Styrermøte. 5.desember Barnehagekontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret"

Transkript

1 Styrermøte 5.desember 2012

2 Handlingsprogram behandles i kommunestyret 12.desember Følgende forslag er vedtatt i BAUN og i formannsskapet Det satses på å utdanne flere assistenter som pedagoger gjennom samarbeidet med HiOA, 2 mill hvert år i perioden Prøveprosjekt med kveldsåpne barnehager. Evalueres etter to år 0,5 mill i 2013, 1,0mill i 2014 og 0,5 mill i 2015 Assistenter som fungerer som ledere skal kunne delta på pedagogiske samlinger/kurs/andre tiltak på lik linje med førskolelærere 0,5 mill hvert år i perioden De tre nye barnehagene som skal bygges bør gjøres i privat regi Flere barn med minoritetsbakgrunn bør gå i barnehagen. Det utarbeides en tiltaksplan for å øke denne andelen

3 2013 Barnehagebruksmelding Barnehagemelding

4 Barnehagenes satsingsområder Kommunikasjon språk tekst Sosial kompetanse 29 Danning Lek 22 Likeverd, likestilling 15 De yngste 14 Bevegelse, fysisk aktivitet 12

5

6 Statens kompetansesatsing for barnehageansatte i 2013 Vennskap og deltakelse Omsette formålsparagrafen i praktisk arbeid i barnehagen Flerkulturelt og mangfoldig samfunn Vennskap og tilhørighet Læring og danning Medvirkning og deltakelse Barnehagen som læringsarena Barn med nedsatt funksjonsevne Omsorgsvikt Språk Likestilling

7 2013

8 Styrermøter februar 21.mars 06. juni 19. september 07. november 05.desember

9 Beredskap Gjennomført kartlegging desember 2012 Øvelser i barnehagene Oppfølging styrermøte februar

10 Ressurser til minoritetspråklige barn Midler direkte til barnehagene Tiltak fra Språksenteret

11 Informasjon Fra 2013: Studiested Sandvika Videreutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk Kompass Fra 2014: Barnehagelærerutdanning fra høsten 2014 også på studiested Sandvika

12 Årsmelding pr Basil åpnes Les gjennom det nye skjemaet og trykk hjelp - tjenesten på hvert punkt 3. Se på fjorårets skjema! 4. Ta dere tid når dere skal fylle inn opplysninger 5. Send inn skjema elektronisk 6. kontrollerer skjema og sender tilbake til dere dersom noe må endres 7. Dere endrer/retter opp 8. godkjenner skjemaet 9. Dere sender inn papirutgaven

13 Evaluering tverrfaglig utvalg 0-6 år Juni/November 2012

14 Tilbakemeldinger Fra 7 styrernettverk, 4 kommunale og 3 private 6 ledere av TU 1 TU 1 repr. for barnehagene i et TU Vi har 12 styrernettverk og 8 tverrfaglig utvalg i alt

15 Hvilke tanker har dere om møtenes hyppighet, tidspunkt, ledelse osv 9: Antall møter ok 5: Varierende kompetanse på ledelse og faglighet 5: Møtene må markedsføres bedre Andre kommentarer: - Bør barnehagene ha ledelsen? - Det brukes svært mye tid på innkallingene - Tu viktig dersom vi ikke vet hvor vi skal henvende oss - Tu viktig for å vite om vi er på rett vei

16 Møtenes innhold 4: Faglig sammensetning ok 4: Jobbe/r med å forbedre struktur på møtene 4: Viktig med en bevisstgjøring av rollene 3: Hva er god veiledning for personale/foreldre opplæring Andre kommentarer: - Ulik nytteverdi - Viktig opplæring for nye pedagoger - Anonymitet, vi kjenner hverandre og sakene godt kan vi bruke et nabo-tu? - Litt stress å finne saker

17 Erfaring saker med/uten foreldre 9: Varierende - ulik nytteverdi for foreldre, pedagoger og utvalget 8: Nyttige 4: Viktig å informere foreldre godt på forhånd 4: Svært få erfaringer med foreldre til stede Andre kommentarer: - Viktig å følge opp foreldrene i ettertid - Har hatt en sak m. samtykke uten foreldre til stede

18 For barnehagenettverkene: Hvor mange barnehager har benyttet seg av TU i løpet av de siste 2 år 5 av 6 barnehager 8 av 10 barnehager brukt TU fem ganger 10 av 12 barnehager 80% 6 av 8 barnehager Ingen oversikt, 2 nettverk

19 For barnehagenettverkene: Årsak til at barnehager ikke benytter tverrfaglig utvalg Tar direkte kontakt med aktuelle instanser ved behov Mer effektivt med direkte kontakt, involverer færre Varierende kompetanse i utvalget? Ulik nytteverdi

20 For ledere av tverrfaglig utvalg: Opplever dere en utvidelse av brukergruppen eller er det de samme barnehagene som kommer igjen 2: Ofte de samme barnehagene som kommer tilbake 2: Liten utvidelse Andre kommentarer: - Liten interesse til tross for mye informasjon på forhånd - Har fått henvendelser fra flere i etterkant av at vi har vært i barnehagen

21 For ledere av tverrfaglig utvalg: Forslag til endringer i struktur for å fremme tverrfaglig hjelp og veiledning Viktig med markedsføring og informasjon Påminnelser i forkant av møtene Påminnelser på styrermøter Se på kompetansen til oss i utvalget Spisskompetanse på flerkulturelle barn? Kan helsestasjonspsykolog være med?

22 Tverrfaglig lederteams refleksjoner Denne evalueringen må ses i sammenheng med Tidlig innsats og Sammen for barn og unge Tilbakemeldingene er sprikende, det er ulike erfaringer, særlig blant barnehagenettverkene. Helsesøstrene er mer entydige i sine tilbakemeldinger I de alvorligste sakene tar barnehagene direkte kontakt med barnevern og ppt. Antall saker varierer

23 Tverrfaglig lederteams refleksjoner forts. Tu må prioriteres av alle instanser dersom Tu skal fungere Er det de ferske pedagogene som møter? Er det de som er målgruppen? Bør det være obligatorisk kompetanseutvikling / opplæring for medl. av Tu? Gull verdt, må videreføres. Kan vi se for oss nye modeller for Tu? Deltagelse fra foreldre er viktig

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer