Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr Olav Bjørgaas hedret Side 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7"

Transkript

1 Menighetsblad nr Hillevåg Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Huskestue på Bergåstjern? Side 13 Min salme side 12 Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november Famililen Fjeld er tilbake i Hillevåg. Side 8-9

2 S ta b o g m en i g he t s r å d Hillevåg menighet Veumveien 55, 4016 Stavanger Fax Daglig leder: Solveig Myklatun Sokneprest: Anders Hildeng Næss Kontorfullmektig: Olaug Støle Diakon: Oddbjørg Byberg Aadnøy Trosopplæringsmedarbeider ungdom: Silje Hodne Trosopplæringsmedarbeider barn: Kristine Kalleberg Eikrem For tiden i permisjon Vaktmester: Leif Audun Stapnes Kantor: Arne Martin Aandstad For bestilling av dåp og vielse, kontakt kirkens servicetorg Menighetsrådsleder: Leif Vastveit Nestleder: Frode Alvestad MR-medlemmer: Tonje Borgen Myrbakk Leif Enoksen Brit-Helen Russdal Hamre Jakob Havnen Hugne Sjo Kirsten Klungtveit Geir Paulsen Torhild Maldal Anders Hildeng Næss Menighetsblad Opplag 3000 Redaksjon: Mette E. Paulsen (Perm.) Elsa Kristiansen Hugne J. Sjo Gaver til menigheten: Din gave kan eventuelt øremerkes. F.eks. menighetsblad, barn, ungdom etc. 2

3 Håpet kom! I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker, som hadde brakt oss sammen. Midt i de vanskelige forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye salmebok: A nd a k t I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet. Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden, der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet: I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred. Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned. Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom. Evig er han her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsignet advents- og juletid! Erling J. Pettersen Stavanger biskop 3

4 Diverse saker Retningslinjer for oppstart av nye tiltak/ arrangementer er vedtatt. Disse skal være i tråd med vedtatte overordnede planer. Det er opprettet arbeidsgruppe som skal skissere forslag til «lønnsfond» for å øke inntekten til menigheten. Utleieprisene er endret: Leien for Kirkestue + kjøkken(kr. 1600,-), menighetsalen + kjøkken(kr 2.500,-) og Storebombå, Kosestuå+kjøkken (kr 800,-) Det er vedtatt gudstjeneste liste for høsten Konfirmantåret 2013/2014 er evaluert og ny konfirmantplan for året 2014/2015 vedtatt. Loppemarkedet som ble gjennomført i mai, ga en netto inntekt på kr ,- Menighetsrådet hadde ansvar for kirkekaffe søndag 31/8 Menighetsweekenden på Furutangen ble også en i år en fin opplevelse for store og små. Det er valgt komitè for ny weekend på Furutangen i Rådet ønsker å lage en lokal beredskapsplan ved kriser og ulykker for Hillevåg menighet, og nedsetter en arbeidsgruppe med tanke på dette. Det er vedtatt en plan for forebygging og håndtering av eventuelle seksuelle krenkelser i Hillevåg menighet. 4 NYTT FRA MENIGHETSRÅDET Misjonsutvalget fortsetter med misjonskveldene en gang i semesteret. Utvalget søkes styrket med flere medlemmer. Rådet ønsker en videre tenkning rundt misjon i menigheten. Siden familien Fjeld nå er kommet hjem, innhentes informasjon om nye misjonsprosjekter fra bispedømmekontoret. Tildeling fra Lillåsfondet 2014: Innleie av ekstra musikere til enkelte gudstjenester, kr.5.000,- Musikalske onsdagskvelder, innleie av sangere og musikere til enkelte ganger, f.eks. lokale sangere som Inger Lise Hope og Kjell Inge Torgersen, kr ,- Diakoniutvalget, til menighetens diakonale arbeid, kr.5.000,- Besøk fra Prost-og Bispekontoret: Prost Sigfred Sørensen viste til statistikk vedrørende gudstjenesteoppmøte og dåp, og diverse utfordringer i den forbindelse. Han tok videre opp utfordringer knyttet til Folkekirken. Han ønsket samtaler rundt gudstjenesteliv, ungdomsarbeid og tilhørighet for lokalbefolkningen i menighetene og en satsing særskilt satsing på dåp, ungdomsarbeid og forkynnelse. Ragnhild Halle fra bispekontoret informerte om viktigheten av kunst og kultur i kirken. «Hva tenker vi om kunst og kultur?» Ser vi at kunst kan gi mennesker en opplevelse av Gud - til å erfare Guds storhet. Leif Vasstveit Leder MR ONSDAGSMØTER VÅR januar Sokneprest Waldeland, Rennesøy og Hillevåg og Hinna menighetskor 18. februar Jens Olav Mæland, Bryne og Randaberg Musikkor 18. mars Prost Sigfred Sørensen, Madlamark og Madlamark kirkes mannskor 15. april Jonny Vågen, Fjelltun bibelskole og Riskakameratene

5 Årets konfirmanter En stor flokk på 52 unge har meldt seg til Konfirmasjon i år. Her er de, bortsett fra 11 som var på idrettstur og tre som p.t. bor i England og følger undervisning i Sjømannskirken der. Vi ønsker dere en fin konfirmanttid oppfordrer menigheten til å huske på denne fine flokken med omtanke og forbønn Julemesse i Hillevåg kirke lørdag 22. november kl åpning i kirkerommet Salg av bl.a julekaker, div. håndarbeid, dør-/grav-pynt Kafe: hjemmebakst og grøt Åresalg og barnelotteri Salg av juleved i sekker Hovedtrekning Velkommen! 5

6 Olav Bjørgaas hedret: Stor Den 22 august ble Olav Bjørgaas hedret av stiftelsen Stor Visjon fra Taiwan for sitt livslange engasjement i dette landet. Han har også mottatt St-Olavs medaljen fra Kong Harald og flere utmerkelser fra Taiwan tidligere. Alle utmerkelser er heder han deler med kona, Kari. Deres virke på Taiwan er som et eventyr nei, det var ikke eventyr, det var et trosprosjekt. Olav kan vel best kalles en entreprenør med Vår Herre som oppdragsgiver. Det blir det en spennende historie av. Olav var 28 og Kari 24 år da de steg i land på sydspissen av Formosa som den ble kalt av alle europeere, mens den for lokalbefolkningen allerede da het Taiwan. De var utsendinger for Misjonsalliansen, en liten diakonal misjonsorganisasjon med sete i Oslo. Det var andre misjonærer fra Misjonsalliansen der også, blant andre Kristoffer Fotland fra Jæren med familie, og noen få andre. Klare oppdrag for Olav og Kari ventet ikke, og først 6 Kari og Olav Bjørgaas i stuen hjemme i Langflåtveien med statuett og gave fra «Stor Visjon» skulle språket læres. Men, allerede etter en måned kom den første utfordringen: En koloni for isolerte spedalske nord i landet trengte sårt til hjelp. Spedalskhet, lepra, var utbredt, og de leprøse var isolerte og gjemt bort. Folk var redde for dem. Det ble ingen lett start, ingen varm mottakelse. Samfunnets syn på spedalske som urene og uønsket satt dypt. Og, hva ville disse utledningene? Men det snudde. Uselviske handlinger og mange bevis på at ekteparet Bjørgaas virkelig brydde seg, fikk tilliten til å vokse. Gi sitt eget blod til pasienter, suge en hals tettet av slim gjennom en slange med sin egen munn og sette regningen for behandling på sin egen konto fordi pasienten ikke hadde noe å betale med, er noen eksempler. Leprakolonien ble etter hvert et viktig behandlings- og rehabiliteringssted. De leprøse fikk et verdig liv og sykdommen ble etter hvert utryddet. Tuberkulose var utbredt, ofte blant barn og unge. Også her ble sykdommen oppdaget «tilfeldig». Det skjedde på Olav, Kari om andre

7 begivenhet i Hillevåg kirke medarbeidere sine ferder til avsidesliggende landsbyer i fjellene, eller ved at pasienter, ofte barn kom til en av de etter hvert mange klinikkene. Barnesanatoriet var et av resultatene fra dette arbeidet. Arbeidet for å få i gang vaksinering mot sykdommen førte til at tuberkulose ble så godt som utryddet. På samme måte startet arbeidet med poliomyelitt. En ung gutt med feber og lammelser dukket opp, og arbeidet med denne pasientgruppen startet. De som overlevde sykdommen, ble oftest sterkt handikappet. Victory Home med rehabilitering, skolegang, arbeidstrening, m.v. ble etablert og vokste til et stort og viktig arbeid. Med vaksineprogram ble også denne sykdommen utryddet. Flere klinikker vokste fram, men Bjørgaas drømte om et skikkelig sykehus. Også det ble en realitet med Bjørgaas og Fotland som byggherrer og ansvarlige. I dag er dette det største og mest moderne sykehuset i Pintung fylke sør i landet. Dette er noe av det disse to var engasjert i og gjorde et uvurderlig arbeid innenfor. Men hvor kom pengene fra? Mesteparten av Olav og Kari sin lønn gikk inn i prosjektene. Adopsjonsordningen så dagens lys for første gang i Norge for å bekoste opphold og behandling for barna på barnesanatoriet. Olav var ekspert på å knytte kontakter med alle slags folk, og donasjoner kom, ofte fra uventet hold og som regel når det var mest kritisk. Tilfeldig? Neppe. Den Store Sjefen trykket nok på noen knapper.. Men entreprenører med stort hjerte, utålmodighet i møte med nød og ukonvensjonelle metoder for å få ting gjort, faller ikke alltid i god jord når systemene vokser seg store og veldrevne og med mange sterke medarbeidere. Slik som Sykehuset i Pingtung. Det var også Olavs ide at virksomhetene etter hvert skulle overtas av lokale leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet personell. Så etter 2. opphold hjemme i Norge, ble Olav og Kari forflyttet til havnebyen der de først steg i land og spedalskarbeidet startet. Her var det nå blitt industri og unge jenter fra landet hyret inn som arbeidskraft. Blant mange andre oppgaver, gjorde Olav og Kari en stor innsats for å bedre deres livsvilkår og trygghet. Senere kom de tilbake til sykehuset i Pingtung og var knyttet til dette i mange år. Tjenesten i Taiwan ble avsluttet på 90-tallet. Med stor takk forteller Bjørgaas til slutt at arbeidet skyter knopper, også utenfor Taiwan. Kristne leger og sykepleiere fra Taiwan har i flere år reist ut, både fra Misjonssykehuset i Pingtung og andre sykehus bygd på kristen tenkning, i hovedsak til det Afrikanske kontinent. Det bidrar til å bedre helsevesen og levekår der, slik det en gang skjedde hos dem selv. Fokus der er også tuberkulose, men også Aids som er et stort problem i mange Afrikanske land. Vi er nå glade for at dere nå har slått rot i Hillevåg. Vi gratulerer med den siste utmerkelsen og «tar av oss hatten» for alt dere fikk utrette på Taiwan! Elsa Kristiansen Kilder faktaopplysninger: B.J.Sørheim-Queseth: Doktor Bjørgaas og samtaler med Olav og Kari Bjørgaas 7

8 Velkommen hjem! Gleder og sorger i et nytt land for misjonærfamilien. Etter 7 år i Japan har vi erfart at Japan er et utrolig spennende land å bo i, og det har vært gøy å komme så nær inn på en annen kultur som vi har fått lov til å gjøre. Siden japanere snakker lite engelsk måtte vi lære oss språket, og med få andre utlendinger i nærheten har det stort sett vært japanere vi har omgås med. Og da eldstejenta begynte i lokal barnehage, følte vi oss etter hvert veldig hjemme i Japan. Grunnen til at vi reiste ut var for å drive misjon i Japan, og det har vært det største; det å få være med å formidle Guds godhet og kjærlighet. Vi satset mye på barne- og familiearbeid i menigheten, og det var mange barn og hjemmeværende mødre som var innom kirken i løpet av uka. Vi drev blant annet med småbarnstreff, engelskundervisning for barn og voksne, English Cooking Class og søndagsskole. Mange av dem visste lite om Gud og Jesus, og barna syntes det var kjekt å høre Bibelhistorier, siden de aldri hadde hørt dem før. Vi opplevde mange gledelige ting, men noe av det største var da ei av mødrene ble døpt til påske! Språket har uten tvil vært det vanskeligste. I tillegg til to egne alfabet bruker japanere også det kinesiske skriftspråket. Lydene er lette å uttale, men grammatikken helt annerledes. Selv etter to år med fullt språkstudium var det mye vi ikke kunne. Det sies at det tar rundt 40 år før man begynner å behersker språket ordentlig, og det sier litt om hvor vanskelig det er for oss nordmenn å lære. Ellers så er det krevende 8 Ivan, Rut Terese, Kristine (5 år) og Cecilie (2) Fjeld. å bo i en kultur som er så annerledes enn vår. Det er så mye man ikke forstår og må sette seg inn i, og man blir hele tiden påmint at man er forskjellig fra de andre. Det finnes bl.a. en god del uskrevne regler i kulturen som vi måtte lære oss, f.eks. å ikke gi fire av noe i gave til noen («fire» på japansk kan også bety død), at man alltid tar med gaver til folk (stort sett mat) når man kommer på besøk men også at man skal få noe igjen når man drar derfra. At en må ta på egne do-tøfler når en går inn på toalettet og da, ikke minst, å huske å ta dem av når en er ferdig. Heldigvis hadde vi som utlendinger stor tabbekvote. Når det gjelder arbeidet har det å drive en liten menighet, med rundt 15 på gudstjeneste, til tider vært krevende, og noen ganger frustrerende. Man har så lyst til at mye skal skje, og at mange skal komme til tro. Og da kan man lett føle at man mislykkes. I tillegg er det rart å bo så langt borte fra familie og venner. Vi kom alltid hjem til Norge

9 på sommerferie, men spesielt rundt jul, og like før sommerferien, kunne hjemlengselen bli stor. Nye utfordringer. Misjonærtjenesten har forandret seg mye bare i løpet av de siste ti-tjue årene. Fra å være en stor flokk på rundt 80 stykker, med egen norsk skole for barna, er det i dag kun fem misjonærer og en volontør for Det Norske Misjonsselskap igjen i Japan. Generelt er det få som ønsker å bli misjonærer, og de fleste ønsker seg til Afrika i perioder på to eller maks fire år. I tillegg er Japan et vanskelig land å drive misjon i. Bare 0,7% av japanerne er kristne, og landet faller dermed langt bak land som Egypt, Saudi-Arabia og Thailand på listen over antall kristne i befolkningen. Japanere har de siste årene også blitt mer skeptisk til region, og med økende grad av sekularisering har også religiøsitet generelt mistet fotfeste i Japan. De årene vi var i Japan samlet Hillevåg kirke inn penger som gikk til ulike prosjekter i Japan. Dette ser det ut som om mange vil fortsette med også videre. Ellers så trenger Japan mye forbønn. Menge sliter f.eks. fortsatt tungt etter tsunamien som herjet og gjorde enorme ødeleggelser for tre år siden. Avskjed og velkomst. Det å ha bodd så lenge i et annet land, og trivdes så godt som vi har gjort, har gjort at vi har blitt utrolig glad i landet og folket. Derfor var det trist å skulle ta avskjed med menigheten og alle vennene vi hadde fått. Det ble holdt flere avskjedsfester for oss. På småbarnstreff, som vi var med på å starte opp, var det 70 barn inkludert mødre på avslutningen! Vennegjengen og menigheten lagde til flotte avskjedsfester med mye god mat, og den morgenen vi reiste kom flere til flyplassen for å vinke farvel. Det er en overgang å komme tilbake til Norge, og det er lett å glemme at barna våre er mer japanske enn norske, siden de både er født og oppvokst i Japan. Hun eldste snakket japansk da vi kom hjem, men forstod fort at hun måtte legge om til norsk for å bli forstått. Overgangen til barnehagen har heldigvis gått bra, men det er verre for moren, som enten kler på ungene for lite eller for mye klær, og som for første gang måtte gå til innkjøp av skikkelige regnklær, vintersko og dress. I tillegg tar det tid til å venne seg til å bo i Norge igjen. Det å ha bodd i utandet har forandret en. Mye skal bearbeides, samtidig som vi prøver å skape en ny hverdag. Det var kjekt å møte folk her hjemme som ønsket å høre om hvordan vi har hatt det. Ekstra trivelig var det at Hillevåg kirke ønsket å lage til velkomstfest for oss! Det er mange som har fulgt oss gjennom bloggen (ivanogrut.blogspot.com), og andre ting som vi har skrevet, og ikke minst bedt for oss, og det setter vi stor pris på. Det er alltid kjekt å fortelle fra Japan, og det fikk vi rikelig anledning til på velkomstfesten. Veldig kjekt at mange kom ikke minst en del yngre og barn! Hva er planene framover? Nå jobber Ivan på NMS kontoret, og vil fortsatt ha ansvar for misjonærene i Japan. Noe som blant annet innebærer et par turer til Japan fremover. Alle hjemvendte misjonærer får tilbud om ett år i NMS etter endt tjeneste, men etter det blir det å se seg om etter ny jobb. Rut Terese har nå et vikariat i Hillevåg kirke fram til desember, før hun fortsetter i et nytt vikariat i Hinna kirke fram til sommeren. Siden eldstejenta begynner på skole neste år, har vi ikke lyst til å flytte noe særlig mer, så håpet er å få en jobb i Stavangerområdet. Takk for hva dere har betydd for de dere fikk tjene i Japan og takk for at dere er til for oss i Hillevåg menighet. Hugne J. Sjo 9

10 60+ Høst 2014 i Hillevåg kirke Onsdager kl PROGRAM: 29. okt: Anne Lise Matre Tema: «NMS sitt arbeid i Mali» 12. nov: En repr. fra Måltidets hus: Helge Bergslie Tema:»Det gode måltid» 26. nov: Adventsfest for alle over 60 år 10. des: Juleavslutning «Salmemix for advent og jul» v/arne Hadland STRIKKEKAFÈ «TREFFEN» Tirsdager kl Hillevåg kirke, kirkestua TA MED EGET STRIKKE-/HEKLETØY ELLER LÆR Å STRIKKE/HEKLE A D V E N T S F E S T Velkommen til et godt møtested! 10 For alle over 60 år Hillevåg kirke I Hillevåg kirke Onsd. 26. november kl Jakob Havnen forteller om juleminner Solosang av Elfrid Vistnes Mæstad Andakt ved Arne Martin Aandstad Servering av varm mat Åresalg Velkommen 60+ VÅR 2015: 14. jan. 28. jan. 11. febr. 25. febr. Program følger! Fløtekaker og kaffe Gratis entrè Kaffe/Te og noe å bite i Siste kafèdag før jul 11. nov Misjonsmøte i Hillevåg kirke Onsdag 12 november kl Sigurd Egeland fra Det Norske Misjonsselskap taler over temaet: Hvor er det blitt av den den gamle misjonsmarka? Innlegg ved Ivan Fjell og samtale om temaet. Orientering om menighetens misjonsprosjekt. Kollekt og enkel bevertning. Møt frem og støtt opp om menighetens misjonsengasjement. Hilsen menighetens misjonsutvalg.

11 Blomster til jul! Hillevåg menighet har i flere år delt ut blomster i adventstiden til de over 80 år som har eller har hatt tilknytning til menigheten. Ordningen har vært under avvikling og nye navn har ikke blitt lagt til. Diakoniutvalget skrev i årsmeldingen for 2013 at ordningen nå avvikles. Derfor blir det ingen utdeling av blomster i år. Vi vil takke for at vi ble så godt mottatt da vi kom på dørene med blomster. Hilsenen er fortsatt den samme. Ha en velsignet adventstid! Vi vil også rette en varm takk til deg som har vært med i denne tjenesten. Fint om du også kan videreformidle at ordningen er avsluttet. Vi ønsker dere alle en velsignet adventstid! Hilsen oss i diakoniutvalget, på vegne av Hillevåg menighet. Musikalske onsdagskvelder i Hillevåg kirke kl Salg av kaffe m.m fra kl november - 3. desember - 4. februar - 4. mars Hillevåg menighet synger jula inn søndag 14. desember kl Velkommen til FESTGUDSTJENESTER! på Blidensol sykehjem TORSDAG 20. nov. kl På Bergåstjern sykehjem TORSDAG 4. DES. kl ÅPEN KIRKE Bønnesamling I kirkerommet Hillevåg kirke SISTE MANDAG I MÅNEDEN 24/11-26/ /2-30/3-27/4 KL Preken ved sokneprest Anders H. Næss Pianist: Arne Martin Aandstad Nattverd Kirkekaffe 11

12 MIN SALME Gi meg Gud en salmetunge er skrevet av den danske teolog og dikter Nikolai Frederik Severin Grundtvig i og er kommet i nynorsk oversettelse i 1960 og er med i Norsk Salmebok, nr Melodien er en førreformatorisk julevise og er harmonisert av Thomas Laub. Einar J. Pettersen N.F.S. Grundtvig har 28 egne salmer og 4 oversettelser i vår salmebok. Vi kjenner alle flere igjen for årets store høytider, bl.a. Deilig er den himmel blå - nr. 90, Påskemorgen slukker sorgen - nr. 196 og I all sin glans nu stråler solen - nr Jeg er glad i den fortellende formen Grundtvig bruker for å få frem budskapet! Jeg ble kjent med en rik salmeskatt da jeg som 10 -åring begynte som korsanger i Stavanger Domkor. Koret ble ledet av Torris J. Storækre som også var min lærer gjennom sju år på Våland skole. Salmene ligger der alltid! Nå er jeg også opptatt av sanger som brukes i Taizé-fellesskapet i Frankrike. Men jeg kommer stadig tilbake til denne salmen jeg lærte som 10 - åring - tre vers på dansk / norsk - jeg har en mistanke om at den oversettelsen vi brukte var gjort av domprost Christian Svanholm. Her er teksten slik vi sang salmen i Stavanger Domkor : Gi meg Gud en salmetunge, så for deg jeg rett kan sjunge høyt og lydelig. Så jeg føle kan med glede, søtt det er om deg at kvæde uten skrømt og svik. Himlene din glans forkynner, la hver morgen meg begynne dagen med din pris! Og når aftenklokken ringer la min sang på lerkevinger stige ligervis! Aldri noksom deg kan love, mann på mark og fugl i skove, for din miskunnhet! Like god i ny og nede, gjør du oss til gavn og glede mer enn engle vet. Jeg utfordrer Arne Hadland til å skrive om sin salme i et senere nummer av menighetsbladet. 12

13 Huske- stue? Rita Schrøder har funnet seg til rette i Erindringsrommet (eller «huskestuen» som rommet også kalles). Aktivitets- og frivillighetskoordinator Rita Schrøder brenner for det nye tilbudet ved Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger. Hun ser at gode møter med fortida gir glede og mestringsfølelse for de eldre. Gjenstander, bilder, musikk, lukter og kanskje smaker kan være nyttige «minnepinner», som kan hjelpe til å framkalle gode følelser. Demente og friske kommuniserer lettere med litt hjelp av kjente og kjære ting. Det kan motivere til å fortelle om levd liv og gode historier. For de yngre vil det være interessant og lærerikt å høre på, og det vil gi større forståelse og respekt. Bergåstjerns ansatte har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre beboere. Om der er noen som har noe som kunne passe, så ikke nøl med å ta kontakt. Det er behov for lite spisebord/kjøkkenbord med stoler, gjerne en skjenk/skap, klokkestreng og puter. Lamper, bilder, speil, redskaper til hverdagslige gjøremål. Rokk/ karder, iddisser, fiskeutstyr/ øsekar, leker, klær, klokke som tikker og slårkanskje et gjøk-ur? Det vil også være av stor verdi om en kan få hjelp av frivillige både i planlegging, gjennomføring og bruk av rommet når det er ferdig. Ikke alle beboere har pårørende, og da kunne det være godt å ha frivillige til å støtte seg på. Erindringsrommet vil være et fint sted å bli kjent. Kanskje kan noen steke vafler? For god lukt og god kaffe-drøs. Kanskje har du noe gammelt som du bare vil vise fram og fortelle om, for en liten gruppe? Kan du spille gamle sanger som vi kan synge til? Har du et bilde som det knytter seg en artig historie til, som du kan fortelle om? Klesplagg som forteller sin historie? Ta kontakt med aktivitets- og frivillighetskoordinator Rita Schrøder / Hugne Sjo 13

14 Begravelsesbyrå Obed Stavanger Distriktets største gravmonumentutstilling 24-timers vakttelefon tlf: Til tjeneste hele døgnet Vår erfaring din trygghet Tlf Hillevågsv

15 Hillevågstannlegene Besøksadresse: Gartnerveien 41 Hillevåg (vis-à-vis Kilden) Tannlege Jørgen Ueland Johannessen tar i mot nye pasienter Ta kontakt på telefon for en timeavtale TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. Vi trenger flere frivillige til vaktrom i Stavanger! Innføringskurs for telefonvakter, og for deg som vil chatte starter onsdag 1.oktober Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf: / eller på epost. Lyst til å prate med noen? Vi er tilgjengelig for deg når du kan trenge noen å snakke med når livet byr på utfordringer eller noe går i stykker. Sokneprest og diakon er å treffe på telefon og LIVETS GANG Dåp: 22. juni Sebastian Lie Hetland 06. juli Ottar Lie Motland 10. aug Astrid Maria Berge 10. aug Loke Thaule-Schwarz 30. aug Liana Frøystad 31. aug Johan Oscar Roll Nygård 07. sep Alexander Salvesen 14. sep Alexander Bjelland 14. sep Celina Storevik Rege 21. sep Mari Elde Espeland Begravelser: 24. juni Torger S. Iversen 30. juni Marit Hiorth 03. juli Inger Margrethe Vikdal 10. juli Inger Riska 10. juli Arne Johan Tjensvoll 11. juli Lilly Gerd Lovise Løvik 15. juli Ruth Folkvord 25. juli Solveig Hillestad Røen 19. aug Hallgerd Andrea Iversen 02. sep Edgar Johan Karlsen 09. sep Berit Revheim 09. sep Leif Tengesdal 16. sep Kåre Bergsagel 30. sep Torbjørg Søreide 08. okt Jakob Osmund Skjørestad 10. okt Asta Gustava Dybdal 15. okt Ruth Pedersen 15

16 Gudstjenester 26. oktober 11:00 Bots og Bønnedag Høymesse Næss Nattverd Offer til Menigheten Søndagsskole 02. november 11:00 Allehelgensdag Høymesse Næss Nattverd Offer til Institutt for sjelesorg Søndagsskole Jenteklubben deltar. 09. november 11:00 Høymesse Berge Nattverd Offer til Kirkens Bymisjon Søndagsskole Menighetskoret deltar. 16. november 11:00 Familiemesse Næss Dåp Offer til Menigheten 9-åringer og Stavanger Soulchildren deltar. 23. november 11:00 Kristi Kongedag Høymesse Tomren Nattverd Offer til KFUK/KFUM Norge Søndagsskole 30. november 11:00 1 søndag i advent Familiemesse m/ Lys våken Næss Dåp Offer til Menigheten åringer deltar. 07. desember 11:00 2 søndag i advent Høymesse Berge Nattverd Offer til Det Norske Misjonsselskap Søndagsskole Gutteklubben og St Svithun choralis deltar 14. desember 11:00 3 søndag i advent: Ungdomsgudstjeneste Næss/Hodne Nattverd Offer til Menigheten Søndagsskole 21. desember 11:00 4 søndag i advent: Høymesse Næss Dåp Nattverd Offer til Menigheten Jarle-TV for barna. 24. desember Julaften gudstjeneste Næss Offer til Kirkens Nødhjelp Kvaleberg skolekorps og Mari Tyvand deltar. 24. desember Julaften gudstjeneste Næss Offer til Kirkens Nødhjelp Mari Tyvand deltar. 25. desember juledag Høymesse Næss Nattverd Offer til Menigheten Jarle-TV for barna. 28. desember 11:00 Høymesse i Hinna kirke 16

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer