Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh."

Transkript

1 Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT 2 STØTDEMPINGSSJIKT GENERELT På et underlag, som før installasjonene begynner skal godkjennes av dekkeleverandøren, skal det legges et kunstgressdekke. Det kan tilbys alternative løsninger både med og uten støtdempingssjikt. Tilbyder må i eget følgeskriv sette opp en bruksinstruks som gir oversikt over eventuelt lastbegrensninger på grunn av støtdempingssjiktet. Selve støtdempingssjiktet skal kunne tåle at vedlikeholdskjøretøyer kan ha et akseltrykk på inntil 10 tonn. STØTDEMPINGSSJIKTETS EGENSKAPER Tilbyder må selv spesifisere belegget og leggemåten på basis av de krav som fremgår av denne beskrivelse. Støtdempingssjiktet skal ha en strekkstyrke i henhold til kravene til FIFA 2-star. TOLERANSE OG KVALITETSKRAV Den ferdige overflaten må ikke ha større planhetsavvik enn 8 mm på 4 m rettholt. Maksimalt avvik fra teoretisk kote skal være ± 10 mm. Det forutsettes at underlaget er godkjent av leverandøren. Det kreves av det ferdige dekket at: a) Belegget ligger støtt på underlaget med jevne og gode idrettsfunksjonelle egenskaper. b) Alle skjøter skal være utført med stor nøyaktighet slik at sjiktet får en kontinuerlig utførelse. Alle avslutninger skal være rette og tette uten sårbare angrepspunkter. c) Alle skjøter skal være plane uten sprang og sjenerende overganger. d) Støtdempingssjiktet skal ha en strekkstyrke i henhold til kravene til FIFA 2-star e) Det kan tilbys prefabrikkert støtdempingssjikt. Vanngjennomslippelighet, K-verdi og andre produktopplysninger skal dokumenteres. TILBYDERS SPESIFIKASJON På basis av forannevnte krav, skal tilbyderen spesifisere og gi en kortfattet, men utfyllende beskrivelse av det støtdempingssjiktet som tilbys. 2.1 JM1.11 STØTDEMPINGSSJIKT AV UTSTØPT GUMMIGRANULAT Akkumulert Bygningsdel :

2 Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 18 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT Posten gjelder levering og installasjon av plasstøpt støtdempingssjikt av gummigranulat. Posten skal bare fylles ut dersom det tilbys en alternativ løsning med utstøpt støtdempingssjikt. Type: Tykkelse:... mm Systemet skal være vanngjennomslippelig. Krav til systemets egenskaper (funksjonskrav) skal tilfredsstille kravene til breddefotball i henhold til Nordic Norm kfr. vedlegg. Prisen skal inkludere alle utgifter til levering og montering, samt alle tilleggsoperasjoner. Komplett støtdempingssjikt for kunstgress for fotball ferdig lagt. m , JM1.11 STØTDEMPINGSSJIKT AV PREFABRIKKERT MATTE, ALTERNATIV PRIS Posten gjelder levering og installasjon av prefabrikkert støtdempingssjikt Posten gjelder bare dersom det tilbys en alternativ løsning med støtdempingssjikt. Type: Tykkelse:... mm Belegget skal være vanngjennomslippelig. Krav til systemets egenskaper (funksjonskrav) skal tilfredsstille kravene til toppfotball i henhold til kravene i FIFA 2-star, kfr. vedlegg 4. Komplett støtdempingssjikt av prefabrikkert matte for kunstgress for fotball ferdig lagt. Pris pr. m 2 :... kr Total sum ( x m 2 ) =... kr Sum Bygningsdel :

3 Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 19 Kapittel: 3 3 GENERELT Det skal tilbys et kunstgressdekke som tilfredstiller kravene til breddefotball. Tilbyder må i eget følgeskriv sette opp bruksinstruks som også gir oversikt over ikke tillatte belastninger og eventuelt nødvendige beskyttelsestiltak. Kunstgressdekket skal kunne tåle at vedlikeholdskjøretøyer kan ha et akseltrykk på inntil 10 tonn. BELEGGETS EGENSKAPER Det ønskes tilbud på et kunstgressystem med støtdempingssjikt. Alternativt vil kunstgressdekke uten støtdempingssjikt også bli vurdert. Tilbyder må selv spesifisere belegget og leggemåten på basis av de krav som fremgår av denne beskrivelse. TOLERANSE OG KVALITETSKRAV Den ferdige overflaten må ikke ha større planhetsavvik enn 10 mm på 3 m rettholt. Maksimalt avvik fra teoretisk kote skal være ± 10 mm. Det kreves av det ferdige dekket at: a) Belegget ligger støtt på underlaget med jevne og gode idrettsfunksjonelle egenskaper. b) Alle skjøter og avslutninger skal være kontinuerlig limt/sydd med garantert utførelse. Alle avslutninger skal være rette og tette uten sårbare angrepspunkter. c) Alle skjøter skal være plane uten sprang og sjenerende overganger. TILBYDERS SPESIFIKASJON På basis av forannevnte krav, skal tilbyderen spesifisere og gi en kortfattet, men utfyllende beskrivelse av det dekket som tilbys. Byggherren ønsker tilbud både på homogen fiber og splittfiber. Kopi av funksjonstest som viser at systemet tilfredsstiller kravet til breddefotball skal vedlegges tilbudet for alle alternativer som tilbys og vedlegg 2 skal fylles ut (Tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress). Et prøvestykke (20 x 20 cm) av hver type av de aktuelle kunstgress skal vedlegges tilbudet. KONTROLL AV UTFØRT ARBEID Det henvises til punkt 1.9 "Kvalitetssikring" i bygningsdel 1. Akkumulert Bygningsdel :

4 Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 20 Kapittel: JM1.11 KUNSTGRESS FOR FOTBALL LAGT PÅ STØTDEMPINGSSJIKT Posten gjelder kunstgress for breddefotball lagt på støtdempingssjikt. Type kunstgress:..... Fibertype:... Fyllmateriale:... Belegget skal bestå av en gressmatte inkl. fyllmateriale. Krav til egenskaper (funksjonskrav), kfr. vedlagte krav til Nordic Norm. Utfylt testskjema fra godkjent laboratorium av systemets målbare egenskaper i henhold til Nordic Norm. Leveringstid:... uker Leggetid:...hverdager Prisen skal inkludere alle utgifter til levering og montering, samt alle tilleggsoperasjoner. Produktdatablad og miljødeklarasjon for fyllmaterialet skal vedlegges Komplett kunstgressmatte for breddefotball ferdig lagt inklusiv oppmerking av hovedbane. m , JM1.11 KUNSTGRESS FOR FOTBALL LAGT DIREKTE PÅ AVRETTET GRUSUNDERLAG - ALTERNATIV LØSNING Posten gjelder kunstgressdekke lagt direkte på et avrettet grusunderlag. Type kunstgress: Type fiber:... Fyllmateriale:... Belegget skal bestå av en gressmatte inkl fyllmateriale. Krav til egenskaper (funksjonskrav), kfr. vedlegg 4: Nordic Norm. Utfylt testskjema fra Akkumulert Bygningsdel :

5 Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 21 Kapittel: 3 godkjent laboratorium av systemets målbare egenskaper i henhold til vedlegg 4: Nordic Norm. Leveringstid:... uker Leggetid:...hverdager Prisen skal inkludere alle utgifter til levering og montering, samt alle tilleggsoperasjoner. Produktdatablad og miljødeklarasjon for fyllmaterialet skal vedlegges. Komplett kunstgress for toppfotball ferdig lagt inklusiv oppmerking av hovedbane. Pris pr. m 2 :... kr Total sum ( x m 2 ) =... kr 3.3 JM2.1 AVSLUTNING AV Eventuell avslutning og forankring av alle kanter. Her medtas alle materialer og ytelser. Lokalisering: Lang banens ytterkanter Materialer: Asfaltdekke saget til rett kant Utførelsesmetode: Skjæres mot asfaltdekket og legges kant mot kant Lengde r.s. Sum Bygningsdel :

6 Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 22 Kapittel: 4 OPPMERKING OG ØVRIGE LEVERANSER TIL BANEN 4 OPPMERKING OG ØVRIGE LEVERANSER TIL BANEN GENERELT Denne bygningdelen omfatter levering av fotballmål og oppmerking. Sum Bygningsdel :

7 Siv.ing. Sven Aune AS Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 STØTDEMPINGSSJIKT OPPMERKING OG ØVRIGE LEVERANSER TIL BANEN... 22

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407 INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 2 1.1 GENERELT... 2 1.1.1 Omfang... 2 1.1.2 Definisjoner... 2 1.1 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 2 1.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 2 1.2.1 Lover, forskrifter, standarder, normer,

Detaljer

Utbyggingsenheten. Dalgård idrettsanlegg nytt kunstgressdekke - toppdekke

Utbyggingsenheten. Dalgård idrettsanlegg nytt kunstgressdekke - toppdekke Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG Trondheim Eiendom Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 1. ARBEIDSOMFANG ANSKAFFELSE KUNSTGRESSDEKKE... 3 1.1 ORIENTERING... 3 1.2 KVALIFIKASJONSKRAV TIL TILBYDER...

Detaljer

Entreprenør må ta med i sitt tilbud å holde rigg for seg selv og sine underentreprenører.

Entreprenør må ta med i sitt tilbud å holde rigg for seg selv og sine underentreprenører. PROSJEKTBESKRIVELSE 1. Orientering om prosjektet. 1.1 Eksisterende anlegg Myrdal gressbane Myrdal gressbane ble bygget i 1993 og har en spilleflate på 68 m x 105 m. Banen brukes i dag til OBOS ligaen av

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT 01.1 RIGG Posten skal omfatte alle riggkostnader av generell art som ikke naturlig går inn i senere spesifisert arbeidsytelser eller materialleveranser. Det

Detaljer

KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD

KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B Kultur- og kirkedepartementet, 2003 1. INNBYDELSE TIL ANBUDSKONKURRANSE...3 1.1 Orientering...3 1.2 Kvalifikasjonskrav

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Prosjekt: Aspmyra Stadion, rehabilitering av Kunstgressdekket Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Aspmyra Stadion, rehabilitering av Kunstgressdekket Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Aspmyra Stadion, rehabilitering av Kunstgressdekket Side 12 Kapittel: 1 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING 1 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING GENERELT NS 3420, 4. utgave

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for FIFA*, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved felttest. Det skal gis pris på 4 forskjellige alternativer mht banestørrelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VIGRAHALLEN GISKE KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE 22 SPESIALLEVERANSER Kunstgress, hallgulv og friidrettsdekke Arkitektfirmaet ARC-ESS AS 0 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2

Detaljer

Rehabilitering Garnes og Ådnamarka kunstgressbaner

Rehabilitering Garnes og Ådnamarka kunstgressbaner Rehabilitering Garnes og Ådnamarka kunstgressbaner Foto: Ådnamarka kunstgressbane PROSJEKTBESKRIVELSE Entreprise for rehabilitering av kunstgressbane. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering

Detaljer

VERDAL KOMMUNE KUNSTGRESS VERDAL STADION

VERDAL KOMMUNE KUNSTGRESS VERDAL STADION VERDAL KOMMUNE KUNSTGRESS VERDAL STADION TILBUDSGRUNNLAG basert på V-0857 B, utgitt av KKD-2003 Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Mai 2013 Sign: A.F. Skrøvseth n:\513\29\5132929\5 arbeidsdokumenter\kunstgressbane

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG. for INNHENTING AV TILBUD VED ÅPEN KONKURRANSE

KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG. for INNHENTING AV TILBUD VED ÅPEN KONKURRANSE Side 1 KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG for INNHENTING AV TILBUD VED ÅPEN KONKURRANSE KVINESDAL STADION KVINESDAL IDRETTSLAG Side 2 0. INNBYDELSE TIL TILBUDSKONKURRANSE. 0.1 ORIENTERING. Byggherre,

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. SUNNDAL KOMMUNE 1 Sunndal Kunstgressbane Kunstgressdekke

INNHOLDSFORTEGNELSE. SUNNDAL KOMMUNE 1 Sunndal Kunstgressbane Kunstgressdekke SUNNDAL KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER... 2 1.1 Orientering... 2 1.2 Kvalifikasjonskrav til tilbyder... 2 1.3 Tilbud; utvelgelses- og tildelingskriterier... 2 1.4

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

IL SVERRE KUNSTGRESS FABRITIUSBANEN

IL SVERRE KUNSTGRESS FABRITIUSBANEN IL SVERRE KUNSTGRESS FABRITIUSBANEN TILBUDSGRUNNLAG basert på V-0857 B, utgitt av KKD-2003 Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Februar 2014 Sign: A.F. Skrøvseth n:\514\01\5140191\5 arbeidsdokumenter\kunstgressbane

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad

Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad VEDLEGG B KRAVSPESIFIKASJON Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad Faaberg Allianseidrettlag 2011 1 1 FORUTSETNINGER FOR OG KRAV TIL ENTREPRISEN 3 1.1 Orientering 3 1.2 Fremdrift

Detaljer

Forprosjekt REINEN KUNSTGRESSBANE REINEN IDRETTSLAG UTARBEIDET AV: PÅ OPPDRAG FRA: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø

Forprosjekt REINEN KUNSTGRESSBANE REINEN IDRETTSLAG UTARBEIDET AV: PÅ OPPDRAG FRA: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø REINEN IDRETTSLAG REINEN KUNSTGRESSBANE UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Postboks 5203 9285 Tromsø 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 Side 1. EKSISTERENDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. ENGAVÅGEN KUNSTGRESSBANE 1 SØNDRE MELØY IDRETTSLAG - ENGAVÅGEN Entreprise II: Kunstgress

INNHOLDSFORTEGNELSE. ENGAVÅGEN KUNSTGRESSBANE 1 SØNDRE MELØY IDRETTSLAG - ENGAVÅGEN Entreprise II: Kunstgress ENGAVÅGEN KUNSTGRESSBANE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER... 2 1.1 Orientering... 2 1.2 Kvalifikasjonskrav til tilbyder... 2 1.3 Tilbud; utvelgelses- og tildelingskriterier...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON SPESIFISERING

KRAVSPESIFIKASJON SPESIFISERING Konkurransegrunnlag innkjøp av kunstgras til Klepp Sentralidrettsanlegg Side 1 av 5 KRAVSPESIFIKASJON SPESIFISERING Generelt Oppdragsgiver ønsker tilbud på et kunstgressprodukt for breddefotball minimum

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø Rehabilitering av kunstgressdekket Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: SVEN AUNE AS Rådgivende ingeniar idrettsanlegg Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Sandnessjøen Idrettslag

Detaljer

STEMMEMYREN FOTBALLANLEGG I0221 KUNSTGRESSBANE

STEMMEMYREN FOTBALLANLEGG I0221 KUNSTGRESSBANE STEMMEMYREN FOTBALLANLEGG I0221 KUNSTGRESSBANE PROSJEKTBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV KUNSTGRESS Bergen 02.05.2016 Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst 1. Informasjon om prosjektet 1.1. Eksisterende

Detaljer

Rehabilitering Fjellsdalen kunstgressbane

Rehabilitering Fjellsdalen kunstgressbane Rehabilitering PROSJEKTBESKRIVELSE Entreprise for rehabilitering av kunstgressbane. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om prosjektet 3 1.1.1 Eksisterende

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

TANA KUNSTGRESSBANE STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B

TANA KUNSTGRESSBANE STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B TANA KUNSTGRESSBANE STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B Kultur- og kirkedepartementet, 2003 Deanu gielda - Tana kommune Rådhusgata 3 9845 Deatnu-Tana Tana, 13.02.2012 1. INNBYDELSE

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING KUNSTGRESSBANE ØKSNES IDRETTSPARK Side 1 TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING ØKSNES IDRETTSPARK KUNSTGRESSBANE ØKSNES KOMMUNE UTARBEIDET AV: Norges Fotballforbund v/ove Halvorsen i samarbeid

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. ASPMYRA STADION AS 1 Aspmyra Stadion Rehabilitering av kunstgressdekket

INNHOLDSFORTEGNELSE. ASPMYRA STADION AS 1 Aspmyra Stadion Rehabilitering av kunstgressdekket ASPMYRA STADION AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER... 2 1.1 Orientering... 2 1.2 Kvalifikasjonskrav til tilbyder... 2 1.3 Tilbud; utvelgelses- og tildelingskriterier... 2

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

GISKE KUNSTGRESSBANE

GISKE KUNSTGRESSBANE KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG for INNHENTING AV TILBUD VED KONKURRANSE MED FORHANDLING GISKE KUNSTGRESSBANE 21.06.12 Side 2 0. INNBYDELSE TIL TILBUDSKONKURRANSE. 0.1 ORIENTERING. Byggherre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEBESTEMMELSER OG VEILEDNING TIL LEVERANDØR

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEBESTEMMELSER OG VEILEDNING TIL LEVERANDØR KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEBESTEMMELSER OG VEILEDNING TIL LEVERANDØR ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DEL II Basert på V-0857 B, utgitt av KKD-2003 Fjerning av gammelt dekke og

Detaljer

Idrettsplassen i Hyen

Idrettsplassen i Hyen Side 1 Innhenting av tilbud kunstgressdekke på Idrettsplassen i Hyen 0. Innbydelse til tilbudskonkurranse Side 2 0.1 Orientering Byggherre Gloppen Kommune vil herved innby til tilbudskonkurranse om levering

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE TILBUDSINVITASJON MED FORHANDLING. Kunstgress og flomlysanlegg Lyngstuva Stadion

LYNGEN KOMMUNE TILBUDSINVITASJON MED FORHANDLING. Kunstgress og flomlysanlegg Lyngstuva Stadion LYNGEN KOMMUNE TILBUDSINVITASJON MED FORHANDLING Kunstgress og flomlysanlegg Lyngstuva Stadion 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNBYDELSE TIL ANBUDSKONKURRANSE...3 1.1 Orientering...3 1.2 Kvalifikasjonskrav til

Detaljer

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc NOTAT n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc Fra: Til: Steffen Emhjellen Tilbydere entreprise Bygningsmessige arbeider Dato:

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena.

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena. Teleskoptribuner til Sørmarka Arena. I forbindelse med tilrettelegging World Cup i Sørmarak Arena må en blant annet oppgradere antall sitteplasser. Hallen har pr i dag plass til 800 personer på faste tribuner

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Kunstgressdekke til 7-er kunstgressbane på Røyslimoen

Kunstgressdekke til 7-er kunstgressbane på Røyslimoen VEDLEGG B KRAVSPESIFIKASJON Kunstgressdekke til 7-er kunstgressbane på Røyslimoen Lillehammer kommune / Roterud Idrettslag Juli 2013 Side 1 1 FORUTSETNINGER FOR OG KRAV TIL ENTREPRISEN 3 1.1 Orientering

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK. 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13

PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK. 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13 PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK 2009 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13 01.10.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. KLUBBPRESENTASJON... 3 2 BEHOVSVURDERING...

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

I0230 Espeland Kunstgressbane

I0230 Espeland Kunstgressbane I0230 Espeland Kunstgressbane PROSJEKTBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV KUNSTGRESS INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst 1. Informasjon om prosjektet 1.1. Eksisterende anlegg 1.2. Prosjektet omfatter 2. Gjennomføring

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG. for INNHENTING AV ANBUD VED KONKURRANSE

KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG. for INNHENTING AV ANBUD VED KONKURRANSE Side 1 KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG for INNHENTING AV ANBUD VED KONKURRANSE Vikahaugane Idrettspark, Kunstgress Stord kommunale eigedom Side 2 0. INNBYDELSE TIL ANBUDSKONKURRANSE. 0,1 ORIENTERING.

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

TILBUD LEVERING OG LEGGING AV KUNSTGRESS FOR FOTBALL GRAV SKOLE BÆRUM KOMMUNE

TILBUD LEVERING OG LEGGING AV KUNSTGRESS FOR FOTBALL GRAV SKOLE BÆRUM KOMMUNE TILBUD LEVERING OG LEGGING AV KUNSTGRESS FOR FOTBALL PÅ GRAV SKOLE I BÆRUM KOMMUNE Byggherre: Bærum kommune, Eiendom, teknisk Utarbeidet av: 2 KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING 3 INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Utbyggingsenheten. Lade Idrettsanlegg, ny kunstgressbane. Bilag D1 Vederlag

Utbyggingsenheten. Lade Idrettsanlegg, ny kunstgressbane. Bilag D1 Vederlag Utbyggingsenheten BILAG D1 VEDERLAG Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PRISSAMMENDRAG... 3 3 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 3.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner Oslo 12.10.11 Rehabilitering av kunstgressbaner Lillehammer vinter 2008 HIAS- banen juli 2009 Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Oslo

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING LEKNES SENTRALIDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE VESTVÅGØY KOMMUNE UTARBEIDET AV: Norges Fotballforbund v/ove Halvorsen i samarbeid med Lofothallen. 19. november

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

FORESPØEL: IDR 37/2010 - Rammeavtale på levering og legging av kunstgress Vedlegg 0: Tilbudsbrev Side 1 av 1 Oslo kommune Idrettsetaten FRA: Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Postadresse: Kontaktperson:

Detaljer

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 16. oktober 2014 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Morten Lund, Standard Norge NS 3450 sin plass i forhold til andre standarder i

Detaljer

Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE

Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE 211402 Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE 211402 Vollsveien mfl: Mengdebeskrivelse Side 1-1 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Forprosjekt for HASUNDGOT KUNSTGRESSBANE

Forprosjekt for HASUNDGOT KUNSTGRESSBANE for HASUNDGOT KUNSTGRESSBANE UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Fotball 6065 Ulsteinvik Hasundgot Kunstgressbane Side 1 Innholdsfortegnelse Side FORORD...

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen og

Detaljer

MULTICONSULT AS

MULTICONSULT AS Prosjekt: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN - ELLINGSRUD TENNISBANE Side B-1 B BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING B.00 GENERELT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 (201401). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

GOMMERUD IDRETSSPARK Rehabilitering av 11 er kunstgressbane KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B

GOMMERUD IDRETSSPARK Rehabilitering av 11 er kunstgressbane KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B GOMMERUD IDRETSSPARK Rehabilitering av 11 er kunstgressbane KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B Innhold 1. INNBYDELSE TIL ANBUDSKONKURRANSE... 3 1.1 Orientering...

Detaljer

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg Kvalifikasjonsgrunnlag Søknadsfrist 16. januar 2015 kl 12.00 IKS Vangsvegen 143, 2317 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks

Detaljer

Åset Kunstgressbane TILSTANDSRAPPORT

Åset Kunstgressbane TILSTANDSRAPPORT Rehabilitering av kunstgressdekket på Åset Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Åfjord Kommune 7170 Åfjord ÅSET KUNSTGRESSBANE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

Installasjonsveiledning. Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann

Installasjonsveiledning. Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann Fordrøyning, lagring og infiltrasjon av overvann Installasjonsveiledning VA-systemer AS, 2680 Vågå e-mail: va-systemer@va-systemer.no, www.va-systemer.no Før du begynner Nødvendig materiale og utstyr:

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer