Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen"

Transkript

1 Møteinnkalling 02/07 Utvalg: Møtested: Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 010/07 PS 011/07 PS 012/07 PS 013/07 PS 014/07 PS 015/07 PS 016/07 PS 017/07 PS 018/07 PS 019/07 Innhold Fri parkering for dagpendlere fra distriktene Seiland/Sørøya Regler for tildeling av parkeringskort Fremtidig eiendomsforvaltning i Hammerfest kommune - Overordnede prinsipper og organisatoriske modeller Veiledning for utarbeidelse av reguleringsplaner Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid for planområdet Fuglenesbukta Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre del, 1.gangs behandling Søknad om tilleggsareal til industritomt på Leirvika. Søknad om opsjon på nytt område i Fuglenesåsen for boligbygging Rullering kommuneplanens arealdel/ finansiering ekstern faglig planhjelp Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Jarle Edvardsen Leder

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jan Sundby Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Q52 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Politisk vedtak i MU den Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Sak: Fri parkering for dagpendlere fra distriktene Seiland/Sørøya I. Saken gjelder: Saken ble fremmet under økonomiplansaken og oversendt Styret for miljø og utvikling. II. Sakens bakgrunn og fakta: Saksbehandler oppfatter det slik at det gjelder beboere på Seiland og Sørøya som er bosatt i Hammerfest kommune. I Kommuneplan (SSB ) er det oppgitt at det bor i: Sandøybotn 20 personer Langstrand 22 personer Akkarfjord 68 personer Kårhamn 40 personer Hønseby/Eivågeid 107 personer Strømsnes 82 personer Rypefjord 1747 personer Forsøl 213 personer Hammerfest 7053 personer Hvor mange av disse fra Seiland og Sørøya som pendler til Hammerfest har saksbehandler ikke klart å finne ut av. Folkeregisteret eller SSB har ikke statistikk som sier noe om hvor folk bor og hvor de arbeider. Saksbehandler antar at hovedtyngden av de som pendler til Hammerfest er fra Hønseby/Eidvågeid, som har daglig fergeforbindelse. Hvis vi videre antar at det er ca 30% som pendler til Hammerfest, så vil det utgjøre ca 33 personer. Dersom det pendler 10% av befolkningen fra de andre plassene til sammen, vil det utgjøre 15 personer. Til sammen vil dette utgjøre 48 personer. Hvis vi også antar at 50% av disse har biler, vil det utgjøre 24 biler. Hvis alle disse skulle parkere på Rådhusplassen ville de oppta ca 50% av kapasiteten. Dersom disse 24 bilene parkerer i sone 2 til kr 9,- pr. time i 8 timer, vil det utgjør kr 1.728,- pr. dag. Dersom disse skulle få fri parkering, vil sannsynlig de som er bosatt på Kvaløya, utenom Hammerfest, føle det urettferdig dersom de ikke fikk delta i fordelen.

3 Videre er det mange som jobber i Hammerfest og som pendler fra andre kommuner, som f.eks Kvalsund, som også vil føle det urettferdig, dersom de ikke fikk delta i ordningen. III. Rådmannens vurdering: Å gi befolkningen på Seiland en fordel med gratis parkering i sentrum fordi de er nødt til å pendle til og fra arbeid hver dag, vil skape en presidens for folk som er pendlere til arbeid i byen. Administrasjonen kommer umiddelbart i en problemstilling til hvem som er berettiget denne fordelen og hvem som ikke er det. Skal det være en grense ved Akkarfjord? Grøtnes? Kvalsundbrua? Og hva med de i Forsøl? Ut fra rimelighetsbetraktninger kan administrasjonen ikke se at det er mulig å finne gode sakelige argumenter for å gi Seiland en slik fordel fremfor andre som har sitt virke i sentrum. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen foreslår å ikke imøtekomme et ønske om fri parkering for fastboende på Seiland med arbeidssted i sentrum. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleder teknisk drift Behandling i Styret for Miljø og Utvikling : Jarle Edvardsen fremmet på vegne av Ap følgende forslag: MU ber administrasjonen forberede sak til behandling i MU. Som forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : MU ber administrasjonen forberede sak til behandling i MU.

4 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jan Sundby Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Q50 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 011/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Gjeldende regler for tildeling av parkeringskort Reglemet for elektronisk parkeringsavgift. Brev fra HONU av Svarbrev til HONU av Beskrivelse av mobiltelefonparkering fra Easypark. Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Regler for tildeling av parkeringskort I. Saken gjelder: Lokale regler for Parkeringskort har stort sett vært uendret i mange år. Situasjonene vedrørende parkering har endret seg mye de siste årene. I 2006 tapte vi svært mange parkeringsplasser pga stor byggeaktivitet. Videre er det blitt atskillig flere boliger i sentrum, og butikker og service har konsentrert seg nærmere sentrum. I 2007 vil byggeaktiviteten fortsette og Strandparken som midlertidig har vært stengt pga byggeaktiviteter, vil åpne igjen, men med atskillig færre plasser enn før byggeaktiviteten startet. Vi anslår mellom plasser, mot tidligere 180 plasser. Parkeringskontoret anbefaler at regelverket for tildeling og kontroll av parkeringskort tilpasses dagens muligheter, slik at det blir en større utskifting/rullering av de tilgjengelige parkeringsplassene vi har i sentrum. II. Sakens bakgrunn og fakta: I 2006 ble prisen for kort i sone I endret fra kr til kr Tanken var at markedskreftene ville redusere etterspørselen, men det medførte kun en reduksjon fra 165 kort i 2005 til 139 kort i 2006, dvs 26 kort i reduksjon. Statoil og andre aktører på Melkøya har relativt mange kort for sone 1, men opptar forholdsmessig få plasser i sentrum på dagtid. Først etter kl 19 observerer vi flere parkerte biler fra disse aktørene i sentrum. Dagens ordning med parkeringskort og timepriser: Parkeringskort for sone 1 (Næring og service), dagens sats er kr /år. Parkeringskort for sone 2 (sentrumsperifere områder), dagens sats er kr 5.000/år Beboerkort for de som bor i avgiftsbelagt område, dagens sats kr 666,-. Elektronisk parkeringsløsning, Parkulator og SmartPark, hvor en kan parkere både i sone 1 og sone 2, etter de samme satser som å bruke en parkeringsautomat. Satser pr. time på parkeringsautomatene:

5 Sone 1: kr 12,-/1. time, kr 13,-/2.time og kr 17,- fra 3. time Sone 2: kr 9,- pr. time For de som har kort i sone 1 (sentrum), og som parkere hver dag, og lar bilen stå hele dagen er det svært gunstig (eks. 200 døgn 8 timer/dag kr 12,-/1. time, kr13,-/2.time og kr 17,- fra 3. time = kr / år). En har fått en subsidie på kr /år. Det sier seg selv at ordningen er svært gunstig kostnadsmessig, for de som parkerer hele dagen i sentrum. Tildeling av kortet er avhengig av at kortsøkeren dokumenterer at de har behov for å frakte gjenstander til/fra bilen til arbeidsstedet. Dette er utgangspunktet for tildeling av kortet, og det er vanskelig å kontrollere at det kunden sier, ikke medfører riktighet. Kort i sone 2 koster kr pr. år. Max parkeringstid er 9 timer pr. dag. Timespris ved bruk av automat er kr 9,- pr time. Det vil si at dersom en parkerer 9 timer pr. dag, og betaler på automat, vil det utgjøre (kr 9 x 9 timer x 5 dager) kr 405,- uke. Dersom en sammenligner kort for sone 2 mot å betale på automat vil det utgjøre 13 uker, inntil en har kommet opp i kr (kr / 405,-). Denne ordningen er også gunstig dersom en parkerer mye i sentrum. Det meget arbeidskrevende å kontrollere at maks parkeringstid overholdes for de som bruker kort, med 2 eller 5 timer i sone I og 9 timer i sone II. (Hjulstillingskontroll må noteres på alle fire hjul, i eget skjema, og utføre den samme kontrollen etter 2, 5 timer eller 9 timer). Dersom en ønsker å beholde parkeringsreguleringene som ved dagens ordning, ønsker vi å gå over til en løsning hvor maks parkeringstid lettere lar seg kontrollere, og det vil vi ved mobiltelefonparkering. Dagens ordning med fysiske kort er arbeidskrevende. Dersom vi går over til parkeringskort via mobiltelefonparkering, vil administrering og kontroll bli enklere. Administreringen går ut på å gi tillatelse etter søknad (som før). Deretter å knytte tillatelsen (på terminal) mot en oblat som sendes kunden, mot dagens ordning med produksjon av fysiske kort. Ved egenproduksjon av kort må kortene produseres, fakturaunderlaget punches, økonomiavdelingen må skrive ut og distribuere faktura. Videre må økonomiavdelingen håndtere inkasso og oppfølging. Ved mobiltelefonparkering overføres parkeringsavgiften direkte fra kredittkortselskapene. Dersom en kunde må sperres ved av en eller annen grunn, er det noen få tastetrykk, for oppheve gyldigheten på oblaten. For kunden vil ekstra kostnaden bli marginal ved mobiltelefonparkering. Å fjerne kort totalt, er ikke praktisk mulig. De som velger mobiltelefonparkering bør kunne få en økonomisk fordel for å velge denne løsningen. For eksempel å betale for reell parkeringstid, dvs vi må finne en timespris som tilsvarer pris for et årskort. For eksempel for Sone 1: kr / 200 dager / 5 timer pr. dag = kr 10,- pr. time Sone 2: kr / 200 dager / 5 timer pr. dag = kr 5,- pr. time Det hevdes at pappklokke med innstilling av visere kan erstatte mobiltelefonparkering, men det kan manipuleres, og det er arbeidskrevende å dokumentere avvik. Med denne løsningen stiller en viserne på en klokke på det tidspunktet en starter parkeringen. Ved mobiltelefonparkering, kan vi avlese første tidspunkt for aktivering av parkering på en server. HONU mener at dagens ordning med kort-tildeling må strammes inn og at maks parkeringstid i sone 1 må reduseres. Kort-tildeling hittil har vært basert på de opplysninger

6 kunden har gitt. Dermed er det kanskje noen som har utnyttet det, og fått kort på uriktig grunnlag. Dersom en reduserer maksimal parkeringstid til 2 timer for områder av sentrum, vil det utvilsomt føre til en større rullering av parkeringsplassene. Undersøkelser i andre deler av landet har vist at dette har hatt en positiv innvirkning for næringslivet. Deler av publikum som bruker handel og tjenester i pressområdene, har også vært positivt innstilt. I disse tider med stor mangel på parkeringsplasser kan det være et forsøk verdt, å prøve å redusere maks parkeringstid for deler av sentrum. Et annet alternativ som kan være aktuelt er å fjerne kort-ordningen både for sone 1 og sone 2, og at publikum betaler ordinær priser, som er takstene på parkeringsautomatene. Da vil det bli relativt kostbart å parkere i de avgiftsbelagte områdene, og det utvilsom bli flere som vil velge alternative løsninger enn å bruke egen bil og å parkere i sentrum. Parkeringsplassen øst for Storelva kan være en aktuell løsning. Saksbehandlers forslag: 1. Mobiltelefonparkering innføres som tilegg til parkeringskort for sone 1 og Ved mobiltelefonparkering innføres en timespris for sone 1 til kr. 10,- time. For sone 2 innføres kr 5,- pr. time. 3. Maksimal parkeringstid på 2 timer innføres på parkeringsplassene Rådhusplassen og Strandkaia (nedenfor Domus) og i Sjøgata. I de andre gatene og parkeringsplassene i sone 1, beholdes tidsbegrensingen på 5 timer (Storgata og Parkgata nord for Kirkegata, parkeringsplassene ved Hamnegata, og i Strandgata fra Hennes-krysset til Storelva). III. Rådmannens vurdering: Ønsket om å forbedre parkeringssituasjonen i sentrum og samtidig kumme møte næringslivets behov for tilgang på korttids parkeringsplasser vil kunne bli imøtekommet ved å følge sektorens forslag. Andre tiltak som å øke kontrollfrekvensen innenfor dagens ordning vil være så resurskrevende at det ansees som vankelig å gjennomføre uten å øke bemanninga ved parkeringskontoret. En forbedring av dagens ordning med å tillate kortere parkeringstid i de mest sentrale sonene Og innføring av ny teknologi som gjør at kontrollen blir mer effektiv og rasjonell vil kunne bidra til å bedre på tilganen av ledige parkeringsplasser i sentrum. IV. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det innfører mobilparkering i Hammerfest i tillegg til eksisterende ordninger. 2. Ved mobiltelefonparkering innføres det en timepris for sone 1 kr. 10,- pr time. For sone 2 innføres en pris på kr 5,- pr time. 3. Maksimal parkeringstid på 2 timer innføres på parkeringsplassene Rådhusplassen og Strandgt, (nedenfor Domus) og i sjøgata. I de andre gatene på og parkeringsplassenne some 1 beholdes tidsbegrensingen på 5 timer. (Storgata og Parkgata nord for Kirkegata., parkeringsplassen ved Hamnegtata og i Strandgata fra Hennes-krysset til Storelva.

7 Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleder teknisk drift P-kort for Næringsdrivende/Service, Beboere, Parkering i sentrum Sone 1, Sone 2 (nytt kapittel V). Hammerfest kommune, Parkeringskontoret. VEDTEKTER Formålet med vedtektene er å kartlegge hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av P-kort. De skal kunne tjene som intern veileder ved behandling av søknader om P-kort. Vedtektene er inndelt i 5 deler. Først en generell del hvor tildelingsprosedyrer, betingelse for gyldighet av P-kort, kontraktsvilkår m.m. er tatt med. Videre er Videre er tildelingsforskrifter behandlet separat for beboere, næringsdrivende, institusjoner o.l., servicevirksomhet og parkering i sentrum Sone 2. I Generelt II Beboere III Næringsdrivende, institusjoner o.l. IV Servicevirksomhet V Parkering i sentrum Sone 2 I GENERELT 1. P-kort tildeles kun etter skriftlig søknad og i overensstemmelse med bestemmelsene i foreliggende vedtekter (del II, III, IV og V ). 2. Avslag på søknader kan ankes inn for Miljø og Utvikling (MU) 3. Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, fornyelse, endringer m.m. av P- kortet skal registreres og lagres etter til enhver tid gjeldende bestemmelser. 4, Under vurderingen av den enkelte søknad kan riktigheten av de gitte opplysninger sjekkes. 5. Gyldigheten av de opplysninger som ligger til grunn for utstedelsen av hvert enkelt P- kort skal sjekkes en gang årlig. Dette arbeidet koordineres med en fornyelse av P- kortet på følgende måte. P-kortet innleveres på parkeringskontoret sammens med bekreftet betaling innen den hvert år, for påføring av gyldighet., slik at ugyldige/ikke berettigede P-kort kan lukes ut.

8 6. Betaling av P-kortet er inkludert i avgiften ved første gangs tildeling. Ved tap av P- kort eller endringer som medfører at nytt P.kort må utstedes, betales det kr. 100,- ett hundre kroner hver gang det må utstede nytt kort. Satsen kan til en hver tid endres med justeringer pr. år. 7. P-kortet er belagt med en avgift, som til en hver tid fastsettes av kommunestyret. Et nivå for beboere, et nivå for næringsdrivende, institusjoner og servicekort, et nivå for parkering i sentrum Sone 2. Avgiften betales for 1 år om gangen fra hvert år. Gyldighetsmerke påføres kortet ved betaling og fungerer som kvittering. P-kortet er ugyldig om avgiften ikke er betalt innen fristens utløp. 8. Om det oppdages forfalskninger av P-kortet eller opplysninger som ligger til grunne for tildelingen av P-kortet (opplysninger angitt i søknadsskjema) eller misbruk av kortet, skal P-kortet inndras. Videre taper P-kort innehaveren eventuell til gode P-tid. Ved grov overtredelse kan det også leveres politianmeldelse. 9. P- kortet er gyldig kun for det kjøretøy/ansvarlig eier det er utstedet til. Dersom P- kortet er utstedet på kjøretøy skal P-kortet korrigeres når bilen byttes. Henvendelse til Parkeringskontoret. P-kortet skal som hovedregel utstedes på en bil, men kan fravikes ved særlige dokumenterte behov. Avgjørelse om avvik fattes av Parkeringskontoret. 10. Om P-kort innehaveren flytter, bortfaller P-kortets gyldighet og P-kortet skal innleveres til Parkeringskontoret snarest og senest 8 dager etter at flyttingen har funnet sted. 11. Det tildeles ikke P-kort på sosialt/medisinsk grunnlag. Det finnes egen ordning for slike behov. II BEBOERE 12. Det stilles følgende betingelser for tildeling av parkeringskort (P-kort) 1. Søkeren må ha fast bopel i et avgiftsbelagt område., å ha bekreftet boadresse fra folkeregistret. 2. Den bil det søkes om P-kort for må være registrert på søkerens navn og adresse. Kopi av vognkort må vedlegges søknaden. 3. Beboerens parkeringsbehov skal primært dekkes på egen eller leid grunn. Dersom dette ikke er mulig kan det søkes om P. kort for beboere. 4. Det tildeles ikke faste plasser, men i et bestemt område. 5. All tildeling av parkeringskort behovsprøves. 13 Det innvilges maksimalt 2 P-kort pr. person. III NÆRINGSDRIVENDE, INSTITUSJONER O.L.

9 14 For å komme i betraktning ved tildeling av P-kort, må virksomheten være lokalisert innen avgiftsbelagt område. 15. P-kort innvilges kun til virksomhetens egne biler (eie/leie/leasing) til nødvendig varetransport, d.v.s. at det transporteres gods som ikke med rimelighet kan forventes å kunne bæres fra/til annen parkeringsplass, eller forventes hentet/levert med kort stopp ved virksomheten. Hver enkelt virksomhet må i søknaden om P-kort gjøre rede for og dokumentere sitt behov for godstransport. 16 Virksomhetens parkeringsbehov skal primært dekkes på egen eller leid grunn. Dersom dette ikke er mulig, kan P-kort innvilges for dekning av transportbehov. 17. Biler som primært brukes til persontransport (f.eks. møtevirksomhet) Innvilges ikke P. kort. IV SERVICEVIRKSOMHET 18 Håndverkere og andre som har serviceoppdrag eller driver midlertidig innenfor avgiftsområdet kan innvilges P-kort for kortere eller lengere tid, avhengig av oppdragets varighet. 19. All tildeling av P-kort behovsprøves. P-kort innvilges bare til virksomhetenes egne biler, og i tilfeller hvor det kan dokumenteres at det vil medføre urimelige ulemper å benytte parkeringsautomatene, og hvor det ikke finnes parkeringsmuligheter der oppdraget skal utføres. 20. Offentlige etater som har flere biler kan for disse innvilges P-kort som gjelder for flere biler samtidig, dvs. at kortet påføres flere enn et registreringsnummer. For andre tildeles kun ett P-kort pr. kjøretøy. V P-KORT SENTRUM SONE 2 21 Kortet kan bare benyttes i Sone 2 i tidsrommet ( ) innen sitt gyldighetsområde. Utenom angitte tider er parkeringen gratis. 22. For å komme i betraktning ved tildeling av parkeringskort, må arbeidsstedet være lokalisert innen avgiftsbelagt område. 23. P- kort innvilges bare til søkerens egen bil. (dokumentert ved bekreftet vognkort) 24 Før P-kortet utleveres, skal det være utstedet og underskrevet kontrakt, samt at P- kortet er betalt.

10 ELEKTRONISK PARKERINGSAVGIFT Søknad Navn/Firma Adresse Kontaktperson Virksomhetens parkeringsbehov Dato Underskrift/stempel Reglemet for elektronisk parkeringsavgift Elektronisk parkeringskort kan benyttes på samtlige avgiftsområder i tidsrommet det kreves parkeringsavgift. Elektronisk parkeringskort gir ikke anledning til å parkere utover de reguleringer som gjelder. 2. Det betales ett engangsbeløp for Elektronisk parkeringskort, iht gebyr og avgiftsregulativet. Ved annen elektronisk løsning beregnes pris etter normale kalkulasjonsmetoder. 3. Verdikort ved bruk av elektronisk parkeringskort, kjøpes separat. 4. Hvis serienummeret fjernes, ansees et Elektronisk parkeringskort som ugyldig. 5. Det Elektronisk parkeringskort er kundens eiendom, etter at det i sin helhet er betalt, og erstattes ikke ved skade eller tap. 6. Bruker aksepterer at parkerings-plassene ikke er merket med de forskjellige sonebokstaver. Bruker er selv ansvarlig for at Elektronisk parkeringskort brukes på riktig sone. Ved innstilling av for lav soneavgift, kan tilleggsavgift påløpe. 7. Sone 1 har for tiden en tidsbegrensing, som er opplyst på underskilt til P.skiltene. Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende parkeringsbestemmelser Sone 2 har for tiden en tidsbegrensing, som er opplyst på underskilt til P.skiltene. Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende parkeringsbestemmelser. 8. Elektronisk parkeringskort skal ligge godt synlig i bilens frontrute og aktivisert på rett sone. 9 Dersom det er andre brukere av Elektronisk parkeringskort enn kontraksinnehaver, er det kontraksinnehaver plikt å informere brukeren om disse vedtektene. 10 Ved bruk av annen elektronisk avgiftsbetaling, må gyldig oblat/bevis på avtale, være godt synlig i frontruten. SERIENUMMER:... Hammerfest den for parkeringskontoret

11 Hammerfest den leier

12 VIKTIG INFORMASJON - Du mottar et SMS varsel 15 minutter før parkeringstiden utløper. (disse kan vi ikke garantere for da vi ikke har kontroll over eksterne nettverk) - Med Easypark slipper du å betale for mye, du kan enkelt stoppe din parkering ved å ringe tlf Tast 1 for å avslutte parkeringen. - Du kan forlenge din parkering uten å gå tilbake til bilen. Ring og tast 2 for å forlenge og tast inn nytt klokkeslett. - På noen parkeringsplasser er det en maksimal parkeringstid. Det betyr at uansett hvor langt fremme i tid du setter din parkering, så får du ikke parkering lenger enn det makstiden tilsier. For eksempel. Parkeringsplassen har 2 timers makstid. Du starter parkering kl 12:05. Du ønsker å stå frem til 15:00 og taster da inn dette, men du får uansett ikke parkering lenger enn frem til 14:05. - Hvis du har flere biler registrert på ditt abonnement må du skille bilene fra hverandre når du parkerer. Dette gjør du enkelt gjennom å taste # for forhåndsvalgt bil, eller oblatnr # for annen bil. Dette spørsmålet får du etter du har tastet takstgruppenr etterfulgt av # - Du kan gjerne teste Easypark ut før du skal parkere første gang gjennom å ringe opp til og starte parkering på takstgruppe Dette er en gratis test-takstgruppe. Prøv dessuten gjerne å stoppe og forlenge parkeringen. - Hvis det ikke er mulig å parkere ved hjelp av Easypark, eller at du ikke oppnår kontakt med tlf eller kundeservice, skal du betale på annen måte. Brukeren er ikke under noen omstendighet fritatt fra sin plikt til å betale for parkeringen med gyldig betalingsform. Det er her viktig at kunden lytter til kvitteringsmeldingen som bekrefter parkeringen. -Husk å si fra til oss ved bytte av frontrute eller bytte av bil, slik at vi får sendt en nytt oblat i god tid. - Det er ditt ansvar å velge korrekt områdekode. Feil kode kan medføre parkeringsbot. Vær oppmerksom på lokal skilting med parkeringsbestemmelser. -For avtalevilkår og betingelser: se vår hjemmeside Hvis spørsmål, ring kundeservice, tlf (tast *), send mail : eller se vår hjemmeside:

13 Start og stopp parkering med hjelp av mobiltelefonen og motta en samlet faktura Du kjenner sikkert problemet med å betale med mynter og administrasjonen av P-billettene. Nå er det slutt å bekymre seg om parkeringsbilletter og bøter. Bilen får et oblat som festes på frontruten, slik at parkeringsvakten kan se at man er tilsluttet Easypark. Tjenesten fungerer slik: Ring og gjennomfør dialogen med vår talemaskin: - tast inn takstgruppe (angitt på automatene) - angi klokkeslett for ønsket utløpstid for parkeringen - Det är viktigt att du lyssnar klart meddelandet Du kan stoppe eller forlenge parkeringen etter eget ønske. P-vakten kan via en strekkode på oblatet i frontruten, kontrollere om parkeringen er betalt. Fordelene ved easypark ordningen: Enkel forlengelse av p-tiden og mindre parkeringsbøter Du slipper parkeringsbøter da du kan forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen. Du får dessuten en sms 15 minutter før parkeringstiden utløper slik at du ikke glemmer bort din parkering. Denne tilleggstjenesten kan vi dog ikke garantere for da vi ikke har kontroll over eksterne mobilnett. Ingen overbetaling Du slipper overbetaling siden du kan stoppe parkeringen når du kommer tilbake til bilen og dermed kun betale for effektiv parkering. Refusjon og bokføring av p-avgiftene gjøres vesentlig enklere Det sendes en månedlig faktura med et totalbeløp og spesifikasjon av hver parkering. Dette letter administrasjonen. Administrasjonsgebyr pr. faktura er kr 35,-. Du slipper mynter Aldri mer trenger du å være bekymret for å ikke ha nok mynter i lommen. Easypark kan brukes på både private og offentlige plasser i alle de større byer i Norge Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Skedsmo, Fredrikstad, Lillehammer, Stavanger, Bergen, Trondheim, Gardermoen, Horten, Tønsberg, Hamar, Halden mf. For full dekningsliste; se Parkering i p-hus med Autopass

14 Easypark tilbyr nå også parkering i p-hus med bruk av din Autopass-brikke. Dette innebærer at når du kjører mot bommen åpner den seg automatisk uten at du behøver å løfte hendene fra rattet. Dette kommer på samme avregning som utendørsparkeringene. Tjenesten kan pr. dags dato benyttes på Aker Brygge og Ibsen Garasjen i Oslo (se etter Easypark logoen i venstre felt ved inn og ut kjøring) Alternativ 1 Fakturaløsning: Følgende prisalternativer tilbys: Abonnement per bruker 1-9 brukere per måned kr. 49,- Abonnement per bruker brukere per måned kr. 39,- Abonnement per bruker brukere per måned kr. 34,- Abonnement per bruker 50 - < brukere per måned kr. 24,- Alternativ 2 Kredittkortløsning: Tjenesten kan også belastes via de fleste typer kreditkort (MasterCard, VISA, Statoil, Eurocard og American Express). Pris kr. 34,- inkl mva pr bruker pr måned. I tillegg gjennomsnittlig kr. 4,- pr. parkering. Abonnementet har ingen bindingstid. Easypark ASAs fakturaordning er godkjent for momsrefusjon der hvor dette er aktuelt og som bilag i regnskapet. Easypark benyttes i dag av mer enn kunder i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Alle priser eks. mva. Er det spørsmål, eller ønske om ytterligere informasjon kan de besøke vår hjemmeside: eller ring undertegnede. Vennlig hilsen Med vennlig hilsen Susanne Eriksson Easypark ASA Øvreslottsgate 10 Postboks 1569 Vika 0118 Oslo Norway Tlf:

15 Sektor for teknisk drift HONU Postboks HAMMERFEST Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: Deres brev av / Jan Sundby, Q Parkeringsproblemer i Hammerfest sentrum Parkeringskontoret skjønner problemet og vil gjøre det vi kan for å bøte på utfordringen. Parkeringskontoret vil innføre et strengere regime for å få tildelt parkeringskort for sone I/II, dvs kort for næringsdrivende. Dette kan være med på at det blir flere plasser tilgjengelig i sentrum. Problemet for oss er å kontrollere om tidsbegrensingene overholdes. Kravet til kontroll er at vi noterer hjulstillingene på alle hjulene. Deretter må vi gjøre det samme 2 eller 5 timer etter første kontroll. Dersom disse to kontrollene stemmer over ens, kan ilegge gebyr. Vi har prøvd på det, og har erfart at dette tar uforholdsmessig mye tid. Derfor kan det se ut som de med parkeringskort har amnesti. Vi ilegger noen få gebyrer på overtredelse av parkeringstiden, men det er bare en liten del. For å få et bedre system for å overvåke tidsbegrensingene på de som har fått parkeringskort for næringsdrivende, vurderer vi å innføre mobiltelefonparkering. Det vil si at brukeren iverksetter start og stopp på parkering med mobiltelefonen. Da kan vi ved å avlese en oblat som er festet i frontruten, om den er gyldig, og om og når parkering er bestilt startet. Kunden får da et varsel via SMS at parkeringstiden går ut om 15 minutter. Dersom tidsbegrensingen er f.eks 2 timer, kan vi lett avlese med håndholdt terminal om tidsbegrensingen er overskredet. Ny bestilling av parkering etter at første periode er utgått, lar seg ikke manipulere. Dersom tidsbegrensingen ikke er overholdt vil vi ilegge gebyr, og det vil sannsynligvis gjøre at kunder med kort, får større respekt for tidsbegrensingene. Med tiltakene strengere regime for å få kort, og bedre kontrollmulighet, mener vi at utnyttelsen/rullering av parkeringsplasser i sentrum vil bli bedre. Vi er inne i prosessen med nye kort for 2007, slik at det vil ta litt tid før vi kan innføre mobiltelefonparkering. Dersom HONU synes at våre forslag til tiltak ikke er tilstrekelig, ber vi om tilbakemelding. Med hilsen Jan Sundby parkeringsleder

16

17 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Hanasand, Kjartan Mikalsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 012/07 Styret for Miljø og Utvikling Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Uttalelse fra Fagforbundet 2 Uttalelse fra Hammerfest Eiendom KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Fremtidig eiendomsforvaltning i Hammerfest kommune - Overordnede prinsipper og organisatoriske modeller I. Saken gjelder: I saken redegjør rådmannen for ulike målsettinger, prinsipper og forslag til løsninger i forhold til fremtidig organisering av kommunens totale eiendomsforvaltning. Rådmannen anbefaler at administrasjonen i det videre arbeidet utreder konsekvenser og muligheter med en løsning hvor den strategiske forvaltning og den operative driften deles i to enheter. Den ene som en stabsenhet til rådmannen og den andre som del av sektor for Teknisk drift. Dette er et organiseringsarbeidet som må koordineres med omleggingen av Vaktmester og vedlikeholdstjenesten. Rådmannen ønsker også å starte arbeidet med å få lagt grunnlaget for en fremtidig eierskapsmelding i kommunen. For å få belyst de ulike aspektene i saken er saken omfattende. Dette gjør at det er hensiktsmessig å starte med en innholdsfortegnelse. Den finner du på neste side.

18 Innhold Saken gjelder: 1 Innhold 2 Sakens bakgrunn og fakta: 3 Hvorfor en slik sak: 3 Dagens ansvarsfordeling 4 Rådmannens vurdering: 5 Hovedutfordring: 5 Styrket fokus 5 Eiendom som salderingspost 6 Hvilke eiendommer og tjenester bør inngå i vurderingen: 6 Stab for byggeprosjekter 7 Valg av organisasjonsform og tilknytning: 7 Målsettinger og prinsipper for arbeidet: 8 Eier Forvalter Bruker 8 Eierrollen: 9 Behovet for eierstrategi/eiermelding 9 Brukerrollen: 9 Forvalterrollen: 10 Delt ansvar FU og DV 11 Mulige organiseringsformer: 12 Dagens organisering: 12 Alternativ modell 1 13 Alternativ modell 2 14 Alternativ modell 3 15 Alternativ modell 4 16 Alternativ modell 5 17 Alternativ modell 6 18 Alternativ modell 7 19 Oppsummering og konkusjon: 20 Rådmannens forslag til vedtak: 22

19 II. Sakens bakgrunn og fakta: Hvorfor en slik sak: Kommunestyrets vedtok den følgende: Kommunestyret ber administrasjonen vurdere hvordan den totale eiendomsforvaltningen skal ivaretas i fremtiden, eventuelt en felles organisering av kommunens totale bygningsmasse gjennom Hammerfest eiendom KF. Dette oppdraget har av ulike grunner ikke blitt fremmet for politiske behandling så raskt som ønskelig. Administrasjonen innledet på formannskapsmøte den 15.juni 2006 om hvordan bestillingen kunne forstås og hvordan administrasjonen kunne håndtere saken videre. Formannskapet ønsket i første omgang å få seg forelagt en prinsipiell sak med ulike alternativer til fremtidig organisering. På denne bakgrunn ville en så kunne angi en mer konkret retning på det videre arbeidet. Saken har derfor ikke til hensikt å inneholde vurderinger av de grensedragningene innad i en driftsenhet eller kontraktsforholdene mellom for eksempel eiendomsforvalter og bruker. Denne saken vil omhandle ulike problemstillinger ved de tre rollene innenfor eiendomsforvaltningen: eier, forvalter og bruker, med hovedvekt på forvalterrollen. Saken vil videre omhandle organisatorisk plassering av ansvaret for de fire forvalterrollene: forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Eier Forvalter Bruker Oppgaver FDVU Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling I tillegg til den beskrevne politiske forventningen om at eiendomsforvaltningen blir vurdert er det en klar forventning internt i organisasjonen om at oppgaver og ansvar må bli gjennomgått og klargjort. Mange opplever et betydelig sprik mellom egne forventninger og det dagens eiendomsforvaltning er i stand til å kunne tilby. Figur 1 Rollene innenfor I denne saken er hensikten å danne grunnlaget for en politisk beslutning om hvilke målsettinger, prinsipper og grep en skal legge til grunn for det videre arbeidet med å optimalisere eiendomsforvaltningen i Hammerfest kommune. Saken må følges opp med en konkretisering av de ulike problemstillingene og en breiere involvering av aktørene innenfor virksomhetsområdene.

20 Dagens ansvarsfordeling Forvaltningen av kommunale bygg og boliger er i dag delt mellom Sektor for Teknisk drift og Hammerfest Eiendom KF. Hammerfest Eiendom KF tar seg i hovedsak av trygde- og omsorgsboligene, samt en del andre bygg hvor kommunen opptrer som leietaker. KF-et sin bygningsmasse utgjør ca m2. Selskapet har to ansatte og forvalter i boliger, 1 dagsenter, 5 kontorbygg og 1 ungdomshus. I tillegg kommer bygg vedtatt finansiert i økonomiplanen for Selskapet har følgende formålsparagraf: Kommunestyret Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. Hammerfest Eiendom KF (FDVU) Rådmannen Sektor Teknisk drift (FDVU) Selskapet står for forvaltningen av eiendommene, oppretter leiekontrakter og beregner husleie. Fakturering og innkreving av leie blir utført av kommunens økonomiavdeling. Vaktmestertjeneste blir i det alt vesentlige levert av kommunen. Vedlikehold blir utført ved innkjøp fra både kommunen og næringslivet. Sektor for Teknisk drift forvalter den resterende del av eiendomsmassen, herunder skoler, barnehager, institusjoner, administrasjonsbygg mv. Total bygningsmasse for Teknisk drift utgjør ca m2. Sektoren har en egen virksomhet for Vaktmester og vedlikehold. Ansvar for uteanleggene ligger også til sektoren gjennom enheten Park. Ansvar: Trygde- og omsorgsboligene Andre bygg hvor kommunen leier Bygningsmasse: ca m2. To ansatte Forvalter i 2006: 163 boliger 1 dagsenter 5 kontorbygg 1 ungdomshus. Nærmere opplysninger om de to enhetenes ansvar og drift fremkommer av deres respektive årsmeldinger. Ansvar: Resterende eiendomsmasse. Skoler Barnehager Institusjoner Boliger Adm. bygg mv. Bygningsmasse: ca m2. Virksomheter: Vaktmester og vedlikehold Renhold Park (ansvar for uteanlegg) Figur 2 Dagens ansvarsfordeling i Samlet nyanskaffelsesverdi for den totale kommunale bygningsmassen antas å ligge på ca. 2 mrd. nok.

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jfr forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 20.03.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 3/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 20.03.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 3/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Møteinnkalling 3/07 Utvalg: Møtested: Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 20.03.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 12.04.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 3/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 12.04.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 3/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 3/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Torsdag 12.04.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN Eiendomssjef Nils Kr Nordlien Kursdagene NTNU 3-4-jan 07 Eiendom www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN 168000 M2 Eies av LK, LKE AS og LKB Eiendomssjef daglig

Detaljer

Retningslinjene skal sikre korrekt saksgang ved søknad om parkeringsoblat samt informasjon om regler, kriterier, pris og beliggenhet.

Retningslinjene skal sikre korrekt saksgang ved søknad om parkeringsoblat samt informasjon om regler, kriterier, pris og beliggenhet. Hensikt Retningslinjene skal sikre korrekt saksgang ved søknad om parkeringsoblat samt informasjon om regler, kriterier, pris og beliggenhet. Omfang Gjelder tildeling av parkeringsoblat til ansatte og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Nøtterøy kommune Drifts- og anleggsseksjonen

Nøtterøy kommune Drifts- og anleggsseksjonen Nøtterøy kommune Drifts- og anleggsseksjonen Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: 33 40 20 32 14/10041 FA-Q50, GBR- Dato: 15.04.2014 Veierland velforening 3144 VEIERLAND Tildeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre.

18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 18/04-2012. Boligflyt/prosedyre. 1. Søknadsprosess: Søknadsskjema er absolutt, med brukers underskrift. Unntak er Flykningetjenesten hvor det bestilles bolig uten navn da navnet ikke foreligger før brukeren

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Styresaknr. 19/05 REF: 2004/000286 HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Oversendelses brev 03.03.2005 og høringsnotat fra

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og 17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.04.2016 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.03.06 Tidspunkt: 12:00 Kommunestyresalen Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 05/1484 AVDRAGSUTSETTELSE LÅN NR. 20060716 SANDNESSJØEN FJERNVARMANLEGG AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterommet helse/sosial Møtedato: 02.04.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Tom Roger Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer