Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s."

Transkript

1 Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s. 5 Brannkampen...s. 6 Tre i Trio...s. 8 Åremål...s. 9 Minneord...s. 9 Årsmelding Turngruppa...s. 10 Årsmelding Volleyballgruppa...s. 10 Årsmelding Fotballgruppa...s. 12 Årsmelding Symjegruppa...s. 20 Fotballen gjev mange gleder og høgdepunkt. Nokre høgdepunkt er «høgare» enn andre, som Brann-kampen til dømes. Vi er stolte av å samla menneske til 2 x 45 minutt. Vi er stolte av det arbeidet som er gjort for at om lag 400 fotball - spelarar i Trio har fått koma til oss då dei var små og få spela mot Brann då dei vart store. Aktivitet gjev resultat! Sjå bilete side 5 God jul og godt nytt år OPNINGSTIDER I JULA 2007 SØNDAGSOPE 16. og 23. desember: LANGOPE desember: LANGOPE LAURDAGAR 15. og 22. desember:

2 2 Leiar: Kasserar/rekneskapsleiar: Leiar fotball: Leiar ungdomsavd. fotball: Leiar friidrett: Leiar turn: Leiar symjing: Leiar volleyball: Leiar Triohuset: Redaksjonen, Kontakt: STYRET I IL TRIO 2007 Tjerand Lunde, Valen Egil Jacobsen, Sunde. Svein Røyrvik, Sunde Jan Ove Haugland, Husnes Tjerand Lunde, Valen Merete Lillesand, Husnes. Kenneth Blom, Husnes Eirik Sævareid, Husnes Rita Johansen, Husnes Atle Helland, Valen Jon Inge Brendeland, Valen Olav Sæbø, Valen Grafisk produksjon: Sande & Far AS, Husnes Opplag: 2000 eks. KONTAKT Årsmeldinga frå Triohuset Triohuset har hatt et normalt driftsår dette året. Ulike arrangement som store fotballcupar og kampar, bingo, møter, kurs og private tilstellinger. I tillegg til dette har vi fremdeles avtale med fylket om utleige til Kvinnherad vidaregåande skule som disponerer huset på dagtid. Husstyret er glad for at det er stor aktivitet hver dag og kveld stort sett gjennom hele året. I februar hadde vi gleden av å vise fram den flotte utsmykkingen i storsalen. Det er godt arbeid som lærere Jostein Røstbø og Ole Bjarte Røssland sammen med elevene i klasse 3FOTFA ved Kvv har utført. I april hadde vi den årlige pensjonistfesten der både styret og gjester koste seg. Sommeren igjennom hadde vi hver tirsdag bingo, og hadde et rimeligt godt overskudd på dette. I løpet av sommeren har det også vært dugnad der vi ryddet uteområdet. Garderobene har fått noe oppussing med utskifting av ødelagte fliser og sett inn dører til avdeling av garderober, så nå er det fire adskilte rom istedenfor to som før. I oktober var det Triohusbasaren, det kom godt med forlk og overskuddet ble bra. Husstyret i år har bestått av Rita Johansen, Målfrid Gjuvsland, Leidulv Aksnes, Bjørg Tyse, Knut Røyrvik, Jostein Tjeldflåt og Bjørn Tungesvik. Stinni er slitaren! Kristinn Stinni Atlason vart kåra til «Slitaren» i Det var like enkelt å finna kandidaten i år, som i fjord, då Einar Oppedal vart «Slitaren». Stinni har engasjert seg i det meste som har føregått rundt klubben. Han har teke tak der andre har sett at noko burde vore gjort og han har teke tak der andre ikkje har sett at noko burde vore gjort. Gjennom mange år har han hatt ein kongstanke; nemleg at Triohuset skal bli meir brukt som klubbhus. For fleire år sidan tok han initiativet og fekk orden på Trioloftet. Han har ordna med utstyr, fått lappa sokkar og bukser, har «pint ned» på forbruket, plukka flasker, ja, kort sagt tenkt klubb og atter klubb, - og ikkje minst økonomi. Vi er Stinni stor takk skuldig for det langvarige og oppofrande arbeidet han har lagt ned i klubben, - ein ekte Slitar! Svein Røyrvik IL Trio oppretta våren 2005 ei eiga heimeside på internett og etter 2,5 år er aktiviteten på il-trio.no større enn nokon gong. På denne tida er det lagt inn over 1250 nyhendesaker, noko som tilsvarar 1,3 nyhende pr dag. Men aktiviteten i 2007 har vore langt høgare enn som så: Vel 460 nyhende har vorte lagt inn, tilsvarande om lag 1,5 pr dag. Det er fotballgruppa som driv nettsida og står for brorparten av innhaldet, men også volleyball, turn og dels svømming er aktive bidragsytarar. Ungdomsavdelinga i fotballgruppa har vore veldig aktiv, mange har bidrege gjennom sesongen og samtlige 28 lag i avdelinga har vorte presentert. På dei 10 første månadane av 2007 har nettsida hatt besøk. Det tilsvarar i gjennomsnitt knapt besøk pr månad og om lag 360 besøk til dagen. Mai vart ein rekordmånad, med enorm interesse tilknytta stormøtet med Brann på Husnes i cupen. Kampdagen vart det også sett besøksrekord ikkje berre på Husnes stadion (2800 såg kampen), men også på nettsida, med formidable 1247 besøk på ein dag! Totalt for mai-07 var det også over lesarar på nettsida vår. Statistikken viser ein stadig oppgang sidan oppstarten. Figuren under viser månadleg besøk sidan august-05 (manglar diverre statistikk for dei første månadane sida var i drift). 19/11-07, Are Ulseth Nettansvarleg IL Trio Kjøpesenter nr. 1 i Kvinnherad HUSNES

3 eit godt fotballår I IL Trio skipa sin føremålsparagraf heiter det at laget skal fremja interesse for idretten i bygdene. I pakt med samfunnsutviklinga er det arbeidet for born og unge som er det viktegaste i laget i dag. For oss idrettsleiarar vert det ei viktig oppgåva å forsterka dei positive verdiane idretten byggjer på. Leggja tilhøva til rette slik at alle barn får vera med og oppleva gleda som fylgjer med leik og fysisk aktivitet, læra seg korleis kroppen fungerer og Idrettsleg Laget sitt 62. arbeidsår har vore jamnt bra med godt arbeid i alle grupper. Dei vel 100 tillitsvalde har gjort stor innsats for born og unge slik lage sin føremålsparagraf tilseier. Fotballgruppa Gruppa har dei fire siste åre vore leia av Svein Røyrvik, ungdomsavdelinga siste to åra av Jan Ove Haugland. A-laget med Agust Haukson som trenar 7. året på rad har hatt ein framifrå god sesong og vann 3. div. avd. 14. Sjølv om det vart tap i kampane om opprykk til 2. div. mot Nest-Sotra og i 1. runde i NM mot Brann, har laget prestert den beste fotballen i IL Trio si soge. Styret har då også innstilt A- laget med 26 spelarar, trenarane og dei fire i støtteapparatet til Sparebanken Vest, Husnes sin pokal for idrettsleg innsats for Av 29 påmelde lag i aldersfastsette klassar, fullførte 28 med gode resultat. To damelag måtte trekkjast. Gruppa avvikla Tine fotballskule på Husnes juni for jenter og gutar f med 60 ihuga born. Husnes-cup for born år vart avvikla august. 48 lag og 500 born frå Hordaland og Rogaland og vart svært vellukka. IL Trio sitt smågutelag, 14 år, vann augst Ål Cup for 3. år på rad og KM i sin klasse som ifjor. Trenarar Terje Kolaas, Krisstinn Atlason og Oddgeir Søllesvik. Friidrettsgruppa Gruppa skipa til 10 seriestemner i hopp ut på Valen og Sunde skular, Kvinnheradmeisterskap i hopp for jenter og gutar på Sunde skule, Sunnhordlandsmeisterskap i hopp ut på Valen skule, Trioløpet Opsangervatnet rundt for 19. gong, Triostafetten på falen for 42. gong og Kvinnheradsmeisterskap i enkle øvingar for jenter og gutar. Friidrettens dag, eit landsomfattande rekruteringstiltak var skipa til i Husneshallen 31. mars for 7. år på rad med vel 35 born år tilstades. Den våte sumaren har nok gått ut over treninga. Gutane oppnådde likevel monaleg framgang. Steffen Hjelmeland (91) har hatt ein mykje god sesong. Han vart Sunnhordlandsmeister på 1500 m, 800 m og 3000 m. I KM på Leikvang i Åsane og vart han nr. to på 3000 m, nr 3 på 800 m. I Stordleikane vann han 1500 m og Bergenslekene 800 m. Han kvalifiserte seg til Norsk ungdomsmesterskap på 3000 m og vart nr. 9 i sin klasse 24. august i eit stort og godt heat i Kristiansand. Han vart nr. 3 i Trioløpet og nr. 4 i Søralløpet, nr. 6 i Kvinnheradsløpet og fullførte i Oslo 30. september 1/2 maraton med tida , 2. plass i klassen, nr. 98 av For sine mange gode løp får han Tjerand Lunde sin vandrepokal for beste idrettsprestasjon i IL Trio Turngruppa Merete Lillesand har leia det ivrige og aktive styret siste to åra. Det allsidige tilbodet gruppa har for dei yngste i laget er viktig både for utvikling av deira rørslemønster og sosiale tilpasning. Det er denne gruppa borna får fyrst kontakt med i IL Trio og røynslene derfra er viktig og avgjerande for rekrutteringa. I haust er det byrja fire grupper på Underheim skule, ei på Sunde skule og to på Valen skule. Gruppa på Sunde og ei på Valen er idrettskule for 6 8 år. Symjegruppa Kenneth Blom, tidlegare aktiv symjar, har leia gruppa siste ni åra. Instruktørane gjer eit svært viktig arbeid for dei unge ikkje minst i opplæringa av dei yngste. Gruppa har gjort sitt til at bassenget kan haldast ope for vanlege brukarar. Det tradisjonelle og omtykte Vårstemnet vart avvikla for 34. gong april med 200 deltakarar og 40 funksjonærar. Gruppa haddet treningsleir i Danmark i august for tredje året på rad med 10 deltakarar og 4 leiarar. Volleyballgruppa Erik Sævareid har leia gruppa siste tre åra. Andre ballspel både ute og inne har gjort at rekrutteringa er mindre enn tidlegare. I kretsseriane hadde gruppa to jentelag, to gutelag, eit kvinnelag og eit herrelag, dei to siste åra i 2. div. Gruppa skipa til KM på Husnes februar og seriehelg for Hordaland vbk november. utvikla gode og livsvarige vanar med idrett og friluftsliv. Fysisk aktivitet er viktig grunnlag for psykisk, fysisk og sosial helse. Gjennom idretten kan born utvikla vilje og kontaktevne som er viktige eigenskapar å ha med i det vaksne livet. Det same er tilfelle med dei røynslene ein haustar gjennom å opplevar sigrar og nederlag og krav om reglar og rettleiing for tevlinga. Idrettsmerke/trimutvalet Saman med friidrettsgruppa avvikla utvalet Trioløpet Opsangervatnet rundt for 19. gong 28. april. Wenche G. Enes, Rosendal TL og Ståle Vange, Varaldsøy IL vann og tok fyrste napp og andre napp i vandrepokalane frå Søral og Bygg & Fritid. I 2006 tok 10 kvinner og 36 menn idrettsmerke. Ingen tok høgare utmerkingar i år. Triohuset Styret har i år vore leia av Rita Johanesen. Avtalen med Kvinnherad vg. skule siden det var nytt har gjort at Triohuset verdsett til kr ,- frå 1996 er gjeldfritt. Plassen rundt vart asfaltert i Fotballgruppa pussa opp loftet, Trioloftet i I 2003 vart installert to nye varmtvannstankar og ny varmepumpe. Sidan 2004 et vore arbeid for å redusera straumforbruket og utført noko vedlikehald. I februar vart det avduka tre store og fine kunstverk på treplater med motiv frå idrettar i Trio. Elevar ved KVV, formingslina hadde utført desse under leiing av lærarane Ole Bjarte Røssland og Jostein Røstbø. Honnør til husstyret for ideen og til dei som utførte den. Økonomi Kvinnherad kommune, Sparebank1 Kvinnherad, Sparebanken Vest, Husnes, DnBNOR, Søral, HMR og alle andre som yter verdfull støtte. Samarbeidet med skulane om gymnastikkanlegga går bra. Tilskotet til lagsdrifta frå kommunen er til stor hjelp. Dette saman med medlemskontigenten, aktivitetsavgifta til gruppene, Bingo og den frå 2000 nye tilskotsordninga frå Kulturdepartementet i høve born 6 12 år og ungdom år fordelt av Idrettsrådet er laget sine største inntekter for tida. Svein Røyrvik leiar av fotballgruppa har i tida 1. mars 31. oktober 07 vore mellombels tilsett i halv stilling som dagleg leiar av fotballgruppa. Ein føresetnad for stillinga var at stillinga skulle vera sjølvfinansierande i fotballgruppa. Stillinga vert frå 1. november 07 ei fulltidsstilling og tilsett av hovudstyret med eigen instruks. Elles vilkår som tidlegare. Kvinnherad kommune sin handlingsplan Etter at Kvednabekkjen kunstgrasbane stod ferdig i 2006 har styret i IL Trio halde fast på prioriteringa frå 1994, 1998 og 1999 om fast dekke på friidrettsbana i Husnes Idrettspark. Søknad om dette vart sendt Kulturkontoret irekna tilskot for spelemidlar vart sendt ved fristen i 2006 og i år. Det er å vona at samarbeidet i høva Kvednabekkjen kan nyttast og i høve dette no høgste prioriterte tiltak for anlegg i Trio. Kursaktivitet Fotballgruppa: Leiarkurs kvinner Voss april Anne Saghaug, Ragnhild Kvandal, Hanne Larsen. Domarsamling/test før sesongen Bergen Oddvar Eikenes, Per Aksel Haugland. Motivasjonsseminar TV-aksjonen Stord og Fotballeiarkurs 2 del 1 Stavanger Svein Røyrvik. Autoriserte domar: Oddvar Eikenes -3. div, Per Jarle Haugland -5. div. Lars Røyrvik, Andras Eide, Vidar Eikeland, Vegard Svarstad Haugland og Roger Andre Eikemo aldersfastsette klassar. Symjing: Domarkurs Bergen oktober Sverre Andreasen, Arne Torget, Lise Olsen, Silje Holm. Turn: Barneidrett Stord september Anita Borgen Vågen, Merete Gjeldseng, Renate Teigen, Beate Ingvaldsen, Vilja Jonsdottir, Hatla Sveinsdottir. Volleyball: Trenarkurs Førde 31.mars 04. april Eirik Søvareid. Representasjon: Idrettsrådet i Kvinnherad, årsmøte Uskedalen 21. februar Henning Haga, medlem av rådet siste tre år og Tjerand Lunde. Kretsting fotball Bergen februar Svein Røyrvik, Jan Ove Haugland, Arild Sundsteigen. Orienteringsmøte Bergen samansette lag Svein Røyrvik. Volleyball: Krettsting Bergen 19. mai Eirik Sævareid. Revisjon av retningslinene for tilskot til alment kulturarbeid møte Uskedalen 4. september Tjerand Lunde. Sparebanken Vest sin pokal for leiar/administrativ innsats 2007 Paul Blom f Han kom til Husnes i Etter at symjehallen vart opna og IL Trio oppretta symjegruppe har han no gjennom 36 år brukt mykje avi fritida si i symjehallen i arbeidet for born og ungdom. Med B-kurs og domarkurs var han godt kvalifisert. Han var styreleiar i symjegruppa 1980/81 og medlem av styret i IL Trio og styremedlem i gruppa 1985/86. Med sitt mangeårige og gode arbeid er han ein mykje verdig kandidat. Kontakt Lagsbladet, no i sin 39. årgang, er eit svært nyttig og verdfullt tiltak for kontakten og informasjon til medlemmene og arbeidsområdet. Gjennom alle utgåvene er det ei verdfull soge. Takk til redaksjonen Atle Helland, John Inge Brendeland og Olav Sæbø for godt arbeid. Takk Det er umogoleg å måla og verdsetja dei positive ringverknadane dei frivillige organisasjonane sitt arbeid bidrar med i samfunnet både kulturelt og sosialt. Arbeidet IL Trio sine over 100 tillitsvalde og trenarar utfører kvart år særleg for born og unge, tilsvarar i alle fall 10 årsverk. Styret takkar einskildpersonar, verksemder, medlemmer, trenarar og leiarar for den store og viktige innsatsen og alle aktive for den fine måten dei representerer laget på. Tjerand Lunde Leiar IL Trio

4 4 KONTAKT Friidrettsgruppa 2007 Friidrettsgruppa hadde innandørstrening i Sunde skule måndagar ved Dagfinn Jensen og i Valen skule torsdagar ved Tjerand Lunde. Gruppa skipa til Kvinnheradsmeisterskap i hopp ut på Sunde skule Sunnhordlandsmeisterskap i hopp ut i Valen skule,. Trioløpet Opsangervatnet rundt for 18. gong , Triostafetten på Valen for 41. gong , Kvinnheradsmeisterskap for jenter og gutar , 10 seriestemner i hopp ut på Valen skule, 2 på Sunde skule og 19 i Husnes idrettspark. I Kvinnheradsmeisterskapen i hopp ut i Sunde skule vann Laila Kristin Heimstad (97) lengde, Renate Ludviksen (97) høgde, Ellinor Ersland (96) lengde, høgde, Siri Svellingen Skogseth (95) lengde, høgde, Kjerstin Brede Teigen (92) lengde, høgde, Hugne Eik Sjo (97) høgde, Knut Escher (96), Marius Torget (95) og Elend Nymark Jensen (93) lengde og høgde. I Sunnhordlandsmeisterskap i Valen skule vann Tone Tjelmeland (82) lengde, høgde, Helge Tjelmeland (84) høgde. I junior kl. vann Rune Eikemo (90) lengde og Preben Dale Heimstad (91) høgde. Terrengløp/stafett I Trioløpet Opsangervatnet rundt for 19. gong vann Wenche G. Enes (68) Rosendal TL og tok sitt fyrste napp i vandrepokalen frå Søral, Ståle Vange (73) Varaldsøy IL i år som i fjor og tok sitt andre napp i vandrepokalen frå Bygg & Fritid. I Triostafetten på Valen for 42. gong 19. mai vann Rosendal TL klassen for menn. IL Trio vann jente-, kvinne- og guteklassane med desse laga: Anette Veastad, Anne Linn Sæter Kongestøl, Ellinor Ersland, Maja Sætre Sollien, Anniken Torget og Helene Synnøve Espevik. Michell Myklebust, Kjerstin Brede Teigen, Anne Linn Sæter Kongestøl og Stine Mari Antonsen. Steffen Hjelmeland, Alexander Bolstad, Erlend Nymark Jensen, Marius Torget, Hugne Eik Sjo og Vemund Grønstøl. Trass i skadeavbrot gjennomførte Gunnar Vaage (58) 1/2 maraton i Åsane, Stavanger og Haugesund, bestetid 1,25, maraton, Stavanger 18. august og Oslo 30. september samt Rallarløptet 81 km juli på 7,45. I tillegg hadde han gode lokale løp. Steffen Hjelmeland vart nr. 2 i Åkraløpet 3,2 km 26. mai, nr. 2 i Åkrafjordløpet 11 km 2. juni, nr. 4 i Søralløpet 5,8 km 9. september og nr. 6 i Kvinnheradløpet 9,2 km 7. oktober. Han vart nr. 2 i sin klasse i 1/2 maraton i Oslo 30. september 1,23,57 og nr. 98 av 2061 startande. Banestemner: I Sunnhordlandsmeisterskapen skipa til på Bremnes juni vann Steffen Hjelmeland 1500 m, 800 m og 3000 m og Roger Hendriksen (73) høgde. I KM gutar Leikvang i Åsane juni vart Steffen nr. 2 på 3000 m, nr. 3 på 800 m. I Stordleikane august vart han nr. 2 på 600 m og vann 1500 m. I Bergensleikane september vann han 800 m og vart nr. 5 på 2000 m. Han kvalifiserte seg til Norsk ungdomsmesterskap i Kristiansand der han vart nr. 9 på 3000 m, ei svært god tid for ein på 16 år. I Kvinnheradsmeisterskapen på Husnes september med mykje regn, vann desse frå IL Trio sine øvingar slik: Hilde Elina Espevik (97) lengde og kule. Marie Solheim Sjo (96) høgde, 60 m, lengde, kule. Ellinor Ersland (96) diskos. Helene Espevik (96) 800 m. Michelle Myklebust (93) diskos, lengde, 60 m, kule, 800 m. Kjerstin Brede Teigen (92) lengde, diskos, høgde, 100 m, kule, 800 m. Marius Torget (95) høgde, diskos, 60 m, lengde, kule 800 m. Erlend Nymark Jensen (93) lengde, diskos, 60 m, høgde, kule, 800 m. Steffen Hjelmeland (91) lengde, diskos, 100 m, kule, 800 m. Preben Dale Heimstad (91) høgde. Stian Antonsen (89) lengde, diskos, 100 m, kule, høgde, 800 m. Stafett 4 x 100 m vann IL Trio jenter II, Rosendal TL gutar I og IL Friidrettsknappen 2007: Sølv over 800 poeng Jenter: Susanne B. Herskedal (97) Renate Ludvigsen (97) Laila Kristin Heimstad (97) Ellinor Ersland (96) Marie Solheim Sjo (96) Emilie Kaldestad Ersland (96) Maja Sætre Sollien (96) høgdeut 0,80 m, 810 poeng høgde ut 0,79 m, 800 poeng høgde ut 0,79 m, 800 poeng høgde ut 1,0 m, 905 poeng, lengde ut 1,90 m, 838 poeng høgde ut 0,95 m, 857 poeng høgde 1,08 m, 808 poeng høgde ut 0,92 m, 829 poeng høgde ut 0,89 m, 810 poeng Damelaget som vann Trioløpet Opsangervatnet rundt. Trio gutar II. Gunnar Helland (38) vann KM kast 5-kamp i sin klasse på Skansemyren i Bergen 13. oktober. Erlend Nymark Jensen (93) vart utteken på Hordaland sitt lag i Regionale Ungdomsleikane for Vestlandet 8. september i Haugesund og vart nr. 5 på 600 m. Friidrettens dag: IL Trio var eit av 50 lag i landet og av tre i Hordaland som fekk tilbod om å skipa til Friidrettens dag i 2001 Den vart avvikla i Husneshallen 22. april i samarbeid med lærarane ved Sunde, Undarheim, Skarveland og Valen skule for borna der. Tilskipinga har vore avvikla kvart år sidan om våren i Husneshallen der borna har fått prøva friidretten på eigne premisser i «Open myldredag» og etterpå i lagtevling. Omlag har delteke og fått premiar frå NFIF. Kretsseriane Jentene 2. div. har i år klart poeng på 30 resultat, ifjor Gutane i 2. div poeng på 40 resultat, ifjor poeng. Kvinner 2. div poeng, poeng i fjor. Menn 2. div poeng, i fjor poeng. Menn veteran 1. div. på landsbasis poeng. Berre gutane har betre resultat i år. Husnes Idrettspark Bortsett frå i samband med sumarleikane for utviklingshemma i 1999, har bana vore lite påkosta eller opprusta. Tilhøva for friidrett stettar ikkje lenger dagens krav. IL Trio har då og i kommunens anleggsplan frå 1999 prioritert fast dekke for friidrett. IL Trio har då og i år som i fjor sendt søknad til Kulturkontoret for dette. Friidrettsknappen Det dårlege sumarværet har gjort sitt til at resultata ikkje vart så gode. I år har 7 jenter og 11 gutar klart det, mot 13 og 14 i fjor. Gruppestyret Dagfinn Jensen, Reidar Jensen, Arne Torget, Roger Henriksen, Gunnar Helland og Tjerand Lunde takkar alle for god hjelp og velvilje. Tjerand Lunde, leiar i friidrettsgruppa Gutar: Sigbjørn Røssland (98) diskos 0,6, 17,48 m, 939 poeng, kule 2 7,15 m, 919 poeng, spyd 0,4, 17,51 m, 800 poeng Thomas Torget (97) høgde 1,05 m, 860 p, diskos 0,6, 14,12 m, 806 p Hugne Eik Sjo (97) høgde ut 0,90 m, 915 p, lengde ut l,72 m, 860 p Bjørnar Eikemo (96) høgde ut 0,93 m, 855 p Lasse Kristoffer Eikeland (96) høgde ut 0,90 m, 830 p, lengde ut 1,89 m, 830 p Marius Torget (95) høgde ut 1,04 m, 864 p, høgde 1,30 m, 860 p Andreas Bjørsvik (95) høgde ut 1,03 m, 856 p Erlend Nymark Jensen (93) høgde ut 1,19 m, 847 p Preben Dale Heimstad (91) høgde ut 1,31 m, 838 p Steffen Hjelmeland (91) 3000 m p, 2000 m p, 1500 m p, 800 m p Rune Eikemo (90) lengde ut 2,61 m, 800 p Gutelaget som vann Trioløpet Opsangervatnet rundt.

5 Pokal for leiar/ administrativ innsats Pokalar Paul Blom f Heilt frå han og familien kom til Husnes i 1966 har han engasjert seg i samfunnslivet. Etter at symjehallen der vart opna og IL Trio oppretta symjegruppa, har han gjennom no 36 år brukt fritida si der i arbeidet med barn og unge. Med B-kurs og domarkurs i symjing har både dei yngste som treng opplæring og dei eldre og aktive fått god instruksjon. Han var styreleiar i symjegruppa 1980/81 og medlem av styret i IL Trio, styremedlem i gruppa 1985/86. Styret i IL Trio meiner at Paul Blom med sitt mangeårige og gode arbeid i symjegruppa er ein mykje verdig kandidat. Pokal for idrettsleg innsats Heilt sidan starten i vår, har dette laget vist fotball på eit nivå som ikkje noko lag i IL Trio tidlegare har gjort. Me såg tendensen i mot Brann i 1. runde i NM. Sjølv om det naturleg nok tapte 5-0 mot årets norske seriemeister, fekk me sjå teknikk, samspel, kampvilje og innsats som heldt seg resten av sesongen. Det var såleis gledelg og rettkome at laget vann sin avd. i 3. div. i år. I kampane om opprykk mot Nest-Sotra vart det tap 5-3 og 1-2 heime. Men spelet var bra av Trio og med gledde oss for god underhaldning og spenning. Styret i IL Trio meiner at A- laget i fotball 2007 bør få kvar sin pokal for idrettsleg innsats 2007 med fylgjande 26 spelarar, trenarar Tjerand Lunde sin vandrepokal for beste idrettsprestasjon Steffen Hjelmeland (91) har hatt ein mykje god sesong. Han vart Sunnhordlandsmeister på 1500 m, 800 m og 3000 m. I KM på Leikvang i Åsane og vart han nr. to på 3000 m, nr 3 på 800 m. I Stordleikane vann han 1500 m og Bergenslekene 800 m. Han kvalifiserte seg til Norsk ungdomsmesterskap på 3000 m og vart nr. 9 i sin klasse 24. august i eit stort og godt heat i Kristiansand. Han vart nr. 3 i Trioløpet og nr. 4 i Søralløpet, nr. 6 i Kvinnheradsløpet og fullførte i Oslo 30. september 1/2 maraton med tida , 2. plass i klassen, nr. 98 av For sine mange A-laget i fotball 2007, vinnar av 3. divisjon avd. 14 for menn og støtteapparat: Inge Tungesvik, Gisle Oddvar Eide, Fridrik Røssland Agustsson, Jim Are Hansen, Jan Karsten Sjo, Johannes Hjelmeland, Kåre Andre Fredlund, Trond Inge Haugland, Erik Steinsbø, Roger Røssland, Bjørn Tore Myrvold, Trond Thorsen, Alexander Ekeland, Gaute Skogtun, Johnny Furdal, Mats Paulsen, Erling Hansen, Rolf Vidar Hansen, Henrik Røssland, Ronny Hamre, Håvard Pedersen, Raymond Pedersen, Erik Musland, Kjell Krister Stråbø, Christian Sudnsteigen, Kjartan Thoresen, Agust Hauksson, Krisstinn Atlason, Kjell Tungesvik, Jan Arne Røssland, Arild Sundsteigen og Ronny Røssland. gode løp får han Tjerand Lunde sin vandrepokal for beste idrettsprestasjon i IL Trio Heilt sidan 1980 har pokalane frå Sparebanken Vest vore utdelt på IL Trio sitt årsmøte. Årsmøte no vert sundag kl Vonar dette høver. Sparebanken Vest sin pokal for leiar- eller administrativ innsats: 1980: Nils Eknes 1981: Sigbjørn Malmin 1982: Odd Bakkebø 1983: Otto Kolås 1984: Arne Kaldestad 1985: Rikard Pedersen 1986: Liv Kolås 1987: Odd Saltnes 1988: Grete Henriksen 1989: Arne Bjørnsen 1967 M. Sundsteigen 1968 H. Haga 1969 N. J. Tungesvik 1970 B. Tungesvik 1971 B. Grønstøl 1972 H. Haga 1974 A. Melkersen 1975 O. Olderkjær 1976 S. Røyrvik 1977 S. Røyrvik 1978 T. O. Gundersen 1990: Torhild Bøe 1991: Atle Helland Atle Thoresen 1992: Rigmor Bjørnsen 1993: Kurt Haugland 1994: Ingrid Helland 1995: Henning Haga 1996: Agnar Olsen 1997: Kari Sandvik Røssland 1998: Otto Blokkhus 1980 O. Sæbø 1981 S. Røyrvik 1982 K. I. Haugland 1983 J. B. Ingvaldsen 1984 A. Røyrvik 1985 O. Olsen 1986 O. Kolaas 1987 Ø. Solheim 1988 J. I. Brendeland 1989 I. Helland 1990 B. Heimvik 1999: Anita Borgen Hege Sund 2000: Svein Røyrvik 2001: Hilde Karin Haugland 2002: Per Henrik Opdal 2003: Ola Lillesand 2004: Einar Oppedal 2005: Einar Opdal 2006: Oddmund Røssland Sparebanken Vest som pokal for idrettsleg innsats: 1980: Per Rune Eknes symjing 1981: Alf Magne Foss symjing 1982: Tjerand Lunde jr. friidrett 1983: Lars Åke Andersen friidrett 1984 Gøran Moen friidrett 1985: 3.divisjon damer volleyball 1986: May - Elise Spidsø symjing 1987: Håvard Lunde friidrett 1988: Jentelaget volleyball 1989: Heine Helland friidrett 1990: Damelaget fotball 1991: 1.divisjon damer volleyball 1992: Øystein Hitland friidrett 1993: 2.divisjon herrar volleyball 1994: Bjørg Eli Djuvsland volleyball 1995: Renate Kaldestad friidrett Sigbjørn Malmin sin pokal, frå 2006 Tjerand Lunde sin pokal for beste idrettsprestasjon Dette er ein vandrepokal som vert tildelt for det som vert vurdert som årets beste idrettsprestasjon i IL Trio. Styret i Trio avgjer. 1976: Arne K. Holm symjing 1977: Smågutelaget fotball 1978: A - laget fotball 1979: A - laget fotball 1980: Per Rune Eknes symjing 1981: Alf Magne Foss symjing 1982: Tjerand Lunde jr. friidrett 1983: Lars Åke Andersen friidrett 1984: Lars Åke Andersen friidrett 1985: 3.divisjon damer volleyball 1986 Gøran Moen friidrett 1987: Håvard Lunde friidrett 1988: Jentelaget volleyball 1989: Heine Helland friidrett 1990: 2.divisjon damer volleyball 1991: 1.divisjon damer volleyball 1996: Ove Lindekleiv friidrett 1997: Eydis Dalen volleyball 1998: Volleyballlaget g. 17 år volleyball 1999: Juniorlaget i fotball fotball 2000: Håvard Røssland friidrett 2001: Kenneth Røssland fotball og friidrett 2002: Torstein Kjerpeset fotball 2003: Eivind Opdal volleyball 2004: Kristin Sundsteigen friidrett 2005: Camilla Øvsteø friidrett 2006: Gunnar Våge friidrett 1992: Øystein Hitland friidrett 1993: 2.divisjon herrar volleyball 1994: Bjørg Eli Djuvsland volleyball 1995: Renate Kaldestad friidrett 1996: Ove Lindekleiv friidrett 1997: Renate Kaldestad friidrett 1998: Volleyballlaget gutar 17 år volleyball 1999: Ove Lindekleiv friidrett 2000: Håvard Røssland friidrett 2001: Ove Lindekleiv friidrett 2002: Ove Lindekleiv friidrett 2003: Eivind Opdal volleyball 2004: Kristin Sundsteigen friidrett 2005: Camilla Øvstebø friidrett 2006: Gunnar Våge friidrett 2007: Steffen Hjelmeland friidrett Nils Eknes sin pokal Pokalen vert delt ut av styret i fotballgruppa til spelarar eller trenarar som har gjort seg fortent til ei særleg utmerking J. Kambe 1992 T. Lunde 1993 K. M. Eide 1994 Knut Prestnes 1995 Ingeborg Nissestad 1996 Håkon Ekeland 1997 Alf Hugo Hansen 1998 Anette Haugsdal 2006 Oddmund Røssland 2007 Terje Kolaas

6 6 KONTAKT Brannkampen i bilete Husnes - REKNESKAP Telefon E-post: Postboks 64, 5480 Husnes Rekneskapsteneste: Rekneskapsføring. Fakturering og lønn. Årsavslutning og likningspapir Rådgjeving: Likviditet- og driftsbudsjett. Bedriftsetablering - selskapsform. Kurs og opplæring. Skatterådgjeving 5454 Sæbøvik - tlf Kvadraten, Husnes - Tlf Transportkompaniet Vevik AS 5460 Husnes - telefon I AKSEN midt på HUSNES Torghuset, tlf

7 ARKITEKTSERVICE Arkitekt npa/nito Arne Hjelmeland PB 299, 5480 Husnes Telefon: / Reguleringsplaner og byggeplaner 5460 Husnes Telefon: Husnes Telefon: Sande & Far AS GRAFISK PRODUKSJON Lonabrotet, Husnes Tlf Tlf Produsent og leverandør av: Livbåtar Daviter Kraner Fendere Pumper Husnes Sport Torghuset, Husnes Telefon: Husnes Røyr Boks Husnes Telefon Bogsnes Næringspark 5460 Husnes Telefon: TRENINGSENTERET HUSNES BUTIKKSENTER OPE KVAR DAG TELEFON: Hald deg oppdatert! - nettstaden for lokal informasjon Vakttelefon: Bilutleie Bilberging Understellsbehandling Tysse tilhengere Salg og utleie Telefon: Uskedalen Frodes Fargehandel I Aksen midt på Husnes - Telefon: Telefon: Telefax: Husnes Hotel, 5460 Husnes E-post: Din lokale trykksakleverandør Husnes Trykk Rustene 21, 5460 Husnes Tlf.: Tannlege Kjell og Leif Henrik Borge Olsen Husnes Butikksenter Tlf Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen!

8 8 KONTAKT Tre i Trio : Edvard Birkenes, Berit Birkelund, Birger Grønstøl 1978: Liv Kolås, Marit Tjoflåt, Nils Skogseth 1979: Haldis Røssland, Richard Pedersen, Agnar Melkersen 1980: Olav Sæbø, Kurt Haugland, Gudrun Barstad 1981: Lene Lagesen, Alf Holm, Otto Blokhus 1982: Odd Bakkebø, Svein Røyrvik, Torhild Bøe 1983: Grete Henriksen, Bjørg Kaldestad, Synnøve Kronstad 1984: Grete Eknes, Arne Torget, Lars Werner Solheim 1985: Arne Bjørnsen, Atle Helland, Atle Thoresen 1986: Henning Haga, Odd Saltnes, Merete Skaråsen 1987: Nils Eknes, Sigurd Spidsø, Rune Kyrkjebø 1988: Helge Martin Dahle, Anne Solheim, Bjørn Heimvik 1989: Rigmor Bjørnsen, Leif Thuland, Sigbjørn Malmin 1990: Ingrid Helland, May-Elise Spidsø, Otto Kolås 1991: Tore Olderkjær, Hildegunn Håland, Magnar Sundsteigen 1992: Arne Kaldestad, Age Vik, Kjersti Svarstad 1993: Jan B. Ingvaldsen, Ove Lindekleiv, Astrid Brendeland 1994: Hilde Karin Haugland, Harald Larsen, Synnøve Solbakken 1995: Håkon Ekeland, Ove Johansen, Torunn Thorsen 1996: Egil Holthe, Bjørn Kjerpeseth, Solveig og Gro Rørvik 1997: Anne Kari Enes, Johan Kambe, Dagfinn Jensen 1998: Hege Sund, Anita Borgen, Håvard Røssland 1999: Asbjørn Skår, Bente Anita Opsanger Einar Oppedal 2000: Målfrid Gjuvsland, Eivind Nissestad, Magnus Hitland 2001: Øystein Ersland Anita Oppedal Knut Digranes 2002: Tjerand Lunde Liv Jorunn Mølster Bård Blom 2003: Aud Berit og Kjell Magnar Eide Bjørg Eli Djuvsland 2004: Paul Blom Karin O. Harsvik Weronika Strømsnes 2005: Oddmund Røssland Rita Johansen Jan Olav Eikeland 2006: Merete Lillesand Eirik Sævareid Knut Røyrvik Tone ei sporty dame Ja, det skulle vera god dekning for denne påstanden. Når ein høyrer kva Tone Lillesletten bedriver dagane med, kan ein lett føla seg sjølv som ein slappfisk. Som vollyballtrenar, jobb på Trim-X og hund å lufta, kan ein trygt sei at her har me ei aktiv og sprek dame som held seg i form. Eg likar å vere i fysisk aktivitet, seier ho, nærast ein livsstil. Det skapar overskudd og energi. Tone er oppvaksen på Hunses, men bur no på Sunde med sambuar, barn, hund og hest. Alle ungane; Helene (18). Marthe (13) og Sander (11) er alle aktive på ulikt vis. Helene mest med vollyball, Marthe med hest og Sander med fotball. Her er ingen fritidsproblem. Sjølv om det har gått litt opp og ned har vollyballen alltid stått sterkt i Trio, og Tone trekk fram Sibjørn Malmin som ein av pionerane i så måte. Ho spelte sjølv vollyball i alderbestemte klassar før ho reiste eitt år til USA som high school utvekslingsstudent.etter at ho kom heimatt vart det imidlertid fotballen som tok mest tida og ho spelte fleire år på damelaget. Men kvifor har det så igjen blitt vollyball med deg, vil bladfykjen vita? Jo, den forklaringa er så enkel at det har med å følgja opp det barna mine driv på med, og nemner Helene som er med på Eli og Ørjan Eli og Ørjan frå ferien sin i Thailand. Og det handlar om idrettslege aktivitetstilbod for dei heilt unge innafor fotball og turnleik. «Det var eit heilt bevisst val av oss å engasjera oss i idrettslege aktivitetar for våre eigne barn», seier dei båe i kor. Utgangspunktet var altså litt egoistisk, men at fleire får nytta av dette arbeidet er jo berre kjempefint, synest dei. både 19 års- og damelaget. Tone har dei siste 3 åra site i vollyballstyret i klubben, og i år er ho trenar både for 19-års laget og damelaget som har fellestreningar. Tone ber meg understreke at ho ikke lengre er aktiv spelar sjølv. Sesongstarten for damelaget har vore svært god og me har vunne dei første 2 kampane våre. Damelaget rykte ned ein devisjon i fjor til 3.divisjon, men har som mål alt i år å koma attende til 2. divisjon. Og det ser jo bra ut. Damelaget er med i løpande serie, medan 19 års-laget deltek på særskilde seriehelger. Sjølv om iniervjuobjektet vårt synest å ha det travelt, virkar ho på ingen måte stressa, snarare avslappa og med eit smilande andlet. Variert fysisk aktivitet blir ein ikkje trøtt av, snarare gir trim og idrett ekstra fysisk og psykisk energi, seier ho. Og ho kan gjerne anbefale det. I tillegg til å halde seg i god Dei ser nesten litt brydd ut, ekteparet Eli og Ørjan Normann, når bladfykjen dukkar opp for eit intervju. «Kva har me gjort for å kome med i denne eksklusive spalta», spør dei undrande. Til det er å sei at dei er valgt ut av styret i Trio, og som lesaren vil finne ut av ved å lesa resten av dette intervjuet, er det heilt fortjent. Eli og Ørjan har ikkje saman så veldig lang fartstid i klubben, men det dei har fått til og skapt i klubben dei siste åra er svært intressant og kreativt. Og som fleire bør få høyre om og bli inspirert av. Og ungane deira det er snakk om er Marie på 7 år og Daniel på 5 år. Marie er svært aktiv og er med i turnleik, handball, dans og barnekor. Daniel konsenterer seg førebels om miniputt fotball. Ørjan har mest å gjera med fotballarbeidet, medan Eli er med både i fotball og turn. Det er ein bevisst filosofi slik me spesielt har fysisk form, får ein spesielt gjennom lagidrettar også mykje sosialt positivt på kjøpet. Dette er viktig for alle, men kanskje spesielt for dei unge i ein ofte vanskeleg og krevjande aldersperiode. Og kanskje har du sett henne på jobben på Trim-X, ei alltid smilande og hyggeleg dame som du like godt kan møte i butikken, som resepsjonist og som instruktør. Ja, eg kan vel brukast som ei potet, smiler ho. Ho likar seg på jobben for her kan å få i påse og drive fotballaktivitetane, seier dei. Reglane er slik at det er obligatorisk at miniputtane har ein foresett med på treningane; mor, far eller søsken og liknande. Dette har mange føremoner: før det første blir det mange til å vere med å hjelpe til på trening og kamp, det avlastar hovdtrenar, men det skapar også interesse og miljø for både stor og små. Ut av dette kjem igjen forskjellige positive ringverknader som ein har nytte av no og sikkert også i framtida. Det har vore alt for mykje slik at foreldre og klubb overlet ansvaret til nokre få, som dermed føler seg åleine og kan gå snart trøtt å lei. Denne nye måten å jobbe på er både kjekt og energigivande. Dei meiner at ved å organisere lagsarbeidet på denne måten kan dei skape ein organisasjon som på sikt er sjølvrekruterande på folk som kan ta eit tak, og som etter kvart vil skapa både miljømessige og sportslege resultat. Og hermed er ideen og den enkle filosofien lansert. Men kven er eigentleg Eli og Ørjan? Ørjan skulle vere kjent som ein tidlegare drivande og enerigisk fotballspelar på Trio sitt A-lag. Men det er nokre kilo sidan no. Seinare har han vore hjelpetrenar på A-laget til Trio, trenar for juniorlaget og også vore hovudtrenar for A-laget til Rosendal/ Uskeldalen i tre sesongar. Han har sitt arbeid som fagforreningsleiar på Søral. sekk: Nemleg kombinere jobben med å vere sosial og sjølv halde seg i fin form. Var det ikkje ein livsstil med kalla det? Og til slutt spør bladfykjen kva ho trur om vollyballen i Trio framover? Nett no trur eg me er på veg oppover igjen, men det trengs framleis fleire folk til å ta eit tak. Vollyballen har i mange år stått sterkt i bygdene her, og det bør den også gjere i framtida. Og Kontakt ønskjer lukke til. Eli er oppvaksen i Omvikedalen, men er no Husnesbu så god som nokon. Ho har mange år bak seg som fotballspelar på Rosendal sine ulike jentelag, og sogar 1 sesong på damelaget. Ho arbeider til dagleg i merkantilavdelinga til barnevern og PPT tenesta på Husnes. Og Eli og Ørjan har busett seg på Husnes der dei trivst godt. Dette viser seg også å vere eit bevisst val med bakgrunn i at det dermed vert sykle- og gangavstand for store og små til arbeid, skule, fritidsaktivitetar og ymse servicetilbud. Me ønskjer å vera ein aktiv familie, og då treng me ikkje vere avhengig av bilen heile tida, seier dei. Ikkje minst gjeld dette barna som etter kvart kan ta ansvar for denne transporten sjølv, og ikkje heile tida vert avhengig av foreldra til køyring hit og dit. Det ligg i korta at dette ekteparet kan Trio få mykje glede av i åra som kjem. Måtte klubben legge forholda godt til rette slik at alle blir nøgd og ikkje går trøtt. Ideen om korleis ein kan organisere og drive barneidrett på er enkel og knakande god, og som kanskje Trio kan utvikle og sette inn i eit større system. Hermed er ideen lanser og Kontakt ønskjer lukke til. OLS

9 Trond-Inge Haugland fotballtalentet frå Handeland Som 19-åring fekk han tilbod om profesjonell fotball i Flora Tallinn. Trond-Inge var då fast mann i midtforsvaret til Trio som den gongen spelte i 3. divisjon. Det vart ein brå overgang for Handelands-guten frå 5. divisjonsfotball til toppfotball med Estlands beste lag. Men så var då også Trond-Inge overmogen for større oppgåver på fotballbanen. Ein tidlegare medspelar fortel at på Trio kunne han berre kosa seg i midtforsvaret og på ein enkel måte løysa oppgåvene sine. Ein og annan gongen fekk han lyst til å laga eit mål, og då jogga han over banen og gjorde det og. Det var på Handeland eg begynte å spela fotball. Her spelte me i hagar og grusgangar. Men eg var ikkje så gammal før pappa drog meg med til Valebanen. Og faren kjenner alle som har hatt med fotball å gjera i Trio. Kurt spelte fotball for Trio på 50-talet, han tilførte Trio-fotballen ein ny dimensjon med hurtighet og teknikk som ein ikkje hadde sett her på bygdene. Kurt var seinare trenar for A-laget og har hatt alle mogelege verv i ungdomsavdelingen. Nemnast må også syskena til Trond-Inge: Jan-Ove, Kjell-Tore og Hilde-Karin som alle har vore eller er aktive i Trio. Som i alle slike engasjerte familiar er me nokså sikre på at det står ei kvinne bak, me tenkjer på Tora som har gjort sin del i det stille. Trond-Inge gjekk gradene i Trio frå miniputt til han som 16-åring debuterte på A-laget. Sjølvsagt var han fast på kretslaget og vart slik tidleg lagt merke til. Men korleis kunne det gå til at du som 5. divisjonsspelar kunne få eit tilbod frå Flora Tallinn? Eigentleg var ikkje agentane på utkikk etter meg, men etter kampen var det meg dei ville ha tak i. At ein kjenning frå Stord fekk samme tilbodet gjorde valet enklare, men det betydde også mykje at Teitur Thordarson var trenar. Eg spelte to sesongar i Estland og fekk oppleva å bli seriemeister like mange gonger. Neste stopp i karrieren var Ionikos i Aten. Det var ein stor overgang frå Teitur sitt strenge regime til å møta eit heilt anna folkeslag og ein annan treningskultur. Treningsiveren var ikkje så stor, her gjaldt det å ta det med ro. Adrenalinet begynte ikkje å koka før dei kom seg bak rattet i eigne bilar. Korleis kunne du halda ut i fire år med så mykje framandt? Nokre av spelarane i klubben kom frå andre europeiske land, så me var fleire i samme situasjon. Me vart etterkvart godt kjende med kvarandre. Dessutan var Pål Christian Alsaker frå Stord her også, og det hjelpte godt på å få snakka norsk innimellom og bli skikkeleg forstått. Ungguten frå Handeland fann seg godt til rette i storbyen, budde greitt og hadde rikeleg å gjera i fritida. Det handla om å ta vare på seg sjølv. Me trente to gonger om dagen. Mange dagar kunne det bli frykteleg varmt, då trente me om morgonen og seint om kvelden. Det sportslege resultatet var blanda. Den første sesongen kom me til cup-finalen og fekk delta i UEFA-cupen. Det var ei stor oppleving. Dei neste sesongane vart ein kamp for å overleva i eliteserien. Trenarar kom og gjekk. Klubbpresidenten hadde all makt og tok kjappe avgjerder. Eg hugsar eit av dei første møta med klubben der me deltok på ein fin middag. Eg og kameraten frå Stord bestilte oss cola, det var me åleine om. Plutseleg vart det heilt stille, og så fekk me oss ein skikkeleg overhaling om kor gale det var å drikka cola. Men alt anna kunne me berre ta til oss. Neste stopp Vålerenga. Var overgangen stor då eg reiste utanlands, var den ikkje mindre då eg vende heim til Norge. Den tekniske og individuelle fotballen i Hellas vart bytta ut med system og kondisjonstrening. Etter ein kort tur innom Pors, kom Handelands-karen heim til Trio. Dei sportslege utfordringane har ikkje vore så store, men du verda så gøy det var å møta Brann i sommar med 2810 tilskodarar på tribunen. Trond-Inge er ein av desse som veks med oppgåvene, i cup-kampen mot Brann fekk me sjå kapasiteten hans, her var han fullt på høgde med fleire av Brannspelarane. Så spørst det om guten med den gode pasningsfoten går for ein ny sesong med Trio. Det seiest at Trond-Inge er ein snill gut som kjenner på at han skulle vore meir heime med familien og stelt med tvillingane Adrian og Emil. Det vert ei vanskeleg avveging når Trio og Trio-publikummet også til neste år ønskjer å sjå hurtigtoget frå Handeland. ji Åremål 90 år: Monrad Røyrvik, 26/6 85 år: Emmy Kleppe, 24/9 80 år: William Saghaug, 18/5 Fridjof Ekeland, 25/10 Erling Løseth, 14/12 75 år: Hagbart Thrsen, 29/1 Rickard Pedersen, 5/2 Otto Blokkhus, 19/8 Haldor Helland, 5/11 Edvin Kjærland, 11/11 70 år: Svein T. Sunde, 24/1 Dagmar Hjelmeland, 31/1 Johannes Opsanger, 3/4 Einar Mikkelsen, 13/4 Asgeir Rusten, 11/12 Leif Thuland, 18/12 60 år: Oddleiv Solli, 15/1 Johan Inge Brendeland, 10/2 Jan B. Ingvaldsen, 21/3 Nils Asbjørn Ersland, 22/7 Nils Tungesvik, 28/7 Åke Tormod Andersen, 14/11 Ingunn Vannes, 20/11 Astrid Brendeland, 9/12 50 år: Kjell Einar Thorkildsen, 9/3 Synnøve Solbakken, 11/5 Roy Ove Thomsen, 21/5 Reidar Jensen, 23/5 Toralv Lura, 11/7 Irene Skjerven Røssland, 9/8 Arild Inge Sundsteigen, 23/11 Lars Werner Solheim, 13/12 Me takkar dei alle for arbeid og innsats i laget vårt og ynskjer dei til lukke med åremålet. Minneord Haktor Grønningen 23/ /3-07 Død etter lengre tid sjukdom. Han var med i finaniseringsnemda for Triohuset. Ein ivrig dugnads mann og fleire år revisor i Trio. Reidar Bernt Thomsen 17/ /07-07 Død etter lengre tid sjukdom. Han var særleg intressert i fotballen og var i fleire år oppmann for A-laget. Gaute Helland 3/ /9-07 Han vaks opp på Valen og var ein allsidig idrettsgut og var med på alle dei tilboda laget hadde. Hans største idrettsprestasjon i si tid i Trio var då han vart nr. 3 i NM jr. i hopp ut. i Rosendal 11/3-84 og sette ny lagsrekord på 1,58 meter Me minnes dei både som gode vener og aktive medlemar i si tid i IL Trio. Fred over deira minne.

10 10 Turn Så var tida komen sesongen 2007 er over, og vi kan ikkje seia anna enn at vi er storfornøgd med innsatsen! Vi hadde i vår 5 parti, og i haust 6 parti, fordelt på Sunde, Valen og Husnes. I alt har mellom born i alderen 3 12 år rulla, hoppa, sprunge, sunge, dansa og leika. Det er full fart på kvar ei trening, og kun blide andlete å sjå. Vi er stolt over å kunna tilby dei minste i bygdene våre eit godt og allsidig tilbod med flinke instruktørar. Instruktørane våre har i år hatt høve til å kursa seg. I vår hadde vi aktiveitetsdsag for alle borna. Vi hadde instruktørar frå kretsen på besøk, som gav oss rikelig med idéar og tips. I tillegg hadde vi besøk av Erlend Abelsen frå Husnes som gav oss ein fantastisk trampett oppvisning! I haust reiste ein gjeng til Stord og fekk kursa seg. Dette gjev impulsar til vidare satsning. Tusen takk for innsatsen til instruktørane, styret, og sist men ikkje minst dei kjekke utøvarane våre! Turngruppa, Merete Lillesand Trio turn 5 6 år, Husnes Idrettsleik Sunde 6 8 år No i haust har vi hatt 11 kjekke ungar med på turn. Nokon har foreldre med, andre ikkje. Dette er valgfritt. Vi har har leika litt med ball, trent på balanse og leika mykje. Og selvfølgeleg har vi tarzan-løype (hinderløype).vi har og hatt ein aktivitetstime ute. Då gjekk vi til «Trollbrua» og leika gjømsel i skogen. Det var noko både store og små syntest var gøy og spennande. Vi prøver å variere litt, og legg vekt på at dette skal vere moro. No gler vi oss til juleavslutninga sånn at vi får vist oss fram litt Mvh. Christin og Elin I år har vi hatt med 16 kjekke gutar og jenter i alderen 6-8 år. Dei har vist god innsats og godt humør i heile haust.i år er det barn frå Sunde og Husnes som er i lag. På idrettsleik er det det viktigaste at det kjekt å delta. Målet er å vere innom ulike idrettar, samt vanleg gymsalaktiviteter. Vi har hatt aktivitetar som friidrett, fotball, innebandy, basketball, handball og kanonball. Det gir variasjon og ulike utfordringar for barna som er i den «motoriske gullalder». I alderen 6 10 år har dei lettast for å utvikla motorikken sin. Det er difor ei viktig tid i livet for å vera aktiv med variasjon og glede. Takkar og foreldre som har hjulpet til med rydding i gymsalen. Turngruppa 4 5 år, Valen Fra venstre: Aurora Holmedal, Hanna H. Rød, Ime Teigen, Tuva Gjuvsland, Isak R. Mo, Emma S. Meling, Madel Bruntveit, Silja Ekeland og Eydis L. Skaar. Turn Husnes 9 12 år KONTAKT Turngruppa 3 5 år, (beste) foreldre og barn (Husnes) Kvar onsdag er ca. 25 born i alderen 9 12 år samla til 1,5 times trening. Vi er både gutar og jenter. Vi deler øktene i to. Den eine stunda dansar vi, og den andre stunda vel turnarane Dei som og går på den gruppa men mangla på bilde er: Ådne Bruvik, Håvard Bruvik, Adrian Th. Smith, Erlend Nissestad, Anders Olai Fjellandsbø og Helene V. Eikenes. sjølv aktivitet, t.d ulike ballspel. Vi har det kjempegøy, og drøymer om å reisa på turnstevne til våren... Helsing trenarane Merete Gjelseng og Renate Teigen. Barneidrett 6 8 år, Valen Vi er ein gjeng på 18 barn som treffest kvar mandag i gymsalen på Valen skule fra kl Vi bruker å byrja timen med møtast i ein ring der vi pratar litt og har navneopprop. I timane våre har vi mest fokus på leik.vi bruker å ha forskjellige songleiker, beveger oss etter musikk, hopper, hinker, klatrer og springer masse. Og vi bruker siste del av timen på forskjellige øvelser med apparatene.til slutt avslutter vi med lett uttøying og hadesong. Dette partiet starta opp i januar i år og instruktøren då var Hildegunn Håland og med seg som hjelper var Karin Harsvik og Anita Borgen Vågen. Partiet hadde ca 15 barn som fekk prøve seg med allsidig gymleiker. Aktivitetane har bestått av, fotball, turløype, svømming, fotball, friidrett og ulike leiker i sal. Det som var svært så populert var timer i svømmebassenget. Barna fekk reisa til Stord på aktivitesdag som var ein flott avsluttning for sesongen. Denne høsten har barna fått prøve seg i fotball, friidrett, turn, leik med ulike apparater i sal, leik etter musikk slik at ein får inn rytmisk rørsle. Målet med barneidrett er at barna får «smake» litt på ulike idrettsgrener. Kvar time har me avsluttet med trening på trampett der me har øvt inn spretthopp og salto som me skal vise fram på juleoppvisning. Gruppa har bestått av 11 kjekke med god blanding av jenter og gutar. Helsing Anita Borgen Vågen.

11 Ein sesong med oppturar og nedturar Styret i IL Trio Volleyball har sesongen bestått av følgande personar: Eirik Sævareid (leiar), Tone Lillesletten, Javier Araya, Øystein Lie Sundal, Ragnhild K. Thorkildsen og Einar Opdal. Det har vore avholdt styremøter i snitt annakvar månad gjennom året. Styret har koordinert den sportslige aktiviteten i gruppa, forsøkt å skaffe gruppa inntekter, og prøvd å utvikla volleyballgruppa vidare. Ambisjonen er å bygge opp eit tilbod til alle alderstrinn, samt at både junior- og seniorlaga skal markera seg med gode sportslege resultat i Hordaland. Sportsleg har dette vore ein middels sesong. Den beste prestasjonen stod nok herrelaget i 2. divisjon for, som med sin 5. plass sikra fornya kontrakt i divisjonen. Damelaget måtte dessverre ta vegen ned i 3. divisjon, men kanskje er det fornuftig å få byggja opp laget med ein sesong der ein vil kunne kjempa om seier i dei fleste kampane. Som dei fleste andre idrettsgrupper i lokalmiljøet er det hardt arbeid med å skaffa tilstrekkelige inntekter. Volleyballgruppa har ein trygg økonomi utan gjeld, men ein har halde pengebruken på eit forsiktig nivå det siste året. Laget har i perioden ikkje hatt automatinntekter, då den lokale automatformidlaren ikkje har hatt automaten laget hadde løyve til i drift sidan august divisjon herrer Laget var nyopprykka i 2. divisjon etter sesongen Målet før sesongen var då naturlig nok å halde plassen i divisjonen, noko ein til slutt klarte ved å bli nummer fem av åtte lag. Spelesystemet i 2. - og 3. divisjon i Hordaland består av «tradisjonelt» seriespel, i tillegg vert det spelt to «rankingturneringar» som tel i sluttstillinga i tillegg til seriespelet. Herrelaget kom på 5. plass i begge dei to rankingturneringane, og då ein til slutt og kom på 5. plass i seriespelet var kontrakten i 2. divisjon sikra og for komande sesong. Med spelarmateriellet ein har må ein kunna sei seg godt nøgd med sesongen. På sitt beste har laget spelt veldig bra kampar, men med ein spelarstall som i utgangspunktet er noko tynn, blir ein sårbar for skader og spelarar som jobbar skift og av den grunn ikkje kan vera med på alle Blide jenter på Trio sitt U19-lag kampane. Ei stor utfordring for laget framover er å få opp nye og unge spelarar som kan vera med framover. Roger A. Nundal har fungert som spelande trenar mesteparten av sesongen. 2. divisjon damer Damelaget endte dessverre sist på rankinga i 2. divisjon sesongen , og må dermed spela i 3. divisjon komande sesong. Laget har trena saman med U19-laget, og har dermed som regel vore ei bra gruppe på trening. I begynnelsen av sesongen hadde ein marginane mot seg i nokre kampar, men sesongen sett under ett gav nok sluttplasseringa eit riktig bilde av sesongen. Dei spelarane som har vore med lenge har teke bra tak gjennom heile sesongen, og nokre av dei unge har og vist ei bra utvikling. Men som for 19-årslaget har nok og damelaget vore noko prega av at einskildspelarar har prioritert andre ting framfor volleyball i periodar. Trenarløysinga har nok heller ikkje vore optimal, då laget har vorte trent av spelar frå herrelaget, og då laga trenar samtidig vert det ikkje full konsentrasjon som både spelar og trenar. Eirik Sævareid har vore trenar mesteparten av sesongen. Gutar U16 Gutelaget deltok i tre av fire serieturneringar. Laget har spelt i 2.divisjon i sin årsklasse i Hordaland, og har gjort ein god figur. Treningsframmøte har nok vore noko varierande, men det er heilt klart at laget har spelarar som har stort potensiale. Utfordringa blir også her å få eit jevnt og stabilt treningsframmøte. Trenar for laget har vore Javier Araya. Jenter U16 Dette var andre sesongen desse jentene spelte saman. Laget var med på alle seriehelgane samt kretsmesterskapet. Laget har spelt i 2.divisjon heile sesongen, og har markert seg bra her. Ein har spelt jevnt med dei fleste laga, og med litt meir marginar på si side ville ein kunne kjempa heilt i toppen. Det har vore ei utfordring å finna trenar til fleire av juniorlaga, ein av årsakene til dette er treningstider Herrelaget jublar etter seieren som sikra fornya kontrakt i 2.divisjon. Nina Kaldestad konsentrert i kamp. på tidlig ettermiddagstid. Nina Kaldestad og Nathalie Sandal fekk og spela nokre kampar for damelaget; begge desse stilte sporty opp då damelaget mangla spelarar til den siste rankingturneringa grunna skader og sjukdom. Jentene på U16-laget blir for gamle til å spela i same årsklassen komande sesong. Ein må då vurdera om ein skal ha eit lag i U17-klassen komande sesong, i tillegg vil nok fleira av jentene ta vera med i U19-klassen. Mange av spelarane har tatt store steg denne sesongen, og med god trening framover vil ein nok kunna få sjå gode resultat frå desse jentene dei komande sesongane. Øystein Lie Sundal har trent laget mesteparten av sesongen, utanom har spelarar frå herrelaget bytta på å ha treningane. Jenter U19 Laget har gjennom sesongen jevnt over lege i toppen av 1.divisjon i Hordaland i årsklassen. Laget vart med knapp margin nummer tre samanlaget, etter plasseringar mellom 3. og 5. plass i serieturneringane. Laget stilte ikkje opp i Kretsmesterskapet. Plasseringsmessig er det bra å vera blant dei tre fire beste i Hordaland, likevel er det nok liten tvil om at laget ikkje har fått ut sitt potensiale. Spesielt nokre av dei yngste spelarane har hatt bra treningsframmøte, og har har hatt ei bra sportslig utvikling i løpet av året som har gått. Men for laget som heilhet har nok i stor grad ting som russefeiring, jobbing og anna blitt prioritert framfor volleyball, noko som utvilsomt har prega den sportsliga utviklinga denne sesongen. Nokre av spelarane spelte no sin siste sesong i denne årsklassen, men dei som er igjen vil forhåpentligvis utgjera eit bra lag i denne årsklassen saman med nokre av spelarane som spelte i U16-klassen denne sesongen. Trenar for laget har vore Eirik Sævareid. Gutar U19 Laget har hatt ei stamme på 7 8 spelarar, og har deltatt på alle seriehelgane og i Kretsmesterskapet. Konkurransen i Gutar U19 klassen er tøff, og laget klarte ikkje å hevda seg heilt i toppen. Laget består i stor grad av ein kameratgjeng som har det gøy saman, og med litt meir satsing hadde nok spelarane kunne kjempa ennå høgare på tabellen. Dei fleste på laget held junioralder også komande sesong, så dersom ein ønsker å satsa vil ein kunna ha tilnærma same laget også sesongen Spelarane har trent saman med herrelaget. Arrangement av kretsmesterskap februar 2007 Volleyballgruppa stod som arrangør av kretsmesterskapet for 16- og 19 årsklassane denne helga. Kampane vart spela i Husneshallen, Idrettshallen på Sunde og i gymsalen ved Husnes Ungdomsskule. Dette var eit arrangement utan overnatting, likevel vart det ei god inntektskjelde for Volleyballgruppa. Arrangementet vart bra gjennomført, blant anna takka vera god innsats frå foreldre og andre som bidrog i arrangementsstaben. Ingen av våre lag klarte denne gangen å hevda seg heilt i toppen i mesterskapet. Søral Cup 28. oktober 2006 Denne laurdagen var Volleyballgruppa teknisk arrangør for SØRAL si årvisse turnering for bedriftslag. Me var ansvarleg for kiosksalet i tillegg til å stå for dømming og all gjennomføring av kampane. Volleyballgruppa ser det som viktig å bidra i forhold til annan volleyballaktivitet i Husnesområdet, i tillegg er slike arrangement i god inntektskjelde for gruppa. Me håpar dette samarbeidet kan halda fram komande år. Representasjon Volleyballgruppa var representert på Hordaland Volleyballkrets sitt årvisse kretsting 19. mai Malin Haavik var teke ut til fleire kretslagssamlingar, og var og med på reise til Tyskland med kretslaget i vinterferien Volleyballgruppa er framleis i vekst, og det er von om at utviklinga kan halda fram i åra som kjem. Det er eit stort behov for å styrka organisasjonen både i forhold til trenarar, styre og andre funksjonar. For å igjen kunna markera Trio Volleyball på kartet som ein av dei største og beste klubbane i Hordaland er det mellom anna eit behov for større innsats frå foreldre for å kunne dra lasset saman. Starten på sesongen har vore lovande, med mellom anna god aktivitet på juniorsida samt eit damelag med ein stor spelarstall og ny trenar. Me i volleyballgruppa håpar å kunne by spelarar, trenarar og andre støttespelarar på mykje moro og i sesongen Me vil takka alle som har bidrege for volleyballgruppa, både sponsorar, foreldre og andre som har bidrege på dugnad, samt publikum som møter trufast opp på heimekampane i Husneshallen. IL Trio Volleyball Styret

12 12 Årsmelding fotballgruppa Det har vore eit godt samarbeid i styre og frammøte har vore sers godt. Styret har hatt 20 møte i perioden i tillegg til jamnleg telfonisk kontakt mellom medlemane. Det har vorte litt att og fram med styresamansetjinga av ulike årsaker. Sportsleg har det vore ein god sesong med mange fine resultat. Det har vore fleire høgdepunkt gjennom sesongen. I alt 29 lag vart påmelde til denne sesongen. Breidda på jentesida er større enn nokon gong. Om lag 400 fotballseplarar har vore i aktivite denne sesongen. Dersom auken held fram, og det er ikkje noko som tyder på noko ann, kan me nå ein milepel til neste år med meir enn 30 lag. Styremedlemane har representert på ulike mte i regi av HFK, Kvinnherad kommune og andre. Generelt om organisasjonen Støtteapparatet rundt gruppa kan og bør utviklast i framtida. Det er ønskjeleg å få ei eiga arrangements/økonomi gruppe som kan ta hand om konkrete inntektsbringande tiltak. Det har vore vist framifrå dugnadsinnsats i store deler av sesongen, særleg rundt Husnes Cup. Trio fotball er ein av 27 klubbar i landet som er plukka ut til å delta i eit klubbutviklingsprosjekt i regi av HFK og NFF. Styre har store forventingar til dette eitt-årige prosjektet. Senioravdeling Heimekamp mot Brann i 1. runde av NM var ei storoppleving som trekte tett på 3000 til tribunane. A- laget vann 3. divisjon avd. 14 og spela kvalifisering om opprykk til 2. divisjon, men strakk ikkje til så det blir 3. divisjon i 2008 og. Dette er utvilsamt den beste prestasjonen i klubben si 61årige historie. Det var optimisme rundt damefotballen i vinter og det vart meld på eit 7ar og eit 11ar lag i serien. 7ar-laget måtte trekkja seg før sesongstart, medan 11ar laget sleit utover i sesongen og måtte trekkja seg frå 4. divisjonsspel i midten av august. Heller ikkje i år klarte vi å stabla på beina eit juniortilbod. Det såg lyst ut før sesongstart, men før serien skulle ta til vart klart at det ikkje var grunnlag for juniorlag. Dette trass i at det var gjort forsøk på å få til samarbeidslag med både Halsnøy og Rosendal, utan at det gav sikker tilgang på spelarar. Ei aldri så liten historisk hending fekk med oss i året som gjekk. Halsnøy og Trio stilte med samarbeidslag i 4. divisjon. Samarbeidet gav kamptilbod til fleire av dei yngre spelarane som miste kamptilbod då juniorlaget forsvann. I haust måtte Ternen leggja inn årane og det kom mange nye spelarar til Trio. Det var med å styrkja breidda Halsnøy/Trio, som enda på 7. plass. Både A-laget og damelaget har hatt sosiale tilstellingar på Triohuset. Ungdomsavdelingen To smågutelag har spela om meisterskapstittel i G93 og G94. G93 vart meistar i 2. divisjonspulja si. G93-laget vann også Ål-cup for 3. året på rad. Om lag 80 trenarar og lagleiarar har teke hand om nærare 400 unge fotballspelarar i år. Desse er fordelt på totalt 28 lag, noko som er ny rekord for ungdomsavdelingen. Fleire av laga i dei yngste klassane har både jenter og gutar på laget. Særleg gledeleg er den store auken av jentespelarar. Sesongen har gått utan vanskar og med mange gledelege resultat. Eit lite skor i gleda var det likevel at vi måtte trekkja 7ar-laget i guteklassen. Ungdomsavdelingen er den gruppa som har flest arrangement i løpet av sesongen. Forutan Tine fotballskule tidleg i skuleferien, har det vore arrangert inneturneringar for lillegut/-jenter, smågut/-jenter og gutelag i Husneshallen. Ungdomsavdelingen har og vore aktive på dugnadssida og teke ansvar for fleire større arrangement. Fleire av laga har nytta Trioloftet til sosiale tilstellingar. For meir detaljar viser til årsrapporten frå ungdomsavdelinga. Særlege utmerkingar Nytt av året er «Tullen-prisen». Siw Seljeset har oppretta eit motivasjonsstipend for mest framgangsrike 13 åring i klubben. I år fekk Ahmed Abdullha denne utmerkinga. «Slitaren» vart delt ut på Triofesten 27. oktober til Kristinn Stinni Atlason for særleg arbeid og innsats for klubben gjennom mange år. Det var heller ikkje tilfeldig at Stinni stilte opp og tok ei stor bør med vasking av Triohuset i år medan det blei jobba med ny vaskeavtale. Her sparte han, Slitaren Stinni, klubben for mange kroner! Nils Eknes sin pokal for administrativ eller idrettsleg innsats er i år tildelt Terje Kolaas for stor innsats i klubben i mange, mange år. Siste åra har han vore ein av fleire trenarar som har sytt for den sportslege suksessen og framgangen til G93 laget. Nettsida Nettsida vår er ein suksess og blir lagt merke til. Vi er stolte over at det så og seia er dagleg oppdateringar på sida. Are Ulseth er administrator for sida og det er han som står for det aller meste av stoffproduksjonen. Stoffet og medlingane som kjem på nettsida vår har gitt oss eit verktøy yil betre kommunikasjon internt i klubben. Ei stor takk til Are for den flotte jobben! Samarbeid med andre klubbar Det har også i år vore fleire formelle og uformelle møter og samtaler med Halsnøy for å få på plass samarbeidslaget i 4. divisjon. Det har og vore halde fleire møte med Rosendal for å sjå på ei samarbeid på samarbeid på juniorane. Dette lukkast altså ikkje. Anna samarbeid I.l. Trio fotball legg vekt på å vera ein samfunnsaktør og yta positive haldningar i nærmiljøet. Fredag 29. juni tok vi mot 16 unge 1. til 4. klassingar og 6 leiarar frå Ferieklubben til Frivillegsentralen. Vi var første lag ute og tok ansvar for servering/kiosksal i det nye tiltaket med «Open hall» i Husneshallen. Økonomi Økonomien har vore tilfredsstillande gjennom sesongen. Inntektene til gruppa er komen etter dugnader, lotteri, arrangement og samarbeidsavtalar med næringslivet. Speleautomter har gjeve gode inntekter i fleire år, men frå 1. juli i år var det slutt på desse. Styret har vurdert oppstart av ordinær næringsverksemd som mogeleg ny inntektskjelde. Dette blir vurdert fortløpande dersom gode prosjekt dukkar opp. Sjå vedlagde årsrekneskap og kommentar til årsrekneskapen, for fleire detaljar. Samarbeid med næringsliv og kommune Oppgjennom åra har vi hatt mange gode medspelarar i næringslivet. For første gong har vi skrive samarbeidsatale som har gitt oss 6-sifra tilskot. Husnes Storsenter teikna avtale om draktreklame m.m. på A- laget sine speledrakter. Avtalen var på kroner. Vi er svært takksame for at næringslivet ser verdien av arbeidet klubben gjer i lokalmiljøet og at dei vurderer oss som ein tenleg marknadskanal. Sør-Norge Aluminium As har ytt oss tilskot til rentekostnader på mellomfinansierings-lånet på Kvednabekkjen. Tilskotet var på kr ,- både i 2006 og Vi er svært takksame for at dei verdset arbeidet vårt ved å yta slike tilskot. HMR As og Sparebanken Vest er også gode medspelarar som yt økonomiske tilskot og støtte på ulikt vis gjennom året. Vi er svært takksame for velviljen vi blir møtt med. Klubben har i året hatt innkjøpsavtale med MX sport Husnes. Avtalen har gitt medlemane våre gunstige varerabattar. A-laget og damelaget har avtale om rimelege treningstimar hos Trim-X. Kvinnherad kommune viser velvilje overfor klubbdrifta. Samarbeidet om grasbanen er god. Dei har og vist god vilje til å ta del i oppgradering av området rundt Kvedna-bekkjen. Vi møter berre velvilje når det gjeld utleige av skulane i samband med Husnes Cup. Kommunen har og vore positive og ytt god hjelp til oppgradering av flaumljoset på Valebanen. Husnes Cup Husnes-cup er det største arrangemenet fotballgruppa er ansvarleg for. Cupen kreve eit stort dugnadsapparat på over 100 personar. Denne populære cupen hadde i år deltakelse frå 46 lag og om lag 1000 tilreisande spelarar, lagleiarar og føresette frå Rogaland og Hordaland. Kvednabekkjen kom godt med då vèrgudane sette vrangsida til og gjorde at det ikkje var forsvarleg å nytta stadiongraset. KONTAKT Dommarar Heile 21 ungdommar deltok på klubbdommarkurs 10. mai i år. Oddvar Eikenes og Lars Røyrvik har teke dei tyngste taka for eit godt tilbod til dommarane. Vi har ytt tilskot til turvande utstyr til dommarane. Frode Aakre har og vore med i arbeidet rundt dommarane våre. Før sesongen hadde domarane samling på Trioloftet og førebudde seg til sesongen. Desse har delteke på kurs og vore med på dommarlista til HFK i 2007 sesongen: Oddvar Eikenes, Per Jarle Haugland, Lars Røyrvik, Vegard Svarstad Bremerthun, Vidar Eikeland, Andreas Eide, Jon Einar Øvstebø, Roger Andre Eikemo. Deltakarar på klubbdommarkurset i mai: Lasse Sjo, Øystein Nygård, Aleksander Haugland, Erlend Jensen, Gaute P. Holm, Kristoffer Vik, Lars Sigurd Tufte, Robert Kolaas, Jon Saugestad, Ahmed Abdullha, Mathias Sætre, Lillian Hauge, Maria Blom, Sverre Vik, Geir Holm, Håvard Fatland, Magnus Høyvik, Dan Viljar, Andreas Bjørsvik, Erling Sletten. Anlegg Grasmatta på stadion er blitt betre etter at kommunen kjøpte ny piggemaskin. Banen er blitt brukt mykje mindre i og med at dei fleste laga nyttar Kvednabekkjen både til trening og kamp. Trass i mindre slitasje på stadion måtte siste kampane til A-laget flyttast til kunstgraset grunna store nedbørsmengder. Vi tilrår Kvinnherad kommune å gjennomføra sårt tiltrengt rehabilitering av den 32 år gamle banen. Dette bør gjerast i samband med Trio sin søknad om å få leggja fast dekke på løpebanen. Endeleg er lysanlegget på Valebanen oppdatert etter å ha vore på «sakskartet» i fleire vintrar. Trio har vore pådrivar og fått god hjelp av Fjellberg kraftlag og Ivar Kåre Døssland i kommunen. Valebanen har stor trong for rehabilitering av banedekket. Klubben har teke initiativ til å organisera dette på dugnad, men er ikkje kome i mål med dette endå. Kvednabekkjen har gitt oss heilt nye treningstilhøve vinterstid. Dette har gitt utslag med at det aldri har vore så mange som har trent så mykje gjennom ein heil vinter her i klubben. Snøryddinga har vore gjort på dugnad med store snømåker. Dette har fungert godt. Publikum, spelarar, lagleiarar, skuleelevar og andre som ferdast på og i området rundt Kvednabekkjen og elles i Husnes idrettspark, kan bli flinkare med å halda området ryddig for boss. Kurs/opplæring Som nemnt framom her, så har 21 ungdomar delteke på klubbdommarkurs. Åtte trenarar/lagleiarar har delteke på aktivitetsleiarkurs i mars. Desse er: Frank Olsen, Harald Høgestøl, Tore Sjo, Hans Haukland, Herdis Eik, Rita Larsen, Frode Blom, Torill S. Fotland. Øyvind Solheim var førelesar. Svein Røyrvik har delteke på FLK 2 kurs (del 1) i Stavanger i mars. Klær for den motebevisste mann og kvinne man - woman Telefon: Sunde - Telefon TANNLEGE PER HENRIK OPDAL Husnes Butikksenter Telefon: Telefon: E-post:

13 Damelaget Sesongen 2007 gjekk ikkje slik vi tenkte for damelaget. Trio stilte 11arlag for første gong sidan Men allereie i januar mista vi 2 spelarar pga graviditet (såkalla positivt fråfall). Beinbrot på keeper Erna Mikkelsen i første treningskamp var mindre kjekt. Sidan vart problemet at vi mista for mange av dei unge som laget skulle byggjast rundt. Det manglar ikkje på talent og spelarmateriell. Før sesongen hadde vi over 25 spelarar på blokka. Men det virkar ikkje å vera attraktivt nok å spele damefotball i Trio. Frå januar til midt i august hadde vi 63 treningar, stort sett 3 i veka utanom i ferien. Treningsframmøtet var variabelt, men Camilla Øvstebø ein suveren 'vinnar'. Verdt å merke seg er det at Merete Heimvik, som eigentleg skulle legge opp, kom på delt andreplass på frammøtelista. Imponerande! Sportsleg fekk vi bryne oss på mange gode lag, men hadde vi fått sesongen til som vi ønskte (deltaking, frammøte etc), så skulle vi spelt jamnt med dei fleste. I periodar beit vi veldig godt frå oss. Vi vann 1 og tapte 5 seriekampar i vår første sesong som 11arlag, som vi altså ikkje klarte å fullføre. To spelarar var med i alle både treningsog seriekampar; Bente Anita Opsanger og Hanne Larsen. I tillegg spelte 3 stk alle seriekampane. Camilla Heimvik vart toppscorar med 6 scoringar totalt, derav 5 i seriekampar. Etter at laget vart trekt frå serien meldte nokre spelarar overgang til Rosendal og 5 spelarar har vore med å hjelpe Rosendal til kvalikplass for opprykk til 3.divisjon: Hanne Larsen, Gretha Rød, Ragnhild K. Løland, Erna Mikkelsen og Camilla Øvstebø. Trio sitt damelag 2007: Bak frå venstre Hilde Røyrvik, Merete S. Heimvik, Mona Eikemo Røstbø, Aria Haugsdal, Gunn Marit Flygansvær, Bente Anita Opsanger, Lena Medhaug. Framme frå venstre: Hanne Haraldsen, Emilie Sundsteigen, Camilla S. Heimvik, Eline B. Walleraunet, Hanne Larsen, Camilla Øvstebø og målvakt Ragnhild Kvandal Løland. I tillegg har Gretha Rød, Marion Lygresten, Jeanett Dyrseth og Anette Hjelmeland spelt kampar for laget. Trenarar har vore Jan Inge Walleraunet og Are Ulseth. A-laget 2007 Trio har hatt en sesong som vi sent eller aldri vil glemme. Ikke bare klarte vi å vinne serien, vi klarte oss også utrolig bra i cupen og fikk en kjempe god opplevelse blant de store. Kvalkampene mot Nest/Sotra viste at vi absolutt fortjener å bli en av utfordrene til 2. divisjon og engang vil vi lykkes tro meg. Hjemmebanen vår har en ramme som få klubber kan stille med. Utrolig publikum og intime baner. Samarbeidet med Halsnøy har gått over all forventing. Det er ikke alltid lett å organisere to lag der det er bare ferjeforbindelse. Men med stor innsats i fra begge hold så gikk det bedre en forventet. En stor takk til Gisle Eide som har bidratt meget bra. Det samme til Eivind Nissestad som tok over som trener når vi trengte det mest. Vi har fått god erfaring med dette i år og den kunnskapen ønsker vi å dra nytte av neste sesong Kvednabekkjen har vært en fin area som nummer to bane for A- laget. Dette har vi hatt en fortjeneste av i forkant og etterkant av sommeren. Dette pga mye regn her på vestlandet. Årets sesong Vi landet på 1. plass i serien som er veldig sterkt. Målsetningen var de fire øverste plassene. Statistikk: 16 seire, 2 uavgjort og 4 tap med målforskjellen Det sterkeste var å komme tilbake etter tapet mot Hovding hjemme. 4 poeng bak og situasjonen så håpløs ut. Men etter det tapte vi ikke kamper og taklet presset på en proff måte. Vi vant puljen så fortjent som det kunne bli. Roger Røssland ble toppscorer med 18 skoringer, mens Trond Inge Haugland og Johnny Furdal var de neste med 9 scoringer. Dette er ikke første sesongen som Roger scorer en del mål. Han er sugen foran motstanderens mål og nyter stor respekt blant motstandere. Han er fryktet blant de fleste. Jim Are Hansen møtte best opp på trening med 120 trening av 132, som er 91 % fremmøte. Broren Rolf Vidar Hansen kom på andre plass med 117 treninger. Disse to guttene er veldig treningsvillige. Når de to brødrene ikke er på trening har de det vondt Årets spiller ble Trond-Inge Haugland som ble valgt av spillere, oppmenn og trenere. I år har han vært en ener og jeg har aldri sett han bedre. Rett og slett dominerende i enkelte faser av kampene. Det ene som jeg ønsker akkurat nå er at Trond-Inge går inn for en ny sesong. Han har så mye å gi videre til oss i Trio eller fotballen generelt. Når han spiller fotballkamper så sprer han sikkerhet til alle sine medspillere og tryggheten i laget er lett synlig. Han har spilt samtlige kamper i år og er en av grunnene til at sesongen 2007 for Trio var så bra. Vi må heller ikke glemme Rolf Vidar Hansen som kom på andre plass med en meget god sesong. Han har vist fremgang som står respekt av. En god fotballspiller. Prisen for størst fremgang fikk den 16 år gamle Fridrik Røssland Agustsson. Han har vært på alle treningene de siste 4 månedene av sesongen. Han har de siste ukene av sesongene virkelig markert seg som en spiller som vil noe med fotballen. Dette pga at han trener med gode spillere og må strekke seg etter noe hele tiden. Ikke lett å markere sin fysikk mot spiller som Roger, Kåre Andre, Ronny eller Trond-Inge for å nevne noen. Det er A-lagspillerne som har trent han og ikke jeg. Trio kom helt til tredje runde i Cupen. Der møtte vi Brann foran nesten 3000 tilskuere. Det var stor stemning og folk møtte opp nesten 2 time før kampen. Aldri har vi i Kvinnherad opplevd noe slikt. Vi tapte 5-0 men kunne lett skort både to og tre mål. En erfaring og stor opplevelse for alle som var rundt den kampen. Dette ønsker vi å oppleve igjen. Neste sesong er snart her igjen. Derfor må vi bruke denne sesongen som er ferdig til å løfte oss videre som klubb og personer. Vi vil alltid få muligheter til å utvikle oss i Trio men som person så må du også bidra for andre en bare deg selv. Bare det er nok til at du selv vil trives samtidig som klubben vil vokse og utvikle seg. Jeg vil takke alle som har støttet meg i løpet av sesongen. De som har vært rundt meg i år er: Kristinn Atlason, Jan Arne Røssland, Kjell Tungesvik, Arild Sundsteigen og Terje Nes. Uten dem ville det blitt vanskelig. Jeg vil heller ikke glemme styre med Svein Røyrvik som Fotballeder, Oddmund Røssland som Seniorleder, Jan Ove som Ungdomsleder, og Arild Sundsteigen som Kasserer. Alle de fire har gjort en fantastisk jobb for klubben i gjennom flere år. Vi må ikke glemme at det er fotballstyre som bestemmer hvilken kurs fotballklubben Trio ønsker seg i fremtiden. Til sist vil jeg også gi en stor takk til vårt hjemmepublikum som alltid har støttet oss i gjennom tungt og tynt i alle år. Tusen takk Trener Agust Hauksson

14 14 KONTAKT Trio Ungdomsavdeling sesongen 2007 Desse har vore med i styret i ungdomsavdelinga i 2007: Jan Ove Haugland (leiar), Toril N. Haugland, Hanne Larsen, Are Ulseth og Einar Oppedal (materialforvaltar). Styret har ikkje heldt så mange formelle møter i sesongen, men derimot ein god del uformelle. I tillegg var det lagleiarsamling på Triohuset før sesongstart. Det har vore arrangert eitt aktivitetsleiarkurs, der vel 10 trenarar for yngre lag deltok. Dette er eit tilbod som er veldig nyttig for nye trenarar og lagleiarar og også eit godt virkemiddel for å rekruttere nye trenarar til klubben. Det vart også arrangert eit klubbdommarkurs der eit tosifra antal ungdomar fekk god kursing i dommargjerninga. Mange av desse har fått ein del erfaring i løpet av resten av sesong, med dømming i yngre klassar. Breidde Ungdomsavdelinga besto i utgangspunktet av 26 lag i år, men før sesongen måtte det eine gutelaget (7ar) trekkjast. Likevel vart vi større, då Sunde-2000 og Husnes- 99 vart starta opp i løpet av sesongen. I tillegg endte Husnes-2000 opp med 3 lag i staden for 2 i turneringane, slik at totalt har heile 28 lag vore i aksjon i Ungdomsavdelinga i år. Så mange lag er ny rekord i Trio! Fordelinga har vore 14 lag på mini-nivå (opp til 10 år), 7 lag på lillegut/-jente, 5 lag i smågut/-jente og 2 lag på gute-/jente-nivå. Totalt har ungdomsavdelinga hatt oppunder 400 spelarar denne sesongen, samt om lag 50 trenarar og lagleiarar. 6 jentelag er ny rekord for klubben! Sesongen er også behørig dokumentert på nettsidene våre. Det er kjekt at mange bidreg med stoff om laga. Vil særleg skryte av Hans Haukland, Oddvar Onarheim og Leif Gunnar Eikeland, som flittig har sendt info om kampar/cupar laga deira har vore med på. Totalt har vi lagt inn heile 86 nyhendesaker på nettsida denne sesongen, noko som er ei auke på 50% frå i fjor! Alle nyhende er samla i linken Ungdomsavdelinga under Fotball i venstremenyen på nettsida. Her er det mykje godt stoff å mimre om når haustmørket tek over. Sportsleg Gutelaget vart nr 2 i si avdeling etter å ha scora overlegent flest mål (135 på 14 kampar). 2 av smågutelaga vann sine avdelingar og spelte om kretsmeisterskap. Medan G13 rauk ut i kvartfinale, gjekk G14 til finalen. Her spelte dei uavgjort borte mot Øygard, men vann på antal cornerar. Trio vart altså meister i 2.divisjon i 14-årsklassen i Hordaland. På jentesida har det sportsleg sett gått mykje tyngre. Eit unnatak på lillejentenivå, der særleg gjengen frå Valen/Husnes har vist stor sportsleg framgong. Tore Sjo og Oddvar Onarheim har gjort ein imponerande jobb og medan dei i fjor tapte mykje mot noko større motstandarar, har dei i år spelt jamnt med eller betre enn alle lag dei har møtt, inkludert sterke Rosendal. 6-0-sigeren heime mot dei sterke rosendelingane er kanskje årets beste prestasjon! Nokre lag har også delteke i turneringar. Ein del lokalt og kanskje mest langvegsfarande G14- laget. Dei tok ein overlegen siger i Ål cup (og fekk med det vandrepokal til odel og eige) og vann finalen i B-sluttspelet i Color Line Cup i Kristiansand. I haust har 6 spelarar i 13-årsklassen delteke på talentsamlingar på Kvednabekkjen. Alle var gutar; Rune Mo, Endre Eide, Alkan Abdullah, Roger Ekeland, Åsmund Voster og Kjetil Midtbø. I tillegg til å ha bane, har Trio også stilt med instruktørar i Eivind Nissestad og Bjarte Solheim. Arrangement Ungdomsavdelinga har hatt eit veldig aktivt år, som starta med innandørsturneringane i Husneshallen. Trio Cup vart halde over 4 helger i februar til april, for kvar av klassane. Dei yngste klassane (7-9 år) spelar ikkje seriespel, men dei lokale klubbane arrangerer i staden helgeturneringar. I år har det vore 4 stk, i Herøysund, Uskedal (Heio Cup) og på Halsnøy, i tillegg til den første, som vart arrangert på Kvednabekkjen på Husnes. Her var heile 27 lag med. I juni arrangerte vi Tine Fotballskule over 3 dagar. Om lag 80 unge gutar og jenter i alderen år frå Halsnøy til Rosendal deltok og rundt 20 instruktørar frå Trio trente og aktiviserte ungdommane i grupper, vekselvis på gras og kunstgras. For 7.året på rad arrangerte Trio Husnes Cup for lillegutar og -jenter. Her var om lag 45 lag frå heile Hordaland og Nord-Rogaland med og eit storstilt apparat av Triomedlemmar var med og arrangerte. Sportsleg gjekk det framifrå, trass i at veret kravde flytting frå gras til grus, og måltider og overnatting gjekk knirkefritt. Tradisjonen tru var det ein times stans i spelet midt på laurdagen, då alle laga gjekk i prosesjon til Husnes sentrum, med Tøffetoget i tet og Triosongen hjallande så sjølv ungane frå Bergen song med. Sesongen 2008 Nokre i styret i Ungdomsavdelinga har varsla at dei takkar for seg, medan eit par enno ikkje har bestemt seg. Likefullt skal vi arrangere avslutning for alle lag i U- avdelinga på Kulturhuset søndag 11.november kl 15. Her blir det utdeling av premiar til alle spelarar/lag. Det er i år ikkje nytta tid på kartlegging av lag og ressursar for neste sesong, då klubbens sportslege utval skal ta ansvar for dette. 4/11-07 Ungdomsstyret Juniorlaget Jr-laget starta sine treningar i desember Det såg på dette tidspunktet ut som om me skulle få eit bra opplegg rundt laget. Treningsframmøtet var svært bra og me hadde gode økter. I slutten av februar og byrjinga av mars så skjer det noko med treningsframmøte. Einskildspelarar kjem ikkje på trening, dei gjev heller ikkje melding slik at det vert mogeleg å vetet om ein kunne rekne med desse personane eller ikkje. Me prøvde då å få i gang eit samarbeid med Rosendal/Uskedal for å få til eit felles JR-lag for heile Kvinnherad kommune. Dette fekk me diverre ikkje til då det ikkje vart heilt einigheit om korleis ein skulle prioriterer spelarane i kamp. Me fekk også ei utfordring når det gjaldt 4 div.laget til Halsnøy/Trio. Alle desse usikkerheitsmomenta medførte at me valgte å trekke laget før sesongen starta. Me spelte 2 terningskampar mot Odda der det vart tap i begge. Følgjande spelarar har var med den korte tida me heldt på. Raymond Pedersen, Daniel Sandal, Stian Voster, Anders Nilsen, Andreas O.Høivik, Kenneth Veastad, Martin Fykse, Andreas Eide, Criss Andre Grønstøl, Fridrik R. Augustsson, Marius T.Nissestad, Sindre Grønningen, Emil Hellvik, Tarjei Tjeldflåt, Crister Olderkjær, Jens Kristian Hauge, Jon Kenneth Hansen, Stig Are Helle, Kenneth Gjuvsland, Svein Are Furdal, Kristoffer A. Rød, Erling Hansen. I tillegg til desse hadde me nokre fellesstreningar der me hadde med Jr-spelarane til Rosendal/Uskedal. Mvh. Eivind Nissestad Ex. trenar Økonomi og administrasjonstjenester Kvinnherad Stord Bømlo Husnes Butikksenter - telefon: Husnes Tlf.: Opsanger Næringspark, 5450 Sunde Tlf ST SUNDE TRANSPORT Husnes industriområde, 5460 Husnes Tlf.: , fax: , mob: SIKKER TRANSPORT TIL ALLE TIDER KVADRATEN Kjøpesenter Postboks 230, 5460 Husnes Telefon Telefax

15 GUTELAGET Gutelaget har bestått av to årsklassar, 91-92, og har spelt i 2.divisjon avd 6. Me har spelt i pulje med lag frå Bømlo og Stord, samt Fijar. Laget har skåra 135 mål og sluppe inn berre 33. Dette er svært bra, usikker på om det er tidlegare gutelag i Trio som har scora så mange mål. Det endte med 3.plass i serien, etter at det blei noko problem med å få avvikla to kampar mot Trott. Trenar har våre Jan Ove Haugland, kepertrenar Atle Sætveit og oppmann Svein Henrik Røssland. Det har vore ein treningsivrig gjeng og eit godt samarbeid i gruppa. Foreldrene har og stilt opp om laget, og dei lagde til ein fin avslutning på Husnes Hotell i oktober med god mat og gåver. Eg vil takke for meg etter mange sesongar i ungdomsavdelinga og ønske laget lykke til vidare! Svein Henrik Røssland Vi startet treningen for fullt våren 2007 med 11 jenter. Mot april mai datt det flere av lasset og vi stod igjen med 6 jenter.ida Fotland, Ida Teigen, Silja Pal Holm, Lill Iren Olsen- Marie Helene Raudstein, Marion Bjørksvik, Sigrid Tjeldflåt og Lise Marie Olsen møtte opp på treningene full av glød. Men desverre ble Sigrid skadet og vi stod igjen med 5 jenter. I tilleg var det var det andre ting som kom i veien så ofte var vi JENTER 16 bare 3-4 på treningene.vi var 3 lag i serien så det sportslige utbytte var så som så. Vi vant ein kamp og tapte resten.vi hadde også innleigde spillere fra klassen under for i hele tatt og kunne gjenomføre sesongen.takk for lånet Frode. Men de som var med stod på det de kunne,og takk for det. Hilsen Helge Og Frank. Takk for sammarbeidet jenter. HUSNES 98 Oppe frå venstre: Marcel H. Rød, Simen Røssland, Christian Fredheim, Håvard L. Høgestøl og Sigbjørn Røssland. Nede frå venstre: Daniel Røstbø, Jone Aleksander Rusten Mikkelsen, Joakim Røssland, Åsmund Hauge, Anders Røssland, Khalil Ibrahim og Eirik Wangensten. Desse var ikkje til stades då biletet vart teke: Morten Olufsen, Benjamin Fjellandsbø, Casper Thorsen, Stefan Holm og Patrick Normann Det har vore ein stabil gjeng som har vore med i denne sesongen. Vanlegvis er det spelarar på kvar trening. Vi har vore på cup på Husnes, i Uskedalen og i Herøysund. Herøysund vart ein våt opplevelse, men spelarane sto på til siste slutt. Takk for innsatsen alle saman! Takkar og Gretha Rød som har vore trenar i lag med meg og Merete Moe Røssland som har vore oppmann. Harald Høgestøl HUSNES 99 Det har vore lite interesse for fotball i årgangen på Husnes og fram til i haust har det ikkje vore sett i gong noko lag. Men no har Hege Sæterbø teke initiativ og etter førespurnad på skulen om nokon var lystne på å starte lag, har gjengen no starta opp med treningar. Kvar måndag i haust har difor nokre ferske smårollingar på 8 år herja rundt på Kvednabekkjen i halvannan time. Fleire foreldre har vore med på treningane og ungane har allereie byrja vise god framgang og flotte ferdigheiter. Laget har til no ikkje vore på turneringar, men til neste sesong skal det bli. 14 spelarar har vore med i haust og det er Kiowa, Trym, Gunnar, Amalie, Werner, Ulrikke, Rikke, Anders, Vilde, Simen, Brede, Islam, Zumilana og Thea. Spar Valen, tlf JENTER VALEN/HUSNES J12 Valen/Husnes har hatt ein fin sesong i år. På det meste har det vert 17 ivrige jenter på trening og kampar. Me meldte i utgangspunktet på 2 lag til serien og har derfor spela mange kampar i år. For å spara ein del reiser har me prøvd å få til dobbelkampar mot enkelte av laga me har møtt (Røldal Solnut og Odda). Dette har krevd ekstra stor innsats frå jentene, men dette har dei klart med glans. Denne sesongen har vore heilt super. Jentene har vist framgang og treningsvilje me ikkje kunne drøyme om for eit år siden. Frå å kùn vinne ein kamp i heile fjor, har vi i år vunne 12, spelt 4 uavgjort og tapt 5, med ein målforskjell på heile Dette kan jentene vere stolte av, og me som trenarar er i alle fall stolte og imponert av prestasjonane. Takk for ein god sesong, jenter! Håper alle blir med på fortsettelsen til neste år. Takk òg til alle foreldre som har stilt opp med kjøring på kamper og støttet oss når vi har spilt heimekamper. Spelarar: Veronika Gilstad Onarheim, Malin Omvik Røssland, Helga Grønstøl, Ingrid Rørdal Sjo, Ragnhild Handeland, Anna Kvarme Bringedal, Sarita Karin Sundsbø, Maja Sætre Sollien, Sara Hjelmeland, Lisa Røssland, Bettina Blom, Stine Olderkjær Haktorsen, Marlene Johansen, Karen Oline Holmedal, Helene Ripel Eriksen, Elin R. Ertsland, Helene Christin Gjelseng, Tina Vassvik, Trenarar: Oddvar Onarheim, Tore Sjo, Tonje Grønstøl, Emilie Sundsteigen Takk for ein fin sesong!! Tore & Oddvar

16 16 KONTAKT LILLEGUTAR HUSNES Denne høglydte gjengen er frå Husnes og er eitt av fire lag Trio har på lillegut-nivå. Trenarar for laget er Rune Olsen, Harald Helland og Are Ulseth og som ein ser på Rune sin sveitte genser (biletet), er det trong for minst 3 trenarar for å halde styr på denne viltre gjengen :) Gutane spelte i år for første gong utanfor kommunegrensa, då serien var felles med lag frå Odda-regionen. Det har vore ei spanande erfaring. Både med lengre borteturar til nye plassar, og med til dels veldig god motstand i Odda-laga. Trio har spelt 10 seriekampar denne sesongen, noko som har endt med 4 sigrar og 5 tap, samt uavgjort 4-4 mot Uskedal i siste kamp. Laget har scora bøttevis med mål og sluppe inn tilsvarande. Vi har nok nedprioritert det defensive til fordel for offensive stormløp. Med på laget er: Joakim Wallentinsen Uglehus (bak frå venstre på biletet), Fredrik Hollund Ekeland, Viljar Dale Arnesen, Øystein Sahr, Mats Robin Helland, Tommy Hauge, Lars Bernhard Heggøy (framme frå venstre), Sondre Røssland, Andreas, Nils Olav Hauge, Torstein Tømmervik og Egil Olsen. Aleksander Vangen og Nikolai Rørdal var ikkje til stades då biletet vart teke. Vi startet opp med trening siste uken i april i år. Da dette, for de aller fleste, var det første møtet med organisert idrett ble det bestemt at hver spiller måtte ha en voksen med under trening. Dette var ikke bare for at ungene skulle føle seg trygge men og for å aktivisere foreldrene inn mot idrettslaget. Dette føler vi har vært positivt da vi hele tiden har hatt masse folk på hver trening og alle får ta en større del i den idrettsgleden som ungene viser. Takk for godt oppmøte til alle foreldre. Vi har trening en gang i uken og prøver å ha det så kjekt som mulig. På dette alderstrinnet er det viktigste å ha det moro! Vi har i år deltatt i 4 turneringer. Dette har vært knallgøy for oss alle. HUSNES 2000 Her er navnene på de som har vært med på miniputtene til Trio Husnes 2000: Preben Horne, Håvard Hope, Vebjørn Røssland, Valene L. Håland, Embla D. Sindradottir, Ida Prestnes, Sebastian Blom, Stine Broks, Mathilde Lillesand, William Sahr, Vetle Thoresen, Emil B. Kvamme, Amalie B. Kvamme, Malin Blom, Jacob Gaasdal, Marie Normann, Jonas Røstbø, Joakim Askeland og Tuva K. Gjerde. Takk for en flott sesong til store og små i Trio Husnes Mvh. Ørjan (en av mange som bidrar) SMÅJENTELAGET Fjorårets trenarar vart ikkje med i 2007 sesongen, og det varte og rakk før me kom i gang med treningar. Det enda med at underteikna gav seg med damefotball og tok på seg trenarjobben i lag med Frode Blom. Då me halvvegs ute i mars hadde første treninga stilte over 20 jenter opp, fordelt på dei 4 bygdene. Det vart meldt på 2 7 ar lag og jentene vart delt inn i Sunde/Husnes som vart Trio 1 og Valen/Herøysund som vart Trio 2. Serien besto i 8 andre lag, frå Odda, Bømlo, Stord og Rosendal. Me har heile tida hatt treningar i lag, men skilt lag på kamp. Me har og måtta låna litt spelarar frå kvarandre når me har mangla. Trio 2 opna sesongen uten keeper, den oppgåva gjekk på omgang og det vart eindel mål mot oss. Etterkvart begynte Sunniva og Maria K på keepertrening hos Inge og det gav etterkvart gode resultat. Sportsleg har det ikkje vore den beste sesongen, det har blitt mange tap på jentene, men me har vunne 2 kampar og spela jevnt med nokre lag. Det som har vore kjekt er at jentene har utvikla fotballferdighetane sine både individuelt og på fotballbanen. Utover haustsesongen har dei spela mykje fin fotball og scora totalt 40 mål. Heile 7 jenter er på scoringslista, Maria S toppar denne med 15 mål! Det blir spennande å jobba vidare med desse jentene. Trio2 har hatt jenter på laget, treningsframmøte har vore varierande, men 3 jenter utmerkar seg spesielt med godt frammøte: Marthe, Malene og Jeanette. Fortsett slik! I vårsesongen trena me ein gong i veka, men jentene ville trena meir og i haust har me trena to gonger i veka. Då har me også hatt med oss 4 5 jentespelarar. Ved sesongslutt tel me nesten 25 jenter fordelt på dei to småjentelaga. Til neste sesong vert det 11-ar fotball og jentene skil mest sannsynleg lag der 94ane fortset som småjenter og 93 og 92ane spelar på jentelaget. Jentene fortener skryt for fin oppførsel på tur, takk til alle som har slilt opp og heia på jentene og bedratt med skyss til kamp. Spesielt takk til «oppdame» Jorunn for god hjelp. Jentene som har spelt på Trio 2 er (antal kampar/mål i parantes): Marthe Fotland(16), Malene Bringedal(16), Jeanette B.Handeland(16),Linda Rogne(16/5), Sunniva H.Sæle(15), Maria G,Kjeka(15), Maria Santiago(13/15),Trine Åkre(12/8), Helene Eikeland(10), Tonje Ekeland(5), Maria Hjelmeland(4/6), Marie Helen Raudstein(5/3),Marion S.Bjørsvik(4/1) Maria Blom(2/2), Ida Fotland(1), Marte Herskedal(1), Lillian Johansen(1) LILLEJENTER 95/96 SUNDE Lillejenter 95/96 Sunde har hatt ein fin sesong, mykje fin utvikling blant spelarane, no slutter 95- jentene for å gå over til eit reint 95 lag og me blir eit reint 96 lag. Me deltok på Husnes Cup for tredje gong i år og hadde da voldsomt kjekt der, i serien har det vore spennande å reise på kampar til Odda, Røldal og Nå i tillegg til kampar mot lag i dei andre bygdene i kommunen. Marte Røyrvik, Ingrid Ertsland og Tonje Voster Bakke var ikkje tilstades då me tok lagbilete. Ragnvald Vaage trenar, Hilde Enstad oppmann

17 SMÅGUTAR 13 Nok eit forballår er omme og av dei 24 godt samansveiste gutatane som utgjordre dei to laga vi stilte med i serien, går 10 opp i juniorklassen, medan resten held fram på gutelaget saman med dei som kjem opp fra 92- årgangen. Det at vi valgte å stilla med eitt 11-ar og eitt 7-ar lag, gjorde at vi fekk nokre hektiske veker både på våren og hausten med to kampar og mykje reising kvar einaste veke. Det har vore eit godt miljø i laget, ein positiv tone, godt samhald og stort treningsframmøte gjennom heile sesongen. Resultatmessig blei det ein god sesong. Laget var med å kjempa oppe i toppen heile tida og enda til slutt på ein svært god 3.plass etter å måtta ha gitt tapt for Stord i den nest siste serieomgangen. Det har vore god kontinuitet i dette laget. Mange av dei eldste spalarane har spela saman i ni år, og har hatt Kjell Magnar som trenar i alle desse åra. Det sosiale høgdepunktet var nok også for desse gutane opphaldet på Norway Cup i sommar. Nesten samtlige spelarar var med på turen, kosa seg på Ekebergsleta, i Tusenfryd, på Peppes, på byturar i Oslo sentrum samt på elitseiekamp på Åråsen. Sportsleg stoppa det med gruppespelet, men vi lærde mykje og spelte tre jamne kampar. Kjell Magnar Eide, Knut Røyrvik, Frode Røyrvik, Jan Olav Eikeland, Jan Ove Håvik. Ein flott og positiv gjeng frå Valen! Her er mykje fotballglede og engasjement. Godt frammøte både på trening og til kamp! Laga i denne klassen har møttes i Odda, Tyssedal, Rosendal, Halsnøy og på Kvednabekkjen der dei har spelt to kampar kvar på kvar samling. Ei ordning me har vore godt nøgde med. I hast har me og spelt enkeltkampar mot dei lokale laga og gutane imponerer. VALEN 97 Laget: Henrik Sjo, Hugne Sjo, Vemund Grønstøl, Marius Haukedal, Adrian Berntsen, Daniel Øvstebø, Espen Handeland, Espen Ekeland, Gunnar Langeland og Karle Urdshals. Trenarar: Willy Sjo og Herdis Eik. Oppmann: Annlaug Lægreid. TRIO SVART VALEN 1996 Ja, så var nok ein sesong over, og vi må vel seia oss fornøgde. Det har vore ein del reising på oss i år, men gutane har spela like bra borte som heime. Oppførselen til spelarane er berre heilt fantastisk. Dei er svært greie å ha med å gjera, dei høyrer etter, og gjer som dei får beskjed om. Vi ar i år også delteke i Husnes Cup, og der storkosa alle seg. V har elles spela 10 kampar, og scora 52 mål. Som trenar, oppmann,lagleiar, sjåfør og altmuligmann for laget, så må eg seia meg veldig fornøgd. Eg vil likevel framheva årets høgdepunkt for laget, som var turen til Oslo, og Fotball- Expo Vi vart sponsa av mange firma, slik at turen ikkje kosta oss nokon ting. Gutane fekk treffa fleire kjente stjerner, deriblant Åge Hareide og Gamsten. Vi fekk også oppleva Norge - Malta på Ullevaal Stadion, og sjølv på denne turen var gutane svært så greie å ha med å gjera. Dette er nok det gutane hugsar best frå i år. Ellers så er rekrutteringa til laget bra, og no tel vi 11 spelarar. Som trenar har eg i år fokusert sterkt på samhald og at «Fotball skal vera gøy». Vi er berre ein heilt fantastisk gjeng. Eg vil også framheva alle foreldra som har støtta laget på treningar og kampar. Det betyr svært mykje for alle saman i Trio Svart. Eg vil avslutta med å ynskja alle spelarane våre lukke til vidare, og eg som trenar ser fram til å fortsetja å trena denne flotte gjengen. Med helsing «Leifen» Trio Sunde teller 15 spelarar. Det er ein gjeng som er ivrige å trena, og det er stort sett fullt oppmøte på treningane. Det er veldig kjekt! Dei er kjempeglad i å spela kamp, og sjølv om me har 2 lag på cupane me er med på kunne spelarane tenkt seg å spela meir. Cupane dei har deltatt på i år har vore jevne kampar, der dei både har vunne, tapt og spelt uavgjort. Alle spelarane har fin framgong, og ekstra kjekt er det når me får «nye navn» som lagar mål i kamp. Me trenar på grusbanen på Sunde. No om hausten og i vinter trenar me inne i hallen på Sunde. SUNDE 98/99 Trenarar : Rita Larsen, Anne Saghaug og Mona Eikemo Røstbø. Bak frå v: Eirik Alexsander Waberg, Anna Ingeborg Øvrehus, Hilde Sunde, Anjo Poblete, Lisbeth Voster Solberg, Martin Eikemo Røstbø og Tormod Svellingen Skogseth. Framme frå v: Erik Skaråsen Heimvik, Halvor Søllesvik, Alexander Johnsen, Trygve Totland, Frida Saghaug, Kristin Sletten og Lars Vaage. Liggande framme Andreas Tunes Huse. Reiduns Frisørsalong 5450 Sunde - Tlf H. HERSKEDAL 5460 HUSNES Telefon: MØBEL - TEPPE - GARDINER OG SENGETØY Yngves Konditori Torghuset Husnes Telefon

18 18 KONTAKT VALEN 2000 GUTAR 98, VALEN På bilde bak fra venstre:tommy Heimvik, Vebjørn Holmedal, Marcus Espesth, Eirik Rusten, Lars Olderkjær Larsen og John Øyvinn Handeland. Forran fra venstre. Preben Heimvik, Håvard Vågen, Henning Solheim, Sander Eik Vevik, Oliver Lygrestein og Rasmus Eik Sjo. Ikkje til stades på bilde Morten Bjørsvik. Denne gruppa med kjekke talentfulle gutar starta og trene høsten 06. Me var eit reint 2000-års lag første året, men no i haust har me fått med nokre 2001-modellar i tillegg. Frammøte på trening er veldig bra og miljøet er godt i laget. I år har me vore med i dei lokale cupane. Trass mykje dårlig vær har me hatt det gøy. Gutane har så langt i sin karriere vunne alle kampane! Me som trenarar vil takke for sesongen og gler oss til den neste. Kjell Arne, Bernt og Bjarte Bak frå venstre: Magnus Olderkjær Larsen, Alexander Stiansson Ersland, Sondre Røssland Slåke, Dan Joar Heimvik. Framme frå venstre: Sondre Vermedal Tungesvik, Kasper Sætre Sollien, Henrik Eik Sjo, Njål Borgen og Lars Olderkjær Larsen. Vi har trent jevnt og trutt i heile år. Kvar onsdag er vi på kunstgrasbanen og trenar. Vi har også delteke på alle cupane i kommunen; har vunne mykje og tap litt. Dette er ein fin gjeng, som har det veldig kjekt i lag. Med på alle treningane er også Lars på 5 år, som derfor fekk vera med på lagbilde!! Trenarar: Christian Ravanel og Bjørn Tungesvik. Oppmenn: Kjell Arne og Liv Rose Olderkjær Larsen. Helsing Liv Rose og Kjell Arne. Her ser vi oppe fra venstre: Sondre Ekeland, Eirik Eysturdal, Hans Kristian Harsvik. Nede fra venstre: Kristi Eikeland, Benedicte Haukland, Elias Urdshals, Morten Dale. Laget har i løpet av sesongen deltatt med stor iver på alle fire minicup-turneringane i årsklassen Det blei eindel tap og litt uavgjort i dei første turneringane i år, men 5460 Husnes Telefon Mobil Telefax E-post: VALEN 99 me avslutta sterkt i regnet i Herøysund med tre seirar av fire mulige. Etter tre sesonger med fotball har laget gjordt store framskritt, og me gleder oss til 2008 sesongen. Mvh trenarane Stig Dale, Hans Haukland (vårsesong), Rogvi Eysturdal (høstsesong) Det var et travelt år. Før jul 2006 begynte Sunde og Valen (Sandvoll) å trene i lag og guttene og trenere brukte litt tid til å bli kjent med hverandre (tok en god stund før Karl- Heinz kjente alle navn, men til slutt klarte han det). Vi hadde i perioder 16 spillere fra 1995 på trening og det var ikke alltid like enkelt å holde kontroll. Etter hvert fikk også 2 spillere fra 1996 laget fra Valen mulighet å være med. Vi trente 2 ganger i uken både på Valen og Husnes. Laget (og trenere) har store forskjell når det gjelder motivasjon, treningsdeltakelse, ferdigheter og fotballforståelse, men alle gjorde så godt de kunne. Innecup på Husnes stilte vi med 2 lag og var rimelig fornøgd med prestasjon. Under sesongen var vi med i Stord gruppe og møt gode lag. Før sommerferie gikk kampene blandet med både tap og seier. Husnes cup presterte laget så godt som aldri før. Dessverre klarte vi ikke å ta dette med til høstomgang, hvor vi klarte oss ikke så godt som før sommer på kampene. (Kanskje det SUNDE VALEN 1995 var Håkon sin skyld pga ga seg som trener). Største problem var at vi brukte for mange sjanser for å score. Siste kamp på Stord var vi heldig at vi måtte bruke store mål og da traff vi 9 ganger og vant fortjent. Trenere ønsker å si takk for innsatsen til laget. Takk til Åge Vik som trener og obmann for en stor innsats og takk til Håkon Ekeland som trener. Karl- Heinz Escher takker for en fin tid som trener ettersom han gir seg etter å ha fulgt laget fra 1.klasse. Lykke til videre Nedre fra venstre: Andreas S. Bjørsvik, Anders Sundal, Magnus Høyvik,, Dan Viljar Huneide Sæle, Håvard Røssland Gjuvsland, Mats Blokhus Ekeland. Midten fra venstre: Erling Sletten, Håvard Fatland, Geir Holm, Erlend Velken Røstbø, Sverre Vik, Leif Jarle Bjelland, Anders Samland. Bakerst fra venstre: K-H Escher, Åge Vik. Ikke med på bildet: Karl Escher, Thomas Rørvik, Lars Magne Gyve. Trener Håkon Ekeland Mest lesne avis i Kvinnherad Telefon: Torghuset, postboks Husnes - Telefon Telefax E-post:

19 SMÅGUT 93 SUNDE 2000 Me har hatt ein flott sesong! Som vart krona med seier i finalen KM 2 divisjon. Det vart rett nok uavgjort 2-2 men vi vann på corner 1-0. Sjølv om resultatet vart jevnt var me eit betre lag enn Øygard. Me slapp inn 2 lettvinte mål og hadde veldig dårlig uttelling på sjansene våre. I serien vann me 15 og spelte 1 kamp uavgjort. Sjølv om me har i målforskjell så er faktisk uttelling på sjansene våre ein av svakhetane våre. Laget er veldig jevnt og har 18 gode fotballspelarar i troppen som Trio kjem til å få mykje gleda av framover. Me er vel da laget i Trio som har trent mest i år. 3 faste treningar + kamp kvar veke. I tillegg er nok mange av spelarane av dei som er mest å sjå på «kunsten» utanom trening også. I sommer var me på Colorline cup utanfor Kristiansand. Der me vann B- sluttspelet. Ål cup vann me suverent. Desse var med: Kristoffer Vik, Endre Eide, Jon Saugestad, Lasse Sjo, Aleksander Haugland, Seyed Sadat, Gaute Holm, Sjoan Raoof, Ahmed Tazoev, Rune Åsheim Mo, Espen Saghaug, Idar Waberg, Robert Kolaas, Erlend Jensen, Eirik Vassvik, Simen Hjelmeland, Ruben Rogne Og Raymond Solberg. Trener : Kristinn Atlason, Terje Kolaas og Kjell M. Eide Lagleder: Aud Berit B. Eide Takk til Alle for ein fantastisk flott sesong. Me har trening ein gong i veka på Sunde. Bak frå venstre: Truls Vik, Olav Andre O. Skram, Lars Erik Skåtun og Ruben Saug. Framme frå venstre: Erik Voster Solberg, Jakob Tufta Saghaug, Atle Buhl og Runar Kaldestad Ersland. Kristian Grindheim Lindas var ikkje med på bilete Trenar Nils Ivar Solberg TRIO HUSNES 97 Frå venstre:siwa Ousamran, Åsmund Herskedal, Audun Kvandal Kambe,Brynjar Hellesen Tømmervik,Martin Hope, Espen Larsen og Roger Andre Pedersen Kabbe. Ikkje tilstades då bilde blei tatt: Sunniva Solfjell, Stian Tveit, Arrio Mehri, Mohammed Hsan og Thomas Torget. I alt 12 spelarar har vore med denne sesongen. Me har vore med på Trio cup i idrettshallen og Heio Cup i Uskedalen. Det vart nokre nye lag i serien i år då det var med 3 lag frå Odda og 1 lag frå Tyssedal i tillegg til Halsnøy,Rosendal og Valen. Alle laga hadde felles samlingar i Odda,Tyssedal, Halsnøy, Rosendal og Husnes (2 gonger) der alle laga spela 2 kampar kvar. Trenarar Lars-Martin Kambe og Einar Herskedal TRIO LG 11 SUNDE 5460 Husnes Tlf Lg 11 Sunde er et lag med 96 og 97 modeller. Vi har hatt treninger 2 dager i uken. Oppmøte på treningene har vært veldig bra, bortimot 100%. På kampene har vi også stort sett vært fulltallige. Foreldre og andre har også stilt veldig bra opp på kampene. Resultatet av kampene er vi godt fornøyd med, bortsett fra kampene mot Odda lag, som vi «sliter» litt med. Husnes Cup var høstens høydepunkt, i kampene var vi litt preget av alvor og lang sommerferie, sosialt var det helt topp. gjennom høsten og vinteren skal vi trene 1 dag i uken på kunsten, før vi går løs på en ny sesong. John Morten Ordin 5464 Dimmelsvik Tlf TEIGEN Teigen Bygg & Trelast AS Opsangervegen 18, 5460 Husnes Telefon Telefax Alt innen glass! 5450 Sunde Døgnservice

20 20 Symjegruppa KONTAKT Følgjande har vore med i styret: Leiar: Kenneth Blom Skrivar: Elisabeth Utne Kasserar: Knut Digranes Styremedl.: Weronika Strømsnes Styremedl.: Frode Blom Styremedl.: Kjetil Vedøy Symjegruppa har denne sesongen hatt 54 medlem under atten år og 7 medlem over atten år. Trenarar har vore: Elisabeth Utne, Kari Blokhus Gunnar Holm, Silja Holm, Paul Blom, Lise Olsen, Frode Blom, Bård Blom, Knut Digranes, Kjetil Vedøy, Line Torget og Kenneth Blom Aktivitet Styret har i år hatt 9 styremøter. Treningsleir Danmark Høgdepunktet for sesongen var i år også treningsleiren i Danmark. 10 symjarar og 4 leiarar deltok på leiren i Løkken. Dette er tredje gongen gruppa har leir i Løkken. Perfekte treningsforhold med trening 2 timar morgon og 2 timar kveld i seks dager. Leiren betyr mykje sosialt/ moro og er motiverande for symjarane sjølv om dei enkelte dagar tilbakela meir enn 8500 meter i bassenget. Målsetting Målsettinga for sesongen var å behalda og utvikla eit sterkt A-parti samtidig som profilen i gruppa er bredde idrett. Dessverre har me ikkje lykkast med satsinga på A- partiet då mange av symjarane har valgt å driva annen idrett. Gruppa har lykkast med store parti på symjeopplæring og stort C-partiet. Trenarar God stabil stamme av motiverte trenarar i gruppa. Me har også fortsatt god kontinuitet i styret. Me er også glade for at nokre av dei eldste symjarane kjem tilbake som trenarar for B-partiet. Dette er suksess faktorar som er viktige for å halda på symjarane i tida framover. Dommar og instruktør kurs: 4 nye dommarar har klubben utdanna denne sesongen, Silja Pal Holm, Geir-Sverre Andreassen, Arne Torget og Lise Olsen. «DELFIN» KURS (tidligare tilvennings/opplæringspartiet) Kanskje vårt mest populære kurs. Gruppa avholder 2 kurs, ett på våren og ett på høsten. Begge kursene blei gjennomført på ein utmerket måte. Deltakere er i frå 6 9 år. Det er venteliste for å delta på kurset. Bård Blom og Line Torget er våre dyktige instruktører. Symjeopplæring er ein viktig del av arbeidet til symjegruppa. B-partiet B-partiet trener ein gong pr. veke. Etter gjennomført Delfin kurs får utøvarane tilbod om å komma opp i B-partiet. På dette partiet lærer symjarane i tillegg til leik, meir systematisk trening samt øvingar som stuping. Nokre av symjarane har delteke på rekrutterings stemne. A-partiet A-partiet har delteke på fleire stemner i haust. Antall symjarar har vorte redusert i høst. Me håper at symjarane får lysten tilbake og startar opp igjen med systematisk trening. Resten av gruppa har hatt framgang med mange personlige rekordar og gode resultat. Gruppa består av symjarar i alderen 9 16 år. Dei har fast trening fire gonger i veka. Sportslig Bettina Blom (1995) er rangert som den 31 beste symjaren i landet i sin årsklasse på 100 fri med tida og nr 42 på 50 fri med tida Kristoffer Andreassen og Bettina fekk pokal for mest treningsframmøte for Ny pokal deles ut under juleavslutning 2007 Representasjon Ingen representasjon denne sesongen. Stemne Symjegruppa har delteke på følgjande stemne i løpet av sesongen. TRIO to-dagers mars : IL TRIO arrangerte for 33. gang det tradisjonelle to-dagars symjestemnet. Deltakartala dei to siste årene har vore gledelig høgare enn på mange år. Meir enn 400 tilreisande deltakarar skapte høg stemning i symjehallen. Styret takker alle funksjonærane, foreldrelaget og symjarane for innsatsen. Yngel treff Askøyhallen mars Deltakere: Bettina, Amalie, Malin, Judit, Anniken, Kristoffer, Sebastian, Maruis og Daniel. Slåtthaughallen 2. juni: TRIO deltok med 9 deltakere på sesongavslutning i Slåtthaughallen. Stordstevnet oktober: Det blei mange medaljer til TRIO under Stordstevnet. 12 deltakere satte 68 perser og kom heim med 8 gull, 7 sølv og 2 bronse medaljer. Andre aktiviteter Gruppa har arrangert sosiale aktiviteter som lystur til Onarheimslio med bålbrenning. Me har vore i Fjellhaugen på ski og gruppa avslutta sesongen med grilling i båthavna. Juleavslutning Tradisjonelt avsluttar me haustsesongen med julestemne med utdeling av premiar, kaker og brus til alle symjarane. Alle er hjarteleg velkomne Til alle symjarar, trenarar og foreldrelag. Takk for nok ein sesong, stå på og fortsett med det gode arbeidet, dåke e gode! IL TRIO Symjegruppa Kenneth Blom, leiar

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Kongeleg heider til Nils Eknes. Med hjartet på rette staden. Første jentelag i juniorklassen i Trio si historie. Les om: Årsmelding Triohuset... s.

Kongeleg heider til Nils Eknes. Med hjartet på rette staden. Første jentelag i juniorklassen i Trio si historie. Les om: Årsmelding Triohuset... s. Desember 2010 Medlemsblad Medlemsb bla lad for idrettslaget idrettsla TRIO 42. årgang Les om: Årsmelding Triohuset... s. 2 Årsmelding IL Trio Leiaren har ordet... s. 3 Årsmelding Friidrettsgruppa... s.

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Årsrapport Ungdomsavdelinga 2007

Årsrapport Ungdomsavdelinga 2007 Årsrapport Ungdomsavdelinga 2007 Desse har vore med i styret i ungdomsavdelinga i 2007: Leiar Jan Ove Haugland (biletet), Toril N. Haugland, Hanne Larsen, Are Ulseth og Einar Oppedal (materialforvaltar).

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR

PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR PROGRAM - KM-VETERANAR 2015 - ØVINGAR OG DELTAKARAR LAURDAG 12. SEPTEMBER 2015 Slegge laurdag 12. sept 2015 - start kl. 13:15 Kvinner veteran 45-49 Eriksen Anne Gunn Warhuus 9 Fana IL - Friidrett Kvinner

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2014

Årsmelding Øystese Fotball 2014 Årsmelding Øystese Fotball 2014 Styret Leiar: Terje Melstveit Kasserar Martin Lunestad Skrivar: Ove Sandven Styremedlem: Siri Kaale Styremedlem: Elisabeth Henriksen Valkomité: Rekneskap: Rune Vik, Hallgeir

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Program. Trio. Stord/Moster 2

Program. Trio. Stord/Moster 2 Program 3. divisjon avd. 14 Trio mot Stord/Moster 2 13. serierunde Fredag 29. juli 2005 Vi presenterer: Stord/Moster 2 Det er ikkje så lett å vurdere dette laget, for det avheng sjølvsagt mykje av førstelaget

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 SAM3023 Rettslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Nordfjord Golfklubb Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Alle knøttene fikk stor pokal etter avslutninga på sesongen 2008 Årsmøtedato 30. januar Sakliste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Styret har i 2012 vore samansatt slik: Leiar: Svein Hjelmeland Nestleiar: Atle Falk Kasserar: Jonny Flatebø Skrivar: Anne Ruth Lekva Styremedlem: Stig

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00

FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00 FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00 FRISTAFETTEN 2014 Side: 2 av 2 Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid med stafettsponsor GK Norge a.s. inviterer med

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Lokale Frivilligsentralen har kontor og møteplass på Møteplassen Aksen på Husnes. På tysdagar har dagleg leiar kontordag på Rådhuset i Rosendal.

Lokale Frivilligsentralen har kontor og møteplass på Møteplassen Aksen på Husnes. På tysdagar har dagleg leiar kontordag på Rådhuset i Rosendal. Årsmelding 2011 Organisasjon Kvinnherad kommune eig Kvinnherad Frivilligsentral. Frivilligsentralen er organisatorisk plassert under Verksemd for Kultur- og Fritid, Kulturkontoret. Sentralen har eige styre

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer