Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/ ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2013 37. ÅRGANG"

Transkript

1 Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/ ÅRGANG

2 Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Lone Koldby Halvor Ingebrethsen Mette Bagge Stein Hugo Kjelby Redaksjonens adresse: «Mortepumpen» Olav Kyrresgt. 23 Servicetorget Postboks Stavanger Harald Sæther Paulsen Tlf / Bladet kommer ut 4 ganger pr. år og sendes fritt til alle over 67 år i Stavanger kommune Neste nummer kommer ut 5. desember 2013 Stoff må være i redaksjonen 4. november 2013 Forsidebilde: Høsten er fin med sine mange farver. Opplag: eksemplarer Layout: Grafica Hundsnes Trykk: Gunnarshaug AS Internett: På redaktørkrakken: «På an igjen» Etter en fin sommer kom høsten samtidig med at september gjorde sin entré. Kanskje er du også en av mange som føler på at tiden går så alt for fort? Ta for eksempel de fire årene som er gått siden forrige valg. Det er i grunnen ikke så lenge siden vi sist gav vår stemme! Hvert valg er like spennende, i alle fall før valget. Etter valget håper vi at vinnerne skal oppfylle alle sine løfter. Dessverre, hver gang opplever vi at heller ikke denne regjeringen holdt sine løfter. Det ble ikke slik vi ble lovet. Vi føler ofte at vi blir ført bak lyset. Likevel er «det på an igjen». Vi har gått til urnene med fornyet optimisme og håper at vinnerne av valget i denne perioden skal oppfylle det de har lovet. Svært mange har denne gang stemt borgelig. Det må jo være et tegn på at vi har tro på dem! Håper de får sjansen til å vise hva de kan. Optimisme råder i alle fall i Stavanger kommune der en prøveordning med hverdagsrehabilitering i Madla bydel nylig er avsluttet med positive tilbakemeldinger. Nå vurderes det å innføre ordningen i hele kommunen. Hverdagsrehabilitering går ut på at brukeren får rehabilitering i sitt eget hjem. Helsepersonell kommer hjem og gir veiledning tilpasset den enkeltes behov. «De har fått meg på beina igjen» er en gjennomgående respons fra brukere. Les utdrag av evalueringsrapporten på side 26. Å være besteforeldre kan arte seg på mange ulike måter og vi kan nok til tider undre oss på hvordan barnebarna vurderer oss som besteforeldre. Liv Bodil Kallelid gjorde noe med undringen. Under temaet: «Hva er en god bestemor» spurte hun både sine egne barnebarn og elever på Madlavoll skole. Kos deg med svarene på 15. Ha en god og innholdsrik høst!

3 PROFILEN(e) Jeg kommer snart igjen Et møte med platearbeideren og sangeren Hans Petter Hansen Tekst: Halvor Ingebrethsen. Foto: Privat Det må være noe spesielt med dem; Gunnar Berge og Hans Petter Hansen. Begge hadde sin yrkesutdannelse som platearbeidere på Rosenberg Mekaniske Verksted. Begge vokste opp som «riks-kjendiser» på hvert sitt felt: Berge, blant meget annet, som finansminister. Hans Petter Hansen som sanger og entertainer. Hvem husker ikke Hans Petter Hansen som for mange år siden slo gjennom med sangen vi har valgt som tittel på denne samtalen? Om han ikke er i fokus i den grad som han var ved starten av sin karriere, som startet i 1967, er han fortsatt den samme artisten med gode his torier som passer til repertoaret. I motsetning til mange andre «stjerner» som slukner etter noen år, er Hans Petter (vi bruker fornavnet som da alle vet hvem er) fortsatt, kort og godt en strå lende sanger med en stemme som fremdeles bærer i hvilket som helst konserthus. Men som også bruker stemmen i mindre lokaler og ved ulike anledninger. Han møter oss med stadig nye «hits» uten å forlate den sjangeren han en gang ble kjent for; viser og lokale favoritter som han holder i hevd, vel forankret i byens tradisjoner. Vi møtte ham sist under feiringen av en fødsels dag på skoleskipet «Gann» i slutten av april i år. Der fikk han igjen bevist at stemmen fortsatt har en uvanlig klang og styrke og ville uten tvil ikke hatt problemer med å nå den berømte «høye C» som den svenske «kremtenoren» Jussi Bjørling er blitt så kjent for, når han syn ger «O Helga Natt», spesielt omkring juletider. Mortepumpens «utsendte» fikk under samværet et nærmere bekjentskap med ham hvor vi fikk et lite gløtt inn i den karrieren som startet for 46 år siden. Hans Petter og Grethe er sammen om det meste. Påsken på Mydland Han forteller innledningsvis at det hele startet påsken, og altså 1967 som før nevnt, da han var på Mydland og hadde påskeferie der. Etter hvert fikk han kontakt med medlemmer fra gruppen «Hillbillys» og fikk et nært samarbeid der med Leif Frøiland og Hank Malvin. Jeg tok aldri noen utdannelse i sang utover det jeg følte inne i meg at jeg hadde anlegg for, fortel ler han. Jeg har ingen formell utdannelse i sang, men fikk jo tips og lærte mye om formidling av sang og musikk av disse, fortsetter han. 3

4 Hans Petter sammen med gode sangvenner. Hans første opptreden var da også sammen med disse to, høsten 1967 hvor han ble presentert som «Pete Hansen for første gang på en norsk scene». Og denne scenen var altså på Vigrestad, får vi vite. Interesse for viser og sanger og inspirasjon fra andre artister, er svaret han gir oss når vi spør om hvordan det hele begynte. Jeg ble imponert og inspirert av sangere som representerte ulike sangarter, så som den svenske verdenstenoren Jussi Bjørling, og vår egen lokale Magnus Samuelsen. Han var jo spesialist på sjømannsviser. Også Norges ukronede revykonge, Arve Opsal hadde jeg sans og respekt for. Men han hadde også flere forbilder innenfor den klassiske musikk form. Der nevner han, foruten Jussi Bjørling, også Mario Lanza som medvirket i så mange flotte musikkfilmer. Operasangeren Pavarotti har også ved siden av alle disse, vært en stor inspirator for meg, sier Hans Petter Hansen, 4 men legger til at sammenligningen med disse må settes i anførselstegn (««). Ingen «læremester» Hans Petter Hansen har ikke hatt noen såkalt «læremester» å vise tilbake til idet han igjen henviser til de navn som allerede er nevnt og som har hatt stor betydning for utviklingen av hans karriere. Men så har han jo selv en utrolig stemme som er like kontrollert så vel i de lave som i de høye tonehøyder. På spørsmål om dette, medgir han at repertoaret krever en stor stemme. Vil synge så lenge han har et publikum Når vi spør ham hvordan fremtiden fortoner seg, sier han at han ønsker å synge så lenge stemmen holder. Og synge for dem som liker å høre på ham. Han er dermed åpen for å være oppmerksom på at det er viktig med selvkritikk dersom den kunstneriske kvalitet begynner å svikte. Imidlertid har vel ingen ennå merket at den kvaliteten på noen måte er i fare.

5 Kona betyr meget Det er klart at min aktivitet også krever at familien, og ikke minst kona støtter meg. Det er ofte slik at det er den «utøvende» som får oppmerksomheten. Derfor er vi sammen om det meste når det gjelder aktivitet. Vi får derfor også anledning til å reise og oppleve andre sider ved livet. Da drar vi begge to og har fine turer i inn- og utland, bl.a. til Tyrkia og Thailand. Vi har det kjekt og godt sammen, og dette gir oss en fin avveksling i livet, sier den tidligere platearbeideren og den aktive sangeren med et skjelmt blikk til sin kjære Grethe. Epilog Så håper vi at sangeren fortsatt holder mottoet i hevd og fortsatt lever opp til sin egen «hit»: Jeg kommer snart igjen. Fra en opptreden i Thailand. 5

6 Innhentet av minner For et par måneder siden holdt jeg et selskap på Lille India i Egersund. Vi hadde et variert program for ettermiddagen, diktlesing, sang, for tellinger. Jeg hadde, for eksempel, tatt med den første boka mi, Ansikt mot Asia, som jeg hadde begynt å skrive i India i 1980, i ørkenbyen Jaisal mer i delstaten Rajasthan, og leste noen utdrag for gjestene. Siden kunne jeg ikke la være å tenke på det flere ukerlange oppholdet i byen og mennes kene jeg hadde møtt. Det var lenge siden jeg sist hadde reflektert over denne delen av mitt reiseliv, som altså lå over 30 år tibake i tid. Jeg hadde leid et lite rom på et billig hotell. Der hadde jeg det jeg trengte ei seng, en stol, et bord, et vindu som vendte mot gatelivet utenfor, og for ikke å forglemme min bærbare røde skrivemaskin. Byen hadde sitt kastesystem. De som ikke hadde noen kaste, harijans, bodde i utkanten av byen. Tidlig om morgenen kom de inn til byen for å feie gatene. Jeg husker da en av disse kvinnene banket på hos min nabo, som var muslim, for å be om vann, ikke fikk drikke av et glass, men måtte nøye seg med å få vannet helt over i hendene. Dagene gikk med å skrive og å lese reisenota ter. Det var mye jeg hadde notert etter måneder underveis. I Jaisalmer hadde jeg funnet roen til å bli. Det var avgjørende for skriveprosessen. Så ble det til små turer på byen. En slik dag møtte jeg en I5-åring, en harijan, på et marked. Han kunne litt engelsk. Jeg kjøpte noen grønnsaker og ble med han hjem. Jeg ble tatt vel imot av mora, Dakhu, som fortalte at det var første gang de hadde besøk av noen fra en høy kaste. Jeg måtte da fortelle at i min del av verden hadde vi ikke kaster. Men det hadde hun nok vanskelig for å forstå. Alle i hen nes familie var gatefeiere, mannen i New Dehli, ei datter, en sønn i det militære, ei annen datter var gift med en gatefeier. Men 15-åringen ville bli lege. Han sier han vet det vil bli vanskelig for de 6 Av Reidun Nydal har lite penger. Men mor Dakhu forteller at hun ber hver dag for sønnen at han må få muligheter til å studere. Hotelleieren, opprinnelig fra Pakistan, hadde en sønn som het Raman. Han var skolelærer og var ofte innom hotellet. Han tilhørte en høy klan, men han brydde seg ikke om fordommer, og kunne gjerne ta et tak i gatene med å feie skitt gjen nom de åpne kloakkene, mens naboer kom med spydigheter. Raman bodde i en utsatt del av byen hvor kraf tige vinder i april, før monsunen, blåser inn store mengder ørkensand som kan begrave hele hus. I årevis hadde Raman slåss mot de lokale poli tikerne, for å få bygd en bymur, eller plantet en verneskog, men uten hell. Byens ordfører sa at det ikke nyttet å bekjempe ørkensanden. Om hus ble ødelagt, var det gudenes vilje, mente han. Før et kommunevalg fikk Raman naboene til å aksjo nere. Vi avholder oss fra å stemme, sa han. Men da kom politikerne settende. Ganske snart kjørte alt som fantes av kommunale lastebiler opp. Nå skulle sanden bort. Men bare for noen dager. Etter valget var lastebilene og arbeidsfolkene borte. Sandstormene fortsatte. 12 år tidligere hadde delstatsregjeringen fattet et vedtak om å plante verneskog i området. Men skogen ble bare plantet på papiret. Raman var en svært sosial og reflektert person som åpnet seg for meg om livet i den lille byen. Ekteskapet hans var blitt arrangert og 13 år gamle ble de to sveiset sammen. Det var vanskelig, fortalte han. Vi var knapt mer enn to barn. Hva visste vel vi om ekte skapelig samliv... Takket være selskapet på Lille India ble jeg inn hentet av disse minnene på en ny og levende måte.

7 Ferietiden er over hva gjør nå det? Anne-Grethe Thesen Godal kan variere fra i underkant av 60 til nærmere 90 år. Bortsett fra i juli og august arrangeres det månedlige rusleturer og søndagsturer samt overnattingsturer om sommeren. I tillegg er det 10 månedlige medlemsmøter med flotte fordragsholdere, kaffe og kringle. Jevnt og trutt prøver turistforeningen å finne ut om tilbudene passer den enkelte og jobber både for å vedlike holde og øke tilbudene. At dårlig vær aldri er en hindring for å komme seg ut, er det også verdt å merke seg. Artikkelforfatteren har nådd et mål og ser fremover mot neste. Ferietiden er over. Selv om vi som pensjonister har ferie hele året, kommer høstfølelsen. Da jeg pensjonerte meg i fjor, tenkte jeg på hva jeg i all verden skulle finne på etter ferien slik at høsten ikke skulle bli så lang. Lite visste jeg da om hvilken gave det er å ha blitt kjent med Stavanger Turistforenings 60+ arbeid. Jeg deler gjerne mine erfaringer i turistfore ningen med Mortepumpens lesere, i håp om at mange flere over 60 år vil være med. Turistforeningen skriver i sin 60+ brosjyre at de vil tilrettelegge et godt og variert program. Det de ikke skriver, er at programmet er så variert og inkluderende at turdeltakernes alder I tillegg til å være med på tur gis det mange muligheter for dugnadsarbeid. Det kan være vedlikehold av de 52 hverdagsturene i Stavan ger, arbeid på hyttene nær Stavanger (Gramstad og Bersagel) og turlederoppgaver. Slik jeg har opplevd turistforeningen, tas alle nye ideer i mot med takk. Hovedsaken er at alle uavhengig av alder, kjønn, norsk eller ikke kan få være med å dele naturopplevelser, godt venn skap og ikke minst holde seg i form. Det beste av alt er at det ikke bare blir med snakket. Gode forslag blir fulgt opp og alle kan utfolde seg om de bare vil. Det er godt å komme med i et miljø hvor det er høyt under taket og rom for å møte mennesker som gjør livet verdt å leve enten det er vår, sommer, høst eller vinter. Bli med da vel! Du trenger slett ikke være i så god form som du tror. 7

8 Blomstringstur til Hardanger Et fornøyd reisefølge foran bussen et sted i Hardanger. Skipper Worse Ledaal pensjonistforening og Fagforbundets pensjonistklubbs vårtur til Hardanger. Tre dager med Annetur, Hauge i Dalane. Vi startet fra Stavanger i regnvær mandag morgen 13 mai. Bussen var fulltegnet. Leder av Skipper Worse pensjonistforening Hilmar Egeli ønsket alle velkommen til en interessant og spennende tur. Det var en fin gjeng i god stemning med store forventninger til turen. Vår første stopp var lunsj på Åkrafjordtunet. Vi hadde også en liten stopp ved Låtefossen, for å beundre den flotte vannføringen nedover fjellsidene. Vi skulle ha to overnattinger på hotell Ullens vang, og alle så fram til å ta inn på dette flotte 8 hotellet som i dag drives av femte generasjon. Det var et fint hotell med masse historie og god atmosfære. Direktøren tar ofte imot gjestene selv. Underveis fortalte reiseleder utfyllende om pro grammet for turen, og da vi passerte Odda og Tyssedal fikk vi høre om stedenes industrihisto rie. Vi ankom Ullansvang hotell presis kl Vi hadde stort program for turen, så allerede første ettermiddag gikk turen til Ullensvang kirke. En flink guide kunne fortelle mye om kirken, som er fra ca år 1260, bygget i engelsk gotisk stil. Kleberstein var mye brukt i kirker

9 på den tiden. Prekestolen fra ca 1600 tallet var av kleberstein fra Bømlo, som på den tid var regnet som den beste. Engelske arbeidere ble hentet til dette kirkebygget. Guiden for talte også om kirkehistorien og fruktdyrkingen i Lofthus gjennom de gamle tider, og nytten prester og fruktdyrkere hadde av hverandre. Ullensvang kirke ble restaurert i 1957 og orgel fikk de samme år. Glassmaleriet var fra år 1800, en gave fra engelske fiskere som takk for isen som de hentet til fiskingen sin her. I Kinsarvik står en lik kirke. Vi besøkte også Bioforsk Ullensvang hvor vi fikk smake sider/eplesaft. Bioforsk ligger like ved fjorden med flott utsikt til Folgefonna, den tredje største isbreen i Norge. Vi stoppet også i sentrum av Lofthus, hvor vi ble fortalt at her startet frukdyrkingen på 1200 tallet. Tilbake til hotellet var det klart for middag, den store «Hardangerbuffeen». Et meget vek smakende måltid. Etter middagen samlet hele reisefølget seg i en egen salong for sosialt sam vær bl.a. for å bli bedre kjent med hverandre. Dette ga fellesskapet en meget god stemning for resten av turen. Etter samlingen var det underholdning og levende musikk i dansebaren, og andre salonger om noen ønsket å ha det litt roligere. Andre dagen møttes vi til deilig frokost, før fabrikkbesøk til Hardangerbestikk AS i Kin sarvik: Her fikk vi en interessant omvisning i produksjonen og avsluttet med besøk i fabrikk utsalget. Neste post på programmet var turens høyde punkt, besøket til Kjeåsen, en fjellgård i Eid fjord kommune. Vi møtte en lokal guide i Eidfjord. Gården ligger på en avsats i fjellet ca 530 m over havet, inderst i Simadalsfjorden. Det ligger to gårder. Den ene gården hadde fastboende fram til Den andre gården er fremdeles delvis i drift. En søsterdatter til for rige eier, Bjørg Wiik, kom i Hun bor i Oslo om vinteren og kommer til Kjeåsen og bor der om sommeren. Hun holder litt av utearealene vedlike med blomster og lignende. Det kommer på den tiden mange turister til Kjeåsen. Bjørg er guide og forteller om livet på gårdene i gamle dager. Gårdene kalles verdens mest utilgjengelige. Gårdene har vært bebodd fra 1650-tallet. Fram til 1974 var framkomsten langs fjorden og opp den bratte fjellsisden. På 1930-tallet ble det bygget en taubane som fraktet mat og andre varer til gårdene. Beboerne måtte bruke stien som før til veien var ferdig i Bilveien ble anlagt av Statskraftverkene i forbindelse med byggingen av Sima kraftverk, det største i Nord Europa. Bilveien med tunnel er 5 km lang. Så var det tilbake til lunsj i Hardangervid dahallen i Eidfjord. Nå smakte det godt med rømme grøt. Vi kom tilbake til hotellet om ettermiddagen. Timene til middag var til egen disposisjon. Hotellet var en opplevelse, fint å se de forskjel lige fasiliteter og tenke tilbake på livet som har foregått gjennom mange generasjoner. Det var mulig å ta en svømmetur i de fine anleggene, både inne og ute. En tur i nærmiljøet var også fint. Deretter gikk vi igjen til til en god middag og sosialt hyggelig samvær. Så var vi kommet til tredje og siste dag av turen.vi så under kjøreturen Hardangerbrua nesten klar til åpning.noe som etter planen skjer sommeren/høsten Vi besøkte Norsk Vasskraftverk og Industristadmuseum i Tysse dal, hvor det bl.a. ble vist en 30 min film om Tyssedals industrihistorie. Det var også en omvisning i den nyretaurerte kraftstasjonen fra Siste stopp før hjemme i Stavanger var lunsj på en kafe i Ølen. Dette var en lærerik og vellyk ket tur, selv om blomstringen ikke var kommet skikkelig i gang p.g.a. sen og kald vår, var det fint fellesskap og meget godt humør under hele turen. Flott arrangert av Annetur fra Hauge i Dalane. Astrid Baardsen, Sekretær 9

10 Kunstutstilling Gjensyn med Stavangerkunstnere Tekst og foto: Brit Bjørkli Frank Frantzen er først ut av Stavanger-kunstnerne i kafé Breiavatnet i Tante Emmas Hus. Tante Emmas Hus har som formål å være en arena for ulike kulturuttrykk, der eldre er utøvere eller mottagere. Som kjent har det i Kafe Breiavatnet i Tante Emmas Hus i flere år vært holdt jevnlige male riutstillinger. Utøverne har vært både anerkjente kunstnere og selvlærte. Hensikten med utstillin gen har vært både å pynte opp i husets kafe og å vekke nysgjerrighet og interesse for god kunst. I august 2013 startet, et nytt kunstutstillingsprosjekt som blir et gjensyn med sta vangerkunstnere som er gått bort. Det vil bli flere aktiviteter knyttet til hver utstilling, med både foredrag og musikk. Kunstformidler Berit Wathne har det faglige ansvar og pro sjektet er støttet av den kulturelle spaserstok ken i Stavanger kommune. 10 Første kunstner som blir presentert er Frank Frantzen og utstillingen ble åpnet 10. august av Hilmar Egeli. Berit Vatne presenterte kunstneren Frank Frantzen og Arthur Gillies hadde musikalsk innslag. 15. august kåserte Gunnar Mork om sin svoger hvor han fortalte om personen og kunstneren Frantzen. Mange hadde funntet veien til Kafe Breiavatnet både på åpningen og kåseriet. De ble kalt «Stavanger-kolonien», kunst nerne som startet sin karriere i årene etter krigen. Frank Frantzen, ( ), maler og grafiker er den siste av kunstnerne fra denne generasjonen. Han debuterte i Christiansands Kunstfore ning i Frantzen har vært representert på

11 Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) 15 ganger, 23 ganger på Vestlandsutstillingen og flere andre utstillinger i inn- og utland. Utstillingen på Kafe Breiavatnet viser maleri er og grafikk laget fra 1943 fram mot år Bildene på utstillingen er stort sett hentet fra Frantzens atelier hjemme på Sunde i Stavan ger, og fra private hjem. Mange av brukerne av senteret her vil gjen kjenne motivene, og vet også hvem kunstne ren var. «Byen», 1979, olje/lerret. Utstillingen varer frem til 12.oktober. I oktober presenterer vi Gerd Eriksen som var ett av de første kvinnelige medlemmer i BKF. Hun var dessuten den av medlemmene i «Sta vanger-kolonien» som døde først, alt i Hilmar Egeli åpner utstillingen lørdag 19. oktober kl , musikalsk innslag: Kiril Kutin. Torsdag 31. oktober kl blir det pre sentasjon av kunstneren ved Gerd Eriksens niese: Turid Stangeland. «Øvre Strandgate, Stavanger», 1994, olje/lerret (I huset bakerst til høyre, nr 79, bodde Frantzen fra ). Aktuelle kunstnere for 2014 er: ekteparene Irma Bruun Hodne og Erling Hodne, Anna lise Convad og Harald Stokkeland, Rei dar Berge, Andreas Bøe, Oskar Sørreime, Nordahl Eide, Ellef Grythe, Frank Watne og Sverre Lura. Velkommen til Kunstutstillinger på Kafe Breiavatnet i Tante Emmas Hus, Kongsgt. 43, Åpningstider: mandag lørdag, kl «Oppstilling», 1990, materialarbeid (malt glass/sponplate? 11

12 Med en isbjørn i hælene Tekst og foto: Kristian Grønn Arktisk fjellandskap. Stedet er et arktisk fjellandskap. Det er dekket med snø og de spisse fjellene svarer til navnet Spitsbergen. Været er høy sol, stille og en beha gelig temperatur. Hva mer kan vi ønske? En leiebil har brakt Bjørg og meg så lang veien er øverst i Adventsdalen, og så var det å ta benene i bruk. Etter ca. en times vandring i et noe dårlig underlag, ser vi noe som går med tunge skritt meter lengre inne i dalen. Det må være en isbjørn. Nå er gode råd dyre. Det gjelder å komme seg tilbake til bilen så snart som mulig. Aldri har benene vært så tunge og med et stadig tilbakeblikk «kommer han», kom vi tilbake til bilen med livet i behold. Bilen som var et utmer ket kjøretøy, føltes noe treg i starten akkurat nå. Historien er ikke slutt enda. Jeg syntes å måtte rapportere til sysselmannen/politiet om denne isbjørnen på vandring. Det forekommer og da skal man helst holde seg innendørs og stenge skoleporten. Sysselmannen takket for opplys ningen, men sa det var grunnlag for å gi meg en mulkt. Å gå i ukjent terreng uten våpen var uforsvarlig. Siden jeg tok bryderiet med å rap portere om bjørnen, kunne det «gå opp i opp». Vi skiltes som gode venner. Golfstrømmen denne velsignede energi 12 transportøren med temperert vann fra Karibien og som med vekslende temperament strømmer langs vår kyst, har også en skvett igjen når den kommer til Svalbards vestkyst. Dette naturfeno men gir livsmuligheter til 164 registrerte plante slag og 160 fuglearter, ca. 30 hekker regelmes sig. Her lever polarbjørnen, polarrev, reinsdyr (noe mindre i størrelsen enn den på Finnmarks vidda og den spiser gress), hvalross og sel. La oss sammen oppleve noe av dette. En guidet dagstur på et tidligere fiskefartøy fører oss inn i en fjordarm og så nær isbreen som det er forsvarlig. Isen som har vært kom primert i mange år, kanskje flere tusen, har en annen konsistens og farge (marmorert) enn den vi tar ut av fryseren. Men så er heller ikke virkningen den samme i glasset. Når de små isbitene fra breen eksploderer i glasset, så er stemningen rundt bordet sikret. Tilbake til isbreen der fikk jeg mitt livs foto objekt. På et lite lys grønt/blått isflak lå det vakreste dyr vi har sett i sine naturlige omgivel ser. En brun/grå sel, velproporsjonert for et liv i vannet, stirret nysgjerrig og tillitsfullt med sine vakre øyne og bukkeskjegg. (Se bildet).

13 Selen ved Nordenskiøldbreen. Rødsildre og Svalbardvalmuen. 13

14 Sommernatt ved Isfjorden. Av de 164 registrerte planteslag er rødsildre og Svalbard-valmuen de vakreste. Rotsystemet kan bruke flere år på å samle energi til tiden er inne til å «komme opp i dagen». Men så har dagen 24 timer. Blomstene står sammen i tuer for å varme og skjerme hverandre. Tar vi en spasertur til foten av Sverdrupsbreen som ligger i enden av Longyearbyen og har litt tålmodighet, kan du finne fossiler. To fine «avstøpninger» ble vårt utbytte. En trilobitt og et løvblad, som ble anslått til å være millioner år gamle. Svalbard de kalde kyster, som vikingene kalte landet, har hatt et varmere klima før Golfstrømmen meldte sin ankomst. Før vi tar farvel med dette annet Norge, tilbrin ger vi siste natten i Bjørndalen ved Isfjorden. Høy sol og blank fjord. Du vil kanskje savne lukten av tang og tare, men sjøen har derimot en forfriskende, kjølig eim. Det kom ingen isbjørn 14 denne gangen, men tusenvis av alkekonger i flokk som flyr ut og inn fra fjellet. Du fornem mer at verden er bak oss og uendeligheten foran. Epilog Longyearbyen navnet etter den amerikanske gruveingeniøren John Munroe Longyear, er i dag et moderne bysamfunn med de fasiliteter som fastboende og turister har behov for. De døde må finne sin siste hvile på fastlandet. Her er rester av et førkrigs gravsted (kors). Men da permafrosten «kastet opp gravene» etter en tid, er dette ikke lengre i bruk. Her kunne man med viss rett si at «de døde sto opp fra graven». Et besøk på Svalbards museum gir en utmerket orientering om gruvedrift, polarforskning, dyreog planteliv. Svalbard har også sin krigshistorie.

15 Hva er en god bestemor? Tekst: Liv Bodil Kallelid Jeg er heldig som har 11 barnebarn. Naturligvis ønsker jeg å være en god bestemor, men hva innebærer begrepet «god bestemor» for barn og unge i dag? Jeg har selv så mange gode minner fra mine bestemødre, men hva ønsker dagens barn og unge? Alle barnebarna var villige til å la seg intervjue. Torstein, 23 år: Besteforeldre skal skape trygg het. De kan godt være litt strenge. Ingrid, 23 år: En bestemor skal ikke overøse barnebarna med gaver. Ta dem heller med på turer, konserter og slikt som interesserer dem. En bestemor skal ikke være ivrig på å sette grenser, det er foreldrenes oppgave. Maren, 20 år: En bestemor bør ha grått hår. Hun kan godt skjemme ut barnebarna sine, og så bør hun alltid ha kakemat i huset. Ane, 20 år: Barna skal føle at bestemor er glad i dem. Erlend, 18 år: Det er foreldrene som skal sette grenser. En bestemor skal være lun og koselig. Hun bør være interessert i det barnebarna holder på med. Magnus, 18 år: Det er foreldrene som skal stå for oppdragelsen. Bare hvis det er helt nødvendig, skal besteforeldrene blande seg. Det er viktig at besteforeldrene er rettferdige, at de behandler barnebarna likt. Vebjørn, 16 år: Besteforeldre bør ikke skjemme bort barnebarna. De bør ikke gi barna alt de peker på. Simon, 15 år: Besteforeldre bør ha tid til prak tiske ting, for eksempel kjøre barnebarna til tann regulering. De bør involvere seg i barnebarnas hverdag, være interesserte i det de driver på med. Hanna, 13 år: Det er fint når bestemor har midda gen klar når barnebarna kommer fra skolen. Ellers synes jeg nok de kan være mer selvhjulpne med mobiler og andre dibbedutter. Nora, 13 år: En god bestemor skal interessere seg for det vi gjør. Torkel, 11 år: Besteforeldre bør huske hva vi heter, ikke blande navnene våre. De rolser ganske mye. Så fikk jeg låne elevene i en 5. klasse på Madla voll skole. Mange av deres synspunkter er sam menfallende med mine barnebarns. Det går på om å bry seg, om å høre på dem. Også elevene hadde ulike syn på dette med å skjemme bort sine barnebarn. Det interessante er at få ønsker seg Sydenturer eller dyre klær. De vil ha besteforeldre med god tid. Jeg lovet å presentere svarene deres uten navn: Jeg synes at bestemor skal fortelle historier om fortiden. Hun skal gi meg en klem når vi møtes. Det er fint når bestemor skryter av meg. Bestemor skal ikke stresse når vi er der. Hun skal gå med meg til graven hvis bestefar er død. Bestemor skal la meg være i fred når jeg er sur eller sint. En bestemor skal være slik de er og ikke late som om de er 20 år. Hvis det er en person de misliker, ikke snakk om personen når jeg er der. Bestemor skal hjelpe meg med leksene. Det er fint med bestemødre som kan tulle og tøyse med oss. Besteforeldre skal ha spill og sånt i huset, så vi har noe å gjøre på når vi er der. Jeg liker når bestemor henter meg på skolen. Jeg skulle ønske at jeg hadde en bestemor. Da ville jeg ha besøkt henne ofte og sittet på fanget hennes. Det passer å avslutte med en replikk fra en av elevene i 5. klasse: Da kan jo besteforeldrene gjøre alt dette når de leser det. 15

16 På Flor og Fjære med Bergeland Bydelssenter Karpedammen er populær blant de besøkende. Om vinteren lever karpene det gode liv i et svært kar på Jåttå. Årets sommertur gikk i år til Sør-Hidle og vakre Flor og Fjære. Nærmere 50 svært fornøyde deltakere fra Bergeland Bydelssenter returnerte til Stavanger, denne fine junidagen. Etter å ha vurdert flere reisemål, fant vi ut at Flor og Fjære var et godt alternativ og tok sjansen på at interessen ville være stor nok til å få gjennom ført arrangementet. Og interessen var så absolutt tilstede, hele 47 påmeldte, og det ble tur! store båtene på nært hold. Etter en fin båttur til målet, blir vi mottatt som kongelige. Kokken står på kaien og ønsker velkommen med sine lune kommentarer. En fargesprakende blom sterprakt, stråler mot oss! Værmelderne lovet oss en solrik dag, men det lå et lite skylag som ikke ville slippe taket. Noen syns at det ble litt kjølig, men det ødela på ingen måte den flotte dagen. Vi får en omvisning, med historien om hvordan Flor og Fjære ble til det paradiset det er i dag. Mange av oss har besøk plassen tidligere og blir presentert for nye områder og oaser og vi blir nærmest målløse av alt fra fisker, stauder, vannfall og roser. Dette, samt alt annet vakkert som er nydelig satt sammen i fargekombinasjo ner, kan ta pusten fra de fleste. Det er frammøte på Skagenkaien og om bord i båten. Vi får også gleden av å passere store cruiseskip, som lå til kai. Spennende å se de 16

17 Det er imponerende hva det har fått til ute på det som opprinnelig var en naken holme. Med kunnskap, kjærlighet til blomster og hardt arbeid har eierne skapt et paradis. Under bevertningen får vi et eget lokale, Naus tet. Maten blir presentert av kokken og denne presentasjonen er som et underholdende standup show veldig festlig! Maten smaker fortref felig og vi må spesielt berømme den deilige fiskesuppen, som blir servert til forrett! kurs og Bridgekurs på høstplanen. I tillegg vil vi arrangere nye kurs i Kaffiposesying, Toveog filting og Pilfletting. Ta kontakt med oss dersom dette høres fristende ut! Vi ønsker alle en strålende og aktiv høst! Det er med et visst vemod at vi drar fra den flot te perlen «Flor og Fjære» og vi har fått en dag fylt med vakre bilder, gode minner og nydelig mat. Som sagt; nesten 50 fornøyde deltakere fra Bergeland Bydelssenter, som har hatt en strålende dag til tross for mangel av solstråler, returnerer til Stavanger Nå er høsten i gang. Vi har mange, spennende aktiviteter på agendaen. Vi ønsker å starte med nye ting, som kan friste «nye» pensjonister og har både «Skriv din egen historie», Gjenbruks Nærmere Edens hage kommer vi ikke. 17

18 Peder Severin Krøyers besøk i sin fødeby et 125 års minne Av Reidar Frafjord I 1888 fylte P.S. Krøyer 37 år. Han var fortsatt ungkar og hadde ennå ikke blitt dansk statsborger. Det var dette året han malte det kjente bestillingsverket fra det københavnske borgerskapet, «Aftenselskab i Ny Carlsberg Glyptoteket» og dessuten gjorde ferdig sitt berømte «Hip, hip, hurra!» Men det var også det året han forelsket seg i Marie Triepcke. Dessuten; det var i 1888 at han for første og eneste gang besøkte sin fødeby. Peder Severin kom jo som ganske liten til København hvor moren Elen Cecilie og den senere adoptivmoren, hennes søster Bertha Krøyer, var sammen om oppdragelsen i de neste fem årene. Sammen med noen venner var Peder Severin på Norges-tur dette året. I et brev til familien fra «Lærdalsøren, Tirsdag 10 Juli -88», forteller han om hvordan de har krysset landet etter overfarten til Kristiania og skriver videre: «Lørdag d. 21de er vi i Stavanger og derfra skal jeg sende et Par Ord om hvorledes Stavanger ser ud nu.» Med velvillig tillatelse fra registrator Birgitte Johannesson ved Den Hirschsprung ske Samling i København, skal jeg i det følgende gjengi brevet fra Stavangeroppholdet i sin helhet og knytte noen kommentarer til dette: Paa Dampskibet mellem Stavanger og Christiansand, Søndagsaften 21de Juli 88 Naa nu har jeg da været i Stavanger. Kortere Tid end jeg egentlig havde bestemt, nemlig kun fra kl. 11 om Formiddagen i Lørdags indtil kl. 4. Vi havde bestemt at blive i Stavanger Natten over, men det viste sig at Alex. Kjelland ikke var i Byen men taget ud paa Jæderen og saa maatte vi jo derud og besøge ham. Men jeg fik dog saameget se af Stavanger at jeg kan fortælle lidt derom. Stavanger ligger jo meget smukt og Indsejlingen til Byen med de mange gamle Sildeboder var meget malerisk. Vi boede i Jespersens Hotel. Det første vi gjorde var at gaa til Dom- 18 kirken. Den er jo blevet meget restaureret. Alle de gamle Træpulpiturer var tagne bort, som Du vil se af det Fotografi jeg lod sende Dig fra Stavanger, og som Du vel har faaet. Men det er en meget smuk Kirke baade udvendig og indvendig. Dernæst gik vi til Bredevandet og Kongsgaarden. Den gamle Kongsgaard staar uforandret men der er bygget et nyt Fløj til for en del Aar siden. Vi traf tilfældig Rektoren selv, den bekjendte Rektor Sten, Formand for Stortinget, og han viste os selv omkring, viste os den gamle Munkekirke, hvor Skolens Bibliotek er, og de gamle Skolestuer, som endnu stod som det var i gamle Dage. Den gamle Kongsgaardshave er udlagt til offentlig Park og Trærne er saa store at man kun kan se Spidserne af Kirkens Taarne

19 fra den anden Side av Bredevandet. Derefter opsøgte vi Kjelland som bor i sin Moders gamle Hus, ligeved Siden av Kongsgaarden, med Have ud mot Bredevandet. Men han var jo som sagt ikke hjemme. Saa gik vi rundt om Bredevandet og lidt ud ad Ladegaardsvejen. Hele den store Bakke hvor I kjørte i Slæde nedad i gamle Dage, «Kjelkebakken» (Bergelandsmarken) er nu fuldstændig bebygget, til dels med de Oftedalske Stiftelser. Paa den anden Side af Bredevandet ligefor Domkirken er ogsaa bebygget. Der ligger blant andet ogsaa Jernbane stationen for Banen til Egersund. Derefter tog vi en Vogn og kjørte ud ad Ladegaardsvejen til en Høj som kaldes Aalandspiben, hvor der er en dejlig Udsigt over hele Egnen - den kjender I jo nok. Den Bakke tilhører den Kjellandske Familie. Derfra ser man ogsaa Ledol. Paa Vejen dertil kjørte vi ogsaa langs Hillevaags Vandet, gjennem Hillevaag. Men saa maatte vi ogsaa afsted med Toget til Jæderen. Der blev vi modtagne af Kjelland og hans Familie med aabne Arme. De boer lige nede ved Stranden i en Natur der ligner meget Skagen og Jyllands Vestkyst. Der spiste vi til Aftens og havde det meget morsomt. Havde jeg truffet Kjelland i Stavanger kunde jeg jo have set meget mer af Stavanger og navnlig faaet en Mængde Oplysninger som kunde have interessert Jer, nu faar Du lade Dig nøje med dette og det Synet Fotografierne kan give om hvordan Stavanger nu ser ud. Men vi har jo oplevet og set uendelig meget mer siden jeg sidst skrev. Vi har været i Jotunhejen, højt oppe i den evige Sne, hvor vi har vadet i Sne i Timevis, kravlet paa Klipper, redet og gaaet Dag ud og Dag ind. Aldeles storartet var det og et Vejr var det saa mageløst at Beboerne selv her taler om Vejret som meget usædvanlig. Det har været Solskin hver Dag og en Varme saaat man Troede sig i Syden. Navnlig forleden Dag i Hardangerfjorden. Ja det var som om man var i Italien. Jeg ser af Aviserne at I hjemme har haft det koldt og regnfuldt. Her har det været aldeles modsat. Hardangerfjorden var saa dejlig at jeg neppe nogensinde har set Magen. Vi var ogsaa i Vossevangen, «Hvor det var godt at vara», og hvor vi hørte en riktig gammel Spillemand spillede paa Hardanger fidel, udmærket. I morgen Formiddag, min Fødselsdag, er vi paa Skagen og saa er den Rejse afslutet. Men det er en af de aller smukkeste Rejser jeg har gjort. Nu venligt Hilsen og farvel saalænge. Din hengivne Severin Skriften er vist noget utydelig, men Dampskibet ruller så stærkt at det ikke er mulig at skrive tydeligt. Når man i dag leser dette brevet fra P.S. Krøyer til adoptivmor og mor, er det bemerkelsesverdig å registrere hvor tilsynelatende fortrolig han er med den stavangerske geografi og de lokale Krøyer og Marie Triepeke i forlovelsesdagene i Paris året etter, i (Tonni Arnold: Balladen om Marie) 19

20 forhold. Det er åpenbart at Stavanger ikke har vært en glemt plett på jorden for Gjestdahl familien i København! Dette året, 1888, bodde for øvrig begge søstrene i Østersøgade, Elen Cecilie i 110 og Bertha i 108. Peder Severin har nok i mange fortrolige samtaler fått opplysninger om sin fødeby i Norge. Jeg har etterlyst de fotografiene han nevner i brevet, disse burde jo hatt stor lokalhistorisk verdi, men dessverre finnes de ikke i Den Hirschsprungske Samling. Det var altså midtsommer, lørdag den 21. juli i 1888, at Krøyer for første og eneste gang kom på besøk til Stavanger, på en relativt kort visitt. Vi registrerer at brevets datering er feil; søndags aften er 22. juli, og det er da den påfølgende dagen, mandag 23., han vil være på Skagen for å feire sin 37 års dag. Han nevner at de bodde på Jespersens hotell. Dette lå der Mauritzen-gården på hjørnet av Kirkegaten og Prostebakken befinner seg i dag. Vil man hefte seg opp i noen små detaljer, bemerker vi at Vålandspipen er blitt til «Aalandspiben» og Ledaal til «Ledol». Ellers var det vel slik at Kielland bodde i sin fars gamle hus! Jeg slo meg til ro med at Krøyers lørdagsekskursjon i Stavanger var ferdig i 16-tiden om ettermiddagen, og «saa maatte vi ogsaa afsted med Toget til Jæderen». Imidlertid kontaktet lokalhistorikeren Gunnar Skadberg Jernbanemuseet på Hamar og fikk opplysninger om «Rutebog for Jæderen 1888.» Ut fra disse tabellene ble det klart at Krøyer hadde reist sørover med et tog og hadde ankommet «Thime Station» kl Så hadde han vandret bort til skysstasjonen som lå ved dagens «Ore Libris bokhandel», for å få hesteskyss til Kiellands ferieparadis på Orre. I og med at det ikke var returmuligheter før neste dag, søndag ettermiddag, har nok de to kunstnerne hatt en belivet lørdags aften med god mat og drikke! Først kl 1633 søndagen gikk toget tilbake til Stavanger med ankomst kl. 1750, og senere på kvelden har så Peder Severin Krøyer ristet av seg fødebyens støv for siste gang og gått om bord i det gode dampskipet «Vaagen» som skulle befordre ham videre. Kilder: Den Hirschsprungske Samling, København Tonni Arnold: Balladen om Marie, 1999 Tegning av Jacob Sømme i Gundersen/ Molaug: Minneboken om Stavanger, u.å. Ib Søgaard: Krøyer bag facaden Gunnar A. Skadberg: Peder Severin Krøyer, 1999 Hjørnehuset, Jespersens hotell. (Minneboken om Stavanger) 20

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE MAI 2011 Hei alle sammen! Så er mai måned også forbi og sommeren er ikke langt borte. I mai måned har vi holdt på med 17.mai aktiviteter og hatt fokus på fargene rødt, hvitt

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer