborg Vea Redaktør Boligdrøm for hvem? Lys, luft og grønt gress mellom tærne eller trange asfalterte gårdsrom med høy akustikk der sollyset ikke når inn? Hvis utbyggerne får velge, blir det en markedsvurdering. Hva er mulig å selge? Sentralt i de større byene er svaret: Nesten alt. Mange drømmer om å bo sentralt med kort vei til jobb og kulturtilbud. Politikerne gir villig vekk dispensasjoner som gjør det mulig å kutte ned antall og areal på lekeog friområder til fordel for enda flere leiligheter eller parkeringsplasser. Av 27 sentralt beliggende byboligprosjekter i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand fant forskerne på NIBR kun tre som hadde ivaretatt uterommene på en god måte. De ble fremhevet som gode fordi de ga noe tilbake til byen, som grøntområder, butikker og i ett tilfelle en helt ny badeplass for byens befolkning. De fleste by boligprosjektene hadde derimot for dårlig tilknytning til byen, for stor tetthet, og høyden på blokkene var et gjennomgående problem. Denne utgaven av Magasinet Voksne for Barn er et jubileumsnummer hvor vi tar opp temaer som helt siden starten i 1960 har vært viktig for organisasjonen. Voksne for Barn var sterkt engasjert i utbyggingen av Stovner bydel i Oslo på 1970-tallet, hvor hensynet til barn og unges behov for boltreplass og egnet lekeareal ble satt til side for å få tak over hodet på flest mulig. Det, sammen med flere andre uheldige omstendigheter, fikk alvorlige følger for barna som viste seg når de begynte på skolen: uvanlig mange led av alvorlige atferdsforstyrrelser, var aggressive og hadde lærevansker. En vurdering av lekemiljøet i Fossumsletta borettslag, som blant andre Voksne for Barn stod bak, konkluderte med at de positive forholdene i lekemiljøet var så få at den leken som foregikk der ble vurdert til å ha kun en mager betydning for barnas personlighetsutvikling. De negative forholdene ble betegnet som så mange og alvorlige at barna risikerte å bli fysisk og mentalt skadd. Den gang da? Stovner-rapporten, og det som fulgte i dens farvann, fikk konsekvenser. Tiltak ble satt inn både på skolen og i barnas nærmiljø. Forskningen til Schmidt og Guttu ved NIBR viser likevel at de samme feilene som endte i ramaskrik på Stovner, repeteres igjen og igjen i byutviklingsprosjekter i dag: Lekeområder skrumper inn eller forsvinner helt, gårdsrom har akustikk som gymsaler og høye boligblokker stenger sollyset ute på høylys dag. Barn og unge mangler sterke talspersoner i plan- og byggesaker. Norsk Form og NIBR har forsøkt å rope varsko. Men hvor blir det av de høylydte protestaksjonene? Nå må politikerne våkne! Foto: Christopher Olssøn «Lekeområder skrumper inn eller forsvinner helt, gårdsrom har akustikk som gymsaler» 3

4 små stoff nye plakater av Iben Sandemose Fine å gi i gave! Passer like godt på helsestasjonen, i klasserommet eller i barnehagen som hjemme. Størrelse: 70 X 50 cm Pris: kr. 80,- Bestilles i nettbutikken til Voksne for Barn: 4

5 innspill kronikk randi talseth Generalsekretær, Voksne for Barn ta barna med på råd Ved å lytte til barn og unge i utformingen av hjelpetilbud kan vi gi dem bedre hjelp og beskyttelse. Det er liten tvil om at vi ønsker selvstendige, men samtidig tilpassede barn, med gode evner til både å delta i samfunnet, skaffe seg venner, og lykkes på skolen og i arbeidslivet. Barnet har fått sine rettigheter over egen norsk lovgivning ligger Barnekonvensjonen (BK). I vår kultur har det lenge vært fokus på å beskytte barn. Det helt nye i BK er først og fremst barnets rett til deltakelse. Deltakelse i viktige avgjørelser i eget liv, deltakelse som en forutsetning for vårt demokrati, deltakelse for å påvirke tjenestene de mottar hver dag i skole og barnehage, og tjenester som de trenger ved sykdom eller behov for hjelp. Dette høres veldig flott og riktig ut! Men det er mer komplisert enn som så. Enhver kultur vil antakelig tolke disse to forskjellige rettighetene deltakelse og beskyttelse på forskjellig måte når de skal beskrives i forhold til barn. I Norge har vi mange politiske og faglige føringer som i imperativ fastsetter at begge deler skal ivaretas. Hvordan er dette i realiteten? Teori og praksis Voksne for Barn har fått anledning til å utvikle og etablere et brukermedvirkningsprogram for barn og unges psyk iske helse, så vi kjenner problemstillingene og ikke minst også hvordan praksisen er for mange barn. I dette Magasinet gis det en oversikt over kommunenes demokratiske kanal for ungdom, gjerne kalt ungdommens bystyre. Det er spesielt barn og unges mulighet til å påvirke helse som opptar Voksne for Barn. NIBRs undersøkelse viser at barn og unge i særlig liten grad får si sin mening i helsesesaker, selv om vi vet at god helse er en av de viktigste faktorene for livskvalitet uansett alder. At det er voksenstyrte agendaer og ikke ungdommens eget engasjement som er utgangspunkt når barn og unge inviteres til å delta, er neppe noen overraskelse. Like fullt er det uakseptabelt, og viser at vi lett benytter slik fora som alibi og ikke reell deltakelse med utgangspunkt i barn og unge selv. De har heller ikke noen mulighet til å påvirke det fysiske miljøet de har rundt Foto: Christopher Olssøn seg. Vi har kommet svært kort i vårt demokratiprosjekt rettet mot barn og unge. «Hvordan møter vi barn med oppførsel utenfor Diagnose for hvem? Barn med atferd som avviker fra normen har til alle tider vært et problem. Grenser for hva som tolereres og sees som avvik, er skiftende både mellom ulike samfunn og til ulike tider. De siste 20 åra har det vært hovedfokus på de «utagerende» de bråkete som dominerer og ødelegger for de andre i barnehagen, i skolen og i nabolaget. Det ser ut til at diagnoser har blitt for lett å ty til både for foreldre og fagfolk. Diagnoser er viktig for å få riktig behandling og hjelp, men ikke for å frita voksne for ansvar for barnets vansker. Det er grunn til å spørre om vi har organisert barns hverdag på en måte som gjør dem urolige. Det er oppløftende at annen oppfølging, som Dinosaurskolen og Pals, gir så gode resultater. Hvordan står det til med barns deltakelse og beskyttelse i forhold til dette? Det er en dårlig beskyttelse dersom vi er mer opptatt av voksnes behov enn av barnas. Voksne for Barn får også mange historier fra barn og unge som er bærere av problemer i familien eller i et skolemiljø. Det er alltid grunn til å stille spørsmål omkring hvordan vi møter og følger opp barn med en oppførsel utenfor normene. Sist men ikke minst, Voksne for Barn har fått mange historier om utilbørlig tvangsbruk fra barn og unge med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge. Fra fagpersonell får vi ulike synspunkter for eksempel at det er for å beskytte barnet at de legges i gulvet og holdes. Uansett er det et ytterligere traume for et barn som tidligere har opplevd overgrep. Barna sier selv at de må stoppes, men ønsker å være med på utformingen av retningslinjene for hvordan dette gjøres. Etter å ha gjennomført flere medvirkningsprosesser med barn og unge på dette temaet, vet vi at de har mange gode forslag på hva som kan roe dem ned og ikke minst hva som kan forebygge uro. Ved å la barn og unge slippe til orde kan vi også gi dem bedre beskyttelse! normene?» 5

6 «Byen trenger barna like meget som barna trenger byen» Bård Isdahl 6

7 aktuelt aktuelt voksne oppvekst for barn i cyberspace 50 år et sted å leke Til tross for gode intensjoner blir barn og unge ofte den tapende part når byer fortettes. tekst Ingeborg Wiese illustrasjon Malgorzata piotrowska Lys, luft og grønne trær gir ikke profitt i konkurranse med flest mulig leiligheter på minst mulig plass. Barn og unge har aldri hatt sterke talspersoner når det gjelder fortetting og byutvikling, men plan-og bygningsloven hadde i mange år et krav om at kommunene skulle utnevne en såkalt barnerepresentant som skulle se til at barn og unges interesser ble ivaretatt i plan- og byggesaker. I den nye Plan- og bygningsloven derimot, som nylig er vedtatt, heter det bare at kommunen skal ha en ordning som ivaretar barns interesser. Markedet bestemmer Både forsker og sosiolog Lene Schmidt, ved Norsk Institutt for by- og regionalforskning (NIBR) og arkitekt Bård Isdahl i Norsk Form tolker den nye formuleringen i loven som en klar svekkelse av en gammel og innarbeidet ordning. En evaluering av ordningen med barnerepresentanter viste at de har en viktig funksjon, men med varierende gjennomslagskraft. Evalueringen konkluderte med at ordningen burde styrkes ved å sikre barnerepresentanten mer tid og ressurser til å ivareta barns behov. I dag er det markedskreftene som styrer byutviklingen, og utbyggerne er helt styrt av markedsvurderinger. Bokvalitet er blitt et spørsmål om pris, om hva markedet er villig til å gi. Andre kriterier blir tillagt mindre vekt. Det er synd at kvaliteter som langsiktighet, mangfold og gode uterom blir nedprioritert når det fortettes i byene, sier Bård Isdahl, som sammen med blant andre Lene Schmidt i mange år har påpekt en utvikling som ikke er til beste for barn og unge. Han er opptatt av at barnefamilier også skal ha mulighet til å bo midt i byen. Byen trenger barna, like meget som barna trenger byen. De fungerer som sosialt «lim» fordi de binder folk sammen og skaper sosiale nettverk, uavhengig av hudfarge eller andre ytre ulikheter. Gjennom barnas lekekamerater blir også de voksne nødt til å forholde seg til hverandre, enten det er i blokka, i barnehagen eller på skolen. «Bokvalitet er blitt et spørsmål om pris» Bård Isdahl Barnefamiliene flytter Barnefamilier har interesse av å bo lenge i en bolig. Det er generell enighet om at det er dumt å flytte mye med barn. Langsiktighet er et viktig grunnpremiss for byutvikling, men det er ikke tydelig uttalt verken hos politikere eller byplanleggere. Tendensen er fortsatt at barnefamiliene flytter ut av byen til drabantbyene og forstedene, og overlater de sentrale by boligene til små husholdninger uten barn, sier Isdahl. v 7

8 «Både politikere og byplanleggere har sviktet barna» Bård Isdahl Et av målene til den nyetablerte BYlabgruppa, som han har vært med å stifte, er nettopp å gjøre det lettere for barnefamilier å bli boende i byen. Gruppa har fått øremerkede midler fra Kulturdepartementet, og skal jobbe med rådgivning i små og mellomstore byer. I følge Isdahl er det flere grunner til at barnefamilier ser seg nødt til å flytte fra sentrumsleiligheter, men liten plass, dyre leiligheter og mangelfulle uterom går gjerne igjen. Mange oppgir at de gjerne vil bo i byen fordi det bidrar til et enklere liv, med kort arbeidsreise. Noen ønsker å klare seg uten bil, for eksempel. Gode byboligprosjekter kan bety korte avstander til både barnehage, skole, butikker og cafèer. Og med gode uteområder i tillegg kan sentrum tiltrekke seg stadig flere, også familier med barn, mener Isdahl, men legger til at byggeprosjektene de siste årene i for eksempel Oslos indre by har forsømt å sette krav til areal, lys, luft og grønne trær. Han mener at både politikere og byutviklere har sviktet barn og unge og deres naturlige behov for fysisk aktivitet og romlighet. I følge Isdahls rapport «På taket, i gården, i parken» ønsker bybarn at de kunne leke i skolegårder eller parker i nærheten, men at de ikke får lov av foreldrene til å forlate gårdsrommet på grunn av trafikk. Det viser en negativ utvikling som fjerner seg fra det som har vært en gammei nordisk tradisjon om å slippe ut ungene, som en del av en naturorientert, antiautoritær oppdragelse. Jeg synes det er alvorlig, for uten lys, luft og grønne trær kan ikke barn drive livsnødvendige aktiviteter for å utvikle seg som mennesker, mener Bård Isdahl. IKKE GÅRDSROM IGJEN: Utbyggingen av Lahelle brygge i Kristiansand er et eksempel på for høy tetthet, i følge Lene Schmidt ved NIBR. Her er ble det ikke noe gårdsrom igjen mellom husene, bare en innkjørsel til garasjen (Foto: Lene Schmidt, NIBR) 8

9 aktuelt voksne for barn 50 år NY BADEPLASS: Ved byggingen av Georgernes Verft i Bergen gav utbyggerne bergenserne en ny badeplass. (Foto: Lene Schmidt, NIBR) Fant få gode prosjekter Da forskerne Lene Schmidt og Jon Guttu i NIBR fikk i oppdrag fra Husbanken og Miljøverndepartementet å finne gode byboligprosjekter med særlig vekt på uterommene, noe virkelig positivt å vise fram, skulle det vise seg å bli en vanskelig oppgave. De vurderte til sammen 27 nye sentralt beliggende byboligprosjekter i byene Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand, men fant bare tre som kom gjennom nåløyet. Disse tre prosjektene ble fremhevet som gode blant annet fordi de gir noe tilbake til byen, for eksempel grøntområder, butikker og liknende. Mange nyere byboligprosjekter er bygget på tidligere havne- eller industriområder. I Bergen så forskerne for eksempel at et nytt boligprosjekt hadde gitt beboerne i Bergen en ny flott badeplass. I Trondheim fant de et byboligprosjekt i Nedre Elvehavn som hadde lykkes i å etablere en god blanding av boliger, butikker og cafeer, og med bilene under bakken. Mange steder har denne funksjonsblandingen vist seg vanskelig å realisere. Det tredje gode prosjektet fant vi i Stavanger, hvor den tidligere Spikerfabrikken har blitt erstattet med gode boliger rundt et grønt og frodig gårdsrom. Flotte uteområder for både små og litt større barn, som også nabolaget kan nyte godt av, forteller Lene Schmidt. De gode eksemplene viser at det er mulig å bygge nye boliger der en forener ønskene om høy tetthet i en bymessig bebyggelse med hensynet til barns behov for lek. Opp til kommunene Kommunene skal ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaker og etablere ordninger som sikrer dette, sier miljøvernminister Erik Solheim. Han presiserer at kommunene har full anledning til å videreføre ordningen med egne barnerepresentanter, dersom de ønsker det. Solheim mener det er for tidlig å evaluere den nye plan- og bygningsloven nå, da den bare har virket i ett år. Miljøverndepartementet har imidlertid løpende kontakt med kommuner om hvordan loven praktiseres i og av kommunene, sier Solheim. Miljøvernministeren viser til «grøntstruktur» som er et nytt formål i den nye plan- og bygningsloven: Det gir kommunene bedre mulighet enn før til å tydeliggjøre og stille krav til at det skal være grønne arealer i et planområde. Miljøverndepartementet lager veiledere med gode eksempler som skal inspirere til god planlegging, opplyser Solheim. l 9

10 aktuelt voksne for barn 50 år Eksperimentet Stovner Da drabantbyen Stovner utenfor Oslo ble etablert på 70-tallet, ble barn og unges behov for lekearealer satt til side. Resultatet ble katastrofalt. tekst Ingeborg Vea og Ingeborg Wiese På grunn av en prekær boligmangel og rekordhøy bygging i Oslo på begynnelsen av 70-tallet, fikk den nye bydelen på kort tid innbyggere. Sjelden har så mange mennesker blitt flyttet på så kort tid. Eksisterende anbefalinger og retningslinjer for antall og utforming av lekeplasser ble ignorert for å gi tak over hodet på flest mulig på kortest mulig tid. I Fossumsletta borettslag på Stovner ble rundt 1300 mennesker stuet sammen. Mellom 500 og 600 var under skolealder, og gjennom snittsalderen på foreldrene var uvanlig lav. Området hadde kun én barnehage (daghjem) med plass til 81 barn. Samtlige beboere, mange sosialklienter, hadde fått tildelt bolig gjennom boligkontoret i Oslo. «Barna løper en stadig større risiko for å bli fysisk og mentalt skadd» Stovnerrapporten I følge det som den gang var anbefalinger, men som senere ble påbudte retningslinjer, skulle området hatt 16 sandlekeplasser men fikk fire. De større barna fikk ingen lekeplasser som oppfylte kravet i retningslinjene om én kvartalslekeplass på mellom 1500 og 2000 kvm. pr. 200 leiligheter. Plassering av sandlekeplasser like utenfor stuevinduene i lavblokkene, samt høy akustikk i tunene mellom blokkene grunnet blokkenes plassering og materialvalg, gjorde lek med vanlig støynivå sjenerende for beboerne. Få voksne var sammen med barna utendørs. Flere mødre ga uttrykk for at de ikke følte seg vel på områdets uteplasser. Høyblokkenes ytterdører hadde automatiske låser og skulle alltid være stengt, og ringeklokkene på utsida var plassert så høyt på veggen at små barn ikke rakk opp til de øverste knappene. Fra mange av leilighetene kunne man ikke se lekeplassene. Dette gjorde at både barn og foreldre kjente seg utrygge når barna lekte ute. Borettslagets beliggenhet gjorde uteområdene svært utsatt for vind, selv om det i utgangspunktet hadde vært mulig å legge bebyggelsen slik at den skjermet uteområdene. Det fantes ingen skjerming eller stengsler mellom trafikkerte veier og leke-/ oppholdsarealer, og barna løp ofte rett ut i trafikken. Vurdering av barnas lekemiljø Etter initiativ fra bydelsutvalget på Stovner ble det foretatt en vurdering av barnas lekemiljø på Fossumsletta. Rigmor Vesje, som jobbet i Mental Barnehjelp (som Voksne for Barn het den gang), var én av de tre fagpersonene som stod bak rapporten, sammen med en arbeidsgruppe i Fossumsletta borettslag. Rapporten konkluderte med at: De positive forhold i lekemiljøet er så få at den leken som foregår der, bare kan ha mager betydning for barnets personlighetsutvikling De negative forhold er imidlertid så mange og alvorlige at barna løper en stadig større risiko for både og bli fysisk og mentalt skadd 10

11 UNGE MØDRE: Gjennomsnittsalderen på mødre i Fossumsletta borettslag var uvanlig lav. Samtlige beboere var tildelt bolig via boligkontoret i Oslo.(Foto: Åsmund Lindal) Dramatiske konsekvenser I kjølvannet av Stovner-rapporten viet Mental barnehjelp en hel utgivelse av bladet Sinnets helse til forholdene ved Smedstua skole og dens nærmeste boligområder på Stovner. Foreldre, lærere og skolepsykologer fortalte om barn i krise: Uvanlig mange led av alvorlige atferdsforstyrrelser, var aggressive og ute av stand til å forholde seg til skolens rammer og regler, noen var på grensen til psykotiske. Elever i 12-års alder kunne ikke si navnet på fingrene sine, ukedager eller årstider, mange visste ikke når de var født. Av de 550 elevene på Smedstua skole hadde 150 behov for spesiell hjelp. Årsaken til barnas problemer var helt sikkert sammensatt. Men det ble vist til omfattende undersøkelser i USA og England som har vist at en slik svikt i barns læreevne som hos barna på Stovner, blant annet kan være forårsaket av manglende stimuli og muligheter i barnets bomiljø før det møter skolen. Stovnerrapporten og temaheftet til Mental Barnehjelp resulterte i et stort antall støtteteam til Smedstua skole, en ny grendeskole, en ny barnehage, ett nytt fritidshjem, en ny parktanteplass og fire nye skolepsykologteam. Etter at bydelen ble ansvarlig for barne- og ungdomsarbeidet har ingen politiker i Stovner bydelsutvalg turt å skjære ned på dette arbeidet selv ikke i dårlige budsjetttider. Ikke vesentlig bedre i dag Stovnerrapporten førte til omfattende forskning om barn og bomiljø, der en kom frem til anbefalinv 11

12 aktuelt voksne for barn 50 år Tak over hodet: Fossumsletta borettslag ga husly til 1300 mennesker på rekordkort tid. (Foto: Fjellanger Viderø, utlånt av Oslo byarkiv) ger og krav til felles utearealer. Forskningen til Lene Schmidt og Jon Guttu ved Norsk Institutt for by- og regionalforskning (NIBR) viser likevel at mange av feilene som ble gjort i utbyggingen av Fossumsletta gjentas i dag. Folk foretrekker å bo i byen fremfor i drabantbyene. Et presset boligmarked har gitt politiske vedtak på bygging av nye boliger som fortetter eksisterende byområder. Tre mangler går igjen I forskningsprosjektet «Fortett med vett» fant Schmidt og hennes kollegaer tre gjennomgående mangler ved de nye byboligprosjektene: De fleste prosjektene hadde dårlig tilknytning til byen og bidro lite til å bedre miljøet generelt. Enkelte uteområder var for eksempel stengt for andre enn beboerne. Tettheten mellom, og høyden på blokkene var i følge forskerne et gjennomgående problem. De så urovekkende mange gjentrukne gardiner på høylys dag, som de tolket dithen at innsyn plaget beboerne. Tettheten skapte også dårlige solforhold både i boligen, på balkonger og felles uterom. Mange steder var uterommene små og lite attraktive for både barn og voksne. Parkeringsanlegg under bakken ga begrenset vegetasjon og gjorde fellesarealene oppå nakne og golde. Vi fant også prosjekter som ikke hadde uterom overhodet, bare takterrasse. Forskerne var også kritiske til kvaliteten og opparbeidingen av felles uterom. Benker som er satt opp midt i ingenting, og uterom som er planlagt uten tanke for hvordan de kan brukes. Hensyn til barns behov var gjennomgående dårlig ivaretatt. Det er enkelt å få til en liten sandkasse, men vi fant nesten ingen steder for litt større barns mer arealkrevende aktiviteter som ballspill og liknende. Det er også et problem at barna ikke kan komme til parker og friområder på grunn av trafikken. Schmidt kjenner igjen problemet med støy som beboerne i Fossumsletta borettslag rapporterte om. Sandkasser plasseres utenfor stuevinduene til beboerne i 1. etasje. Materialvalg og lite gjennomtenkt plassering av bygninger gjør «normale» lyder fra barns lek unødvendig støyende. Roper varsko Tendensen til å bygge tett og sentralt har pågått de siste årene, men har avtatt i tiden etter finanskrisen. Analyser av planprosessene som ligger til grunn for noen av de nye boligprosjektene tyder på hard kamp mellom utbyggere, politikere og fagfolk, der det gis mange dispensasjoner, og der fagfolk i kommunene opplever at faglige hensyn blir tilsidesatt. Innen samfunnsforskning er det tradisjon for å utarbeide maktutredninger. I følge Lene Schmidt er det nå på høy tid å gjennomføre en maktutredning innen eiendoms- og byutvikling og en helhetlig evaluering av fortettings strategien. Det er ikke miljøvernminister Erik Solheim enig i. Han mener vi vet nok om hvilke maktstrukturer og faktorer som styrer byutviklingen. -Gjennom samarbeidet Miljøverndepartementet har hatt med de største byene i Byomformingsprogrammet kjenner vi fortettingsproblematikken svært godt. Jeg ser derfor ikke behov for en maktutredning på dette feltet, men vi må følge utviklingen nøye, sier Solheim. I Sverige har de en bestemmelse i bygningsloven om at barns behov for lek og uteplass skal gå foran krav til parkeringsplasser når det er kamp om plassen. Det foreslo vi som en tilføyelse til den norske loven også, men det er bare tatt inn som en generell tekst. Det er synd, for erfaringsmessig er det ingen som bryr seg om generelle anmodninger i byprosjekter dersom det ikke er formulert som konkrete, gjerne tallfestede krav, i lovverket, mener Lene Schmidt. Det er fullt mulig å bygge gode sentralt beliggende boliger som ivare tar barns behov, dersom en balanserer ønsket om høy tetthet mot behovet for levelige uterom. Flere bilfrie gater og torg vil også kunne gi litt større barn og unge arenaer for lek og aktivitet, og gjøre det enklere å komme til parker og friområder. «Tettheten skapte også dårligere solforhold» Oppfordring til talspersoner og lokallag Barn og unge trenger like fullt noen til å kjempe for sine interesser i byboligprosjekter nå som før, sier general sekretær Randi Talseth i Voksne for Barn. Tema vil bli omtalt i rapporten Barn i Norge 2010, og Talseth håper lokallag og tals personer tar utfordringen : Vi oppfordrer alle talspersoner og lokallag i Voksne for Barn til å engasjere seg på barnas vegne i plan og byggesaker i kommunene! Ta kontakt med oss sentralt dersom dere trenger hjelp for å komme i gang, sier Talseth. l 12

13 små stoff I barnas fotspor Barnetråkkregistrering er en metode for å kartlegge hvilke områder barn og unge bruker på fritida si eller til og fra skolen. Det er ikke alltid lett å vite hvilke synspunkter barn og unge har på områdene i sitt nærmiljø. Skolen kan være en viktig medspiller for å få frem barnas stemme. Barnetråkkregistrering består i at elevene selv tegner inn på et kart hvilke områder, stier, snarveier, møteplasser og lignende de bruker i sommer- og vinterhalvåret. Alle typer områder som brukes tas med: naturområder, opparbeidede lekeplasser, gang- og sykkelveier og så videre. Metoden, som er utviklet i Vestfold, er benyttet i flere kommuner. Et eksempel på nytteverdien av metoden, er da NSB skulle utrede alternativer for Vestfoldbanen. En barnetråkkregistrering viste at to av alternativene i liten grad berørte områder som barn og unge brukte. Dette ble tatt med i vurderingen når det endelige trasévalget skulle velges. Norsk Form har laget en metodeveileder i arbeidet med å registrere barn og unges arealbruk som kan lastes ned på Kilde: BARNETRÅKK: Praktisk metode for å få barns synspunkter på områdene i sitt nærmiljø. (Foto: Scanpix) KURSledere Gunnar eide og jan steneby Hvordan snakker vi med barna Opplæring i familiesamtaler med barnets perspektiv juni 2010 i Oslo september 2010 i Tromsø Slik bruker du barneperspektivet i møte med foreldre og barn i familier med problemer innenfor rus eller psykiatri Lær å bruke kommunikasjonsverktøy tilpasset foreldre med rusavhengighet eller psykiske problemer Gunnar Eide er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut. Jan Steneby er førskolelærer og arbeider som fagkoordinator for risikoutsatte barn i Voksne for Barn. Kursleder Mia Börjesson Kursleder Leoul Mekonen Gruppelederkurs ungdomsgrupper 20. og 21. september 2010 i Oslo Lær metoder for å lede grupper for ungdom Slik rekrutterer du gruppedeltakere Få innføring i modeller for gruppeprosesser Suksessfaktorer for å oppnå målene for gruppevirksomheten Mia Börjessson er sosionom, Fil.Mag. Black is Beautiful! - Betydning av en positiv etnisk identitet for mestring og psykisk helse! 30. september 2010 i Oslo Slik påvirker en positiv identitet barn og unge med minoritetsbakgrunn Lær hvordan du kan fremme en sunn integrering og utvikling av fleksibel etnisk identitet Leoul Mekonen er sosionom og tolk. Har bakgrunn i medisinsk antropologi fra Etiopia. 13

14 «Det jeg trengte var noen å snakke med» Lisa (18) FORSTÅR IKKE: De forstår ikke hvilke konsekvenser bruk av tvang har for mange mennesker, sier Lisa. 14

15 aktuelt voksne for barn 50 år Når barn tvinges Norge ligger på verdenstoppen i bruk av tvang. uten et fungerende kontroll- og tilsynsapparat sitter stadig flere barn igjen med svarteper. tekst Charlotte Bergløff foto Therese Sørbye Borge Lisa står i gangen på institusjonen med telefonen klemt til øret. Hun har mye på hjertet, og heldigvis en venninne som er villig til å lytte. Tankene er fylt med redsel og angst, og hun må tømme seg for å få sove i kveld. Men for de ansatte er hun bare nok en skravlende tenåring som oppholder seg i gangen etter leggetid. «Hei, se å legg fra deg den telefonen og kom deg i seng!» Skrekkslagen ber Lisa pent. Hun må bare fullføre samtalen. Så blir alt svart. Jeg husker ikke så mye mer. Plutselig lå jeg i bakken. Det gjorde vondt, så jeg ba ham slippe, forteller Lisa (18) i dag. «Det er meningen at det skal gjøre vondt!», er miljøterapeutens svar. Mens han holder flerrer minnene foran øynene på Lisa. Minner fra en barndom der hun like maktesløs måtte se på at mor ble slått helseløs av Lisas voldelige stefar. De vonde bildene får etter hvert et strammere grep om Lisa enn miljøeterapeutens hender, og når han til sist slipper henne bykser hun mot nærmeste søppelspann og kaster opp. «Hva driver du med?», spør miljøterapeuten undrende. For Lisa er det allerede for sent. Hun kommer ikke til å få sove i natt. Marerittene er allerede underveis. De forstår ikke hvilke konsekvenser bruk av tvang har for mange mennesker, sier Lisa. Ville fjerne angst med kniv All bruk av tvang representerer en alvorlig inngripen i enkeltmenneskers liv. Metodene kan derfor bare anvendes i nødrettsituasjoner, hvor personen er en fare for seg selv eller andre. Fysisk fastholding, isolasjon, kortvarig bruk av legemidler for å roe pasienter ned og mekaniske tvangsmidler, som belter og remmer, utgjør de fire typene tvangsmidler som institusjoner benytter i dag. Bruken av disse reguleres av lov om psykisk helsevern, og andre metoder skal være forsøkt før tvang tas i bruk. Personen det gjelder skal dessuten ha størst mulig innflytelse over situasjonen. «Å ja, du skal ta livet ditt, du» sa de, og truet med belteseng dersom jeg forsøkte det igjen» Lisa (18) Angsten begynte vanligvis med en stor uro i kroppen. Så begynte jeg å skjelve og hyperventilere, før det til sist ble helt mørkt. Da fikk jeg bare én tanke i hodet «Jeg må vekk!», forteller Lisa. v 15

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20

Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2012 Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20 2 Fra generalsekretæren Vi er

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015 Nr 1 2015 HADDY NJIE OM: SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN Hvordan forsørger man tre små barn som papirløs mor? Mona har måttet lære svaret. Les hva småbarnsfar Petter Nyquist opplevde

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 3 I SEPTEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Et godt sted for barn og unge Kvinnesterke i Malmø Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: Professor og hundekjører September

Detaljer