Renovasjon og avfallskalender 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renovasjon og avfallskalender 2015"

Transkript

1 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Eiendom og drift Tlf 0 0 Ekspedisjtid: Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss, og vi sender deg den riktige! Miljøstasjon Dal Skog Tlf Åpningstider husholdningskunder Vintersesong Mandag-dag : 08 - Torsdag : 08-0 Lørdag : Stengt Sommersesong Man,, : 08 - Tirs og s : 08-0 Lørdag : 0 - Telefonhenvendelser besvares Man- kl

2 Kjære innbygger Vi vil ønske deg et godt nytt kildesorteringsår i 0. Din kommune er ansvarlig for innsamlingen av avfallet, mens Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er ansvarlig for behandlingen av avfallet. For året 0, ligger vi an til å nå omtrent samme resultat som for 0. Det vil si at ca. % av avfallet som kommer til Dal Skog går til materialgjenvinning ca. % til energigjenvinning (forbrenning) og kun rundt % til deponi (fylling). Dette er et meget godt resultat som viser at vi sammen tar avfallshåndteringen på alvor og at avfallet er på rett veg. En s takk til alle våre innbyggere som har bidratt til dette resultatet! Vi håper du leser heftet nøye slik at du blir kjent med de ulike sorteringsordningene. Skulle det dukke opp spørsmål står vi mer enn gjerne til tjeneste. Med vennlig hilsen Din kommune og Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Slik leser du avfallskalenderen: Avfallskalenderen for 0 finner du på sidene -0. Nummeret på innsamlingsrutene finner du på avfallsbeholderne. Det kan være forskjellig rutenummer på mat- og restavfall, papp/papir og evt. avfallsbrønner for husholdningsplast (for de som har det). Rutenummeret finner du igjen i kalenderen på de datoene hvor det er henting hos deg. Ta kontakt med din kommune ved uteblitt henting av avfall. Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager: Dagene vil være merket med rosa i kalenderen. Der rutenummeret mkommer på flere dager, settes avfallet ut på den første dagen. Renovatøren vil i noen tilfeller starte tidligere på morgenen enn normalt. Mobil gjenvinningsstasjon (ved gamle kommunen) Uke,.-8. mai. Åpent fra kl Uke 8,. -8. september. Åpent fra kl Betaling: Kort og kontant. Ukene er merket grønt i kalenderen. TIPS Ønsker du å reservere deg mot å få uadressert reklame i postkassen, må du ta kontakt med posten. Lurer du på noe angående kildesortering over hele landet, kan du se Nedgravde avfallsbrønner Abonnenter, som har tilgang til nedgravde brønner, kildesorterer sitt avfall på samme måte som de med ordinære avfallsbeholdere. Dette er vist i brosjyren. De som har tilgang til avfallsbrønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer i stedet for sekker. If you have access to deep collection container for plastic packaging, you shall use transparent bags instead of transparent sacks. Otherwise, the sorting will be the same as for ordinary bins. (see page ). kalender 0 #

3 Avfall på rett vei! Hvit EPS (Isopor) kan leveres gratis på Dal Skog Vi oppfordrer våre abonnenter til å levere hvit EPS (Isopor) på gjenvinningsstasjonen i stedet for å legge denne i retursekk for plastemballasje. GRATIS! ØRAS har en avtale gjennom Grønt Punkt Norge, (et selskap bak retur- og gjenvinningsordningen for bl.a. plast), om å levere EPS (Isopor) til gjenvinning. Denne ordningen sikrer større materialgjenvinning enn om EPS (Isopor) leveres i retursekkene for plastemballasje. Bli med på laget, og ta med deg EPS (Isopor) på neste besøkstur til oss på Dal Skog. Levering av avfall over m til Dal Skog Husholdningskunder som kommer til Dal Skog med mer enn m avfall, er å regne som næringskunder. Slike lass skal veies inn over vekt, og prises etter egne satser. Levering må da skje i vektas åpningstid;.-. kl. 08. Ikke på kveldstid og dager. Henting av avfall hjemme hos deg Tilbudet gjelder funksjhemmede, eldre og andre som ikke har egnet kjøretøy/henger for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen. Max avfallsmengde som hentes: m Hentedag: Etter avtale. Betaling: Kort og kontant. Avfallet som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningsstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg/innkjørsel/gårdsplass eller i carport/garasje. For bestilling: Kontakt ØRAS eller kalender 0 #

4 Slik kildesorterer du ditt husholdningsavfall How to sort your household waste (uten emballasje) i grønn avfallspose og restavfall i vanlig bærepose. Begge poser kastes i mat- og restavfallsbeholder/ avfallsbrønn. ØRAS sorteringsanlegg er laget for sortering av vanlige bæreposer (x0cm) og grønne matavfallsposer. Se sekker, kartonger og løst avfall medfører redusert sortering og driftstans, og må derfor ikke forekomme. et gjenvinnes til hagejord. et gjenvinnes til fjernvarme. Se eksempel på hva som skal kastes i posene på side. Food waste (without packaging) in green bags and residual waste in shopping bags. Put both into the grey top bin/deep collection container. The sorting plant can only handle the normal size of a shopping bag (x0cm). Big sacks, cardboard boxes and loose waste can cause reduced sorting and shutdown of the plant and must not occur. Knyt alltid posene som skal legges i mat- og restavfallsbeholder med dobbeltknute. Avfallet blir komprimert i renovasjbilen, og derfor er det viktig at posene knytes godt for å unngå søl. Always double tie the plastic bags put into the grey-top bin. The waste will be compressed in the compac vehicle, and double tied bags avoids spillage. Papp/papir, kartonger og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges i papirbeholder/avfallsbrønn. Ønsker du å være med i returkartonglotteriet, se oeras.no for mer informasjon. Større mengder papp/papir leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Gjenvinnes til emballasjekartong og nytt papir. Se eksempel på hva som skal kastes i papp/ papirbeholder på side. Paper/cardboard - milk and juice cart. Rinse and fold cart and put into your paper bin/deep collection container. Bring large quantities of paper/cardboard to the reuse and recycling centre. emballasje. Skylles, ristes og legges løst i egen retursekk/returpose for plastemballasje. Det er en fordel om korker tas av og legges løst i sekken/posen, da disse er av en annen plasttype. Se eksempler på hva som kan kastes på side. Gjenvinnes til nye plastprodukter. ic packaging. Rinse, shake dry and lay loose in transparent plastic sack/bag. Also lay caps loose in the sack/bag. Annen plast som bygningsplast, hagemøbler, leker, bøtter, toalettseter, EPS (Isopor), o.a leveres på Miljøstasjon Dal Skog. (leker med batteri er EE-avfall). Gjenvinnes til nye plastprodukter. Eks. se side. Other plastic like ctruction plastic, garden furniture, toys, EPS etc. to be delivered to the reuse and recycling centre. (Battery operated plastictoys are electrical waste). kalender 0 #

5 Takk for at du kildesorterer! Glass- og metallemballasje leveres på returpunkter, gjenvinningsstasjon eller i avfallsbrønn for de som har tilgang til det. (Ildfast glass, porselen, keramikk og krystall kan leveres i egen container på Miljøstasjon Dal Skog). Se eksempler på hva som er glass- og metallemballasje på side. Glass and metal packaging can be delivered to recycling banks, to the reuse and recycling centre or to a deep collection container for those who have access to this. (Fireproof glass, porcelain, ceramic and crystal can be delivered in a separate container at Miljøstasjon Dal Skog.) Miljøfarlig avfall (farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)) skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller til kommunalt mottak der dette finnes. (EE-avfall kan også leveres tilbake til forhandler). ØRAS sorterer miljøfarlig avfall og videresender til godkjente behandlingsanlegg. Electrical and electronic waste to be delivered to the reuse and recycling centre or back to retailer. Hazardous waste can be delivered to the reuse and recycling centre or to a local transfer station where such is located. Klær, sko, tekstiler rene og tørre, kan leveres på returpunkter og på Miljøstasjon Dal Skog. Se hvor du finner disse på side. Clothing, shoes and textiles - clean and dry, to be delivered to special containers in your local council or to the reuse and recycling centre. See where to find the recycling banks on page. Trevirke. Ubehandlet, behandlet og trykkimpregnert trevirke leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Gjenvinnes til fjernvarme. Wood to be delivered to the reuse and recycling centre. Avfall som ikke får plass til i beholderen hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen. Brukbare møbler og gjenstander kan settes i ombruksteltet på Miljøstasjon Dal Skog. Kontakt betjeningen. Waste that do not fit into your bin, for example usable furniture etc. can be delivered to the reuse and recycling centre. Medisinrester leveres på apotek. Sprøyter leveres som restavfall i lukket emballasje (flaske/kartong). Drug residues can be delivered to pharmacies. Needles are residual waste and must be delivered in protected packaging like a bottle/carton. Hageavfall grener og busker med max diameter på 0 cm leveres på Miljøstasjon Dal Skog. Garden waste shrubs and twigs with a max of 0 cm in diameter can be delivered to the reuse and recycling centre. kalender 0 #

6 Takk for at du kildesorterer! er rikt på fosfor, som er et livsnødvendig grunnstoff for mennesker, dyr og planter. Det er nettopp dette stoffet som er viktig å få tilbakeført til jordsmonnet. Fremdeles forsvinner mye matavfall i restavfallet og verdifulle ressurser går dermed tapt. Hjelp oss derfor med å få matavfallet over i grønne poser, så vi kan omdanne dette til hagejord. ØRAS Hagejord ØRAS Hagejord er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskiftning i hager. Den er spesielt velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter. ØRAS Hagejord trenger ikke gjødsling de første årene. Jorda består av kompostert matavfall, hageavfall og sand. Vi bruker ikke v i vårt produkt. Produksjprosessen hos ØRAS er godkjent av mattilsynet. Vi selger jord i hengerlass og i småsekker, men kjører også ut lastebillass fra minimum m og oppover. Et lastebillass tar ca 0m. Ring oss for pristilbud, eller se våre nettsider når sesongen nærmer seg. Utsalg og produksjsted: Miljøstasjon Dal Skog. foto: oeras.no «Jo mer du sorterer ut i grønne poser, jo mer næringsrik jord kan vi lage» kalender 0 #

7 UKE UKE UKE UKE UKE Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Nummeret på innsamlingsruta du tilhører, står på avfallsbeholder/avfallsbrønn. Rutenummeret finner du igjen i kalenderen på de datoene det er henting hos deg. JANUAR FEBRUAR MARS. nyttårsdag UKE UKE UKE 8 UKE UKE UKE 0 UKE UKE UKE

8 UKE UKE UKE UKE UKE 8 Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager, se side APRIL MAI JUNI Off. høytidsdag Skjærsdag Langdag Påskeaften. Påskedag. Påskedag UKE UKE 8 UKE 0 UKE UKE Mobil 8 gjenvinningsstasjon UKE 0 Kr himmelfartsdag. mai 8 0 Pinseaften. Pinsedag. Pinsedag 8 0 UKE UKE UKE UKE UKE

9 UKE UKE UKE UKE UKE UKE UKE 8 UKE UKE 0 JULI AUGUST SEPTEMBER Rest-/matavfall Papp/papir NUMMER NUMMER UKE 8 UKE UKE UKE 0 UKE Mobil gjenvinningsstasjon UKE 8

10 UKE UKE 0 UKE UKE UKE Rest-/matavfall NUMMER Papp/papir NUMMER Innkjøring i forbindelse med offentlige høytidsdager, se side OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Julaften. Juledag. Juledag Nyttårsaften. Nyttårsdag UKE UKE UKE UKE 8 UKE 0 UKE UKE UKE UKE

11 Glass- og metallemballasje Eksempler GLASSEMBALLASJE Vin- og spritflasker, ølflasker som det ikke er pant på, andre engangsflasker fra dressing, tran, olivenolje etc., babymatglass, syltetøyog kerveringsglass, samt annen emballasje som er merket med METALLEMBALLASJE Hermetikkbokser fra matvarer, hund- og kattemat, aluminiumsprodukter (leverpostei, margarinpapir, stekefolie, aluminiumsfolie m.m.), metallbokser (Cola, øl m.m.) som det ikke er pant på, metalltuber fra kaviar, majones, ost o.l., metallokk fra kerveringsglass og flasker, t-lyskopper uten vekeholder. Lurer du på noe om sortering av avfall, se Returpunkter (Recycling banks) finner du her: Knai COOP + Klær, sko, tekstiler Rustad COOP + Klær, sko, tekstiler Erikstellet v/butikken Sentrum Spar + Klær, sko, tekstiler Klær, sko, tekstiler rene og tørre kan leveres i lukkede poser til egne beholdere ved noen returpunkter. Med forbehold om evt. endringer kalender 0 #

12 Eksempler I grønn matavfallspose kastes matrester, skall fra frukt og grønnsaker, sausog grøtrester, brød- og kakerester, syltetøyrester, teposer, kaffefiltre, tørkerullpapir, servietter, plante- og blomsterrester. Eksempler Tilgriset emballasje, tannbørster, oppvaskbørster, Q-tips, tyggegummi, plaster, bleier, sanitetsbind, sko, hår, dyreekskrementer, sikringer, støvsugerposer, ballonger, kulepenner, aske (avkjølt), stearinlys, produkter av sammensatte materialer, julepapir og gavepapir. foto: HIAS HUSK: Avfall skal legges i knyttede poser og ikke løst i beholder/avfallsbrønn. Beholder/avfallsbrønn med feilsortert avfall kan risikere å ikke bli tømt. kalender 0 #

13 emballasje Eksempler flasker og -kanner (legg korker løst i sekken/posen), plastesker, - bokser og beger (youghurt, isbokser, pepperkakebokser av plast, etc.), plastfolie, bæreposer, plastpotter og brett fra blomster samt annen emballasje som er merket med Emballasjen skylles, ristes og legges løst i knyttet sekk/pose. retursekkene blir hentet hver. uke, på samme dag som papp/papir. Hentedag er angitt i avfallskalenderen. Flere sekker kan settes ut på hentedag. Har du glemt å sette ut sekken, kan den leveres ved neste hentedag eller til Miljøstasjon Dal Skog. Spørsmål om gjenvinning av plastemballasje, se Papp, papir og drikkekartonger Eksempler Aviser, ukeblader, reklame, innpakningspapir (NB: Julepapir og gavepapir er restavfall), konvolutter (også med vindu), eggekartonger, drikkekartonger, papp og bølgepapp (flatpakkes), pappemballasje fra matvarer som pizzaesker, makaroniesker, cornflakesesker, frysevareesker (ikke tilsølt), esker fra parfymer, sko etc. og innbundne bøker med stive permer og bøker som er sydd i ryggen. et skal være rent, tørt og ikke tilsølt, samt uten tilslag av plast eller andre materialer. et legges løst i beholderen. Info om returkartonglotteriet se Takk for at du kildesorterer! HENTES HVER. UKE kalender 0 #

14 Utstyr for sortering hos abonnentene Equipment for sorting your waste at home Avfallsbeholdere Alle abonnenter skal ha tilgang til beholdere/ brønn for mat/restavfall og papp/papir. Noen borettslag og sameier har også avfallsbrønner for plastemballasje, glass- og metallemballasje. Du kan ha egne beholdere eller dele med en eller flere. Beholdere på hjul finnes i str for restavfall og størrelser for papp/papir: 80 liter (kun for restavfall), 0 liter (standard sett), 0 liter, 0 liter, 0 liter. Each household shall have access to bins/deep collection containers for food/residual waste and cardboard/paper waste. You can choose among several sizes of bins as shown above. Some common properties also have deep collection containers for plastic packaging and glass and metal packaging. Har du egne beholdere og ønsker å supplere/bytte størrelse på disse, kontakt din kommune eller ØRAS. Gjelder det drift og vedlikehold på avfallsbrønner, ta kontakt med styret eller vaktmester der du bor. Do you have your own bins and would like to change the size or order an extra bin, please contact the municipal service or ØRAS. For operation and maintenance of deep collection containers in a common property, please contact your house porter. sposer og plastretursekker/poser Bruk grønne matavfallsposer til matavfall og klare plastretursekker for kildesortering av plastemballasje. De som har tilgang til avfallsbrønn for plastemballasje, skal bruke plastreturposer og ikke sekker. Sorteringsanlegget hos ØRAS skiller posene på farge, derfor er det viktig at grønne matavfallsposer kun inneholder matavfall og ikke annet avfall. Use green bags for food waste only and no other waste. Use transparent sacks for plastic packaging or bags if you use a deep collection container. Renovasjbilen må m - ellers blir ikke avfallet hentet. Make way for the compac vehicle Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn, meter over veibanen. Husk også snømåking evt. strøing på vinterstid, slik at renovatøren får tømt beholderne. Avstand fra beholdere til kjørbar vei: maks 8 meter. Remember to cut hedge, bushes and trees in summertime and clear away snow in winter time so the waste collec can empty the bins. KLIPP BUSKER OG TRÆR! kalender 0 #

15 Hjelp oss å ta vare på miljøet! Det lønner seg! Supplering av grønne matavfallsposer og blanke plastretursekker/poser: For deg med egen beholder: Knyt en tom grønn pose på restavfallsbeholderen og/eller knyt en tom blank sekk på papirbeholderen, og du får ny rull neste tømmedag. If you have your own bin: When you need more green bags, tie a green bag to your grey top bin and/or a transparent sack to your green top bin to get more bags/sacks from the waste collec. For dere med felles beholdere/avfallsbrønner: Ta kontakt med styret eller vaktmester. Flere poser og sekker bestilles via kommunen. For common collection system, you may contact your house porter to get more bags/sacks. ALLE abonnenter kan hente nye poser og sekker hos kommunen eller ØRAS. More bags/sacks can be obtained by the municipal service or ØRAS. Utleier av bolig har ansvar for å informere leietakere om avfallsordningen. Landlords are respible for informing the tenants about the waste agement. Levering av brennbart restavfall til Miljøstasjon Dal Skog: Bruk gjennomsiktige sekker når du skal levere brennbart restavfall på gjenvinningsstasjonen. levert i sorte sekker i rundellen, blir avvist. Use transparent sacks when delivering combustible waste to the reuse and recycling centre. Combustible waste in black sacks will be rejected. Gjennomsiktige sekker kan kjøpes i kundemottaket hos ØRAS og i diverse varehus. You can buy transparent sacks from the customer reception at ØRAS or in various Warehouses. Avfall som bringes til Miljøstasjon Dal Skog: Grovavfall Miljøfarlig avfall (Farlig avfall og elektrisk -og elektronisk avfall (EE-avfall)) Brukbare gjenstander til ombrukstelt Hageavfall EPS (Isopor) Glassemballasje Metallemballasje Klær, sko, tekstiler *UFF/Fretex-punkter Kommunalt mottak : Hageavfall Hageavfallsmottaket ligger mellom Gamle kommunen og Dalheim. Åpent hver dag i tiden 0. mai til 0. november. kalender 0 #

16 Miljøstasjon Dal Skog Ørasveien 8 / 0 Mogreina / Tlf 8 80 / Faks 8 88 / mail: INFORMASJON Du finner mer informasjon om sortering og renovasjon her: Design GrySolberg.no / Trykk Døvigen /Trykket på resirkulert papir

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE GRØNN Sandnes kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster a vare tømmekalenderen Her nner du alt du trenger

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune Informasjon fra kommunen Klepp kommune 1 Bioposer og ekstrasekker Har du av og til mer avfall enn det er plass til i beholderne? Ekstrasekker for restavfall og papir kan kjøpes for henholdsvis kr 35 og

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

Sirdal. Informasjon fra kommunen

Sirdal. Informasjon fra kommunen Sirdal Informasjon fra kommunen Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige tips om gjenbruk.

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

Forfall. Avfall. Innfall.

Forfall. Avfall. Innfall. INFORMASJON FOR KOMMUNENE 20 20 KILDE- SORTERINGS- KALENDER Forfall. Avfall. Innfall. FLEKKEFJORD KVINESDAL LUND SIRDAL Hei! Søppel er bare et annet ord for muligheter. Lek med dem selv, eller overlat

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side INFO nr 1 2008 OFFENTLIG INFORMASJON Helgeland Avfallsforedling IKS Vant kr 10.000. 6 Nye kurs i hjemmekompostering 4 Portapotti og aske - hvor skal det? 5 www.haf.no se side 7 LEDER Etter pålegg fra våre

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kundeblad Nr. 2 2011 Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kjendiskokk Inge Johnsen slik lager du noe godt av restene En godt bevart hemmelighet Visste du at vi i Trondheim har et av landets laveste

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Sammen for en god sak

Sammen for en god sak 1 13 Sammen for en god sak BIR har lyttet til innbyggerne. Vi har utvidet åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner og vi skal bygge tre nye. Vi oppfordrer alle til å delta på vårdugnaden Hold Norge

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.

Fulldistribusjon. Hentekalender. Juni 2014 mai 2015. Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm. Fulldistribusjon Hentekalender Juni 2014 mai 2015 Informasjon fra Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2014 www.gir.hm.no GRÅTT LOKK Restavfall Matavfall skal i beholderen med grått lokk, sammen

Detaljer

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter 2011 Informasjon fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter Om du har pusset opp eller restaurert huset ditt er det smart å

Detaljer