Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no"

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 PFC Personlig FruktbarhetsComPuter Prevensjon uten bivirkninger 99,3% sikker Mål temperaturen under tunga når du våkner. PFCen viser grønt = sikker rødt = fruktbar PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. For mer informasjon om PFC og kvinnelig fruktbarhet, send SMS <ad Ja nlh navn adresse> til 1986 eller gå inn på PFC-sPesialist siden 1998: salg service rådgiving Service-telefon: NLH har avtale med TrygVesta Bransjetilpasset forsikringsordning til gunstige priser. Ring oss på grønt nummer E-post: NLH-annonse 2 TrygVesta -07.indd 1 Homøopraktikeren / :35:55

3 Innhold Hovedartikler 5 SABORG sidene 12 Homøopraktiker anmeldt, Helsetilsynet har sagt sin mening 16 Grenseverdier for stråling i EU og Norge 22 Homotoksikologi sidene 27 Fokalinfeksjoner og fokus 32 Invitasjon til Landsmøte 34 Foreningsnytt Kjære Kollega! Husker du terapeuten som ble anmeldt for angivelig å seponere skolemedisin fra en pasient? Saken sto omtalt i Homøopraktikeren nr Saken ble oversendt til Statens Helsetilsyn for en prinsipiell avgjørelse. John Hetlelid NLH tok saken for terapeuten. NLH var svært spent på hvilket utfall saken ville få. Statens Helsetilsyn ga NLH rett på alle punkter og saken mot terapeuten ble avsluttet uten påtale. I kommentarene fra Statens Helsetilsyn kommer det frem noen viktige prinsipielle grensesettinger og lovtolkninger, spesielt henvist til forarbeidende i loven om Alternativbehandling 7. På side 12 i denne Homøopraktikeren kan du lese om disse tolkinger og grenser for hva en alternativ behandler har lov å si og gjøre i forhold til spørsmål om seponering av skolemedisiner. Den november ble det avholdt representantskapsmøte i Saborg. På forhånd var det fra AU arbeidsutvalget i Saborg foreslått en kontingent økning til kr. 200 pr. medlem for alle de 19 tilsluttede organisasjoner. Det utgjør mye penger for NLH, men det er helt nødvendig for å sikre driften til Saborg. Skal vi ha et ens talerør mot myndighetene er det helt avgjørende for bransjen å enes om noe felles ellers vil vi få bort imot organisasjoner som hyler hver for seg. Myndighetene vet ikke da hvem de skal forholde seg til. De vil ha ett talerør. Da Saborg ble konstituert 3. november 2003 fikk hver medlemsorganisasjon tildelt en stemme hver i representantskapet. Hovedargumentet den gang var at myndighetene betalte hele driften til Saborg. I 2009 blir dette forandret. Nå er det medlemsorganisasjonene selv som må dekke driften til Saborg. Medlemmene i Saborg varierer fra 30 til over 700 medlemmer fordelt på 19 organisasjoner. For å gjøre Saborg mer demokratisk foreslo NLH en forandring av ordlyden i vedtekt nr. 3. NLH mener at det økonomiske bidrag NLH bidrar med, må resultere i at NLH får flere stemmer enn den ene vi har i dag. På side 5 i denne Homøopraktikeren kan du lese hva utfallet ble. MOMS på alternative tjenester har NLH skrevet mye om. I dag er 10 terapiformer fritatt. Fra 1. januar 2009 trer ordningen med å knytte momsen til registerordningen i kraft. Det vil bli en overgangsperiode slik at alle som kan, får registrere seg i det alternative behandler register i Brønnøysund. NÅ MÅ DU REGISTRERE DEG. DET ER INGEN GRUNN TIL Å VENTE. 4/ Homøopraktikeren 3

4 Et annet viktig moment er at hvis det blir liten tilslutning til dette register, truer Sosial og Helsedirektoratet med å legge ned hele registeret, og da er vi satt år tilbake og mister det vi har oppnådd. Hvordan registre seg? Se under foreningsnytt side 34. I Homøopraktikeren nr tok vi opp farene med stråling fra mobilbasestasjoner og trådløse nettverk. Mange forskere kaster frem tall. EU har satt grenseverdier. Norge følger EU. Den 14. november tok representanten Kvassheim fra Venstre opp spørsmålet i Stortinget til Helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Bakgrunnen var en mast som stod montert i en barnehage. Kvassheim foreslo et føre var prisnipp ettersom forsknings resultatene var så ulike. Han viste til tidligere regjeringers behandling av asbestsaken for 30 år siden. Det ble ikke utvist noe føre var prinsipp den gang. Alle vet hvordan den saken endte 30 år senere. Vi som har levd en stund husker også P-pillesaken. Hvor ufarlig de sterke P-piller var. Nå vet vi også at de ekstra svake P- piller forårsaker dødelige sykdommer. Er det ikke da viktig å være føre var? Hva sa vår Helseminister? Han ville ikke forandre noen grenseverdier selv om andre land har gjordt det. Hvem er han betalt av mon tro? Les mer om strålingsfare side SISTE NYTT! John Hetlelid Formann NLH vant TFT saken. Helse- og Omsorgsdepartementet har opphevet Helsedirektoratets vedtak. Gled dere alle tankefeltterapeuter, nå kan også dere bli momsfrie. Les mer på side 34. Vi bryr oss om din helse! Kvalitet fra ishavet Markedets største nåleleverandør. Topp kvalitet og rimelige priser. Tlf: , FAX: Homøopraktikeren - 4/2008

5 Nyheter fra SABORG Organisasjonene i SABORG var invitert til seminar torsdag 20. november. Den 21. november var det representantskapsmøte i Saborg. 11 av 19 organisasjoner var tilstede, noen med flere representanter. SABORG 5 ÅR Morten Gamst fra NIFAB gratulerer Christel Gundelach med 5 års dagen til SABORG. Gratulerer SABORG. Dere er blitt 5 år og tiden ligger foran dere. Barnestadiet er over, det merket vi alle på representantskaps møte. Alvoret er kommet over bransjen, men vi må allikevel ikke glemme at vi er alternative behandlere. 37 personer fra medlemsorganisasjonene var tilstede første dagen. Det var fem punkter på dagsorden. De viktigste var: Punkt 2. Høringssvar til fremlegg om felles klageordning. Punkt 3. NLHs forslag til endring i fordeling av stemmer ved representantskapets møter. Punkt 4. Krav om minimum 50 timer i VEKS fag for alle medlemmer. Punkt 5. Saborgs fremtid. Budsjett. Punkt 2. Klageordning: Det ble lagt frem to forslag om klageordningen. Det første var om ordningen skulle bestå av kun eksterne personer, det andre punktet var om Saborgs medlemmer skulle være inkludert. Begge forslag var i utgangspunktet inkluderende, men det første forslag mest spiseselig for myndighetene. Derfor ble begge vedtatt, men skal videre debatteres. Punkt 3. Forslag til vedteksendring NLHs forslag til endring av vedtekt 3 om at antall betalende medlemmer til Saborg burde gi ekstra stemmer i Representantskapet i SABORG ble nedstemt. NLH trakk det opprinnelige forslaget i representantskapet, men fikk det oversendt til AU, arbeidsutvalget i SABORG for videre bearbeiding. De små organisasjoner var redde for å ikke få innflytelse. NNH som er en stor aktør mente forslaget var prematurt. Det er spennende at NLH er forut for sin tid og tenker fremover. At tiden ennå ikke er moden for et slikt positivt forslag må NLH ta til etterretning. Rita Agdal mente at et slikt forslag ville få frem den reelle stemmegivning på Representantskapsmøte. Ved at vi i dag har konsensus (enighet) vil en liten organisasjon med 30 stemmer kunne velte et forslag som en organisasjon med 1000 stemmer er imot, uten at vi får vite hvor mange medlemmer i SABORG som står bak vedtaket. Punkt 4. Krav om minimum 50 uv. timer i VEKS fag VEKS fag står for mange fine og viktige ord som har med pasientsikkerhet å gjøre. Det har blant annet med vitenskap, etikk, konfliktløs- 4/ Homøopraktikeren 5

6 ning og sosial kunnskap. Feltet er svært omfattende. Alternativ behandling må tilpasse seg dette feltet innen den utdanning vi har og det omfang hele vår utdannelse er bygget på. Det vi i fremtiden ikke kommer unna, er at disse 50 timer i VEKS fag blir knyttet til våre utdanninger og til registeret i Brønnøysund. Forslaget ble vedtatt og NLHs medlemmer vil bli bundet av det. Punkt 5. Saborgs fremtid og budsjett Saborg har lagt frem et redelig og nøkternt budsjett. Kr ,- i bidrag fordelt på 19 organisasjoner som til sammen er 3100 medlemmer. Budsjettet gir et underskudd på kr ,-. Dette regner Saborg med kan innhentes ved noe statlig tilskudd i år. For å kunne klare våre forpliktelser må NLH i 2009 foreslå en økning i kontingenten med kr Selv om det er finanskrise er dette så viktig for alle medlemmer, at det er noe vi må vi ta oss råd til. Saborg har for øvrig søkt om fullt fradrag for medlemskontingenten vår. Vi venter fremdeles på svar fra Skattedirektoratet. Får vi det til, kan du skrive kontingenten direkte av på din inntekt. Allerede nå kan du skrive den av på din brutto inntekt i selvangivelsen. NLHs bidrag til SABORG i 2009 er kr. 200 pr. medlem. Vedtekter til valgkomitè Det ble lagt frem en rekke vedtekter for kommende valgkomitè, totalt 8. John Hetlelid fra NLH var den første som fikk vervet og har vært i valgkomiteen siden den startet. Vedtektene som ble fremlagt og vedtatt er ikke tilpasset SABORG. Disse vedtekter er mer tilpasset store fagorganisasjoner. Det ga NLH klart uttrykk for. Når en av våre medlemsorganisasjoner lar seg påvirke så sterkt av en stor fagorganisasjon og deres metoder, kan de dra det med seg inn i SABORG, noe som ikke er ønskelig. John Hetlelid trakk seg ut av valgkomiteen, ikke av denne grunn, men fordi foreningsarbeid som formann i NLH krever det meste av hans fritid. 6 Terje Varpe fra NNH Dessverre nådde ikke Terje opp til den plassen han hadde ønsket seg videre i AU. Representantskapsmøte var på overtid fredag 21. Terje Varpe november og fikk nok ikke anledning til å takke Terje for den innsats han har gjort for SABORG i 5 år. Han ble første gang valgt inn som nestleder 3. november Terje har gjort en formidabel innsats for SABORG. Uredd som han er, har han stått i bresjen for mang en konfrontasjon for det han tror på og ivrer mest for. Vi takker deg Terje for den innsats du har gjort for medlemsorganisasjonene i SABORG, og vet at du vil gjøre et godt arbeid i dine fremtidige verv. Tusen takk fra NLH. Valg Valgkomiteen har i 2008 hatt et vanskelig arbeid. Med 19 organisasjoner og 3100 medlemmer skulle det være flust å ta av. Det har i hvert fall ikke vært tilfelle. Selv om Rita Agdal for 4 måneder siden gjorde henvendelser til ledere av organisasjonene, ga det i utgangspunktet kun resultat på en kandidat. Valgkomiteen får innspill de må forholde seg til. Valgkomiteen må lete etter kandidater som har kvalitet, noe å bidra med, som er tilgjengelig, er villig til å ofre noe utover sin business og sitt private engasjement. I disse tider er ikke et verv i SABORG svært lukrativt utover det du lærer og kan bidra med. Siden SABORG må full finansieres av medlemsorganisasjonene var det viktig å finne kandidater nær OSLO slik at reiseutgifter ikke blir for høye. Det innskrenket selvfølgelig muligheten til å finne kandidater på vestlandet og i nord-norge. Når da ett AU medlem trakk seg var det ikke mye å ta fatt i. Langt på overtid kom imidlertid valgkomiteen frem til en enstemmig innstilling. Homøopraktikeren - 4/2008

7 Det nye arbeidsutvalget AU i SABORG for 2009 F.v. Arne Korsvold NLH, Berit Skyttern NMF, Per Gunnar Swahn NLH, Glenn Rolfsen NGFO, Svein Justin Johansen NHL, Christel Gundelach DNH. Berit Meiningen, NFOM er ikke med på bildet. Arbeidsutvalget AU i Saborg har følgende sammensetning i 2009: Forbund Tittel Navn Telefon Mobil Det Norske Healerforbundet Leder Christel Gundelach Norsk Forbund for Psykoterapi Nestleder Glenn Rolfsen Norges Massasjeforbund AU medlem Berit Skyttern Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere AU medlem Arne Korsvold AU medlem Per Gunnar Swahn Norske Homeopaters Landsforbund Varamedlem AU Svein Justin Johansen Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin Varamedlem AU Berit Elisabeth Meiningen Valgkomiteen har følgende sammensetning i 2009: Forbund Navn Telefon Mobil Helhetsterapi forbundet, HTF Lise Haug Organisasjonssekretær i SABORG Rita Agdal Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, NNH Sigrun Kirkeberg Saborg Navn Telefon Mobil Organisasjonssekretær i SABORG Rita Agdal / Homøopraktikeren 7

8 Den nye valgkomiteen i SABORG for 2009 F.v. Sigrun Kirkeberg NNH, Lise Haug HTF, Rita Agdal Organisasjonssekretær i SABORG Arbeidsutvalget AU i SABORG for 2009 Christel Gundelach DNH ble gjenvalgt som leder, Glenn Rolfsen NGFO ble valgt som ny nestleder. Nye AU medlemmer, valgt for 2 år er Per Gunnar Swahn fra NLH og Berit Skyttern fra NMF. Arne Korsvold fra NLH har vært AU medlem siden 2005, ble gjenvalgt for 1 år. Varamedlemmer AU Svein Justin Johansen fra NHL ble valgt for 2 år. Berit Meiningen fra NFOM har vært varamedlem siden 2005, har 1 år igjen. NLH fikk to medlemmer inn i AU. Per Gunnar Swahn og Arne Korsvold. Valgkomité for 2009 Lise Haug fra HTF og Sigrun Kirkeberg fra NNH ble gjenvalgt, Rita Agdal er ny i valgkomiteen. Varamedlemmer valgkomité Anders Roald Jensen fra NMF og Terje Varpe fra NNH. 8 Inntrykk fra Representantskapsmøte: Hvilket inntrykk sitter NLHs representanter igjen med etter årets representantskapsmøte? SABORG har gjort og gjør en formidabel innsats. Verden skal gå videre og bransjen må møte fremtidens krav. Det betyr at våre medlemmer må tilpasse seg å forberede seg på at de utdanninger vi er vant med og de krav som stilles til oss blir skjerpet. Vi må alle videreutdanne oss, følge med på skolering som har med VEKS fag og pasientsikkerhet. Dette har NLH på sine årlige seminarer og mer vil det bli. Skal NLH være litt kritisk til Representantskapsmøte må vi ikke glemme at vi er alternative behandlere. SABORG må ikke gå for fort frem for å blidgjøre byråkratiet på bekostning av våre etablerte utdanninger og praksis. Her må det være en balanse. Det er også viktig at SABORG formidler byråkratiske vendinger i et språk flesteparten i bransjen forstår. Alternative behandlere har tidligere måttet lære Homøopraktikeren - 4/2008

9 Jubileumsmiddag på Den Røde Mølle i Oslo seg legespråket uten at legene vil akseptere det alternative språket. Nå må det ikke bli slik at vi alternative behandlere skal lære oss det byråkratiske språket og det juridiske språket uten at SABORG kan snakke et språk alternative behandlere forstår. Oppsummering av 2008 Vi har i år fulgt opp arbeidet for styrking av pasientrettigheter og styrking av utdanningsfeltet. Samarbeid mellom fagorganisasjonene er avgjørende for å få gjennomført en videre kvalitetssikring og standardisering. Kvalitet i utdanning er en nøkkel for å øke kvaliteten på behandlingstilbudene, ved siden av klagemuligheter. Satsingen på utdanning ledet blant annet til et samlende utdanningsseminar, som munnet ut i konkrete diskusjoner om felles minste standarder. En del tilbydere innen utdanningsfeltet er i en prosess i forhold til NOKUT. Men NOKUT har få standarder å forholde seg til ved vurdering av søknader om offentlig godkjenning. Dette kan avhjelpes ved at bransjen setter standarder for utdanning. Et forslag til felles minste krav til utdanning innen fagene vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnskunnskap/sosial- og kommunalkunnskap (VEKS-fag), skal behandles på representantskapsmøte den 21. november. Vi håper at forslaget vedtas og at det kan sendes en anmodning til Helse- og omsorgsdepartementet om at det må stilles strengere krav til opptak i registerordningen. Å stille krav til utdanning innen VEKS-fag er et viktig første 4/ Homøopraktikeren 9

10 skritt for å sikre utdanningsstandarder, og der igjennom styrke pasientsikkerheten. I år har forslaget til retningslinjer til en felles klageordning vært til ekstern høring, og responsen har vært entydig positiv. Denne felles klageordningen vil kunne: styrke arbeidet med klagebehandling i de enkelte organisasjonene gi pasienter og behandlere en ankemulighet gi uttalelser i klagesaker som blir videreformidlet til myndighetene sikre at terapeuter som blir ekskludert fra en organisasjon ikke kan få opptak i en annen og dermed får adgang til å registrere seg under registeret for alternative behandlere under Brønnøysund. Vi oppsummerer at SABORG bidrar til å styrke pasientsikkerheten, ved informasjonsarbeid og å etablere felles standarder for alternativ behandling, samt å høyne kvaliteten på utdanninger. Det har tatt tid å etablere samarbeidsformer som fungerer for de mange medlemsorganisasjonene, men vi ser nå at arbeidet gir konkrete resultater. Handlingsplanen for 2007 inneholdt hele 15 punkter og det har blitt arbeidet med de fleste av disse: 1. Hjelpe og informere utøvere og organisasjoner med registerordningen 2. Følge med i aktuelle saker og informere berørte organisasjoner om disse 3. Arrangere to debattmøter i året for SA- BORGs medlemmer 4. Arbeide aktivt for at alle alternative behandlingsformer blir fritatt for moms 5. Beskrivelse av hvordan organisasjonene kan kvalitetssikre utdanninger som gir rett til medlemskap 6. Hjelpe og informere organisasjonene om arbeidet med informasjonsbanken for alternativ behandling Diskutere hva som menes med alternative behandlingsformer og hvor grensen går mellom helse, velvære og selvutvikling 8. Arbeide for at det må være mulig for behandlere å presentere informasjon om alternativ behandling slik at brukere får tilgang til erfaringsbasert kunnskap og studier om effekt av alternativ behandling 9. Styrke samarbeidet med forskningsmiljøer. 10. Felles forsikringstilbud til alle medlemsorganisasjoner 11. Forslag til hva etiske regler bør omfatte 12. Forslag til hva vedtekter bør inneholde Arbeidet med disse omfattende saksområdene innebar at Saborg i året som gikk hadde kontakt med følgende: Behandlerorganisasjoner som ikke er medlemmer i sammenslutningen NOKUT Pasientombudet Pasientorganisasjoner Sosial- og Helsedirektoratet Statens Legemiddelverk Undervisningsinstitusjoner, både for autorisert og uautorisert helsepersonell Brønnøysundregistrene Datatilsynet Skattedirektoratet Europeiske sammenslutninger av behandlerorganisasjoner Finansdepartementet Forbrukerombudet Husk årsmøte mars Homøopraktikeren - 4/2008

11 Helsetilsynet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin og andre forskningsinstitusjoner Nasjonalt Informasjonssenter For Alternativ Behandling At tilskuddet ble lavere enn forventet nødvendigvis fått store konsekvenser for arbeidet. Organisasjonene har i år, for første gang, bidratt med mer enn halvparten av SABORGs budsjett. Det økonomiske tilskuddet fra organisasjonene kommer i tillegg til at det de også bidrar med i form av dugnadsarbeid, kompetanse, reisedekning og godtgjøring til egne tillitsvalgte som deltar i ulike sammenhenger. Det er et stort problem for Saborg at tildelingsbrev kommer sent, i år først i mai, med den konsekvens at lønn og andre utgifter verken har kunnet bli utbetalt eller satt opp i et realistisk budsjett. Saborg er svært takknemlig for at vi har en organisasjonssekretær ALTERNATIV BEHANDLING Aromaterapi NATUR & HELSE som er villig til å vente på lønn i denne lange perioden. Leders godtgjøring er heller ikke en fullgod kompensasjon for arbeidstiden som medgår. På grunn av de knappe bevilgningene i 2007 har arbeidsutvalget valgt å prioritere lønn til ansatt og godtgjøring til leder fremfor sin godtgjøring. Usikkerhet rundt økonomien i 2008 har tvunget arbeidsutvalget til å gi organisasjonssekretær oppsigelsesvarsel ved to anledninger. Saborg har blitt tildelt en rolle som krever mye arbeid både i forhold til organisasjonene og eksterne aktører. Våre medlemsorganisasjoner finansieres av medlemskontingent, og de fleste sliter med økonomien. Det er vanskelig å se for seg at medlemsorganisasjonene alene skal kunne fullfinansiere Saborgs prosjekter for å sette standarder og sikre kvalitet innen dette feltet. Myndighetenes avgjørelser vedrørende videre regulering av feltet og vedrørende tilskudd til av drift av SABORG vil antagelig være utslagsgivende for om SABORG kan fortsette sitt arbeid. Viktige prosjekter som utarbeidelse av utdanningsstandarder og etablering av felles klageordninger kan strande, dersom myndighetene ikke betrakter dette som oppgaver de har et medansvar for. SISTE NYTT! Natur&Helse har fokus på halvfabrikata, og leverer: Over 180 oljer Naturlig hudpleie Naturlig badeolje og badesalt Aromalamper og -dispensere Røkelse Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NLH og til studenter Registrer deg på for informasjon om bruk, egenskaper og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: NLH vant TFT saken. Helse- og Omsorgsdepartementet har opphevet Helsedirektoratets vedtak. Gled dere alle tankefeltterapeuter. Les mer på side 34. Husk å registrer deg nå! I utøverregisteret for alternativ behandling Ta kontakt med Linn på tlf , hverdager mellom 08:00-14:00. 4/ Homøopraktikeren 11

12 SEPONERING AV MEDISINER? Helsetilsynet har sagt sin mening: I Homøopraktikeren nr omtalte vi biopaten Magny Eikeland som ble innklagd til Statens Helsetilsyn for angivelig å ha seponert livsviktige medisiner. Saken fikk også stor omtale i Sørlandspressen og NRK. Nå har Helsetilsynet avsluttet saken med følgene utfall: Statens helsetilsyn mener etter dette at terapeuten ikke har behandlet pasienten i henhold til lovens 7.1. Statens helsetilsyn finner derfor ikke at det er grunnlag for å begjære påtale etter lovens 9 siste ledd, jf. første ledd. Saken anses med dette som avsluttet. Sluttet med livsviktige medisiner Kommuneoverlege Stein Erik Grytten Foto: Jarle Martinsen (arkiv) - Erlend Olsbu Kommuneoverlege Stein Erik Grytten advarer mot alternativ behandling, etter at en av pasientene hans sluttet med livsviktige medisiner. LINDESNES: - En pasient av meg i 50-årene har etter å ha vært hos en alternativ behandler, sluttet med tre foreskrevne medikamenter. Minst to av disse medikamentene kan være livsviktige for denne pasienten, sier en opprørt Grytten til Lindesnes avis. RYSTET: Kommuneoverlege Stein Grytten advarer mot alternativ behandling. I en håndskrevet rapport skriver behandleren at hun har spesielle medfødte evner, og at hun kan teste om en person har medisin som ikke virker. Ifølge Grytten bruker behandleren ord som «virker ikke», «negativt» og «sabla negativt» for å beskrive effekten av ulike medisiner. Pasienten som oppsøkte alternativ behandling har ifølge Grytten en forhistorie med hjernedrypp. Mannen i 50-årene ble derfor satt på blodfortynnende medisiner og medikamenter mot for høyt kolesterol. Begge viktige medisiner for å forhindre nytt drypp og eventuelle hjertesykdommer. Grytten opplyser at han har sendt en bekymringsmelding til fylkeslege Kristian Hagestad, men hadde ikke noe særlig håp om at det ville ha noe for seg. I tilsvaret til Grytten oppfordrer Hagestad ham til å henvende seg til Forbrukerrådet for vurdering av markedsføringen av behandlingen, siden alternativ behandling ikke faller inn under helsepersonelloven. Hagestad understreker at alternative behandlere som hovedregel ikke skal behandle alvorlige sykdommer, men hva som er alvorlig er ikke definert i loven. Dermed er det lite Grytten kan gjøre utover å advare andre. - Å ta så store faglige beslutninger er noe til og med jeg som lege gjør med andektighet. Disse ufaglærte behandlerne er derimot verdensmestere i alt, sier han. til NLH og hadde intervju med vår formann. Da han ikke ville være med på det sensasjonspregede hylekoret som ble presentert ham, ble den riktige informasjon vår formann hadde innhentet, neglisjert. Hvor syk var pasienten? Den andre innleggelsen av pasienten var i juni Da hadde pasienten vært uten de 3 livsviktige medisiner i flere måneder og følte seg frisk fra bivirkningene. Hva sa journalen fra 3/ Homøopraktikeren 13 Ga ikke dødelig råd Hun behandlet en pasient med hjerteproblemer i Mandal, og i et brev til pasienten skriver hun at medisinene han tar ikke virker, eller er negative for ham. Kommuneoverlege i Mandal, Stein Grytten, mener healerens råd skremte pasienten hans såpass at han sluttet å ta hjerte- karmedisiner. Fylkeslegen i Vest-Agder vurderer nå å anmelde Eikeland fordi hun ba pasienten kutte ut livsviktig medisin. Homøopraktiker Magny Eikeland Ba han ikke slutte Magny Eikeland sier til NRK Sørlandet at alle kan ta feil, men at hun er sikker på at testingen hun gjorde av mannen og medisinen er riktig. Hun sier også at hun aldri ga pasienten råd om å kutte hjertemedisinen, men om å rådføre seg med legen om tablettene. - Jeg har absolutt ikke anbefalt pasienten å slutte å ta denne medisinen. Jeg skrev opp hva han tålte og ikke tålte og dette brevet tok han med til legen. Han har selv bestemmelsesrett, sier Eikeland. - Men i brevet står det at en medisin mot kolesterol og en medisin som er blodfortynnende virker negativt på ham, og den siste medisinen mot epilepsi virker ikke. Kan ikke han ha trodd på dette og sluttet med medisinen? - Han har trodd på min testing, for han vet hva jeg kan, men han har på eget initiativ sluttet på medisinen, for han er en selvstendig mann. Min diagnose av mannen er noe helt annet enn den som han er foreskrevet nå. Sier mannen nå er frisk - Hvordan kan du finne ut om medisinene virker eller ikke? - Jeg føler det bare rett og slett. Jeg kan holde en blodprøve i hånda og så kan jeg si hva pasienten feiler. Jeg skjønner at folk reagerer - hvem kan forstå det - men det virker. Medfødte evner begynner med at man starter å bruke sin intuisjon og jeg har fått utlevert mer av dette, sier Eikeland. - Kan det ikke være livsfarlig å få si til slike pasienter at de skal slutte med medisinene sine, hvis du tar feil? - Jo, men det er også livsfarlig å la dem ta medisiner de ikke tåler. Og mannen det her er snakk om har nå blitt veldig god. Han er nå på ferie i Thailand, sier Eikeland. - Hvordan blir du møtt av mer tradisjonelle medisinere? - Det er begge deler. Jeg skjønner at de ikke forstår det jeg driver med. Det er forskjellige måter å behandle på, jeg driver med årsaksbehandling. Jeg håper det etterhvert kan komme et samarbeid mellom leger og slike som meg, sier Eikeland. 14 Magny Eikeland kan bli politianmeldt for å ha gitt råd til en pasient. Selv sier hun pasienten nå er blitt frisk. Biopat Magny Eikeland, er healeren som har opprørt skolemedisinerene i det siste. Healer: Dropp pillene Kommuneoverlege Stein Grytten Han er bare en av mange syke mennesker på Sørlandet som healere har frarådet å bruke medisin. Hvem som helst kan starte med alternativ behandling, uten at noen fører tilsyn med hva de driver med. Grytten mener det bør være statlig tilsyn med alternative behandlere. Rystet over healers råd Svært syke mennesker har blitt frarådet å ta livsviktig medisiner av healer. En hjertesyk mann sluttet med livsviktige medisiner etter at han ble skremt av en healer. Pasienten i 50-årene hadde et anfall av hjerneslag. Healeren målte blodsukkeret hans og mente at han ikke tålte medisinen. Pasienten ble såpass skremt at han sluttet å ta hjerte- karmedisiner, sier kommuneoverlege Stein Grytten i Mandal. Kommuneoverlege Stein Grytten er ikke mot alternativ behandling, men er rystet over hva hans pasienter har fått høre av folk som driver slik behandling. Hans pasient hadde ikke for lavt blodsukker, men problemer med hjerte. - Pasienten var alvorlig syk. Han hadde et lite hjerneslag - hvis han ikke får en aktiv forebyggende medisin så risikerer han nye slag, sier Grytten En annen pasient fikk diagnosen metallallergi, og pasienten måtte slutte i jobben som blikkenslager. Men pasienten hadde ikke metallallergi, forteller Grytten. sykehuset? Har han hatt TIA? Det var usikkert, og lite sannsynlig at han har hatt apoplexi. Epilepsi neppe, selv om EEG har vist epileptisk aktivitet. Fastlegen sa til avisen at pasienten var hjertesyk Fastlegen sa til avisen at pasienten var hjertesyk, var han det? Pasienten leste om seg selv i avisen når han var på ferie i Thailand og HAN HAR ALDRI VÆRT HJERTESYK. Dette er en utrolig historie. Går det virkelig an og bli behandlet slik av sin fastlege? Anmeldt til Statens Helsetilsyn Fylkeslege Kristian Hagestad fikk en bekymringsmelding fra Lege Stein Erik Grytten. Han returnerer hans henvendelse og ber legen ta kontakt med Forbrukerombudet og Markedsrådet. Ut fra det som siden kom frem i saken gjennom media, vurderte Helsetilsynet i Vest Agder å sende saken over til Statens Helsetilsyn for påtale. Helsetilsynet ønsket en vurdering for brudd på loven om alternativ behandling med sykdom mv. ift. 9 5.ledd: påtalebestemmelsen. Husk å registrer deg nå! I utøverregisteret for alternativ behandling Ta kontakt med Linn på tlf , 3/ Homøopraktikeren 15 Homøopraktikeren - 3/2008 hverdager mellom 08:00-14:00. Hva kan vi Homøopraktikere og alle andre lære av denne saken? Det sentrale vurderingstema i denne saken er, slik Statens Helsetilsyn ser det, om Eikeland har behandlet alvorlige sykdommer og/eller lidelser. Det er ganske tydelig at å seponere medisiner kommer under lovens tekst 7.1 om behandling av alvorlige sykdommer. I lovens forarbeider står det at med behandling siktes det hovedsakelig til behandling av sykdom som allerede er kjent eller diagnostisert. 12 Seponering av medisiner er å anse som behandling i lovens forstand. Og dette skal kun gjøres av kvalifisert helsepersonell. Formålet bak bestemmelsen er blant annet å beskytte pasienter mot at de enten ikke oppsøker helsepersonell eller helsetjenesten, eller ved at de avbryter helsehjelp som de får fra helsepersonell/helsetjenesten. Hvordan lærer denne saken oss hvor grensen går? Statens Helsetilsynet har i denne konkrete saken lagt til grunn at Eikeland kun skal ha gitt pasienten råd om å ta opp med sin lege om Homøopraktikeren - 4/2008

13 han burde bytte ut/kutte ut medisiner. Pasienten gikk derfor dagen etter til legen for å gjøre dette, men han fikk ikke snakket med legen. Pasienten valgte så selv å kutte ut medisinene. Helsetilsynet viser ved vurderingen også hen til at loven legger opp til at pasienter skal ha en valgfrihet. Her er to ting som er viktige: Vi kan gi råd som henviser pasienten til sin lege og vi kan informere om pasientens selvbestemmelsesrett jfr. pasientrettighetsloven 4. Det som er viktig er at den informasjon vi gir ikke blir så konkret at pasienten vil ta valg som medisinsk vil kunne skade ham/henne. Hvordan holdt NLHs etiske regelverk? Svært godt. I NLHs etiske regelverk 2.9 sies det: Terapeuten skal orientere seg om pasientens allopatiske medisiner uten å ta direkte stilling til bruken av dem. Seponering av medisin skal kun anbefales i samråd med pasientens lege. Konklusjonen til Statens Helsetilsyn i denne saken viser at våre etiske regler holder. Resymé av saken slik Statens Helsetilsyn ser den: Statens helsetilsyn fikk ved brev av 11. juli 2008 fra Helsetilsynet i Vest-Agder oversendt en sak vedrørende terapeutens virksomhet som biopat. Saken gjelder hennes behandling av en 50 år gammel pasient. Vurderingstema for Statens helsetilsyn er om de skal begjære påtale etter lov om alternativ behandling 9 siste ledd. Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter. Saken startet ved at lege Stein Erik Grytten skrev et brev til Helsetilsynet i Vest-Agder. I brevet viser han til at pasienten har Bechterew og mye smerter, hypertensjon, hyperlipidemi og mulig TIA. Pasienten ble utredet for epilepsi, men dette ble senere avkreftet. Dr. Grytten skriver videre at pasienten, etter å ha vært hos terapeuten den 29. januar 2008, kuttet ut epilepsimedisinene og Simvastatin. Han skriver at biopat Magny Eikeland har oversendt en utredning med konklusjoner som han ikke forstår mye av. Eikeland skal videre ha gitt råd om å dele opp hjertemedisinen Trileptal i to doser. Han reagerer på brevet og på at naturmedisinere tar blodprøver som en del av utredningen og gir konklusjoner som han ikke forstår. Han blir oppgitt når Eikeland seponerer medisiner mot alvorlige sykdommer. Dr. Grytten skal ha gjort pasienten oppmerksom på vanlige prosedyrer i forhold til oppfølging av eventuelle cerebrale episoder, og at dersom han velger seg bort fra vanlig behandling, kan legen ikke gjøre noe med dette. Han avslutter med å si at han ikke kan drive medisinsk behandling etter instruksjoner fra Eikeland. Vedlagt brevet fra dr. Grytten følger notatet som ble skrevet av Eikeland og er datert 29. januar Der fremkommer det (litt uklart hva som står): Pasienten har blitt testet her i dag. Har funnet at: TRILEPTAL 300 mg (ikke virker). PERSANTIN Retand 200 mg (negativ). SIMVASTATIN 40 mg ( sabla negativ). Jeg synes blodsukkeret er for høyt (7). Tatt kl Han har spist like etter. (?) Nedenfor skriver Eikeland om sin yrkesfaglige bakgrunn og at hun har spesielle medfødte evner, og at hun kan lese om personer har rette eller gale, - eller tabletter som ikke virker. Hun skriver så at: hvis du synes dette er rart eller sier pytt pytt, så skjønner jeg godt det. Dr. Grytten oversendte pasientens journal til Helsetilsynet i Vest-Agder. I notat skrevet av en annen lege fremgår blant annet: I tillegg uttrykkes det fra undertegnede bekymring over at pasienten har sluttet å ta Persantin og Simvastatin på bakgrunn av at han er blitt fortalt dette av en biopat (.) Han har angivelig vært hos denne personen og blitt fortalt at han har 4/ Homøopraktikeren 13

14 ingen effekt av Simvastatin og Persantin. Det hadde vært ønskelig å få tak på navnet til denne biopaten. Dette grunnet at dette anses som alvorlig at pasienten på indirekte oppfordring av ikke-tradisjonell medisiner slutter på sine medisiner. I journalnotat av 11. april 2008 skriver dr. Grytten blant annet: senere har man trukket seg på epilepsidiagnosen (...) var hos Magny Eikeland 29. januar 2008 før dette var avklart. Notat fra henne er tidligere oversendt. Hun advarte han sterkt mot å ta Trileptal mot epilepsi, Persantin (tromboseprofylakse) og Simvastin (kolesterolsenker). Han sluttet med de to siste, delte opp Trileptal før han seponerte også dette. Diskuterte det med pasienten og var svært tydelig på hva jeg mente. Nevrolog har snakket med han på telefonen og mente det samme. Det er sjelden biopater skriftliggjør sine råd, men det er gjort her. Pasienten har den 29. juni 2008 skrevet et leserinnlegg angående dr. Gryttens bekymringsmelding. Det fremkommer blant annet: Undertegnede oppsøkte biopat Magny Eikeland fordi min helsetilstand ble uholdbar. Hun testet medisinene jeg brukte og fortalte at to av medikamentene ikke passet meg og at en virket fint, mens en ikke virket. Hun anbefalte meg å gå til min fastlege for eventuelt å få nye medisiner. Det gjorde jeg omgående med det skriftlige resultatet av testen til Magny Eikeland. Jeg ble avvist på kontoret til dr. Grytten. (...) Jeg sluttet å ta medisinene første kveld og neste morgen. Bedring skjedde øyeblikkelig. 14 Eikeland har i et intervju med NRK Sørlandet blant annet uttalt at hun er sikker på at testingen hun gjorde av pasienten og medisinen er riktig. Hun sa også at hun aldri ga pasienten råd om å kutte hjertemedisinen, men om å rådføre seg med legen om tablettene. Hun skrev opp hva han tålte og ikke tålte og dette brevet tok han med til legen. Hun påpeker at pasienten har selvbestemmelsesrett. Videre uttaler hun at pasienten har trodd på hennes testing, men at han på eget initiativ sluttet med medisinen, for han er en selvstendig mann. NLH tar saken I brev av 18. august 2008 mottok Statens helsetilsyn brev fra Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) v/john Hetlelid. Der står det at pasienten gikk til dr. Grytten 30. januar 2008 og leverte notatet, men at han ikke fikk komme inn til legen selv om han sa til legesekretæren hva det gjaldt. Han leverte fra seg notatet og ba legen ta kontakt. Han opplyste at han ville slutte med medisinene. Legen tok ikke kontakt med pasienten. Når pasienten ca. 14 dager deretter hadde time, følte pasienten at han ble dårlig mottatt. Legen skal ikke ha tatt opp problemene med medisineringen. Hetlelid uttaler videre at med høyt utviklet måleutstyr kan de se om skolemedisin har effekt og eventuelle bivirkninger. Hetlelid mener at Eikeland har handlet riktig i denne saken. På telefon den 29. august 2008 opplyste Hetlelid på spørsmål at måleutstyret ikke gjør bruk av blodprøver. Han presiserte også at dersom pasienten hadde stått på livsviktige medisiner, er det rart at ikke dr. Grytten umiddelbart tok kontakt med pasienten da legesekretæren viderebrakte opplysningen om at pasienten ville kutte ut medisinene. Statens helsetilsyns vurdering Statens helsetilsyn fører tilsyn med at helsepersonell i Norge overholder de krav som stilles etter helsepersonelloven. Da Eikeland ikke er helsepersonell kommer ikke denne loven til anvendelse. Vi har ikke noe tilsynsmyndighet etter lov om alternativ behandling av sykdom mv. (heretter omtalt som loven), men vi vurderer om det bør begjæres påtale etter denne lovens 9 femte ledd: Offentlig påtale finner sted hvis allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn. Homøopraktikeren - 4/2008

15 Statens helsetilsyns vurderingstema i denne saken er om Eikeland har brutt lovens 9 første ledd og om vi i så fall skal begjære offentlig påtale. Lovens 9 første ledd lyder: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser i loven eller i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Spørsmålet er om Eikeland, i forhold til pasienten, forsettlig eller grovt uaktsomt har overtrådt bestemmelser i loven. Aktuell bestemmelse å vurdere er lovens 7 første ledd. Bestemmelsen lyder: Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell. Det sentrale vurderingstema i denne saken er, slik Statens helsetilsyn ser det, om Eikeland har behandlet alvorlige sykdommer og/eller lidelser. I lovens forarbeider står det at med behandling siktes det hovedsakelig til behandling av sykdom som allerede er kjent eller diagnostisert. Formålet bak bestemmelsen er blant annet å beskytte pasienter mot at de enten ikke oppsøker helsepersonell eller helsetjenesten, eller ved at de avbryter helsehjelp som de får fra helsepersonell/helsetjenesten. I NLHs etiske regelverk 2.9 sies det: Terapeuten skal orientere seg om pasientens allopatiske medisiner uten å ta direkte stilling til bruken av dem. Seponering av medisin skal kun anbefales i samråd med pasientens lege. Som det fremgår over fikk pasienten på det tidspunkt da han oppsøkte Eikeland, 29. januar 2008, medisiner mot epilepsi (Trileptal), forebyggende medisin mot blodpropp (Persantin) og Simvastatin (kolesterolsenker). I dette tilfellet medførte pasientens besøk hos Eikeland den dagen at han kuttet ut medisiner som legen anbefalte han å ta. Seponering av medisiner er å anse som behandling i lovens forstand. Og dette skal kun gjøres av kvalifisert helsepersonell. Helsetilsynet har i denne konkrete saken imidlertid lagt til grunn at Eikeland kun skal ha gitt pasienten råd om å ta opp med sin lege om han burde bytte ut/kutte ut medisiner. Pasienten gikk derfor dagen etter til legen for å gjøre dette, men han fikk ikke snakket med legen. Pasienten valgte så selv å kutte ut medisinene. Helsetilsynet viser ved vurderingen også hen til at loven legger opp til at pasienter skal ha en valgfrihet. Det fremgår av lovens forarbeider at det å sette pasienten i sentrum innebærer at pasienter også må ha frihet til å velge behandlingsmetoder som ikke er en del av den ordinære helsetjenesten. Statens helsetilsyn mener etter dette at Eikeland ikke har behandlet pasienten i henhold til lovens 7. Statens helsetilsyn finner derfor ikke at det er grunnlag for å begjære påtale etter lovens 9 siste ledd, jf. første ledd. Saken anses med dette som avsluttet. ALTERNATIV BEHANDLING NATUR & HELSE Natur & Helse leverer førsteklasses produkter innen: Aromaterapi Akupunktur Fotsoneterapi Naturlige vitaminer og mineraler Gode priser topp kvalitet! Rabatt til medlemmer i NLH og til studenter Registrer deg på for informasjon produktutvalg og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: / Homøopraktikeren 15

16 Grenseverdier for stråling fra mobilmaster i EU og Norge EU og Norge har innført en grenseverdi for stråler fra mobilantenner på mw/m 2 (milliwatt pr. kvadratmeter). Tett på en antenne kan strålingen overstige denne grenseverdien, men strålingstettheten avtar i takt med at avstanden til mobilantennen økes. Fordobles avstanden blir feltstyrken halvparten så stor. I land som Kina, Russland og Italia har myndighetene av sunnhetsmessige hensyn innført en øvre grense for stråling på bare 100 mw/m2. Norge ønsker ikke å flytte grenseverdier, sa Helseministeren i Stortinget 14. november. Spiller de hasard med befolkningens helse? Avstand: 2,5m 10000mW/m 2 Avstand: 10m 2500mW/m 2 Avstand: 100m 250mW/m 2 Avstand: 150m 200mW/m 2 Avstand: 200m 120mW/m 2 mw/m 2 =milliwatt pr. kvadratmeter. Som en vil se av tegningen er stråling på 10 meters avstand 2500 mw/m 2 (milliwatt pr. kvadratmeter). Eksponering av bestråling på 2500 μw/m 2 (mikrowatt pr. kvadratmeter) som er 1000 ganger mindre, vil over tid lage sykdommer på helt friske mennesker. EL følsomme personer får sykdomsreaksjoner ved bestråling mellom μw/m 2 (mikrowatt pr. kvadratmeter). Det vil si fra 1 million ca ganger mindre stråling enn det Norske myndigheter godtar. Det burde være et tankekors for de som setter opp master i barnhager og skolebygg. Trådløse routere og nettverk stråler opptil 2500 μw (mikrowatt) inntil 2 meters avstand. Arbeidere som er utsatt av en slik router over tid vil bli syke. Hodepine, blærelidelser og trøtthet er rapportert. 16 Homøopraktikeren - 4/2008

17 Bjørn Johan Øverbye Elektrosyke og mobiltelefoner Elektrosyk? El-allergi? Elektrosmog? Har du hørt dette før? Vel, dersom du ikke har hørt det, vil statistikker fortelle deg at rundt 5-10% av alle spurte ut fra egne observasjoner mener å ha blitt syke i kontakt med alt fra PC, mobiltelefoner, til å leve i nærhet av høyspentsledninger eller mobilmaster. Og da har vi ikke tatt med alle strålingskilder som etter hvert introduseres i norsk hverdag, uten at vi informeres om faremomentene ved teknologien! For i motsetning til mange andre land er Norge rikt på penger, men fattig på restriksjoner med hensyn til plassering og bruk av strålingkilder og industriell forurensing. I andre land derimot tas problemet mer på alvor, om ikke annet på papiret. I april 2000 utformet IEGMP (Independent Expert Group on Mobile Phones) under ledelse av Sir William Steward en avhandling Mobiltelefon og Helse (Cellphone and Health). Avhandlingen konkluderte med at mobiltelefoner (MT) representerte en reell helsefare for brukerne, spesielt for barn. Det spesielle med rapporten er at IEGMP er en samarbeidsgruppe mellom produsenter av MT og regjeringens eget utvalg: National Radiation Protection Board. Senere samme år publiserte Tysk Legeforening for Barnemedisin en advarsel til foreldre og advarte mot skader MT gjør med barns helse. Det statlige organet German Federal Agency for Radiation Protection advarte samme år mot at MT er skadelig for barn og tema var oppe i pressen i Tyskland. I Berliner Morgenpost året etter, kunne man lese at sensitive personer nå lider stadig mer på grunn av strålingen fra MT, og at barn rammes hardest. I Danmark er MT strålefare også et tema: Professor Sianette Kwee ved Aarhus Universitet som er rådgiver for EU prosjektet COST281 Prosjektgruppen for Potensielle Helsefarer for Kommende Trådløs Kommunikasjonssystemer. Professor Kwee påpeker at mikrobølger fra MT og Ekstrem Lav Frekvent Stråling (ELF) skader fosterceller. Eksponering betyr derfor potensiell fare for enhver gravid. Potensiell betyr at enhver som utsetter seg selv og sitt ufødte barn for strålingen, løper en risiko der resultatet bare vil vises over tid. Hvilket betyr at leverandører av trådløse kommunikasjonsutstyr og radaranlegg bruker befolkningen som laboratoriedyr! Du er forsøksdyret. Din helse er innsatsen. Ingen vil betale din legeregning når tiden kommer. En annen ekspert Professor Gerhard Hyland ved Warvick Universitet, Coventry i England, rådgiver for regjeringen og deltager i STOA prosjektet for EU påpeker farene ved MT. Strålingen fra mobiltelefonene fanges inne i skallen som fungerer som et resonanskammer, slik at energien bygger seg opp over tid. Jo mindre volum hjernekassen har, dvs. hos barn, jo mer energi bygges opp fordi bølgelegenden fra MT er meget kortbølget. Den 27. desember 2001 hadde avisen et oppslag The Child Scrambler (Barne Støysender) der spanske forskere uttaler at 2 minutter stråling fra MT påvirker barna opptil 2 timer etter eksponering. Senskader av MT bruk over tid er: Avvikende adferd, ADHD, psykiske problemer. Det spanske Marabella Instituttet gjorde en undersøkelse som viste at 87% av alle barn mellom år bruker MT. Når de ble informert om farene svarte 70% av barn at de ikke brydde seg om konsekvensene. Forskerne konkluderte med at barn bryr seg mer om reklame og venners utsagn enn om vitenskaplige fakta. Dette reiser spørsmålet om moderne foreldres ansvar: Har foreldre flyttet ut og solgt barna til industrien? 4/ Homøopraktikeren 17

18 I en undersøkelse av Kjell Hansson, gjengitt i Arbeidslivsrapporten 23, 199, undersøkte man fysiske ubehag ved bruk av MT. Kontrollgruppen var det som bare brukte MT 2 minutter hver dag. Konklusjonene var: Jo lenger du bruker MT, jo flere plager får man. Plagene er blant annet følelse av sviing i huden og matthetsfølelse som var fra 4-22 ganger sterkere enn hos kontrollgruppen avhengig av hvor lenge man snakket i telefonen. I en undersøkelse foretatt av professor Lai og Dr. Singh ved Washington Universitet, Seattle, fant man at rotter som ble eksponert for samme type stråling som fra MT, utviklet skader på arvestoffet i hjernecellene. I et annet forsøk under ledelse av Tattersall og medarbeidere i regi av Britiske Myndigheter, fant man at stråling av typen vi har fra blant annet MT skader hjernen, uten at strålingen behøver å føre til oppvarming av vevet. Dette kalles en ikke-termal effekt; dvs. effekter uavhengig av temperaturøkning. 18 Strålingen fra mobiltelefoner er maksimal ved en avstand på 1 cm. Ved en avstand på 2 cm, er strålingen redusert til 25%. På nettet flyter det i dag over med rapporter av liknende slag. Dersom man nekter å lese resultatene er man enten ikke leseferdig eller så vil man ikke godta fakta, eller så har man en agenda om å benekte fakta til fordel for andre interesser. De vanligste i så måte er i følgende rekkefølge: Industriens økonomiske ved å selge produkter. Statlige institusjoner og politikere i å forsvare unnfallenhet i å forsvare landets borgere gjennom ansvarlig lovgivning. Akademikere for å tildekke egen uvitenhet. Hva som er verst skal være usagt. Men jeg vil tro at akademikernes holdning er den verste, fordi de lar seg bruke til overse forbrukernes interesser til fordel fra kortvarig ros fra industri og politikere. I tråd med de nevnte motiver er det at akademikere har tydd til begrepet SAR som står for Spesifikk Absorpsjons Rate, dvs. Spesifikk Opptak av Stråling. Begrepet er i dag et alderdommelig og akterutseilt begrep fra den tid da forskere trodde at de eneste skader fra stråling var oppvarming av vevet det traff! SAR oppgis i Watt (W) pr. kilo kroppsvekt. Dersom du utsettes for 7W EMS (Elektro Magnetisk Stråling) og veier 70 kg, blir ditt SAR = 0,7 W/kg. Personer som utsettes for 2W/kg SAR får en økning i kroppstemperatur på 1 grad Celcius. (Dette blir type mikrobølgeovn prinsipp). I følge internasjonale regler anbefalt av IRPA i 1984 var SAR for arbeidere satt til 0,4W/kg, for sivile 0,8W/kg. En arbeider er tydelig mer verd for samfunnet enn en hvilken som helst borger ut fra tankegangen om at det er viktig å ha friskest mulig arbeidere, fordi de skal tjene penger for industri og regjering; mens den allmenne borger har mindre interesse. Ulike lands regjeringer har imidlertid begynt å forstå at SAR er foreldet og at det også finnes ikke-termale effekter dvs. stråleskader uten at vevet varmes opp. Men man unnskylder seg her med at man vet for lite eller ikke har vitenskaplige data for å si at det forekommer ikke termale effekter. Homøopraktikeren - 4/2008

19 For å komme til bunns i dette, startet vi i 2003 et større prosjekt for å studere ikke-termale effekter fra MT. Prosjektet omfattet 3200 enkeltmålinger på 42 frivillige, randomisert valgte personer som ble eksponert for MT i 2 minutter. Målingene benyttet siste nytt innen state of the art måleutstyr fra Tyskland, laget for å påvise endringer i menneskets elektromagnetiske system. Rapporten kan kjøpes fra forfatteren for kroner 300,-. Den kan bestilles fra: Her kan man lese om valg av utstyr, terminologi, vitenskaplig bakgrunn og resultatene. Resultatene slik vi ser det var entydige og udiskutable: Det finnes både subjektivt opplevde helseplager og objektivt måleendringer i pasienters nervesystem og energisystem. Årsakene til at vi ikke omtaler resultatene her, er at det vil ta for mye spalteplass og kreve for mye forklaringer. Men vi kan gi ett stikkord: Biologisk resonans og måling av kroppens meridiansystem med det mest avanserte utstyr penger kan kjøpe, og bruk av teknologi utviklet av fysiker Buryl Payne og fysiker David Aschoff viser: Med rett frekvens og bølgemønster kan enhver stråling skape potensielle skader over tid. Uheldigvis for alle er MT teknologien rett frekvens og rett bølgemønster, hvis vi med rett mener skadelig. Dr. Bjørn Johan Øverbye Utdannet ved Universitet i Oslo. Fysikk fra Medisin fra Forfatter av flere bøker om alternativ medisin, ernæring. Forskning på stråleskader, bioresonans og på stoffskiftelidelser. Se Hva møter de elektrosyke? Diskusjoner om elektrosyke har et sterkt preg av skyttegravskriger; dvs at troende kriger mot ikke troende og problemet er etter min erfaring som forsker på emnet av språklig natur! For det første er man ikke enige om diagnosen finnes. Motstandere av fenomenet er først fremst industrien som lager apparatene uten å ha forutsett problemene eller ved å overse advarsler og dernest myndighetene som ikke har vært oppmerksomme på problemet (dersom vi holder oss til en snill versjon av situasjonen) og gitt løyver til å produsere helseskadelig utstyr og sette på master, er forpliktet ut fra egne interesser til å avfeie det hele som et ikke fenomen. Leger som ikke har kunnskaper nok om fysikk; vil lett kunne forledes til å støtte opp under formodningen om at dette er et ikke problem og derved har man minst tre interessenter som alle a priori (latinsk, betyr fra det tidligere ) vil avfeie det hele. På den annen side har vi pasienten som opplever fenomenet og vil ha gehør nettopp hos de som i utgangspunktet ikke erkjenner det. I slike situasjoner blir ordene ofte viktig og myndigheter og industri kaller på legenes diagnostiske kultur og spør om de har diagnoser som passer med symptomene pasienten har, uten at man skal realitetsbehandle selve fenomenet. Da ender man som regel opp med psykiatriske diagnoser, fordi symptom med fravær av en årsak leger kan forstå eller godta innen den medisinsk tankegang er likeverdig med en sinnslidelse. Ved gjennomlesning av et større antall avhandlinger om emnet elektrosyke og elektroallergi i regi av statlige organer fra ulike land, samt artikler fra legetidsskrifter og ved samtale med pasienter blir dette billedet alt mer klart: de som har noe å forsvare sprer allmenn mistro til de som er ofre, og leger misbrukes i det som etter hvert blir en krig med pasienter. En annen gruppe som lett kommer i samme situasjon er fysikere. Likesom leger ikke kjenner fysikkens verden, kjenner ikke fysikere legers verden og denne gruppe forskere kan 4/ Homøopraktikeren 19

20 derfor lett misbrukes for samme formål. Ved gjennomlesning av vitenskaplige undersøkelser skrevet av fysikere, blir det fort klart at også her produseres det mye tekst, med lite relevans for pasienter. Når så leger og fysikere hver for seg fremlegger sine arbeider, ender vi derfor opp i den klassiske og meget ønskelige situasjon sett fra produsenter og lovgivende myndigheters side; nemlig at de to som skulle levere premisser for å hjelpe pasienter blir pasientens fiender, uten at de skal mistenkes for å ha ønsket det i utgangspunktet. Husk å registrer deg nå! I utøverregisteret for alternativ behandling i Brønnøysund Ta kontakt med Linn på tlf , hverdager mellom 08:00-14:00. Green Magma - DET GRØNNE PULVERET Supernæring Superenergi Superkraft for immunforsvaret Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress overgår alle de andre av nesten 200 planter i bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en svært rensende effekt. Mange problemer forårsakes av mangel på bredspektret næring. Prøv GREEN MAGMA mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen. Distrubueres av Vitalkost AS, 3157 BARKÅKER, Tlf: Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg Tlf: Mob: Fax: Homøopraktikeren - 4/2008

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF Gestaltterapeuten nr208 NGF Alt er mulig i et parforhold Sterkt møte med gestaltterapeutene Ragnar Karem og Bente Vikebø Spirituality and gestalt therapy Spennende artikkel om tre ulike verdensbilder av

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift NR. 4 122. ÅRGANG DESEMBER 2014 APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Slik påvirker legemiddelpolitikken apotek Når legemidler styrer livet Avverger morfinmangel Unn apoteket ditt skadeoppgjør

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang Utrygt farvann Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og bred erfaring med

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006 Metoderapport Avslag for Brennpunkt av NRK Program Riks, Bergen Sendt: 21. november 2006 1. Journalister Kjersti Knudssøn, Program riks, Bergen Synnøve Bakke, Program riks, Bergen 2. Tittel Avslag 3. Publisert

Detaljer

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Et studie i effekten av tverrfaglig behandling innen komplementær behandling. 1995-2000 1 Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA består av Prosjektleder:

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer