Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tirsdag 13.02.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 02/07. Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen"

Transkript

1 Møteinnkalling 02/07 Utvalg: Møtested: Styret for Miljø og Utvikling Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 010/07 PS 011/07 PS 012/07 PS 013/07 PS 014/07 PS 015/07 PS 016/07 PS 017/07 PS 018/07 PS 019/07 Innhold Fri parkering for dagpendlere fra distriktene Seiland/Sørøya Regler for tildeling av parkeringskort Fremtidig eiendomsforvaltning i Hammerfest kommune - Overordnede prinsipper og organisatoriske modeller Veiledning for utarbeidelse av reguleringsplaner Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid for planområdet Fuglenesbukta Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre del, 1.gangs behandling Søknad om tilleggsareal til industritomt på Leirvika. Søknad om opsjon på nytt område i Fuglenesåsen for boligbygging Rullering kommuneplanens arealdel/ finansiering ekstern faglig planhjelp Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Jarle Edvardsen Leder

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jan Sundby Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Q52 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Politisk vedtak i MU den Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Sak: Fri parkering for dagpendlere fra distriktene Seiland/Sørøya I. Saken gjelder: Saken ble fremmet under økonomiplansaken og oversendt Styret for miljø og utvikling. II. Sakens bakgrunn og fakta: Saksbehandler oppfatter det slik at det gjelder beboere på Seiland og Sørøya som er bosatt i Hammerfest kommune. I Kommuneplan (SSB ) er det oppgitt at det bor i: Sandøybotn 20 personer Langstrand 22 personer Akkarfjord 68 personer Kårhamn 40 personer Hønseby/Eivågeid 107 personer Strømsnes 82 personer Rypefjord 1747 personer Forsøl 213 personer Hammerfest 7053 personer Hvor mange av disse fra Seiland og Sørøya som pendler til Hammerfest har saksbehandler ikke klart å finne ut av. Folkeregisteret eller SSB har ikke statistikk som sier noe om hvor folk bor og hvor de arbeider. Saksbehandler antar at hovedtyngden av de som pendler til Hammerfest er fra Hønseby/Eidvågeid, som har daglig fergeforbindelse. Hvis vi videre antar at det er ca 30% som pendler til Hammerfest, så vil det utgjøre ca 33 personer. Dersom det pendler 10% av befolkningen fra de andre plassene til sammen, vil det utgjøre 15 personer. Til sammen vil dette utgjøre 48 personer. Hvis vi også antar at 50% av disse har biler, vil det utgjøre 24 biler. Hvis alle disse skulle parkere på Rådhusplassen ville de oppta ca 50% av kapasiteten. Dersom disse 24 bilene parkerer i sone 2 til kr 9,- pr. time i 8 timer, vil det utgjør kr 1.728,- pr. dag. Dersom disse skulle få fri parkering, vil sannsynlig de som er bosatt på Kvaløya, utenom Hammerfest, føle det urettferdig dersom de ikke fikk delta i fordelen.

3 Videre er det mange som jobber i Hammerfest og som pendler fra andre kommuner, som f.eks Kvalsund, som også vil føle det urettferdig, dersom de ikke fikk delta i ordningen. III. Rådmannens vurdering: Å gi befolkningen på Seiland en fordel med gratis parkering i sentrum fordi de er nødt til å pendle til og fra arbeid hver dag, vil skape en presidens for folk som er pendlere til arbeid i byen. Administrasjonen kommer umiddelbart i en problemstilling til hvem som er berettiget denne fordelen og hvem som ikke er det. Skal det være en grense ved Akkarfjord? Grøtnes? Kvalsundbrua? Og hva med de i Forsøl? Ut fra rimelighetsbetraktninger kan administrasjonen ikke se at det er mulig å finne gode sakelige argumenter for å gi Seiland en slik fordel fremfor andre som har sitt virke i sentrum. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen foreslår å ikke imøtekomme et ønske om fri parkering for fastboende på Seiland med arbeidssted i sentrum. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleder teknisk drift Behandling i Styret for Miljø og Utvikling : Jarle Edvardsen fremmet på vegne av Ap følgende forslag: MU ber administrasjonen forberede sak til behandling i MU. Som forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : MU ber administrasjonen forberede sak til behandling i MU.

4 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jan Sundby Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Q50 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 011/07 Styret for Miljø og Utvikling Saksdokumenter vedlagt: Gjeldende regler for tildeling av parkeringskort Reglemet for elektronisk parkeringsavgift. Brev fra HONU av Svarbrev til HONU av Beskrivelse av mobiltelefonparkering fra Easypark. Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Regler for tildeling av parkeringskort I. Saken gjelder: Lokale regler for Parkeringskort har stort sett vært uendret i mange år. Situasjonene vedrørende parkering har endret seg mye de siste årene. I 2006 tapte vi svært mange parkeringsplasser pga stor byggeaktivitet. Videre er det blitt atskillig flere boliger i sentrum, og butikker og service har konsentrert seg nærmere sentrum. I 2007 vil byggeaktiviteten fortsette og Strandparken som midlertidig har vært stengt pga byggeaktiviteter, vil åpne igjen, men med atskillig færre plasser enn før byggeaktiviteten startet. Vi anslår mellom plasser, mot tidligere 180 plasser. Parkeringskontoret anbefaler at regelverket for tildeling og kontroll av parkeringskort tilpasses dagens muligheter, slik at det blir en større utskifting/rullering av de tilgjengelige parkeringsplassene vi har i sentrum. II. Sakens bakgrunn og fakta: I 2006 ble prisen for kort i sone I endret fra kr til kr Tanken var at markedskreftene ville redusere etterspørselen, men det medførte kun en reduksjon fra 165 kort i 2005 til 139 kort i 2006, dvs 26 kort i reduksjon. Statoil og andre aktører på Melkøya har relativt mange kort for sone 1, men opptar forholdsmessig få plasser i sentrum på dagtid. Først etter kl 19 observerer vi flere parkerte biler fra disse aktørene i sentrum. Dagens ordning med parkeringskort og timepriser: Parkeringskort for sone 1 (Næring og service), dagens sats er kr /år. Parkeringskort for sone 2 (sentrumsperifere områder), dagens sats er kr 5.000/år Beboerkort for de som bor i avgiftsbelagt område, dagens sats kr 666,-. Elektronisk parkeringsløsning, Parkulator og SmartPark, hvor en kan parkere både i sone 1 og sone 2, etter de samme satser som å bruke en parkeringsautomat. Satser pr. time på parkeringsautomatene:

5 Sone 1: kr 12,-/1. time, kr 13,-/2.time og kr 17,- fra 3. time Sone 2: kr 9,- pr. time For de som har kort i sone 1 (sentrum), og som parkere hver dag, og lar bilen stå hele dagen er det svært gunstig (eks. 200 døgn 8 timer/dag kr 12,-/1. time, kr13,-/2.time og kr 17,- fra 3. time = kr / år). En har fått en subsidie på kr /år. Det sier seg selv at ordningen er svært gunstig kostnadsmessig, for de som parkerer hele dagen i sentrum. Tildeling av kortet er avhengig av at kortsøkeren dokumenterer at de har behov for å frakte gjenstander til/fra bilen til arbeidsstedet. Dette er utgangspunktet for tildeling av kortet, og det er vanskelig å kontrollere at det kunden sier, ikke medfører riktighet. Kort i sone 2 koster kr pr. år. Max parkeringstid er 9 timer pr. dag. Timespris ved bruk av automat er kr 9,- pr time. Det vil si at dersom en parkerer 9 timer pr. dag, og betaler på automat, vil det utgjøre (kr 9 x 9 timer x 5 dager) kr 405,- uke. Dersom en sammenligner kort for sone 2 mot å betale på automat vil det utgjøre 13 uker, inntil en har kommet opp i kr (kr / 405,-). Denne ordningen er også gunstig dersom en parkerer mye i sentrum. Det meget arbeidskrevende å kontrollere at maks parkeringstid overholdes for de som bruker kort, med 2 eller 5 timer i sone I og 9 timer i sone II. (Hjulstillingskontroll må noteres på alle fire hjul, i eget skjema, og utføre den samme kontrollen etter 2, 5 timer eller 9 timer). Dersom en ønsker å beholde parkeringsreguleringene som ved dagens ordning, ønsker vi å gå over til en løsning hvor maks parkeringstid lettere lar seg kontrollere, og det vil vi ved mobiltelefonparkering. Dagens ordning med fysiske kort er arbeidskrevende. Dersom vi går over til parkeringskort via mobiltelefonparkering, vil administrering og kontroll bli enklere. Administreringen går ut på å gi tillatelse etter søknad (som før). Deretter å knytte tillatelsen (på terminal) mot en oblat som sendes kunden, mot dagens ordning med produksjon av fysiske kort. Ved egenproduksjon av kort må kortene produseres, fakturaunderlaget punches, økonomiavdelingen må skrive ut og distribuere faktura. Videre må økonomiavdelingen håndtere inkasso og oppfølging. Ved mobiltelefonparkering overføres parkeringsavgiften direkte fra kredittkortselskapene. Dersom en kunde må sperres ved av en eller annen grunn, er det noen få tastetrykk, for oppheve gyldigheten på oblaten. For kunden vil ekstra kostnaden bli marginal ved mobiltelefonparkering. Å fjerne kort totalt, er ikke praktisk mulig. De som velger mobiltelefonparkering bør kunne få en økonomisk fordel for å velge denne løsningen. For eksempel å betale for reell parkeringstid, dvs vi må finne en timespris som tilsvarer pris for et årskort. For eksempel for Sone 1: kr / 200 dager / 5 timer pr. dag = kr 10,- pr. time Sone 2: kr / 200 dager / 5 timer pr. dag = kr 5,- pr. time Det hevdes at pappklokke med innstilling av visere kan erstatte mobiltelefonparkering, men det kan manipuleres, og det er arbeidskrevende å dokumentere avvik. Med denne løsningen stiller en viserne på en klokke på det tidspunktet en starter parkeringen. Ved mobiltelefonparkering, kan vi avlese første tidspunkt for aktivering av parkering på en server. HONU mener at dagens ordning med kort-tildeling må strammes inn og at maks parkeringstid i sone 1 må reduseres. Kort-tildeling hittil har vært basert på de opplysninger

6 kunden har gitt. Dermed er det kanskje noen som har utnyttet det, og fått kort på uriktig grunnlag. Dersom en reduserer maksimal parkeringstid til 2 timer for områder av sentrum, vil det utvilsomt føre til en større rullering av parkeringsplassene. Undersøkelser i andre deler av landet har vist at dette har hatt en positiv innvirkning for næringslivet. Deler av publikum som bruker handel og tjenester i pressområdene, har også vært positivt innstilt. I disse tider med stor mangel på parkeringsplasser kan det være et forsøk verdt, å prøve å redusere maks parkeringstid for deler av sentrum. Et annet alternativ som kan være aktuelt er å fjerne kort-ordningen både for sone 1 og sone 2, og at publikum betaler ordinær priser, som er takstene på parkeringsautomatene. Da vil det bli relativt kostbart å parkere i de avgiftsbelagte områdene, og det utvilsom bli flere som vil velge alternative løsninger enn å bruke egen bil og å parkere i sentrum. Parkeringsplassen øst for Storelva kan være en aktuell løsning. Saksbehandlers forslag: 1. Mobiltelefonparkering innføres som tilegg til parkeringskort for sone 1 og Ved mobiltelefonparkering innføres en timespris for sone 1 til kr. 10,- time. For sone 2 innføres kr 5,- pr. time. 3. Maksimal parkeringstid på 2 timer innføres på parkeringsplassene Rådhusplassen og Strandkaia (nedenfor Domus) og i Sjøgata. I de andre gatene og parkeringsplassene i sone 1, beholdes tidsbegrensingen på 5 timer (Storgata og Parkgata nord for Kirkegata, parkeringsplassene ved Hamnegata, og i Strandgata fra Hennes-krysset til Storelva). III. Rådmannens vurdering: Ønsket om å forbedre parkeringssituasjonen i sentrum og samtidig kumme møte næringslivets behov for tilgang på korttids parkeringsplasser vil kunne bli imøtekommet ved å følge sektorens forslag. Andre tiltak som å øke kontrollfrekvensen innenfor dagens ordning vil være så resurskrevende at det ansees som vankelig å gjennomføre uten å øke bemanninga ved parkeringskontoret. En forbedring av dagens ordning med å tillate kortere parkeringstid i de mest sentrale sonene Og innføring av ny teknologi som gjør at kontrollen blir mer effektiv og rasjonell vil kunne bidra til å bedre på tilganen av ledige parkeringsplasser i sentrum. IV. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det innfører mobilparkering i Hammerfest i tillegg til eksisterende ordninger. 2. Ved mobiltelefonparkering innføres det en timepris for sone 1 kr. 10,- pr time. For sone 2 innføres en pris på kr 5,- pr time. 3. Maksimal parkeringstid på 2 timer innføres på parkeringsplassene Rådhusplassen og Strandgt, (nedenfor Domus) og i sjøgata. I de andre gatene på og parkeringsplassenne some 1 beholdes tidsbegrensingen på 5 timer. (Storgata og Parkgata nord for Kirkegata., parkeringsplassen ved Hamnegtata og i Strandgata fra Hennes-krysset til Storelva.

7 Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleder teknisk drift P-kort for Næringsdrivende/Service, Beboere, Parkering i sentrum Sone 1, Sone 2 (nytt kapittel V). Hammerfest kommune, Parkeringskontoret. VEDTEKTER Formålet med vedtektene er å kartlegge hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av P-kort. De skal kunne tjene som intern veileder ved behandling av søknader om P-kort. Vedtektene er inndelt i 5 deler. Først en generell del hvor tildelingsprosedyrer, betingelse for gyldighet av P-kort, kontraktsvilkår m.m. er tatt med. Videre er Videre er tildelingsforskrifter behandlet separat for beboere, næringsdrivende, institusjoner o.l., servicevirksomhet og parkering i sentrum Sone 2. I Generelt II Beboere III Næringsdrivende, institusjoner o.l. IV Servicevirksomhet V Parkering i sentrum Sone 2 I GENERELT 1. P-kort tildeles kun etter skriftlig søknad og i overensstemmelse med bestemmelsene i foreliggende vedtekter (del II, III, IV og V ). 2. Avslag på søknader kan ankes inn for Miljø og Utvikling (MU) 3. Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, fornyelse, endringer m.m. av P- kortet skal registreres og lagres etter til enhver tid gjeldende bestemmelser. 4, Under vurderingen av den enkelte søknad kan riktigheten av de gitte opplysninger sjekkes. 5. Gyldigheten av de opplysninger som ligger til grunn for utstedelsen av hvert enkelt P- kort skal sjekkes en gang årlig. Dette arbeidet koordineres med en fornyelse av P- kortet på følgende måte. P-kortet innleveres på parkeringskontoret sammens med bekreftet betaling innen den hvert år, for påføring av gyldighet., slik at ugyldige/ikke berettigede P-kort kan lukes ut.

8 6. Betaling av P-kortet er inkludert i avgiften ved første gangs tildeling. Ved tap av P- kort eller endringer som medfører at nytt P.kort må utstedes, betales det kr. 100,- ett hundre kroner hver gang det må utstede nytt kort. Satsen kan til en hver tid endres med justeringer pr. år. 7. P-kortet er belagt med en avgift, som til en hver tid fastsettes av kommunestyret. Et nivå for beboere, et nivå for næringsdrivende, institusjoner og servicekort, et nivå for parkering i sentrum Sone 2. Avgiften betales for 1 år om gangen fra hvert år. Gyldighetsmerke påføres kortet ved betaling og fungerer som kvittering. P-kortet er ugyldig om avgiften ikke er betalt innen fristens utløp. 8. Om det oppdages forfalskninger av P-kortet eller opplysninger som ligger til grunne for tildelingen av P-kortet (opplysninger angitt i søknadsskjema) eller misbruk av kortet, skal P-kortet inndras. Videre taper P-kort innehaveren eventuell til gode P-tid. Ved grov overtredelse kan det også leveres politianmeldelse. 9. P- kortet er gyldig kun for det kjøretøy/ansvarlig eier det er utstedet til. Dersom P- kortet er utstedet på kjøretøy skal P-kortet korrigeres når bilen byttes. Henvendelse til Parkeringskontoret. P-kortet skal som hovedregel utstedes på en bil, men kan fravikes ved særlige dokumenterte behov. Avgjørelse om avvik fattes av Parkeringskontoret. 10. Om P-kort innehaveren flytter, bortfaller P-kortets gyldighet og P-kortet skal innleveres til Parkeringskontoret snarest og senest 8 dager etter at flyttingen har funnet sted. 11. Det tildeles ikke P-kort på sosialt/medisinsk grunnlag. Det finnes egen ordning for slike behov. II BEBOERE 12. Det stilles følgende betingelser for tildeling av parkeringskort (P-kort) 1. Søkeren må ha fast bopel i et avgiftsbelagt område., å ha bekreftet boadresse fra folkeregistret. 2. Den bil det søkes om P-kort for må være registrert på søkerens navn og adresse. Kopi av vognkort må vedlegges søknaden. 3. Beboerens parkeringsbehov skal primært dekkes på egen eller leid grunn. Dersom dette ikke er mulig kan det søkes om P. kort for beboere. 4. Det tildeles ikke faste plasser, men i et bestemt område. 5. All tildeling av parkeringskort behovsprøves. 13 Det innvilges maksimalt 2 P-kort pr. person. III NÆRINGSDRIVENDE, INSTITUSJONER O.L.

9 14 For å komme i betraktning ved tildeling av P-kort, må virksomheten være lokalisert innen avgiftsbelagt område. 15. P-kort innvilges kun til virksomhetens egne biler (eie/leie/leasing) til nødvendig varetransport, d.v.s. at det transporteres gods som ikke med rimelighet kan forventes å kunne bæres fra/til annen parkeringsplass, eller forventes hentet/levert med kort stopp ved virksomheten. Hver enkelt virksomhet må i søknaden om P-kort gjøre rede for og dokumentere sitt behov for godstransport. 16 Virksomhetens parkeringsbehov skal primært dekkes på egen eller leid grunn. Dersom dette ikke er mulig, kan P-kort innvilges for dekning av transportbehov. 17. Biler som primært brukes til persontransport (f.eks. møtevirksomhet) Innvilges ikke P. kort. IV SERVICEVIRKSOMHET 18 Håndverkere og andre som har serviceoppdrag eller driver midlertidig innenfor avgiftsområdet kan innvilges P-kort for kortere eller lengere tid, avhengig av oppdragets varighet. 19. All tildeling av P-kort behovsprøves. P-kort innvilges bare til virksomhetenes egne biler, og i tilfeller hvor det kan dokumenteres at det vil medføre urimelige ulemper å benytte parkeringsautomatene, og hvor det ikke finnes parkeringsmuligheter der oppdraget skal utføres. 20. Offentlige etater som har flere biler kan for disse innvilges P-kort som gjelder for flere biler samtidig, dvs. at kortet påføres flere enn et registreringsnummer. For andre tildeles kun ett P-kort pr. kjøretøy. V P-KORT SENTRUM SONE 2 21 Kortet kan bare benyttes i Sone 2 i tidsrommet ( ) innen sitt gyldighetsområde. Utenom angitte tider er parkeringen gratis. 22. For å komme i betraktning ved tildeling av parkeringskort, må arbeidsstedet være lokalisert innen avgiftsbelagt område. 23. P- kort innvilges bare til søkerens egen bil. (dokumentert ved bekreftet vognkort) 24 Før P-kortet utleveres, skal det være utstedet og underskrevet kontrakt, samt at P- kortet er betalt.

10 ELEKTRONISK PARKERINGSAVGIFT Søknad Navn/Firma Adresse Kontaktperson Virksomhetens parkeringsbehov Dato Underskrift/stempel Reglemet for elektronisk parkeringsavgift Elektronisk parkeringskort kan benyttes på samtlige avgiftsområder i tidsrommet det kreves parkeringsavgift. Elektronisk parkeringskort gir ikke anledning til å parkere utover de reguleringer som gjelder. 2. Det betales ett engangsbeløp for Elektronisk parkeringskort, iht gebyr og avgiftsregulativet. Ved annen elektronisk løsning beregnes pris etter normale kalkulasjonsmetoder. 3. Verdikort ved bruk av elektronisk parkeringskort, kjøpes separat. 4. Hvis serienummeret fjernes, ansees et Elektronisk parkeringskort som ugyldig. 5. Det Elektronisk parkeringskort er kundens eiendom, etter at det i sin helhet er betalt, og erstattes ikke ved skade eller tap. 6. Bruker aksepterer at parkerings-plassene ikke er merket med de forskjellige sonebokstaver. Bruker er selv ansvarlig for at Elektronisk parkeringskort brukes på riktig sone. Ved innstilling av for lav soneavgift, kan tilleggsavgift påløpe. 7. Sone 1 har for tiden en tidsbegrensing, som er opplyst på underskilt til P.skiltene. Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende parkeringsbestemmelser Sone 2 har for tiden en tidsbegrensing, som er opplyst på underskilt til P.skiltene. Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende parkeringsbestemmelser. 8. Elektronisk parkeringskort skal ligge godt synlig i bilens frontrute og aktivisert på rett sone. 9 Dersom det er andre brukere av Elektronisk parkeringskort enn kontraksinnehaver, er det kontraksinnehaver plikt å informere brukeren om disse vedtektene. 10 Ved bruk av annen elektronisk avgiftsbetaling, må gyldig oblat/bevis på avtale, være godt synlig i frontruten. SERIENUMMER:... Hammerfest den for parkeringskontoret

11 Hammerfest den leier

12 VIKTIG INFORMASJON - Du mottar et SMS varsel 15 minutter før parkeringstiden utløper. (disse kan vi ikke garantere for da vi ikke har kontroll over eksterne nettverk) - Med Easypark slipper du å betale for mye, du kan enkelt stoppe din parkering ved å ringe tlf Tast 1 for å avslutte parkeringen. - Du kan forlenge din parkering uten å gå tilbake til bilen. Ring og tast 2 for å forlenge og tast inn nytt klokkeslett. - På noen parkeringsplasser er det en maksimal parkeringstid. Det betyr at uansett hvor langt fremme i tid du setter din parkering, så får du ikke parkering lenger enn det makstiden tilsier. For eksempel. Parkeringsplassen har 2 timers makstid. Du starter parkering kl 12:05. Du ønsker å stå frem til 15:00 og taster da inn dette, men du får uansett ikke parkering lenger enn frem til 14:05. - Hvis du har flere biler registrert på ditt abonnement må du skille bilene fra hverandre når du parkerer. Dette gjør du enkelt gjennom å taste # for forhåndsvalgt bil, eller oblatnr # for annen bil. Dette spørsmålet får du etter du har tastet takstgruppenr etterfulgt av # - Du kan gjerne teste Easypark ut før du skal parkere første gang gjennom å ringe opp til og starte parkering på takstgruppe Dette er en gratis test-takstgruppe. Prøv dessuten gjerne å stoppe og forlenge parkeringen. - Hvis det ikke er mulig å parkere ved hjelp av Easypark, eller at du ikke oppnår kontakt med tlf eller kundeservice, skal du betale på annen måte. Brukeren er ikke under noen omstendighet fritatt fra sin plikt til å betale for parkeringen med gyldig betalingsform. Det er her viktig at kunden lytter til kvitteringsmeldingen som bekrefter parkeringen. -Husk å si fra til oss ved bytte av frontrute eller bytte av bil, slik at vi får sendt en nytt oblat i god tid. - Det er ditt ansvar å velge korrekt områdekode. Feil kode kan medføre parkeringsbot. Vær oppmerksom på lokal skilting med parkeringsbestemmelser. -For avtalevilkår og betingelser: se vår hjemmeside Hvis spørsmål, ring kundeservice, tlf (tast *), send mail : eller se vår hjemmeside:

13 Start og stopp parkering med hjelp av mobiltelefonen og motta en samlet faktura Du kjenner sikkert problemet med å betale med mynter og administrasjonen av P-billettene. Nå er det slutt å bekymre seg om parkeringsbilletter og bøter. Bilen får et oblat som festes på frontruten, slik at parkeringsvakten kan se at man er tilsluttet Easypark. Tjenesten fungerer slik: Ring og gjennomfør dialogen med vår talemaskin: - tast inn takstgruppe (angitt på automatene) - angi klokkeslett for ønsket utløpstid for parkeringen - Det är viktigt att du lyssnar klart meddelandet Du kan stoppe eller forlenge parkeringen etter eget ønske. P-vakten kan via en strekkode på oblatet i frontruten, kontrollere om parkeringen er betalt. Fordelene ved easypark ordningen: Enkel forlengelse av p-tiden og mindre parkeringsbøter Du slipper parkeringsbøter da du kan forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen. Du får dessuten en sms 15 minutter før parkeringstiden utløper slik at du ikke glemmer bort din parkering. Denne tilleggstjenesten kan vi dog ikke garantere for da vi ikke har kontroll over eksterne mobilnett. Ingen overbetaling Du slipper overbetaling siden du kan stoppe parkeringen når du kommer tilbake til bilen og dermed kun betale for effektiv parkering. Refusjon og bokføring av p-avgiftene gjøres vesentlig enklere Det sendes en månedlig faktura med et totalbeløp og spesifikasjon av hver parkering. Dette letter administrasjonen. Administrasjonsgebyr pr. faktura er kr 35,-. Du slipper mynter Aldri mer trenger du å være bekymret for å ikke ha nok mynter i lommen. Easypark kan brukes på både private og offentlige plasser i alle de større byer i Norge Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Skedsmo, Fredrikstad, Lillehammer, Stavanger, Bergen, Trondheim, Gardermoen, Horten, Tønsberg, Hamar, Halden mf. For full dekningsliste; se Parkering i p-hus med Autopass

14 Easypark tilbyr nå også parkering i p-hus med bruk av din Autopass-brikke. Dette innebærer at når du kjører mot bommen åpner den seg automatisk uten at du behøver å løfte hendene fra rattet. Dette kommer på samme avregning som utendørsparkeringene. Tjenesten kan pr. dags dato benyttes på Aker Brygge og Ibsen Garasjen i Oslo (se etter Easypark logoen i venstre felt ved inn og ut kjøring) Alternativ 1 Fakturaløsning: Følgende prisalternativer tilbys: Abonnement per bruker 1-9 brukere per måned kr. 49,- Abonnement per bruker brukere per måned kr. 39,- Abonnement per bruker brukere per måned kr. 34,- Abonnement per bruker 50 - < brukere per måned kr. 24,- Alternativ 2 Kredittkortløsning: Tjenesten kan også belastes via de fleste typer kreditkort (MasterCard, VISA, Statoil, Eurocard og American Express). Pris kr. 34,- inkl mva pr bruker pr måned. I tillegg gjennomsnittlig kr. 4,- pr. parkering. Abonnementet har ingen bindingstid. Easypark ASAs fakturaordning er godkjent for momsrefusjon der hvor dette er aktuelt og som bilag i regnskapet. Easypark benyttes i dag av mer enn kunder i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Alle priser eks. mva. Er det spørsmål, eller ønske om ytterligere informasjon kan de besøke vår hjemmeside: eller ring undertegnede. Vennlig hilsen Med vennlig hilsen Susanne Eriksson Easypark ASA Øvreslottsgate 10 Postboks 1569 Vika 0118 Oslo Norway Tlf:

15 Sektor for teknisk drift HONU Postboks HAMMERFEST Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: Deres brev av / Jan Sundby, Q Parkeringsproblemer i Hammerfest sentrum Parkeringskontoret skjønner problemet og vil gjøre det vi kan for å bøte på utfordringen. Parkeringskontoret vil innføre et strengere regime for å få tildelt parkeringskort for sone I/II, dvs kort for næringsdrivende. Dette kan være med på at det blir flere plasser tilgjengelig i sentrum. Problemet for oss er å kontrollere om tidsbegrensingene overholdes. Kravet til kontroll er at vi noterer hjulstillingene på alle hjulene. Deretter må vi gjøre det samme 2 eller 5 timer etter første kontroll. Dersom disse to kontrollene stemmer over ens, kan ilegge gebyr. Vi har prøvd på det, og har erfart at dette tar uforholdsmessig mye tid. Derfor kan det se ut som de med parkeringskort har amnesti. Vi ilegger noen få gebyrer på overtredelse av parkeringstiden, men det er bare en liten del. For å få et bedre system for å overvåke tidsbegrensingene på de som har fått parkeringskort for næringsdrivende, vurderer vi å innføre mobiltelefonparkering. Det vil si at brukeren iverksetter start og stopp på parkering med mobiltelefonen. Da kan vi ved å avlese en oblat som er festet i frontruten, om den er gyldig, og om og når parkering er bestilt startet. Kunden får da et varsel via SMS at parkeringstiden går ut om 15 minutter. Dersom tidsbegrensingen er f.eks 2 timer, kan vi lett avlese med håndholdt terminal om tidsbegrensingen er overskredet. Ny bestilling av parkering etter at første periode er utgått, lar seg ikke manipulere. Dersom tidsbegrensingen ikke er overholdt vil vi ilegge gebyr, og det vil sannsynligvis gjøre at kunder med kort, får større respekt for tidsbegrensingene. Med tiltakene strengere regime for å få kort, og bedre kontrollmulighet, mener vi at utnyttelsen/rullering av parkeringsplasser i sentrum vil bli bedre. Vi er inne i prosessen med nye kort for 2007, slik at det vil ta litt tid før vi kan innføre mobiltelefonparkering. Dersom HONU synes at våre forslag til tiltak ikke er tilstrekelig, ber vi om tilbakemelding. Med hilsen Jan Sundby parkeringsleder

16

17 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Hanasand, Kjartan Mikalsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 012/07 Styret for Miljø og Utvikling Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Uttalelse fra Fagforbundet 2 Uttalelse fra Hammerfest Eiendom KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Fremtidig eiendomsforvaltning i Hammerfest kommune - Overordnede prinsipper og organisatoriske modeller I. Saken gjelder: I saken redegjør rådmannen for ulike målsettinger, prinsipper og forslag til løsninger i forhold til fremtidig organisering av kommunens totale eiendomsforvaltning. Rådmannen anbefaler at administrasjonen i det videre arbeidet utreder konsekvenser og muligheter med en løsning hvor den strategiske forvaltning og den operative driften deles i to enheter. Den ene som en stabsenhet til rådmannen og den andre som del av sektor for Teknisk drift. Dette er et organiseringsarbeidet som må koordineres med omleggingen av Vaktmester og vedlikeholdstjenesten. Rådmannen ønsker også å starte arbeidet med å få lagt grunnlaget for en fremtidig eierskapsmelding i kommunen. For å få belyst de ulike aspektene i saken er saken omfattende. Dette gjør at det er hensiktsmessig å starte med en innholdsfortegnelse. Den finner du på neste side.

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer