Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken"

Transkript

1 Brukerveiledning Overførsel til utlandet i nettbanken

2 Betale regninger utland og mottakerregister utland Komme i gang... 3 Forklaring av feltene i Betaling utland Betalingsopplysninger... 4 Fra kontonummer... 4 Til kontonummer/iban... 4 Forfallsdato... 4 Prioritet... 4 Melding til mottaker... 5 Beløp... 5 Overføres i... 5 (Beløp over NOK ,-)... 6 Veiledende motverdi i NOK... 6 Avtalt kurs... 6 Omkostninger... 7 Bekreftelse til mottaker (tilleggstjeneste)... 7 Godkjenning Kvittering - Forfallsregister... 7 Mottakerregisteret... 9 Forklaring til de enkelte feltene i Mottakerregisteret Kontonr/IBAN Mottakers navn og adresse Mottakers land BIC (Swift-adresse) Bankkode Banknavn/bankadresse Valutakonto Retur av overførsel Stoppet / kansellert overførsel Kansellering av overførsel Tilbakekalling av allerede utført overførsel Ikke godskrevet konto i utlandet? Feil i nettbanken? Andre spørsmål om overførsel til utlandet? Side 2 av 12

3 Komme i gang Overførsel til utlandet finner du under menypunktet Betaling - Betale regninger utland Du kan også starte med å registrere inn mottakere ved å velge Mottakerregister utland Vær oppmerksom på at mottakeren må være registrert i Mottakerregister utland før en overførsel gjøres. Se side 8 og 9 for ytterligere informasjon om Mottakerregister utland. Deaktivering/aktivering av utlandsbetaling Av sikkerhetshensyn er tjenesten deaktivert for de som ikke har brukt tjenesten før eller hvis det er mer enn seks måneder siden siste gang den var i bruk. Tjenesten kan aktiveres ved å klikke på knappen og følge instruksjonene som følger. Side 3 av 12

4 Nedenfor vises et eksempel på første steg i registrering av en overførsel til utlandet: Forklaring av feltene i Betaling utland Betalingsopplysninger Fra kontonummer Feltet vil vise den kontoen du har valgt som belastningskonto. Belastningskonto kan være alle de konti du har tilgang til i nettbanken. Valutakonto kan også velges. Ved registrering må det være dekning på belastningskonto for overførselsbeløp og gebyrer. Vær oppmerksom på at gebyr kommer i tillegg til det beløpet som ønskes overført og at dette vil variere ut fra de valg som gjøres i betalingsbildet. Omkostningskode OUR, hasteprioritet og bekreftelse til mottaker gir høyere gebyr. Se bankens prisliste for detaljer. Til kontonummer/iban Her velges mottaker fra ditt eget Mottakerregister utland ved hjelp av nedtrekksmeny. Hvis mottaker ikke er lagt inn fra før kan opplysninger registreres via ikon til høyre. Forfallsdato Med Forfallsdato menes den dato når overførselen sendes elektronisk til banken og konto skal belastes. Feltet er som standard utfylt med dagens dato, men denne kan endres til dato fram i tid. En overførsel som registreres etter klokken 14:00 på en virkedag eller i løpet av en helg, blir overført til og behandlet i banken på neste virkedag. Prioritet Standardverdi er Ordinær. Mottakers bank har da beløpet i hende 2 virkedager etter at overførselen er kontrollert og sendt fra SNN. Overførsel i euro til mottaker i EU/EØSområdet tar i de fleste tilfeller kun 1 dag. Haster betyr at mottakers bank godskrives på konto fra 0 til 1 dag etter at overførselen er behandlet og sendt fra banken. Overførselstid vil påvirkes av tidspunkt for registrering, behandling i banken, tidssoner, helligdager eller feil i overførselen. Mottaker får som regel beløpet på konto samme dag eller dagen etter at mottakers bank er godskrevet. Haster er en tilleggstjeneste som koster mer enn Ordinær (se prisliste). Side 4 av 12

5 Melding til mottaker Dette feltet er obligatorisk, har plass til 136 tegn og innholdet må kunne forstås/leses av banker og myndigheter. Feltinnhold kan for eksempel være fakturanummer, referansenummer eller en beskrivelse av formålet med overførselen. Det vil bli gitt feilmelding ved bruk av tegn som ikke er tillatt. Det anbefales på det sterkeste å bruke engelsk slik at banker og myndigheter forstår innholdet. Grunnen til dette er at banker i en rekke land er pålagt å sjekke dette feltet og rapportere hvis innholdet ikke er i henhold til gjeldende lover og regler. Tekst på annet språk enn engelsk kan i enkelte tilfeller resultere i forsinkelse, frysing av midler eller ekstra omkostninger. Frysing av midler skjer for eksempel ved overførsel i USD hvis feltet inneholder navn/ord som inneholder Cuba, Havanna, etc. Beløp Valutasort er forhåndsutfylt med anbefalt valutasort i mottakerbankens land. I første felt registreres beløpet/pengeverdien av det som ønskes sendt og i neste felt velges (fra nedtrekksmeny) den valutasorten angitt beløp er knyttet til. Beløp angis i hele tall og eventuelt desimaler (adskilt med komma). Du kan angi et beløp i NOK og så velge en annen overførselsvaluta. Angis beløpet i annen valutasort enn NOK, vil valgt valutasort bli kopiert til feltet Overføres i og feltet blir sperret. Din konto i banken vil belastes for det angitte beløpet (hvis NOK) eller for motverdien i NOK (hvis annen valuta enn NOK) i tillegg til gebyret. Overførselen sendes i den valutasorten som er valgt i feltet Overføres i. Overføres i Her velges (fra nedtrekksmeny) den valutasorten som det er ønskelig at overførselen sendes i. Det er kun de valutasortene som banken er i stand til å sende i som vises i nedtrekksmenyen. Generelt anbefales det å velge mottakerlandets valutasort hvis denne er et tilgjengelig valg. Vær oppmerksom på følgende: Fakturabetaling må ha samme valutasort i feltene Beløp/valutasort og Overføres i Velges NOK eller annen valutasort enn mottakerlandets som overførselsvaluta, kan det i noen tilfeller medføre høyere omkostninger for mottaker hos mottakerbanken. Forsinkelse må også påregnes på grunn av forskjellige lokale regler for veksling. Ved betaling til land i Europa, som ikke er angitt med lokal valutasort som valgmulighet, anbefales det at EUR velges som overførselsvaluta. Ved betaling til land utenfor Europa, som ikke er angitt med lokal valutasort som valgmulighet, anbefales det at USD velges som overførselsvaluta. Uansett hvilken valutasort som overførselen sendes i, så vil din konto i banken belastes i den valutasorten som er knyttet til valgt belastningskonto. Side 5 av 12

6 (Beløp over NOK ,-) Hvis beløp/pengeverdi er på NOK eller mer, så er det krav om ytterligere dokumentasjon overfor Toll- og Avgiftsdirektoratet. Da dukker det opp to nye felter. Her velges først hva (fra nedtrekksmeny) beløpet gjelder og så må dette spesifiseres. Her kan det godt skrives på norsk. Veiledende motverdi i NOK Feltet viser en indikasjon på pengeverdien (i norske kroner) av beløp og valutasort angitt i feltet Beløp. Angis beløp i NOK vil veiledende motverdi ikke vises. Gebyr og valgte tilleggstjenester kommer i tillegg og endelig belastet beløp vil framgå av debetoppgave fra banken i nettbanken eller pr. post. Se eksempel her: OBS! OBS! OBS! Motverdien er IKKE beregnet ut fra kursen i valutamarkedet ved registrering av overførselen, men en ren indikasjon på verdien i NOK. Kursen som benyttes oppdateres en gang pr. dag. Mange tror at det beløpet som vises er det samme som vil bli benyttet ved belastning av konto, men slik er det altså ikke. Endelig kurs settes av våre valutameglere ut fra hva kursen er i valutamarkedet på tidspunktet for kurssettingen. Avtalt kurs Kurs på overførselen kan avtales direkte med våre valutameglere på telefon. Den avtalte kursen og initialene til den det er avtalt med registreres inn. Alle overførsler med avtalt kurs stopper for ekstra kontroll og verifisering i banken. Side 6 av 12

7 Omkostninger Omkostningskode velges fra nedtrekksmeny. Her finnes tre valg: SHA: OUR: BEN: Standardverdi og anbefalt på de aller fleste overførsler Som regel kommer alle parter billigst ut ved valg av omkostningskode SHA SHA er obligatorisk omkostningskode i enkelte tilfeller Bør unngås da omkostningskoden medfører manuell behandling i mottakerbanken Avsenderkonto belastes for alle omkostninger knyttet til overførselen Omkostningsbeløpet er fast og kommer i tillegg til ordinært gebyr (se prisliste) OUR kan ikke brukes på overførsel til mottaker i USA OUR er obligatorisk i enkelte tilfeller ved overførsel i RUB til Russland Gebyr i SNN trekkes fra det beløpet som sendes mottaker Mottaker må betale gebyr i egen bank på vanlig måte Ved overførsel i en EU/EØS-valuta eller CHF til mottaker i et EU- eller EØS-land, er omkostningskode BEN ikke tillatt Bekreftelse til mottaker (tilleggstjeneste) Bekreftelse til mottaker på E-post eller telefaks medfører ekstra kostnad (se prisliste). Når overførselen er sendt fra SNN produseres og sendes det en bekreftelse til mottaker til den E-postadressen eller det telefaksnummeret som er oppgitt. Telefaksnummer må inkludere landprefix og retningsnummer. Vær oppmerksom på at banken ikke tar noe ansvar for korrekt mottak av bekreftelse. **************** Godkjenning Kvittering - Forfallsregister Når alle detaljer i overførselen er utfylt, klikker du på knappen Til godkjenning. Denne siden kommer nå opp: Her er det tre valg (knapper): Avbryt Hele transaksjonen avbrytes og du får opp en tom betalingsside Godkjenn Transaksjonen godkjennes ved hjelp av BankID Tilbake Du går ett steg tilbake, men beholder registrerte betalingsdetaljer Side 7 av 12

8 Etter godkjenning/signering med BankID kommer denne siden opp: Ved klikk på Kvitteringsside vil du få opp en oversikt over det som er registrert. Vår oppmerksom på at dette ikke er en fullgod kvittering eller bekreftelse på en betaling. Som kvittering/bekreftelse brukes den debetoppgaven som ligger i Postkasse i nettbanken når overførselen er kontrollert og bokført i banken. Det anbefales at du klikker på Forfallsregister og sjekker at overførselen har lagt seg i ditt forfallsregister. Overførsel til utlandet finner du nedenfor vanlig, norsk regningsbetaling: Det er kun mulig å redigere/kansellere overførselen så lenge den ligger i forfallsregisteret og begge de to ikonene på høyre side vises. Kun forfallsdato, belastningskonto og beløp kan endres. Ved behov for endring av andre detaljer i overførselen, må den slettes og registreres på nytt. Etter at overførselen er sendt SNN elektronisk vil det ikke være mulig å redigere/kansellere og du må da kontakte oss på telefon eller E-post hvis overførselen skal endres på eller kanselleres. Side 8 av 12

9 Mottakerregisteret Mottakerregisteret er ditt private register og ingen andre enn du selv kan se, oppdatere, slette eller benytte dette. Din bank har ikke tilgang til ditt register. For at du skal være i stand til å registrere en overførsel til utlandet, må mottakers konto, navn og adresse, samt mottakers bankforbindelse være registrert i mottakerregisteret. Du må gjerne bygge opp ditt private mottakerregister for framtidig bruk. Mottakerregisteret får du enten tilgang til via knappen til høyre når du er inne i en betaling, eller du kan velge å registrere inn mottaker først via dette menyvalget: Tidligere registrerte mottakere vil vises på første side og disse kan benyttes i overførselen. Registrering av ny mottaker starter med valg av det landet der mottakers bankforbindelse er. Mottakerbankens land kan være forskjellig fra mottakerens land. Land navn velges fra nedtrekksmeny og bekreftes med OK. Eksempel på registrering: Felt merket med * er obligatorisk. Side 9 av 12

10 Forklaring til de enkelte feltene i Mottakerregisteret Kontonr/IBAN Mottakers kontonummer registreres fortløpende uten mellomrom og andre tegn. Vær oppmerksom på følgende: Hvis mottakers bank er i et EU-land, et EØS-land, Sveits eller et land som har innført IBAN, er det krav om at kontonummeret må være i IBAN-format. Dette gjelder også hvis du ønsker å bruke vår utlandsløsning til å gjøre en overførsel via SWIFT til mottaker i Norge i norske kroner eller i fremmed valuta. Ved registrering av kontonummer til mottaker i et land som ikke har innført IBAN (stort sett bare land utenfor Europa), er formatet kalt BBAN. Er mottakers kontonummer oppgitt både som IBAN og som BBAN, så bruk IBAN! Les mer om IBAN og BBAN på bankens hjemmeside. Mottakers navn og adresse Her er det plass til 34 tegn pr. linje. Andre linje kan også benyttes til lange mottakernavn. Vær nøye med at mottakers navn skrives korrekt og at komplett adresse kommer med. Banker i enkelte land sjekker at mottakers navn og adresse stemmer overens med det som er registrert på mottakers kontonummer i banken. Ved uoverensstemmelse blir det som regel åpnet en reklamasjonssak og dette medfører ekstra kostnader for avsender. Vær også oppmerksom på at det er navn på kontohaver/kontoeier som skal registreres. Kontohaver er sjelden og aldri en bank, men en privatperson eller et firma. Mottakers land Som standard vil det landet du valgte for mottakers bank i første steg bli kopiert hit. Landet kan avvike fra mottakerbankens land og kan endres om ønskelig. BIC (Swift-adresse) Mottakerbankens BIC registreres her. De aller fleste av verdens banker har en BIC og det er denne som på en unik måte identifiserer den banken der mottaker har sin konto. Vi bruker BIC til å bestemme hvilken metode/hvilken bank vi skal bruke for å sende overførselen. BIC består av enten 8 eller 11 karakterer og kan skrives med små eller store bokstaver. Hvis betalingsmottaker ikke har opplyst hva mottakerbankens BIC er, kan du søke den opp via linken til høyre (engelsk webside). Når feltet for BIC fylles ut, vil feltene Bankkode, Banknavn og Bankadresse normalt bli sperret for registrering. Bankkode Feltet for bankkode er kun obligatorisk ved registrering av mottakere i USA. Til øvrige land som benytter bankkode, anbefaler vi at bankkode registreres i tillegg til BIC. Bortsett fra tilfellet med USA, så vil feltene for navn/adresse sperres når BIC registreres. Land Eksempel på utfylling Format Australia AU (AU+6 tall) Canada CC (CC+9 tall) Hong Kong HK123 (HK+3 tall) New Zealand NZ (NZ+6 tall) USA FW (FW+9 tall) Sør-Afrika ZA (ZA+6 tall) Russland RU (RU+9 tall) Side 10 av 12

11 Banknavn/Bankadresse Det er kun i de tilfeller der det er krav om bankkode eller der mottakerbankens BIC ikke er å oppdrive at feltene for banknavn og bankadresse skal brukes. Overførsel uten BIC blir sent til manuell kontroll i banken og dette forsinker overførselen. Hvis det ved manuell kontroll i banken som følge av at BIC ikke er brukt, viser seg at mottakerbanken har BIC likevel, vil denne bli registrert og det vil påløpe et reparasjonsgebyr. Bekreft med Registrer ny mottaker og mottakeren lagres i ditt private mottakerregister. Du får nå en SMS fra banken som bekreftelse på at ny mottaker er registrert. I mottakerregisteret kan du se på, endre eller slette en mottaker. Vær oppmerksom på at det er to felt det ikke er anledning til å gjøre endringer i: Mottakers kontonummer Mottakerbankens land Har du behov for å endre i disse feltene, må mottakeren først slettes og så registreres på nytt. Du kan også velge en eksisterende mottaker fra ditt mottakerregister og hente denne mottakeren over til registreringsbildet for overførsler ved hjelp av dette ikonet Valutakonto Valutakonto må gjerne benyttes til overførsel på lik linje med alle andre konti. Ved behov veksling til en valutakonto fra en annen konto, må valutakontoen registreres i mottakerregisteret i IBAN-format og mottakerbankens BIC må være SNOWNO22. Ved veksling fra valutakonto er det samme regler når det gjelder IBAN og BIC. Til slutt registreres en utlandsoverførsel på vanlig måte fra deg selv til deg selv. Retur av overførsel Ved retur av en overførsel vil vi godskrive avsenderkonto og du vil motta en kreditoppgave fra banken med forklaring på hvorfor din overførsel ble returnert. En returnert betaling vil ikke vises i egen oversikt i nettbanken. Hvis grunnen for returen er feil i mottakers navn, kontonummer eller bankforbindelse, må du endre eller legge opp korrekte opplysninger i ditt mottakerregister. Hvis opplysninger ikke endres, vil din neste overførsel til den aktuelle mottakeren også bli returnert. Stoppet / kansellert overførsel En overførsel som blir stoppet eller kansellert av SNN som følge av manglende dekning på belastningskonto, mangelfulle opplysninger eller feil som ikke lar seg reparere, vil framkomme i forfallsregisteret som vist her: Side 11 av 12

12 Overførselen kan ikke sendes på nytt til banken. Den slettes ved hjelp av ikon på høyre side. Deretter registreres en helt ny overførsel. Kansellering av overførsel Du kan ikke kansellere din egen overførsel etter at signering med BankID er gjort. Ta kontakt med Driftsstøtte Kapitalmarked på telefon i bankens åpningstid (08:00 16:00 på virkedager). Alternativt kan du sende en E-post til Vi sjekker hvilke muligheter som finnes for å stoppe overførselen. Noen ganger rekker vi det andre ganger ikke. Tilbakekalling av allerede utført overførsel Hvis overførselen er sendt til mottakers bank og bokført på avsenderkonto, må du kontakte oss på telefon eller E-post: Kundesenteret (telefon / E-post Driftsstøtte Kapitalmarked (telefon / E-post Ikke godskrevet konto i utlandet? Hvis mottaker hevder at overførselen ikke er godskrevet konto, så kan vi opprette en reklamasjonssak og kontakte mottakers bank for å få en redegjørelse. Av erfaring vet vi at i svært mange tilfeller så er beløpet betalt likevel, så det beste rådet er å be mottaker sjekke en gang til hos egen bank. Det kan naturligvis ha skjedd en feil eller oppstått en forsinkelse, men dette vil avdekkes gjennom en reklamasjonssak. Skyldes forsinkelsen en feil begått av oss eller de banker vi har brukt, så betaler ikke du noe som helst for en slik reklamasjon. I alle andre tilfeller vil du bli belastet for både våre (se prisliste) og andre bankers reklamasjonsomkostninger. Feil i nettbanken? Hvis du oppdager feil i nettbanken, setter vi stor pris på å bli kontaktet umiddelbart: E-post Telefon Sender du oss en E-post må vi be om at eventuelle feil dokumenteres med skjermbildekopier. Andre spørsmål om overførsel til utlandet? Kontakt vår avdeling Driftsstøtte Kapitalmarked på E-post Bankens hjemmeside inneholder også fyldig informasjon. Side 12 av 12

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken Brukerveiledning Overførsel til utlandet i nettbanken Betale regninger utland og mottakerregister utland Menyer... 3 Forklaring til de enkelte feltene i Betaling utland Betalingsopplysninger... 4 Fra kontonummer...

Detaljer

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet NETTBANK ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet - Bank. Forsikring. Og deg. enkel i bruk lav pris tilgjengelig hele døgnet Forfallsregister legge inn betalinger på forfall fram i tid Mottakerregister

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Informasjon om betalingen

Informasjon om betalingen Hjelp til utenlandsbetaling Informasjon om betalingen Fra: Velg korrekt konto. Til konto (IBAN): IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved overførsel til land i EU/EØS. IBAN finner du

Detaljer

Landinformasjon ved betalinger til utlandet

Landinformasjon ved betalinger til utlandet Landinformasjon ved betalinger til utlandet Land med IBAN-nummer Betalinger til land som har innført IBAN (International bank account number) fylles ut på samme måte. Trykk på linken under for å se om

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

1... 3. 2 Før du starter registreringen... 3. 3 Forklaring til feltene i første registreringsbilde Betale til utlandet... 4. 3.1 Fra konto...

1... 3. 2 Før du starter registreringen... 3. 3 Forklaring til feltene i første registreringsbilde Betale til utlandet... 4. 3.1 Fra konto... Sist oppdatert 19.09.2012 Innholdsfortegnelse 1... 3 2 Før du starter registreringen... 3 3 Forklaring til feltene i første registreringsbilde Betale til utlandet... 4 3.1 Fra konto... 4 3.2 Til Konto

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

6. INNBETALINGER. 6. Innbetalinger

6. INNBETALINGER. 6. Innbetalinger 6. INNBETALINGER 6. Innbetalinger 39 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 6.1 Innbetalinger I denne funksjonen kan du søke inntil tre måneder tilbake i tid og få en oversikt over alle innbetalinger

Detaljer

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold Innhold Introduksjon... 2 Hvem har adgang til forespørsel på utlandsbetaling... 2 Hvordan oppretter jeg en forespørsel på utlandsbetaling... 3 Startbillede til opprettelse av en forespørsel på utlandsbetaling...

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Oppsett for betaling til utlandet

Oppsett for betaling til utlandet Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT September 2015 1 Innhold Innholdsfortegnelse GENERELT... 5 Brukerstøtte... 5 Oppgi avtalenummeret ved kontakt med brukerstøtte... 5 Driftsstatus:... 5 Nye avtaler/endring

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 7. desember 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00.

Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00. Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00. INNHOLD INSTRUKSJON... 2 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE INNLAND.... 3 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE UTLAND.... 6 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT Februar 2015 Innhold Innholdsfortegnelse GENERELT... 4 Brukerstøtte... 4 Oppgi avtalenummeret ved kontakt med brukerstøtte... 4 Driftsstatus:... 4 Nye avtaler/endring

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 1. desember 2012 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Førstehjemslån... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse GENERELT... 5 Brukerstøtte... 5 Oppgi avtalenummeret ved kontakt med brukerstøtte... 5 Driftsstatus:... 5 Nye avtaler/endring av eksisterende:...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT

BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT BRUKERVEILEDNING NETTBANK BEDRIFT November 2014 Innhold GENERELT... 4 Brukerstøtte... 4 Oppgi avtalenummeret ved kontakt med brukerstøtte... 4 Driftsstatus... 4 Nye avtaler/endring av eksisterende... 4

Detaljer

VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70

VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70 VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70 Du vil alltid finne denne veiledningen oppdatert på adressen: http://www.nordea.no/klink INNHOLDSFORTEGNELSE: S.W.I.F.T....3 BIC OG IBAN...4 BIC...4 BANKADRESSE...4

Detaljer

Kvikk guide Nettbank Bedrift

Kvikk guide Nettbank Bedrift 1 Kvikk guide Nettbank Bedrift Innlogging Hovedfunksjoner med Digipass i Nettbank Bedrift - kontoinformasjon 1. Gå til bankens - enkeltutbetalinger hjemmeside: www.smn.no/bedrift. inn- og utland 2. Klikk

Detaljer

Kvikk guide Nettbank Bedrift

Kvikk guide Nettbank Bedrift 1 Kvikk guide Nettbank Bedrift Hovedfunksjoner i Nettbank Bedrift - kontoinformasjon - enkeltutbetalinger inn- og utland - kreditorregister inn- og utland - lønns- og betalingslistefunksjon - transaskjonshistorikk

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

Prisliste for personkunder

Prisliste for personkunder Prisliste for personkunder Gjelder fra 20. april 2012 Gebyrfrie tjenester................ 2 Innskudd....................... 3 Betalingstjenester................ 4 Lån med sikkerhet i bolig........... 5

Detaljer

Veiledning til Nettbank Bedrift

Veiledning til Nettbank Bedrift Veiledning til Nettbank Bedrift Innhold Nettbank Bedrift Logg inn... 2 Logg inn med Sikkerhetskort:... 2 Logg inn med BankID... 2 Logg inn med BankID på Mobil... 3 Nettbank Bedrift Portal... 4 Oversiktsbilde...

Detaljer

Kvikk guide. Kom i gang med send efaktura bedrift og motta efaktura bedrift i nettbank bedrift.

Kvikk guide. Kom i gang med send efaktura bedrift og motta efaktura bedrift i nettbank bedrift. Kvikk guide Kom i gang med send efaktura bedrift og motta efaktura bedrift i nettbank bedrift. Logg inn i nettbank bedrift og velg tjenesten efaktura fakturatjenesten: Bedriftens administrator er meldt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 20. april 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Hjelp til tjenesten Personlig profil

Hjelp til tjenesten Personlig profil Hjelp til tjenesten Personlig profil Endre, legge til og slette data i personlig profil Endre e-postadresse og legge inn telefonnummer Legge inn ny adresse Legge inn nytt bankkontonummer Legge inn en egen

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Nettbank bedrift/selvbetjening

Nettbank bedrift/selvbetjening 1 Nettbank bedrift/selvbetjening Innhold Grunnleggende om nettbank bedrift Viktig funksjonalitet i nettbank bedrift Betaling Bilag Likviditetsstyring Aksjetjenesten Låneoversikt i nettbank bedrift Fakturatjenesten

Detaljer

Selvbetjening/kanalsamspill BM

Selvbetjening/kanalsamspill BM Selvbetjening/kanalsamspill BM Innhold Grunnleggende om nettbank bedrift Viktig funksjonalitet i nettbank bedrift Fakturatjenesten & inkasso (Conecto) Utenlandsbetaling Mobilbank bedrift Pensjons- og forsikringstjenesten

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 18. februar 2015 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Boliglån for unge... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

Prisliste Privat PRISLISTE. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visprisliste.jsp?label=prisliste... Skriv ut Sist endret 27.10.

Prisliste Privat PRISLISTE. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visprisliste.jsp?label=prisliste... Skriv ut Sist endret 27.10. https://www2.sparebank1.no/sb1/web/common/prisliste/visliste.jsp?label=prisliste... Page 1 of 11 liste Privat Skriv ut Sist endret PRISLISTE BETALING Kundeprogram (Pga fusjon vil nye kundeprogram vil bli

Detaljer

Brukerveiledning nettbank bedrift

Brukerveiledning nettbank bedrift Brukerveiledning nettbank bedrift Versjon 1-2012 Innholdsfortegnelse Innlogging i nettbank bedrift... s. 2 Menyoversikt... s. 3 Kontoinformasjon... s. 4 Betaling... s. 5 Viktige behandlingstidspunkter...

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift 1 Kvikk guide Nettbank bedrift Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift - kontoinformasjon - enkeltutbetalinger inn- og utland - kreditorregister inn- og utland - lønns- og betalingslistefunksjon - transaskjonshistorikk

Detaljer

Versjon: 2012-07 Dato: 30/07/2012. evry.com. Brukerdokumentasjon. NettBedrift

Versjon: 2012-07 Dato: 30/07/2012. evry.com. Brukerdokumentasjon. NettBedrift Versjon: 2012-07 Dato: 30/07/2012 evry.com Brukerdokumentasjon NettBedrift Side ii Innledning Innhold 1 Innledning 1 1.1 Kort om hjelpefunksjonen 1 1.1.1 Målgruppe 1 1.1.2 Formålet med hjelpen 1 1.1.3

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen.

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen. Registrere telefonen Telefonen registreres ved å sende meldingen REG Fra telefonen til SMSBankens nummer (26100). Kontonummeret er en av dine kontoer i banken. Et registrert telefonnummer

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 25.10.2017 Prislisten gjelder fra 25.10.2017 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger.

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift kan åpnes via toppmenyen Betalinger og Kontoutskrift Du kan også velge Kontoutskrift

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Kvikkguide Nettbank bedrift

Kvikkguide Nettbank bedrift Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 Oppdatert 1. juli 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Hjelp til Personlig profil

Hjelp til Personlig profil Hjelp til Personlig profil Sist oppdatert: 04.09.14 Personlig profil Persondata Adressedata Kommunikasjon Tidligere arbeidsgivere Bankforbindelse Hovedbankforbindelse Reiseutgifter Familie/kontaktperson

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 04.2015 Ansatt Kvikkguide Nettbank bedrift 1 Innlogging Gå til bankens nettside. Klikk på fanen Bedrift, fyll inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk på knappen Logg inn. I fanen øverst velger du

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

... 1... 3... 4... 5

... 1... 3... 4... 5 ... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 4... 4 9... 4... 4... 5... 5 Dette dokumentet er laget for kunder som bruker AutoInvoice for mottak av fakturer, via Visma DocumentCenter versjon 8 eller nyere. Dette

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER Innhold Forord 4 Nettbanken 6 Noen ting før start 8 Bruksanvisning 10 -Logge inn 12 -I nettbanken 16 -Overføre 18 -Betale 24 -Betalingsoversikt 30 -Kontooversikt

Detaljer

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Visma Expense - registrering av reiseregninger Visma Expense - registrering av reiseregninger Norges Golfforbund har innført et elektronisk reiseregningssystem som skal benyttes ved registrering av krav om godtgjørelser (diett - kilometer) eller refusjon

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 SEPA tilpasninger i Norge Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 Agenda EU Myndighetenes målsetning Lovkrav litt historikk European Payments Council og SEPA

Detaljer

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett

Detaljer

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Innhold Bruk og registrering... 2 Jaktkort velg type... 3 Jaktkort bestilling... 3 Jaktkort PayPal... 4 Jaktterreng beskrivelse av funksjonalitet... 5 Jaktterreng

Detaljer