INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN FSN X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN 270-00 FSN 270-00 X"

Transkript

1 DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING FSN FSN X

2 Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser Beskrivelse af fryseskabet NO FROST: Betydning og funktion Sådan installeres fryseskabet første gang Montering af håndtaget... 7 Ændring af dørens hængsling... 8 Installation af fryseskabet Installation af tippesikring Eltilslutning Sådan bruges fryseskabet Sådan tændes og indstilles fryseskabet Frosne produkter / dybfrosne produkter Forberedelse af de madvarer, som skal indfryses Råd om indfrysning af madvarer Placering af madvarerne i fryseren Hurtig indfrysning Optøning af madvarer Almindelig vedligeholdelse af fryseskabet Almindelig vedligeholdelse af fryseskabet Rengøring af fryseskabet Udskiftning af pære (afhængigt af model) Lyde, gener eller små fejl Normale funktionslyde Gener eller små fejl Display symboler Denne installations- og betjeningsvejledning gælder for flere fryseskabsmodeller. Der kan således forekomme små forskelle mellem visse detaljer og udstyr på dit fryseskab, og de der bliver beskrevet i vejledningen. I vejledningen vil disse symboler blive brugt med følgende betydning: Sikkerhedsregler som skal overholdes Fare for brand af en gasart Elektrisk fare Vigtige råd og oplysninger 2

3 Sikkerhedsregler DK Dette fryseskab er udelukkende beregnet til privat brug og er udarbejdet til at opbevare og fryse madvarer. Følgende sikkerhedsregler skal overholdes. Vi frasiger os ansvar og garantipligt for materielle eller fysiske skader opstået, fordi disse anbefalinger ikke er blevet overholdt. - Dette fryseskab er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), som ikke har deres fulde fysiske, sanselige eller mentale evner, eller personer uden erfaring med eller kendskab til anvendelse af fryseskabet, undtagen hvis de har været under opsyn eller er blevet oplært af en person med sikkerhedsansvar vedrørende brug af fryseskabet. - fryseskabet skal installeres, fastgøres om nødvendigt, og anvendes i overensstemmelse med anbefalingerne i denne installations- og betjeningsvejledning for at undgå skader og fare forårsaget af eventuel ustabil anbringelse eller forkert installation. Er fryseskabet blevet transporteret i vandret position, skal det anbringes lodret. Derefter bør man vente to timer med at tilslutte det. Der kan være løbet lidt olie ud af kølekredsløbet, og det skal have tid til at løbe tilbage til kompressoren, inden fryseskabet tilsluttes, ellers kan der ske skade på fryseskabet. - Er fryseskabet forsynet med hjul, bør man huske på, at de kun er beregnet til at lette små bevægelser. Brug dem ikke til at flytte fryseskabet over større afstande. - Gør fryseskabet rent, inden det tilsluttes elnettet (se afsnittet "Installation af fryseskabet"). Stikket skal trækkes ud af stikkontakten, inden der foretages nogen form for vedligeholdelse. Træk ikke i ledningen, men tag fat i selve stikket for at trække det ud af stikkontakten. - Der må aldrig kommes flasker eller glas indeholdende væske i fryseren, med mindre de kun er fyldt 2/3 op: Ved nedfrysning udvider væske sig, og beholderen risikerer at sprænge. - Brug ikke andre metoder end anvist i denne vejledning til at fremskynde afrimning. - Brug ikke elektriske apparater inde i skabet beregnet til at opbevare dybfrosne madvarer. - Lad ikke børn lege med fryseskabet, og hold husdyr væk fra det. - Kasserede fryseskabe skal straks gøres ubrugelige. Træk stikket ud af stikkontakten, og klip ledningen over helt inde ved fryseskabe. Gør det umuligt at bruge døren, eller tag den helt af for at undgå, at et barn eller et dyr ved leg skulle blive låst inde i det. - Skulle der opstå problemer, som ikke kan løses ved hjælp af vore råd (se afsnittet "Lyde, gener eller små fejl"), kontakt da GRAM service. Kølekredsløbet i fryseskabet indeholder kølende isobutan (R600a), som er en naturlig ikke forurenende gasart, der dog er brandfarlig. Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter beskadiges under transport og installation. Skulle der opstå skade, skal fryseskabet holdes væk fra åbne flammer og alle varmeeller antændelseskilder, og rummet skal udluftes. 3

4 Miljøhensyn og energibesparelser DK Sådan begrænses fryseskabets elforbrug: - Anbring fryseskabet et hensigtsmæssigt sted (se afsnittet "Installation af fryseskabet"). - Døren skal være åben så kort tid som muligt. Kom ikke madvarer, som endnu er varme eller fryseren, specielt hvis det er suppe i andre retter, som afgiver meget damp. - Sørg for at holde fryseskabet i optimal funktion bl.a. ved at gøre kondensatoren ren med jævne mellemrum (se afsnittet "Almindelig vedligeholdelse af fryseskabet"). - Kontrollér og rengør gummilisterne i døren jævnligt, og sørg for, at de altid kan lukkes effektivt. Er det ikke tilfældet, bedes du kontakte GRAM service. I overensstemmelse med de seneste love vedrørende miljøhensyn, indeholder fryseskabet ikke C.F.C., men en kølende gasart kaldet R600a. Den nøjagtige gasart står tydeligt anført på typepladen, som findes på fryseskabets inderside, nederst til venstre. R600a er en ikke forurenende gasart, som ikke ødelægger ozonlaget, og således ikke medvirker til at øge drivhuseffekten. MILJØBESKYTTELSE Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. 4

5 Beskrivelse af fryseskabet DK Lys* Isterningebakke* Eller låger Fryseskuffer Rum til isterninger* Maxiboks Fryseskuffer Justerbare fødder Fodpanel Denne installations- og betjeningsvejledning gælder for flere fryseskabsmodeller. Der kan således forekomme små forskelle mellem visse detaljer og udstyr på dit fryseskab, og de der er beskrevet i vejledningen. Kondensator Kompressor 5

6 NO FROST: Betydning og funktion DK Apparatet er udarbejdet og bygget, så der ikke dannes rim indvendigt. En speciel anordning sørger for, at rimen smelter, og afrimningsvandet løber gennem et lille rør ned i en speciel beholder, hvor det fordamper fra. Fryseskabet skal ikke afrimes. 6

7 Montering af håndtaget DK Tag håndtaget ud af emballagen, og sæt det fast i venstre side af døren ved at benytte de specielle skruer, som findes i posen med tilbehør. Placer håndtagets huller lige ud for hullerne i døren, og skru det fast. 7

8 Ændring af dørens hængsling DK Normalt åbnes dørene i venstre side (sat på hængslerne i højre side); ønskes det, kan døren åbnes i højre side. Dørens hængsling kan ændres ved at følge nedenstående anvisninger. For at sikre en korrekt montering af døren er det vigtigt at følge anvisningerne meget nøje og at udføre punkterne i den rigtige rækkefølge: 1. Tip fryseskabet forsigtigt bagover. 2. Tag fodpanelet af ved at trække i tapperne A på den nederste del og derefter vippe det opad, så det gøres frit (tegning R1). Tag hulskjuleren B af i venstre side, og sæt den i hullet i højre side (tegning R2). 3. Skru stiften af det nederste hængsel, og tag det ud af fordybningen C, tag plastikstykket, som er anbragt mellem døren og hængslet på stiften, skru det nederste hængsel D af, og skru stiften i hullet i venstre side på hængslet (tegning R3). 4. Tag døren af (tegning R3). 5. ** Løsn metal fyldestykket Y (tegning R3), som sidder nederst i højre side. 6. ** Vend fyldestykket Y (tegning R3), og skru det på nederst i venstre side. 7. ** Tag plastikstykket F ud af hængslet for oven i venstre side (tegning R4). 8. Fjern skiven og stiften E fra det øverste hængsel, og tag den ud af pladsen i højre side (tegning R4). 9. Skru stiften E i igen (ved at dreje den 180 ) i hullet i højre side af det øverste hængsel (tegning R4). 10. ** Skru plastikstykket F på hængslet for oven i højre side (tegning R4). 11. Sæt døren i det øverste hængsel i venstre side (tegning R4). 12. Sæt det nederste hængsel D i døren, og sørg for, at plastikskiverne bliver sat rigtigt på stifterne. 13. Skru det nederste hængsel D på fryseskabet. 14. Sæt fodlisten på igen, og vip fryseskabet tilbage i lodret stilling. (** punkt 5,6,7,10: Kun på visse modeller) Tegning R1 A A A Tegning R2 B Tegning R3 Dessin R4 Tegning R4 F E A E Y F Vent to timer med at tænde for fryseskabet. D 8

9 Ændring af dørens hængsling DK Tegning R5 Justering af hængslet Det hænder, at døren og panelet over døren ikke er anbragt i helt lige linie i forhold til hinanden (tegning R5). I så fald løsnes skruen lidt, der fastholder skjuleren (A) på det øverste hængsel. Skru den lidt fast igen og kontrollér, om tætningslisten er helt tæt. A Flytbart håndtag Tag de propper af, som skjuler håndtagets skruer, samt de propper, som skjuler hullerne i modsatte side. Skru håndtaget af, og sæt det på i den anden side (tegning R6). Skru håndtaget fast, og sæt propperne i, så de skjuler skruerne og hullerne. Tegning R6 9

10 Installation af fryseskabet DK Det er kun ved at foretage en korrekt installation, som overholder de anbefalinger, der er givet i denne "installations- og betjeningsvejledning", at det er muligt at opbevare madvarer under gode betingelser samt at opnå et optimeret elforbrug. - Anbring fryseskabet i et tørt og ventileret rum. - Undgå at anbringe det på balkoner, verandaer og terrasser: For høj sommervarme og stærk vinterkulde kan forhindre fryseskabet i at fungere rigtigt eller endda beskadige det. - Køleskabet må ikke placeres i nærheden af en varmekilde som f.eks. en ovn eller en radiator. - Køleskabet er beregnet til at fungere optimalt ved stuetemperatur. Det kaldes, at det er beregnet til en vis klimaklasse. Denne står tydeligt anført på typepladen, som sidder inde i fryseskabet nederst på venstre sidevæg. Over og under disse temperaturer kan apparatets ydeevne mindskes. Klimaklasse N N-ST N-T SN SN-ST SN-T ST T Stuetemperatur fra +16 C til +32 C fra +16 C til +38 C fra +16 C til +43 C fra +10 C til +32 C fra +10 C til +38 C fra +10 C til +43 C fra +18 C til +38 C fra +18 C til +43 C - Sørg for at bevare en afstand på 3-5 cm langs siderne mellem fryseskabet og de andre møbler, eller på 10 cm, hvis fryseskabet står tæt op ad en væg, og på 10 cm over fryseskabet for at sikre en god luftcirkulation omkring hele fryseskabet. - Anbring fryseskabet i en passende afstand fra væggen ved hjælp af de afstandsstykker, der medfølger i posen med tilbehør. Afstandsstykkerne skal monteres bag på fryseskabet (se tegning). Når fryseskabet er installeret, indstilles benene, så det hælder en smule bagover: Det vil lette lukning af døren. Inden der anbringes madvarer i fryseskabet, skal det rengøres ind- og udvendigt med natron opløst i vand (1 spiseskefuld natron til 4 liter vand). Der må ikke benyttes alkohol, skurepulver eller rengøringsmidler, som kan ødelægge overfladerne. Se afsnittet "Rengøring af fryseskabet". 10

11 Installation af tippesikring DK Advarsel! Benyt de tippesikringer, der følger med apparatets tilbehør, benyttes for at sikre, at fryseskabet forbliver stabilt og forhindre, at det vipper. Installation af disse beslag er forklaret i figur A og B: De skal fastgøres i de dertil indrettede hjørner bag på fryseskabet med de skruer som er leveret sammen med tilbehøret. De skal ligeledes sættes på væggen bag fryseskabet med en dyvel, som hver bruger selv skal vælge alt efter væggens beskaffenhed (f.eks. en udvidelsesdyvel). 11

12 Eltilslutning DK Af sikkerhedsmæssige årsager, er det meget vigtigt at overholde følgende anbefalinger. Elinstallationen skal overholde den EN standard NF C , specielt hvad angår jordforbindelse. En 3x2,5mm² enfaset linie på 230V tilsluttet: - en enfaset måler 230V-50Hz - en differentialafbryder og en sikring (10 eller 16A afhængigt af model). GRAM kan ikke gøres ansvarlige for ulykker forårsaget af en forkert elinstallation. Råd til den elektriske installation af fryseskabet: - Brug ikke forlængerledning, adapter eller multistikdåse. - Fjern aldrig jordforbindelsen. - Stikket skal være let at komme til, men befinde sig utilgængeligt for børn. Har du spørgsmål, kontakt da GRAM service eller en autoriseret elinstallatør. Apparatet overholder det europæiske direktiv CEE/73/23 (lavspændingsdirektivet) og CEE/89/336 (elektromagnetisk kompatibilitet) samt CEE/96/57 (energi effektivitet) og de tilhørende ændringer. Er fryseskabet blevet transporteret i vandret position, skal det anbringes lodret. Derefter bør man vente to timer med at tilslutte det. Der kan være løbet lidt olie ud af kølekredsløbet, og det skal have tid til at løbe tilbage til kompressoren, inden fryseskabet tilsluttes, ellers kan der ske skade på skabet. Gør fryseskabet rent inden det tilsluttes elnettet (se afsnittet "Installation af fryseskabet"). Stikket skal trækkes ud af stikkontakten, inden der foretages nogen form for vedligeholdelse. Træk ikke i ledningen, men tag fat i selve stikket for at trække det ud af stikkontakten. "Hvis fødekabelet bliver beskadiget, skal det skiftes ud af eller en autoriseret elinstallatør så enhver risiko undgås". 12

13 Sådan tændes og indstilles fryseskabet DK Elektronisk funktion På styrepanelet for oven på fryseskabet kan følgende funktioner betjenes: - 1) LDC display: Temperaturvisning - 2) Tænd/sluk: stand by og temperaturindstilling - 3) SUPER FREEZE knap: Lynindfrysning - 4) Øko knap: Halv fyldt apparat - 5) Rød kontrollampe: Temperaturalarm og åben dør ADVARSEL Når der tændes for fryseskabet, vil alarmsymbolet A2 blive vist. Tryk på en knap i 3 sekunder for at annullere det. Indstil derefter temperaturen med knappen (2). Hver gang der bekræftes eller ophæves en funktion, lyder der et bip. 13

14 Sådan tændes og indstilles fryseskabet DK Forklaring af de tegn og funktioner, som kan fremkomme på skærmen Indstilling af fryserens temperatur Indstilling til en præcis temperatur på mellem -26 C og -16 C. ALARMER Ice cream funktion (afhængigt af model) Denne funktion giver mulighed for at opbevare is (uden kartonemballagen) ved en optimal temperatur, så isens konsistens er klar til servering. Når denne funktion er aktiveret på displayet, vises symbolet «IC» i stedet for temperaturen. For at aktivere denne funktion drejes knappen (2) på styrepanelet over på position «IC». Hurtig indfrysning Med denne funktion kan der indfryses en stor mængde madvarer meget hurtigt. Det anbefales at sætte funktionen i gang 24 timer før den pågældende indfrysning. Signalet SF vil fremkomme i stedet for temperaturen, når hurtig indfrysnings funktionen er aktiveret. Manuel eller automatisk stop efter 52 timer. Øko funktion Når denne funktion er aktiveret, vises symbolet "EC" på skærmen i stedet for temperaturen. Denne funktion giver mulighed for at spare energi (15%), når fryseskabet kun er fyldt halvt op. Når der er tændt for denne funktion, tilrådes det at opbevare alle de frosne madvarer på de to niveauer over den nederste fryseskuffe Børnesikringsfunktion For at låse og åbne for styrepanelets funktioner trykkes der på knapperne Super freeze og Øko samtidigt i 3 sekunder. Når funktionen er aktiveret, vises symbolet "CS" i 5 sekunder skiftevis med temperaturen eller med en eventuel anden funktion (Super freeze osv.). Drejeknappen og de andre knapper kan dermed ikke aktiveres. Åben dør alarm Denne alarm aktiveres, når døren har stået åben i mere end 60 sekunder. Kontrollampen lyser, og lydalarmen går i gang. Der slukkes for alarmen igen ved at trykke på én af knapperne. Temperatur alarm Efter en strømafbrydelse viser fryseskabet, om de frosne madvarer kan: "SF" opbevares: Når strømafbrydelsen har været kort, vil fryseren automatisk aktivere Super freeze funktionen for hurtigt at genoprette den rigtige funktionstemperatur. Symbolet "SF" vises på displayet i stedet for temperaturen. Madvarerne kan bevares. "A1" tilberedes: Når dette symbol vises på displayet i stedet for temperaturen, betyder det, at madvarerne absolut skal tilberedes, for de er delvist optøede. "A2" smides ud: Når dette symbol vises på displayet i stedet for temperaturen, betyder det, at madvarerne ikke kan spises. De skal smides ud. 14

15 Sådan tændes og indstilles fryseskabet DK Forklaring af de tegn og funktioner, som kan fremkomme på skærmen ALARMER Vises der et af disse bogstaver i stedet for fryserens temperatur, betyder det sandsynligvis, at temperaturfølerne er defekte. Der går automatisk en lagring i gang, så apparatets funktion sikres, men det er nødvendigt at tilkalde GRAM service. Når dette bogstav vises i stedet for fryserens temperatur, viser det, at der er et problem med el-forsyningen En automatisk testprocedure vil gå i gang i 5 minutter, og derefter vil den normale funktion blive genoptaget. Når dette signal vises i stedet for fryserens temperatur, betyder det, at afrimningsmodstanden sandsynligvis er defekt, og det er nødvendigt at kontakte GRAM service. ADVARSEL Temperaturen inde i fryseskabet hænger tæt sammen med rumtemperaturen, hvor tit døren åbnes, samt hvor meget mad der er i fryseskabet, og hvilken temperatur de havde, da de blev sat i fryseskabet. Derfor skal temperaturen kontrolleres med jævne mellemrum og indstillingen justeres om nødvendigt. De temperaturer, der vises på displayet, svarer til de indstillede temperaturer og ikke til de reelle temperaturer. Apparatet er strømførende, selv når displayet er slukket. 15

16 Frosne produkter / dybfrosne produkter DK Fryseskabet til husholdningsbrug giver mulighed for at fryse madvarer: Det nedsætter madvarernes temperatur hurtigt og helt igennem, så de kan opbevares i længere tid. Dybfrysning er en hurtigere og mere intensiv industriel metode end husholdningsmetoden. De produkter, som kan købes i handlen, er dybfrosne. Forberedelse af de madvarer, som skal indfryses Nedfrysning steriliserer ikke madvarer. Derfor er det vigtigt at overholde et par enkle regler for hygiejne under forberedelsen af de produkter, som skal fryses: Vask hænder, inden der røres ved madvarerne, gør køkkengrej rent, som lige er blevet brugt, inden det tages i brug igen. Frys kun madvarer, som er friske og af bedste kvalitet. Brug oversigten "Råd om indfrysning af madvarer" til at finde oplysninger om, hvilke produkter der kan fryses, og hvor lang tid, de kan opbevares. Frugt og grøntsager skal blancheres, inden de fryses ned, for at de kan bevare farve, smag og vitaminer: Kom dem i kogende vand et par minutter. Del madvarerne op i portioner, som hver svarer til den mængde, der skal bruges til et måltid. Desuden fryser små portioner hurtigere helt igennem. Emballagen skal lukkes helt tæt omkring madvarerne, så de ikke mister smag og udtørrer. Brug plastikposer, polyætylen film, staniol eller bokse egnet til nedfrysning. Hvis der bruges plastikposer, skal luften klemmes ud, inden de lukkes. Kom aldrig flasker eller glas med væske i fryseren, med mindre de kun er 2/3 fyldt: Ved nedfrysning udvides væske, og beholderen risikerer at sprænge. - Nedfrysningsdato - Sidste holdbarhedsdato - Madvaretype - Antal portioner Hvis De køber dybfrosne produkter, skal de kommes i indkøbsvognen til sidst. Se godt efter, at: - Emballagen ikke er gået i stykker - At de ikke er dækket af rim (det betyder, at de har været delvist optøet) Kom dem i en termopose eller i avispapir, transportér dem hurtigt hjem, og kom dem straks i fryseren. 16

17 Råd om indfrysning af madvarer DK Friskt kød Produkt Lam i små stykker Svinesteg Svinekoteletter Kogt oksekød, roastbeef Oksesteaks, entrecote, i sauce, kalvesteg Kalvesteaks, koteletter Hakket kød Indmad Pølser Holdbarhed 8 måneder 5 måneder 4 måneder 10 måneder 8 måneder 10 måneder 4 måneder 3 måneder 2 måneder Det tilrådes at tø kød helt op, inden det tilberedes for at undgå, at det steges hurtigere udenpå end indeni, med undtagelse af små panerede stykker, som kan steges direkte ved svag varme, samt kogt kød. Fjerkræ Fjerkræ skal være plukket/flået, tømt for indvolde, eventuelt skåret i stykker, vasket og tørret Produkt Holdbarhed And 4 måneder Kanin 6 måneder Høne til bouillon 7 måneder Gås 4 måneder Kylling 10 måneder Kalkun 6 måneder Indmad 3 måneder Vildt Vildt skal være plukket/flået, tømt for indvolde, eventuelt skåret i stykker, vasket og tørret. Produkt Holdbarhed Vildand, sneppe, fasan 8 måneder Hare 6 måneder Agerhøne, vagtel 8 måneder Fisk Produkt Holdbarhed Forberedelse Karpe Gedde Pigvar Laks 2 måneder Makrel Suder Ørred Guldbrasen 3 måneder Søtunge Fisken skrabes, tømmes for indvolde, og hovedet skæres af. Vaskes, tørres og indfryses. Fisken skrabes, tømmes for indvolde, og hovedet skæres af. Den kommes 30 sekunder i koldt saltet vand, tørres af og indfryses. 17

18 Råd om indfrysning af madvarer DK Tilberedte retter Opbevaringstiden for tilberedte retter mindskes, hvis der er brugt flæsk eller bacon til at give retten smag. Produkt Holdbarhed Forberedende opvarmning Sovs på basis af kødsaft Koges halvt 3 måneder Tomatsovs Opvarmes passende Minestrone med grøntsager 2 måneder Uden pasta Lasagne 4 måneder Bages halvt Stege 2 måneder Opvarmes passende Tværstykker af kalvekølle 1 måneder Kød i sovs 3 måneder Koges halvt Vildtragout 2 måneder Opvarmes passende Fisk kogt i vand, ovnstegt fisk Kødfarseret peberfrugt, aubergine eller squash Koges/bages Champignon svitset med hvidløg og persille, ratatouille af 2 måneder halvt peberfrugter Spinat kogt i vand Pizza 6 måneder Opvarmes passende Varm retterne direkte på komfuret eller i ovnen uden optøning først Grøntsager Det tilrådes at blanchere grøntsagerne med damp, så de ikke mister hverken vitaminer eller mineralsalte under kogningen. Desuden er det på denne måde ikke nødvendigt at vente på, at de bliver tørre, inden de indfryses. De skal blot køle af. Produkt Holdbarhed Forberedelse Blancheringstid Asparges 12 måneder Vask og fjern trådene 2 minutter Kål, blomkål 6 måneder Vask og skær i stykker 2 minutter (1) Artiskokker Fjern de omgivende blade 6 minutter (1) Bønner Bælges 3 minutter Grønne bønner Vask og skær enderne af 4 minutter Champignons Vask 2 minutter (1) 12 måneder Auberginer Vask og skær i skiver 4 minutter (2) Peberfrugter (3) Vask, skær i skiver, fjern kerner Ærter, tomater (3) Bælges og fryses straks i et enkelt lag og Blancheres ikke pakkes ind. Persille, basilikum 8 måneder Vask Spinat 2 minutter Minestrone grøntsagsblanding (selleri, gulrødder, sølvbede, 12 måneder Vask, skær i stykker og del op i portioner. Blancheres ikke Kom ikke kartofler i, de bliver ellers sorte. porrer, osv. ) (1) Kom lidt vineddike eller citron i kogevandet (syrligt vand). (2) Nedsaltes inden kogning. (3) Når disse grøntsager tør op, falder de sammen, for de indeholder meget vand. Det tilrådes derfor kun at tø dem op, hvis de skal koges/bages. I almindelighed bliver grøntsager bedst, når de koges direkte uden først at blive tøet op. Kogetiden mindskes alt efter blancheringstiden. 18

19 Råd om indfrysning af madvarer DK Frugt Frugt skal dækkes med sukker eller en sukkeropløsning alt efter typen. Der skal bruges 250 gr. til 1 kg frugt. Sukkeropløsninger bruges i forskellige procentforhold. De fremstilles ved at koge vand med sukker i følgende koncentrationer: - 30 % opløsning, 450 gr. sukker pr. liter vand; - 40 % opløsning, 650 gr. sukker pr. liter vand; - 50 % opløsning, 800 gr. sukker pr. liter vand; For ikke at forringe frugternes farve hældes der lidt citronsaft over, inden de dækkes med sukker, eller der kommes lidt citronsaft i sukkeropløsningen. Beholderne med frugt skal stå en time i fryseskabet, inden de kommes i fryseren. Frugterne skal være dækket helt af sukkeropløsningen. Produkt Holdbar Forberedelse hed Abrikoser 8 måneder Vask, tag sten ud, 30% sukkeropløsning Ananas Skræl, skær i skiver, 50% sukkeropløsning Appelsiner 10måneder Skræl, skær i skiver, 30% sukkeropløsning Kirsebær Vask, tag sten ud, dæk med sukker eller en 30% sukkeropløsning Jordbær Vask, fjern stikle og dæk med sukker Melon 12måneder Skræl, skær i skiver, tag kerner ud, hæld en 30% sukkeropløsning over Ferskner Skræl, tag sten ud, skær i skiver, hæld en 50% sukkeropløsning 8 måneder over Grapefrugt 12måneder Skræl, skær i skiver, 30% sukkeropløsning Citrusfrugtsaft 10måneder Pres, fjern kerner, kom sukker på efter behag Blommer Vask, tag sten ud, dæk med sukker eller 50% sukkeropløsning Druer 12måneder Pil druerne af klasen, vask, dæk med sukker eller 30% sukkeropløsning Blåbær, brombær, solbær, hindbær, ribs 10måneder Vask, fjern stilke og dæk med sukker Brød Kan opbevares 2 måneder. Optøs i ovnen ved 50 C, som tændes efter at brødet er kommet i. Smør og ost Frys smør og ost ved at dele dem op i portioner svarende til en uges forbrug. Smør og hårde oste (f.eks. parmasan) kan opbevares i 8 måneder, andre oste i 4 måneder. De skal optøs i fryseskabet, idet der holdes øje med det kondensvand, disse produkter danner. 19

20 Placering af madvarerne i fryseren DK Friske madvarer må ikke anbringes ved siden af allerede indfrosne produkter for ikke at skabe en temperaturstigning af disse. Den maksimale vægt af madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen (som sidder inde i fryseskabet nederst på venstre sidevæg) som "INDFRYSNINGSKAPACITET/FREEZING CAPACITY (kg/24h)". Hurtig indfrysning Funktionen "Super Freeze" eller lynindfrysning giver mulighed for at sænke fryserens temperatur maksimalt meget hurtigt for at kunne indfryse en stor mængde friske madvarer hurtigere. Symbolet SF vises i stedet for temperaturen, når funktionen er aktiveret. Manuel eller automatisk stop af funktionen 52 timer senere. De madvarer, som skal indfryses, kan placeres hvor som helst i fryseren. Dog skal det nævnes, at: - hvis det ønskes at opnå en hurtigere indfrysning, tilrådes det at placere madvarerne på det første eller det andet niveau. Sådan udnyttes frysekapaciteten maksimalt. Når fryseren er udstyret med isterningebakke og/eller har en iszone (på andet niveau), tilrådes det at anbringe madvarerne, som skal indfryses, på første og tredje niveau (se tegningen). Madvarerne skal fryses helt igennem så hurtigt som muligt for at de kan bevare vitaminer, næringsværdi, udseende og smag

21 Optøning af madvarer DK Madvarer kan optøs på fem forskellige måder: - ved først at stille dem nogle timer i fryseskabet - ved at lade dem tø langsomt op ved stuetemperatur - i almindelig ovn ved meget lav temperatur (40/50 C) - i mikrobølgeovn - ved at koge/bage dem direkte Optøning i fryseskabet er den mest langsomme, men sikreste optøningsmetode. Madvarer som er optøet, eller kun delvist optøet, må aldrig genindfryses uden først at være tilberedt. Det frarådes at komme produkter i munden, som lige er kommet ud af fryseren (is, isterninger osv.): De har en meget lav temperatur, og risikerer at forårsage frostskader. Udgå at røre ved frosne eller dybfrosne varer med våde hænder: De risikerer at klæbe sig fast. Det tilrådes kun at optø madvarer til brug umiddelbart efter. Automatisk afrimning af fryseskabet Fryseren afrimes helt automatisk. Rimen løber ned i opsamlings-beholderen som sidder på kompressoren. Varmen fra kompressoren får beholderens indhold til at fordampe. 21

22 Almindelig vedligeholdelse af fryseskabet DK Før enhver form for vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen, men tag direkte fat i stikket for at trække det ud. Rengøring af fryseskabet For at sikre bedre hygiejne og sikker opbevaring af madvarer tilrådes det at rengøre og desinficere fryseskabet jævnligt. Tøm fryseskabet, og kom indholdet i termoposer eller avispapir, som anbringes et køligt sted. Rengør fryseskabet ind- og udvendigt med natron opløst i vand (1 spiseske til 4 liter vand). Brug ikke alkohol, skurepulver eller rengøringsmidler, som kan ødelægge overfladerne. Der må ikke benyttes damptrykrenser. Den brandvarme damp kan ødelægge overfladerne og de elektriske kredsløb. Der er direkte risiko for dødeligt elektrisk stød. Tør af med rent vand og tør efter med en tør klud. Husk en gang imellem at rengøre kondensatoren, som sidder bag på fryseskabet (se afsnittet "Beskrivelse af fryseskabet"). Brug en tør børste til det, eller endnu bedre, støvsugeren. Tilslut fryseskabet igen, og justér om nødvendigt temperatur som anvist i afsnittet "Indstilling af temperatur", og tryk på knappen "Hurtig indfrysning". Vent tre kvarter med at sætte madvarerne på plads igen i fryseskabet. Stands "hurtig indfrysning" 24 timer senere.r. Udskiftning af pære (afhængigt af model) Træk stikket ud af stikkontakten. Apparatet har en lampe, som sidder under styrepanelet. Pæren skiftes sådan: - Tag beskyttelsesgitteret af med et spidst redskab (en skruetrækker eller en kniv) ved at lette på det ved tappen (Tegning R1). - Pæren kan ses. Skru pæren af, og skift den ud med en ny (Tegning R2). Sæt derefter beskyttelsesgitteret på igen ved at gentage samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. Tegning R1 Tegning R2 22

23 Lyde, gener eller små fejl DK Normale funktionslyde For at fryseskabets temperatur kan forblive konstant, går kompressoren i gang med jævne mellemrum. De lyde det forårsager er helt normale funktionslyde, og de vil automatisk blive kortere, så snart fryseskabet har nået den ønskede temperatur. Det drejer sig om følgende lyde: LYD ÅRSAG Brummen Stammer fra kompressoren. Denne brummen kan ind imellem blive stærkere, lige når kompressoren går i gang. Gurglende lyde eller let brummen Stammer fra kølevæsken, som cirkulere i fryseskabet ør. Klik Der høres altid små klik, når elektroniske kort starter eller standser kompressoren. Let baggrundsstøj Hvis fryseskabet har en ventilator (afhængigt af model), kan luften, som cirkulerer inde i fryseskabet, skabe en let baggrundsstøj. Gener eller små fejl Der kan opstå fejl ved benyttelse af fryseskabet. Inden GRAM service kontaktes, bedes du først undersøge, om du selv kan løse dem ved hjælp af følgende vejledning: PROBLEM Ualmindelige lyde Fryseskabet producerer ikke nok kulde Fryseskabet producerer slet ikke kulde RÅD - Undersøg om fryseskabets ben er indstillet rigtigt, og om det står stabilt. - Undersøg, om fryseskabet rører ved væggen. - Undersøg, om alle flytbare dele (bokse, hylder osv. ) sidder som de skal. - Undersøg, om flasker eller beholdere anbragt i fryseskabet rører ved hinanden. - Undersøg, om temperaturen er indstillet som vist i afsnittet "Indstilling af temperatur". - Hvis der lige er anbragt en stor mængde madvarer i fryseskabet, sørg da for at justere temperaturen igen som vist i afsnittet "Indstilling af temperatur". - Sørg for ikke at åbne fryseskabsdøren alt for tit eller at lade den stå åben. - Undersøg, om der er tændt for det elektroniske kort. - Undersøg, om fryseskabet stik er sat i stikkontakten. - Undersøg, om elnettets hovedafbryder ikke er slået fra, om sikringen er gået eller den har løsnet sig. 23

24 Lyde, gener eller små fejl DK PROBLEM Der dannes rim inde i fryseskabet Ydersiderne er varme Der dannes vanddråber på fryseskabets yderside Der dannes små vand-eller rimdråber på fryseskabets bagvæg Visse madvarer fryser ikke helt Det frosne kød har hvide striber Det er svært at åbne døren Lyset i fryseskabet er slukket RÅD - Sørg for ikke at åbne døren for tit eller at lade den stå åben. - Det er helt normalt, for det hindrer, at der dannes dug uden på fryseskabet. - Når der ikke er tændt for varmen i huset (f.eks. om foråret og om efteråret) og rummets luft er lidt fugtig, kan det ske at der dannes lidt kondensvand uden på fryseskabet. Det er ikke farligt, og fryseskabet fortsætter med at fungere korrekt. - Det er helt normalt, for det er et specielt koldt og fugtigt sted i fryseskabet, hvor vanddråber og rim kondenseres under fryseskabet normale funktion. - Det er normalt, at madvarer, som indeholder meget sukker, fedt eller alkohol ikke fryser helt og forbliver bløde til dels (is, frugtsaft osv.) - Undersøg, om temperatur er indstillet rigtigt og ikke på en for lav temperatur (se afsnittet "Indstilling af temperatur"). - Undersøg, om kødet ikke har været opbevaret for længe i fryseren, ved at benytte skemaet "Råd om indfrysning af madvarer". - Det er normalt, at døren er lidt svær at åbne, især hvis den lige er blevet lukket: Der dannes et lille undertryk, som skal sikre, at døren er helt tæt. Vent et par minutter med at lukke den op igen. - Undersøg, om fryseskabet stik er sat i stikkontakten. - Undersøg, om elnettets hovedafbryder ikke er slået fra, om sikringen er gået eller den har løsnet sig. - Undersøg, om pæren er sprunget, og se afsnittet "Udskiftning af pære". 24

25 Display symboler DISPLAY SF EC CS A1 A2 E ou A C DR DK RÅD - Symbolet "SF" (Super freeze) vises, når lynindfrysnings funktionen er aktiveret. Symbolet forsvinder, når operationen er slut 52 timer senere, eller hvis funktionen annulleres. - Symbolet "SF" vises, men du har ikke selv tændt for funktionen. Apparatet har en strømafbrydelses alarm, som tænder for SF funktionen for hurtigt at genoprette den korrekte funktionstemperatur. - Symbolet "EC" vises. Apparatet er i økonomi funktion. Sluk for funktionen, såfremt det ønskes at vende tilbage til normal funktion igen. - Når symbolet "CS" vises skiftevis med et andet symbol, er børnesikringen aktiveret. Den annulleres ved at trykke på knapperne "Super freeze" (3) og "Øko" (4) samtidigt i nogle sekunder. - Symbolet "A1" vises. Apparatet har en alarm, som går i gang i tilfælde af strømafbrydelse. Dette symbol viser, at madvarerne er blevet delvist optøet under strømafbrydelsen, og at de derfor skal bruges med det samme. - Symbolet "A2" vises. Apparatet har en alarm, som går i gang i tilfælde af strømafbrydelse. Dette symbol viser, at madvarerne er blevet optøet under strømafbrydelsen og nu er uegnede til brug. De skal derfor smides ud. - Når dette symbol vises, betyder det, at temperaturføleren er defekt. Ring efter GRAM service. - Dette symbol angiver, at der er et problem med el-forsyningen. Der er en automatisk testprocedure i gang. Fem sekunder vil den normale funktion blive genoptaget. - Når dette symbol vises i stedet for fryserens temperatur, betyder det, at afrimningsmodstanden sandsynligvis er defekt. Ring efter service. 25

26

27 Innholdsfortegnelse NO 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhetsråd Miljøvern og energisparing Beskrivelse av fryseskapet NO FROST: beskrivelse og funksjon Første installering Montere håndtaket Omhengsling av døren Installere fryseskapet Installasjonsnormer Elektrisk fryseskapet Bruk av fryseskapet Igangsetting og regulering Frysing av produkter / dypfryste produkter Klargjøring av matvarer som skal fryses Guide for frysing av matvarer Plassering av matvarene i fryseskapet Hurtigfrys Tining av matvarer Automatisk avriming av fryseskapet Alminnelig vedlikehold av fryseskapet Rengjøring av fryseskapet Skifte av lyspære (afhængigt af model) Funksjonsfeil Normale lyder Ubehageligheter eller problemer Symboler i displayet Denne installasjons- og brukerveiledningen for fryseskapet ditt gjelder flere modeller. Det kan forekomme enkelte forskjeller når det gjelder detaljer og utstyr i ditt apparat i forhold til de som beskrives her. På sidene i denne veiledningen vil du finne følgende symboler som betyr: sikkerhetsråd som absolutt skal overholdes fare for antennelse av en gass fare for elektrisk problem viktige råd og informasjoner 27

28 Sikkerhetsråd NO Dette fryseskapet, som er forbeholdt husholdningsbruk, er beregnet på oppbevaring av matvarer. Følgende forholdsregler skal overholdes nøye. GRAM vi frasier sig ethvert ansvar og enhver garanti dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, noe som kan medføre materielle eller fysiske skader. - Dette fryseskapet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer helt uten erfaring eller kjennskap, bortsett fra dersom disse personene er under overvåking av, eller har fått forutgående instruksjoner når det gjelder bruk av fryseskapet av en annen person som er ansvarlig for deres sikkerhet. - Barn bør være under overvåking for å sørge for at de ikke leker med fryseskapet. - Fryseskapet skal installeres, om nødvendig festes, og brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne installasjons- og brukerveiledningen, dette for å unngå enhver skade og ethvert faremoment som skyldes ustabilitet eller feilinstallering. Dersom fryseskapet har blitt transportert hjem til deg i vannrett posisjon, sett det loddrett og vent i to timer før du kopler det til strømnettet. Det kan nemlig være at en liten mengde olje har rent inn i kjølesystemet. Det er da viktig at denne oljen renner tilbake til kompressoren før du kopler til fryseskapet, hvis ikke er det risiko for skader. - Dersom fryseskapet er utstyrt med hjul, glem ikke at disse kun er beregnet på små bevegelser. De må under ingen omstendigheter brukes til å flytte fryseskapet over store distanser. - Før fryseskapet koples til strømnettet, skal det rengjøres (se kapittelet "Installere fryseskapet"). Fryseskapet skal alltid koples fra før det foretas vedlikehold. Ved frakopling, trekk ikke i ledningen, men grip tak i selve støpselet. - Flasker og glass med væske som legges i fryseren må ikke være fylt mer enn 2/3. Hvis ikke risikerer de å eksplodere. - Med mindre fabrikanten anbefaler noe annet, skal man ikke bruke elektriske apparater inne i de rommene som er beregnet på oppbevaring av frosne varer. - For å oppnå hurtig avriming må du under ingen omstendigheter bruke andre midler enn det som anbefales i denne veiledningen. - Du må ikke bruke elektriske apparater inne i de forskjellige rommene i fryseskapet. - La aldri barn leke med fryseskapet og hold husdyr på avstand. - Brukte husholdningsapparater skal umiddelbart unyttiggjøres. Kople fra fryseskapet og kutt av strømledningen helt inne ved fryseskapet. - Sørg for at døren ikke lenger kan lukkes eller demonter den. Dette er for å unngå at barn eller dyr stenger seg inne i skapet. - Dersom det oppstår problemer som du ikke kan løse ved hjelp av de rådene vi gir i denne veiledningen (se kapittelet "Funksjonsfeil"), ta kontakt med GRAM service eller kvalifisert fagmann. Frysekretsløpet i dette fryseskapet inneholder isobutan som kjølemiddel (R600a). Det dreier seg om en naturlig gass som ikke er forurensende, men som er antennelig. Du må derfor sørge for at ingen deler av frysesystemet blir beskadiget under transport og installasjon av fryseskapet. Dersom en skade allikevel skulle oppstå, må man unngå flammer og andre kilder til antennelse. Rommet fryseskapet står i, skal deretter luftes. 28

29 Miljøvern og energisparing Slik gjør du for å begrense apparatets strømforbruk: - Installer fryseskapet på tilpasset sted (se kapittelet "Installere fryseskapet"). - Påse at døren står så lite åpen som mulig. Sett ikke matvarer som fortsatt er varme inn i fryseskapet, spesielt dersom det dreier seg om supper eller preparasjoner som avgir store mengder damp. - For at fryseskapet skal fungere korrekt, må kondensatoren rengjøres regelmessig (se kapittelet "Alminnelig vedlikehold av fryseskapet"). - Kontroller regelmessig tetningslistene rundt døren og påse at døren alltid lukkes korrekt. Dersom det ikke er tilfelle, kontakt kundeservice. I overensstemmelse med de nyeste lover når det gjelder beskyttelse og miljøvern, inneholder dette fryseskapet ikke KFK-gass, men et kjølemiddel som heter R600a. Den nøyaktige angivelsen av kjølemiddelet som brukes i fryseskapet står oppført på typeplaten på innsiden av skapet, nederst på venstre vegg. R600a er en ikke-forurensende gass som er helt ufarlig for ozonlaget og som har nærmest ingen innvirkning på drivhuseffekten. MILJØVERN NO Når produktet ikke lenger kan brukes, må det ikke kasseres som vanlig husholdningsavfall, men leveres til en innsamlingsplass for gjenbruk av elektriske og elektroniske artikler. Se symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen. Materialene er gjenbrukbare ifølge merkingen. Ved gjenbruk, gjenvinning av stoffer eller andre former for gjenbruk av kasserte produkter, gjør du en betydelig innsats for å verne om miljøet. Opplysninger om innsamlingsplasser for brukte elektroniske og elektriske artikler får du ved å henvende deg til kommunen. 29

30 Beskrivelse av fryseskapet NO Betjeningspanel Twist ice * Klaff Fryseskuff Innredet dørinnside* Maxi box-skuff Fryseskuff Regulerbare føtter List * avhengig av modell Denne installasjons- og brukerveiledningen for fryseskabet dit gjelder flere modeller. Det kan forekomme enkelte forskjeller når det gjelder detaljer og utstyr i dit fryseskab i forhold til de som beskrives her. Kondensator Kompressor 30

31 NO FROST: beskrivelse og funksjon NO Dette fryseskapet er beregnet på å unngå enhver ansamling av is på innsiden. Et internt system smelter isen og gjør den om til vann. Deretter evakueres vannet mot en fordamper. Dette systemet gjør at du slipper å foreta avriming av fryseskapet. 31

32 Montere håndtaket NO Ta produktet ut av emballasjen, og fest håndtaket på venstre side av døren ved hjelp av skruene som følger med i tilbehørsposen. Påse at hullene for feste av håndtaket er plassert nøyaktig over hullene i døren, og stram til skruene. 32

33 Omhengsling av døren NO Normalt åpnes døren mot venstre (det vil si at hengselet er på høyre side). Dersom du ønsker at døren skal åpnes mot høyre side, må døren omhengsles og det gjøres ved å følge angivelsene under. For en korrekt installasjon anbefaler vi at du nøye overholder indikasjonene og rekkefølgen for følgende arbeidsoperasjoner: 1. Legg fryseskapet forsiktig bakover. 2. Fjern listen ved å trekke mot deg tungestykkene A nederst, og ved å føre listen lett oppover for å frigjøre den (tegning R1). Fjern Tegning R1 dekselet B fra plassen på venstre side og før A A den inne i plassen på høyre side (tegning R2). A 3. Frigjør pinnebolten til nedre hengsel C og fjern A den. Ta ut plaststykket som er plassert mellom døren og hengselet på pinnebolten, løsne på Tegning R2 det nedre hengselet D, og skru pinnebolten inn i venstre hull på hengselet (tegning R3). B 4. Fjern døren fra fryseskapet (tegning R3). 5. ** Løsne på mellomstykket i metall Y (tegning R3) som er festet nederst til høyre i døren. 6. ** Snu mellomstykket Y (tegning R3) rundt og skru det fast nederst til venstre i døren. Tegning R3 7. ** Fjern pinnebolten i plast F fra venstre hengsel øverst (tegning R4). 8. Fjern støtteblokken og pinnebolten E fra øvre hengsel og fjern denne fra plassen på høyre side (tegning R4). D 9. Skru inn pinnebolten E igjen (ved å dreie 180 rundt) i hullet på høyre side på øvre hengsel C (tegning R4). Dessin R4 10. ** Skru pinnebolten i plast F på hengselet øverst til høyre (tegning R4). 11. Anbring døren i øvre hengsel på venstre side Y (tegning R4). 12. Anbring nedre hengsel D i døren samtidig som Tegning R4 du kontrollerer at støtteklossene i plast er forsvarlig plassert på pinneboltene. F 13. Skru fast nedre hengsel D. 14. Tilbakemonter listen og sett skapet tilbake i F loddrett posisjon. E (** punkt 5,6,7,10: gjelder kun visse modeller). Vent i to timer før du skrur på fryseskapet. E D 33

34 Omhengsling av døren NO Regulering av hengselet Det kan hende at døren øverst og listen ikke er korrekt plassert i forhold til hverandre (tegning R2). Løsne da lett på festeskruen til dekselet (A) på hengselet øverst. Lukk døren og plasser den riktig i forhold til listen. Stram deretter til skruen på nytt og kontroller at tetningslisten er helt hermetisk. Tegning R5 aa Snu håndtaket Fjern proppene som dekker skruene i håndtaket og proppene på den andre siden som skjuler hullene. Skru løs håndtaket og anbring det på den andre siden (tegning R6). Skru fast håndtaket og sett på plass proppene som skjuler skruene og hullene. Tegning R6 34

35 Installere fryseskapet. NO Kun korrekt installering av fryseskapet i overensstemmelse med de forholdsregler som gis i denne "installasjons- og brukerveiledningen" gjør det mulig for deg å oppbevare matvarene under riktige forhold og dermed optimalisere energiforbruket. - Fryseskapet skal installeres i et tørt rom med ventilasjon. - Unngå balkonger, verandaer og terrasser: sterk varme om sommeren og kulde om vinteren kan forstyrre apparatets funksjon og kan til og med beskadige det. - Fryseskapet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde som for eksempel en ovn eller en radiator. - Fryseskapet er beregnet på optimal funksjon ved en viss romtemperatur. Man sier at fryseskapet er beregnet på en spesiell "klimaklasse". Denne klimaklassen står oppført på identifikasjonsplaten inne i fryseskapet, nederst på venstre vegg. Dersom temperaturen i rommet der fryseskapet installeres er utenom disse verdiene, kan apparatets effekt blir redusert. - For å sikre effektiv luftsirkulasjon rundt hele fryseskapet, skal det overholdes en minimumsavstand på sidene på mellom 3 og 5 cm mellom fryseskapet og andre møbler, eller på 10 cm dersom fryseskapet er plassert i nærheten av en vegg, og 10 cm over fryseskapet. - Plasser fryseskapet i passelig avstand fra veggen ved hjelp av mellomstykker som følger med i tilbehørsposen. Disse mellomstykkene monteres da bak fryseskapet (se tegning). Klimaklasse N N-ST N-T SN SN-ST SN-T ST T Romtemperatur fra +16 C til +32 C fra +16 C til +38 C fra +16 C til +43 C fra +10 C til +32 C fra +10 C til +38 C fra +10 C til +43 C fra +18 C til +38 C fra +18 C til +43 C Når fryseskapet er installert, reguler føttene slik at de skråner lett bakover. Dette gjør at døren lukkes enklere. Før du setter matvarer inn i fryseskapet, rengjør innsiden og utsiden av fryseskapet med natron oppløst i vann (1 spiseskje for 4 liter vann). Bruk ikke alkohol, skurepulver eller løsemidler som kan skade overflaten. Se kapittelet "Rengjøring av fryseskapet". 35

36 Installasjonsnormer NO A Viktig! For å garantere apparatets stabilitet og for å unngå at det vipper, må du i disse tilfellene bruke antivipp-brakettene som følger med tilbehøret til fryseskapet. Tegning viser hvordan disse brakettene skal installeres. De skal festes til veggen bak apparetet ved hjelp av en hylse og en skrue som brukeren velger etter typen vegg (for eksempel ekspasjons-hylse). Etter at antivipp-brakettene har blitt festet til veggen, skyv fryseskapet helt inn til det går i inngrep i mellomstykkene (se avsnittet "Installere fryseskapet). 36

37 Elektrisk fryseskapet NO Av sikkerhetsgrunner er det meget viktig at du overholder indikasjonene under. Den elektriske installasjonen må være konform med EN standard NF C , spesielt når det gjelder jordet støpsel. Ledning 3x2,5 mm 2 230V enfase koplet til: - en enfase-teller 230V-50Hz - en differensial-vernebryter og en sikring (10 eller 16A avhengig av modell) Vi kan ikke holdes ansvarlige for ethvert problem som skyldes feilaktig elektrisk installering. Råd for den elektriske installeringen av fryseskapet: - Bruk ikke skjøteledning, overgangsstykker eller multistøpsel. - Jordingskontakten må aldri fjernes. - Strømkontakten skal være lett tilgjengelig, men utenfor rekkevidde for barn. Dersom du er i tvil om installeringen, kontakt GRAM service eller en installatør. Fryseskapet svarer til de europeiske direktivene CEE/73/23 (svakstrømsdirektiv), CEE/89/336 (elektromagnetisk kompatibilitet) og CEE/96/57 (energieffektivitet) og de påfølgende endringene av disse. Dersom fryseskapet har blitt transportert hjem til deg i vannrett posisjon, sett det loddrett og vent i to timer før du kopler det til strømnettet. Det kan nemlig være at en liten mengde olje har rent inn i kjølenettverket. Det er da viktig at denne oljen renner tilbake til kkompressoren før du kopler til fryseskapet, hvis ikke er det risiko for skader. Før fryseskapet koples til strømnettet, skal det rengjøres (se kapittelet "Installere fryseskapet"). Fryseskapet skal alltid koples fra før det foretas vedlikehold. Ved frakopling, trekk ikke i ledningen, men grip tak i selve støpselet. "Dersom strømledningen er skadet, skal den skiftes ut av GRAM service eller av en annen person som har samme kvalifikasjoner, dette for å unngå all risiko". 37

38 Igangsetting og regulering NO Funksjon av det elektroniske systemet Betjeningspanelet foran på fryseskapet består av følgende: - 1) LCD-display: indikerer temperaturen - 2) Justeringsbryter: Stand by og regulering av temperaturen - 3) Super Freeze-tast: superfrys - 4) Eco-tast: halv last for økonomisk bruk - 5) Rød lampe: alarm for åpen dør VIKTIG: Ved igangsetting av fryseskapet, vises alarmsymbolet A2. Trykk på en hvilken som helst tast i 3 sekunder for å annullere dette varselet. Foreta deretter temperaturregulering med knappen (2). Hver gang du aktiverer eller nøytraliserer en funksjon, vil det avgis et lydsignal. 38

39 Igangsetting og regulering NO Forklaring av symboler og funksjoner som kan vises i displayet Temperaturregulering i fryseboksen Regulering av ønsket temperatur, i grader mellom -26 C og -16 C. ALARMER Ice cream-funksjon (avhengig av modell) Denne funksjonen brukes til å oppbevare iskrem (uten esken) ved optimal temperatur slik at den kan spises umiddelbart når den tas ut. Når denne funksjonen er aktivert på displayet, vil symbolet "IC" vises i stedet for temperaturen. For å aktivere funksjonen, drei justeringsbryteren (2) til posisjon "IC" på betjeningspanelet. Hurtigfrys Denne funksjonen brukes til å fryse ned store mengder ferske varer meget raskt. Det anbefales å aktivere denne funksjonen 24 timer før bruk. Symbolet "SF" vises i stedet for temperaturen når denne funksjonen er aktivert. Manuell eller automatisk stopp etter 52 timer. Eco-funksjon Når denne funksjonen er aktivert, vises symbolet "EC" i displayet i stedet for temperaturen. Denne funksjonen gjør det mulig å spare energi (15 %) når fryseskapet er halvt lastet. Når denne funksjonen er i bruk anbefales det å plassere de frosne varene på de to nivåene over den siste hyllen Children safety-funksjon For å blokkere eller sette betjeningspanelet i funksjon, trykk samtidig på de to tastene Super freeze og Eco i 3 sekunder. Når funksjonen er aktivert, vil symbolet "CS" vises i 5 sekunder vekselvis med temperaturen eller med den funksjonen som eventuelt er valgt (Super freeze, osv.). Justeringsbryteren og tastene vil da være nøytraliserte. Alarm om åpen dør Denne alarmen aktiveres dersom døren har stått åpen i over 60 sekunder. Lampen lyser, lydalarmen aktiveres. For å stoppe alarmen, trykk på en tast. Temperaturalarm Etter et strømbrudd vil fryseskapet indikere om de frosne varene: "SF" kan beholdes: dersom strømbruddet er av kort varighet, vil fryseskapet automatisk aktivere funksjonen Super freeze for å gjenopprette riktig funksjonstemperatur så fort som mulig. Symbolet "SF" vises i displayet i stedet for temperaturen. De frosne varene kan beholdes. "A1" bør tilberedes: når dette symbolet vises i displayet i stedet for temperaturen, betyr det av de frosne matvarene absolutt må tilberedes snarest fordi de delvis har tint. "A2" bør kastes: når dette symbolet vises i displayet i stedet for temperaturen betyr det at de frosne varene har tint og at de derfor ikke bør spises. De skal kastes!. 39

40 Igangsetting og regulering NO Forklaring av symboler og funksjoner som kan vises i displayet ALARMER Dersom en av disse bokstavene vises i displayet betyr det at temperatursonden antagelig er defekt. En reserveprosedyre igangsettes da for å garantere at fryseskapet fungerer, men du må umiddelbart ta kontakt med GRAM service. Dersom denne bokstaven vises i stedet for temperaturen, betyr det at det er et problem med strømtilførselen. Fryseskapet utfører da en automatisk test i 5 minutter. Deretter gjenopprettes den normale funksjonen. Dersom dette signalet vises i stedet for temperaturen betyr det at avrimingsmotstanden antagelig er defekt. Du må da kontakte GRAM service. VIKTIG Temperaturen inne i er direkte knyttet til romtemperaturen, hvor ofte døren åpnes, mengden matvarer som legges inn og temperaturen på disse. Du bør derfor regelmessig kontrollere temperaturindikatoren og eventuelt regulere temperaturen. Temperaturen som vises i displayet tilsvarer den ønskede temperaturen og ikke den reelle. Selv om displayet er slukket, føres det strøm til fryseskapet. 40

41 Frysing av produkter / dypfryste produkter NO Dette fryseskapet brukes til å fryse matvarer: temperaturen senkes fort i hele produktet slik at du kan oppbevare det lenger. Dypfrysing er en industriell prosess som er raskere og mer intens enn frysingen du gjør hjemme. De frossenvarene du kjøper i butikken er dypfryste varer. Klargjøring av matvarer som skal fryses Når man fryser matvarer blir ikke disse sterilisert. Det er derfor viktig at du overholder visse enkle hygieneregler når du fryser varer: vask hendene før du berører matvarene, vask kjøkkenredskaper som har vært brukt før du tar dem i bruk på nytt.. Frys kun ferske matvarer av god kvalitet. Se tabellene "Guide for frysing av matvarer" for å få vite hvilke produkter som kan fryses og hvor lenge du kan oppbevare dem i fryseren. Frukt og grønnsaker som fryses bør først forvelles slik at de beholder aroma, smak og vitaminer: legg dem en kort stund i kokende vann. Fordel de matvarene du fryser i individuelle porsjoner som tilsvarer et måltid. Små porsjoner fryses fortere. Matvarene bør emballeres hermetisk for å unngå at de mister smak eller at de tørker. Du kan bruke fryseposer, polyetylenfolie, aluminiumspapir eller spesielle frysebokser. Dersom du bruker plastposer, komprimer posen for å evakuere luft før du lukker posen hermetisk. Flasker og glass med væske som legges i fryseren må ikke være fylt mer enn 2/3. Hvis ikke risikerer de å eksplodere. Følgende bør noteres på hver emballasje: - dato for frysingen - best-før dato - type matvare - antall porsjoner Dersom du kjøper dypfryste varer når du handler, bør du legge dem i handlevognen helt på slutten av handleturen. Kontroller at: - emballasjen ikke er beskadiget - at det ikke er rim eller frost på produktene (da det betyr at de har blitt delvis tint) Pakk frossenvarene inn i en isotermbag eller i avispapir, transporter dem raskt og legg dem så fort som mulig inn i fryseren. 41

42 Guide for frysing av matvarer NO Ferskt kjøtt Produkt Lam i små biter Svinestek Svinekoteletter Kokt biffkjøtt, roastbiff Biff, entrecôte, biffrett med saus, kalvestek Kalveschnitzel, kalvekoteletter Oppmalt kjøtt, karbonade, kjøttdeig Innmat Pølser Kan oppbevares 8 måneder 5 måneder 4 måneder 10 måneder 8 måneder 10 måneder 4 måneder 3 måneder 2 måneder Vi anbefaler at du tiner kjøttet helt før du steker det, dette for å unngå at det stekes fortere på utsiden enn på innsiden. Unntak er kjøtt i små panerte skiver, som kan stekes direkte på lav/middels varme, og kokt kjøtt. Fjærkre osv. Alt fjærkre som fryses skal tilberedes, det vil si at det skal ribbes/flås, innvollene skal fjernes og fjærkreet skal eventuelt deles opp, vaskes og tørkes av. Produkt Kan oppbevares And 4 måneder Kanin 6 måneder Høne, til buljongkoking 7 måneder Gås 4 måneder Kylling 10 måneder Kalkun 6 måneder Innmat 3 måneder Vilt Alt vilt som fryses skal tilberedes, det vil si at det skal ribbes/flås, innvollene skal fjernes og fjærkreet skal eventuelt deles opp, vaskes og tørkes av. Produkt Kan oppbevares Villand, Går, Fasan 8 måneder Hare 6 måneder Rype, vaktel 8 måneder Fisk Produkt Kan Tilberedelse oppbevares Karpe Gjedde Piggvar Laks Makrell Suter Ørret Dorade Flyndre 2 måneder 3 måneder Skrap av skjellene, tøm fisken og fjern hodet. Vaskes, tørkes og fryses. Skrap av skjellene, tøm fisken, fjern hodet, vask fisken og la den ligge 30 sekunder i kaldt saltvann, tørk av og frys ned. 42

43 Guide for frysing av matvarer NO Ferdig tilberedet matretter Tilberedte matretter oppbevares kortere tid dersom du har hatt i bacon for å gi retten smak. Produkt Kan Tilberedelse oppbevares Saus med sky fra kjøtt halvkokt 3 måneder Tomatsaus middels Grønnsaksminestrone 2 måneder uten makaroni Lasagne 4 måneder halvkokt Steker 2 måneder middels Kalvelår i skiver 1 måneder Kjøtt i saus 3 måneder halvkokt Vilt i ragu 2 måneder middels Kokt fisk, ovnsstekt fisk Papikra, auberginer, squash fylt med kjøtt Stekt sopp med hvitløk og persille, ratatouille med paprika 2 måneder halvkokt Kokt spinat Pizza 6 måneder middels Legges direkte i stekepannen eller i ovnen, uten at det er nødvendig å tine varene. Grønnsaker Vi anbefaler at grønnsakene dampkokes slik at verken vitaminer eller mineralsalter blir borte under kokingen. Du trenger da ikke vente til grønnsakene blir tørre før du fryser dem. Vent ganske enkelt til de blir kalde. Produkt Kan Tilberedelse Forvellingstid oppbevares Asparges 12 måneder Vask og fjern tråder 2 minutter Kål, blomkå 6 måneder Vask og skjær opp i biter 2 minutter (1) Artisjokker Fjern de ytterste bladene 6 minutter (1) Bønner Pilles 3 minutter Aspargesbønner Vask og fjern endene 4 minutter Sopp Vaskes 2 minutter (1) 12 måneder Auberginer Vask og skjær opp i skiver 4 minutter (2) Paprika (3) Vask, skjær opp i skiver og ta ut frøene Erter, tomater (3) Pilles og fryses øyeblikkelig. Legges i ett lag og tildekkes. må ikke forvelles Persille, basilikum 8 måneder Vaskes Spinat 2 minutter Grønnsaker til minestrone (selleri, gulrøtter, purre, 12 måneder Vaskes, skjæres opp i skiver og deles opp i porsjoner. Legg ikke poteter i denne må ikke forvelles etc.) blandingen, da de vil misfarges.. (1) Ha litt eddik eller sitron i kokevannet (syrlig vann). (2) Legges i saltlake før de kokes. (3) Ved tining vil disse grønnsakene gjøres om til grøt fordi de inneholder veldig mye vann. Vi anbefaler derfor at du kun tiner dem dersom du har tenkt til å spise dem kokt/stekt. Generelt sett er grønnsakene bedre dersom du steker dem uten at de først har blitt tint. Reduser steketiden i forhold til forvellingstiden før frysing. 43

44 Guide for frysing av matvarer NO Frukt Frukt som fryses skal dekkes av sukker eller sukkeroppløsning. Mengden sukker som skal brukes for konservering er ca. 250 gr. for 1 kilo frukt. Sukkeroppløsning brukes i forskjellige sammensetninger. Den tilberedes ved at man koker vann med sukker. Dette kan gjøres med følgende konsentrasjoner: - 30 % sukkeroppløsning, 450 gr. sukker for en liter vann; - 40 % sukkeroppløsning, 650 gr. sukker for en liter vann; - 50 % sukkeroppløsning, 800 gr. sukker for en liter vann; For at ikke frukten skal misfarges, ha sitronsaft over før du har over sukker, eller ha litt sitronsaft i sukkeroppløsningen. Beholdere med frukt som skal fryses bør stå én time i fryseskapet før de settes inn i fryseren. Frukten må være helt tildekket av sukkeroppløsning. Produkt Kan Tilberedning oppbevares Aprikos 8 måneder Vaskes, fjern kjernen, 30 % sukkeroppløsning Ananas Skrelles, skjæres opp i skiver, 50 % sukkeroppløsning Appelsin Skrelles, skjæres opp i skiver 30 % sukkeroppløsning 10måneder Vaskes, steinene fjernes, dekkes til med sukker eller 30 % Kirsebær sukkeroppløsning Jordbær Vaskes, fjern stilken og dekk til med sukker Melon 12måneder Skrelles, skjæres opp i skiver, fjern steinene og dekk til med 30 % sukkeroppløsning Fersken Skrelles, kjernen fjernes, skjæres opp i skiver, dekkes til med 50 8 måneder % sukkeroppløsning Grapefrukt 12måneder Skrelles, skjæres opp i skiver, 30 % sukkeroppløsning Saft av sitrusfrukt 10måneder Presses, fjern steiner, sukres Plommer Vaskes, steiner fjernes, dekkes til med sukker eller 50 % skjæres Druer 12måneder Fjern steinene, vask og dekk til med sukker eller 30 % sukkeroppløsning Blåbær, bjørnebær, solbær, bringebær; rips 10måneder Vaskes, stilker fjernes, dekkes til med sukker Brød Brød kan oppbevares 2 måneder i fryseren. Tines i ovn på 50 C. Ovnen skrus på etter at brødet er lagt inn. Smør og ost Ved frysing av smør og ost skal disse deles opp med henblikk på daglig forbruk. Smør og harde oster (som f.eks. parmesan) kan oppbevares 8 måneder, andre oster 4 måneder. De skal tines opp i fryseskapet. Vær oppmerksom på at det lett dannes kondens på disse produktene. 44

45 Plassering av matvarene i fryseskapet NO Ferske varer bør ikke legges ved siden av varer som allerede er frosne da det kan øke temperaturen for de sistnevnte. Den maksimale vekten matvarer du kan fryse i løpet av 24 timer, står oppført på indikasjonsplaten (inne i fryseskapetsdelen av fryseskapet, nederst på venstre vegg) under benevnelsen: "FRYSEKAPASITET/FREEZING CAPACITY (kg/24t)". Hurtigfrys Funksjonen "SUPER FREEZE" eller hurtigfrys senker temperaturen i fryseren slik at du raskt kan fryse store mengder ferske varer. Symbolet SF vises i stedet for temperaturen når denne funksjonen er aktivert. Manuell stopp eller automatisk etter 52 timer. Du kan legge matvarer i alle rommene i fryseskapet, men: - for å sikre raskere frysing anbefaler vi at du legger matvarene i første eller andre nivå. Dette gir maksimal fryseeffekt. Dersom fryseskapet er utstyrt med isterningbakke og/eller iskremsone (over andre nivå), anbefaler vi at du legger matvarene som skal fryses i første eller tredje nivå (se tegningen). For at matvarene skal bevare vitaminene, ernæringsverdien, utseende og smak, er det meget viktig at de fryses raskt helt igjennom

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X

INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X DK NO INSTALLATIONS - OG BETJENINGSVEJLEDNING VEILEDNING VED BRUK OG INSTALLERING KS 370-00 KS 370-00 X Indhold DK 1 Sikkerhed og miljø Sikkerhedsregler... 3 Miljøhensyn og energibesparelser... 4 BIOCARE

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92

LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 LAGAN DK NO FI SE FCF223/92 DANSK 4 NORSK 17 SUOMI 30 SVENSKA 44 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Betjening 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Nyttige oplysninger og råd 9 Vedligeholdelse og rengøring 10 Ret

Detaljer

KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01

KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 KF 310-01 / KF 320-01 / KF 350-01 / KF 312-01 / KF 322-01 / KF 323-01 / KF 352-01 / KFD 31-01 / KFD 32-01 / KFD 35-01 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 3215-50 KS 3215-51 KS 3215-60 KS 3215-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer HÄFTIGT DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas

Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas KFD4952XD Kære kunde Det er vores ønske, at du opnår den optimale effektivitet fra vores produkt, som er fremstillet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Din brugermanual GAGGENAU SK270239S http://da.yourpdfguides.com/dref/3573382

Din brugermanual GAGGENAU SK270239S http://da.yourpdfguides.com/dref/3573382 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Brugervejledning IMC 8635 90 X

Brugervejledning IMC 8635 90 X Brugervejledning DA IMC 8635 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de forskellige betjeningsfunktioner

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG RZ90HASR http://no.yourpdfguides.com/dref/4547060

Din bruksanvisning SAMSUNG RZ90HASR http://no.yourpdfguides.com/dref/4547060 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

KS 360-00 EV KS 360-00 EV X

KS 360-00 EV KS 360-00 EV X KS 360-00 EV KS 360-00 EV X DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 17 S Bruksanvisning 32 FIN Käyttöohje 46 Tillykke med dit nye GRAM køleskab DK Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Din brugermanual GAGGENAU RT222100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3572942

Din brugermanual GAGGENAU RT222100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3572942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer