UTGITT AV // OLGGOSADDI Riddu Riđđu Festivála AS 9144 Samuelsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV // OLGGOSADDI Riddu Riđđu Festivála AS 9144 Samuelsberg 5.6.2015"

Transkript

1 RIDDU RIĐĐU juli // suoidnemánu b. internasjonal urfolksfestival // riikkaidgaskasaš álgoálbmotfestivála // International indigenous festival // Gáivuona suohkan // kåfjord kommune

2 UTGITT AV // OLGGOSADDI Riddu Riđđu Festivála AS 9144 Samuelsberg GRAFISK UTFORMING // GRAFÁLAŠ HÁBMEN Lundblad media TRYKK // PRENTEN Lundblad media OPPLAG // BIEHKIT 6000 OVERSETTING // JORGALEAPMI Marja Sofe Aikio, Veikko Holmberg TAKK TIL // GIITU DÁIDDA Riddu Riđđu staben/bargiide RIDDU RIĐĐU STØTTES AV // RIDDU RIĐĐU DORJOT Kulturdepartementet/ Kulturdepartemeanta, Sametinget/ Sámediggi, Troms fylkeskommune/ Romssa fylkkasuokan, Kåfjord kommune/ Gáivuona suohkan, Samerådet/ Sámiraddi, Utenriksdepartementet/ Olgoriikadepartemeanta, Barentssekretariatet/ Barentsčállingoddi, Film & Kino, KOMP, Ymber HOVEDSPONSORER // VÁLDOSPONSORAT Sparebank1 Nord-Norge/Davvi-Norgga Seastinbaƞku 1, UIT Norges arktiske universitet/uit Norgga árktalaš universitehta, Bladet Nordlys AS SAMARBEIDSPARTNERE // OVTTASBARGOGUOIMMIT: Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge / Kulturealáhusfoanddain Davvi-Norgga Seastinbaƞku, Kåfjord språksenter / Gáivuona Sámi giellaguovddáš, Senter for Nordlige folk / Davvi álbmogiid guovddáš, Troms Fylkesbibliotek / Romssa Fylkkagirjerádju, Lásságámmi, Ramsalt Lab AS Fra kontorvinduet mitt ser jeg hver dag ned på Riddusletta. Den ligger der så rolig hele året, til den plutselig blir til en kjempestor smeltedigel av folk, urfolkstelt, boder og lukter. Jeg blir nesten salig når jeg tenker på alle historiene den har vært med på å lage på disse 24 årene. På alle vennskapsbånd som er flettet der, på alle de musikalske høydepunktene som er fremført der, på alt det nye man har lært og blitt heftig begeistret over. Jeg er, som barn av Riddu Riđđu, rik på øyeblikk, møter og nysgjerrighet. Riddu har tatt meg ut i verden og tilbake igjen. På årets program er både det nye og det gamle representert, i skjønn forening. Vi markerer at kulturell kunnskap overføres, og at den yngre generasjonen stolt viderefører det som er skapt før dem, på nye og spennende måter. Riddu Riđđu skal vitne om at urfolkskulturer er i full blomstrer verden over! Kom og vær med på urfolksfeiring i Kåfjord juli! Mu vuosttas jahki hoavdan leamaš lea dego máinnas. Riddoguolbba lea juohke beaivve jaska ja gulul muittuhan mu dan birra, masa mii leat viggamin, ieš dan váldodáhpáhussii. Dan vahku mii čohkket oktii ealljáris olbmuid ja kultuvrralaš miellagovaid deikke leahkái gáissáid gaskii, gos buhtes biegga vuona guovllus bosoda. Mun lean Riddu Riđu mánná ja dat oidno mu geahčastagas ja sáhkkiivuođas go deaivvadan olbmuiguin. Riddu lea dolvon mu guhkás máibmái ja buktán fas ruoktot. Dán jagi prográmmas mii čájehit čábbát ovttastahttojuvvon boarrása ja ođđasa. Mii buktit ovdan, ahte kultuvrra dáiddut oahpahuvvojit nuoraide, ja ahte nuorat buolva čeavlájit gelddolaš vugiin doalvu dan ovddos, mii ovdal sin lea hutkojuvvon. Riddu Riđđu duođašta, ahte eamiálbmotkultuvrrat liđđot ivdnájin birra máilmmi! Boađe mielde eamiálbmotávvudeapmái Gáivutnii suoidnemánu b! /RidduRiddu #Riddu15 Karoline Trollvik festivalsjef // festiválahoavda 2 3

3 Du kan bli samisklærer! ÅRETS ARTISTER JAGI ARTISTAT Visste du at: UiT Norges arktiske universitet utdanner samisklærere det kreves ingen forkunnskaper i samisk det er gode stipendordninger utdanningen gir mange jobbmuligheter Ta 5-årig master i lærerutdanning trinn med fordypning i nordsamisk som fremmedspråk og bli samisklærer du også! Søknadsfrist 15. april 2016 Mer info: uit.no/studieprogram/ima-lu5-10 AMOC (SÁPMI) Med over 10 års fartstid er Amoc å regne som en veteran i det samiske hip-hop miljøet. Han rapper på enaresamisk som bare snakkes av noen hundre mennesker. Musikken hans er en sammensetning av punch-line hiphop og samiske myter. Amoc s første utgivelse Kaččâm (2007) fikk mye oppmerksomhet internasjonalt, og i 2015 er han klar med et nytt album. Til festivalen kommer Amoc sammen med bandet «Boogieman». Badjel logi jagi hárjánemiin Amoc lea veterána sámi hip-hop birrasis. Son ráppe anárašgillii, man eai hála nu máŋga čuohte olbmo. Su musihkka lea ovttastuvvon punch-line hiphop og sámi myhtat. Amoc vuosttas skearru Kaččâm jagi 2007 oaččui olu fuomášumi riikkaidgaskasaččat, ja dál 2015 boahtá sus fas ođđa skearru. Festiválii Amoc boahtá ovttas musihkkajoavkkuin «Boogieman». 5

4 ARVVAS (SÁPMI) Arvvas er et nytt musikalsk samarbeid som består av joikeren Sara Marielle Gaup Beaska og bassisten og sangeren Steinar Raknes. Sammen skaper de musikk som er inspirert av jazz, joik og americana. Sara Marielle er kjent for å blande den gamle joikestilen med moderne sjangre. Steinar Raknes er en av Norges fremste jazzbassist, vokalist og låtskriver. Begge har vært delaktig i kritikerroste samiske samarbeid tidligere. Til festivalen kommer Arvvas med fullt band. Arvvas opptrer også i årets bestillingsverk sammen med Chirgilchin. Dette foregår på åpningsdagen av festivalen, torsdag 9.juli. Joavku Arvvas lea ođđa musihkalaš ovttasbargu juoigi Sara Marielle Gaup Beaska ja bassista ja lávlu Steinar Raknes gaskkas. Ovttas soai ráhkadeaba musihka, mii vuolgá jazzas, juoigamis ja americanas. Sara Marielle lea dovddus das go lea seaguhan boares juoiganvuogi ja ođđaáigásaš musihka ja Steinar Raknes lea okta čeahpimusaid Norgga jazzbassisttaid, lávluid ja lávllačálliid gaskkas. Guktot leaba ovdal rámiduvvon sámi ovttasbarggus. Árvvas boahtá festiválii olles čuojahanjoavkkuin. Arvvas- ja Chirgilchin čuojaheaba ovttas duoji maid mii leat sis diŋgon. Dát čuojahuvvo festivála rahpanbeaivve, duorastaga suoidnemánu 9:át beaivve. CHIRGILCHIN (RUSSLAND /RUOŠŠA BEALDE) Chirgilchin kommer fra Tuva, en russisk republikk ved grensen til Mongolia. Musikken deres tar utgangspunkt i tradisjonelle tuvinske folkesanger. Gruppen har utmerket seg med sin bruk av strupesang og eldre tradisjonelle stryke- og blåseinstrumenter fra sin region. Chirgilchin regnes i dag som en av de fremste utøverne i verden innen sin sjanger. På årets festival kan du oppleve de både i et bestillingsverk sammen med Arvvas og alene på scenen. Chirgilchin joavku boahtá Tuvas, ruošša republihkas davábealde Mongolia rájá. Sin musihka vuolggasadji lea árbevirolaš tuvalaš álbmotlávlagiin. Joavku lea šaddan dovddusin das go sii atnet čottalávluma ja eará sin guovllu dološ árbevirolaš čuojanasaid nugo muoras ja boskkas dahkkon bosoniid ja giehtainstrumeanttaid. Otne Chirgilchin oaivvilduvvo leat njunušin máilmmis sin suorggis. Dál jagáš festiválas beasat vásihit sin min lávddis ja lassin vel diŋgojuvvon ovttasbarggu bohtosis Arvvas joavkkuin. 6 7

5 EAST JOURNEY/ YOTHU YINDI (AUSTRALIA) East Journey er et fremadstormende ungt rockeband fra Australia. De kombinerer det moderne og det tradisjonelle i deres musikk, akkurat slik deres besteforeldre i det legendariske Yothu Yindi gjorde. Yothu Yindi er det mest kjente urfolksbandet fra Australia noensinne, og skapte skyhøy stemning blant publikum da de spilte på Riddu Riđđu i I år kan du oppleve begge bandene sammen på Ridduscenen! East Journey lea bures lihkostuvvi rockjoavku, mii boahtá Austrálias. Sii ovttastahttet moderna ja árbevirolaš elemeanttaid iežaset musihkas, aiddo nu mo sin ádját dan legendáralaš Yothu Yindi-joavkkus dahke. Yothu Yindi lea dovdoseamos eamiálbmot musihkkajoavku Australias, ja sii bajidedje máilmmi fiinna dovdduid Riddu Riđus Dán jagi beasat vásihit guktuid joavkkuid ovttas Rittu sena alde! KATCHAFIRE (NEW ZEALAND) Reggae/roots bandet Katchafire fra New Zealand er ringrever i den sørlige halvkules reggaeverden og har i en årrekke spilt på festivaler sammen med andre kjente profiler som The Wailers, UB 40, Shaggy og Lauryn Hill. Reggae og roots handler mye om kjærlighet og respekt, og dette preger også Katchafire sine sceneopptredener. Katchafire lea dovddus ja hárjánan joavku eatnanspáppa máttit beali reggaemáimmis ja lea máŋggaid jagiid čuojahan festiválain ovttas eará dovddus profilaiguin dego The Wailers, UB 40, Shaggy ja Lauryn Hill. Reggae/ roots gieđahallá olu ráhkisvuođa ja gudnejahttima, ja dát vuhtto maiddái Katchafire lávdeovdanbuktimis. 8 9

6 NANOOK (GRØNLAND/ RUONÁEATNAN) Nanook er et band som er inspirert av landskapet og miljøet de har vokst opp i på Grønland. Identitet er viktig for disse guttene, og de har også valgt å synge på morsmålet sitt. Med sin energi og sitt budskap sjarmerte de Riddu-publikumet i senk i Nå kommer de grønlandske indie-yndlingene tilbake til sommerens festival. Musihkkajoavku Nanook lea ožžon inspirašuvnna iežas šaddanguovllu eatnamiin ja birrasis Ruonáeatnamis. Identitehta lea bártniide deaŧalaš, ja sii leat válljen lávlut eatnigiellaseaset. Iežaset energiijain ja dadjamušainis sii lapmudedje Rittu álbmoga jagi Dál dát ruonáeatnanlaš indiejiellahat máhccet fas dán geasi festiválii. RESIRKULERT (SÁPMI) Resirkulert et ungt indieband fra Storfjord i Nord-Troms. Til tross for sin unge alder har bandet med sin spilleglede og sitt talent høstet mye oppmerksomhet. Musikken deres er først og fremst gitarbasert og de er allerede kjent for energiske liveshows. De blir sammenlignet med andre store nord-norske artister som Kråkesølv og Moddi. Bandet gir ut deres debut EP våren Resirkulert lea nuorra indie musihkkajoavku Omasvuonas Davvi-Romssas eret. Nuorravuođasteaset fuolakeahttá leat sii čuojahaniluset ja attáldagaideaset ánssus ožžon olu fuomášumi. Sin musihkka vuođđuduvvá eanáš gitáraide ja sii leat juo šaddan dovddusin iežaset elešis lávdeláhttemis. Sii leat buohtastahttojuvvon eará stuorra davvinorgalaš artisttaiguin, dego Kråkesølv ja Moddi. Joavku almmustahttá sin debuhtta EP giđđat

7 SENJAHOPEN (SÁPMI) Som liveband har Senjahopen opparbeidet seg et solid rykte som underholdere, som begeistrer store og små i det ganske land, både på festivalscenen og på den trange klubben. Når Senjahopen kommer blir det fest! Musikken er melodisk gitarbasert rock med punk- og cowboyattityde. Tekstene karakteriseres som en blanding av røverhistorier og hverdagsfabuleringer. Lávdebánda Senjahopen lea huksen alccedeaset nana máidnuma guoimmuheaddjin mii movttiiduhttá stuori-buid ka unnibuid miehtá riikka nu festiválalávddiin go bahkka dievva klubbainge. Dál Senjahopen boahtá festii! Musihkka lea melodalaš gitaravuđot rock mas lea punk- og cowboy-luondu. Teavsttaid sisdoalu dadjet leat seaguhus rievvárhistorjjás ja beaivválaš máidnasiin URNA & KROKE (MONGOLIA/POLEN/ MONGOLIAS/POLENIS) Et spesielt musikalsk møte er hva vi kan vente oss når mongolske Urna og det polske klezmerbandet Kroke spiller sammen. Urna har formidlet tradisjonell mongolsk musikk til et internasjonalt publikum i tiår allerede og er ansett som en av Asias beste sangere. Trioen Kroke er kjent for å ha skapt sin egen unike musikalske stil som flyter på tvers av grenser, form og tid. Sáhttit vuordit earenoamáš musikálalaš gávnnadeami go mongolalaš Urna ja polskalaš klezmerbandet Kroke čuojaheaba ovttas. Urna lea ovdanbuktán árbevirolaš mongolalaš musihka riikkaidgaskasaččat logenár jagi jo ja oaivvilduvvo leat Asia okta čeahpimus lávluin. Trioen Kroke lea dovddus das go lea hábmen iežas áidnaláhkásaš musihkkastiilla, mii rasttilda rájáid, hámi ja áiggi. giđđat MINGÁ (SÁPMI) Mingá er et helt nytt samisk band! Frontfiguren i bandet er joikeren Iŋgá-Máret Gaup-Juuso. Iŋgá-Máret er tross sin unge alder en av Sápmis mest hyllede joikere. Hun kommer fra finske Karesuando og begynte allerede som fireåring å joike. De siste årene har hun jobbet med musikere fra hele verden, og har turnert i land som Japan, India og Tyskland. Til sommeren kommer Mingá med sitt første album.. Mingá lea áibbas ođđa sámi musihkkárjoavku! Joavkku ámadadjun lea juoigi Iŋgá-Máret Gaup-Juuso. Ingá- Máret lea nuorra agis fuolakeahttá okta Sámi šearradamos juigiin. Son lea bajásšaddan Suoma beale Gárasavvonis ja juoigagođii juo njealjejahkásažžan. Maŋimuš jagiid son lea bargan musihkkáriiguin miehtá máilmmi, ja johtán dakkár riikkain go Japan, India ja Duiskkaeana. Geassái Mingá almmustuhttá sin vuosttas albuma

8 F.A.C.E. For F.A.C.E. fra Tromsø er det bare én ting som gjelder; å gi upretensiøs elektro-pop ut til folket, en livsbejaende hyllest til alt som er gøy! F.A.C. E er for tiden i studiomodus og det produseres nye perler på løpende bånd der soundet bekrefter bandets ståsted med en fot i electropop og den andre solid plantet i undergrunns-electronica. F.A.C.E. boahtá Romssas ja sidjiide lea okta ášši bajábealde earáid; fállat vuollegis elektro-pop:a guldaleddjiide, eallima gudnejahttin buot suohttasiin! F.A.C.E lea dál jietnastudio miellalágis go siihan leat buvttadeamen ođđa bearraliid joatkevaš báddái, man šuoŋat gevrejit joavkku čuččodit nubbi juolgi elektropop:as ja nubbi juolgi nannosit ruohtastuvvan underground elektromusihkkii. LUOHTEMOHKIT (SÁPMI) Joik anses som en av de eldste vokaltradisjonene i Europa. Riddu Riđđu ønsker å være med på å vise frem joikens variasjoner. Vi har ført sammen 5 kjente joikere fra hele Sápmi som hver for seg og sammen skal ta publikum med på en reise inn i joikens verden. Joikerne er Charlotta Kappfjell (Majavatn), Lars-Ánde Kuhmunen (Kiruna), Iŋgá-Máret Gaup-Juuso (Karesuando), Berit Alette Mienna (Karasjok) og Øystein Nilsen (Nesseby). LUOHTEMOHKIT (SÁPMI) Juoigan lea okta dain boarráseamos lávlunárbevieruin Eurohpas. Riddu Riđđu háliida buktit ovdan iešguđetlágan juoiganvugiid. Mii leat čohkken birra Sámi vihtta dovddus juoigi, geat guhtege vuorusteaset ja maiddái ovttas váldet álbmoga mielde luohtemáilbmái. Juoigit leat Charlotta Kappfjell (Majavatn), Lars-Ánde Kuhmunen (Giron), Iŋgá-Máret Gaup-Juuso (Gárasavvon), Berit Alette Mienna (Kárášjohka) ja Øystein Nilsen (Unjárga)

9 FOTO: GURO ZAHIR STORSKJÆR LEAGUS (SÁPMI) SIX NATIONS WOMEN SINGERS (CANADA/ KANADA) Disse energiske damene har lang erfaring som artister, de har sunget sammen i hele 28 år! Gruppa er en del av et større kvinnenettverk som opptrer med sang for å samle inn penger til veldedige formål, noe som er tradisjon for Six Nations. Akkompagnert av tradisjonelle rangler og stødige trommerytmer høres disse seks damene ut som et helt kor! Six Nations Women Singers representerer Årets nordlige folk. Dáid searalaš nissoniin lea juo guhkes vásáhus artistan, sii leat lávlon ovttas olles 28 jagi! Joavku lea oassin stuorát nissoniid fierpmádagas mii lávlumiin čohkke ruđa buorredagolaš ulbmiliidda, ja dát lea Six Nations (guđa álbmoga) árbevierru. Go lávluma vel mieđuštit árbevirolaš skilan-skálanat ja starga rumbbu rytmat de dán guđa nissona lávlun gullo dego olles koara livččii das! Six Nations Women Singers ovddastit dán jagáš Davvi álbmogiid. LEAGUS består av pianist Herborg Rundberg og gitarist Kristian Svalestad Olstad. LEAGUS er samisk sleng for "Har du...?". Tittelen henspiller til møtet mellom de to musikerne, deres ulike bakgrunn og instrumentene flygel og gitar/elektronikk. I dette oppstår et nytt musikalsk uttrykk i den samiske musikkverdenen der både det lyrisk melodiøse og det utfordrende eksperimentelle har sin plass. Deres debutalbum utgis i september Stykket spilles to ganger i Kultursalen på Senter for Nordlige folk. Billetter reserveres på www. riddu.no LEAGUS -joavkkus lea pianista Herborg Rundberg ja gitarista Kristian Svalestad Olstad. LEAGUS lea sámegillii dat maid dárogillii dadjet "Har du...?". Namma čujuha dán guovtti musihkkára deaivvadeapmái, sudno earálágan duogážii ja instrumeanttaide: flygel ja gitára/ elektronihkka. LEAGUS buktá oidnosii ođđa eanadagaid, amas mátkki sevdnjes skájanasvuđot lyrihkalaš govaiguin, gitta melodiijaid riegádeapmái. Sudno vuosttas albuma lea vuordimis almmustuvvat čakčamánus Dát bihttá čuojahuvvo guovtte geardde Davvi álbmogiid guovddáža kultursáles. Bileahtaid várret dáppe:

10 19 YURTA-KONSERT: BADMA-KHANDA (RUSSLAND/ RUOŠŠAEANAN) Yurtakonsertene er en av Riddu Riđđu festivalens mest populære arrangement. Også i år kan Riddu publikummet få oppleve den særegne stemningen man får inne i urfolksboligen Yurta. Årets Yurta-konserter blir fremført av Badma Khanda som er fra Buratia som ligger i den sørlige delen av Sibir, ved østkysten av Bajkalsjøen. Med seg har hun den anerkjente Limbe-spilleren Baldantseren Battuvshin fra samme område. Limbe er en tradisjonell mongolsk fløyte. Sammen fremfører de tradisjonelle burjatiske sanger. Billetter til konsertene reserverer du på (begrenset antall plasser). Yurtakonsearttat leat Riddu Riđđu festivála okta bivnnuheamosv lágidemiin. Maid dán jagi besset Riddu guossit vásihit dán erenoamáš dovdamuša man sáhttá dovdat fal Yurta eamiálbmotviesus. Dán jagáš Yurta -konsearttas leat mielde Badma Khanda geat bohtet Burjatias mii lea Sibirjá máttaoasis, Baikaljávrri nuorttabeale gáttis. Sin mielde lea hui dovddus Limbe-čuojaheaddji Baldantseren Battuvshin dien seammá guovllus. Limbe lea árbevirolaš mongolalaš njurggonas. Ovttas sii lávlot burjáhtialaš lávlagiid. Bileahtaid konsertii várret neahta bokte: (ráddjejuvvon mearri sajit). 18 TRIBAL VISION (CANADA) Tribal Vision representerer Årets nordlige folk, og er en dansegruppe som kommer fra Six Nations of the Grand River reservatet i Ontario i Canada. Sang og dans er et viktig element i Six Nations kulturen, det blir oftest fremført i forbindelse med bestemte seremonier. Tribal Vision ønsker å gi publikum et innblikk i hvordan de bruker dans for å feire livet og som takk for alt som er skapt. Tribal Vision lea ovddasteamen Dán jagáš davvi álbmogiid, Dat lea dánsunjoavku mii gullá Six Nations-álbmogii ja sin Grand River reserváhttii Ontarios, Kanadas. Lávlun ja dánsun lea deaŧalaš oassi Six Nations-álbmoga kultuvrras ja dat dábálaččat doaimmahuvvojit dihto seremoniijain. Tribal Vision dáhttu čájehit Riddu Riđđu- álbmogii geahčastaga sin dánsumis go galgá ávvudit eallima ja giitit buot dan ovddas maid leat ožžon. Vamp Arvvas Susanne Lundeng Erlend Viken Trio Eplemøya Songlag Durmål m.fl. Les mer på Design: / Foto: Ingvil Skeie Ljones

11 MELD DEG SOM FRIVILLIG! DIEĐIT IEŽAT IEŠDÁHTOLAŠ VEAHKKIN! Riddu Riđđu festivalen trenger din hjelp for å kunne gjennomføre årets arrangement med stil. I løpet av festivalhelga vil over 200 frivillige gjøre en kjempeinnsats for festivalen. Som frivillig får du en unik mulighet til bli kjent med innsiden av festivalen, med opplevelser du ikke får som vanlig publikum. Riddu brenner for å ta godt vare på de frivillige. Basen for de frivillige er et stort betjent telt, der vaffelpressa går over en lav sko. Kom innom for kaffe, dagens aviser og ikke minst for å treffe frivillig-kollegaer. Meld deg som frivillig på riddu.no Riddu Riđđu festivála dárbbaša du veahki čađahit dán jagi lágideami bures. Festiválabasi mielde badjel 200 iešdáhtolačča dahket hirbmat buori bargu festivála ovddas. Iešdáhtolaš veahkkin dus lea erenoamáš buorre vejolašvuohta oahpásmuvvat festiválii dan siskkobealde, ja beasat vásihit maid dábálaš guossit eai beasa. Riddu álššain váldá bures vára iešdáhtolaš vehkiin. Sin bása lea stuorra lávvu mas lea bálvaleapmi, ja das lea váffelruovddit álo anus. Boađe sisa gáfe juhkat, lohkat beaivvi aviissa ja deaivvadit iežá iešdáhtolaš vehkiiguin. Dieđit iežat iešdáhtolaš veahkkin dása: riddu.no 21

12 DAGSPROGRAM BEAIVEPROGRÁMMA HOVEDSCENEN // RIDDU LÁVDI BIBLIOTEKET // GIRJERÁDJU KULTURSALEN // KULTURSÁLLA RIDDU SIIDA ONSDAG // GASKAVAHKU ÅPNING KUNSTUTSTILLING SHELLEY NIRO DÁIDDAČÁJÁHUSA RAHPAN SHELLEY NIRO BARNEFESTIVALEN ÅPNING (LILLESCENEN) FAMILIEFORESTILLING (LILLESCENEN) MÁNÁIDFESTIVÁLA RAHPAN ( LÁVDDÁŠ) BEARAŠČÁJÁLMAS (LÁVDDÁŠ) TORSDAG // DUORASTAGA OFFISIELL ÅPNING ALMMOLAŠ RAHPAN NORDLYSSEMINARET NORDLYS-SEMINÁRA BARNEFESTIVALEN MÁNÁIDFESTIVÁLA BESTILLINGSVERK CHIRGILCHIN/ARVVAS DIŊGONDUODJI CHIRGILCHIN/ARVVAS SIX NATIONS WOMEN SINGERS MINGÁ FILMPROGRAM (NISGA'A) DROP-IN KURS / KUNNSKAP URFOLKSBOLIGENE HAR ÅPENT FILBMAPROGRÁMMA (NISGA'A) DROP-IN KURSA / MÁHTTU ÁLGOÁLBMOTVIESUT LEAT RAHPASAT F.A.C.E YURTAKONSERT YURTA-KONSEARTA FAMILIEFORESTILLING (NISGA'A) BEARAŠČÁJÁLMAS (NISGA'A) FREDAG // BEARJADAGA RESIRKULERT ARVVAS UIT -SEMINARET: TEMA: EVAKUERINGA UIT -SEMINARET: TEMA: HVEM EIER FISKEKVOTENE? UIT SEMINÁRA: FÁDDÁ: EVAHKKU UIT-SEMINÁRA: FÁDDÁ: GII OAMASTA GUOLLEERIID? AMOC ÅRETS UNGE KUNSTNER DÁN JAGI NUORRA DÁIDDÁR NANOOK PADDLE SONG PADDLE SONG BARNEFESTIVALEN MÁNÁIDFESTIVÁLA FILMPROGRAM (NISGA'A) DROP-IN KURS / KUNNSKAP URFOLKSBOLIGENE HAR ÅPENT FILBMAPROGRÁMMA (NISGA'A) DROP-IN KURSA / MÁHTTU ÁLGOÁLBMOTVIESUT LEAT RAHPASAT KATCHAFIRE YURTAKONSERT YURTA-KONSEARTA LØRDAG // LÁVVORDAGA CHIRGILCHIN LUOHTEMOHKIT URNA & KROKE LITTERATUR; INGER MARIE AIKIO REGNSKOGFONDETS SEMINAR GIRJJÁLAŠVUOHTA: INGER MARIE AIKIO ARVEVUOVDEFOANDDA SEMINÁRA LEAGUS, VISES 2.GANGER LEAGUS. ČAJEHUVVO GUKTII FILMPROGRAM (NISGA'A) DROP-IN KURS / KUNNSKAP URFOLKSBOLIGENE HAR ÅPENT FILBMAPROGRÁMMA (NISGA'A) DROP-IN KURSA / MÁHTTU ÁLGOÁLBMOTVIESUT LEAT RAHPASAT EAST JOURNEY/YOTHU YINDI YURTAKONSERT YURTA-KONSEARTA SENJAHOPEN NORDLIGE FOLK DAVI ÁLBMOGAT SØNDAG // SOTNABEAIVVI FILMPROGRAM (NISGA'A) FILBMAPROGRÁMMA (NISGA'A)

13 BARNEFESTIVALEN MÁNÁIDFESTIVÁLA Riddu Riđđu sin barnefestival er sommerens høydepunkt! For noen erfarne festivalbarn blir det faktisk ikke skikkelig sommerferie, uten å ha deltatt på Riddu sin barnefestival. I tre dager forvandles Riddusletta til en myldreplass for barn i alderen 3-13 år hvor vennskap, aktiviteter, musikk og dans er noe av det barnefestivalen tilbyr. Alder: 3 13 år Varighet: juli Barna rullerer mellom forskjellige, alderstilpassede aktiviteter. Hver dag avsluttes med en familiekonsert/forestilling Ta med klær etter forholdene, mamma eller pappa om du er under 7 år og egen mat hvis du har matallergi. Alle får Riddu Riđđu Mánáidfestivála t-skjorte og lunsj hver dag. Påmeldingen starter 20. juni 2015 på Vi tilbyr familiecamp som er tilpasset camping med barn Riddu Riđđu mánáidfestivála lea geasi stuorra dáhpáhus! Muhtun hárjánan festiválamánáide ii leat duođaid albma geasseluopmu jos eai šatta searvat Riddu mánáidfestiválii. Golbma beaivvi Riddu-guolban nuppástuvvá ja šaddá sadjin masa bohtet dievva mánát gean agit leat 3 jagi rájis gitta 13 jagi rádjai, ja sii šaddet guhtet guimmiideaset ustibin, ja mánáidfestivála fállá sidjiide máŋggalágan doaimmaid, musihka ja dánsumiid. Agit: 3 13 år Bistá: suoidnemánu 8. beaivvis rájis 10. beaivvi rádjai Mánát johtalit máŋggalágan doaimmaid gaskka mat leat sin agiide heivehuvvon Juohke beaivvi loahpas lea bearaš-konsearta/čájálmas Váldde mielde liegga biktasiid dálkki mielde, eatni dahje áhči jos leat nuorat go 7 jagi, ja sierra borramuša jos dus lea borramušallergiija Buohkat ožžot Riddu Riđđu Mánáid festivála t-báiddi ja lunšša juohke beaivvi Dieđiheapmi álgá geassemánu 20. b. 2015, Fállat kámpensaji mii lea heivehuvvon bearrašiidda main leat mánát KUNST DÁIDDA Årets kunstner er Shelley Niro fra Ontario i Canada. Hun er et medlem av The Six Nations Reserve, Turtle Clan, Bay of Quinte Mohawk, og representer Årets Nordlige folk. I sin kunstpraksis benytter Niro seg av forskjellige medier som installasjoner, malerier, film og foto. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å utfordre stereotypier av urfolk, og er spesielt kjent for sine bilder av moderne urfolkskvinner med tradisjonelle urfolkselementer i. Dán jagi dáiddár lea Shelley Niro Kanada Ontarios. Son lea miellahttu The Six Nations Reserve, Turtle Clan, Bay of Quinte Mohawk, ja son lea «Dán jagáš davvi álbmoga» ovddasteaddji. Su dáidaga geavatlaš bargguin Niro atná máŋggalágan gaskaomiid, nugo installašuvnnaid, málemiid (njuohtamiid), filmma ja fotogovaid. Bargguidis bokte son sávvá hástalit álgoálbmogiidda guoski stereotiippaid, ja erenoamáš dovddus son lea daid govaidis dihte, main leat dán áigásaš álgoálbmotnissonat ja seammás dain leat mielde álgoálbmogiid árbevirolaš oasit. Onsdag 09. juli Kl 18.00: Åpningsvernissasje av årets kunstutstilling / Galleriet Åpningstider Galleriet: Tors-lør: 10:00-19:00 Gaskavahku suoidnemánu 09:át beaivve Diibmu 18.00: Rahpan vernissasje dán jagáš dáiddára duodječájáhusas / Galleri Galleri rabasin: Duorastagas lávvardahkii: 10:00-19:

14 FILM FILMMAT Duorastagas sotnabeaivái čájehit filmmaid Nisga a Longhouse-viesus Riddu Siiddas. Geahčas lassedieđuid prográmmas ja bileahtaid várremis: AMOC VUOSMUŠ Sápmi Regi: Inger Mari Aikio Denne filmen har premiere under årets festival! Amoc - vuosmuš er en dokumentarfilm om rapperen Amoc, Mikkâl Antti Morottaja (30) som var den første som rappet på enaresamisk, et språk som bare snakkes av 350 personer. IVVNIT JA EALLIN FARGENE OG LIVET Sápmi Regi: Harry Johansen Dette er en sterk og nær historie om Amund fra Karasjok som bærer en kunstnerdrøm og en kamp mot sin alkoholiserte fortid. SUMÉ- LYDEN AV EN REVOLUSJON Grønland/Danmark Regi: Inuk Silis Høegh Filmen handler om rockebandet Sume som skapte furore og engasjement på 70-tallet. Tekstene deres omhandlet grønlandsk identitet, kulturbevissthet og var direkte kritisk til dansk kolonialisme. Mange mener dette er den viktigste grønlandske filmen som er laget. STOERRE VAERIE Sápmi Regi: Amanda Kernell Filmen handler om 73 år gamle Elle Det er filmvisning fra torsdag til søndag i Nisga a Longhouse på Riddu Siida. Se for nærmere program og reservasjon av billetter som hele livet har tatt avstand fra sine samiske røtter. For første gang på mange år vender hun tilbake til sin hjembygd for å være tilstede under sin søsters begravelse. NOMADIC CHILDHOOD Frankrike Regi: Christophe Boula Her får vi fortalt tre historier som alle har barn i hovedrollen. Barna lever i Sibir, Tibet og Mongolia. I hver historie møter vi barna i en kritisk fase av livet. «DEN SAMME KAMPEN GJENNOM ULIKE ØYNE/ ERFARINGER» Dokumentar laget av Regnskogfondet 2015 Viser opplevelser og utveksling mellom samer, kongolesiske urfolk og xinguindianere under to uker med kulturutveksling i DRKongo, i regi av Regnskogfondet Norge, Riddu Riđđu og den lokale urfolksorganisasjonen DGPA i DRKongo. 7 SÁMI STORIES Sápmi Regi: Se under "7 Sámi stories" er et av årets høydepunkter på filmfronten! Filmene er svært forskjellig i både form og tema. Her er kjærlighet uten dialog, farlig haiketur for unge jenter, magiske krefter som blir ført videre mellom slekter, en familie i oppløsning, angstfylt liv som reindriftsutøver, en rebelsk komedie om da Sametinget ble opprettet og drama om hornluen. De 7 kortfilmene er: Ellos sápmi (Per Josef Idivuoma & Niillas A. Somby) Edith og Aljosja (Ann Holmgren) Iđitsilba (Elle Márjá Eira) Áile ja áhkku (Silja Somby) Hilbes biigá (Marja Bål Nango) Sámi bojá (Elle Sofe Henriksen) Giksašuvvon ealli (Egil Pedersen) KISSED BY LIGHTNING Canada Regi: Shelley Niro, I forbindelse med Årets Nordlige folk dag, l11/7, vises filmen «Kissed by lightning» av kunstneren Shelley Niro. Filmen omhandler en kjærlighetshistorie basert på en Iroqoui legende fra det 14. århundre. AMOC VUOSMUŠ Sápmi Doaimmahan: Inger Mari Aikio Dán filmma vuosttas čájáhus lea dán jagáš festiválas! Amoc - vuosmuš lea dokumentára ráppejeaddjis Amoc, Mikkâl Antti Morottaja (30), gii lei vuosttas ráppejeaddji anárašgillii, gielain man sárdnot sulaid 350 olbmo. IVVNIT JA EALLIN FARGENE OG LIVET Sápmi Doaimmahan: Harry Johansen Dát lea nana ja lagaš muitalus kárášjohkalaš Ámmuna birra, gii guoddá mielddis áigumuša dáidaga dahkat ja dáistalit su ovddeš jugešvuođa dili vuostá. SUMÉ VÁLDDI GOMIHEAMI JIETNA ČUOVGA Kallaalit Nunaat/Ruonáeanan/ Danmárku doaimmahan: Inuk Silis Høegh, n. Filbma muitala rockbánda Sume birra, mii šattai hui bivnnuhin ja oaččui stuorra beroštumi 70-logus. Sin teavsttat gieđahallet Ruonáeatnama olbmuid identitehta, kulturdiđolašvuođa ja ledje hui kriittalaččat dánmárkulaš danmárkulaš kolonialismma vuostá. Máŋgasiid mielas dát lea deháleamos ruonáeatnanlaš filbma mii lea dahkkon. STOERRE VAERIE Sápmi Doaimmahan: Amanda Kernell, Filbma muitala 73-jahkásaš Elles, gii olles su eallima áigge lea doalahan gaskka su sápmelaš ruohttasiidda. Máŋggaid jagiid geahčen son máhccá vuosttas háve su ruovttosiidii go galgá mieđuštit oappás ja leat mielde su hávdádeamen. NOMADIC CHILDHOOD Frankriika Doaimmahan; Christophe Boula, Dás mii beassat oaidnit 3 muitalusa, main buohkain leat mánát váldorollas. Mánát ellet Sibirjas, Tibetas ja Mongolias. Juohke muitalusas mii deaivvadit mánáiguin geat ellet vártnuhis eallindiliin. «SEAMMÁ DÁISTALUS EARÁ ČALMMIID ČAĐA». Dokumentára, Arvevuovdefoanda 2015, Dokumentára čájeha vásáhusaid ja lonohallama gaskal sápmelaččaid ja kongolaš álgoálbmoga ja xingu-álbmoga guovtti vahku kulturlonohallamis DRKongos, dan guovllus gos norgalaš arvevuovdefoanda ja báikkálaš álgoálbmotsearvi DGPA DRKongo leat. Filbma lea dahkkon álgoálbmogiid riikkaid gaskasaš kongreassas ja festiválas mii dollui Kinshasas cuoŋománus 2015, ja vahku maŋŋá dahkkon gieddemátkkis Lokuku gillái, Equateur provinssas DRKongos. "7 SÁMI STORIES" Sápmi 2015, "7 Sámi stories" lea okta dán jagi suohttaseamos boddu filbmasuorggis! Filmmat leat sakka earáláganat nu hámi go temáge dáfus. Dáppe lea ráhkesvuohta ságastallama haga, nuorra nieiddaid váralaš háikenmátki, imašlaš fámut maid sogat dolvot viidásabbot, bearaš hádjaseame dilis, duski ja áŧestus deavdá boazobargiid eallima, stuibmideaddji komedia Sámedikki ásaheames ja drámá ládjogahpiris (čoarvegahpiris). Dát 7 oanehis filmma leat: Ellos sápmi (Per Josef Idivuoma & Niillas A. Somby) Edith ja Aljosja (Ann Holmgren) Iđitsilba (Elle Márjá Eira) Áile ja áhkku (Silja Somby) Hilbes biigá (Marja Bål Nango) Sámi bojá (Elle Sofe Henriksen) Giksašuvvon ealli (Egil Pedersen) KISSED BY LIGHTNING Kanada 2010.Bagadalli: Shelley Niro, Dán jagáš davvi álbmogiid beaivve mii čájehit filmma «Kissed by lightning» (Álddagasa cummen), man lea dahkan dáiddár Shelley Niro. Filbma gieđahallá ráhkesvuođa muitalusa man vuođđu lea Iroqoui legeanddas 1400-logus.

15 KURS KURSSAT Noen kurs krever påmelding, dette gjør du på På Riddu Siida presenteres også ulike drop-in kurs som ikke krever påmelding. Dette er kurs om blant annet lokalt håndverk og samisk språk. Muhtun kurssaide galgá almmuhit ovddalgihtii, dan dagat web-siidduid bokte Riddu Siida lágida maid earálágan boađe fal-/ drop in- kurssaid, maidda ii dárbbaš ovddalgihtii almmuhit. Dákkár kurssat leat earret eará báikkálaš duojis ja sámegielas. 29 URTEKURS // URTAKURSA Om urter som dyrkes i Nord-Norge. Det blir organisert transport til og fra kurset. Tidspunkt: torsdag 9. juli og fredag 10. juli (dagskurs) Ta med niste og klær/sko, slik at du kan være ute. Påmelding kreves: Davvi Norggas šaddaduvvon urttaid birra. Kursabáikái ordnejuvvo sáhttu ovdan ruoktot. Áigi: duorastaga suoidnemánu 9:át beaivve ja bearjadaga 10:át beaivve (beaivekursa) Váldde niestti ja biktasiid/gápmagiid mielde, vai birget olgun. Almmuheapmi ovddalgihtii: JOIKEKURS // JUOIGANKURSA Praktisk kurs med fokus på å øve ulike joiker. Kursholder: Berit Alette Mienna. Tidspunkt: torsdag 9. juli og fredag 10. juli (todagers kurs) Påmelding kreves: Geavatlaš kursa man ulbmilin lea hárjehallat earálágan juigosiid. Kursajođiheaddji: Berit Alette Mienna. Áigi: duorastaga, suoidnemánu 9:át beaivve ja bearjadaga 10:át beaivve (2-beaivve kursa) Almmuheapmi ovddalgihtii: KULTURVANDRING / SPRÅK- KURS // KULTURVÁNDDAR- DEAPMI / GIELLAKURSA Nord-Troms Turlag og Riddu Riđđu Festivála arrangerer kultur og språkvandring i bygda Skárfvággi/ Skardalen. Dette er et typisk eksempel på ei sjøsamisk bygd, med tradisjonelt bosetningsmønster og lang tradisjon i driftsformer. Området har mangfold av ulike kulturmarkstyper med stor historisk dybde og mange kulturminner fra ulike tidsepoker. Tidspunkt: 11. juli Tidspunkt vil bli annonsert nærmere på Det blir organisert transport til og fra vandringen. Påmelding kreves: Davvi Norgga vánddardanjoavku (Nord-Troms Turlag) ja Riddu Riđđu Festivála lágidit ovttas kultur ja giellavádjoleami Skárfvákkis/ Skardalen. Dát báiki lea buorre ovdamearka dábálaš mearrasámi gilis mas lea árbevirolaš viessunmálle ja guhkes árbevierru doaibman vieruin. Guovllus leat máŋggat earálágan kultureanadagat, tiippat main lea viiddis historjjálaš čikŋodat ja máŋggat kulturmuittut sierra áigodagain. Áigi: suoidnemánu 11:át beaivve Dárkilat áigi almmuhuvvo lagabut: Vánddardanbáikái ja ruovttoluotta lágiduvvo sáhttu. Almmuheapmi ovddalgihtii: KAJAKK KURS // MEARRAKAJÁHKKAKURSA Nord-Troms Friluftsråd arrangerer grunnkurs havkajakk 8-10 juli for ungdom og voksne i samarbeid med Riddu Riđđu. Kurset kvalifiserer til Vått Kort fra Norges Padleforbund. Pris kr 800,- for ungdom fra år og studenter. Voksne kr 1200,-. Det er mulig å leie kajakk med tørrdrakt. Påmelding til Kontakt instruktør Hugo Tingvoll, for mer informasjon. Nord-Troms Friluftsråd (Davvi Norgga olgovirkkosmahttinráđđi) lágida mearrakajahka vuođđokurssa nuoraide ja ráves olbmuide ovttas Riddu Riđđuin, suoidnemánu 8 10 b. Kursa lea Almmáivákkis, Gáivuonas ja dat álgá suoidnemánu 8:át beaivve, ja nohká bearjadaga 10:át beaivve. Kursa deavdá lági dáfos Norgga meallunsearvvi koartagáibádusaid (Vått Kort fra Norges Padleforbund). Haddi kr 800,- nuoraide gaskal jagi ja studeanttaide. Ráves olbmot kr 1200,- Lea vejolaš láigohit kajahka oktan goikebiktasiin. Almmuheamit: Váldde oktavuođa oahpaheaddjái, Hugo Tingvoll, lassedieđuid várás. LITTERATUR I samarbeid med Troms fylkesbibliotek presenteres årets litteraturprogram. GIRJJÁLAŠVUOHTA Ovttasbarggus Romssa fylkkabibliotehkain lágiduvvo dán jagi girjjálašvuođaprográmma. INGER MARI AIKIO (SÁPMI) Inger Mari Aikio i samtale om sitt forfatterskap med Rauni Magga Lukkari. Forfatteren Inger-Mari Aikios og musiker Miro Manteres presenterer også poesikonserten Beaivváš čuohká gaba som kom ut i november 2014 i form av bok og CD. Inger Mari er forfatter og filmskaper, og har gitt ut 6 dikt samlinger og 2 barnebøker, og hun var nominert til Nordisk Råds litteraturpris for diktsamlingen Fra verden og hit i Hun har laget en rekke dokumentarfilmer og musikkvideoer, og er regissør for filmen Amoc - vuosmuš som har premiere på årets festival. MARRY AILONIEIDA SOMBY FAMILEFORESTILLING: Den kjente samiske barnebokforfatteren Marry A. Somby leser fra sin siste utgivelse «Čerbmen Bizi-girdipilohtta» eller «Reinkalven lille Bizi den flygende pilot» som den heter på norsk. Ettårskalven Bizi, vandrer alene rundt fordi mora har vraket den. Han opplever og lærer mye møte med konkurransereinen, villreinen, reinsbukken, elgen, filmstjernereinen,og turistreinen og gullsimla. INGER MARI AIKIO (SÁPMI) Girječálli Inger Mari Aikio sagastallá su čállima birra ovttas Rauni Magga Lukkariin. Diktačálli Inger-Mari Aikio (Ima) ja jietnadáiddár-musihkkár Miro Mantere diktamusihkkaduodji Beaivváš čuohká gaba almmustuvai skábman 2014 girjin ja cd:n. Son lea girječálli ja filbmadahkki, ja son lea almmustahttán 6 diktačoakkáldaga ja 2 mánáidgirjji. Son lei nammaduvvon Davviriikkaid Ráđi girjjálašvuođa bálkkašupmái diktačoakkáldagain Máilmmis dása jagi Inger Mari lea dahkan olu dokumeantafilmmaid ja musihkkavideoid, ja lea bagadan filmma Amoc - vuosmuš, mii čájehuvvo vuosttas háve dán jagi festiválas. MARRY AILONIEIDA SOMBY BEARAŠČÁJÁLMAS: Dovddus sápmelaš mánáidgirječálli Marry A. Somby lohká ođđasamos girjjis «Čerbmen Bizi-girdipilohtta» dahje «Reinkalven lille Bizi den flygende pilot» nu mo girji gohčoduvvo dárogillii. Bizi-nammasaš čearpmat vádjola okto, go lea jágehallan eret eatnis luhtte. Son vásiha ja oahppá ollu. Son deaivvada gilvoherggiin, gottiin, sarváin, ealggain, filbmanástebohccuin, turistabohccuin ja golleáldduin.

16 SCENEKUNST LÁVDEDÁIDDA «PADDLE SONG» AV DINAH CHRISTIE OG TOM HILL. Dette er et musikalsk teater med en humoristisk snert. Stykket handler om uredde Pauline Johnson som mot alle odds ble en berømt Mohawk poet på 1800-tallet. Vi får følge Paulines kamp for sin likeverd i et mannsdominert miljø. Stykket fremføres av Cheri Maracle som er skuespiller, sanger og låtskriver fra Six Nations Ontario i Canada. Cheri har turnert i Canada, USA og Europa i over tjue år, og er nominert til flere priser. Stykket fremføres på engelsk. «PADDLE SONG», DINAH CHRISTIE JA TOM HILL MEAL- LUNLÁVLLA. Dat lea musikála teáhter man báidná hervvoštallan. Bihttá gieđahallá jálus Pauline Johnsona eallima, gii buot vuoitinvejolašvuođaid vuostá datte šattai dovddus Mohawk diktačállin 1800-logus. Mii beassat čuovvut Pauline dáistaleami juksat alcces dásseveardásašvuođa dan birrasis gos almmáiolbmot ráđđejedje. Bihtá lea ráhkadan Cheri Maracle gii lea neavttár, lávlu ja bidjá maid lávlagiidda sániid sin Six Nations guovllus Kanada Ontarios. Cheri lea johtán dáidagiinnis Kanadas, USA:s ja Eurohpás badjel guoktelogi jagi, ja lea evttohus máŋgga bálkkašupmái. Bihttá lea eaŋgalasgillii. 30 NUORAT / UNGDOM / YOUTH Et samarbeid mellom samiske ungdomsorganisasjoner og Riddu Riđđu har gitt liv til ungdomsprogrammet NUORAT/UNGDOM/YOUTH. I fjor deltok hele 65 ungdom mellom år fra Russland, Norge, Sverige, Finland, Grønland og Indonesia på NUORAT/UNGDOM/YOUTH Til sammen skapte disse ungdommene 5 innholdsrike dager som var fylt med joik, dans, god mat, konserter, forestillinger og politikk. I år blir det like bra, om ikke enda bedre! Meld deg på! Se www. riddu.no for mer info og påmeldingsskjema. Boađus sámiid nuoraidorganisašuvnnaid ja Riđđu Riđu ovttasbarggus lea nuoraidprográmma NUORAT/UNG- DOM/YOUTH. Diibmá serve nu eatnat go 65 gaskal ahkásaš Rušša, Norgga, Ruoŧa, Suoma, Ruonáeatnan ja Indonesia nuorat NUORAT/UNGDOM/YOUTH 2014 lágideapmái. Dát nuorat hábmejedje 5 miellagiddevaš ja geasuheaddji beivviid go doppe lei juoigan, dánssun, njálgga biepmut, konsearttat, čájálmasat ja politihkka. Dán jagi šaddá seamma buorre ja geasuheaddji, jus juo ii vel buoret! Dieđit doaluide! Geahča gos gávnnat eanet dieđuid ja dieđihanskovi.

17 FESTIVAL YOGA FESTIVÁLA JOGA Hver morgen tors lør kl Juohke iđit duorastagas lávvordahkii d Bli med på utendørsyoga for å gjøre deg klar for en ny festivaldag! En opplevelse for kropp og sjel! Alle er velkomne! Oppmøte Riddu siida, hvis det regner bruker vi Nisgaa huset. Namaste! Selena, Searvva olgoáibmojogii vai leat gárvvis ođđa festiválabeaivái! Dát lea vásáhus sihke gorudii ja sillui! Buresboahtin buohkaide! Gávnnadeapmi Riddusiiddas, jus arvá, de mii geavahat Nisgaa dálu. Namaste! Selena, PHOTO SESSION GOVVEN ÅRETS NORDLIGE FOLK DÁN JAGI DAVVIÁLBMOT Hvert år inviterer Riddu Riđđu et nordlig folk til å besøke oss. Årets Nordlige Folk er Six Nations of the Grand River i Canada. De kaller seg selv for «Hai de no sau nee», som betyr «Folket som bygger Long House». Six Nations består i dag av Mohawk, Cayuga, Onondaga, Oneida, Seneca og Tuscarora som alle bor innenfor reservatet ved elven Grand River. I år har vi invitert artistene Six Nations Women Singers, danesegruppen Tribal Vision, kunst- og filmskaperen Shelley Niro og skuespilleren Cheri Maracle. Sammen vil artistene ta oss med til bredden av Grand River. Juohke jagi bovdejuvvo okta davviálbmot Riddu Riđđui. Dán jagi davviálbmot boahtá Kanadas, namalassii Six Nations, Ieža sii gohčodit iežaset namain «Hai de no sau nee», sámegillii «Álbmot mii hukse Long House». Six Nationsii gullet otnábeaivve čearddat Mohawk, Cayuga, Onondaga, Oneida, Seneca ja Tuscarora, ja sii orrot reserváhtas Grand River -eanu lahkosiin. Dán jagi mii leat bovden artisttaid Six Nations Womens Singers, dánsenjoavkku Tribal Vision, govvadáiddára ja filbmadahkki Shelley Niro og neavttára Cheri Maracle. Ovttas dát dáiddárat dolvot min Grand River eanu gáddái.. VIL DU BLI FOTOGRAFERT? Fotografering fredag og lørdag fra kl foran Bealljegoahtien ved Riddu Siida. Under Riddu Riđđu 2015 ønsker vi å fotografere folk med sine festivalklær. Vår motivasjon er å fange den personlige festivalestetikken og skaffe oss et innsyn i hvordan folk pynter seg til festivalen. I REGI AV: Tromsø Museum - Universitetet i Tromsø og Senter for Nordlige Folk. SIĐAT GO GOVVIDUVVOT? Govven bearjadaga ja lávvordaga bie ovddabeal bealljegoađi Riddu-siiddas. Mii dáhtošeimmet čájehit persuvnnalaš festiválčabbodaga ja man lahkai olbmot čiŋadit festiválii. LÁGIDEADDJIT: Romssa Musea Romssa universitehta ja Davvi álbmogiid guovddáš. 32

18 Sammen får vi ting til å skje Carmen Linares & Javier Baron (es) KHaira arby (ml) CHiCo TrUJiLLo (CL) Teresa salgueiro (PT) Hindi ZaHra (ma) alo WaLa (Us/in/dK) BaTida (PT/ao) BeirUT & BeYond: alsarah & THe nubatones (Us/sd) WasL: KamiLYa JUBran (Ps) HeLLo PsYCHaLePPo (sy/le) silvia PereZ CrUZ (es) FLavia CoeLHo (Br) sarah CamiLLe (no/mq) PLUss mye mer Store opplevelser Som stolt samarbeidspartner til Riddu Riđđu, ønsker vi å bidra til å skape opplevelser som berører og beriker folk i landsdelen. Vi gleder oss til å se Arvvas, Nanook, Katchafire, Amock, det kritikerroste bandet, Resirkulert - og til å treffe deg. KJøP BiLLeTTer PÅ: BiLLeTTserviCe.no, 7-eLeven, narvesen & PosTen FøLG osloworld.no For FULLT ProGram snnsamfunn.no

19 Din lokale leverandør av Internett, TV og telefoni via fiber Vi bidrar til å realisere prosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen fra idé til virkelighet! Govven/Foto: Cathrine Dokken Govven/Foto: Cathrine Dokken Tlf

20 SEMINAR SEMINÁRA Riddu Riđđu og vår hovedsponsor UIT har igjen gleden av å invitere til seminar i forbindelse med årets festival. Se for dato og klokkeslett. Riddu Riđđu-festiválas ja min váldosponsor Romssa universitehtas (UiT) lea ohpihii illu bovdet seminárii dán jagáš festivála oktavuođas. Geahča beaivemeari ja diibmoáiggiid. UIT SEMINARET: HVEM SKAL EIE KVOTENE? Et statlig utvalg har foreslått en radikal omveltning av norsk fiskeripolitikk som åpner for at industrien skal kunne eie fartøy og kvoter. Blir dette en ny trussel eller nye muligheter for fisket i sjøsamiske områder? Dette debatteres av deltakerne i et panel der Sametinget og andre innleder. UIT SEMINARET: TVANGSEVAKUERINGA AV NORD-TROMS OG FINNMARK Mange kjenner til at reindriftssamene i indre Finnmark lurte evakueringsstyresmaktene trill rundt og kom seg unna tvangsevakueringa. Men hva skjedde med den samiske befolkninga ellers? Var det planlagt at samene skulle evakueres? Hvordan ble de tatt imot underveis? På hvilken måte rammet katastrofen samene? GRENSER OG FORBINDELSER I NORDLIGE UR- FOLKS SAMTIDSKUNST Seminar i regi av prosjektet «Urfolks kunst- og kulturuttrykk i nordområdene» Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for nordlige folk, Riddu Riđđu og Taimyr kultursenter. Seminaret holdes på Lásságámmi i Storfjord kommune. NORDLYS-SEMINARET Det årlige Nordlysseminaret er populært og godt besøkt. Temaet i år blir erfaringene fra prosjektet «Queering Sápmi». Hvordan oppleves det å være skeiv same? Hvordan er det å være en minoritet i en minoritet? Queering Sápmi har vært et demokratiprosjekt for og med samiske personer som utfordrer seksualitets- og kjønnsnormene, som har resultert i en bok og ei utstilling. Og debatten lever videre! REGNSKOGSFONDET S SEMINAR: Regnskogfondet er representert på Riddu Riđđu i år også. Deres seminartema er todelt; Årets Tv-aksjon og Regnskogfondet sitt arbeid i verden, da med spesielt fokus på Den Demokratiske republikk Kongo. UIT SEMINÁRA: GII GALGGA OAMASTIT BIVDOERIID? Stáhta lávdegoddi lea evttohan radikála nuppástumiid Norgga guollebivdopolitihkkii, mii rahpá industriijai vejolašvuođa oamastit bivdovatnasiid ja bivdoeriid. Šaddágo dás ođđa áitta vai ođđa vejolašvuođat gullet mearrasámi guovlluin? Dán birra besset oasseváldit digaštallat panelas mas leat Sámedikki ovddasteaddji ja earát doallamin ovdaságaid. UIT SEMINÁRA: DAVVI ROMSSA JA FINNMÁRKKU BÁGGOEVAKUEREN Máŋgasat leat gullan mo boazosápmelaččat siskkit Finnmárkkus fillejedje evakuerema jođihanfámuid áibbas jorbbasin ja nu eai gártan bággoeváhkkui. Muhto mii dáhpáhuvai muđui sámi álbmogii? Leigo plánejuvvon nu, ahte sápmelaččat galge fárrehuvvot soađi vuolde eret? Movt sii váldojuvvojedje vuostá mátkki alde? Mainna lágiin katastrofa deaividii sámiid? RÁJIT JA OKTAVUOHTA DAVVI ÁLGOÁLBMOGIID SERVODATDÁIDAGIS Seminára lea oassin prošeavtta «Álgoálbmogiid dáidda- ja kulturalbmánumit davvi guovlluin». Prošeakta lea Davvi álbmogiid guovddáža, Riddu Riđđu ja Tajmyra kulturguovddáža oktasašbargu. Seminára báikin lea Lásságámmi Omasvuona suohkanis. GUOVSSAHASSEMINÁRA Jahkšsaš Guovssahasseminára lea bivnnut ja ollugat bohtet dohko. Dán jagi fáddán leat vásáhusat prošeavttas «Queering Sápmi». Mo olbmot vásihit diliset earálágan sápmelažžan? Mo lea leahkit unnitlogu unnitlohkun? Queering Sápmi lea leamaš sámiide oaivvilduvvon ja ovttas sámiiguin ollašuhtton demokratiijaprošeakta, mii hástala seksualitehta- ja sohkabeallenorpmaid ja man boađusin lea šaddan sihke girji ja čájáhus. Ja hálešteapmi bistá ain. ARVEVUOVDEFOANDDA SEMINÁRA: Arvevuovdefoanda lea dánge jagi ovdan Riddu Riđđu festiválas. Dán jagáš seminára fáddá lea guovtteoasat; Jagi TV-akšuvnna ja Arvevuovdefoandda bargu máilmmis, dán vuoru lea erenoamáš fokus Demokráhtalaš republihkka Kongoi. ÅRETS UNGE KUNSTNER DÁN JAGÁŠ NUORRA DÁIDDÁR Riddu Riđđu Festivála ønsker å være en tilrettelegger for at unge samiske kunstnere skal kunne utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeles den unge kunstneren et stipend på kroner Årets unge kunstner er 23 år gamle Elina Waage Mikalsen. Hun er fra Tromsø og har sjøsamiske røtter fra Kåfjord. Hun går første året på Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, og eksperimentert med både kunstfilm, skulptur, tegninger, tekst og lyd/videoinstallasjon. Elina brenner for saker som miljøvern, feminisme, skole og det å være same i Norge. Som årets unge kunstner på Riddu, vil hun særlig fokusere på språk, eller fravær av språk. Hun ønsker å løfte frem den samiske livsstilen som hun har, og som er representativ for mange unge samer i dag. Riddu Riđđu Festivála lágida nuorra sápmelaš dáiddáriidda vejolašvuođa ovdánit sin dáiddalaš čehppodagas ja dahká sin dovddusin riikka siste ja olgoriikkain. Oktasaš barggus SpareBank 1 Nord-Norge Kulturnæringsstiftelsen- kulturev aláhusfoanddain mii juohkit nuorra dáiddárii stipeandda ruvnnu. Dán jagáš nuorra dáiddár lea 23- jahkásaš Elina Waage Mikalsen. Son orru Romssas ja su ruohttasat leat Gáivuonas. Son vázzá vuosttas jagi Nordland dáidda- ja filbmafágaskuvlla Kabelvågas, ja geahččaladdá dáiddafilmma, skulptuvrraid, sárguma, teavsttaid ja jietna-/ videoinstallašuvnnaid. Elina berošta birassuodjaleamis, feminismmas, skuvllas ja das mo lea eallit sápmelažžan Norggas. Son áigu dán jagáš Riddu- dáiddárin erenoamážit fokuseret gillii, dahje gielas gáidamii. Son sávvá lihkostuvvat bajidit oidnosii jur dan sámi eallinvuogi mii sus lea, ja leahkit olusiid dán áigge nuorra sápmelaččaid ovddasteaddjin.

DanseFestival BARENTS

DanseFestival BARENTS DanseFestival BARENTS 2010 1 Design: Eilert Sundt, Spor Design Trykk: Bjørkmanns Noe for alle! Mørketiden senker seg over Hammerfest og Arktisk kultursenter lyser opp i sin blå drakt. Jeg har gleden av

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Utgave 1 2015 Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike DEVIL ON MY BACK om lidenskap, musikalitet og karma Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

#ORKESTERLIV. OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Møt operasanger Audun Iversen. Vårens spreke konsertprogram

#ORKESTERLIV. OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Møt operasanger Audun Iversen. Vårens spreke konsertprogram #ORKESTERLIV NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER BODØ TROMSØ NR. 1 2015 OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Side 8 Side 11 Side 18 Møt operasanger Audun Iversen HARSTADVÆRINGEN

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste

Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste Dokumentasjon av og kritisk refleksjon over stipendprosjektet: Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste - en utvikling av Konstantin Stanislavskijs improvisasjonsmetoder Tyra Tønnessen september

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

Naturen kan ikke styres Natursyn, identitet og holdninger til statlig forvaltning av levende ressurser i Qeqertarsuaq, Vest-Grønland

Naturen kan ikke styres Natursyn, identitet og holdninger til statlig forvaltning av levende ressurser i Qeqertarsuaq, Vest-Grønland Naturen kan ikke styres Natursyn, identitet og holdninger til statlig forvaltning av levende ressurser i Qeqertarsuaq, Vest-Grønland Stine Rybråten Masteroppgave i sosialantropologi Sosialantropologisk

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5 Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007 www.bymisjon.no Hele verden gir side 4-5 Gaven å gi Det er en gave å gi, uten å få tilbake. Og det er en oppgave å ta imot, uten tanke på å gi igjen. Ingen av delene

Detaljer

om publikumsutvikling

om publikumsutvikling om publikumsutvikling Copyright 2010 by Norsk publikumsutvikling All rights reserved Utgitt av Norsk publikumsutvikling issn 1892-0977 Design: Snedig Trykk: Molvik Grafisk Foto: Rune Kongsro (s. 35), Anne-Lise

Detaljer

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer