Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER Side 1 av 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER Side 1 av 25

2 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget, på facebook og ved oppslag. I møte 13. oktober har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsmelding for Regnskap 2014 m/revisorberetning 7. Fastsetting av medlemskontingent Saker til behandling 8.1 Arrangementsavgift og premieinnskudd lokale stevner Endring av skytterlagets lover Endring av skytterlagets lover Endring av skytterlagets lover Endring av skytterlagets lover Endring av SM pokalens (Møbelringens SM pokal) statutter 8.7 Sak til årsmøtet skytekort 8.8 Innføring av «Årets ungdomsskytter» 8.9 Endring av statutt: Klassepokalen 8.10 Endring av statutt: Høstpokalen 8.11 Endring av statutt: Engstadpokalen 9. Valg av styre Vel Møtt!! Hammerfest skytterlag styre May-Elin Eide Formann -Side 2 av 25

3 5. ÅRSMELDING 2014 Styret Styrets sammensetning: May-Elin Eide Siv Bente Jæger Stina Halvorsen Lill Hege Brun Mathisen Tor Arne Ellingsen Idar Helmer Pedersen Berit Holmen Are Jenssen formann nestleder kasserer medlem medlem leder ungdomsutvalget vara vara Styret har avviklet 10 styremøter hvor det har vært behandlet 68 saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende område Gjennomføring av oppgraderingen av baneanlegget i Blåbærdalen Opprettet Snøhvitstevnet Utdanning av instruktører Medlemsutvikling / aktive skyttere: Lagets årsmelding til Vest-Finnmark Skyttersamlag / DFS inneholder følgende tall for 2014: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskyttere Total Side 3 av 25

4 2014: Totalt antall betalende medlemmer: 119. Antall aktive deltakere på stevner: 37 Antall betalende medlemmer har økt med 14 stk i forhold til Økningen er hovedsakelig på jegersiden og skyldes at jegerne må vise medlemskort for å få medlemspris på trening og oppskyting. Hovedmengden av medlemsmassen er fortsatt jegere som klasseføres som kl1 skyttere. Medlemsutvikling er derfor veldig sårbar pga av denne gruppen. Det har ikke vært noen endring i antall aktive skyttere. Under årets NNM I Bjerkvik / Harstad deltok 15 skyttere. Vi hadde 7 skyttere i finaler. I tillegg toppet Hammerfest Skytterlag årets NNM med å vinne U21- Nord Norges Beste Skytter under 21 år. På Landsskytterstevnet deltok 8 skyttere fra Hammerfest Skytterlag. Vi hadde en skytter i finale. Hammerfest skytterlag benytter MITT DFS som administrasjonsprogram der alt av stevner er oppdatert med resultater og pengepremier. Dette systemet gjør at alle skytterne enkelt kan holde rede på sine resultater og stevner de har deltatt i. Skytterne kan også bruke dette systemet for påmeldinger til stevner, trening og andre begivenheter de ønsker å delta på. Hammerfest Skytterlag har ikke arrangert skytingens dag i skyttere har skutt til dugleiksmerke i Vi har avfyrt 8644 skudd på 200m og på 100m. På 15m banen ble det avfyrt skudd. Til sammenligning ble det i 2013 skutt 6648 skudd på 200m banen, på 100m ble det skutt 7771 skudd og på 15m banen ble det avfyrt skudd. Jegerskytingene som er foregått på elektronikk er med i denne tellingen. Laget har ikke noen oversikt over antall skudd skutt utenfor elektronikken (oppskyting og felt). Blåbærdalen skytebane er flittig brukt av skytterlaget og leietakere som poilti og Heimevernet. Det er ikke kommet inn lister fra leietakerne på hvor mange som har benyttet seg av banen ei heller hvor mange skudd som er avfyrt. Det er utført flere dugnader for å oppgradere Blåbærdalen Skytebane. Det er grovt overslag på dugnadstimer fra april til oktober Som utført dugnadsarbeid kan det nevnes snøbrøyting av veien opp til Skytebanen og store deler av anlegget, det er bygd nytt skivehus til 100 meter, opp og nedrigging av anlegget. 100 m standplass og halve 200 m standplass er malt, malearbeidet ble ikke ferdigstilt i år heller. Dette arbeidet ble påbegynt for 5 år siden og bør bli prioritert tidlig på dugnadsplanen for neste år. Styret har samarbeidet godt i 2014, vi fikk frafall på et styremedlem i juni og valgte da å sette inn varamedlem de siste månedene før årsmøtet. Selv om styresamarbeidet har vært godt skal vi likevel være så ærlige å si at arbeidsfordelingen ikke har vært like bra som ønsket. Styret har gjort seg noen erfaringer av dette, og det er laget et dokument som beskriver arbeidsoppgavene til de forskjellige styrefunksjonene. Styret i Hammerfest Skytterlag ser at det å ha terminfestede dugnader og planlegge med god organisering er viktige arbeidsredskaper. Det er gjennomført årlig vedlikehold av elektronikkskivene på 200m og 100m. Pr. 30/9-14 har skytterlaget 6 våpen på leasing. I løpet av året har det kommet 3 nye leasingavtaler samt at 1 avtale er blitt utbetalt. 2 avtaler er sagt opp og våpnene er tilført skytterlaget. Storviltprøven ble avviklet av skytterlaget. Totalt ble det avviklet 12 jegerskytinger. Jegerne har skutt treningsskudd på elektronikk, mens de har skutt selve oppskytingen på pappskive. Det var 48 jegere som gjennomførte storviltprøven. -Side 4 av 25

5 Skytterlagets 15m bane på Breilia er svært godt besøkt. Pga skyttere med god treningslyst er ordningen med påmelding til trening godt implementert hos medlemmene. Onsdagen har vært satt av til premieskyting og konkurransedag. Torsdager har i år også blitt benyttet av de mest ivrige som hadde muligheten til å trene på egenhånd. Vi har forsatt hatt god inntekt av bedriftsskytinger, i år gjorde vi et forsøk på å arrangere bedriftskyte finale, noe som var stor suksess. I 2014 var det 6 bedrifter som deltok og Hauans AS gikk av med seieren. Hammerfest skytterlag må fortsatt være bevisst på å bruke 15m banen som en rekrutteringsarena. 15m banen har miljøkulefangere bak samtlige skiver. Med dette viser skytterlaget sin bevissthet på miljø. Arrangementene ble også i år gjennomført i henhold til standarden Hammerfest skytterlag har lagt seg på. Vi får gode tilbakemeldinger over vår profesjonalitet på vår måte og gjennomføre stevner på. Dette skal vi være stolte over og bringe med oss til kommende stevner som vi skal arrangere. Her må Skytterlaget også berømme medlemmer og foreldre som stiller opp på dugnader, for å rigge, rydde, og bake. Alle medlemmene oppfordres til å bidra ovenfor våre nabolag der det måtte være behov. På årets arrangementer har vi generert en kafeomsetning på ca ,-. Innhentede sponsormidler ligger på ca kr ,-. Årsmeldingsåret 2014 viser et regnskap i pluss for femte året på rad. Styret vil med dette berømme alle sammen som har stått på og gjort sitt for at skytterlaget kan levere en aktivitet og et regnskap som går i pluss. Skytterlaget har mottatt frifondsmidler for kr ,- til innkjøp av 3 rekrutt sauere og ammobidrag. (rekruttammo) Ved årsmøte 2010 ble det bestemt at grasrotmidlene i sin helhet skal gå til å dekke påmelding for lagets skyttere under LS, NNM og FM, i prioritert rekkefølge. Styret ble innvilget myndighet til å administrere dette. For 2014 er følgende arrangementsavgifter dekket: Landsskytterstevnet kr ,-, NNM kr ,- og Finnmarksmesterskapet kr ,-. Totalt kr ,-. Grasrotmidlene for 2014 utgjorde kr ,-. Skytterlaget har ikke hatt en egen ammo forvalter for Salg av ammunisjon utover.22 cal har skjedd ved bestilling og kontantoppgjør. Det er omsatt ammunisjon for kr ,-. Hjemmesiden til skytterlaget har hatt dårlig aktivitet dette året pga omleggingen. Skytterlaget har mistet mye av det som var lagt ut. Det arbeides med å få oppdatert siden. Våre 2 facebooksider blir ofte brukt som informasjonskanaler, men det er viktig å ivareta hjemmesiden da ikke alle bruker facebook. Hammerfest Skytterlag har god fokus på det sportslige noe som årets resultater viser, samtidig som vi viser hvor viktig det sosiale er i skytterlaget. Vi har fått en utrulig fin gruppe av aktive skyttere som bidrar og er svært positiv også ovenfor andre skytterlag. I år arrangerte ungdomsutvalget en flott samling i Honningsvåg i forkant av Honningsvåg Skytterlags Åpningstevne av deres nye elektronikk bane. På de fleste stevner vi har deltatt i, har det også i år vært arrangert skyttercamp, Hammerfest skyttere har ofte hele familien med på stevner noe som er veldig sosialt. Vi oppfordrer alle til å være med på å holde denne tradisjonen vedlike da det fører til at lagets medlemmer blir godt sammensveiset. De nye som er kommet til har tilpasset seg og beriker det fantastiske gode miljøet vi har i Hammerfest Skytterlag. Styret håper at det gode miljøet vi har, fortsatt blir godt ivaretatt og at medlemmene husker at alle og enhver er ansvarlige for å være med å skape et godt og positivt miljø. I Hammerfest Skytterlag er det lov å være god, det er lov å skryte av egne prestasjoner Så lenge man husker på å skryte av andre også. Årsfesten i 2013 ble for andre gang arrangert på parketten på 15 m banen på Breilia, denne gangen også med stor suksess. -Side 5 av 25

6 Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert Mørketidsstevnet, Solstevnet og Stillingspokalene på 15m banen, samt SM felt, Snøhvitstevnet, Organisasjonsmedaljen, SM bane, Enkeltmannspokalen og finale i banekarusellen. I tillegg er det arrangert lagmesterskap i alle disipliner. Det er arrangert 23 interne stevner på 15m og 10 internstevner i Blåbærdalen. Overnevnte tilsier en god aktivitet på lagets baner. Det praktiske arbeid som påhviler stevneutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har vært tilfredsstillende. Skytterlaget var representert på LS, NNM, Kretsmesterskapet felt, Finnmarksmesterskapet bane, Stang og felthurtig samt SM i alle disipliner. Egne arrangementer Mørketidsstevnet ble arrangert for 6. gang. Solstevnet ble arrangert for 5. gang Interne feltstevner er avviklet på kjente avstander. Alle terminfestede interne stevner ble gjennomført. -Side 6 av 25

7 Årsmelding 2014 for ungdomsutvalget Hammerfest Skytterlag Ungdomsutvalget (HSLU) har i perioden bestått av: Idar Pedersen, leder. Anita Tormodset, medlem. Anne Jorunn Strand Pedersen, medlem Aktiviteter gjennomført: Treningssamling i januar for hele skytterlaget i Honningsvåg. Temaet for denne samlingen var teambuilding, noe de nesten 30 deltakerne satte stor pris på. I år som i fjor ble samlingssted valgt for å øke det sosiale samholdet i skytterlaget, samt å kunne hjelpe noen av de små skytterlagene å få opp aktiviteten. Dessverre har ikke de lokale lagene valgt å delta disse årene. Samlingen ble avsluttet med åpningsstevne av den nye elektronikkbanen til Honningsvåg. Ut fra tilbakemeldinger fra alle som var med oppfordres det til å videreføre denne samlingen. Hvor turen går i 2015 vites ei. Treninger for R/ER på Breilia. HSLU inviterte de yngste skytterne til egne treninger ved 3 anledninger i løpet av vinteren. Disse ble lagt i forkant av «viktige» stevner for å få en best mulig inngang til disse. Videre tok alle medlemmer av HSLU + 2 til instruktørutdanning i vinter, noe som førte til mye instruksjon utover senvinteren Utendørs ble det invitert til finfelttrening i Blåbærdalen. Der møtte det dessverre bare 3 stykk, men disse viste utrolig god skyting. I tillegg ble det avholdt en temadag for grovfelt. Tilbakeblikket: Resultatmessig har ungdommer fra HSL markert seg veldig bra i årets utesesong. Høydepunktet er nok uten tvil Jostein Jægers seier i U21 under NNM. Videre må man nevne Adrian Christoffer Pedersen som vant SM 15m, SM bane, FM bane og ble nr 5 både i NNM bane og NNM felt. Men vi har gjort mange store resultater. I klasse ER hadde vi 4 skyttere som knivet og dro hverandre fram til fantastiske resultater. Under Finnmarksmesterskapet vant vi alle ungdomsklassene. Under NNM hadde vi finalist både i R og ER. Sist men ikke minst klinket Stian Jæger til med en 20. plass under felten på LS. Ungdomsutvalget registrerer at vi i Hammerfest skytterlag har et veldig godt grunnlag av unge skyttere med stort talent. Vi ser på det med stor viktighet at disse blir ivaretatt på best mulig måte fremover. Det er disse som er vår fremtid og den kan bli enda lysere. Det oppfordres derfor til at det i skytterlagets framtidsplaner sees med spesielt blikk på hvordan få disse opp og frem. Vi må også tørre å dyrke enere. Her kan det være både konger og dronninger. I dette arbeidet vil HSLU står sentralt. Ungdomsutvalget vil til slutt takke alle skyttere og frivillige som stilte opp på alle våre aktiviteter. Idar Pedersen leder ungdomsutvalget -Side 7 av 25

8 Sportslig prestasjoner Hammerfest skytterlag utmerket seg med stor deltakelse og mange gode prestasjoner i år også. Vi hadde finalister på banen og felten på NNM og på felt på LS. En av våre skyttere ble Nord-Norsk mester under 21 år. Flere av våre skyttere ble finnmarksmestere og samlagsmestere. Det må også nevnes flere sterke prestasjoner på landsskytterstevnet. Steinar Halvorsen nr 43 og Jostein Jæger nr 45 i felthurtig. Stian Jæger kom til finalen og ble nr 20 i felt. Vi gratulerer disse utmerkede prestasjoner og oppfordrer til fortsatt fremgang. Skytterlagets medlemmer deltok på 64 stevner. Under følger en oppsummering av «store» seire. Nord-Norsk mester U21 Finnmarksmester bane kl. V55 Finnmarksmester bane kl. J Finnmarksmester bane kl. ER Finnmarksmester bane kl. R Samlagsmester bane kl 3-5: Samlagsmester bane kl 1: Samlagsmester bane kl R: Samlagsmester felt kl R: Samlagsmester felthurtig: Samlagsmester 15m kl 3-5: Samlagsmester 15m kl V55: Samlagsmester 15m kl R: Lagmester felt kl 2-5/V55: Lagmester felt kl 1: Lagmester felt kl ER: Lagmester felt kl R: Lagmester Stang: Lagmester felthurtig: Lagmester bane kl 3-5: Lagmester bane kl 2: Lagmester bane kl 1: Lagmester bane V55: Lagmester bane kl ER: Lagmester bane kl R: Lagmester 15m kl 3-5: Lagmester 15m kl 2: Lagmester 15m kl 1: Lagmester 15m kl V55: Lagmester 15m kl J: Lagmester 15m kl ER: Lagmester 15m kl R: Engstadpokalen: Skatvedtpokalen: Jostein Jæger Are Jenssen Stian Jæger Torben Eriksen Adrian Christoffer Pedersen Anita Tormodset Svein Ivar Paulsen Adrian Christoffer Pedersen Adrian Christoffer Pedersen Are Jenssen Anita Tormodset Are Jenssen Adrian Christoffer Pedersen Are Jenssen Berit Holmen Henriette Larsen Kristoffersen Adrian Christoffer Pedersen Idar Helmer Pedersen Are Jenssen Jostein Jæger Idar Helmer Pedersen Berit Holmen Are Jenssen Torben Eriksen Adrian Christoffer Pedersen Anita Tormodset Tor Inge Mathisen Svein Ivar Paulsen Are Jenssen Stian Jæger Benjamin Hægdahl Eide Adrian Christoffer Pedersen Anita Tormodset Jostein Jæger -Side 8 av 25

9 Årets Lagskytter 2014 Anita Tormodset -Side 9 av 25

10 SAK 6. REGNSKAP REGNSKAP SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3105 Videresalg utstyr og lagsjakke Salg ammunisjon Salg ammunisjon storvilt Sponsor-/samarbeidsavtaler Momskompensasjon Grasrotandelen Bedriftsskyting Kommunalt tilskudd Tilskudd fra samlaget Tilskudd fra DFS Leieinntekter eiendom og bane Skyteskole Medlemskontingent Inntekter lotteri, bingo etc Inntekter dugnad Arrangementsavgift DFS-stevner Premieinnskudd DFS-stevner Inntekter jaktprøver Innskudd Mørketidsstevnet/Sols Innskudd interne stevner Kiosksalg Egenandel årsfest/treningssaml Andre driftsinntekter Andre inntekter SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT VAREKOSTNAD 4105 Innkjøp til videresalg Kjøp av ammunisjon Beholdningsendring ammo Ammo bedriftsskyting Medaljeavgift samlaget Påmelding NNM og LS til videre Innkjøp til kiosk SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5200 Godtgjørelse bedriftsskyting u Utgifter trening/treningssamli Ammo uttak skyteskole Opplæring uttak ammo Side 10 av 25

11 5935 Andre utgifter skyteskole Gaver, oppmerksomhet til medle Plaketter, skjold og fat til r Andre sosiale kostnader SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6320 Renovasjon, vann, avløp festea Lys, varme Inventar, utstyr Reparasjon og vedlikehold bygn Vedlikehold Breilia Vedlikehold skiver Blåbærdalen Vedlikehold skiveutstyr Breili Vedlikehold ladepresse Vedlikehold Skytebaneveien Vedlikehold våpen og utstyr Kontorrekvisita Programlisenser Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kostnad Porto Reklamekostnad Andre inntektsbringende tiltak Gaver/pengepremier til stevner Merker/medaljer annen skyting Medaljer/premier egne stevner Deltakelse i stevner Lagskyting stevner Utgifter trening og utdanning Ammunisjonsbidrag Forsikringspremie Bank- og kortgebyr Tap på fordringer -417 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSIELLE POSTER 8050 Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader 151 SUM FINANSIELLE POSTER RESULTAT (Overskudd) Side 11 av 25

12 BALANSE Note EIENDELER 1100 Eiendommer Anlegg under bygging til eget bruk Tilskudd prosjekt utbygging Skytebane 200m Skytebane 100m SUM EIENDOM OG ANLEGG Våpen Våpen leasing Benjamin Eide Våpen leasing Tor Arne Ellingsen Våpen leasing Børge Nilsen Våpen leasing Eivind B Mathisen Våpen leasing Anne J.S. Pedersen Våpen leasing Lill H B Mathisen Våpen leasing Lena B Ellingsen Våpen leasing Eline Duurhuus Våpen leasing Torben Eriksen Sum våpen leasing SUM VÅPEN Beholdning ammunisjon 6, Beholdning ammunisjon jakt Beholdning.22 cal Beholdning kuler Beholdning tennhetter Beholdning krutt SUM AMMUNISJON Kundefordringer Lodd DFS Kontanter Dr.kto Veifond: Våpenkto: Høyrente: SUM FORDRINGER OG KONTANTER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 2030 Veifond Annen egenkapital Leverandørgjeld Pengepremier til utbetaling Pengepremier ikke innbetalt fra skytterlag Frifond Uopptjent inntekt SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 12 av 25

13 -Side 13 av 25

14 SAK 7. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT 2015 Styrets forslag for 2015 Senior: kr. 300,- pr. år ASP/R/ER/J: kr. 300,- pr. år SAK 8. SAKER TIL BEHANDLING 8.1 Arrangementsavgift og premieinnskudd lokale stevner 2015 Styrets forslag for 2015 Senior: Arr. Avgift: kr. 100,- ASP/R/ER/J: Arr. Avgift: kr. 50,- 8.2 Endring av skytterlagets lover 4 Nåværende lovtekst stemmer ikke overens med dagens praksis når det gjelder regnskap, årsregnskap. I eksisterende lovtekst tolkes det dit at regnskapsåret er fom 1. januar tom 31. desember, og at regnskapet skal godkjennes av et ekstraordinært årsmøte i løpet av 1 kvartal påfølgende år. Under dagens praksis så er årsregnskapet fom 1. oktober til 30. september og regnskaper er ferdig oppgjort før ordinært årsmøte. Det står også i gjeldende lovtekst at regnskap mot budsjett samt budsjett for påfølgende år skal legges frem for årsmøtet. Heller ikke dette er praksis i dag da det ikke utarbeides budsjett i forkant av årsmøtene. Jeg tror det er greit at det nye styret for tid på seg og legger sitt budsjett om de ønsker dette. Slik det blir gjennomført i dag ser ut til å være en god og oversiktlig praksis som bør beholdes. Videre i samme paragraf skal kunngjøringen av årsmøtet skje minimum 3 uker før avholdelse og innkomne saker skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtedag. Om minimumsdatoene blir gjort gjeldende så er det kun 1 uke fra årsmøtepåminnelse til eventuelle innkomne saker skal være mottatt av styret. Dette kan være kort tid og jeg mener derfor at årsmøteinnkalling må kunngjøres minimum 5 uker før avholdelse, videre mener jeg at innkomne saker skal legges frem for årsmøtet med styrets innstilling, dette for å vise hva styret mener om de enkelte saker. Teksten Årsmøtet velger møteleder har jeg strøket da dette er et fast punkt på årsmøteagendaen. På årets skytterting ble det vedtatt og endre teksten i skytterbokas punkt Standardlover for skytterlag 5-2, andre ledd, fra: For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Til: For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Dette må da også forandres i skytterlagets lover. -Side 14 av 25

15 På bakgrunn av dette foreslår jeg og forandre skytterlagets lover 4 fra dagens ordlyd: Fra: 4 Årsmøte skal avholdes innen 1 november. Årsmøtet skal innkalles av styret og kunngjøres minst 3 uker på forhånd. Årsmøtet velger møteleder. Styret legger fram årsmelding, foreløpig regnskap mot budsjett, budsjett for påfølgende år og andre årsmøtesaker som skal avgjøres. Endelig revidert regnskap vil bli forelagt for avstemming i et ekstraordinært årsmøte i løpet av 1. kvartal påfølgende år. For å oppnå forslag- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet og innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Til: 4 Årsmøte skal avholdes innen 1. november. Årsmøtet skal innkalles av styret og kunngjøres minst 5 uker på forhånd. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslag med styrets innstilling som skal behandles på årsmøtet samt innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Styret gjør årsmelding med regnskap og årsmøtesaker med innstillinger tilgjengelig for skytterlagets medlemmer senest 1 uke før årsmøtedato. For å oppnå forslag- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 4 endres til ordlyden slik forslaget foreligger. 8.3 Endring av skytterlagets lover 7 Dagens tekst er kanskje ikke så lett forklarende og pga dette har det oppstått flere diskusjoner om hva den egentlig mener. For å få en klarer ordlyd bør den endres noe på. Det har også blitt stilt spørsmål om gyldighet da skytterbokas kapittel standardlover for skytterlag har en annen ordlyd enn skytterlags lover. Det må presiseres at det også står i skytterbokas kapittel 1-500, Som øverste organisasjonsledd i DFS har Skyttertinget vedtatt en standardlov for skytterlag. Disse standardlover inneholder minimum av hva alle lag må ha i sine lover/vedtekter. Ut i fra dette skal det tolkes at ethvert skytterlag bør/skal vedta sine egne lover/vedtekter. Om ikke dette er gjort er det da standard lover for skytterlag som er gjeldende. Med dette er det å anse at det er Hammerfest skytterlags lover som er gjeldende så lenge de ikke går på tvers av DFS grunnregler og standardlover for skytterlag vedtatt av skyttertinget. I 7 står det Kasserer/sekretær" noe som kan tolkes at dette er en og samme funksjon. Det er ikke ønskelig at kasserer også skal være pålagt å inneha en sekretærfunksjon da denne kan ha betydelige arbeidsoppgaver. Vi vet at kassererjobben i Hammerfest skytterlag er en krevende funksjon og vi bør derfor endre denne teksten. Mitt forslag er at styret selv velger sekretær i blant styrets medlemmer slik de finner det best. -Side 15 av 25

16 Videre står det 2-4 medlemmer, og i den tid denne loven ble vedtatt var laget usikker på hva som var mest hensiktsmessig. Etter mange års drift har laget nå et klarer syn på hva som kan være hensiktsmessig antall styremedlemmer. Jeg mener at det bør fastsettes til 2 medlemmer. Det er i hovedsak to grunner til dette forslaget. Det ene er at vi får et antall på 6 medlemmer av styret, noe som gjør at vi vil enklere vil kunne finne motiverte medlemmer som ønsker å gjøre styrearbeid. Og min erfaring tilsier at 6 medlemmer er mer en nok for Hammerfest skytterlags størrelse. Den andre grunnen er at vi har begrenset med folk og ta av, og vi trenger også mange til å bidra utenfor styrearbeidet. I skytterlagets lover 9 står det at årsmøtet skal sette opp neste års valgkomite med 2 medlemmer, samt Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av det nye styret. Denne teksten foreslår jeg flyttet (se egen sak) og innlemmes i 7. Det har vært praktisert at styret har utnevnt valgkomite som styremøtesak og ikke lagt det frem for årsmøtet. Jeg mener dog at dette skal legges frem for årsmøtet og vedtas der. Dette for å hindre spekulasjon om at styret velger personer utifra egen vinnings mulighet.! Når det gjelder valg av ombudsmenn ønsker jeg at den flyttes fra styret til årsmøtet, noe som ble praktisert i 2013 for første gang på mange år. I lovteksten står det at ombudsmenn skal velges av det nye styret og jeg ser ingen ting galt i det, bortsett fra at det er svært liten tid mellom årsmøtet og ombudsmøtet. Jeg tror også det vil være mere inkluderende at det gjennomføres på samme måte som i På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre skytterlagets lover 7 Fra: 7 Til styret skal det velges Formann, nest formann, kasserer/sekretær, 2-4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Formannen blir valgt for ett år om gangen. Øvrige velges for 2 år om gangen. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk, jfr. skytterbokas 1-1. Tillitsmenn velges skriftlig, ved flere kandidater om en plass ellers kan valgene skje ved akklamasjon. Til: 7 Til styret skal det velges Formann, nest formann, kasserer, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Formannen blir valgt med 1 års funksjonstid. Øvrige i styret velges med 2 års funksjonstid. Styremedlemmer velges som styremedlem 1 og styremedlem 2. Varamedlemmer rangeres og velges med 1 års funksjonstid. Styrets stillinger har fast funksjonstid. Styrets sekretær utnevnes blant styrets medlemmer av styret selv. Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av årsmøtet. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Tillitsmenn velges skriftlig ved flere kandidater om en plass, ellers kan valgene skje ved akklamasjon. Leder av ungdomsutvalget inngår som fast medlem av styret. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk, jfr. skytterbokas Side 16 av 25

17 Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 7 endres til ordlyden slik forslaget foreligger med følgende endring Til styret skal det velges Formann, nest formann, kasserer, sekretær, et medlem og 2 varamedlemmer. Formannen blir valgt med 2 års funksjonstid. Øvrige i styret velges med 2 års funksjonstid. Varamedlemmer rangeres og velges med 1 års funksjonstid. Styrets stillinger har fast funksjonstid. Valgkomitéen velges av årsmøte med 2 medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen og sammensetningen skal være slik at ikke alle er på valg samtidig. Andre års funksjonstid er som leder. Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av årsmøtet. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Tillitsmenn velges skriftlig ved flere kandidater om en plass, ellers kan valgene skje ved akklamasjon. Leder av ungdomsutvalget inngår som fast medlem av styret. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk, jfr. skytterbokas Endring av skytterlagets lover 8 Lovteksten i 8 er ikke lett å tolke slik skytterlaget ønsket når loven ble vedtatt. Jeg har fullforståelse for at det lett kan bli unødvendige diskusjoner rundt denne paragrafen. Intensjonen var å velge to medlemmer med funksjonstid på 2 år i tillegg skulle det velges en leder for 1 år. Medlemmene skulle velges annet hvert år slik at 2 av medlemmene var på hvert år. Årsmøtet har holdt seg til denne ordningen uten videre spørsmål, men som nevnt tidligere kan gjeldende lovtekst lett misforståes. Jeg er enig med de av medlemmene som ønsker å praktisere denne paragrafen likt med det som står i skytebokas punkt Skytterlagenes ungdomsutvalg Med denne praksisen velges Ungdomsutvalgets medlemmer for 2 år og av de valgte medlemmer skal årsmøtet velge en leder. Det vil da gå ut medlemmer av ungdomsutvalget henholdsvis 2-1 hvert år. Lederen velges for 1 år men er valgt inn i utvalget med 2 års funksjonstid. Leder av Ungdoms utvalget har fast plass i skytterlagets styre. På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre skytterlagets lover 8 Fra: 8 Ungdomsutvalget i laget skal bestå av leder og 2 medlemmer. Leder velges på årsmøtet for ett år av gangen. Ungdomsutvalgsmedlemmer velges for 2 år om gangen, dog slik at ikke alle er på valg samtidig. Lederen i ungdomsutvalget inngår som styrets siste medlem. Til: 8 Årsmøtet velger et ungdomsutvalg på 3 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det går ut henholdsvis 2-1 hvert år. Av valgte medlemmer skal årsmøtet velge en leder med 1 års funksjonstid. Leder av ungdomsutvalget er å anse som fullverdig medlem i skytterlagets styre med funksjon, leder av ungdomsutvalget. -Side 17 av 25

18 Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 8 endres til ordlyden slik forslaget foreligger. 8.5 Endring av skytterlagets lover 9 Jeg foreslår at teksten i skytterlagets lover 9 endres i sin helhet. Når det gjelder teksten På årsmøtet skal det settes opp neste års valgkomité med 2 medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen. Sammensetningen skal være slik at ikke alle er på valg samtidig. så flyttes disse til skytterlagets lover 7 (se eget endringsforslag) da skytterlagets lover 7 handler om valg. Samtidig står det i skytterlagets lover 9 Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av det nye styret. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Denne teksten foreslår jeg endret (se eget endringsforslag) samt også flyttet til skytterlagets lover 7 Det er i dag ingen paragrafer i Hammerfest skytterlagets lover som beskriver hvem som har signaturfullmakt. Med Signaturfullmakt har man rett til å representere Hammerfest skytterlag utad og å undertegne avtaler i skytterlagets navn. Det vil si at pr i dag har det samlede styre signaturfullmakten. I perioder kan det være tidkrevende å innhente signatur fra alle styremedlemmene, men med en fullmakt til færre personer vil det forenkle prosesser, og for enkelthets skyld foreslår jeg at årsmøtet gir signaturfullmakt til Formann og nestformann i felleskap. Videre vil det i enkelte saker være en fordel om styret kan gi prokura til enkeltmedlemmer i Skytterlaget. På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre skytterlagets lover 9 Fra: 9 På årsmøtet skal det settes opp neste års valgkomité med 2 medlemmer. Disse velges for 2 år avgangen. Sammensetningen skal være slik at ikke alle er på valg samtidig. Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av det nye styret. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Til: 9 I Hammerfest skytterlag har Formann og ett styremedlem i fellesskap signaturfullmakt. Styret kan gi prokura til navngitte medlemmer av skytterlaget. Prokura kan når som helst trekkes tilbake. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 9 endres til ordlyden slik forslaget foreligger. -Side 18 av 25

19 8.6 Endring av SM pokalens (Møbelringens SM pokal) statutter Møbelringen Hammerfest sponset skytterlaget med en pokal som skulle være med på å motivere til deltakelse i alle samlagsmesterskap arrangert i Vest-Finnmark skyttersamlag. Årsmøtet 2008 vedtok statutter for denne pokalen som var tilpasset datidens mesterskap. Statuttene sier at alle SM mesterskap arrangert av Vest-Finnmark skyttersamlag skal telle med i poengberegningen. Som kjent vedtok årsmøtet 2012 i Hammerfest skytterlag og utsette lagmesterskap i vinterfelt i 3 år og samtidig fikk skytterlaget igjennom samme utsettelse av SM vinterfelt på ombudsmøtet i samlaget. Begrunnelsen og styrets beslutning ligger vedlagt årsmeldingen Det ble senere i ombudsmøte 2013 vedtatt og gjeninnføre SM vinterfelt men da som et ikke offisielt SM da det offisielle SM kun skal gå på sommeren og hete SM felt. Da skytterlaget har årsmøtevedtak på at vinterfelt ikke skal prioriteres de neste årene, samt at det ikke er noe offisielt SM vinterfelt lengre, mener jeg det er rett og fjerne dette stevnet fra SM pokalen. Vi kan ikke ha med et stevne som ikke er prioritert av Hammerfest skytterlag og samtidig ikke er å anse som et offisielt SM. Videre er det tingvedtak på å endre beskrivelsen miniatyr til 15m og at samlagsmesterskap i feltskyting heter nå offisielt samlagsmesterskap felt. På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre teksten i statuttene Fra: Beskrivelse: Det gis poeng for klasseplasseringer i samlagsmesterskapene: Miniatyr, vinterfelt, stang, felthurtig, sommerfelt og baneskyting. 1 plass 20 poeng. 2 plass 18 poeng. 3 plass 16 poeng. 4 plass 14 poeng. 5 plass 12 poeng. 6 plass 10 poeng osv ned til 0 poeng. Til: Beskrivelse: Det gis poeng for klasseplasseringer i samlagsmesterskapene: SM 15m, SM Stang, SM felthurtig, SM felt og SM bane. 1 plass 20 poeng. 2 plass 18 poeng. 3 plass 16 poeng. 4 plass 14 poeng. 5 plass 12 poeng. 6 plass 10 poeng osv ned til 0 poeng. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Statutter for SM pokalen endres til ordlyden slik forslaget foreligger. 8.7 Sak til årsmøtet skytekort Skytekortet går kort og greit ut på at du betaler en fast sum som gir deg tilgang til å delta på interne stevner i Blåbærdalen. Når du har kjøpt skytekortet har du også betalt påmeldingsavgiften for alle stevnene oppført på kortet. Dersom du deltar på alle stevnene betyr det at du betaler Ca. halv pris. På forsiden av kortet står de interne skytinger kortet gjelder for med rubrikk for å skrive inn poengsum. Det vil være et kort for kl 1-5/ V55 og et kort til kl ASP, R, ER, J, V65 og V 73. På baksiden er terminlisten trykt samt et avsnitt om dugnad. Jeg ønsker å minne skytterne om viktigheten med dugnadsånden og det fundamentet den gir for vår aktivitet. Vedlagt er et eksempel på hvordan et skytekort kan se ut. -Side 19 av 25

20 Ønsket om innføring av skytekortet er delt i fire: 1. Lette administrasjon med innbetaling av påmeldingsavgift utendørs, vi er færre som deltar og flere oppgaver som må utføres. Ute kan vi kun ta i mot kontanter og det har vært et stress moment både for skytter og skytterlaget. 2. Økt deltakelse: Det er dyrt å skyte ute med 6.5 dette er skytterlagets bidrag til å få deg opp av godstolen og ut på standplass for å konkurrere. Når du har kjøpt kortet trenger du ikke huske på å ta med penger til påmeldingsavgiften. 3. Dugnadsånden honoreres med en smileys, hva den bringer ved årets slutt er det ingen som vet. 4. Skytekortet leveres inn ved sesongslutt. Det foretas trekning av fine premier til de som har deltatt. Forslag til vedtak: Skytekortet innføres som en prøveordning for 2015 og evalueres etter sesongslutt. Skytekortets pris fastsettes av styret når terminlisten er satt Skytekortet gjelder fra den dato du kjøper det. Skytekortet gir deg ingen rett til refusjon ved ikke skutte øvelser. Skytekortet gir deg ingen rett til refusjon av påmeldingsavgifter du har betalt før du kjøpte skytekortet. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Styret foreslår at endringene blir gjort slik forslaget er skrevet. Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette opp premiering og utforming av skytekortet for Innføring av «Årets ungdomsskytter» HSLU ønsker å gi ungdommen noe å kjempe om gjennom hele sesongen på samme måte som seniorskytterne kan kjempe om «Årets lagskytter» Grunnen til dette er for å få økt deltakelse gjennom hele sesongen blant våre unge skyttere. Vi ser at en del av våre unge skyttere ikke blir så aktiv i utesesongen og vi har tro at dette kan være en ekstra gulrot for å øke aktiviteten. Skytingen statutter vil i utgangspunktet være veldig likt «årets lagskytter». Forslag til statutter: Tidspunkt: Alle terminfestede stevne gjennom hele sesongen Klasser: Rekrutt, Eldre rekrutt og Junior Poeng: 1.pl 20p, 2.pl 18p osv til 10.pl 2p Beskrivelse: Årets ungdomsskytter er den som har oppnådd flest poeng ved sesongslutt Pokal: Settes opp av styret Napp: Deles ut til ode og eie hvert år HSLU ser det også som viktig at ungdommene holdes løpende oppdatert gjennom sesongen. HSLU vil ha ansvar for dette. -Side 20 av 25

ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15

ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15 ÅRSMØTE 2011 150 ÅR -Side 1 av 15 BREILIA, 08. DESEMBER 2011 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 08. desember 2011 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 BREILIA, 21. OKTOBER 2015

ÅRSMØTE 2015 BREILIA, 21. OKTOBER 2015 ÅRSMØTE 2015 BREILIA, 21. OKTOBER 2015 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 21. oktober 2015 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

MINIATYRBANEN PÅ BREILIA SKOLE, 26. MARS

MINIATYRBANEN PÅ BREILIA SKOLE, 26. MARS ÅRSMØTE 2008 MINIATYRBANEN PÅ BREILIA SKOLE, 26. MARS 2009 -Side 1 av 11 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på miniatyrbanen på Breilia skole torsdag 26. Mars 2009

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 BREILIA, 26. OKTOBER 2016

ÅRSMØTE 2016 BREILIA, 26. OKTOBER 2016 ÅRSMØTE 2016 BREILIA, 26. OKTOBER 2016 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag 26. oktober 2016 på Breilia skytebane kl 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget

Detaljer

Siv Bente, Idar, Børge, May Elin, Line, Linda. Vedtak: Siv Bente innkaller ved behov for møte før høsten

Siv Bente, Idar, Børge, May Elin, Line, Linda. Vedtak: Siv Bente innkaller ved behov for møte før høsten Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 25.04.16 Til stede: Meldt forfall: Siv Bente, Idar, Børge, May Elin, Line, Linda

Detaljer

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse Side 1 av 6 7. Årsmøtet Innholdsfortegnelse Side Lover for skytterlag 2 Tidspunkt 2 Ekstraordinært årsmøte 2 Innkalling 3 Saksliste 3 Valg 4 Møteledelse 4 Drøftinger 4 Protokoll 5 Diverse forhold om årsmøtet

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

SEM SKYTTERLAGS LOVER. Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012.

SEM SKYTTERLAGS LOVER. Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012. Vedtekter Sem skytterlags lover finnes nedenfor. SEM SKYTTERLAGS LOVER Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012. 1 Formål Lagets navn er Sem Skytterlag, og det ble

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Røros skytterlag 2012

Årsmøte Røros skytterlag 2012 Årsmøte Røros skytterlag 2012 Idrettsparken Hotell Onsdag 21.11.2012 Dagsorden: 1. Møtet åpnes. 2. Valg av ordstyrer og referent: Ordstyrer ble leder og referent ble sekretær 3. Årsberetning. Godkjent.

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Regnskap 2004 og Budsjett 2005

Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2004 hatt et meget bra drifts år. Vi har oppnådd et overskudd på kr 41 145,09,- 1) Dette til tross for at vi har

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2017 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere 2 Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2017! Undertegnede

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer