Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Generell informasjon side 3 Antall barnehager side 3 Kommunens ansvar side 3 Opptak side 3 Klagebehandling side 4 Priser side 4 Kommunale barnehager side 4 Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5 Hyggen barnehage side 5 Slemmestad barnehage side 6 Sydskogen barnehage side 6 Røyken barnehage side 7 Åpen barnehage side 7 Private barnehager side 8 KANVAS side 8 1. Frydenlund barnehage side 8 2. Kjekstadmarka barnehage side 8 3. Midtbygda barnehage side 9 4. Paletten barnehage side 9 5. Spikkestad barnehage side 9 6. Torvbråten barnehage side 9 7. Utforskeren side 9 FUS Barnehager side Morbergtoppen barnehage side Nedre Høvik barnehage side 10 Andre private barnehager side 11 Bitehagen barnehage side 11 Bjerkeliveien barnehage side 12 Carpe Diem barnehage side 13 Heggum barnehage side 14 Helledammen barnehage side meterskogen barnehage side 15 Hyggen Montessoribarnehage side 16 Maurtoppen barnehage side 16 Nærsnes barnehage side 17 1

2 Nærsnes kystbarnehage AS side 18 Spiren barnehage side 19 Private familiebarnehager side 20 Furulia familiebarnehage side 20 Lykkeliten familiebarnehage side 20 Rødhettes familiebarnehage side 21 Santa Monica familiebarnehage side 21 Skaulia familiebarnehage side 21 Skogmusa familiebarnehage side 22 Solkroken familiebarnehage side 22 Utsikten familiebarnehage side 23 Vår familiebarnehage side 23 2

3 Generell informasjon Oversikten over barnehagene i denne brosjyren er godkjente og reguleres av Lov om barnehager. Rammeplanen for barnehagene er en forskrift til loven. Rammeplanen beskriver de overordnede mål og rammen for valg av innhold i barnehagene. Antall barnehager I Røyken er det både kommunale og private og barnehager: 4 kommunale 1 åpen barnehage 28 private Kommunens ansvar Kommunen har ansvar for godkjenning av barnehager og fører tilsyn med disse. Henvendelser vedrørende barnehager kan rettes den enkelte barnehage eller til Servicetorget, tel , e-postadr.: Opptak Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. (Jfr. Lov om barnehager, 8). Rett til barnehageplass trådte i kraft Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. (Jfr. Lov om barnehager 12 a). Opptak til plasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. For å komme i betraktning til plass ved det årlige opptaket, må søknaden være mottatt innen søknadsfristen. Søknad om plass skjer på fastsatt skjema. Dette finnes på kommunens hjemmeside Det er samordnet opptak. Dette innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Opptaksmyndigheten ligger hos den enkelte barnehage, som følger sine vedtekter. De kommunale barnehagene har felles vedtekter. De som får plass mottar et tilbudsbrev med 8 dagers svarfrist. Kommunen sender brev med orientering om opptaket og retten til barnehageplass til søkere som ikke har fått 1. eller 2. ønske om barnehageplass oppfylt, eller ikke har fått tilbud i det hele tatt. Søkerne blir vurdert ut fra foreldrenes ønsker. 3

4 Klagebehandling Søkere som har rett til barnehageplass og som ikke får 1. eller 2. ønske om plass oppfylt, kan klage på vedtaket innen 3 uker fra den dato orienteringsbrevet er mottatt. For at klagen skal bli vurdert, er det viktig å merke seg at det må foreligge nye opplysninger om søkers situasjon/barnets behov, eller at saksbehandlingsfeil kan påvises. Det kan hende at man får tilbud fra annen barnehage enn den som var 1. eller 2. ønske. Da bør det vurderes om dette kan være et aktuelt alternativ, tatt i betraktning at flere av barnehagene ikke vil ha mulighet til å imøtekomme alle søkeres 1. eller 2. ønske. Det må sendes inn ny søknad innen søknadsfristen ved nytt hovedopptak. Dette gjelder også de som står på søkerliste. Barn med særlige behov/funksjonshemninger skal ha prioritet ved opptak. Dette er regulert i Barnehageloven og gjelder både kommunale og private barnehager. Priser Maksprisen for barnehageplass er kr pr. mnd. Dette gjelder alle landets barnehager. Det kan fastsettes en lavere pris, men ikke høyere uten godkjennelse av barnehagens FAU og SU. For delte plasser betales det i de kommunale barnehagene i forhold til plassens størrelse; eksempelvis betales det 60% av full sats for 60% plass. Vanligvis beregner andre barnehager et administrasjonsgebyr for delte plasser. Kostpris kommer i tillegg og varierer mellom kr 200 og 315 i måneden pr. barn. For søsken gis 30% moderasjon for det andre barnet og 50% for de neste. Dette gjelder alle barnehager. Kommunale barnehager Tildeling av plasser Barnehageplassene tildeles barn som bor i Røyken kommune. Tildeling gjelder fram til opplæringspliktig alder. Ved tildeling av plass gis foreldre/foresatte informasjon om barnehagens vedtekter og vilkår for plassen. Opptaksprosedyre Alle søkere med kriterier blir vurdert; det tas ellers hensyn til: Alder spesielt skolebegynnere Søsken til barn som allerede har kommunal plass Nærmiljøtilhørighet Opptaket videre blir i realiteten en loddtrekning mellom søkere uten spesielle kriterier. Når status etter hovedopptaket er gjort, foretas det suppleringsopptak. 4

5 Søknader mottas gjennom hele året og blir satt på søkerliste/venteliste. Ledige plasser i løpet av året blir besatt på bakgrunn av søkerliste/venteliste. Rekrutteringsplasser Med rekrutteringsplass menes tildeling av plass til personell som Røyken kommune har mangel på; jfr. Vedtekter for Røyken kommunale barnehager. Slik søknad skal sendes tjenestevei. Hyggen barnehage Bakkekroken, 3442 Hyggen Telefon skolen: Barnehagen 3-6 år: Barnehagen 0-3 år: e-post: Enhetsleder: Mette Ølstad Daglig leder: Kristin Novum Om nærmiljøet / barnehagen Hyggen barnehage er en del av Hyggen-enheten som også består av Hyggen skole og SFO. Barnehagen har to avdelinger. Sommeren 2010 vil en ny avdeling stå klar til å ta i mot de 20 barna som går på stor avdeling. I byggeperioden holder denne avdelingen til i gymsalen. Lokalene vil stå ferdige til oppstart av nytt barnehageår. Barnehagen følger åpningstiden til de kommunale barnehagene, kl Høsten 2009 utvidet vi med en småbarnsavdeling som har plass til 9 barn i alderen 0-3 år. Barnehagen har fokus på: Overgang barnehage-skole Reggio Emilia-filosofien Sansemotorikk Språk og kommunikasjon Sosiale ferdigheter 5

6 Slemmestad barnehage Boligveien 22, 3470 Slemmestad Telefon: / e-post: Enhetsleder: Elin Evensen Åpnet i 1980 Åpningstid kl Barn fra 1 6 år 72 plasser fordelt på 4 avdelinger; 3 avdelinger for barn fra 3 6 år, 1 avdeling for barn fra 1 3 år Barnehagen ligger sentralt i Slemmestad, et gammelt industristed, i nærheten av boligområder, barneskole, kirke, bibliotek, tannlege, lege. Hurtigbåt til Oslo (Aker brygge) fra gamle cementbrygga. Rundt barnehagen er det fine turområder og barnehagen disponerer 2 gapahuker i nærheten. Det er kort vei til sjøen og stranda og barnehagen er opptatt av å bruke de fine naturområdene rundt oss til lek, læring, fysisk aktivitet og gode opplevelser. Barnehagen har fokus på: Barnets vekst og totale utvikling Å være et godt sted for barn og voksne Alle skal kjenne seg verdifulle både som enkeltindivid og som medlem av en større gruppe Foreldrearbeid og foreldreveiledning Utvikling av barnets evne til sosialt samspill At barn skal ha medinnflytelse over egen barnehagehverdag Nært og godt samarbeid med helsestasjonen Deltakelse i Røyken kommunes satsing på Språk og kommunikasjon Sydskogen barnehage Tors vei 182, 3472 Bødalen Telefon: / e-post: Enhetsleder: Mai-Britt Skjeltorp-Hansen Åpnet i 1981 Åpningstid kl Barn fra 1 6 år 62 plasser fordelt på 3 avdelinger. 1 avdeling med barn fra 1 3 år, 2 avdelinger med barn fra 3 6 år. Alle 4 6-åringene er i skogen, med en grillhytte/varmestue som utgangspunkt store deler av dagen hver 3. uke. Om nærmiljøet/barnehagen 6

7 Barnehagen ligger i et boligområde med skog, mark og gårder og i nærheten av skolen. Til butikk og busstopp er det ca. 20 min. gange; til jernbanestasjon ca. 10 min. kjøring. Sydskogen er et boligområde med forhistoriske minner. Det er store forekomster av fossiler, flere gravhauger, husmannsplass, oldtidsvei etc. Barnehagen har utelekeplass med fin natur. Personalet er opptatt av å gi barna naturopplevelser gjennom å være mye ute. For å støtte barns utvikling av positivt samspill vektlegges arbeid etter marte-meo-prinsippene. Barnehagen deltar også i kommunens satsning på språk og kommunikasjon. TRAS bruks som observasjonsmetode. Røyken barnehage Løkenveien 1, 3440 Røyken Postadr.: Postboks 102, 3441 Røyken Telefon: e-post: Enhetsleder: Synnøve Hegg Åpningstid kl Barn fra 0 6 år 51 plasser fordelt på 3 avdelinger Åpnet 1978 Barnehagen ligger fint til i Røyken sentrum med bra uteareale. Det er kort vei til buss og tog, samt gangavstand til skog og mark. I nærmiljøet ligger også kirke, butikk og bensinstasjon. I barnehagen legges det stor vekt på lek og sosialt samspill. Som satsningsområder dette året har barnehagen Språk og kommunikasjon, Pedagogisk plattform og Kosthold. I tillegg til satsningsområdene er man opptatt av fysisk aktivitet og uteliv. Personalet ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen og barnehagen er aktive brukere av friområdene rundt Røyken sentrum. Åpen barnehage En møteplass for familier som bor i Røyken Besøksadresse: Brøholtveien 79, 3430 Spikkestad Kontoradresse: Løkenveien 1, 3440 Røyken Postadrresse: Postboks 102, 3441 Røyken Telefon: e-post: Enhetsleder: Synnøve Hegg Åpen barnehage er et kommunalt barnehagetilbud; en møteplass hvor barn og foreldre er til stede samtidig. Virksomheten ledes av førskolelærere. Tilbudet er basert på at de voksne som kommer sammen med barna deltar aktivt i det daglige arbeidet. Familiene får ikke faste plasser, men kan komme når de selv ønsker det. Åpningstid: Mandag og tirsdag kl og torsdag kl

8 En dag i åpen barnehage koster 20 kroner pr. familie Ta med innesko Ca. kl 1130 er det felles måltid. Mat medbringes; det serveres kaffe og te Private barnehager KANVAS Kanvas eier og driver 7 barnehager i Røyken. Kanvas er en privat stiftelse, og er en av Norges største kompetanseorganisasjoner for barn i utvikling. Kanvas skal på ideelt grunnlag etablere og drive barnehager i Norge, samt være pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal Kanvas bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren. Stiftelsen skal bidra til nytenkning og utvikling når det gjelder etablering og drift av barnehager. Et av Kanvas -mål i 2006 var likestilling i barnehagen hvor minimum 30 % av de ansatte skal være menn. Følgende kategorier gis prioritet ved opptak i Kanvas opptakskrets: 1. Barn med funksjonshemming, jamfør Lov om Barnehager 9 2. Barn som trenger barnehageplass som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om barneverntjenester Søsken med plass i barnehagen, når dette gjør det mulig for søsken å gå i barnehagen samtidig For at søskenprioritet skal gjelde, må eldste barn ha gått i barnehagen i minst 6 måneder. 4. Barn som allerede har plass i en annen av Kanvas barnehager. (Gjelder overflytting til en annen Kanvas-barnehage) Kanvas-barnehager tar i mot barn i alderen 0 6 år Åpningstid kl For ytterligere opplysninger, ta kontakt med en av barnehagene eller Kanvas sentralt: Kanvas, Møllergt. 12, 0179 Oslo, telefon , e-post: fax ; se også hjemmesiden: Kanvas -Barnehager i Røyken Frydenlund Kanvas-barnehage Astrid Skares vei 70, 3474 Åros Telefon: / e-post: Styrer: Kent Roger Myhre Kjekstadmarka Kanvas-barnehage Heggveien 40, 3440 Røyken Telefon: / e-post: 8

9 Styrer: Hege Heiberg Midtbygda Kanvas-barnehage Nils Slåttos vei 5, 3440 Røyken Telefon: / e-post: Styrer: Dagrun Høyem Paletten Kanvas-barnehage Kunnskapsveien 34, 3430 Spikkestad Telefon: / e-post: Styrer: Monica Gundhus Spikkestad Kanvas-barnehage Teglverksveien 8, 3430 Spikkestad Telefon: / e-post: Styrer: May Sæther Løken Torvbråten Kanvas-barnehage Skogveien 19, 3470 Slemmestad Telefon: / e-post: Styrer: Wenche Hagelund Utforskeren Kanvas-barnehage Kirkealléen 114, 3470 Slemmestad Telefon: e-post: Styrer: Miriam Akerø 9

10 FUS Barnehager Morbergtoppen FUS barnehage AS Nyveien 39, 3470 Slemmestad Telefon: , mobiltel e-post: Internett: Daglig leder: Kristel Olsen Åpningstid kl , 12 måneder i året Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager pr. år Totalt ca. 88 barn i alderen 0 6 år Makspris for opphold; kostpris er ca. 8 kroner/dag Opptakskriterier Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak i barnehagen; jfr. Lov om barnehager 9 med merknader Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre kvalifisert personale Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste Om barnehagen/nærmiljøet Barnehagen etableres, eies og drives av Trygge Barnehager AS, Norges ledende etablerer innen barnehager. Den vil ha 5 avdelinger og skal ligge idyllisk til på Morbergtoppen, med kort vei til skogen og sjøen. Barnegruppa vil variere fra år til år, da det vil bli tilbudt fleksibel oppholdstid. Barnehagens profil utarbeides av personalet i samarbeid med foreldrene etter oppstart. Nedre Høvik FUS barnehage AS Høvikskogen 2, 3477 Båtstø Telefon: / e-post: Eierform: Aksjeselskap eiet av Trygge Barnehager AS Hjemmeside: Daglig leder: Trine Holmen Barnehagen åpnet i mai 2007 Åpningstid kl Barnehagen tilbyr fleksibel oppholdstid, begrenset til antall hele dager 4 avdelinger med totalt 100 plasser for barn i alderen 0 6 år Oppholdsbetalaing er makspris, kr for full plass Det gis søskenmoderasjon Kostpenger kr 10 pr. dag 10

11 Opptakskriterier Ved opptak av legges det vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas og at barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig. I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Røyken kommune. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med barn bosatt i kommunen, kan barnehagen ta opp barn fra omkringliggende kommuner. Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje med utgangspunkt i den overordnede målsetningen og etter følgende prioritets- rekkefølge: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen; jfr. Lov om barnehager 9, med merknader 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen 3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold. 4. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale. 5. Barn for øvrig i henhold til samordnet opptak. Plassene tildeles ut fra ellers like forhold. Andre private barnehager Bitehagen barnehage BA Bitehagen 10 B, 3440 Røyken Telefon: , mobiltel e-post: Hjemmeside: Daglig leder: Hege S. Thai Åpningstid kl Kl i natur- og kulturbarnehageavdelingen Det gis søskenmoderasjon Tilbud om plasser: 50, 60, 80 og 100% Åpnet sommeren 2000 som en 3 avdelings barnehage, men utvidet til 4 avdelinger høsten 2002, med en natur- og kulturbarnehageavdeling. Barnehagen har en småbarnsavdeling med totalt 14 barn i alderen 0 3 år, to avdelinger for barn i alderen 3 6 år med totalt 20 barn pr. avdeling. Natur- og kulturbarnehageavdelingen har totalt 13 barn i alderen 4 6 år. Denne avdelingen er i barnehagen morgen og ettermiddag, og på dagen er de ute med barnehagens minibuss og disponerer klubbhuset til skigruppa på Spikkestad som utgangspunkt for turer i skogen. De andre avdelingene disponerer også bussen til turer. Barnehagen er privat og foreldre-eiet 11

12 Barnehagen ligger landlig til midt mellom Spikkestad og Røyken sentrum, med et stort uteområde og skogen i nærheten. Åsaker jernbanestasjon og busstopp innen kort gangavstand. Barnehagen har hovedsakelig barn som tilhører skolekretsen Spikkestad, Røyken og Hyggen, men også barn fra andre kanter i kommunen. Opptakskriterier: Barn med funksjonshemninger 3. Barn til foreldre som satt i styret under etableringsprosessen 4. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen 5. Barn til personale; for å sikre rekruttering av kvalifisert personale 6. Barn som forøvrig står på venteliste Når man tildeles privat plass i barnehagen skal man ha en eierandel på til sammen kroner for det første barnet og kroner for påfølgende barn. Pengene fås tilbake når man slutter i barnehagen. Bjerkeliveien barnehage as Bjerkeliveien 10, 3470 Slemmestad Telefon: og , fax e-post: Styrer: Anna R. Løken Åpningstid kl , med kjernetid fra kl Pris for 100% plass, makspris. 50% plass koster kroner. Kostpris for hel plass er 350 kroner, for halv plass 175 kroner. Kostprisene inkluderer middag mandag og fredag, lunsj de andre dagene, frukt hver dag Barn i alderen 3 6 år 19 plasser på 1 avdeling Barnehagen ligger i et stille og rolig boligområde i Østskogen ca. 2,5 km fra Rortunet senter. Det er kun 300 m til nærmeste busstopp. Barnehagen gjør bruk av sitt nærområde og følger det gjennom de ulike årstidene. Vi drar på tur én gang i uken, samt 2 3 større arrangerte turer i året. Da er også familiene hjertelig velkomne til å delta. 12

13 Carpe Diem barnehage Brøholtveien 79, 3430 Spikkestad Telefon: e-post: Styrer: Siv Elise O. Finsås Eier: Ulna AS Hjemmeside: Barnehagen er under etablering; oppstart er planlagt over to trinn: 1. Startet i november 2009 med to avdelinger 2. Oppstart av to avdelinger til, trolig i løpet av februar 2010 Åpningstid kl Barn fra 0 6 år Tilbyr sunne og næringsrike måltider for et kosttillegg Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på toppen av Brøholtveien (tidligere Sykehuset Buskeruds bygg). Det finnes ingen trafikk i området. Skogen er nærmeste nabo og vil bli aktivt brukt i hverdagen. Barnehagens profil Carpe Diem er en Snoezelen-inspirert barnehage. Det legges vekt på sansestimulering i spesielt tilrettelagt miljø inne og ute. Snoezelen er navn for en type aktiviteter som tar utgangspunkt i sanselige opplevelser/aktiviteter. Sanseaktiv knyttes til snuffelen (snuse), som kjennetegnes ved at man er nysgjerring og aktivt søker spenning og opplevelser. En passiv sansing knyttes til ordet doezelen (døse). Tilrettelegge for sanseopplevelser hvor formålet er avslapning/avspenning; derav ordet Snoezelen. Barnehagen har fokus på: Å være et godt sted for barn og voksne finne den gode hverdagen Barnets vekst og totale utvikling både psykisk og fysisk Styrke barnas selvfølelse gjennom veiledning og mestringsopplevelser i hverdagen Deltakelse i Røyken kommunes satsing på Språk og kommunikasjon Personalet i barnehagen er den viktigste ressursen. I samarbeid med de ansatte vil barnehagens profil, fokusområder og mål bli videreutviklet. Opptakskriterier i prioritert rekkefølge for Ulna AS: 1. Funksjonshemmede barn (jfr. Lov om barnehager, 13). (Kode 10) Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 fjerde ledd. (Kode 20 og kode 30) 2. Bedriftsplasser 3. Overflytting mellom barnehagene internt i Ulna 13

14 4. Personalplasser for mangelpersonell i Ulna 5. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen 6. Barn med spansktalende/thailands bakgrunn. Dette er særskilt for Sawat Dee, Hola og Gaia barnehus 7. Barn som øvrig står på barnehagens venteliste Det kan forekomme unntak i den enkelte kommune eller bydel, dette informeres det om særskilt i den enkelte barnehage. Ved opptak gjelder følgende: Barnet må fylle kriterier for årskull/kjønn som er aktuelt for den ledige plassen. Under sammen forutsetninger vil opptaket avgjøres via loddtrekning. Tvillinger/trillinger som står på søkerliste vil alle få plass hvis antall ledige plasser eksisterer. Styrer kan i samråd med seksjonsleder for barnehager fravike prioriteringsrekkefølgen av hensyn til barnegruppens sammensetning eller andre spesielle forhold. Heggum barnehage Heggumhøgda 3, 3440 Røyken Telefon: / e-post: Hjemmeside: Eier: Marianne Bjørnstad Åpningstid kl Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen plass til 35 barn fra 0 6 år Småbarnsavdeling for barn i alderen 0 3 år Friluftsavdeling for barn i alderen 3 6 år Barnehagen holder stengt i romjulen, påsken og hele juli måned Barnehagen åpnet i april 1999; friluftsavdelingen åpnet 1. august 2006 Barnehagen ligger i tilknytning til en gård med høner og kaniner. Gården ligger sentralt i forhold til buss og tog, mellom Midtbygda og Røyken sentrum, og har 4 mål inngjerdet lekeområde med skogsterreng, gress og nye, flotte lekeapparater. Barnehagen har egen minibuss til turer utenfor nærmiljøet. Småbarnsavdelingen holder til i nytt hus med flotte lekemuligheter både inne og ute. Avdelingen bruker mye tid ute i skog og mark, samt turer med vogn. Egen lavvo og grillhytte blir mye brukt i forbindelse med samlingsstunder og utelek. Friluftsavdelingen holder til i hus med gode lekemuligheter både inne og ute, og disponerer lavvo og grillhytte sammen med småbarnsavdelingen. Barnehagen har egen gapahuk med bålplass, i et skogsmoråde som blir brukt som turmål flere ganger ukentlig. Det er god voksentetthet; aldersinndelte grupper med forskjellige friluftsmål. Førskoleklubb for 5- åringene i samarbeid med en annen lokal barnehage. 14

15 Helledammen barnehage Grinisvei 19, 3430 Spikkestad Telefon: / / e-post: Eier: Vania G. Hansen Styrer: Janne Opsand Dalen Barnehagen åpnet i september 2006 Barn i alderen 1 6 år 38 plasser Barnehagen har stengt 3 uker i juli, samt jul og påske Åpningstid kl ; kjernetid kl Pris for 100 % plass kr i kost; kostprisen inkluderer lunsj og ettermiddagsmat hver dag Barnehagen ligger fint til midt i Spikkestad; nær buss, tog, butikk og natur. Sosialt samspill og språk/kommunikasjon vil det bli jobbet med året rundt. Påstanden om at barn ikke blir mer sosialt kompetente enn de voksne rundt seg, er en viktig faktor i barnehagens grunnsyn. Årsplanen skal være en 5-årsplan over hva som skal tilbys barna. Planen blir lagt ut ifra fagområdene i Rammeplanen, rettet mot hver aldersgruppe. Alle barn får ikke opplevd alt i løpet av ett år, men i løpet av en 5-årsperiode skal alle ha vært gjennom alt. Både foreldre og barn skal få ha sin mening om hvordan barnehagehverdagen skal se ut. Første prioritet i Helledammen barnehage er glade barn som liker å være i barnehagen sin. 100-meterskogen barnehage AS Godheimveien 26, 3440 Røyken Telefon: / e-post: Hjemmeside: Styrer: Ingvild Hansen Åpningstid kl Alder 0 6 år 54 plasser fordelt på 3 avdelinger; 1 småbarnsavdeling. Mulighet for delte plasser Åpnet 1. august 2007 Barnehagen åpnet i nytt bygg, med lyse trivelige og moderne lokaler med jordvarme og godt ventilasjonsanlegg. Barnehagen ligger sentralt til i Røyken sentrum, ved ROS idretttsplass/fotballbane. Kort avstand til buss, tog, butikker og marka, som vil bli hyppig benyttet. Det vil bli lagt stor vekt på å strekke seg en meter lenger for foreldre og barn. 15

16 Observasjonsmetoden som TRAS vil bli brukt som ett av redskapene for observasjon. Det satses på uteliv og fysisk aktivitet sommer som vinter. Hyggen Montessoribarnehage Haugenveien 4, 3442 Hyggen Telefon: e-post: Styrer: Anette Leivestad Åpningstid kl ; kjernetid kl Alder 0 6 år Åpnet 18. juni 2009 Stengt 3 uker om sommeren og i jule- og påskeferien Opptakskriterier: 1. Barn med funksjonshemming (jfr. Lov om barnehager) Ved inntak vil det ellers bli foretatt en vurdering av barnets situasjon i forhold til: 2. Lokal forankring 3. Barn av personale 4. Søskenprioritet 5. Mest mulig bruk av hele plasser 6. Barn med delte hjem 7. Hyggen Montessoribarnehage forbeholder seg retten til å sette sammen barnegrupen på best mulig måte i forhold til både barne- og personalgruppe Det kan ellers tas individuelle hensyn. I løpet av barnehageåret er det avsatt 5 dager til planlegging/videreutvikling for personalet; disse dagene holdes barnehagen stengt. Planleggingsdager forsøkes lagt til skoleruta så langt dette lar seg gjøre. Maurtoppen barnehage Tors vei 180, Grendehuset, 3472 Bødalen Telefon: e-post: Styrer: Mona Haug Åpningstid kl Stengt 4 uker om sommeren og i romjulen Barn fra 1 6 år; 18 plasser Søsken prioriteres Flyttet inn i Grendehuset 1989 Foreldre-eiet 16

17 Barnehagen ligger midt i et boligområde med skogen i umiddelbar nærhet. Satsingsområde er språk og kommunikasjon. Nærsnes barnehage Grendehuset, 3478 Nærsnes Telefon: , mobil e-post: Hjemmeside: Styrer (fung.): Elisabeth Larsen Barnehagen er foreldredrevet og åpnet i august 1991 Åpningstid kl plasser med barn fra 1 6 år Pris for 100% plass er kroner Lokalene leies av Nærsnes Grendehus A/L Barnehagen har fokus på språk og kommunikasjon. Stabil personalgruppe, som hver dag gleder seg til å motta barna og legger vekt på hvert enkelt barns utvikling og trivsel i barnehagen. For hvert enkelt barn lages et bilde /aktivitetsalbum, som barnet får når det slutter. Det er flotte turmuligheter i nærheten av barnehagen. Naturen er den store ressursen; skogen og sjøen brukes daglig til læring, lek, grilling, kos, bading, fisking, aking og andre aktiviteter. Gymsalen på Nærsnes skole og Slemmestad bibliotek (eventyrstunder) benyttes regelmessig. Barnehagen har sin egen lille kjøkkenhage og deltar også på potetopptak og frukthøsting. Av årlige tradisjoner kan nevnes gårdsbesøk og hogging av eget juletre. Søkere oppfordres til å komme på besøk til barnehagen. 17

18 Nærsnes Kystbarnehage AS Sokkabekkveien 1, 3478 Nærsnes Hjemmeside: Telefon: e-post: Styrer: Aina Wøien 2-avdelings barnehage med småbarnsavdeling (0-3 år) og avdeling for store barn (3-6 år) Åpningstid kl Barnehagen vil være stengt 3 uker på sommeren og 5 planleggingsdager Pris for 100% plass er kr kost. Vi tilrettelegger for en skattefri arbeidsgiverdekning av oppholdsbetalingen Søskenmoderasjon: 30% første søsken og 50% andre søsken Mulighet for deltidsplasser 50%, 60% og 80% (h.h.v. 2/3 dager, 3 og 4 hele dager i uken). Dette forutsetter at barnehagen til sammen kan fylle heltidsplasser Pris for deltidsplasser er forholdsmessig %-andel av makspris + kr 150 i adm. gebyr Eier: Eierforeningen for Nærsnes Kystbarnehage Pliktig medlemskap i foreldreforeningen når man har barn i barnehagen. Innmeldingsavgift er kr 200 Vi vurderer oppstart av utegruppe fra august 2006 Opptakskriterier 1. Barn med funksjonshemming (jfr. Lov om barnehager) 2. Barn som ved stiftelsen av barnehagen har plass i Nærsnes Barnepark 3. Barn som er født før stiftelsen av barnehagen og som har foreldre som var aktive i etablering av barnehagen. Styret avgjør om aktivitetskravet er oppfylt 4. Søsken av barn som har plass i barnehagen og fremdeles vil beholde plassen for det året opptaket gjelder 5. Barn til personalet; for å sikre rekruttering av kvalifisert personale 6. Barn med bostedsadresse på Nærsnes ifølge folkeregisteret 7. Barn gjennom kommunalt fellesopptak Nærsnes Kystbarnehage AS - Et hav av muligheter Dette er vår visjon som bygger på verdier som: Barns medbestemmelse Foreldreinnflytelse Engasjement Undring Barnehagen ligger på idylliske Nærsnes med skolen og idrettsanlegget som nærmeste nabo. Det fokuseres på å være en integrert del av nærmiljøet på Nærsnes og avdelingene benytter seg av og ferdes i de nære omgivelser flere ganger hver uke. Skog og strand er områder som ofte brukes og hvor det er etablert baser. Barnehagens definerte satsningsområde er uteliv og 18

19 nærmiljø. Man er også opptatt av å bruke de tilbudene som blant annet finnes i Slemmestad, blant annet bibliotek og geologisenteret. Barnehagens mål, utover å være en barnehage med en sterk og god holdning til å være ute i all slags vær, er å være en arena hvor barna i stor grad skal føle seg anerkjent og verdsatt. Det hersker et likeverdig forhold mellom barn og voksne i Nærsnes Kystbarnehage. Barna skal få tid og rom til å utvikle vennskap og nære relasjoner med hverandre. Spiren barnehage Hurumveien 42, 3474 Åros Telefon: , mobil tel e-post: Hjemmeside: Styrer: Cecilie Lagassé Åpningstid kl Barn fra 1 6 år Plass til 28 barn Makspris kr pr. mnd. + kostpenger kr 250 Fleksible løsninger som kan lette hverdagen for småbarnsforeldre Sentral beliggenhet Liten barnehage med stort hjerterom! Barnehagen holder til i et nyoppusset, koselig hus med fin, inngjerdet lekeplass. Kort vei til skog og strand. Driften er basert på kristne verdier som nestekjærlighet og omsorg. Det legges vekt på eventyr, lek og friluftsliv og barnehagen er ofte på bondegårsbesøk i nærmiljøet. Barnas ønsker for hverdagen i barnehagen vektlegges. 19

20 Private familiebarnehager Furulia familiebarnehage Furulia 3 A, 3470 Slemmestad Telefon: e-post: Hjemmeside: Eier: Ann-Karin Ruud Åpningstid kl (fredager kl ) Plass til 10 barn i alderen 1 6 år Barnehagen er stengt i romjulen, påskeuken, samt 4 uker i juli og den første uken i august Eier har ikke husdyr Åpnet i august 2002 Barnehagen ligger i et rolig og barnevennlig boligområde (blindvei) med gode muligheter for utelek. Det er kort avstand til skogsområder/kyststien og sjøen. Barnehagen besøker bibilioteket regelmessig, går på teater i Asker og samarbeider med andre familiebarnehager. Lykkeliten familiebarnehage Fjellveien 27 og Beverveien 1, 3470 Slemmestad Telefon: , mobiltel e-post: Eier: Helene Nakken Olsen Åpningstid kl Barn fra 0 6 år Barnehagen består av to hjem; 4 plasser i Beverveien og 8 plasser i Fjellveien Barnehagen holder stengt i romjulen, påsken og hele juli Barnehage-hjemmene ligger i rolige boligområder, det er kort avstand til skog og mark og gode turmuligheter. Hjemmene har fine uteområder og det er i tillegg flere fine lekeplasser i nærheten. Det legges vekt på en fin rytme, med sang, musikk, matlagning med sunt og variert kosthold, lesing og uteaktiviteter. Barna skal få bli kjent med årstidene i all slags vær. Det blir servert 3 varme måltider ukentlig og hjemmebakt brød/rundstykker 2 dager. Frukt og grønnsaker hver dag. Barnehagen står for alle måltidene. Lekene består hovedsakelig av naturmateriale. 20

Hyggen barnehage side 5 Slemmestad barnehage side 5 Sydskogen barnehage side 6 Røyken barnehage side 7 Åpen barnehage side 8

Hyggen barnehage side 5 Slemmestad barnehage side 5 Sydskogen barnehage side 6 Røyken barnehage side 7 Åpen barnehage side 8 Innholdsfortegnelse Generell informasjon side 3 Antall barnehager side 3 Kommunens ansvar side 3 Opptak side 3 Kommunale barnehager side 4 Opptak side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017 ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017 Marker kommune har én kommunal barnehage: Grimsby og tre private barnehager: Annen Etasje, Øymark og Tussilago. De private barnehagene

Detaljer

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I. Barnehageåret 2015-2016

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I. Barnehageåret 2015-2016 ORIENTERING OM BARNEHAGENE I Marker kommune Barnehageåret 2015-2016 Marker kommune har én kommunal barnehage: Grimsby og tre private barnehager: Annen Etasje, Øymark og Tussilago. De private barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE

BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE -VELKOMMEN SOM BARNEHAGESØKER Denne folderen gjelder kommunale og private barnehager i Fauske 2009/2010 05.01.08 Layout: Fauske kommune, sevicetorget Din søknad behandles KONFIDENSIELT!

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: Alvheim barnehage. Andromeda barnehage. Borge barnehage.

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: Alvheim barnehage. Andromeda barnehage. Borge barnehage. Barnehageroversikt i ULNA Alvheim barnehage Andromeda barnehage Borge barnehage Brøholt barnehage Foss barnehage Fyrstikkalléen barnehage Gaia barnehus Hauerseter barnehage Hola barnehage Sawat Dee barnehage

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: Alvheim barnehage. Andromeda barnehage. Borge barnehage.

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: Alvheim barnehage. Andromeda barnehage. Borge barnehage. Barnehageroversikt i ULNA Alvheim barnehage Andromeda barnehage Borge barnehage Brøholt barnehage Foss barnehage Fyrstikkalléen barnehage Gaia barnehus Hauerseter barnehage Hola barnehage Sawat Dee barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for 1 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Lykkeliten Barnehage, Storlandet i henhold til Barnehageloven 7... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass. 6- Opptakskriterier s.

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass. 6- Opptakskriterier s. 21.02.11 LMO 1 Innholdsfortegnelse 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptakskrets 4- Opptaksperiode 5- oppsigelse av plass 6- Opptakskriterier s.4-5 7- FAU og SU 8- Åpningstid s.5 9- Foreldrebetaling 10-

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718 VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjonsnr.: 986 612 718 Gjeldende fra og med 01.01.2016 Vedtekter Fykenveien familiebarnehage Side 1 Eierforhold Fykenveien familiebarnehage er en privateid

Detaljer

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER

sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER sukkerspinn familiebarnehage VEDTEKTER 1 VEDTEKTER Revidert 03.09.2015 1.Eierforhold Sukkerspinn familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Delt

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Urtehagen barnehage Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom 1 Formål

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass Informasjon om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 2014/2015 Oversikt over barnehagetilbudene i Rennebu 2014-2015 Barnehage Type tilbud Åpningstid Dager Innset barnehage 7398 Rennebu Enhetsleder:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.01.2014 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.03.2011

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.03.2011 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.03.2011 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Barnehageloven, Rammeplan m.v. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager av 17.06.05 nr. 64 med

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

VEDTEKTER FOR EINMOEN FAMILIEBARNEHAGE (gjeldende fom 14.01.16) Vedtektene aksepteres automatisk når man takker ja til plassen.

VEDTEKTER FOR EINMOEN FAMILIEBARNEHAGE (gjeldende fom 14.01.16) Vedtektene aksepteres automatisk når man takker ja til plassen. EINMOEN FAMILIEBARNEHAGE Medlem av Nettverk Trondheim et nettverk for familiebarnehager VEDTEKTER FOR EINMOEN FAMILIEBARNEHAGE (gjeldende fom 14.01.16) Vedtektene aksepteres automatisk når man takker ja

Detaljer

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Mille Sofie 2,6 år, Victoria 3 år, Mohammed Ali 2,11 år og Rehan 2,9 år BILDENE ER EN TRENINGSOPPGAVE PÅ SAMARBEID OG TURTAKING FRA AVDELING SPONITUS

Detaljer

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass Informasjon om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 2015/2016 Oversikt over barnehagetilbudene i Rennebu 2015-2016 Barnehage Type tilbud Åpningstid Dager Innset barnehage 7398 Rennebu Enhetsleder:

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

Vestmarktoppen familiebarnehage

Vestmarktoppen familiebarnehage VEDTEKTER (Gjeldende fra 1.01.16) Vedtektene aksepteres automatisk når man takker ja til plassen. 1 Åpningstid Mandag-fredag 07.30-16.30 (Mulighet for fleksibel åpningstid etter nærmere avtale) 2 Aldersgruppe

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591

VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 VEDTEKTER FOR BARNAS FAMILIEBARNEHAGE Org nr. 994976591 EIERFORM: Barnehagen eies og drives av Heidi Louise Torvik Sandnes, og har to avdelinger. En avdeling holder til på Møllenberg, og en avdeling holder

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Sist endret: 03.10.12 Styret kan endre alle bestemmelsene i disse vedtektene. 1 Eierforhold Frøystad Barnehage SA er et samvirkeforetak.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 Sandtoppen Naturbarnehage- www.sandtoppen.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for Akasia sine barnehager

Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av Akasia.

Detaljer

Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2012-2013

Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2012-2013 Informasjon om kommunale og private BARNEHAGER I NANNESTAD FELLES INFORMASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS, 2012-2013 VI GIR DITT BARN GODE OPPLEVELSER SOM BYGGER PÅ NÆR KONTAKT MELLOM BARN,

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager Vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune gjeldende fra 1.3.2011 1. EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal

Detaljer