Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr Olav Bjørgaas hedret Side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november. Menighetsblad nr 4 2014. Olav Bjørgaas hedret Side 6-7"

Transkript

1 Menighetsblad nr Hillevåg Olav Bjørgaas hedret Side 6-7 Huskestue på Bergåstjern? Side 13 Min salme side 12 Velkommen hjem! Husk julemesse i kirken 22. november Famililen Fjeld er tilbake i Hillevåg. Side 8-9

2 S ta b o g m en i g he t s r å d Hillevåg menighet Veumveien 55, 4016 Stavanger Fax Daglig leder: Solveig Myklatun Sokneprest: Anders Hildeng Næss Kontorfullmektig: Olaug Støle Diakon: Oddbjørg Byberg Aadnøy Trosopplæringsmedarbeider ungdom: Silje Hodne Trosopplæringsmedarbeider barn: Kristine Kalleberg Eikrem For tiden i permisjon Vaktmester: Leif Audun Stapnes Kantor: Arne Martin Aandstad For bestilling av dåp og vielse, kontakt kirkens servicetorg Menighetsrådsleder: Leif Vastveit Nestleder: Frode Alvestad MR-medlemmer: Tonje Borgen Myrbakk Leif Enoksen Brit-Helen Russdal Hamre Jakob Havnen Hugne Sjo Kirsten Klungtveit Geir Paulsen Torhild Maldal Anders Hildeng Næss Menighetsblad Opplag 3000 Redaksjon: Mette E. Paulsen (Perm.) Elsa Kristiansen Hugne J. Sjo Gaver til menigheten: Din gave kan eventuelt øremerkes. F.eks. menighetsblad, barn, ungdom etc. 2

3 Håpet kom! I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker, som hadde brakt oss sammen. Midt i de vanskelige forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye salmebok: A nd a k t I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet. Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden, der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet: I det stille, til de små bringer Jesus håp og fred. Og han kommer, da som nå, fra sin himmel til oss ned. Julenatt med lys og glede minner oss om Gud som kom. Evig er han her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsignet advents- og juletid! Erling J. Pettersen Stavanger biskop 3

4 Diverse saker Retningslinjer for oppstart av nye tiltak/ arrangementer er vedtatt. Disse skal være i tråd med vedtatte overordnede planer. Det er opprettet arbeidsgruppe som skal skissere forslag til «lønnsfond» for å øke inntekten til menigheten. Utleieprisene er endret: Leien for Kirkestue + kjøkken(kr. 1600,-), menighetsalen + kjøkken(kr 2.500,-) og Storebombå, Kosestuå+kjøkken (kr 800,-) Det er vedtatt gudstjeneste liste for høsten Konfirmantåret 2013/2014 er evaluert og ny konfirmantplan for året 2014/2015 vedtatt. Loppemarkedet som ble gjennomført i mai, ga en netto inntekt på kr ,- Menighetsrådet hadde ansvar for kirkekaffe søndag 31/8 Menighetsweekenden på Furutangen ble også en i år en fin opplevelse for store og små. Det er valgt komitè for ny weekend på Furutangen i Rådet ønsker å lage en lokal beredskapsplan ved kriser og ulykker for Hillevåg menighet, og nedsetter en arbeidsgruppe med tanke på dette. Det er vedtatt en plan for forebygging og håndtering av eventuelle seksuelle krenkelser i Hillevåg menighet. 4 NYTT FRA MENIGHETSRÅDET Misjonsutvalget fortsetter med misjonskveldene en gang i semesteret. Utvalget søkes styrket med flere medlemmer. Rådet ønsker en videre tenkning rundt misjon i menigheten. Siden familien Fjeld nå er kommet hjem, innhentes informasjon om nye misjonsprosjekter fra bispedømmekontoret. Tildeling fra Lillåsfondet 2014: Innleie av ekstra musikere til enkelte gudstjenester, kr.5.000,- Musikalske onsdagskvelder, innleie av sangere og musikere til enkelte ganger, f.eks. lokale sangere som Inger Lise Hope og Kjell Inge Torgersen, kr ,- Diakoniutvalget, til menighetens diakonale arbeid, kr.5.000,- Besøk fra Prost-og Bispekontoret: Prost Sigfred Sørensen viste til statistikk vedrørende gudstjenesteoppmøte og dåp, og diverse utfordringer i den forbindelse. Han tok videre opp utfordringer knyttet til Folkekirken. Han ønsket samtaler rundt gudstjenesteliv, ungdomsarbeid og tilhørighet for lokalbefolkningen i menighetene og en satsing særskilt satsing på dåp, ungdomsarbeid og forkynnelse. Ragnhild Halle fra bispekontoret informerte om viktigheten av kunst og kultur i kirken. «Hva tenker vi om kunst og kultur?» Ser vi at kunst kan gi mennesker en opplevelse av Gud - til å erfare Guds storhet. Leif Vasstveit Leder MR ONSDAGSMØTER VÅR januar Sokneprest Waldeland, Rennesøy og Hillevåg og Hinna menighetskor 18. februar Jens Olav Mæland, Bryne og Randaberg Musikkor 18. mars Prost Sigfred Sørensen, Madlamark og Madlamark kirkes mannskor 15. april Jonny Vågen, Fjelltun bibelskole og Riskakameratene

5 Årets konfirmanter En stor flokk på 52 unge har meldt seg til Konfirmasjon i år. Her er de, bortsett fra 11 som var på idrettstur og tre som p.t. bor i England og følger undervisning i Sjømannskirken der. Vi ønsker dere en fin konfirmanttid oppfordrer menigheten til å huske på denne fine flokken med omtanke og forbønn Julemesse i Hillevåg kirke lørdag 22. november kl åpning i kirkerommet Salg av bl.a julekaker, div. håndarbeid, dør-/grav-pynt Kafe: hjemmebakst og grøt Åresalg og barnelotteri Salg av juleved i sekker Hovedtrekning Velkommen! 5

6 Olav Bjørgaas hedret: Stor Den 22 august ble Olav Bjørgaas hedret av stiftelsen Stor Visjon fra Taiwan for sitt livslange engasjement i dette landet. Han har også mottatt St-Olavs medaljen fra Kong Harald og flere utmerkelser fra Taiwan tidligere. Alle utmerkelser er heder han deler med kona, Kari. Deres virke på Taiwan er som et eventyr nei, det var ikke eventyr, det var et trosprosjekt. Olav kan vel best kalles en entreprenør med Vår Herre som oppdragsgiver. Det blir det en spennende historie av. Olav var 28 og Kari 24 år da de steg i land på sydspissen av Formosa som den ble kalt av alle europeere, mens den for lokalbefolkningen allerede da het Taiwan. De var utsendinger for Misjonsalliansen, en liten diakonal misjonsorganisasjon med sete i Oslo. Det var andre misjonærer fra Misjonsalliansen der også, blant andre Kristoffer Fotland fra Jæren med familie, og noen få andre. Klare oppdrag for Olav og Kari ventet ikke, og først 6 Kari og Olav Bjørgaas i stuen hjemme i Langflåtveien med statuett og gave fra «Stor Visjon» skulle språket læres. Men, allerede etter en måned kom den første utfordringen: En koloni for isolerte spedalske nord i landet trengte sårt til hjelp. Spedalskhet, lepra, var utbredt, og de leprøse var isolerte og gjemt bort. Folk var redde for dem. Det ble ingen lett start, ingen varm mottakelse. Samfunnets syn på spedalske som urene og uønsket satt dypt. Og, hva ville disse utledningene? Men det snudde. Uselviske handlinger og mange bevis på at ekteparet Bjørgaas virkelig brydde seg, fikk tilliten til å vokse. Gi sitt eget blod til pasienter, suge en hals tettet av slim gjennom en slange med sin egen munn og sette regningen for behandling på sin egen konto fordi pasienten ikke hadde noe å betale med, er noen eksempler. Leprakolonien ble etter hvert et viktig behandlings- og rehabiliteringssted. De leprøse fikk et verdig liv og sykdommen ble etter hvert utryddet. Tuberkulose var utbredt, ofte blant barn og unge. Også her ble sykdommen oppdaget «tilfeldig». Det skjedde på Olav, Kari om andre

7 begivenhet i Hillevåg kirke medarbeidere sine ferder til avsidesliggende landsbyer i fjellene, eller ved at pasienter, ofte barn kom til en av de etter hvert mange klinikkene. Barnesanatoriet var et av resultatene fra dette arbeidet. Arbeidet for å få i gang vaksinering mot sykdommen førte til at tuberkulose ble så godt som utryddet. På samme måte startet arbeidet med poliomyelitt. En ung gutt med feber og lammelser dukket opp, og arbeidet med denne pasientgruppen startet. De som overlevde sykdommen, ble oftest sterkt handikappet. Victory Home med rehabilitering, skolegang, arbeidstrening, m.v. ble etablert og vokste til et stort og viktig arbeid. Med vaksineprogram ble også denne sykdommen utryddet. Flere klinikker vokste fram, men Bjørgaas drømte om et skikkelig sykehus. Også det ble en realitet med Bjørgaas og Fotland som byggherrer og ansvarlige. I dag er dette det største og mest moderne sykehuset i Pintung fylke sør i landet. Dette er noe av det disse to var engasjert i og gjorde et uvurderlig arbeid innenfor. Men hvor kom pengene fra? Mesteparten av Olav og Kari sin lønn gikk inn i prosjektene. Adopsjonsordningen så dagens lys for første gang i Norge for å bekoste opphold og behandling for barna på barnesanatoriet. Olav var ekspert på å knytte kontakter med alle slags folk, og donasjoner kom, ofte fra uventet hold og som regel når det var mest kritisk. Tilfeldig? Neppe. Den Store Sjefen trykket nok på noen knapper.. Men entreprenører med stort hjerte, utålmodighet i møte med nød og ukonvensjonelle metoder for å få ting gjort, faller ikke alltid i god jord når systemene vokser seg store og veldrevne og med mange sterke medarbeidere. Slik som Sykehuset i Pingtung. Det var også Olavs ide at virksomhetene etter hvert skulle overtas av lokale leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet personell. Så etter 2. opphold hjemme i Norge, ble Olav og Kari forflyttet til havnebyen der de først steg i land og spedalskarbeidet startet. Her var det nå blitt industri og unge jenter fra landet hyret inn som arbeidskraft. Blant mange andre oppgaver, gjorde Olav og Kari en stor innsats for å bedre deres livsvilkår og trygghet. Senere kom de tilbake til sykehuset i Pingtung og var knyttet til dette i mange år. Tjenesten i Taiwan ble avsluttet på 90-tallet. Med stor takk forteller Bjørgaas til slutt at arbeidet skyter knopper, også utenfor Taiwan. Kristne leger og sykepleiere fra Taiwan har i flere år reist ut, både fra Misjonssykehuset i Pingtung og andre sykehus bygd på kristen tenkning, i hovedsak til det Afrikanske kontinent. Det bidrar til å bedre helsevesen og levekår der, slik det en gang skjedde hos dem selv. Fokus der er også tuberkulose, men også Aids som er et stort problem i mange Afrikanske land. Vi er nå glade for at dere nå har slått rot i Hillevåg. Vi gratulerer med den siste utmerkelsen og «tar av oss hatten» for alt dere fikk utrette på Taiwan! Elsa Kristiansen Kilder faktaopplysninger: B.J.Sørheim-Queseth: Doktor Bjørgaas og samtaler med Olav og Kari Bjørgaas 7

8 Velkommen hjem! Gleder og sorger i et nytt land for misjonærfamilien. Etter 7 år i Japan har vi erfart at Japan er et utrolig spennende land å bo i, og det har vært gøy å komme så nær inn på en annen kultur som vi har fått lov til å gjøre. Siden japanere snakker lite engelsk måtte vi lære oss språket, og med få andre utlendinger i nærheten har det stort sett vært japanere vi har omgås med. Og da eldstejenta begynte i lokal barnehage, følte vi oss etter hvert veldig hjemme i Japan. Grunnen til at vi reiste ut var for å drive misjon i Japan, og det har vært det største; det å få være med å formidle Guds godhet og kjærlighet. Vi satset mye på barne- og familiearbeid i menigheten, og det var mange barn og hjemmeværende mødre som var innom kirken i løpet av uka. Vi drev blant annet med småbarnstreff, engelskundervisning for barn og voksne, English Cooking Class og søndagsskole. Mange av dem visste lite om Gud og Jesus, og barna syntes det var kjekt å høre Bibelhistorier, siden de aldri hadde hørt dem før. Vi opplevde mange gledelige ting, men noe av det største var da ei av mødrene ble døpt til påske! Språket har uten tvil vært det vanskeligste. I tillegg til to egne alfabet bruker japanere også det kinesiske skriftspråket. Lydene er lette å uttale, men grammatikken helt annerledes. Selv etter to år med fullt språkstudium var det mye vi ikke kunne. Det sies at det tar rundt 40 år før man begynner å behersker språket ordentlig, og det sier litt om hvor vanskelig det er for oss nordmenn å lære. Ellers så er det krevende 8 Ivan, Rut Terese, Kristine (5 år) og Cecilie (2) Fjeld. å bo i en kultur som er så annerledes enn vår. Det er så mye man ikke forstår og må sette seg inn i, og man blir hele tiden påmint at man er forskjellig fra de andre. Det finnes bl.a. en god del uskrevne regler i kulturen som vi måtte lære oss, f.eks. å ikke gi fire av noe i gave til noen («fire» på japansk kan også bety død), at man alltid tar med gaver til folk (stort sett mat) når man kommer på besøk men også at man skal få noe igjen når man drar derfra. At en må ta på egne do-tøfler når en går inn på toalettet og da, ikke minst, å huske å ta dem av når en er ferdig. Heldigvis hadde vi som utlendinger stor tabbekvote. Når det gjelder arbeidet har det å drive en liten menighet, med rundt 15 på gudstjeneste, til tider vært krevende, og noen ganger frustrerende. Man har så lyst til at mye skal skje, og at mange skal komme til tro. Og da kan man lett føle at man mislykkes. I tillegg er det rart å bo så langt borte fra familie og venner. Vi kom alltid hjem til Norge

9 på sommerferie, men spesielt rundt jul, og like før sommerferien, kunne hjemlengselen bli stor. Nye utfordringer. Misjonærtjenesten har forandret seg mye bare i løpet av de siste ti-tjue årene. Fra å være en stor flokk på rundt 80 stykker, med egen norsk skole for barna, er det i dag kun fem misjonærer og en volontør for Det Norske Misjonsselskap igjen i Japan. Generelt er det få som ønsker å bli misjonærer, og de fleste ønsker seg til Afrika i perioder på to eller maks fire år. I tillegg er Japan et vanskelig land å drive misjon i. Bare 0,7% av japanerne er kristne, og landet faller dermed langt bak land som Egypt, Saudi-Arabia og Thailand på listen over antall kristne i befolkningen. Japanere har de siste årene også blitt mer skeptisk til region, og med økende grad av sekularisering har også religiøsitet generelt mistet fotfeste i Japan. De årene vi var i Japan samlet Hillevåg kirke inn penger som gikk til ulike prosjekter i Japan. Dette ser det ut som om mange vil fortsette med også videre. Ellers så trenger Japan mye forbønn. Menge sliter f.eks. fortsatt tungt etter tsunamien som herjet og gjorde enorme ødeleggelser for tre år siden. Avskjed og velkomst. Det å ha bodd så lenge i et annet land, og trivdes så godt som vi har gjort, har gjort at vi har blitt utrolig glad i landet og folket. Derfor var det trist å skulle ta avskjed med menigheten og alle vennene vi hadde fått. Det ble holdt flere avskjedsfester for oss. På småbarnstreff, som vi var med på å starte opp, var det 70 barn inkludert mødre på avslutningen! Vennegjengen og menigheten lagde til flotte avskjedsfester med mye god mat, og den morgenen vi reiste kom flere til flyplassen for å vinke farvel. Det er en overgang å komme tilbake til Norge, og det er lett å glemme at barna våre er mer japanske enn norske, siden de både er født og oppvokst i Japan. Hun eldste snakket japansk da vi kom hjem, men forstod fort at hun måtte legge om til norsk for å bli forstått. Overgangen til barnehagen har heldigvis gått bra, men det er verre for moren, som enten kler på ungene for lite eller for mye klær, og som for første gang måtte gå til innkjøp av skikkelige regnklær, vintersko og dress. I tillegg tar det tid til å venne seg til å bo i Norge igjen. Det å ha bodd i utandet har forandret en. Mye skal bearbeides, samtidig som vi prøver å skape en ny hverdag. Det var kjekt å møte folk her hjemme som ønsket å høre om hvordan vi har hatt det. Ekstra trivelig var det at Hillevåg kirke ønsket å lage til velkomstfest for oss! Det er mange som har fulgt oss gjennom bloggen (ivanogrut.blogspot.com), og andre ting som vi har skrevet, og ikke minst bedt for oss, og det setter vi stor pris på. Det er alltid kjekt å fortelle fra Japan, og det fikk vi rikelig anledning til på velkomstfesten. Veldig kjekt at mange kom ikke minst en del yngre og barn! Hva er planene framover? Nå jobber Ivan på NMS kontoret, og vil fortsatt ha ansvar for misjonærene i Japan. Noe som blant annet innebærer et par turer til Japan fremover. Alle hjemvendte misjonærer får tilbud om ett år i NMS etter endt tjeneste, men etter det blir det å se seg om etter ny jobb. Rut Terese har nå et vikariat i Hillevåg kirke fram til desember, før hun fortsetter i et nytt vikariat i Hinna kirke fram til sommeren. Siden eldstejenta begynner på skole neste år, har vi ikke lyst til å flytte noe særlig mer, så håpet er å få en jobb i Stavangerområdet. Takk for hva dere har betydd for de dere fikk tjene i Japan og takk for at dere er til for oss i Hillevåg menighet. Hugne J. Sjo 9

10 60+ Høst 2014 i Hillevåg kirke Onsdager kl PROGRAM: 29. okt: Anne Lise Matre Tema: «NMS sitt arbeid i Mali» 12. nov: En repr. fra Måltidets hus: Helge Bergslie Tema:»Det gode måltid» 26. nov: Adventsfest for alle over 60 år 10. des: Juleavslutning «Salmemix for advent og jul» v/arne Hadland STRIKKEKAFÈ «TREFFEN» Tirsdager kl Hillevåg kirke, kirkestua TA MED EGET STRIKKE-/HEKLETØY ELLER LÆR Å STRIKKE/HEKLE A D V E N T S F E S T Velkommen til et godt møtested! 10 For alle over 60 år Hillevåg kirke I Hillevåg kirke Onsd. 26. november kl Jakob Havnen forteller om juleminner Solosang av Elfrid Vistnes Mæstad Andakt ved Arne Martin Aandstad Servering av varm mat Åresalg Velkommen 60+ VÅR 2015: 14. jan. 28. jan. 11. febr. 25. febr. Program følger! Fløtekaker og kaffe Gratis entrè Kaffe/Te og noe å bite i Siste kafèdag før jul 11. nov Misjonsmøte i Hillevåg kirke Onsdag 12 november kl Sigurd Egeland fra Det Norske Misjonsselskap taler over temaet: Hvor er det blitt av den den gamle misjonsmarka? Innlegg ved Ivan Fjell og samtale om temaet. Orientering om menighetens misjonsprosjekt. Kollekt og enkel bevertning. Møt frem og støtt opp om menighetens misjonsengasjement. Hilsen menighetens misjonsutvalg.

11 Blomster til jul! Hillevåg menighet har i flere år delt ut blomster i adventstiden til de over 80 år som har eller har hatt tilknytning til menigheten. Ordningen har vært under avvikling og nye navn har ikke blitt lagt til. Diakoniutvalget skrev i årsmeldingen for 2013 at ordningen nå avvikles. Derfor blir det ingen utdeling av blomster i år. Vi vil takke for at vi ble så godt mottatt da vi kom på dørene med blomster. Hilsenen er fortsatt den samme. Ha en velsignet adventstid! Vi vil også rette en varm takk til deg som har vært med i denne tjenesten. Fint om du også kan videreformidle at ordningen er avsluttet. Vi ønsker dere alle en velsignet adventstid! Hilsen oss i diakoniutvalget, på vegne av Hillevåg menighet. Musikalske onsdagskvelder i Hillevåg kirke kl Salg av kaffe m.m fra kl november - 3. desember - 4. februar - 4. mars Hillevåg menighet synger jula inn søndag 14. desember kl Velkommen til FESTGUDSTJENESTER! på Blidensol sykehjem TORSDAG 20. nov. kl På Bergåstjern sykehjem TORSDAG 4. DES. kl ÅPEN KIRKE Bønnesamling I kirkerommet Hillevåg kirke SISTE MANDAG I MÅNEDEN 24/11-26/ /2-30/3-27/4 KL Preken ved sokneprest Anders H. Næss Pianist: Arne Martin Aandstad Nattverd Kirkekaffe 11

12 MIN SALME Gi meg Gud en salmetunge er skrevet av den danske teolog og dikter Nikolai Frederik Severin Grundtvig i og er kommet i nynorsk oversettelse i 1960 og er med i Norsk Salmebok, nr Melodien er en førreformatorisk julevise og er harmonisert av Thomas Laub. Einar J. Pettersen N.F.S. Grundtvig har 28 egne salmer og 4 oversettelser i vår salmebok. Vi kjenner alle flere igjen for årets store høytider, bl.a. Deilig er den himmel blå - nr. 90, Påskemorgen slukker sorgen - nr. 196 og I all sin glans nu stråler solen - nr Jeg er glad i den fortellende formen Grundtvig bruker for å få frem budskapet! Jeg ble kjent med en rik salmeskatt da jeg som 10 -åring begynte som korsanger i Stavanger Domkor. Koret ble ledet av Torris J. Storækre som også var min lærer gjennom sju år på Våland skole. Salmene ligger der alltid! Nå er jeg også opptatt av sanger som brukes i Taizé-fellesskapet i Frankrike. Men jeg kommer stadig tilbake til denne salmen jeg lærte som 10 - åring - tre vers på dansk / norsk - jeg har en mistanke om at den oversettelsen vi brukte var gjort av domprost Christian Svanholm. Her er teksten slik vi sang salmen i Stavanger Domkor : Gi meg Gud en salmetunge, så for deg jeg rett kan sjunge høyt og lydelig. Så jeg føle kan med glede, søtt det er om deg at kvæde uten skrømt og svik. Himlene din glans forkynner, la hver morgen meg begynne dagen med din pris! Og når aftenklokken ringer la min sang på lerkevinger stige ligervis! Aldri noksom deg kan love, mann på mark og fugl i skove, for din miskunnhet! Like god i ny og nede, gjør du oss til gavn og glede mer enn engle vet. Jeg utfordrer Arne Hadland til å skrive om sin salme i et senere nummer av menighetsbladet. 12

13 Huske- stue? Rita Schrøder har funnet seg til rette i Erindringsrommet (eller «huskestuen» som rommet også kalles). Aktivitets- og frivillighetskoordinator Rita Schrøder brenner for det nye tilbudet ved Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger. Hun ser at gode møter med fortida gir glede og mestringsfølelse for de eldre. Gjenstander, bilder, musikk, lukter og kanskje smaker kan være nyttige «minnepinner», som kan hjelpe til å framkalle gode følelser. Demente og friske kommuniserer lettere med litt hjelp av kjente og kjære ting. Det kan motivere til å fortelle om levd liv og gode historier. For de yngre vil det være interessant og lærerikt å høre på, og det vil gi større forståelse og respekt. Bergåstjerns ansatte har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre beboere. Om der er noen som har noe som kunne passe, så ikke nøl med å ta kontakt. Det er behov for lite spisebord/kjøkkenbord med stoler, gjerne en skjenk/skap, klokkestreng og puter. Lamper, bilder, speil, redskaper til hverdagslige gjøremål. Rokk/ karder, iddisser, fiskeutstyr/ øsekar, leker, klær, klokke som tikker og slårkanskje et gjøk-ur? Det vil også være av stor verdi om en kan få hjelp av frivillige både i planlegging, gjennomføring og bruk av rommet når det er ferdig. Ikke alle beboere har pårørende, og da kunne det være godt å ha frivillige til å støtte seg på. Erindringsrommet vil være et fint sted å bli kjent. Kanskje kan noen steke vafler? For god lukt og god kaffe-drøs. Kanskje har du noe gammelt som du bare vil vise fram og fortelle om, for en liten gruppe? Kan du spille gamle sanger som vi kan synge til? Har du et bilde som det knytter seg en artig historie til, som du kan fortelle om? Klesplagg som forteller sin historie? Ta kontakt med aktivitets- og frivillighetskoordinator Rita Schrøder / Hugne Sjo 13

14 Begravelsesbyrå Obed Stavanger Distriktets største gravmonumentutstilling 24-timers vakttelefon tlf: Til tjeneste hele døgnet Vår erfaring din trygghet Tlf Hillevågsv

15 Hillevågstannlegene Besøksadresse: Gartnerveien 41 Hillevåg (vis-à-vis Kilden) Tannlege Jørgen Ueland Johannessen tar i mot nye pasienter Ta kontakt på telefon for en timeavtale TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. Vi trenger flere frivillige til vaktrom i Stavanger! Innføringskurs for telefonvakter, og for deg som vil chatte starter onsdag 1.oktober Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf: / eller på epost. Lyst til å prate med noen? Vi er tilgjengelig for deg når du kan trenge noen å snakke med når livet byr på utfordringer eller noe går i stykker. Sokneprest og diakon er å treffe på telefon og LIVETS GANG Dåp: 22. juni Sebastian Lie Hetland 06. juli Ottar Lie Motland 10. aug Astrid Maria Berge 10. aug Loke Thaule-Schwarz 30. aug Liana Frøystad 31. aug Johan Oscar Roll Nygård 07. sep Alexander Salvesen 14. sep Alexander Bjelland 14. sep Celina Storevik Rege 21. sep Mari Elde Espeland Begravelser: 24. juni Torger S. Iversen 30. juni Marit Hiorth 03. juli Inger Margrethe Vikdal 10. juli Inger Riska 10. juli Arne Johan Tjensvoll 11. juli Lilly Gerd Lovise Løvik 15. juli Ruth Folkvord 25. juli Solveig Hillestad Røen 19. aug Hallgerd Andrea Iversen 02. sep Edgar Johan Karlsen 09. sep Berit Revheim 09. sep Leif Tengesdal 16. sep Kåre Bergsagel 30. sep Torbjørg Søreide 08. okt Jakob Osmund Skjørestad 10. okt Asta Gustava Dybdal 15. okt Ruth Pedersen 15

16 Gudstjenester 26. oktober 11:00 Bots og Bønnedag Høymesse Næss Nattverd Offer til Menigheten Søndagsskole 02. november 11:00 Allehelgensdag Høymesse Næss Nattverd Offer til Institutt for sjelesorg Søndagsskole Jenteklubben deltar. 09. november 11:00 Høymesse Berge Nattverd Offer til Kirkens Bymisjon Søndagsskole Menighetskoret deltar. 16. november 11:00 Familiemesse Næss Dåp Offer til Menigheten 9-åringer og Stavanger Soulchildren deltar. 23. november 11:00 Kristi Kongedag Høymesse Tomren Nattverd Offer til KFUK/KFUM Norge Søndagsskole 30. november 11:00 1 søndag i advent Familiemesse m/ Lys våken Næss Dåp Offer til Menigheten åringer deltar. 07. desember 11:00 2 søndag i advent Høymesse Berge Nattverd Offer til Det Norske Misjonsselskap Søndagsskole Gutteklubben og St Svithun choralis deltar 14. desember 11:00 3 søndag i advent: Ungdomsgudstjeneste Næss/Hodne Nattverd Offer til Menigheten Søndagsskole 21. desember 11:00 4 søndag i advent: Høymesse Næss Dåp Nattverd Offer til Menigheten Jarle-TV for barna. 24. desember Julaften gudstjeneste Næss Offer til Kirkens Nødhjelp Kvaleberg skolekorps og Mari Tyvand deltar. 24. desember Julaften gudstjeneste Næss Offer til Kirkens Nødhjelp Mari Tyvand deltar. 25. desember juledag Høymesse Næss Nattverd Offer til Menigheten Jarle-TV for barna. 28. desember 11:00 Høymesse i Hinna kirke 16

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer