PROGRAM HEIMDAL RK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM HEIMDAL RK 1972-2000"

Transkript

1 PROGRAM HEIMDAL RK Dato Foredragsholder Tilhørighet Tittel Møtt Protokoll for rotaryårene mangler (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Ingvar Berg Filmfremvisning om "DAF lastebiler" og "Utfartsmuligheter til 22 Fosen, Hitra og Frøya" Arne Løvdal Inntrykk fra en "Navigasjonstur til fly-a-sertifikat" Tore Nilsen Inntrykk fra ferietur til Lofoten og Vesterålen Presidentskifte og diverse korte orienteringer Ungdomsutveksling (møte med 14 ungdommer) Guvernør Ivar Isene Giske RK Guvernørmøte Aksel F. Rasmussen Filmfremvisning (tema ukjent) Klubbmøte Kommunaldirektør Liv Hattland Trondheim kommune Eldreomsorgen i kommunen Amanuensis Anne Stalsberg Olsvik Vitenskapsmuseet Kulturforbindelsen mellom Skandinavia (Trøndelag) og 29 Russland i vikingetiden Oberstløytnant Ivar Lehn HV 12 Orientering om Heimevernets nye kurs og øvingssenter i 23 Haltdalen Universitetslektor John Lauglo London Bangladesh - skole og samfunn Dr- Arne Ivar Østensen Skolemedisin - Naturmedisin Klubbmøte Rektor Thomasgård Statens Næringsmiddeltekniske skole Presentasjon av skolen Fotograf Bjørn Tonning Regionsykehuset Lysbilder av pasienter med ulike sykdommer og fra operasjoner Major Arne Grønning Kåseri fra tjeneste i FN-bataljonen i Libanon (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

2 Internasjonal komité v/brodtkorb Om Rotary Foundation (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Intern diskusjon om evt. etablering av Rotaract i Trondheim Direktør Ole Pettersen Nobø Den nye arbeidsmiljøloven (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri NYTTÅR Fri NORAD-stipendiat Surafor Thailand Orientering om Thailand Olav Rye Berg 9. april Hva skjedde når og hvor? Tor Strømgren "Rytmer i Naturen" - om bevegelsene til sol, måne og stjerner Olav Grøtte Bakterienes oppdagelse og senere forskning Redaktør Fridtjof M. Ålstedt Adresseavisen Heimdal og omegns historie Klubbmøte (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Thor Nakstad Lade RK Vinlandsferden Harald Einum Trondheim E-verk Varmekraftverk Advokat Einar J. Berg Yrkesforedrag Utvekslingsstudent Allistone Claigh Australia Australias geografi, historie og befolkningssituasjon Fylkesskogmester Andreas Finstad Sør-Trøndelag fylke Skogenergi (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri Inge Ladegård Litt av hvert fra skolefronten Tor Strømgren Har vassdragsregulering innflytelse på fjord og kystfarvann? Monrad Bye Ingeniørhøgskolen og dens plass i utdanningstilbudet Besøk ved Byneset aldersheim. Diverse innsalg

3 Fylkesagronom Ola Torhaugen Sør-Trøndelag fylke Arealdisponering Klubbmøte PINSE Fri Asbjørn Moen Vitenskapsakademiet, Botanisk Kraftutbygging og naturvern avdeling Ottar Heggenhougen Presentasjon av "keramikk" som hobby Tore Ålmo "Min hverdag" Olav Rye Berg arrangerte tur i marka Presidentskifte Internasjonal komité presenterte kandidat til 22 ungdomsutveksling Diverse innslag Tore Nilsen Nytt fra byggebransjen Kaffemøte uten program Harald Einum Filmfremvisning om energiforbruket Kåre Brå Presentasjon av "smalfilming" som hobby Harald Einum og Tor Strømgren Innslag om hhv. Kraftkjøp fra utlandet og forskningsopphold i 27 USA Olav Rye Berg Internasjonal ungdomsutveksling Arne R. Løvdal Presentasjon av "tegning og maling" som hobby Tore Nilsen Løst og fast fra byggenæringen i Norge Grete Solli og Bjørn Isaksen Trondheim kommunes Orientering om fritidsklubber og idrettslag 24 fritidskontor Klubbmøte Guvernør Gunnar Groven Steinkjer RK Guvernørmøte Aksel Winsnes og Olav Grøtte Omvisning på og orientering om avlsarbeidet på Halsteingård Bedriftsbesøk hos Iversen og Rognes (skippingfirma) Direktør Kåre Storvik Vigor Orientering om Vigor Sogneprest Ragnar Lange Yrkesforedrag Overingeniør Franz Mørk Trondheim RK Presentasjon av Trondheim Turistforening og deres rutenett 28

4 Berg Meldal I Aasmund Olavsson Vinjes fotspor fra Ruth Hegglund og Liv Øverlid Om psykisk utviklingshemmede Morten Gravås Yrkesforedrag Oddlaug Hovde Om de eldste kirkebygningene i Trøndelag og europeiske 23 kirkebygg fra 11- og 12-hundre tallet Kristin Jansen og Alliston Claig Bilder og historier fra opphold i hhv. Australia og Norge Klubbmøte (inkl. valg) Alfred Stav og Ragnar Lange Hhv. Rapport fra USA-tur og "Jul og julefeiring" Ingvar Berg Rapport fra hyttebygging ved Våvatnet Aksel Sinding Winsnes Fremtidig program og innspill fra Brasil Salgssjef Øye NSB NSB og kolletivtrafikken Tor Strømgren Sluttrapport fra Mjøsaksjonen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Jan Vogt Ringe museum? "Om å snakke" Utvekslingsstudenter Generelt om utveksling Per Jarle Indergård Yrkesforedrag Ottar Kummeneje Presentasjon av fagområdet geoteknikk Banksjef Birger Aagaard Utviklingen av regnemaskiner Gunnar Hansen Om kjønnsroller Tove Pinna m/mann Om livet på Sardinia Tor Strømgren Reiseskildring fra Cuba Tollsjef Karl Werner Høyer Fortollingens historie og dagens ordninger Arne Løvdal Kåseri og lysbilder fra Roma Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Tidligere kaptien Kjell Evensen Sikkerhet til sjøs med spesielt fokus på kjemikalietransport (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Aksel Winsnes Egoforedrag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

5 Førsteamanuensis Alfred Oftedal Om norsk, oppdragelse og holdningsdannende arbeid 18 Telhaug PINSE Fri Daglig leder Harald Samstad Trondheim sivilforsvar Om redningstjenesten Klubbmøte Dugnad: Legging av takstein på Sanitetens Hus Presidentskifte Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Privat hagemøte med få deltagere Kaffemøte uten program Klubbmøte Utvekslingsstudent Christine Weiss Australia Om oppholdet i Norge Klubbmøte Tore Nilsen Kåseri om det å kjøpe båt Hummelgard, Fagerli og Berg Diamantbransjen Kåseri om diamanter Aksel Winsnes Reiserapport med film fra Mozambique Solveig Grøtte Takk for dugnadsinnsats og presentasjon av 24 Sanitetsforeningen Omvisning på Piene Mølle i Buvika Guvernør Per Svein Aasen Aalesund RK Guvernørmøte Omvisning i Bratsberg kraftstasjon Utvekslingsstudent Gunnhhild Rapport fra Australia 25 Gjølgali Utvekslingsstudent Tore Lie Rapport fra oppholdet i USA Ragnar Lange Om demoner og demonutdrivelser Møte på Byneset aldershjem med diverse kåseri og 20 kunstneriske innslag Club assembly Reidar Lien Rapport med lysbilder fra Australia

6 Chris og andre Mest lysbilder fra Australia 27 utvekslingsstudenter Bedriftsbesøk i Bredelis gartneri på Klett Chris Mest lysbilder fra Australia Ragnar Lange Tale om julen og dens betydning Rye Berg Om forsvarets bygg og anlegg for Midt-Norge Bedriftsbesøk hos Fotosentalen på Flatåsen Lauritz Opstad Kunstindustrimuseet Kunstindustrimuseet i Trondheim omkring århundreskiftet Per Høyem Kunst og kunstforståelse i konsentrert form Planlegger Asmervik Trondheim kommune - Midtbyplanen i Trondheim 21 rådmannen Bedriftsbesøk i Trondheim kunstforening Tidligere stortingsrepresentant Lars Tangvik Om pensjonistalderen Direktør Sverre Solberg Televerket R\Trondheim Om utbygging av nettet i Trondheim 21 distrikt Lærerne Inge Louise Baardsgaard Møte med ca. 60 vietnamesiske flyktninger med kake- og 28 og Vinterbottom matservering Fylkesskogsjef Einar Hjorthol Foredrag om omfanget av skogshogst Lektor Berit Østbø Barnas kultur Baard Wesche Egoforedrag Fru Hovde Lysbildeforedrag fra 45 dagers tur til Amerika Lars Storleer Produktivitetskampanjen Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Oppfølgende prat etter Distriktskonferansen Aftret Kåseri om ny jaktlov: Loven om jakt og fangst av vilt (Viltloven) Brukskunstner Mette Handberg Presentasjon av seg selv og egen kunst 24

7 Intern debatt om selvransakelse MAI Fri Helge Løvdal Hva er det å være tannlege? PINSE Fri Inge Ladegård Egen utviklingshistorie forholdene i grunnskolen i Trondheim Bjørn Gilje Egoforedrag Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Kaffemøte uten program Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Club assembly Produksjonsdirektør Magnor Aker Trøndelag Akergruppens bakgrunn og fremtid Rundhaug Dugnad på taket på Sanitetens Hus Dugnad på taket på Sanitetens Hus Kateket Gerd Anne Årseth Heimdal menighet Ungdom og kirken Overlege Mjølnerud Helsetjenesten i fremtiden Kufaas Statens kornforretning Korndyrking i Trøndelag Frk. Bredeli Leinstrand Om utviklingsland og misjonens rolle Kontorleder Tore Moe Yrkestjenesten Om hjelp til industriens små bedrifter Nylander Omsetningen av nye og gamle hus Harald Einum Fjernvarme på Heimdal Heggenhaugen Reiseskildring fra Spania Nilssen Om den norske skipsflåten Sogneprest Kahrs intern Om prestens bakdeler og fordeler Tore Aalmo Om kroppsspråk Guvernør Jon A. Rostad Verdal RK Guvernørmøte. Fellesmøte med Gauldal RK

8 Leif B. Lillegaard NRK Glimt fra livet som journalist Sogneprest Kahrs Børre Knudsen-saken i Balsfjord Ragnar Lange Juleandakt Leif Hegvold Reiseberetning fra sin USA-tur sist sommer Frk. Nordbø Utvekslingsstudent Om skolemessige, sosiale og geografiske forhold i Australia Forstander Asbjørn Austvik Thomas Angels stiftelse Om Thomas Angels stiftelse Tord Brabrand Lade RK Kåseri om Trondheim havn og utvikling gjennom tidene Advokat Einar Berg Om avsetninger og kommanditselskap Bjørn Grenstad Besøk ved Heimdal sag Jens Haukdal Gauldal RK Det daglige brød Magne Opland Om fredsarbeid (3-minutter?) Politiske flyktninger Chile Om forholdene som råder i Chile (inkl. lysbilder) Lars Storleer Om Stormbull Kommandør H. B. M. Rønneberg Gauldal RK Den russiske bjørn på svøm Erling Blikø Avisenes fellesdistribusjon Kabelfjerning og satelittoverføring Direktør Bratt Siemens AS Norge Automasjon for bedriftslivet og fremtidsmulighetene Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Sogneprest Kahrs og kirketjener Klæbu Besøk på Klæbu prestegård 28 Svaan Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Fru Hovde Bilder fra Kina Besøk på Byneset Aldershjem med diverse underholdning og 15 korte kåserier med lysbilder Erling Meland Yrkesforedrag PINSE Fri Skogsjef Ole Johan Sætre Trondheim kommune Kåseri og bilder om Bymarka Kåre Braa Lysbilder fra rotaryfest og ferietur til Sveits 30

9 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Karin Telhaug og Torlaug Hoel Krisesenteret i Trondheim Presentasjon av problemområdet og krisesenterets innsats Gunnar Fredriksen Næringslivets Arbeidsledighet og situasjonen på arbeidsmarkedet fellesorganisasjon Flere interne 3-minutter Ingrid Handberg og Hans Hoff Transcendental meditasjon Oberst Hjalmar Sunde Forhåndslagring (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Lege Kåre Molne Fostervannsdiagnotikk Tor Strømgren Fortsettelse på tidligere reiseberetning og lysbilder fra 32 Amerika (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri

10 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Skogsjef Ole Johan Sætre Nidelven Fysiterapeut Mari Rokstad Akupunktur (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Bjørn Gilje Den nye Helseloven Pater Olav Müller Den katolske kirke i Norge i dag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Dan Fosse Steinerskolen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PINSE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

11 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Direktør Conrad Krohn SINTEF Om småkuler - eksperiment v/sintef med plastmaterialer ledet av prof. Ugelstad (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri NYTTÅR Fri Utvekslingsstudent Sue Ellen Australia Foredrag og bilder om Australia Russell Tor Strømgren Et tenkt atomvåpenangrep mot Trondheim Krinkastingsdirektør Arne Bonde Kringkastingens P Arne Løvdal En Jakthistorie fortalt med lysbilder og engelsk setter, men 25 som oftest uten ryper Dr. Jarl Kahn Regionsykehuset Prøverørsbarn (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

12 Direktør Helge Vikan Direktoratat for Vilt og Presentasjon av direktoratet 26 Ferskvannsfisk (DVF) Magne Opland og Kahrs Rotary og verdensforståelse (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Jon Barikmo DVF Jegerprøven Fru Hovde En reise i Mali (med lysbilder) Tor Strømgren En beretning fra Thailand Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Distriktslege Arne I. Østensen Kommunalpolitikk Seksjonssjef Fru Myklebust Braathen SAFE. Distr. Luftfart 22 Trøndelag Olav Grøtte Den biologiske revolusjon (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Club assembly Hyggemøte på Byneset aldershjem PINSE Fri John Syrstad Betong - historie, materialteknologi og bruk Byplansjef Børre Skaslien og Kommuneplanen med særlig vekt på de sørlige områdene av 26 Flårønning byen (inkl. Heimdal) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Presidentskifte hjemme hos Ingvar Berg Intern diskusjon om samarbeid med Heimdal 19 Næringsforening (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Tore Nilsen Kåseri om Nordenfjeldske dampskipsselskap Club assembly Club assembly 22

13 Doktor Tommesen Trening, trim og trivsel Otto Lyng Stortinget Om mennesker og dyr på stortinget Harald Einum Protestaksjoner John Nordstein Birøkter Bier Dr. Ove Kristian Mjølnerød Nyreteknologi Guvernør Bjørn Huseby Volda RK Guvernørmøte Banksjef Christian Kjølaas Forretningsbanken Møte og omvisning i Forretningsbanken Jon Nordbø Jordbruket og jordbrukspriser (reserveforedrag) Conrad Krohn Om Frimureriet Arne Løvdal Lysbildefordrag om tur til Leningrad, Moskva og Jalta Professor Viggo Mohr NTH Bioteknologi - industriell utnytting av biologiske systemer Professor Ola Hunderi NTH Lys - med hovedvekt på laser Røntgenlege Asbjørn Nordby Regionsykehuset NMR Strømgren junior Lysbildeforedrag fra klatretur på New Guinea Kåre Rasmussen Statstjenestemanns-kartellet, LO's oppbygging 21 LO (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Ottar Kummeneje Rasfare i Trondheim og Trøndelag Professor Are Dalen AIDS - en ny sykdom Sigurd Klepp Egoforedrag Tidligere statsminister Per Borten Om atomkraften (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Skolebestyrer Torbjørn Ertzgaard Osloveien skole, Stavne Hva skjedde ved denne skolen? Harald Einum Avfallsbrenning og miljø Alfred Stav Inntrykk fra reise i Egypt med lysbilder (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

14 Overlege Kjell T. Løfors Øyeavdelingen, RIT Om grå og grønn stær (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri Professor Hans Olav Myhre RIT Moderne hjerte- og karkirurgi (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Club assembly Professor Terje Gundersen Øre-, nese-, halsavdelingen, Det elektroniske indre øret 19 RIT Tore Aalmo Etermedia PINSE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Teaterkveld Signe Kjelstrup Ratkje Radioaktiv stråling (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Presidentskifte (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Kaffemøte uten program Tore Nilsen Bompenger Conrad Krohn Synspunkter på ledelse Kåre Braa Naturfilm Krohn Slentrende kåseri med gjennomgang av diverse boktitler Britt Mellegård Idrettens plass i samfunnet Morten Ringard Teknologiparken - utbygging på Heimdal Hjørvard Bredeli Markedsregulering av frult og grønnsaker Aksel Rasmussen Bedriftsbesøk Fotosentralen 40

15 Sosionom Benedicte Mohr Krisesenteret i Trondheim Om kvinnemishandling Guvernør Bjørn Lund Steinkjer RK Guvernørmøte Informasjonssjef Helge SINTEF Faglig informasjon 26 Aamotsbakken Fagsjef Jostein Løvik SINTEF Speiderbevegelsen i dag Leif Heggvold Om egen karriere i Adresseavisen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest John Kahrs Reiseskildring fra Kina og Hong Kong Økonomidirektør Terje Bisgaard SINTEF Mannen med 164 kokebøker Odd Valmot Foreningen Norden Om Grønland Klubbmøte med valg Ragnar Lange Tanker om julens budskap Kaffemøte uten program Conrad Krohn Om etablering av nye bedrifter Tore Aalmo Nye tanker om markedsføring i tradisjonell bransje - 25 ferskfiskeksport Redaktør Gunnar Flikke Adresseavisen TV2 og mediasituasjonen generelt Lars Forseth Renteutviklingen i Norge de seneste årene Odd Johannessen Trønderhopp - eliteidrett i løkalmiljøet (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest Kahrs Bibelen åpen for alle - en kort innføring Daglig leder Røkke Trondheimsavisenes Presentasjon av TAF 22 fellesdistribusjon (TAF) Olav Grøtte Bildevisning med spørrekonkurranse Politimester Reidar Harkjerr Det svenske politisystemet, Holmér-Palme-saken og tanker i 22 den forbindelsen Diverse (foredragsholder uteble) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest Eid Reiseberetning fra tur til Montreal og Atlanta Torkild Skallerud Care Norge Kåseri om organisasjonens historie og innstasområder Kaffemøte uten program 11

16 PÅSKE Fri Conrad Krohn En innføring i Rotarys virksomhet Homeopat Hilde Moldestad Om homeopati (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sigurd Klepp Reiseberetning fra tur til Toronto i Canada (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Conrad Krohn Diskusjonsinnledning om rotarys formål, komitéarbeid etc PINSE Fri Egil Holte Om volleyball (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest John Kahrs Om bispevalg og hvordan en biskop blir utnevnt Tore Almo Italia og italenerne som gammelt kulturfolk (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Kaffemøte uten program Trygve Bredeli Titania AS Om gruvedrift etter titan og bruk av dette råmaterialet Formann Karl H. Brox Trondheim Turistforening TT og turismen i fjellet de siste 100 år Besøk på Dr. Tor Thommessens treningsinstitutt med 20 pensjonærer fra Byneset aldershjem Unni Thommessen Moderne malerkunst (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Tor Strømgren Overtro og uforklarlige hendelser Guvernør John Leinslie Sula RK Guvernørmøte. Fellesmøte med Huseby/Flatås RK Olav Gaustad Egoforedrag Jørgensen Betongskader pga luftforurensning og karbonatisering Club assembly Rektor Leiv Thomasgaard Reiseberetning fra tur til Mozambique Per Arne Gulstad Egoforedrag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

17 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Sogneprest John W. Kars Per og Per i kirken Reidar Buvik Sparebanken Midt-Norge Aksjer og aksjemarked Inge Ladegård Reise til Hellas Diverse inkl. valg Ragnar Lange Om julen og julehøytiden Kaffemøte uten program Aksel S. Winsnes Besøk ved Hallsteingård Oksestasjon Per Juul Adresseavisen Seildampskipet Hansteen Banksjef Hyldmo Melhus Lysbildekåseri fra en reise jorden rundt Knut Svindsås Loe Norges Bondelag Landbrukspolitikk Inger Løvdal Levanger lærerhøgskole Ettårig studium i ledelse og personalarbeid Olav Grøtte Storfehold i gamle dager Tore Aalmo (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Kaffemøte uten program Bjarne Ness Tollvesenet Om toll og Tollvesenet Tor Strømgren Historien om Tonga Leif Hegvold Litt av hvert fra avisverdenen Bjørn Gilje Feber og temperaturregulering av kroppen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PÅSKE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Tore Sandstad Scientologikirken Scientologi - anvendt religiøs filosofi Knut Hegvold Opsjoner - et nytt begrep i lønnssammenheng Johan Dyndal Trondhjems Hospital Om utviklingen i den offentlige helsesektoren Ragnar Lange Lysbildeforedrag fra Israeltur med teologisk innhold for 19 prester (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) PINSE Fri Bjarne Ness Tollvesenet Rusgiftproblemene og smugling 23

18 Markedsdirektør Terje Roll Nedre Elvehavn AS Om fremtidig utbygging på Nedre Elvehavn Danielsen Marianne Nielsen Om giftige alger (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Presidentskifte Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Kaffemøte uten program Diverse korte innslag Kaffemøte uten program John Kahrs Rotarys idealer omsatt i programarbeidet Tone Bothner Arnesen Utviklingen i den 9-årige skolen Inge Ladegård Reiseskildring fra tur med flere kor fra Trøndelag til Amerika Søren Hiorth Kulturhuset Prosjektet med bygging av nytt kulturhus i Trondheim (ferdig ) Møte på Byneset aldershjem med diverse kåseri og 10 kunstneriske innslag Møte med 2 vietnamesere som svarte på spærsmål om 28 hvordan de har funnet seg til rette i Norge Direktør Anton Trætteberg SINTEF Forskning og etikk - læren om godt og ondt i forskningen Per Gulstad Smelteverkene rundt om i verden Trygve Lysaker Om kroningene i Nidarosdomen Olav Gaustad Omvisning og orientering om Televerkets virksomhet Anders Gynnild FN-sambandet om FN's virksomhet Universitetslektor Dagfinn Rian Universitet i Trondheim Islam som politisk kraft Diverse elever Trøndertun Rock - musikk for vår tid Guvernør Finn O. Johannessen Charlottenlund RK Guvernørmøte Elin Staveli Norsk luftambulanse Orientering om Norsk luftambulanse 23

19 Club assembly Randi Morch F. Bruun, City Syd Prresentasjon av årets bøker (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) JUL Fri Om kommende programmer og klubbdrift Møyfrid Skei Klæbu Idrettens betydning for ungdommen Tore Aalmo Om oppdrettsnæringen Olav Gaustad Maldivene (filmfremvisning) Olav Grøtte Tilsetningsstoffer i næringsmidler FHV. sjefredaktør Fridtjof Aalstedt Adresseavisen Vår tids media Undervisningsinspektør Gunnveig Trondheim kommunes opplegg for opplæring for 24 Skjetlein fremmedspråklige elever Orlogskaptein Jan Olsen Sjøforsvarets opplegg for forsvar av Trondheimsregionen Gulstad Beretning fra reise tvers over USA Knut Knapstad Melhus Vestlandsrøtter John Kahrs Om påsken i fortid og nåtid Kaffemøte uten program PÅSKE Fri Tor Strømgren Om oljeutslipp, nedbrytning og forurensning - særlig om de 27 siste hendelser i Alaska Lars K. Forseth Nytt fra bankverdenen (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Diskusjonsmøte om kvinner skal få være med i Rotary MAI Fri Lektor Knut Tronvoll Gauldal RK "Den som ikke vil lære av historien, vil få føle den dystre 27 siden av den" PINSE Fri (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold)

20 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) SOMMER Fri SOMMER Fri Kaffemøte uten program Diverse korte innslag (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Besøk av årets "Round Trip-gjeng" Guvernør Kjell Fjørtoft Sykkulven RK Guvernørmøte (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Arne Laukholm SINTEF Virus og ormer - en kort innføring i databransjens virologi Arkitekt Jarle Drageset Bygger vi for dyrt i Norge? Arvid Klyphaugen Om Tysklandsbrigaden i Harz-Gebirge Postmester Arne Jensen Frimerker - filateli Bjørn Gilje Om sukkersyke Regnskap og budsjett Jomar Bjørgum Midt-Østen - glimt fra FN-observatørenes daglige arbeid i området Harald Einum E-forsyningens krise- og krigsberedskap Møte på Byneset aldershjem med diverse kåseri og kunstneriske innslag Prest Roald Larsen Fra sitt liv som reisende døveprest Dr. Bjerke Regionsykehuset i Trondheim Om fettet i kostholdet og kolesterol Olav Benberg Om dyrelivet i og omkring Trondheim (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) Avdelingsleder Rolv Syrstad Teknisk avd. i Trondheim kommune Planer for trafikkavviklingen i Trondheim videre framover

PROGRAM HEIMDAL RK 1980-1990

PROGRAM HEIMDAL RK 1980-1990 PROGRAM HEIMDAL RK 1980-1990 Dato Foredragsholder Tilhørighet Tittel Møtt 07.07.1980 Internasjonal komité presenterte kandidat til ungdomsutveksling 22 14.07.1980 Diverse innslag 19 21.07.1980 Tore Nilsen

Detaljer

PROGRAM HEIMDAL RK 1990-2000

PROGRAM HEIMDAL RK 1990-2000 PROGRAM HEIMDAL RK 1990-2000 Dato Foredragsholder Tilhørighet Tittel Møtt 02.07.1990 Presidentskifte 18 09.07.1990 (Referat mangler. Ukjent møteinnhold) 16.07.1990 SOMMER Fri 23.07.1990 SOMMER Fri 30.07.1990

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PROGRAM HEIMDAL RK 1972-1980

PROGRAM HEIMDAL RK 1972-1980 PROGRAM HEIMDAL RK 1972-1980 Dato Foredragsholder Tilhørighet Tittel Møtt 13.03.1972 Henrik Lundh Redegjørelse om Barnevernrådets virksomhet 20.03.1972 Stiftskap. Christian Brodkorb Kirken - et sted å

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 20/105/0 23/5/0 28/7/0 29/74/0 31/4/0 37/1/0 38/5/0 40/21/0 41/3/0 42/2/0 42/9/0 SELMER KOLBJØRN OPSAHL POSTBOKS 23 RANHEIM 7452 STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 33

Detaljer

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag 2005 - Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Klasse 1 30 Skudd 1 Idar Moe Rindal 25/12 2 Ole Kristian Brønstad Lomundal 16/8 3 John Einar Dalsegg Øvre

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem. NTNU S-sak 33/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29/10/2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Beate K. Reinertsen Arkiv:2013/14631 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: SINTEFs Råd

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste NOCLAS 0 200 A2 Ukjent løper NOTEAM 7:53:38 05:47 Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 0 etiming versjon 3.0 16:24:41 Side:1 Herrer f. 1981-1996 1 Inge Olav Nyberg Berkåk Veikro AS 08:36 2 Øistein Østerås Byggmakker

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Julian Lysvand Leksvik *X*X* 50 X* *XX 50 XX*XX 50 => 150 X9 *9 * * *X9 * 97 => 247 2. Ludmila Sokolova Leksvik X* *X9 49 X9 *XX 49 * *9 *X 49 => 147 XX*X*X9 * *9 98 => 245 25-skudd kl.

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan Resultatliste Stevne Åpen Stevne Program Feltpistol 1FGMR Stevnedato 19.05.2012 Arrangør Sted Stevnenummer Trondhjems PK Jonsvannet 1216050 Stevneleder/dommere Maks oppnåelig Frode Knutsen, Hans Johansen,

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 11 13.03. - 19.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol *

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol * Olavstevnet 2012 21.-22. juni Arr.: Verdal bygdeskytterlag (Skytterlagene: Stiklestad og Vuku, Inndal, Helgådal og Verdal søndre) Til sammen var det 89 deltakere på stevnet. Premieliste Mesterskap Klasse

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Hårråmyrstevnet Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag

Hårråmyrstevnet Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag Hårråmyrstevnet 02. 03.06.2017 Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 1 Kim-André Aannestad Lund Jondalen 5 50 47 49 99 100 345 20* Gylt medalje 2 Kristian Andersen Øvre

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag Åpent stevne 02.02 04.02.2017 Arrangør : Inderøy skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ane R. Melting Mosvik 50 44 50 100 244 11* 2 Espen By Dyrendahl Rissa 49 48 50 97 244 5* 2 Kristin Dyrendahl

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

MELDING FRA LANDBRUKSDIREKTORATET

MELDING FRA LANDBRUKSDIREKTORATET PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Produksjonstilskudd pr 31.07.16 i 1601 TRONDHEIM PT-2000 Oversikt over søkere som får preutfylt elektronisk søknad. KJØRT DEN: 12/06/16 MELDING FRA LANDBRUKSDIREKTORATET

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal Olavstevnet 2015 19.-20. juni. Arr. skytterlagene: Verdal søndre Stiklestad og Vuku Helgådal Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik 50 48 49 99 98 344 16* Aksje i vandrepremie og grunnl.pok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultat og premieliste for 15m stevne 14-15. 11 2014 Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultater 25skudd Klasse R 1 Edvard Ystgård Forr 50 50 50 100 250 7* 2 Steffen Elvebakk Levanger og Frol 50 50 50 97

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer