Hjem til et usikkert liv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjem til et usikkert liv"

Transkript

1 Samme annonsen 2 ganger? DA GIR VI DEG 50% RABATT på 2. innrykk i påfølgende avis. (Tilbudet gjelder private annonser og foreninger/lag) Ring eller fax E-post: Mandag 19. september 2011 Nr. 109 Årgang 135 Løssalg kr. 14, YOSEF SAVNER FAMILIEN PÅ VESTBREDDEN Hjem til et usikkert liv Stor stemning på sauefesten Se side 6 og 7 Feiret ønskedrøm med champagne Se side 10 og 11 Etter to år i Flekkefjord vender Yosef Fayed hjem til Vestbredden og en usikker tilværelse. To og et halvt år borte fra min kone, sønn og døtre er alt for lenge, sier Fayed til Agder. Han velger å gjøre det uten at politiet må hente ham. Se side 8 Fremtiden lys for friidretten Se side 12

2 MENINGER 2-3 DELTA I DISKUSJONEN Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Skriv derfor kort. Alle leserinlegg må skrives under med fullt navn. Leserbrev som sendes Agder, blir også lagt ut på avisens Internettutgave Leserbrev sendes helst via Agders nettside eller på E-post: TID FOR VEDLIKEHOLD: Det kommunale forfallet Studer disse bildene nøye: Dette er fortauet utenfor Posthuset i Flekkefjord. Dype hull og vannansamlinger på fortauet i Parkgaten. Av KRISTEN MUNKSGAARD Tlf En av våre lesere har laget denne collagen av bilder fra Parkgaten i Flekkefjord. Vi har tidligere bragt bilder fra flere steder i byen, der fortau og andre offentlige elementer bærer preg av tidens tann. PÅ GANG: For noen uker siden ble det påbegynt et arbeid i Brogaten, der fortau nå blir rustet opp og renovert. Men det er nok å ta av. Dype hull i asfalten er fryktelig farlig for folk som går ute i kveldsmørket. Jeg har selv gått bak turister som peker og kommentere de elendige forholdene i Parkgaten, forteller en byensmann til Agder. BRUK ØYNENE: Han unnlater ikke å nevne at en av byens øverste sjefer bor i nærheten og bør se elendigheten hver eneste dag. Jeg håper folk i teknisk sektor også evner å se forfallet. Vi kan ikke ha det slik i byen, sier mannen. FORFALL: Fortauet i Parkgaten i fire akter. Godkjente barnehage Arbeidstilsynet har nylig gitt sitt samtykke til midlertidig godkjenning av Kringla barnehages avdeling i lokalene til Flekkefjord Fotballklubb på Uenes. Godkjenningen gjelder frem til 1. september Vilkårene er at det må være tilfredsstillende demping mot støy i lokalene, at det må anordnes rengjøringsrom eller skap med utslagsvask og tappested for kaldt og varmt vann på begge plan, at det er tilfredsstillende belysning i lokalene og at tilfredsstillende inneklima opprettholdes i barnehagen. VI LEVERER I DITT LOKALMILJØ Tlf agderolje.no TOK SEG OPP: Rimelig bra honning-sesong Lokale birøktere får en brukbar sesong. Men honning-produksjonen ble redusert av det dårlige sommerværet. Av ROY HARBAKK Det blir bedre enn i fjor. Selv om det ikke kom inn noe mot slutten av honning-sesongen, så viser innhøstingen at gjennomsnittet kommer til å ligge på rundt 30 kilo pr. kube, forteller Tor Birger Vinterstø fra Flekkefjord til Agder. Birøkteren i Skådevik har i alt 70 kuber i bigårdene på Kvanvik og i Åna-Sira. Produksjonen tok seg opp etter en dårlig start på sesongen. I den beste perioden under lyngtrekket kom det inn to kilo honning til dagen i veiekubene. OPPSVING: Da innhøstingen kom i gang, viste det seg at enkelte kuber hadde 40 til 45 kilo honning. Men gjennomsnittet blir på rundt 30 kilo, opplyser Vinterstø. Dette er betydelig bedre i forhold til fjorårets sesong som ble FORNØYD: Birøkter Tor Birger Vinterstø fra Flekkefjord er fornøyd med et gjennomsnitt på omlag 30 kilo honning pr. kube i bigårdene sine på Kvanvik og Åna-Sira. den dårligste på lang tid med et gjennomsnitt på kilo pr. kube, påpeker han. REGNVÆRET ØDELA: Mengden av årets sommerhonning kom ned på et lavt nivå for birøktere på Østlandet og Sørlandet som følge av elendige værforhold under sommertrekket. Men det ser ut til å bli en bedre sesong for lynghonning. Det kunne blitt enda bedre uten alt regnet på tampen av sesongen. Men når sommeren ble så dårlig, må man mest være fornøyd, konkluderer birøkter Tor Birger Vinterstø. Han blir ferdig med innhøstingen i månedsskiftet september/ oktober.

3 Mandag 19. september 2011 TIL ETTERTANKE: Mennesket leser for å spørre. Franz Kafka, tsjekkisk forfatter. LØRDAG BLE de siste opptakene til TV2-satsingen Ønskedrømmen gjort på Tollbodplassen i Flekkefjord. Til tross for dystre skyer og tiltagende regn utover lørdagen, ble det under folkefesten opphold. Programlederne gjorde en god innsats, de lokale artistene gjorde en flott figur, publikum var entusiastiske og med den nødvendige redigering av opptakene lørdag, knyttet sammen med de opptak som er gjort tidligere i sommer, tegner det til å bli et spennende program. Mange har fått sine ønsker oppfylt og det endelige resultatet ser vi før jul, når programmet sendes som lørdagsunderholdning i fjernsyn. Nå er vi Drømmekommune UNDER FESTEN lørdag fikk ordfører Reidar Gausdal overrakt diplomet som er det synlige bevis på at Flekkefjord heretter skal kalle seg drømmekommune. En slik diplom forplikter og gjør at nyvalgte politikere i bystyret må ha det som en rettesnor for de vedtak som gjøres. Noen vil helt sikkert ha innvendinger mot en slik betegnelse. Men dypest sett har vi en flott kommune, der man i årene som kommer, vil høste fruktene av de vedtak bystyret har gjort de seneste fire årene. Slik sett blir den kommende bystyreperioden svært spennende og også utfordrende. Men viljen til å følge opp drømmekommune-intensjonen, den er der, så til de grader. FLEKKEFJORD ER en av åtte kommuner i Norge som har fått anledning til å være med på programkonseptet. Bystyret bevilget en million kroner som en kommunal egenandel, men deler av den summen er hentet inn igjen, gjennom lokale sponsorer. Dette er Redaktør: Kristen Munksgaard Redaksjonssjef: Erik Thime Disponent: Sigve Flikka med andre ord et offentlig og privat spleiselag, der målet har vært å skape en god markedsføring av Flekkefjord som bosted, arbeidssted og handelssted. Den type markedsføring som blir Flekkefjord til del i beste sendetid, kan strengt tatt ikke måles i penger. Selv om vi ikke har sett det ferdige programmet, er konseptbeskrivelsen entydig og klar: I tråd med vilje til vekst, skal man formidle de gode historier og snakke positivt om kommunen. Fjernsynsprogrammet er slik sett et bidrag til å heve selvfølelsen og være stolt av den kommunen vi bor i. VEL GJENNOMFØRT og takk for muligheten til å fremme det gode liv i Flekkefjord. Vi gleder oss til sendingen en gang tidlig på vinteren. Valget er over og innbyggernes stemmer er talt opp. Nye engasjerte og erfarne lokalpolitikere skal sette de nye kommunestyrene i høst. Vårt demokrati hviler på deres skuldre, og lokalpolitikere er demokratiets røtter. Derfor er det viktig at kommunestyrene er representative. Kommunene på Agder er blitt mindre representative etter dette valget. Det er bekymringsfullt. Nominasjonsprosessene i mange kommuner, viste at mange partier satset på det kjente og hadde få nye kandidater på de plassene som gir makt. Vi har sett nesten bare menn posisjonere seg til makt etter valget. Kvinnerepresentasjonen Demokrati og representasjon falt dramatisk. Flekkefjord og Farsund har under 30 % kvinner, Kvinesdal 30. Nesten ingen kommunestyrer har personer med flerkulturell erfaring, eller funksjonshemminger. Det er et problem at ikke partiene i større grad arbeider bevisst med rekruttering utenom valgperiodene. Grupper i lokalmiljøet kan oppleve at de ikke høres, slik for eksempel saken om ufrivillig deltid. Jeg tror bestemt at dersom vi hadde hatt høyere kvinnerepresentasjon i politikken, ville dette ha vært løst tidligere og tilrettelegging for funksjonshemmede ville gått fortere, dersom det hadde vært flere funksjonshemmede i politikken. Funksjonshemmede og egenbetaling Bystyret vedtok i desember 2010 å innføre egenandel på kr. 75 pr.dag på reise til og fra Svege verksted og Søyland aktivitetsenter. De berørte ble informert i juni Vedtaket var gjeldende fra august. Undertegnede skrev brev til ordfører og Rådet for funksjonshemmede. Tok tlelefonkontakt med Rådet for funksjonshemmede da intet svar kom. Rådet for funksjonshemmede hadde behandlet saken og sendt brev om ny behandling i formanskapet. Rådet for funksjonshemmede hadde ikke hatt saken til behandling før vedtak ble fattet. Alle politiske saker som gjelder funksjonshemmede/utviklingshemmede skal dette rådet uttale seg om. Saken er altså ikke ferdigbehandlet. Likevel er det sendt ut krav om betaling. Dette synes jeg er uverdig. Kanskje det ikke er så nøye med de som ikke kan si fra selv? Vi venter på rett saksgang og en rettferdig behandling. Lilly Lilledrange Leder NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Flekkefjord. Man må motivere og skolere folk til å påta seg verv og gjøre seg kjent blant innbyggerne i god tid før neste nominasjonsprosesser. Disse har en tendens til å forsterke maktposisjoner og fordele dem blant de som er godt kjent i partiene fra før. Noen tiltak er gjort, det er avholdt motivasjonsmøte for kvinner i Kvinesdal tidligere i år, men det slår ikke ut når velgerne skal si sitt. De gjør som før: kumulerer menn og de personer de har sett og hørt i posisjoner. Slik forsterker makten seg selv. Ønske om fornyelse må omsettes til praktisk handling. Oppbygging av nye potensielle kandidater bør begynne nå. Derfor er det som gjøres fra valget nå og frem til neste nominasjonsprosess viktig. Jeg fikk kritikk av redaktøren i Avisen Agder for å blande meg opp i lokale saker i vinter, da jeg tok dette opp før nominasjonsprosessene. Resultatene viser at flere må bry seg og blande seg inn. Flere må si i fra, i media, i debatter og i egne partier, at de vil ha det annerledes. Det burde utfordre media også, å få frem utfordringene. Og disse må begynne nå. Kari Henriksen, Stortingsrepresentant Ap, Vest-Agder. Lund Arbeiderparti sitt historiske valg Velgerne i Lund har sagt sitt og gjort dette til et historisk valg for Lund Arbeiderparti. Politikk er et kynisk spill. Det er stygt å avtale ting på forhånd når det var avtalt ekte forhandlinger onsdag kl Lund Arbeiderparti beklager at den ordførerkandidaten velgerne i Lund ville ha ikke ble mulig. Den kabalen hadde KrF, Høyre og Fremskrittpartiet allerede lagt. Kjell Erfjord på vegne av KrF hadde invitert denne kvelden velvitende om at kabalen allerede var avtalt. Vi må bare erkjenne at de kjerneverdier Kjell Erfjord og KrF bygger på ikke gjelder i et politisk spill. Men kjære dere alle som ønsket noe annet og stemte Lund Ap. Vi er det største partiet i kommunestyret og det forplikter oss til godt arbeid for de verdier vi tror på. En åpen inkluderende og mangfoldig kirke, en god skole og et godt tjenestetilbud til alle innbyggerne og trygge gode veier til myke trafikanter. Lund Arbeiderparti Ann Sissel Haukland Postboks 40, 4401 Flekkefjord Sentralbord Telefax red Telefax ann.avd Mobiltlf. red.: Besøksadresse: Strandgt. 34 E-post: Redaktør: Kristen Munksgaard Red.sjef.: Erik Thime Journalister: Stanley Kvinlaug Svein Løvland Trine Fladstad Therese Ravndal Tor Sindre Tjomlid Disponent: Sigve Flikka Annonsesjef: Bjørn Erling Strømland Annonsekonsulenter: Bjørn Ottersen Lene Benedicte Thorsen Annonsesamkjøringen: Folk i Norge Folk i Rogaland DISTRIKTSKONTORENE: Radio Kvinesdal: Hauge i Dalane: Journalist: Anne Lise Grastveit LYDAVISEN: Elias Moi Forskuddsbet. bladpenger 2011 : Kr. 1075,- pr. år. Kr. 320,- pr. kvartal, (d.v.s. kr.1280,- pr.år) Samme pris nordiske land. Bankgironr.: Ekspedisjonen er åpen: Alle hverdager kl Lørdager STENGT Trykt i Agder A/S Flekkefjord Bekreftet nettoopplag Vakttelefon red Agder arbeider etter Vær Varsom-plakatens PFU regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, må ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg, PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Adr.: Prinsensgt. 1, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo

4 4 Mandag 19. september 2011 [nyheter] Like før midnatt lørdag ble en 18 år gammel gutt fra Sokndal satt i arrest etter at han hadde slått til en jevnaldrende gutt fra bygda. Hendelsen fant sted på Soknatun i Hauge sentrum, og 18-åringen er Tenåring satt i arrest anmeldt for legemsfornærmelse. 18-åringen slo til en 19-åring slik at denne fikk to «blåveiser» og et mindre kutt i ansiktet, opplyser operasjonsleder i Rogaland politidistrikt. Innbragte hadde på forhånd laget bråk både inne i og utenfor lokalet. Politiet var på stedet, tilfeldigvis sammen med den kommunale skjenkekontrollen, opplyser Rogaland politidistrikt. Snudde i hyttesak Sokndal kommune var først enig med fylkesmannen om å si nei til ei hytte på Dydland i Sokndal, men nå har de snudd og ber fylkesmannen komme på befaring. I februar søkte Berith og Frank Midtbø om å få bygge fritidsbolig på en tomt de kjøpte av Wolfgang Fercho på Dydland i Sokndal. Tomten var allerede i juni 1996 fraskilt som hyttetomt med veirett. Både kommunen og fylkesmannen svarte ganske raskt at begrunnelsen for å gi dispensasjon ikke inneholdt momenter som viser at fordelene er klart større enn ulempene med fritidsbolig i et LNF-område der naturvern er dominerende. Etter at Midtbø påpekte at området hadde blitt skattelignet som hyttetomt siden 1996 og at eier ikke var blitt kontaktet da området ble regulert i 2007, snudde kommunen og vedtok å innvilge dispensasjon. Kommunen argumenterer i sitt omgjorte vedtak med at dispensasjonen vil være positivt for veivedlikeholdet på den private veien, fordi vedlikeholdet da kan deles på flere. De påpeker også at området ikke er uberørt fra før, fordi det tidligere har vært gruvedrift i området, og at det ble anlagt vei til tyske forsvarsanlegg under krigen. Fylkesmannen har fortsatt klagerett på vedtaket, men kommunen fastslår at hvis fylkesmannen, eller fylkeskommunen vurderer å klage, så vil Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk be om at de kommer på befaring i området. Lensmannskandidater i Sokndal Politiførstebetjent Sven Øyvind Hegrestad (34), som egentlig er ansatt i Flekkefjord, har vært konstituert som lensmann i Sokndal fra mai da Ivar Auestad ble pensjonist. Nå søker Hegrestad lensmannsstillingen på fast basis. Han får konkurranse på søkerlisten av kollega Erling Aagesen (47) fra Flekkefjord og Brit Karin Sandve (46) fra Eigersund. Politistasjonssjef Steinar Langholm i Egersund opplyser at det i et møte 4. oktober blir bestemt hvem av de tre som blir Sokndals nye lensmann. Sokndal hører til Dalane driftsenhet, som omfatter Sokndal, Sirdal, Lund Eigersund og Bjerkreim. Skiftun ble Årets Kvindøl Han lå et stykke bak Norway Rock på «meningsmålingene» før utdelingen, men den gode hyrde Leiv Gunnar Skiftun (60) vant juryens gunst og hanket inn historiens første Årets Kvindøl-utmerkelse. Av STANLEY KVINLAUG Tlf Tusen takk dette setter jeg veldig stor pris på! understreket den for anledningen gjeterkledde sognepresten og humørsprederen da han mottok utmerkelsen på sauesjået i Kvinesdal lørdag ettermiddag. Den største æren var å bli nominert i dette gode selskapet, fremholdt den opprinnelige ryfylkingen Leiv Gunnar Skiftun som siden 1995 har vært en populær og avholdt sogneprest i Kvinesdal. Kvinesdal er ei fantastisk bygd å bo i og å være prest i, roste han de mange hundre fremmøtte bygdebarna på torget i Liknes. Prisen bestod av en sjekk på kroner gitt av Kvinesdal Sparebank, diplom og en eksklusiv steinhelle på 60 x 60 centimeter som med tiden skal legges ned i Kvinesdals egen Walk of Fame på fortauet utenfor sparebanken i Liknes! MENIGHETSSENTERET: I statuttene for utmerkelsen Årets Kvindøl er det nedfelt at mottageren må gi prispengene videre til et godt formål. Det kom ikke som noen stor overraskelse på de mange fremmøtte at Leiv Gunnar Skiftun donerte pengene til Kvinesdal Menighetssenter. Sammen med Raymond Olsen har Skiftun vært den fremste primus motoren for senteret i gamle Rafoss Hotell siden de første planene ble lansert for snart fem år siden. Selveste sauesjålørdagen var hyrden Skiftun rundt i sentrum og solgte lodd til inntekt for menighetssenteret! Vi har mange ting på gang på senteret. Blant annet jobber vi for å få en diakon i full stilling, og en gang i uken tilbyr vi frokost til mennesker med rusproblemer etter mønster fra Englevakten i Flekkefjord, fortalte han. Prisvinneren er med på alt og er glad i alt. Han er folkekjær, bryr seg, og stiller opp i alle sammenhenger enten det er i UL Kvindølen-revyene eller for å vaske toaletter på Norway Rock, understreket prisutdeler og ordfører Odd Omland. TI KANDIDATER: Han er en rolig person med sitt alltid gode humør. Han jobber for mange i bygda både privat og i sitt yrke. Han deltar i glede og sorg både på dag-, kvelds- og nattestid. Alltid ved godt mot, og med positivitet, roste ordføreren. Det kom inn forslag på ti kandidater til Årets Kvindøl, og fem av disse gikk videre til finalen. Flere enn 1000 personer stemte frem sine kandidater på nettstedet Kvinesdal.no. De øvrige finalekandidagene var Norway Rock, verdensevangelisten Rune Edvardsen, superildsjelen og leirskolerektoren Jan Rob og organisasjonen Fra hav til hei. Millionleveranse skipet ut SKIKKELIG LØFT: Logistikksjef Odd Egil Skregelid fra Parat fulgte nøye med på dagens 80-tonnsløft. TAKKNEMLIG PRISVINNER: Den populære og avholdte sognepresten Leiv Gunnar Skiftun med sjekk og den flotte steinhella med hans egen signatur på. Den skal bli en del av Kvinesdals kommende Walk of Fame i Liknes! En ny stor leveranse forlot produksjonshallen til Parat på Wahlsodden lørdag. Hetvannskjelen til Nidarvoll varmesentral er så stor at den måtte hentes med båt. Parat Halvorsen AS på Wahlsodden i Flekkefjord sendte lørdag ut en stor hetvannskjel på 25Mw. Kjelen skal leveres til Trondheim Energi Fjernvarme AS i Nidarvoll Varmesentral. For å få den 80 tonn tunge kjelen ombord i «Wilson EMS» måtte to mobilkraner fra Nordic Crane hjelpe til med løftet fra bedriftens egen kai. Dette er blant de største og tyngste anlegg som produseres i hallen her hos oss. Når «Wilson EMS» ankommer Trondheim tirsdag blir det spesialtransport videre på en såkalt transformatortralle til Nidarvoll Varmesentral, forteller logistikksjef Odd Egil Skregelid hos Parat til Agder. Fra i sommer har en ivrig produksjonsgjeng brukt omlag 2500 arbeidstimer på anlegget. Kjelen er utstyrt med to brennere som fyres med propan eller butan. I leveransen inngår også to 30 meter lange skorsteiner, to lyddempere, luft og eksoskanaler og avspenningstank for sikkerhetsventiler.

5 Mandag 19. september Ulykke på rypejakt Like før klokken tre fredag ettermiddag meldte AMK-sentralen fra til politiet om en ulykke med hagle på Ådneram i Sirdal. Politiet opplyser at det er en mann på 22 år som har fått hagl i ansiktet i forbindelse med rypejakt sammen med sin far nord for Ådneram. Faren tok kontakt med AMK-sentralen og fikk sønnen til bilen for å kjøre i møte med ambulansen. Den skadde ble brakt til Universitetssykehuset i Stavanger. Traktor sperret veien En hytteeier i Gyland kontaktet politiet da en grunneier sperret veien inn til et hytteområde med traktor fredag kveld. En lokal bonde stod og sperret veien inn til hyttene med traktoren. Det dreier seg om en konflikt som har vært innom rettssystemet. Grunneieren tapte i retten, opplyser politiet. Politiets operasjonsleder så ingen annen utvei enn å kontakte lensmann Asbjørn Skåland, som reiste til Gyland og gav grunneieren pålegg om å fjerne traktoren. Mistet oppdrag for Statnett Firmaet Egeland Gulvstøyp AS fra Kvinesdal ble fredag fratatt en jobb for Statnett i Kristiansand på grunn av påståtte brudd på arbeidsmiljøloven. Av SVEIN LØVLAND Tlf I forbindelse med arbeid ved utvidelse av Kristiansand transformatorstasjon har Statnett avdekket brudd på arbeidsmiljøloven hos en underleverandør. Statnett har derfor varslet Arbeidstilsynet om saken. Statnett har bedt hovedleverandør AF Gruppen om å bryte kontrakten med sin underleverandør Egeland Gulvstøyp og bedt dem avslutte sitt arbeid umiddelbart, noe AF Gruppen har tatt til følge. Statnett ser alvorlig på denne hendelsen, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. FOR MYE OVERTID: Våre ansatte har gått gjennom arbeidstidslistene. Vi oppdaget at ansatte i Egeland Gulvstøyp AS jobbet altfor mye. Enkelte har arbeidet inntil 150 timer på 14 dager, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martha Hagerup Nilson til Agder. Nilson forklarer at Statnett stiller veldig strenge krav til å ivareta sitt samfunnsansvar, og at når kravene ikke følges opp så blir dette fulgt opp umiddelbart. KAN VÆRE MER: Vi har sendt saken over til Arbeidstilsynet, så får det vurdere saken ut ifra opplysninger både fra AF-gruppen og Egeland Gulvstøyp. Det kan bli avdekket mer, men det vet ikke vi noe mer om. Det som er klart er at brudd på arbeidstageres vilkår ikke er akseptabelt, fastslår Nilson. BASEN: Egeland Gulvstøyp AS holder til i egne lokaler på Øye Industriområde i Kvinesdal. Foto: STANLEY KVINLAUG Det er et grovt brudd når noen jobber så mange timer på 14 dager. FOR DRAMATISK: Jeg er overrasket over at Statnett går ut med en pressemelding og navngir oss i denne saken før vi har hatt sjanse til å oppklare hva som egentlig har skjedd, sier daglig leder Sigbjørn Egeland i Egeland Gulvstøyp AS til Agder. Jeg har ikke lyst til å si så mye mer om dette før vi har fått klarhet i hva dette handler om. Det er ikke riktig at det er Egeland Gulvstøyp som har brutt reglene. Det er en underleverandør vi har leid inn som antagelig står for disse bruddene. Vi har ikke bedt noen om å jobbe så mye, fastslår Egeland. EGELAND: Egeland Gulvstøyp ble startet av Sigbjørn Egeland i Kvinesdal i I 2005 ble firmaet gjort om til Egeland Gulvstøyp AS. Firmaet har nå 25 ansatte i tillegg til innleide. Basen er i egne lokaler på Øye Industriområde. I tillegg til støping og behandling av gulver, gjør firmaet også oppdrag med klargjøring, forskaling, sparkling/flyting, kutting av gulv og kjerneboring. Firmaet har hatt, og har, blant annet mange store industrigulvjobber i hele området fra Stavanger til Kristiansand. SOKNDALS NYE ORDFØRER: Trond Arne Pedersen brenner for mange saker deriblant flomsikring, nærings- og boligtomter, og frivillig arbeid. Han skal styre Sokndal Det er den 38 år gamle firebarnsfaren og ingeniøren Trond Arne Pedersen (KrF) som inntar ordførerstolen i Sokndal de neste fire årene. Han mener han har noe å tilføre kommunen og gleder seg til å ta fatt. Av ANNE LISE GRASTVEIT Etter at Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet fikk tilsammen 12 av de 21 representantene i kommunestyret i Sokndal, startet forhandlingene om hvem av dem som skulle ha ordføreren. Fredag kveld var det klart at det blir Trond Arne Pedersen (KrF). Han har vyene klare for oppgaven. Jeg er blitt feilsitert på at «ingenting blir gjort» i kommunen, slår han fast overfor Agder. Dét jeg har sagt, er at det er blitt gjort for lite for å legge til rette for boligtomter og ny næring, og dét blir helt klart en fanesak. En positiv befolkningsutvikling er avgjørende for kommuneøkonomien, og tjenestene vi skal tilby. NOE MÅ GJØRES: Også flomproblematikken er en viktig sak for den nye ordføreren. Her ser han frem til å få den nye rapporten på bordet og ta fatt på arbeidet. Dette er en komplisert sak, men noe er lettere enn annet i denne oppgaven. Vi må begynne med det enkleste, mener Pedersen. Noe av det første som må gjøres er å fjerne trær i flomløpet ved Sogndalstrand. Vi skal gå grundig gjennom rapporten, og se på muligheter for å få noe gjort fort. LANG FARTSTID: Pedersen har allerede 11 år bak seg som kommunepolitikere. De seneste åtte årene har han jobbet som prosjektleder i Gasnor med oppgaver i inn- og utland. Nå skal firebarnsfaren ta fatt på nye oppgaver. En ting jeg brenner ekstra sterkt for er at vi må legge til rette for frivillig arbeid. Mange oppgaver her i bygda hadde vært umulige uten dugnadsinnsats. Det har vi sett blant annet i speideren, på det nye kunstgressanlegget og ikke minst på nybygget til Betania. Det er kjempeviktig å jobbe sammen om slike prosjekt, understreker han. Selv er den påtroppende ordføreren leder av byggingen av pinsemenigheten Betanias nye forsamlingslokaler der han også har sin forankring. Han er vant med travle dager, men med kona Marita i ryggen ser han frem til nye utfordringer i ordførerstolen. VI TØMMER LAGERET! I MORGEN STARTER VI Å TØMME LAGERET I ALLE INTERSPORTBUTIKKER I HELE LANDET!

6 6 Mandag 19. september 2011 DAGENS GLADESTE: Sissel Harbakk (37) eneste kvinnelige pokalvinner på årets sjå. TOK POKAL N: Austerdalsbonden Odd Terje Rosseland (44) var strålende fornøyd med å ha hanket inn pokalen for beste lam i rasen blæs. I bakgrunnen til venstre fylkesleder og kåringsansvarlig Sven Haughom i Vest-Agder Sau- og geitalslag og til høyre Rolf Arne Torgersen, leder av avlsutvalget. Blæste seg til pokal Med sin fem måneder gamle firbeinte ulldott hanket austerdalsbonden Odd Terje Rosseland (44) inn pokalen for beste lam i rasen blæs på lørdagens sauesjå og matfest i Liknes sentrum. Av STANLEY KVINLAUG Tlf Jeg så at det var et godt lam, og jeg hadde god tro på at det ville komme blant de tre beste i kåringen, fortalte Rosseland om lammet som kom til verden på Moi i Austerdalen 20. april. Hva skal du kalle vinnerlammet? ble slagferdige Rosseland spurt av juryen. «Jan Gulliksen», svarte han kjapt med et glimt i øyet overfor leende Jan Gulliksen som stod ringside. Den tidligere rektoren på Vesterdalen skole er onkel til Odd Terjes bedre halvdel Mai Bente... SIRDØL LEDET: Sirdølen Sven Haughom (51) er både fylkesleder og kåringsansvarlig i Vest- Agder Sau- og geitalslag, og han så til at kåringen av de beste lammene gikk etter læreboka. De fire dommerne som rangerte de nærmere 70 utstilte sauene og lammene, kom fra Lista, Lyngdal, Mandal og Sirdal (Geir M. Hadland). Tradisjonen tro hadde flere tusen mennesker fra hele Lister latt seg friste av den kombinerte saue- og folkefesten i sentrum av Kvinesdal. FOLKSOMT: Selv om værgudene gjorde så godt de kunne for å ødelegge festen fra tiden og utover, var det likevel godt med folk i sentrum da Årets Kvindøl ble kåret en time senere. Det er kjempegøy å være på sauesjå i Kvinesdal, forsikret seks år gamle Torbjørn Tobiassen fra Søgne, hvis far Wictor Tobiassen (29) er oppvokst på Øvre Egeland i Kvinesdal. Se bildeserie på Agders nettavis. TIDLIGERE DOMMER: Tidligere ordfører og skolesjef i Kvinesdal Arnold Omland kan også vise til en årrekke som sauedommer og -bonde. NÆRKONTAKT: Mellom barn og dyr på lørdagens saueutstilling. EKTE NORSK: Melkesjokolade og sau rotnorske verdier! TØR JEG TA PÅ DEN? Denne jenta var en smule i tvil... SAUEKJENNERE: Dét disse to herrene fra Fjotland og Sirdal ikke vet om sau er knapt nok verdt å vite Lars Galdal (til venstre) og Sven Haughom trivdes utmerket på sjået i Neset, ruskeværet til tross. POKAL-GROSSIST: Veteranen Olav Gyland fra Gyland reiste ikke tomhendt hjem over heia denne gangen heller.

7 Mandag 19. september MED PÅ MOTENE: Mannekengoppvisningen var som vanlig et av de mest populære innslagene på årets sauesjå og matfest i Liknes. SØT FORNØYELSE: Seks år gamle Torbjørn Tobiassen fra Søgne godtet seg med sukkerspinn. LOPPEMARKED: Utenfor menighetssenteret var utbudet av ting og tang upåklagelig. POPULÆRT TELT: Kvinesdalteltet stod godt plantet i Elvevegen. PÅ CATWALKEN: Klesforretningene i Neset fikk vist frem høstens moter. HYGGET SEG INNENDØRS: Tidligere ordfører Sigmund Oksefjell (til høyre) og kommunalsjef Geir Bruli hadde en hyggelig passiar. Sigmunds kone Tulla ved siden av. VESTERDALSKAMERATER: Trioen Tor Tjørnhom (fra venstre), Ove Rafoss og Martin Trælandshei vokste opp på Rafoss og Træland og barndomskameratene slo av en prat. Gjelder ved kjøp av komplett brille fram til 24. september. HØYRE GLISTE BREDEST: Nyvalgt kommunestyrerepresentant Per Erik Røgenes (37) sikret Kvinesdal Høyre seieren i politikerstafetten noe partikollega Bjørn Lorentzen (70) ikke hadde det minste imot... på alle innfatninger FULL RULLE: Starten i politikerstafetten er gått. I forgrunnen fra venstre Rune Svindland (KrF), Turid Tjørnhom (Ap) og Elisabeth Urstad (H). Bak følger Inger Merethe Dugan og Åse G. Versland. Interoptik Mandal Marnavn. 22, tlf Interoptik Flekkefjord Brogaten 20, tlf Interoptik Farsund Barbrosgt. 5, tlf Interoptik Lyngdal Skolegata 4, tlf

8 8 Mandag 19. september 2011 Jeg orker ikke å være borte fra familien lenger Ingen asylsøkere har klart å få til så mange prosjekter i Flekkefjord som Yosef Fayed. Men etter over to år med venting og endelig avslag på asylsøknaden, reiser han hjem til en usikker fremtid på Vestbredden. Av SVEIN LØVLAND Tlf To og et halvt år borte fra min kone og sønn (10) og døtre på seks og tre år, er alt for lenge. Jeg har fått avslag på asylsøknaden og må reise hjem. Jeg velger å gjøre det uten at politiet må hente meg selv om situasjonen er den samme på Vestbredden som da jeg flyktet, forteller asylsøker Yosef Fayed fra Palestina til Agder. Jeg fikk første svar om avslag i Norge før det hadde gått et halvt år. Så tok det over to år med venting før jeg fikk det samme svaret igjen. Det hadde vært mye bedre å fått klart svar raskt. POLITIMANN: Yosef Fayed var politimann i Palestina i 15 år, men måtte slutte i sin tjeneste og flykte fra landet. Jeg ville gjerne være en ordentlig og god politimann. Men det var vanskelig å være, derfor kom jeg til Norge. Mer ville han ikke utdype om den saken da Agder tidliggere laget et portrettintervju, men han forklarte at hvis han drar tilbake til Palestina så risikerer han å bli fengslet av sine eks-kolleger. Han bekrefter at han fortsatt er redd for at det kan skje. AKTIV: Yosef har vært er en svært aktiv asylsøker. Da mottaket i Flekkefjord åpnet, var det ikke noe felles samlingssted så han gikk i gang med å starte kafé. Da kafeen var åpnet ønsket han å finne på noe mer, så han åpnet en liten frisørsalong i et rom ved siden av kafeen. Han har også jobbet med klesinnsamling og reparasjoner av ødelagte datamaskiner. I februar i år gikk han i gang med gratis arabisk-kurs i regi av Flekkefjord Statlige mottak og han har vært sentral i den månedlige samlingen mellom asylsøkere og flekkefjæringer på bedehuset. Jeg sitter som leder i beboerstyre for mottaket. Jeg klarer ikke bare å sitte å vente, for meg er det helt naturlig å være engasjert. Jeg er svært takknemlig for samarbeidet med diakon Oddrun Rudrud og mange frivillige. Det var en sterk opplevelse at de holdt en stor avskjedsfest for meg, smiler Yosef. UTRYGG FREMTID: Siden jeg TAR FARVEL: Yosef Fayed tar farvel med Flekkefjord og reiser hjem til Vestbredden Han er fortsatt redd for å bli fengslet når han kommer hjem, men endelig avslag på asylsøknaden og sterk lengsel etter familien gjør at han reiser hjem. HOLDER KONTAKT: Yosef har holdt kontakt med familien sin via data i over to år, nå håper han å opprettholde kontakten med Norge fra sitt hjem på Vestbredden. reiser uten at politiet trenger å hente meg får jeg utbetalt kroner. En slik sum kan kanskje fungere som en startkapital i land som Afganistan og Afrika, men i Palestina holder det ikke til mer enn det mest nødvendige i et par måneder, forklarer Yosef Det er 70 prosent arbeidsledighet på Vestbredden og de få dagsjobbene som er er jobber som stort sett er finansiert av FN. Bortsett fra familien har jeg ingenting å komme tilbake til. Etter så lang tid med alt jeg trenger her i Norge blir overgangen stor. MITT HJEMLAND: Samtidig som det gjøres fremstøt i FN for etablering av en palestinsk stat, er Yosef tilbake på Vestbredden. Utenriksminister Støre sier at Norge ikke vil bestemme seg for å støtte det palestinske initiativet før det kommer en resolusjonstekst bygd på menneskerettigheter og rettstatsprinsipper. Yosef ønsker at hans verden hjemme skal bli mer som Norge. Et ordentlig hjemland er et sted der du får trygghet, respekt, likeverd og rettferdighet, derfor er Norge blitt mitt hjemland. Jeg er ikke sint fordi jeg må dra. Jeg er bare takknemlig for alt jeg har fått lov å oppleve i Flekkefjord og de store varme smilene jeg har fått her. 120 asylsøkere i Flekkefjord Flekkefjord mottak som er drevet av Progreso AS driver med fullt belegg. Tsjetsjenere og Somaliere er nå i flertall blant beboerne. Av SVEIN LØVLAND Tlf Mottaket i Flekkefjord har 120 plasser. Nå er 47 prosent av de 118 i ulike former for familieforhold, resten er enslige menn, sier leder Wopke Roukema på Flekkefjord mottak til Agder. Mens det tidligere var mest Afghanere er det nå Tsjetsjenere og Somaliere som er i flertall. Når det gjelder avslag på søknader og uttransporteringer så hadde vi mange i 2010, for da hadde vi mange såkalte dublinsaker som innebærer at asylsøkere blir sendt tilbake til den staten de først søkte om asyl. I år har vi ikke hatt så mange utsendinger. Det er Utlendingsnemda som behandler alle saker. Uttransportering er avhengig av at landet som asylsøkere skal returneres til vi ta imot de som skal returneres. LIKER SEG I FLEKKEFJORD: Somaliske flyktninger er nesten ikke mulig å returnere selv om de har fått avslag. Med avslag får de lite penger å leve for og de har ikke krav på helsehjelp, det skaper store utfordringer for oss, innrømmer Roukema. Det er et titall som har fått innvilget sin asylsøknad i år. Prosessen med å finne kommune å bo i tar opp til et halvt år. De aller fleste ønsker svært gjerne å bo i Flekkefjord og i fjor gikk av våre beboere over fra å være asylsøkere til innbyggere i Flekkefjord. Vi har nettopp hatt tilsyn fra Utlendingsdirektoratet som fastslår at vi driver bra og at beboerne har en høy grad av trivsel i Flekkefjord.

9 Mandag 19. september Denne biffen vant kroner Sonja og Einar Surdal fra Hovsherad mottar heder og ære for oksen sin, som er den første fra Dalane som har vunnet avlsstatuetten. Det er som å vinne i lotto, sier Einar Surdal. Av THERESE RAVNDAL Det er oppdretterne Sonja og Einar Surdal fra Hovsherad som mottar hedersbeviset og den nette sum på kroner fra avlsorganisasjonen Geno. Den er født og oppvokst hos meg. Da den fylte tre måneder kjøpte Geno den hos meg. I fjor på samme tid mottok jeg avlsdiplom og kroner på grunn av oksens gode avlsverdi. Nå har jeg fått den høyeste utmerkelsen en okse kan få, forteller Einar Surdal tilfreds. Hva er oppskriften bak en god okse? Jeg har drevet gård og avlsarbeid i 40 år. Jeg har plukket ut gode gener fra hans mor og far og det utgjør en god kombinasjon. Foreldrene ligger på samme nivå i avlsverdi, forklarer Surdal. Hva skal du bruke kroner til? Det blir ikke noe problem å bruke pengene. Dette er så «jilt», smiler den fornøyde bonden. BEVISST: Surdal er spesielt fornøyd med at det er en okse fra Dalane som har vunnet avlsstauetten. Det er ikke bare Jæren som har gode avlsdyr. Det viser seg at det er mulig å få til gode avlsdyr i distriktene også. Det er viktig å være bevisst og ha en langsiktig strategi, og bruke rett okse til rett ku. Ved avl er det viktig å tenke på blant annet proteinnhold, melkeproduksjon, at dyrene er lette å håndtere, drektighet og at dyrene er friske. UTROLIG STORT: NRF-oksen Eik er en av de to oksene som får tildelt Genos avlsstatuett og kroner. Dette vil bli overrakt på Genos årsmøte til våren. Rangeringen blir gjort etter samlet avlsverdi, og det er et tilleggskrav at oksen er brukt som eliteokse i Norge. Oksene konkurrerer med om lag 300 andre okser, og prisen deles ut til den beste oksen som er født i Norge. Siden 1957 har utdelingen foregått. Det er syv år siden sist en okse fra denne regionen vant denne statuetten. Dette er utrolig stort spesielt i en bondes øyner, fremholder styremedlem Jonas Hadland i Geno. VINNER: Oksen Eik fra Hovsherad skiller seg ut og er et godt avlsdyr. HØSTENS DESIGNER- BRILLER FINNER DU HOS SPECSAVERS. TOM 29. OKTOBER BABYSANG: Synnøve Glendrange leder babysangen Baby- og knøttesang Babysang ble startet som en del av trosopplæringen i Flekkefjord menighet høsten 2010, og hadde mange deltakere. De som var med forrige skoleår, og som nå har kommet over i gruppen mellom 1 og 3 år, er velkomne til å være med på Knøttesang tirsdag ettermiddag i Flekkefjord kirke. Her blir det innøving av nye sanger og oppfrisking av sanger som barna og de voksne kjenner fra før. Samlingene avsluttes med kveldsmat. For barn som er under ett år, blir det formiddagssamlinger i Ungdomshallen på tirsdager. Babysang er, som navnet sier, for babyer, som møter sammen med en voksen. Det synges enkle sanger, som barna lett kan kjenne igjen, og det legges vekt på at hvert barn skal føle seg inkludert og verdsatt. Det blir også en enkel lunsj. Ledere er Kjersti I. Glendrange og Synnøve Glendrange. EBG Nyheter på nett: 2 FOR 1 DESIGNERBRILLER FRA 1295,- Hos Specsavers finner du nå mange nye designerbriller fra kjente merker som Benetton, Missoni, Tommy Hilfiger, fcuk, RedGreen, Karen Millen og Sand. Det kan være vanskelig å velge, så vi gjør det litt enklere for deg. Du får nemlig to par briller med PENTAX kvalitetsglass til prisen av ett. Kvalitet behøver ikke koste for mye, i alle fall ikke hos Specsavers. Bestill en synsundersøkelse i dag! KRISTIANSAND: Gyldenløvesgt 5/ SØGNE: Torvgada Gjelder ved kjøp av innfatninger fra 1295,-. PENTAX enstyrkeglass er inkludert (1,5 indeks). Ved valg av andre glass eller overflatebehandlinger, tilkommer ekstra kostnader iht vår ordinære prisliste for begge brillene. Synsundersøkelse kommer i tillegg. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og gjelder tom 29. oktober specsavers.no 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

10 10 Mandag 19. september 2011 VIL BLI SKUESPILLER: Den 15 år gamle kvindølen Terje Andre Hersvik har en skuespillerdrøm. Her sammen med sin mor Janne Hersvik (38) som blir intervjuet av Solveig Kloppen. Drømmekveld i Flek LOTTO-VINNER: Den unge seksbarnsfaren Rolv Rudolfsen ble den heldige vinneren av ønskedrømkroner. TIL SOLENS LAND: Elisabeth Varheim får ta med hele familien til Thailand. Her intervjues hun av Øyvind Mund. Lørdag ble det siste programmet i TV2-serien Ønskedrømmen spilt inn i Flekkefjord. Åtte programmer skal sendes like før og etter nyttår. I alt kom det inn flere enn to tusen drømmer, hvorav mange fra vår region. Av ALF SVERRE TORGERSEN Flere hundre på Tollbodplassen i Flekkefjord fikk se et strålende show med lokale artister i storform og om drømmer som ble oppfylt. Programlederne Carsten Skjelbreid, Solveig Kloppen og Øyvind Mund har de seneste ukene fartet land og strand rundt for å oppfylle mange av de innsendte drømmene. Det har vært både store og små ønsker, forteller prosjektleder for Ønskedrømmen Henning Jodnes til Agder. Spesielt artig har det vært å gjøre stas på de som har kommet med ønsker om å glede andre. PÅ SPAHOTELL: Ellen Solås fra Abelsnes fikk tidligere i år oppfylt sitt ønske om oppussing av personalrommet på Tjørsvågheimen. Lørdag ble det satt ekstra stas på Ellen ved at det under showet stod klar en limousin som brakte henne og to gode venninner til et Spa-opphold på Sola Strandhotell. Kjempestas! var det eneste den alltid smilende Ellen Solås fikk sagt. KVITT HUNDESKREKKEN: 12 år gamle Malin Steinberg har lenge slitt med hundeskrekk. Ønskedrømmen fra mamma Hilde har vært at hun skulle bli kvitt denne skrekken. Nå har Malin vært på kurs, og på scenen lørdag entret hun scenen med en stor hund. SKUESPILLERDRØM: Terje Andre Hersvik (15) har en drøm om å bli skuespiller, og en tur til Oslo for å besøke teatermiljøet ble en drømmetur for det unge skuespillertalentet fra Kvinesdal. En oppfordring fra erfarne skuespillere var å se så mye film som mulig. I tilleggsgave fikk han et års gratisbillett på Flekkefjord Kino. BRYLLUPSFEIRING I THAILAND: Datteren til Elisabeth Varheim skal feire bryllup i Thailand på nyåret. Datter nummer to måtte bli hjemme fordi det ble for dyrt å reise med hele familien til ferieparadiset. Til stor overraskelse gjorde Ønskedrømmen det mulig at hele familien kunne få reise til Solens land. GODE VENNER: Tyske Agathe Birner kom til Flekkefjord for to år siden. På kort tid har hun fått mange gode venner. Hennes drøm var å sette pris på dem på en eller annen måte. Ønskedrømmen tok utfordringen og hadde satt i stand et festbord på Maritim Fjordhotell der Agathe og venner fikk spise en treretters meny med whiskeyflambert pepperstek som hovedrett. VANT : Seksbarnspappaen Rolv Rudolfsen ble den heldige vinneren av ønskedrømkroner syv rette på en lokal variant av lottospillet førte frem til gevinsten. Pengene går trolig til oppussing av et rom i huset til Lene og meg, sa den overraskede vinneren. DRØMMEBYEN: Flekkefjord er en av åtte byer i landet som er plukket ut til å være Drømmebyen. Vi ønsker at folk skal komme til byen på besøk eller for å bo her, fremholdt avtroppende ordfører Reidar Gausdal. Vi skal gjøre alt for at folks drømmer skal bli oppfylt ved å komme til sørlandsbyen, fremholdt Gausdl som også rettet en stor takk til alle som har gjort det mulig at byen nå kommer på TV2 både lokale sponsorer og de mange som brenner for utvikling av Smaabyen Flekkefjord. SPRETTET CHAMPAGNEN: Flekkefjordsjenta Ellen Solås (nærmest) ble belønnet med et opphold på spahotell og fik RUTINERT TRIO: Programlederne Øyvind Mund (fra venstre), Carsten Skjelbreid og Solveig Kloppen i aksjon. KVITT HUNDEFOBIEN: 12 år gamle Malin Steinbe både hund, mor, far og lillesøster med seg opp på

11 Mandag 19. september PÅ HJEMMEBANE: Rebecca Reimers og Myrull var i sitt ess. SKÅL FOR ØNSKEDRØMMEN: Den store vennegjengen til Agathe Birner fikk en treretters meny med whiskeyflambert pepperstek som hovedrett på Maritim Fjordhotell. BØD INN TIL FEST: Innflytteren Agathe Birner fra Tyskland gledet hele vennegjengen med fest. kefjord HVA FØLER DU NÅ? Ellen Solås ble intervjuet på scenen på Tollbodplassen av TV2s Carsten Skjelbreid. k med seg to gode venninner. g hadde scenen. ABBA-SHOW: Elise Orre (til venstre) og Jorunn Rødland gjorde igjen stor suksess. MED PÅ NOTENE: Publikum på Tollbodplassen lot seg ikke affisere av det lunefulle høstværet her skulle det klappes!

12 12 Mandag 19. september 2011 MOT NYE HØYDER: Suellen Boujdad trente på høydehopp. INGEN SKRUBBING: 60-meteren med full innsats fra start! SPYTTET I PENGER: Flekkefjord Sparebank ved Rolf Lien (til venstre) var en av sponsorene bak arrangementet. Her sammen med leder Gunnar Nordbø i FIF. REKRUTTERING: Friidrettens dag på Uenes lørdag Det gikk ei kule varmt... Lørdag ble årets utgave av Friidrettens dag arrangert på Uenes Stadion.Flekkefjord Idrettsforening (FIF) har i flere år ligget litt i dvale, men nå er det blåst nytt liv i foreningen. Av ALF SVERRE TORGERSEN HER SKAL DET STØTES: Instruksjon i kulestøt var et av tilbudene på Friidrettens dag på Uenes Stadion lørdag. I alt teller FIF i overkant av 25 medlemmer der de fleste er barn. På den landsomfattende Friidrettens dag ble det konkurrert i øvelser som 60-meter, kule, høyde, lengdehopp og 400 m. I foreningen er det flere gode talenter, og noen av dem hevder seg godt på stevner i Vest-Agder fylke. På Friidrettens dag har vi ikke konkurranser på vanlig måte, men alle har muligheten til å slå sine personlige rekorder, forteller leder Gunnar Nordbø i FIF. Vi håper nå å få opp aktiviteten igjen i idrettsforeningen. Sponsorer både på landsplan og lokalt er viktig for å lykkes som en aktiv idrettsklubb. I tillegg gode trenere, og ikke minst barn og voksne som liker å trene og konkurrere, påpeker han. Friidrettens dag er først og fremst en dag der vi ønsker å sette søkelys på gleden med å drive med friidretten, fremholder Nordbø. Det er veldig artig å se den iveren og gløden de unge viser for idretten sin. På tribunen var det et lite, men entusiastisk publikum som heiet på alle, og som til og med tok bølgen før regnet etter hvert falt ned i bøttevis. TÆL OG INNSATS: Eir Evensen hoppet langt i lengdegropa. TUNGA RETT I MUNNEN: Konsentrasjon i lengdegropa må til... VILJE AV STÅL: Jovisst er det håp for friidretten i Flekkefjord!

13 Mandag 19. september Religiøse møter FLEKKEFJORD KIRKE Vil du bli med på Babysang Vi starter opp i Ungdomshallen tirsdag kl Babysang er for barn fra 0-1 år sammen med en voksen, og er en del av trosopplæringen i Flekkefjord kirke. Vi synger sammen og spiser lunsj sammen Påmelding til Kirkekontoret, tlf eller Synnøve, tlf Knøttesang Liker du å synge og leke sammen med barnet ditt, lære nye sanger og friske opp gamle, og er barnet ditt mellom 1-3 år, da er Knøttesang noe for deg. Knøttesang er en del av trosopplæringen i Flekkefjord kirke. Vi møtes i kirken tirsdag kl og avslutter med kveldsmat kl Har du spørsmål, ta kontakt med Kirkekontoret, tlf eller Synnøve, tlf Tonstad bedehus Basardager Onsdag kl : Barnebasar Anne Lise M. Nilsen og barnekoret Fredag kl : Andakt: Andreas Høyland. Åresalg, hovedtrekning og servering begge dager. Velkommen. Arr.: NLMs kvinneforeninger Takk HJERTELIG TAKK for all vennlig deltakelse, medfølelse og blomster ved vår kjære Synnøve Lindland sin bortgang. En spesiell takk til hjemmesykepleien og prsonalet ved Lund omsorgsenter, Paviljongen for all god og kjærlig pleie. Andreas Astrid, Ingunn, Jorunn og Solveig m/familier HJERTELIG TAKK for all vennlig deltakelse og medfølelse ved vår kjære mor, Kamilla Frøitland sin bortgang. En spesiell takk til hjemmesykepleien og personalet ved Kvinesdal omsorgsenter for all god og kjærlig pleie. Takk også for minnegaven til Frøitland bedehus. Thor Syvert og Odd Kristian HJERTELIG TAKK for all vennlig deltakelse, medfølelse og blomster ved vår kjære Jens Bernhard Bilstad sin bortgang. En spesiell takk til personalet ved SSF, ekstra varm takk til alle på Promenaden Lund omsorgsenter. Takk også for minnegaven. Anvor Jenny Anne, Liv Jorunn og Else Marie m/familier HJARTELEG TAKK for all vennleg deltaking og medkjensle ved vår kjære mamma, Borgny Øksendal sin sjukdom og bortgang. Ein særs takk til pleiarane på Sirdalsheimen og Lindrende enhet ved SSF for all kjærleg pleie. Elfrid, Jan Ove og Annbjørg med familie TIL VENNER OG FAMILIE Tusen takk for blomster og vennlig omtanke ved Arne Karsten Jacobsen sin bortgang. Bodil og Sissel (døtre) HJERTELIG TAKK for all oppmerksomhet på min 80 årsdag Ṫor Liland FLEKKEFJORD BEDEHUS FLEKKEFJORD BEDEHUS Misjonsmøte tirsdag 20/9 kl Andakt v/dag Ulland. Sang av musikklaget. Misjonsgave. Bevertning. Hjertelig velkommen. N.L.M. Kvinlog Bedehus Møte ons tor. 22. sept.kl Gyland bedehus fre 23. og søn. 25. sept. kl Tale ved Odd Eivind Høyvik. Kollekt. Alle velkommen Samemisjonen Åna-Sira bedehus Møte onsdag 21/9 kl Tale og sang ved Nils Einar Drivdal. Hjertelig velkommen Helle i Fjotland Kvinneforeningen har basar fredag 23. sept. kl Andakt ved Oddvar Galdal Bevertning. Egen barnetrekning. Alle hjertelig velkommen Indremisjonen Betania Gyland MØTE onsdag 21. sept. kl Sten Sørensen taler. Tema: Jødisk bakgrunn for nattverden. Nattverd. Alle hjertelig velkommen. På grunn av stort nybilsalg har vi nå meget gode priser på BRUKTBILER! 10 Citroën C3 sort, hf, aluf., piggdekk ,- 06 Citroën C4 sølv (SOM NY) ,- 05 Citroën C5 stv. rød, m/ut, hf, acc, rcd ,- 05 Citroën C5 stv. rød met., m/mye uts ,- 05 Citroën C5 HDi 110 hk koks ,- 04 Citroën C3 Pack M rød m/soltak, acc, s+v-dekk ,- 00 Citroën Xsara 1.6 aut. rød ,- 07 Mitsubishi Pajero 3,2 automat grå ,- 04 Mitsubishi Carisma Sport sølv ,- 02 Mitsubishi Spacestar 1.6 rød ,- 00 Mitsubishi Carisma GDi sort, cc ,- 99 Mitsubishi Carisma 1.6 cc, ac, rcd ,- 97 Mitsubishi Carisma 1.6 GLX burgunder ,- 06 Nissan Patrol 4WD sort, ,- 06 Nissan Navara DCi XE 4 WD 174 hk Pick up sort met. kufangere, xenonlys, bd, st, rcd ,- 04 Nissan X-Trails 2,2 TD 4WD beige ,- 99 Nissan Primera Si 100 hk sølv m/uts ,- 97 Nissan Terrano 2,7 TD 4WD 5-set koks ,- 06 VW Touran TDi sølv ,- 01 VW Passat 102 hk sort, m/uts ,- 02 Honda Civic sølv ,- 00 Honda HRV 4WD 5-seter sølv ,- 03 Hyundai Santa Fe 4WD 5-seter CRDi sølv ,- 07 Opel Vectra CDTi stv sort met., acc, rcd ,- 00 Mercedes E220 CDi Elegance blå m/uts ,- 01 Kia Sportage 2.0 4WD L+H sølv met., rd ,- 01 Ford Mondeo 2.0 stv. sølv ,- Full finansiering - Egen bank - Forsikring Distriktets beste garanti MITSUBISHI MOTORS Åmot industriområde, 4480 Kvinesdal Tlf Kunngjøringer Trenger du en bilpleie før vinteren? Englevakten hjelper deg! Ta kontakt med Atle på tlf Da framtiden begynte Foredragsserie om kirkens eldre historie 20. september kl i Ungdomshallen Kveldens tema: Den greske verdens mystikk: Mytologi og filosofi v/haakon Smedsvik Hanssen Alle hjertelig velkommen! Flekkefjord KFUK/KFUM ASFALT SØR skal utføre asfaltoppdrag for Flekkefjord kommune i uke Mye av dette er konsentrert rundt Rauli-området. Privatpersoner som ønsker asfalt lagt i dette området i samme periode kan kontakte oss på mob Elvevegen 21, 4480 Kvinesdal Mob DEMENS Temakveld for pårørende «Markering av Alzheimer-dagen Onsdag 21. september kl Sted: Utsikten hotell, Kvinesdal. «Å være pårørende til personer med demens» Foredragsholder Arild Nilsen, sykepleier/høgskolelektor. Info om pårørendeskolen Oppstart for pårørendeskole våren Tilbud om pårørendeskole går til personer i Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Farsund. Enkel servering. Åpen debatt/spørrerunde PS! Ingen påmelding. Gratis for alle I samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank Flekkefjord ønsker AksjeNorge velkommen til AksjeNorge-dagen 2011 i Flekkefjord. AksjeNorge-dagen er stiftelsen AksjeNorges landsdekkende, årlige seminarer om aksjer, fond og aksjemarked. Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding til: eller til innen 20. september DATO: Onsdag 21. september 2011 STED: Maritim Fjordhotell, Sundegt. 9 TID: Kl (Børs ABC kl ) PROGRAM: Makrobildet verden i dag John Peter Tollefsen, daglig leder AksjeNorge Andersens Mek Verksted AS presenterer seg Peder Andersen, administrerende direktør PAUSE med lett servering Trygg hverdagsøkonomi Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen (kjent fra Luksusfellen på TV3) Fondsparing i disse tider Johnny Olsen, salgssjef ODIN Forvaltning Oslo Børs nå vurderinger og anbefalinger John Petter Tollefsen, AksjeNorge Kulturelt innslag Flekkefjord duoen Myrull Kl holder John Peter Tollefsen foredraget: Veien inn i aksjemarkedet Grunnleggende Børs ABC Dette gir en fin opptakt til selve arrangementet som begynner kl

14 14 Mandag 19. september 2011 Kunngjøringer BINGO - FEDA mandag 19. september kl i KLUBBHUSET Lykketall kr ,- Arr.: Feda IL Radio-bingo hver tirsdag 101,2 101,5 103,9 106,3. tlf kl Maxiflax «21» BINGO Corner i AVHOLDSLOKALET onsdag kl Lykketall kr ,- KAFETERIA. SPENNENDE KURSKVELD Onsdag 21. september kl Sted: Kvinesdal Frivilligsentral & Aktivitetsenter Adr.: Elveveien 20a (Meieribygget) GRATIS - INGEN PÅMELDING Arr.: Kvinesdal Frivilligsentral «God å snakke med» der man lærer seg noen enkle teknikker for å bli bedre samtalepartner for venner, kolleger eller familie. Kirkens SOS har, ut ifra 30 års erfaring med å snakke med mennesker i vanskelige situasjoner, laget til samtaletips, som kurset tar for seg på en frisk og uhøytidelig møte. Kurset er trosnøytralt, og passer for voksne i alle aldre og livssituasjoner. Tlf Opera Sør presenterer: Nordic Tenors og Kristiansand Symfoniorkester Kvinesdal Kulturhus torsdag 22. september kl Forhåndssalg: Kvinesdal Kulturhus, tlf og kvinesdal.kommune.no Salg av øl og vin Jenter/gutter født 2005 Flekkefjord Fotballklubb arrangerer fotballskole lørdag på kunstgressbanen Uenes fra kl (Fotballskolen holdes sammen med klubbens 7-åringer.) Skolen er gratis og avsluttes med pølsefest + overraskelse til alle. Påmelding: Mail: <mailto: eller telefon nr innen onsdag (begrenset antall plasser.) «Open Ettermiddag» på Tonstad skule Tonstad skule inviterer alle interesserte til omvisning i den nye skulen tysdag kl Det blir servering av kaffi og sal av «kaffimat.» Alle er hjarteleg velkomne! Helsing tilsette v/tonstad skule, tlf Dr. Sand Bakkens kontor Kontoret er stengt fra mandag 26. sept. t.o.m. fredag 30. sept. grunnet ferie. Lakse- og sjøaurefisket er nå avsluttet Fylkesmannen informerer om at fisket etter laks og sjøaure nå er avsluttet for sesongen i alle vassdragene i Vest-Agder. Fiskeforbudet gjelder også fra munningen av bekker og elver og 100 meter ut i sjøen. I Songdalselva og Lundeelva er det tillatt å fiske etter sjøaure til og med 30. september. Fylkesmannen i Vest-Agder POTETBILEN inviterer til potetfest med nye Kerrs Pink- og Beate-poteter! POTETBILEN kommer onsdag 21. september til KVINESDAL kl FLEKKEFJORD kl TONSTAD kl Dr. Sand Bakkens kontor Årets influensavaksine er kommet! ELGMØTE på Grøtteland tirsdag 20. sept. til i hytta til Oddbjørn. Styret Kvinesdal Skytterlag Det skytes Dugleiksmerke og Lagskyting tirsdag 20/9 kl på100m og 200m Flekkefjord Sykkelklubb arrangerer teknikk-kurs i terrengsykkel for nybegynnere tirsdager 20/9, 27/9 og 4/10. Oppmøte ved Pizzabakeren kl Fra 16 år. Kvinesdal Hagelag Minner om dugnad på Kvinesdalheimen onsdag 21. sept. kl Heimen spanderer kaffe og kake. Ta med hageredskap Melding til husholdningsog mindre næringslivskunder med variabel pris KRAFT- PRISEN Fra 3. oktober endres den variable kraftprisen fra 43,5 til 39,7 øre/kwh. Nye åpningstider Grunnet redusert bemanning må vi inntil videre redusere ekspedisjonens åpningstider: Mandag: Tirsdag: Stengt Onsdag: Torsdag Fredag: Stengt Gjelder pass, politiattester m.v. Flekkefjord Politistasjon Gled dere DICKIE Norge VG Åh, Dick, Dick, Dick! Aftenposten På turné i hele landet aug-okt 2011 Turnérute og billettinfo på Ellevilt Østlandets blad Imponerende Fredrikstad blad DICK DICKENS Dickie Dick Dickens Kvinesdal Kulturhus mandag 19. september kl Forhåndssalg: Kvinesdal Kulturhus tlf og kvinesdal.kommune.no Rabattordninger. Kulturkort for ungdom Salg av øl og vin foto: Fredrik Arff MITSUBISHI i-miev «ENDELIG EN ELBIL FOR FOLKET!» NORGES MEST SOLGTE SMÅBIL Mer enn 700 kunder har allerede bestilt i-miev OFV pr Øivind Skar/NTB-Tema, MITSUBISHI i-miev GJØR ELBILEN TIL EN FULLVERDIG BIL «Mitsubishi i-miev setter ny standard Fremtidsbilen er ikke liten, det er bare du som er blitt stor.» Dagens Næringsliv D2, «Endelig en elbil som virker» Din Side Bil, «Folk i kø for å kjøpe i-miev» «Bilen som vil gjøre elbil populært» ,- Fra kun kr. inkl. bl.a. innebygget navigasjon med informasjon om ladestasjoner, stabilitetskontroll og antispinn, 6 kollisjonsputer, aluminiumsfelger, klimaanlegg, tåkelys, elektriske vinduer, sentrallås, radio/cd/mp3, USB inngang og rekkeviddeindikator. Rekkevidde i henhold til EU-norm er 150 km. Rekkevidde avhenger av kjørestil, temperatur og veiforhold. F. eks. under kalde forhold, høye hastigheter, tung last osv. må betydelig reduksjon i kjørelengde forventes. Ta kontakt med oss for mer informasjon og ikke minst hvordan batterikapasiteten kan utnyttes best mulig. Følg Mitsubishi i-miev på Facebook MITSUBISHI MOTORS Åmot industriområde, 4480 Kvinesdal Tlf MITSUBISHI MOTORS Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard.

15 15 Mandag 19. september 2011 Stilling ledig Vi søker VENTILASJONSMONTØRER OG BLIKKENSLAGERE Kvalifikasjoner: Fagbrev eller relevant erfaring. Du må ha gode samarbeidsegenskaper, og vilje til å stå på. Ønsker du flere opplysninger om stillingene ta kontakt med: Jan Kåre Lie (Ventilasjon) Kate Lie Sveinsvoll (Blikkenslagere) Søknad sendes til: og Trygghet når du trenger det mest Stillinger ved Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over 5000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Våre kjerneverdier er respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Vi ønsker at arbeidsstyrken skal preges av mangfold og likeverd med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne m.v. Sørlandet sykehus HF er en røykfri arbeidsplass. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram. Informasjon og fullstendig utlysning finnes på Sørlandet sykehus HF Postboks 416, 4604 Kristiansand Flekkefjord Sekretær - Operasjonsavdelingen 100% st. vikariat. Opplysninger: Enhetsleder Elin Lohndal Sørensen, tlf Søknadsfrist: Husdyr Fin dverggeitbukk til salgs. Tlf Dverg geit-kje selges/ byttes Tlf Arb. ø. utført Vaskehjelp søkes i Flekkefjord ca. 2 t. pr. uke Tlf Bekjentskap Frisk mann, 75 år, røykfri måteholden, 1,72 høy, 75 kg, søker dame i 70-årene. Tlf Diverse NYHET: Fjern snusen/ stump røyken effektivt med laserakupunktur. 1 behandling á 30 min. Eldresenteret på Sira lørdag 1. oktober. Ring for info Arbeid utføres Alle biler eldre enn 4 år skal gjennomgå PERIODISK KONTROLL Unngå kø bestill time i dag fra kr. 599,- Sven Kvia Bilforhandleren I SENTRUM Flekkefjord vi kjenner våre kunder Sundegt. 3, tlf Til leie Ledige stallplasser i Kvinesdal. Vennligst ring for mer info. Tlf Leiligheter til leie meget sentralt i Flekkefjord, med egen parkering i garasje. 2 soverom. 5000&6000 kr. i mnd.+ strøm. Tlf Ønskes leid Rolig par ønsker å leie umøbl. leil. i Fl.fjord. 2 sov, god standard ønskes. Ikke barn, husdyr, røyk. Tlf / Liten småb.fam. trenger leil. m/2 sov. i Flekkefjordområdet. Tlf Til salgs Garasjeporter Brødrene Hillesund Tlf VARME- PUMPE Luft - luft Væske - vann Luft - vann Ta kontakt for tilbud! Tlf c Suzuki moped innregistrert 1999, lite kjørt. Tlf Chrysler Stratus 2.0 LE aut., km til salgs. Tlf Vinkel furutrapp t.s. Tlf Skoda Octavia 1.6i 1998 mod., km.stand ca km, til salgs kr ,- Mob. tlf Golf Highline 2001 mod. til salgs kr ,-. Tlf Ønskes kjøpt Ønsker å kjøpe Toyota HiAce, HiClass og andre japanske kassebiler. Kontant betaling. Tlf Husk... å påse at renovasjonsstativene er lette å betjene for tømming. Parker ikke bil, sykkel, barnevogn eller annet foran. Husk at det skal plass til å åpne døra på stativet. Løssalg i Hauge i Dalane: Kiwi Krossen Mat og Bensin Husk... at du må bruke sekker med knytehanker til restavfall

16 16 Mandag 19. september 2011 INTRODUKSJONSTILBUD Enda en faglært kokk Jostein Fidjeland fra Sira har tatt kokkefagbrevet sitt. Etter to år i læretid på Moi Hotell i Lund, er han nå ferdig utdannet kokk med fast jobb! Av THERESE RAVNDAL smiler den nyutdannede kokken. Jostein er ikke i tvil om at han har valgt riktig yrke. Jeg liker alt med å være kokk! Fra jeg var liten av har jeg alltid hatt stor interesse for å lage mat, legge det opp på tallerkenen og det er viktig at gjestene blir fornøyde. Da er det ekstra gøy! Ord pris: 5998,- NÅ 4998,- 7. september tok Jostein Fidjeland kokkefagbrevet. Det gikk radig. Selv om jeg hadde litt nerver i forkant, gikk det greit, forteller Jostein. Jostein er ikke i tvil om hva som er hans spesialitet. Det er alle typer desserter! Hva er de største utfordringene du møter på? Det kan være tidspress. Plutselig kommer det mange bestillinger. Her om dagen fikk vi plutselig bestilling på 12 pizza. Da måtte vi bare hive på en deig i en fei, lage fyll, raspe ost og la deigen heve. Det gikk akkurat, SKILLER SEG UT: Vi på hotellet synes dette er veldig stas. Nylig markerte vi dette på hotellet med en liten sammenkomst. Jostein har vært hos oss i to år og han skilte seg ut fra starten av. Han er utrolig matinteressert, selvstendig og er et kokketalent på kjøkkenet. I tillegg er han en dyktig konditor, roser hotelldirektør Harald Konnerth. Konnerth påpeker at det er viktig å ta inn lærlinger i bedrifter. Det er viktig at de får mulighet til å prøve seg. Jostein bestod med glans! Men selv om kokkene er faglærte, er de likevel ikke NY KOKK: Jostein Fidjeland bestod fagbrevet og er nå nyutdannet kokk på Moi Hotell. (Foto: PRIVAT). ferdig utlærte, poengterer Konnerth. Staben av kokker på Moi Hotell er nå utvidet til tre. Vi har to kokke-spanjoler som jobber hos oss, i tillegg til Jostein, informerer Konnerth. Alle Riedelglass 20% FLEKKEFJORD AS, Verven - Tlf. : HØSTENS SKONYHETER VARMT OG LUNT FOR FØTTENE BELTER VESKER SKJERF KLÆR PARFYME KOSMETIKK SKO KIRKEGATEN 4400 Flekkefjord Tlf Hvem er størst i KVINESDAL? Her er avisenes dekning i Kvinesdal kommune: - Avisen Agder husstander (83,26%) - Farsunds Avis...59 husstander (2,47%) - Fædrelandsvennen husstander (14,94%) - Stavanger Aftenblad...23 husstander (0,96%) Kilde: MBL s spredningsrapport for norske aviser Vi utgir årets Nærings- og industribilag onsdag 12. oktober husstander i Lister-området får bilaget som innstikk i Avisen Agder. Ønsker du annonse i årets næringsbilag? Ta kontakt med Agders konsulent Bjørn Ottersen på tlf eller send oss en mail på: merket «Næringsbilaget».

17 Mandag 19. september 2011 [bygd og by] -vakt: Stanley Kvinlaug, mobil S d 3 Kjemper for P-plasser 17 I forbindelse med reguleringsarbeidet for Flekkefjord stasjonsområde har Sameiet Spor2, som representerer eierne av handelssenteret Amfi Flekkefjord, påpekt at de kommer til å miste 40 P-plasser dersom planen godkjennes og gjennomføres. Styreleder Kjell Mortensen etterlyser en overordnet plan for parkeringsbehovet i jernbaneområdet og minner om handelsenterets viktige rolle i utvikling av Flekkefjord. FAMILIEN FØDSEL Sørlandet sykehus Kristiansand 7/9: Endelig kom prinsen. Thea Malene er stolt storesøster. Ailin og Harry Olsen, Kvinesdal. VI GIFTER OSS Vi gifter oss i Randesund kirke lørdag 24. september. Mona Trelsgård, Åna-Sira, og Rune Gaudestad, Kristiansand. Adresse for dagen: Betania, Kristiansand. TING & TANG Avviste anbuds-klage Da Flekkefjord kommune skulle innhente priser på ventilasjonsanlegg til den nye Kringla barnehage skilte det bare kroner på billigste tilbud fra Aeron AS på kroner og Hjelleset Klima AS på kroner. Hjelleset mente at kravspesifikasjonene for en opsjon til å utvide anlegget til også å omfatte eksisterende barnehagebygg var så uklare at firmaet klaget avgjørelsen om valg av leverandør inn for klagenemda for offentlige anskaffelser. Sekretariatet i nemda konkluderte nylig med at kravspesifikasjonene ikke var uklare og avviste å behandle saken i nemda. DØDSFALL Vår inderlig kjære mor, svigermor, mormor, oldemor og søster Signe Bjørg Lillehei f. 6. april 1932 døde fredfullt i troen på sin Frelser. Lund omsorgssenter 17. september 2011 Else Gunvor Astrid Liv Hilde Tirsdag kl Alle - 1t.49m. - kr. 90,- Egil Ivar- Sune Siw, Rune, Tore, Silje, Monica (barnebarn) Alexander, Erik, Andreas, (oldebarn) Tore (bror) Begraves fra Lund kirke fredag 23. sept. kl Like kjært som blomster og kranser er en gave til Lund omsorgssenter. Sørgehøy - tiden avsluttes ved graven FYLLER ÅR 60 år fyller Kari Andersen, Lilleheia 55 A, Flekkefjord, tirsdag 20. september. Jubilanten er bortreist på dagen. 50 år fyller Ove Egeland, Gylandsvegen 129, Gyland, onsdag 21. september. fyller Inna Kvelland, Kvelland 19, Flekkefjord, onsdag 21. september. Kvinesdal Bridgeklubb Spillekvelden torsdag 15. september samlet 10 makkerpar som spilte 18 spill. Over middels 72 kom følgende fem par: 1. Alf S. Thompson - Kjetil Myhre Kenna Torkildsen - Egil Austbø Jan G. Eriksen - Audun Noraas Jan A. Reiersen - Finn Nilsen Arleen Reppen - Terje Gletne...80 Må betale advokatregning Fylkesmannen i Rogaland har fastslått at Sokndal kommune må erstatte de kronene en huseier i Blåfjellveien i Sokndal måtte betale advokat for å klage på at kommunen godkjente naboens byggeprosjekt. Sokndal kommune vedtok i mai 2010 å innvilge en søknad om godkjenning av en ulovlig oppføring av overbygget terrasse i tilknytning til en brakke som var heist opp på en garasje i Blåfjellveien i Sokndal. Brakken, som skulle brukes som bod, stod inn over terrenget i enden av garasjen. Fylkesmannen vedtok i mai i år å omgjøre kommunens vedtak om dispensasjon. Misjonsmøte på bedehuset Tirsdag er det misjonsmøte på Flekkefjord Bedehus. Denne gangen kommer dagens andaktsholder fra Hidra. Han er kjent for de fleste. Musikklaget er med oss denne kvelden. Vi gleder oss til en fin kveld med samling om Guds ord og rikelig med sang. Du er hjertelig velkommen til å være sammen med oss. SRF Flekkefjord viste liten Brodd Flekkefjord gikk på sitt andre tap på mindre enn en uke da laget lørdag tapte 0-4 borte mot Brodd. Det stod 0-0 da en time var spilt, men to kjappe hjemmescoringer knuste drømmen om bortepoeng. Av SVEIN MAGNE MELAND Med Stian Sindland og Jahn Ove Tønnessen suspendert, og to, tre småsyke spillere på banen var ikke utgangspunktet det beste foran årets kanskje tøffeste bortekamp. Og hjemmelaget fikk sin etterlengtede revansje fra vårens kamp på Uenes der Flekkefjord vant høres stygt ut, men FFK-trener Leif Tsolis mener resultatet ikke helt avspeiler styrkeforholdet mellom lagene. Kampbildet endret seg raskt da hjemmelaget fikk to mål på tre minutter midtveis i 2. omgang. Kampen kunne like gjerne ha endt 2-1 til Brodd som 4-0, men vi satset det vi kunne fremover og fikk stor strekk i laget. At 0-3 og 0-4 kommer deretter skal vi ikke legge for stor vekt på, oppsummerer Leif Tsolis. Vi var enig om å gå ut med lavt press og satse på defensiv organisering de første 20 minuttene. Alt gikk etter planen, og vi hadde 0-0 til pause etter en omgang der vi hadde kontroll, sier Tsolis. LYKTES: 1. omgang artet seg i det store og hele som en stillingskrig på midtbanen. Minimalt skjedde innenfor de to lags 16-metere, og 0-0 gav et riktig bilde av kampen til da. Etter hvilen overtok gradvis Brodd, og Flekkefjord valgte å legge om til et noe høyere press. Etter 60 minutter ble goalgetter Steffan Klungland spilt igjennom og kom alene med keeper. På trening er fedabuen målgarantist i slike situasjoner, men denne SLITESEIER FOR ÅNA Fotball, 6- divisjon Farsund2 - Åna Sira 2-3 (0-1) Seieren satt langt inne da Åna fredag tok turen til Vanse for å møte toerlaget til Farsund. De grønne slet veldig med å få i gang noe spill, og ble løpende mye i mellom ballsikre Farsund-spillere. Likevel var Åna solide bakover på banen, og hjemmelaget produserte bare en målsjanse i den første omgangen. Den tok burvokter Tom Inge Log seg enkelt av. Bortelaget produserte flere farligheter, og tok ledelsen da Ole Jonny Matiassen fant kraftpakken Vidar Pedersen med et kjapt frispark. Pedersen brukte fart og styrke da han parkerte to av hjemmelagets forsvarere og var iskald alene med keeper. Dermed ledet grønntrøyene til pause. gang gikk skuddet utenfor. I stedet fikk Flekkefjord brudd imot like etterpå, og hjemmelaget tok ledelsen. 2-0 kom tre minutter sener, og dermed var i realiteten løpet kjørt. Med en skremmende bortestatistikk i bakhodet vil vi tro at selv garvede rødtrøyer mistet troen på poeng. Men spillerne skal ha ros for frisk offensiv satsing, selv om de nok blottla seg noe bakover. Brodd satte ytterligere to baller inn bak Stein Morten Hansen i FFK-målet, og dermed var ydmykelsen et faktum. NEDRYKKSSTRID: Foran de siste fem kampene står Flekkefjord med beina i nedrykksstriden, og må virkelig slåss for å overleve. Trolig skal tre lag ned, og om dét stemmer så holder de rød/hvite i øyeblikket sikker plass med ett poengs margin til Rosseland! Nettopp disse to lagene møtes i tredje siste serierunde i det som kan bli en thriller av en serieinnspurt. Til helgen kommer Egersund til Uenes. Laget fra okka by har møtt hverdagen de seneste serierundene, og må ha full poengpott for å henge med i opprykksstriden. Også dét kan bli en fotballthriller. Vladimir Deletic var FFKs bestemann denne gang, og har vært god etter at han fant tilbake til formen tidligere i høst. Men hele laget får ros for god arbeidsinnsats selv om Brodd ble for sterkt denne gang. Fotball, 3. divisjon Brodd Flekkefjord 4-0 (0-0) Mål: 1-0 (61), 2-0 (63), 3-0 (80), 4-0 (90) FFK: Stein Morten Hansen Lars Stian Egeland (Kollie fra 63), Jermund Berg, Vladimir Deletic, Dan Christer Virak (Svein Terje Sindland fra 76) - Fredrik Abrahamsen, Alexander Themte, Eivind Ege, Thomas Gilbertson, Steffan Klungland Simen Grønsund (Steffan Larsen fra 63) Etter pause startet bortelaget bra. Kaptein Bjørn Ivar Jonassen forvaltet et straffespark på sikkert vis, og like etter var Vidar Pedersen på ferde igjen og økte ledelsen til 3-0. Nå hadde Åna sin klart best periode i kampen, og Pedersen og Thomas Gausdal kunne fort økt ledelsen. I stedet for var det hjemmelaget som skulle få nettkjenning både en og to ganger etter sløvt forsvarsspill fra Åna. Slutten ble nervepirrende for bortelaget som bare hadde en innbytter, mens hjemmelaget stadig fikk påfyll av friske bein. Bortelaget greide imidlertid å holde stand, og fortsetter å kjempe med Gyland om andreplassen i serien. S.D. Dommer: Morten Larsen Stople, Hundvåg IL Gult kort: Simen Grønsund, FFK Tilskuere: 75 Midtjord Kunstgress FFK-BØRSEN: Stein Morten Hansen 4 Dan Christer Virak 3 Lars Stian Egeland 3 Vladimir Deletic 5 Jermund Berg 3 Alexander Themte 4 Fredrik Abrahamsen 3 Eivind Ege 5 Thomas Gilbertson 3 Steffan Klungland 4 Simen Grønsund 3 Kollie (30 min) 3 Stefan Larsen (30 min) 4 Svein Terje Sindland (14 min) Kino Tirsdag kl Alle - 1t.24m. - kr. 80,- Kulturkortpris: 50,- FØLG OSS OGSÅ PÅ og kjøp billetter Am. - 1t.49m. - alle Tirsdag kl Sv. - 1t.50m år Onsdag kl Torsdag kl THE PHANTOM OF THE OPERA Direkte fra Royal Albert Hall Søndag 2. oktober kl Følg oss på FACEBOOK Se programmet på

18 18 Mandag 19. september 2011 MANDAG 19. SEPTEMBER 21.30: Schmokk 20.00: Jakten på kjærligheten 19.00: Norskekysten 22.00: I kveld med Ylvis 19.30: Hotell Syden Morgennytt Derrick NRK nyheter Norskekysten Svenske hemmeligheter Nyheter Førkveld VM sykkeltempo U23. Direkte fra København. Kommentatorer: Jann Post og Lars Petter Nordhaug Nyheter VM sykkel fortstempo U23. Direkte Nyheter VM sykkel fortstempo U23. Direkte Nyheter VM sykkel fortstempo U23. Direkte Nyheter VM sykkel fortstempo U23. Direkte Nyheter Dyrisk Oddasat nyheter på samisk Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen Puls Jobben er livet (1) Premiere. Norsk dokumentarserie. Må man ha en partner som tar støyten hjemme om man vil ha en karriere og et familieliv med barn? Distriktsnyheter Dagsrevyen Schmokk (1) Premiere. Norsk komiserie. Janne og Pontus møtes, og det sier schmokk! Fire år senere er lidenskapen skiftet ut med pizza Grandiosa og krangler om hvem som skal gå først på do Blått blod Sv. dokumentarserie Kveldsnytt Boardwalk Empire (11) Am. dramaserie Nytt på nytt Skavlan Sport jukeboks Country jukeboks u/chat Nyhetsmorgen God morgen Norge God morgen Norge QuizShow Hotel Cæsar Doktor Oz Hotel Cæsar Home and Away Vil du bli millionær? Hot Seat Er dette morsomt? Home and Away Venner for livet Grey's Anatomy Hos Martin (10) Norsk komiserie Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hot Seat (37) Underholdningsprogram Hotel Cæsar (74) Norsk såpeopera Jakten på kjærligheten (2) Norsk underholdningsserie Nyhetene Været Sportsnyhetene Den som dreper Utopia (3) Da. krimserie. En ganske vanlig familie blir funnet drept i deres eget hjem. Ingenting er stjålet, og de brutale drapene gir umiddelbart ingen mening. Psykiateren Thomas Schaeffer pirres av mysteriet og brutaliteten, og påtar seg saken Den som dreper Utopia (4) Dansk krimserie Beck: Hvite netter (1) Sv. krimserie Boston Legal Numbers FlashForward American Idol Sportsnyhetene Været Sonen Løysingar for framtida Elvis i glade Hudik Doktoren på hjørnet Sommertid Skavlan Kasper mellom frihet og fengsel Filmavisen Sportsrevyen Derrick Nyheter Dagsnytt atten Norskekysten (3) Norsk dokumentarserie Murdoch trolldommen er brutt Br. dokumentar. I flere tiår har Rupert Murdoch styrt medieimperiet News Corporation Aktuelt Vitenskapens verden (7) Tornadoer. Br. dokumentarserie Nasjonalgalleriet Program om visuell kultur NRK nyheter Urix E-stoffer: spiselig kjemi (1) Br. dokumentarserie. Hvor dårlig ville maten smake, hvor ille ville den se ut og hvor mange kunne dø av å spise den, hvis vi ikke hadde tilsatt de beryktede E-ene? Kennedy-klanen (1) Am. dramaserie Puls Oddasat Distriktsnyheter America's Funniest Home Videos Sister, Sister Ungkarskvinnen Wipeout One Tree Hill Hundehviskeren Glamour Ungkarskvinnen Real Housewives of New York One Tree Hill Boston Public The War at Home Christine The Big Bang Theory (2) Am. komiserie America's Funniest Home Videos (30) Am. underholdningsserie Grensevakten (14) Austr. dokumentarserie Gøy på landet (17) Norsk realityserie nord (4) Norsk realityserie I kveld med Ylvis (1) Norsk talkshow. Ylvis-brødrene har fått et stort studio, storband og et forventningsfullt publikum til disposisjon America's Funniest Home Videos Grensevakten CSI: Miami Special Victims Unit C.S.I timer Friday Night Lights City Homicide Rita rocker Er du smartere enn en tiåring? Tvins Dr. Phil Ekstrem oppussing USA I gode og onde dager Dr. Phil Real Housewives of New York City Oprah Top chef Ekstrem oppussing USA NCIS Hotell Syden Alle elsker Raymond How I met Your Mother (11) Am. komiserie Kongen av Queens (53) Am. komiserie Two and a Half Men (24) Am. komiserie Hotell Syden (9) Norsk underholdningsserie Frogner (4) Norsk realityserie Dagens mann (4) Norsk datingprogram Fristet (9) Norsk underholdningsserie Robinsonekspedisjonen 2011 (3) Norsk realityserie Sex og singelliv Sex og singelliv Fristet Nip/Tuck Weeds Pushing Daisies Women's Murder Club Alle elsker Raymond Viasats verden RADIO Millionfangst (10) Newz. serie Top Gear (1) Br. underholdningsserie. Sesongstart Standup med Michael McIntyre (5) Br. standup. I kveldens episode fra Belfast introduserer McIntyre oss for komikerne Patrick Kielty, Neil Delamere, Jeff Green og Kerry Godliman Samfunnsfiende no. 1 (del 2) (2) Mesrine: L'ennemi Public no 1, volume 2. Fr. biografisk actiondrama fra I rollene: Vincent Cassel, Mathieu Amalric. Regi: Jean-Francois Richet Kriseteamet Nattsending Fantorangen Supermorgen Kuraffen Diverse sendinger Skunk Fu! Kaitangata-skjelvet Min litt berømte familie Fanboy og Chum Chum Mitt liv og meg icarly Danseakademiet Spionligaen Mánáid-tv Haremoen Simen Summe Lille Charley bjørn Timmy-tid Bernhard Brannbil Professor Balthazar Lesekorpset Superkviss Supernytt Kaitangataskjelvet Morgensending Morgensending Hundra procent Kortfilmsklubben bonde Mortified ,2 Döttrar 101,5 103,9 106, tlf. My English! Elvira Madigan Och kamelen skrattade Sv. långfilm Mandag från 19. september Våkn Opp! Radio Vi kom Sørfrån överallt Rapport Gomorron Listermorgen Sverige direkte En bok, en författare: Christer Isaksson Engelska v/torhild Antikrundan Meland Sportnytt Ønskekvisten16.05 Gudstjänst Rapport Lunchmix Från Sverige till Regionala Frem nyheter Til Fem. Radio himlen Sør Fråga doktorn Nyhetstecken Kulturnyheterna Musikk Oddasat Regionala Vindu nyheter Mot Livet Uutiset Rapport Grodorna tystnar Maestro v/john Hardang Vem vet mest? LykkeLister Trädgårdsfredag Extreme Musikk places Vetenskapens värld with Björnulf Aktuellt LärareMusikk på bortaplan Blågula drömmar Damages Sportnytt Mördare okänd Rapport Rapport Iphigenia Landet runt Agenda Nattsending Nattsending Morgensending M*A*S*H Scrubs Scrubs Malcolm i midten MacGyver South Park South Park Baywatch Hawaii Sportsmagasinet Før avspark Rosenborg Start, 1. omgang Direkte fra Lerkendal i 23. runde i Tippeligaen I pausen Rosenborg Start, 2. omgang Matchball mandag Erik Thorstvedt ser med skråblikk på ukens fotballhendelser The Shield Criminal Minds Mental Nattsending Morgensending Endelig sommer Sv. komedie fra Breakfast with Scot Kan. romantisk drama fra The Losers Am. action fra The Good Heart Am. drama med Paul Dano og Brian Cox Hollywood Buzz Mr. Nice Br. dramakomedie fra The Runaways Am. biografisk drama fra Adam Am. romantisk drama fra Napapiirin sankarit Fi. komedie fra Hollywood Buzz The Killer Inside Me Inch Chest Columbus Day Nattsending Morgensending Hollyoaks Doktor Oz The Talk Brothers & Sisters Big Brother: Little Brother Søstrene Kardashian Frustrerte fruer Grey's Anatomy Glee Koneklubben Supernanny Big Brother: Little Brother Jersey Babes Bridalplasty Big Brother Fra gullkort til gråstein Søstrene Kardashian Big Brother Fra gullkort til gråstein Nattsending Morgensending Hvordan den lages Femte gir Bilfikserne Bilfikserne American Chopper: Senior vs junior Møkkajobber Livsfarlig fangst Ingeniørkunstens mesterverk Overhaling Cash Cab US Geniale gadgets Hvordan gjør de det? Hvordan gjør de det? Mythbusters Femte gir Femte gir Auction Hunters Auction Hunters Mann mot natur Livsfarlig fangst Overhaling Sons of Guns Nattsending Morgensending Charmed Gilmore Girls Legene The Rachael Ray Show Judge Judy Judge Judy En, to, tre oppussing! Tori & Dean i Hollywood Jamie's 30 Minute Meals Unge mødre Gilmore Girls Mitt hemmelige tenåringsliv Ugly Betty Mitt hemmelige tenåringsliv Ungkarskvinnen Unge mødre Cold Case Medium Ghost Whisperer Supernatural Nattsending Sunderland Stoke Review Aston Villa Newcastle Swansea West Bromwich News Klassikeren: Newcastle Blackburn 02/ Football Today Fan Zone Blackburn Arsenal News Fan Zone Netbusters Barclays Premier League World Football Today News Netbusters Review Fulham Manchester City News Nattsending Morgensending The War at Home Vettskremt! Fartsbøller Dusørjegeren Pantelånerne i Las Vegas Vettskremt! Top Gear Fartsbøller Walker Texas Ranger Dusørjegeren Pantelånerne i Las Vegas Top Gear CSI: Miami Øl & kubikk Breaking Bad The Big Bang Theory Ways to Die Walker Texas Ranger C.S.I Conan Nattsending MUTV - Matchday Review Ligue 1 Lille Sochaux. Fra Stade Lille-Metropole. Kommentator: Paul Thomas Clay Ligue 1 Lyon Marseille. Fra Stade de Gerland. Kommentator: Thor Eggen Ligue 1 Highlights The Football League Show Paddy Crerand Show The Championship Ipswich Coventry. Direkte fra Portman Road The Championship Nottingham Forest Derby. Fra City Ground. Kommentator: Thor Eggen Morgensending Seinfeld Kongen av Queens Drew Carey Show The Fresh Prince of Bel Air Family Guy Simpsons Simpsons The Fresh Prince of Bel Air Kongen av Queens Fear Factor USA Ice Road Truckers Family Guy Simpsons Simpsons Cops Chuck Nordmenn på grensen True Justice Simpsons Cops Nattsending Serie A La Liga Kampen ble spilt den 12. september La Liga La Liga Serie A Serie A Chelsea-TV: magasin Chelseas eget magasinprogram med klubbnyheter og reportasjer Klubb-TV: Milan La Liga Klubb-TV Barcelona Barcelonas eget magasinprogram med repriser, klubbnyheter og reportasjer La Liga La Liga Kampen ble spilt den 10. september Serie A Dagsnytt hver halvtime kl og , ellers hver hele time Nitimen Det fikser P1! Distr. prgm Norgesglasset Her og nå Distr. prgm Kamfer Radio Super Kveldsåpent Værmelding med 2-dagersvarsel Kveldsåpent Dagsnytt med værmelding Stjerneklart Nattønsket P.I.L.S spørsmål Alle tiders blinkskudd Spill våken Morgenandakt Værmelding med varsel for fiskebankene Ekko et aktuelt samfunnsprogram RadioSelskapet Nyhetslunsj Folkemusikktimen NRK Sápmi Kulturhuset Kulturnytt Ekko et aktuelt samfunnsprogram Dagsnytt atten Folkemusikktimen Musikk i P Radioteatret Dagsnytt med værmelding P2s Blå Mix Notturno Dagsnytt kl og 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, samt kl , og P3nyheter hver halvtime kl og hver time kl P3nyheter Radioresepsjonen P3nyheter Sexy P3nyheter Popsalongen P3nyheter Banden Hallo P Lydverket Harald Are Lund DJ Friendly P3natt Radioresepsjonen Sexy P3natt Nyheter hver halvtime kl og hver time kl Topp God formiddag Kultur God ettermiddag Popcorn Edda Aspirantene Variert musikk fra de siste 4 tiår Kultur Babel Nattmiks Nyheter hver hele time kl , hver halvtime og P4-Kultur kl og P4-sport kl , 08.03, 09.03, og Nyheter på samisk kl Poplunsj P4 direkte Midt i Trafikken Sytten Tretti Taxi Barnas Beste Download Kveldsshowet Misjonen med Antonsen og Golden Lyden av P Sytten Tretti Download LydenavP4 Ui

19 Mandag 19. september TIRSDAG 20. SEPTEMBER 19.45: Ut i naturen: Magasin 20.00: Sporløs 20.45: Ibsens dramatiske : Sinnasnekker'n 21.00: Det blir bedre Morgennytt Derrick NRK nyheter spørsmål Puls Nyheter Førkveld Nyheter Aktuelt Urix VM sykkeltempo elite kvinner. Direkte Nyheter VM sykkel fortstempo elite kvinner. Direkte Nyheter VM sykkel fortstempo elite kvinner. Direkte Nyheter VM sykkel fortstempo elite kvinner. Direkte Nyheter Dyrisk Oddasat nyheter på samisk Nyheter på tegnspråk Førkveld Distriktsnyheter Dagsrevyen Ut i naturen: Magasin Naturdokumentarserie Folk Dronning i dag, tiggar i morgon. Norsk dokumentarserie. Anita Myhre Andersen er lærer, men det hender også at hun er dronning, morder eller tigger Extra-trekning Distriktsnyheter Dagsrevyen Brennpunkt Undersøkende dokumentar Folk i farta (2) Norsk dokumentarserie. I andre episode av turen til Romania får kunstneren Harald Medbøe oppfylt en drøm Kveldsnytt Elskerinner (3) Br. dramaserie Slangebæreren Ibsens dramatiske kvinner Svisj gull Norsk på norsk jukeboks Nyhetsmorgen God morgen Norge God morgen Norge QuizShow Hotel Cæsar Doktor Oz Hotel Cæsar Home and Away Vil du bli millionær? Hot Seat Jakten på kjærligheten Home and Away Venner for livet Grey's Anatomy Hos Martin Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hot Seat (38) Underholdningsprogram Hotel Cæsar (75) Norsk såpeopera. Mona Lizzie tror fødselen er i gang, og ringer Jens August Sporløs (2) Norsk dokusåpe. HD. Aline ble adoptert til Norge fra Brasil da hun var 7 år. Nå er huner22årogboritrondheim Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy (10) Adrift and at Peace. Am. dramaserie. Derek tar Cristina med på fisketur, noe Meredith ikke synes er en særlig god idé Privat praksis (10) Just Lose It. Am. dramaserie Beck: Hvite netter (2) Sv. krimserie. Del 2 av Raising Hope Medium Koneklubben American Idol Sportsnyhetene Været Sonen Oddasat nyheter på samisk Distriktsnyheter LunsjtravDirekte fra Bergen travpark Jobben er livet Aktuelt Urix Viten om Pakket og klart Derrick Nyheter Dagsnytt atten Gjennom Russland på 30 dager (5) Fi. dokumentarserie Bakrommet Fotballmagasin Aktuelt Ibsens dramatiske kvinner (4) Norsk dokumentarserie Når naturen viser krefter Jordskjelv. Dokumentarserie Bokprogrammet (1) Annerledes biografier. Litteraturserie NRK nyheter Urix Hvordan Japan overlevde tsunamien Jap. dokumentar E-stoffer: spiselig kjemi Burma VJ Norsk dokumentarfilm fra Ut i naturen: Magasin Oddasat Distriktsnyheter America's Funniest Home Videos Sister, Sister Ungkarskvinnen Boston Public One Tree Hill Hundehviskeren Glamour Ungkarskvinnen Real Housewives of New York One Tree Hill Boston Public The War at Home Christine The Big Bang Theory (3) Am. komiserie America's Funniest Home Videos (31) Am. underholdningsserie Grensevakten (15) Austr. dokumentarserie Gøy på landet (18) Norsk realityserie Sinnasnekker'n (2) Underholdningsserie CSI: Miami (11) Am. spenningsserie Cougar Town (5) Am. komiserie Happy Endings (5) Am. komiserie Grensevakten CSI: Miami Special Victims Unit C.S.I timer Friday Night Lights City Homicide Rita rocker Rita rocker Er du smartere enn en tiåring? Tvins Dr. Phil Ekstrem oppussing USA I gode og onde dager Dr. Phil Real Housewives of New York City Oprah Top chef Ekstrem oppussing USA NCIS Hotell Syden Alle elsker Raymond How I met Your Mother Kongen av Queens Two and a Half Men (73) Am. komiserie Hotell Syden (10) Norsk underholdningsserie Hjelp, han pusser opp! (4) Norsk livsstilsprogram Det blir bedre (4) Norsk dokumentarserie Fristet (10) Norsk realityserie Spesialenheten (2) Norsk krimserie Two and a Half Men How I met Your Mother Kongen av Queens Fristet Memphis Beat Familien Osmond Am. drama fra Crusoe Alle elsker Raymond RADIO Jimmys matfabrikk (3) Br. dokumentarserie Top Gear USA (4) Br. underholdningsserie Freddie Flintoff mot verda (4) Br. underholdningsserie Trygdekontoret (1) Norsk debattprogram. Sesongpremiere Siffer (3) Et populærvitenskapelig underholdningsprogram om tall Top Gear (1) Midtøsten spesial Jon Dore-show (13) Kan. underholdningsserie Kriseteamet Nattsending Morgensending Moraeus med mera Cykel-VM Direkte fra damenes tempoløp Rapport Cykel-VM Direkte Färdmedlet Gomorron Sverige Sverige idag Sportnytt Rapport Regionala nyheter Go'kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter Rapport Vem tror du att du är? Landet Brunsås Hübinette Dox: Benda Bilili Stulen identitet Rapport Half Past Dead Nattsending Simen Summe Lille Charley bjørn Timmy-tid Supermorgen Diverse sendinger Dyrehjelperne Min litt berømte familie Fanboy og Chum Chum Mitt liv og meg icarly Danseakademiet Spionligaen Mánáid-tv Ekkel og Lekker Simen Summe Lille Charley bjørn Timmy-tid Lalla uten skall Små poteter Brannmann Sam Øisteins blyant Superkviss Supernytt Dyrehjelperne Morgensending Korrespondenterna Blågula drömmar vägen till landslaget Nyhetstecken Oddasat Uutiset Machu Picchu Ballongtur Vem vet mest? Från Sverige till himlen Nattugglor Nyhetsbyrån Aktuellt Dom kallar oss skådisar Sportnytt Regionala nyheter Rapport Kulturnyheterna Fredens pris Hammarskjöld i Kongo Fredens pris Hammarskjöld i Kongo Nattsending Morgensending M*A*S*H Scrubs Malcolm i midten MacGyver South Park Baywatch Hawaii Norge Tyskland Direkte fra NRGi Arena i Århus og Norges første kamp i gruppe1ikvinnehåndballturneringen GF World Cup Etter kampen Før kampen Danmark Russland Direkte fra NRGi Arena i Århus og kampen i gruppe 2 i kvinnehåndballturneringen GF World Cup SonsofAnarchy Kenny vs. Spenny Criminal Minds Mental Nattsending Morgensending The House Bunny Am. komedie fra Beneath Hill 60 Austr. krigsdrama fra Adventureland Am. romantisk dramakomedie fra Hollywood Buzz Peacock Am. thrillerdrama fra Sex and the City 2 Am. dramakomedie fra Shelter Am. grøsserthriller fra The International Am./ty./br. action fra (15 år) Ørkenblomsten True Legend Beck Den japanska Shungam Morgensending Doktor Oz The Talk Brothers & Sisters Big Brother: Little Brother Søstrene Kardashian Frustrerte fruer Grey's Anatomy Glee Koneklubben Supernanny Big Brother: Little Brother Jersey Babes Charlotte og Jordan: Runway to LA Big Brother Rocco's Dinner Party Søstrene Kardashian Big Brother Rocco s Dinner Party Nattsending Morgensending Hvordan den lages Femte gir Bilfikserne Bilfikserne American Chopper: Senior vs junior Møkkajobber Livsfarlig fangst Ingeniørkunstens mesterverk Overhaling Cash Cab US Geniale gadgets Hvordan gjør de det? Hvordan gjør de det? Mythbusters Livsfarlig fangst Jakten på kullet Mann mot natur Livsfarlig fangst Overhaling Femte gir Femte gir Auction Hunters Nattsending Morgensending Charmed Gilmore Girls Legene The Rachael Ray Show Judge Judy Judge Judy En, to, tre oppussing! Tori & Dean i Hollywood Jamie's 30 Minute Meals Unge mødre Gilmore Girls Mitt hemmelige tenåringsliv Ugly Betty Switched at Birth Slankekrigen Dyrlegedrømmen Cold Case Medium Ghost Whisperer Supernatural Nattsending Morgensending Klassikeren: Arsenal Bolton 09/ Everton Wigan Netbusters News Klassikeren: Wigan Tottenham 06/ Football Today Fan Zone Wolverhampton Queens Park Rangers News Fan Zone Netbusters Klassikeren: Newcastle Blackburn 02/ Football Today News Klassikeren: Man City Everton 00/ Review of the Season 07/ Klassikeren: Man City Everton 03/ Nattsending Morgensending Spin City The War at Home Vettskremt! Fartsbøller Dusørjegeren Pantelånerne i Las Vegas Vettskremt! Top Gear Fartsbøller Walker Texas Ranger Dusørjegeren Pantelånerne i Las Vegas Top Gear CSI: Miami Car Warriors V The Big Bang Theory Ways to Die Walker Texas Ranger C.S.I Nattsending The Championship Ipswich Coventry. Fra Portman Road MUTV: Premier League Manchester United Chelsea The Football League Show 18.00MUTVMatchday Live UEFA Champions League Weekly Futbol Mundial 19.30MUTVMatchday Live Ligue 1 Highlights The Football League Show UEFA Champions League Weekly 22.45MUTVMatchday Live MUTV - Matchday Review Morgensending Seinfeld Kongen av Queens Drew Carey Show The Fresh Prince of Bel Air Family Guy Simpsons Simpsons The Fresh Prince of Bel Air Kongen av Queens Fear Factor USA Ice Road Truckers Family Guy Simpsons Simpsons Cops Ax Men Gumball 3000 med Tommy og Morten Garasjen Seinfeld Cops Nattsending Serie A La Liga kampen ble spilt den 10. september La Liga Lørdagens kamp La Liga Lørdagens kamp Serie A Søndagens kamp Serie A Søndagens kamp Klubb-TV: Milan Serie A (p) Direkte La Liga Highlights Serie A: The Show Klubb-TV: Milan La Liga MLS Lørdagens kamp La Liga Kampen ble spilt den 10. september. Dagsnytt hver halvtime kl og , ellers hver hele time Nitimen Distr. prgm Norgesglasset Her og nå Distr. prgm Kamfer Radio Super Kveldsåpent Værmelding med 2-dagersvarsel Kveldsåpent Dagsnytt med værmelding Herreavdelingen Nattønsket Radio Rock Norsk på norsk Spill våken Morgenandakt Værmelding med varsel for fiskebankene Ekko et aktuelt samfunnsprogram RadioSelskapet Nyhetslunsj Spillerom NRK Sápmi Kulturhuset Kulturnytt Ekko et aktuelt samfunnsprogram Dagsnytt atten Spillerom Musikk i P Diktafon Dagsnytt med værmelding P2s Blå Mix Notturno Dagsnytt kl og 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, samt kl , og P3nyheter hver halvtime kl og hver time kl P3nyheter Radioresepsjonen P3nyheter Sexy P3nyheter Popsalongen P3nyheter Banden Hallo P Lydverket Pyro DJ Friendly P3natt Radioresepsjonen Sexy P3natt Nyheter hver halvtime kl og hver time kl Topp God formiddag Kultur God ettermiddag Popcorn Edda Aspirantene Variert musikk fra de siste 4 tiår Kultur Babel Nattmiks Nyheter hver hele time kl , hver halvtime og P4-Kultur kl og P4-sport kl , 08.03, 09.03, og Nyheter på samisk kl Poplunsj P4 direkte Midt i Trafikken Sytten Tretti Taxi Barnas Beste Download Kveldsshowet Oss megger imellom LydenavP Sytten Tretti Download LydenavP4

20 [sistesiden] AGDER TAR IMOT DITT NYHETSTIPS! Ring Været i dag Været i morgen Langtidsvarsel Sørvestlandet Europa i dag Ons Tor Fre Lør Søn +12 Hauge 4-8 m/s Moi Flekkefjord Liknes +12 Tonstad Hauge 8-12 m/s Moi Tonstad Flekkefjord Liknes Sol i dag i morgen Opp kl Ned kl Flo i dag kl. 03:39 kl. 15:58 i morgen Måne Opp kl. Ned kl. Fjære kl. kl. i dag i dag i morgen i morgen Sol Lett skyet Delvis skyet Skyet Tåke Regnbyger Torden/regn Snø/regn Snøbyger Regn Torden Snø Høytrykk Lavtrykk Kaldfront Varmfront 04:20 16:41 Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr :22 21: :59 22:28 Dagen er 5 timer og 43 min. kortere enn ved sommersolverv HJØRNET Landets rikeste mann var død, og en mann satt i baren med en øl og gråt. Hvorfor griner du? Du var jo overhodet ikke i familie med mannen, sa kameraten. Nei, jeg vet det. Det er derfor jeg griner! Direktøren i firmaet hadde innkalt til personalmøte. Han fortalte at firmaet ikke gikk særlig godt og at man måtte rasjonalisere. Han mente også at de ansatte gjorde sitt ytterste, men at det var visse steder, såkalte flaskehalser, at det var problemer. Og til sist ba han alle om å si sin mening om situasjonen. Den første var tillitsmannen fra lageret: Ja, herr direktør. Du snakket om de hersens flaskehalsene, men de kan vi heldigvis si oss helt fri fra. For flaskehalser sitter jo som kjent ikke i bunnen, men i toppen, ikke sant? Jeg fant ut at kameraten min var litt av en gourmet da jeg inviterte ham til kvelds med vin, kvinner og sang, og han spurte meg om hvilken vin det var snakk om! BALL-LØKKE: På det gruslagte området bak rektor Stein Bergsåker på Tonstad skule skal det i høst anlegges ei kunstgressløkke. Fra grus til kunstgress Irritert gjest til kelneren: Kelner, har du noensinne vært i dyrehagen? Nei, dessverre! Det var synd. Du hadde nydt synet av sneglene som suser forbi... Ikke før er den nye og flotte Tonstad skule tatt i bruk, så investerer Sirdal kommune over kroner i ei ball-løkke med kunstgressdekke på skolens uteområde. Av STANLEY KVINLAUG Tlf Det er blitt et fantastisk flott område, og den nye ball-løkka kompletterer den nye skolen, kommenterer Isak A. Liland, avtroppende leder av oppvekstutvalget i Sirdal. I de opprinnelige planene for det nye uteområdet ved nye Tonstad skule var det lagt inn ei ballløkke med grusdekke i området opp mot fylkesveien. Men dét kom det endel reaksjoner på FAU på skolen tok til orde for at det burde anlegges kunstgress istedenfor grus. Kostnadene for å anlegge ei grusløkke var kostnadsberegnet til nøkterne kroner. Gressløkke-utgiftene beløper seg til kroner, og de folkevalgte måtte derfor tilleggsbevilge drøye kroner til opparbeidelsen. HØYNER STANDARDEN: Midlene ble tatt fra investeringsposten Nærmiljøanlegg og turstier Kommunen søker om spillemidler til prosjektet på inntil 50 prosent av totalkostnadene. Men ettersom det normalt tar totre år før spillemidler blir utbetalt, må disse forskutteres av kommunen. Kunstgress vil høyne standarden på og bruksmulighetene for ball-løkka enda et hakk på et allerede flott uteområde, mener rådmann Kjell Arvid Berland og enhetsleder kultur og fritid Alf Sveinung Haughom. Også estetisk sett kommer ei kunstgressløkke til å se finere ut i forhold til ei grusløkke som på mange måter er gått ut på dato. Det viser seg at det er vanskelig å motivere dagens barn og unge til å drive aktivitet på ei grusløkke, påpeker de. Fra entreprenørens side er det gitt signal om at jobben kan gjøres innen relativt kort tid. Kona: Naboen gir alltid kona et kyss hver morgen han går på jobb. Det kunne du også gjøre. Mannen: Jammen for pokker, jeg kjenner jo knapt nok fruentimmeren. Deres kone har vært forsvunnet i en måneds tid. Hvorfor anmelder De det ikke før nå? Det er nå det ikke er flere rene skjorter, undertøy og sokker i skapet, herr betjent. STØRST I LISTER:

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Dansen ga meg livet i gave

Dansen ga meg livet i gave MANDAG 3. juni 2013 Nr. 123. Årgang 45. Løssalg kr 25, Dansen ga meg livet i gave Aksjonerer mot sirkuset Engasjerte ungdommer og Dyrebeskyttelsen gjør felles sak mot Cirkus Merano. Side 2 og 3 Hanny Hansen

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Sikrer Tananger indre havn Lørdag datt Ida Mæland (5) på sjøen og mamma Mette H. Jørmeland hoppet etter. Hun fikk datteren opp, men uten en skikkelig

Sikrer Tananger indre havn Lørdag datt Ida Mæland (5) på sjøen og mamma Mette H. Jørmeland hoppet etter. Hun fikk datteren opp, men uten en skikkelig 19. ÅRGANG NR. 3 UKE 3 TORSDAG 22. JANUAR 2009 WWW.SOLABLADET.NO LØSSALG 15,- «Det du ikke finner overalt» Revyrekord Over 100 solaungdommer vil være med å lage moro i Solarevyen. Det kommer til å smelle

Detaljer

Klovnene fikk smilene fram

Klovnene fikk smilene fram LØRDAG 17. juli 2010 Nr. 161 - Løssalg kr. 20 - www.an.no Hala (4) og Hasan (6) flyktet fra krigen: Gråtass-samlingen til Terje Strand fra Beiarn er trolig landets største i sitt slag. NYHETER SIDE 4-5

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

ReAvisa. Kroken på døra for Ramnes ungdomslag

ReAvisa. Kroken på døra for Ramnes ungdomslag TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Kontakt oss på Revetal på telefon

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 2 mars 2009 trives i rømskog Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Kjøkkensjefen på Zen Resort & Spa, Wolfgang Løwenherz, trives godt som nybakt rømsjing. Side 6 og 7 bil og Lakk

Detaljer

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto.

KUNGEN. Dansband- BARNEHAGEDAGEN. «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3 SKUTVIK. fra Kjøpsvik. 30 år med hund. Bájkkeavijssa NuorttaSállto. Fredag 15. mars 2013 1 Tlf. 40 55 40 55 www.cominor.no TURKJØRING SKOLEKJØRING Bájkkeavijssa NuorttaSállto BARNEHAGEDAGEN 30 år med hund SKUTVIK Side 15 Side 18-19 «Politi-krangel» i Nord-Salten Side 3

Detaljer

alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør

alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i januar 2014 alefoten Om idrett og oppvekst 7 Fra 0 til 100 på 2 sek. 10 Lars Risan foran Engebråten skoles nettsider. Han ble rystet over hvor vanskelig

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt!

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt! Grunnlagt 1887 Uke 35 - Nr.199-122. årgang TORSDAG torsdag skyet opphold fredag lettskyet lørdag lettskyet/pent Sex, vold og terror Kultur side 36 28.08.08 Tips oss på telefon 77 01 80 00 Nord-Norge kr

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Grenseland AVISA. yrende folkeliv i Ørje sentrum. ny OrdFØrer. 21-tAKKer. FLOtt nm

Grenseland AVISA. yrende folkeliv i Ørje sentrum. ny OrdFØrer. 21-tAKKer. FLOtt nm nr. 9 november 2013 ny OrdFØrer Kjersti Nythe Nilsen (Ap) har inntatt ordførerstolen i Marker. En litt uvirkelig situasjon, men jeg gleder meg. vi har et godt politisk klima i Marker, sier hun. Side 3

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11.

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. Gatelangs-0212 20.05.12 13:10 Side 1 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. årgang Tema: Vårslepp GATELANGS I MOSS GOD DIALOG MED UNGDOMMEN EN UTFORDRENDE TID INTERVJU MED

Detaljer