Personligheter i 1801

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personligheter i 1801"

Transkript

1 Personligheter i 1801 Her finnes en del personligheter av varierende avstamning og vandel. Vi tror at ved å forstå menneskene fra denne tiden, kan man best forstå tidens ånd. Vi har særlig lagt vekt på Christianias storborgerskap. Dette var den kretsen som hadde mest å si for landets utvikling; både praktisk, gjennom sine økonomiske bedrifter og spekulasjoner, sin industri og handel; og politisk, gjennom sine kontakter med regjering og domstoler, adel og embedsfolk i København. Dere kan bruke disse personlighetene som biroller i spillet. Kanskje treffer gruppen på Hans Nielsen Hauge og blir inspirert av hans visjonære taler. Eller de havner på felttog med Christian August og må forsvare ham mot et forrædersk bakholdsangrep. SIDEBAR: Fakta om kvinnelige personligheter. Det har vist seg vanskelig å finne spesifikk informasjon om kvinnene på denne tiden, selv i borgerskapet. Historiebøker og reiseskildringer unnlater rutinemessig å nevne døtre og søstre; koner nevnes, men sjelden ved navn. Slik vet vi at Jess Ankers kone var hans søskenbarn, men ikke hvem hun var datter av; vi vet at Jess datter var gift med Peter Vogt Nilson, men navnet hennes nevnes ikke noe sted. Vi kan ikke annet enn å beklage disse manglene om kvinnene ikke hadde politisk og økonomisk makt, legger et godt rollespill mer vekt på fargerike personligheter og spennende intriger; og hvordan kan man ha en god intrige uten kvinner? Vi håper på å kunne jevne ut misforholdet i senere tillegg. Embedsmannen og dikteren: Enevold Falsen (46) Falsen ble født i København, inn i en nynobilitert embedsfamilie; hans var var Justitiarius i Overhofretten. Han kom til Christiania som barn. Han var fremmelig, og ble innskrevet som student da han var 10 år gammel. 21 år gammel utga han tragedien «Salvini og Adelson». 22 år gammel ble han Assessor i Overhofretten i Christiania. 33 år gammel overtok han som Justitiarius etter sin far, men ble etter kort tid redelegert til Lagmandsembedet i Nordlandene. Han havnet på Stegen i Salten. Han savnet Christiania og mislikte stedet - og klimaet, som han ikke tålte. Etter et par år dro han tilbake til København, syk og fortvilet, hvor han ble Assessor i Høiesteret. Nå, i 1801, bor Falsen i København. Han er stadig glad i Norge - det vil si Christiania. Han skriver dikt, og ikke minst originale teaterstykker, og er en dannet og åndfull personlighet. Han har, som mange, tatt til seg idéene fra den franske revolusjon, men er ingen fantast. Han er preget av en veldig energi og glød - men han er også en utpreget melankoliker. Han har snakket om å flytte tilbake til Christiania, og vil nok få en sterk posisjon i ånds- og embedslivet dersom han gjør det. Industriherren: Marcus Gjøe Rosenkrantz (39) Rosenkrantz tilhørte en forarmet, tilbakesatt gren av en fornem dansk adelsfamilie. Hans far var Premier- Lieutenant i Norge. Rosenkrantz var ikke en meget begavet ungdom, men rettsinnet og religiøs. Han oppga en militær karriere og tok i stedet juridisk embedsexamen. Han ble 23 år gammel Assessor i Norges Overhofret. Samme år døde hans far, og han arvet en formue. Han giftet seg, flyttet til Jylland, ble enkemann, og kom i 1795 tilbake. Der giftet han seg i 1796 med den 13 år eldre Maren Juel, Norges rikeste dame. Nå, i 1801, er Rosenkrantz en industriherre. Hans egen formue, samt Maren Juels store bruk og gårder i Østfold, gjør ham til en av de rikeste i landet. Han regnes som en duelig, aktiv, tjenesteivrig og uegennyttig embedsmann. Han er meget samvittighetsfull og følsom - noe som kan gjøre ham engstelig og handlingshemmet. Han og Maren Juel har ingen barn. Den populære generalmajoren: Christian August (33) Christian Augusts foreldre var Hertugen av Augastenborg og Prinsessen av Hulstein-Plcen. Han ble født på slottet Augustenborg i Slesvig, hvor han, med sine eldre søsken, fikk en tysk oppdragelse, selv om han var en dansk undersått. Oppdragelsen var simpel og alvorlig, nesten borgerlig. Han fikk en videnskapelig utdannelse i Leipzig, men valgte militærtjenesten: da han var 17, var han Oberstlieutenant ved Garnisonen i København. Han tilbrakte noen år i tjeneste i Østerrike, som Oberst i Erkehertug Carls armé, senere Generalmajor. I 1800 ble han skutt av en kartesk-kule i slaget ved Engen, og stukket av en bajonett ved Möskirch.

2 Nå, i 1801, er han nettopp tilbake i Danmark etter at freden brøt ut. Han er en nidkjær militær, høyt respektert og elsket av sine menn, og kjent blant sine medoffiserer som en uhyre kompetent mann. Han har et uflatterende utseende - kort, med krokete nese. Han gjør heller ikke noe godt førsteinntrykk, og er kort og avvisende mot påtrengende mennesker, men er mildere etterhvert som samtalen er i gang. Han lever sparsommelig, på en militær gasje. Det ymtes om at en mann som ham burde kunne gjøre gode ting innen det norske militæret. De er ikke den første, min Naadige, paa hvem jeg har gjort Indtryk ved mit Udvortes. I Christiania havde jeg en Frugthave, som jeg holdt meget af, men det hændte sig en Høst, at mine bedste Pærer bleve stjaalne. Jeg fik Lyst til at gribe Tyven, og det lykkedes mig tilsidst at overraske en gammel Kone, som havde klatret op i et Træ og fyldt Forklædet med Pærer. Jeg bad hende strax at gaa og truede med, at Prindsen kunde komme og se det. Han har vel andet at bestille, sagde Konen, end at se efter Pærer. Men sæt nu, sagde jeg, at han i dette Øieblik stod for dig, og at jeg var Prindsen. Du? udbrød Konen med Latter. Nei mange Tak, min gode Mand, styg har jeg hørt, han skal være, men saa styg, som du er, det er ikke muligt. Den sinnssyke kongen: Kong Christian VII av Danmark-Norge Christian var i sine første år som konge et dobbeltmenneske. Om formiddagen ga han audiens og gjorde sine royale plikter; om kvelden drev han rundt i Københavns gater med drankere og horer. Han gjennomførte en stor reise gjennom Europa i 1769; etter denne turen gikk det nedover med ham, og han ble regnet som sinnssyk, lidende av «ungdomssløvsinn». Han var homofil, og hans masturbasjon ble sett på som et problem. Hans livlege, Struensee, grep muligheten til å ha innflytelse på kongen. Struensee lot seg utnevne til kongens kabinettsekretær, og fikk Kongen til å undertegne forskjellige radikale reformer. Han ble også Dronning Caroline Mathildes elsker. I 1772 ble Struensee styrtet og fengslet; dronningen ble landsforvist. Kongens stemor, enkedronning Juliane Marie, plasserte sin sønn, arveprins Frederik, i Statsrådet og utnevnte hans tidligere lærer Ove Høegh-Guldberg til kabinettsekretær. Guldberg og hans kabinett styrte landet fram til 1784, da kronprins Frederik kom til makten. Nå, i 1801, er Christian VII bare en statist i hofflivet. Hans sinnssykdom er tydelig for alle, og er allment kjent. Han har ingen reell makt. Kronprins-regenten: Frederik (33) Frederik, sønn av Kong Christian VII av Danmark og Caroline Mathilde av Storbritannia, hadde en trist barndom. Hans far var sinnssyk, og ute av stand til å ta vare på sin sønn. Hans mor ble arrestert med sin elsker da Frederik var 4 år (se over). Etterhvert som han vokste til ble han omgitt av folk som ønsket å styrte regjeringen. I 1784, da Frederik var 16, ble han med på et statskupp. Kabinettsekretær Guldberg ble avsatt, og heretter styrte Frederik landet som Kronprinsregent, på vegne av sin far, Kongen. Han gjorde store reformer: Mildere strafferett, nytt sykehusvesen, pressefrihet ble gjeninnført, landboreformer gjennomført. I 1790 giftet han seg med Marie av Hessen-Kassel. I 1797 overtok Frederik ansvaret for utenrikspolitikken, og inngikk i 1800 et nøytralitetsforbund med Sverige og Russland. Nå, i 1801, er Frederik i en sterk posisjon. Han er i effekt konge av Danmark-Norge. Han er gift, og av de 5 barn hans kone hittil har født, har 2 overlevd. Han har flere elskerinner, uten å legge stort skjul på det. Han har gjennomført mange reformer med hell. Men den internasjonale politikken er vanskelig: Både England og Frankrike forsøker å tvinge ham til å velge alliansepartner. Nøytraliteten kan ikke holde særlig lenge Merk: Når han blir konge, vil han kalles Frederik VI; men inntil videre kalles han Kronprins Frederik. SIDEBAR: Frederik, Frederik, Frederik og Frederik Det er viktig å holde de forskjellige Frederik er i det danske hoff fra hverandre. Det er i hvert fall fire som har spilt, spiller eller vil spille en viktig rolle i tiden rundt Kronprins-regent Frederik (beskrevet over) styrer landet. Arveprins Frederik, stebror til den sinnssyke Christian VII, styrte sammen med Guldberg til Christian Frederik, 15, er offisielt sønn av arveprins Frederik, og midt i en grundig og bredspektret utdannelse; han blir senere Frederik Christian, konge av Danmark, og Norges konge før Karl Johan. Og arveprins Frederiks adjutant, Frederik von Bülow, er Christian Frederiks virkelige far Den unge kongen: Kong Gustav IV Adolf av Sverige (22) Gustav hadde ingen god barndom. Han ble født i krigstid. Han var en sky og ordblind gutt, og såpass ulik

3 Gustav III at hans farmor satte spørsmål ved hvem som var Gustavs egentlige opphav. Gustav beundret sin far, og arvet hans hat mot revolusjonens Frankrike. Men faren mente sønnen var dum, og gav ham lite tilbake. Etter kongens reformer, som tok mye bort fra adelen, ble han upopulær i høye kretser, og da Gustav var 13, i 1792, ble hans far kongen skutt i ryggen på et maskeradeball. Kongens bror, Karl, overtok som Gustavs formynder, og trappet ned etterforskningen; noen mente han hadde en finger med i spillet. Konspiratøren Anckarström ble arrestert og henrettet for mordet; rundt 40 andre ble mistenkt for konspirasjon. Den virkelige lederen ble Karls frimurer-venn, Gustav Adolf Reuterholm, en mystiker med sans for spiritisme. Han innførte hemmelig politi og sensur. Da Gustav endelig kom til makten, begynte han å forfølge potensielle revolusjonære. Nå, i 1801, er Gustav en ung konge som forsøker å stå på egne ben. Han er redd for konspirasjoner og opprør - ikke rart: Hans far kom til makten i et statskupp, og ble selv drept av konspiratører. Gustav har et irrasjonelt hat mot Frankrike. Han har latt Sverige inngå i koalisjonen mot Napoleon. Den teaterglade generalen: General Frederik von Krogh (69) En person man ikke kan unngå å merke seg i Trondheim, er General Georg Frederik von Krogh. Det skyldes til dels hans karakteristiske kontrafei, hvori nesen utgjør en ikke ubetydelig bestanddel; til dels hans evne og vilje til å uttrykke sine meninger klart og kontant dersom muligheten gjør seg gjeldende; og til dels hans rang som kommandant for garnisonen og general over arméens 2. divisjon. Hans landsted er en av Trondheims største; territoriet strekker seg helt til Nidelvens utspring. Det kalles gjerne Leeren, da den store Leerfossen er på området. Fossen er todelt, med sagbruk ved den øverste fossen og laksefiske ved den nederste; generalen selv har her klart å ta ett tusen laks på en eneste natt. General von Kroghs hus er et storslagent palé bygget av tre. Det inneholder blant annet et teater og en suite. Her holdes flotte selskaper; generalen er glad i teater, og det oppføres gjerne skuespill før supéen. Rollene spilles av byens fremtredende damer og herrer. SIDEBAR: Generalens arkeologiske bedrifter En gravhaug på Leka i Nordland skulle visstnok være graven til sjøkongene Herlaug og Hrollaug. General von Krogh gravde for noen år siden ut denne haugen, og fant et hvelv begravd under sanden og torven. Der nede fantes dyreknokler, råtne planker og spiker - men også et skjelett. Det var skjelettet til en mann som satt bøyd over et sverd, med håndtaket mellom lårene og odden borret gjennom overkroppen. Historien sier at sjøkongen tok sitt eget liv for ikke å underkaste seg Harald Hårfagre. von Krogh samlet alt og donerte det til Trondheims museum. De festglade borgerne: John og Martine Collett (43) Collett er en handelsmann av engelsk avstamning, som har studert i London og vært forretningsmann der i 12 år. Hans hus der var et sentrum for den skandinaviske koloni, og han stiftet i 1786 Det Nordiske Selskab, et møtested for skandinaver. Han er glad i fullblodshester og gode, gjerne overdådige selskaper. Han eier gården på Ullevål i Christiania, som han fikk i gave av Bernt Anker, hans gode venn. I hagen ligger forskjellige små lysthus og tilfluktssteder noen har likører, appelsiner og konfekt; andre piper, tobakk og øl; ett som er oppe i et tre har champagne, osv. Collett er godt likt av alle, åpen og ukomplisert, rund og jovial, uten de store intellektuelle egenskaper. Han er meget tykkfallen, som følge av sin ubegrensede selskapelighet. Hans kone og kusine Martine (kalt Tina) har et behagelig vesen, og regnes av borgerne som et mønster for alle norske husmødre. Hun er mer uttalt i sine meninger enn mange i borgerskapskretser. Hun er en amatørskuespiller med talent, og er sammen med sin mann et ivrig medlem i Det dramatiske Selskab. På julefeiringene på Flateby oppføres improvisasjoner, eldre og nyere dramatikk og opptog; de er sentrale i teaterkretsen. Den religiøse vekkeren: Hans Nielsen Hauge (30) Hauge hadde en ganske normal oppvekst. Hans foreldre var gårdbrukere i Østfold, og han og hans eldre brødre jobbet på familiegården. Da han ble eldre, prøvde Hauge seg som gårdsgutt, snekker og smed. Han var glad i kortspill og lek - og i alkohol. Men våren 1796, mens han gikk og pløyde, fikk Hauge en visjon - en vekkelse. Han fikk et kall til å dra gjennom landet og vekke folket. Plutselig tok livet hans en vending mot det åndelige, bort fra det verdslige. Han solgte alt sitt jordiske gods og ga til de fattige. Han vandret stort sett til fots, og holdt taler overalt hvor han kom, fra svenskegrensen i Øst til Tromsø i Nord. Der han kom, hjalp han alltid til med arbeidet. I sine taler refset han syndere og prester, og appellerte mye til folks skyldfølelse. Det var ikke uvanlig at han og hans predikere ble satt i tukthus: Det var ulovlig for legpredikanter å preke. Hans bror, som også predikerte, ble i 1799 satt inn for to år; da telte Hauges følgere allerede over 1000 medlemmer. Hauge skrev hundrevis av brev, og mange bøker, om sitt virke. Følgerne

4 kaltes ved mange navn - Haugianere, lesere, de hellige - men selv kalte de seg «Vennene». De skulle ikke drikke, banne, leke, danse, spille kort, holde gilder - eller ha det moro. Nå, i 1801, har Hauge en annen holdning enn da han startet: Han vil fremme virksomheten i landet. Han har for alvor begynt å organisere Vennene. De har startet en papirmølle på Eiker, som er et åndelig og økonomisk senter for bevegelsen. De eier et boktrykkeri i Kristiansand, kjøper opp gårder, driver handel. Hauge har nettopp fått borgerstatus i Bergen, og har flere skuter på fiske og sildeoppkjøp - jekter i kystfart, og skip i langfart. Vennene forsøker å få kjøpt fiskevær i Lofoten. Det er planer om å opprette en «hellig Casse», en felleskasse for Vennenes samfunn, hvor alle inntekter skal samles. I mange bygder er oppsynsmenn som skal holde Vennene i orden. Mellom menighetene går det emissærer. Myndighetene er ikke glade i Hauge. Han utfordrer de geistlige, snakker ofte refsende om prester og proster, og han og hans følgere prediker ulovlig, fullstendig åpent. Hans organisasjon begynner å få en del økonomisk makt, og forholder seg til sine egne regler om arv, på tvers av loven. Det er mange som ser ham som en plage, og hans mange korte opphold i tukthus har ikke klart å knekke ham. Det er på tide å få gjort noe med saken! Den sarkastiske franskmannen: Jacques-Louis de la Tocnaye (?) Den franske emigranten La Tochnaye er på vandring i Norge og Sverige, og tjener til sitt livs opphold ved å selge subskripsjoner på et verk han skal utgi om sine vandringer. Han har av naturen et dårlig humør, og taler dessverre lett ille om personer som ikke er tilstede. Han har et skarpt, sarkastisk vidd, og har lite til overs for revolusjonstilhengere. Landets rikeste og mest forfengelige mann: Bernt Anker (55) Bernt Anker er Norges rikeste mann. Han eier kobber- og jernverk, er trelasthandler og skipsreder, og eier store skogeiendommer. Men selv om han har stor suksess i forretninger, er det er ikke nødvendigvis dette han selv hadde ønsket av livet: hans far døde da han var 19 år, og han ble nødt å overta familiegeskjeften. Han har en oppriktig kjærlighet til åndslivet, og skriver dikt og skuespill som han mer enn gjerne framfører for sine gjester. Ofte blir han beskrevet som forfengelig, men aldri arrogant i hvert fall overfor sine klassefrender; hans opptatthet av klær, parykk og generelle framtoning er sjarmerende og underholdende. Hans forhold til de lavere klasser er blandet samtidig som han står for donasjoner og lån til store summer til de fattige, har han personlig ingenting til overs for bondeopprør og fattigprester. I kjærlighetslivet velger han strategisk, da han gifter seg med den ni år eldre Mathia Collett, og slik slår sammen to av byens største formuer. De to får ingen barn, og hun dør i løpet av Engelskmannen Malthus skriver fra sine reiser i Norge: Under kjøreturen la herr A. ut for oss med alle slags sitater og vers av egen produksjon til grevinner, fyrster etc. etc. Eftersom vi ikke forsto det dansk det var skrevet på, var det vesentlig for velklangen og rytmen han innkasserte vår beundring. Vi gjorde det så godt vi kunne, men må ha ligget langt efter de kritikere og prinsesser som hadde bedømt hans dikterverker hvis hans gjengivelser av deres lovord var riktige. Efter vår ankomst serverte han oss en hel del av sine vitser, som vi fant meget underholdende om enn ikke akkurat på det vis han hadde ønsket. Fra Christianias borgerkrets Kommandant Nilson: Peter Vogt Nilson er gift med Jess Ankers datter, og onkel til den vakre fru Thulstrup. Han er dansk, og kom til Norge i 1799 som kommandant for en avdeling danske husarer. Nilson er en ivrig demokrat, og en stor beundrer av Thomas Paine. Han er sterkt imot den engelske innblandingen i franske anliggender lyset fra den franske revolusjon kan aldri helt slukkes! Selv om han er dansk, mener han Norge blir behandlet som en erobret provins; konger tenker ikke på annet enn å drive inn skatter, selv om det i rettferdighetens navn må sies at Danmark ikke utøver den makt det har etter loven. Stiftamtmann Kaas: Fredrik Julius Kaas er dansk, men gjør sin karriere i Christiania. Han er en begavet politiker, som balanserer mellom å være bestemt i sine holdninger, og tilstrekkelig underdanig i forhold til kongen i Danmark; han er dyktig i å skape orden av kaos; men han er ikke i stor grad en idealist eller visjonær. Personlig er han en selvbevisst og forfengelig mann, med en hang til store selskaper. Fru Clareson: Fru Clareson er en engelsk kvinne som giftet seg med en norsk kjøpmann og flyttet til Christiania. Hun har lite til overs for byen; hun klager sterkt over hvor vanskelig det er å få kjøpt ting for

5 de som ikke har råd til å legge seg opp et lager. Hun er en tarvelig og ubehagelig kvinne. Doktor Müller: Doktor Müller er en lærd lege og mineralog, opprinnelig fra Danmark. Han er velkjent i London, og har studert i Frankrike, Tyskland og Holland. Han er gift med en engelsk dame, og har en liten sønn. En av de største mineralsamlinger i Nord-Europa, med mer enn 4000 mineralprøver, er hans. Eleanore Anker: Eleanore (22) er Christianias mest elegante dame. Hun har en nydelig figur og et meget vakkert ansikt; hennes vesen er ukunstlet og tiltalende. Det er lett å bli forelsket i henne men hun er gift med kirurgen og fødselsspesialisten dr. Thulstrup. Eleanore er en av primadonnaene i Dramatiske Selskab. Oberst Bielefeldt: Carl Frederik Bielefeldt (49) er befalshaver for alt artilleri i Norge. Han er ikke glad i de nye forordningene om innrullering de unge menn som slik vil komme inn i militæret, vil ikke bli gode soldater. Men de lavere klasser er fornøyd, de kan gifte seg tidligere. Bielefeldt leier et landsted med utsikt til fjorden av Peter Anker. Hans hustru bor i København men han lever sammen med en dame som ikke er hans hustru; denne damen mottas i alle selskaper. Den Ankerske slekt Det er ingen tvil om at den mest innflytelsesrike og rikeste slekt i Christiania er Anker-slekten. Det er to hovedgrener i live: Brødrene Peter og Carsten Tank, og deres fettere Bernt og Peder (pass på ikke å forveksle Peter og Peder!). De er alle nære venner; i var Bernt, Iver, Jess, Peder, Peter og Carsten Tank på en stor utenlandsreise som del av sin borgerlige danning. Peter og Carstens foreldre er begge døde. Bernt og Peders brødre Iver og Jess, og deres far Christian, døde begge før 1800; men moren, Karen Elieson, er stadig i live. Slekten Anker er i stor grad Christianias overklasse. Bernt er Norges rikeste mann, og beskjeftiger seg mye med litteratur og velgjørenhet. Peder ligger ikke langt etter Bernt i rikdom, men har mer politiske interesser. Peter er diplomat og koloniadministrator i den danske kolonien Tranquebar i India. Carsten Tank er også forretningsmann, og en av kronprins Christian Frederiks nærmeste venner og konfidanter. Karen Elieson Anker (78): Karen overlever sin mann Christian med flere titalls år, og har nok hatt en kraftig innflytelse på sine sønners valg av livsvei. Hun er mor til Iver, Bernt, Peder og Jess. Peder Anker (52): Peder Anker er Bernts tre år eldre storebror. Han har trukket seg tilbake fra Christiania, til Bogstad gård, som han kjøpte fra Mathia like før hun giftet seg med Bernt. Han giftet seg samtidig med Mathias pleiedatter Anna Elisabeth. Utenom forretningene, som stort sett involverer trelasthandel og jernverk, investerer han en del tid i gården, som fungerer som landbrukshøyskole. To av hans barn dør som spebarn. Peder er, som sin bror, en velgjører for de fattige. Jess Anker (døde 45 år gammel i 1798): Lillebror Jess var familiens sorte får. Han var alt for glad i å spille, og opparbeidet seg en stor spillegjeld. Han møtte sitt endelikt for egen hånd og pistol i England, da han ikke klarte å betale sin gjeld tidsnok til å redde sin ære. Han var gift med sitt søskenbarn Karen Elieson, og etterlot seg flere barn: Peder, Morten, og en datter som er gift med kommandant Nilson. Peter Anker (57): (Peter er sannsynligvis ikke i landet mens spillet pågår; men eventyrlystne spilledere vil kanskje ønske å sette et eventyr i hans koloni). Peter har forsøkte seg litt innenfor trelasthandel og skipsfart, men har vist mye større talenter innen diplomatiet. Han var dansk-norsk konsul i Hull, senere i London, og bodde i Storbritannia fra 1773 til Deretter ble han sendt til India, i den danske kolonien Tranquebar. Han er en fiende av korrupsjon, og skaffer seg viktige fiender. Han er ikke gift, men det ryktes at han har en affære med en kvinne i kolonien Carsten Tank Anker (54): Carsten er eier av Eidsvoll verk siden Han har vært Konferentsraad i København, og arbeidet i Dansk-asiatisk Compagni. Han har et meget godt forhold til den unge Prins Christian Frederik, eldste sønn av Frederik VI. Han er gift med Hedevig C. E. C. Wegener (38), og har en sønn ved navn Erik. PERSON: Petter Strømsing, født i 1759, er muligens den største tatermusiker noen sinne. Strømsingfela fant faren hans flytende i vannskorpa etter et forlis ved Egersund. På sørlandet er både Strømsingen og fela hans legendariske; og det sies at Petter ga sjelen sin til djevelen, i bytte mot ni menneskehjerter, som gjorde ham usårbar, og sitt talent. Med fela kan han spille hornene av kveg og barna ut av mors liv. Og Rameslåtten kan han; den har han lært av de underjordiske.

6 PERSON: En taterkone, bare kjent som "Den vise fenta på Kongsberg", er viden kjent i området, og mye etterspurt når hun kommer til bygds eller til markeder. Ungdommer pleier å samle seg rundt henne for å bli spådd i hendene; et par dype drag av pipa med karvet blad, og hun kan fortelle dem hva som vil skje dem i livet. Men hun er ikke av den snille sorten spåkoner, som holder tyst om det som er vondt; hun spår ofte død og fordervelse, og forteller folk hvordan de kom til å miste livet, hvis de spør om det. Hun kan også finne dyr som har forsvunnet.

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Velkommen til Bogstad Gård

Velkommen til Bogstad Gård Velkommen til Bogstad Gård Bogstad Gård Gården Bogstad ble ryddet i forhistorisk tid og var i drift gjennom første del av middelalderen, men ble liggende øde i de nærmeste mannsaldrene etter svartedauen

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Om brødrene Anker og inspirasjon fra utlandet

Om brødrene Anker og inspirasjon fra utlandet Om brødrene Anker og inspirasjon fra utlandet I det følgende kan du lese hvordan fremtredende norske borgere tilknyttet riksforhandlingene på Eidsvoll i 1814 var blitt ideologisk påvirket av sine reiser

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Danny og den store fasanjakten

Danny og den store fasanjakten Roald Dahl Danny og den store fasanjakten Illustrert av Quentin Blake Oversatt av John Hollen Kapittel 1 Bensinstasjonen Da jeg var fire måneder gammel, døde plutselig moren min. Far måtte ta seg av meg

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Quijote et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Dette spillet handler om Jon Quijote. En litt spinkel kar på 29 som det aldri har lykkes spesielt godt

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på?

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på? Hvor skal vi egentlig Selena? Jeg begynner å bli sliten her bak. jeg snakket til store søsteren min Selena hun snur lett på hodet sitt for så å si du sa til meg at du ville tegne noe storslagent Anora,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Historien om. John Wesley. av Bjørn Olav Hammerstad

Historien om. John Wesley. av Bjørn Olav Hammerstad Historien om John Wesley av Bjørn Olav Hammerstad Copyright 2012 IKO-Forlaget AS, Oslo Utgitt i samarbeid med Metodistkirken i Norge Omslag: Trygve Skogrand Illustrasjon s. 119: Wesley children silhouette

Detaljer

Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt.

Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt. For bokanmeldelse Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt. Den hvite dronningen er første bind i en serie om mektige kvinner under Rosekrigene (1455-1485). De ble

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Historisk bakteppe for musikkteateret Raud Vinter Presentasjon laget av Arild Pettersen og Sveinung Havik 09.06.2006 Levanger sett fra Nesset før 1864. Fergemannsstua

Detaljer

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke VERDENSFRED I STUEKROKEN (fra En jeger og hans hund, 1958) JEG SATT VED LAMPEN MED

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen Herman Lindqvist Napoleon Oversatt av Henrik Eriksen Originalens tittel: Napoleon Herman Linqvist 2004 Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2005 Elektronisk utgave 2011 Første versjon, 2011 Elektronisk

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Salla Simukka. Svart som ibenholt. Gyldendal

Salla Simukka. Svart som ibenholt. Gyldendal Salla Simukka Svart som ibenholt Til norsk ved Merethe E Gyldendal Til alle som elsker. Til alle som er alene. Jeg har holdt øye med deg. Jeg har holdt øye med deg uten at du visste det. Jeg har fulgt

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Biografien om Edvard Munch

Biografien om Edvard Munch Stein Erik Lunde Biografien om Edvard Munch Livets dans Gyldendal Innledning Jeg gikk bortover veien med to venner så gikk solen ned. Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust av vemod en sugende

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Sara Stridsberg Medealand. Oversatt av Monica Aasprong

Sara Stridsberg Medealand. Oversatt av Monica Aasprong Sara Stridsberg Medealand Oversatt av Monica Aasprong OM FORFATTEREN: Sara Stridsberg (f. 1972) debuterte i 2004 med romanen Happy Sally. Den amerikanske feministen Valeria Solanas er hovedpersonen i Stridsbergs

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Dette er en sann historie. Men mange navn er endret av hensyn til dem som er med.

Dette er en sann historie. Men mange navn er endret av hensyn til dem som er med. Dette er en sann historie. Men mange navn er endret av hensyn til dem som er med. Takk Takk til Yvonne Iragahoraho for støtten hele veien. Takk også til hennes og min familie, institusjonen Fritt Ord,

Detaljer