Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake"

Transkript

1 U-NYTT Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

2 Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk den siste dagen i april (St.m.35, Felles kamp mot fattigdom). Vi synes den inneholder mye bra, men ser også forslag og analyser som kan føre til økt fattigdom og sult i verden. Forhåpentligvis blir det en bred debatt som fører til endringer i meldingen før Stortinget vedtar den. Det er veldig bra at regjeringen legger et rettighetsperspektiv til grunn for utviklingspolitikken, at meldingen vil beskytte det biologiske mangfoldet og støtte arbeidet mot forørkning, og at de administrative kravene til utviklingsland skal forenkles og samordnes. Det er også positivt at regjeringen legger opp til å øke bistanden til minimum en prosent av brutto nasjonalproduktet. Stortingsmeldingen burde slått fast at det skal skje fra neste år. Meldingen ser bort fra at fattigdom i stor grad er en konsekvens av flere hundre år med undertrykking og utbytting fra rike land og internasjonale selskaper, og at denne praksisen i stor grad fortsetter i dag. Hovedlinjene i den internasjonale jordbrukspolitikken som strekes opp i meldingen er etter vår mening helt feil. Det viktigste for utviklingslandene er retten til å beskytte matproduksjon for egen befolkning, og få slutt på dumping på verdensmarkedet av landbruksprodukter fra rike land. Vi tror det er fornuftig at Norges bilaterale bistand konsentreres til færre land, slik meldingen legger opp til, men dette bør ikke gjelde støtten som går gjennom de frivillige organisasjonene. Vi spiller en viktig rolle som støttespillere for utviklingen av det sivile samfunnet gjennom samarbeid med og støtte til grasrotorganisasjoner i en lang rekke land. Ofte er det snakk om meget små midler som får stor betydning gjennom organisering og handling lokalt og nasjonalt. Den brede kontakten i et stort antall land er også viktig for den kulturelle utvekslingen og forståelsen av verden. Norge vil bli kulturelt fattigere og vi vil som folk bli dummere dersom vi kutter disse kanalene. Arvid Solheim og Aksel Nærstad Forsidebildet er tatt i India Foto: Andrew P. Kroglund/Utviklingsfondet Ny leder for programavdelingen Øyvind Eggen i konsentrert samtale med Etiopia-koordinator Frederik Frederiksen. Fra 1. mai overtok Øyvind Eggen som leder for programavdelingen i Utviklingsfondet. Han vikarierer for Svend Skjønsberg, som skal være i permisjon i to år. Programavdelingen er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av Utviklingsfondets bistandsprosjekter og fagprogrammer. Øyvind er sosialantropolog, og kommer fra en jobb som rådgiver ved Diakonhjemmets Høgskole, avdeling for forskning og utvikling. Han har tidligere arbeidet som journalist, konsulent og i forskjellige jobber for ulike norske organisasjoner. Han har også har hatt tillitsverv i flere organisasjoner, deriblant Fellesrådet for Afrika, ForUM, Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet og Den norske burmakomiteen. Ny fredskorpskoordinator Fra 1. mai overtok Alice Ennals som fredskorpskoordinator for programmet Volunteers for Sustainable Development. Dette er et program i samarbeid med Norsøk og Noragric i Norge (samt norske økologiske bønder) og med seks sørpartnere. Alice vil ha ansvaret for utveksling av fredskorpsdeltakere fra Sør til Nord, og Nord til Sør. Alice har vært ansatt hos Utviklingsfondet siden høsten 2002, da hun vikarierte som koordinator for prosjektene i Latin-Amerika. Tidligere har hun arbeidet på Noragric og som juniorekspert i FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) i Costa Rica og ved hovedkontoret i Roma. Alice Ennals diskuterer med Baminahennadige Varuna Rathnabharathie fra Sri Lanka. Han skal jobbe som fredskorpser hos Norsøk. Handelskampanjen stiftet Handelskampanjen ble stiftet på et møte 27. april. I plattformen kan vi blant annet lese at «Handelskampanjen arbeider for en verden der hensynet til mennesker, miljø og samfunn ligger til grunn for utviklingen, der viktige avgjørelser for samfunnet tas av demokratiske organ og ikke overlates til snevre økonomiske interesser. Vi vil motarbeide at kynisk profittjakt skal ødelegge livet til hundrevis av millioner mennesker og ødelegge naturressursene og miljøet for framtidige generasjoner, slik det skjer i dag. Handelskampanjen vil bidra til å bygge opp folkelig aktivitet og motstand mot en slik politikk.» I koordineringsutvalget for handelskampanjen sitter representanter fra følgende organisasjoner: ATTAC, For velferdsstaten, Fagforbundet, Latin-Amerikagruppene, Natur og Ungdom, Norges Bondelag og Utviklingsfondet. Utviklingsfondet flytter! I juni flytter Utviklingsfondet fra Grünerløkka til Grensen 9B i Oslo sentrum. Vårt nye telefonnummer, , vil være i drift fra og med 10. juni. 2

3 Tørrlandsområder Tekst: Christoffer Ringnes Klyve og Gitte Motzfeldt Tørre områder dekker over en tredjedel av jordens landareal. Omkring en milliard mennesker i mer enn 100 land befinner seg i faresonen for fremtidig ørken spredning. Disse menneskene utgjør store deler av jordens fattigste og mest marginaliserte innbyggere. Blant de viktigste utfordringene i tørrlandsområdene er over utnyt telse og press fra ulike folkegrupper og politisk hold. Fattigdom, politisk ustabilitet, klimaendringer, avskoging, overbeiting og dår lige dyrkingsmetoder kan alle under grave jordens fruktbarhet og bæreevne. Tørrlandsområder er ett av Utviklingsfondets fire fag programmer. Hovedinnsatsen er rettet mot utviklingsprosjekter i Etiopia og Eritrea. Samarbeids partnerne der arbeider og lever i svært tørre områder, og arbeider med å bedre tilgang på ressurser som vann og mat ved å legge tilrette for bærekraftige produksjonsmetoder i disse områdene. I tillegg arbeider vi aktivt med politisk påvirkningsarbeid, hovedsaklig knyttet til FNs forørkingskonvensjon (United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD). UNCCD er en viktig internasjonal konvensjon som knytter sammen miljø og utvikling i arbeidet for å trygge matsikkerheten i tørrlandsområder. Øverst: Tilgang til vann er alfa og omega i tørrlandsområder, som her i Eritrea. Foto: Knut Nyfløt/Utviklingsfondet. Nederst: Avskoging er et stort problem i tørrlandsområder. Ved å sperre av, terrassere terrenget og plante nye trær, kommer skogen tilbake. Bildet er fra Tigray, Etiopia. Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Fra konvensjon til grasrot Seminar i Irland: UNCCD og menneskelig sikkerhet Forørkningskonvensjonen er nyttig for vårt planleggings- og strategiske arbeid, sier Fiona Mehan fra Utviklingsfondts partner i Etiopia, Relief Society of Tigray (REST). Samtidig er det en stor utfordring å se sammenhengen mellom globale konvensjoner og det arbeidet som skjer på grasrota. Ofte er det slik at svært mye av det REST gjør er på linje med Forørkningskonvensjonen, uten at det nødvendigvis er planlagt med akkurat det for øye. Mehan var nylig i Norge, for å delta på et seminar i regi av Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG). TKG er et samarbeid mellom organisasjoner som arbeider med tørrlandsproblematikk. REST er en av Sørpartnerne i TKG. I februar i år inviterte irske organisasjoner og myndigheter til seminar i Dublin om Forørkningskonvensjonen (UNCCD). Irland valgte å konsentrere seminaret om menneskelig sikkerhet, og knyttet dermed tørrlandsproblematikken til andre dagsaktuelle temaer. Mennesker i dagens verden møter mange interne og eksterne trusler, som jorderosjon, landrettigheter og etniske konflikter. Derfor er det viktig at lokalsamfunn har mulighet til komme frem til løsninger som er lokalt forankret. Lokal kunnskap må verdsettes og brukes aktivt. UNCCD åpner nye dører ved å sikre lokalbefolkningens deltakelse i beslutningstaking gjennom internasjonal lovgivning. På grunn av stor fattigdom og utmattelse, er mange mennesker fanget i en negativ spiral som fører til økt jorderosjon og forringelse av land og andre naturressurser. Utviklingsfondet, gjennom Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG), var invitert til seminaret som partner i European networking initiative on Desertification (EniD). På seminaret introduserte Gitte Motzfeldt fra Utviklingsfondet arbeidet TKG gjør i oppfølgingen av UNCCD. Et viktig fokus var hvordan konvensjonen kan brukes som et verktøy i utvikling av tørrlandsområder og involvering av lokalsamfunn og organisasjoner. 3

4 Sri Lanka: Fredsprosessen halter videre Det ser ut til at fredsprosessen på Sri Lanka er i ferd med å komme i gang igjen. Et internt opprør hos De tamilske tigrene (LTTE) er slått ned, og valget i april ser ut til å ha roet ned den politiske situasjonen. Norske fredsmeklere er igjen inne i varmen, etter å ha sittet på sidelinja de siste månedene. Gravplass for falne LTTE-soldater. I følge LTTEs kommandant i Øst, Karuna, hadde tamilene i Øst båret en for stor del av byrden i borgerkrigen. Dette var en hovedårsak til opprøret han ledet mot LTTE-ledelsen. Foto: Ove Vold/Utviklingsfondet. Intern strid i LTTE Av Christoffer Ringnes Klyve Omkring en måned før valget på Sri Lanka i april brøt det for første gang ut åpen strid blant De tamilske tigrene (LTTE). Opprøret ble ledet av Vinayagamoorthy Muraleetharan, alias Karuna, som i mange år hadde ledet de militære LTTE-enhetene øst i landet. Karuna mente at tamilene i nord diskriminerte tamilene i øst, til tross for deres store innsats for tamilenes sak. Jeg føler ikke at vår leder, Prabakaran, har tatt hensyn til livene som våre soldater fra øst har ofret, fortalte Karuna til det indiske magasinet Frontline. Jeg skrev derfor et ydmykt brev til ham, sa Karuna. Vi ser på deg som Gud, vær så snill og aksepter våre krav. Du har utpekt 30 administrative ledere, ingen av dem er fra de østlige områdene, så de er ikke i stand til å drive administrasjonen her. Derfor vil jeg drive den selv, direkte under din kontroll. Karuna passet på å ikke snakke direkte nedsettende om tamilenes respekterte leder. Han la hovedskylden på hans nærmeste rådgivere, i første rekke lederen for LTTEs etterretning, Pottu Amman. Pottu er en terrorist, sa Karuna. Skapte bølger At Karunas opprør skapte bølger i LTTE, er det liten tvil om. I løpet av organisasjonenes 30-årige historie, har åpen motstand aldri tidligere blitt kjent før i ettertid. Og da har opprørerne allerede ligget trygt begravet. Denne gangen mente imidlertid de fleste kommentatorene at dette opprøret var en reell trussel mot Vellupillai Prabakarans eneveldige styre i LTTE. Likevel tok det så vidt en måned før opprøret var slått ned og Karuna jaget på flukt. Etter å ha blitt utmanøvrert både politisk og militært av Prabakaran, valgte Karuna å kaste inn håndkledet for å hindre mer blodsutgytelse. Alt tyder nå på at Prabakaran nok en gang har befestet sin stilling som LTTE og tamilenes ubestridte leder. At Karuna i det hele tatt slapp unna med livet i behold, skyldes trolig at LTTE heller ikke var interessert i en lang strid tamiler i mellom. Christoffer Ringnes Klyve er informasjonsmedarbeider i Utviklingsfondet

5 Presidenten vant valget Tekst og foto: Jon Magne Holten I parlamentsvalget den 2. april gikk sittende president Chandrika Kumaratunga Bandaranaikes allianse UPFA (United People s Freedom Alliance) av med seieren. Samtidig har nok aldri før den etniske sammensetninga på Sri Lanka blitt så godt gjenspeilet i nasjonalforsamlingen. Strid om freden Den litt venstredreide singaleseren Mahinda Rajapakse fra presidentens parti er utpekt som ny statsminister. Han skal, i motsetning til mange andre i UPFA, være tilhenger av å fortsette fredssamtalene med tamiltigrene (LTTE). Presidenten oppløste i februar det to år gamle parlamentet og skrev ut nyvalg fire år før perioden var utløpt. Hun hevdet som grunn at daværende statsminister Ranil Wickremesinghe, som er fra det rivaliserende partiet UNP (United National Party), hadde gitt for store innrømmelser til LTTE, og at landets sikkerhet dermed var truet. Oppløsningen skjedde etter at Kumaratunga hadde inngått en strategisk allianse med det singalesisk-marxistiske partiet JVP. Grunnen til UPFAs framgang var misnøye med Wickremesinghes håndtering av den toårige fredsprosessen blant den singalesiske majoriteten. Folk flest hadde ikke nytt godt av fruktene av freden som forventet. Dessuten tenkte folk mye på sin egen lommebok, siden levekostnadene har økt kraftig under UNP-regjeringa. Småpartier på vippen Kumaratungas nye allianse, UPFA, slo Wickremesinghe og UNP med 105 seter mot 82. Dermed mangler UPFA åtte seter for å danne en flertallsregjering. En overraskelse i valget var det nydannede nasjonalistiske partiet JHU (Jathika Hela Urumaya) som fikk ni seter. JHU, som betyr omtrent nasjonal singalesisk arv, har som mål å rense opp i politikken og å bygge dharmarajya et styre bygget på buddhistisk filosofi. Tamilene var helt klare i sitt budskap, etter at det LTTE-støttede TNA (Tamil National Alliance) fikk soleklart flertall i alle de tamilske områdene i Nord og Øst, og fikk 22 seter. LTTE tolket dette som et klart signal om ideen om det tamilske hjemland og tamilsk nasjonalisme. LTTE uttalte videre at det tamilske nasjonale problemet bør bli politisk løst på dette grunnlaget. Hvis det mislykkes, vil det tamilske folk slåss for å etablere tamilsk suverenitet i sitt hjemland basert på selvbestemmelsesprinsippet. Etter det fredeligste og mest rettferdige valget på flere tiår, tyder det på at den nye statsministeren har en vanskelig oppgave foran seg i å skaffe flertall for regjeringen i det sprikende parlamentet. En ustabil regjering vil påvirke muligheten til å føre fredsprossessen videre, samt å få økonomien på fote igjen. Jon Magne Holten deltar i utvekslingsprogrammet Volunteers for Sustainable Development, hos Utviklingsfondets partner Future in our Hands på Sri Lanka. Valgkampmøte for UNP i Mirahawatte Podis økorestaurant Arbeidet til Utviklingsfondets partnere har heldigvis kun i begrenset grad blitt påvirket av den usikre situasjonen. Ett eksempel er den økologiske restauranten til Podinilname, kjent som Podi. Tekst og foto: Tone Smith Er det ikke litt dristig å åpne en økologisk restaurant midt på landsbygda på Sri Lanka? Podi er leder for Centre for Human Development, en av Utviklingsfondets partnere gjennom lang tid. Han er en ildsjel for økologisk landbruk, tradisjonell kunnskap og lokal utvikling på Sri Lanka. Og han utvider stadig sitt arbeidsområde nå også med restaurant med butikkutsalg. Det er midt på dagen, og ikke en eneste kunde. Jeg blir litt bekymret for om dette kan være liv laga, og spør forsiktig om det har vært godt besøk her siden åpningen. Podi ser ikke bekymret ut, snarere tvert i mot: - Å ja! Det kommer en del familier fra nærmiljøet, mest av nysgjerrighet tror jeg. Og så kommer det en del folk på forretningslunsjer fra nærmeste by. Dessuten ligger vi jo ikke så langt fra hovedveien mellom Colombo og Kandy, så mange tar matpausen her når de er på reise. Jeg blir beroliget for en stund. På tide å smake på maten. Røde keramikk-krukker står på rekke og rad på et langbord. For 8 kroner kan man forsyne seg så mye man vil!. Her er det masse fristende å velge i, selv for en vegetarianer! Vi spiser og prater videre. Det kommer et par kunder til. Men når kommer det store kunde-rushet? Kan dette virkelig gå? Jeg tar meg selv i å være så stusselig skeptisk-realistisk. Kanskje er det nettopp Podis urokkelige positive holdning som gjør det hele mulig. Mannen har jo flyttet fjell før. Tone Smith er styremedlem i Utviklingsfondet

6 Nicaragua Bøndene tar såkornet tilbake Gjennom Utviklingsfondets prosjekt for deltakende planteforedling i Mellom-Amerika (PPB-MA), lærer bønder i blant annet Nicaragua hvordan de skal ta tilbake kontrollen over det livsviktige såkornet. Tekst og foto: Siri Damman Da vi kom til dyrkingsområdet for mais og bønner, grov bonden Luis Santos dypt i en pose han hadde båret på siden vi traff ham. Nesten andektig holdt ham fram en neve, formet som en skål. Det skarpe sollyset reflekterte og forsterket den dype rødfargen i de perfekt formede bønnene. Luis så vår beundring, og kunne ikke skjule stoltheten han følte over å ha dyrket fram sin egen variant. I fortrolighet forteller en av de andre bøndene at Luis ikke kan skrive eller regne, men at han likevel er spesielt dyktig til å gjennomføre de kompliserte krysningene. Han og naboene i Pueblo Nuevo har dyrket fram bønne- og maisvarianter som tilfredsstiller kommersielle krav både når det gjelder smak, farge, utseende, sykdomsresistens og avlingsmengde. Nå står det bare igjen å få dem registrert med egne produktnavn. Da kan de selge dem som sine egne såkorn. Prisene på såkorn svinger gjennom året og er høyest før såingen. Likevel er det først i det siste at bøndene har begynt å legge til side en del av avlingen til såkorn. Prisene på kommersielle frøpakker med faste mengder frø, kunstgjødsel og sprøytemidler er dessuten høy, og alle utgiftene kan lett spise opp inntektene. I tillegg har mange av Nicaraguas bønder fått alvorlige helseskader av sprøytemidlene. Kjemikaliene doseres ofte feil, og få har verneutstyr. De nye variantene er i mindre grad avhengige av sprøytemidler. Modell for andre Blant gruppens 50 medlemmer er det en kjernegruppe som har drevet arbeidet Luis viser stolt fram bønnene han selv har foredlet fram. fremover. Deres suksess fungerer som en modell for andre, som stikker innom, ser, lærer og tar med seg frø hjem for å teste dem ut i egen jord. Planen er å stifte et kooperativ, og at kooperativet kan selge de lokalt tilpassede variantene på det lokale markedet. Deretter håper de å kunne ekspandere til andre områder. Markedsprisen for såbønner er kroner kiloen. Når frøtypene er registrert, vil de kunne konkurrere med det statlige frøforedlingsforetaket (INTA). Bøndene har regnet ut at de kan selge sine bønner som såfrø for kroner kiloen og likevel tjene på det. Men fremdeles gjenstår det mye før programmet er bærekraftig og lokalt drevet. Det trengs gode rutiner for registrering, lagring og formidling av frø. Kanskje burde nye varianter også patenteres. Mye planlegging gjenstår, men deltakerne i gruppen har fått blod på tann. PPB-MA-prosjektet er et godt eksempel på at planteforskere og bønder kan få til noe sammen som ingen kunne klare alene. Bøndenes matsikkerhet, inntekt, helse og arbeidsmiljø kan nå forbedres. Kanskje aller viktigst er det at de nå gjør seg til herrer over egen fremtid ved å ta kontrollen over egne frø. Planteforbedring er blitt en del av livet deres, og nå er de i stand til å tilpasse seg de utfordringene som klimaet og miljøet gir. Når man først har lært dette, kan man ikke kvitte seg med kunnskapen. Det sitter i blodet, og man ser på plantene med nye øyne, sier bøndene. Siri Damman sitter i styret for Utviklingsfondet Vitenskaplig pris til bønder i Mellom-Amerika PPB-MA som eksempel Under det siste årsmøtet i den sentralamerikanske foreningen for landbruksforskning i Honduras (PCCMCA), ble deltakere i Utviklingsfondets Program for deltakende planteforedling i Mellom- Amerika (PPB-MA) tildelt en vitenskapelig pris. Honduranerne Luis Antonio Meza, Omar Gallardo, Juan Jiménez og Juan Carlos Rosas fikk prisen for publikasjonen kalt: Utvikling av deltagende metoder for in-situ planteforedling av bønner. Prisen viser at det honduranske prosjektet når målene om gjennomføring av planteforedling. Samtidig bidrar det til styrking av bøndene, som er den viktigste målgruppen i (PPB-MA). På PCCMCA deltar cirka 300 teknikere og vitenskapsmenn som jobber med landbruksforskning i Mellom-Amerika. I Regjeringens Utviklingsmelding, som nylig ble lagt fram for Stortinget (St.meld. nr.35), blir Utviklingsfondets PPB-MAprosjekt trukket fram. Bøndenes aktive deltakelse blir nevnt som spesielt viktig. «Ved å utnytte sin kunnskap om lokale arter på denne måten, bidrar bøndene både til å øke avkastningen og til å bevare det lokale biomangfoldet» heter det i meldingen. 6

7 På kurs hos Manavodaya Bistandsbyråkrat møter grasrota Tekst og foto: Alice Ennals Hver morgen, på tom mage og før varmen gjorde oss sløve, satt vi på gulvet og drev yoga-øvelser. Dette er en utfordring for stive kontorrotter som ikke har sittet på hardt gulv med beina i kors siden gymmen på barneskolen. Yoga er imidlertid mer enn en teknisk øvelse i å bøye beina. Jeg lærte at det handler om disiplin og kontroll. I tillegg har yoga en filosofisk dimensjon som bidrar til et rolig sinn. Alt dette var en del av Utviklingsfondets mangeårige partner Manavodayas kurs i grasrotbasert utvikling, som jeg deltok på i mars i år. Empowerment Hva lærte jeg så? Først og fremst om Manavodayas metode, som lesere av U-nytt kunne lese om i forrige nummer. Manavodaya organiserer lokale selvhjelpsgrupper, som håndterer penger, tar felles avgjørelser, utfører kontroll, innkrever tilbakebetaling og etter hvert går sammen med andre grupper i større sammenslutninger. Slik tar fattige mennesker samlet opp kampen mot høykaster og griske pengeutlånere. Dette handler om bevisstgjøring og empowerment i praksis. Det må være folks egne sparepenger, insisterer Manavodayas leder, Varun Vidyarthi, bestemt. Det de har klart å spare ved å forsake noe annet, gir eierskap. Gaver og stipend fører til det motsatte: Mindre eierfølelse og mindre lokal kontroll. Dessuten åpner det for korrupsjon. Dette skjer ikke over natten. Og ikke alt er perfekt. I tiden fra de fattige får organisert seg til de nyter fruktene av oksen, medgiften, sykehuspenger, gjødsel eller sykkelrickshaw en som de har lånt penger til, er gjerne NORADs rapporteringssyklus blitt overskredet. Gjennom sosial kartlegging tydeliggjør man formelle og uformelle strukturer i et lokalsamfunn. Hvordan lære fra grasrota? Vi ble spurt hvorfor jobber vi for de fattige og svake? Flere kursdeltagere har møtt seg selv i døra hos Manavodaya på dette spørsmålet. I Norge så vel som India, er det flere som bruker (felt)jobben som springbrett til det viktigste sin egen karriere. Sunil, en statsansatt på et distriktskontor i Agra, fortalte meg at han har forandret innstilling til arbeidet sitt etter kurset hos Manavodaya. Før var han en karrierefokusert byråkrat som kviet seg for å bevege seg utenfor kontoret; det var jo uansett lite å lære av bøndene. Nå tilbringer han langt mer tid i felt, og taler de fattiges sak overfor sine overordnede. Å trekke lærdommer som dette, krever faktisk en god del hjernegymnastikk for en enkel bistandsarbeider fra Norge. Vi som er eksperter, med vår tunge, akademiske kunnskap, trenger et paradigmeskifte i tankemønsteret vårt. Kanskje må vi kaste over bord noe av vår viten for å være åpen for nye impulser fra grasrota. Kanskje aller viktigst for en bistandsbyråkrat er nok å ta inn over seg hvor mye lettere vi syns det er å jobbe med folk som tenker likt som oss selv. Det er mye som skiller bistandsarbeidere fra fattige mennesker i utviklingsland. Fattigdom kan være en tilstand i sinnet som leder til depresjon, lav selvtillit og vil ofte være en vond sirkel å komme ut av. Hvis vi som relativt rike, hvite fra Nord skal forholde oss til en fattig person som en likeverdig, må vi skape et klima hvor motparten kan få tro på seg selv og økt selvfølelse. Alice Ennals er fredskorpskoordinator i Utviklingsfondet Lær fra Manavodaya: Internasjonalt kurs og video «People Based Development: Realities, Issues, Alternatives» Med støtte fra Utviklingsfondet, har Manavodaya etablert et eget internasjonalt kurs om grasrotutvikling, selvhjelp og empowerment. Kurset er rettet mot bistandsarbeidere, studenter i utviklingsstudier, byråkrater i fattige land, og andre som arbeider eller skal arbeide med utvikling og deltakende metode. Kurset består av både teori og praksis, diskusjoner og besøk i landsbyer. Les mer på Video: «Concept and methods of social mobilisation» Denne videoen er produsert av Utviklingsfondet og Manavodaya. Den finnes både på CD og DVD. Videoen kan bestilles fra Utviklingsfondet. Varun Vidyarthi gir kursdeltakerne daglig yogatrening 7

8 B-BLAD Returadresse: Utviklingsfondet Nedregate Oslo Støtt årets sommerkampanje! Like sikkert som at sommeren nærmer seg med stormskritt, er også Utviklingsfondets årlige sommerkampanje rundt hjørnet. Du og de andre giverne er våre viktigste samarbeidspartnere i Norge. Den økonomiske støtten vi får fra private givere er er en forutsetning for at vi kan drive alle de gode prosjektene. Derfor håper vi at alle deler litt av feriepengene med oss eller gir en sommergave igjen. Hvis du gir et beløp, og alle de andre giverne gjør det samme, er vi godt i gang med å sikre aktivitetene. Hver eneste krone er viktig. Følg med i postkassen i midten av juni. I U-Nytt etter ferien forteller vi om resultatet. Hjelper du oss med å sette ny sommerkampanjerekord? Ris fra Max Havelaar Foto: Knut Nyfløt/Utviklingsfondet Max Havelaar lanserte tidligere i vår, i samarbeid med NorgesGruppen, Farmer s Rice, den første rettferdig handel-risen i Norge. Dette passer spesielt godt i 2004, som er FNs internasjonale ris-år. FN utfordrer verdenssamfunnet til å arbeide sammen for å øke risproduksjonen på en måte som vil komme spesielt fattige bønder til gode. Det nye Max Havelaar-merkede produktet i Norge er middagsris fra kooperativet Tha Rua i Thailand. Risen er å finne i flere av NorgesGruppens butikker, som Meny, Ultra og Centra. Max Havelaar er den eneste internasjonale og uavhengige merkeordningen som garanterer en god handel mellom Sør og Nord. Utviklingsfondet er en av stifterne. Rismarker i Laos. Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Sulten på handel? Konferanse 7. og 8. juni, Henie Onstad kunstsenter på Høvikodden Utviklingsfondet og en rekke andre organisasjoner arrangerer konferanse. Vi stiller spørsmålet: Vil liberalisering verdenshandelen med mat redusere sulten og øke velferden i fattige land? Blant innlederne vil være Utviklings minister Hilde Frafjord Johnson og den indiske forfatteren Devinder Sharma. Konferansen er åpen for alle interesserte. Ta kontakt med Utviklingsfondet for påmelding, eller se for mer informasjon og påmelding. Utviklingsfondet er en frittstående bistandsorganisasjon. Gjennom bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter støttes miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-nytt trykkes på G-print 115g papir, som er trefritt, mattbestrøket og ikke klorbleket. Papiret er ser tifisert ISO14001, EMAS. Ansvarlig redaktør: Aksel Nærstad. Redigering: Christoffer R. Klyve E-post: internett:http://www.utviklingsfondet.no/

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

U-NYTT. Arbeid mot forørkning. Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag

U-NYTT. Arbeid mot forørkning. Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag U-NYTT 2 2002 Arbeid mot forørkning Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag Gjennomslag? Utenriksdepartementet og Landbruksdepartementet har

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle.

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Jordbruket har økt matproduksjonen mye raskere enn etterspørselen de siste 50 årene, men nå står nye utfordringer i kø: landområder å dyrke på minker,

Detaljer

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen Aksel Nærstad Klimaproblemene kan ikke isoleres Klimaproblemene er alvorlige veldig alvorlige MEN, de

Detaljer

Hva er det med Etiopia? Selvhjelpsgrupper i India FNs internasjonale risår

Hva er det med Etiopia? Selvhjelpsgrupper i India FNs internasjonale risår Hva er det med Etiopia? Selvhjelpsgrupper i India FNs internasjonale risår U-NYTT 1 2004 Hva bruker man penger til «Penger er ikke viktig i seg selv, men kun et middel til å oppnå større mål», sies det,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kunnskap og holdning til miljøet

Kunnskap og holdning til miljøet Kunnskap og holdning til miljøet Hvorfor er det viktig å ta vare på miljøet? Klimagassutslipp og andre menneskelige aktiviteter er en kilde til klimaendringer med påfølgende ekstremvær. Dette er et stort

Detaljer

Et tiltak i denne sammenheng mener vi kan være å overlate til FN å koordinere det Globale flyktningeproblemet på følgende måte:

Et tiltak i denne sammenheng mener vi kan være å overlate til FN å koordinere det Globale flyktningeproblemet på følgende måte: FN må koordinere flyktningeproblemet Vi krever oppsigelse av EØS og Schengen avtalene, som er selve fribilletten for all innvandring av alle kategorier til Norge. Et tiltak i denne sammenheng mener vi

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag?

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Det kommer en dag i morgen også Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Hva innebærer bærekraft? Den enkleste måten å forstå begrepet bærekraft

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Globalisert arealbruk med jordran som resultat eller utviklingsmulighet for fattige land? - Eiendomsretter, fattigdom og miljø

Globalisert arealbruk med jordran som resultat eller utviklingsmulighet for fattige land? - Eiendomsretter, fattigdom og miljø Globalisert arealbruk med jordran som resultat eller utviklingsmulighet for fattige land? - Eiendomsretter, fattigdom og miljø Stein Holden Handelshøgskolen på UMB Hjemmeside: www.steinholden.com Kampen

Detaljer

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Fra Stockholm til Svalbard Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Åpningsseminar Norsk Genressurssenter Hamar 28.11.2006 Per Harald Grue Opptakten 1960-70årene Økende bekymring for

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Biologisk mangfold sikrer framtiden

Biologisk mangfold sikrer framtiden Biologisk mangfold sikrer framtiden Biologisk mangfold Biologisk mangfold Mange forbinder biologisk mangfold med sjeldne arter i regnskogen, eller dyr som er i ferd med å bli utryddet. Biologisk mangfold,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Frokostseminar 6. oktober 2014 Emil Mohr, seniorrådgiver i Debio Noen myter Rundt halvparten av fôret til norske husdyr er importert

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

KLIMASPILLET. TID Du trenger en time til spillet og diskusjonen. Har du en særlig interessert gruppe bør du bruke mer tid.

KLIMASPILLET. TID Du trenger en time til spillet og diskusjonen. Har du en særlig interessert gruppe bør du bruke mer tid. KLIMASPILLET Mål: Lære sammenheng mellom klima og handel, og hvem som blir rammet av klimaendringer. Utstyr: Se liste lenger nede Tid: 45-90 min Antall deltakere: 20 60 deltakere Innledning Kloden vår

Detaljer

Utviklingsfondets strategi 2012-2016

Utviklingsfondets strategi 2012-2016 Utviklingsfondets strategi 2012-2016 2 1 Innledning Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon. Vår visjon er en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom. Solidaritet

Detaljer

Miljø, forbruk og klima

Miljø, forbruk og klima Miljø, forbruk og klima Fakta og handlingsalternativ Grønt Flagg seminar 12. mars 2013 Signy R. Overbye Miljøstatus Norge Hovedutfordringer Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Verdien av verdens våtmarker Våtmarker bidrar med sentrale økosystemtjenester Vannsikkerhet,

Detaljer

Operasjon Dagsverk-prosjektene i gang Det sivile samfunnet * God jul Sorghumbønder hater fugler

Operasjon Dagsverk-prosjektene i gang Det sivile samfunnet * God jul Sorghumbønder hater fugler U-NYTT 4 2004 Operasjon Dagsverk-prosjektene i gang Det sivile samfunnet * God jul Sorghumbønder hater fugler Fred og miljø Utviklingsfondet gratulerer Wangari Mathai fra Kenya med Nobels fredspris 2004.

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Lag et sammensatt ord.

Lag et sammensatt ord. Asia Tekst 2 1 2 Lag et sammensatt ord. verdens land kjede delen parten fabrikker vei tøy 3 ? verdensdelen 4 Lag et sammensatt ord. hjem land kjede delen parten fabrikker vei tøy 5 ? hjemland 6 Lag et

Detaljer

Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket

Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket Helge Onsrud Direktør Senter for eiendomsrettigheter og utvikling Statens kartverk SPATIAL DATA FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Sikker rett til land Rammevilkår for familielandbruket KARTVERKET Forvaltningsorgan

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige.

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 23. mai 2016, kl. 13.30 Fiskeriminister Per Sandberg Tildelt tid: 20-25 min. Språk: Norsk Tema for årsmøtet er "Fisk och skalldjur smak o hälsa för framtiden"

Detaljer

25 års-jubileet: Hvor er Utviklingsfondet i 2003? Operasjon Dagsverk-prosjektene på Sri Lanka Nytt land: Malawi * WTO: Bruddet i Cancun

25 års-jubileet: Hvor er Utviklingsfondet i 2003? Operasjon Dagsverk-prosjektene på Sri Lanka Nytt land: Malawi * WTO: Bruddet i Cancun U-NYTT 3 2003 25 års-jubileet: Hvor er Utviklingsfondet i 2003? Operasjon Dagsverk-prosjektene på Sri Lanka Nytt land: Malawi * WTO: Bruddet i Cancun Et viktig år 2003 er et betydningsfullt år for Utviklingsfondet,

Detaljer

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO

ET MENTALT TRENINGSSTUDIO ET MENTALT TRENINGSSTUDIO Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv Selvhjelp Norge Erna H. Majormoen Gjøvik, 20.oktober 2015 Betraktninger

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Partiet du savnet ved forrige valg

Partiet du savnet ved forrige valg Partiet du savnet ved forrige valg Mange har følt seg litt hjemløse. Vi har lukket ett øye, og stemt med halve hjertet. Men i år blir det annerledes: I år kan du stemme med både hjerte og hode, i trygg

Detaljer

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER.

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. SOS -BARNEBYER HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. FILOSOFI: DET BLIR IKKE FRED I VERDEN BARE VED AT NOEN POLITIKERE SETTER SINE SIGNATURER PÅ ET STYKKE PAPIR SOM DE KALLER

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

En ny start for småbønder i Sør-Sudan Rapport 3 til Kavlifondet 2014 Oppstart 15.02.2013

En ny start for småbønder i Sør-Sudan Rapport 3 til Kavlifondet 2014 Oppstart 15.02.2013 En ny start for småbønder i Sør-Sudan Rapport 3 til Kavlifondet 2014 Oppstart 15.02.2013 Samarbeidsprosjektet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp har som mål å sikre at lokale småbønder i Sør-Sudan

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

På demokratiets vente

På demokratiets vente BURMA På demokratiets vente 140.000 burmesiske flyktninger sitter i thailandske flyktningleire og venter på fred i hjemlandet. Av Marte Graff Jenssen (tekst) og Rune Eraker (foto), Mae Sot, Thailand [motstandskamp]

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Formål med / innhold i Plantetraktaten:

Formål med / innhold i Plantetraktaten: Gjennomføring av Plantetraktatens bestemmelser om bevaring og bærekraftig bruk av sortsmangfoldet i lys av bønders rettigheter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur utvikling.

Detaljer

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Lonely Planet har for året 2013 kåret Sri Lanka til det beste landet å reise i - bli med oss og opplev hvorfor! Velkommen til en ferie som garantert

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Norge og Internet Governance Noen tanker om Internet Governance og fremtiden sett fra et norsk myndighetsaspekt

Norge og Internet Governance Noen tanker om Internet Governance og fremtiden sett fra et norsk myndighetsaspekt Norge og Internet Governance Noen tanker om Internet Governance og fremtiden sett fra et norsk myndighetsaspekt Norids Registrarseminar, 8. november 2006 Annebeth B. Lange Seksjonssjef Post- og teletilsynet

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Utfordringer i evaluering av fredsmegling: Norges rolle i Sri Lanka

Utfordringer i evaluering av fredsmegling: Norges rolle i Sri Lanka Utfordringer i evaluering av fredsmegling: Norges rolle i Sri Lanka Gunnar M. Sørbø, Chr. Michelsens Institutt Foredrag på evalueringskonferanse, Bergen 19. september 2014 Utfordringer i evaluering av

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det?

Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det? Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det? Innledning Norge gir mye relativt mye bistand per hode, men lite som andel av verdens totale bistand. Og bistandens

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Patenter på planter og dyr

Patenter på planter og dyr Patenter på planter og dyr FNI, 17 august 2010 Bell Batta Torheim Rådgiver, Utviklingsfondet 1. Utviklingsfondets tilnærming 2. Patentpraksis i EPO 3. Initiativ i EU 4. Norsk innsats Utviklingsfondets

Detaljer