- om helligholdelse av søndagen side 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- om helligholdelse av søndagen side 4-5"

Transkript

1 Budstikke St. Laurentius nr. 2: årgang Hyrdebrev fra biskopene: - om helligholdelse av søndagen side 4-5 Hellige Johannes Maria Vianney side 6 Bønn for prester side 6

2 Redaktøren har ordet... Der borte pekte den vesle Antonius veien for presten. Presten svarte, gutt du viste meg veien til Ars, jeg skal vise deg veien til himmelen Kjære menighet! Advent og jul står også i år for døren. I denne anledning vil jeg komme med noen tanker rundt presteåret, adventsaksjonen og juletiden. Presteåret er viet til alle prester i verden. Det fortelles en del historier om den Hellige Johannes Maria Vianney. Vis meg veien til himmelen. Gjennom tung tåke gikk to mennesker, en prest og en eldre kvinne. Langt borte hørte de barnestemmer. Vis oss veien til Ars ba presten. Der borte pekte den vesle Antonius veien for presten. Presten svarte, gutt du viste meg veien til Ars, jeg skal vise deg veien til himmelen. Fire mil fra Lyon ligger det lille stedet Ars sur Formans, kort på folkemunne Ars. For 200 år siden ble Johannes Maria Vianney utpekt til sogneprest i den vesle St. Sixtus menigheten. Hva gjorde Johannes for at det lille stedet skulle bli kjent i hele verden? Hvorfor helligkåret Pave Pius X han, og utpekte ham senere til skytshelgen for alle sogneprester? Pave Benedikt den XVI utpekte ham i juni til helgen for alle prester i hele verden. Johannes Maria Vianney var et usedvanlig menneske. Den store verden interesserte ham ikke. Han levde i stormende og urolige tider. Etterpå kom Keiser Napolen som satte hele Europa i krig og brann. På grunn av den franske revolusjonen mottok den hellige Johannes sin første kommunion veldig sent. Napoleons krig gjorde ham til desertør. Hvorfor var han lite interessert i den store verden kan man spørre seg selv. Han syntes at verden ikke var så stor og viktig. De store historier ble ikke skapt i Paris eller på slagmarkene i Leipzig eller Waterloo. Der ble franskmenn og andre folks skjebner avgjort, men kampen om evigheten ble avgjort i skriftestolen i Ars. Han visste at den viktigste historien er den som berører evigheten. På denne måten viste han folk veien til himmelen. Pave Benedikt den XVI vet at alle prester trenger de troendes forbønn for at de skal være sterke og ha mot og iver til å vise seg selv og andre veien til himmelen. Det kan sammenlignes med hendelsen da Moses holdt sine hender oppe, men mistet kraften. Derfor måtte Josue og andre holde hendene til Moses oppe for at de skulle vinne kampen mot sine fiender. Jeg er priviligert fordi jeg vet det er mange som ber for meg. I oktober i presteåret var jeg i Roma i forbindelse med helgenkåring av Pater Damian de Vestuer sscc. hvor vi sammen feiret messe og ordensfolk, både kvinnelige og mannlige sscc, fra hele verden traff hverandre. Da jeg trengte en neste var du der, var du der? 2 Budstikke

3 Nåtidens mennesker klager hele tiden over at de ikke har tid til verken det ene eller det andre, til tross for alle moderne hjelpemidler. Tiden løper fra oss, og vi finner ikke tid til å tenke på oss selv eller andre. Vi kan tenke på disipplene og Jesus som også var mennesker som måtte sørge for sine familier, men allikevel hadde tid til å vandre med sin Mester Jesus rundt omkring i landet for å forkynne det glade budskap. Gjennom hele kirkeåret lærer barn, ungdom og voksne om tro, kirken og evangeliet, og hvordan vi skal møte vår Herre når han kommer igjen. I adventstiden roper vi Maranatha som betyr kom Herre. Våre ungdommer, Dueflokken, hadde tid til å forberede adventsaksjonen som i år har som prosjekt Helse i Vietnam. HIV og AIDS finnes over alt i verden, men vi som lever i Norge er priviligerte som kan få behandling og støtte til et verdig liv. Slik er det ikke over alt, for eksempel i Vietnam, som har ca. samme antall HIV- og AIDSsyke som gjemmes bort. Tross økonomisk vekst har Vietnam ikke klart å komme seg ut av fattigdommen. Historien for Vietnam startet for ca år siden. Landet ble først uavhengig i år 939. På 1200-tallet beseiret Vietnameserne folk fra Mongolia. På midten av 1800-tallet ble landet kolonisert av Frankrike. Under II verdenskrig okkuperte Japan Vietnam, og etter krigen prøvde franskmennene seg igjen fra Så kom Geneveavtalen og delte landet i to. Nord Vietnam under ledelse av Ho Chi Minh og Sør Vietnam. Det ble krig, og først i mars 1973 tok krigen slutt og USA trakk sine soldater ut av Vietnam. Mange ble, og blir fremdeles smittet av HIV og AIDS ved å dele sprøyter eller gjennom sex. Inntekten fra NUK's adventsaksjon 2009 går til å støtte opp om driften av fire helsesentre for aidssyke og et nettverk av frivillige leger, sykepleiere og omsorgspersoner som mottar opplæring gjennom dette prosjektet. Med ordene fra ungdomssangboken ønsker vi lykke til med årets adventsaksjonen i vår menighet. Da jeg trengte en neste var du der, var du der? Da du trengte en neste, var du der? Hvem du er, hva du heter, hvor du bor blir det samme, var du der? I adventstiden feirer vi en del helgener. Den 30. november Den hellige apostel Andreas, den 6. desember Den hellige Biskop Nikolaus, den 8. desember Jomfru Marias uplettede unnfangelse, den 13. desember Santa Lucia, den 26. desember Den hellige Stefanus, den 28. desember de uskyldige barn i Betlehem, den 30. desember Den hellige familie, Jesus, Maria og Josef, og sist men ikke minst, Herrens fødsel den 25. desember. I denne forbindelse skriver vi julekort og julehilsner. Dette er en gammel engelsk tradisjon som går tilbake til år Den hellige Efrem sier: Det er du Jesus som er julen og det er det vakreste juleønsket som vi prøver å omfavne alle med. Med Jesus kommer lyset, gleden og all freden. Med dette ønsker jeg dere alle en god adventstid, en velsignet julefeiring og alt godt i 2010 Anno Domini Deres Pater Janus Fura sscc Budstikke

4 Hyrdebrev fra biskopene i de nordiske land - om helligholdelse av søndagen Sine dominico non possumus! Uten denne Herrens gave, uten Herrens dag kan vi ikke leve. Slik svarte de kristne fra Abitina i dagens Tunisia da de i år 304 ble anklaget fordi de hadde deltatt i søndagens ulovlige eukaristifeiring. (Fra en preken av pave Benedikt XVI, 9. september 2007 i Stefansdomen, Wien) Helligholdelsen av søndagen er et av de viktige kjenntegn på det kristne liv. Siden urkirkens tid har søndagen vært den dag i uken da de kristne samlet seg til felles feiring av eukaristien, og det var en dag for hvile uten tungt arbeid. Behovet for hvile Mennesket trenger å hvile ut etter hardt kroppslig eller mentalt arbeid. Arbeid og hvile avløser hverandre. Kortere arbeidstid og tekniske hjelpemidler har på mange måter gjort arbeidslivet enklere, og også gitt mer fritid i ukens løp. Men økt fritid og moderne teknikk bidrar også til økt rastløshet. Lettelser i arbeidsbetingelsene går ofte hånd i hånd med kravet om å produsere mer og bedre. Søndagen skal være en hvilens og avspenningen dag både for sjel og legeme, en dag fri fra yrkesarbeide, men også en dag for pleie av familielivet, av vennskap, en dag hvor vi kan vise omsorg for syke og ensomme og oppbygges åndelig som kulturelt. I dag står imidlertid søndagen i fare for å bli som en av de andre ukedagene. Arbeidet, ikke minst i servicenæringen, krever stadig mer av søndagen. Som forbrukere fristes vi til å benytte oss av unødvendige tjenester, som for eksempel søndagsåpne butikker, som i sin tur fører til at søndagens sakrale karakter forvitrer. Søndagens sakrale karakter Nettopp søndagens sakrale karakter burde ligge oss som katolske kristne på hjertet, ettersom vesentlige elementer i vår tro er knyttet til søndagen. Den kristne søndag springer ut av den jødiske sabbat. Søndagen er dagen da Kristus sto opp fra de døde og sendte oss Den hellige Ånd. Det er disse frelsesmysteriene som løftes frem og feires hver søndag. Søndagen som oppstandelsens dag I Sønnens menneskevorden viste Gud oss sin kjærlighet. I sitt jordiske liv ga Jesus oss et eksempel på denne kjærlighet like inn i døden. I sin person bragte han oss nærmere Gud, og gjennom sin lydighet til døden på korset, viste han oss Guds sannhet. I Saligprisningene (Mat 5, 3-12) lover han de svake og menneskelig sett mislykkede en fremtid. Han går inn for å bryte den onde sirkelen; det skal ikke lenger hete øye for øye, tann for tann (sml. Mat 5, 38-42), men vi kalles til radikal nestekjærlighet og etterfølgelse (sml. Mark 8, 34-38). Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom (1 Kor 15, 14). Med disse ordene sier Den hellige Paulus at enhver gjerning gjort i Kristi navn uten hans oppstandelse, er uten hensikt og at livet i troen likeledes vil være meningsløst. Samtidig er Kristi oppstandelse også tegnet på hans herredømme over våre liv. Søndagen som eukaristiens dag Kors og oppstandelse er åpenbaringen av Jesu guddommelighet og hans grenseløse kjærlighet til oss. Denne enestående handlingen som ikke kan gjentas, aktualiseres når vi feirer eukaristien. I dette sakramentet møter vi den levende Kristus, som oppstod søndag morgen, på ukens første dag. Når vi deltar i søndagens eukaristiefeiring, tar Kristus oss inn i sitt frelsesverk. De kristne i Abitina kunne ikke leve uten søndagen og søndagens eukaristi. Ser også vi søndagens eukaristi som vår tros store gave og fest? Dessverre er det ikke alle som erkjenner eukaristiens, og med den, søndagens betydning. Det er i og for seg ikke noe nytt. Alt tidlig formulerte derfor Kirken denne guddommelige innbydelse som et bud: De troende er forpliktet til å delta i messefeiringen søndager og påbudte festdager (CIC can. 1247). Hvordan kan en innbydelse bli til et påbud? Hvordan kan vår tro overhode være levende og spontan, når den reguleres av bud og påbud? Ettersom troen er en Guds gave og et tegn på hans kjærlighet, må vår tro være et fritt svar på denne kjærlighet. Med budenes ordbruk vil Kirken gjøre oss oppmerksomme på at det her står om noe viktig og vitalt. Vårt Ja til troen på Gud utspiller seg i våre hjerter. Der taler Gud til oss og lar oss føle hans nærvær. Gud taler til oss ikke bare i våre hjerter, men han møter oss fremfor alt i sitt Ord og gir oss sine gaver gjennom sakramentene. Guds ord kan riktignok leses privat, men trenger også Kirkens høytidelige forkynnelse og offisielle utlegning, som i Ordets liturgi i eukaristifeiringen. Sakramentene, og da fremfor alt eukaristien, er tegn som underbygger det kirkelige fellesskap og gjør det merkbart. Kristi tilstedeværelse og selvhengivelse i eukaristien er nødvendig for å styrke vårt åndelige liv, så vi kan ikke klare oss uten disse kjærlighetens tegn. Derfor innfinner vi oss der hvor Kristus gjør seg tilgjengelig, i eukaristifeiringen, fremfor alt om søndagen når hele menigheten er samlet. 4 Budstikke

5 Søndag som Kirkens dag Det at man som enkeltindivider kan lytte til Guds Ord under messefeiringen og motta Kristi legeme og blod, er en stor personlig gave. Som troende står vi ikke alene, og vi skal ikke stå alene. Vi er blitt troende gjennom Kirken, innlemmet i et fellesskap. Når vi bekjenner vår tilhørighet til Kirken, er det på sin plass at vi også innfinner oss der hvor fellesskapet blir synlig og konkret på en særlig måte, nemlig i søndagens eukaristifeiring. Som kristne står vi ofte alene, i våre land ikke minst som katolske kristne. Derfor må vi la oss styrke gjennom nærværet til våre brødre og søstre i troen, likesom vi kan gi dem mot og oppmuntring ved vår deltagelse. I sær for våre ungdommer, er det viktig at de vet de ikke er alene med troen. Utfordringer for deltagelse ved søndagsmessen Hvor nødvendig deltagelsen ved søndagens eukaristifeiring enn er, så er det i våre land store utfordringer knyttet til gjennomføringen av dette. Store avstander, manglende transportmuligheter, prestemangel og overbelastning av prester med mange messesteder som kanskje ikke kan nås hver søndag, familieforhold kan spille inn, f.eks. blandede ekteskap, eller for barna når foreldrenes manglende religiøse praksis gjør deltagelse i søndagsmessen vanskelig eller uaktuell. Det finnes legitime grunner for å se bort fra søndagsplikten, for eksempel helt nødvendig arbeide, sykdom, alderssvekkelse. Men ønsket om å delta i søndagsmessen og lengselen etter Guds nærhet skulle alltid være der. Når dette ønsket av ovennevnte grunner ikke kan oppfylles, må man se etter andre muligheter. Hvis det ikke er søndagsmesse i ens egen menighet, kan man om mulig dra til nabomenigheten eller ta del i Ordets gudstjeneste. For syke og gamle kan en overført messe i radio eller fjernsyn være en meningsfull erstatning. Når deltagelse i søndagens eukaristifeiring ikke er mulig, bør man sette av tid til en andaktsstund ved hjelp av Den hellige Skrift eller messeboken, slik at man åndelig kan forene seg med den messefeirende menigheten. Avslutning Helligholdelsen av søndagen er en uunnværlig del av vår katolske identitet. Derfor må hver og en gjøre alt som overhode er mulig for å synliggjøre denne dagens hellige karakter: Avholde seg fra unødig arbeid, men fremfor alt søke Gud i eukaristifeiringen, og, når dette ikke er mulig, søke Gud på andre måter. Som katolikker trenger vi søndagen for å nære vår tro slik at vi kan avlegge vitnesbyrd om den. Når vi forsvarer søndagen som hvile- og festdag, er det ikke bare en hjelp til det indrekirkelige liv. Ved å helligholde søndagen viser vi våre medmennesker hvordan en nødvendig fritid kan benyttes for å innhente oss fysisk og åndelig på en meningsfull måte. Troen på den oppstandne Herre er selve grunnpillaren i det kristne liv. Søndagen og dens eukaristifeiring utfolder og utdyper denne tro i rammen av det liturgiske felleskap, hvor vi nettopp får fornemme oss selv som kirke. Vi oppfordrer derfor alle våre troende til igjen å feire søndagen som en nådens og frelsens tid (sml. 2 Kor 6, 2), og å forstå helligholdelsen av den som en bekreftelse på troen og som en inspirasjon til fornyet innsats for utbredelsen av det glade budskap i vår verden. Med hilsen og velsignelse. Deres biskoper i de skandinaviske land +Anders Arborelius OCD +Czeslaw Kozon +Bernt Eidsvig Can.Reg. Biskop av Stockholm Biskop av København Biskop av Oslo Administrator i Trondheim +Peter Bürcher Biskop av Reykjavik +Teemu Sippo SCJ Biskop av Helsinki + Berislav Grgic +Gerhard Schwenzer SS.CC. Biskop-prelat av Tromsø (Biskop emeritus Oslo) Tallinn, på festdagen for Den hellige apostel Matteus, 21. september 2009 (Hyrdebrevet i polsk og vietnamesisk versjon kan hentes fra Budstikke

6 Hellige Johannes Maria Vianney (fransk: Jean-Marie Vianney) Johannes Maria Vianney ble født den 8. mai 1786 i Dardilly ved Lyon. Under den franske revolusjonen som brøt ut i 1789 ble det stadig farligere å være prest - mange ble landsforvist og forfulgt, og det ble innført dødsstraff for å vende tilbake. Familien Vianneys hus ble ofte et tilfluktssted for prester som var på flukt for forfølgelsen, selv om straffen for slikt var landsforvisning. Johannes unge sinn ble preget av synet av hemmelige messer som ble feiret i ly av nattemørket ute i skogen eller i forlatte låver. Tretten år gammel mottok han sin første kommunion i hemmelighet. Johannes følte tidlig prestekall, og i 1806 begynte han som 18-åring å studere til prest i den nærliggende landsbyen Écully. Han møtte tidlig mange utfordringer under studiene sine delvis pga. at han kom fra en småkårs bondefamilie og hadde nesten ingen utdannelse men også den pågående revolusjonen i landet gjorde sitt til at Johannes studier ble avbrutt. Den 2. juli 1814 ble han viet til subdiakon og vendte tilbake til Écully for å studere videre hos abbé M. Balley. Johannes ble diakonviet 23. juni 1815 og presteviet 13. august samme år i Grenoble i en alder av 29 år. Det var mer på grunn av sin fromhet og gode vilje enn på grunn av andre kvalifikasjoner, for han ble sagt å være den frommeste, men også mest uvitende studenten i Lyon. Abbé Balley støttet hans ordinasjon og understreket at Kirken ikke bare trengte lærde prester, men også fromme. Etter ordinasjon virket Johannes Maria Vianney som kapellan i Écully under sin lærermester abbé M. Balley til han ble innsatt som sogneprest i Ars 13. februar 1818 og ble værende der i 40 år til sin død 4. august 1859, 73 år gammel. Han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig») av den salige pave Pius IX ( ) og ble saligkåret den 8. januar 1905 av pave Pius X ( ). Les mer om Hellige Johannes Maria Vianney på linken Åndelige solidaritet fra menighetene er en kraftig støtte for prestenes åndelige og apostoliske liv. Derfor: Presteåret er ikke bare viktig for prester, men for alle troende. Bønn for våre prester Vi ber deg, Herre, himmelske Far, la vår Hellige Mor, Maria, bre sin kappe rundt alle prester og gjennom sin forbønn hos deg styrke dem i deres gjerninger. Vi ber deg, la den Hellige Maria veilede prestene slik at de følge hennes egne ord Gjør det Han ber dere om (Jn 2:5). Gi alle prester et hjerte lik den Hellige Josef, Marias høyst elskede ektefelle. Måtte den Hellige Marias gjennomborede, sorgtunge hjerte inspirere prestene til å ta i sin favn alle de som lider. Måtte alle prester være hellige. Fyll deres hjerter med brennende kjærlighet, og la dem ikke søke annet enn din store miskunn og sjelenes frelse. Amen. Hellige Johannes Maria Vianney, be for oss 6 Budstikke

7 Adventsfestival 2009 Adventsfestivalen er et årlig økumenisk samarbeid med Bragernes kirke i adventstiden. Årets adventsfestival har følgende program: Onsdag 02. desember, kl. 21:00 Completorium i St. Laurentius kirke Onsdag 09. desember, kl. 21:00 Completorium i St. Laurentius kirke Onsdag 16. desember, kl. 21:00 Completorium i St. Laurentius kirke HELLIGTREKONGERFEST (Juletrefest) Lørdag 9. januar 2010 kl. 16:00-19:00 Menighetsrådet innbyr til Helligtrekongerfest (juletrefest) i vårt menighetslokale. Det blir gang rundt juletre, utlodding, leker for barn og voksne og godteposer til barn. Ta gjerne med en kake (julebakst) og en gevinst til utlodding. Fyll ut påmeldingen og lever den til sognepresten eller menighetsrådsmoderatoren. Påmelding til Helligtrekongerfest 2010 Lørdag 9. januar 2010 kl. 16:00-19:00 Navn... Tlf.nr.... antall voksne... Inngangspenger: Budstikke voksne: kr. 75-, antall barn... barn: kr. 30-, familie: kr. 200-, 7

8 mm unio n 7. juni lse gne si Vel i tr nna odo 009 av M juni 2...et begivenhetsrikt halvår 1. K o Konfirmasjon 3. mai rka 1. Kommunion 7. juni ma ille g eo em n g e sl sjo sti prose i r K d blo Velsignelse av påskemat Palmesøndag 8 Budstikke

9 Barnedåp Sykehuset Buskerud Barnedåp på Kongsberg august 2009 Rrikshospitalet 1. juni 2009 Helligkåring p. Damien de Veuster Roma oktober 2009 Klosterkirken i Polen Interiør ortodoks kloster ster s klo d k o n od Ort terussla i v H Palmesøndag Hviterussland - hus for hjemløse Palmegrener klart til søndagen Budstikke

10 ...en spennende opplevelse Bryllup i Jaroslaw, Polen Av Hilde Schlaupitz Jeg var så heldig å bli invitert til bryllupet til Arek Pawlik og Marzena Nieleda da de 3. oktober skulle gifte seg i den vakre Maria-kirken, i Jaroslaw i Polen, nær grensa til Ukraina. Spesielt hyggelig var det at jeg og Herman, barnebarnet mitt, fikk bo hjemme hos mamma til bruden istedenfor på et hotell. Dermed fikk vi være med på forberedelsene i forkant av bryllupet. Jaroslaw har litt over innbyggere. Det tar litt over tre timer å komme hit med de raskere togene fra Krakow. Jaroslaw er en gammel by, grunnlagt av den ukrainske prinsen Jaroslav den Vise i det 11. århundre. Alt i år 1375 fikk den byrettigheter og ble en viktig møteplass for polsk, ukrainsk og jødisk kultur, og senter for handel med sin havn ved elva San. Sin storhetstid hadde den i det 16. og 17. århundre da kjøpmenn fra land som Spania, England, Finland, Armenia og Persia kom hit for å besøke noen av Polen og Europas største markeder. Gamlebyen på innsiden av bymurene er meget vakker, og byen kan anbefales et besøk. Kanskje i forbindelse med et besøk til Lwów i Ukraina. Maria-kirken, hvor vielsen fant sted, har en spennende forhistorie. Det fortelles at gjetere allerede i år 1381 fant en trefigur av Jomfru Maria med den døde Kristus i armene i et pæretre på markene utenfor Jaroslaw. De mente den fortjente en verdig plassering og bar den inn til sognekirken i Jaroslaw, men i løpet av natten brakte engler den tilbake til pæretreet. Det ble sett på som et tegn på at det skulle bygges et kapell. Først et lite trekapell som pilegrimer fra fjern og nær, fattig og rik, valfartet til da mirakuløse helbredelser fant sted. På 1400-tallet satte tartarene flere ganger fyr på kapellet, men Maria-figuren ble aldri ødelagt. I 1421 startet bygging av den første kirke i gotisk stil på stedet. Da det i 1574 ble etablert et jesuittkollegium i Jaroslaw, fikk de ansvaret for Maria-figuren. Under diverse kriger på 1700-tallet mot kosakker, svensker og tartarer ble den fraktet i sikkerhet og gjemt bort både i Lwów og Torun. Etter krigene bygde jesuittene den nåværende kirken i barokkstil pluss et stort kloster, og den 67 cm høye og 45 cm brede Maria-figuren ble plassert i en nisje i hovedalteret. Da ordenen ble opphevet i 1773 og jesuittene måtte forlate stedet, ble kirken og klosteret overtatt av domenikanerne, og den Hellige Mariafiguren kom under deres beskyttelse. I 1981 feiret man at det er 600 år siden den ble funnet, og i 2005 feiret man 250-årsdagen for kroningen av den til Jomfru Maria av Jaroslaw, som fant sted den 8. september Lørdag 3. oktober startet tidlig. Barnebarnet mitt og naboer pyntet oppgangen i blokken til bruden med ballonger, grener og sløyfer, både inne og ute. Musikkanter kom på besøk, og veldig spesielt og vakkert var det da foreldrene før avreise til kirken velsignet brudeparet hjemme. Den høytidlige vielsen i den historiske kirken ble foretatt av pater Janusz og dominikanerpater og prior o. Jacek Skupien OP. Brudeparet var nydelig, et duepar ble sluppet fri, og og solen skinte. Etter vielsen begynte festen som gikk over to dager! Av de rundt 150 gjestene hadde mange i tillegg til pater Janusz tatt veien fra Norge. Vi var ganske internasjonale, for i tillegg til de polske og norske var det gjester fra Thailand, Kamerun og Romania, dvs. at også buddhister og muslimer var med. Jeg tror ikke jeg noen gang har spist og drukket så mye og så lenge. De vet å feire bryllup i Polen. Det var en veldig morsom opplevelse. Takk, og lykke til i livet Arek og Marzena! 10 Budstikke

11 og...noen glimt fra bryllupet Budstikke

12 Nytt menighetsråd og nytt styre i ungdomslaget Dueflokken Menighetrådet har fått følgende sammensetning etter gjennomført valg i september 2009: telefon e-post Menighetsrådets formann: Pater Janusz Fura Moderator: Kjell Ivar Maudal Nestmoderator: Beate Dannevig Sekretær: Hilde Schlaupitz Faste medlemmer: Egil Olaussen Jovita Quebec Stefan A. B. Backmann Barbara Witczak Paul Bungaroo Vara medlemmer: Mau Van Le Le Thi Thu Thao Finansråd: Pater Janusz Fura Kjell Ivar Maudal Egil Olaussen Øyvind Krokeide (regnskapsfører og revisor) PROs representanter: Egil Olaussen Carl. E Thielemann (vara) Theresa Jee fortsetter som ungdomskontakt, katekeseansvarlig og koordinator for kirkekaféen. OBS! Biskopen har bestemt at nytt valg skal avholdes i Det nåværende menighetsråd blir sittende i 3 år frem til 2012 i stedet for 2 år som tidligere. Vi gratulerer ungdomslaget Dueflokken med nytt styre som består av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Swathika Lizze Anandan Anna Xuan-Huong Thi Nguyen Cathrine Kieu Trang Bui Sahana Maria Anandan Stefan Backmann bak fra venstre: Swathika Lizze Anandan og Anna Xuan-Huong Thi Nguyen foran fra venstre: Cathrine Kieu Trang Bui, Stefan Backmann og Sahana Maria Anandan og...caritas-gruppen har nylig hatt et møte med sognepresten pater Janusz Fura der hovedtema var: Menighetscaritas. Det er også valgt et nytt styre som består av: Leder: Marie Rue Sekretær: Myra Nerland Kasserer: Mau Van Le Vi kommer tilbake med mer stoff om Caritas-gruppen og ellers om caritasarbeid i menigheten på et senere tidspunkt. 12 Budstikke

13 2009 Tirsdag 8. desember Høytid for Jomfru Marias uplettede unnfangelse Høymesse kl. 18:00 Torsdag 24. desember Julaften Julaftensmesse kl. 16:00 Midnattsmesse kl. 24:00 Fredag 25. desember 1. juledag Høymesse kl. 11:00 Messe på polsk/poisku kl. 13:00 Messe på Kongsberg kl. 16:30 Lørdag 26. desember 2. juledag Høymesse kl. 11:00 Søndag 27. desember Juleoktaven Den Hellige Familie Fromesse kl. 09:30 Høymesse kl. 11: Fredag 1. januar Nyttårsdag Høymesse kl. 11:00 Onsdag 6. januar Herrens åpenbaring Høymesse kl. 18:00 Tirsdag 2. februar Herrens fremstilling i tempelet Høymesse kl. 18:00 Onsdag 17. februar Askeonsdag - faste og abstinens Messe (med askeutdeling) kl. 18:00 Søndag 2. mai Konfirmasjon Høymesse kl. 13:00 Søndag 13. juni 1. kommunion Høymesse kl. 11:00 Torsdag 31.desember Nyttårsaften Takksigelsesmesse kl. 18:00 Bønneuka for kristen enhet St. Laurentius menighet står for arrangementet den kl 19:00. + I fastetiden er det korsveiandakt og Den hellige messe hver fredag kl. 18:00 + Hver torsdag er det messe kl. 18:00 med halvtimes eukaristisk tilbedelse + Lesningsrekke År C (II) Budstikke

14 Skriftemål: Det er anledning til skriftemål før messe eller etter avtale med presten. Katekese: Nytt semester for katekese Hjertelig velkommen til et nytt semester for katekese vinter/vår Undervisningen skjer på følgende lørdager i tiden kl. 10:30 kl. 13:30, med påfølgende messe. Dette gjelder for alle klasstrinn. De barna som følger undervisningen må også delta på messen. 9 Januar, 30 Januar, 13 Februar, 27 Februar, 13 Mars, 27 Mars lager palmegrener 7 April 8 Mai, 28 Mai, 5 Juni, 19 Juni Avslutning/grillfest Vær obs på datoene! For å kunne følge pensumplanen og å få et bedre utbytte av undervisningen oppfordres barna til å møte opp til rett tid. OBS! Følgende datoer er undervisningsfri på grunn av at kateketene er på kurs: 23. Januar, 20. Mars og 24. April Tatt opp i Kirken (1) Ekteskapets sakrament (7) (2 i 2008) Stefan Andre Bolin Backmann Luong Ngoc Vy og Nguyen Duc Toan Tran Hoang Van og Le Nghia Hun Nguyen Thi Lien og Doan Thiet The R.I.P (2) Nguyen Hong-Truc Thi og Tran Quang Thong Dao Thi Truong Vu Xuan Thinh og Nguyen Anna Yen Kim Lucia Wilczek Hansen Thomas og Ivanna Kyslinska Palencia Arild Magnus og Mead Kelly 14 Budstikke

15 Dåpens sakrament (39) (30 i 2008) Sebastian Angel David Uyiosa Isabel Le Hoai My Martin Tomas Komisarek Odion Amadi Nancy Ehime Isoa Thomas Ib Christiansen John Ovbokhan Ella Le Tjønnås Patrik Tomas Urbaniak Camilla Lise Andersen Brage Patulin Rustad Lucas Thanh Huy Nguyen Martine Tran Marcelina Marlena Rys Isabel Loe Karoline Storholt Kevin Nicolay Vik Mateusz Krystian Skorek Mathea Løtveit Tofteng Nhat-Minh Nguyen Sander Emilia Romaniszyn Wiktoria Joanna Jarosz Adam Leander Lindkjølen Kristina Ihler Mazur David Haukland Princess Uyiosa Richard Kissy Johansen Keisha Marie Danso Noah Solomon Igiebor Nikolaj Kostencki Wiktoria Wojdat Jordan Kostencki Jan Henrik Siodla Naomi Skatter Alexandra Izabela Rivas Montano Theo Valentin Makiqi-Mostervik Granly Faustine Humfrey Agathe Gautneb Første kommunions sakrament (32) (18 i 2008) Marta Irena Tobak Anthony-Kiet Mathew Nguyen Roksana Linkowska Karolina Slabikowska Klaudia Kupisz Anna Swiergon Mateusz Dopadlo Camilla Bao Vyen Nguyen Pawel Szamowski Katalina Libet G. Guerrero Damian Matulis Oskar Rojek Kevin Alexander Maliszewski Kristian Latecki Asle Martin Pedersen Daria Sadowska Madleine Tawiah Darl Angelo Manago Petter Hai Duong Pham Frida Victoria Maudal Ferreira Christian Marvin Pettersen Jose Manuel G. Guerrero Clemence Regine Rugamba Steven Minh Nguyen Sunniva Hue-Anh Duong Åsleik Kapstad Noah Maximilian Spinner Jakub Bielanski Henry Ngo Van Miriam Lisowska Kalvåg Theresa Yen Binh Le Elisabeth Trami Hovde Nguyen Fermingens sakrament (54) (21 i 2008) Stefan Andre B. Backmann Patrycja Tylewska Celeste M. Evertsen Magallens Sylvi Nguyen Thuy-Lan Ngyuen Phan Lukasz Sztill Paulina Kamila Swiergon Sebastian Szamowski Philip Manuell Maudal Ferreira Stine Loan Nguyen Robel Kubrom Hamde Hong Thien Thi Nguyen Silje-Marianne Maliszewska Maria Pham Silvia Gabriella Scurti Maria Volent Silvano Scurti Chau Vu Hoang-Vuong Andreas Kristiansen Marco Scurti David Janelt Sebastian Grabia Hoang Thier Vu Justine Nguyen Daria Paulina Sienkiewicz Nicola Martinsen Kamil Borkowski Daniel Zalewski Mateusz Bielaj Eryk Oskar Swiergon Ewelina Agnieszka Powchowicz Nicola Barbati Klaudia Stanislawska Dicoh Setiel Balagat Klaudia Kosicka Tomasz Michalak Nhi Le Zuzanna Amanda Kaniewska Elisabeth Le Natalia Jozwik Kristian Teniuch Paulina Kowalska Malgorzata Adrianna Staszak Rita Nikolina Stepien Izabela Malgorzata Staszak Alan Erwin Stepien Tram Nguyen Duc Peter Tam Vu Christian Trinh Tony Nguyen Paulina Patrycja Gozdziejewska Donika Konaj Dominika Rzepka Mateusz Ustupski Budstikke

16 Returadresse: Den Katolske menigheten Cappelensgt Drammen SOGNEPREST pater Janusz Fura ss.cc Tlf e-post: Kontortid tirsdag fredag: 10:00 13:00 mandag og lørdag: stengt Kan ringes utenom kontortiden når det gjelder viktige saker MENIGHETSRÅDETS MODERATOR Kjell-Ivar Maudal tlf: mobil: Webside for St. Laurentius menighet i Drammen: drammen.katolsk.no Felles webside for Den Katolske kirken i Norge: Gave til St. Laurentius katolske menighet sendes til: postgiro: bankgiro: (DnB NOR) En fredelig julehøytid ønskes alle i St. Laurentius menighet St. Laurentius budstikke er menighetsbladet for St. Laurentius katolske kirke i Drammen. Menigheten har medlemmer i 14 kommuner. Budstikken sendes til alle registrerte katolske husstander i: Drammen, Flesberg, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Uvdal, Rollag, Røyken, Sande og Sigdal. Layout og trykk Mau Van Le, Mang Van Le Ansvarlig redaktør pater Janusz Fura All bidrag til budstikken mottas med takk.

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hyrdebrev fra Den nordiske bispekonferansen Fra konflikt til fellesskap

Hyrdebrev fra Den nordiske bispekonferansen Fra konflikt til fellesskap Hyrdebrev fra Den nordiske bispekonferansen Fra konflikt til fellesskap I 2017 markeres en hendelse som fikk store konsekvenser for den kristne tro i Europa og verden forøvrig. I 1517 innledet Martin Luther

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei,

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, 33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3 Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Annen lesning: Hebr 10, 11-14.18

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

NOVENE TIL DEN GUDDOMMELIGE BARMHJERTIGHET

NOVENE TIL DEN GUDDOMMELIGE BARMHJERTIGHET NOVENE TIL DEN GUDDOMMELIGE BARMHJERTIGHET Gjennom en rekke Kristusåpenbaringer til den hellige sr. Faustyna Kowalska i tidsrommet 1931-1938, har Gud ønsket å gjøre sin kjærlighet til menneskene bedre

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN DEN KATOLSKE KIRKE UNIVERSELL Det finnes 55000 katolikker i Norge i dag ( 2007). I tillegg kommer det 150 000 katolikker fra andre land. En vanlig norsk katolsk menighet kan fort ha medlemmer fra 40 50

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

SONINGSANDAKTEN TIL MARIAS UPLETTEDE HJERTE

SONINGSANDAKTEN TIL MARIAS UPLETTEDE HJERTE SONINGSANDAKTEN TIL MARIAS UPLETTEDE HJERTE EN INNFØRING Til dem som tar den til seg, lover jeg frelsen, og disse sjeler vil bli elsket av Gud, som blomster plassert av meg for å dekorere Hans trone. 13.

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer