ropet fra øst Mamma Maggie og Stefanusbarna: Den beste julegaven! IRAK Kristne under angrep Se side 2 3 BURMA En uventet forsoning Se side 6 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ropet fra øst Mamma Maggie og Stefanusbarna: Den beste julegaven! IRAK Kristne under angrep Se side 2 3 BURMA En uventet forsoning Se side 6 7"

Transkript

1 ropet fra øst MAGASIN FOR NORSK MISJON I ØST 40. ÅRGANG NR. 7 / desember 2010 Mamma Maggie og Stefanusbarna: Den beste julegaven! IRAK Kristne under angrep Se side 2 3 BURMA En uventet forsoning Se side 6 7 KOnsert «Stemmer for de stemmeløse» Se side 15 ODDNY GUMAER Deilige desember Se side 16

2 LEDER To tog Synspunkter på lederen kan sendes direkte til: Lørdag den 13. november gikk det to demonstrasjonstog gjennom Oslos gater. I det ene toget protesterte over mennesker mot norsk pelsdyrnæring. Vern av dyr er viktig. I det andre toget deltok under 200 mennesker. Dette toget var en protest mot de forferdelige drapene på over 50 irakere i en syrisk-katolsk kirke i sentrum av Bagdad den 31. oktober. De aller fleste i dette toget var kristne irakere. De bar plakater der de oppfordret Norge og verden til å protestere mot volden rettet mot kristne i Irak. Rundt 15 nordmenn sluttet seg til dette toget. Irakerne i toget representerte ulik kirketilhørighet og etnisitet: Assyrere, kaldeere og arameere og noen muslimer. Mange kunne fortelle at de hadde flyktet, under dramatiske omstendigheter, fra bibelske landskaper som Mesopotamia, Ninive og Babylon. Utenfor Stortinget ble det fremført appeller om fred og beskyttelse. Assyreren Martin Auraha leste opp et brev som ble levert til den ene stortingsrepresentanten som hadde møtt opp. Her het det: «( ) En gruppe kriminelle trengte seg inn i kirken og drepte og sprengte over femti mennesker og såret mer enn sytti av dem, mens de satt og bad om fred og ro til sitt kjære land. ( ) Vi sier det høyt til alle som prøver å fordrive de kristne fra Irak: Kristne er en vital del av landets historie. ( ) Irak uten den innfødte kristne befolkningen ville ikke være autentisk.» I Peters første brev (5,13) kan vi lese om de kristne i Babylon. Mye tyder på at det var her, i vår tids Irak, at en av det østligste Romerrikets første menigheter oppstod. De irakiske kristne regner apostelen Tomas som sin grunnlegger. Kirkene mellom Eufrat og Tigris ble en sterk misjonsbevegelse i tidlig middelalder, med virksomhet både i Kina og Jemen. Da muslimske hærstyrker erobret området, oppsto det en ny situasjon. Men til tross for et stort ytre press gjennom over tusen år, har det kristne nærværet overlevd. Ved den USA-ledede invasjonen i 2003 regnet man med at det fremdeles var 1,4 millioner kristne igjen i Irak. I dag er dette området i ferd med å tømmes for kristne. Den militante gruppen «Den islamske staten Irak» har påtatt seg ansvaret for massakren. I etterkant har terroristene proklamert at målet er å drepe eller fordrive alle Iraks kristne. Ifølge nyhetsbyrået AINA (www.aina.org) er det i dag under kristne igjen i Irak. Over kristne er drept for sin tro i løpet av de siste syv år. 16 prosent av alle irakiske flyktninger er kristne, mens kristne utgjør under 3 prosent av befolkningen i Irak. En syriskortodoks erkebiskop, Athanasios Davud, oppfordret nylig alle kristne til å forlate Irak, på grunn av den religiøse forfølgelsen og den manglende beskyttelsen hos myndigheter og lokalmiljø. Dokumentasjonen er omfattende. Og blant de mange drepte finner vi en rekke barn, kvinner og prester. Den norske «Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon» utgav i 2009 et temanotat om «Situasjonen for de kristne i Irak per april 2009» (www.landinfo.no). Her konstateres det, nokså tørt, at 52 kirker eller klostre er blitt bombet og mange kristne drept de siste årene. Det opplyses også om at kristne trues med halshugging, kidnapping, konfiskering av eiendom, trakassering, diskriminering i helsevesenet, og at man enkelte steder må betale beskyttelsesskatt og følge muslimske kleskoder. Situasjonen er mer dramatisk enn det som kommer frem i rapporten. De kristne flykter ut av Irak i ekspressfart, og dette mennesketoget av flyktninger synes endeløst. Norske utlendingsmyndigheter har hatt vanskeligheter for å akseptere forfølgelse av kristne (for sin tros skyld) som basis for opphold. Den irakiske stat er ikke i stand til å beskytte sine innbyggere, aller minst de kristne. Norge bør derfor stoppe å sende kristne irakere tilbake. Norge bør også åpne for å gi særskilt asyl til irakiske kristne som i dag sitter i flyktningleirer i Jordan og Syria. Kanskje trengs det et nytt protesttog i Oslos gater, der nordmenn viser sin solidaritet med irakiske kristne. Kan vi skape like stort engasjement som dyrevernerne? Bjørn A. Wegge Generalsekretær, Norsk Misjon i Øst Utgiver Norsk Misjon i Øst Ansvarlig redaktør Bjørn A. Wegge Redaktør Gisle Skeie Redaksjon Stig-Øyvind O. Blystad, Jon-Geir Dittmann, Elisabeth Engels viken, Hilde Skaar Vollebæk og Geraldine Fagan (Moskva) Design og trykk Kai Hansen Trykkeri Forside Bjørn A. Wegge Opplag Kontor Trondheimsveien 137 Postadresse P.b Rodeløkka, 0502 Oslo Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Styreleder Reidulf Stige Repr.skapsleder Lars Inge Magerøy Org. nr Bankgiro Gavekonto Revisor Inter Revisjon Lillestrøm AS

3 Irak Vil utrydde de kristne «De jager kristne i hvert eneste nabolag i Bagdad.» Tekst: Stig-Øyvind O. Blystad Foto: Gisle Skeie Det virker som om angrepet har vært nøye planlagt og strategisk rettet mot kirken, uttalte en lokal medarbeider for Open Doors til Compass Direct. Terror Angrepet mot den syrisk-katolske kirken i Bagdad den 31. oktober er det verste angrepet mot kristne i Irak de siste syv årene. Terrorhandlingen mot kirken, Our Lady of Salvation Church, etterlot seg mer enn 50 døde. Syv eller åtte militante islamister skal ha stormet inn i kirken under kveldsmessen etter å ha detonert flere bomber i nabolaget. Først angrep væpnede menn den irakiske børsen, før de angrep kirken som lå rett over veien, skriver BBC. Ifølge et vitne skjøt gjerningsmennene presten idet de kom inn i kirken, før de slo kirkegjengerne og stuet dem sammen i et rom lenger inne i kirken. Irakiske sikkerhetsstyrker beleiret kirken før de stormet den i et forsøk på å frigi gislene. Det resulterte i at de væpnede islamistiske gisseltakerne detonerte bomber i kirken. Minst 52 mennesker ble drept i aksjonen, opplyser assisterende innenriksminister Hussein Kamal ifølge Aftenposten. 75 skal ha blitt skadet, melder offisielle kilder ifølge CNN, og legger til at de fleste ofrene var kvinner og barn. Kristne er mål På en radikal islamistisk webside har «Den islamske staten Irak» tatt på seg ansvaret for angrepet. Denne paraplyorganisasjonen inkluderer flere ekstreme sunnimuslimske grupperinger og har bånd til al-qaida. Gisseltakerne kontaktet irakiske myndigheter over telefon og krevde at fanger tilknyttet al-qaida ble løslatt. De krevde også løslatelse av flere muslimske kvinner, som de hevdet var tatt til fange av koptiske kristne i Egypt. Samme dag som kirken ble angrepet, publiserte al-qaida i Irak en uttalelse der de truet koptiske kristne i Egypt og alle som samarbeider med dem. Bakgrunnen er en egyptisk kontrovers der den koptiske kirken angivelig skal ha konvertert to muslimske kvinner til kristendommen, melder NTB. Den 13. november ble det arrangert en demonstrasjon i Oslo, til støtte for Iraks hardt prøvede kristne befolkning. Omkring 150 norskirakere, deriblant flere muslimer, deltok. I tillegg møtte rundt 15 etniske nordmenn opp. Det var nok færre enn arrangørene hadde håpet på. De væpnede gruppene i Irak som tar på seg ansvaret for angrepet mot de kristne, har gjort det klart at de anser «alle kristne som legitime mål» og at deres hensikt er å utrydde alle kristne fra landet ved makt, skriver Middle East Concern. Flere hendelser I kjølvannet av tragedien den 31. oktober har det kommet flere voldelige angrep rettet mot den kristne befolkningen i Irak. Søndag 7. november ble to kristne drept i ulike angrep. Én ble skutt utenfor leiligheten han bodde i, melder Middle East Concern. Den 10. november var det en rekke angrep mot kristne hjem i seks ulike distrikter i Bagdad. Fem personer ble drept og minst 30 ble skadet. Hva skal vi gjøre? De jager kristne i hvert eneste nabolag i Bagdad. Vi kan ikke gjøre noe for å stoppe dem, bortsett fra å be til Gud om at han vil gjøre noe, uttalte en skjelven Emmanuel Ill Dally, den kaldeiske patriarken i Bagdad, til nyhetsbyrået Reuters. Farlig I Bagdad går man til kirken på eget ansvar. Myndighetene kan si at det er trygt for oss kristne, men hvordan har det seg da at terrorister uten problemer kan gå inn i en kirke og slakte ned mennesker? Regjeringen har medansvar for dette, uttalte Bagdadbon Ammar til svenske Dagen. I 2007 flyktet Ammar til Sverige og søkte asyl, og for tre måneder siden fikk han sitt fjerde og siste avslag. Å reise fra Sverige tilbake til Bagdad er som å gå fra paradis til helvete. Det er uhørt farlig for oss kristne. Dere ser selv hva som skjer i Bagdad, sier Ammar. Ropet fra Øst nr

4 Aktuell INNSAMLING Stefanusbarna i Egypt Den beste julegaven er å gi til Stefanusbarna! Det var fantastisk! Jeg har aldri før opplevd noe så sterkt som det å møte Stefanusbarna i Kairo. Vi kom inn porten fra de stinkende søppelbergene rett utenfor, og plutselig var vi i en vakker, fargerik oase fylt av glade barnestemmer og lek. Tekst: Jon-Geir Dittmann Foto: NMØ Ordene kommer fra Ingrid Kolvik Larsen (bildet). Hun er lærer, menighetsrådsleder og frivillig barne- og ungdomsarbeider i Beiarn. Hun fikk besøke Stefanusbarna i mai i år, sammen med 20 andre fra Sør-Hålogaland bispedømme. Helhetlig omsorg Det rørte meg i mitt innerste å se hvordan Mamma Maggie og hennes medarbeidere gav seg helt hen og viste kjærlighet til hvert enkelt barn. Jeg vet ikke om et bedre formål å gi en julegave til enn dette! I løpet av noen formiddagstimer fikk Ingrid og hennes kolleger oppleve en av barnehagene Stefanusbarna driver rett under Moqattam-fjellet. De fikk være med på opplæringen barna fikk. På helseklinikken fikk de se barn som fikk bandasjert sårene sine. Og de fikk oppleve hvordan evangeliet om Jesus Kristus, som elsker alle mennesker uansett status, ble formidlet til barna og hvordan barna grep det begjærlig. «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Fil 4,13). Dette bibelverset lærer de utenat, så å si før de kan gå. Barna kommer fra koptisk-kristne familier, men de fattige familiene har sjelden utdanning og vet lite eller ingenting om den kristne tro. Stefanusbarna er Midtøstens største diakonale arbeid. Grunnleggeren Maggie Gobran, eller Mamma Maggie som hun kalles, ser det som sin fremste oppgave å gi barna tilbake den gudstro som er blitt tatt fra dem. Hun sier: Barna opplever så mye fornedrelse i hverdagen. Jeg vil at I Stefanusbarnehagene er leken viktig. Denne jenta studerer været med egenprodusert «kikkert». de skal møte mennesker som bryr seg om dem og hjelper dem til å finne veien videre i livet. Jeg vil at de skal lære seg å sette grenser og bry seg om sine medmennesker, og ikke minst: Lære å verdsette seg selv som de unike, gudskapte menneskene de er. Dikterpresten Eyvind Skeie om møtet med Mamma Maggie: «Møtet med Stefanusbarna og Mamma Maggie har ikke minst lært meg at det nytter. Det nytter å gi omsorg. Det nytter å se barna og gi dem kjærlighet og forståelse. Mamma Maggie er et menneske med en uvanlig kombinasjon av omsorgsevne og Vennlig hilsen strategisk gjennomføringskraft. Hun er en stor leder og et ydmykt menneske som det har vært et privilegium å møte.» Eyvind Skeie 4 Ropet fra Øst nr

5 Norske vennskapsbarnehager Det finnes i dag over 30 barnehager i Norge som hjelper barn i Mamma Maggies barnehager. Les mer om dette på side 9. Stefanusbarnas programerklæring: Å nære, utdanne, utruste og lære opp de fattigste av de fattige barn, ungdom og deres familier. Å redde liv, gi håp og gjenopprette verdigheten. Å sette de stemmeløse i stand til å bli aktive deltakere i samfunnet, og til å bli ledere og talsmenn for forandring i sine lokalsamfunn. Mamma Maggie (i hvitt) på et av mange hjemmebesøk hos en familie i «søppelbyen». Dette går din gave til: Yrkesskoler for barn i alderen år som setter dem i stand til å skaffe seg et levebrød. Grunnskoleopplæring for jenter 8 14 år. Omtrent 50 prosent av Egypts unge kvinner er analfabeter. Opplæringssentre for fattige barn og deres familier. Hygiene, lesing og matematikk, sentrale bibelvers og kristne sanger. Leirtilbud i tre dager. Barna kommer vekk fra livet på søppelhaugen og får en anledning til å bli kjent med gode voksenledere. Hjemmebesøk, som er selve ryggraden i arbeidet og helt unikt for Stefanusbarna. Nødhjelp til de aller fattigste. Mat, klær. Alle får en julegave til jul! Opplæring av ledere. Eget program for barnas mødre. Legeklinikk og tannhelseklinikk. Barnehjem for glemte barn. eget program for å hjelpe fattige familier i Øvre Egypt. Omsorgsfulle ledere skaper trygghet for barna. Følg oppfordringen fra Ingrid i Beiarn: Gi din julegave til Stefanusbarna! Bruk giroen vedlagt bladet eller benytt kontonr (Eventuelle overskytende midler går til NMØs øvrige arbeid) Ropet fra Øst nr

6 Free Burma Rangers: Uventet forsoning Den planlagte reiseruten ble stengt av soldater. Men Free Burma Rangers-teamet ble bønnhørt, og Gud åpnet en ny vei. Tekst: Hilde Skaar Vollebæk Foto: Free Burma Rangers Tidligere i år skrev vi om Free Burma Rangers sitt treningsopplegg i Shan-staten, hvor to av NMØs medarbeidere fikk delta (se RFØ 5). Der ble teammedlemmer utrustet til å komme seg fram til flyktninger og internt fordrevne med mat og medisiner, arrangere Good Life Club, og være til støtte og oppmuntring for dem de møter. En måned senere fikk vi en gledelig tilbakemelding fra Free Burma Rangers: De ferske teammedlemmene fikk være med på at Gud åpnet døren for uventet forsoning mellom folk fra de etniske gruppene Shan og Wa. Ba Gud åpne vei Etter fire ukers opplæring for deltakerne, de fleste av dem fra Shan-folket, var planen å reise i en måned for å oppsøke Shan-flyktninger. Men store militærtropper fra den burmesiske hæren sperret den planlagte reiseruten, og Free Burma Rangers-teamene kunne ikke bevege seg usett i dette området. Etter å ha bedt Gud om å åpne nye veier, fikk de beskjed fra lokale ledere fra nabodistriktet om at teamene var velkomne dit. I dette området bor det mange fra Wa-folket, som er under kontroll av den lokale militsen United Wa State Army (UWSA). Inne i Shan-staten har det i over ti år pågått sporadiske kamper mellom de lokale bevæpnede gruppene Shan State Army og United Wa State Army. Begge militsene ønsker kontroll over naturressursene, og UWSA har tvunget Wa-folk til å bosette seg i Shan-staten for lettere å kunne ta kontroll over landsbyene der. Barna i Wa-landsbyen fikk oppleve hva Good Life Club går ut på: Lek og omsorg. Angrepet Wa-folket har sitt eget språk, og de fleste er animister, mens de fleste fra Shan-folket er buddhister. Som alltid har sivilbefolkningen lidd mest under denne tvangsflyttingen, og motsetningene mellom Wa- og Shan-folkene er fortsatt store. For noen år siden ble et 6 Ropet fra Øst nr

7 En av wa-kvinnene hadde en tann som måtte trekkes. Free Burma Rangers vet hvordan det skal gjøres med «leatherman». Wa-soldatene ville synge sammen med Free Burma Rangers, og de avsluttet med «Joy to the world». Free Burma Rangers-team med Shan-medlemmer angrepet av Wa-soldater, da de uforvarende krysset deres territorium. Derfor var gleden og forundringen stor da Free Burma Rangers sine Shan-team denne gangen ble invitert til å komme til fire Wa-landsbyer. Good Life Club Idet Free Burma Rangers-teamene ankom den første Wa-landsbyen, ble de tatt varmt imot av beboerne der og invitert til å sove i deres hus. Folk uttrykte stor takknemlighet for at de ville komme til dem med medisiner og mat, og de medisinsk ansvarlige på teamene fikk behandle landsbyboerne for malaria og dysenteri. Samtidig arrangerte andre teammedlemmer Good Life Club for kvinnene og barna, de underviste i grunnleggende helse og hygiene og arrangerte leker og delte ut klær og tepper. For teammedlemmene, som selv er fra Shan-folket, var det en stor opplevelse å bli tatt så vennlig imot, og å kunne få tjene dem som de før hadde sett på som sine fiender. «Joy to the world» I den neste Wa-landsbyen som Free Burma Rangers besøkte, møtte de en syk kvinne som ønsket forbønn. Hun ble bedt for og kom raskt i mye bedre form. Hun fortalte at mange i denne landsbyen var kristne. Totalt er bare to prosent av Wafolket kristne, og flere i landsbyen ønsket hjelp til å komme i kontakt med en Wa-talende pastor. Over satellitt-telefon til Thailand fikk de kontakt med en kristen leder fra Wa-folket, som lovet å reise og besøke dem ved neste anledning. Om kvelden ble teamene oppsøkt av Wa-soldater som ønsket å synge sammen med dem, og avslutningssangen var «Joy to the World» sunget på wa, karen og engelsk. Mange flyktet Den siste rapporten fra Free Burma Rangers forteller mindre oppløftende historier fra Karen-staten. På valgdagen, den 7. november 2010, flyktet opp mot sivile fra Karen-staten over grensen og inn i Thailand, etter at det brøt ut kamper i to grensebyer mellom den burmesiske hæren og opprørsstyrker som har brutt ut fra Democratic Karen Buddhist Army. Flere team fra Free Burma Rangers er til stede i området, og gir hjelp til de internt fordrevne som holder til på burmesisk side av grensen. Ustabil Dette viser hvor ustabil og sårbar situasjonen er i Burmas etniske delstater. Motstandskampen mot den burmesiske hæren er ikke over, selv om juntaen nå etter valget vil bytte ut sine uniformer med sivile klær, og selv om Aung San Suu Kyi omsider er løslatt fra langvarig husarrest. Det store spørsmålet er hva som vil skje med de over 20 militære gruppene i de etniske delstatene i de kommende månedene. Avtalene om våpenhvile som den burmesiske hæren hadde med flere av disse militsene, ble opphevet før valget. Julesanger Sannsynligheten er stor for at Free Burma Rangers vil møte nesten grenseløse behov for hjelp blant sivilbefolkningen i året som kommer. La oss huske på dem mens vi synger våre julesanger, og vite at mange av de samme sangene synges samtidig på burmesisk, karen-, karenni-, kachin-, shan-, chin-, og wa-språkene i Burmas jungel. Ropet fra Øst nr

8 Ny frihet for Kirgisistans menigheter Et besøk i Kirgisistan gjør en varm om hjertet. Kirgisere legger stor vekt på gjestfrihet og gjør mye for at gjestene skal kjenne seg velkomne. Tekst: Stig Kaarstad Foto: Stig Kaarstad og Gisle Skeie Som prosjektkoordinator i Norsk Misjon i Øst besøkte jeg nylig Kirgisistan, et land som i 2010 har opplevd store omveltninger. Året ble innledet med demonstrasjoner mot en korrupt regjering. I april ble presidenten kastet, etter demonstrasjoner hvor over 80 mistet livet. Omfavner friheten Interimsregjeringen har siden prøvd å få gjennomført demokratiske reformer. En ny grunnlov ble vedtatt med overveldende flertall i juni. Den 10. oktober ble det holdt nyvalg, men i skrivende stund er det ennå ikke kommet noen ny regjering på plass. Fem partier danner kjernen i det nye parlamentet, og minst tre av dem må finne sammen i en koalisjon for å oppnå flertall. Mens politikerne prøver å finne en vei videre for dette fattige landet, nyter menighetene en plutselig frihet. I 2009 innførte daværende president Bakijev nye religionslover som la strenge bånd på all religionsutøvelse. Mange menigheter fikk problemer med å oppfylle myndighetenes krav. Det var nesten umulig å oppdrive lovlige, registrerte kirkelokaler, og all misjonering og forkynnelse for barn ble i realiteten forbudt. Men den nye grunnloven gir full religionsfrihet og talefrihet, en frihet som kirkene har omfavnet. Bisjkek menighet, som i fjor måtte leie seg plass noen få timer i et registrert kirkelokale, kan nå åpent feire gudstjeneste i et samfunnshus midt i Bisjkek sentrum. På «kirkebakken»: Bisjkek menighet kan nå feire gudstjeneste i dette samfunnshuset midt i Bisjkek sentrum. for ti år siden sjelden kom barn til hjemmet uten identitetspapirer, er det nå stadig flere som mangler papirer på at de eksisterer. Sosialarbeiderne bruker mye tid på å få registrert barna, slik at de skal få tilgang til blant annet skolegang. Mange ansatte ved offentlige kontorer gjør ikke jobben sin, i hvert fall ikke uten litt betaling under bordet. Det fører til måneder med papirarbeid og byråkratiske utfordringer. For gatebarna handler Svetly Put ikke bare om å få seg et trygt sted å sove. Det handler like mye om å få en identitet og rettmessig plass i samfunnet. Før sommerferien fikk Svetly Put en del farget papir, fargeblyanter og linjaler i gave. Dette ble spart til skolestart, slik at barna kunne ha det med seg på skolen. Etterpå ville en skolebarnsfar snakke med Svetly Puts sosialarbeider. Han fortalte at sønnen hans hadde kommet hjem fra skolen og sagt at han også ville flytte på barnehjem, for «der fikk de så fine fargeblyanter». For mange av gatebarna var dette en ny opplevelse: Ikke bare kunne de gå på skolen, men de ble attpåtil sett opp til! Svetly put Da jeg besøkte Svetly Put, hjemmet for gatebarn i Bisjkek, ble jeg igjen slått av den gode atmosfæren. «Mamma» Valentina og de ansatte skaper et trygt hjem for barna, med beskjedne midler. Valentina forteller om et økende behov for plassene ved Svetly Put. Det er mange som faller utenfor i samfunnet, og stadig flere lever på gata. Mens det 8 Ropet fra Øst nr Valentina (i midten) er bestyrer ved Svetly Put. Barna kaller henne «mamma» Valentina og en bedre attest kan man neppe få.

9 Russisk 15-åring med imponerende CV Tekst: Lars Inge Magerøy Foto: NMØ Det er i år 15 år siden NMØs samarbeidspartner IBT (Institute for Bible Translation) ble en russisk organisasjon. IBT har som formål å drive med bibeloversettelse og bibelspredning på ikke-slaviske språk i det tidligere Sovjetområdet. IBT arbeidet opprinnelig fra Sverige, og manuskripter måtte smugles ut og inn av Sovjet. Etter Sovjetunionens sammenbrudd ble forholdene enklere, og i 1995 kunne man etablere seg i Moskva. 15-års-jubileet ble markert under det årlige møtet for IBTs internasjonale partnere i Moskva i slutten av september. Her ble partnerne takket for innsatsen så langt. NMØ har de siste 15 årene støttet 10 ulike prosjekter, hvorav det største er dungan-prosjektet. Reidulf Stige (styrets leder) og Lars Inge Magerøy (representantskapets leder) var NMØs utsendinger til møtet. IBT er en relativt liten organisasjon, men den har likevel oppnådd imponerende mye. Det tidligere Sovjet-området omfatter mer enn 130 ulike språkgrupper. IBT har til nå utgitt hele Bibelen på 6 språk, NT på 28 språk, bibeldeler på 50 språk, barnebibler på 11 språk og lydbøker på 34 språk. I tillegg arbeides det med å legge til rette for å spre bibeltekster gjennom nye medier, som mobiltelefon. De neste årene ønsker IBT å satse spesielt i det muslimske Nord-Kaukasus, en satsning de ønsker å ha NMØ med på. Reidulf Stige (t.v.) og Lars Inge Magerøy i samtale med Barbro Lindström. Hun har jobbet i IBT i en årrekke nå som sterkt engasjert pensjonist. Egypt - Norge: Bli vennskapsbarnehage! Barnehager i Norge kan bidra i kampen for en bedre fremtid for barna i «søppelbyen». Leste du artikkelen om Stefanusbarna på side 4 5? I Kairos slum finnes det omkring mennesker som må leve av å sortere søppel. Halvparten av disse er barn. For å avhjelpe nøden satser Mamma Maggie og stiftelsen Stefanusbarna på å etablere og drive barnehager. De vet at jo tidligere barna kan tas ut av slummen, jo større er sjansen for en lysere fremtid. Døren inn til barnehagen er døren inn til et nytt liv for tusener av fattige, koptiske barn. I Norge finnes det nå over 30 Stefanusbarnehager eller vennskapsbarnehager. Dette er norske barnehager som har knyttet seg til et spesielt engasjement for barna i Kairos fattige «søppelby». Stefanusbarna i Egypt ønsker seg enda flere norske vennskapsbarnehager. Tar dere utfordringen? Som vennskapsbarnehage får dere: Vennskapsavtale med bilder fra barnehagene i Kairo. Pedagogisk opplegg med tips til samlingsstunder og aktiviteter. Gi tilskudd til driften av barnehagene i Kairo. Hjelpe til med å etablere nye barnehager. bidra til å gi barna en bedre fremtid. Gi norske barn et innblikk i hverdagen for barna i «søppelbyen» og forståelse av hvordan man kan hjelpe andre og være venner med barn i andre land. «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Matt 18,5 Ta kontakt for mer informasjon! Marianne Haugerud / tlf.: Hverdagen er ulik for norske og egyptiske barn. Men ansiktsmaling og sang er populært overalt. (Foto: Marianne Haugerud) Ropet fra Øst nr

10 Glimt fra verden ved Elisabeth Engelsviken Tyrkia Gruppereise fra NMØ I tiden oktober arrangerte NMØ en opplevelsesreise til Tyrkia. På bildet er de 26 deltagerne fotografert foran den kjente Hadriansporten (fra 100- tallet e.kr.) i byen Antalya. Reiseopplegget hadde tittelen «Fra Paulus til Atatürk et møte med kristenhetens historiske røtter, det moderne Tyrkia og kirkenes situasjon i dag». Gruppen besøkte bl.a. Istanbul, Ismir (Smyrna), I Efesos, Laodikea, Pamukkale, Alanya og Antalya. Reiseledere var Jon-Geir Dittmann og Marianne Haugerud fra NMØ. På bildet ser vi: Foran fra venstre: Sidsel Ruud Svendsen, Notodden, Lillian Paulsen, Sandvika, Åse Myklebust, Kristiansand, Hedvig Næssvik, Hammerfest. Bak fra venstre: Marie Bjørge, Søreidgren, Marianne Haugerud, Oslo/NMØ, Gyro Sølvsberg, Oslo, Svein Sturød, Notodden, Arnfinn Strømme (delvis skjult), Kristiansand, Astrid Sturød, Notodden, Richard Nilsen (delvis skjult), Flekkerøy, Anne Marie Flottorp, Larvik, Asgeir M. Remø, Tertnes, Edith Flaa Nilsen, Flekkerøy, Lillian Nilsen, Hammerfest, John Willy Breiland (delvis skjult), Bodø, Inger Lunde Simonstad, Vegårshei, Inger-Marie Taubo, Nesøya, Elisabeth S Bjørge, Søreidgren, Dag A Taubo, Nesøya, Ingeborg L Gjennestad, Vegårshei, Sissel A Marthinsen, Farsund, Rut Stokset Nilsen, Kristiansand, Turid K.I. Bjerland (bak), Øvrebø, Jon-Geir Dittmann, Ås/NMØ og Stein Reinertsen, Farsund. Hakan Tastan og Turan Topal er endelig frigitt Norsk Misjon i Øst har fulgt utviklingen i saken mot de to kristne mennene Hakan Tastan (50) og Turan Topal (41) gjennom flere år. Begge er konvertitter fra islam. Etter en fire års lang kamp i retten er de endelig frikjent for krenkelse av Tyrkia og for å ha spredd kristendom. Men de er urettferdig dømt for ulovlig innsamling av personopplysninger. I de årene som rettssaken har pågått, har ingen vitner eller advokater klart å legge fram et eneste troverdig bevis mot dem. Likevel er saken blitt uthalt i rettssystemet. Topal og Tastan, som begge har konvertert fra islam, ble arrestert den 11. oktober 2006 for ulovlig våpenbesittelse og ulovlige misjonsaktiviteter. Nå er de glade for å ha blitt frikjent for de alvorligste anklagene. Hakan Tastan sier: «For både Turan og meg er det viktigste å bli funnet uskyldige for anklagen om at vi har fornærmet det tyrkiske folk, for vi har alltid sagt at vi er stolte av å være tyrkere.» Likevel er de nedslått over at de har fått en dom for ulovlig innsamling av personopplysninger. Det de har gjort, er å jobbe som frivillige hos en kristen organisasjon hvor folk frivillig kunne oppgi informasjon om seg selv, med tanke på et framtidig bibelstudium. Dommen på syv måneders fengsel eller bot på nærmere kroner for hver, er dermed grunnlagt på falske premisser. Begge ønsker å anke dommen. Burma Free Burma Rangers-medlem drept Sai Yod ble skutt og drept av burmesiske regjeringssoldater den 14. september. Han var deltager i et Free Burma Rangers-team, og ble skutt i ryggen mens han var i ferd med å gi humanitær hjelp til flyktninger. Et av de andre teammedlemmene sier: «Vi savner Sai Yod, men tror at vi vil se ham igjen, på det stedet hvor alle tårer er tørket bort. I Johannes 15,13 står det: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.» Norsk Misjon i Østs medarbeidere, Marianne Haugerud og Hilde S. Vollebæk, møtte Sai Yod da de besøkte Free Burma Rangers i Burma i mai i år. (Kilde: Free Burma Rangers) 10 Ropet fra Øst nr

11 Glimt fra verden Vietnam Utholdende tro NMØs medarbeider forteller følgende historie som han fikk høre på sin siste reise til Vietnam: Sung kom til tro på Jesus Kristus. Hele hans hus, barn og barnebarn, kom også til tro etter hvert. Myndighetene truet dem og sa: «Hvis dere ikke frasier dere denne troen, må dere flytte fra landsbyen.» Hele storfamilien flyktet da til grensen mellom Thailand og Laos på grunn av forfølgelse. De slo seg ned på laotisk side i Men etter noen år kom vietnamesisk politi til Laos(!) og tvang dem til å flytte tilbake til Vietnam. Siden Sung var gammel og skrøpelig, arresterte de sønnen hans i stedet og satte ham i fengsel i Nam Ha. Han satt der i to år. Etter en tid kom politiet til faren og ba ham hente sønnen fra fengselet. Sønnen var nå så skadet av tortur at han døde etter to uker. Dette skjedde i Sønnen var rundt 30 år og etterlot seg kone og 6 barn. Sung gir ikke opp, men fortsetter å forkynne evangeliet i Dien Bien Phu-provinsen i nordvest. Fem familier er kommet til tro. Sung og de øvrige omtalte her tilhører Hmong-folket. Kirgisistan Sterke kvinner Prosjektkoordinator Stig Kaarstad I i NMØ forteller om et av sine mange inntrykk fra Kirgisistan: «I møtet med stor fattigdom og fortvilelse er det noen som våger å gå mot strømmen. I Kirgisistan har jeg flere ganger møtt en kvinne som jeg beundrer: Vinjara. Hun solgte leiligheten sin i byen, kjøpte seg en tomt utenfor byen og begynte å bygge hus. Hun sa også opp lærerjobben sin, alt for å gjøre noe for de mange utsatte barna i landet. Ved hjelp av familien sin og noen få private støttespillere har hun laget et hjem for ti barn som hun lever og ånder for. Her viser de frem litt av dagens bakst som de har laget sammen.» (Foto: Stig Kaarstad) NMØ og samarbeidspartnere i Cape Town Norsk Misjon i Øst gjorde det mulig for fire representanter fra ulike «lukkede land» i Asia å delta på Lausanne III den store misjonskonferansen i Cape Town, Sør-Afrika. Konferansen var til stor inspirasjon for disse asiatiske trossøsken som til daglig lever under særdeles vanskelige kår når det gjelder trosfrihet og forkynnelse av Guds ord. «NMØ-delegasjonen» fikk god kontakt med de øvrige norske deltagerne og også mulighet til å presentere sin tjeneste i en spesialsesjon for teltmakertjeneste i land med restriktive holdninger til kristent nærvær. På bildet ser vi Bjørn A. Wegge sammen med sine fire asiatiske venner. Ropet fra Øst nr

12 Russland strammer grepet I dagens Russland gjenkjenner man de gamle sovjetiske metodene for å håndtere dem som er «annerledes». Tekst og foto: Geraldine Fagan Oversettelse: Stig-Øyvind O. Blystad og Gisle Skeie Øst for Moskva ligger den russiske skogsrepublikken Mari El. Her har marifolket, en finsk-ugrisk minoritet, bevart en ubrutt tradisjon av førkristen religion. Ingen vet hvor gammel den er. «Våre sjeler kaller oss til å komme sammen og be til naturkreftene,» sier Zinaida, en av tilbederne. «Vår religion er verdens eldste,» sier den 75 år gamle presten Albert Rukovisjnikov. Forfulgt Marifolket har sterke minner om sovjetisk forfølgelse. Som gutt krøp Rukovisjnikov inn i skogen om natten for å utføre offerritualer med sin bestemor. «Politifolk, ateister og kommunister sparket grytene over ende og jaget oss bort.» I likhet med kirker og moskeer over hele Sovjetunionen, ble mange av Mari Els hellige lunder ødelagt av det antireligiøse regimet. Rundt halvparten av Mari Els innbyggere er russere, mens de etniske mariene er noe færre. Som andre trosretninger, er maritroen blitt gjenopplivet etter sovjetmaktens fall. I dag kan de holde seremonier på fredelig vis. Dagens politi må nøye seg med å se på, mens Agavairemfestivalen feires i en hellig lund i utkanten av den mariske hovedstaden, Josjkar-Ola. Festivalen markerer slutten på såsesongen, og de ber til Agavairem om en god innhøsting. Mer enn en kuriositet Avigairem er en manifestasjon av den store guden Yumo, som forener godt og ondt. «Som øverste vesen har Yumo den ultimate harmoniske personlighet,» forklarer en annen prest, Vitalij Tanakov. På noen marifestivaler blir Yumo tilfredsstilt gjennom ofringer av sau eller hane. Blodet smøres inn på bast som bindes rundt hellige trestammer. Men marifolket er mer enn en etnografisk kuriositet. Deres dypt økologiske verdenssyn utfordrer den russiske statens forvaltning av Mari Els naturressurser. «Det er praktisk talt ingen mariske forretningsmenn,» påpeker Tanakov. Likevel er tømmer den viktigste lokale næringsvirksomheten. «Men en mari kan ikke felle trær, fordi et tre inneholder en sjel i en overgangsfase i evolusjonsprosessen. Dersom du feller et tre, har du ødelagt et levende vesen.» Å selge kildevann er heller ikke aktuelt. «Vann er en av Yumos hypostaser, så det betyr å selge Gud.» Skulle tradisjonelle verdier som disse for alvor blomstre blant mariene, ville statlige myndigheter miste kontrollen over Mari Els næringsvirksomhet. Avvik forbys Mari Els myndigheter tar ingen sjanser. I 2006 ble presten Tanakov anklaget for «religiøst og etnisk hat» og dømt til 120 timers tvangsarbeid. I 2009 vedtok Mari Els høyesterett at hans skrift «En prest taler» inneholder religiøs ekstremisme. Skriftet er nå forbudt over hele Russland. Korstog mot «ekstremisme» I Medvedev og Putins Russland gjenkjenner man de gamle sovjetiske metodene for å håndtere dem som er «annerledes». Etter Russlands antiekstremismelov av 2002 har myndighetene flyttet fokus fra avvikende til moderate muslimer. Dette har blant annet rammet et russisk-islamsk arbeid for å fremme toleranse. Nå er det Jehovas Vitner sin tur. Dusinvis av deres publikasjoner ble forbudt og stemplet som ekstremisme i desember Siden er hundrevis av deres medlemmer blitt arrestert, eller de har fått sine hjem og bønnerom plyndret på en måte man ikke har sett siden Krustsjovtiden. Ettersom Kreml ikke griper inn, er deres siste håp for rettferdighet Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Tanakov vurderer nå å prøve sin sak der. I en «hellig lund» feirer marifolket Agavairem-festivalen, som markerer slutten på såsesongen. 12 Ropet fra Øst nr

13 MAGASIN FOR NORSK MISJON I ØST 40. ÅRGANG NR. 6 / NOVEMBER 2010 Familier på flukt. Til Burma-aktivist Victor Biak Lian Side 3 Håp og glede til barna i Burma Side 4 7 NORD-KOREA Gwang fant friheten leter fortsatt etter Gud Side 8 9 EGYPT Populære kurs i koptisk språk og kultur Side 11 APPELLVENN Send en oppmuntring til Tohar i fengselet! Side 14 Underskrifter for Burma-granskning FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Burma har tatt til orde for at FN må granske om militærregimet er skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. 13 land, deriblant Storbritannia, Canada og USA, har gitt sin offisielle støtte til forslaget. skriftskampanje, både på Skjærgårds-festivalen i sommer og på konserten i Majorstuen kirke i november (se side 15). Bildet viser en bunke signaturkort som er sendt til Støre. Saken ble også tatt opp av stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke (KrF), som leder Stortingets Burma-nettverk. Norsk Misjon i Øst, Den norske Burmakomité og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter har sendt et felles brev til utenriksminister Støre, med oppfordring om at Norge må støtte opprettelsen av en slik granskningskommisjon. NMØ har også hatt dette som en egen under- BLI MED SAMMEN FOR DE FORFULGTE! Støres noe uklare svar kan tolkes som at Norge prinsipielt er enig i opprettelsen av en granskningskommisjon. Likevel vil man ikke prioritere dette, fordi man anser det som usannsynlig at FNs sikkerhetsråd kan bli enige i spørsmålet. Hele svaret finner du på våre nettsider: Hilde Skaar Vollebæk (bildet) har organisert underskriftskampanjen og sier: Etter å ha lest Støres svar, lurer man fremdeles på hvorfor Norge ikke offisielt vil stille seg bak kravet om en granskningskommisjon. Denne avventende holdningen øker ikke sjansene for å få i stand en granskning. SPESIALUTGAVE ropet fra øst Hva er galt med Burma? Side 4 7 forbønnsvenn - fast givertjeneste appellvenn Ødelagte landsbyer. Trosfrihet under angrep. STEFANUSPRISEN AKTUELL INNSAMLING BE! Be for mennesker, kirker, land og prosjekter. Du kan få aktuelle bønneemner på e-post (ukentlig), i Ropet fra Øst eller på sms (ukentlig send sms: FRI BE til 2077). GI! Forkjemper er navnet på NMØs faste givertjeneste. Faste gaver gir økt forutsigbarhet og lave administrasjonskostnader. Les mer: PROTESTÉR! Bli en av NMØs 6000 appellvenner! Én aksjon i måneden. Du kan få aksjonene tilsendt som e-post, brevpost eller sms (send sms: ROP til 2077). LES! Ropet fra Øst gir god informasjon. Syv utgaver i året. Abonnementet er gratis. Du kan også få nyhetsbrev på e-post hver tredje uke. Send navn + e-postadr. til: Påmelding/mer info: Tlf.: Fakler i Bergen og Oslo «Retten til å samles» var tema for årets fakkeltog for forfulgte kristne og trosfrihet. Omkring 300 personer gikk i fakkeltog opp Karl Johans gate i Oslo, torsdag den 21. oktober. I år ble det også for første gang arrangert fakkeltog i Bergen samme dag (se bildet). Der deltok omkring 240 personer, med andre ord er det godt grunnlag for å følge opp med nytt tog til neste år. I Oslo ble det overlevert et opprop til Svein Roald Hansen (Ap), nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Han takket for engasjementet og holdt en varm appell for trosfrihet. Han lovet også å bringe oppropet videre. (Foto: Lillian Hole) Vil du ha en bank som kjenner deg? Bente Sørensen kunderådgiver Tlf Mange kjenner oss som banken for kristne organisasjoner i Norge. Det du kanskje ikke vet, er at vi også kan være din bank. Vi har lang erfaring med oppfølging av personkunder over hele landet. Ta kontakt på telefon eller for mer informasjon. Det er alltid hyggelig å prate med kjentfolk. Ropet fra Øst nr

14 En forkjemper for frihet Som ung deltok han i væpnet mostandskamp. Nå vil han finne en løsning for Burma gjennom dialog. Tekst: Stig-Øyvind O. Blystad og Gisle Skeie Foto: Gisle Skeie Norsk Misjon i Øst gir Stefanusprisen til «en person som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter». Beskrivelsen passer perfekt på årets Stefanusprisvinner, Victor Biak Lian (45). Den 9. november mottok han Stefanusprisen for 2010 under en tilstelning på Menighetsfakultetet i Oslo. Jeg er en av mange som har ofret mye for å forandre Burma, sa Victor, da vi møtte ham under hans to uker lange norgesbesøk. Når internasjonale organisasjoner anerkjenner vårt arbeid, så vil jeg gjøre enda mer. En rekke av Victors familiemedlemmer var også med til Norge, blant dem både kona, Kuang Cin Par, og parets to små døtre. Spesielt stort var det for Victor at hans far kom hele veien fra Burma. Storfamilien var selvskrevne æresgjester både ved prisutdelingen og senere ved konserten i Majorstuen kirke (se neste side). Opprør og motstand Victor Biak Lian er kristen, etnisk Chin fra Chin-staten nordvest i Burma. Han var aktiv i demokratibevegelsen og deltok i studentopprøret i var et viktig år for meg selv og for millioner av mennesker i Burma. Det forandret livet mitt, forteller Victor. I 1988 gjorde studentene opprør mot styresmaktene i Burma. Victor var en av dem. Men opprøret ble brutalt knust, og flere tusen mistet livet. Victor måtte forlate landet og endte som flyktning i India. Der levde han på grensen til Kina i tre måneder. Hva skulle vi gjøre? Reise tilbake for å slåss? sier Lian. Unge Victor ble med i en væpnet motstandsbevegelse, Chin National Front. Men etter tre år valgte han en ny vei. Jeg så all elendigheten de væpnede konfliktene medførte. Jeg skjønte at vold ikke var veien videre, forklarer han. Victor Biak Lian, sammen med kona Kuang Cin Par og deres to små døtre, under Stefanuspris-arrangementet den 9. november. Ny base, ny vei Han ble den første til å dimitteres fra motstandsbevegelsen. Etter fem år som flyktning i India fikk han innvilget opphold i Canada. Der bor han sammen med familien. Men han oppholder seg mye i Burmas naboland og har sin base i Chiang Mai i Thailand. Victor Biak Lian er sentral i Ethnic Nationalities Councils (ENC), et fellesråd for ledere fra Burmas syv etniske delstater. De etniske minoritetene utgjør rundt førti prosent av landets befolkning. ENC mener at en hovedårsak til Burmas langvarige krise er mangelen på en grunnlov som gir de etniske minoritetene utstrakt selvstyre. FN har i årevis krevd at Burmas militærjunta går i dialog med demokratibevegelsen, ved Aung San Suu Kyi, og de etniske minoritetene. I påvente av denne trepartsdialogen arbeider ENC for å skape forsoning og samarbeid mellom de etniske minoritetene, slik at de kan opptre som en samlet enhet overfor militærjuntaen. De etniske minoritetene må gis selvstyre innenfor det føderale rammeverket. Vi er ikke separatister. Vi ønsker å finne en løsning for Burma gjennom dialog, sier Victor. 14 Ropet fra Øst nr

15 Stort Chin-engasjement I 1995 var Victor med på å grunnlegge Chin Human Rights Organization, som blant annet har dokumentert regimets religiøse undertrykkelse av ikke-buddhistiske minoriteter. Blant Chin-folket er 80 prosent kristne. De er blitt tvunget til å rive kors og kirkebygg, og kristne ledere er blitt arrestert. I Norge bor det over personer fra Chin-folket. Chin-miljøene engasjerte seg sterkt under Victors to uker lange besøk. De har visst å gjøre stas på «sin» prisvinner, og Victor har ikke manglet invitasjoner. Også ellers har programmet vært tett, både i Oslo, Grimstad og Bergen, med gudstjenester, menighetsbesøk og intervjuer samt møter i Stortinget og Utenriksdepartementet, Den norske Burmakomité og Democratic Voice of Burma. På spørsmål om hva som har vært høydepunktet under norgesoppholdet, svarer Victor: Å nei, jeg vet ikke hva jeg skal velge. Hele oppholdet har vært én sammenhengende, fantastisk opplevelse! Chin-miljøene i Norge satte sitt positive preg både på Stefanuspriskvelden og hele Victor Biak Lian sitt norgesopphold. Her er det medlemmer fra Norway Chin Mission Church som synger. Flott konsert for de forfulgte! Majorstuen kirke var fylt til randen søndag den 14. november, under konserten «Stemmer for de stemmeløse solidaritetskonsert for forfulgte kristne». Det ble en inspirerende kveld, med flotte musikkopplevelser og sterkt fokus på trosfrihet og forfulgte kristne. Rune Larsen ledet en fullsatt kirke gjennom et variert og gripende program, med en fin kombinasjon av alvor og glede. Det kom inn hele kroner(!) i kollekt, og NMØ vil uttrykke stor takk til artistene som stilte opp: Torstein Sødal, Anita Gjerlaug Nymoen, Ivar Skippervold, Rune Larsen, Kjell Fjalsett, Arnold Børud, Jan Groth, Ole Børud og pianist Helge Nysted med cellist. Takk også til initiativtaker Eli Minde, samt Dagfinn Høybråten, Victor Biak Lian og Kjell Magne Bondevik som holdt appeller. Det ga kvelden en ekstra dimensjon at det var mange fremmøtte fra ulike kirkesamfunn, land og kulturer. Ikke minst var Burma sterkt representert ved Stefanusprisvinner Victor Biak Lian og hans familie. Victor fikk stående, og hjertelig, applaus da han ble presentert. Det var også mange norskirakere til stede, og flere ganger i løpet av kvelden berørte man de store lidelser Iraks kristne utsettes for i disse dager (les mer side 2 og 3). «Stemmer for de stemmeløse» her representert ved (fra venstre): Ivar Skippervold, Rune Larsen, Arnold Børud, Kjell Fjalsett og Torstein Sødal. (Foto: Gisle Skeie) Ropet fra Øst nr

16 På gjesteplass Oddny Gumaer Deilige desember Av alle årets måneder er desember den hvor jeg er mest stresset. Det er så mye man skal gi, så mange familietradisjoner å opprettholde, mengder av håndarbeid jeg føler at vi må lage, dufter som skal luktes, smaker som skal smakes. Jeg må være snill, og så er det alle de brysomme kortene som en eller annen har bestemt at vi må sende ut før jul. Hvorfor kan vi ikke sende dem i september? Musklene blir anspente når jeg tenker på hvem som skal gi oss julegaver, som vi ikke hadde forhåndsinnsikt eller penger nok til å gi noe til først. Hva vil de tro om oss? Jeg forsøker så hardt å være glad og kose meg at jeg får daglig hodepine og PMS. Deilige desember. I fjellandskapet som tilhører Karen-folket i Burma, kjenner ikke folk på presset om å måtte gi dyrere gaver til barna enn det naboen gjør. Og de trenger sjelden å bekymre seg for de ekstra kiloene de legger på seg, i løpet av desemberfråtsingen. Det kan hende at de må holde ut den forutsigbare lyden av Rudolf er rød på nesen, men ikke fra kjøpesentrenes høyttalere. Når første desember kommer, sitter de under stjernene og synger advents- og julesanger. Dette gjør de hver kveld, hele måneden. De synger. De tenner bål de kan sitte rundt. De øver på sine flerstemte harmonier, mens de fyller de mørke kveldene med lovsang til Gud, med takk til Jesus, med salmer som forkynner at Han kom for å gi oss liv, og at Han døde og stod opp igjen. De kaller det «deilige desember». Det er så enkelt, så rent og så rett. Et sted langs veien mistet jeg det hele blant alle mine aktiviteter. Det deilige med desember er ikke julekakene og de hjemmelagde godteriene, men i fellesskapet med brødre og søstre som har erfart det håpet Jesu fødsel gav oss. Det er å kikke opp på stjernene i den mørke kvelden, mens vi sier til Jesus: «Jeg er glad for at du kom.» Karen-folket fyller de mørke desemberkveldene med sang. (Foto: Brent Madison) Les mer om Partners her: Les Oddnys blogg: Oddny Gumaer kommer opprinnelig fra Ytterøy i Nord- Trøndelag. Hun er gift med Steve fra Alaska og er mor til tre jenter. Oddny og hennes familie har bodd i Thailand de siste 15 årene. Hun startet hjelpeorganisasjonen Partners sammen med sin mann. Partners arbeider med flyktninger fra Burma, med spesielt fokus på barn og internt fordrevne. De samarbeider nært med Free Burma Rangers, og i 2009 hjalp Partners rundt en halv million mennesker i Burma. «Deilige desember» er hentet fra Oddnys bok «Displaced Reflections», som også har flotte bilder tatt av Brent Madison. Ropet fra Øst har fått velvillig tillatelse til å oversette og trykke teksten og bildet.

Tema: Jeg var fremmed

Tema: Jeg var fremmed Bokmål Tema: Jeg var fremmed Freds- og menneskerettighetssøndagen 2005 2. søndag i advent Innhold: I. Innledning s. 2 II Fortellinger s. 4 III Fakta s. 6 IV Liturgiske byggeklosser s. 13 V Annen informasjon

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Transfixa boken som forvandler liv

Transfixa boken som forvandler liv N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4-2 0 0 7-1 5. å r g a n g SIDE 6 Toni Popov Våknet uten abstinenser SIDE 4 Svetlana Ivanovic Transfixa boken som forvandler liv SIDE

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal Aktuelt Nepal Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Ingrid Olava Vann til Nepal Nr 03 2015 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Gudsfrykt og disiplin

Gudsfrykt og disiplin BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2008 Pris NOK 80,00 10.årgang

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7 Banens helt Gjennom et oppsiktsvekkende og tverrpolitisk samarbeid, slo KrF, SV og FrP gamle fotballhelter. Per Sandberg ble banens beste. Side 3 Vant kampen om eiendomsskatt Folk i Sandnes kan takke FrP

Detaljer

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Årgang 60 Januar/Februar 2007 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 varig håp misjon s tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 Kjære leser Håp er grunnleggende for oss. Vi må kunne tro at ting skal endre seg, at drømmer skal gå i oppfyllelse, at det skal

Detaljer

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i felt Gabrielle Leithaug Tema Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Tor Valla Nr 02 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer