Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30."

Transkript

1 Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken,,og ikke svikter dine egne. Jes 5,6-7 Torfinn og Jardar i aksjon. Foto: Det betyr mye for alle som kommer til Biri kirke, enten det er glederike begivenheter eller i sorgtunge stunder, at det er pent og velstelt både inne i kirken og i området rundt kirken ute. Et viktig arbeide i så måte er gjort ved at brudeportalen ble renovert og gjerdet satt opp. Bildet over viser bortrydding av gammelt råttent gjerde. Et nytt gjerde bør komme på plass til våren/ sommeren. Les mer om dette inne i bladet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl

2 Redaktørens hjørne Kirkens Nødhjelp har valgt Forglemmegei som slagord for årets fasteaksjon. Dette ordet er hentet fra en gammel legende av ukjent opprinnelse. Legenden om Forglemmegei lyder slik: Den gang Gud skapte blomstene ga han hver av dem et navn. Like etter kom en liten blomst til Gud med tårer i de himmelblå øynene og sa: Herre, jeg har i verdens støy og vrimmel glemt mitt navn. Hva var det du kalte meg?. Og Herren så med sine milde øyne på den lille blomsten og sa: Forglem meg ei! Annet sa han ikke. Så blomsten heter den dag i dag Forglemmegei. Forglemmegei. Det er de glemte krisene og katastrofene som årets fasteaksjon skal samle midler til. Når journalistene og fotografene forlater et katastrofeområde, blir de rammede fort glemt. Det er viktig å ikke glemme, selv om fokus i nyhetsbildet avtar. Fastetiden handler om å dele, dele med de som har så mye mindre å leve av enn oss. Jeg har sett en reportasje på fjernsynet og også hørt diakon Eivind Sørum på Gran fortelle fra flyktningeleiren for burmeserne. Han var med på en reise til dette området i høst, og det var en opplevelse som satte spor. Det var engasjerende å høre han fortelle om flyktningene, hva de hadde opplevd og hvordan de levde; og likevel opplevde han i en liten kirke der at de sang salmen Deilig er jorden, prektig er Guds himmel. Det var sterk kost for en hadelending og for en biring! Det er viktig å hjelpe de som kan hjelpes og min og din innsats betyr mye. Salmen på nr. 713 i Norsk salmebok er skrevet av Martin Jentzsch 1951, etter Jes 58, 7 og oversatt av Johannes Smemo Den handler om å hjelpe om å dele av godene: Del ditt brød med sulten bror som må hjemløs vandre. Dette er vårt kall på jord: Bære bør for andre. Del ditt brød med sulten bror, selv du fikk det givet. Rekk en hånd og si et ord som gir lys til livet. Han som selv er Livets brød, vil oss daglig benke ved sitt bord og i all nød trøst og trygghet skjenke. Takk, o Herre Jesus Krist, at du ennå lever, og i nåde først og sist gir - og ikke krever. Forgemmegei et slagord i forbindelse med de glemte krisene og årets fasteaksjon. Men også et slagord og en påminnelse om å ikke glemme hverandre eller overse hverandre. Også her i Biri. For et hvert menneske betyr det så uendelig mye å bli husket, å bli sett, å bli verdsatt og å bli utfordret. Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Ambjørn Edvardsen Karlstad Herman Leander Ødegården Aanstad Markus Lindgaard Veisten Selma Adebumi Darren Omoregie Jonas Eikeland Hagen Vetle Lille-Homb Taje Vigde Jane Merethe Wold og Per Steinar Nilsen Gøril Haslie og Jan Martin Heggelund Døde Aslaug Nygård Ove Kristian Schnell Johan Sveen Annie Lunn Gerd Smedmoen Nelly Sørum Aud Bergum Hans Hveem Arne Bergum Gunvor Pernille Gullord Magne Haugom menighetens ÅrsmØte avholdes etter gudstjenesten i Biri kirke, søndag 25. mars. Dagsorden ser slik ut: kl Høymesse med dåp kl Kirkekaffe kl Menighetsmøte Saker til behandling: Orientering om arbeidet i menigheten Årsmelding for 2006 Orientering om hovedlinjene i regnskapet for 2006 vel møtt! 2 Menighetsbudet 1/07

3 Lysmesse 1. søndag i advent Tekst og foto: Kjell Økdegårdstuen Familie, venner, bekjente og mange andre hadde møtt frem i duskregnet for å få med seg speiderens lysmesse. Snøen manglet, men adventstiden har begynt. Da er det kjærkomment med masse lys som speiderne bringer med seg inn i kirken. Dette er en stor dag for de små som skal tas opp som speider. Speiderne setter en fin ramme rundt gudstjenesten sammen med presten. Etter preken, tenning av lys, sang og tekstlesing, vandrer speiderne ut i mørket med hvert sitt lys. Til utgang synger vi salmen La oss vandre i lyset, og speiderne går i prosesjon ut fra kirken med sine tente lys. Menighetsbudet 1/07 3

4 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2007 Fasteaksjon 2007 Forglemmegei handler om mennesker som lever i kriser verden overser. Det finnes altfor mange mennesker som lever i en vedvarende krise uten mulighet til å skape en trygg framtid for seg og sine. Noen mennesker søker beskyttelse i flykningeleirer fordi hjemstedet er for utrykt. Andre bor i områder hvor naturkatasrofer stadig oftere rammer på grunn av klimaendringer. Det er ulike grunner til at verden overser deres kriser, men felles for dem alle er at de har rett til ikke å bli glemt verken av oss her i Norge, myndigheter eller det internasjonale samfunn. Lokalt her på Biri er grunnstammen i bøssebærerkorpset årets konfirmanter. Samtidig ønsker vi at Fasteaksjonen skal være hele menighetens aksjon. Derfor utfordrer vi lag, foreninger og enkeltpersoner om å bli med på årets viktigste gåtur. Får vi dette til vil vi oppnå: - det er mer moro å gå sammen med noen enn å gå aleine - ved deltagelse av voksne vil alle roder bli dekket - pengebeløpet vil bli større I 2006 kom det inn kr her på Biri- et meget godt resultat. Vårt mål for årets aksjon er allikevel å øke beløpet. 27.mars er aksjonsdagen. Utdeling av bøsser og annen informasjon skjer fra kl på Biri Herredshus, som er basen for innsamlingen Det blir servering av kaffe/saft og boller etter at bøssebærerne er ferdig med rodene sine. Du er velkommen til å bli med på vårens viktigste dugnad Si gjerne ifra på forhånd: Ring John Olav Skard tlf eller Forglemmegei Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2007 Tirsdag 27. mars kommer konfirmanter og andre frivillige fra menighetene til å banke på dører over hele landet - for å samle inn penger til mennesker som lever i vedvarende humanitære kriser og som trenger beskyttelse. Også folk fra Biri menighet deltar i Kirkens Nødhjelps aksjon. - Vi er veldig glade for støtten fasteaksjonen får gjennom gaver og frivillig innsats år etter år, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp til Menighetsbudet. Kirkens Nødhjelp ønsker å markere sine 60 år som nødhjelps- og bistandsorganisasjon i Norge ved å sette fokus på mennesker som lever i oversette kriser. I år er det også 40-års jubileum for Kirkens Nødhjelps aksjon i fastetiden, som er en av Norges største årlige dør-til-dør-aksjoner med sine cirka bøssebærere. I fjor oppnådde fasteaksjonen ny rekord på landsbasis med 29 millioner kroner. Kirkens Nødhjelp bruker Forglemmegei i årets aksjon som en påminnelse om at mennesker som lever i oversette kriser har rett til å bli sett. Gjennom fasteaksjonen 2007 ber fattige mennesker oss til å stå sammen med dem i kampen mot strukturer som holder mennesker nede i nød og fattigdom. Noen mennesker lever med undertrykkende regimer, og andre er ofre for klimaendringer som fører med seg ødeleggende vær som tørke eller flom. - Vi i de rike landene er direkte årsak til en av de oversette katastrofene som fasteaksjonen omhandler, nemlig klimaendringene. Mens vi lever godt på oljeinntekter og forbruk, er det mennesker i de fattige landene som særlig lider på grunn av det mer ekstreme været, sier Sommerfeldt. Fastetiden er tid for å lytte til medmennesker, og vise handlekraft mot fattigdom og nød, for verdighet og nytt liv. La fastetiden bli en tid for ettertanke og handling for mennesker som lever i kriser som verden overser! 4 Menighetsbudet 1/07

5 De glemte flyktningene Tekst og foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp, Tirsdag 27. mars kommer konfirmanter og andre frivillige fra menighetene til å banke på dører over hele landet - for å samle inn penger til mennesker som lever i glemte kriser. Også folk fra Biri menighet deltar i Kirkens Nødhjelps aksjon. Jeg var livredd for å bli skutt. Eller for at jeg skulle tråkke på en landmine, sier Saw Noe Noh. Han bor i flyktningleiren Mae La, som ligger nær grensebyen Mae Sot i Nord- Thailand. 18 år gammel ble han tatt til fange og tvunget til å bære tungt militært utstyr for regjeringshæren. Med jernhard disiplin, slag og spark jobbet de som slaver. En dag grep han og en kamerat sjansen og løp. For livet. Vi hadde lenge soldater i hælene. Jeg var livredd, men vi måtte bare fortsette, forteller Noe Noh, som er èn av til sammen burmesere som har søkt tilflukt i Mae La-leiren. Etter fire døgn til fots gjennom jungelen klarte Saw og kameraten å krysse grensen til Thailand. Fire år senere er han i ferd med å fullføre sin mekanikerutdanning i leiren. Gjennom sine partnerorganisasjoner har Kirkens Nødhjelp i mange år støttet arbeidet for burmesiske flyktninger i Thailand, og Saw er takknemmelig for tryggheten og mulighetene han har fått. Selv om savnet til familien på den andre siden av grensen er stort. Jeg har det bra her, og er trygg. Men jeg skulle ønske at jeg kunne være sammen med familien min og jobbe som mekaniker i landsbyen min. En dag skal jeg det. Den dagen det blir fred i Burma. I årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid brukes Forglemmegei som en påminnelse om at alle mennesker har rett til å bli sett. Det er mange som lever som Saw Noe Noh, glemte mennesker hvis skjebne bare når oss som tall i en statistikk. De har rett til å bli husket, Menighetsbudet 1/07 både i vår bevissthet og gjennom våre handlinger. Av en befolkning på rundt 50 millioner mennesker, er over halvannen million burmesere på flukt i sitt eget land, mens har søkt tilflukt over grensen til Thailand. Militærjuntaen benytter i stadig økende grad benytter tortur, voldtekt, tvangsarbeid og myrderier i sin blodige kamp mot sivilbefolkningen. Verdenssamfunnet gjør lite eller ingenting for å hjelpe. Gjennom å støtte fasteaksjonen 2007 kan du bidra til å løfte burmeserne ut av glemselen og gi dem et verdig liv. Ta godt i mot bøssebærerne 27. mars! Saw Noe Noh (22) klarte å rømme fra et liv som slave for den burmesiske regjeringshæren. Som snart ferdig utdannet mekaniker i flyktningleiren Mae La i Thailand, drømmer han om en dag å kunne returnere til familien sin i Burma. 5

6 Årsmelding for Biri menighet Menighetsrådets sammensetning - utvalg, komitéer og representasjon A) Menighetsrådets sammensetning: Målfrid Smedstuen Schiager - leder Kjell Ødegårdsstuen - nestleder Audun Torvik Ingun Rindal Andreas Ekern Solveig Haugen Tusvik Randi Skarseth Gerd Elfrida Aannerud Knut Yngvar Sønstegaard - geistlig representant. Torfinn Semb - vararepresentant Alf Kjetil Andresen - vararepresentant Harry Bakken - vararepresentant Anne Merete Moe Kjenseth - vararepresentant May-Britt Lium Selmo - vararepresentant B) Underutvalg, komiteer og kontaktpersoner: Diakoniutvalg: Gerd Elfrida Aannerud, Kristin Ekern, Kjell Ødegårdstuen, Harry Bakken, Sekretær: Diakon John Olav Skard. Trosopplæringsutvalg: Ingun Rindal (leder), Ole Gunnar Hagen, Randi Skarseth, Sokneprest Knut Yngvar Sønstegaard. Musikk- og kulturutvalg: Børre Feiring, Arild Johansen, Gunhild Ekerhaugen og kantor Inger Schiager Kontakter: KN-kontakt: Diakon John Olav Skard (kontaktperson med Kirkens Nødhjelp). C) Representasjon Gjøvik kirkelig fellesråd: Representant: Audun Torvik Vararepresentant: Andreas Ekern Representantskapsmøte i Kirkens SOS: Representant: Harry Bakken Vararepresentant: Kjell Ødegårdstuen Avskjed med biskop Køhn: Menighetsrådsleder Målfrid S Schiager deltok på kulturkveld og festmiddag i forbindelse med biskop Rosemarie Køhns avskjed som biskop i Hamar bispedømme 2. Ansatte i menigheten A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd: Soknediakon John Olav Skard, 100% i Biri og Snertingdal menigheter Kantor Inger Schiager, 50% tom % fra (10 % lønnet av Biri menighetsråd) Kirketjener Sven Feiring, 100 %. Saksbehandler Gunhild Ekerhaugen, 70% tom % fra Redaktør for Menighetsbudet: Gunhild Ekerhaugen, 5% (lønnes av Biri menighetsråd) B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd: Sokneprest Knut Yngvar Sønstegaard Kapellan Terje Asbjørn Hansen tom Fra ble tjenesteordningen for menighetsprestene endret og inndelingen i prestegjeld er bortfalt. Sønstegaard er nå sokneprest i Biri sokn og Hansen er sokneprest i Snertingdal sokn. Men tjenesteukeordningen fortsetter slik at begge prester har begravelser og vielser i begge sokn. 3. Arbeidet i menighet og menighetsråd A) Generelt Bemanningsmessig har dette året vært stabilt - alle stillinger har vært besatt. Menighetsrådet har fra 1.juli engasjert kantoren i en 10% prosjektstilling i 2 år. Dette for å styrke det kirkemusikalske liv i menigheten; primært for å starte opp og lede et kantori. B) Menighetsrådet Menighetsrådet hadde konstituerende møte den 29.november 2005, men trådte i funksjon Det har i dette rådets ørste funksjonsår vært avholdt 11 ordinære menighetsrådsmøter. Det er journalført 94 politiske saker og 61 referatsaker dette året. Saker som har vært behandlet i det konstituerende møte og de ordinære møtene: Valg på leder og nestleder 2006 og 2007, Representasjon i Gjøvik kirkelige fellesråd, Møteplan 2006 og 1.halvår 2007, Fremstilling av menighetsrådet, Valg av diakoniutvalg og trosopplæringsutvalg, Endring av retningslinjer for diakoniog trosopplæringsutvalgene, Nedsetting av evalueringsgruppe i forbindelse med reformforsøkene i gudstjenesten, Utprøving av alternativ syndsbekjennelse, Årsstatistikk 2005, Årsmelding 2005, Årsregnskap 2005, Revisjonsberetning 2005, Disposisjon av årsoverskudd 2005, Menighetens årsmøte, Regnskapsrapporter/Budsjettkontroll, Revidering av årsbudsjett 2006, Offersøknader 2007, Årsbudsjett 2007, Biridagen 2006, Planhjulet, Evaluering av menighetsrådskurs, Konfirmantjubileet, Dugnad ved kirke og kirkegård, Nytt gjerde ved kirka, Sommeråpen kirke, Forslag på kandidater til Hamar bispedømmeråd/valg på leke medlemmer til bispedømmerådet, Forslag på kandidater som ny biskop i Hamar/Valg på ny biskop, Avskjed med biskop Køhn, Parkeringsvakter ved konfirmasjons- og julaftens gudstjenestene, Hjelpesendinger fra Biri, Høringsuttalelse vedr. forholdet mellom Staten og Den norske kirke, Opprettelse av 10% prosjektstilling i 2 år for kantor/opprettelse av Biri Kantori, Finansiering av det kirkemusikalske arbeid lønnsmidler til prosjektstillinga/givertjeneste, Ny 6 Menighetsbudet 1/07

7 ordning vedrørende antall forordnede gudstjenester, Ny tjenesteordning for menighetsprester, Gudstjenesteplan 1.halvår 2007, Referat fra møter i diakoniutvalget og trosopplæringsutvalget, Diakoniplan. Menighetsmøte Det har vært avholdt ett menighetsmøte med 30 deltakere - menighetens årsmøte etter gudstjenesten i Biri kirke søndag 2.april. På dagsorden stod: Valg av møteleder, møtereferent og to representanter til å underskrive protokollen, orientering om arbeidet i menigheten/årsmelding for 2005, hovedlinjene i årsregnskapet for 2005, orientering om reformarbeidet knyttet til gudstjenesteliturgier/ vedtatte forsøk i Biri menighet. Årsstatistikk Nøkkeltall Innmeldt i DNK 1 0 Utmeldt av DNK 3 8 Dåpshandlinger utført i soknet Døpte bosatt i soknet Kirkelige vigsler utført i soknet 7 8 Vigsler der minsst en av ektefellene bor i soknet 4 2 Forbønn for borgerlig inng. ektesk. 0 0 Gravferder som er utført for avdøde i soknet Unge som har deltatt i konfirmasjonsgudstjenesten Antall Antall Antall delt. Antall delt. Hovedgudstjenester på søn- og helligdager (inkl. julaften, (inkl. julaften, 17. mai, påske- 17. mai, påskeog nyttåraften) og nyttåraften) Andre gudstjenester o. l Gudstjenester totalt Gjennomsnittlig antall deltakere pr. gudstjeneste 85,7 80 Messefall 1 1 Antall Antall Antall nattvgj. Antall nattvgj. Hovedgudstjenester sønog helligdager m/nattverd Andre gudstjenester m/nattv Totalt gudstj. m/nattverd Gjennomsnittelig antall nattverdgjester pr. gudstjeneste ,5 Antall Antall Antall delt. Antall delt. Familiegudstjenester (julaften ikke inkludert) Gjennomsnittlig antall deltakere pr. gudstjeneste 100,7 89,4 Julaftengudstjeneste Konserter Menighetsbudet 1/07 Kommentarer: Statistikken viser at antall avholdte gudstjenester er 3 færre enn i gudstjenester. Dette er 5 gudstjenester færre en det antall som er gjeldende forordning. Det var i 2006 ett messefall fastegudstjenesten på askeonsdag ble ikke avholdt på grunn av prestemangel. Gjennomsnittelig antall deltakere på gudstjenester i 2006 er 80, en reduksjon på 5,7 deltakere i forhold til forrige år. I forhold til frammøte i 2004 er det en reduksjon på 20,7. Vi kan fastslå at gjennomsnittlig gudstjenesteframmøte er stadig synkende. Det gjennomsnittelig frammøte ved familiegudstjenester er noe høyere enn gjennomsnittet av alle gudstjenester - 89,4. Men frammøte ved familiegudstjenesten er også synkende; frammøte i 2005 var 100,7 og i 2004 var frammøtet 110,3. C) Trosopplæring Trosopplæringsutvalg Utvalget hadde 3 møter i Saker som har stått på dagsorden: Utvalgets oppgaver og mandat, valg på leder, valg på kontaktperson til trosopplæringsprosjektet, endring av samarbeidsavtale med skolene, aktiviteter i 2006, implementering av trosopplæringsprosjektets aktiviteter, planlegging av lokalt konfirmantopplegg for Invitasjon til dåp Det sendes ut invitasjon til alle fødte hvor minst en av foreldrene er medlem i Den norske kirke. Sammen med invitasjonen sendes også dåpsfilmen (jfr. trosopplæringsprosjektet). Dåpsamtale Soknepresten har samtale med dåpsbarnets foreldre. Ved denne samtalen får familien boka I Guds hånd en liten innføring om dåpen. På dåpsdagen får dåpsbarnet et dåpslys med 12 symboler og en korsformet lysestak. Fadderhilsen til alle faddere leveres dåpsbarnets foreldre ved dåpssamtalen. Dåplys På dåpsdagen får dåpsbarnet et dåpslys m/lysestake i tre (korsformet). 2-åringer Alle døpte 2-åringer som var bosatt i menigheten ble invitert til Familiegudstjeneste den 22. oktober hvor Aftenbønn CD n Nu lukker seg mitt øye ble utdelt. 4-åringer Alle døpte 4 åringer som var bosatt i menigheten ble invitert til Familiegudstjeneste den 2. november hvor Barnas Kirkebok ble utdelt. 6-åringer Alle døpte 6-åringer bosatt i soknet ble invitert til to samlinger før påske, hvor den ene var en påskevandring, og til Barnas påskegudstjeneste på 1.søndag etter påske. I denne gudstjenesten fikk barna 6-års boka Tre i et tre. 10-åringer De barna som kunne feire 10-års dåpsdag i 2005 ble invitert til Familiegudstjeneste 8. januar 2006 hvor dette jubileet ble markert ved at de fikk Cd Forts. side 10 7

8 Denne salmen er vi glade i Blant mange salmer og sanger har vi plukket ut en som vi synes er ekstra fin. Den heter Veien oppad er fri. Teksten er skrevet av Svend Refling og Hans Ihlen Nistad har satt tone til. Nistad var som kjent sokneprest her i Biri i mange år og vi hørte han sang denne mange ganger. Utfordringen som bidragsyter neste gang går til Aslaug og Peder Amundrud. Hilsen Gerd og Lars Sveum Veien oppad er fri. Husk det i selsomme dage når døren fremad og døren tilbake, begge er hårdt lukket i. Veien oppad er fri. Veien oppad er fri. Husk det så tidt du vil bede, hvor håpløst trangt det enn synes her nede, Herren skal nok stå deg bi. Veien oppad er fri. Veien oppad er fri. Husk det når skyggene falder og sjelen, tynget av år og av alder står ved den skumrende sti. Veien oppad er fri. Bidrag til nytt gjerde I forrige nummer av Menighetsbudet gikk det ut en oppfordring om støtte til å sluttføre gjerdet ved kirka med kobbermøne. Kobberet er nå på plass på det nye gjerdet, men finansieringen er ikke fullført. Derfor gjentas oppfordringen om økonomisk støtte. Det trengs en god slump penger og vi regner med at biringene blir med på denne dugnaden. En håper selvsagt på så mye økonomisk støtte at neste trinn i gjerdeprosjektet kan settes i gang, nemlig gjerdet mot Sigstad. Bidrag kan overføres til Biri menighetsråds konto merk innbetalingen Gjerde. Hjertelig takk for alle bidrag! 8 Menighetsbudet 1/07

9 Gammelt gjerde fjernes ved kirka kommer det noe nytt? Knut Sønstegaard var ute med fotoapparatet og knipset arbeidskarene Jardar Engen og Torfinn Semb i aksjon med å rive det gamle gjerdet mot Sigstad den 18. desember Her er fotografens blinkskudd. Menighetsbudet 1/07 9

10 Forts. fra side 7 Konfirmantopplæring nytt prosjekt 2006 var det første året hvor det nye konfirmantprosjektet, som er likt for alle menigheter i kommunen, ble gjennomført. Det var 42 ungdommer fra Biri menighet som deltok i forberedelsene til konfirmasjonen og ble konfirmert i Biri kirke 1. og 2.søndag i september. Den første fellessamlingen for alle konfirmanter i kirkekommunen, KICKOFF I, ble avholdt i Hunn og Gjøvik kirker den 16.desember Så fulgte en periode med lokalt opplegg. Konfirmantene ble inndelt i 4 grupper som i 2 gruppesamlinger forberedte aktiv deltakelse i en gudstjeneste. Fellessamlingen, KICKOFF II, var på Gjøvik den 19.mai. Hovedbolken av konfirmasjonsforberedelsen var på 5-dagers leiren sammen med konfirmantene fra Engehaugen og Gjøvik i august. Samtalegudstjenesten, som tok utgangspunkt i temaer som var belyst på konfirmantleiren, var siste søndag i august. Også i denne gudstjenesten hadde konfirmantene konkrete oppgaver og deltok aktivt, samtidig som bilder fra leiren ble vist på storskjerm. Som tjenesteoppgave hadde konfirmantene husstandsinnsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Innsamlingsresultatet i Biri ble kr Et godt resultat, men betydelig lavere enn i Dette skyldes for det meste at det ikke var mange nok innsamlere slik at noen roder ble ikke dekket. Likevel; en stor takk rettes herved til konfirmantene og foreldre og andre frivillige som bidro til gjennomføring av aksjonen. Samarbeid kirke/skole Diakonen hadde 3 skolebesøk dette året. Biristrand, Redalen og Skrinnhagen skoler ble besøkt og tematikk i forbindelse med høstens TV-aksjon ble tatt opp. Det ble avholdt skolegudstjenester for samtlige barneskoler og ungdomskolen før jul, til sammen 3 gudstjenester. Samarbeid kirke/barnehage Det er ikke noen formell samarbeidsplan med barnehagene, men det er blitt tradisjonelle opplegg: Soknepresten har besøkt tre avdelinger i Biri barnehage i forbindelse med påske. Dessuten var det blomstergudstjeneste ved pinsetider og julegudstjeneste. Trosopplæringsreformen Alle menighetene i Gjøvik kommune ble tildelt prosjektmidler i forbindelse med trosopplæringsreformen for fasen 0-6 år og konfirmanttida. Kristian Sandmark er prosjektleder i Gjøvik. Følgende tiltak/oppgaver har blitt gjennomført i 2006: Dåpsfilmen som ble laget i 2005 ble sendt ut til alle fødte i 2006 sammen med invitasjon til dåp Det ble utarbeidet invitasjon og opplegg til gjennomføring av småbarnsgudstjeneste, alle 3-åringer ble spesielt invitert Kirkerottefilmen ble spilt inn i 2006; en film som skal deles ut til alle barn i menigheten i alderen 3-6 år med oppfølging av kirketeater, kirkerottegudstjeneste og samlinger. D) Diakoni Diakoniutvalg Diakoniutvalget har avholdt 6 møter. Saker som er behandlet i utvalget er: - Diakoniplanen for 2006/ Temakvelder høsten 2006 og vinteren Evaluering av temakveldene - Menighetstur 30.august - Ungdomsarbeid i menighetens regi Temakvelder I samarbeid med diakoniutvalget i Snertingdal har det blitt arrangert 3 temakvelder høsten i Seegård kirke Hva gjør skogen med vår psykiske helse på godt og vondt? ved Bente Kvile Buflod og Asbjørn Sollien i Seegård kirke Hvordan være til støtte og hjelp i livets vanskeligste dager ved Steinar Ekvik på Biri Herredshus Politiets syn på den barmhjertige samaritan ved Tom Pettersen Til sammen har personer deltatt på temakveldene. Fasteaksjonen Er nevnt under konfirmantopplæring. Det er konfirmantene som danner grunnstammen i bøssebærerkorpset, men det er ønskelig at hele menigheten skal ha et ansvar for fasteaksjonen. Derfor utfordres også voksne til bøssebærertjeneste og som sjåfører, spesielt blir konfirmantenes foreldre oppfordret til å delta som sjåfører. Besøkstjeneste Består av 4 besøkere som besøker 1 person hver. Det har vært 1 samling for besøkerne dette året. Nettverkgruppe Dette er ei gruppe hvor målet er å bygge nettverk, slik at gruppemedlemmene kan utvide sine sosiale relasjoner. Gruppa møtes hver 14. dag og har hatt 13 samlinger i Diakonen samarbeider med psykiatrisk sjukepleier i bygda om dette tiltaket. Formiddagstreff på Bethel i samarbeid med Normisjon fortsatte i 2006, med samme formål og opplegg andre tirsdag i måneden kl Karen Ekerns tjeneste i Mali står sentralt på treffene, og de pengene som blir samlet inn går til Helsehageprosjektet i Mali som Karen har ansvar for. Kirkeskyss Til hver søndagsgudstjeneste kl går det gratis kirkeskyss fra aldersboligene. Det er noen trofaste brukere av dette tilbudet. Målfrid og Øyvind Schiager koordinerer dette tilbudet og kjører kirkeskyssen de fleste søndagene, men av og til må de ha stedfortredere. Dette er et viktig tilbud for de som benytter seg av det, så det er flott at noen ser det som sin oppgave å utføre denne frivillige tjenesten. 10 Menighetsbudet 1/07

11 Dessuten har Finn Andresen, Signe Økesveen og Aud Ruud stilt seg til disposisjon som kirkekjørere når de har anledning fra henholdsvis Redalen, Klomsteinroa og Øverbygda/Oladalen. Den som ønsker skyss må selv ta kontakt med disse sjåførene. Det ser ikke ut til at dette tilbudet blir noe særlig benyttet. Tilbudet fra Redalen er nå borte i og med at Finn Andresen har flyttet. Menighetstur ble arrangert onsdag 30. august. I strålende høstvær dro 50 forventningsfulle biringer over til den andre sia av Mjøsa. Første stopp på turen var Ringsaker kirke hvor kantor og lokalhistoriker Roger Andreassen fortalte levde om kirkens historie og ikke minst om altertavlens historie som er et flere hundre år gammelt alterskap. Og han avsluttet med en liten orgelkonsert. Turen gikk så videre til Gaupen og garden Skredshol hvor Jan Moslet bor; han var med som lokal guide på turen videre. Nå til nok et praktbygg, nemlig kirken på Nes. Denne kirken er atskillig mindre utsmykket, men den er mer åpen og lysere enn Ringsaker-domen. Her ble vi guidet av Anders Bye som kunne fortelle om kirkens dramatiske historie, om flom og brann som har herjet dette bygget, men som ble gjenreist og som nå står der som et samlingsmerke for alle på Nes og tidligere også for øyværinger (dvs. de som kommer fra Helgøya). Etter en kafferast på Tingnes dro vi over til Helgøya med et stopp ved kirken. Her er det mange russergraver. Historien om disse russerne som kom og slo seg ned på Helgøya først på femtitallet, går helt tilbake til den russiske revolusjon i Da var det mange som måtte flykte fra landet, og noen kom da helt hit til Helgøya! Her bodde mange av dem helt til sin død. Siste stopp på turen var Rudshøgda, hvor dagens middag ble inntatt på Solvang kafé. Men før middagen ble servert kåserte Moslet om oppvekstårene og livet på Skredshol. Etter middagen besøkte vi Prøysenmuseet. Per Inge Bergan fortalte om Alf Prøysens sanger som også gjenspeiler hans kristne tro. Institusjonsandakter og gudstjenester Normalt er det andakt ved prest eller diakonen på Furulund Alders og sykehjem annenhver uke, men noen ganger faller disse samlingene ut på grunn av andre tjenester. Dette året var det 21 andakter og 2 gudstjenester med nattverd på Furulund. Sjelesorg En betydelig del av arbeidstid for prest og diakon ligger innenfor feltet sjelesorg. Det er registrert at presten hadde 58 sjelesorgsamtaler og diakonen 32. Dette er samtaler med enkeltmennesker eller flere, sykebesøk og husbesøk. For prestens vedkommende kommer samtaler i forbindelse med vigsler og gravferder i tillegg. E) Kirkemusikk Kirkemusikalsk arbeid er et satsingsområde for menigheten. I det ligger det å legge til rette for gode opplevelser i kirkerommet hvor musikken er uttrykksmidlet. Dette oppnås blant annet gjennom et variert konserttilbud. Musikk og kulturutvalget har arbeidet med dette og legger ned en betydelig innsats for å få dette til. I tillegg til utarbeidelse av konsertprogrammet, utfører komiteen oppgaver i forbindelse med finansiering, søknader om støtte Menighetsbudet 1/07 og sponsormidler, markedsføring og praktiske oppgaver ved gjennomføringen av konsertene. Som et ledd i den kirkemusikalske satsingen opprettet menighetsrådet fra 1.juli 2006 en prosjektstilling i 2 år for kantor. Primæroppgaven for denne stillingen er å starte opp og lede Biri kantori. På denne måten håper en å kunne bidra med et løft i gudstjenesten. Konserter I 2006 er det arrangert 8 konserter i Biri kirke. Fire konserter var i egen regi, en i samarbeid med Biristrand musikkforening, en i samarbeid med Normisjon Oppland og to i samarbeid med Gjøvik kunst- og kulturskole. Til sammen var 966 personer tilstede ved disse konsertene, det gir et gjennomsnittall på 121. Til sammenlikning var det gjennomsnittelige besøkstallet i 2004 på 143 og i 2005 var frammøtesnittet 76. Oversikt over avholdte konserter: 19. februar Audun Andre Sandvik - cello og Kristian Ofstad Lindberg - flygel 26. mars Oddvar Hansen - sang og Tor Østang - flygel/orgel 23. april Eldbjørg og Ragnhild Hemsing - fiolin og Gunnar Flagstad - flygel 20. september Gjøvik Trio: Line Løvland/Kristin Fyrand Mikkelsen - klaver, Olve Wendelbo - cello, Svetlana Barantseva - fiolin 15. oktober Tord Gustavsen Trio: Tord Gustavsen - klaver, Harald Johnsen - bass og Jarle Vespestad - trommer 19. november Høstkonsert med Biristrand musikkforening, Sissel Morken Gullord, Gjøvik kunst- og kulturskoles barnekor og Skrinnhagen skolekor 14. desember Julekonsert med Skrinnhagen skolekor 22. desember Julekonsert med lokale utøvere: Sissel Morken Gullord, Ragnhild Schiager Folkestad, Cecilie Cathrine Ødegården, Inger Schiager og Biri Kantori. Kor og solist deltakelse i gudstjenester Skjærtorsdag Asmund Hellerud - fiolin 17. mai Sissel Morken Gullord - horn, Biristrand korforening 24. september Biri Kantori Allehelgensdag Seegård kirkes kor/biri kantori 26. november Biri Kantori 17.desember Biri Kantori Julaften Skrinnhagen skolekor Juledag Biristrand korforening Nyttårsaften Jarle Hillestad - flygelhorn Vi er takknemlige for den innsats alle disse har vist - deres deltakelse har vært berikende. F) Menighetsbladet Menighetsbudet ble i bladets 89 årgang gitt ut med 5 nummer i 1800 eksemplarer. Gunhild Ekerhaugen har vært redaktør for bladet. Bladet trykkes hos Willy Berg Grafisk AS, Moelv - og det er Arne Kjørstad som er grafisk formgiver. Kjørstads innsats med bladet er til stor hjelp; en varm 11

12 takk til ham for innsatsen. Spalten Denne salmen er jeg glad i har fortsatt også dette året - og her har det ikke vært vanskelig å få bidragsytere. De som blir utfordret stiller opp. Menighetsbudet skal ha en god del lokalstoff, gjerne små reportasjer fra ulik aktivitet i bygda - både i tekst og bilder. Kjell Ødegårdstuen og Knut Sønstegaard har i årets utgaver av menighetsbladet bidratt på denne fronten. Hjertelig takk for bidragene dere har kommet med. Våre trofaste annonsører skal også takkes - deres støtte er meget verdifull! G) Kurs For menighetsrådet har det vært to innføringskurs. Det første, Menighetsrådskurs I, ble holdt på Biri Herredshus 8.desember 2005 de fleste nyvalgte menighetsrådsmedlemmer deltok. Menighetsrådskurs II ble holdt på Raufoss 3. april også her var rådet godt representert. I forbindelse med høringen om forholdet mellom Staten og Den norske kirke, arrangerte prosten og kirkevergene i Toten prosti et Folkemøte på Raufoss den 29. august. Innledere der var Jens-Petter Johnsen, medlem av Gjønnesutvalget og nå nytiltrådt direktør i Kirkerådet og Frank Grimstad, direktør i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Biri menighetsråd var godt representert også på dette møtet. H) Åpen kirke I perioden 28. juni 16.august var kirka åpen fra kl på onsdager. I år ble det lagt opp til en halvtimes musikkinnslag fra kl på disse onsdagene. Dette er et tiltak som vi har fått positive tilbakemeldinger på og mange fant veien til kirka på disse onsdagene. I fjor ble det registrert 44 besøkende ved sommeråpen kirke, i år er tallet noen til! En betydelig økning og det er positivt. Men det er ikke mulig å få til sommeråpen kirke uten frivillig innsats. Derfor vil menighetsrådet rette en stor og varm takk til alle de som har bidratt for å få dette til. Det være seg med organisering, som kirkevakter og som bidragsytere med sang og musikk. Hjertelig takk for innsatsen: Signe Andersen, Ruth Marken Furuseth, Aud Gullord Ruud, Kristen Taraldsrud, Synnøve N Ramsrud, Bjørn Herberg, Aud Nordgaard Nyhus, Lene Nyhus, Ingfrid Hellerud, Inger Schiager, Ragnhild Schiager Folkestad, Lina- Marie, Per-Helge og Eli Bratberg Leulier. 4. Bygg og Anlegg A) Generelt om bygg og anlegg. Biri kirke begynner å tæres av tidens tann og det er helt nødvendig å få utført en god del vedlikeholsarbeid. Taket har vært dårlig i mage år, og ved kraftig nedbør er det registrert en god del lekkasje, som i neste omgang medfører råteskader. Det er registrert noe råte i grunnsvillen. En regner også med at det er noe råteskade under utvendig panel. Kirken trenger også å bli malt utvendig. Det nåværende kirkelig fellesråd med kirkeverge Dag Landmark i spissen har satt fokus på vedlikeholdsarbeidet ved Biri kirke og arbeidet her vil bli prioritert. Gjøvik kommune har økt bevilgning til vedlikehold i 2007 og det er også søkt om rentekompensasjons lån for å kunne ta dette meget påkrevde arbeidet i B) Dugnadsarbeid Brudeportalen kom restaurert tilbake på sin plass i 2005, men det manglet et par malingsstrøk. Dette ble gjort denne sommeren. så er restaureringsarbeidet fullført. Men fortsatt var det noe som manglet på kirkevangen; nemlig gjerdet rundt kirkegården. Dette ble påbegynt på høsten og første trinn av dette: gjerde på hver side av brudeportalen ble satt opp. Dette lot seg gjøre ved at fellesrådet finansierte og utførte arbeidet med å sette ned fundament til stolpene. Materialer forøvrig ble gitt av Mjøsbruket, Coop-Biri, Malermestrene, Gausdal Bruk og Kirkerud skog og hagemaskiner. Torfinn Semb har vært en iherdig pådriver for å skaffe materialer og har også lagt ned en betydelig dugnadsinnsats sammen med Kjell Ødegårdstuen ved å sette opp gjerdet. John Landgraff har laget en port som hører til, den kommer på plass til sommeren. Alle bidragsytere som gjorde det mulig å få første del av gjerde på plass fortjener en solid takk! Planen er å legge kobber på mønetaket på gjerdet; det ser også ut til at dette kan la seg realisere. Neste trinn i gjerdeprosjektet er å få satt opp gjerde mot Sigstad, det gamle gjerdet ble kjørt vekk like før jul. Når nytt kommer på plass er det for tidlig å si noe om nå, men det trengs både materialer og dugnadsinnsats til denne delen av gjerdet også. Selv om det er kirkelig fellesråd sitt ansvar å sørge for drift og vedlikehold av kirker og kirkegård, er det behov for lokalt initiativ til å utføre oppgaver. Dugnaden på kirkevangen og kirkegården om våren er et viktig bidrag. En del mennesker møtte opp og gjorde en god innsats også dette året - men det er ønskelig med større oppslutning. Dugnad er sosialt og berikende for de som deltar! 5. Frivillige medarbeidere Det er mange mennesker involvert i frivillig arbeid i menighetens regi i løpet av et år. Noen er allerede nevnt før i årsmeldinga, men ikke alle. Her vil vi ta frem alle som utfører tjenester. Vi nevner medlemmer i underutvalg, kirkeverter, de som ordner i stand og bidrar til kirkekaffe, gruppeledere i konfirmantarbeidet, ledere innen trosopplæring, speiderarbeid, medarbeidere i besøkstjenesten, i ulik foreningsvirksomhet, misjon, humanitært arbeid - og alle andre, enten det er enkeltpersoner eller ulike lag og foreninger som på en eller annen måte stiller seg til tjeneste. 6. Takk Menighetsrådet vil rette en varm takk til alle frivillige medarbeidere innenfor menighetsrådets arbeidsområde og til alle som driver frivillig arbeid i Biri menighet. Også en hjertelig takk til ansatte i menigheten gjennom nok et arbeidsår. Biri den 14. februar 2007 Målfrid Smedstuen Schiager Menighetsrådsleder Gunhild Ekerhaugen Saksbehandler 12 Menighetsbudet 1/07

13 Møtelister menighetsrådet: Mars Tirsdag kl på Herredshuset, møterom II. April Tirsdag kl på Herredshuset, møterom II. Mai Tirsdag kl på Herredshuset, møterom II. Juni Tirsdag kl på Herredshuset, møterom II. fredagstreffen: Vi er noen familier som samles annenhver fredag på Bethel. Der har vi det veldig fint sammen, både store og små! Og vi vil gjerne ha med oss flere det er god plass på Bethel! Opplegget vårt er stort sett slik: Kl : Myldretid, dvs. Bethel er åpent, folk kan komme etter hvert, det er satt fram spill og tegne/malesaker, noen ganger har vi tilbud om spesielle hobbyaktiviteter, felles leker eller lignende. Kl : Samlingsstund med andakt, sanger m. m. Dette er for hele stor-familien. Kl : Felles kveldsmat. Fredagstreffen på Biri står tilsluttet ACTA Barn og unge i Normisjon og får av og til besøk fra regionkontoret til Oppland Normisjon. Mars Fredag kl på Bethel. Fredag kl på Bethel. April Fredag kl på Bethel. Fredag kl på Bethel. Mai Fredag kl på Bethel. Fredag kl på Bethel. Juni Fredag kl på Bethel. Sommeravslutning. formiddagstreff: Formiddagstreffene på Bethel. Treffene er enkle og uformelle. Det blir suppemåltid m.m., åresalg og et par programinnslag på hvert treff. Vi avslutter cirka kl , og det er ordnet med bilskyss fra og til Nøisomhet og Øverbygda. I et samarbeid mellom Biri menighet og Normisjon støtter vi Normisjons Helsehageprosjekt i Mali der Karen Ekern er sterkt engasjert. Hun gir oss glimt fra arbeidet med e-post stort sett til hvert treff. Dette betyr at vi får nærkontakt med arbeidet og inspirerende innblikk i dagliglivet i et landsbyprosjekt i Mali i Vest-Afrika på godt og vondt. Har du spørsmål kan du ringe Inger Marie Gjessvåg, tlf eller Menighetsbudet 1/07 Mars Tirsdag kl på Bethel. Besøk av Petra Sveum April Tirsdag kl på Bethel. Besøk av Helene Johansen og Åse Berit Rognstad Mai Tirsdag kl på Bethel. Besøk av Aslaug Leirdal Juni Onsdag Treffet har tur til Skogstad misjonsforeningene: mars Tirsdag kl Normisjon. Årsmøte på Bethel. Andakt v/aslaug Leirda. Tirsdag kl Bønnemøte på Bethel. Tirsdag kl NMS. Sted foreløpig ikke bestemt. Kontakt Solveig Tusvik tlf April Tirsdag kl Normisjon på Bethel. Besøk av Lotte Evensen og Ingrid Holtet. Mandag kl Normisjon. Storsamling for regionen på Gjøvik Bedehus. Tirsdag kl NMS. Sted foreløpig ikke bestemt. Kontakt Solveig Tusvik tlf Mai Torsdag kl Mai-fest på Bethel. Tirsdag kl NMS. Sted foreløpig ikke bestemt. Kontakt Solveig Tusvik tlf blå kors håpet biri: Mars Torsdag kl på Bethel. April Torsdag kl på Bethel. nøisomhetstreffet på bethel Formiddagstreff: 12. mars, 26. mars, 16. april, 30. apri, 14. mai, 4. juni og 18. juni - avslutning Strikkemøte: 5. mars, 19. mars, 2. april, 23. april, 7. mai, 21. mai og 11. juni biri kantori har øvelse i Biri kirke torsdager kl Det er fortsatt ledige plasser i koret så nye sangere ønskes velkommen! 13

14 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 180, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 220, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Gunhild er på Birikontoret torsdager...kl og på Gjøvikkontoret mandag, tirsdag og fredag.kl Soknediakonen har treffetid på Birikontoret tirsdager...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Saksbehandler Feiring, Sven... Kirketjener Schiager, Inger... Kantor Skard, John Olav... Soknediakon BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf Sønstegaard, Knut Sokneprest Schiager, Målfrid Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder...Audun Torvik Kirkeverge...Dag Landmark Konsulent kirkegård...marit Aaslund Konsulent økonomi...kent Brenden Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag På oppslagtavla menighetsbasar Søndag 11. mars kl På Biri Herredshus Underholdningsinnslag kl : Musikk Opplesning - Biri Kantori synger Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 6. juni. Innleveringfrist for bidrag er 5. mai. På forhånd takk for ditt bidrag i bladet! Loddsalg og salg av kaffe og kaker Inntektene går til arbeidet i menigheten: Trosopplæring blant barn i alderen år Konfirmantopplæring Temakvelder Kirkemusikalsk arbeid Menighetsbladet Lønnsmidler til menighetslønnede stillinger: Redaktør av menighetsbudet, 5% stilling, Prosjektstilling 10 % kantor Har du lyst til å gi en gevinst til basaren, så kontakt Målfrid Schiager tlf Gevinster mottas med takk! Velkommen til basar og til å støtte arbeidet i Biri menighet! Kirkens Nødhjelp i Burma Kirkens Nødhjelp har lenge hatt et humanitært engasjement for burmesiske flyktninger i Thailand. Innsatsen omfatter hiv- og aidsprosjekter inne i landet, samt helse- og beskyttelsesprogram for burmesiske migrantarbeidere i Thailand. Kirkens Nødhjelp arbeider også opp mot norske myndigheter for å få den vedvarende humanitære krisen på den nasjonale og internasjonale agendaen, samt for å øke presset mot militærdiktaturet i Burma. Hjertelig takk for minnegave ved Signe Johansens begravelse. Hjemmetjenesten i Biri. Hjemmetjenesten i Biri takker for konfekt, blomster etc. i forbindelse med julehøytiden. Hjertelig takk for minnegaven, kr ved Ove Christian Schnells gravferd. Redalen sanitetsforening. Hjertelig takk for minnegaven, kr ved Aud Begums begravelse. Redalen sanitetsforening. 14 Menighetsbudet 1/07

15 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Storgata 72, Moelv Tlf GJØVIK: TOTEN: HJEMMEBESØK BLOMSTERBINDERI GRAVMONUMENTER DØGNVAKT Gudstjenesteoversikten finner du i Ledig annonnseplass. Kr ,00 for resten av året. Ledig annonnseplass. Kr. 650,00 for resten av året. Biri apotek, Birivegen 52 Tlf.: fax: Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. BIRI FOTTERAPI Tlf Åpningstid: Mandag - onsdag - torsdag fra kl Tirsdag - fredag - lørdag etter avtale. Alle besøk etter kl må avtales. Irene Snuggerud Menighetsbudet 1/07 15

16 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B MARS 4. mars 2. s. i faste 1.Mos 32,24-30 Høymesse. Nattverd. Karen Sidsel Solberg. Offer: Menighetsarbeidet. 11. mars 3. s. i faste Luk 11,14-28 Høymesse. Nattverd. Offer: Diakoni i menigheten. NB! Husk menighetbasaren på Herredshuset fra kl mars 4. s. i faste Joh 6,1-15 Familiegudstjeneste. Nattverd. Offer: Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe. 25. mars Maria Budskapsdag Luk 1,39-45 Høymesse. Dåp. Offer: Kirkemusikkarbeidet. Kirkekaffe menighetens årsmøte. APRIL 1. april Palmesøndag Joh 12,1-13 Høymesse med nattverd og ev. dåp. Karen Sidsel Solberg. Offer: NMS misjonsprosjekt i Thailand 5..april Skjærtorsdag Matt 26,17-29 Biri kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd. Offer: Menighetsbladet. 6. april Langfredag Luk 22,39-22,46 Langfredagsgudstjeneste med Lidelseshistorien. Musikk v/asmund Hellerud og Inger Schiager. Offer: Menighetsarbeidet. 8. april Påskedag Matt 28,1-8 Høytidsgudstjeneste event. med dåp. Offer: Kirkemusikkarbeidet. 15. april 1. s. e. påske Joh 20,19-31 Barnas påskegudstjeneste. Nattverd. Offer: Menighetsbladet. Kirkekaffe. 22. april 2. s. e. påske Joh 10,11-16 Lekmannsgudstjeneste. Liv Jettestuen. Offer: Menighetsarbeidet. 29. april 3. s. e. påske 1 Pet 1,3-9 Kirkerotte -gudstjeneste event. med dåp. Konfirmantgruppe deltar. Alle barn 3-6 år inviteres spesielt. Offer: Menighetsarbeidet. MAI 6. mai 4. s. e. påske Joh 16,5-15 Høymesse. Nattverd. Jens Dale. Offer: Kirkens SOS. 13. mai 5. s. e. påske Joh 16,23b-28 Våronngudstjeneste event. med dåp. Konfirmantgruppe deltar. Offer: Helsehageprosjektet i Mali. 17. mai Grunnlovsdag Salme 121 Biri kirke kl Familiegudstjeneste. Biristrand korforening. Offer: Birispeidern. 20. mai 6. s. e. påske Joh 15,26-16,4a Biri kirke kl Taizegudstjeneste. Offer: Kirkemusikkarbeidet. 27. mai Pinsedag Apg 2,36-41 Høytidsgudstjeneste event. med dåp. Offer: Menighetsbladet. JUNI 3. juni Treenighetssøndag Joh 3,1-15 Høymesse. Nattverd. Gregers Lundh. Offer: Menighetsarbeidet. Trenger dere buss til turen? Ring Willy Berg Grafisk AS tlf ak0207

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid. INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april VESTBY MENIGHETSBLAD Nr. 1 2011 65. Årgang Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Kirkekontoret i Vestby Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer