Jan Emil Kristoffersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Emil Kristoffersen"

Transkript

1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr Årgang 13 Alfa-profilen Jan Emil Kristoffersen Nr Alfa 1

2 2 Alfa Nr

3 Kjære kolleger redaktøren leder Vinteren er her med full tyngde og skisporene lokker. ALFA er vinen her med vinternummeret. Regjeringen fortsetter forsøket med å vingeklippe Legeforeningen. Sist ut er forslaget om endring i Helsepersonellovens 52 om spesialistgodkjenning av helsepersonell. Legeforening har skjøtet dette siden 1918 på en god måte og sikret høy kvalitet på spesialistene. Hva er beveggrunnen? Spare penger ved å redusere kvaliteten? Vår leder Arne Røde kommer styrenyheter nærmere inn på dette sin leder. Ellers får vi rapport fra PSLs vintermøte på Røros, hilsen fra kollega i Thailand, rapport om sykemeldingspraksis og Alfaprofilen. Vår profil denne gang har lang farts tid i Akershus legeforening. Han stiller som presidentkandidat ved årets landsstyremøte. Jan Emil Kristoffersen er vår profil. profilen Da gjenstår det bare å ønske fortsatt fin vinter og en fin vår! VIGNETTER: Innhold Faste spalter får egne vignetter slik at man Leder 5 gjenkjenner stoffet i PSLs vintermøte hver utgave. 6 En liten hilsen fra Thailand 8 navn på sak som står i ALFA-profilen 10 Statistikk Logonavn over sykmeldinger i vignett har 12 samme farge gjennom Vinspalten hele utgaven. 16 Vignett består av logo og fonten Savoye LET plain. krøll Morten I. Lossius, Redaktør Nr Alfa 3

4 4 Alfa Nr

5 redaktøren Nr Årgang 13 Styrets sammensetning Leder: Arne Røde Sekretær: Anita Ingebrigtsen Fritt valgt styremedlem: Aage K. Huseby Gjertrud Lødøen 1. vara til styret: Jannicke Mellin-Olsen 2. vara til styret: Morten I. Lossius Af: Eivind Myhre Af vara: Arne J. Hjemmen PSL: Kjell A. Dalby PSL vara: Sverre Dølvik LSA: Dianne E. Steenberg LSA vara: Pål Kippenes Namf: Agneta E. Iversen Namf vara: Lucretia M. Udding Ylf: Hege Lundring Of: Odd Grenager Akershus legeforenings kontor: Legenes hus, Boks 1152, Sentrum, 0107 Oslo Akersgaten 2, inngang Rådhusgt. Tlf: Fax: E-post: legeforeningen.no ALFA - Medlemsblad for Akershus legeforening Redaktør: Morten I. Lossius Bidragsytere: Rune Markhus, Petter Mowinckel Vi søker bidragsytere til bladet. Har du noe du ønsker å bidra med, send oss gjerne en e-post eller ring oss. leder Kjære medlemmer av Akershus legeforening vinen Ett vakkert vinternummer av ALFA. Vi i styret er stolte av ny layout og bra innhold i medlemsbladet vårt. Sånn er det med den saken... Verre er det med all støyen rundt oss. På lederseminaret i Den norske legeforening januar i år på Soria Moria hadde vi besøk av Helseministeren Snåsa Hansen, ja han presenterte seg som det, til en god latter blant våre styrenyheter kolleger. Det vi trodde skulle være et innlegg om samhandlingsprosjektet, ble i stedet en presentasjon om kommunehelseplan nye allmennleger skal på plass, ikke sikkert fra hvor og til hvilken pris, men inn skal de. Stopp på sykehus og full fart i primærhelsetjenesten. Fredagen før fikk vi alle kaffen i halsen når vi leste om forslag til endring i Helsepersonellovens 53 om spesialistgodkjenning av helsepersonell. Legeforeningen har godkjent spesialister siden 1918, på delegert myndighet siden 1982 og profilen har etter min mening skjøttet dette godt. Det er 20 heltidsansatte i sekretariatet som jobber med spesialisthelsetjenesten. Departementet overfører ca 20 millioner kroner hvert år. Verdien av medgått arbeidstid til alle impliserte er ikke beregnet, heller ikke den betydelige dugnadsinnsatsen som ligger bak. Om dette blir vedtatt, står Den norske legeforening over for et Chiasma den aldri før har opplevd. Vår faglige forankring skal i varetas av andre. Ikke nødvendigvis kun stemplet for godkjenning, men også det faglige innholdet i utdannelsen. krøll Jeg ser mørke skyer og reduksjon i tid og kvalitet. Her skal det spares penger. Finnes det en politiker som har et godt forslag til organiseringen av spesialistutdanningen i allmennmedisin dersom legene ikke skal ha ansvaret. Helseministeren har klarert forslaget med opposisjonen i Stortinget, så det blir ikke lett å få stoppet toget. Vi må derfor sørge for å være med på toget, ikke som konduktør, men som lokførere, jernbanesjefer, stasjonsmestere og ikke minst ha ansvaret for lysanlegg og sikkerhet. Det er på tide at noen i Legeforeningen tar seg tid til litt mat og kaffe sammen med besluttende organer. Hvorfor endre noe som fungerer så bra? Hva blir konsekvensene ved et skifte? Vi vet det jobbes med saken og vi skal gi tilsvar på høringen om 53, vær sikker. Siste nytt fra Ahus. Ja, det er visst litt for få senger, litt for få sekretærer og i det hele tatt et høyt sykefravær blant helsepersonell. Syke pasienter blir snudd i døren og henvist til andre sykehus. Det snakkes ikke om korridorpasienter lengre, bare om noe helt nytt, nemlig pasientfortetning. Det vil si tre til fire på rommet i stedet for f.eks. to. En fin blanding med pasienter fra thoraxkirurgen, urologen og kanskje fra gyn, det blir ofte litt uro under visitten pga dette. Er det noen der ute som har sagt at dette kom til å bli et problem? Jeg bare spør. Ta på skiene, finn frem hodelykten og ta en deilig skitur ut i marka. Der er det stille, vakkert og nesten uberørt. Måtte vi alle få en fortsatt fin vinter. Om våren er håpet lysegrønt. Arne Røde, Leder Nr Alfa 5

6 Hvor går avtalespesialistene? Finansieringssystemet i støpeskjeen. Spesialistutdanningen fra Legeforeningen til Staten PSL s vintermøte 2009 på Røros PSL`s Administrasjonskurs ble arrangert fra januar med oppslutning fra 163 praktiserende spesialister som deltakere. Fagutvalget hadde nedlagt en stor jobb for å sette sammen et spennende program så vel faglig, som helsepolitisk. Det råder mye usikkerhet i PSL og i Legeforeningen sentralt vedrørende de helsepolitiske myndighetenes planer når det gjelder organiseringen av spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus, avtalespesialistenes fremtidige rolle, vektingen mellom spesialisthelsetjeneste versus primærhelsetjeneste, fremtidig finansieringssystem, utdanning av nye spesialister, sentral versus regional styring, etc. Fagutvalget hadde derfor bestrebet seg på å få sentrale helseadministratorer og helsepolitikere til å stille på møtet som foredragsholdere, dessverre uten å lykkes. I stedet møtte Lars Duvaland, jurist, fra Legeforeningens forhandling- og helserettsavdeling, og presidenten Torunn Janbu, som informerte etter beste evne. Dog er det slik at heller ikke de har innsikt i de konkrete planene helseministeren og hans nærmeste har for avtalespesialistene. Så vel PSL som Legeforeningen sitter nå og venter på utspill. Første kontakt er møte med helseministeren mandag 26. januar. Når det gjelder det detaljerte programmet, og inngående referat fra dette, henvises til Legeforeningen og PSL`s hjemmesider, og utførlig omtale i tidsskriftet Legekunsten. Her skal kort nevnes at det faglige programmet blant annet inneholdt et meget nyttig foredrag om multidisiplinær smertebehandling ved Wenche Sabel fra Smertemedisinsk Institutt i Oslo. Andre temaer som ble berørt var Falske minner ved psykologiprofessor Svein Magnusson fra UIO, og Kornets helsebringende effekter ved hobbybrygger, Arild Tandberg, praktiserende gynekolog på Lillehammer. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Otto Christian Rø informerte om Nasjonalt Råd og opprettelse av avtalehjemler, samt om LIS-kandidater i avtaleprakis. Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål vedrørende ansvarsforhold og finansiering av sistnevnte, men det er enighet mellom fagmiljø og helseadministrasjon om at det er en ordning som skal implementeres. Ellers var det interessant å merke seg at nye prognoser indikerer et økende underskudd av leger og tannleger i Norge etter Seniorrådgiver Sylvi Tennø fra Norsk pasientskadeerstatning informerte generelt om ordningen. Det har i perioden vært innmeldt totalt 262 saker der avtalespesialister har vært involvert. Det er gjort ansvarsvedtak i 169 saker, der det er gitt medhold til pasient i 54 saker og avslag i 115 saker. Det er utbetalt ca 7,5 mill i erstatninger i perioden som har omfattet 6 Alfa Nr

7 avtalespesialister, mens offentlige sykehuserstatninger har vært på 2,9 milliarder i samme periode. Lars Duvaland informerte om de signaler man hadde fått fra sentrale helsemyndigheter til nå mht endringer i ordninger for avtalespesialister. Man vet at finansieringen skal overføres til Regionalt helseforetaksnivå. Men det er helt usannsynlig at den enkelte spesialist skal forhandle med RHF et individuelt om sin avtale og godtgjøring. Det vil fortsatt etter all sannsynlighet være sentrale forhandlinger mellom Legeforeningen og RHF ene. Etter det man tror å vite ønsker politikerne å innføre et slags ISF-system uten at dette er nærmere definert foreløpig. Utgangspunktet sies å skulle være et system som tar utgangspunkt i poliklinikkenes ISF-ordning. Det er med andre ord politisk ønske om å bytte ut en stykkprisordning (Normaltariffen) med en annen, angivelig med politisk begrunnelse at den nye ordningen skal være bedre egnet til å styre aktivitetene til spesialistene mer, slik at den blir med i overensstemmelse med helsepolitiske ønsker, og i tråd med Samhandlingsreformen. Så vel Duvaland, som presidenten ga uttrykk for at man her hadde et inntrykk av at politikere og helsemyndigheter ønsker en forandring for forandringens skyld uten at man kan forutsi noe konkret om hvilke målsettinger som vil oppnås. Legeforeningen til Staten. Det var ikke gitt noe forhåndsvarsel om dette, og det hadde heller ikke vært ført samtaler eller gjennomført forhandlinger i forkant. Legeforeningen fikk informasjonen via pressen, ikke fra de styrende organer. Advokat Nils Grytten informerte om nemndsavgjørelser som var fattet siste året vedrørende overdragelser av praksiser. Og rådgiver Grethe Veiåker informerte om Legeforetakenes pensjonsordning, som innbærer at praktiserende, næringsdrivende leger kan tegne tjenestepensjon for seg selv uten at denne samordnes med ytelser fra SOP. Mye annet ble snakket om og diskutert, men det foregikk i fora og lokaler man av lett tenkelige grunner ikke refererer fra. Mange benyttet også anledningen til å gå noen skiturer i flott terreng og bra føre, noe snøvær og vind til tross. Ellers må det takkes for et strålende sosialt og kulturelt arrangement i tre hele dager. Stor ære til de lokale ildsjeler med øyelege Arne Ellingsen, Tynset, i spissen. PSL s bekymring er at avtalespesialistene ved å bli lagt finansieringsmessig inn under RHF ene vil risikere å bli salderingspost for sykehus med dårlig økonomi. Implementeringen av et nytt system vil ta tid, og vil tidligst kunne implementeres 1. juli 2010 En positiv effekt av et nytt system kan forhåpentlig bli at man oppnår prosedyretakster for operasjoner og andre prosedyrer som man ikke har innen dagens ordning, og at man kan komme bort fra systemet med anbudsrunder, som PSL kommer til å ta avstand fra. Presidenten var for øvrig nokså rystet og sjokkert over oppslaget i pressen om at spesialistutdanningen skal overføres fra Av Sverre Dølvik Lokalforeningstilitsvalgt, PSL Nr Alfa 7

8 Kjære kolleger Siste nummer av ALFA illustrerer på ny galskapen i planlegging og administrering av norsk helsevesen. Det triste er at Legeforeningen for lengst har abdisert fra sitt ansvar og bare jatter med. En liten hilsen fra en kollega som bor i Thailand, men som hadde siste jobb i Akershus Det begynte omkring da Sykepleierforbundet startet sine aksjoner med krav om delt lederskap for medisinske avdelinger. Jeg var overlege på psykiatrisk avdeling (den gang tittelen overlege mente overlege) og formann i legerådet for sykehuset. Vi stod i mot sludderet, men alle var redde for Sykepleierforbundet og ingen var redde for Legeforeningen, og er det heller ikke nå. Senere kom ideen om at alle profesjoner innen helsevesenet var suverene innenfor sine egne fag og deretter kom vrøvlet om at lederegenskaper er noe spesielt som kan adskilles fra faglig kompetanse. Jeg skrev to kronikker i Aftenposten og med titlene Et vaklende Helsevesen og Kynismens tidsalder, og understreket nødvendigheten av et system skifte. Artiklene ble lest på høyeste politisk hold og i vide kretser, men ignorert av Tidsskriftet som er selvtilstrekkelig og uegnet for annet enn mikrofaglig debatt. Omorganiseringen kom i juni ved helseminister Tore Tønne, som dessverre døde før han fikk fulgt opp utviklingen. Omorganisering og sammenslåing av sykehus, kunstinstitusjoner, meierier og alt som er i vår lille nasjon, har bare fortsatt, med rasering av kulturinstitusjoner og sykehus og opprettelse av nye direktørstillinger, konsulenter og planleggere. Og en kan ikke lenger få direkte kontakt med saksbehandlere, hverken i helsevesenet eller i andre offentlige vesen, og spesielt ikke i Legeforeningen eller på et fylkeslegekontor (Vår Herre vet hva det heter nå, Helsetilsynet et eller annet). Hvis du i det hele tatt får svar fra disse instanser, er det i form av et formelt brev fra en junior jurist som ikke har den fjerneste anelse om den faglige kontekst. I fabelen heter det at den lille frosken blåste seg opp til slike dimensjoner at den sprakk. 8 Alfa Nr

9 Norge er et lite land, et miniland internasjonalt, og det skulle være greit nok hvis vi kunne prestere noe av kvalitet og ellers holdt oss på bakken og verne om det vi har. Nei, ved å skape kunstige monsterinstitusjoner og utdanne flere og flere til å drive dokumentasjon, kvalitetssikring og prosedyrer, blir landet bare så mye større og mer important. Det norske nordmenn ikke aner, er at det hele er latterlig og selvdestruktivt. Thailand er 64 millioner og det er mye lettere å ta seg frem her, både telefonisk og ellers. De andre landene i Sør-Øst Asia er av lignende størrelse og noen er langt mer avansert enn Thailand. Det er irrelevant her å komme med argumenter om at disse landene har mange andre problemer. Problemet er at Norge er totalt overadministrert og holder på å parkere seg selv. Og legene har solgt seg ut, med overlegestillinger for alle spesialister, generalister som spesialister og et økonomisk aristokrati av leger med avtale, og dertil knefall for all mulig jamstelling og populistiske ideer. For en kliniker er det forferdelig å være vitne til at leger møter pasienter med PC - en åpen og utfylling av en haug med dokumenter. Det samme gjelder psykiatere. Hvilken grad av klinisk kompetanse tidens papirleger erhverver seg er i beste fall questionable. Jeg får gi meg her, selv om jeg nok kunne ha utdypet ting og gått i andre retninger. Problemet, sett fra min nåværende utkikkspost på den andre siden av kloden, er at Legeforeningen i titalls år har vært ledet av en samling middelmådigheter, som gradvis har kastet faglig ansvar og verdighet og kritisk intelligens på båten, for økonomisk gevinst og for ideologisk korrekthet. Da jeg var student på 50-tallet og senere på 60- og 70-tallet, hadde legene representanter med intellektuell og kulturell tyngde, og som var ledere og veivisere for oss andre. Slike personligheter har vi ikke hatt siden. Muligens fordi kritisk intelligens og kultur ikke lenger er velkommen? Og de reelle overlegene, som var primus inter pares, og som hadde utviklet seg faglig og administrativt til selvfølgelige ledere, hvor er de blitt av? Den slags personligheter er ikke ønsket lenger og systemet har heller ikke grobunn for dem. Jeg husker med vemod overlegene på Telemark Sentralsykehus på 70- tallet og dem på Haukeland sykehus så sent som på 80-tallet. De fleste av dem var statsmenn/kvinner og høyt begavete. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har ikke kunnet greie å lese mer enn en til to linjer av de to siste presidenters ledere i Tidsskriftet. Så velbekomme, ærede kolleger: Alt jeg skriver er Legeforeningsideologisk ukorrekt og kan således arresteres på en rekke punkter. Men det sørgelige er at jeg har rett. Kolleger som fremdeles tenker, vil bekrefte det. Av Stein Bastiansen Nr Alfa 9

10 styrenyheter profilen Jan Emil Kristoffersen krøll Vår profil er gift med Gro og har tre barn. Han stiller i år som presidentkandidat i Dnlf. Årets første Alfaprofil har vi ofte sett og hørt i aviser, radio og TV. Han er rangert som Helse-Norges 16. viktigste person i Dagens Medisin. Han har rykket opp fra 56. plass det forgående år. Han er leder for Allmennlegeforeningen og har synliggjort de utfordringene som finnes innen allmennmedisinen på en forbilledlig måte. Vår profil har permisjon fra Skårer legesenter og har tidligere arbeidet med aids og rusmedisin. Han har også vært deltidsforsker, og han er universitetslektor ved Institutt for allmennmedisin. Alfaprofilen trådte sine barnetillitsvalgtsko i Akershus legeforening. Han har hatt en rekke sentrale verv i Allmenlegeforeningen der han har vært leder fra 2005, og han er medlem av Legeforeningens sentralstyre fra Jan Emil, du stiller jo som presidentkandidat i år, men er det ikke nå viktig å fortsette med en president fra sykehuslegene da det er i sykehusene de største utfordringene er? Eller stilt på en annen måte: Hva kan du gjøre for sykehuslegene? Utfordringene er store både i og utenfor sykehus. Og mye er felles. Som leger er vi nøkkelpersonene for det helsetjenesten skal levere, nemlig kunnskapsbasert diagnostikk og behandling. Både sykehusleger og allmennleger opplever at det ikke er tilstrekkelig oppmerksomhet på hvordan kjerneoppgavene best løses. Ikke bare inntekts-og arbeidsvilkår, men også rammene for fagutøvelsen er svært viktige for oss. Jeg har jobbet fra mange utsiktsposter i og utenfor spesialisthelsetjenesten, også i Helsedirektoratet, og mener at denne brede erfaringen gir styrke i presidentrollen. Jeg vet av egen erfaring hvordan den sentrale helseforvaltningen tenker og arbeider, og jeg vet hvor avhengig primærhelsetjenesten er av en velfungerende annenlinjetjeneste vice versa. Og det er kanskje ikke så dumt med en allmennlege som taler sykehuslegenes sak, enten det er overleger eller leger i utdanning? Nåværende president og du er altså rangert på henholdsvis 15. og 16. plass i makthierarkiet i Helse-Norge. Dere er bl.a. bak Tidskriftsredaktøren, Charlotte Haug (13. plass), divisjonsdirektør i SH.dir, Hans Petter Aarseth (6. plass). Er det bra nok? Hvilken plass bør vår president ha? Legeforeningens president bør ha en fremskutt plass i makthierarkiet i Helse-Norge, men denne type kåringer som gjøres av pressen har selvfølgelig noen begrensninger, og bør ikke overfortolkes. Det er allikevel gledelig at Allmennlegeforeningens leder er rangert såpass høyt som 16. plass. Jeg håper det betyr at jeg har vært sett av mange som en sterk og tydelig allmennlegeleder og forhandler som har oppnådd gode resultater for medlemmene. Og så skal vi uansett glede oss over at Tidsskriftets redaktør og en tidligere president markerer seg så sterkt i denne maktkåringen! Hvilke hovedutfordringer står Helse-Norge overfor i de kommende årene? Det er ikke lett å peke på noen enkelte hovedutfordringer. Det mest typiske med fremtiden er at den aldri blir som vi trodde, og at den kommer fortere enn forventet. Det er for eks. lenge til 2020, men 1998 har nettopp vært. Men noe vet vi, for eks. at mange av oss blir pensjonister. Både blant spesialister i allmennmedisin og i andre spesialiteter er det til dels høy gjennomsnittsalder, og det er nødvendig å utdanne til dels langt flere spesialister i årene fremover. Mest kritisk er situasjonen innenfor akademisk medisin, hvor professorene i gjennomsnitt er rundt 60 år gamle og hvor etterveksten av leger som velger forskning som karriere er alt for dårlig, fordi vilkårene lønn og rammevilkår ikke er tilstrekkelig gode. Det er trist at Norge i en situasjon hvor det samlet sett brukes innpå 3 milliarder kroner på medisinsk forskning ikke klarer å ha fokus på investering i de menneskene som skal bringe forskningen inn i fremtiden. Legeforeningen har lenge vært klar på at fastlegeordningen og kommunehelsetje- 10 Alfa Nr

11 nesten må rustes opp både på kapasitet, kompetanse, og når politikere og departement nå også har oppdaget dette så er det bra, men skaper krevende prosesser knyttet til virkemiddelbruk selv om målbildet er ganske så felles. Helseforetaksreformen har løst noen gamle problemer og skapt nye problemer. I et fagforeningsperspektiv er den arbeidsrettslige stilling for leger i utdanning særlig viktig å styrke. Alt for mange går i svært korte vikariater, gravide leger blir ofte svært dårlig ivaretatt, og det skapes derved utrygge og dårlige læringsarenaer. Leger i utdanning er ikke bare under utdanning, men er også en viktig ressurs for sykehusene, og tar mange av de tyngste takene og står i front døgnet rundt. Derfor er jeg glad at sentralstyret nylig har vedtatt å jobbe for at utdanningsstillinger skal bli faste. Mange vil si at dette blir vanskelig, men jeg tror det er mulig, og at praktiske løsninger på dette vil gi merverdi både for helseforetakene og leger i utdanning. Fra tid til annen kommer spørsmålet opp om sykehuslegene bør ha en egen legeforening (sykehuslegeforeningen). Hva er ditt syn på det? Jeg har et svært tradisjonelt Legeforeningssvar på dette. En forening gir betydelige fordeler. Staten har tradisjonelt ikke langt unna et monopol på å fastsette inntektsog arbeidsforhold for leger både i og utenfor sykehusene. Legeforeningen, med sin ekstremt høye organisasjonsprosent har til enhver tid oversikt over hva som rører seg både i Spekter- og KS-området, og har i tillegg god oversikt over situasjonen i det private legearbeidsmarkedet. En samlende fagforening som behersker alle arenaer svekker muligheten for å spille legegrupper ut mot hverandre og trekker oss opp etter hverandre men litt etter tur. I tillegg er det slik at bare en forening som dekker hele bredden av fagets mange avskygninger vil ha kompetanse til å være en troverdig leverandør av faglige premisser for utvikling av helsetjenesten. Legeforeningen har levert både fag og politikk siden 1886, og det bør vi fortsatt gjøre som en forening! Nye Ahus har hatt og har en del innkjøringsproblemer. Hvordan opplever du at våre tillitsvalgte er blitt hørt på og involvert i prosessen frem mot nytt sykehus? Nye Ahus er et spennende prosjekt, som i utgangspunktet stiller store krav til tidlig og omfattende involvering av tillitsvalgte. Fra min tid i styret i Akershus legeforening husker jeg godt diskusjonene, som da handlet om alt fra hvor mange senger man ville trenge til hvilken konsulentrapport som var mest presis, og på hvor lenge det ville gå før betongarmeringen i den gamle høyblokka var korrodert til et risikabelt nivå. Senere vet jeg at det har vært store utfordringer knyttet til for eks. langtidsåpne poliklinikker, og tekniske nyvinninger som i varierende har grad har vært suksesser. Jeg har i min rolle som allmennlegeleder naturlig nok ikke fått detaljkunnskap om involveringen av tillitsvalgte de senere årene, men på generelt grunnlag vil jeg si at den virksomhetseier som ønsker et godt resultat må ha de tillitsvalgte med på laget. Da får man ikke alltid den første løsningen, men ofte en bedre løsning. Tillitsvalgte leger har i kraft av utdanning og erfaring stor evne og vilje til konstruktiv tenkning hvis arbeidsgiver skaper et klima for dette. Dersom du blir valgt til ny president, hva vil du først kaste deg over? Samhandlingsreformen kan bli det viktigste temaet fra høsten 2009, litt avhengig av om den rød-grønne regjeringen fortsetter eller ei. Vi vil dessuten måtte videreføre arbeidet med utviklingen av turnustjenesten, som er under press fra flere hold. Jeg vil også arbeide for styrket lege-legedialog mellom nivåene både på systemnivå og i arbeidet med enkeltpasienter. En meget stor og viktig utfordring for foreningen i øyeblikket er regjeringens forslag om å fjerne delegasjonshjemmelen i helsepersonelloven, og derved ta oppdraget med spesialistgodkjenningen fra Legeforeningen. Legeforeningen har vært en garantist for spesialistutdanning av høy kvalitet, og det er grunn til å frykte at spesialistutdanningen ønskes gjort mer rasjonell og at kvaliteter vil gå tapt. Og som alltid vil rett lønn for godt arbeid være et kjerneoppdrag for fagforeningen. Hva vil du si til kolleger som opplever at Legeforeningen er en noe livsfjern forening som ikke har særlig betydning for dem i deres virke som lege. Legeforeningen arbeider ofte med direkte myndighetskontakt, det betyr dermed ikke at vi er passive i en sak selv om foreningen ikke er tydelig i det offentlige rom til enhver tid. Legeforeningen vinner som kjent ikke alltid frem med sine synspunkter, selv om vi ofte lykkes med å forhindre enda dårligere løsninger enn de kompromisser som medlemmene tidvis kan oppleve som lite å være glade for. Men det typiske for politisk arbeid er nettopp kompromissene, hvor alle har fått noe, men ingen er strålende fornøyd. Jeg må også legge til at det er et privilegium å få ha sitt daglige arbeid i Legenes hus slik jeg har hatt siden Vi har et meget kompetent og hardt arbeidende sekretariat som det er god grunn til å være stolte av. Det å selv ta et tak som tillitsvalgt kan være krevende, men givende. Man får tilgang til nye arenaer og tilegner seg ferdigheter og kunnskap som man ikke får gjennom klinisk legearbeid. Min gamle mentor og daværende leder av styret i Akershus legeforening, Arne Hjemmen pleide å si at Legeforeningen gir deg mer enn du gir Legeforeningen. Det er helt sant! Hva gjør du helst når jobb og verv får hvile? Fjellet gjelder sommer som vinter. Min kone og jeg har lagt mye sjel i å utvikle en gammel familiehytte i Hemsedal, som gir oss mental ro, fysisk trening og gode samvær med barn og venner. Lesning, særlig politisk og medisinsk historie, og musikk er viktig. Bob Dylan, Pink Floyd, Beatles og flere var og er viktige for meg. Dessuten har jeg vært en glad motorsyklist siden 1960-tallet og har fortsatt stor glede av det! Tusen takk - og lykke til med valget!!! Interju av Morten I. Lossius Nr Alfa 11

12 Nå kan fastleger få kunnskap om egen sykmeldingspraksis gjennom NAVs nye statistikk over sykmeldinger skrevet ut av alle fastleger. Det er veiledere på NAV lokalkontor og rådgivende overleger som har tilgang til statistikken. Statistikk over sykmeldinger skrevet ut av fastlegen en ny statistikk til bruk i samhandling mellom fastleger og NAV Gjennom mange år har det vært fokus på sykefravær og oppfølging av sykmeldte. Ulike tiltak har blitt innført for å bedre oppfølgingen av sykmeldte og for å redusere sykefraværet, senest innføring av dialogmøter og ny sykmeldingsblankett. Oppfølging av sykmeldte krever samarbeid, først og fremst mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fastlegen har en viktig rolle, ikke minst gjennom muligheten på sykmeldingsblanketten til å gi innspill til tilrettelegging på arbeidsplassen. Sykefraværsstatistikk: NAV har flere statistikkløsninger for å følge opp sykefravær: Sykefravær totalt for landet, fylket og kommunen. Statistikk på landet og fylket er i dag tilgjengelig på nav.no Sykefravær i den enkelte bedrift (tilgjengelig for IA-virksomheter) Sykefravær skrevet ut av fastleger (tilgjengelig for NAV veiledere og rådgivende overleger med spesiell tilgang) Formålet med den nye statistikken over fastlegers sykmeldinger: Formålet med statistikken er å bedre dialogen mellom fastlegene og NAV i forbindelse med oppfølging av sykefraværet. Statistikken kan gi den enkelte fastlege kunnskap om hvordan han/hun selv sykmelder og dermed også en mulighet for å reflektere over egen praksis. Samtidig er statistikken til hjelp i NAVs samarbeid med legene med sikte på at utviklingen går i retning av mindre sykefravær, og at målsetningen om å få flere folk i arbeid faktisk oppnås. Statistikkløsningen: Løsningen gir NAV-kontorene en mulighet for å hente ut statistikk på den enkelte fastleges sykmeldingspraksis. Statistikkløsningen er tilgjengelig for ansatte i NAV som konkret arbeider med oppfølging av sykmeldte og som ivaretar dialogen med den enkelte fastlege. De som har tilgang, skal ha gjennomført opplæring hvor det blant annet legges vekt på at det ikke finnes noen fasit på hvordan man bør sykmelde. Det er understreket at statistikkverktøyet er et hjelpemiddel i dialogen med fastlegen og ikke skal brukes i kontrollhensikt. Løsningen er utarbeidet i samarbeid med Allmennlegeforeningen. Pilotforsøk: Det ble gjennomført pilotforsøk i fire kommuner. NAV gjennomgikk statistikken over sykmeldingspraksisen til alle fastlegene i pilotkommunene, og det ble avholdt møter med legene hvor statistikken ble diskutert. Resultatet viste betydelig forskjeller i sykmeldingspraksis mellom legene, for eksempel: Andel graderte sykefraværstilfellene varierte fra 7,3-32,6 % mellom legene. Varighet på alle sykefraværstilfellene 12 Alfa Nr

13 hadde en spredning fra dager. Statistikken og diskusjonsmøtene ble opplevd som nyttige og hensiktsmessige med tanke på kvalitetsforbedrende arbeid. Leger som deltok i pilotering av statistikkløsningen uttalte: Veldig nyttig å se slik statistikk. Har i dag ingen oversikt over hvordan man ligger an i forhold til andre. Første gang det er tallfestet. Det er bra! Statistikken var nyttig og morsom å se. Nyttig å se endringer fra år til år. Nyttig med mest mulig informasjon om egen praksis. Setter man fokus på et område, fører det ofte til holdningsendring. Hvem er inkludert i statistikkløsningen: Statistikken er basert på at legen er registrert i fastlegeregisteret. Det vil si at leger i spesialisthelsetjenesten og andre behandlere ikke er inkludert i statistikken. Pasientgrunnlagsstatistikk hentes fra fastlegeregisteret og tilknyttes fastlegens praksiskommune og fylke. Hva er inkludert i løsningen: Sykefraværsstatistikken er basert på alle sykmeldinger som er registrert av NAV og skrevet ut av en fastlege. Sykefraværet sees i forhold til geografi etter hvor fastlegen har sin praksisavtale. Det betyr at det er sykmeldingens tilknytning til en lege og legens tilknytning til en praksiskommune som bestemmer hvilken kommune som sykefraværet rapporteres under. Dette er uavhengig av pasientens bostedskommune. Det vises statistikk både for de enkelte sykmeldingsblankettene og for hele sykefraværet: Statistikk på sykmeldingene som er hver sykmeldingsblankett som skrives ut av fastlegen Statistikk på sykefraværstilfeller et sykefraværstilfelle er perioden hvor en pasient har vært sammenhengende sykmeldt. Et sykefraværstilfelle kan bestå av flere sykmeldinger. Sykefraværstilfellet knyttes til siste fastlege som har skrevet sykmelding i forbindelse med sykefraværstilfellet. Statistikken består av 12 måneders periode som avsluttes hvert kvartal med kvartalsvis oppdatering. Dette for å sikre at tallene ikke blir for små. Løsningen legger opp til at legen i hovedsak skal kunne se utvikling i statistikken over tid. Det vil også være mulig å se egen statistikk i forhold til gjennomsnittet for kommunen og fylket. Det vil ikke være mulig å sammenligne seg med andre leger. I kommuner med færre enn tre leger har man heller ikke mulighet til å sammenligne seg med kommunegjennomsnittet. Statistikk over sykmeldinger skrevet ut av fastlegen gir oversikt over: Varighet av den enkelte sykmelding Bruk av graderte sykmeldinger Diagnoser (ICPC-2) I forhold til pasientens alder og kjønn Hvordan får man se statstikk over egen praksis: Statistikkløsningen for legers sykmeldingspraksis er tilrettelagt i NAVs datavarehus. Du kan få informasjon om din praksis ved å kontakte ditt lokale NAV kontor. NYTTIGE LENKER OG HENVISNINGER Nav.no - Tall og Analyse Sykefraværsstatistikk page?id= Fastlegers sykmeldingspraksis I: Variasjoner: RTV-rapport 05/06.pdf binary/ / file?download=true Fastlegers sykmeldingspraksis II: Regelendringer og Legeprogrammet: RTV-rapport 06/06.pdf binary/ / file?download=true Statistisk sentralbyrå søk på Legen i det inkluderende arbeidslivet nr pdf Nr Alfa 13

14 leder Vinteren har vært meget bra i år, og jeg har vært vinen virkelig mange ganger på ski. Akkurat nå er jo forholdene eventyrlige. Ja, for første gang på mange år kunne jeg starte hjemme i Akebakkeskogen Logonavn på Grefsen. i vignett Vanligvis har er ikke det noe særlig fordi mange samme gående farge gjør gjennom at det blir grus og sand i sporet og det hele ødelegger utgaven. skiene. styrenyheter Vin etter skituren hver utgave. Vignett består av logo og navn på sak som står i fonten Savoye LET plain. profilen krøll Etter en god skitur smaker det godt med et godt glass vin. Siden det er så kaldt (eller koldt som min mor pleide å si) om dagen passer det godt med Portvin. Portvinen produseres langs Duoro elven i Porugal. Elven starter i Spania og renner ut i byen Porto. I Porto ligger de såkalte Port Lodges, eller Porvinsfirmaene. Mange av dem har engelske navn som Taylor, Graham og Cockburn. Husk på at Cockburn uttales Coburn. Man sier ikke k-en det ville vært for stygt. Opprinnelsen til portvinen var engelskmennenes konflikt med Frankrike som førte til at de ikke kjøpte Bordeaux vin (som heter Claret på engelsk). De måtte finne andre vinkilder. Man var usikker på om vinen fra Portugal ville tåle transporten til England, så man bestemte seg for å sprite den opp ved å tilsette druesprit. Portvin kommer i flere varianter. Den rimeligste typen heter Ruby. Ruby er også den enkleste av portvinene, den modnes kun to år på fat, filtreres og tappes på flaske. En grei nok vin, men for meg er det lite annet enn sødme. Det er denne typen engelskmennene drikker med selters. De to flotteste (og dyreste) typene heter Tawny og årgangsportvin. Tawny lagres på fat i 10 til 40 år. Fargen blir etter så lang fatlagring nettopp tawny, som betyr gulbrun, nesten som kokt appelsinskall. For meg har den flotteste Tawnyvinen vært lagret 20 år på fat. Når de blir 30 eller 40 år gamle, så mister de noe av finessen og frukten. De tørker rett og slett litt ut. Tawny er ofte blanding fra flere årganger. Den beste portvinen mener jeg er den såkalte årgangsport. Her tar man den beste delen av avlingen i de beste årene. Vinen lagres på fat i 2 år, tappes så uten filtrering på flaske. Årgangsport burde før i tiden lagres i minst 20 år, men nå lager man varianter som kan drikkes raskere. Jeg mener det går ut over kvaliteten. De forskjellig portvinshusene deklarerer årganger ut fra sin egen evaluering av kvaliteten på avlingen. Typisk deklarerer hvert portvinshus årgangsvin i 3 av 10 år, men ikke alle i de samme årenen. Enkelte av årgangsvinene heter noe med Quinta. Quinta betyr farm eller gård. En quinta-vin kommer fra en enkelt vinmark og regnes som litt enklere enn de virkelige årgangsportene. Den mest berømte portvinen i forrige århundre var Quinta da Noval Året var midt i finanskrisen, og bare firmaet Quinta da Noval deklarerte en årgang som ble legendarisk. Jeg har drukket den en gang i mitt liv. Den var fantastisk, men dessverre kom den etter en 1820 Portvin fra unknown shipper. Vinen fra 1820 var som silke, mens Quinta da Noval 1931 var som grove steinblokker. Meget synd for meg! Jeg foreslår en Tawny, en årgangsvin er det mer styr med. Den må stå oppreist i en 4-5 dager og så dekanteres. En Tawny kan du kjøpe, la den hvile en dag eller to. Ja, all vin du kjøper bør hviles en dag eller to før du drikker den. Vinene lever og de blir litt reisetrette av selv en kort hjemtur fra Vinmonopolet. Vår vin: Graham s 20 Years Old Tawny, varenummer Pris kr 395,-. Fra bestillingsutvalget. I henhold til nettet finnes denne bare på Kolbotn, ellers må den bestilles. Nøttepreget duft med noe edeltre i. Flott sødme i smaken med nydelig tørrhet i avslutningen. En flott vin. Nyt den til oster eller bare nøtter. Tawny som alle viner kan lagres litt på karaffel eller flaske. Holdbarheten blir best om du setter den i kjøleskapet når du skal lagre den. Ta ut flasken og hell opp i glassene (eller glasset). La glassene temperere seg og sett flasken tilbake i kjøleskapet. Denne prosedyren er også best for rødvin og hvitvin. Vin behandlet på denne måten holder seg bra i opptil 8 dager. 14 Alfa Nr

15 Akershus legeforening arrangerer kurs i Legers helse helsetjenesten for leger. Et kollektivt ansvar? Statusrapport for Akershus legeforening Dato for datauttrekk: Forening nr.: 2 Tid: Torsdag 15. oktober 2009 kl Sted: Soria Moria, Oslo Målgruppe: Lege-leger, støttekollegaer, fastleger med leger på sin liste og øvrige interesserte leger. Hold av datoen. Invitasjon og program vil bli nærmere annonsert i neste nummer av ALFA, samt sendt ut per e-post til alle medlemmer av Akershus. Akershus legeforening søker kvinnelig lege-lege Romerike savner erfaren kvinnelig allmennlege til vervet som lege-lege. Som lege for kollega vil du ha en givende, spennende og viktig oppgave. Ta gjerne kontakt med en av dine kollegaer som er lege-lege i dag for mer informasjon om hva oppgaven innebærer. Eventuelt, se informasjon om tjenesten på vår hjemmeside: Høres dette interessant ut, ta kontakt med avdelingsrådgiver Agneta E. Iversen, telefon eller e-post: Nr Alfa 15

16 «Lege for leger» Dette er et tilbud om lege /helsetjeneste som Akershus legeforening har etablert for sine medlemmer. Legene i tjenesten kalles lege leger. Disse er erfarne kolleger, som har gjennomgått et særskilt opplæringsprogram for å være best mulig kvalifisert til denne viktige oppgaven. I Akershus er denne tjenesten delt på tre regioner. De som ønsker det kan ta kontakt med en av de nevnte kolleger. Asker og Bærum: Bang Sverre, Heggedal legesenter, 1380 HEGGEDAL, Tlf , Finckenhagen Morten, Bekkestua Fastlegekontor, 1357 BEKKESTUA, Tlf , Haukeland Bjarne, Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Tlf , Haukeland Harriet C., Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Tlf , Simonsen Jan B., Dr. Simonsens legekontor, 1371 ASKER, Tlf Follo: Braathen Yngvar, Greverud legesenter, 1415 OPPEGÅRD, Tlf , Hoftvedt Eva Fjeld, Løkkegården legekontor, 1401 SKI, Tlf Zapffe Anne Marie, Dr. Zapffes legekontor, 1450 NESODDTANGEN, Tlf Østebrød Egil, Storsenteret legekontor, 1400 SKI, Tlf , Romerike: Holter Thomas Iver, Nes legesenter, 2150 ÅRNES, Tlf , Støttekollegaordningen Denne ordningen er fra Den norske lægeforening opprettet for alle fylkene i Norge. Støttekolleger er erfarne leger som medlemmene og medlemmenes pårørende kan ta kontakt med når som helst ved problemer, kriser og akutte situasjoner. Dette for å få samtaler, vurderingssamtaler, råd, veiledning videre. I Akershus legeforening er følgende støttekolleger: Jakhelln Fredrik, Psykiatrisk senter Asker, SABHF, Tlf , Hjemmen Arne Johannes, Sentrumsklinikken, Asker, Tlf , Landvik Torgeir, Enebakk legesenter, Tlf , Fonneløp Harald, AS Legesenteret, Sørumsand, Tlf , Mobil , Agneta E. Iversen, Nordea Bank Norge, Oslo, Tlf , Avdelingsrådgiver Agneta E. Iversen, Nordea Bank Norge, Oslo, Tlf , er fra avdelingsrådgiver for Akershus fylke når det gjelder legetjeneste for leger. Det er en avdelingsrådgiver i hvert fylke med ansvaret for rådgiving, veiledning, koordinering av støttekolleger, lege-leger og helsetjeneste for leger. Kvile Odd Martin, Dr. Kviles legekontor, 2073 BØN, Tlf Lindbeck Kai Otto, Aurskog legekontor, 1930 AURSKOG, Tlf Vedvik Arild, Hurdal legesenter, 2090 HURDAL, Tlf , 16 Alfa Nr

17 Nr Alfa 17

18 Returadresse: Cox Bergen AS, C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen 18 Alfa Nr

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver?

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? Aage Bjertnæs spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin Risvollan legesenter, Trondheim abjertna@online.no Bedre tilgjengelighet hos fastlegen

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Rehabiliteringskonferansen 2012 Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Litt om meg Fastlege siden 1988 spesialist i allmennmedisin Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. Kommuneoverlege siden

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser

Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser Presentasjon for Syse-utvalget 26.11 2013 Olaf Gjerløw Aasland Instituttsjef, Legeforskningsinstituttet www.legeforsk.org Professor, Institutt for helse

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Brukermedvirkning i Forskningen Trender nasjonalt og internasjonalt

Brukermedvirkning i Forskningen Trender nasjonalt og internasjonalt Trender nasjonalt og internasjonalt Pål Kjeldsen Først, kort om meg Rammet, ble i 2002 diagnostisert med Hjernesvulst Grad II og operert. Senere også strålet. Leder for styret i Hjernesvulstforeningen

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om praksiskonsulentordningen 1. Formål og virkeområde 1.1 Formålet med denne rammeavtale om praksiskonsulentordningen (heretter kalt

Detaljer

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT!

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! Til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! * Fastlegeordningen trenger

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland

Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk. Nasjonalt topplederprogram. Hege Rolstad Skjæveland Endringsoppgave: Oppgavedeling i urologisk poliklinikk Nasjonalt topplederprogram Hege Rolstad Skjæveland Sandnes, 26.1.2016 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Ifølge Nasjonal helse-

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 Marit Voll, fylkesleder KS Nord-Trøndelag og Marit Moe, spesialrådgiver, KS Nord-Trøndelag KS og kommunene,

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling

Fastlegeordningen. En vellykket helsereform som krever videreutvikling Fastlegeordningen En vellykket helsereform som krever videreutvikling Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Fastlegeordningen - bakgrunn Danmark, Nederland

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato:

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato: Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET Helse Sør-Øst RHF Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10.09.2014 Høring fritt behandlingsvalg Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF viser til invitasjon datert 28.06.2014

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Elektronisk Sykmelderveileder. Sykmelderprosjektet HelsIT 2012 Kjartan Olafsson - Helsedirektoratet

Elektronisk Sykmelderveileder. Sykmelderprosjektet HelsIT 2012 Kjartan Olafsson - Helsedirektoratet Elektronisk Sykmelderveileder Sykmelderprosjektet HelsIT 2012 Kjartan Olafsson - Helsedirektoratet IA-avtale med protokoll signert 24/02-10 En rekke tiltak rettet mot de ulike aktører i sykefraværsarbeidet

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Norsk Psykologforenings hovedsatsingsområde Lederkonferansen 5. november 2009

Norsk Psykologforenings hovedsatsingsområde Lederkonferansen 5. november 2009 Norsk Psykologforenings hovedsatsingsområde 2007-2010 Lederkonferansen 5. november 2009 Å lykkes med en hovedsatsing timing og fokus Hovedsatsing for Norsk Psykologforening 2004-2007: Rekruttering av psykologer

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.6 2004 Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Er det noen som har sett brillene mine? For alle har vi vel opplevd det; det ene øyeblikket sitter

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

Statistikkportal for sykmeldere

Statistikkportal for sykmeldere HelsIT, 20. september 2012 Statistikkportal for sykmeldere System for regelmessig tilbakemelding til sykmelder om egen sykmeldingspraksis sammenlignet med andre Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Når legen sliter TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP

Når legen sliter TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP Når legen sliter TILBUD OM KOLLEGASTØTTE OG HELSEHJELP En presentasjon utarbeidet av Utvalg for legehelse, v. Finn Nilsson, Moss november 2012 og modifisert av Nils Homb, Vågå - april 2013 Helsetjeneste/helsehjelp

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Fastlegens rammer og handlingsrom? Silje Mæland Høgskolen i Bergen Uni Helse, Uni Reserach

Fastlegens rammer og handlingsrom? Silje Mæland Høgskolen i Bergen Uni Helse, Uni Reserach Fastlegens rammer og handlingsrom? Silje Mæland Høgskolen i Bergen Uni Helse, Uni Reserach Historisk tilbakeblikk Langsomt ble landet et velferdssamfunn, Trygdens historie 1894-1994 Ø. Bjørnson og I. Haavet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer