Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Generell informasjon side 3 Antall barnehager side 3 Kommunens ansvar side 3 Opptak side 3 Klagebehandling side 4 Priser side 4 Kommunale barnehager side 4 Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5 Hyggen barnehage side 5 Slemmestad barnehage side 6 Sydskogen barnehage side 6 Røyken barnehage side 7 Åpen barnehage side 7 Private barnehager side 8 KANVAS side 8 1. Frydenlund barnehage side 8 2. Kjekstadmarka barnehage side 8 3. Midtbygda barnehage side 9 4. Paletten barnehage side 9 5. Spikkestad barnehage side 9 6. Torvbråten barnehage side 9 7. Utforskeren side 9 FUS Barnehager side Morbergtoppen barnehage side Nedre Høvik barnehage side 10 Andre private barnehager side 11 Bitehagen barnehage side 11 Bjerkeliveien barnehage side 12 Carpe Diem barnehage side 13 Heggum barnehage side 14 Helledammen barnehage side meterskogen barnehage side 15 Hyggen Montessoribarnehage side 16 Maurtoppen barnehage side 16 Nærsnes barnehage side 17 1

2 Nærsnes kystbarnehage AS side 18 Spiren barnehage side 19 Private familiebarnehager side 20 Furulia familiebarnehage side 20 Lykkeliten familiebarnehage side 20 Rødhettes familiebarnehage side 21 Santa Monica familiebarnehage side 21 Skaulia familiebarnehage side 21 Skogmusa familiebarnehage side 22 Solkroken familiebarnehage side 22 Utsikten familiebarnehage side 23 Vår familiebarnehage side 23 2

3 Generell informasjon Oversikten over barnehagene i denne brosjyren er godkjente og reguleres av Lov om barnehager. Rammeplanen for barnehagene er en forskrift til loven. Rammeplanen beskriver de overordnede mål og rammen for valg av innhold i barnehagene. Antall barnehager I Røyken er det både kommunale og private og barnehager: 4 kommunale 1 åpen barnehage 28 private Kommunens ansvar Kommunen har ansvar for godkjenning av barnehager og fører tilsyn med disse. Henvendelser vedrørende barnehager kan rettes den enkelte barnehage eller til Servicetorget, tel , e-postadr.: Opptak Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. (Jfr. Lov om barnehager, 8). Rett til barnehageplass trådte i kraft Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. (Jfr. Lov om barnehager 12 a). Opptak til plasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. For å komme i betraktning til plass ved det årlige opptaket, må søknaden være mottatt innen søknadsfristen. Søknad om plass skjer på fastsatt skjema. Dette finnes på kommunens hjemmeside Det er samordnet opptak. Dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Opptaksmyndigheten ligger hos den enkelte barnehage, som følger sine vedtekter. De kommunale barnehagene har felles vedtekter. De som får plass mottar et tilbudsbrev med 8 dagers svarfrist. Kommunen sender brev med orientering om opptaket og retten til barnehageplass til søkere som ikke har fått 1. eller 2. ønske om barnehageplass oppfylt, eller ikke har fått tilbud i det hele tatt. Søkerne blir vurdert ut fra foreldrenes ønsker. 3

4 Klagebehandling Søkere som har rett til barnehageplass og som ikke får 1. eller 2. ønske om plass oppfylt, kan klage på vedtaket innen 3 uker fra den dato orienteringsbrevet er mottatt. For at klagen skal bli vurdert, er det viktig å merke seg at det må foreligge nye opplysninger om søkers situasjon/barnets behov, eller at saksbehandlingsfeil kan påvises. Det kan hende at man får tilbud fra annen barnehage enn den som var 1. eller 2. ønske. Da bør det vurderes om dette kan være et aktuelt alternativ, tatt i betraktning at flere av barnehagene ikke vil ha mulighet til å imøtekomme alle søkeres 1. eller 2. ønske. Det må sendes inn ny søknad innen søknadsfristen ved nytt hovedopptak. Dette gjelder også de som står på søkerliste. Barn med særlige behov/funksjonshemninger skal ha prioritet ved opptak. Dette er regulert i Barnehageloven og gjelder både kommunale og private barnehager. Priser Maksprisen for barnehageplass er kr pr. mnd. Dette gjelder alle landets barnehager. Det kan fastsettes en lavere pris, men ikke høyere uten godkjennelse av barnehagens FAU og SU. For delte plasser betales det i de kommunale barnehagene i forhold til plassens størrelse; eksempelvis betales det 60% av full sats for 60% plass. Vanligvis beregner andre barnehager et administrasjonsgebyr for delte plasser. Kostpris kommer i tillegg og varierer mellom kr 200 og 315 i måneden pr. barn. For søsken gis 30% moderasjon for det andre barnet og 50% for de neste. Dette gjelder alle barnehager. Kommunale barnehager Tildeling av plasser Barnehageplassene tildeles barn som bor i Røyken kommune. Tildeling gjelder fram til opplæringspliktig alder. Ved tildeling av plass gis foreldre/foresatte informasjon om barnehagens vedtekter og vilkår for plassen. Opptaksprosedyre Alle søkere med kriterier blir vurdert; det tas ellers hensyn til: Alder spesielt skolebegynnere Søsken til barn som allerede har kommunal plass Nærmiljøtilhørighet Opptaket videre blir i realiteten en loddtrekning mellom søkere uten spesielle kriterier. Når status etter hovedopptaket er gjort, foretas det suppleringsopptak. 4

5 Søknader mottas gjennom hele året og blir satt på søkerliste/venteliste. Ledige plasser i løpet av året blir besatt på bakgrunn av søkerliste/venteliste. Rekrutteringsplasser Med rekrutteringsplass menes tildeling av plass til personell som Røyken kommune har mangel på; jfr. Vedtekter for Røyken kommunale barnehager. Slik søknad skal sendes tjenestevei. Hyggen barnehage Bakkekroken, 3442 Hyggen Telefon skolen: Barnehagen 3-6 år: Barnehagen 0-3 år: e-post: Enhetsleder: Mette Ølstad Daglig leder: Kristin Novum Om nærmiljøet / barnehagen Hyggen barnehage er en del av Hyggen-enheten som også består av Hyggen skole og SFO. Barnehagen har to avdelinger. Sommeren 2010 vil en ny avdeling stå klar til å ta i mot de 20 barna som går på stor avdeling. I byggeperioden holder denne avdelingen til i gymsalen. Lokalene vil stå ferdige til oppstart av nytt barnehageår. Barnehagen følger åpningstiden til de kommunale barnehagene, kl Høsten 2009 utvidet vi med en småbarnsavdeling som har plass til 9 barn i alderen 0-3 år. Barnehagen har fokus på: Overgang barnehage-skole Reggio Emilia-filosofien Sansemotorikk Språk og kommunikasjon Sosiale ferdigheter 5

6 Slemmestad barnehage Boligveien 22, 3470 Slemmestad Telefon: / e-post: Enhetsleder: Elin Evensen Åpnet i 1980 Åpningstid kl Barn fra 1 6 år 72 plasser fordelt på 4 avdelinger; 3 avdelinger for barn fra 3 6 år, 1 avdeling for barn fra 1 3 år Barnehagen ligger sentralt i Slemmestad, et gammelt industristed, i nærheten av boligområder, barneskole, kirke, bibliotek, tannlege, lege. Hurtigbåt til Oslo (Aker brygge) fra gamle cementbrygga. Rundt barnehagen er det fine turområder og barnehagen disponerer 2 gapahuker i nærheten. Det er kort vei til sjøen og stranda og barnehagen er opptatt av å bruke de fine naturområdene rundt oss til lek, læring, fysisk aktivitet og gode opplevelser. Barnehagen har fokus på: Barnets vekst og totale utvikling Å være et godt sted for barn og voksne Alle skal kjenne seg verdifulle både som enkeltindivid og som medlem av en større gruppe Foreldrearbeid og foreldreveiledning Utvikling av barnets evne til sosialt samspill At barn skal ha medinnflytelse over egen barnehagehverdag Nært og godt samarbeid med helsestasjonen Deltakelse i Røyken kommunes satsing på Språk og kommunikasjon Sydskogen barnehage Tors vei 182, 3472 Bødalen Telefon: / e-post: Enhetsleder: Mai-Britt Skjeltorp-Hansen Åpnet i 1981 Åpningstid kl Barn fra 1 6 år 62 plasser fordelt på 3 avdelinger. 1 avdeling med barn fra 1 3 år, 2 avdelinger med barn fra 3 6 år. Alle 4 6-åringene er i skogen, med en grillhytte/varmestue som utgangspunkt store deler av dagen hver 3. uke. Om nærmiljøet/barnehagen 6

7 Barnehagen ligger i et boligområde med skog, mark og gårder og i nærheten av skolen. Til butikk og busstopp er det ca. 20 min. gange; til jernbanestasjon ca. 10 min. kjøring. Sydskogen er et boligområde med forhistoriske minner. Det er store forekomster av fossiler, flere gravhauger, husmannsplass, oldtidsvei etc. Barnehagen har utelekeplass med fin natur. Personalet er opptatt av å gi barna naturopplevelser gjennom å være mye ute. For å støtte barns utvikling av positivt samspill vektlegges arbeid etter marte-meo-prinsippene. Barnehagen deltar også i kommunens satsning på språk og kommunikasjon. TRAS bruks som observasjonsmetode. Røyken barnehage Løkenveien 1, 3440 Røyken Postadr.: Postboks 102, 3441 Røyken Telefon: e-post: Enhetsleder: Synnøve Hegg Åpningstid kl Barn fra 0 6 år 51 plasser fordelt på 3 avdelinger Åpnet 1978 Barnehagen ligger fint til i Røyken sentrum med bra uteareale. Det er kort vei til buss og tog, samt gangavstand til skog og mark. I nærmiljøet ligger også kirke, butikk og bensinstasjon. I barnehagen legges det stor vekt på lek og sosialt samspill. Som satsningsområder dette året har barnehagen Språk og kommunikasjon, Pedagogisk plattform og Kosthold. I tillegg til satsningsområdene er man opptatt av fysisk aktivitet og uteliv. Personalet ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen og barnehagen er aktive brukere av friområdene rundt Røyken sentrum. Åpen barnehage En møteplass for familier som bor i Røyken Besøksadresse: Brøholtveien 79, 3430 Spikkestad Kontoradresse: Løkenveien 1, 3440 Røyken Postadrresse: Postboks 102, 3441 Røyken Telefon: e-post: Enhetsleder: Synnøve Hegg Åpen barnehage er et kommunalt barnehagetilbud; en møteplass hvor barn og foreldre er til stede samtidig. Virksomheten ledes av førskolelærere. Tilbudet er basert på at de voksne som kommer sammen med barna deltar aktivt i det daglige arbeidet. Familiene får ikke faste plasser, men kan komme når de selv ønsker det. Åpningstid: Mandag og tirsdag kl og torsdag kl

8 En dag i åpen barnehage koster 20 kroner pr. familie Ta med innesko Ca. kl 1130 er det felles måltid. Mat medbringes; det serveres kaffe og te Private barnehager KANVAS Kanvas eier og driver 7 barnehager i Røyken. Kanvas er en privat stiftelse, og er en av Norges største kompetanseorganisasjoner for barn i utvikling. Kanvas skal på ideelt grunnlag etablere og drive barnehager i Norge, samt være pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal Kanvas bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren. Stiftelsen skal bidra til nytenkning og utvikling når det gjelder etablering og drift av barnehager. Et av Kanvas -mål i 2006 var likestilling i barnehagen hvor minimum 30 % av de ansatte skal være menn. Følgende kategorier gis prioritet ved opptak i Kanvas opptakskrets: 1. Barn med funksjonshemming, jamfør Lov om Barnehager 9 2. Barn som trenger barnehageplass som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om barneverntjenester Søsken med plass i barnehagen, når dette gjør det mulig for søsken å gå i barnehagen samtidig For at søskenprioritet skal gjelde, må eldste barn ha gått i barnehagen i minst 6 måneder. 4. Barn som allerede har plass i en annen av Kanvas barnehager. (Gjelder overflytting til en annen Kanvas-barnehage) Kanvas-barnehager tar i mot barn i alderen 0 6 år Åpningstid kl For ytterligere opplysninger, ta kontakt med en av barnehagene eller Kanvas sentralt: Kanvas, Møllergt. 12, 0179 Oslo, telefon , e-post: fax ; se også hjemmesiden: Kanvas -Barnehager i Røyken Frydenlund Kanvas-barnehage Astrid Skares vei 70, 3474 Åros Telefon: / e-post: Styrer: Kent Roger Myhre Kjekstadmarka Kanvas-barnehage Heggveien 40, 3440 Røyken Telefon: / e-post: 8

9 Styrer: Hege Heiberg Midtbygda Kanvas-barnehage Nils Slåttos vei 5, 3440 Røyken Telefon: / e-post: Styrer: Dagrun Høyem Paletten Kanvas-barnehage Kunnskapsveien 34, 3430 Spikkestad Telefon: / e-post: Styrer: Monica Gundhus Spikkestad Kanvas-barnehage Teglverksveien 8, 3430 Spikkestad Telefon: / e-post: Styrer: May Sæther Løken Torvbråten Kanvas-barnehage Skogveien 19, 3470 Slemmestad Telefon: / e-post: Styrer: Wenche Hagelund Utforskeren Kanvas-barnehage Kirkealléen 114, 3470 Slemmestad Telefon: e-post: Styrer: Miriam Akerø 9

10 FUS Barnehager Morbergtoppen FUS barnehage AS Nyveien 39, 3470 Slemmestad Telefon: , mobiltel e-post: Internett: Daglig leder: Kristel Olsen Åpningstid kl , 12 måneder i året Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager pr. år Totalt ca. 88 barn i alderen 0 6 år Makspris for opphold; kostpris er ca. 8 kroner/dag Opptakskriterier Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak i barnehagen; jfr. Lov om barnehager 9 med merknader Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre kvalifisert personale Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste Om barnehagen/nærmiljøet Barnehagen etableres, eies og drives av Trygge Barnehager AS, Norges ledende etablerer innen barnehager. Den vil ha 5 avdelinger og skal ligge idyllisk til på Morbergtoppen, med kort vei til skogen og sjøen. Barnegruppa vil variere fra år til år, da det vil bli tilbudt fleksibel oppholdstid. Barnehagens profil utarbeides av personalet i samarbeid med foreldrene etter oppstart. Nedre Høvik FUS barnehage AS Høvikskogen 2, 3477 Båtstø Telefon: / e-post: Eierform: Aksjeselskap eiet av Trygge Barnehager AS Hjemmeside: Daglig leder: Trine Holmen Barnehagen åpnet i mai 2007 Åpningstid kl Barnehagen tilbyr fleksibel oppholdstid, begrenset til antall hele dager 4 avdelinger med totalt 100 plasser for barn i alderen 0 6 år Oppholdsbetalaing er makspris, kr for full plass Det gis søskenmoderasjon Kostpenger kr 10 pr. dag 10

11 Opptakskriterier Ved opptak av legges det vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas og at barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig. I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Røyken kommune. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med barn bosatt i kommunen, kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende kommuner. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje med utgangspunkt i den overordnede målsetningen og etter følgende prioritets- rekkefølge: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen; jfr. Lov om barnehager 9, med merknader 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen 3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold. 4. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale. 5. Barn for øvrig i henhold til samordnet opptak. Plassene tildeles ut fra ellers like forhold. Andre private barnehager Bitehagen barnehage BA Bitehagen 10 B, 3440 Røyken Telefon: , mobiltel e-post: Hjemmeside: Daglig leder: Hege S. Thai Åpningstid kl Kl i natur- og kulturbarnehageavdelingen Det gis søskenmoderasjon Tilbud om plasser: 50, 60, 80 og 100% Åpnet sommeren 2000 som en 3 avdelings barnehage, men utvidet til 4 avdelinger høsten 2002, med en natur- og kulturbarnehageavdeling. Barnehagen har en småbarnsavdeling med totalt 14 barn i alderen 0 3 år, to avdelinger for barn i alderen 3 6 år med totalt 20 barn pr. avdeling. Natur- og kulturbarnehageavdelingen har totalt 13 barn i alderen 4 6 år. Denne avdelingen er i barnehagen morgen og ettermiddag, og på dagen er de ute med barnehagens minibuss og disponerer klubbhuset til skigruppa på Spikkestad som utgangspunkt for turer i skogen. De andre avdelingene disponerer også bussen til turer. Barnehagen er privat og foreldre-eiet 11

12 Barnehagen ligger landlig til midt mellom Spikkestad og Røyken sentrum, med et stort uteområde og skogen i nærheten. Åsaker jernbanestasjon og busstopp innen kort gangavstand. Barnehagen har hovedsakelig barn som tilhører skolekretsen Spikkestad, Røyken og Hyggen, men også barn fra andre kanter i kommunen. Opptakskriterier: Barn med funksjonshemninger 3. Barn til foreldre som satt i styret under etableringsprosessen 4. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen 5. Barn til personale; for å sikre rekruttering av kvalifisert personale 6. Barn som forøvrig står på venteliste Når man tildeles privat plass i barnehagen skal man ha en eierandel på til sammen kroner for det første barnet og kroner for påfølgende barn. Pengene fås tilbake når man slutter i barnehagen. Bjerkeliveien barnehage as Bjerkeliveien 10, 3470 Slemmestad Telefon: og , fax e-post: Styrer: Anna R. Løken Åpningstid kl , med kjernetid fra kl Pris for 100% plass, makspris. 50% plass koster kroner. Kostpris for hel plass er 350 kroner, for halv plass 175 kroner. Kostprisene inkluderer middag mandag og fredag, lunsj de andre dagene, frukt hver dag Barn i alderen 3 6 år 19 plasser på 1 avdeling Barnehagen ligger i et stille og rolig boligområde i Østskogen ca. 2,5 km fra Rortunet senter. Det er kun 300 m til nærmeste busstopp. Barnehagen gjør bruk av sitt nærområde og følger det gjennom de ulike årstidene. Vi drar på tur én gang i uken, samt 2 3 større arrangerte turer i året. Da er også familiene hjertelig velkomne til å delta. 12

13 Carpe Diem barnehage Brøholtveien 79, 3430 Spikkestad Telefon: e-post: Styrer: Siv Elise O. Finsås Eier: Ulna AS Hjemmeside: Barnehagen er under etablering; oppstart er planlagt over to trinn: 1. Startet i november 2009 med to avdelinger 2. Oppstart av to avdelinger til, trolig i løpet av februar 2010 Åpningstid kl Barn fra 0 6 år Tilbyr sunne og næringsrike måltider for et kosttillegg Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på toppen av Brøholtveien (tidligere Sykehuset Buskeruds bygg). Det finnes ingen trafikk i området. Skogen er nærmeste nabo og vil bli aktivt brukt i hverdagen. Barnehagens profil Carpe Diem er en Snoezelen-inspirert barnehage. Det legges vekt på sansestimulering i spesielt tilrettelagt miljø inne og ute. Snoezelen er navn for en type aktiviteter som tar utgangspunkt i sanselige opplevelser/aktiviteter. Sanseaktiv knyttes til snuffelen (snuse), som kjennetegnes ved at man er nysgjerring og aktivt søker spenning og opplevelser. En passiv sansing knyttes til ordet doezelen (døse). Tilrettelegge for sanseopplevelser hvor formålet er avslapning/avspenning; derav ordet Snoezelen. Barnehagen har fokus på: Å være et godt sted for barn og voksne finne den gode hverdagen Barnets vekst og totale utvikling både psykisk og fysisk Styrke barnas selvfølelse gjennom veiledning og mestringsopplevelser i hverdagen Deltakelse i Røyken kommunes satsing på Språk og kommunikasjon Personalet i barnehagen er den viktigste ressursen. I samarbeid med de ansatte vil barnehagens profil, fokusområder og mål bli videreutviklet. Opptakskriterier i prioritert rekkefølge for Ulna AS: 1. Funksjonshemmede barn (jfr. Lov om barnehager, 13). (Kode 10) Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 fjerde ledd. (Kode 20 og kode 30) 2. Bedriftsplasser 3. Overflytting mellom barnehagene internt i Ulna 13

14 4. Personalplasser for mangelpersonell i Ulna 5. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen 6. Barn med spansktalende/thailands bakgrunn. Dette er særskilt for Sawat Dee, Hola og Gaia barnehus 7. Barn som øvrig står på barnehagens venteliste Det kan forekomme unntak i den enkelte kommune eller bydel, dette informeres det om særskilt i den enkelte barnehage. Ved opptak gjelder følgende: Barnet må fylle kriterier for årskull/kjønn som er aktuelt for den ledige plassen. Under sammen forutsetninger vil opptaket avgjøres via loddtrekning. Tvillinger/trillinger som står på søkerliste vil alle få plass hvis antall ledige plasser eksisterer. Styrer kan i samråd med seksjonsleder for barnehager fravike prioriteringsrekkefølgen av hensyn til barnegruppens sammensetning eller andre spesielle forhold. Heggum barnehage Heggumhøgda 3, 3440 Røyken Telefon: / e-post: Hjemmeside: Eier: Marianne Bjørnstad Åpningstid kl Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen plass til 35 barn fra 0 6 år Småbarnsavdeling for barn i alderen 0 3 år Friluftsavdeling for barn i alderen 3 6 år Barnehagen holder stengt i romjulen, påsken og hele juli måned Barnehagen åpnet i april 1999; friluftsavdelingen åpnet 1. august 2006 Barnehagen ligger i tilknytning til en gård med høner og kaniner. Gården ligger sentralt i forhold til buss og tog, mellom Midtbygda og Røyken sentrum, og har 4 mål inngjerdet lekeområde med skogsterreng, gress og nye, flotte lekeapparater. Barnehagen har egen minibuss til turer utenfor nærmiljøet. Småbarnsavdelingen holder til i nytt hus med flotte lekemuligheter både inne og ute. Avdelingen bruker mye tid ute i skog og mark, samt turer med vogn. Egen lavvo og grillhytte blir mye brukt i forbindelse med samlingsstunder og utelek. Friluftsavdelingen holder til i hus med gode lekemuligheter både inne og ute, og disponerer lavvo og grillhytte sammen med småbarnsavdelingen. Barnehagen har egen gapahuk med bålplass, i et skogsmoråde som blir brukt som turmål flere ganger ukentlig. Det er god voksentetthet; aldersinndelte grupper med forskjellige friluftsmål. Førskoleklubb for 5- åringene i samarbeid med en annen lokal barnehage. 14

15 Helledammen barnehage Grinisvei 19, 3430 Spikkestad Telefon: / / e-post: Eier: Vania G. Hansen Styrer: Janne Opsand Dalen Barnehagen åpnet i september 2006 Barn i alderen 1 6 år 38 plasser Barnehagen har stengt 3 uker i juli, samt jul og påske Åpningstid kl ; kjernetid kl Pris for 100 % plass kr i kost; kostprisen inkluderer lunsj og ettermiddagsmat hver dag Barnehagen ligger fint til midt i Spikkestad; nær buss, tog, butikk og natur. Sosialt samspill og språk/kommunikasjon vil det bli jobbet med året rundt. Påstanden om at barn ikke blir mer sosialt kompetente enn de voksne rundt seg, er en viktig faktor i barnehagens grunnsyn. Årsplanen skal være en 5-årsplan over hva som skal tilbys barna. Planen blir lagt ut ifra fagområdene i Rammeplanen, rettet mot hver aldersgruppe. Alle barn får ikke opplevd alt i løpet av ett år, men i løpet av en 5-årsperiode skal alle ha vært gjennom alt. Både foreldre og barn skal få ha sin mening om hvordan barnehagehverdagen skal se ut. Første prioritet i Helledammen barnehage er glade barn som liker å være i barnehagen sin. 100-meterskogen barnehage AS Godheimveien 26, 3440 Røyken Telefon: / e-post: Hjemmeside: Styrer: Ingvild Hansen Åpningstid kl Alder 0 6 år 54 plasser fordelt på 3 avdelinger; 1 småbarnsavdeling. Mulighet for delte plasser Åpnet 1. august 2007 Barnehagen åpnet i nytt bygg, med lyse trivelige og moderne lokaler med jordvarme og godt ventilasjonsanlegg. Barnehagen ligger sentralt til i Røyken sentrum, ved ROS idretttsplass/fotballbane. Kort avstand til buss, tog, butikker og marka, som vil bli hyppig benyttet. Det vil bli lagt stor vekt på å strekke seg en meter lenger for foreldre og barn. 15

16 Observasjonsmetoden som TRAS vil bli brukt som ett av redskapene for observasjon. Det satses på uteliv og fysisk aktivitet sommer som vinter. Hyggen Montessoribarnehage Haugenveien 4, 3442 Hyggen Telefon: e-post: Styrer: Anette Leivestad Åpningstid kl ; kjernetid kl Alder 0 6 år Åpnet 18. juni 2009 Stengt 3 uker om sommeren og i jule- og påskeferien Opptakskriterier: 1. Barn med funksjonshemming (jfr. Lov om barnehager) Ved inntak vil det ellers bli foretatt en vurdering av barnets situasjon i forhold til: 2. Lokal forankring 3. Barn av personale 4. Søskenprioritet 5. Mest mulig bruk av hele plasser 6. Barn med delte hjem 7. Hyggen Montessoribarnehage forbeholder seg retten til å sette sammen barnegrupen på best mulig måte i forhold til både barne- og personalgruppe Det kan ellers tas individuelle hensyn. I løpet av barnehageåret er det avsatt 5 dager til planlegging/videreutvikling for personalet; disse dagene holdes barnehagen stengt. Planleggingsdager forsøkes lagt til skoleruta så langt dette lar seg gjøre. Maurtoppen barnehage Tors vei 180, Grendehuset, 3472 Bødalen Telefon: e-post: Styrer: Mona Haug Åpningstid kl Stengt 4 uker om sommeren og i romjulen Barn fra 1 6 år; 18 plasser Søsken prioriteres Flyttet inn i Grendehuset 1989 Foreldre-eiet 16

17 Barnehagen ligger midt i et boligområde med skogen i umiddelbar nærhet. Satsingsområde er språk og kommunikasjon. Nærsnes barnehage Grendehuset, 3478 Nærsnes Telefon: , mobil e-post: Hjemmeside: Styrer (fung.): Elisabeth Larsen Barnehagen er foreldredrevet og åpnet i august 1991 Åpningstid kl plasser med barn fra 1 6 år Pris for 100% plass er kroner Lokalene leies av Nærsnes Grendehus A/L Barnehagen har fokus på språk og kommunikasjon. Stabil personalgruppe, som hver dag gleder seg til å motta barna og legger vekt på hvert enkelt barns utvikling og trivsel i barnehagen. For hvert enkelt barn lages et bilde /aktivitetsalbum, som barnet får når det slutter. Det er flotte turmuligheter i nærheten av barnehagen. Naturen er den store ressursen; skogen og sjøen brukes daglig til læring, lek, grilling, kos, bading, fisking, aking og andre aktiviteter. Gymsalen på Nærsnes skole og Slemmestad bibliotek (eventyrstunder) benyttes regelmessig. Barnehagen har sin egen lille kjøkkenhage og deltar også på potetopptak og frukthøsting. Av årlige tradisjoner kan nevnes gårdsbesøk og hogging av eget juletre. Søkere oppfordres til å komme på besøk til barnehagen. 17

18 Nærsnes Kystbarnehage AS Sokkabekkveien 1, 3478 Nærsnes Hjemmeside: Telefon: e-post: Styrer: Aina Wøien 2-avdelings barnehage med småbarnsavdeling (0-3 år) og avdeling for store barn (3-6 år) Åpningstid kl Barnehagen vil være stengt 3 uker på sommeren og 5 planleggingsdager Pris for 100% plass er kr kost. Vi tilrettelegger for en skattefri arbeidsgiverdekning av oppholdsbetalingen Søskenmoderasjon: 30% første søsken og 50% andre søsken Mulighet for deltidsplasser 50%, 60% og 80% (h.h.v. 2/3 dager, 3 og 4 hele dager i uken). Dette forutsetter at barnehagen til sammen kan fylle heltidsplasser Pris for deltidsplasser er forholdsmessig %-andel av makspris + kr 150 i adm. gebyr Eier: Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage Pliktig medlemskap i foreldreforeningen når man har barn i barnehagen. Innmeldingsavgift er kr 200 Vi vurderer oppstart av utegruppe fra august 2006 Opptakskriterier 1. Barn med funksjonshemming (jfr. Lov om barnehager) 2. Barn som ved stiftelsen av barnehagen har plass i Nærsnes Barnepark 3. Barn som er født før stiftelsen av barnehagen og som har foreldre som var aktive i etablering av barnehagen. Styret avgjør om aktivitetskravet er oppfylt 4. Søsken av barn som har plass i barnehagen og fremdeles vil beholde plassen for det året opptaket gjelder 5. Barn til personalet; for å sikre rekruttering av kvalifisert personale 6. Barn med bostedsadresse på Nærsnes ifølge folkeregisteret 7. Barn gjennom kommunalt fellesopptak Nærsnes Kystbarnehage AS - Et hav av muligheter Dette er vår visjon som bygger på verdier som: Barns medbestemmelse Foreldreinnflytelse Engasjement Undring Barnehagen ligger på idylliske Nærsnes med skolen og idrettsanlegget som nærmeste nabo. Det fokuseres på å være en integrert del av nærmiljøet på Nærsnes og avdelingene benytter seg av og ferdes i de nære omgivelser flere ganger hver uke. Skog og strand er områder som ofte brukes og hvor det er etablert baser. Barnehagens definerte satsningsområde er uteliv og 18

19 nærmiljø. Man er også opptatt av å bruke de tilbudene som blant annet finnes i Slemmestad, blant annet bibliotek og geologisenteret. Barnehagens mål, utover å være en barnehage med en sterk og god holdning til å være ute i all slags vær, er å være en arena hvor barna i stor grad skal føle seg anerkjent og verdsatt. Det hersker et likeverdig forhold mellom barn og voksne i Nærsnes Kystbarnehage. Barna skal få tid og rom til å utvikle vennskap og nære relasjoner med hverandre. Spiren barnehage Hurumveien 42, 3474 Åros Telefon: , mobil tel e-post: Hjemmeside: Styrer: Cecilie Lagassé Åpningstid kl Barn fra 1 6 år Plass til 28 barn Makspris kr pr. mnd. + kostpenger kr 250 Fleksible løsninger som kan lette hverdagen for småbarnsforeldre Sentral beliggenhet Liten barnehage med stort hjerterom! Barnehagen holder til i et nyoppusset, koselig hus med fin, inngjerdet lekeplass. Kort vei til skog og strand. Driften er basert på kristne verdier som nestekjærlighet og omsorg. Det legges vekt på eventyr, lek og friluftsliv og barnehagen er ofte på bondegårsbesøk i nærmiljøet. Barnas ønsker for hverdagen i barnehagen vektlegges. 19

20 Private familiebarnehager Furulia familiebarnehage Furulia 3 A, 3470 Slemmestad Telefon: e-post: Hjemmeside: Eier: Ann-Karin Ruud Åpningstid kl (fredager kl ) Plass til 10 barn i alderen 1 6 år Barnehagen er stengt i romjulen, påskeuken, samt 4 uker i juli og den første uken i august Eier har ikke husdyr Åpnet i august 2002 Barnehagen ligger i et rolig og barnevennlig boligområde (blindvei) med gode muligheter for utelek. Det er kort avstand til skogsområder/kyststien og sjøen. Barnehagen besøker bibilioteket regelmessig, går på teater i Asker og samarbeider med andre familiebarnehager. Lykkeliten familiebarnehage Fjellveien 27 og Beverveien 1, 3470 Slemmestad Telefon: , mobiltel e-post: Eier: Helene Nakken Olsen Åpningstid kl Barn fra 0 6 år Barnehagen består av to hjem; 4 plasser i Beverveien og 8 plasser i Fjellveien Barnehagen holder stengt i romjulen, påsken og hele juli Barnehage-hjemmene ligger i rolige boligområder, det er kort avstand til skog og mark og gode turmuligheter. Hjemmene har fine uteområder og det er i tillegg flere fine lekeplasser i nærheten. Det legges vekt på en fin rytme, med sang, musikk, matlagning med sunt og variert kosthold, lesing og uteaktiviteter. Barna skal få bli kjent med årstidene i all slags vær. Det blir servert 3 varme måltider ukentlig og hjemmebakt brød/rundstykker 2 dager. Frukt og grønnsaker hver dag. Barnehagen står for alle måltidene. Lekene består hovedsakelig av naturmateriale. 20

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

www.stange.no BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE

www.stange.no BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode VENNER!

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer