VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6"

Transkript

1 VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T

2 4:5 KUN FORNYBAR ENERGI Vi garanterer at kundene kun mottar kraft fra fornybare energikilder, og håper å inspirere flest mulig til å ta et større ansvar for miljøet. 6:7 SPARER PENGER Varmepumpa bidrar til mindre strømregninger og bedre inneklima for ekteparet Bente og Leslie Openshaw. 8:9 BYNETT SATSER BREDT Bynett satser både i privat- og bedriftsmarkedet, og i by og i distrikt med sitt åpne fibernett. 10:11 SPAR STRØM Vi viser strømavtalen som passer best for deg og gir ti gode råd til hvordan du kan redusere strømforbruket. 12:13 LOKALPATRIOT Vi spiller på lag med nærmiljøene. 14:15 INVESTERER I FISKEBØRS Troms Kraft tror på de gode ideene, og er med på eiersiden i nyetablerte FishEx, som er den første fiskebørsen i verden. 16:17 NYTTIGE VARMESTRÅLER Flere ser nytteverdien av å bruke termografi. 18:19 VI SELGER KRAFT OG KULTUR I Sverige selger vi kultur sammen med kraft. 20:21 VARME AV SØPPEL Tromsø kommune har vedtatt å bygge et energigjenvinningsanlegg som kan levere fem ganger så mye energi som dagens varmesentral i Brevika. 22:23 EPOKESKIFTE Vi har nå meldt oss på for det som trolig blir vår siste vannkraftutbygging. Tiden er kommet for vindkraft i nord. 24:25 HJELPER NATUREN Troms Kraft har et eget program for revegetering etter store utbyggingsprosjekter. 26 SAMFUNNSREGNSKAP 28:31 STYRETS BERETNING 32:34 REGNSKAP 35:47 NOTER VITEN&VILJE VITEN&VILJE Årsrapport Troms Kraft 2006 Tekst og bilder: KryssPress as/troms Kraft Trykk: Nr 1Trykk AS Opplag: Å R S R A P P O R T

3 5 SKOLER, 32 BARNEHAGER Troms Krafts eiere har de siste syv årene samlet fått 788 millioner kroner i utbytte. Eierne våre er Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent). 788 millioner kroner er omtrent hva det koster å bygge 5 videregående skoler. Eller 32 kommunale barnehager. 3

4 VI TAR VARE PÅ MILJØET Foto: Stig Brøndbo Klimautfordringene er tydeligst i Arktis. Isen smelter og havstrømmene fører miljøgiftene hit. Isbjørnen er blant de dyreartene i verden som er mest utsatt for menneskenes forurensing. KUN REN ENERGI Klimaendringene angår oss alle. Derfor kommer all kraft vi leverer fra fornybare kilder. Energien som finnes i strømnettet kommer fra alle typer kraftverk: kull, olje, gass, kjernekraft, biomasse, vann- og vindkraft. Fra og med i år skal alle leverandører av kraft informere sine kunder om opprinnelsen til den leverte kraften. Dette er bestemt av Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE. Troms Kraft leverer kun fornybar energi til sine kunder og ønsker en slik varedeklarasjon velkommen, forteller konsernsjef Torvall Lind. Klimaendringene angår oss alle. Det er et globalt problem. Troms Kraft kan bidra til å påvirke kundene til å tenke miljø når de kjøper strøm. Vi har tatt et valg et valg for fremtiden, legger han til. Endret energilov Statnett driver et elektronisk opprinnelsesgarantisystem som gjør det mulig å dokumentere opprinnelsen til elektrisiteten helt ned til hvert enkelt Vi har tatt et valg et valg for fremtiden Torvall Lind, konsernsjef kraftverk. Dette vil også fremgå av fakturaen til hver enkelt kraftkunde. Opprinnelsesmerking vil koste Troms Kraft cirka 20 kroner mer per år for en gjennomsnittskunde. En liten utgift om man ser på de store miljøgevinstene, sier Lind, og legger til at det overordnede målet er å minske CO2-utslippene. Må snu trenden Norges plassering i geografien legger til rette for mye vannkraftutvinning en viktig fornybar energikilde. Men kraftforbruket vårt øker og overstiger i dag den kraften vi selv klarer å produsere. Derfor må vi i stadig større grad importere blant annet ikke-fornybar kraft kraft produsert ved forbrenning av kull, olje og gass fra utlandet. Slik kraftproduksjon gir store mengder CO2-utslipp. Kraftselskapene og myndighetene kan bidra

5 Grete Ovanger og Marianne Sørensen garanterer at kundene kun mottar kraft fra fornybare energikilder. ved å øke produksjonen av fornybar energi. Alle i samfunnet kan bidra med økt fokus på forbruk og ved å velge kun de som leverer fornybar energi, sier Lind. For mer informasjon om de nye varedeklarasjonene for elektrisitet kan man gå inn på internettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på eller Samtlige i samfunnet kan bidra med økt fokus på forbruk Torvall Lind FAKTA Opprinnelsesmerking sørger for at kundens forbruk av elektrisitet stammer fra fornybare energikilder. Rettigheten til forbruket er gjort eksklusivt for denne ene kunden. Betalingen for opprinnelsesgarantien går tilbake til produsenten av den fornybare energien. FNs klimapanels (IPCC) krav til reduksjon av klimagasser: 30 prosent reduksjon innen prosent reduksjon innen Ren energi er en knapphetsfaktor. Kun prosent av det europeiske tilbudet av kraft er fornybar energi. Dermed vil ikke alle kraftselskap kunne tilby ren kraft. Et forbruk på kwh (en vanlig husholdning) gir et «utslipp» på 1,6 tonn CO2, som igjen tilsvarer å kjøre km med bil. Dette fordi Norge ikke er selvforsynt med energi, men må importere ca åtte prosent vi ikke vet opprinnelsen til. 5

6 VI SPARER DEG FOR KOSTNADER Leslie og Bente Openshaw er storfornøyde med sin varmepumpe. SPARER TUSENVIS Bente og Leslie Openshaw bruker mindre penger på strøm, har fått et varmere hus og bedre inneklima etter at de installerte varmepumpe. Vi hadde sju panelovner som stod på 22 grader hele tiden om vinteren, og enda var det hustrig når vi kom hjem fra jobb, sier Bente Holtan Openshaw. I 2005 flyttet ekteparet inn i 270 nye kvadratmeter på Berg. Da husbyggingen pågikk var det ingen som informerte om at en varmepumpe kunne være en smart løsning. Derfor kom den i hus først etter ett år. Den hvite luftvarmepumpa er plassert på veggen i trappeoppgangen mellom første og andre etasje en optimal plassering. Den er så godt som lydløs og sender ut behagelig varm luft som sirkulerer i rommene. Ren og frisk luft På nesten to måneder har familien spart omtrent 2900 kwh. Men det er ikke den eneste fordelen, skal vi tro Leslie: Å sitte i stua nå er som å stå på en fjelltopp en sommerdag helt suverent! Årsaken er at anlegget produserer oksygenrik luft med ionisering. Det betyr at luften er ladet med negative ioner, slik som uteluften tilføres gjennom en foss eller en skog. I tillegg er mengden finstøv innendørs langt mindre enn ved bruk av panelovner. Resultatet er et bedre inneklima. Vi er veldig fornøyd med det gode inneklimaet vi har fått. Og totalt kommer vi til å spare rundt kroner i året på strøm, fastslår Leslie. Vi kommer til å spare rundt 9000 kroner i året Leslie Openshaw 6

7 Varm, økonomisk og moderne: Du kan spare mye i energikostnader med en varmepumpe, forteller Brede Solvoll i Troms Kraft Marked AS. VARMEPUMPENS ÅR Frykten for høye strømpriser førte til et rekordhøyt salg av varmepumper i fjor ble året da den nasjonale etterspørselen etter varmepumper tok av. Troms Kraft solgte så mange varmepumper i fjor høst at leverandøren gikk tom på lageret. Rushet i høst skyldtes nok at det var spådd vanvittige strømpriser, forklarer Brede Solvoll i Troms Kraft Marked AS. Over halvparten av de som handler varmepumpe hos Troms Kraft velger å ta kostnadene over strømregninga. Mange velger faktisk Troms Kraft som leverandør nettopp på grunn av denne muligheten. Penger å spare Normalt vil utgiftene ved å kjøpe varmepumpe tjenes inn i løpet av fire-fem år. Strømforbruket i en bolig bør være over kwh per år for at det skal lønne seg å installere varmepumpe. I en liten leilighet med lavt forbruk vil varmepumpe neppe være hensiktsmessig. Likevel kan mange spare mye på å investere i ei pumpe. Vi vurderer å ta inn en mindre modell for hus og leiligheter med lavere forbruk. Den vil være noe rimeligere i utsalg, sier Solvoll. En gjennomsnittshusholdning bruker cirka kwh per år. Man regner med at prosent av strømforbruket går til oppvarming. Med varmepumpe vil man kunne redusere denne andelen til inntil halvparten. FAKTA En varmepumpe bruker energi fra uteluften til å varme opp inneluften. Leverer mer varmeenergi enn den forbruker (inntil 20 prosent). Til sammenlikning bruker en elektrisk ovn like mye energi som den avgir. Våre modeller leverer fra 6,5 til 7,7 kw varme. I nye varmepumper benyttes «inverter-teknologi» trinnløs regulering av kompressoren som reduserer slitasje og bedrer virkningen. Anlegget inneholder et kjølemedium, en væske som lett fordamper. Ved å veksle mellom gass og flytende form kan den oppta og avgi varme. Væsken skader ikke ozonlaget dersom den lekker ut og er heller ikke giftig eller brennbar. Innedelen er utstyrt med filter som renser luften som sirkulerer gjennom den og minsker svevestøv og andre mikroorganismer i inneluften. Noen modeller tilfører ekstra oksygen i luften som blåses inn, noe som bedrer inneklimaet ytterligere. Antatt levetid på ei pumpe er på mellom 12 og 15 år.

8 VI INVESTERER FOR FREMTIDEN Erling Dalberg og Siw Bang Larsen i Troms Kraft Fiber AS satser på å nå flest mulig, både privatpersoner og bedrifter. BYNETT TIL ALLE Troms Krafts satsing på fiber løfter Troms inn i den digitale fremtiden. Et gigantløft er satt i gang en revolusjon på linje med da elektrisiteten kom til landsdelen. Denne gangen er det fremtidens kommunikasjonsnettverk det gjelder; fiber. Bynett er en fiberoptisk infrastruktur, og har ingen begrensninger slik vi kjenner det i dag. I likhet med strømnettet er Bynett en infrastruktur det tar tid og ressurser å bygge ut, men det vil holde seg i minst like mange år som strømnettet, sier Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Fiber. Fjerner avstander Om noen år vil vi sannsynligvis kunne bruke Bynett til helt nye tjenester. Allerede nå er det mulig å laste ned TV-program når vi ønsker å se dem, uavhengig av kanalens oppsatte program. Snart kan vi programmere sendeplanen på egne favorittkanaler. Og snart kommer dagen da bestemor i Oslo og barnebarna i Tromsø kan tilbringe kvalitetstid sammen via TV-skjermen. Med toveis lyd og bildekommunikasjon i HD-kvalitet. I Bynett har kunden makten Siw Bang Larsen, avdelingsleder Dalberg og Siw Bang Larsen, avdelingsleder marketing, er sikker på at Troms Krafts satsing på Bynett vil vise seg lønnsom og viktig for samfunnsutviklingen. Ikke minst i distriktene, som når ut i verden via en motorvei med så mange filer og så stor hastighet at avstander ikke betyr noe lenger. For eksempel kan bedrifter med lokalkontor og avdelinger ha mulighet til å koble seg til hverandre på en mer effektiv og sikker måte. I tillegg vil kundens IT-drift bli enklere. Tjenesteleverandører tar seg av applikasjonsdrift, backup, datalagring og sikkerhet på sentrale serverere. Det betyr også penger å spare for kunden. Kunden har makten Troms Kraft er de første i landet som bygger et nett for tjenestetilbyderne, et nett som er konkurransenøytralt og operatøruavhengig. Denne modellen gjør Bynett lønnsomt både for Troms Kraft og for kundene. Tradisjonelle nett er lukket, med innhold som er

9 Internett, TV, telefoni, alarm og smarthusløsninger. Alt i en fiber. styrt av nettoperatøren. I og med at det i Bynett finnes flere konkurrerende leverandører som tilbyr likeverdige tjenester, er det kunden som har makten. Resultatet er høyere kvalitet og pressede priser, sier Siw Bang Larsen. Kundene kan i dag velge mellom flere tjenester for internett og andre pakkeløsninger for TV, telefon og underholdning. Unik stabilitet Stadig flere tjenesteleverandører sier seg meget fornøyd med stabiliteten i fibernettet. Mange har allerede erfart at nettstabiliteten gjør kundene over Bynett mer lønnsomme enn andre kunder. Så langt er flere områder og bydeler i Tromsø utbygd. I tillegg er det og blir det Bynett blant annet til Finnsnes, Lyngen, Storsteinnes, Målselv, Bardu, Sørreisa, Salangen og Lavangen. Foreløpig er 15 kommuner i fylket aktuelle for fiberutbygging. Som et ledd i distriktssatsingen er det opprettet et avdelingskontor på Setermoen som står for salget i Midt-Troms. FAKTA Teknisk er det stor forskjell på «vanlig» bredbånd og Bynett. Bynett er et ekte, fiberbasert raskt bredbåndsnett med stort sett ubegrenset kapasitet. Bynett leverer samme ytelse i begge retninger. Vi begynner nå med 100 Mbit/s. Andre bredbånd som ADSL (kobbertråd) tilbyr en asymmetrisk forbindelse med for eksempel 8 Mbit/s i ene retningen og 0,5 Mbit/s i den andre. (Se for mer informasjon)

10 VI HJELPER DEG Å SPARE STRØM VELG DIN STRØMAVTALE NYHET! 50/50 Med 50/50 sikrer du halve forbruket til fast pris og resten til spot, og kan dra nytte av en eventuell prisnedgang i markedet. For deg som er usikker om du skal binde prisen eller ligge på spot, er dette en form for helgardering du får begge deler. Du sikrer deg både mot høye priser på halvparten av ditt forbruk, samtidig som du følger spotprisen på andre halvpart i både oppgang og nedgang. Vi kan sammenligne denne avtalen med å binde renta på deler av boliglånet. FASTPRIS Med Fastpris binder du prisen for en valgt periode, og vet til enhver tid hva du betaler for strømmen. For deg som ønsker forutsigbare kostnader er fastpris for 1, 2 eller 3 år et alternativ. Prisen er den samme i valgt periode uavhengig av store svingninger opp og ned i kraftmarkedet. Den prisen du betaler for en fastprisavtale, er hva markedet forventer det vil koste i valgt periode frem i tid, på det tidspunkt avtalen inngås. SPOTPRIS Med Spotpris har du alltid markedsriktig pris. Du følger spotprisen fra Nordpool ASA direkte både når den stiger og når den synker. For deg som vil følge børsprisen og alltid ha markedsriktig pris. Denne prisen settes daglig på den nordiske elbørsen Nordpool ASA på grunnlag av tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. FLYTENDE PRIS Med Flytende pris følger du med svingningene i markedet. Flytende pris vil garanteres for minimum 14 dager frem i tid. For deg som vil følge markedsutviklingen mer moderat enn den daglige spotprisen. Denne prisen beregnes ut fra hva markedet tror prisen vil være på litt lengre sikt. Mens spotprisen kan gå opp og ned fra dag til dag, settes denne prisen for 2 uker frem i tid i forhold til forventninger i markedet. HVA BØR JEG VELGE? Hvilken priskontrakt man bør velge vil variere fra kunde til kunde. Generelt anbefaler vi kunder som ønsker helt eller delvis forutsigbare strømkostnader å sikre seg ved å velge fastpriskontrakt eller vårt nye produkt 50/50. De som kan takle store prisvariasjoner kan vurdere å velge markedspris (spot kontrakt) eller flytende pris. Da kan man dra nytte av en eventuell prisnedgang i markedet, men det er selvfølgelig også en risiko for at prisene kan bli høye i enkelte perioder. ØNSKER DU Å TEGNE AVTALE ELLER FÅ MER INFORMASJON OM VÅRE AVTALETYPER? Kontakt oss via send en e-post til vårt kundesenter på eller ring vårt kundesenter på

11 TI GODE RÅD Her er ti gode råd som hjelper deg å redusere strømforbruket. Strømsparing handler først og fremst om å finne ut hva du bruker strøm på. En god start er å logge seg inn på våre nettsider, www. tromskraft.no, og få oversikt over eget strømforbruk. Omtrent 70 prosent av strømforbruket til en privat husholdning går til oppvarming. Det er derfor mest å hente på nettopp disse områdene. 1 2 Ta styringen på panelovnene! Monter termostat på panelovner for å styre temperaturen og tidsur for nattsenking. 3 4 Bruk sparedusj og reduser forbruket av varmtvann med 50 prosent i forhold til vanlige dusjhoder. 5 6 Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører. 7 8 Invester i termografering av din bolig for å lokalisere kilder for trekk og varmetap Bytt til sparepærer de bruker kun 20 prosent energi i forhold til en vanlig lyspære. Hold innetemperaturen på C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du cirka 5 prosent. Invester i varmepumpe for å redusere energiforbruket til oppvarming. Vurder etterisolering av for eksempel loft. Dette kan gi store besparelser. Luft raskt og effektiv, gjerne med et vidåpent vindu en kort stund. Unngå vinduer på gløtt. Slå av TV, PC, DVDspiller m.m. som står på stand-by. 11

12 VI BIDRAR DER VI KAN Elever ved Finnfjordbotn Videregående skole spiller fotball i Midt-Tromshallen. EN SANN LOKALPATRIOT Troms Kraft vil være med å skape trivsel. Derfor sponser vi mange lag og foreninger. Midt-Tromshallen i Finnfjordbotn er en av de glade mottakerne. Da Midt-Tromshallen feiret 10-årsjubileum i februar, ga Troms Kraft kroner til ny tribune. Gaven kom godt med. Gjennom ti år har store og små talenter fra hele regionen utviklet og utfoldet seg i Midt-Tromshallen, men en skikkelig tribune har vært savnet av alle brukerne. Det er den største enkeltgaven vi noensinne har fått, sier Per Berg, vaktmester ved Midt-Tromshallen. Imponert Troms Folkeblad lot seg imponere over bursdagsgaven: «Troms Kraft fortjener all mulig tribunejubel for sin sjenerøsitet. Det er sjelden vi ser at bedrifter tar slike enorme sponsorløft. Det handler om å ta samfunnsansvar. For å sitere kommunikasjonssjef Odd Einar Larsen i Troms Kraft fra jubileumsfeiringen: «Aktivitet skaper trivsel, vekst og utvikling, og det ønsker vi å støtte opp om.» Et budskap Den største enkeltgaven vi noensinne har fått Per Berg, vaktmester ved Midt-Tromshallen andre store markedsaktører bør merke seg», skrev lokalavisa på lederplass. Tidligere ordfører i Lenvik, Åge Konradsen, jubler over gaven fra Troms Kraft. Fantastisk av Troms Kraft å sponse oss med så masse penger. Dette beviser at Troms Kraft er en sann lokalpatriot, sier han. Fullbooket Konradsen mener en god hall har stor betydning for fotballmiljøet i hele regionen. Ikke bare bidrar det til et levende fotballmiljø og fostring av talenter, men det tiltrekker seg også gode trenere. De blir motivert av å se at vi har gode fasiliteter, sier Konradsen. Nærmere 25 forskjellige lag fra hele regionen bruker hallen jevnlig. I tillegg benytter Finnfjordbotn og Bardufoss videregående skoler seg av hallen. Den nye tribunen skal etter planen stå ferdig til høsten. 12

13 Foto: Håvaard Stangnes VI SPILLER PÅ LAG Hvis folk ikke trives, lar de være å bosette seg her, jobbe her, leve her. Derfor spiller vi på lag med nærmiljøene, med kulturen, kunsten og idretten. Idrettslag/-arrangementer TIL TUIL TUIL Turn Skarp IF Fløya IF Lyngen/Karnes Finnsnes IL Storsteinnes IL FK Senja Bardu IL Jægervatnet IL Midnight Sun Maraton Tromsø Volley Skognes Omegn IL Bondeheimen, Rundhaug Sørreisa Turn Sørreisa svømmeklubb Kultur FH Otertun Filmfest i mørketid (Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Balsfjord) Sørreisa sang og musikkråd Tromsø Internasjonale Filmfestival Nordlysfestivalen Målselv Snøfestival Buktafestivalen Polar Rock Festivalen Ordklotten, Tromsø Internasjonale Litteratur festival Nordkjosmessa Teatergruppa KULTA Skolerevyene i Tromsø by Øvrige sponsortiltak Rødsand vels Rødrockutvalg (Stonglandseidet) Norsk Folkehjelp, Lenangen Troms Historielag, Fylkesorganisasjonen for historielagene i Troms Tromsø Bymisjon Kor og skolekorps Velferdstiltak på sykehus, sykehjem og barnehjem, Livsglede for eldre Vi startet høsten 1999 og deler hver høst ut 1700 refleksvester til alle førsteklassinger i våre 15 kommuner. 13

14 VI HJELPER DE GODE IDEENE Troms Kraft har investert i verdens første fiskebørs. Veldig spennende, sier Odd E. Berg, divisjonssjef i Troms Kraft Marked AS. FRA KRAFT TIL FISK Troms Kraft ønsker å bidra til næringsutvikling i nord. Derfor har vi investert i verdens første fiskebørs. Fiskebørsen FishEx er en medlemsbasert handelsplass for handel med fiskederivater, med norsk atlantisk laks som det underliggende. Selskapet tilbyr aktørene både i Norge og utlandet å sikre pris på sine fremtidige kjøp og salg av sjømat. Den henvender seg til norske og internasjonale aktører innen bransjen, samt profesjonelle investorer og finansmiljøer. Fjerner risiko Fiskebørsen gjør det mulig å handle kontrakter med avtalt pris på fremtidig leveranse av fisk, samtidig som motpartsrisikoen fjernes og oppgjøret er sikret gjennom clearingordningen. Dermed vil det være mindre risiko tilknyttet fiskehandelen, forklarer Odd E. Berg, divisjonssjef i Troms Kraft Marked AS. Han er også styremedlem i FishEx. FishEx er den fjerde autoriserte markedsplassen i Norge etter Oslo Børs, Nord Pool (kraft) og Imarex (tank/fraktrater). Vi er vant til krafthandel på børs Odd E. Berg, divisjonssjef Kan børshandel Troms Kraft har bidratt med både midler og kunnskap om børshandel i forbindelse med etableringen av fiskebørsen. Vi er vant til handel på børs. I flere år har Troms Kraft brukt finansielle instrumenter for å styre vår risiko innenfor handel med kraft, forklarer Berg. Han understreker at investeringen er gjort fordi Troms Kraft vil bidra til næringsutvikling i landsdelen. Det er viktig for oss å ha et godt næringsliv og et solid kompetansemiljø i landsdelen, sier Odd E. Berg. Troms Krafts eierandel i FishEx er på nesten 14 prosent. Vi syns det er spennende å få være med på det som skal bli den ledende markedsplassen for fiskehandel på verdensbasis, sier Berg. 14

15 Troms Krafts avdelingsleder ved finansiell handel, Erling Pettersen, har vært med på å bygge opp et kurs i krafthandel ved universitetet i Zagreb. LÆREMESTEREN PÅ BALKAN Troms Kraft gir kroatere mulighet til å lære om energihandel. Troms Kraft ønsker å være en internasjonal bedrift. Da vi ble spurt om vi kunne bidra med vår kompetanse, var det ikke vanskelig å si ja, forteller Erling Pettersen, avdelingsleder ved finansiell handel i Troms Kraft. Politikerne på Balkan er i ferd med å slippe grepet på kraftmarkedet. I fremtiden skal markedet styres av tilbud og etterspørsel. Overgangen fra et monopolstyrt til et deregulert marked krever ny kunnskap. Denne kompetansen har Troms Kraft og den er ettertraktet. Årsaken er at Norge var et av de første landene i verden som deregulerte kraftmarkedet. Treningssimulator Erling Pettersen har sammen med kollega Roar Klart vi sa ja Erling Pettersen, avdelingsleder Hausner bidratt til å utvikle et kurs for energihandel. Kurset undervises av universitetet i Zagreb, og består av en teoretisk del og en praktisk del. Pettersen og Hausner har bidratt med sin kompetanse både til å utvikle en simulator som brukes til den praktiske delen, og til å skrive lærebøkene som benyttes i teoridelen. Kursmateriellet tar for seg alle elementer i energihandel. Det vil blant annet si markedsanalyse, risikostyring, lønnsomhetsberegning og hvordan man setter opp bud, forklarer Pettersen. Kursene er rettet mot studenter, ledere i kraftmarkedet og de som jobber operativt med krafthandel. Det første kurset i energihandel ble gjennomført i november i fjor. 15

16 VI GJENNOMSKUER SVAKHETER Kameraet til termografør Roar Skredlund fanger opp farer i huset vi ikke ser med det blotte øyet. BLIKK FOR SKJULTE FARER Roald Skredlunds kamera avdekker usynlige brannfeller eller andre farer i huset ditt. Termografering og tetthetskontroll kan vise seg å være en livsviktig investering. Samtidig kan det spare deg for mange plager og utgifter. Termografering kan avsløre farer, feil og mangler du ikke kan se med det blotte øyet. Det kan avdekke potensielle brannfeller, påvise fuktskader og vannlekkasjer. Det kan lokalisere kilder for trekk og avdekke eventuelle brudd i varmekabler. Både ved kjøp, salg og renovering av bolig kan termografering lønne seg. Spesielt kan borettslag som skal renovere spare kostnader på å termografere først. Kanskje er det ikke alle vinduene som behøver å bli skiftet ut, forklarer salgsleder Brede Solvoll. Formidabel økning Troms Kraft tilbyr termografering både til bedriftsog privatmarkedet, og tilbudet blir stadig mer etterpurt. Troms Kraft bygger nå derfor opp flere termograferingsteam slik at vi får større kapasitet til å levere tjenesten. Termografering er væravhengig. For å gjennomføre termograferingen må det være 15 graders forskjell mellom inne- og utetemperatur. Da vil kameraet lettere oppdage temperaturforskjeller. Derfor er termografering lettest å gjennomføre i høst- eller vinterhalvåret. Sertifisert Troms Krafts termografører er godkjent av Nemko Certification. For å få og opprettholde denne sertifiseringen må Troms Kraft dokumentere gjennomført utdanningsprogram for sine ansatte, og løpende levere dokumentasjon på at termograferingen holder høyt faglig nivå. 16

17 FØR Bildene over er fotografert ved hjelp av termografering i søket etter årsaker til høye strømregninger, gjennomtrekk og mulig varmgang. Termografering vil avsløre slike eventuelle feil og mangler, og vil derfor kunne være et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med kjøp og salg av bolig. ETTER Alt over det absolutte nullpunkt - 273,15 o C - utstråler varme og kan sees med infrarøde linser - termografisk. I dette tilfellet kan vi se at lysbryteren er brannfarlig overopphetet, varmekablene er ikke lagt i henhold til veiledning, sikringen til høyre i sikringsskapet har varmgang og det har oppstått kuldelekkasje ved kjøkkenvinduene FAKTA Termografering er en teknikk for å avbilde et objekt ved hjelp av dets egen varmestråling, og som omgjør strålingsintensiteten i farger. En fargeskala skjelner mellomde ulike temperaturer og gir oss et bilde av graden av varmestråling. Ved hjelp av en kalibrert vifte kan man videre påvise utilsiktet luftlekkasje i en bolig. Termografering benyttes til å: Effektivt lokalisere kilder for trekk Avdekke overoppheting av elektriske anlegg Påvise fuktskader og vannlekkasjer Vise tilstanden og varmefordelingen til varmekabler, vannbåren gulvvarme, takvarme, og sentralfyringsanlegg. For mer om termografering - besøk 17

18 VI SNUR KARTET PÅ HODET De norske IKEA-varehusene kjøper fornybar energi hos Troms Kraft. LYSER OPP IKEA IKEA, Coop og Rica-kjeden; stadig flere kunder sørpå velger Troms Kraft. Tradisjonelt har nordnorske bedrifter levert råstoff og overskudd sørover. Troms Kraft går motsatt vei. Stadig flere av våre kunder har hovedkontor i sør slik som IKEA, Coop og Rica-kjeden. Og visste du at Trygve Hegnar varmer huset sitt med strøm fra Troms Kraft? Troms Kraft har de siste årene satset på bedriftsmarkedet. Bedre produkter Vi har bevisst rettet blikket ut av Troms fylke. Vi har ønsket å vise at vi er dyktig nok til å konkurrere og levere våre tjenester utenfor det som tradisjonelt har vært vårt konsesjonsområde. Denne satsingen bidrar til at vi styrker vår konkurranseevne både på hjemmebane og på bortebane. Dette igjen fører til at vi leverer bedre produkter og tjenester til alle våre kunder, sier Jan Arne Aas, salgsleder ved Troms Kraft Marked. Spesialister Troms Kraft har fire medarbeidere med fokus på bedriftsmarkedet. De har hvert sitt ansvarsområde, fra hotellkunder til kommuner, industri og mindre næringsvirksomheter. Vi blir spesialister på hver vår bransje. Vi følger med i markedet for dem. Vi gir også råd når det gjelder å spare energi, slik at de kan holde sitt forbruk nede. Slik seriøs rådgivning setter de pris på, sier energiforvalter Grete Ovanger. Å lande kundene er en sak. En annen å beholde dem. Det kommer ikke gratis. Vi er hele tiden konkurranseutsatt, så vi må jobbe for å beholde kundene. De utfordrer oss veldig på service og på produktutvikling, sier Ovanger. Vil du vite årsaken til at Trygve Hegnar er kunde hos Troms Kraft? Fordi vi også leverer strøm til selskapet hans, Periscopus. Gjennom å rekruttere bedrifter får vi også en del private kunder, forklarer Ovanger. Vi styrker vår konkurranseevne både på hjemmebane og på bortebane Jan Arne Aas, salgsleder 18

19 Administrerende direktør, Boris Benulic, forteller historien om Kraft&Kultur under Næringslivsdagen i Tromsø tidligere i år. RENT OG KULTURELT I Sverige selger vi kultur sammen med kraft. Hvordan henger det sammen? Da Troms Kraft gjorde sitt inntog i det svenske markedet, visste vi at kraften måtte kombineres med andre produkter for å vinne de rette kundene. Svenskene er blant de mest miljøbevisste konsumentene i verden. Mange som velger miljøvennlig er også opptatt av hvordan de lever sitt liv og hva de bruker tiden på. Vi valgte derfor å skape et konsept som henvendte seg til kunder som verdsetter grønne verdier og kultur. Stor i Sverige Kraft & Kultur har etter hvert befestet sin posisjon i vårt naboland og er i dag Sveriges sjette største strømleverandørselskap. Det har økt sin innflytelse med fokus på mer miljøvennlige energibærere gjennom et samarbeid med Svenske Naturskyddsforeningen. Dette samarbeidet bidrar til å underbygge selskapets miljø- og kulturprofil. Selskapet har opparbeidet seg en betydelig kundemasse og leverer strøm til nærmere 200 kommuner i Sverige, over husholdningskunder og næringskunder. Da selskapet ble etablert og administrerende direktør i Kraft&Kultur, Boris Benulic, begynte jakten på medarbeidere, rekrutterte han journalister, forlagsfolk og kulturarbeidere. Vår strategi var å rekruttere folk som i utgangspunktet var opptatt av kultur og miljø, forteller Benulic. Etter hvert kom medarbeidere med fagkompetanse på kraft. Men det var et ansettelseskrav at de skulle ha genuin interesse for kultur, sier Benulic. FAKTA Svensk heleid datterselskap av Troms Kraft. Kontorsted i Stockholm, 18 medarbeidere. Fokus på miljø og kultur. Selger fornybar energi. Selger musikk, bøker og filmer via nettet. Utgir kulturmagasinet «Voltaire» og familiemagasinet «Äventyrliga familjer». Kulturbutikk på nett, selger musikk, bøker og film. Driver eget reklamebyrå. Total omsetning: en milliard kroner, herav utgjør 80 millioner kroner salg av kultur. 19

20 VI GJENVINNER RESSURSENE Bjørkeflis er dagens hovedenergikilde for blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge og Universitetet i Tromsø. MILJØVENNLIG OPPVARMING Bjørkeflis fra indre Troms varmer opp store institusjoner i Tromsø. Om noen år kan søppel gjøre samme jobben. Troms Kraft Varme AS samarbeider med Tromsø kommune om utvidelse av produksjonen av varme basert på forbrenning av avfall. I fjor ble det gjennomført konsekvensutredning for et nytt fjernvarmeanlegg med forbrenning av avfall. Kommunen har vedtatt å gå videre med utbygging av et søppelforbrenningsanlegg, som kan gi dobbelt miljøvennlig oppvarming til sentrale deler av byen. Dobbelt, fordi avansert rensing av utslippene lar anlegget levere ren energi, samtidig som nasjonalt pålegg om forbrenning av søppel blir oppfylt. Milepæl for søppelforbrenning Den nye fjernvarmeplanen for Tromsøya forteller at det er et potensial for levering av 125 GWh. Det tilsvarer et middels stort vannkraftverk som kan forsyne bolighus, og det er fire ganger mer enn hva Varmesentralen i Breivika leverte i Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ Alf Petter Benonisen Fjernvarme kan utbygges trinnvis, med mulighet for full utnyttelse innen år Planen omfatter i prinsippet hele østsiden av øya fra nord til sør, pluss Håpet og Mortensnes. Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ, og kan brukes både av eksisterende og nye større bygg. Planen omfatter foreløpig ikke boligbebyggelse, sier seksjonsleder Alf Petter Benonisen i Troms Kraft Varme AS. I området som planen omfatter, er behovet for oppvarming anslått til nesten 200 GWh. Godt over halvparten av dette kan altså dekkes med fjernvarme. Når anlegget for avfallsforbrenning kommer, vil søppel overta for flis som den viktigste oppvarmingskilden. I perioder kan det også bli aktuelt å supplere med olje og strøm. Milliardinvestering Søppelforbrenningsanlegget vil koste mellom

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer