Innkommende svingninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkommende svingninger"

Transkript

1 Bioresonansterapi harmoniserer kroppens signaler Nå kan vi hente ut svake, elektromagnetiske signaler fra kroppen, forandre deres form og forløp og sende modifiserte signaler tilbake i kroppen som behandlingssignaler. Dette virker positivt på allergier, astma, eksem og mage- og tarmlidelser. Bioresonansterapi ble utviklet i Tyskland på 1970-tallet og har hatt størst utbredelse blant tyske leger og helhetsterapeuter, men i senere tid også blant veterinærer og tannleger. Fra slutten av 1980-tallet ble terapien også tilbudt i Norge, og i dag tilbyr en rekke norske terapeuter slik behandling. Essensen i bioresonansterapi er å slette patologiske frekvenser hos pasientene (som er opphav til problemer) eller å styrke de harmoniske frekvensene (som kroppsfysiologien er avhengig av). For å skjønne dette prinsippet kan man bruke et eksempel fra musikk. Hvis man tar en lyd og snur eller speilvender lydsignalet slik at det reflekterte lydsignalet har samme form og styrke som det utsendte, vil de to signalene forårsake total stillhet når de møtes. De to signalene er motsatte og vil nulle hverandre ut, altså nøytralisere hverandre. Enkelte former for hørselvern er i dag bygget på dette prinsippet. Ved bioresonansterapi lar man et apparat speilvende et patologisk eller disharmonisk signal. Dette føres tilbake til kroppen via en elektrode, og på den måten blir det patologiske signalet nullet ut. Når pasienten er koblet til apparaturen med to elektroder, går patologiske signaler inn i apparatet, og speilvendte signaler kommer tilbake til kroppen via den andre elektroden. Dette gjentas mange ganger per sekund, og etter en behandling blir det syke signalet til slutt slettet fra kroppen. Kroppen kommer da i bedre balanse, inntil behandlingen eventuelt må gjentas etter en tid. La oss ta et konkret eksempel: Hvis man har testet at en pasient ikke tåler kumelk, kan man med bioresonansterapi behandle melkens patologiske frekvenser. Da kobles pasienten til apparatet som stilles inn på denne frekvensen. Gjennom behandlingen slettes pasientens reaksjoner, og vil så tåle kumelk uten å få ubehag. Man bør gjenta behandlingen til Bioresonansterapi i et nøtteskall Ifølge teorien som bioresonansterapi er basert på, har menneskekroppens biofysiske styrings- og reguleringsprosesser en elektromagnetisk kvalitet. Denne ultrafine kommunikasjonen styrer de biokjemiske prosessene i organismen, bl.a. stoffskifteprosesser, hormonproduksjon og vekst- og regenereringsprosesser. Forskere og terapeuter som tilbyr bioresonansterapi, mener at mange sykdommer begynner med patologiske/disharmoniske som kommer fra for eksempel virus, parasitter eller elektriske apparater. Slike frekvenser forstyrrer kjemiske prosesser i kroppen. Bioresonansterapien hevdes å harmonisere organismens elektromagnetiske signaler, slik at de styrer kroppens biokjemiske prosesser optimalt og ikke forstyrrer stoffskiftet. Dette skjer ved måling av pasientens elektromagnetiske profil og ved å korrigere patologiske signaler. Apparatet svekker eller forsterker signaler, slik at fysiologisk gunstige gjenopprettes hos pasienten. man er kvitt allergien. Hvor mange ganger en pasient må behandles, varierer. Testing Innledningsvis må terapeuten undersøke hva pasienten ikke tåler og hvilke belastninger med giftstoffer eller skadelige mikroorganismer han/hun har. Dette kan gjøres på en rekke måter. Noen apparater har en innebygd testdel, som regel elektroakupunktur, men en rekke terapeuter bruker teknikker som kinesiologi eller en teststav kalt en biotensor. Hvis man bruker apparatets testdel, sendes svake signaler av for eksempel kumelk inn i pasienten via en elektrode, og responsen avleses på skjermen. Hvis man bruker kinesiologi eller biotensor, holdes en liten ampulle med kumelk, eller en løsning med frekvensen til kumelk, inntil pasientens kropp samtidig som man sjekker kroppens respons. Behandlingen Ved selve behandlingen bruker terapeuten forskjellige elektroder, blant annet elektroder til hendene eller føttene, rulleelektroder og fleksible elektroder som formes etter kroppens fasong. Det brukes også en punktelektrode for å registrere og behandle informasjon fra akupunkturpunkter. På pasienten festes elektroder, som er forbundet med ledninger slik at pasienten befinner seg i en lukket krets med apparatet. Dermed kan terapisignalene hele tiden bli tilpasset pasientens endrede situasjon. Allergibehandling varer i 5-12 minutter, og hvis man skal behandle flere allergier, tar behandlingen tilsvarende lenger tid. I tillegg til dette kommer gjerne et styrkende basisprogram. Behandling av en gitt allergi må oftest gjentas i senere terapitimer, og antall gjentakelser avhenger blant annet av hvor lenge man har slitt med plagene. Terapisignalene som pasienten får via en elektrode, kan samtidig ledes til en begerelektrode med en flaske med væske i. Terapisignalene ledes da samtidig inn i væsken. Innkommende Patologiske Resultat Denne inneholder den speilvendte svingningen til det pasienten ikke tåler, og noen dråper inntas daglig for å repetere behandlingen fram mot neste terapitime. Men de fleste terapeutene bruker en behandlingsbrikke som terapisignalene lagres på. Den festes rett under brystbeinet og avgir signaler via huden i inntil 14 dager. Ved neste behandling lades den med nye signaler. Mange terapeuter vil også gi råd om hva som er best for pasienten hva gjelder kosthold, kosttilskudd, generell livsstil og eventuelle tilleggsbehandlinger. Pasientene anbefales normalt å drikke mye vann for blant annet å hjelpe kroppen med å bli kvitt ulike avfalls- og giftstoffer. Bruksområder Nesten alle kroniske sykdommer behandles med bioresonansterapi. I Norge brukes den mest for allergiske lidelser, men kan også lindre plager med muskulatur og ledd, mage/tarm, psykiske ubalanser, hodesmerte, Terapeutiske Patologiske eliminert Utgående Pasientens signaler blir ledet fra hånda inn i input av BICOM-apparatet via en elektrode (venstre på skissen). I apparatet blir de patologiske svingningene filtrert ut og invertert. De inverterte svingningene sendes så som terapeutiske til output av apparatet og ledes tilbake til pasientens kropp via en annen elektrode (etter Brügemann 1993). kroniske smerter, skader/arr og en rekke vanlige livsstilssykdommer. I følge norsk lov har terapeuter ikke lov til å behandle kreft og andre livstruende sykdommer. I følge teorien bak får vi skadelige frekvenser fra virus, bakterier og giftstoffer som mikroorganismene produserer, tungmetaller og andre miljøgifter, derfor brukes også apparatene til avgiftning, eksempelvis bruker man den speilvendte amalgamsvingningen til å nulle ut det elektromagnetiske signalet til amalgam i kroppen. Dette letter i sin tur kroppens avgiftning av selve det kjemiske amalgamet. Sagt på en annen måte klarer kroppen å skille ut amalgam når dets elektromagnetiske signal er slettet. Ved hjelp av kroppens egne frekvenser hentet fra elektroder, spytt eller blod blir de friske frekvensene styrket, og en blir raskere bedre. Enkelte terapeuter har hatt hell med å hjelpe pasienter med eloverfølsomhet. Det kan dels skje ved at man hjelper kroppen med Tekst Iver Mysterud Foto colourbox.no Framveksten av bioresonansterapi Utviklingen av bioresonansterapien er historisk knyttet til utviklingen av nye biofysiske teorier fra tallet. Den var tidligere kjent som MORA-terapi, som ble grunnlagt i 1977 av den tyske legen, dr.med. Franz Morell. Han fikk utformet de første apparatene sammen med den tyske ingeniøren Erik Rasche (derav navnet MORA-terapi, av Morell-Rasche-terapi). Den britiske biofysikeren Cyril Smith videreutviklet metoden og den teoretiske modellen, til dels i samarbeid med fysikeren Herbert Frölich og legene J. Monroe og R. Choy. Grunnlaget for deres arbeid var at den menneskelige organismen reagerer på ultrafine signaler i bestemte frekvensområder. Med ultrafine signaler menes signaler som er fysisk meget svake, men likevel biologisk meget virkningsfulle. Selve betegnelsen bioresonansterapi ble funnet på av Brügemann-instituttet i 1987 for terapi med pasientens egne. For øvrig skiftet dette instituttet (Brügemann GmbH) navn rundt 1998 til nåværende Regumed GmbH (REGUlative MEDizintechnik) da navnet ikke avspeilet virksomheten. Den gjenværende virksomheten i Brügemann-instituttet utgir bl.a. bøker. Bioresonansterapi i Norge Bioresonansterapien ble i praksis innført til Norge midt på 1980-tallet av naturterapeut Lore Lervik Thorsby (nå pensjonert). Hun sto til å begynne med for opplæring av andre terapeuter i denne teknologien, og med sin tyske bakgrunn var det lett for henne å holde tritt med de siste utviklingene på terapi- og teknologifronten i sitt opprinnelsesland. Etter hvert har vi i Norge fått en rekke behandlere som bruker bioresonansterapi. Naturterapeut Reidun L. Dalheim fra Nordkjosbotten i Troms og lege Bjørn Johan Øverbye i Arendal fattet tidlig interesse. Flere titalls naturterapeuter bruker nå bioresonansterapi. I 2004 ble det grunnlagt en egen forening, Norsk Bioresonans Forening, som per i dag har 32 medlemmer. På foreningens nettside (bioresonans.net; ny under utarbeiding) vil det bl.a. foreligge en oversikt over terapeuter. 16 matoghelse.no April

2 Tekst Iver Mysterud Foto Lars Németh og Herdis Eriksen Forskning på bioresonansterapi Jeg gjorde et søk på bioresonance therapy i den vitenskapelige databasen ISI Web of Knowledge 3. februar og fikk 48 treff. Senere har jeg gjennomgått titler og sammendrag av artikler for å danne meg et bilde av faglitteraturen. En del artikler omtaler tester som viser at bioresonansterapi har effekt på ett eller annet problem hos mennesker, mens en del ikke finner noen effekter. Noen av artiklene er kritiske til bioresonansterapi. En overvekt av artiklene er fra tyskspråklige tidsskrifter, selv om en del også er i engelskspråklige tidsskrifter. Fem artikler omtaler testing på dyr. Den tyske grunnleggeren av Regumed GmbH, Hans Brügemann, holdt i april 2006 et foredrag på en internasjonal medisinsk kongress om bioresonansterapi i Tyskland. Temaet for foredraget var om det finnes evidensbaserte studier på effekten av bioresonansterapi. To uavhengige eksperter på statistisk analyse og utforming av forskning ble gitt i oppgave å vurdere 15 studier av bioresonansterapi (med BICOM-apparater). Studiene var utført av ulike forskningsgrupper, bl.a. i Tyskland, Slovenia, Ukraina og Kina. De to ekspertene konkluderte med at alle studiene hadde statistisk påvisbare effekter, og alle kunne tolkes å ha klinisk effekt. Uheldige bivirkninger, særlig alvorlige, ble ikke funnet i noen av studiene. avgiftning, da gifter kan være en underliggende årsak til tilstanden. Mindre vanlig er at man behandler pasienten for den frekvensen vedkommende ikke tåler. Dette vil si å behandle med den speilvendte frekvensen av for eksempel et lysstoffrør, kjøleskap, tastatur, datamaskin eller dataskjerm. Det angis at bioresonansterapi er ekstra virkningsfull for barn og dyr. NB! Bioresonansterapi forstyrrer ikke virkningene av medikamenter. Skeptisk helsevesen Bioresonansterapi er ikke godkjent av det norske helsevesenet, dermed må pasientene betale alle utgifter selv. I «Alternativmedisinsk leksikon» fra 1994 står dette om skolemedisinens syn på bioresonansterapi: «Vanlige leger har ikke noe forhold til bioresonansterapi og vil dessuten hevde at metoden ikke er bevist eller kan bevises, bl.a. Ulike bioresonansapparater På det norske markedet finnes hovedsakelig to typer tradisjonelle bioresonansapparater, MORA og BICOM. Av disse er BICOM markedsledende, og den nyeste modellen de fleste bruker, heter BICOM 2000 (et avansert diagnose- og behandlingsverktøy som koster ca norske kroner). I tillegg til apparatene har terapeutene et stort antall testampuller (remedier) med frekvensinformasjon om ulike stoffer, til bruk ved diagnose og behandling (allergitesting). Uansett hvilken maskin som brukes, er det i følge lov og EU-forskrifter krav til at maskinen må være godkjent med CE-sertifisering, dvs. at det er et godkjent medisinsk apparat i klasse II a (godkjent for bruk i sykehus). Både BICOM og MORA har denne godkjenningen. Det finnes også en annen hovedtype bioresonansapparateter på det norske markedet, hovedsakelig e-lybra, men delvis også PTD og CoRe (sistnevnte to er ikke rene bioresonansapparater). Her ligger alle remediene i pc-programvaren, så terapeuten slipper testampullene. Ved bruk av slike bioresonansapparater gis en datastyrt diagnose og terapi. fordi homøopatiske prinsipper er basert på teorier som ikke kan innpasses i konvensjonell vitenskap. Nye erkjennelser innen moderne kvantefysikk kan imidlertid bidra til at et teoretisk grunnlag for bioresonansterapien blir etablert og bane vei for kontrollerte forsøk med metoden.» Men det er utført en rekke slike kontrollerte forsøk (se egen ramme), og flere av dem viser positiv effekt av bioresonansterapi. Trolig vil majoriteten av medisinske forskere mene at effekten av bioresonansterapi er uavklart, slik at det vil gå mange år med flere studier før denne terapiformen kan tas inn i den skolemedisinske varmen. Men fra et praktisk ståsted foreligger allerede såpass mye forskning og klinisk erfaring med bioresonansterapi at man har holdepunkter for å si at det kan være effektivt ved en rekke typer lidelser. Mange pasienter kan med fordel forsøke slik terapi mot kroniske plager. Avslutningsvis skal også bemerkes at en rekke tyske leger bruker bioresonansterapi, og i Kina brukes per i dag terapiformen ved mer enn 350 sykehus. Ved et sykehus i Sveits brukes bioresonansbehandling av pasientene før og etter operasjoner for å få dem raskere friske. Kurs i bioresonansterapi på Hurtigruta I september/oktober 2009 tilbys et opplærings- og videreutdanningskurs for bioresonansterapeuter som bruker BICOM 2000 på Hurtigruta langs norskekysten. Se bicomnorway.com. Folk forteller... Her ser du hvordan tradisjonell bioresonansterapi fungerer i praksis. Hesteallergi Johanna var ei hestejente i tiårsalderen. Hele hennes familie arbeider profesjonelt med hester. Hun hadde slitt med kraftig astma siden treårsalderen og ble medisinert flere ganger daglig. Selv om hun elsker hester, reagerte hun med kraftige astmaanfall når hun var i nærheten av hest. Familien måtte bytte klær i garasjen og til og med dusje der innen de gikk inn i hjemmet, da den minste hestelukt forårsaket kraftig astmaanfall. Johanna var regelmessig gjest på sykehusets akuttmottak når vanlig hjemmemedisinering ikke hjalp. Hun ble behandlet hos den svenske bioresonansterapeuten Lars Németh i 2007 med BICOM Etter tre behandlinger med en ukes opphold mellom og deretter tre behandlinger med to ukers mellomrom har jenta vært symptomfri. Németh fikk hyggelig kort fra henne forrige jul. Telefonkontakt bekreftet at pustetestene var helt normale, og Johanna var helt frisk. Eksem En ung jente hadde slitt med store eksemproblemer. Hun ble frisk etter behandling hos bioresonansterapeut Herdis Eriksen. Mange terapeuter har hatt gode resultater ved behandling av atopisk eksem. Terapeutene påviser oftest melk- eller hveteallergi som hovedårsak. Eksem på hendene En 26-årig mannlig musiker hadde hatt eksem på hendene i mange år. Han hadde bl.a. vært i India på en klinikk for ayurvedisk medisin og i tillegg forsøkt alle slags rensekurer, men ingenting hadde bedret symptomene. Han forsøkte bioresonansterapi hos Lars Németh. Etter fem behandlinger med to ukers intervall var mannen symptomfri, og resultatet har holdt seg til i dag, ca. 1,5 år senere. Håravfall En ung dame var plaget med totalt hårtap to ganger årlig i åtte år. Hun var helt skallet da hun begynte behandling med BICOM 2000 hos Herdis Eriksen i juli Eriksen fant at en underliggende årsak bl.a. var hormonubalanse. Seks behandlinger var nok, og damen har ikke mistet håret de påfølgende vintrene. Hundeallergi Denne mannen var oppvokst med hund og hadde hatt hund det meste av livet pga. hans store jaktinteresse. Han levde deretter noen år uten hund grunnet mye reising og arbeid som lastebilsjåfør. Mannen skaffet seg etter hvert en dachsvalp og fikk umiddelbart allergiske problemer som nysing, kløe i øynene og ved langvarig eksponering også astmasymptomer. Han var med stor sorg i sinnet på vei til å levere tilbake valpen. Oppdretteren tipset ham om bioresonansterapi, og mannen bestemte seg for å forsøke behandling hos Lars Németh. Fem behandlinger var nok til å få ham symptomfri. Bildet ble tatt etter siste behandling. 18 matoghelse.no April

3 Tekst Iver Mysterud Foto Privat An n o n s e: Bioresonansterapi i framtidens helsevesen? Bioresonansterapi er et fantastisk redskap for å hjelpe folk med allergier, ufrivillig barnløshet og ME, sier Oddbjørg Stølsbotten (58), leder i Norsk Bioresonans Forening. Den allsidige terapeuten fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane har arbeidet med bioresonansterapi i 2,5 år, har en allsidig helsefaglig utdanningsbakgrunn og har arbeidet i helsevesenet i år samt en årrekke i egen helsekostforretning. Stølsbotten bruker det avanserte bioresonansapparatet BICOM 2000, som er ledende på det norske og tyske markedet samt mye utbredt i en rekke andre land. Det er meget lett å bruke og har stort potensial både til diagnose og terapi, forteller hun. På spørsmål om hva hun har best erfaring med å behandle, trekker hun først fram allergier, AD/HD og mage- og tarmproblemer. Dernest nevner hun ufrivillig barnløse kvinner. Det finnes en rekke «BICOM-barn» i Norge, sier Stølsbotten fornøyd. Mange av mødrene har ofte forsøkt prøverørsbehandling først uten å lykkes. Mine kollegaer Reidun L. Dalheim i Troms og Eva Lyngra i Larvik har spesielt gode resultater med ufrivillig barnløshet. Stølsbotten trekker også fram behandling av ME som spesielt vellykket med bioresonansterapi. Det er mange som sliter med denne sykdommen i dag, og ved å diagnostisere ved hjelp av apparatet finner vi ofte belastninger med mikroorganismer som virus, for eksempel Epstein Barr-virus, og dette kan behandles, opplyser terapeuten. God effekt på barn Barn er en takknemlig gruppe å behandle. De sliter ofte med matvareallergier, forklarer Stølsbotten. Jeg har behandlet en rekke barn som kommer rett fra barnehagen eller SFO. De legger seg på behandlingsbenken og sovner gjerne under den 20 minutter lange behandlingen, fortsetter hun. Stølsbotten sier at hun med hell har behandlet en del barn med AD/HD. For dem oppleves behandlingen som et fristed. Generelt vil jeg si at barn elsker bioresonansterapi. Den oppleves ikke skremmende med nåler og smerte, men fungerer som en ny og annerledes form for akupunktur, en slags «elektroakupunktur», forteller terapeuten. Etter endt behandling får de med seg en liten dråpeflaske med «medisinvann» mot det de ikke tåler, for å Det finnes en rekke «BICOM-barn» i Norge! Mange av mødrene har ofte forsøkt prøverørsbehandling først uten å lykkes. fortsette behandlingen hjemme. Dette kan ses på som en form for homøopatisk «medisin» i flytende form, forklarer hun. Stølsbotten anbefaler å få testet nyfødte barn som sliter med kolikksmerter. Ofte kan apparatet finne ut hva det er som er årsaken til smertene, for eksempel en matallergi via morsmelka Det er også en takknemlig oppgave å hjelpe små barn med kroniske forkjølelser, såkalt «astmaallergi», sier terapeuten. Antall behandlinger Det er vanlig å behandle en pasient 5-10 ganger, men dette varierer fra person til person, opplyser Stølsbotten. Hvis terapien Se opp for pacemakere Oddbjørg Stølsbotten opplyser at folk som har pacemakere ikke bør behandles med bioresonansterapi. fungerer, bør man merke bedring etter 1-3 behandlinger. Vi kollegaer drøfter ofte oss imellom og hjelper hverandre. Hvis jeg behandler opp mot 5-7 ganger uten resultat, vil jeg foreslå andre løsninger. Dette har imidlertid bare vært nødvendig noen få ganger, sier hun. Terapeuten trekker fram at pasientene i behandlingsperioden må gå på diett og unngå det de behandles for, for eksempel kumelk eller hvete dersom det er allergi de behandles for. Møte med pasientene Stølsbotten forteller at de fleste pasientene kommer etter å ha vært hos lege og ikke fått hjelp for sine plager. Hun er nøye med ikke å love pasientene noe når de kommer første gang, men leter så godt hun kan etter underliggende årsaker til pasientenes plager. Til dette bruker hun diagnosedelen av BICOM-apparatet, og hun måler på kroppens akupunkturpunkter. Mens hun diagnostiserer tar hun seg god tid til å prate med pasientene om deres livsstil, kosthold, arvelige faktorer og livssituasjon. Alt dette anser hun som viktig for å få et helhetlig bilde av hva som feiler pasienten og hva som bør gjøres for å få vedkommende bedre. Med BICOM 2000 kan vi måle kroppens frekvenser/energier, og dermed kan vi finne ubalanser og gjøre noe med disse, forteller terapeuten. Stølsbotten understreker at hun enkelte ganger sender pasientene videre til lege etter første gangs konsultasjon dersom det er viktig at pasienten går til legen først. Når det gjelder leger, skyter Stølsbotten inn at det i Tyskland er mange leger som bruker BICOM-apparater. De er særlig opptatt av denne teknologiens diagnosemuligheter. Norsk Bioresonans Forening For å bli tatt seriøst er foreningen opptatt av at terapeutene skal bruke teknologi som Bioresonansterapeut Oddbjørg Stølsbotten fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane er leder i Norsk Bioresonans Forening. Hun synes bioresonansterapi er et fantastisk redskap for å hjelpe syke mennesker. er godkjent som medisinsk utstyr for å behandle mennesker. Den må ha såkalt CE-sertifisering, opplyser lederen. BICOM 2000 har slik godkjenning. Ikke alle foreningens medlemmer har samme grundige, helsefaglige bakgrunn, forteller Stølsbotten. Det er derfor et mål for oss å få kvalitetssikret alle medlemmene, slik at alle har samme formelle kompetanse og kunnskap i blant annet anatomi, fysiologi og sykdomslære. Denne prosessen er under arbeid, opplyser hun. Stølsbotten forteller at flere hundre leger og terapeuter samles på fagkongress i Tyskland hvert år. Her presenteres forskning, utveksles erfaringer, informeres om ny teknologi og knyttes faglige kontakter. Foreningen har alltid en representant på denne kongressen, som orienterer og oppdaterer øvrige medlemmer etterpå. På denne måten forsøker vi å holde et så høyt faglig nivå som mulig, opplyser lederen. Vi har store vyer for framtiden. Ønsket er å bli en seriøs samarbeidspartner med det offentlige helsevesenet. Håpet er at den kompetansen vi står for i Norsk Bioresonans Forening sammen med det tilbudet som per i dag tilbys i det offentlige helsevesenet, kan hjelpe stadig flere som sliter med helsa, avslutter Oddbjørg Stølsbotten. Oddbjørg Stølsbotten Mobil: E-post: Nettside: helsesjekken.no 20 matoghelse.no April

4 Tekst og foto Iver Mysterud Frisk med bioresonans Gry Ølstad (44) fra Røyken hadde omfattende helseplager i årevis. I dag er jeg så full av energi og livskraft at jeg nesten bobler over, jubler hun. Nå har hun videreutdannet seg til e-lybra-terapeut. Ølstad hadde hatt dårlig helse siden hun var liten, men lærte å leve med det. I slutten av 30-årene møtte hun imidlertid veggen. Jeg var sliten inn til margen og orket ingenting, minnes Ølstad. Jeg ville bare sove! Kroppen verket, jeg var deprimert og i en elendig forfatning, sier hun. Ølstad fikk i tillegg til mange andre helseplager, inkludert endometriose, som gjorde at hun måtte fjerne både eggstokker og livmor. Dette gjorde at jeg kom rett inn i overgangsalderen da jeg bare var 37 år gammel. Det tok ikke lang tid for meg å skjønne at jeg måtte avlaste, rense og bygge opp kroppen min helt fra bunnen av, sier hun. Dette innebar en kostomlegging hvor jeg blant annet fjernet sukker, gluten og melk, forteller Ølstad. Hun hadde voldsomme hetetokter, og ingenting hjalp mot dette, heller ikke produkter hun fant i helsekostbutikken. Syntetiske hormoner ville jeg ikke ha. I stedet drakk jeg en næringsdrikk sammen med urter og vitaminer. Dette ga meg sakte men sikkert kreftene tilbake, forteller Ølstad. Redningen Ølstad er både utdannet biopat og aromaterapeut, og hun har vært daglig leder i helsekostforretning i flere år og selger av naturkosmetikk. Som selger var hun nesten konstant på farten i bil i et år, men hun kjørte seg nærmest i senk, fikk vondt i en arm og ble sykemeldt i hele fem år på grunn av dette. Jeg hørte tilfeldigvis om e-lybra, og etter bare tre behandlinger var armen min fin, og det har den vært siden, forteller Ølstad. Dette vakte straks min interesse for denne typen bioresonansterapi, og kort tid etter kjøpte jeg meg mitt eget e-lybra-apparat, sier hun. Ølstad har siden arbeidet ut fra sitt hjemmekontor i Røyken, som ligger mellom Oslo og Drammen. Det er mulig å hjelpe folk med dysleksi eller rusproblemer og de som ønsker å stumpe røyken eller få stabilt blodsukker. Gode erfaringer Jeg har spesielt gode erfaringer med å hjelpe folk som sliter med migrene, forteller Ølstad. Et slikt problem kan i beste fall løses med et par behandlinger. Jeg har også god erfaring med å hjelpe mennesker med angst og depresjon, og denne terapien er utmerket mot allergier, matvareintoleranser og fordøyelsesplager, sier hun. I prinsippet er det mulig å hjelpe folk med alle slags plager. Det gjelder for eksempel folk med dysleksi eller rusproblemer eller de som ønsker å slutte å røyke eller få stabilt blodsukker, opplyser Ølstad, som også har gode erfaringer med barn. Blant annet har jeg kunnet avhjelpe sengevæting, angst/ uro, autisme, AD/HD og problemer som har oppstått etter vaksinering, sier hun. Hvor mange ganger en klient må behandles, varierer mye. Blant annet mener Ølstad det er viktig at vedkommende også er villig til å endre livsstilen sin, spesielt kostholdet. Jeg forteller alltid hva slags problemer gluten fra korn og kasein fra melk kan gjøre i kroppen, poengterer terapeuten. I tillegg vektlegger jeg å spise et blodsukkerregulerende kosthold. Jeg pleier også å fortelle om mine egne erfaringer og helseproblemer og at kostholdet var viktig for å løse dem, fortsetter hun. Møte med klientene Ølstad tar godt imot klientene. De anvises straks til den gode lenestolen og serveres varm te og vann av god «energetisk kvalitet». Deretter kobles de med elektroder til e-lybraapparatet. Hun noterer alle klientdata på pc-en sin og setter i gang behandlingen. Siden den til sammen tar opptil et par timer, har hun god tid til å prate med klientene, både om hva som skjer behandlingsmessig og om deres ulike plager og livssituasjon. Ølstad spør om kostholdet deres, om de er villige til å endre det og kommer med forslag til hvordan det kan gjøres. De fleste legger om kostholdet og opplever at det er virkningsfullt. Dette gjelder for eksempel folk som har slitt med mageproblemer et helt liv. Terapeuten forlater rommet de 45 minuttene klientene balanseres av apparatet, altså første del av behandlingen. Da kan de slappe av og ta seg en lur, for mange blir nemlig veldig trøtte. Siden en klient tilbringer lang tid i stolen, får vedkommende etter hvert også en næringsshake. Når både balansering og behandling er over, roer hun til slutt ned klienten med et spesielt program. Dette kalles å «jorde» klienten slik at vedkommende «kommer ned på jorda igjen». Dette er viktig for at klienten bl.a. ikke skal være for «svevende» til å sette seg i bilen og kjøre hjem. Hele sesjonen tar mellom to og tre timer og e-lybra-terapeut Gry Ølstad behandler en meget lang rekke lidelser! Under behandlingen sitter hun ved pc-en med oppmerksomheten rettet mot klienten, som sitter i en god stol og slapper av. koster 1800 kroner for første behandling, deretter kr 950 per behandling. I perioden etter behandlingen blir mange trøtte, og noen kan få en svak forsterking av enkelte symptomer i 1-2 dager før de merker De fleste legger om kostholdet og opplever at det er virkningsfullt. Dette gjelder for eksempel folk som har slitt med mageproblemer et helt liv. bedring. Noen får et stort behov for å drikke mye vann, og de fleste kjenner endringer i energien sin. Også dyr behandles Det er takknemlig å behandle dyr med e-lybra, forteller Ølstad, og legger til at hennes egen hund regelmessig nyter godt av teknologien. Jeg har for eksempel behandlet en travhest som ikke klarte konkurranser lenger. e-lybra-apparatet fant ut at underliggende grunn til hestens problemer var betennelse i muskler/ledd og indre organer og at den hadde matvareintoleranser. Den ble behandlet, og vi la også om til et annet fôr som hesten tålte bedre. Den er fin nå, og deltar i konkurranser igjen, sier hun fornøyd. Ølstad trekker også fram en hundeklient som hadde store problemer med hormonene og nærmest kan sies å ha vært plaget av premenstruelt syndrom (PMS). Dette er nå en glad og fornøyd hund uten problemer, sier hun. Fordel å være terapeut Vi lurer på om hvem som helst kan kjøpe et e-lybra-apparat og begynne å behandle. Ølstad forklarer at de som har en helseutdanning, har mulighet til å kjøpe e-lybra, men at det skal mer til for å bli en god terapeut. Hvis man skal kunne bruke apparatet effektivt, er det en forutsetning at man har bakgrunn som en eller annen form for helhetlig terapeut eller har god innsikt i slike måter å arbeide på, og at en skjønner sammenhengen mellom symptomer og årsaker, sier hun. Selv er min bakgrunn som biopat ideell for å kunne utnytte mulighetene til e-lybra, avslutter den energiske terapeuten som har stor pågang av klienter. e-lybra e-lybra er et bioresonansapparat der alle energiene/frekvensene/remediene ligger i pc-programvaren, slik at terapeuten slipper testampuller. Ved e-lybra gis en datastyrt oversikt over den energimessige tilstanden i kroppen, og en sender inn impulser for å balansere. Utstyret har mulighet til å teste rundt forskjellige energi-/frekvensmønstre i kroppen: hele kroppens fysiologi, psykologiske forhold, emosjonelle forhold og såkalt subtile energisystemer. Det ligger inne energi-/frekvensmønstre til alt fra matvarer, urter og mikroorganismer (som bakterier, virus og sopp) til tungmetaller, giftstoffer og homøopatiske remedier og kinesisk medisin. Teknologien er utviklet i Storbritannia. I Norge koster et e-lybra-apparat kroner inkludert moms. Alt av ubalanser som kommer opp når kroppen blir skannet, blir også behandlet. Målet er å få kroppen i balanse på alle plan både fysisk og psykisk så kroppen blir i stand til å helbrede seg selv. På produsentens nettside, wdsglobal.com, ligger en oversikt over terapeuter som bruker e-lybra i ulike land. Under Norge ligger 27 terapeuter, med kontaktinformasjon. Det finnes for øvrig terapeuter i Barbados, Belgia, Canada, Costa Rica, Danmark, Ecuador, Tyskland, Ungarn, Israel, Italia, Nederland, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Thailand, Storbritannia og USA. Av disse landene er det flest utøvere i Storbritannia (50). Legene Heiko Santelmann i Oslo og Einar Eskeland i Drøbak bruker e-lybra i sine praksiser. Gry Ølstad Lybra-balance, Ølstadveien Røyken. Mobil: E-post: Nettside: lybra-balance.no Ølstad er biopat, aromaterapeut, e-lybra-bioresonansterapeut og helseveileder. 22 matoghelse.no April

5 Tekst Iver Mysterud Foto Privat Bioresonans vs. kvantemedisin Kvantemedisinsk behandling er en videreutvikling av bioresonansterapi. Det er klare likheter mellom terapiformene, men også grunnleggende forskjeller, forteller Thomas Aksnes i Helse1. Aksnes er en av dem i Norge som kan mest om energimedisin generelt og kvantemedisin spesielt (se M&H nr. 9/2007 for omtale av kvantemedisin; matoghelse. no), og hans firma har spesialisert seg på kvantemedisinske apparater og andre helsefremmende teknologier. Han legger til at en av videreutviklingene er at kvantemedisin også påvirker faktorer som er definert innen kvantefysikken. Kvantemedisin gjør alt det som tradisjonell bioresonansterapi gjør, men kvantemedisin er ikke begrenset til dette. Man har derfor valgt å bruke et navn som gjenspeiler en viktig faktor som skiller kvantemedisin fra tradisjonell bioresonansterapi, forklarer Aksnes. Likheter Alle celler i kroppen består av molekyler, og alle molekyler har egen. Cellene utstråler et elektromagnetisk frekvensspekter basert på de molekylære svingningene. Dersom cellen endres fysisk, vil også de molekylære svingningene forandres, og dermed endres frekvensspekteret, fortsetter Aksnes. Han forteller at dette selvsagt også går andre veien: Dersom frekvensspekteret endres, vil det umiddelbart ha som konsekvens at cellen endres fysisk. Cellenes funksjon kan dermed korrigeres ved å stimulere en endring av dette frekvensspekteret. Grunnprinsippene til både bioresonans og kvantemedisin er å påvirke kroppen på frekvensnivå, og dermed utløse endringer i kroppen uten å tilføre noe fysisk eller kjemisk. Informasjonen som cellene utstråler, er essensiell for kroppens selvregulerende mekanismer, sier Aksnes. De fleste av de millioner av prosesser som kroppen til enhver tid regulerer, er avhengig av denne informasjonen for å holde alt i balanse. Når det oppstår et problem i kroppen, vil frekvensspekteret endres der problemet har oppstått. Dermed får hjernen og andre organer beskjed om problemet, og skal da i utgangspunktet sende tilbake signaler som setter i gang Grunnprinsippene til både bioresonans og kvantemedisin er å påvirke på frekvensnivå for å utløse endringer i kroppen uten å tilføre noe fysisk eller kjemisk. prosesser som løser problemet, fortsetter han. Menneskekroppen er således ment å være et fullstendig selvkorrigerende system. Imidlertid blir man utsatt for så mange påkjenninger i dagens samfunn, at kroppens selvkorrigerende system ofte ikke fungerer tilfredsstillende. Derfor kan det ofte være hensiktsmessig å bruke teknologier som kan utløse kroppens mekanismer for å løse ubalanser. Det er nettopp det som er målsetningen til både tradisjonell bioresonans og kvantemedisin. Aksnes trekker fram at kroppen har en intern cellekommunikasjon. Informasjonen overføres gjennom en såkalt millimeterbølgebærefrekvens som genereres av cellemembranenes vibrasjoner, samt det fysiologiske systemet James Oschman har kalt «den levende matrisen» (The living matrix), som bl.a. inkluderer bindevevet. Aksnes forklarer at hovedveiene for cellekommunikasjonen er veien med minst motstand, og når man kartlegger disse informasjonskanalene, samsvarer de med det som kineserne kartla for flere tusen år siden: meridianene. De fleste bioresonansapparater stimulerer derfor gjennom de punktene hvor meridianene når helt ut i huden, dvs. det man kaller akupunkturpunkter. Noen apparater stimulerer også lokalt, dvs. man holder apparatet eller en probe (en liten metallsonde) mot den kroppsdelen man behandler, eller stimulerer via hjernens kommunikasjon med resten av kroppen. Noen apparater leser av ubalanser i kroppen og stimulerer med et signal som enten speilvender de feilaktige (patologiske) signalene eller er lik de optimale signalene. Noen apparater har behandlinger for å sette i gang en rekke spesifikke prosesser i kroppen, med den hensikt at helseproblemer skal kunne løses effektivt av kroppens egne mekanismer. Forskjeller Selv om tradisjonell bioresonans og kvantemedisin er lik i de grunnleggende prinsippene, er det likevel mange forskjeller, poengterer Aksnes. Det som har gitt kvantemedisin navnet, er at man ikke bare jobber med selve frekvensen, dvs. antall per sekund, men at man også jobber med orbitalene (se nedenfor) til atomene som lager de molekylære svingningene, forklarer han. Erwin Schrödinger var en av dem som definerte kvantefysikken. Schrödinger forklarte at fysikken har beskrevet de elektromagnetiske frekvensene basert på de molekylære svingningene, men at kun kvantefysikk definerer det energetiske aspektet av dette, dvs. hvor stor bane elektronet går i rundt kjernen, sier Aksnes. Han trekker fram at dersom elektronet går i en større bane (lenger fra kjernen), men med samme frekvens, så Det er klare likheter mellom bioresonansterapi og kvantemedisin, men også grunnleggende forskjeller, forteller Thomas Aksnes i Helse1. går elektronet raskere, og energien er høyere. Ved å gi elektronet mer energi (eksitere det), gjør det et kvantesprang til en bane lenger ute. An n o n s e: BLI ABONNENT NÅ! 8 Utgaver for kun 399! Aksnes opplyser at man i dag vet at elektronet ikke går i en fast bane, og man bruker derfor uttrykket orbital om det området elektronet befinner seg mesteparten av tiden. Jo større orbitalen er, desto større energifelt, og desto mer energi. Når kvantemedisinske apparater øker orbitalen/energien på samme tid som man stimulerer med de aktuelle frekvensene, oppnår man endringene mye raskere enn ved ren bioresonansterapi, sier han. Aksnes trekker også fram andre forskjeller mellom de to terapiformene som ikke har med kvantefysikk å gjøre. En viktig forskjell er at tradisjonell bioresonans bruker såkalte prober, som presses mot akupunkturpunkter for å teste kroppens respons, og avlesningene av apparaturen kan lett påvirkes av operatøren. De kvantemedisinske apparatene og enkelte nyere bioresonansapparater tilkobles kroppen, og de går igjennom en kalibrering for å kunne ha en toveis kommunikasjon med kroppen, uten at avlesninger påvirkes av operatøren. En annen forskjell er at de kvantemedisin- Telefon: E-post: ske apparatene bruker komplekse signaler som tar høyde for alle parametre av kroppens egne signaler som man etterlikner. Det vil si både volt, ampère, motstand og bølgeform. Ikke-frekvensbasert informasjon simuleres så likt som mulig den organiske kilden, og man oppnår derfor bedre behandlingseffekt enn om man bare bruker enkle elektromagnetiske frekvenser, sier Aksnes. Tradisjonell bioresonans baserer seg på flere tiår gamle teknologier, og både de første apparatene og de mer moderne bioresonansapparatene har god påvisbar effekt. Kvantemedisin er en videreutvikling de seneste årene og har stort potensial til å bli brukt av de fleste deler av det offentlige og private helsevesenet i framtiden. Men først må det gjøres flere og større studier på metodene. Alle apparatene har egne studier å vise til, men det kreves uavhengige studier, publisert i de store medisinske tidsskriftene. Kvantemedisin er imidlertid ennå så nytt at det trolig vil gå mange år før metodene blir allment akseptert i medisinske miljøer, avslutter kvantemedisineksperten. w w w. d g l. n o Nummer Pris kr 69,- «Det er lett å danse når lykken spiller opp» - Norsk ordtak En venn å reise med? Verden rundt i bobil Barn av Hydra Når TENNER må repareres Lurt å planlegge pensjonist-livet Tenerifes hemmelige landsby 24 matoghelse.no April

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring.

Jordkontakt. en manglende faktor i helselikningen. Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Jordkontakt en manglende faktor i helselikningen Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Tekst Iver Mysterud Foto Shutterstock Mennesket har i fortiden

Detaljer

En oversikt over vanlige terapiformer

En oversikt over vanlige terapiformer Kapittel 4 En oversikt over vanlige terapiformer Elektronisk tilleggsutgave Akupunktur Hva er akupunktur? Akupunktur er et medisinsk system som er utviklet i Kina. Ordet akupunktur kommer fra de to latinske

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Naturens Eget Antibiotikum

Naturens Eget Antibiotikum Naturens Eget Antibiotikum Ionisert Kolloidalt Sølv Tradisjonelt kjent for å: Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp. Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler. Fremme sårheling og vevsoppbygging.

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Å møte mennesker med ME

Å møte mennesker med ME Å møte mennesker med ME veiledning og behandling Fagdag i regi av Sølvskottberget rehabiliteringssenter Fåberg 31. januar 2007 Merete Sparre Spes. psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi Kommunikolog Aller

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010 Sunn livsstil Slik påvirker kosthold og trening sykdommen ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET & NORSK PSORIASISFORBUND Foran kamera Fotoprosjekt med psoriasis i fokus Forskning Store fremskritt de siste

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35):

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2010 Les hele historien på side 3. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Fokuserer på det gode livet. LES OGSÅ OM: Øyesykepleier

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM EN ANALYSE AV HVORDAN PEDAGOGISK KUNNSKAP KAN BIDRA TIL BEDRE OPPLÆRING KIRSTI JENSSEN Veileder Velibor Bobo Kovac Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer