PROGRAM HEIMDAL RK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM HEIMDAL RK 1972-2000"

Transkript

1 PROGRAM HEIMDAL RK Dato Foredragsholder Tilhørighet Tittel Møtt Protokoll for rotaryårene mangler (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Ingvar Berg Filmfremvisning om "DAF lastebiler" og "Utfartsmuligheter til 22 Fosen, Hitra og Frøya" Arne Løvdal Inntrykk fra en "Navigasjonstur til fly-a-sertifikat" Tore Nilsen Inntrykk fra ferietur til Lofoten og Vesterålen Presidentskifte og diverse korte orienteringer Ungdomsutveksling (møte med 14 ungdommer) Guvernør Ivar Isene Giske RK Guvernørmøte Aksel F. Rasmussen Filmfremvisning (tema ukjent) Klubbmøte Kommunaldirektør Liv Hattland Trondheim kommune Eldreomsorgen i kommunen Amanuensis Anne Stalsberg Olsvik Vitenskapsmuseet Kulturforbindelsen mellom Skandinavia (Trøndelag) og 29 Russland i vikingetiden Oberstløytnant Ivar Lehn HV 12 Orientering om Heimevernets nye kurs og øvingssenter i 23 Haltdalen Universitetslektor John Lauglo London Bangladesh - skole og samfunn Dr- Arne Ivar Østensen Skolemedisin - Naturmedisin Klubbmøte Rektor Thomasgård Statens Næringsmiddeltekniske skole Presentasjon av skolen Fotograf Bjørn Tonning Regionsykehuset Lysbilder av pasienter med ulike sykdommer og fra operasjoner Major Arne Grønning Kåseri fra tjeneste i FN-bataljonen i Libanon (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

2 Internasjonal komité v/brodtkorb Om Rotary Foundation (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Intern diskusjon om evt. etablering av Rotaract i Trondheim Direktør Ole Pettersen Nobø Den nye arbeidsmiljøloven (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri NYTTÅR Fri NORAD-stipendiat Surafor Thailand Orientering om Thailand Olav Rye Berg 9. april Hva skjedde når og hvor? Tor Strømgren "Rytmer i Naturen" - om bevegelsene til sol, måne og stjerner Olav Grøtte Bakterienes oppdagelse og senere forskning Redaktør Fridtjof M. Ålstedt Adresseavisen Heimdal og omegns historie Klubbmøte (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Thor Nakstad Lade RK Vinlandsferden Harald Einum Trondheim E-verk Varmekraftverk Advokat Einar J. Berg Yrkesforedrag Utvekslingsstudent Allistone Claigh Australia Australias geografi, historie og befolkningssituasjon Fylkesskogmester Andreas Finstad Sør-Trøndelag fylke Skogenergi (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri Inge Ladegård Litt av hvert fra skolefronten Tor Strømgren Har vassdragsregulering innflytelse på fjord og kystfarvann? Monrad Bye Ingeniørhøgskolen og dens plass i utdanningstilbudet Besøk ved Byneset aldersheim. Diverse innsalg

3 Fylkesagronom Ola Torhaugen Sør-Trøndelag fylke Arealdisponering Klubbmøte PINSE Fri Asbjørn Moen Vitenskapsakademiet, Botanisk Kraftutbygging og naturvern avdeling Ottar Heggenhougen Presentasjon av "keramikk" som hobby Tore Ålmo "Min hverdag" Olav Rye Berg arrangerte tur i marka Presidentskifte Internasjonal komité presenterte kandidat til 22 ungdomsutveksling Diverse innslag Tore Nilsen Nytt fra byggebransjen Kaffemøte uten program Harald Einum Filmfremvisning om energiforbruket Kåre Brå Presentasjon av "smalfilming" som hobby Harald Einum og Tor Strømgren Innslag om hhv. Kraftkjøp fra utlandet og forskningsopphold i 27 USA Olav Rye Berg Internasjonal ungdomsutveksling Arne R. Løvdal Presentasjon av "tegning og maling" som hobby Tore Nilsen Løst og fast fra byggenæringen i Norge Grete Solli og Bjørn Isaksen Trondheim kommunes Orientering om fritidsklubber og idrettslag 24 fritidskontor Klubbmøte Guvernør Gunnar Groven Steinkjer RK Guvernørmøte Aksel Winsnes og Olav Grøtte Omvisning på og orientering om avlsarbeidet på Halsteingård Bedriftsbesøk hos Iversen og Rognes (skippingfirma) Direktør Kåre Storvik Vigor Orientering om Vigor Sogneprest Ragnar Lange Yrkesforedrag Overingeniør Franz Mørk Trondheim RK Presentasjon av Trondheim Turistforening og deres rutenett 28

4 Berg Meldal I Aasmund Olavsson Vinjes fotspor fra Ruth Hegglund og Liv Øverlid Om psykisk utviklingshemmede Morten Gravås Yrkesforedrag Oddlaug Hovde Om de eldste kirkebygningene i Trøndelag og europeiske 23 kirkebygg fra 11- og 12-hundre tallet Kristin Jansen og Alliston Claig Bilder og historier fra opphold i hhv. Australia og Norge Klubbmøte (inkl. valg) Alfred Stav og Ragnar Lange Hhv. Rapport fra USA-tur og "Jul og julefeiring" Ingvar Berg Rapport fra hyttebygging ved Våvatnet Aksel Sinding Winsnes Fremtidig program og innspill fra Brasil Salgssjef Øye NSB NSB og kolletivtrafikken Tor Strømgren Sluttrapport fra Mjøsaksjonen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Jan Vogt Ringe museum? "Om å snakke" Utvekslingsstudenter Generelt om utveksling Per Jarle Indergård Yrkesforedrag Ottar Kummeneje Presentasjon av fagområdet geoteknikk Banksjef Birger Aagaard Utviklingen av regnemaskiner Gunnar Hansen Om kjønnsroller Tove Pinna m/mann Om livet på Sardinia Tor Strømgren Reiseskildring fra Cuba Tollsjef Karl Werner Høyer Fortollingens historie og dagens ordninger Arne Løvdal Kåseri og lysbilder fra Roma Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Tidligere kaptien Kjell Evensen Sikkerhet til sjøs med spesielt fokus på kjemikalietransport (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Aksel Winsnes Egoforedrag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

5 Førsteamanuensis Alfred Oftedal Om norsk, oppdragelse og holdningsdannende arbeid 18 Telhaug PINSE Fri Daglig leder Harald Samstad Trondheim sivilforsvar Om redningstjenesten Klubbmøte Dugnad: Legging av takstein på Sanitetens Hus Presidentskifte Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Privat hagemøte med få deltagere Kaffemøte uten program Klubbmøte Utvekslingsstudent Christine Weiss Australia Om oppholdet i Norge Klubbmøte Tore Nilsen Kåseri om det å kjøpe båt Hummelgard, Fagerli og Berg Diamantbransjen Kåseri om diamanter Aksel Winsnes Reiserapport med film fra Mozambique Solveig Grøtte Takk for dugnadsinnsats og presentasjon av 24 Sanitetsforeningen Omvisning på Piene Mølle i Buvika Guvernør Per Svein Aasen Aalesund RK Guvernørmøte Omvisning i Bratsberg kraftstasjon Utvekslingsstudent Gunnhhild Rapport fra Australia 25 Gjølgali Utvekslingsstudent Tore Lie Rapport fra oppholdet i USA Ragnar Lange Om demoner og demonutdrivelser Møte på Byneset aldershjem med diverse kåseri og 20 kunstneriske innslag Club assembly Reidar Lien Rapport med lysbilder fra Australia

6 Chris og andre Mest lysbilder fra Australia 27 utvekslingsstudenter Bedriftsbesøk i Bredelis gartneri på Klett Chris Mest lysbilder fra Australia Ragnar Lange Tale om julen og dens betydning Rye Berg Om forsvarets bygg og anlegg for Midt-Norge Bedriftsbesøk hos Fotosentalen på Flatåsen Lauritz Opstad Kunstindustrimuseet Kunstindustrimuseet i Trondheim omkring århundreskiftet Per Høyem Kunst og kunstforståelse i konsentrert form Planlegger Asmervik Trondheim kommune - Midtbyplanen i Trondheim 21 rådmannen Bedriftsbesøk i Trondheim kunstforening Tidligere stortingsrepresentant Lars Tangvik Om pensjonistalderen Direktør Sverre Solberg Televerket R\Trondheim Om utbygging av nettet i Trondheim 21 distrikt Lærerne Inge Louise Baardsgaard Møte med ca. 60 vietnamesiske flyktninger med kake- og 28 og Vinterbottom matservering Fylkesskogsjef Einar Hjorthol Foredrag om omfanget av skogshogst Lektor Berit Østbø Barnas kultur Baard Wesche Egoforedrag Fru Hovde Lysbildeforedrag fra 45 dagers tur til Amerika Lars Storleer Produktivitetskampanjen Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Oppfølgende prat etter Distriktskonferansen Aftret Kåseri om ny jaktlov: Loven om jakt og fangst av vilt (Viltloven) Brukskunstner Mette Handberg Presentasjon av seg selv og egen kunst 24

7 Intern debatt om selvransakelse MAI Fri Helge Løvdal Hva er det å være tannlege? PINSE Fri Inge Ladegård Egen utviklingshistorie forholdene i grunnskolen i Trondheim Bjørn Gilje Egoforedrag Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Kaffemøte uten program Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Club assembly Produksjonsdirektør Magnor Aker Trøndelag Akergruppens bakgrunn og fremtid Rundhaug Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Kateket Gerd Anne Årseth Heimdal menighet Ungdom og kirken Overlege Mjølnerud Helsetjenesten i fremtiden Kufaas Statens kornforretning Korndyrking i Trøndelag Frk. Bredeli Leinstrand Om utviklingsland og misjonens rolle Kontorleder Tore Moe Yrkestjenesten Om hjelp til industriens små bedrifter Nylander Omsetningen av nye og gamle hus Harald Einum Fjernvarme på Heimdal Heggenhaugen Reiseskildring fra Spania Nilssen Om den norske skipsflåten Sogneprest Kahrs intern Om prestens bakdeler og fordeler Tore Aalmo Om kroppsspråk Guvernør Jon A. Rostad Verdal RK Guvernørmøte. Fellesmøte med Gauldal RK

8 Leif B. Lillegaard NRK Glimt fra livet som journalist Sogneprest Kahrs Børre Knudsen-saken i Balsfjord Ragnar Lange Juleandakt Leif Hegvold Reiseberetning fra sin USA-tur sist sommer Frk. Nordbø Utvekslingsstudent Om skolemessige, sosiale og geografiske forhold i Australia Forstander Asbjørn Austvik Thomas Angels stiftelse Om Thomas Angels stiftelse Tord Brabrand Lade RK Kåseri om Trondheim havn og utvikling gjennom tidene Advokat Einar Berg Om avsetninger og kommanditselskap Bjørn Grenstad Besøk ved Heimdal sag Jens Haukdal Gauldal RK Det daglige brød Magne Opland Om fredsarbeid (3-minutter?) Politiske flyktninger Chile Om forholdene som råder i Chile (inkl. lysbilder) Lars Storleer Om Stormbull Kommandør H. B. M. Rønneberg Gauldal RK Den russiske bjørn på svøm Erling Blikø Avisenes fellesdistribusjon Kabelfjerning og satelittoverføring Direktør Bratt Siemens AS Norge Automasjon for bedriftslivet og fremtidsmulighetene Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Sogneprest Kahrs og kirketjener Klæbu Besøk på Klæbu prestegård 28 Svaan Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Fru Hovde Bilder fra Kina Besøk på Byneset Aldershjem med diverse underholdning og 15 korte kåserier med lysbilder Erling Meland Yrkesforedrag PINSE Fri Skogsjef Ole Johan Sætre Trondheim kommune Kåseri og bilder om Bymarka Kåre Braa Lysbilder fra rotaryfest og ferietur til Sveits 30

9 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Karin Telhaug og Torlaug Hoel Krisesenteret i Trondheim Presentasjon av problemområdet og krisesenterets innsats Gunnar Fredriksen Næringslivets Arbeidsledighet og situasjonen på arbeidsmarkedet fellesorganisasjon Flere interne 3-minutter Ingrid Handberg og Hans Hoff Transcendental meditasjon Oberst Hjalmar Sunde Forhåndslagring (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Lege Kåre Molne Fostervannsdiagnotikk Tor Strømgren Fortsettelse på tidligere reiseberetning og lysbilder fra 32 Amerika (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri

10 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Skogsjef Ole Johan Sætre Nidelven Fysiterapeut Mari Rokstad Akupunktur (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Bjørn Gilje Den nye Helseloven Pater Olav Müller Den katolske kirke i Norge i dag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Dan Fosse Steinerskolen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PINSE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

11 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Direktør Conrad Krohn SINTEF Om småkuler - eksperiment v/sintef med plastmaterialer ledet av prof. Ugelstad (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri NYTTÅR Fri Utvekslingsstudent Sue Ellen Australia Foredrag og bilder om Australia Russell Tor Strømgren Et tenkt atomvåpenangrep mot Trondheim Krinkastingsdirektør Arne Bonde Kringkastingens P Arne Løvdal En Jakthistorie fortalt med lysbilder og engelsk setter, men 25 som oftest uten ryper Dr. Jarl Kahn Regionsykehuset Prøverørsbarn (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

12 Direktør Helge Vikan Direktoratat for Vilt og Presentasjon av direktoratet 26 Ferskvannsfisk (DVF) Magne Opland og Kahrs Rotary og verdensforståelse (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Jon Barikmo DVF Jegerprøven Fru Hovde En reise i Mali (med lysbilder) Tor Strømgren En beretning fra Thailand Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Distriktslege Arne I. Østensen Kommunalpolitikk Seksjonssjef Fru Myklebust Braathen SAFE. Distr. Luftfart 22 Trøndelag Olav Grøtte Den biologiske revolusjon (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Club assembly Hyggemøte på Byneset aldershjem PINSE Fri John Syrstad Betong - historie, materialteknologi og bruk Byplansjef Børre Skaslien og Kommuneplanen med særlig vekt på de sørlige områdene av 26 Flårønning byen (inkl. Heimdal) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Presidentskifte hjemme hos Ingvar Berg Intern diskusjon om samarbeid med Heimdal 19 Næringsforening (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Tore Nilsen Kåseri om Nordenfjeldske dampskipsselskap Club assembly Club assembly 22

13 Doktor Tommesen Trening, trim og trivsel Otto Lyng Stortinget Om mennesker og dyr på stortinget Harald Einum Protestaksjoner John Nordstein Birøkter Bier Dr. Ove Kristian Mjølnerød Nyreteknologi Guvernør Bjørn Huseby Volda RK Guvernørmøte Banksjef Christian Kjølaas Forretningsbanken Møte og omvisning i Forretningsbanken Jon Nordbø Jordbruket og jordbrukspriser (reserveforedrag) Conrad Krohn Om Frimureriet Arne Løvdal Lysbildefordrag om tur til Leningrad, Moskva og Jalta Professor Viggo Mohr NTH Bioteknologi - industriell utnytting av biologiske systemer Professor Ola Hunderi NTH Lys - med hovedvekt på laser Røntgenlege Asbjørn Nordby Regionsykehuset NMR Strømgren junior Lysbildeforedrag fra klatretur på New Guinea Kåre Rasmussen Statstjenestemanns-kartellet, LO's oppbygging 21 LO (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Ottar Kummeneje Rasfare i Trondheim og Trøndelag Professor Are Dalen AIDS - en ny sykdom Sigurd Klepp Egoforedrag Tidligere statsminister Per Borten Om atomkraften (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Skolebestyrer Torbjørn Ertzgaard Osloveien skole, Stavne Hva skjedde ved denne skolen? Harald Einum Avfallsbrenning og miljø Alfred Stav Inntrykk fra reise i Egypt med lysbilder (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

14 Overlege Kjell T. Løfors Øyeavdelingen, RIT Om grå og grønn stær (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri Professor Hans Olav Myhre RIT Moderne hjerte- og karkirurgi (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Club assembly Professor Terje Gundersen Øre-, nese-, halsavdelingen, Det elektroniske indre øret 19 RIT Tore Aalmo Etermedia PINSE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Teaterkveld Signe Kjelstrup Ratkje Radioaktiv stråling (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Presidentskifte (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Kaffemøte uten program Tore Nilsen Bompenger Conrad Krohn Synspunkter på ledelse Kåre Braa Naturfilm Krohn Slentrende kåseri med gjennomgang av diverse boktitler Britt Mellegård Idrettens plass i samfunnet Morten Ringard Teknologiparken - utbygging på Heimdal Hjørvard Bredeli Markedsregulering av frult og grønnsaker Aksel Rasmussen Bedriftsbesøk Fotosentralen 40

15 Sosionom Benedicte Mohr Krisesenteret i Trondheim Om kvinnemishandling Guvernør Bjørn Lund Steinkjer RK Guvernørmøte Informasjonssjef Helge SINTEF Faglig informasjon 26 Aamotsbakken Fagsjef Jostein Løvik SINTEF Speiderbevegelsen i dag Leif Heggvold Om egen karriere i Adresseavisen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest John Kahrs Reiseskildring fra Kina og Hong Kong Økonomidirektør Terje Bisgaard SINTEF Mannen med 164 kokebøker Odd Valmot Foreningen Norden Om Grønland Klubbmøte med valg Ragnar Lange Tanker om julens budskap Kaffemøte uten program Conrad Krohn Om etablering av nye bedrifter Tore Aalmo Nye tanker om markedsføring i tradisjonell bransje - 25 ferskfiskeksport Redaktør Gunnar Flikke Adresseavisen TV2 og mediasituasjonen generelt Lars Forseth Renteutviklingen i Norge de seneste årene Odd Johannessen Trønderhopp - eliteidrett i løkalmiljøet (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest Kahrs Bibelen åpen for alle - en kort innføring Daglig leder Røkke Trondheimsavisenes Presentasjon av TAF 22 fellesdistribusjon (TAF) Olav Grøtte Bildevisning med spørrekonkurranse Politimester Reidar Harkjerr Det svenske politisystemet, Holmér-Palme-saken og tanker i 22 den forbindelsen Diverse (foredragsholder uteble) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest Eid Reiseberetning fra tur til Montreal og Atlanta Torkild Skallerud Care Norge Kåseri om organisasjonens historie og innstasområder Kaffemøte uten program 11

16 PÅSKE Fri Conrad Krohn En innføring i Rotarys virksomhet Homeopat Hilde Moldestad Om homeopati (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sigurd Klepp Reiseberetning fra tur til Toronto i Canada (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Conrad Krohn Diskusjonsinnledning om rotarys formål, komitéarbeid etc PINSE Fri Egil Holte Om volleyball (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest John Kahrs Om bispevalg og hvordan en biskop blir utnevnt Tore Almo Italia og italenerne som gammelt kulturfolk (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Kaffemøte uten program Trygve Bredeli Titania AS Om gruvedrift etter titan og bruk av dette råmaterialet Formann Karl H. Brox Trondheim Turistforening TT og turismen i fjellet de siste 100 år Besøk på Dr. Tor Thommessens treningsinstitutt med 20 pensjonærer fra Byneset aldershjem Unni Thommessen Moderne malerkunst (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Tor Strømgren Overtro og uforklarlige hendelser Guvernør John Leinslie Sula RK Guvernørmøte. Fellesmøte med Huseby/Flatås RK Olav Gaustad Egoforedrag Jørgensen Betongskader pga luftforurensning og karbonatisering Club assembly Rektor Leiv Thomasgaard Reiseberetning fra tur til Mozambique Per Arne Gulstad Egoforedrag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

17 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest John W. Kars Per og Per i kirken Reidar Buvik Sparebanken Midt-Norge Aksjer og aksjemarked Inge Ladegård Reise til Hellas Diverse inkl. valg Ragnar Lange Om julen og julehøytiden Kaffemøte uten program Aksel S. Winsnes Besøk ved Hallsteingård Oksestasjon Per Juul Adresseavisen Seildampskipet Hansteen Banksjef Hyldmo Melhus Lysbildekåseri fra en reise jorden rundt Knut Svindsås Loe Norges Bondelag Landbrukspolitikk Inger Løvdal Levanger lærerhøgskole Ettårig studium i ledelse og personalarbeid Olav Grøtte Storfehold i gamle dager Tore Aalmo (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Kaffemøte uten program Bjarne Ness Tollvesenet Om toll og Tollvesenet Tor Strømgren Historien om Tonga Leif Hegvold Litt av hvert fra avisverdenen Bjørn Gilje Feber og temperaturregulering av kroppen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Tore Sandstad Scientologikirken Scientologi - anvendt religiøs filosofi Knut Hegvold Opsjoner - et nytt begrep i lønnssammenheng Johan Dyndal Trondhjems Hospital Om utviklingen i den offentlige helsesektoren Ragnar Lange Lysbildeforedrag fra Israeltur med teologisk innhold for 19 prester (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PINSE Fri Bjarne Ness Tollvesenet Rusgiftproblemene og smugling 23

18 Markedsdirektør Terje Roll Nedre Elvehavn AS Om fremtidig utbygging på Nedre Elvehavn Danielsen Marianne Nielsen Om giftige alger (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Presidentskifte Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Diverse korte innslag Kaffemøte uten program John Kahrs Rotarys idealer omsatt i programarbeidet Tone Bothner Arnesen Utviklingen i den 9-årige skolen Inge Ladegård Reiseskildring fra tur med flere kor fra Trøndelag til Amerika Søren Hiorth Kulturhuset Prosjektet med bygging av nytt kulturhus i Trondheim (ferdig ) Møte på Byneset aldershjem med diverse kåseri og 10 kunstneriske innslag Møte med 2 vietnamesere som svarte på spærsmål om 28 hvordan de har funnet seg til rette i Norge Direktør Anton Trætteberg SINTEF Forskning og etikk - læren om godt og ondt i forskningen Per Gulstad Smelteverkene rundt om i verden Trygve Lysaker Om kroningene i Nidarosdomen Olav Gaustad Omvisning og orientering om Televerkets virksomhet Anders Gynnild FN-sambandet om FN's virksomhet Universitetslektor Dagfinn Rian Universitet i Trondheim Islam som politisk kraft Diverse elever Trøndertun Rock - musikk for vår tid Guvernør Finn O. Johannessen Charlottenlund RK Guvernørmøte Elin Staveli Norsk luftambulanse Orientering om Norsk luftambulanse 23

19 Club assembly Randi Morch F. Bruun, City Syd Prresentasjon av årets bøker (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri Om kommende programmer og klubbdrift Møyfrid Skei Klæbu Idrettens betydning for ungdommen Tore Aalmo Om oppdrettsnæringen Olav Gaustad Maldivene (filmfremvisning) Olav Grøtte Tilsetningsstoffer i næringsmidler FHV. sjefredaktør Fridtjof Aalstedt Adresseavisen Vår tids media Undervisningsinspektør Gunnveig Trondheim kommunes opplegg for opplæring for 24 Skjetlein fremmedspråklige elever Orlogskaptein Jan Olsen Sjøforsvarets opplegg for forsvar av Trondheimsregionen Gulstad Beretning fra reise tvers over USA Knut Knapstad Melhus Vestlandsrøtter John Kahrs Om påsken i fortid og nåtid Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Tor Strømgren Om oljeutslipp, nedbrytning og forurensning - særlig om de 27 siste hendelser i Alaska Lars K. Forseth Nytt fra bankverdenen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Diskusjonsmøte om kvinner skal få være med i Rotary MAI Fri Lektor Knut Tronvoll Gauldal RK "Den som ikke vil lære av historien, vil få føle den dystre 27 siden av den" PINSE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

20 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) SOMMER Fri SOMMER Fri Kaffemøte uten program Diverse korte innslag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Besøk av årets "Round Trip-gjeng" Guvernør Kjell Fjørtoft Sykkulven RK Guvernørmøte (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Arne Laukholm SINTEF Virus og ormer - en kort innføring i databransjens virologi Arkitekt Jarle Drageset Bygger vi for dyrt i Norge? Arvid Klyphaugen Om Tysklandsbrigaden i Harz-Gebirge Postmester Arne Jensen Frimerker - filateli Bjørn Gilje Om sukkersyke Regnskap og budsjett Jomar Bjørgum Midt-Østen - glimt fra FN-observatørenes daglige arbeid i området Harald Einum E-forsyningens krise- og krigsberedskap Møte på Byneset aldershjem med diverse kåseri og kunstneriske innslag Prest Roald Larsen Fra sitt liv som reisende døveprest Dr. Bjerke Regionsykehuset i Trondheim Om fettet i kostholdet og kolesterol Olav Benberg Om dyrelivet i og omkring Trondheim (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Avdelingsleder Rolv Syrstad Teknisk avd. i Trondheim kommune Planer for trafikkavviklingen i Trondheim videre framover

PROGRAM HEIMDAL RK 2000-2010

PROGRAM HEIMDAL RK 2000-2010 PROGRAM HEIMDAL RK 2000-2010 Dato Foredragsholder Tilhørighet Tittel Møtt 03.07.2000 Aksel Winsnes Glimt fra Brasil 10.07.2000 SOMMER Fri 17.07.2000 SOMMER Fri 24.07.2000 Kaffemøte uten foredrag 9 31.07.2000

Detaljer

TEMA: Handelsbyen Hvilke utfordringer står handelsbyen Trondheim overfor?

TEMA: Handelsbyen Hvilke utfordringer står handelsbyen Trondheim overfor? 3 07 TEMA: Handelsbyen Hvilke utfordringer står handelsbyen Trondheim overfor? Møteplassen Fredagsforum: Britannia Hotel, salong Wedel Jarlsberg Hver fredag 11:30 12:30 I tillegg til Fredagsforum kan Næringsforeningen

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Sotra Rotary Klubb 1985-2015 Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Foto: Willy Haraldsen SOTRA ROTARY KLUBB UTGIVER: SOTRA ROTARY KLUBB Tobrotet 2 D, 5355 Knarrevik Tlf. 93250916 http://sotra.rotary.no

Detaljer

Et år i sterk vekst. Administrasjonen i NiT

Et år i sterk vekst. Administrasjonen i NiT Årsrapport 2011 Administrasjonen i NiT Et år i sterk vekst Administrasjonen i Næringsforeningen i Trondheim (NiT), fra venstre: Trygve Bragstad, Anne Grethe Smistad, Anne Kristin Stene, Berit Rian, Anne

Detaljer

610 løpere - 31720 kilometer

610 løpere - 31720 kilometer Komplett resultatliste inne i avisen April 2001 610 løpere - 31720 kilometer Det var 610 løpere som fullførte den 52 kilometer lange distansen fra Selbu til Støren i Rensfjellrennet 2001. Hvor mange liter

Detaljer

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Kverneland ASA - Vi har klart å snu oss og tenke - og ikke minst jobbe - smartere. Det handler om styring og fokus på hver enkelt prosess, sier

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst!

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! 2 Høsten 2007 Folkekirken - folkets kirke Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Sture, svenskene og alle de andre

Sture, svenskene og alle de andre FRA DENVER COLORADO TIL RENSFJELLRENNET RENSFJELLRENNET 1998 Sture, svenskene og alle de andre En tøffing med sans for utfordringer! Se siste side VANT SAS-REISE FOR TO I EUROPA Rett fra Det ble Sture

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

P I O N E R E R viste vei i Grenland

P I O N E R E R viste vei i Grenland P I O N E R E R viste vei i Grenland 1 SKIEN 1899. Slik så det ut i Skien ved forrige århundreskifte. Omtrent på den tiden da Skiensfjordens Tekniske Forening ble stiftet på Høyers Hotell. Forsiden av

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer