- om helligholdelse av søndagen side 4-5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- om helligholdelse av søndagen side 4-5"

Transkript

1 Budstikke St. Laurentius nr. 2: årgang Hyrdebrev fra biskopene: - om helligholdelse av søndagen side 4-5 Hellige Johannes Maria Vianney side 6 Bønn for prester side 6

2 Redaktøren har ordet... Der borte pekte den vesle Antonius veien for presten. Presten svarte, gutt du viste meg veien til Ars, jeg skal vise deg veien til himmelen Kjære menighet! Advent og jul står også i år for døren. I denne anledning vil jeg komme med noen tanker rundt presteåret, adventsaksjonen og juletiden. Presteåret er viet til alle prester i verden. Det fortelles en del historier om den Hellige Johannes Maria Vianney. Vis meg veien til himmelen. Gjennom tung tåke gikk to mennesker, en prest og en eldre kvinne. Langt borte hørte de barnestemmer. Vis oss veien til Ars ba presten. Der borte pekte den vesle Antonius veien for presten. Presten svarte, gutt du viste meg veien til Ars, jeg skal vise deg veien til himmelen. Fire mil fra Lyon ligger det lille stedet Ars sur Formans, kort på folkemunne Ars. For 200 år siden ble Johannes Maria Vianney utpekt til sogneprest i den vesle St. Sixtus menigheten. Hva gjorde Johannes for at det lille stedet skulle bli kjent i hele verden? Hvorfor helligkåret Pave Pius X han, og utpekte ham senere til skytshelgen for alle sogneprester? Pave Benedikt den XVI utpekte ham i juni til helgen for alle prester i hele verden. Johannes Maria Vianney var et usedvanlig menneske. Den store verden interesserte ham ikke. Han levde i stormende og urolige tider. Etterpå kom Keiser Napolen som satte hele Europa i krig og brann. På grunn av den franske revolusjonen mottok den hellige Johannes sin første kommunion veldig sent. Napoleons krig gjorde ham til desertør. Hvorfor var han lite interessert i den store verden kan man spørre seg selv. Han syntes at verden ikke var så stor og viktig. De store historier ble ikke skapt i Paris eller på slagmarkene i Leipzig eller Waterloo. Der ble franskmenn og andre folks skjebner avgjort, men kampen om evigheten ble avgjort i skriftestolen i Ars. Han visste at den viktigste historien er den som berører evigheten. På denne måten viste han folk veien til himmelen. Pave Benedikt den XVI vet at alle prester trenger de troendes forbønn for at de skal være sterke og ha mot og iver til å vise seg selv og andre veien til himmelen. Det kan sammenlignes med hendelsen da Moses holdt sine hender oppe, men mistet kraften. Derfor måtte Josue og andre holde hendene til Moses oppe for at de skulle vinne kampen mot sine fiender. Jeg er priviligert fordi jeg vet det er mange som ber for meg. I oktober i presteåret var jeg i Roma i forbindelse med helgenkåring av Pater Damian de Vestuer sscc. hvor vi sammen feiret messe og ordensfolk, både kvinnelige og mannlige sscc, fra hele verden traff hverandre. Da jeg trengte en neste var du der, var du der? 2 Budstikke

3 Nåtidens mennesker klager hele tiden over at de ikke har tid til verken det ene eller det andre, til tross for alle moderne hjelpemidler. Tiden løper fra oss, og vi finner ikke tid til å tenke på oss selv eller andre. Vi kan tenke på disipplene og Jesus som også var mennesker som måtte sørge for sine familier, men allikevel hadde tid til å vandre med sin Mester Jesus rundt omkring i landet for å forkynne det glade budskap. Gjennom hele kirkeåret lærer barn, ungdom og voksne om tro, kirken og evangeliet, og hvordan vi skal møte vår Herre når han kommer igjen. I adventstiden roper vi Maranatha som betyr kom Herre. Våre ungdommer, Dueflokken, hadde tid til å forberede adventsaksjonen som i år har som prosjekt Helse i Vietnam. HIV og AIDS finnes over alt i verden, men vi som lever i Norge er priviligerte som kan få behandling og støtte til et verdig liv. Slik er det ikke over alt, for eksempel i Vietnam, som har ca. samme antall HIV- og AIDSsyke som gjemmes bort. Tross økonomisk vekst har Vietnam ikke klart å komme seg ut av fattigdommen. Historien for Vietnam startet for ca år siden. Landet ble først uavhengig i år 939. På 1200-tallet beseiret Vietnameserne folk fra Mongolia. På midten av 1800-tallet ble landet kolonisert av Frankrike. Under II verdenskrig okkuperte Japan Vietnam, og etter krigen prøvde franskmennene seg igjen fra Så kom Geneveavtalen og delte landet i to. Nord Vietnam under ledelse av Ho Chi Minh og Sør Vietnam. Det ble krig, og først i mars 1973 tok krigen slutt og USA trakk sine soldater ut av Vietnam. Mange ble, og blir fremdeles smittet av HIV og AIDS ved å dele sprøyter eller gjennom sex. Inntekten fra NUK's adventsaksjon 2009 går til å støtte opp om driften av fire helsesentre for aidssyke og et nettverk av frivillige leger, sykepleiere og omsorgspersoner som mottar opplæring gjennom dette prosjektet. Med ordene fra ungdomssangboken ønsker vi lykke til med årets adventsaksjonen i vår menighet. Da jeg trengte en neste var du der, var du der? Da du trengte en neste, var du der? Hvem du er, hva du heter, hvor du bor blir det samme, var du der? I adventstiden feirer vi en del helgener. Den 30. november Den hellige apostel Andreas, den 6. desember Den hellige Biskop Nikolaus, den 8. desember Jomfru Marias uplettede unnfangelse, den 13. desember Santa Lucia, den 26. desember Den hellige Stefanus, den 28. desember de uskyldige barn i Betlehem, den 30. desember Den hellige familie, Jesus, Maria og Josef, og sist men ikke minst, Herrens fødsel den 25. desember. I denne forbindelse skriver vi julekort og julehilsner. Dette er en gammel engelsk tradisjon som går tilbake til år Den hellige Efrem sier: Det er du Jesus som er julen og det er det vakreste juleønsket som vi prøver å omfavne alle med. Med Jesus kommer lyset, gleden og all freden. Med dette ønsker jeg dere alle en god adventstid, en velsignet julefeiring og alt godt i 2010 Anno Domini Deres Pater Janus Fura sscc Budstikke

4 Hyrdebrev fra biskopene i de nordiske land - om helligholdelse av søndagen Sine dominico non possumus! Uten denne Herrens gave, uten Herrens dag kan vi ikke leve. Slik svarte de kristne fra Abitina i dagens Tunisia da de i år 304 ble anklaget fordi de hadde deltatt i søndagens ulovlige eukaristifeiring. (Fra en preken av pave Benedikt XVI, 9. september 2007 i Stefansdomen, Wien) Helligholdelsen av søndagen er et av de viktige kjenntegn på det kristne liv. Siden urkirkens tid har søndagen vært den dag i uken da de kristne samlet seg til felles feiring av eukaristien, og det var en dag for hvile uten tungt arbeid. Behovet for hvile Mennesket trenger å hvile ut etter hardt kroppslig eller mentalt arbeid. Arbeid og hvile avløser hverandre. Kortere arbeidstid og tekniske hjelpemidler har på mange måter gjort arbeidslivet enklere, og også gitt mer fritid i ukens løp. Men økt fritid og moderne teknikk bidrar også til økt rastløshet. Lettelser i arbeidsbetingelsene går ofte hånd i hånd med kravet om å produsere mer og bedre. Søndagen skal være en hvilens og avspenningen dag både for sjel og legeme, en dag fri fra yrkesarbeide, men også en dag for pleie av familielivet, av vennskap, en dag hvor vi kan vise omsorg for syke og ensomme og oppbygges åndelig som kulturelt. I dag står imidlertid søndagen i fare for å bli som en av de andre ukedagene. Arbeidet, ikke minst i servicenæringen, krever stadig mer av søndagen. Som forbrukere fristes vi til å benytte oss av unødvendige tjenester, som for eksempel søndagsåpne butikker, som i sin tur fører til at søndagens sakrale karakter forvitrer. Søndagens sakrale karakter Nettopp søndagens sakrale karakter burde ligge oss som katolske kristne på hjertet, ettersom vesentlige elementer i vår tro er knyttet til søndagen. Den kristne søndag springer ut av den jødiske sabbat. Søndagen er dagen da Kristus sto opp fra de døde og sendte oss Den hellige Ånd. Det er disse frelsesmysteriene som løftes frem og feires hver søndag. Søndagen som oppstandelsens dag I Sønnens menneskevorden viste Gud oss sin kjærlighet. I sitt jordiske liv ga Jesus oss et eksempel på denne kjærlighet like inn i døden. I sin person bragte han oss nærmere Gud, og gjennom sin lydighet til døden på korset, viste han oss Guds sannhet. I Saligprisningene (Mat 5, 3-12) lover han de svake og menneskelig sett mislykkede en fremtid. Han går inn for å bryte den onde sirkelen; det skal ikke lenger hete øye for øye, tann for tann (sml. Mat 5, 38-42), men vi kalles til radikal nestekjærlighet og etterfølgelse (sml. Mark 8, 34-38). Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom (1 Kor 15, 14). Med disse ordene sier Den hellige Paulus at enhver gjerning gjort i Kristi navn uten hans oppstandelse, er uten hensikt og at livet i troen likeledes vil være meningsløst. Samtidig er Kristi oppstandelse også tegnet på hans herredømme over våre liv. Søndagen som eukaristiens dag Kors og oppstandelse er åpenbaringen av Jesu guddommelighet og hans grenseløse kjærlighet til oss. Denne enestående handlingen som ikke kan gjentas, aktualiseres når vi feirer eukaristien. I dette sakramentet møter vi den levende Kristus, som oppstod søndag morgen, på ukens første dag. Når vi deltar i søndagens eukaristiefeiring, tar Kristus oss inn i sitt frelsesverk. De kristne i Abitina kunne ikke leve uten søndagen og søndagens eukaristi. Ser også vi søndagens eukaristi som vår tros store gave og fest? Dessverre er det ikke alle som erkjenner eukaristiens, og med den, søndagens betydning. Det er i og for seg ikke noe nytt. Alt tidlig formulerte derfor Kirken denne guddommelige innbydelse som et bud: De troende er forpliktet til å delta i messefeiringen søndager og påbudte festdager (CIC can. 1247). Hvordan kan en innbydelse bli til et påbud? Hvordan kan vår tro overhode være levende og spontan, når den reguleres av bud og påbud? Ettersom troen er en Guds gave og et tegn på hans kjærlighet, må vår tro være et fritt svar på denne kjærlighet. Med budenes ordbruk vil Kirken gjøre oss oppmerksomme på at det her står om noe viktig og vitalt. Vårt Ja til troen på Gud utspiller seg i våre hjerter. Der taler Gud til oss og lar oss føle hans nærvær. Gud taler til oss ikke bare i våre hjerter, men han møter oss fremfor alt i sitt Ord og gir oss sine gaver gjennom sakramentene. Guds ord kan riktignok leses privat, men trenger også Kirkens høytidelige forkynnelse og offisielle utlegning, som i Ordets liturgi i eukaristifeiringen. Sakramentene, og da fremfor alt eukaristien, er tegn som underbygger det kirkelige fellesskap og gjør det merkbart. Kristi tilstedeværelse og selvhengivelse i eukaristien er nødvendig for å styrke vårt åndelige liv, så vi kan ikke klare oss uten disse kjærlighetens tegn. Derfor innfinner vi oss der hvor Kristus gjør seg tilgjengelig, i eukaristifeiringen, fremfor alt om søndagen når hele menigheten er samlet. 4 Budstikke

5 Søndag som Kirkens dag Det at man som enkeltindivider kan lytte til Guds Ord under messefeiringen og motta Kristi legeme og blod, er en stor personlig gave. Som troende står vi ikke alene, og vi skal ikke stå alene. Vi er blitt troende gjennom Kirken, innlemmet i et fellesskap. Når vi bekjenner vår tilhørighet til Kirken, er det på sin plass at vi også innfinner oss der hvor fellesskapet blir synlig og konkret på en særlig måte, nemlig i søndagens eukaristifeiring. Som kristne står vi ofte alene, i våre land ikke minst som katolske kristne. Derfor må vi la oss styrke gjennom nærværet til våre brødre og søstre i troen, likesom vi kan gi dem mot og oppmuntring ved vår deltagelse. I sær for våre ungdommer, er det viktig at de vet de ikke er alene med troen. Utfordringer for deltagelse ved søndagsmessen Hvor nødvendig deltagelsen ved søndagens eukaristifeiring enn er, så er det i våre land store utfordringer knyttet til gjennomføringen av dette. Store avstander, manglende transportmuligheter, prestemangel og overbelastning av prester med mange messesteder som kanskje ikke kan nås hver søndag, familieforhold kan spille inn, f.eks. blandede ekteskap, eller for barna når foreldrenes manglende religiøse praksis gjør deltagelse i søndagsmessen vanskelig eller uaktuell. Det finnes legitime grunner for å se bort fra søndagsplikten, for eksempel helt nødvendig arbeide, sykdom, alderssvekkelse. Men ønsket om å delta i søndagsmessen og lengselen etter Guds nærhet skulle alltid være der. Når dette ønsket av ovennevnte grunner ikke kan oppfylles, må man se etter andre muligheter. Hvis det ikke er søndagsmesse i ens egen menighet, kan man om mulig dra til nabomenigheten eller ta del i Ordets gudstjeneste. For syke og gamle kan en overført messe i radio eller fjernsyn være en meningsfull erstatning. Når deltagelse i søndagens eukaristifeiring ikke er mulig, bør man sette av tid til en andaktsstund ved hjelp av Den hellige Skrift eller messeboken, slik at man åndelig kan forene seg med den messefeirende menigheten. Avslutning Helligholdelsen av søndagen er en uunnværlig del av vår katolske identitet. Derfor må hver og en gjøre alt som overhode er mulig for å synliggjøre denne dagens hellige karakter: Avholde seg fra unødig arbeid, men fremfor alt søke Gud i eukaristifeiringen, og, når dette ikke er mulig, søke Gud på andre måter. Som katolikker trenger vi søndagen for å nære vår tro slik at vi kan avlegge vitnesbyrd om den. Når vi forsvarer søndagen som hvile- og festdag, er det ikke bare en hjelp til det indrekirkelige liv. Ved å helligholde søndagen viser vi våre medmennesker hvordan en nødvendig fritid kan benyttes for å innhente oss fysisk og åndelig på en meningsfull måte. Troen på den oppstandne Herre er selve grunnpillaren i det kristne liv. Søndagen og dens eukaristifeiring utfolder og utdyper denne tro i rammen av det liturgiske felleskap, hvor vi nettopp får fornemme oss selv som kirke. Vi oppfordrer derfor alle våre troende til igjen å feire søndagen som en nådens og frelsens tid (sml. 2 Kor 6, 2), og å forstå helligholdelsen av den som en bekreftelse på troen og som en inspirasjon til fornyet innsats for utbredelsen av det glade budskap i vår verden. Med hilsen og velsignelse. Deres biskoper i de skandinaviske land +Anders Arborelius OCD +Czeslaw Kozon +Bernt Eidsvig Can.Reg. Biskop av Stockholm Biskop av København Biskop av Oslo Administrator i Trondheim +Peter Bürcher Biskop av Reykjavik +Teemu Sippo SCJ Biskop av Helsinki + Berislav Grgic +Gerhard Schwenzer SS.CC. Biskop-prelat av Tromsø (Biskop emeritus Oslo) Tallinn, på festdagen for Den hellige apostel Matteus, 21. september 2009 (Hyrdebrevet i polsk og vietnamesisk versjon kan hentes fra Budstikke

6 Hellige Johannes Maria Vianney (fransk: Jean-Marie Vianney) Johannes Maria Vianney ble født den 8. mai 1786 i Dardilly ved Lyon. Under den franske revolusjonen som brøt ut i 1789 ble det stadig farligere å være prest - mange ble landsforvist og forfulgt, og det ble innført dødsstraff for å vende tilbake. Familien Vianneys hus ble ofte et tilfluktssted for prester som var på flukt for forfølgelsen, selv om straffen for slikt var landsforvisning. Johannes unge sinn ble preget av synet av hemmelige messer som ble feiret i ly av nattemørket ute i skogen eller i forlatte låver. Tretten år gammel mottok han sin første kommunion i hemmelighet. Johannes følte tidlig prestekall, og i 1806 begynte han som 18-åring å studere til prest i den nærliggende landsbyen Écully. Han møtte tidlig mange utfordringer under studiene sine delvis pga. at han kom fra en småkårs bondefamilie og hadde nesten ingen utdannelse men også den pågående revolusjonen i landet gjorde sitt til at Johannes studier ble avbrutt. Den 2. juli 1814 ble han viet til subdiakon og vendte tilbake til Écully for å studere videre hos abbé M. Balley. Johannes ble diakonviet 23. juni 1815 og presteviet 13. august samme år i Grenoble i en alder av 29 år. Det var mer på grunn av sin fromhet og gode vilje enn på grunn av andre kvalifikasjoner, for han ble sagt å være den frommeste, men også mest uvitende studenten i Lyon. Abbé Balley støttet hans ordinasjon og understreket at Kirken ikke bare trengte lærde prester, men også fromme. Etter ordinasjon virket Johannes Maria Vianney som kapellan i Écully under sin lærermester abbé M. Balley til han ble innsatt som sogneprest i Ars 13. februar 1818 og ble værende der i 40 år til sin død 4. august 1859, 73 år gammel. Han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig») av den salige pave Pius IX ( ) og ble saligkåret den 8. januar 1905 av pave Pius X ( ). Les mer om Hellige Johannes Maria Vianney på linken Åndelige solidaritet fra menighetene er en kraftig støtte for prestenes åndelige og apostoliske liv. Derfor: Presteåret er ikke bare viktig for prester, men for alle troende. Bønn for våre prester Vi ber deg, Herre, himmelske Far, la vår Hellige Mor, Maria, bre sin kappe rundt alle prester og gjennom sin forbønn hos deg styrke dem i deres gjerninger. Vi ber deg, la den Hellige Maria veilede prestene slik at de følge hennes egne ord Gjør det Han ber dere om (Jn 2:5). Gi alle prester et hjerte lik den Hellige Josef, Marias høyst elskede ektefelle. Måtte den Hellige Marias gjennomborede, sorgtunge hjerte inspirere prestene til å ta i sin favn alle de som lider. Måtte alle prester være hellige. Fyll deres hjerter med brennende kjærlighet, og la dem ikke søke annet enn din store miskunn og sjelenes frelse. Amen. Hellige Johannes Maria Vianney, be for oss 6 Budstikke

7 Adventsfestival 2009 Adventsfestivalen er et årlig økumenisk samarbeid med Bragernes kirke i adventstiden. Årets adventsfestival har følgende program: Onsdag 02. desember, kl. 21:00 Completorium i St. Laurentius kirke Onsdag 09. desember, kl. 21:00 Completorium i St. Laurentius kirke Onsdag 16. desember, kl. 21:00 Completorium i St. Laurentius kirke HELLIGTREKONGERFEST (Juletrefest) Lørdag 9. januar 2010 kl. 16:00-19:00 Menighetsrådet innbyr til Helligtrekongerfest (juletrefest) i vårt menighetslokale. Det blir gang rundt juletre, utlodding, leker for barn og voksne og godteposer til barn. Ta gjerne med en kake (julebakst) og en gevinst til utlodding. Fyll ut påmeldingen og lever den til sognepresten eller menighetsrådsmoderatoren. Påmelding til Helligtrekongerfest 2010 Lørdag 9. januar 2010 kl. 16:00-19:00 Navn... Tlf.nr.... antall voksne... Inngangspenger: Budstikke voksne: kr. 75-, antall barn... barn: kr. 30-, familie: kr. 200-, 7

8 mm unio n 7. juni lse gne si Vel i tr nna odo 009 av M juni 2...et begivenhetsrikt halvår 1. K o Konfirmasjon 3. mai rka 1. Kommunion 7. juni ma ille g eo em n g e sl sjo sti prose i r K d blo Velsignelse av påskemat Palmesøndag 8 Budstikke

9 Barnedåp Sykehuset Buskerud Barnedåp på Kongsberg august 2009 Rrikshospitalet 1. juni 2009 Helligkåring p. Damien de Veuster Roma oktober 2009 Klosterkirken i Polen Interiør ortodoks kloster ster s klo d k o n od Ort terussla i v H Palmesøndag Hviterussland - hus for hjemløse Palmegrener klart til søndagen Budstikke

10 ...en spennende opplevelse Bryllup i Jaroslaw, Polen Av Hilde Schlaupitz Jeg var så heldig å bli invitert til bryllupet til Arek Pawlik og Marzena Nieleda da de 3. oktober skulle gifte seg i den vakre Maria-kirken, i Jaroslaw i Polen, nær grensa til Ukraina. Spesielt hyggelig var det at jeg og Herman, barnebarnet mitt, fikk bo hjemme hos mamma til bruden istedenfor på et hotell. Dermed fikk vi være med på forberedelsene i forkant av bryllupet. Jaroslaw har litt over innbyggere. Det tar litt over tre timer å komme hit med de raskere togene fra Krakow. Jaroslaw er en gammel by, grunnlagt av den ukrainske prinsen Jaroslav den Vise i det 11. århundre. Alt i år 1375 fikk den byrettigheter og ble en viktig møteplass for polsk, ukrainsk og jødisk kultur, og senter for handel med sin havn ved elva San. Sin storhetstid hadde den i det 16. og 17. århundre da kjøpmenn fra land som Spania, England, Finland, Armenia og Persia kom hit for å besøke noen av Polen og Europas største markeder. Gamlebyen på innsiden av bymurene er meget vakker, og byen kan anbefales et besøk. Kanskje i forbindelse med et besøk til Lwów i Ukraina. Maria-kirken, hvor vielsen fant sted, har en spennende forhistorie. Det fortelles at gjetere allerede i år 1381 fant en trefigur av Jomfru Maria med den døde Kristus i armene i et pæretre på markene utenfor Jaroslaw. De mente den fortjente en verdig plassering og bar den inn til sognekirken i Jaroslaw, men i løpet av natten brakte engler den tilbake til pæretreet. Det ble sett på som et tegn på at det skulle bygges et kapell. Først et lite trekapell som pilegrimer fra fjern og nær, fattig og rik, valfartet til da mirakuløse helbredelser fant sted. På 1400-tallet satte tartarene flere ganger fyr på kapellet, men Maria-figuren ble aldri ødelagt. I 1421 startet bygging av den første kirke i gotisk stil på stedet. Da det i 1574 ble etablert et jesuittkollegium i Jaroslaw, fikk de ansvaret for Maria-figuren. Under diverse kriger på 1700-tallet mot kosakker, svensker og tartarer ble den fraktet i sikkerhet og gjemt bort både i Lwów og Torun. Etter krigene bygde jesuittene den nåværende kirken i barokkstil pluss et stort kloster, og den 67 cm høye og 45 cm brede Maria-figuren ble plassert i en nisje i hovedalteret. Da ordenen ble opphevet i 1773 og jesuittene måtte forlate stedet, ble kirken og klosteret overtatt av domenikanerne, og den Hellige Mariafiguren kom under deres beskyttelse. I 1981 feiret man at det er 600 år siden den ble funnet, og i 2005 feiret man 250-årsdagen for kroningen av den til Jomfru Maria av Jaroslaw, som fant sted den 8. september Lørdag 3. oktober startet tidlig. Barnebarnet mitt og naboer pyntet oppgangen i blokken til bruden med ballonger, grener og sløyfer, både inne og ute. Musikkanter kom på besøk, og veldig spesielt og vakkert var det da foreldrene før avreise til kirken velsignet brudeparet hjemme. Den høytidlige vielsen i den historiske kirken ble foretatt av pater Janusz og dominikanerpater og prior o. Jacek Skupien OP. Brudeparet var nydelig, et duepar ble sluppet fri, og og solen skinte. Etter vielsen begynte festen som gikk over to dager! Av de rundt 150 gjestene hadde mange i tillegg til pater Janusz tatt veien fra Norge. Vi var ganske internasjonale, for i tillegg til de polske og norske var det gjester fra Thailand, Kamerun og Romania, dvs. at også buddhister og muslimer var med. Jeg tror ikke jeg noen gang har spist og drukket så mye og så lenge. De vet å feire bryllup i Polen. Det var en veldig morsom opplevelse. Takk, og lykke til i livet Arek og Marzena! 10 Budstikke

11 og...noen glimt fra bryllupet Budstikke

12 Nytt menighetsråd og nytt styre i ungdomslaget Dueflokken Menighetrådet har fått følgende sammensetning etter gjennomført valg i september 2009: telefon e-post Menighetsrådets formann: Pater Janusz Fura Moderator: Kjell Ivar Maudal Nestmoderator: Beate Dannevig Sekretær: Hilde Schlaupitz Faste medlemmer: Egil Olaussen Jovita Quebec Stefan A. B. Backmann Barbara Witczak Paul Bungaroo Vara medlemmer: Mau Van Le Le Thi Thu Thao Finansråd: Pater Janusz Fura Kjell Ivar Maudal Egil Olaussen Øyvind Krokeide (regnskapsfører og revisor) PROs representanter: Egil Olaussen Carl. E Thielemann (vara) Theresa Jee fortsetter som ungdomskontakt, katekeseansvarlig og koordinator for kirkekaféen. OBS! Biskopen har bestemt at nytt valg skal avholdes i Det nåværende menighetsråd blir sittende i 3 år frem til 2012 i stedet for 2 år som tidligere. Vi gratulerer ungdomslaget Dueflokken med nytt styre som består av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Swathika Lizze Anandan Anna Xuan-Huong Thi Nguyen Cathrine Kieu Trang Bui Sahana Maria Anandan Stefan Backmann bak fra venstre: Swathika Lizze Anandan og Anna Xuan-Huong Thi Nguyen foran fra venstre: Cathrine Kieu Trang Bui, Stefan Backmann og Sahana Maria Anandan og...caritas-gruppen har nylig hatt et møte med sognepresten pater Janusz Fura der hovedtema var: Menighetscaritas. Det er også valgt et nytt styre som består av: Leder: Marie Rue Sekretær: Myra Nerland Kasserer: Mau Van Le Vi kommer tilbake med mer stoff om Caritas-gruppen og ellers om caritasarbeid i menigheten på et senere tidspunkt. 12 Budstikke

13 2009 Tirsdag 8. desember Høytid for Jomfru Marias uplettede unnfangelse Høymesse kl. 18:00 Torsdag 24. desember Julaften Julaftensmesse kl. 16:00 Midnattsmesse kl. 24:00 Fredag 25. desember 1. juledag Høymesse kl. 11:00 Messe på polsk/poisku kl. 13:00 Messe på Kongsberg kl. 16:30 Lørdag 26. desember 2. juledag Høymesse kl. 11:00 Søndag 27. desember Juleoktaven Den Hellige Familie Fromesse kl. 09:30 Høymesse kl. 11: Fredag 1. januar Nyttårsdag Høymesse kl. 11:00 Onsdag 6. januar Herrens åpenbaring Høymesse kl. 18:00 Tirsdag 2. februar Herrens fremstilling i tempelet Høymesse kl. 18:00 Onsdag 17. februar Askeonsdag - faste og abstinens Messe (med askeutdeling) kl. 18:00 Søndag 2. mai Konfirmasjon Høymesse kl. 13:00 Søndag 13. juni 1. kommunion Høymesse kl. 11:00 Torsdag 31.desember Nyttårsaften Takksigelsesmesse kl. 18:00 Bønneuka for kristen enhet St. Laurentius menighet står for arrangementet den kl 19:00. + I fastetiden er det korsveiandakt og Den hellige messe hver fredag kl. 18:00 + Hver torsdag er det messe kl. 18:00 med halvtimes eukaristisk tilbedelse + Lesningsrekke År C (II) Budstikke

14 Skriftemål: Det er anledning til skriftemål før messe eller etter avtale med presten. Katekese: Nytt semester for katekese Hjertelig velkommen til et nytt semester for katekese vinter/vår Undervisningen skjer på følgende lørdager i tiden kl. 10:30 kl. 13:30, med påfølgende messe. Dette gjelder for alle klasstrinn. De barna som følger undervisningen må også delta på messen. 9 Januar, 30 Januar, 13 Februar, 27 Februar, 13 Mars, 27 Mars lager palmegrener 7 April 8 Mai, 28 Mai, 5 Juni, 19 Juni Avslutning/grillfest Vær obs på datoene! For å kunne følge pensumplanen og å få et bedre utbytte av undervisningen oppfordres barna til å møte opp til rett tid. OBS! Følgende datoer er undervisningsfri på grunn av at kateketene er på kurs: 23. Januar, 20. Mars og 24. April Tatt opp i Kirken (1) Ekteskapets sakrament (7) (2 i 2008) Stefan Andre Bolin Backmann Luong Ngoc Vy og Nguyen Duc Toan Tran Hoang Van og Le Nghia Hun Nguyen Thi Lien og Doan Thiet The R.I.P (2) Nguyen Hong-Truc Thi og Tran Quang Thong Dao Thi Truong Vu Xuan Thinh og Nguyen Anna Yen Kim Lucia Wilczek Hansen Thomas og Ivanna Kyslinska Palencia Arild Magnus og Mead Kelly 14 Budstikke

15 Dåpens sakrament (39) (30 i 2008) Sebastian Angel David Uyiosa Isabel Le Hoai My Martin Tomas Komisarek Odion Amadi Nancy Ehime Isoa Thomas Ib Christiansen John Ovbokhan Ella Le Tjønnås Patrik Tomas Urbaniak Camilla Lise Andersen Brage Patulin Rustad Lucas Thanh Huy Nguyen Martine Tran Marcelina Marlena Rys Isabel Loe Karoline Storholt Kevin Nicolay Vik Mateusz Krystian Skorek Mathea Løtveit Tofteng Nhat-Minh Nguyen Sander Emilia Romaniszyn Wiktoria Joanna Jarosz Adam Leander Lindkjølen Kristina Ihler Mazur David Haukland Princess Uyiosa Richard Kissy Johansen Keisha Marie Danso Noah Solomon Igiebor Nikolaj Kostencki Wiktoria Wojdat Jordan Kostencki Jan Henrik Siodla Naomi Skatter Alexandra Izabela Rivas Montano Theo Valentin Makiqi-Mostervik Granly Faustine Humfrey Agathe Gautneb Første kommunions sakrament (32) (18 i 2008) Marta Irena Tobak Anthony-Kiet Mathew Nguyen Roksana Linkowska Karolina Slabikowska Klaudia Kupisz Anna Swiergon Mateusz Dopadlo Camilla Bao Vyen Nguyen Pawel Szamowski Katalina Libet G. Guerrero Damian Matulis Oskar Rojek Kevin Alexander Maliszewski Kristian Latecki Asle Martin Pedersen Daria Sadowska Madleine Tawiah Darl Angelo Manago Petter Hai Duong Pham Frida Victoria Maudal Ferreira Christian Marvin Pettersen Jose Manuel G. Guerrero Clemence Regine Rugamba Steven Minh Nguyen Sunniva Hue-Anh Duong Åsleik Kapstad Noah Maximilian Spinner Jakub Bielanski Henry Ngo Van Miriam Lisowska Kalvåg Theresa Yen Binh Le Elisabeth Trami Hovde Nguyen Fermingens sakrament (54) (21 i 2008) Stefan Andre B. Backmann Patrycja Tylewska Celeste M. Evertsen Magallens Sylvi Nguyen Thuy-Lan Ngyuen Phan Lukasz Sztill Paulina Kamila Swiergon Sebastian Szamowski Philip Manuell Maudal Ferreira Stine Loan Nguyen Robel Kubrom Hamde Hong Thien Thi Nguyen Silje-Marianne Maliszewska Maria Pham Silvia Gabriella Scurti Maria Volent Silvano Scurti Chau Vu Hoang-Vuong Andreas Kristiansen Marco Scurti David Janelt Sebastian Grabia Hoang Thier Vu Justine Nguyen Daria Paulina Sienkiewicz Nicola Martinsen Kamil Borkowski Daniel Zalewski Mateusz Bielaj Eryk Oskar Swiergon Ewelina Agnieszka Powchowicz Nicola Barbati Klaudia Stanislawska Dicoh Setiel Balagat Klaudia Kosicka Tomasz Michalak Nhi Le Zuzanna Amanda Kaniewska Elisabeth Le Natalia Jozwik Kristian Teniuch Paulina Kowalska Malgorzata Adrianna Staszak Rita Nikolina Stepien Izabela Malgorzata Staszak Alan Erwin Stepien Tram Nguyen Duc Peter Tam Vu Christian Trinh Tony Nguyen Paulina Patrycja Gozdziejewska Donika Konaj Dominika Rzepka Mateusz Ustupski Budstikke

16 Returadresse: Den Katolske menigheten Cappelensgt Drammen SOGNEPREST pater Janusz Fura ss.cc Tlf e-post: Kontortid tirsdag fredag: 10:00 13:00 mandag og lørdag: stengt Kan ringes utenom kontortiden når det gjelder viktige saker MENIGHETSRÅDETS MODERATOR Kjell-Ivar Maudal tlf: mobil: Webside for St. Laurentius menighet i Drammen: drammen.katolsk.no Felles webside for Den Katolske kirken i Norge: Gave til St. Laurentius katolske menighet sendes til: postgiro: bankgiro: (DnB NOR) En fredelig julehøytid ønskes alle i St. Laurentius menighet St. Laurentius budstikke er menighetsbladet for St. Laurentius katolske kirke i Drammen. Menigheten har medlemmer i 14 kommuner. Budstikken sendes til alle registrerte katolske husstander i: Drammen, Flesberg, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Uvdal, Rollag, Røyken, Sande og Sigdal. Layout og trykk Mau Van Le, Mang Van Le Ansvarlig redaktør pater Janusz Fura All bidrag til budstikken mottas med takk.

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Menighetsblad nr 2, oktober 2012

Menighetsblad nr 2, oktober 2012 St. Paul Menighetsblad nr 2, oktober 2012 I helgen 28. og 29. april kunne 89 barn ta imot den første Hellige Kommunion i St. Paul kirke. For å få plass til alle måtte vi fordele dem på to norske messer

Detaljer

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011

St. Paul. Menighetsblad nr 2, september 2011 St. Paul Menighetsblad nr 2, september 2011 Voksesmerter s. 2, Regnskap s. 6, øyeblikk av åpen s. 8, Uten bønnen har vi ingenting å gi s. 10, Gullbryllup på Marias Minde s. 12, Bispevisitasen s. 27 På

Detaljer

La oss gå opp til Jerusalem s.26

La oss gå opp til Jerusalem s.26 K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 4 La oss gå opp til Jerusalem s.26 Palmesøndag i Jerusalem Foto: Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com g En menighet blir til s. 4 g Hvorfor Rouen? s. 12 g

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Prest til evig tid s. 3

Prest til evig tid s. 3 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 3 2 0 0 7 Prest til evig tid s. 3 FREDRIK HANSEN PRESTEVIES. FOTO: HARALD HUSE Norges Unge Katolikker 60 år, s. 4-5 Blant bioteknologilovens konsekvenser, s. 12-13

Detaljer

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005

BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 BROENKatolsk Kirkeblad nr. 2-2005 Våre menigheter: Den hellige familie, Storfjord.. s. 3 Biskop Gerhard Schwenzer: Om det eukaristiske år....... s. 4 Vietnamesere i Norge: Merkedager i 2005...........

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

Velsignet være han som kommer i Herrens navn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 6-2 0 1 2 Velsignet være han som kommer i Herrens navn DEN HELLIGE FAMILIE. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g SEGL Katolsk arsskrift s. 3 g Vår mann på synoden s. 4 g Tre ferske

Detaljer

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 6 2 0 0 9 Advent Kirkens Kom, Herre s. 6 SOLRENNING OVER EUROPA. ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

Munkene er tilbake s. 4

Munkene er tilbake s. 4 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 5 2 0 0 9 Munkene er tilbake s. 4 MUNKENE SETTER OPP KORSET PÅ KIRKETOMTEN PÅ MUNKEBY. FOTO: BROEN Birgittasøstrene i nytt kloster s. 6 Bonifatiuswerk 160 år s. 10

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s.

KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015. Velsignet pinse. g Medlemsregistrering s. 2. g Ordenslivets år s. 4. g Hellige Olav s. 20. g Ministrant-NM s. KATOLSK KIRKEBLAD NR. 1 2015 Velsignet pinse g Medlemsregistrering s. 2 g Ordenslivets år s. 4 g Hellige Olav s. 20 g Ministrant-NM s. 24 Medlemsregistersaken har vært en stor belastning for oss alle de

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter årgang 109 6 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge JXP ledertreningskurs for ungdom Betel, Ørsta en av fire nye menigheter tilsluttet DFEF Dette er budet vi har fra Ham: Den som elsker Gud, må

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer