Innkommende svingninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkommende svingninger"

Transkript

1 Bioresonansterapi harmoniserer kroppens signaler Nå kan vi hente ut svake, elektromagnetiske signaler fra kroppen, forandre deres form og forløp og sende modifiserte signaler tilbake i kroppen som behandlingssignaler. Dette virker positivt på allergier, astma, eksem og mage- og tarmlidelser. Bioresonansterapi ble utviklet i Tyskland på 1970-tallet og har hatt størst utbredelse blant tyske leger og helhetsterapeuter, men i senere tid også blant veterinærer og tannleger. Fra slutten av 1980-tallet ble terapien også tilbudt i Norge, og i dag tilbyr en rekke norske terapeuter slik behandling. Essensen i bioresonansterapi er å slette patologiske frekvenser hos pasientene (som er opphav til problemer) eller å styrke de harmoniske frekvensene (som kroppsfysiologien er avhengig av). For å skjønne dette prinsippet kan man bruke et eksempel fra musikk. Hvis man tar en lyd og snur eller speilvender lydsignalet slik at det reflekterte lydsignalet har samme form og styrke som det utsendte, vil de to signalene forårsake total stillhet når de møtes. De to signalene er motsatte og vil nulle hverandre ut, altså nøytralisere hverandre. Enkelte former for hørselvern er i dag bygget på dette prinsippet. Ved bioresonansterapi lar man et apparat speilvende et patologisk eller disharmonisk signal. Dette føres tilbake til kroppen via en elektrode, og på den måten blir det patologiske signalet nullet ut. Når pasienten er koblet til apparaturen med to elektroder, går patologiske signaler inn i apparatet, og speilvendte signaler kommer tilbake til kroppen via den andre elektroden. Dette gjentas mange ganger per sekund, og etter en behandling blir det syke signalet til slutt slettet fra kroppen. Kroppen kommer da i bedre balanse, inntil behandlingen eventuelt må gjentas etter en tid. La oss ta et konkret eksempel: Hvis man har testet at en pasient ikke tåler kumelk, kan man med bioresonansterapi behandle melkens patologiske frekvenser. Da kobles pasienten til apparatet som stilles inn på denne frekvensen. Gjennom behandlingen slettes pasientens reaksjoner, og vil så tåle kumelk uten å få ubehag. Man bør gjenta behandlingen til Bioresonansterapi i et nøtteskall Ifølge teorien som bioresonansterapi er basert på, har menneskekroppens biofysiske styrings- og reguleringsprosesser en elektromagnetisk kvalitet. Denne ultrafine kommunikasjonen styrer de biokjemiske prosessene i organismen, bl.a. stoffskifteprosesser, hormonproduksjon og vekst- og regenereringsprosesser. Forskere og terapeuter som tilbyr bioresonansterapi, mener at mange sykdommer begynner med patologiske/disharmoniske som kommer fra for eksempel virus, parasitter eller elektriske apparater. Slike frekvenser forstyrrer kjemiske prosesser i kroppen. Bioresonansterapien hevdes å harmonisere organismens elektromagnetiske signaler, slik at de styrer kroppens biokjemiske prosesser optimalt og ikke forstyrrer stoffskiftet. Dette skjer ved måling av pasientens elektromagnetiske profil og ved å korrigere patologiske signaler. Apparatet svekker eller forsterker signaler, slik at fysiologisk gunstige gjenopprettes hos pasienten. man er kvitt allergien. Hvor mange ganger en pasient må behandles, varierer. Testing Innledningsvis må terapeuten undersøke hva pasienten ikke tåler og hvilke belastninger med giftstoffer eller skadelige mikroorganismer han/hun har. Dette kan gjøres på en rekke måter. Noen apparater har en innebygd testdel, som regel elektroakupunktur, men en rekke terapeuter bruker teknikker som kinesiologi eller en teststav kalt en biotensor. Hvis man bruker apparatets testdel, sendes svake signaler av for eksempel kumelk inn i pasienten via en elektrode, og responsen avleses på skjermen. Hvis man bruker kinesiologi eller biotensor, holdes en liten ampulle med kumelk, eller en løsning med frekvensen til kumelk, inntil pasientens kropp samtidig som man sjekker kroppens respons. Behandlingen Ved selve behandlingen bruker terapeuten forskjellige elektroder, blant annet elektroder til hendene eller føttene, rulleelektroder og fleksible elektroder som formes etter kroppens fasong. Det brukes også en punktelektrode for å registrere og behandle informasjon fra akupunkturpunkter. På pasienten festes elektroder, som er forbundet med ledninger slik at pasienten befinner seg i en lukket krets med apparatet. Dermed kan terapisignalene hele tiden bli tilpasset pasientens endrede situasjon. Allergibehandling varer i 5-12 minutter, og hvis man skal behandle flere allergier, tar behandlingen tilsvarende lenger tid. I tillegg til dette kommer gjerne et styrkende basisprogram. Behandling av en gitt allergi må oftest gjentas i senere terapitimer, og antall gjentakelser avhenger blant annet av hvor lenge man har slitt med plagene. Terapisignalene som pasienten får via en elektrode, kan samtidig ledes til en begerelektrode med en flaske med væske i. Terapisignalene ledes da samtidig inn i væsken. Innkommende Patologiske Resultat Denne inneholder den speilvendte svingningen til det pasienten ikke tåler, og noen dråper inntas daglig for å repetere behandlingen fram mot neste terapitime. Men de fleste terapeutene bruker en behandlingsbrikke som terapisignalene lagres på. Den festes rett under brystbeinet og avgir signaler via huden i inntil 14 dager. Ved neste behandling lades den med nye signaler. Mange terapeuter vil også gi råd om hva som er best for pasienten hva gjelder kosthold, kosttilskudd, generell livsstil og eventuelle tilleggsbehandlinger. Pasientene anbefales normalt å drikke mye vann for blant annet å hjelpe kroppen med å bli kvitt ulike avfalls- og giftstoffer. Bruksområder Nesten alle kroniske sykdommer behandles med bioresonansterapi. I Norge brukes den mest for allergiske lidelser, men kan også lindre plager med muskulatur og ledd, mage/tarm, psykiske ubalanser, hodesmerte, Terapeutiske Patologiske eliminert Utgående Pasientens signaler blir ledet fra hånda inn i input av BICOM-apparatet via en elektrode (venstre på skissen). I apparatet blir de patologiske svingningene filtrert ut og invertert. De inverterte svingningene sendes så som terapeutiske til output av apparatet og ledes tilbake til pasientens kropp via en annen elektrode (etter Brügemann 1993). kroniske smerter, skader/arr og en rekke vanlige livsstilssykdommer. I følge norsk lov har terapeuter ikke lov til å behandle kreft og andre livstruende sykdommer. I følge teorien bak får vi skadelige frekvenser fra virus, bakterier og giftstoffer som mikroorganismene produserer, tungmetaller og andre miljøgifter, derfor brukes også apparatene til avgiftning, eksempelvis bruker man den speilvendte amalgamsvingningen til å nulle ut det elektromagnetiske signalet til amalgam i kroppen. Dette letter i sin tur kroppens avgiftning av selve det kjemiske amalgamet. Sagt på en annen måte klarer kroppen å skille ut amalgam når dets elektromagnetiske signal er slettet. Ved hjelp av kroppens egne frekvenser hentet fra elektroder, spytt eller blod blir de friske frekvensene styrket, og en blir raskere bedre. Enkelte terapeuter har hatt hell med å hjelpe pasienter med eloverfølsomhet. Det kan dels skje ved at man hjelper kroppen med Tekst Iver Mysterud Foto colourbox.no Framveksten av bioresonansterapi Utviklingen av bioresonansterapien er historisk knyttet til utviklingen av nye biofysiske teorier fra tallet. Den var tidligere kjent som MORA-terapi, som ble grunnlagt i 1977 av den tyske legen, dr.med. Franz Morell. Han fikk utformet de første apparatene sammen med den tyske ingeniøren Erik Rasche (derav navnet MORA-terapi, av Morell-Rasche-terapi). Den britiske biofysikeren Cyril Smith videreutviklet metoden og den teoretiske modellen, til dels i samarbeid med fysikeren Herbert Frölich og legene J. Monroe og R. Choy. Grunnlaget for deres arbeid var at den menneskelige organismen reagerer på ultrafine signaler i bestemte frekvensområder. Med ultrafine signaler menes signaler som er fysisk meget svake, men likevel biologisk meget virkningsfulle. Selve betegnelsen bioresonansterapi ble funnet på av Brügemann-instituttet i 1987 for terapi med pasientens egne. For øvrig skiftet dette instituttet (Brügemann GmbH) navn rundt 1998 til nåværende Regumed GmbH (REGUlative MEDizintechnik) da navnet ikke avspeilet virksomheten. Den gjenværende virksomheten i Brügemann-instituttet utgir bl.a. bøker. Bioresonansterapi i Norge Bioresonansterapien ble i praksis innført til Norge midt på 1980-tallet av naturterapeut Lore Lervik Thorsby (nå pensjonert). Hun sto til å begynne med for opplæring av andre terapeuter i denne teknologien, og med sin tyske bakgrunn var det lett for henne å holde tritt med de siste utviklingene på terapi- og teknologifronten i sitt opprinnelsesland. Etter hvert har vi i Norge fått en rekke behandlere som bruker bioresonansterapi. Naturterapeut Reidun L. Dalheim fra Nordkjosbotten i Troms og lege Bjørn Johan Øverbye i Arendal fattet tidlig interesse. Flere titalls naturterapeuter bruker nå bioresonansterapi. I 2004 ble det grunnlagt en egen forening, Norsk Bioresonans Forening, som per i dag har 32 medlemmer. På foreningens nettside (bioresonans.net; ny under utarbeiding) vil det bl.a. foreligge en oversikt over terapeuter. 16 matoghelse.no April

2 Tekst Iver Mysterud Foto Lars Németh og Herdis Eriksen Forskning på bioresonansterapi Jeg gjorde et søk på bioresonance therapy i den vitenskapelige databasen ISI Web of Knowledge 3. februar og fikk 48 treff. Senere har jeg gjennomgått titler og sammendrag av artikler for å danne meg et bilde av faglitteraturen. En del artikler omtaler tester som viser at bioresonansterapi har effekt på ett eller annet problem hos mennesker, mens en del ikke finner noen effekter. Noen av artiklene er kritiske til bioresonansterapi. En overvekt av artiklene er fra tyskspråklige tidsskrifter, selv om en del også er i engelskspråklige tidsskrifter. Fem artikler omtaler testing på dyr. Den tyske grunnleggeren av Regumed GmbH, Hans Brügemann, holdt i april 2006 et foredrag på en internasjonal medisinsk kongress om bioresonansterapi i Tyskland. Temaet for foredraget var om det finnes evidensbaserte studier på effekten av bioresonansterapi. To uavhengige eksperter på statistisk analyse og utforming av forskning ble gitt i oppgave å vurdere 15 studier av bioresonansterapi (med BICOM-apparater). Studiene var utført av ulike forskningsgrupper, bl.a. i Tyskland, Slovenia, Ukraina og Kina. De to ekspertene konkluderte med at alle studiene hadde statistisk påvisbare effekter, og alle kunne tolkes å ha klinisk effekt. Uheldige bivirkninger, særlig alvorlige, ble ikke funnet i noen av studiene. avgiftning, da gifter kan være en underliggende årsak til tilstanden. Mindre vanlig er at man behandler pasienten for den frekvensen vedkommende ikke tåler. Dette vil si å behandle med den speilvendte frekvensen av for eksempel et lysstoffrør, kjøleskap, tastatur, datamaskin eller dataskjerm. Det angis at bioresonansterapi er ekstra virkningsfull for barn og dyr. NB! Bioresonansterapi forstyrrer ikke virkningene av medikamenter. Skeptisk helsevesen Bioresonansterapi er ikke godkjent av det norske helsevesenet, dermed må pasientene betale alle utgifter selv. I «Alternativmedisinsk leksikon» fra 1994 står dette om skolemedisinens syn på bioresonansterapi: «Vanlige leger har ikke noe forhold til bioresonansterapi og vil dessuten hevde at metoden ikke er bevist eller kan bevises, bl.a. Ulike bioresonansapparater På det norske markedet finnes hovedsakelig to typer tradisjonelle bioresonansapparater, MORA og BICOM. Av disse er BICOM markedsledende, og den nyeste modellen de fleste bruker, heter BICOM 2000 (et avansert diagnose- og behandlingsverktøy som koster ca norske kroner). I tillegg til apparatene har terapeutene et stort antall testampuller (remedier) med frekvensinformasjon om ulike stoffer, til bruk ved diagnose og behandling (allergitesting). Uansett hvilken maskin som brukes, er det i følge lov og EU-forskrifter krav til at maskinen må være godkjent med CE-sertifisering, dvs. at det er et godkjent medisinsk apparat i klasse II a (godkjent for bruk i sykehus). Både BICOM og MORA har denne godkjenningen. Det finnes også en annen hovedtype bioresonansapparateter på det norske markedet, hovedsakelig e-lybra, men delvis også PTD og CoRe (sistnevnte to er ikke rene bioresonansapparater). Her ligger alle remediene i pc-programvaren, så terapeuten slipper testampullene. Ved bruk av slike bioresonansapparater gis en datastyrt diagnose og terapi. fordi homøopatiske prinsipper er basert på teorier som ikke kan innpasses i konvensjonell vitenskap. Nye erkjennelser innen moderne kvantefysikk kan imidlertid bidra til at et teoretisk grunnlag for bioresonansterapien blir etablert og bane vei for kontrollerte forsøk med metoden.» Men det er utført en rekke slike kontrollerte forsøk (se egen ramme), og flere av dem viser positiv effekt av bioresonansterapi. Trolig vil majoriteten av medisinske forskere mene at effekten av bioresonansterapi er uavklart, slik at det vil gå mange år med flere studier før denne terapiformen kan tas inn i den skolemedisinske varmen. Men fra et praktisk ståsted foreligger allerede såpass mye forskning og klinisk erfaring med bioresonansterapi at man har holdepunkter for å si at det kan være effektivt ved en rekke typer lidelser. Mange pasienter kan med fordel forsøke slik terapi mot kroniske plager. Avslutningsvis skal også bemerkes at en rekke tyske leger bruker bioresonansterapi, og i Kina brukes per i dag terapiformen ved mer enn 350 sykehus. Ved et sykehus i Sveits brukes bioresonansbehandling av pasientene før og etter operasjoner for å få dem raskere friske. Kurs i bioresonansterapi på Hurtigruta I september/oktober 2009 tilbys et opplærings- og videreutdanningskurs for bioresonansterapeuter som bruker BICOM 2000 på Hurtigruta langs norskekysten. Se bicomnorway.com. Folk forteller... Her ser du hvordan tradisjonell bioresonansterapi fungerer i praksis. Hesteallergi Johanna var ei hestejente i tiårsalderen. Hele hennes familie arbeider profesjonelt med hester. Hun hadde slitt med kraftig astma siden treårsalderen og ble medisinert flere ganger daglig. Selv om hun elsker hester, reagerte hun med kraftige astmaanfall når hun var i nærheten av hest. Familien måtte bytte klær i garasjen og til og med dusje der innen de gikk inn i hjemmet, da den minste hestelukt forårsaket kraftig astmaanfall. Johanna var regelmessig gjest på sykehusets akuttmottak når vanlig hjemmemedisinering ikke hjalp. Hun ble behandlet hos den svenske bioresonansterapeuten Lars Németh i 2007 med BICOM Etter tre behandlinger med en ukes opphold mellom og deretter tre behandlinger med to ukers mellomrom har jenta vært symptomfri. Németh fikk hyggelig kort fra henne forrige jul. Telefonkontakt bekreftet at pustetestene var helt normale, og Johanna var helt frisk. Eksem En ung jente hadde slitt med store eksemproblemer. Hun ble frisk etter behandling hos bioresonansterapeut Herdis Eriksen. Mange terapeuter har hatt gode resultater ved behandling av atopisk eksem. Terapeutene påviser oftest melk- eller hveteallergi som hovedårsak. Eksem på hendene En 26-årig mannlig musiker hadde hatt eksem på hendene i mange år. Han hadde bl.a. vært i India på en klinikk for ayurvedisk medisin og i tillegg forsøkt alle slags rensekurer, men ingenting hadde bedret symptomene. Han forsøkte bioresonansterapi hos Lars Németh. Etter fem behandlinger med to ukers intervall var mannen symptomfri, og resultatet har holdt seg til i dag, ca. 1,5 år senere. Håravfall En ung dame var plaget med totalt hårtap to ganger årlig i åtte år. Hun var helt skallet da hun begynte behandling med BICOM 2000 hos Herdis Eriksen i juli Eriksen fant at en underliggende årsak bl.a. var hormonubalanse. Seks behandlinger var nok, og damen har ikke mistet håret de påfølgende vintrene. Hundeallergi Denne mannen var oppvokst med hund og hadde hatt hund det meste av livet pga. hans store jaktinteresse. Han levde deretter noen år uten hund grunnet mye reising og arbeid som lastebilsjåfør. Mannen skaffet seg etter hvert en dachsvalp og fikk umiddelbart allergiske problemer som nysing, kløe i øynene og ved langvarig eksponering også astmasymptomer. Han var med stor sorg i sinnet på vei til å levere tilbake valpen. Oppdretteren tipset ham om bioresonansterapi, og mannen bestemte seg for å forsøke behandling hos Lars Németh. Fem behandlinger var nok til å få ham symptomfri. Bildet ble tatt etter siste behandling. 18 matoghelse.no April

3 Tekst Iver Mysterud Foto Privat An n o n s e: Bioresonansterapi i framtidens helsevesen? Bioresonansterapi er et fantastisk redskap for å hjelpe folk med allergier, ufrivillig barnløshet og ME, sier Oddbjørg Stølsbotten (58), leder i Norsk Bioresonans Forening. Den allsidige terapeuten fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane har arbeidet med bioresonansterapi i 2,5 år, har en allsidig helsefaglig utdanningsbakgrunn og har arbeidet i helsevesenet i år samt en årrekke i egen helsekostforretning. Stølsbotten bruker det avanserte bioresonansapparatet BICOM 2000, som er ledende på det norske og tyske markedet samt mye utbredt i en rekke andre land. Det er meget lett å bruke og har stort potensial både til diagnose og terapi, forteller hun. På spørsmål om hva hun har best erfaring med å behandle, trekker hun først fram allergier, AD/HD og mage- og tarmproblemer. Dernest nevner hun ufrivillig barnløse kvinner. Det finnes en rekke «BICOM-barn» i Norge, sier Stølsbotten fornøyd. Mange av mødrene har ofte forsøkt prøverørsbehandling først uten å lykkes. Mine kollegaer Reidun L. Dalheim i Troms og Eva Lyngra i Larvik har spesielt gode resultater med ufrivillig barnløshet. Stølsbotten trekker også fram behandling av ME som spesielt vellykket med bioresonansterapi. Det er mange som sliter med denne sykdommen i dag, og ved å diagnostisere ved hjelp av apparatet finner vi ofte belastninger med mikroorganismer som virus, for eksempel Epstein Barr-virus, og dette kan behandles, opplyser terapeuten. God effekt på barn Barn er en takknemlig gruppe å behandle. De sliter ofte med matvareallergier, forklarer Stølsbotten. Jeg har behandlet en rekke barn som kommer rett fra barnehagen eller SFO. De legger seg på behandlingsbenken og sovner gjerne under den 20 minutter lange behandlingen, fortsetter hun. Stølsbotten sier at hun med hell har behandlet en del barn med AD/HD. For dem oppleves behandlingen som et fristed. Generelt vil jeg si at barn elsker bioresonansterapi. Den oppleves ikke skremmende med nåler og smerte, men fungerer som en ny og annerledes form for akupunktur, en slags «elektroakupunktur», forteller terapeuten. Etter endt behandling får de med seg en liten dråpeflaske med «medisinvann» mot det de ikke tåler, for å Det finnes en rekke «BICOM-barn» i Norge! Mange av mødrene har ofte forsøkt prøverørsbehandling først uten å lykkes. fortsette behandlingen hjemme. Dette kan ses på som en form for homøopatisk «medisin» i flytende form, forklarer hun. Stølsbotten anbefaler å få testet nyfødte barn som sliter med kolikksmerter. Ofte kan apparatet finne ut hva det er som er årsaken til smertene, for eksempel en matallergi via morsmelka Det er også en takknemlig oppgave å hjelpe små barn med kroniske forkjølelser, såkalt «astmaallergi», sier terapeuten. Antall behandlinger Det er vanlig å behandle en pasient 5-10 ganger, men dette varierer fra person til person, opplyser Stølsbotten. Hvis terapien Se opp for pacemakere Oddbjørg Stølsbotten opplyser at folk som har pacemakere ikke bør behandles med bioresonansterapi. fungerer, bør man merke bedring etter 1-3 behandlinger. Vi kollegaer drøfter ofte oss imellom og hjelper hverandre. Hvis jeg behandler opp mot 5-7 ganger uten resultat, vil jeg foreslå andre løsninger. Dette har imidlertid bare vært nødvendig noen få ganger, sier hun. Terapeuten trekker fram at pasientene i behandlingsperioden må gå på diett og unngå det de behandles for, for eksempel kumelk eller hvete dersom det er allergi de behandles for. Møte med pasientene Stølsbotten forteller at de fleste pasientene kommer etter å ha vært hos lege og ikke fått hjelp for sine plager. Hun er nøye med ikke å love pasientene noe når de kommer første gang, men leter så godt hun kan etter underliggende årsaker til pasientenes plager. Til dette bruker hun diagnosedelen av BICOM-apparatet, og hun måler på kroppens akupunkturpunkter. Mens hun diagnostiserer tar hun seg god tid til å prate med pasientene om deres livsstil, kosthold, arvelige faktorer og livssituasjon. Alt dette anser hun som viktig for å få et helhetlig bilde av hva som feiler pasienten og hva som bør gjøres for å få vedkommende bedre. Med BICOM 2000 kan vi måle kroppens frekvenser/energier, og dermed kan vi finne ubalanser og gjøre noe med disse, forteller terapeuten. Stølsbotten understreker at hun enkelte ganger sender pasientene videre til lege etter første gangs konsultasjon dersom det er viktig at pasienten går til legen først. Når det gjelder leger, skyter Stølsbotten inn at det i Tyskland er mange leger som bruker BICOM-apparater. De er særlig opptatt av denne teknologiens diagnosemuligheter. Norsk Bioresonans Forening For å bli tatt seriøst er foreningen opptatt av at terapeutene skal bruke teknologi som Bioresonansterapeut Oddbjørg Stølsbotten fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane er leder i Norsk Bioresonans Forening. Hun synes bioresonansterapi er et fantastisk redskap for å hjelpe syke mennesker. er godkjent som medisinsk utstyr for å behandle mennesker. Den må ha såkalt CE-sertifisering, opplyser lederen. BICOM 2000 har slik godkjenning. Ikke alle foreningens medlemmer har samme grundige, helsefaglige bakgrunn, forteller Stølsbotten. Det er derfor et mål for oss å få kvalitetssikret alle medlemmene, slik at alle har samme formelle kompetanse og kunnskap i blant annet anatomi, fysiologi og sykdomslære. Denne prosessen er under arbeid, opplyser hun. Stølsbotten forteller at flere hundre leger og terapeuter samles på fagkongress i Tyskland hvert år. Her presenteres forskning, utveksles erfaringer, informeres om ny teknologi og knyttes faglige kontakter. Foreningen har alltid en representant på denne kongressen, som orienterer og oppdaterer øvrige medlemmer etterpå. På denne måten forsøker vi å holde et så høyt faglig nivå som mulig, opplyser lederen. Vi har store vyer for framtiden. Ønsket er å bli en seriøs samarbeidspartner med det offentlige helsevesenet. Håpet er at den kompetansen vi står for i Norsk Bioresonans Forening sammen med det tilbudet som per i dag tilbys i det offentlige helsevesenet, kan hjelpe stadig flere som sliter med helsa, avslutter Oddbjørg Stølsbotten. Oddbjørg Stølsbotten Mobil: E-post: Nettside: helsesjekken.no 20 matoghelse.no April

4 Tekst og foto Iver Mysterud Frisk med bioresonans Gry Ølstad (44) fra Røyken hadde omfattende helseplager i årevis. I dag er jeg så full av energi og livskraft at jeg nesten bobler over, jubler hun. Nå har hun videreutdannet seg til e-lybra-terapeut. Ølstad hadde hatt dårlig helse siden hun var liten, men lærte å leve med det. I slutten av 30-årene møtte hun imidlertid veggen. Jeg var sliten inn til margen og orket ingenting, minnes Ølstad. Jeg ville bare sove! Kroppen verket, jeg var deprimert og i en elendig forfatning, sier hun. Ølstad fikk i tillegg til mange andre helseplager, inkludert endometriose, som gjorde at hun måtte fjerne både eggstokker og livmor. Dette gjorde at jeg kom rett inn i overgangsalderen da jeg bare var 37 år gammel. Det tok ikke lang tid for meg å skjønne at jeg måtte avlaste, rense og bygge opp kroppen min helt fra bunnen av, sier hun. Dette innebar en kostomlegging hvor jeg blant annet fjernet sukker, gluten og melk, forteller Ølstad. Hun hadde voldsomme hetetokter, og ingenting hjalp mot dette, heller ikke produkter hun fant i helsekostbutikken. Syntetiske hormoner ville jeg ikke ha. I stedet drakk jeg en næringsdrikk sammen med urter og vitaminer. Dette ga meg sakte men sikkert kreftene tilbake, forteller Ølstad. Redningen Ølstad er både utdannet biopat og aromaterapeut, og hun har vært daglig leder i helsekostforretning i flere år og selger av naturkosmetikk. Som selger var hun nesten konstant på farten i bil i et år, men hun kjørte seg nærmest i senk, fikk vondt i en arm og ble sykemeldt i hele fem år på grunn av dette. Jeg hørte tilfeldigvis om e-lybra, og etter bare tre behandlinger var armen min fin, og det har den vært siden, forteller Ølstad. Dette vakte straks min interesse for denne typen bioresonansterapi, og kort tid etter kjøpte jeg meg mitt eget e-lybra-apparat, sier hun. Ølstad har siden arbeidet ut fra sitt hjemmekontor i Røyken, som ligger mellom Oslo og Drammen. Det er mulig å hjelpe folk med dysleksi eller rusproblemer og de som ønsker å stumpe røyken eller få stabilt blodsukker. Gode erfaringer Jeg har spesielt gode erfaringer med å hjelpe folk som sliter med migrene, forteller Ølstad. Et slikt problem kan i beste fall løses med et par behandlinger. Jeg har også god erfaring med å hjelpe mennesker med angst og depresjon, og denne terapien er utmerket mot allergier, matvareintoleranser og fordøyelsesplager, sier hun. I prinsippet er det mulig å hjelpe folk med alle slags plager. Det gjelder for eksempel folk med dysleksi eller rusproblemer eller de som ønsker å slutte å røyke eller få stabilt blodsukker, opplyser Ølstad, som også har gode erfaringer med barn. Blant annet har jeg kunnet avhjelpe sengevæting, angst/ uro, autisme, AD/HD og problemer som har oppstått etter vaksinering, sier hun. Hvor mange ganger en klient må behandles, varierer mye. Blant annet mener Ølstad det er viktig at vedkommende også er villig til å endre livsstilen sin, spesielt kostholdet. Jeg forteller alltid hva slags problemer gluten fra korn og kasein fra melk kan gjøre i kroppen, poengterer terapeuten. I tillegg vektlegger jeg å spise et blodsukkerregulerende kosthold. Jeg pleier også å fortelle om mine egne erfaringer og helseproblemer og at kostholdet var viktig for å løse dem, fortsetter hun. Møte med klientene Ølstad tar godt imot klientene. De anvises straks til den gode lenestolen og serveres varm te og vann av god «energetisk kvalitet». Deretter kobles de med elektroder til e-lybraapparatet. Hun noterer alle klientdata på pc-en sin og setter i gang behandlingen. Siden den til sammen tar opptil et par timer, har hun god tid til å prate med klientene, både om hva som skjer behandlingsmessig og om deres ulike plager og livssituasjon. Ølstad spør om kostholdet deres, om de er villige til å endre det og kommer med forslag til hvordan det kan gjøres. De fleste legger om kostholdet og opplever at det er virkningsfullt. Dette gjelder for eksempel folk som har slitt med mageproblemer et helt liv. Terapeuten forlater rommet de 45 minuttene klientene balanseres av apparatet, altså første del av behandlingen. Da kan de slappe av og ta seg en lur, for mange blir nemlig veldig trøtte. Siden en klient tilbringer lang tid i stolen, får vedkommende etter hvert også en næringsshake. Når både balansering og behandling er over, roer hun til slutt ned klienten med et spesielt program. Dette kalles å «jorde» klienten slik at vedkommende «kommer ned på jorda igjen». Dette er viktig for at klienten bl.a. ikke skal være for «svevende» til å sette seg i bilen og kjøre hjem. Hele sesjonen tar mellom to og tre timer og e-lybra-terapeut Gry Ølstad behandler en meget lang rekke lidelser! Under behandlingen sitter hun ved pc-en med oppmerksomheten rettet mot klienten, som sitter i en god stol og slapper av. koster 1800 kroner for første behandling, deretter kr 950 per behandling. I perioden etter behandlingen blir mange trøtte, og noen kan få en svak forsterking av enkelte symptomer i 1-2 dager før de merker De fleste legger om kostholdet og opplever at det er virkningsfullt. Dette gjelder for eksempel folk som har slitt med mageproblemer et helt liv. bedring. Noen får et stort behov for å drikke mye vann, og de fleste kjenner endringer i energien sin. Også dyr behandles Det er takknemlig å behandle dyr med e-lybra, forteller Ølstad, og legger til at hennes egen hund regelmessig nyter godt av teknologien. Jeg har for eksempel behandlet en travhest som ikke klarte konkurranser lenger. e-lybra-apparatet fant ut at underliggende grunn til hestens problemer var betennelse i muskler/ledd og indre organer og at den hadde matvareintoleranser. Den ble behandlet, og vi la også om til et annet fôr som hesten tålte bedre. Den er fin nå, og deltar i konkurranser igjen, sier hun fornøyd. Ølstad trekker også fram en hundeklient som hadde store problemer med hormonene og nærmest kan sies å ha vært plaget av premenstruelt syndrom (PMS). Dette er nå en glad og fornøyd hund uten problemer, sier hun. Fordel å være terapeut Vi lurer på om hvem som helst kan kjøpe et e-lybra-apparat og begynne å behandle. Ølstad forklarer at de som har en helseutdanning, har mulighet til å kjøpe e-lybra, men at det skal mer til for å bli en god terapeut. Hvis man skal kunne bruke apparatet effektivt, er det en forutsetning at man har bakgrunn som en eller annen form for helhetlig terapeut eller har god innsikt i slike måter å arbeide på, og at en skjønner sammenhengen mellom symptomer og årsaker, sier hun. Selv er min bakgrunn som biopat ideell for å kunne utnytte mulighetene til e-lybra, avslutter den energiske terapeuten som har stor pågang av klienter. e-lybra e-lybra er et bioresonansapparat der alle energiene/frekvensene/remediene ligger i pc-programvaren, slik at terapeuten slipper testampuller. Ved e-lybra gis en datastyrt oversikt over den energimessige tilstanden i kroppen, og en sender inn impulser for å balansere. Utstyret har mulighet til å teste rundt forskjellige energi-/frekvensmønstre i kroppen: hele kroppens fysiologi, psykologiske forhold, emosjonelle forhold og såkalt subtile energisystemer. Det ligger inne energi-/frekvensmønstre til alt fra matvarer, urter og mikroorganismer (som bakterier, virus og sopp) til tungmetaller, giftstoffer og homøopatiske remedier og kinesisk medisin. Teknologien er utviklet i Storbritannia. I Norge koster et e-lybra-apparat kroner inkludert moms. Alt av ubalanser som kommer opp når kroppen blir skannet, blir også behandlet. Målet er å få kroppen i balanse på alle plan både fysisk og psykisk så kroppen blir i stand til å helbrede seg selv. På produsentens nettside, wdsglobal.com, ligger en oversikt over terapeuter som bruker e-lybra i ulike land. Under Norge ligger 27 terapeuter, med kontaktinformasjon. Det finnes for øvrig terapeuter i Barbados, Belgia, Canada, Costa Rica, Danmark, Ecuador, Tyskland, Ungarn, Israel, Italia, Nederland, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Thailand, Storbritannia og USA. Av disse landene er det flest utøvere i Storbritannia (50). Legene Heiko Santelmann i Oslo og Einar Eskeland i Drøbak bruker e-lybra i sine praksiser. Gry Ølstad Lybra-balance, Ølstadveien Røyken. Mobil: E-post: Nettside: lybra-balance.no Ølstad er biopat, aromaterapeut, e-lybra-bioresonansterapeut og helseveileder. 22 matoghelse.no April

5 Tekst Iver Mysterud Foto Privat Bioresonans vs. kvantemedisin Kvantemedisinsk behandling er en videreutvikling av bioresonansterapi. Det er klare likheter mellom terapiformene, men også grunnleggende forskjeller, forteller Thomas Aksnes i Helse1. Aksnes er en av dem i Norge som kan mest om energimedisin generelt og kvantemedisin spesielt (se M&H nr. 9/2007 for omtale av kvantemedisin; matoghelse. no), og hans firma har spesialisert seg på kvantemedisinske apparater og andre helsefremmende teknologier. Han legger til at en av videreutviklingene er at kvantemedisin også påvirker faktorer som er definert innen kvantefysikken. Kvantemedisin gjør alt det som tradisjonell bioresonansterapi gjør, men kvantemedisin er ikke begrenset til dette. Man har derfor valgt å bruke et navn som gjenspeiler en viktig faktor som skiller kvantemedisin fra tradisjonell bioresonansterapi, forklarer Aksnes. Likheter Alle celler i kroppen består av molekyler, og alle molekyler har egen. Cellene utstråler et elektromagnetisk frekvensspekter basert på de molekylære svingningene. Dersom cellen endres fysisk, vil også de molekylære svingningene forandres, og dermed endres frekvensspekteret, fortsetter Aksnes. Han forteller at dette selvsagt også går andre veien: Dersom frekvensspekteret endres, vil det umiddelbart ha som konsekvens at cellen endres fysisk. Cellenes funksjon kan dermed korrigeres ved å stimulere en endring av dette frekvensspekteret. Grunnprinsippene til både bioresonans og kvantemedisin er å påvirke kroppen på frekvensnivå, og dermed utløse endringer i kroppen uten å tilføre noe fysisk eller kjemisk. Informasjonen som cellene utstråler, er essensiell for kroppens selvregulerende mekanismer, sier Aksnes. De fleste av de millioner av prosesser som kroppen til enhver tid regulerer, er avhengig av denne informasjonen for å holde alt i balanse. Når det oppstår et problem i kroppen, vil frekvensspekteret endres der problemet har oppstått. Dermed får hjernen og andre organer beskjed om problemet, og skal da i utgangspunktet sende tilbake signaler som setter i gang Grunnprinsippene til både bioresonans og kvantemedisin er å påvirke på frekvensnivå for å utløse endringer i kroppen uten å tilføre noe fysisk eller kjemisk. prosesser som løser problemet, fortsetter han. Menneskekroppen er således ment å være et fullstendig selvkorrigerende system. Imidlertid blir man utsatt for så mange påkjenninger i dagens samfunn, at kroppens selvkorrigerende system ofte ikke fungerer tilfredsstillende. Derfor kan det ofte være hensiktsmessig å bruke teknologier som kan utløse kroppens mekanismer for å løse ubalanser. Det er nettopp det som er målsetningen til både tradisjonell bioresonans og kvantemedisin. Aksnes trekker fram at kroppen har en intern cellekommunikasjon. Informasjonen overføres gjennom en såkalt millimeterbølgebærefrekvens som genereres av cellemembranenes vibrasjoner, samt det fysiologiske systemet James Oschman har kalt «den levende matrisen» (The living matrix), som bl.a. inkluderer bindevevet. Aksnes forklarer at hovedveiene for cellekommunikasjonen er veien med minst motstand, og når man kartlegger disse informasjonskanalene, samsvarer de med det som kineserne kartla for flere tusen år siden: meridianene. De fleste bioresonansapparater stimulerer derfor gjennom de punktene hvor meridianene når helt ut i huden, dvs. det man kaller akupunkturpunkter. Noen apparater stimulerer også lokalt, dvs. man holder apparatet eller en probe (en liten metallsonde) mot den kroppsdelen man behandler, eller stimulerer via hjernens kommunikasjon med resten av kroppen. Noen apparater leser av ubalanser i kroppen og stimulerer med et signal som enten speilvender de feilaktige (patologiske) signalene eller er lik de optimale signalene. Noen apparater har behandlinger for å sette i gang en rekke spesifikke prosesser i kroppen, med den hensikt at helseproblemer skal kunne løses effektivt av kroppens egne mekanismer. Forskjeller Selv om tradisjonell bioresonans og kvantemedisin er lik i de grunnleggende prinsippene, er det likevel mange forskjeller, poengterer Aksnes. Det som har gitt kvantemedisin navnet, er at man ikke bare jobber med selve frekvensen, dvs. antall per sekund, men at man også jobber med orbitalene (se nedenfor) til atomene som lager de molekylære svingningene, forklarer han. Erwin Schrödinger var en av dem som definerte kvantefysikken. Schrödinger forklarte at fysikken har beskrevet de elektromagnetiske frekvensene basert på de molekylære svingningene, men at kun kvantefysikk definerer det energetiske aspektet av dette, dvs. hvor stor bane elektronet går i rundt kjernen, sier Aksnes. Han trekker fram at dersom elektronet går i en større bane (lenger fra kjernen), men med samme frekvens, så Det er klare likheter mellom bioresonansterapi og kvantemedisin, men også grunnleggende forskjeller, forteller Thomas Aksnes i Helse1. går elektronet raskere, og energien er høyere. Ved å gi elektronet mer energi (eksitere det), gjør det et kvantesprang til en bane lenger ute. An n o n s e: BLI ABONNENT NÅ! 8 Utgaver for kun 399! Aksnes opplyser at man i dag vet at elektronet ikke går i en fast bane, og man bruker derfor uttrykket orbital om det området elektronet befinner seg mesteparten av tiden. Jo større orbitalen er, desto større energifelt, og desto mer energi. Når kvantemedisinske apparater øker orbitalen/energien på samme tid som man stimulerer med de aktuelle frekvensene, oppnår man endringene mye raskere enn ved ren bioresonansterapi, sier han. Aksnes trekker også fram andre forskjeller mellom de to terapiformene som ikke har med kvantefysikk å gjøre. En viktig forskjell er at tradisjonell bioresonans bruker såkalte prober, som presses mot akupunkturpunkter for å teste kroppens respons, og avlesningene av apparaturen kan lett påvirkes av operatøren. De kvantemedisinske apparatene og enkelte nyere bioresonansapparater tilkobles kroppen, og de går igjennom en kalibrering for å kunne ha en toveis kommunikasjon med kroppen, uten at avlesninger påvirkes av operatøren. En annen forskjell er at de kvantemedisin- Telefon: E-post: ske apparatene bruker komplekse signaler som tar høyde for alle parametre av kroppens egne signaler som man etterlikner. Det vil si både volt, ampère, motstand og bølgeform. Ikke-frekvensbasert informasjon simuleres så likt som mulig den organiske kilden, og man oppnår derfor bedre behandlingseffekt enn om man bare bruker enkle elektromagnetiske frekvenser, sier Aksnes. Tradisjonell bioresonans baserer seg på flere tiår gamle teknologier, og både de første apparatene og de mer moderne bioresonansapparatene har god påvisbar effekt. Kvantemedisin er en videreutvikling de seneste årene og har stort potensial til å bli brukt av de fleste deler av det offentlige og private helsevesenet i framtiden. Men først må det gjøres flere og større studier på metodene. Alle apparatene har egne studier å vise til, men det kreves uavhengige studier, publisert i de store medisinske tidsskriftene. Kvantemedisin er imidlertid ennå så nytt at det trolig vil gå mange år før metodene blir allment akseptert i medisinske miljøer, avslutter kvantemedisineksperten. w w w. d g l. n o Nummer Pris kr 69,- «Det er lett å danse når lykken spiller opp» - Norsk ordtak En venn å reise med? Verden rundt i bobil Barn av Hydra Når TENNER må repareres Lurt å planlegge pensjonist-livet Tenerifes hemmelige landsby 24 matoghelse.no April

Kan kroppens energiog informasjonsflyt måles?

Kan kroppens energiog informasjonsflyt måles? I en serie artikler beskriver vi framover flere ulike typer elektronisk utstyr. Vi starter med e-lybra, basert på informasjon fra importøren og erfaringene fra flere terapeuter. Kan kroppens energiog informasjonsflyt

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig?

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig? sliten? ukonsentrert? deprimert? slapp? vondt? trett? syk? irritabel? uopplagt? overvektig? Tilfør kroppen base og energi og få overskuddet tilbake! enkelt, raskt og rimelig målbare resultater ph-testpapir

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad God helse ved kronisk sykdom Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad 1 REHABILITERING I REVMATOLOGI NRRE Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet Pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg.

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Klientens mål * Hva ønsker våre klienter med en behandling? Selvsagt å bli friskere, bedre, bli kvitt

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

Startpakke 3. 60 min. Forskning - Kunnskap - Utdanning. fra ca

Startpakke 3. 60 min. Forskning - Kunnskap - Utdanning. fra ca Startpakke 3 fra ca 60 min Forskning - Kunnskap - Utdanning Innholdsfortegnelse MediYoga - Startpakke 3 Innhold i hefte: > Hva er MediYoga? > Å tenke på før du begynner > Om yoga > Om meditasjon > MediYoga

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage Barnets navn: Fødselsnummer: Adresse: Poststed: Foreldre/foresatte: Tlf. privat: Mor arb.: Far arb.: FAMILIE Har noen i familien (foreldre/søsken)

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) «Det jeg synes er vanskeligst med HS, er at man ikke finner særlig forståelse fordi folk flest ikke vet hva det er. Det er kjipt å være den som ikke klarer å delta og være

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER Norsk Helsesystem AS BEHANDLINGSREISER (BHR) Norsk Helsesystem AS skal være en foretrukket samarbeidspartner for ansatte i helsevesenet når det gjelder behandlingsreiser

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Intuitiv coach utdannelsen er en utdanning med høyt nivå av selvutvikling og der du lærer å veilede andre gjennom deres åpning og transformasjon.

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Green Doctors. Siri Aabel, lege og homeopat Dir.: +47 922 90 827 E-post: siri@greendoctors.no. Oslo 2014 G R E E N D OCTOR S

Green Doctors. Siri Aabel, lege og homeopat Dir.: +47 922 90 827 E-post: siri@greendoctors.no. Oslo 2014 G R E E N D OCTOR S G R E E N D OCTOR S Green Doctors Siri Aabel, lege og homeopat Dir.: +47 922 90 827 E-post: siri@greendoctors.no Oslo 2014 Dette er en kort presentasjon av hvem jeg er og hva jeg kan hjelpe deg med. Videre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon. Ta ansvar for egne reaksjoner. Hva er en stressrespons? Hvordan stoppe aktivering av en stressrespons?

Innholdsfortegnelse. Introduksjon. Ta ansvar for egne reaksjoner. Hva er en stressrespons? Hvordan stoppe aktivering av en stressrespons? Innholdsfortegnelse Introduksjon Ta ansvar for egne reaksjoner Hva er en stressrespons? Hvordan stoppe aktivering av en stressrespons? Uvaner som demper følelser Sykdom og stress 3 suksessfaktorer for

Detaljer

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene?

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? Aage Indahl, Prof Dr.med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni Helse, Universitet i Bergen

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

G R E E N D OCTOR S. kronisk sykdom som angst, depresjon, allergi, astma, migrene, gikt,

G R E E N D OCTOR S. kronisk sykdom som angst, depresjon, allergi, astma, migrene, gikt, G R E E N D OCTOR S G R E E N D OCTOR S Green Doctors Green Siri Aabel, Doctors lege og homeopat Siri Dir.: Aabel, +47 922 lege 90 og 827 homeopat Dir.: E-post: +47 siri@greendoctors.no 922 90 827 E-post:

Detaljer

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer.

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. Eksem Av Morten Akerbæk, 24.02.2010 Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. ATOPISK EKSEM er arvelig og dels knyttet til allergi. De dominerende symptomene ved atopisk

Detaljer

Psykologi og medisin hvordan kan disse fagområdene forenes?

Psykologi og medisin hvordan kan disse fagområdene forenes? Psykologi og medisin hvordan kan disse fagområdene forenes? Jon Haug Spesialist i klinisk psykologi dr. philos Psykosomatisk Institutt Oslo Diabetes Forskningssenter Norsk Diabetikersenter Ottawacharteret

Detaljer

RAPPORT. Ing. Thomas Chochola Hauptstr. 17 A-3871 Nagelberg. originalemballasje fra japanske produsenter. Dato: 7. juni 2006

RAPPORT. Ing. Thomas Chochola Hauptstr. 17 A-3871 Nagelberg. originalemballasje fra japanske produsenter. Dato: 7. juni 2006 RAPPORT Beskriver fremgangsmåten og vurderingen av biologisk utført målinger av 3 ulike vannprøver. Den biologiske kvaliteten av testvannet målt i energi (Angstrømenheter) og Frekvensmålinger på testvannet

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning.

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle Femarelle 0735 Ingen forbindelse Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle kan gi deg en trygg og naturlig løsning på problemene

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Audun Myskja. Finn din indre kraft

Audun Myskja. Finn din indre kraft Audun Myskja Finn din indre kraft FORORD I den siste tiden har «healing» blitt mye diskutert i mediene. Ordet er nesten litt betent, og mange mennesker har nok stereotype oppfatninger om de som driver

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

Psykiske utfordringer på veien videre

Psykiske utfordringer på veien videre < kreftforeningen.no Psykiske utfordringer på veien videre Kraft mot kreft, november 2009 Bodil Trosten REHABILITERING Behov og mål varierer Helbredet - bli som før Helbredet - leve med senfølger/bivirkninger

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER

HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER HENVISNING AV PASIENTER BEHANDLINGSREISER Norsk Helsesystem AS BEHANDLINGSREISER (BHR) Norsk Helsesystem AS skal være en foretrukket samarbeidspartner for ansatte i helsevesenet når det gjelder behandlingsreiser

Detaljer

Flor Essence Detox 500 ml

Flor Essence Detox 500 ml Flor Essence Detox 500 ml Flor Essence Detox 500 ml 0228 Flora Manufacturing & Distributing Ltd (Canada); Flytende rensekur, en effektiv og grundig detox med avgiftende urter. Flor Essence Detox er basert

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

PETTER WALLACE PEDER KJØS OPP IGJEN! Om å reise seg etter en smell

PETTER WALLACE PEDER KJØS OPP IGJEN! Om å reise seg etter en smell PETTER WALLACE PEDER KJØS OPP IGJEN! Om å reise seg etter en smell Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2012 Utgitt etter avtale med NRK Aktivum. Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsideillustrasjon:

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer

Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Avhengighet til rusmidler - syk eller slem - etiske utfordringer Terje Simonsen UNN Nevrobiologi - 1 Sentralnervesystemet består av mer enn 100 milliarder nerveceller Hver nervecelle står i kontakt med

Detaljer