20. april skoler vil ha politiet på døra. side 12 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17"

Transkript

1 8 20. april skoler vil ha politiet på døra side > bygger bro mellom språk og matematikk > helt konge > gylne øyeblikk >

2 leder. Bør avvises kort og kontant > Den første Bondevik-regjeringen innførte kontantstøtteordningen i 1998, til tross for sterk motstand fra både fagmiljøene og den politiske opposisjonen. Foreldre som ikke ønsket eller ikke fikk barnehageplass kunne motta et fast, månedlig beløp fra det offentlige i stedet. Mange trodde at ordningen var ment for foreldre som ønsket å være mer hjemme sammen med sine barn, men slik var det ikke. Pengene kunne også brukes på dagmammaer som opererte både åpent og mer i det skjulte. Både for barna og for arbeidet for likestillingen mellom kvinner og menn var ordningen et stort tilbakeskritt. I integreringssammenheng var konsekvensene spesielt alvorlige. Innvandrerkvinnene ble i stor grad hjemme med sine barn, og barna fikk ikke det pedagogiske tilbudet og den språktreningen de sårt trengte. Kontantstøtten har, til tross for den sterke motstanden i SV og Arbeiderpartiet, levd videre med den rød-grønne regjeringen. Dette har sammenheng med at Senterpartiet støtter ordningen de selv var med å innføre på slutten av 1990-tallet. Og selv om det er blitt full barnehagedekning over det meste av landet, er det fortsatt sterke krefter som forsvarer kontantstøtten. Noen vil til og med utvide ordningen. Forslaget kommet fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti, og han vil tredoble støtten for ettåringer. Hvis det går som Ropstad vil, økes støtten fra 3300 kroner per måned til kroner per måned. For toåringene vil Ropstad øke støtten til 5000 kroner. Hvis noen tror dette er et soloutspill som ikke fortjener oppmerksomhet, tar de dessverre feil. For ifølge Dagsavisen er påtroppende partileder i KrF, Knut Arild Hareide, blant dem som støtter forslaget. Jeg er enig i at vi må få en skikkelig satsing og prioritere ettåringene, slik Ropstad skisserer. Vi må få større fleksibilitet, slik at man kan kombinere barnehage med kontantstøtte som man selv vil, sier Hareide til avisen. Den familiepolitiske talspersonen til partiet, Øyvind Håbrekke, sier at han er provosert av at SV og Arbeiderpartiet skyver integreringen foran seg i kampen mot kontantstøtten. Om innvandrerfamilier er overrepresentert blant mottakerne hva så? Barna har mange år igjen på å lære seg språket godt, sier Håbrekke. Vi hører til dem som blir målløse av en slik kommentar og håper i det lengste det handler om en litt sleivete uttalelse. Det blir bare for dumt og vitner om liten kunnskap om hva et godt barnehagetilbud betyr for barns utvikling, uansett hvilken bakgrunn de måtte ha. Oppholdstiden i barnehagene kan gjerne diskuteres, og det samme kan ordninger som innebærer at både mammaer og pappaer kan tilbringe mer tid sammen med de minste barna. Men la oss slippe en videreutvikling av en ordning som innebærer at folk mottar tusenvis av kroner hver eneste måned for å takke nei til et svært viktig velferdstilbud. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Sonja Holterman, Jørgen Jelstad, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 1. halvår 2010: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Flere politidistrikter gjennomfører politiaksjoner med narkotikasjekk i skolene etter ønske fra skolene selv. Ifølge politiet og skolene forebygger dette narkotikamisbruk blant elevene, men flere forskere mener det ikke er særlig effektiv bruk av ressurser. Foto: Erik M. Sundt Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 8/20. april 2011 Tema: Narkotika i skolen SIDE Bruker narkohunder på elevene Politiaksjoner inn i skolene Etterlyser tøffere lærere og hvite frakker SIDE Aktuelt: 4... Spania-rapport er forsinket 5... Satser på tidlige tiltak 6... Hvert fjerde basseng er dårlig 7... Støtter skjerping av kompetansekrav hos lærere 8... Tromsø har fått seks universitetsskoler 9... Holmboeprisen til Sigbjørn Hals Virke og viten: Protestar og uvisse kring døveskulen i Bergen Pedagogstudentene vil ha masterutdanning Utstilling utfordrer fordommer SIDE 20 SIDE 30 SIDE 46 Rett fram: Faste spalter: Aktuell profil: Ida Sandholtbråten Innspill: Mobbing, læringsmiljø og Olweus-programmet Innspill: Ett svømmetak fra livet Innspill: Utdanningsforskning som mobbing? Debatt Rett på sak: Odd Torp Kronikk: Nye regler for tilskudd til private barnehager: Mer penger til barna? Litt av hvert Mitt tips: Bygger bro mellom språk og matematikk Portrettet: Helt konge Fotoreportasje: Skolesekk blir tiårig Lett Gylne øyeblikk Minneord Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 55 59

4 aktuelt. > økonomi spania-rapport er forsinket Rapporten om den økonomiske tilstanden ved Den norske skolen på Gran Canaria kommer ikke før i mai. TeksT: Paal M. Svendsen Den norske skolen i Arguineguin på Gran Canaria. Foto: Espen Braata / VG / Scanpix > Rapporten skulle vært klar innen 1. april, men Utdanningsdirektoratet har nå informert styret ved skolen om at rapporten er halvannen måned forsinket og er ventet senest 15. mai. Forsinkelsen skyldes at PricewaterhouseCoopers (PwC), som direktoratet har brukt til dette oppdraget, har brukt lenger tid på å klarlegge fakta enn ventet, opplyser direktoratet til Utdanning. Resultatet av denne rapporten kan i ytterste konsekvens bli at skolen mister godkjenningen og må legge ned driften. Etter at det i fjor vår ble avdekket kritikkverdige forhold ved skolen, foretok Utdanningsdirektoratet et tilsyn ved skolen i oktober, blant annet etter påstander om økonomisk rot, svart avlønning, oppsigelser og feil bruk av statsstøtte. Direktoratet fryktet også at elevenes psykososiale miljø var forverret. Direktoratets utsending reiste ned for å se spesielt på elevenes psykososiale miljø, timefordelingen, statstilskuddet, elevtellingen og styrets oppgaver. Direktoratet leverte sin første rapport om forholdene i januar, og da ble det klart at skolen driver en virksomhet som ikke er tillatt etter privatskoleloven og direktoratets godkjenning. De avdekket et stort antall lovbrudd som varierer i karakter, fra mangler ved helt grunnleggende forhold ved virksomheten til lovbrudd som bare krever mindre justeringer. Det vesentligste funnet er at styret i den spanske stiftelsen ikke har fungert som skolens øverste ledelse. Direktoratet vurderte tilbaketrekking av skolens godkjenning, men ga skolen pålegg om retting av de lovstridige forholdene med en tidsfrist for når alle lovbruddene skal være rettet. Driften kan imidlertid bli trukket tilbake dersom funnene i den økonomiske rapporten som kommer i mai, er graverende nok. I et svarbrev til Utdanningsdirektoratet skriver skolens ledelse at de vil ordne opp i avvikene ved skolen. De har blant annet fjernet noen ulovlige gebyrer og avgifter, og penger er tilbakebetalt. Lønnsvekst i skolen ifølge ssb hadde pedagoger i grunn- og videregående skole en lønnsvekst siste år på 4,8 prosent. ill. foto: Ylva Törngren Heltidsansatte innen undervisning i kommuner og fylkeskommuner hadde en gjennomsnittlig månedslønn på kroner i desember Det er en vekst på 4,7 prosent fra året før. > Lærere, lektorer og adjunkter i grunnskolen hadde kroner i månedslønn, mens tilsvarende månedslønn for lektorer og adjunkter i videregående skole var på kroner. Dette var en lønnsvekst siste år på 4,8 prosent for begge grupper, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning hadde yrkesfaglærere en lønnsvekst på 3,5 prosent, noe som ga kroner i månedslønn per desember Barne- og ungdomsarbeidere i skolen hadde kroner i gjennomsnittlig månedslønn, en vekst på 5 prosent fra samme tidspunkt året før. Heltidsansatte i barnehagene hadde en månedslønn på kroner. Dette utgjorde en lønnsvekst på 5,4 prosent. Førskolelærere hadde gjennomsnittlig månedslønn på kroner, en vekst på 4,6 prosent. Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på kroner per 1. desember Dette er en økning på kroner, eller 5 prosent, fra samme tidspunkt året før. Heltidsansatte kvinner hadde kroner i gjennomsnittlig månedslønn, mens tilsvarende tall for menn var kroner. Dette var en lønnsvekst på 5,2 prosent for kvinner fra desember 2009 til desember 2010, og 4,8 prosent for menn. 4

5 > spesialpedagogikk satser på tidlige tiltak Regjeringen vil ha mer spesialpedagogiske tiltak i barnehagen og på de tidlige trinnene i grunnskolen. Utdanningsforbundet mener den målsettingen er nytteløs uten at det tilføres ressurser til mer kompetanse. TeksT og foto: Jørgen Jelstad > Omfanget av spesialundervisning er tre ganger så høyt på 10. trinn som på 1. trinn. Jeg tolker dette som et tegn på at man lar lærevansker forsterke seg utover i utdanningsløpet, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen på pressekonferansen 8. april, da den ferske stortingsmeldingen om spesialundervisning for barn og unge ble presentert. Halvorsen sier regjeringen nå vil «snu pyramiden» gjennom tidligere innsats på de lave trinnene og gjennom tiltak i barnehagen. Vi gjør et viktig grep, og det er at vi flytter opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp til barnehageloven, og det understreker behovet for tidlig innsats, sier Halvorsen. Regjeringen vil også ha inn språkkartlegging i barnehagen, men Halvorsen understreker at dette vil være en frivillig kartlegging. Vi håper på den måten at veldig mange barn kan fanges opp på et tidlig tidspunkt. Men vi vil kartlegge dette med utgangspunkt i en bred forståelse av hva som er normal utvikling, sier Halvorsen. Andelen med spesialundervisning øker I perioden fra 1992 til 2006 lå andelen elever som fikk spesialundervisning stabilt på 6 7 prosent, men de siste tre årene har omfanget i grunnskolen økt kraftig. I 2006 fikk 6,2 prosent spesialundervisning, mens dette hadde vokst til 8,4 prosent i Samtidig med veksten i spesialundervisning vokser også andelen ufaglært arbeidskraft i form av assistenter. Leder av Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, mener det er gode målsettinger og forslag til virkemidler i stortingsmeldingen, men hun tror ikke det gir resultater uten at det blir gitt mer ressurser til økt kompetanse på feltet både i skoler og barnehager. Blant annet tar meldingen altfor lett på det faktum at det er mangel på førskolelærere i barnehagen. Vi mangler 4600 førskolelærere, og uten å få dette på plass, blir de gode intensjonene i meldingen umulige å få til, sier Bjerkestrand til Utdanning. Hun er spent på hvordan oppfølgingen blir ute i kommunene. Hvis ingen konkretiserer dette og ansvarliggjør det ute i kommunene, vil det ikke skje noe som helst, sier Bjerkestrand. Kunnskapsstatus Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier det er et sterkt behov for mer forskning på spesialundervisning, og regjeringen vil opprette et nytt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Det vil også bli satt ned en ekspertgruppe som skal utarbeide en kunnskapsstatus på det spesialpedagogiske området. Vi har veldig lite dokumentasjon og forskning rundt effekten av de forskjellige typene spesialundervisning som gjennomføres, så det vil vi gjøre noe med, sier Halvorsen. kunnskapsminister kristin Halvorsen vil «snu pyramiden» og satse på tidlig innsats. Fakta. elever med spesialundervisning grunnskolen: faste spesialklasser: 4000 spesialskoler: 1900 alternative opplæringsarenaer: prosent av elevene som mottar spesialundervisning, er gutter. kilde: kunnskapsdepartementet statped omorganiseres Hele Statped-ordningen skal omorganiseres fra å være tolv kompetansesentre til å bli én virksomhet, og Statped deles inn i fire flerfaglige regionssentre Nord, Midt, Vest og Sørøst. > Kommunene skal dermed forholde seg til sitt regionkontor framfor de forskjellige kompetansesentrene. Det er en stor og krevende reform i Statped-systemet, og det er nok dette som vil føre til de største konkrete forandringene etter stortingsmeldingen. Det er mange som tror at dette kan gi et godt faglig støttesystem, men det har vært en del uro rundt hvorvidt de klarer å ivareta de enkelte fagområdene på god nok måte etter en omorganisering. Det er viktig at fagmiljøene med spesialkompetanse ikke forvitrer, sier leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, til Utdanning. 5

6 aktuelt. > svømmeopplæring Hvert fjerde basseng er dårlig En fersk undersøkelse viser at hvert fjerde svømmebasseng beskrives som «i dårlig tilstand». TeksT: Paal M. Svendsen > Det er TNS Gallup som på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomførte en landsomfattende kartlegging av svømmeanlegg høsten Undersøkelsen viser at tilstanden for nær ett av fire basseng vurderes som dårlig av de bassengansvarlige i kommunene. For tre av fire vurderes den som bra. 38 av 711 svømmebasseng er permanent stengt eller nedlagt. Det utgjør 5,3 prosent av alle svømmebassengene. Det er imidlertid til sammen 13 anlegg som blir erstattet av nye anlegg. Holder vi disse utenfor, er det 3,5 prosent av anleggene som er stengt og ikke vil bli erstattet. De fleste er 12,5-meters basseng. Holder fast ved målet Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier i en pressemelding at regjeringens mål om å fylle bassengene står fast. Undersøkelsen om svømmebassengene viser at tilstanden for flesteparten av svømmeanleggene våre er bra, sier Huitfeldt. Hun ser positive tendenser for svømmeanleggene og nevner at kommunene kan søke tilskudd fra spillemidlene og benytte seg av rentekompensasjonsordningen fra Husbanken til rehabilitering av svømmeanlegg. I perioden 2006 og fram til i dag er det registrert 100 gjenåpnede anlegg, mens det er åpnet 23 nye svømmeanlegg. Noen av de nedlagte anleggene er erstattet av nye, større anlegg, sier kulturministeren. Rehabilitering Kommunene driver både idrettsbasseng og opplæringsbasseng. Mange svømmeanlegg er mellom 30 og 40 år gamle og må derfor stenges for rehabilitering. Den rødgrønne regjeringen har styrket kommuneøkonomien med i alt 42 milliarder kroner siden Undersøkelsen viser at vi er på rett vei, og at flere anlegg blir rehabilitert nå enn tidligere. Det er viktig at kommunene har fokus på å fylle bassengene, sier Huitfeldt. Bassengundersøkelsen viser at mange kommuner velger å stenge Det står dårlig til med mange kommunale svømmebasseng, viser en kartlegging som er gjort for kulturdepartementet. Ill. foto: June R. Johansen skolebassengene i perioder med liten aktivitet og starte svømmeundervisningen om høsten. 74 prosent av bassengene er åpne 7 12 måneder i året. Tendensen er at større anlegg har lengre driftstid i løpet av året enn mindre anlegg. 86 prosent av svømmebassengene har åpent fem dager i uken eller mer. Tallmaterialet bygger på rapporter fra 323 av 395 kommuner (81,8 prosent), og det er mottatt opplysninger om 711 av til sammen 842 basseng (84,4 prosent). Flere ansatte i barnehagene Det var nærmere ansatte i barnehagene ved utgangen av Dette var nesten 2500 flere ansatte enn i > Nærmere 85 prosent av styrere og pedagogiske ledere hadde førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Andelen ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene var 8,5 prosent, en liten økning på 0,4 prosentpoeng, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavest dekningsgrad i Oslo Om lag 89 prosent av alle barn i aldersgruppen 1 5 år hadde plass i barnehage. Lavest var Oslo med nærmere 85 prosent, mens Nord- Trøndelag hadde høyest dekningsgrad med nærmere 94 prosent. Aldersgruppen 1 2 år økte med 1,6 prosentpoeng til en dekningsgrad på nærmere 79 prosent ved utgangen av Tilsvarende var dekningsgraden for aldersgruppen 3 5 år på vel 96 prosent. Flere 1 2-åringer Nærmere barn benyttet en plass i barnehage per 15. desember Det er 6800 flere barn enn året før, og de fleste av disse var i aldersgruppen 1 2 år. Andelen barn i kontantstøttealder (1 2 år) økte med nærmere 4800 barn, mens aldersgruppen 3 5 år økte med nesten 2200 barn. I disse to gruppene var det henholdsvis og barn i barnehage ved utgangen av året. Om lag 89 prosent av alle barn i alderen 1 5 år hadde plass i barnehage, en økning på 0,7 prosentpoeng fra året før. Flere barn med heltidsplass Andelen barn med heltidsplass var 92 prosent. Av disse barna hadde 87 prosent en avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer per uke, en økning på vel barn. Det var derimot en reduksjon på 6700 barn i gruppen med barn som har en avtalt oppholdstid på under 40 timer. Av alle barn med barnehageplass benyttet 8 prosent en plass med avtalt ukentlig oppholdstid under 33 timer. 6

7 > arbeidsliv støtter skjerping av kompetansekrav til lærere I løpet av høsten legger Kunnskapsdepartementet trolig fram et lovforslag om å innføre krav til lærernes kompetanse, og spesielt kravene i matematikk, norsk og samisk skjerpes. Utdanningsforbundet støtter dette. TeksT: Paal M. Svendsen > Ifølge NTB vil kunnskapsminister Kristin Halvorsen ha slutt på at musikklærere går inn i matematikktimene, og at matematikklærere vikarierer i norsk. På den annen side står kommunene, der man mener at lærerkabalen ikke vil gå opp hvis lærerkravene skjerpes. Skuffet over KS Bakgrunnen til det kommende lovforslaget er blant annet manglende krav til kunnskap i det faget læreren skal undervise i, og at 40 prosent av lærere i grunnskolen ikke har faglig fordypning i det faget han eller hun skal undervise i. Tallet stammer fra en undersøkelse fra KS mener dette vil ramme mindre kommuner spesielt hardt. Organisasjonen mener det vil ramme rekrutteringen til læreryrket fra andre faggrupper, forringe statusen til lærere med tidligere utdanning samt føre til flere deltidsstillinger og mer administrativ tidsbruk. Vi støtter forslaget om en skjerping av kravene til kompetanse hos lærere. Vi er skuffet over at KS bare prater om kvalitet og ikke lever opp til det nå når de har anledning til det, sier Steffen Handal, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Forslagene ligger litt fram i tid, og Handal mener det her ligger en mulighet til å gi den etter- og videreutdanningen som trengs. Hva med problemene som KS mener små kommuner blir stilt overfor, som rekruttering fra andre yrker, statusforringelse og mer deltidsarbeid? Slik forslaget trolig ser ut, vil det gi en mulighet for dispensasjon. Samtidig gir KS uttrykk for at det er fornuftig med skjerpede Fakta. Forslaget i løpet av høsten vil kunnskapsdepartementet trolig foreslå lovfesting av krav til lærernes kompetanse. særlig gjelder dette matematikk, norsk og samisk. Arkiv-/ill.foto: Erik M. Sundt krav, men det er praktiske hensyn. De kan jo ikke leve med at man på sikt får en todelt skole hvor det i de små kommunene, av praktiske hensyn, ikke blir satset på kvalitet, sier Handal. Bekymret over lærernes faglige nivå Skoleforsker Peder Haug ved Høgskolen i Volda er overbevist om at lærere som kan sitt fag, er en fordel, men «at andre ting er vel så viktig». En god lærer må ha evne og lyst til å ha kontakt med barn og unge og må kunne formidle kunnskapen på en god måte, sier Haug til NTB. Likevel mener Haug at lovendringen er et skritt i riktig retning. Vi har lenge hatt en ordning i skolen der det har vært legitimt å undervise i fag du ikke kan, og det har ikke vært en god situasjon. Også Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) støtter forslaget, blant annet på bakgrunn av at de stadig får meldinger fra foreldre som > i barneskolen (1. 7. klasse) gjelder de foreslåtte kravene kun matematikk, norsk og samisk. i ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 relevante studiepoeng for å undervise i disse fagene samt engelsk, og de må ha minst 30 relevante studiepoeng i de øvrige fagene. i videregående skole foreslås det krav om minst 60 relevante studiepoeng i alle fag. Kilde: NTB/Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. er bekymret over lærerens faglige nivå og pedagogiske kunnskaper. I FUG er man imidlertid skeptisk til at det skal gis unntak til små skoler med færre enn 60 elever. Det kommer til å bli et enda større kvalitetsskille mellom små og store skoler. Vi ser allerede i dag at elever fra disse skolene gjør det dårligere på nasjonale prøver og på eksamener. Vi har et prinsipp i Norge om at alle barn og unge skal få like god opplæring uansett hvor i landet de bor, og da krever det at alle har tilgang på faglige, dyktige pedagoger, sier nestleder Nina Bønsdalen til NTB. God søkning til lederutdanning 1027 personer har søkt seg til 240 studieplasser ved den nye nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager. Utdanningsdirektoratet har satt i gang utdanningen. > Utdanningen er på 30 studiepoeng og skal foregå ved Universitetet i Agder med samarbeidspartnere, Norges Handelshøyskole med samarbeidspartnere, Høgskolen i Oslo med samarbeidspartnere, Handelshøgskolen BI Oslo med samarbeidspartnere og Dronning Mauds Minne Høgskole med samarbeidspartnere. 7

8 aktuelt. > PedagoguTdanning Tromsø har fått seks universitetsskoler Universitetsskolene, som er vurdert etter søknad, ble annonsert av rektor ved Universitetet i Tromsø Jarle Aarbakke og ordfører i Tromsø Arild Hausberg 14. april. TeksT: Marianne Ruud > De seks skolene som ble utpekt til universitetsskoler i Tromsø, er Sommerlyst, Langnes, Storelva, Gyllenborg, Workinnmarka og Bjerkaker. Det ble kjent da Jarle Aarbakke og Arild Hausberg troppet opp på Gyllenborg skole med blomster til rektor Jill Solheim-Nilsen. Gyllenborg skole er en meget bra skole, og med status som universitetsskole er jeg sikker på at den blir enda bedre. Studentene får bedre praksis, og skolen får mer kunnskap. Alt dette kommer elevene til gode, sa Hausberg. Universitetet i Tromsø har gått i bresjen for å heve kvaliteten i lærerutdanningene for grunnskolen ved å starte Norges eneste grunnskolelærerutdanning på mastergradsnivå. Når vi nå lanserer universitetsskoler i samarbeid med Tromsø kommune, er det nok et tiltak for å heve kvaliteten på og statusen til lærerutdanningene, sa Aarbakke. Søkeprosess Av Tromsø kommunes 36 skoler er 17 praksisskoler for lærerskolestudenter. Av disse søkte 12 om status som universitetsskoler. Etter en vurdering ble de seks skolene plukket ut. Før partene offentliggjorde navnene, ble de 12 søknadene kvalitetssjekket ved Universitetet i Oslo. De utvalgte skolene består av tre barneskoler, to ungdomsskoler og en kombinert skole. Universitetet i Tromsø og Tromsø kommune, som er skoleeier, samarbeider om prosjektet. Den tette samhandlingen mellom skolene og universitetet skal føre til kompetanseheving både for elever, lærere, studenter og lærerutdannere. Fra før er ordningen bare prøvd ut ved Stovner videregående skole i Oslo, som har vært universitetsskole det siste året. Og siden både Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo er fornøyde med praksisen ved Stovner, skal tilbudet nå utvides til å omfatte flere skoler i Oslo. Flere Oslo-skoler er i gang med å forberede sine søknadsprosesser nå. Tromsø-ordfører arild Hausberg, rektor Jill solheim-nilsen ved gyllenborg skole og rektor Jarle aarbakke ved universitetet i Tromsø sammen med barn ved en av Tromsøs universitetsskoler, gyllenborg. Foto: Inger Johanne Sæterbakk Foreldrenes samtykke Skolene forplikter seg til å være arena for studenters praksis og til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid som involverer skolens ansatte, studenter og forskere. Skolene må tilfredsstille bestemte kompetansekrav og forplikte seg til å utvikle de ansattes kompetanse videre i nært samarbeid med forskere ved Universitetet i Tromsø, forteller prosjektleder for den nye mastergradsutdanningen for grunnskolelærere (GLU) på Universitetet i Tromsø, Wenche Jakobsen. Hun legger til at foreldrenes samtykke har vært nødvendig å innhente før skolene har kunnet søke om å bli universitetsskole. Kompetansekartlegging Målet med universitetsskoler er å styrke kvaliteten både på lærerutdanningene og i skolene. Tre punkter er satt opp som de viktigste: bedre praksisopplæring for studentene, bedre kunnskap om elevers, læreres og studenters kompetanse gjennom kartleggingsundersøkelser og mer involvering av studentene i forsknings- og utviklingsarbeid. Skolene må kartlegge egen kompetanse for å kvalifisere seg for status som universitetsskole. De må også forplikte seg til å utdanne personalet sitt videre. Gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter skal kunnskapene om elevenes ferdigheter, utfordringer og behov styrkes. utdanningsnytt.no Populær sommerskole i Oslo Sommerskolen i Oslo har fått søkere i år flere elever ønsker å delta i år, en økning på 22 prosent fra i fjor, skriver kommunen på sine nettsider. [14.04.] To skoler kjemper om byggeskikkprisen Sammen med fem andre bygg fra hele landet kjemper Fyrstikkalleen skole (F21) og Rommen skole og kultursenter i Oslo om å vinne Statens byggeskikkpris 2011, ifølge Oslo kommunes nettsider. Vinneren offentliggjøres 7. juni. [14.04.] Bygger skole for 1500 elever Nye Jessheim videregående skole skal bygges for 1500 elever, har fylkestinget i Akershus vedtatt. Tingets mindretall (Ap, SV og Sp) gikk inn for at skolen bygges for 1250 elevplasser, skriver fylkeskommunen på sine nettsider. [13.04.] HiST og UiO deler kvalitetspris Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitetet i Oslo deler Utdanningskvalitetsprisen for 2011 på én million kroner. De får prisen for arbeidene «Rom for læring» og «Transformasjon av vitenskapelige tenke-, arbeids- og vurderingsformer i masterutdanning», ifølge kd.dep.no. [13.04.] Ny brosjyre om pensjon «Hva skjer med pensjonen min?» er tittelen på Unios nye brosjyre om offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon, melder Unio i en pressemelding. Brosjyren ligger på Unios nettsider. [12.04.] Framgang for heltid Aps landsmøte vil at deltidsansatte skal få utvidet stilling framfor at det blir foretatt nyansettelser. Det gjenstår å se om dette er sterkt nok til å overbevise uvillige arbeidsgivere som overforbruker deltidsstillinger, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar på Unios hjemmeside. [11.04.] 8

9 > arbeidstid Holmboeprisen til sigbjørn Hals Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Bernt Michael Holmboes minnepris for 2011 til Sigbjørn Hals, lektor ved Måløy vidaregåande skule i Sogn og Fjordane. > Hals har vært en av drivkreftene for tilrettelegging og innføring av GeoGebra i Norge, ifølge holmboeprisen.no. Programmet hans brukes i dag av titusener av elever og lærere på alle nivå fra grunnskole til universitet. Han har oversatt programmet og brukermanualene til begge målformer. I tillegg har han laget opplæringshefter for ulike brukere og holdt kurs for lærere. Interessen strekker seg utover dette ene programmet, og Hals har skrevet opplæringsmanualer til et titalls andre digitale verktøy for matematikkundervisning. Entusiasme Årets prisvinner viser en enestående entusiasme for matematikkfaget, har et glødende engasjement for elevene og er en inspirator for kolleger og andre lærere, sier matematikkprofessor og styreleder Tom Lindstrøm i en pressemelding. Hals er også en sentral bidragsyter på konferanser både nasjonalt og internasjonalt der IKT er tema. Hals har publisert flere artikler i tidsskriftet Tangenten om bruk av digital teknologi i skolen. Han er medforfatter av læreverket «Sinus» og har siden 2005 vært en ressursperson for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Gjennom senterets nettsider tilbys hans kurs, som omfatter utforskning, Fakta. Holmboeprisen > Holmboeprisen er en minnepris etter matematikeren bernt Michael Holmboe ( ) til fremme for god undervisning innen matematikk. den deles ut til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i den norske grunnskolen eller videregående skolen. Prisen ble delt ut første gang i utdelingen foregår på oslo katedralskole, der Holmboe i sin tid var elev. de kronene deles mellom prisvinneren og skolen, og prisen overrekkes av kristin Halvorsen 23. mai. læringsstrategier, problemløsning og bruk av konkretiseringsmateriell. Sigbjørn Hals er slik en god matematikklærer bør være: Han vet hva elevene er opptatt av, setter krav og løfter elevene faglig ved sitt engasjement, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding. En dyktig matematikklærer sørger for å lage gode undervisningsopplegg som er tilpasset hver enkelt elev. Vi vet også at matematikkopplæring som tar utgangspunkt i praktiske og dagligdagse situasjoner, engasjerer barn og unge. Jeg ønsker meg enda flere glødende lærere som også får elevene til å gløde for matematikk, sier kunnskapsministeren. Hals har vært en drivkraft for Landslaget for matematikk i skolen (Lamis) både lokalt og nasjonalt og var initiativtaker til å opprette lokallaget i Nordfjord. Ved flere anledninger har han holdt verksteder og plenumsforedrag. Tidligere prisvinnere 2010: Therese Hagfors, bjørnevatn skole 2009: odd Heir, oslo Handelsgymnasium 2008: elisabeth aksnes, bryne skole 2007: karl erik sandvold, oslo katedralskole 2006: grete normann Tofteberg, kirkebygden barne- og ungdomsskole 2005: svein Hallvard Torkildsen sigbjørn Hals. Foto: John Kråkenes/ JK-Foto Det handler om å kunne lese og skrive LingitSkolepakke en enklere og bedre hverdag for elever med lese- og skrivevansker Lingit når andre leser og skriver. Om å forstå en tekst. Om å formidle det man kan. Om ikke å bli fratatt undervisning. Nær tjue prosent av elevene i norsk skole har lese- og skrivevansker. Rundt fem prosent av disse har dysleksi. Og alle har krav på tilpasset opplæring. Lingdys, Lingright og Lingspeak gir fullverdig lese- og skrivestøtte til lese- og skrivesvake. Programmene er enkle å lære og enkle å bruke, og kan forandre hverdagen fra et slit til et smil for eleven, læreren og hjemmet. NAV Hjelpemiddelsentral gir støtte til programmene for elever med diagnosen dysleksi, og lisensene kan installeres på pc-er som eleven benytter i det daglige. Ta kontakt på om du vil vite fremgangsmåten for NAV-søknad. For elever med lese- og skrivevansker, men ikke diagnosen dysleksi, kan skolelisenser bestilles på 9

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > 17 22. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no førskolelærerutdanninga må stemmes side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > leder. Fortsatt stramt i kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx

XXXXXXXXX XXXXX. Nord-Norge: Hovedsaken Xxxx xx Mitt tips 22 Lærer om gode og dårlige hemmeligheter Reportasje 24 Legger ned store skoler Fotoreportasje 26 Norges eneste reindriftsskole Frisonen 31 Sprer musikkglede I N RD 9 10. MAI 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer