Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var"

Transkript

1 Konkurransen i spillmarkedet hardner til UTVIKLINGEN I SPILLMARKEDET Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var en kraftig omsetningsøkning i automatmarkedet, fortsatt stor vekst i spill til utenlandske nettsider og sterkt økning i spill på Oddsen til Norsk Tipping. Både Norsk Rikstoto og Norsk Tipping endte opp med reduserte markedsandeler. Norsk Rikstoto hadde en reduksjon i omsetningen på 147,5 millioner kroner, noe som tilsvarer 5,6 % fra omsetningsrekorden året før. Lotteritilsynet har gjennomført en undersøkelse som viser at omsetningen på utenlandske nettspill nå er på rundt en milliard norske kroner. Dette representerer betydelige midler som dermed ikke kommer norske formål til gode. Norsk Rikstoto ønsker å møte denne konkurransen med bedre produkter og økt internasjonalt samarbeid med hestespillselskaper i andre land som understøtter den nasjonale sporten. For å kunne gjennomføre dette på en lønnsom måte, kreves endringer både i beregning av statsavgift, endringer i gevinstandeler og tillatelse til å øke det internasjonale samarbeidet. Det er vårt håp at myndighetene støtter opp om de nasjonale hesteinteressene og gir åpning for dette i V65 erstattet V5 på Bjerke Norsk Rikstoto skiftet ut Riks-V5 på Bjerke med V65 fra og med 2. oktober. Dette var et strategisk tiltak for å opprettholde Bjerke-onsdagen som ukens nest største sportslige og spillemessige høydepunkt. Omsetningen løftet seg med nesten én million kroner per dag, noe som viser at tiltaket ble godt mottatt av spillerne. God vekst i hestespill på Internett I mai ble det mulig å bruke VISA og Mastercard for å sette inn penger på spillkontoen på nettsiden til Norsk Rikstoto. Før den tid hadde omsetningen ligget ganske fast på et nivå rundt én million kroner, men etter at denne nye løsningen ble innført, har omsetningen økt jevnt og trutt og utgjorde ved årets utgang rundt åtte prosent av totalomsetningen per uke. Dette sparer hestesporten for betydelige beløp i distribusjonskostnader, noe som kommer godt med for sporten i trange tider. Antall registrerte kunder har i løpet av året passert Løpsdagen blir stadig utvidet I 2002 er det arrangert flere onsdager med lunsjtrav på Bjerke. Det arrangeres fem løp i rask rekkefølge, og det er mulig å spille Vinner, Plass, Trippel, Duo og V5. Netto omsetningsøkning på disse dagene har vært rundt kroner. Det har vært arrangert 14 slike dager i I tillegg har Norsk Rikstoto samarbeidet med ATG (den svenske utgaven av Norsk Rikstoto) og tilbudt norske spillere å spille Trippel til Dagens Rätt kl på hverdager. Denne ordningen ble mulig fra september. Omsetningen har ligget på noe over kroner per dag. Begge tiltakene har vært positive, og det er grunn til å anta at det vil bli arrangert løp og tilbudt spill i stadig flere av døgnets 24 timer i fremtiden. HESTESPILL TIPPING LOTTO Markedsandeler på offentlig spill prosent VIKING LOTTO ODDSEN EXTRA FLAX/TV-FLAX-PL 6,5 FLAX/TV-F 6,5 20,3 15,1 7,2 11, ,4

2 Økt internasjonalt samarbeid Det internasjonale samarbeidet har fortsatt å øke i omfang også i Fremdeles er dette i hovedsak begrenset til et nordisk samarbeid. For et lite land som Norge vil det være lønnsomt å øke dette samarbeidet til andre land, selv om stiftelsen må betale fire prosent i spill- og tv-rettigheter til det arrangerende land. Dette kommer som inntekter når Norsk Rikstoto eksporterer tilsvarende rettigheter, og siden man da selger til større markeder, vil nettoeffekten være positiv for Norsk Rikstoto. Norsk Rikstoto ser ingen grunn til at dette skal øke risikoen for spillavhengighet. Utvikling av spill på hest fordelt etter produkt (i millioner kroner): fra Endring Produkt i % 2000 V75 518,8 632,6-18,0 618,9 V65 76,7 0,0 0,0 0,0 DD 178,9 187,1-4,4 184,2 V , ,7-9, ,6 Plass 50,3 52,3-3,8 47,4 Vinner 159,6 181,4-12,0 161,6 Duo 73,0 4, ,2 5,6 Trippel 337,0 368,7-8,6 355,3 Sum spill på hest 2 478, ,3-5, ,6 Norsk Rikstoto V V Dagens Dobbel Trippel Vinner Plass Duo 73 5 Spill på hest Derav Lyntoto Spill på bane Spill utenfor bane Norsk Tipping Tipping Lotto Joker Viking Lotto Oddsen Flax Extra Norsk Tipping Automater * 8 400* Bingo, lotterier 2 400* 2 000* Spill til utlandet over Internett 1 000* 600* Totalt spillemarked * Estimat for 2002 og UTVIKLINGEN I SPILLMARKEDET Internasjonalt spill i 2002 Totalt spill til Norge Totalt spill fra Norge V75 2 % 6 % 3 % 14 % P roduktmix % 3 % V65 DD V5 Plass Vinner Duo Trippel 7 % 44 % 15

3 Omstillingens år Året 2002 førte til fortsatt sportslig fremgang. Norskeide og norsktrente hester dominerte løpene i Skandinavia. Dette til tross for at den norske fullblodspopulasjonen kun utgjør en fjerdedel av den skandinaviske totalen. NORSK JOCKEYKLUB Av imponerende innsatser står kanskje Martellians seier i Marit Sveaas minneløp i fremste rekke, tett fulgt av Kimola, Arlberg, Bacalao, Nicki Hill, Val de Mar og Pistachio som alle har utmerket seg med flotte storløpsseirer. I skandinavisk sammenheng stiller danske Dano Mast i særklasse etter seier i både Paris og Hong Kong, noe som setter et verdifullt perspektiv på hva som presteres hjemme. Handelsbalansen innen Skandinavia ble igjen rykket sterkt i norsk favør med et positivt resultat på mer enn seks millioner kroner. Derby-seirer ble det tre av til norskeide hester: The Khamsin åpnet med å ta det danske, Val de Mar fulgte opp med det svenske og Kimola tok det norske Derby-oppgjøret. Den nye folkehesten kom meget overbevisende på tampen av sesongen - nemlig Onkel Blaa med seks strake førsteplasser. Wido Neuroth beholdt championatet uten vanskeligheter. Mye kan sies om det materialet han får fra sine eiere, men en jobb skal gjøres - og den har han nok en gang gjort på en overbevisende måte. Norsk Jockeyklub har gjennom 2002 deltatt i og vært pådriver for at hestemeldingen skal nå sitt mål og ha et innhold som er i tråd med hva hestesporten ønsker. Viktigheten av å ha et uniformert lovverk uten åpninger for individuelle tolkninger med forutsigbarhet i forhold til det offentlige er åpenbar. Vi opplever at forholdet til Landbruksdepartementet er godt og at samarbeidet er fruktbart. Utviklingen i spillemarkedet har vært negativ, noe som betyr mindre overføringer til formålet. Konkurransen fra andre spilleselskaper og andre spilleformer har resultert i synkende markedsandeler. Behovet for vitalisering av produktene synes sterkt. En forutsetning for å kunne lykkes i en konkurranseutsatt næring er at man kan oppnå tilnærmelsesvis like vilkår. Norsk Rikstoto har derfor søkt staten om at metoden for utregning av statsavgiften legges om slik at hestesporten kan tilby bedre tilbakebetalingsprosenter. I dette arbeidet møter organisasjonene forståelse fra myndighetene, og mulighetene for at hestesporten står bedre rustet i konkurransen i løpet av 2003 virker lyse. Spinnesiden har igjen stått for sterke prestasjoner som trenere og ikke minst i salen. Blant amatørene og lærlingene skal man lete lenge etter et herrenavn på resultatlistene, og blant de profesjonelle er det også kvinnelige utfordrere til herrehegemoniet. Det eneste åpenbare skåret i den sportslige gleden er hindersporten. Med bare fem startende i Grand National er dessverre siste kapittel skrevet for dette tradisjonsrike oppgjøret i overskuelig fremtid. Hestesporten står foran nye utfordringer i året som kommer ble et år hvor inntektene til forbundet ble redusert som en følge av negativ utvikling i spillemarkedet. Som en av stifterne av Norsk Rikstoto, har Norsk Jockeyklub vært instrumental i dannelsen av en styringsgruppe som har som mandat å fremme et forslag til ny organisasjonsmodell for hestesporten. Behovet for å møte utfordringene som kommer krever en organisasjon som er handlekraftig og fremtidsrettet og som vet å ivareta formålet. Forslaget ble ferdig utarbeidet i desember, og resultatet vil bli synliggjort i løpet av våren Norsk Jockeyklub er også eier av selskapene Øvrevoll Galopp AS og AS Øvrevoll Veddeløpsbane. Arbeidet med å realisere verdier som ligger i veddeløpsbanen fortsetter. Dette dreier seg i første omgang om en relokalisering av galoppbanen som finansieres gjennom boligbygging på den eksisterende tomten. Prosessen er lang og tidkrevende, og Norsk Jockeyklub setter sin lit til at klubbens representanter vil bringe prosjektet videre mot en løsning som kan bidra til å trygge sporten og klubbens fremtid. Den store utfordringen i året som kommer blir å øke spillinntektene. Selvfølgelig vil Norsk Jockeyklub også fokusere på hva som kan gjøres for at Øvrevoll skal bli et spennende sted å være. Her skal det bli et mangfold i tilbudet som gjør at gamle og nye galoppvenner trives og at galopp blir en hobby som omfavner mange store som små. 16

4 NORSK JOCKEYKLUB 17

5 5323 starthester i 2002 I 2002 kom 5323 forskjellige travere til start på landets elleve totalisatorbaner. Dette var en økning på 79 fra året før. Gledelig var det at startprosenten blant de 3-årige varmblodshestene steg. I 2002 ble det delt ut 184 millioner kroner til hesteeierne. DET NORSKE TRAVSELSKAP Hesteholdet Det var en nedgang i antall bedekninger i 2001 (2944 hopper). Dette resulterte i 1855 føll født i 2002, fordelt på 1017 kaldblods og 837 varmblods. Nedgangen har vært størst blant kaldblodshoppene, der det ble bedekket 190 færre hopper enn året før. De registrerte varmblods-treåringene i 2002 hadde en startprosent på 49 prosent (430 av 877), en økning på 10 prosent fra foregående år. For kaldblodshestene er tilsvarende tall 292 av 1088 og 27 prosent, og dette er tilsvarende som forrige år. Antall starthester holder seg relativt stabilt, kun en liten økning fra 5244 i 2001 til 5323 i Premiebudsjettet i 2002 var redusert i forhold til toppåret Det ble delt ut 184 millioner kroner, noe som er 16 millioner mindre enn 2001 og én million mindre enn i år Videre ble det delt ut 5,9 millioner kroner i mønstringsløp og 20 millioner kroner i oppdretterpremier. Rekruttering Rekrutteringen til norsk travsport er inne i et riktig spor i og med at både ponnitrav og montétrav er blitt veletablerte grener innen travsporten. Dette har vervet både nye aktive utøvere og hesteeiere, samt blitt godt mottatt av de etablerte gruppene innen sporten og også blant spillerne. D NTs medlemmer Forbundssekretærene registrerer medlemmer i forbund og lag. Antall medlemmer har økt med rundt 2000 i løpet av 2002, fordelt på samtlige forbund. Det arbeides med medlemsfordeler, og dette har foreløpig resultert i reduserte priser for tjenester utført av DNT, gratis adgang på alle travbaner, og i tillegg er det utarbeidet en rabattkortavtale med Esso Norge AS. Økonomi Ved utgangen av 2002 var Det Norske Travselskaps langsiktige gjeld på 69 millioner kroner. Det nye bygget på Bjerke Travbane har gitt et byggelån på 60 millioner kroner. Egenkapitalen i DNT er på 45 millioner kroner, og det er fortsatt god likviditet. Årets hest Med konsept fra underholdningsbransjen er det som en hyllest til de utøverne som utmerker seg i travsporten at det i 2002 for første gang ble avholdt Årets hest utdeling. Arrangementet ble avholdt på Radisson SAS Scandinavia Hotell i Oslo lørdag 2. februar. Også galoppsporten var involvert. Følgende vinnere ble kåret: Årets 3-åring: Alm Rau Jo Årets 4-åring: Moe Odin Årets Eldre: Sugarcane Volo Årets Hoppe: Delicious Rhythm Årets Kusk: Jomar Blekkan Årets Trener: Kjell Håkonsen Årets Hest: Alm Rau Jo Årets trener 2002: Kjell Håkonsen. 18

6 DET NORSKE TRAVSELSKAP 19

7 Internasjonalt spill blir et vekstområde STADIG ENKLERE Å SPILLE Mye tyder på at norske spillere i fremtiden kan bli tilbudt å spille til langt flere utenlandske hestesportarrangementer enn i dag. Det hersker en felles europeisk forståelse for å utnytte hverandres storløp til å skape felles potter, og for å gjøre produktene så interessante at spillerne foretrekker disse produktene framfor bookmakernes. Norske spillere har allerede merket en gradvis opptrapping av tilbudet til å spille over landegrensene. Hver eneste hverdag kan man fram til kl spille Vinner, Plass og Trippel til et løp i Sverige. Fredager er tilbudet utvidet med V5. I tillegg vil det i 2003 bli mulig å spille V75 til Elitlopps-lørdagen på Solvalla, og Norge og Sverige har gått sammen om å ha felles pott i V65 når Oslo Grand Prix kjøres på Bjerke og når Elitloppet kjøres på Solvalla. Gode allianser Norsk Rikstoto har et særlig godt forhold til svenske ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp). I løpet av 2003 utvides samarbeidet til at svenske spillere kan spille til norske lunsjtravomganger, og fra begge sider legges det opp til økt interesse både for sporten og spillet i de to landene. I denne sammenheng er Norsk Rikstotos tv-kanal, Rikstoto Direkte, et verdifullt instrument. Siden starten 15. mars 1999 har det skjedd mye: Nå har så mange som nesten 500 av de 1300 kommisjonærene Rikstoto Direkte i butikken. Her kan kundene få tips, analyser og kuskeintervjuer før løpene og fullstendige odds og resultater så snart de foreligger i tillegg til levende bilder fra de aller fleste løpene det arrangeres spill til. I løpet av 2003 vil Rikstoto Direkte også bli tilbudt via Internett. Alle som har bredbåndtilgang vil kunne abonnere på Rikstoto Direkte på samme måte som alle som i dag har parabol og digital tuner. I tillegg vil alle som verken har bredbånd eller parabol kunne ta inn lyden fra RD-sendingene. Alle med Internett-tilgang i en annen form enn bredbånd vil ha denne muligheten. P opulære reprisesendinger I starten disponerte Rikstoto Direkte sendetid kun fra kl til løpenes slutt hver kveld. Gjennom en gunstig satellittavtale med Telenor disponerer Rikstoto Direkte nå sendetid fra kl om morgenen til midnatt hver kveld. Når det ikke er direktesendinger, vises repriser fra de siste løpene. Dette tilbudet har vist seg svært populært både overfor spillere, hesteeiere og kommisjonærer. Stadig flere abonnenter Rikstoto Direkte har også blitt en betydelig abonnementskanal for private kunder. Rundt 2500 personer betaler abonnement hver eneste måned for å få signalene rett hjem til sin egen stue. Kombinert med muligheten til å spille på hest via Internett, har dette gitt nettspillet en eventyrlig vekst. 20

8 STADIG ENKLERE Å SPILLE 21

9 Resultatregnskap 2002 Beløp i kroner Noter Driftsinntekter Omsetning fra spill Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter RESULTATREGNSKAP 2002 Avgifter og provisjoner Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner Sum netto inntekter Løpsrelaterte driftskostnader Stevneveterinær/dopingkontroll/statens inspektør Tipperekvisita/programservice/distribusjon Sum løpsrelaterte driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, Andre driftskostnader Markedsføringstiltak Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum andre driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader og andre finanskostnader 7, Netto finansielle poster Årsresultat før tilskudd Overført til hestehold Disponert v/landbruksdepartementet Disponert v/norsk Rikstoto Netto disposisjoner Årsresultat etter tilskudd Overskuddsdisposisjoner 0 0 Årsresultat etter disposisjoner Foreslås anvendt til: Overføres til annen egenkapital

10 Balanse Beløp i kroner Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: Utviklingskostnader Varige driftsmidler: Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Finansielle anleggsmidler: Lån til stifterne Lån til driftsselskap Investeringer i aksjer Netto pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer: Beholdning drifts- og reklamemateriell Fordringer: Mellomværende hestesporten Mellomværende med kommisjonærer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital: Grunnfond Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital RESULTATREGNSKAP 2002 Premiefond Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utjevningsfond Sum avsetning til forpliktelser Annen langsiktig gjeld Etableringslån kommisjonærer Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Mellomværende hestesporten Leverandører Skyldige premier og strykninger Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Finansiell informasjon Beløp i kroner Noter Likviditeter tilført/brukt på virksomheten Resultat Ordinære avskrivninger KONTANTSTRØMOPPSTILLING Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra virksomheten Likviditeter tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) 0 0 Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likviditeter tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld 0 0 Nedbetaling av gammel gjeld 0 0 Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Morten Chr. Mo Leder Bjørn Iversen Nestleder Ingeborg Moen Borgerud Svein Ribe-Anderssen Geir W. Tangen Jørn T. Løberg 24

12 Finansiell informasjon Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Norsk Rikstoto innehar 100 prosent av aksjene i selskapene Norsk Spill AS og Riksdistribusjon AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da disse datterselskapene ikke har hatt aktivitet i Ved leasing som klassifiseres som leieavtale, foretas ingen oppføring i balansen om det ikke er tale om forskuddsbetaling. Leien klassifiseres som driftskostnad. Tilknyttet selskap/datterselskap Det tilknyttede selskapet og datterselskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til spillvirksomheten. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Driftsinntekter Inntektsføring av spillomsetning skjer når løpene er avviklet. Varebeholdninger Lager av innkjøpt drifts- og reklamematriell er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Ukurante varer blir kassert fortløpende. Fordringer Mellomværende med kommisjonærer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Pensjoner Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. NOTER Immaterielle eiendeler Utgifter til utvikling er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte stiftelsen og man har kommet fram til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over tre år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing Leasingavtaler som overfører til bruker det vesentligste av risiko og fordeler som er forbundet med å eie driftsmidlet, behandles som en finansieringsavtale (finansiell leasing). Alle andre leasingavtaler behandles som leieavtaler. Ved finansiell leasingavtale behandles driftsmidlet som eiendel i balansen. Eiendelen avskrives over levetiden. Motposten behandles som gjeld. Ved finansiell leasing består leasingkostnaden av en rentedel og en avdragsdel. Rentedelen behandles som finanskostnad og avdragsdelen reduserer gjelden. Stiftelsen har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Stiftelsen har også usikrede pensjonsordninger. Dette omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigerers hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. 25

13 NOTER 2. Omsetning All omsetning fra spill blir ført i Norsk Rikstotos regnskap, og de tolv driftsselskapene får provisjonsinntekt av spill i sin region. Omsetning Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner, se note Netto spilleinntekter Omsetningen i 2002 og 2001 fordelte seg på følgende produkter, med utbetalt gevinst til spillerne: Omsetning Gevinster Omsetning Gevinster V V DD V Trippel Vinner Plass Duo Sum Andre driftsinntekter Bongavgift Programsalg Nordisk spill, info.telefon og profilsalg Øvrige inntekter Sum Provisjoner Til kommisjonærer Til driftsselskapene Sum Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader, uten arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styre Repr.skap Lønn adm dir Pensjonsutgifter adm dir Annen godtgjørelse adm dir Lønn konstituert adm dir Godtgjørelse utover fast honorar Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2002 utgjør kroner I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kroner Immaterielle eiendeler Aktiverte Aktiverte Aktiverte Totalt utviklings- system markedskostnader utviklings- prosjekter spillesystem kostnader Anskaffelseskost per Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost per Akk. avskrivninger per Avgang avskrivninger Nedskrivning Avskrivninger Balanseført verdi per Avskrivningssatser: 14 % 33 % 33 % Økonomisk levetid 7 år 3 år 3 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær 26

14 Spillesystem og administrativt system ble tatt i bruk For finansiering av systemet ble det inngått leasingavtale med Elcon Finans. Total leasingramme var 16,5 millioner kroner. Avtalen utløp I år 2002 er det foretatt en avskrivning med 2,7 millioner kroner, og systemene er herved fullt avskrevet.. Norsk Rikstoto har i 2002 videreutviklet spillterminalen, utviklet nytt spill V65 og utviklet kontornettverk, og kostnaden for utvikling aktiveres med kroner for V65 ble lansert , og prosjektkostnadene knyttet til dette spillet er begynt avskrevet fra denne datoen. Dette er alle kostnader som etter stiftelsens vurdering vil gi økte fremtidige inntekter eller kostnadsbesparelser Varige driftsmidler Leasede Maskiner, Brakker og Totalt totomater og installasj. påkostning spilleterminaler og inventar leide lokaler Anskaffelseskost per Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost per Akk. avskrivninger per Avgang avskrivninger Avskrivninger Balanseført verdi per Avskrivningssatser: 20 % % 3-20 % Økonomisk levetid 5 år 4-5 år 5-30 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Det ble i 2001 inngått en ny leasingavtale med SEB Finans for finansiering av en økning av antall kommisjonærer, samt en spilleløsning for Internet. Kontrakten ble noe økt i 2002 med resterende kostnader for Internett-utvikling, og total ramme for kontrakten er på 34 millioner kroner. Utstyr og programmer finansiert gjennom SEB finans som beskrevet over ble påbegynt avskrevet i 2001 ut ifra en levetid på fire år med bakgrunn i leasingkontraktens avtaletid. Norsk Rikstoto har vurdert brukstiden for dette utstyret og programmene til å være fem år, og har derfor i 2002 endret avskrivningstiden fra fire til fem år på disse investeringene var første avskrivningsår, og for mye avskrevet i 2001 i forhold til en femårs avskrivningshorisont er korrigert i årets avskrivninger under "leasede totomater og spilleterminaler". Korreksjon fra 2001 utgjør kroner, som fremkommer som en korreksjon til årets avskrivning for dette utstyret/programmer på kroner. Totale avskrivninger i 2002 for varige driftsmidler før korreksjon er dermed 21,9 millioner kroner. NOTER 8. Andre driftskostnader I andre driftskostnader inngår følgende poster: Kostnader for lokaler og utstyr Serviceavtaler, reservedeler og utvikling Honorarer Innleid arbeidskraft Kontorrekvisita, telefon, porto og bilkostnader Reiser Forsikring og frakt Markedsundersøkelser Erstatninger Sum Tap på fordringer Avsetning til tap på krav utgjorde per kroner. Tilsvarende tall for 2001 utgjorde kroner. Konstaterte tap i 2002 utgjorde kroner, hvilket gir netto kostnadsbelastning på kroner. 10. Finanskostnader Ordinære rentekostnader Omkostninger, kortavgift og gebyrer Sum Overført til hestehold Transporttilskudd V75-premier Sum Disponert v/landbruksdepartementet Driftsstøtte til stiftelsen Norsk Hestesenter Sum

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529

Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529 Bjerke Travbane AS RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12. Note Salgsinntekt 1 37 459 737 38 774 020 Annen driftsinntekt 2 13 163 556 11 085 509 Sum driftsinntekt 50 623 293 49 859 529 Premier hesteeiere 3 5 830

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer