ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår 2013

2 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten.

3 Landkreditt Bank As Årsberetning 2013

4 nøkkeltall Pr 31. desember 2013 Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 3,49 2,95 Totalresultat (mill. kr.) 89,0 72,3 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 13,21 12,50 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Totalresultat (mill. kr.) 51,9 45,1 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 13,43 12,97 Utlånsvekst (%) 3,27 2,30 Innskuddsvekst (%) 1,54 20,50 Innskuddsdekning (%) 91,64 95,78 Tapsprosent (%) 0,13 0,14 Misligholdsprosent (%) 1,73 1,44 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 18,5 15,4 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 19,75 17,72 Utlånsvekst (%) 11,42 15,86 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 1,17 2,04 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 18,5 11,8 Egenkapital (mill. kr.) Ren kjernekapitaldekning (%) 21,49 19,38 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 4 Landkreditt Bank

5 Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS Pr. 31. desember 2013 Konsernsjef Adm. sekretær Controller OrG. sjef Økonomi Marked og IKT salg og kunde Service og kvalitet regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Landbruk Kreditt/ spesialengasjement Personmarked Kundeservice Depot- og låneadm. Næring Nysalg 5

6 Medarbeidere i landkreditt BAnk Administrasjon Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Rune Nordbye Anders Sigstad Organisasjonssjef Salg og kunde Emil Inversini Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Per Morten Lønn Lars Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Pål Alexander Marcussen Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Tone Anita Repseth Une Leirset Tysdal Linda Helgå Bente Irene Skaug 6

7 Anne Marit Gjelten Øsmundset Anne Mette Løkken Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen Line Maria Sandhaug Bertel Hellum-Håkestad Torbjørn Skjeppe Ingrid Fjellstad Luke Jørgen Sandberg Banksjef Nysalg Morten Overrein Raade Peder Skåre Økonomi Lars Erik Lundby Voung Lu Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Jon Martin Østby Direktør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Pål Svensson 7

8 Service og kvalitet Siw H. Farstad Personalsjef Lars Tore Myklatun Direktør Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Helen Solberg Geir Idar Røsdal Ola Standish Charlotte Nguyen Madeleine Sorkness Marthe Alman Kaas Harsem Hege Simonsen Henning Hansen Vivian O. Øverstad Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Camilla Gimse Petersen Marked og IKT Einar Storsul Direktør Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Håvard Andrè Nes Katrine Maria Lehrmann Øyvind Hestnes Linda de Grijs Fjellstad 8

9 Guro Grøndahl Faller Marianne Rudlang Bjørn Anders Gislerud Stian Torp Leder Plattform Thomas Bestorp Arooj Imran Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg 9

10 Landkreditt Bank AS Representantskap valgt på generalforsamlingen Anders Garberg, Buvika (ordfører) 2012/14 Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (varaordfører) 2013/15 Arne Holan, Verdal 2013/15 Hilde Mari Bakken, Rena 2013/15 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2012/14 Anne Kari Hedlund, Stavern 2012/14 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2013/14 Lars Ole Anderssen, Vågå 2012/14 Vararepresentanter Bjørn Brustugun, Trøgstad 2013/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/14 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Repr.: Bjørn Gimming, Halden 2013/15 Vara: Knut Hoff, Sørum 2013/15 Norsk Bonde- og småbrukarlag Repr.: Arne Grue, Os i Østerdalen 2013/15 Vara: Olaf Godli, Oslo 2013/15 Norsk Landbrukssamvirke Repr.: Sveinung Svebestad, Sandnes 2013/15 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2013/15 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2012/14 Helen Nordahl 2012/14 Torbjørn Skjeppe 2013/15 Inger Neple 2013/15 Vara for de ansatte Anne Mette Løkken 2013/15 Mina Sofie Homstvedt 2012/14 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 22. februar 2013 Inge Støve (styreleder) 2013/14 Eli Reistad (nestleder) 2013/14 Knut A. Nordmo 2013/15 Elin Schanche 2012/14 Anders Sigstad (ansatt) 2013/15 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2012/14 Harald Lein (vara) 2013/14 Marianne Rudlang (ansatt vara) 2013/15 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2012/14 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Engebret Korvald og Torbjørn Skjeppe Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 1. mars Landkreditt Bank

11 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika (ordfører) Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (varaordfører) Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger Hilde Mari Bakken, Storforhei Lars Ole Anderssen, Vågå Engebret Korvald, Nedre Eiker Anne-Kari Hedlund, Stavern Arne Holan, Verdal Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Varamedlemmer Bjørn Brustugun, Trøgstad Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad Mina Sofie Homstvedt Anne Mette Løkken Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Emil Inversini Aase Lømo Lars Johannessen Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 1. mars Landkreditt Finans AS Representantskapet Representantskapet Anders Garberg, Buvika (Ordfører) 2012/14 Endre Stakkerud, Sørum (Varaordfører) 2012/14 Inger Amb, Ringsaker 2012/14 Per Ballestad, Skien 2013/15 Børre Børresen, Trøgstad 2013/15 Anne Berit Haga, Nes 2013/15 Vararepresentanter Finn Erik Blakstad, Rygge 2012/14 Per Jacobsen, Gjøvik 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2012/14 Kristen Bartnes, Otestad 2012/14 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2012/14 Bjørn Dybvik, Oslo 2012/14 Styret Ole Laurits Lønnum Jens Hoelstad Terje Johansen Jon Martin Østby Elisabeth Gjems Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS 11

12 landkreditt bank as Styrets årsberetning for 2013 Landkreditt Bank AS er et heleid datterselskap i konsernet Landkreditt med Landkreditt SA som konsernspiss er Landkreditt Bank AS sitt 12. driftsår. Landkreditt Bank eier 56 prosent av aksjene i Landkreditt Finans AS og alle aksjene i Landkreditt Boligkreditt AS. Landkreditt Bank AS Landkreditt Bank retter sin hovedvirksomhet mot norsk landbruk og personmarkedet. Banken når sine volummål i 2013 med en utlånsvekst på 3,9 prosent innen landbruk og 6,2 prosent innen personmarked. Bankkonsernet har en volumvekst innen utlån i 2013 på 3,3 prosent. Som følge av revisjon av konsernets strategi i 2013 er øvrig næringsliv (smb) ikke lengre definert som vekstområde i banken. Porteføljen innen dette segmentet er derfor bygget ned med ca 10 prosent i Utlånsveksten i Landkreditt Bank må ses i sammenheng med overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Pr 31. desember 2013 var det netto overført millioner kroner til Landkreditt Boligkreditt, en marginal økning i løpet av kalenderåret. Innskuddsdekningen er redusert noe gjennom året som følge av økt aktivitet og et mer velfungerende obligasjonsmarked. Innskuddsdekningen pr 31. desember 2013 utgjør i banken 92 prosent og i bankkonsernet 78 prosent. Andel misligholdte engasjementer fortsetter den gode trenden fra de siste årene og ligger også i 2013 under snittet for finansnæringen. Tap på utlån er marginalt lavere enn i Kvaliteten på kundeporteføljene i alle selskapene i konsernet er god. I Landkreditt Bank utgjør totalresultatet i millioner kroner. I 2012 utgjorde resultatet 45 millioner kroner. Forvaltningskapitalen er redusert med ca 2,0 prosent, fra millioner kroner ved utgangen av 2012 til millioner ved utgangen av Det er i 2013 netto overført 28 millioner kroner i boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Den rene kjernekapitaldekningen i banken er pr 31. desember 2013 beregnet til 13,43 prosent, sammenlignet med 12,97 prosent for ett år siden. Totalresultatet i konsernet i 2013 utgjør 89 millioner kroner. I 2012 utgjorde resultatet 72 millioner kroner. Resultatforbedringen kommer hovedsakelig som følge av høyere marginer og god kostnadskontroll. Konsernets forvaltningskapital utgjør millioner kroner, en reduksjon på ca 0,1 prosent i forhold til 31. desember Den rene kjernekapitaldekningen i konsernet utgjør 13,21 prosent (12,50 prosent). Den samlede kapitaldekningen er økt gjennom styrket inntjening samt utstedelse av fondsobligasjoner og ansvarlig lån. Landkreditt Finans AS I Landkreditt Finans er 2013 selskapets femte hele driftsår. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Hovedkanalene for salg er Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt Bank AS og eget salg. Selskapet har lykkes med å øke sitt salg gjennom alle kanaler og spesielt som eneste salgsfinansieringstilbud hos Felleskjøpet Agri SA. Selskapet driver kostnadseffektivt og oppnår et godt resultat på 19 millioner kroner i 2013 (15 millioner kroner). Forvaltningskapitalen pr 31. desember 2013 utgjør 776 millioner kroner (698 millioner kroner). Den rene kjernekapitaldekningen pr 31. desember 2013 utgjør 19,75 prosent (17,72 prosent). Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Boligkreditt AS ble etablert i fjerde kvartal Selskapet er etablert for å finansiere boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og for å bidra til at konsernets innlånskostnader optimaliseres. Som følge av god innskuddsdekning i banken og et mer attraktivt obligasjonsmarked har det i 2013 ikke vært behov for å utstede nye OMFer gjennom Landkreditt Boligkreditt. Selskapet har pr 31. desember 2013 netto overtatt millioner kroner i boliglån fra Landkreditt Bank. Selskapet har en positiv resultatutvikling i 2013 som følge av økte marginer gjennom året. Resultatet i 2013 utgjør 19 millioner kroner (12 millioner kroner). Forvaltningskapitalen pr 31. desember 2013 utgjør millioner kroner (1.488 millioner kroner). Tilsvarende er den rene kjernekapitaldekningen pr 31. desember ,49 prosent (19,38 prosent). Økonomisk utvikling 2013 utflatende økonomi Aktivitetsnivået i norsk økonomi er fortsatt høyt, men foreløpige nasjonalregnskapstall viser en nesten halvert BNP vekst i Landkreditt Bank

13 for fastlands-norge. I 2012 var veksten 3,4 prosent. Konsumprisindeksen viser en økning i 2013 med 2,1 prosent for 2013 mot 0,8 prosent i Husholdningenes gjeld vokser fortsatt mer enn inntektene. Samtidig viser det private forbruket en trend ned mens boliginvesteringene og boligprisene faller svakt. En forsterkning av disse faktorene vil over tid påvirke husholdningenes sparerate og fremtidige konsum. Det vedvarende lave rentenivået vil imidlertid trolig bidra til fortsatt høy innenlandsk etterspørsel i 2014, eventuelt korrigert for arbeidsledigheten som er noe økende. En svakere utvikling i verdensøkonomien vil ramme norsk økonomi, særlig dersom det skulle føre til en betydelig og varig lavere oljepris. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Veksten i industrilandene ser ut til å ta seg noe opp, men vekstanslagene for de framvoksende økonomiene er nedjustert. For Landbruket preges året av usikkerhet rundt næringens rammebetingelser med ny regjering. AgriAnalyse fastslår i sin rapport at investeringsordningene og inntektene i landbruket er for lave til å gi lønnsomhet ved behov for store investeringer. Vi opplever tross dette et landbruk med investeringsvilje, men hvor inntekstgrunnlaget kompenseres ved at en økende andel av landets gårdbrukere har deltidsjobb. Det er også en trend mot færre men større driftsenheter. Som følge av finanskrisen innføres stadig strammere regulering av krav til likviditet og kapital (Basel- regelverket). Det er innført strammere retningslinjer for utlån til bolig. Økende krav til kapital og strengere krav til likviditetsstyring er vedtatt og under innføring. Økte kapitalkrav krever større mengde egenkapital enn før bak hver utlånskrone. Økt kapitaldekning gir mer solide banker, men det vil også øke rentekostnadene for lånekundene. Landkreditt Bank konsern har gjennom året gjennomført nødvendige tiltak for å styrke lønnsomheten og oppfylle myndighetenes nye kapitalkrav. Kapitaldekningen er styrket gjennom økt inntjening samt utstedelse av fondsobligasjoner og ansvarlig lån. Landsdekkende totalleverandør av finansielle produkter Landkreditt Bank skal være markedsleder på landbruk og fortsatt vokse innen personmarkedet. Vi skal ha en lønnsomhet som sikrer vekst og investeringsevne samt øker vår evne til å oppfylle vårt formål for Landkreditt som samvirke. Landkreditt Bank AS er landsdekkende gjennom vårt nettbankkonsept. Som et ledd i å styrke konkurransekraften mot landbruk er det i 2013 ansatt 4 regionale årsverk, distriktssjefer landbruk. Disse er samlokalisert med Landkreditt Finans sine regionsjefer i Trøndelag, Hedmark og Oppland, Rogaland og Oslo (Viken). I samarbeid med andre selskaper i konsernet og Landbruksforsikring, tilbyr vi i dag en full tjeneste- og produktbredde fra lån, boligkreditt, leasing, brukskonto, sparekonto, bank- og kredittkort til fondssparing og forsikringsløsninger. Vi har en god nett- og mobilbank og investerer løpende for å kunne tilby gode og brukervennlige produkter og tjenester. Vi legger vekt på at kundene skal kunne betjene seg selv, men samtidig nå en kunderådgiver ved behov. Vi har en kundetilfredshet som allerede er høyere enn gjennomsnittet av norske banker og jobber målbevisst for å øke denne videre. De mest fornøyde kundene er de som benytter bredden av bankens produkter og tjenester. Dette er et fokus som også vil bidra til økt lønnsomhet og oppbygging av soliditet over tid. Finansiering Innskuddsdekningen er redusert noe gjennom året som følge av økt aktivitet og et mer velfungerende obligasjonsmarked. Innskuddsdekningen pr 31. desember 2013 utgjør i banken 92 prosent (96 prosent) og i bankkonsernet 78 prosent (82 prosent). Likviditetsstyringen skal sikre at konsernet har en lav likviditetsrisiko samtidig som man har lavest mulig innlånskostnad. God innskuddsdekning sikrer god likviditet og er et meget godt alternativ til finansiering gjennom obligasjonsinnlån. Den gjennomsnittlige løpetid på verdipapirgjelden i banken utgjør pr 31. desember ,7 år (1,5 år). I konsernet utgjør den gjennomsnittlige løpetiden 1,7 år (1,9 år). DNB Markets opprettholder i sin rating av norske banker Landkreditt Bank til A blant annet som følge av god forfallstruktur på gjelden. Landkreditt Boligkreditt har en tilsvarende rating på AAA. Lover og regler Bankens virksomhet er blant annet regulert gjennom Forretningsbankloven og Finansieringsvirksomhetsloven. Landkreditt Bank foretar løpende tilpasninger av virksomheten til de endringer i rammevilkår som følger av endringer i lover, forskrifter og fortolkninger gitt i offentlige rundskriv. Det er også i 2013 blitt introdusert og varslet en rekke endringer i de regulatoriske rammebetingelsene. Fellestrekket ved disse er at de stiller strengere krav til bankenes risikostyring og høyere krav til soliditet og likviditet. Landkreditt SA følger opp avgitt uttalelse til høring om banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning, NOU 2011: 8. Vi fokuserer her på lik rettsutøvelse mellom aksjonær- og samvirkeeiet finansvirksomhet, samt at loven ivaretar eierstyring på en god måte. Virksomheten i Landkreditt Bank forurenser ikke det ytre miljø. Risikoforhold Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring, forvaltning og kontroll av risiko. God risikostyring skal være et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapningen i Landkreditt Bank og konsernet. Intern kontroll skal bidra til å sikre en effektiv drift, kontrollere de mest vesentlige risikoer av betydning for oppnåelse 13

14 av selskapets mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet samt bidra til at alle relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer overholdes. Bankens risiko tallfestes i form av et kapitalbehov knyttet til alle vesentlige risikoer. I forbindelse med implementeringen av Basel III har styret besluttet at den rene kjernekapitaldekningen skal bygges opp til å minimum utgjøre 14,50 prosent i Landkreditt Bank og konsernet. Landkreditt Bank er ikke underlagt spesielle eksterne kapitalkrav ut over de generelle minimumskrav for kapitaldekning. Kredittrisiko er risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Det er etablert rammer innenfor ulike markedssegmenter banken primært skal betjene. Kredittrisiko er primært knyttet til utlån til kunder, sekundert til investeringer i rentebærende verdipapirer. Styret vurderer at virksomhetens samlede kredittrisiko er lav. Ved utgangen av 2013 utgjorde maksimal kreditteksponering til personmarkedet i Landkreditt Bank millioner kroner. Tilsvarende i Landkreditt Boligkreditt utgjorde millioner kroner. Av volumet i Landkreditt Bank er 5,9 prosent innvilget uten sikkerhet. Dette er blant annet knyttet til kredittkort. På næringslivssiden i banken er den største produktgruppen lån til landbruket. Maksimal kreditteksponering utgjør pr 31. desember millioner kroner. Porteføljen inkluderer millioner kroner i ramme knyttet til Oppgjørs- og driftskredittordningen. Trukket beløp i ordningen utgjør 48 prosent av rammen (47 prosent i 2012). Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket, baserer seg på en avtale mellom Norsk landbrukssamvirke og de to bankforeningene og innebærer en garanti fra omsetningsleddene for dekning av 50 prosent av eventuelle tap. Driftskredittordningen ble etablert i 1967/68 og tapene i ordningen har over mange år vist et stabilt, ubetydelig nivå. Banken og bankkonsernet har ved utgangen av 2013 ingen utlån som kommer inn under regelverket for store engasjementer. Markedsrisiko er risiko for økonomiske tap som følge av endringer i markedsvariabler som for eksempel renter, valuta og finansielle instrumenter. Også på dette området er det etablert rammer i de ulike resultatenheter der dette er relevant. I all hovedsak er utlån til kunder gitt til flytende rente. Tilsvarende har finansieringen (innskudd fra allmennheten og verdipapirinnlån) i hovedsak flytende rente. Landkreditt Bank tar ikke valutarisiko. Banken har en betydelig portefølje av renterelaterte verdipapirer. Det er lagt vekt på at store deler av verdipapirporteføljen skal tilfredsstille krav til sikkerhet for lån i Norges Bank. Styret vurderer at den samlede markedsrisikoen er lav. Likviditetsstrategien skal sikre at banken kan innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at planlagt vekst kan finansieres til en fornuftig kostnad. Høy innskuddsdekning og et mer velfungerende obligasjonsmarked har sikret god likviditet gjennom Verdipapirinnlån med forfall i 2013 har i hovedsak blitt refinansiert gjennom nye obligasjonslån. Det er lagt vekt på å oppnå en god forfallsstruktur på gjelden i den samlede virksomheten. Banken har som målsetting å ha en lav likviditetsrisiko. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er lav. Med operasjonell risiko forstås risiko for tap som følge av utilstrekkelige rutiner eller systemer og menneskelig feil eller svikt. Landkreditt Bank har hatt en lav risikoprofil innen dette området siden oppstart i Det er investert i godt kjente og velprøvde banksystemer og satset på enkle produkter som krever lite spesialtilpasning. I all hovedsak er IKT-drift utkontraktert til eksterne leverandører. Landkreditt Bank befinner seg i et marked med høyt fokus på sikkerhet og hvor bedrageri kan oppstå. Det arbeides derfor kontinuerlig med opplæring og holdningsskapende arbeid både blant ansatte og kunder. Med hensyn til bedrageri internt, har banken blant annet rutiner for ansettelser, bestemmelser rundt håndtering av fullmakter, opplæringstiltak, innsynslogg og annen internkontroll. Landkreditt Bank følger også bransjestandarder og anbefalinger fra ulike sikkerhetsforum (for eksempel NORSIS, nasjonal sikkerhetsmyndighet) samt holder seg oppdatert via ROS-analyser (for eksempel Finanstilsynet og Finans Norge). Det er styrets vurdering at den operasjonelle risikoen er lav. Det er styrets vurdering at risikoforholdene er behandlet på en betryggende måte. Medarbeidere, likestilling og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2013 har Landkreditt Bank arbeidsgiveransvar for 79 (87) ansatte i hel og deltidsstillinger. Det er to innleide vikarer. Det er en jevn kjønnssammensetning blant de ansatte med 41 (44) kvinner og 38 (43) menn. I bankkonsernet er det 92 (98) ansatte. Bankens ledergruppe består av 6 menn. På mellomledernivå er det 5 kvinner og 6 menn. Som arbeidsgiver er Landkreditt Bank opptatt av å fremme likestilling og motvirke diskriminering. Det er spesielt fokus på å legge til rette for at begge kjønn gis like karrieremuligheter og betingelser. Det jobbes kontinuerlig for å sikre at vi har engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. I 2013 har det blant annet vært arrangert aktiviteter for alle ansatte for å styrke samholdet og holde fokus på kundeløftet og verdiene våre (solid, oppriktig og langsiktig). Det er startet opp et internt prosjekt som kalles Sunt bankvett, hvor formålet er å videreutvikle organisasjonen og kulturen. Banken ser det som viktig at de ansatte deltar på kompetansehevende tiltak både i ekstern og intern regi. I 2013 er det gjennomført flere interne kurs og mange medarbeidere har deltatt på kompetansehevende aktiviteter eksternt. Våre autoriserte finansielle rådgivere vedlikeholder kompetansen gjennom daglig arbeid, kundedialog og løpende oppdateringsmeldinger via webtjeneste. Det er også etablert en rutine for å sikre at våre autoriserte finansielle rådgivere gjennomfører den årlige kunnskapsoppdateringen. Det gjennomføres jevnlig samlinger for ledergruppen hvor det blant annet er fokus på lederutvikling. Landkreditt Bank er med i det nasjonale samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). I 2013 satte vi nye mål på de områdene som samarbeidsavtalen har fokus på. Totalt sykefravær 14 Landkreditt Bank

15 Styret i Landkreditt Bank, fra venstre: Anders Sigstad, Maj-Britt Kelle, Knut A. Nordmo, Ole Laurits Lønnum (konsernsjef), Elin Schanche, Inge Støve og Eli Reistad. (egenmeldt og legemeldt fravær) for banken i 2013 var på 2,9 prosent (4 prosent). Det legemeldte sykefraværet utgjorde 1,4 prosent (2,3 prosent). Det arbeides aktivt med forebygging og oppfølging av sykefravær og tilrettelegging for hver enkelt medarbeider ved behov. Banken har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten som veileder både generelt og individuelt for å forebygge belastningslidelser. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i Landkreditt Bank er godt. Resultatanvendelse Styret foreslår at årets resultat i sin helhet tillegges egenkapitalen som etter det utgjør millioner kroner (1.252 millioner kroner) i konsernet og (1.165 millioner kroner) i morbanken. All egenkapital er kjernekapital. behov for å øke sin nettorente og lønnsomhet. Det forventes fortsatt et lavt rentenivå noe som sammen med oljeøkonomien bidrar til å holde innenlandsk etterspørsel oppe. Både nasjonale og internasjonale markeder preges fortsatt av usikkerhet, men også med spor av optimisme og tro på å komme ut av en krise i løpet av noen år. For bankene vil 2014 innebære økt konkurranse om boliglånskundene. Næringslivet vil fortsatt oppleve et finansmarked med behov for økende utlånsmarginer. For de største næringslivsaktørene vil derfor obligasjonsmarkedet være et attraktivt alternativ. De nye regulatoriske krav knyttet til egenkapital og likviditetsstyring medfører fortsatt behov å styrke rentemargin og inntjening. Det forventes at tapene i Landkreditt Bank og bankkonsernet også i fremtiden vil ligge på meget lave nivåer. Vi vil opprettholde en god innskuddsdekning samtidig som det ved opptak av obligasjonsinnlån legges sterk vekt på å ha en god forfallsstruktur. Styret forventer en positiv resultatutvikling. Banken og konsernet styrer mot en moderat vekst tilpasset resultatutviklingen. Framtidsutsikter En utflating i norsk økonomi med lavere aktivitet i boligmarkedet øker konkurransen mellom bankene, samtidig som næringen har Oslo, 31. desember februar 2014 inge Støve eli Reistad knut A Nordmo styreleder elin Schanche anders Sigstad Maj-Britt Kelle 15

16 RESULTATREGNSKAP MORBANK KONSERN (Tall i hele tusen kroner) NOTER Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter ol inntekter av utlån til og fordringer på kunder 10, Renter ol inntekter av sertifikater og obligasjoner Sum renteinntekter ol inntekter Renter ol kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter ol kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 10, Renter ol kostnader på utstedte verdipapirer Renter ol kostnader på ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Andre rentekostnader ol kostnader Sum rentekostnader ol kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Gebyrer og provisjonsinntekter 11, Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 12, Andre driftsinntekter 12, Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader 12, 16, Tap på utlån Sum andre driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat Estimatavvik pensjoner Skatt av innregnede kostnader Sum resultatellementer som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt Verdiendring eiendeler tilgjengelig for salg Øvrige resultatelementer som senere kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Totalresultat DISPONERINGER OG OVERFØRINGER Overført til/-fra annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer Fordeling av periodens resultat Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Fordeling av totalresultatet Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Landkreditt Bank

17 BALANSE (Tall i hele tusen kroner) EIENDELER MORBANK KONSERN NOTER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12,27, Netto utlån til og fordringer på kunder 5,6,7,8,9,12,20, Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 12, Finansielle derivater Aksjer og andeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler 26,30,31, GJELD OG EGENKAPITAL MORBANK KONSERN NOTER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 12, Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 12, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi 21, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost 21, Utsatt skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum gjeld Minoritetsinteresser Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital 13, Sum gjeld og egenkapital 26,30, Poster utenom balansen Andre forpliktelser og betingede forpliktelser Oslo, 31. desember februar 2014 inge Støve eli Reistad knut A Nordmo styreleder elin Schanche anders Sigstad Maj-Britt Kelle Ole Laurits Lønnum Konsernsjef 17

18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morbank Note Note Konsern resultat før skatt innbetaling av renter fra kunder Utbetaling av renter til kunder Urealisert verdiendring finansielle instrumenter ført til virkelig verdi Avskrivninger ,8,9 Nedbetalingslån 7,8, Inn- og utbetalinger ved omsetning av rentebærende papirer inn- og utbetalinger av innskudd fra kunder inn- og utbetalinger av annen gjeld tidsavgrensningsposter Betalte skatter netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler kjøp av immaterielle eiendeler netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter opptak nye lån kredittinstitusjoner nedbetaling lån i kredittinstitusjoner ,22 Opptak av obligasjons- og sertifikatgjeld 21, ,22 Nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld 21, netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter netto endring likvider i året likviditetsbeholdning likviditetsbeholdning Avstemming av beholdning kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Landkreditt Bank

19 Noter NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Landkreditt Bank AS ble etablert i 2002 ved omdanning av kredittforetaket Landkreditt Bolig AS (stiftet i 1998) til bank. Landkreditt Bank AS er en selvbetjeningsbank som retter seg hovedsakelig mot personmarkedet og norsk landbruk. Produktspekteret dekker alle vanlige bankprodukter som lån, kreditter, betalingsformidling, kort, innskudd og andre spareprodukter. Landkreditt Bank konsern består i tillegg av datterselskapene Landkreditt Boligkreditt AS (100 prosent) og Landkreditt Finans AS (56 prosent). Landkreditt Bank har en distribusjonsavtale med Landkreditt Forvaltning om salg av selskapets pensjons- og spareprodukter. Videre har Landkreditt Bank avtaler med Landkreditt Finans og Landbruksforsikring om formidling av leasing og forsikringsprodukter. Landkreditt Bank har også en avtale med Landkreditt Boligkreditt om overføring av boliglån. Landkreditt Bank leier lokaler av Landkredittgården. Landkreditt Bank AS er eiet av Landkreditt SA (100 prosent). Landkreditt SA er registrert og hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Karl Johans gate 45, Oslo. Årsregnskapet for konsernet Landkreditt ble behandlet og godkjent av styret 14. februar 2014 og offentliggjort samme dag. NOTE 2 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Landkreditt Bank AS benytter forenklet IFRS ved utarbeidelse av årsregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2012 utarbeides under konsernregnskap med datterselskapene Landkreditt Finans AS og Landkreditt Boligkreditt AS. Konsern mellomværende, samt urealiserte inntekter og kostnader fra konserninterne transaksjoner, elimineres i konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene for pensjonsforpliktelsen er endret i 2013 (se note 2.16 Pensjonsforpliktelser og ansatteytelser). 2.1 KONSOLIDERINGSPRINSIPPER DATTERSELSKAPER Datterselskaper er alle enheter (inkludert strukturerte enheter) som Landkreditt Bank har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører. Bankkonsernregnskapet omfatter Landkreditt Bank og datterselskapene Landkreditt Boligkreditt AS (100 prosent) og Landkreditt Finans AS (56 prosent). Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskapene som inngår i bankkonsernet. Alle inntekter, kostnader, tap og gevinster som direkte angår ett konsernselskap inntektsføres/belastes dette konsernselskapets regnskap. Felleskostnader belastes det enkelte selskap den andel som vedrører dette selskapets aktiviteter. Konserninterne transaksjoner verdsettes til markedspriser. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapene til datter selskaper benytter også forenklet IFRS, og er følgelig i samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Datterselskapene er bokført til kostpris i morselskapets regnskap. 2.2 SEGMENTINFORMASJON Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Virksomhetssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i segmentene, er definert som konsernledelsen. 19

20 Konsernledelsen benytter ikke segmentregnskap i sine vurderinger, men benytter de respektives selskaps resultat- og balanseoppstillinger. 2.3 OMREGNING AV UTENLANDSK VALUTA FUNKSJONELL VALUTA OG PRESENTASJONSVALUTA Regnskapet er presentert i norske kroner som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til mor selskap og alle datterselskaper. TRANSAKSJONER OG BALANSEPOSTER Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved gjennomføring av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. 2.4 INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRINGSPRINSIPPER RENTEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter og -kostnader inntektsføres ved bruk av internrentemetoden. Alle gebyrer knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og amortiseres dermed over forventet løpetid. Den effektive rente metode er en metode for beregning av amortisert kost av en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse og av fordeling av renteinntekt eller rentekostnad over den relevante periode. Den effektive renten er den renten som diskonterer den forventede fremtidige kontantstrøm over den forventede levetiden til det finansielle instrumentet. Inntektsføring av renter etter internrentemetoden benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Endring av regnskapsprinsipp i Landkreditt Finans AS: Gevinst ved salg av leasinggjenstander fremkommer når disse selges til en pris som er høyere enn bokført verdi. Slike gevinster har i tidligere perioder blitt inntektsført på innfrielsestidspunktet. Dette prinsippet ble endret i I henhold til IFRS 17 (jfr IFRS 7) om leieavtaler er det gjennomført et estimat av fremtidige gevinster i leasingporteføljen. Gevinstene er fordelt over leieperioden og en forholdsmessig andel av gevinstene inntektsføres i regnskapsåret. Gevinstene klassifiseres som renteinntekter i resultatregnskapet (se note 20). Som en del av prinsippendringen er det gjennomført en justering av inngående balanse pr 1. januar 2012 som følger: Opptjente renter Utsatt skatt Annen egenkapital GEBYRER OG PROVISJONER Gebyrer og provisjoner inntekts- og kostnadsføres i den perioden de er opptjent (inntekt) eller forbrukt (kostnad). NETTO GEVINST/TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Realiserte og urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi oppstår fra: aksjer/andeler og andre aksjerelaterte instrumenter rentebærende verdipapirer og andre renteinstrumenter valutagevinster/ -tap Renter på rentebytteavtaler (swapper) ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter som ikke er relatert til noen av de andre inntektslinjene blir generelt innregnet når transaksjonen er avsluttet. DRIFSTKOSTNADER Med driftskostnader menes kostnader til: personal administrasjon avskrivninger drift Disse kostnadene blir periodisert og kostnadsført innen regnskapsperioden. 2.5 VARIGE DRIFTSMILDER Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmiddelet. Påfølgende utgifter legges til driftsmiddelets balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte Landkreditt Bank og utgiften kan måles pålitelig. Regnskapsført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidler avskrives etter den lineære metode i henhold til forventet utnyttbar levetid, som normalt er 3 10 år. Driftmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved avgang resultatføres, under andre gevinster/- tap netto og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 2.6 IMMATERIELLE EIENDELER Kjøpte programvarer og lisenser balanseføres til anskaffelseskost (inklusive utgifter til å få programmene operative) og avskrives over forventet utnyttbar levetid, som normalt er 3 5 år. Landkreditt Bank har en evigvarende lisens for å drive betalingsformidling som vurderes å ha konstant verdi og således ikke nedskrives. Som en hovedregel kostnadsføres utgifter til utvikling og vedlikehold av programvare etter hvert som de påløper. Utgifter direkte forbundet med utvikling av unik, identifiserbar programvare som eies av Landkreditt Bank eller øvrige selskaper i konsernet, og hvor det er sannsynlig at det vil genereres netto 20 Landkreditt Bank

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer