Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr Olav Bjørgaas hedret Side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7"

Transkript

1 Menighetsblad nr Hillevåg Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Huskestue på Bergåstjern? Side 13 Min salme side 12 Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november Famililen Fjeld er tilbake i Hillevåg. Side 8-9

2 S ta b o g m en i g he t s r å d Hillevåg menighet Veumveien 55, 4016 Stavanger Fax Daglig leder: Solveig Myklatun Sokneprest: Anders Hildeng Næss Kontorfullmektig: Olaug Støle Diakon: Oddbjørg Byberg Aadnøy Trosopplæringsmedarbeider ungdom: Silje Hodne Trosopplæringsmedarbeider barn: Kristine Kalleberg Eikrem For tiden i permisjon Vaktmester: Leif Audun Stapnes Kantor: Arne Martin Aandstad For bestilling av dåp og vielse, kontakt kirkens servicetorg Menighetsrådsleder: Leif Vastveit Nestleder: Frode Alvestad MR-medlemmer: Tonje Borgen Myrbakk Leif Enoksen Brit-Helen Russdal Hamre Jakob Havnen Hugne Sjo Kirsten Klungtveit Geir Paulsen Torhild Maldal Anders Hildeng Næss Menighetsblad Opplag 3000 Redaksjon: Mette E. Paulsen (Perm.) Elsa Kristiansen Hugne J. Sjo Gaver til menigheten: Din gave kan eventuelt øremerkes. F.eks. menighetsblad, barn, ungdom etc. 2

3 Håpet kom! I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker, som hadde brakt oss sammen. Midt i de vanskelige forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye salmebok: A nd a k t I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet. Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden, der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet: I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred. Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned. Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom. Evig er han her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsignet advents- og juletid! Erling J. Pettersen Stavanger biskop 3

4 Diverse saker Retningslinjer for oppstart av nye tiltak/ arrangementer er vedtatt. Disse skal være i tråd med vedtatte overordnede planer. Det er opprettet arbeidsgruppe som skal skissere forslag til «lønnsfond» for å øke inntekten til menigheten. Utleieprisene er endret: Leien for Kirkestue + kjøkken(kr. 1600,-), menighetsalen + kjøkken(kr 2.500,-) og Storebombå, Kosestuå+kjøkken (kr 800,-) Det er vedtatt gudstjeneste liste for høsten Konfirmantåret 2013/2014 er evaluert og ny konfirmantplan for året 2014/2015 vedtatt. Loppemarkedet som ble gjennomført i mai, ga en netto inntekt på kr ,- Menighetsrådet hadde ansvar for kirkekaffe søndag 31/8 Menighetsweekenden på Furutangen ble også en i år en fin opplevelse for store og små. Det er valgt komitè for ny weekend på Furutangen i Rådet ønsker å lage en lokal beredskapsplan ved kriser og ulykker for Hillevåg menighet, og nedsetter en arbeidsgruppe med tanke på dette. Det er vedtatt en plan for forebygging og håndtering av eventuelle seksuelle krenkelser i Hillevåg menighet. 4 NYTT FRA MENIGHETSRÅDET Misjonsutvalget fortsetter med misjonskveldene en gang i semesteret. Utvalget søkes styrket med flere medlemmer. Rådet ønsker en videre tenkning rundt misjon i menigheten. Siden familien Fjeld nå er kommet hjem, innhentes informasjon om nye misjonsprosjekter fra bispedømmekontoret. Tildeling fra Lillåsfondet 2014: Innleie av ekstra musikere til enkelte gudstjenester, kr.5.000,- Musikalske onsdagskvelder, innleie av sangere og musikere til enkelte ganger, f.eks. lokale sangere som Inger Lise Hope og Kjell Inge Torgersen, kr ,- Diakoniutvalget, til menighetens diakonale arbeid, kr.5.000,- Besøk fra Prost-og Bispekontoret: Prost Sigfred Sørensen viste til statistikk vedrørende gudstjenesteoppmøte og dåp, og diverse utfordringer i den forbindelse. Han tok videre opp utfordringer knyttet til Folkekirken. Han ønsket samtaler rundt gudstjenesteliv, ungdomsarbeid og tilhørighet for lokalbefolkningen i menighetene og en satsing særskilt satsing på dåp, ungdomsarbeid og forkynnelse. Ragnhild Halle fra bispekontoret informerte om viktigheten av kunst og kultur i kirken. «Hva tenker vi om kunst og kultur?» Ser vi at kunst kan gi mennesker en opplevelse av Gud - til å erfare Guds storhet. Leif Vasstveit Leder MR ONSDAGSMØTER VÅR januar Sokneprest Waldeland, Rennesøy og Hillevåg og Hinna menighetskor 18. februar Jens Olav Mæland, Bryne og Randaberg Musikkor 18. mars Prost Sigfred Sørensen, Madlamark og Madlamark kirkes mannskor 15. april Jonny Vågen, Fjelltun bibelskole og Riskakameratene

5 Årets konfirmanter En stor flokk på 52 unge har meldt seg til Konfirmasjon i år. Her er de, bortsett fra 11 som var på idrettstur og tre som p.t. bor i England og følger undervisning i Sjømannskirken der. Vi ønsker dere en fin konfirmanttid oppfordrer menigheten til å huske på denne fine flokken med omtanke og forbønn Julemesse i Hillevåg kirke lørdag 22. november kl åpning i kirkerommet Salg av bl.a julekaker, div. håndarbeid, dør-/grav-pynt Kafe: hjemmebakst og grøt Åresalg og barnelotteri Salg av juleved i sekker Hovedtrekning Velkommen! 5

6 Olav Bjørgaas hedret: Stor Den 22 august ble Olav Bjørgaas hedret av stiftelsen Stor Visjon fra Taiwan for sitt livslange engasjement i dette landet. Han har også mottatt St-Olavs medaljen fra Kong Harald og flere utmerkelser fra Taiwan tidligere. Alle utmerkelser er heder han deler med kona, Kari. Deres virke på Taiwan er som et eventyr nei, det var ikke eventyr, det var et trosprosjekt. Olav kan vel best kalles en entreprenør med Vår Herre som oppdragsgiver. Det blir det en spennende historie av. Olav var 28 og Kari 24 år da de steg i land på sydspissen av Formosa som den ble kalt av alle europeere, mens den for lokalbefolkningen allerede da het Taiwan. De var utsendinger for Misjonsalliansen, en liten diakonal misjonsorganisasjon med sete i Oslo. Det var andre misjonærer fra Misjonsalliansen der også, blant andre Kristoffer Fotland fra Jæren med familie, og noen få andre. Klare oppdrag for Olav og Kari ventet ikke, og først 6 Kari og Olav Bjørgaas i stuen hjemme i Langflåtveien med statuett og gave fra «Stor Visjon» skulle språket læres. Men, allerede etter en måned kom den første utfordringen: En koloni for isolerte spedalske nord i landet trengte sårt til hjelp. Spedalskhet, lepra, var utbredt, og de leprøse var isolerte og gjemt bort. Folk var redde for dem. Det ble ingen lett start, ingen varm mottakelse. Samfunnets syn på spedalske som urene og uønsket satt dypt. Og, hva ville disse utledningene? Men det snudde. Uselviske handlinger og mange bevis på at ekteparet Bjørgaas virkelig brydde seg, fikk tilliten til å vokse. Gi sitt eget blod til pasienter, suge en hals tettet av slim gjennom en slange med sin egen munn og sette regningen for behandling på sin egen konto fordi pasienten ikke hadde noe å betale med, er noen eksempler. Leprakolonien ble etter hvert et viktig behandlings- og rehabiliteringssted. De leprøse fikk et verdig liv og sykdommen ble etter hvert utryddet. Tuberkulose var utbredt, ofte blant barn og unge. Også her ble sykdommen oppdaget «tilfeldig». Det skjedde på Olav, Kari om andre

7 begivenhet i Hillevåg kirke medarbeidere sine ferder til avsidesliggende landsbyer i fjellene, eller ved at pasienter, ofte barn kom til en av de etter hvert mange klinikkene. Barnesanatoriet var et av resultatene fra dette arbeidet. Arbeidet for å få i gang vaksinering mot sykdommen førte til at tuberkulose ble så godt som utryddet. På samme måte startet arbeidet med poliomyelitt. En ung gutt med feber og lammelser dukket opp, og arbeidet med denne pasientgruppen startet. De som overlevde sykdommen, ble oftest sterkt handikappet. Victory Home med rehabilitering, skolegang, arbeidstrening, m.v. ble etablert og vokste til et stort og viktig arbeid. Med vaksineprogram ble også denne sykdommen utryddet. Flere klinikker vokste fram, men Bjørgaas drømte om et skikkelig sykehus. Også det ble en realitet med Bjørgaas og Fotland som byggherrer og ansvarlige. I dag er dette det største og mest moderne sykehuset i Pintung fylke sør i landet. Dette er noe av det disse to var engasjert i og gjorde et uvurderlig arbeid innenfor. Men hvor kom pengene fra? Mesteparten av Olav og Kari sin lønn gikk inn i prosjektene. Adopsjonsordningen så dagens lys for første gang i Norge for å bekoste opphold og behandling for barna på barnesanatoriet. Olav var ekspert på å knytte kontakter med alle slags folk, og donasjoner kom, ofte fra uventet hold og som regel når det var mest kritisk. Tilfeldig? Neppe. Den Store Sjefen trykket nok på noen knapper.. Men entreprenører med stort hjerte, utålmodighet i møte med nød og ukonvensjonelle metoder for å få ting gjort, faller ikke alltid i god jord når systemene vokser seg store og veldrevne og med mange sterke medarbeidere. Slik som Sykehuset i Pingtung. Det var også Olavs ide at virksomhetene etter hvert skulle overtas av lokale leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet personell. Så etter 2. opphold hjemme i Norge, ble Olav og Kari forflyttet til havnebyen der de først steg i land og spedalskarbeidet startet. Her var det nå blitt industri og unge jenter fra landet hyret inn som arbeidskraft. Blant mange andre oppgaver, gjorde Olav og Kari en stor innsats for å bedre deres livsvilkår og trygghet. Senere kom de tilbake til sykehuset i Pingtung og var knyttet til dette i mange år. Tjenesten i Taiwan ble avsluttet på 90-tallet. Med stor takk forteller Bjørgaas til slutt at arbeidet skyter knopper, også utenfor Taiwan. Kristne leger og sykepleiere fra Taiwan har i flere år reist ut, både fra Misjonssykehuset i Pingtung og andre sykehus bygd på kristen tenkning, i hovedsak til det Afrikanske kontinent. Det bidrar til å bedre helsevesen og levekår der, slik det en gang skjedde hos dem selv. Fokus der er også tuberkulose, men også Aids som er et stort problem i mange Afrikanske land. Vi er nå glade for at dere nå har slått rot i Hillevåg. Vi gratulerer med den siste utmerkelsen og «tar av oss hatten» for alt dere fikk utrette på Taiwan! Elsa Kristiansen Kilder faktaopplysninger: B.J.Sørheim-Queseth: Doktor Bjørgaas og samtaler med Olav og Kari Bjørgaas 7

8 Velkommen hjem! Gleder og sorger i et nytt land for misjonærfamilien. Etter 7 år i Japan har vi erfart at Japan er et utrolig spennende land å bo i, og det har vært gøy å komme så nær inn på en annen kultur som vi har fått lov til å gjøre. Siden japanere snakker lite engelsk måtte vi lære oss språket, og med få andre utlendinger i nærheten har det stort sett vært japanere vi har omgås med. Og da eldstejenta begynte i lokal barnehage, følte vi oss etter hvert veldig hjemme i Japan. Grunnen til at vi reiste ut var for å drive misjon i Japan, og det har vært det største; det å få være med å formidle Guds godhet og kjærlighet. Vi satset mye på barne- og familiearbeid i menigheten, og det var mange barn og hjemmeværende mødre som var innom kirken i løpet av uka. Vi drev blant annet med småbarnstreff, engelskundervisning for barn og voksne, English Cooking Class og søndagsskole. Mange av dem visste lite om Gud og Jesus, og barna syntes det var kjekt å høre Bibelhistorier, siden de aldri hadde hørt dem før. Vi opplevde mange gledelige ting, men noe av det største var da ei av mødrene ble døpt til påske! Språket har uten tvil vært det vanskeligste. I tillegg til to egne alfabet bruker japanere også det kinesiske skriftspråket. Lydene er lette å uttale, men grammatikken helt annerledes. Selv etter to år med fullt språkstudium var det mye vi ikke kunne. Det sies at det tar rundt 40 år før man begynner å behersker språket ordentlig, og det sier litt om hvor vanskelig det er for oss nordmenn å lære. Ellers så er det krevende 8 Ivan, Rut Terese, Kristine (5 år) og Cecilie (2) Fjeld. å bo i en kultur som er så annerledes enn vår. Det er så mye man ikke forstår og må sette seg inn i, og man blir hele tiden påmint at man er forskjellig fra de andre. Det finnes bl.a. en god del uskrevne regler i kulturen som vi måtte lære oss, f.eks. å ikke gi fire av noe i gave til noen («fire» på japansk kan også bety død), at man alltid tar med gaver til folk (stort sett mat) når man kommer på besøk men også at man skal få noe igjen når man drar derfra. At en må ta på egne do-tøfler når en går inn på toalettet og da, ikke minst, å huske å ta dem av når en er ferdig. Heldigvis hadde vi som utlendinger stor tabbekvote. Når det gjelder arbeidet har det å drive en liten menighet, med rundt 15 på gudstjeneste, til tider vært krevende, og noen ganger frustrerende. Man har så lyst til at mye skal skje, og at mange skal komme til tro. Og da kan man lett føle at man mislykkes. I tillegg er det rart å bo så langt borte fra familie og venner. Vi kom alltid hjem til Norge

9 på sommerferie, men spesielt rundt jul, og like før sommerferien, kunne hjemlengselen bli stor. Nye utfordringer. Misjonærtjenesten har forandret seg mye bare i løpet av de siste ti-tjue årene. Fra å være en stor flokk på rundt 80 stykker, med egen norsk skole for barna, er det i dag kun fem misjonærer og en volontør for Det Norske Misjonsselskap igjen i Japan. Generelt er det få som ønsker å bli misjonærer, og de fleste ønsker seg til Afrika i perioder på to eller maks fire år. I tillegg er Japan et vanskelig land å drive misjon i. Bare 0,7% av japanerne er kristne, og landet faller dermed langt bak land som Egypt, Saudi-Arabia og Thailand på listen over antall kristne i befolkningen. Japanere har de siste årene også blitt mer skeptisk til region, og med økende grad av sekularisering har også religiøsitet generelt mistet fotfeste i Japan. De årene vi var i Japan samlet Hillevåg kirke inn penger som gikk til ulike prosjekter i Japan. Dette ser det ut som om mange vil fortsette med også videre. Ellers så trenger Japan mye forbønn. Menge sliter f.eks. fortsatt tungt etter tsunamien som herjet og gjorde enorme ødeleggelser for tre år siden. Avskjed og velkomst. Det å ha bodd så lenge i et annet land, og trivdes så godt som vi har gjort, har gjort at vi har blitt utrolig glad i landet og folket. Derfor var det trist å skulle ta avskjed med menigheten og alle vennene vi hadde fått. Det ble holdt flere avskjedsfester for oss. På småbarnstreff, som vi var med på å starte opp, var det 70 barn inkludert mødre på avslutningen! Vennegjengen og menigheten lagde til flotte avskjedsfester med mye god mat, og den morgenen vi reiste kom flere til flyplassen for å vinke farvel. Det er en overgang å komme tilbake til Norge, og det er lett å glemme at barna våre er mer japanske enn norske, siden de både er født og oppvokst i Japan. Hun eldste snakket japansk da vi kom hjem, men forstod fort at hun måtte legge om til norsk for å bli forstått. Overgangen til barnehagen har heldigvis gått bra, men det er verre for moren, som enten kler på ungene for lite eller for mye klær, og som for første gang måtte gå til innkjøp av skikkelige regnklær, vintersko og dress. I tillegg tar det tid til å venne seg til å bo i Norge igjen. Det å ha bodd i utandet har forandret en. Mye skal bearbeides, samtidig som vi prøver å skape en ny hverdag. Det var kjekt å møte folk her hjemme som ønsket å høre om hvordan vi har hatt det. Ekstra trivelig var det at Hillevåg kirke ønsket å lage til velkomstfest for oss! Det er mange som har fulgt oss gjennom bloggen (ivanogrut.blogspot.com), og andre ting som vi har skrevet, og ikke minst bedt for oss, og det setter vi stor pris på. Det er alltid kjekt å fortelle fra Japan, og det fikk vi rikelig anledning til på velkomstfesten. Veldig kjekt at mange kom ikke minst en del yngre og barn! Hva er planene framover? Nå jobber Ivan på NMS kontoret, og vil fortsatt ha ansvar for misjonærene i Japan. Noe som blant annet innebærer et par turer til Japan fremover. Alle hjemvendte misjonærer får tilbud om ett år i NMS etter endt tjeneste, men etter det blir det å se seg om etter ny jobb. Rut Terese har nå et vikariat i Hillevåg kirke fram til desember, før hun fortsetter i et nytt vikariat i Hinna kirke fram til sommeren. Siden eldstejenta begynner på skole neste år, har vi ikke lyst til å flytte noe særlig mer, så håpet er å få en jobb i Stavangerområdet. Takk for hva dere har betydd for de dere fikk tjene i Japan og takk for at dere er til for oss i Hillevåg menighet. Hugne J. Sjo 9

10 60+ Høst 2014 i Hillevåg kirke Onsdager kl PROGRAM: 29. okt: Anne Lise Matre Tema: «NMS sitt arbeid i Mali» 12. nov: En repr. fra Måltidets hus: Helge Bergslie Tema:»Det gode måltid» 26. nov: Adventsfest for alle over 60 år 10. des: Juleavslutning «Salmemix for advent og jul» v/arne Hadland STRIKKEKAFÈ «TREFFEN» Tirsdager kl Hillevåg kirke, kirkestua TA MED EGET STRIKKE-/HEKLETØY ELLER LÆR Å STRIKKE/HEKLE A D V E N T S F E S T Velkommen til et godt møtested! 10 For alle over 60 år Hillevåg kirke I Hillevåg kirke Onsd. 26. november kl Jakob Havnen forteller om juleminner Solosang av Elfrid Vistnes Mæstad Andakt ved Arne Martin Aandstad Servering av varm mat Åresalg Velkommen 60+ VÅR 2015: 14. jan. 28. jan. 11. febr. 25. febr. Program følger! Fløtekaker og kaffe Gratis entrè Kaffe/Te og noe å bite i Siste kafèdag før jul 11. nov Misjonsmøte i Hillevåg kirke Onsdag 12 november kl Sigurd Egeland fra Det Norske Misjonsselskap taler over temaet: Hvor er det blitt av den den gamle misjonsmarka? Innlegg ved Ivan Fjell og samtale om temaet. Orientering om menighetens misjonsprosjekt. Kollekt og enkel bevertning. Møt frem og støtt opp om menighetens misjonsengasjement. Hilsen menighetens misjonsutvalg.

11 Blomster til jul! Hillevåg menighet har i flere år delt ut blomster i adventstiden til de over 80 år som har eller har hatt tilknytning til menigheten. Ordningen har vært under avvikling og nye navn har ikke blitt lagt til. Diakoniutvalget skrev i årsmeldingen for 2013 at ordningen nå avvikles. Derfor blir det ingen utdeling av blomster i år. Vi vil takke for at vi ble så godt mottatt da vi kom på dørene med blomster. Hilsenen er fortsatt den samme. Ha en velsignet adventstid! Vi vil også rette en varm takk til deg som har vært med i denne tjenesten. Fint om du også kan videreformidle at ordningen er avsluttet. Vi ønsker dere alle en velsignet adventstid! Hilsen oss i diakoniutvalget, på vegne av Hillevåg menighet. Musikalske onsdagskvelder i Hillevåg kirke kl Salg av kaffe m.m fra kl november - 3. desember - 4. februar - 4. mars Hillevåg menighet synger jula inn søndag 14. desember kl Velkommen til FESTGUDSTJENESTER! på Blidensol sykehjem TORSDAG 20. nov. kl På Bergåstjern sykehjem TORSDAG 4. DES. kl ÅPEN KIRKE Bønnesamling I kirkerommet Hillevåg kirke SISTE MANDAG I MÅNEDEN 24/11-26/ /2-30/3-27/4 KL Preken ved sokneprest Anders H. Næss Pianist: Arne Martin Aandstad Nattverd Kirkekaffe 11

12 MIN SALME Gi meg Gud en salmetunge er skrevet av den danske teolog og dikter Nikolai Frederik Severin Grundtvig i og er kommet i nynorsk oversettelse i 1960 og er med i Norsk Salmebok, nr Melodien er en førreformatorisk julevise og er harmonisert av Thomas Laub. Einar J. Pettersen N.F.S. Grundtvig har 28 egne salmer og 4 oversettelser i vår salmebok. Vi kjenner alle flere igjen for årets store høytider, bl.a. Deilig er den himmel blå - nr. 90, Påskemorgen slukker sorgen - nr. 196 og I all sin glans nu stråler solen - nr Jeg er glad i den fortellende formen Grundtvig bruker for å få frem budskapet! Jeg ble kjent med en rik salmeskatt da jeg som 10 -åring begynte som korsanger i Stavanger Domkor. Koret ble ledet av Torris J. Storækre som også var min lærer gjennom sju år på Våland skole. Salmene ligger der alltid! Nå er jeg også opptatt av sanger som brukes i Taizé-fellesskapet i Frankrike. Men jeg kommer stadig tilbake til denne salmen jeg lærte som 10 - åring - tre vers på dansk / norsk - jeg har en mistanke om at den oversettelsen vi brukte var gjort av domprost Christian Svanholm. Her er teksten slik vi sang salmen i Stavanger Domkor : Gi meg Gud en salmetunge, så for deg jeg rett kan sjunge høyt og lydelig. Så jeg føle kan med glede, søtt det er om deg at kvæde uten skrømt og svik. Himlene din glans forkynner, la hver morgen meg begynne dagen med din pris! Og når aftenklokken ringer la min sang på lerkevinger stige ligervis! Aldri noksom deg kan love, mann på mark og fugl i skove, for din miskunnhet! Like god i ny og nede, gjør du oss til gavn og glede mer enn engle vet. Jeg utfordrer Arne Hadland til å skrive om sin salme i et senere nummer av menighetsbladet. 12

13 Huske- stue? Rita Schrøder har funnet seg til rette i Erindringsrommet (eller «huskestuen» som rommet også kalles). Aktivitets- og frivillighetskoordinator Rita Schrøder brenner for det nye tilbudet ved Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger. Hun ser at gode møter med fortida gir glede og mestringsfølelse for de eldre. Gjenstander, bilder, musikk, lukter og kanskje smaker kan være nyttige «minnepinner», som kan hjelpe til å framkalle gode følelser. Demente og friske kommuniserer lettere med litt hjelp av kjente og kjære ting. Det kan motivere til å fortelle om levd liv og gode historier. For de yngre vil det være interessant og lærerikt å høre på, og det vil gi større forståelse og respekt. Bergåstjerns ansatte har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre beboere. Om der er noen som har noe som kunne passe, så ikke nøl med å ta kontakt. Det er behov for lite spisebord/kjøkkenbord med stoler, gjerne en skjenk/skap, klokkestreng og puter. Lamper, bilder, speil, redskaper til hverdagslige gjøremål. Rokk/ karder, iddisser, fiskeutstyr/ øsekar, leker, klær, klokke som tikker og slårkanskje et gjøk-ur? Det vil også være av stor verdi om en kan få hjelp av frivillige både i planlegging, gjennomføring og bruk av rommet når det er ferdig. Ikke alle beboere har pårørende, og da kunne det være godt å ha frivillige til å støtte seg på. Erindringsrommet vil være et fint sted å bli kjent. Kanskje kan noen steke vafler? For god lukt og god kaffe-drøs. Kanskje har du noe gammelt som du bare vil vise fram og fortelle om, for en liten gruppe? Kan du spille gamle sanger som vi kan synge til? Har du et bilde som det knytter seg en artig historie til, som du kan fortelle om? Klesplagg som forteller sin historie? Ta kontakt med aktivitets- og frivillighetskoordinator Rita Schrøder / Hugne Sjo 13

14 Begravelsesbyrå Obed Stavanger Distriktets største gravmonumentutstilling 24-timers vakttelefon tlf: Til tjeneste hele døgnet Vår erfaring din trygghet Tlf Hillevågsv

15 Hillevågstannlegene Besøksadresse: Gartnerveien 41 Hillevåg (vis-à-vis Kilden) Tannlege Jørgen Ueland Johannessen tar i mot nye pasienter Ta kontakt på telefon for en timeavtale TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. Vi trenger flere frivillige til vaktrom i Stavanger! Innføringskurs for telefonvakter, og for deg som vil chatte starter onsdag 1.oktober Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf: / eller på epost. Lyst til å prate med noen? Vi er tilgjengelig for deg når du kan trenge noen å snakke med når livet byr på utfordringer eller noe går i stykker. Sokneprest og diakon er å treffe på telefon og LIVETS GANG Dåp: 22. juni Sebastian Lie Hetland 06. juli Ottar Lie Motland 10. aug Astrid Maria Berge 10. aug Loke Thaule-Schwarz 30. aug Liana Frøystad 31. aug Johan Oscar Roll Nygård 07. sep Alexander Salvesen 14. sep Alexander Bjelland 14. sep Celina Storevik Rege 21. sep Mari Elde Espeland Begravelser: 24. juni Torger S. Iversen 30. juni Marit Hiorth 03. juli Inger Margrethe Vikdal 10. juli Inger Riska 10. juli Arne Johan Tjensvoll 11. juli Lilly Gerd Lovise Løvik 15. juli Ruth Folkvord 25. juli Solveig Hillestad Røen 19. aug Hallgerd Andrea Iversen 02. sep Edgar Johan Karlsen 09. sep Berit Revheim 09. sep Leif Tengesdal 16. sep Kåre Bergsagel 30. sep Torbjørg Søreide 08. okt Jakob Osmund Skjørestad 10. okt Asta Gustava Dybdal 15. okt Ruth Pedersen 15

16 Gudstjenester 26. oktober 11:00 Bots og Bønnedag Høymesse Næss Nattverd Offer til Menigheten Søndagsskole 02. november 11:00 Allehelgensdag Høymesse Næss Nattverd Offer til Institutt for sjelesorg Søndagsskole Jenteklubben deltar. 09. november 11:00 Høymesse Berge Nattverd Offer til Kirkens Bymisjon Søndagsskole Menighetskoret deltar. 16. november 11:00 Familiemesse Næss Dåp Offer til Menigheten 9-åringer og Stavanger Soulchildren deltar. 23. november 11:00 Kristi Kongedag Høymesse Tomren Nattverd Offer til KFUK/KFUM Norge Søndagsskole 30. november 11:00 1 søndag i advent Familiemesse m/ Lys våken Næss Dåp Offer til Menigheten åringer deltar. 07. desember 11:00 2 søndag i advent Høymesse Berge Nattverd Offer til Det Norske Misjonsselskap Søndagsskole Gutteklubben og St Svithun choralis deltar 14. desember 11:00 3 søndag i advent: Ungdomsgudstjeneste Næss/Hodne Nattverd Offer til Menigheten Søndagsskole 21. desember 11:00 4 søndag i advent: Høymesse Næss Dåp Nattverd Offer til Menigheten Jarle-TV for barna. 24. desember Julaften gudstjeneste Næss Offer til Kirkens Nødhjelp Kvaleberg skolekorps og Mari Tyvand deltar. 24. desember Julaften gudstjeneste Næss Offer til Kirkens Nødhjelp Mari Tyvand deltar. 25. desember juledag Høymesse Næss Nattverd Offer til Menigheten Jarle-TV for barna. 28. desember 11:00 Høymesse i Hinna kirke 16

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hillevåg. «Vi er Guds kirke her, bygget av levende steiner.» Menighetskoret synger på Blidensol og Bergåstjern - se side 4. Andakt

Hillevåg. «Vi er Guds kirke her, bygget av levende steiner.» Menighetskoret synger på Blidensol og Bergåstjern - se side 4. Andakt Menighetsblad nr 3 2014 57. årgang Hillevåg Andakt side 3 Barne- og ungdomsklubbene starter opp igjen side 5 og 11 Min salme side 10 Husk menighetsweekend 15-17.aug «Vi er Guds kirke her, bygget av levende

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Den norske kirke Gausel menighet Møteprotokoll Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Møtested: Gausel bydelshus Møtedato:

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

KIRKE TORGET. God jul til alle på Tjensvoll. Håpet kom - biskopens julehilsen. Julens gudstjenester. Menighetens misjonsprosjekt

KIRKE TORGET. God jul til alle på Tjensvoll. Håpet kom - biskopens julehilsen. Julens gudstjenester. Menighetens misjonsprosjekt KIRKE TORGET I Kristus - nær livet Utgitt av Tjensvoll menighet Kirketorget nr. 4 desember 2014-48 årgang God jul til alle på Tjensvoll Håpet kom - biskopens julehilsen Side 2 Menighetens misjonsprosjekt

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Jul. - lys i mørket. Innhold: Menighetsblad for St. Petri. Biskopens juleandakt...s. 2. Profilen: Kamilla Eikeland Bergstrøm...s.

Jul. - lys i mørket. Innhold: Menighetsblad for St. Petri. Biskopens juleandakt...s. 2. Profilen: Kamilla Eikeland Bergstrøm...s. Petriposten Menighetsblad for St. Petri Nr. 4 - Des. 2014 - Årgang 57 Innhold: Jul - lys i mørket Biskopens juleandakt...s. 2 Profilen: Kamilla Eikeland Bergstrøm...s. 3 Diakoniens mange ansikter...s.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Tilbake til livet. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105.

Tilbake til livet. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105. LEKSE År A 3. kvartal Lekse 10 Tilbake til livet FELLESSKAP Fellesskap er å vise omsorg for hverandre. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105. Minnevers «Om de faller, kan den ene

Detaljer