Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER Side 1 av 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER Side 1 av 25

2 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl Møtet er annonsert på hjemmesiden til skytterlaget, på facebook og ved oppslag. I møte 13. oktober har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsmelding for Regnskap 2014 m/revisorberetning 7. Fastsetting av medlemskontingent Saker til behandling 8.1 Arrangementsavgift og premieinnskudd lokale stevner Endring av skytterlagets lover Endring av skytterlagets lover Endring av skytterlagets lover Endring av skytterlagets lover Endring av SM pokalens (Møbelringens SM pokal) statutter 8.7 Sak til årsmøtet skytekort 8.8 Innføring av «Årets ungdomsskytter» 8.9 Endring av statutt: Klassepokalen 8.10 Endring av statutt: Høstpokalen 8.11 Endring av statutt: Engstadpokalen 9. Valg av styre Vel Møtt!! Hammerfest skytterlag styre May-Elin Eide Formann -Side 2 av 25

3 5. ÅRSMELDING 2014 Styret Styrets sammensetning: May-Elin Eide Siv Bente Jæger Stina Halvorsen Lill Hege Brun Mathisen Tor Arne Ellingsen Idar Helmer Pedersen Berit Holmen Are Jenssen formann nestleder kasserer medlem medlem leder ungdomsutvalget vara vara Styret har avviklet 10 styremøter hvor det har vært behandlet 68 saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende område Gjennomføring av oppgraderingen av baneanlegget i Blåbærdalen Opprettet Snøhvitstevnet Utdanning av instruktører Medlemsutvikling / aktive skyttere: Lagets årsmelding til Vest-Finnmark Skyttersamlag / DFS inneholder følgende tall for 2014: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskyttere Total Side 3 av 25

4 2014: Totalt antall betalende medlemmer: 119. Antall aktive deltakere på stevner: 37 Antall betalende medlemmer har økt med 14 stk i forhold til Økningen er hovedsakelig på jegersiden og skyldes at jegerne må vise medlemskort for å få medlemspris på trening og oppskyting. Hovedmengden av medlemsmassen er fortsatt jegere som klasseføres som kl1 skyttere. Medlemsutvikling er derfor veldig sårbar pga av denne gruppen. Det har ikke vært noen endring i antall aktive skyttere. Under årets NNM I Bjerkvik / Harstad deltok 15 skyttere. Vi hadde 7 skyttere i finaler. I tillegg toppet Hammerfest Skytterlag årets NNM med å vinne U21- Nord Norges Beste Skytter under 21 år. På Landsskytterstevnet deltok 8 skyttere fra Hammerfest Skytterlag. Vi hadde en skytter i finale. Hammerfest skytterlag benytter MITT DFS som administrasjonsprogram der alt av stevner er oppdatert med resultater og pengepremier. Dette systemet gjør at alle skytterne enkelt kan holde rede på sine resultater og stevner de har deltatt i. Skytterne kan også bruke dette systemet for påmeldinger til stevner, trening og andre begivenheter de ønsker å delta på. Hammerfest Skytterlag har ikke arrangert skytingens dag i skyttere har skutt til dugleiksmerke i Vi har avfyrt 8644 skudd på 200m og på 100m. På 15m banen ble det avfyrt skudd. Til sammenligning ble det i 2013 skutt 6648 skudd på 200m banen, på 100m ble det skutt 7771 skudd og på 15m banen ble det avfyrt skudd. Jegerskytingene som er foregått på elektronikk er med i denne tellingen. Laget har ikke noen oversikt over antall skudd skutt utenfor elektronikken (oppskyting og felt). Blåbærdalen skytebane er flittig brukt av skytterlaget og leietakere som poilti og Heimevernet. Det er ikke kommet inn lister fra leietakerne på hvor mange som har benyttet seg av banen ei heller hvor mange skudd som er avfyrt. Det er utført flere dugnader for å oppgradere Blåbærdalen Skytebane. Det er grovt overslag på dugnadstimer fra april til oktober Som utført dugnadsarbeid kan det nevnes snøbrøyting av veien opp til Skytebanen og store deler av anlegget, det er bygd nytt skivehus til 100 meter, opp og nedrigging av anlegget. 100 m standplass og halve 200 m standplass er malt, malearbeidet ble ikke ferdigstilt i år heller. Dette arbeidet ble påbegynt for 5 år siden og bør bli prioritert tidlig på dugnadsplanen for neste år. Styret har samarbeidet godt i 2014, vi fikk frafall på et styremedlem i juni og valgte da å sette inn varamedlem de siste månedene før årsmøtet. Selv om styresamarbeidet har vært godt skal vi likevel være så ærlige å si at arbeidsfordelingen ikke har vært like bra som ønsket. Styret har gjort seg noen erfaringer av dette, og det er laget et dokument som beskriver arbeidsoppgavene til de forskjellige styrefunksjonene. Styret i Hammerfest Skytterlag ser at det å ha terminfestede dugnader og planlegge med god organisering er viktige arbeidsredskaper. Det er gjennomført årlig vedlikehold av elektronikkskivene på 200m og 100m. Pr. 30/9-14 har skytterlaget 6 våpen på leasing. I løpet av året har det kommet 3 nye leasingavtaler samt at 1 avtale er blitt utbetalt. 2 avtaler er sagt opp og våpnene er tilført skytterlaget. Storviltprøven ble avviklet av skytterlaget. Totalt ble det avviklet 12 jegerskytinger. Jegerne har skutt treningsskudd på elektronikk, mens de har skutt selve oppskytingen på pappskive. Det var 48 jegere som gjennomførte storviltprøven. -Side 4 av 25

5 Skytterlagets 15m bane på Breilia er svært godt besøkt. Pga skyttere med god treningslyst er ordningen med påmelding til trening godt implementert hos medlemmene. Onsdagen har vært satt av til premieskyting og konkurransedag. Torsdager har i år også blitt benyttet av de mest ivrige som hadde muligheten til å trene på egenhånd. Vi har forsatt hatt god inntekt av bedriftsskytinger, i år gjorde vi et forsøk på å arrangere bedriftskyte finale, noe som var stor suksess. I 2014 var det 6 bedrifter som deltok og Hauans AS gikk av med seieren. Hammerfest skytterlag må fortsatt være bevisst på å bruke 15m banen som en rekrutteringsarena. 15m banen har miljøkulefangere bak samtlige skiver. Med dette viser skytterlaget sin bevissthet på miljø. Arrangementene ble også i år gjennomført i henhold til standarden Hammerfest skytterlag har lagt seg på. Vi får gode tilbakemeldinger over vår profesjonalitet på vår måte og gjennomføre stevner på. Dette skal vi være stolte over og bringe med oss til kommende stevner som vi skal arrangere. Her må Skytterlaget også berømme medlemmer og foreldre som stiller opp på dugnader, for å rigge, rydde, og bake. Alle medlemmene oppfordres til å bidra ovenfor våre nabolag der det måtte være behov. På årets arrangementer har vi generert en kafeomsetning på ca ,-. Innhentede sponsormidler ligger på ca kr ,-. Årsmeldingsåret 2014 viser et regnskap i pluss for femte året på rad. Styret vil med dette berømme alle sammen som har stått på og gjort sitt for at skytterlaget kan levere en aktivitet og et regnskap som går i pluss. Skytterlaget har mottatt frifondsmidler for kr ,- til innkjøp av 3 rekrutt sauere og ammobidrag. (rekruttammo) Ved årsmøte 2010 ble det bestemt at grasrotmidlene i sin helhet skal gå til å dekke påmelding for lagets skyttere under LS, NNM og FM, i prioritert rekkefølge. Styret ble innvilget myndighet til å administrere dette. For 2014 er følgende arrangementsavgifter dekket: Landsskytterstevnet kr ,-, NNM kr ,- og Finnmarksmesterskapet kr ,-. Totalt kr ,-. Grasrotmidlene for 2014 utgjorde kr ,-. Skytterlaget har ikke hatt en egen ammo forvalter for Salg av ammunisjon utover.22 cal har skjedd ved bestilling og kontantoppgjør. Det er omsatt ammunisjon for kr ,-. Hjemmesiden til skytterlaget har hatt dårlig aktivitet dette året pga omleggingen. Skytterlaget har mistet mye av det som var lagt ut. Det arbeides med å få oppdatert siden. Våre 2 facebooksider blir ofte brukt som informasjonskanaler, men det er viktig å ivareta hjemmesiden da ikke alle bruker facebook. Hammerfest Skytterlag har god fokus på det sportslige noe som årets resultater viser, samtidig som vi viser hvor viktig det sosiale er i skytterlaget. Vi har fått en utrulig fin gruppe av aktive skyttere som bidrar og er svært positiv også ovenfor andre skytterlag. I år arrangerte ungdomsutvalget en flott samling i Honningsvåg i forkant av Honningsvåg Skytterlags Åpningstevne av deres nye elektronikk bane. På de fleste stevner vi har deltatt i, har det også i år vært arrangert skyttercamp, Hammerfest skyttere har ofte hele familien med på stevner noe som er veldig sosialt. Vi oppfordrer alle til å være med på å holde denne tradisjonen vedlike da det fører til at lagets medlemmer blir godt sammensveiset. De nye som er kommet til har tilpasset seg og beriker det fantastiske gode miljøet vi har i Hammerfest Skytterlag. Styret håper at det gode miljøet vi har, fortsatt blir godt ivaretatt og at medlemmene husker at alle og enhver er ansvarlige for å være med å skape et godt og positivt miljø. I Hammerfest Skytterlag er det lov å være god, det er lov å skryte av egne prestasjoner Så lenge man husker på å skryte av andre også. Årsfesten i 2013 ble for andre gang arrangert på parketten på 15 m banen på Breilia, denne gangen også med stor suksess. -Side 5 av 25

6 Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert Mørketidsstevnet, Solstevnet og Stillingspokalene på 15m banen, samt SM felt, Snøhvitstevnet, Organisasjonsmedaljen, SM bane, Enkeltmannspokalen og finale i banekarusellen. I tillegg er det arrangert lagmesterskap i alle disipliner. Det er arrangert 23 interne stevner på 15m og 10 internstevner i Blåbærdalen. Overnevnte tilsier en god aktivitet på lagets baner. Det praktiske arbeid som påhviler stevneutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har vært tilfredsstillende. Skytterlaget var representert på LS, NNM, Kretsmesterskapet felt, Finnmarksmesterskapet bane, Stang og felthurtig samt SM i alle disipliner. Egne arrangementer Mørketidsstevnet ble arrangert for 6. gang. Solstevnet ble arrangert for 5. gang Interne feltstevner er avviklet på kjente avstander. Alle terminfestede interne stevner ble gjennomført. -Side 6 av 25

7 Årsmelding 2014 for ungdomsutvalget Hammerfest Skytterlag Ungdomsutvalget (HSLU) har i perioden bestått av: Idar Pedersen, leder. Anita Tormodset, medlem. Anne Jorunn Strand Pedersen, medlem Aktiviteter gjennomført: Treningssamling i januar for hele skytterlaget i Honningsvåg. Temaet for denne samlingen var teambuilding, noe de nesten 30 deltakerne satte stor pris på. I år som i fjor ble samlingssted valgt for å øke det sosiale samholdet i skytterlaget, samt å kunne hjelpe noen av de små skytterlagene å få opp aktiviteten. Dessverre har ikke de lokale lagene valgt å delta disse årene. Samlingen ble avsluttet med åpningsstevne av den nye elektronikkbanen til Honningsvåg. Ut fra tilbakemeldinger fra alle som var med oppfordres det til å videreføre denne samlingen. Hvor turen går i 2015 vites ei. Treninger for R/ER på Breilia. HSLU inviterte de yngste skytterne til egne treninger ved 3 anledninger i løpet av vinteren. Disse ble lagt i forkant av «viktige» stevner for å få en best mulig inngang til disse. Videre tok alle medlemmer av HSLU + 2 til instruktørutdanning i vinter, noe som førte til mye instruksjon utover senvinteren Utendørs ble det invitert til finfelttrening i Blåbærdalen. Der møtte det dessverre bare 3 stykk, men disse viste utrolig god skyting. I tillegg ble det avholdt en temadag for grovfelt. Tilbakeblikket: Resultatmessig har ungdommer fra HSL markert seg veldig bra i årets utesesong. Høydepunktet er nok uten tvil Jostein Jægers seier i U21 under NNM. Videre må man nevne Adrian Christoffer Pedersen som vant SM 15m, SM bane, FM bane og ble nr 5 både i NNM bane og NNM felt. Men vi har gjort mange store resultater. I klasse ER hadde vi 4 skyttere som knivet og dro hverandre fram til fantastiske resultater. Under Finnmarksmesterskapet vant vi alle ungdomsklassene. Under NNM hadde vi finalist både i R og ER. Sist men ikke minst klinket Stian Jæger til med en 20. plass under felten på LS. Ungdomsutvalget registrerer at vi i Hammerfest skytterlag har et veldig godt grunnlag av unge skyttere med stort talent. Vi ser på det med stor viktighet at disse blir ivaretatt på best mulig måte fremover. Det er disse som er vår fremtid og den kan bli enda lysere. Det oppfordres derfor til at det i skytterlagets framtidsplaner sees med spesielt blikk på hvordan få disse opp og frem. Vi må også tørre å dyrke enere. Her kan det være både konger og dronninger. I dette arbeidet vil HSLU står sentralt. Ungdomsutvalget vil til slutt takke alle skyttere og frivillige som stilte opp på alle våre aktiviteter. Idar Pedersen leder ungdomsutvalget -Side 7 av 25

8 Sportslig prestasjoner Hammerfest skytterlag utmerket seg med stor deltakelse og mange gode prestasjoner i år også. Vi hadde finalister på banen og felten på NNM og på felt på LS. En av våre skyttere ble Nord-Norsk mester under 21 år. Flere av våre skyttere ble finnmarksmestere og samlagsmestere. Det må også nevnes flere sterke prestasjoner på landsskytterstevnet. Steinar Halvorsen nr 43 og Jostein Jæger nr 45 i felthurtig. Stian Jæger kom til finalen og ble nr 20 i felt. Vi gratulerer disse utmerkede prestasjoner og oppfordrer til fortsatt fremgang. Skytterlagets medlemmer deltok på 64 stevner. Under følger en oppsummering av «store» seire. Nord-Norsk mester U21 Finnmarksmester bane kl. V55 Finnmarksmester bane kl. J Finnmarksmester bane kl. ER Finnmarksmester bane kl. R Samlagsmester bane kl 3-5: Samlagsmester bane kl 1: Samlagsmester bane kl R: Samlagsmester felt kl R: Samlagsmester felthurtig: Samlagsmester 15m kl 3-5: Samlagsmester 15m kl V55: Samlagsmester 15m kl R: Lagmester felt kl 2-5/V55: Lagmester felt kl 1: Lagmester felt kl ER: Lagmester felt kl R: Lagmester Stang: Lagmester felthurtig: Lagmester bane kl 3-5: Lagmester bane kl 2: Lagmester bane kl 1: Lagmester bane V55: Lagmester bane kl ER: Lagmester bane kl R: Lagmester 15m kl 3-5: Lagmester 15m kl 2: Lagmester 15m kl 1: Lagmester 15m kl V55: Lagmester 15m kl J: Lagmester 15m kl ER: Lagmester 15m kl R: Engstadpokalen: Skatvedtpokalen: Jostein Jæger Are Jenssen Stian Jæger Torben Eriksen Adrian Christoffer Pedersen Anita Tormodset Svein Ivar Paulsen Adrian Christoffer Pedersen Adrian Christoffer Pedersen Are Jenssen Anita Tormodset Are Jenssen Adrian Christoffer Pedersen Are Jenssen Berit Holmen Henriette Larsen Kristoffersen Adrian Christoffer Pedersen Idar Helmer Pedersen Are Jenssen Jostein Jæger Idar Helmer Pedersen Berit Holmen Are Jenssen Torben Eriksen Adrian Christoffer Pedersen Anita Tormodset Tor Inge Mathisen Svein Ivar Paulsen Are Jenssen Stian Jæger Benjamin Hægdahl Eide Adrian Christoffer Pedersen Anita Tormodset Jostein Jæger -Side 8 av 25

9 Årets Lagskytter 2014 Anita Tormodset -Side 9 av 25

10 SAK 6. REGNSKAP REGNSKAP SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3105 Videresalg utstyr og lagsjakke Salg ammunisjon Salg ammunisjon storvilt Sponsor-/samarbeidsavtaler Momskompensasjon Grasrotandelen Bedriftsskyting Kommunalt tilskudd Tilskudd fra samlaget Tilskudd fra DFS Leieinntekter eiendom og bane Skyteskole Medlemskontingent Inntekter lotteri, bingo etc Inntekter dugnad Arrangementsavgift DFS-stevner Premieinnskudd DFS-stevner Inntekter jaktprøver Innskudd Mørketidsstevnet/Sols Innskudd interne stevner Kiosksalg Egenandel årsfest/treningssaml Andre driftsinntekter Andre inntekter SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT VAREKOSTNAD 4105 Innkjøp til videresalg Kjøp av ammunisjon Beholdningsendring ammo Ammo bedriftsskyting Medaljeavgift samlaget Påmelding NNM og LS til videre Innkjøp til kiosk SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5200 Godtgjørelse bedriftsskyting u Utgifter trening/treningssamli Ammo uttak skyteskole Opplæring uttak ammo Side 10 av 25

11 5935 Andre utgifter skyteskole Gaver, oppmerksomhet til medle Plaketter, skjold og fat til r Andre sosiale kostnader SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6320 Renovasjon, vann, avløp festea Lys, varme Inventar, utstyr Reparasjon og vedlikehold bygn Vedlikehold Breilia Vedlikehold skiver Blåbærdalen Vedlikehold skiveutstyr Breili Vedlikehold ladepresse Vedlikehold Skytebaneveien Vedlikehold våpen og utstyr Kontorrekvisita Programlisenser Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kostnad Porto Reklamekostnad Andre inntektsbringende tiltak Gaver/pengepremier til stevner Merker/medaljer annen skyting Medaljer/premier egne stevner Deltakelse i stevner Lagskyting stevner Utgifter trening og utdanning Ammunisjonsbidrag Forsikringspremie Bank- og kortgebyr Tap på fordringer -417 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSIELLE POSTER 8050 Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader 151 SUM FINANSIELLE POSTER RESULTAT (Overskudd) Side 11 av 25

12 BALANSE Note EIENDELER 1100 Eiendommer Anlegg under bygging til eget bruk Tilskudd prosjekt utbygging Skytebane 200m Skytebane 100m SUM EIENDOM OG ANLEGG Våpen Våpen leasing Benjamin Eide Våpen leasing Tor Arne Ellingsen Våpen leasing Børge Nilsen Våpen leasing Eivind B Mathisen Våpen leasing Anne J.S. Pedersen Våpen leasing Lill H B Mathisen Våpen leasing Lena B Ellingsen Våpen leasing Eline Duurhuus Våpen leasing Torben Eriksen Sum våpen leasing SUM VÅPEN Beholdning ammunisjon 6, Beholdning ammunisjon jakt Beholdning.22 cal Beholdning kuler Beholdning tennhetter Beholdning krutt SUM AMMUNISJON Kundefordringer Lodd DFS Kontanter Dr.kto Veifond: Våpenkto: Høyrente: SUM FORDRINGER OG KONTANTER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 2030 Veifond Annen egenkapital Leverandørgjeld Pengepremier til utbetaling Pengepremier ikke innbetalt fra skytterlag Frifond Uopptjent inntekt SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 12 av 25

13 -Side 13 av 25

14 SAK 7. FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT 2015 Styrets forslag for 2015 Senior: kr. 300,- pr. år ASP/R/ER/J: kr. 300,- pr. år SAK 8. SAKER TIL BEHANDLING 8.1 Arrangementsavgift og premieinnskudd lokale stevner 2015 Styrets forslag for 2015 Senior: Arr. Avgift: kr. 100,- ASP/R/ER/J: Arr. Avgift: kr. 50,- 8.2 Endring av skytterlagets lover 4 Nåværende lovtekst stemmer ikke overens med dagens praksis når det gjelder regnskap, årsregnskap. I eksisterende lovtekst tolkes det dit at regnskapsåret er fom 1. januar tom 31. desember, og at regnskapet skal godkjennes av et ekstraordinært årsmøte i løpet av 1 kvartal påfølgende år. Under dagens praksis så er årsregnskapet fom 1. oktober til 30. september og regnskaper er ferdig oppgjort før ordinært årsmøte. Det står også i gjeldende lovtekst at regnskap mot budsjett samt budsjett for påfølgende år skal legges frem for årsmøtet. Heller ikke dette er praksis i dag da det ikke utarbeides budsjett i forkant av årsmøtene. Jeg tror det er greit at det nye styret for tid på seg og legger sitt budsjett om de ønsker dette. Slik det blir gjennomført i dag ser ut til å være en god og oversiktlig praksis som bør beholdes. Videre i samme paragraf skal kunngjøringen av årsmøtet skje minimum 3 uker før avholdelse og innkomne saker skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtedag. Om minimumsdatoene blir gjort gjeldende så er det kun 1 uke fra årsmøtepåminnelse til eventuelle innkomne saker skal være mottatt av styret. Dette kan være kort tid og jeg mener derfor at årsmøteinnkalling må kunngjøres minimum 5 uker før avholdelse, videre mener jeg at innkomne saker skal legges frem for årsmøtet med styrets innstilling, dette for å vise hva styret mener om de enkelte saker. Teksten Årsmøtet velger møteleder har jeg strøket da dette er et fast punkt på årsmøteagendaen. På årets skytterting ble det vedtatt og endre teksten i skytterbokas punkt Standardlover for skytterlag 5-2, andre ledd, fra: For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Til: For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Dette må da også forandres i skytterlagets lover. -Side 14 av 25

15 På bakgrunn av dette foreslår jeg og forandre skytterlagets lover 4 fra dagens ordlyd: Fra: 4 Årsmøte skal avholdes innen 1 november. Årsmøtet skal innkalles av styret og kunngjøres minst 3 uker på forhånd. Årsmøtet velger møteleder. Styret legger fram årsmelding, foreløpig regnskap mot budsjett, budsjett for påfølgende år og andre årsmøtesaker som skal avgjøres. Endelig revidert regnskap vil bli forelagt for avstemming i et ekstraordinært årsmøte i løpet av 1. kvartal påfølgende år. For å oppnå forslag- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet og innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Til: 4 Årsmøte skal avholdes innen 1. november. Årsmøtet skal innkalles av styret og kunngjøres minst 5 uker på forhånd. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslag med styrets innstilling som skal behandles på årsmøtet samt innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Styret gjør årsmelding med regnskap og årsmøtesaker med innstillinger tilgjengelig for skytterlagets medlemmer senest 1 uke før årsmøtedato. For å oppnå forslag- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 4 endres til ordlyden slik forslaget foreligger. 8.3 Endring av skytterlagets lover 7 Dagens tekst er kanskje ikke så lett forklarende og pga dette har det oppstått flere diskusjoner om hva den egentlig mener. For å få en klarer ordlyd bør den endres noe på. Det har også blitt stilt spørsmål om gyldighet da skytterbokas kapittel standardlover for skytterlag har en annen ordlyd enn skytterlags lover. Det må presiseres at det også står i skytterbokas kapittel 1-500, Som øverste organisasjonsledd i DFS har Skyttertinget vedtatt en standardlov for skytterlag. Disse standardlover inneholder minimum av hva alle lag må ha i sine lover/vedtekter. Ut i fra dette skal det tolkes at ethvert skytterlag bør/skal vedta sine egne lover/vedtekter. Om ikke dette er gjort er det da standard lover for skytterlag som er gjeldende. Med dette er det å anse at det er Hammerfest skytterlags lover som er gjeldende så lenge de ikke går på tvers av DFS grunnregler og standardlover for skytterlag vedtatt av skyttertinget. I 7 står det Kasserer/sekretær" noe som kan tolkes at dette er en og samme funksjon. Det er ikke ønskelig at kasserer også skal være pålagt å inneha en sekretærfunksjon da denne kan ha betydelige arbeidsoppgaver. Vi vet at kassererjobben i Hammerfest skytterlag er en krevende funksjon og vi bør derfor endre denne teksten. Mitt forslag er at styret selv velger sekretær i blant styrets medlemmer slik de finner det best. -Side 15 av 25

16 Videre står det 2-4 medlemmer, og i den tid denne loven ble vedtatt var laget usikker på hva som var mest hensiktsmessig. Etter mange års drift har laget nå et klarer syn på hva som kan være hensiktsmessig antall styremedlemmer. Jeg mener at det bør fastsettes til 2 medlemmer. Det er i hovedsak to grunner til dette forslaget. Det ene er at vi får et antall på 6 medlemmer av styret, noe som gjør at vi vil enklere vil kunne finne motiverte medlemmer som ønsker å gjøre styrearbeid. Og min erfaring tilsier at 6 medlemmer er mer en nok for Hammerfest skytterlags størrelse. Den andre grunnen er at vi har begrenset med folk og ta av, og vi trenger også mange til å bidra utenfor styrearbeidet. I skytterlagets lover 9 står det at årsmøtet skal sette opp neste års valgkomite med 2 medlemmer, samt Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av det nye styret. Denne teksten foreslår jeg flyttet (se egen sak) og innlemmes i 7. Det har vært praktisert at styret har utnevnt valgkomite som styremøtesak og ikke lagt det frem for årsmøtet. Jeg mener dog at dette skal legges frem for årsmøtet og vedtas der. Dette for å hindre spekulasjon om at styret velger personer utifra egen vinnings mulighet.! Når det gjelder valg av ombudsmenn ønsker jeg at den flyttes fra styret til årsmøtet, noe som ble praktisert i 2013 for første gang på mange år. I lovteksten står det at ombudsmenn skal velges av det nye styret og jeg ser ingen ting galt i det, bortsett fra at det er svært liten tid mellom årsmøtet og ombudsmøtet. Jeg tror også det vil være mere inkluderende at det gjennomføres på samme måte som i På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre skytterlagets lover 7 Fra: 7 Til styret skal det velges Formann, nest formann, kasserer/sekretær, 2-4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Formannen blir valgt for ett år om gangen. Øvrige velges for 2 år om gangen. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk, jfr. skytterbokas 1-1. Tillitsmenn velges skriftlig, ved flere kandidater om en plass ellers kan valgene skje ved akklamasjon. Til: 7 Til styret skal det velges Formann, nest formann, kasserer, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Formannen blir valgt med 1 års funksjonstid. Øvrige i styret velges med 2 års funksjonstid. Styremedlemmer velges som styremedlem 1 og styremedlem 2. Varamedlemmer rangeres og velges med 1 års funksjonstid. Styrets stillinger har fast funksjonstid. Styrets sekretær utnevnes blant styrets medlemmer av styret selv. Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av årsmøtet. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Tillitsmenn velges skriftlig ved flere kandidater om en plass, ellers kan valgene skje ved akklamasjon. Leder av ungdomsutvalget inngår som fast medlem av styret. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk, jfr. skytterbokas Side 16 av 25

17 Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 7 endres til ordlyden slik forslaget foreligger med følgende endring Til styret skal det velges Formann, nest formann, kasserer, sekretær, et medlem og 2 varamedlemmer. Formannen blir valgt med 2 års funksjonstid. Øvrige i styret velges med 2 års funksjonstid. Varamedlemmer rangeres og velges med 1 års funksjonstid. Styrets stillinger har fast funksjonstid. Valgkomitéen velges av årsmøte med 2 medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen og sammensetningen skal være slik at ikke alle er på valg samtidig. Andre års funksjonstid er som leder. Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av årsmøtet. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Tillitsmenn velges skriftlig ved flere kandidater om en plass, ellers kan valgene skje ved akklamasjon. Leder av ungdomsutvalget inngår som fast medlem av styret. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk, jfr. skytterbokas Endring av skytterlagets lover 8 Lovteksten i 8 er ikke lett å tolke slik skytterlaget ønsket når loven ble vedtatt. Jeg har fullforståelse for at det lett kan bli unødvendige diskusjoner rundt denne paragrafen. Intensjonen var å velge to medlemmer med funksjonstid på 2 år i tillegg skulle det velges en leder for 1 år. Medlemmene skulle velges annet hvert år slik at 2 av medlemmene var på hvert år. Årsmøtet har holdt seg til denne ordningen uten videre spørsmål, men som nevnt tidligere kan gjeldende lovtekst lett misforståes. Jeg er enig med de av medlemmene som ønsker å praktisere denne paragrafen likt med det som står i skytebokas punkt Skytterlagenes ungdomsutvalg Med denne praksisen velges Ungdomsutvalgets medlemmer for 2 år og av de valgte medlemmer skal årsmøtet velge en leder. Det vil da gå ut medlemmer av ungdomsutvalget henholdsvis 2-1 hvert år. Lederen velges for 1 år men er valgt inn i utvalget med 2 års funksjonstid. Leder av Ungdoms utvalget har fast plass i skytterlagets styre. På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre skytterlagets lover 8 Fra: 8 Ungdomsutvalget i laget skal bestå av leder og 2 medlemmer. Leder velges på årsmøtet for ett år av gangen. Ungdomsutvalgsmedlemmer velges for 2 år om gangen, dog slik at ikke alle er på valg samtidig. Lederen i ungdomsutvalget inngår som styrets siste medlem. Til: 8 Årsmøtet velger et ungdomsutvalg på 3 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det går ut henholdsvis 2-1 hvert år. Av valgte medlemmer skal årsmøtet velge en leder med 1 års funksjonstid. Leder av ungdomsutvalget er å anse som fullverdig medlem i skytterlagets styre med funksjon, leder av ungdomsutvalget. -Side 17 av 25

18 Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 8 endres til ordlyden slik forslaget foreligger. 8.5 Endring av skytterlagets lover 9 Jeg foreslår at teksten i skytterlagets lover 9 endres i sin helhet. Når det gjelder teksten På årsmøtet skal det settes opp neste års valgkomité med 2 medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen. Sammensetningen skal være slik at ikke alle er på valg samtidig. så flyttes disse til skytterlagets lover 7 (se eget endringsforslag) da skytterlagets lover 7 handler om valg. Samtidig står det i skytterlagets lover 9 Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av det nye styret. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Denne teksten foreslår jeg endret (se eget endringsforslag) samt også flyttet til skytterlagets lover 7 Det er i dag ingen paragrafer i Hammerfest skytterlagets lover som beskriver hvem som har signaturfullmakt. Med Signaturfullmakt har man rett til å representere Hammerfest skytterlag utad og å undertegne avtaler i skytterlagets navn. Det vil si at pr i dag har det samlede styre signaturfullmakten. I perioder kan det være tidkrevende å innhente signatur fra alle styremedlemmene, men med en fullmakt til færre personer vil det forenkle prosesser, og for enkelthets skyld foreslår jeg at årsmøtet gir signaturfullmakt til Formann og nestformann i felleskap. Videre vil det i enkelte saker være en fordel om styret kan gi prokura til enkeltmedlemmer i Skytterlaget. På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre skytterlagets lover 9 Fra: 9 På årsmøtet skal det settes opp neste års valgkomité med 2 medlemmer. Disse velges for 2 år avgangen. Sammensetningen skal være slik at ikke alle er på valg samtidig. Ombudsmenn til ombudsmøtet velges av det nye styret. Antall ombudsmenn bestemmes av 2-11 i skytterboka. Andre komiteer kan oppnevnes av styret. (Komiteer med tidsbegrenset funksjonstid.) Til: 9 I Hammerfest skytterlag har Formann og ett styremedlem i fellesskap signaturfullmakt. Styret kan gi prokura til navngitte medlemmer av skytterlaget. Prokura kan når som helst trekkes tilbake. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Skytterlagets lover 9 endres til ordlyden slik forslaget foreligger. -Side 18 av 25

19 8.6 Endring av SM pokalens (Møbelringens SM pokal) statutter Møbelringen Hammerfest sponset skytterlaget med en pokal som skulle være med på å motivere til deltakelse i alle samlagsmesterskap arrangert i Vest-Finnmark skyttersamlag. Årsmøtet 2008 vedtok statutter for denne pokalen som var tilpasset datidens mesterskap. Statuttene sier at alle SM mesterskap arrangert av Vest-Finnmark skyttersamlag skal telle med i poengberegningen. Som kjent vedtok årsmøtet 2012 i Hammerfest skytterlag og utsette lagmesterskap i vinterfelt i 3 år og samtidig fikk skytterlaget igjennom samme utsettelse av SM vinterfelt på ombudsmøtet i samlaget. Begrunnelsen og styrets beslutning ligger vedlagt årsmeldingen Det ble senere i ombudsmøte 2013 vedtatt og gjeninnføre SM vinterfelt men da som et ikke offisielt SM da det offisielle SM kun skal gå på sommeren og hete SM felt. Da skytterlaget har årsmøtevedtak på at vinterfelt ikke skal prioriteres de neste årene, samt at det ikke er noe offisielt SM vinterfelt lengre, mener jeg det er rett og fjerne dette stevnet fra SM pokalen. Vi kan ikke ha med et stevne som ikke er prioritert av Hammerfest skytterlag og samtidig ikke er å anse som et offisielt SM. Videre er det tingvedtak på å endre beskrivelsen miniatyr til 15m og at samlagsmesterskap i feltskyting heter nå offisielt samlagsmesterskap felt. På bakgrunn av dette foreslår jeg og endre teksten i statuttene Fra: Beskrivelse: Det gis poeng for klasseplasseringer i samlagsmesterskapene: Miniatyr, vinterfelt, stang, felthurtig, sommerfelt og baneskyting. 1 plass 20 poeng. 2 plass 18 poeng. 3 plass 16 poeng. 4 plass 14 poeng. 5 plass 12 poeng. 6 plass 10 poeng osv ned til 0 poeng. Til: Beskrivelse: Det gis poeng for klasseplasseringer i samlagsmesterskapene: SM 15m, SM Stang, SM felthurtig, SM felt og SM bane. 1 plass 20 poeng. 2 plass 18 poeng. 3 plass 16 poeng. 4 plass 14 poeng. 5 plass 12 poeng. 6 plass 10 poeng osv ned til 0 poeng. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Statutter for SM pokalen endres til ordlyden slik forslaget foreligger. 8.7 Sak til årsmøtet skytekort Skytekortet går kort og greit ut på at du betaler en fast sum som gir deg tilgang til å delta på interne stevner i Blåbærdalen. Når du har kjøpt skytekortet har du også betalt påmeldingsavgiften for alle stevnene oppført på kortet. Dersom du deltar på alle stevnene betyr det at du betaler Ca. halv pris. På forsiden av kortet står de interne skytinger kortet gjelder for med rubrikk for å skrive inn poengsum. Det vil være et kort for kl 1-5/ V55 og et kort til kl ASP, R, ER, J, V65 og V 73. På baksiden er terminlisten trykt samt et avsnitt om dugnad. Jeg ønsker å minne skytterne om viktigheten med dugnadsånden og det fundamentet den gir for vår aktivitet. Vedlagt er et eksempel på hvordan et skytekort kan se ut. -Side 19 av 25

20 Ønsket om innføring av skytekortet er delt i fire: 1. Lette administrasjon med innbetaling av påmeldingsavgift utendørs, vi er færre som deltar og flere oppgaver som må utføres. Ute kan vi kun ta i mot kontanter og det har vært et stress moment både for skytter og skytterlaget. 2. Økt deltakelse: Det er dyrt å skyte ute med 6.5 dette er skytterlagets bidrag til å få deg opp av godstolen og ut på standplass for å konkurrere. Når du har kjøpt kortet trenger du ikke huske på å ta med penger til påmeldingsavgiften. 3. Dugnadsånden honoreres med en smileys, hva den bringer ved årets slutt er det ingen som vet. 4. Skytekortet leveres inn ved sesongslutt. Det foretas trekning av fine premier til de som har deltatt. Forslag til vedtak: Skytekortet innføres som en prøveordning for 2015 og evalueres etter sesongslutt. Skytekortets pris fastsettes av styret når terminlisten er satt Skytekortet gjelder fra den dato du kjøper det. Skytekortet gir deg ingen rett til refusjon ved ikke skutte øvelser. Skytekortet gir deg ingen rett til refusjon av påmeldingsavgifter du har betalt før du kjøpte skytekortet. Hammerfest skytterlag styre innbyr årsmøtet til å fatte følgende vedtak: Styret foreslår at endringene blir gjort slik forslaget er skrevet. Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette opp premiering og utforming av skytekortet for Innføring av «Årets ungdomsskytter» HSLU ønsker å gi ungdommen noe å kjempe om gjennom hele sesongen på samme måte som seniorskytterne kan kjempe om «Årets lagskytter» Grunnen til dette er for å få økt deltakelse gjennom hele sesongen blant våre unge skyttere. Vi ser at en del av våre unge skyttere ikke blir så aktiv i utesesongen og vi har tro at dette kan være en ekstra gulrot for å øke aktiviteten. Skytingen statutter vil i utgangspunktet være veldig likt «årets lagskytter». Forslag til statutter: Tidspunkt: Alle terminfestede stevne gjennom hele sesongen Klasser: Rekrutt, Eldre rekrutt og Junior Poeng: 1.pl 20p, 2.pl 18p osv til 10.pl 2p Beskrivelse: Årets ungdomsskytter er den som har oppnådd flest poeng ved sesongslutt Pokal: Settes opp av styret Napp: Deles ut til ode og eie hvert år HSLU ser det også som viktig at ungdommene holdes løpende oppdatert gjennom sesongen. HSLU vil ha ansvar for dette. -Side 20 av 25

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer