Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var"

Transkript

1 Konkurransen i spillmarkedet hardner til UTVIKLINGEN I SPILLMARKEDET Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var en kraftig omsetningsøkning i automatmarkedet, fortsatt stor vekst i spill til utenlandske nettsider og sterkt økning i spill på Oddsen til Norsk Tipping. Både Norsk Rikstoto og Norsk Tipping endte opp med reduserte markedsandeler. Norsk Rikstoto hadde en reduksjon i omsetningen på 147,5 millioner kroner, noe som tilsvarer 5,6 % fra omsetningsrekorden året før. Lotteritilsynet har gjennomført en undersøkelse som viser at omsetningen på utenlandske nettspill nå er på rundt en milliard norske kroner. Dette representerer betydelige midler som dermed ikke kommer norske formål til gode. Norsk Rikstoto ønsker å møte denne konkurransen med bedre produkter og økt internasjonalt samarbeid med hestespillselskaper i andre land som understøtter den nasjonale sporten. For å kunne gjennomføre dette på en lønnsom måte, kreves endringer både i beregning av statsavgift, endringer i gevinstandeler og tillatelse til å øke det internasjonale samarbeidet. Det er vårt håp at myndighetene støtter opp om de nasjonale hesteinteressene og gir åpning for dette i V65 erstattet V5 på Bjerke Norsk Rikstoto skiftet ut Riks-V5 på Bjerke med V65 fra og med 2. oktober. Dette var et strategisk tiltak for å opprettholde Bjerke-onsdagen som ukens nest største sportslige og spillemessige høydepunkt. Omsetningen løftet seg med nesten én million kroner per dag, noe som viser at tiltaket ble godt mottatt av spillerne. God vekst i hestespill på Internett I mai ble det mulig å bruke VISA og Mastercard for å sette inn penger på spillkontoen på nettsiden til Norsk Rikstoto. Før den tid hadde omsetningen ligget ganske fast på et nivå rundt én million kroner, men etter at denne nye løsningen ble innført, har omsetningen økt jevnt og trutt og utgjorde ved årets utgang rundt åtte prosent av totalomsetningen per uke. Dette sparer hestesporten for betydelige beløp i distribusjonskostnader, noe som kommer godt med for sporten i trange tider. Antall registrerte kunder har i løpet av året passert Løpsdagen blir stadig utvidet I 2002 er det arrangert flere onsdager med lunsjtrav på Bjerke. Det arrangeres fem løp i rask rekkefølge, og det er mulig å spille Vinner, Plass, Trippel, Duo og V5. Netto omsetningsøkning på disse dagene har vært rundt kroner. Det har vært arrangert 14 slike dager i I tillegg har Norsk Rikstoto samarbeidet med ATG (den svenske utgaven av Norsk Rikstoto) og tilbudt norske spillere å spille Trippel til Dagens Rätt kl på hverdager. Denne ordningen ble mulig fra september. Omsetningen har ligget på noe over kroner per dag. Begge tiltakene har vært positive, og det er grunn til å anta at det vil bli arrangert løp og tilbudt spill i stadig flere av døgnets 24 timer i fremtiden. HESTESPILL TIPPING LOTTO Markedsandeler på offentlig spill prosent VIKING LOTTO ODDSEN EXTRA FLAX/TV-FLAX-PL 6,5 FLAX/TV-F 6,5 20,3 15,1 7,2 11, ,4

2 Økt internasjonalt samarbeid Det internasjonale samarbeidet har fortsatt å øke i omfang også i Fremdeles er dette i hovedsak begrenset til et nordisk samarbeid. For et lite land som Norge vil det være lønnsomt å øke dette samarbeidet til andre land, selv om stiftelsen må betale fire prosent i spill- og tv-rettigheter til det arrangerende land. Dette kommer som inntekter når Norsk Rikstoto eksporterer tilsvarende rettigheter, og siden man da selger til større markeder, vil nettoeffekten være positiv for Norsk Rikstoto. Norsk Rikstoto ser ingen grunn til at dette skal øke risikoen for spillavhengighet. Utvikling av spill på hest fordelt etter produkt (i millioner kroner): fra Endring Produkt i % 2000 V75 518,8 632,6-18,0 618,9 V65 76,7 0,0 0,0 0,0 DD 178,9 187,1-4,4 184,2 V , ,7-9, ,6 Plass 50,3 52,3-3,8 47,4 Vinner 159,6 181,4-12,0 161,6 Duo 73,0 4, ,2 5,6 Trippel 337,0 368,7-8,6 355,3 Sum spill på hest 2 478, ,3-5, ,6 Norsk Rikstoto V V Dagens Dobbel Trippel Vinner Plass Duo 73 5 Spill på hest Derav Lyntoto Spill på bane Spill utenfor bane Norsk Tipping Tipping Lotto Joker Viking Lotto Oddsen Flax Extra Norsk Tipping Automater * 8 400* Bingo, lotterier 2 400* 2 000* Spill til utlandet over Internett 1 000* 600* Totalt spillemarked * Estimat for 2002 og UTVIKLINGEN I SPILLMARKEDET Internasjonalt spill i 2002 Totalt spill til Norge Totalt spill fra Norge V75 2 % 6 % 3 % 14 % P roduktmix % 3 % V65 DD V5 Plass Vinner Duo Trippel 7 % 44 % 15

3 Omstillingens år Året 2002 førte til fortsatt sportslig fremgang. Norskeide og norsktrente hester dominerte løpene i Skandinavia. Dette til tross for at den norske fullblodspopulasjonen kun utgjør en fjerdedel av den skandinaviske totalen. NORSK JOCKEYKLUB Av imponerende innsatser står kanskje Martellians seier i Marit Sveaas minneløp i fremste rekke, tett fulgt av Kimola, Arlberg, Bacalao, Nicki Hill, Val de Mar og Pistachio som alle har utmerket seg med flotte storløpsseirer. I skandinavisk sammenheng stiller danske Dano Mast i særklasse etter seier i både Paris og Hong Kong, noe som setter et verdifullt perspektiv på hva som presteres hjemme. Handelsbalansen innen Skandinavia ble igjen rykket sterkt i norsk favør med et positivt resultat på mer enn seks millioner kroner. Derby-seirer ble det tre av til norskeide hester: The Khamsin åpnet med å ta det danske, Val de Mar fulgte opp med det svenske og Kimola tok det norske Derby-oppgjøret. Den nye folkehesten kom meget overbevisende på tampen av sesongen - nemlig Onkel Blaa med seks strake førsteplasser. Wido Neuroth beholdt championatet uten vanskeligheter. Mye kan sies om det materialet han får fra sine eiere, men en jobb skal gjøres - og den har han nok en gang gjort på en overbevisende måte. Norsk Jockeyklub har gjennom 2002 deltatt i og vært pådriver for at hestemeldingen skal nå sitt mål og ha et innhold som er i tråd med hva hestesporten ønsker. Viktigheten av å ha et uniformert lovverk uten åpninger for individuelle tolkninger med forutsigbarhet i forhold til det offentlige er åpenbar. Vi opplever at forholdet til Landbruksdepartementet er godt og at samarbeidet er fruktbart. Utviklingen i spillemarkedet har vært negativ, noe som betyr mindre overføringer til formålet. Konkurransen fra andre spilleselskaper og andre spilleformer har resultert i synkende markedsandeler. Behovet for vitalisering av produktene synes sterkt. En forutsetning for å kunne lykkes i en konkurranseutsatt næring er at man kan oppnå tilnærmelsesvis like vilkår. Norsk Rikstoto har derfor søkt staten om at metoden for utregning av statsavgiften legges om slik at hestesporten kan tilby bedre tilbakebetalingsprosenter. I dette arbeidet møter organisasjonene forståelse fra myndighetene, og mulighetene for at hestesporten står bedre rustet i konkurransen i løpet av 2003 virker lyse. Spinnesiden har igjen stått for sterke prestasjoner som trenere og ikke minst i salen. Blant amatørene og lærlingene skal man lete lenge etter et herrenavn på resultatlistene, og blant de profesjonelle er det også kvinnelige utfordrere til herrehegemoniet. Det eneste åpenbare skåret i den sportslige gleden er hindersporten. Med bare fem startende i Grand National er dessverre siste kapittel skrevet for dette tradisjonsrike oppgjøret i overskuelig fremtid. Hestesporten står foran nye utfordringer i året som kommer ble et år hvor inntektene til forbundet ble redusert som en følge av negativ utvikling i spillemarkedet. Som en av stifterne av Norsk Rikstoto, har Norsk Jockeyklub vært instrumental i dannelsen av en styringsgruppe som har som mandat å fremme et forslag til ny organisasjonsmodell for hestesporten. Behovet for å møte utfordringene som kommer krever en organisasjon som er handlekraftig og fremtidsrettet og som vet å ivareta formålet. Forslaget ble ferdig utarbeidet i desember, og resultatet vil bli synliggjort i løpet av våren Norsk Jockeyklub er også eier av selskapene Øvrevoll Galopp AS og AS Øvrevoll Veddeløpsbane. Arbeidet med å realisere verdier som ligger i veddeløpsbanen fortsetter. Dette dreier seg i første omgang om en relokalisering av galoppbanen som finansieres gjennom boligbygging på den eksisterende tomten. Prosessen er lang og tidkrevende, og Norsk Jockeyklub setter sin lit til at klubbens representanter vil bringe prosjektet videre mot en løsning som kan bidra til å trygge sporten og klubbens fremtid. Den store utfordringen i året som kommer blir å øke spillinntektene. Selvfølgelig vil Norsk Jockeyklub også fokusere på hva som kan gjøres for at Øvrevoll skal bli et spennende sted å være. Her skal det bli et mangfold i tilbudet som gjør at gamle og nye galoppvenner trives og at galopp blir en hobby som omfavner mange store som små. 16

4 NORSK JOCKEYKLUB 17

5 5323 starthester i 2002 I 2002 kom 5323 forskjellige travere til start på landets elleve totalisatorbaner. Dette var en økning på 79 fra året før. Gledelig var det at startprosenten blant de 3-årige varmblodshestene steg. I 2002 ble det delt ut 184 millioner kroner til hesteeierne. DET NORSKE TRAVSELSKAP Hesteholdet Det var en nedgang i antall bedekninger i 2001 (2944 hopper). Dette resulterte i 1855 føll født i 2002, fordelt på 1017 kaldblods og 837 varmblods. Nedgangen har vært størst blant kaldblodshoppene, der det ble bedekket 190 færre hopper enn året før. De registrerte varmblods-treåringene i 2002 hadde en startprosent på 49 prosent (430 av 877), en økning på 10 prosent fra foregående år. For kaldblodshestene er tilsvarende tall 292 av 1088 og 27 prosent, og dette er tilsvarende som forrige år. Antall starthester holder seg relativt stabilt, kun en liten økning fra 5244 i 2001 til 5323 i Premiebudsjettet i 2002 var redusert i forhold til toppåret Det ble delt ut 184 millioner kroner, noe som er 16 millioner mindre enn 2001 og én million mindre enn i år Videre ble det delt ut 5,9 millioner kroner i mønstringsløp og 20 millioner kroner i oppdretterpremier. Rekruttering Rekrutteringen til norsk travsport er inne i et riktig spor i og med at både ponnitrav og montétrav er blitt veletablerte grener innen travsporten. Dette har vervet både nye aktive utøvere og hesteeiere, samt blitt godt mottatt av de etablerte gruppene innen sporten og også blant spillerne. D NTs medlemmer Forbundssekretærene registrerer medlemmer i forbund og lag. Antall medlemmer har økt med rundt 2000 i løpet av 2002, fordelt på samtlige forbund. Det arbeides med medlemsfordeler, og dette har foreløpig resultert i reduserte priser for tjenester utført av DNT, gratis adgang på alle travbaner, og i tillegg er det utarbeidet en rabattkortavtale med Esso Norge AS. Økonomi Ved utgangen av 2002 var Det Norske Travselskaps langsiktige gjeld på 69 millioner kroner. Det nye bygget på Bjerke Travbane har gitt et byggelån på 60 millioner kroner. Egenkapitalen i DNT er på 45 millioner kroner, og det er fortsatt god likviditet. Årets hest Med konsept fra underholdningsbransjen er det som en hyllest til de utøverne som utmerker seg i travsporten at det i 2002 for første gang ble avholdt Årets hest utdeling. Arrangementet ble avholdt på Radisson SAS Scandinavia Hotell i Oslo lørdag 2. februar. Også galoppsporten var involvert. Følgende vinnere ble kåret: Årets 3-åring: Alm Rau Jo Årets 4-åring: Moe Odin Årets Eldre: Sugarcane Volo Årets Hoppe: Delicious Rhythm Årets Kusk: Jomar Blekkan Årets Trener: Kjell Håkonsen Årets Hest: Alm Rau Jo Årets trener 2002: Kjell Håkonsen. 18

6 DET NORSKE TRAVSELSKAP 19

7 Internasjonalt spill blir et vekstområde STADIG ENKLERE Å SPILLE Mye tyder på at norske spillere i fremtiden kan bli tilbudt å spille til langt flere utenlandske hestesportarrangementer enn i dag. Det hersker en felles europeisk forståelse for å utnytte hverandres storløp til å skape felles potter, og for å gjøre produktene så interessante at spillerne foretrekker disse produktene framfor bookmakernes. Norske spillere har allerede merket en gradvis opptrapping av tilbudet til å spille over landegrensene. Hver eneste hverdag kan man fram til kl spille Vinner, Plass og Trippel til et løp i Sverige. Fredager er tilbudet utvidet med V5. I tillegg vil det i 2003 bli mulig å spille V75 til Elitlopps-lørdagen på Solvalla, og Norge og Sverige har gått sammen om å ha felles pott i V65 når Oslo Grand Prix kjøres på Bjerke og når Elitloppet kjøres på Solvalla. Gode allianser Norsk Rikstoto har et særlig godt forhold til svenske ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp). I løpet av 2003 utvides samarbeidet til at svenske spillere kan spille til norske lunsjtravomganger, og fra begge sider legges det opp til økt interesse både for sporten og spillet i de to landene. I denne sammenheng er Norsk Rikstotos tv-kanal, Rikstoto Direkte, et verdifullt instrument. Siden starten 15. mars 1999 har det skjedd mye: Nå har så mange som nesten 500 av de 1300 kommisjonærene Rikstoto Direkte i butikken. Her kan kundene få tips, analyser og kuskeintervjuer før løpene og fullstendige odds og resultater så snart de foreligger i tillegg til levende bilder fra de aller fleste løpene det arrangeres spill til. I løpet av 2003 vil Rikstoto Direkte også bli tilbudt via Internett. Alle som har bredbåndtilgang vil kunne abonnere på Rikstoto Direkte på samme måte som alle som i dag har parabol og digital tuner. I tillegg vil alle som verken har bredbånd eller parabol kunne ta inn lyden fra RD-sendingene. Alle med Internett-tilgang i en annen form enn bredbånd vil ha denne muligheten. P opulære reprisesendinger I starten disponerte Rikstoto Direkte sendetid kun fra kl til løpenes slutt hver kveld. Gjennom en gunstig satellittavtale med Telenor disponerer Rikstoto Direkte nå sendetid fra kl om morgenen til midnatt hver kveld. Når det ikke er direktesendinger, vises repriser fra de siste løpene. Dette tilbudet har vist seg svært populært både overfor spillere, hesteeiere og kommisjonærer. Stadig flere abonnenter Rikstoto Direkte har også blitt en betydelig abonnementskanal for private kunder. Rundt 2500 personer betaler abonnement hver eneste måned for å få signalene rett hjem til sin egen stue. Kombinert med muligheten til å spille på hest via Internett, har dette gitt nettspillet en eventyrlig vekst. 20

8 STADIG ENKLERE Å SPILLE 21

9 Resultatregnskap 2002 Beløp i kroner Noter Driftsinntekter Omsetning fra spill Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter RESULTATREGNSKAP 2002 Avgifter og provisjoner Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner Sum netto inntekter Løpsrelaterte driftskostnader Stevneveterinær/dopingkontroll/statens inspektør Tipperekvisita/programservice/distribusjon Sum løpsrelaterte driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, Andre driftskostnader Markedsføringstiltak Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum andre driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader og andre finanskostnader 7, Netto finansielle poster Årsresultat før tilskudd Overført til hestehold Disponert v/landbruksdepartementet Disponert v/norsk Rikstoto Netto disposisjoner Årsresultat etter tilskudd Overskuddsdisposisjoner 0 0 Årsresultat etter disposisjoner Foreslås anvendt til: Overføres til annen egenkapital

10 Balanse Beløp i kroner Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: Utviklingskostnader Varige driftsmidler: Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Finansielle anleggsmidler: Lån til stifterne Lån til driftsselskap Investeringer i aksjer Netto pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer: Beholdning drifts- og reklamemateriell Fordringer: Mellomværende hestesporten Mellomværende med kommisjonærer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital: Grunnfond Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital RESULTATREGNSKAP 2002 Premiefond Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utjevningsfond Sum avsetning til forpliktelser Annen langsiktig gjeld Etableringslån kommisjonærer Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Mellomværende hestesporten Leverandører Skyldige premier og strykninger Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Finansiell informasjon Beløp i kroner Noter Likviditeter tilført/brukt på virksomheten Resultat Ordinære avskrivninger KONTANTSTRØMOPPSTILLING Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra virksomheten Likviditeter tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) 0 0 Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likviditeter tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld 0 0 Nedbetaling av gammel gjeld 0 0 Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Morten Chr. Mo Leder Bjørn Iversen Nestleder Ingeborg Moen Borgerud Svein Ribe-Anderssen Geir W. Tangen Jørn T. Løberg 24

12 Finansiell informasjon Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Norsk Rikstoto innehar 100 prosent av aksjene i selskapene Norsk Spill AS og Riksdistribusjon AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da disse datterselskapene ikke har hatt aktivitet i Ved leasing som klassifiseres som leieavtale, foretas ingen oppføring i balansen om det ikke er tale om forskuddsbetaling. Leien klassifiseres som driftskostnad. Tilknyttet selskap/datterselskap Det tilknyttede selskapet og datterselskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til spillvirksomheten. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Driftsinntekter Inntektsføring av spillomsetning skjer når løpene er avviklet. Varebeholdninger Lager av innkjøpt drifts- og reklamematriell er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Ukurante varer blir kassert fortløpende. Fordringer Mellomværende med kommisjonærer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Pensjoner Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. NOTER Immaterielle eiendeler Utgifter til utvikling er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte stiftelsen og man har kommet fram til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over tre år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing Leasingavtaler som overfører til bruker det vesentligste av risiko og fordeler som er forbundet med å eie driftsmidlet, behandles som en finansieringsavtale (finansiell leasing). Alle andre leasingavtaler behandles som leieavtaler. Ved finansiell leasingavtale behandles driftsmidlet som eiendel i balansen. Eiendelen avskrives over levetiden. Motposten behandles som gjeld. Ved finansiell leasing består leasingkostnaden av en rentedel og en avdragsdel. Rentedelen behandles som finanskostnad og avdragsdelen reduserer gjelden. Stiftelsen har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, som betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Stiftelsen har også usikrede pensjonsordninger. Dette omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigerers hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er periodisert for usikrede pensjoner. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. 25

13 NOTER 2. Omsetning All omsetning fra spill blir ført i Norsk Rikstotos regnskap, og de tolv driftsselskapene får provisjonsinntekt av spill i sin region. Omsetning Gevinst til spillerne Statsavgift Provisjoner, se note Netto spilleinntekter Omsetningen i 2002 og 2001 fordelte seg på følgende produkter, med utbetalt gevinst til spillerne: Omsetning Gevinster Omsetning Gevinster V V DD V Trippel Vinner Plass Duo Sum Andre driftsinntekter Bongavgift Programsalg Nordisk spill, info.telefon og profilsalg Øvrige inntekter Sum Provisjoner Til kommisjonærer Til driftsselskapene Sum Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader, uten arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styre Repr.skap Lønn adm dir Pensjonsutgifter adm dir Annen godtgjørelse adm dir Lønn konstituert adm dir Godtgjørelse utover fast honorar Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2002 utgjør kroner I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kroner Immaterielle eiendeler Aktiverte Aktiverte Aktiverte Totalt utviklings- system markedskostnader utviklings- prosjekter spillesystem kostnader Anskaffelseskost per Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost per Akk. avskrivninger per Avgang avskrivninger Nedskrivning Avskrivninger Balanseført verdi per Avskrivningssatser: 14 % 33 % 33 % Økonomisk levetid 7 år 3 år 3 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær 26

14 Spillesystem og administrativt system ble tatt i bruk For finansiering av systemet ble det inngått leasingavtale med Elcon Finans. Total leasingramme var 16,5 millioner kroner. Avtalen utløp I år 2002 er det foretatt en avskrivning med 2,7 millioner kroner, og systemene er herved fullt avskrevet.. Norsk Rikstoto har i 2002 videreutviklet spillterminalen, utviklet nytt spill V65 og utviklet kontornettverk, og kostnaden for utvikling aktiveres med kroner for V65 ble lansert , og prosjektkostnadene knyttet til dette spillet er begynt avskrevet fra denne datoen. Dette er alle kostnader som etter stiftelsens vurdering vil gi økte fremtidige inntekter eller kostnadsbesparelser Varige driftsmidler Leasede Maskiner, Brakker og Totalt totomater og installasj. påkostning spilleterminaler og inventar leide lokaler Anskaffelseskost per Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost per Akk. avskrivninger per Avgang avskrivninger Avskrivninger Balanseført verdi per Avskrivningssatser: 20 % % 3-20 % Økonomisk levetid 5 år 4-5 år 5-30 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Det ble i 2001 inngått en ny leasingavtale med SEB Finans for finansiering av en økning av antall kommisjonærer, samt en spilleløsning for Internet. Kontrakten ble noe økt i 2002 med resterende kostnader for Internett-utvikling, og total ramme for kontrakten er på 34 millioner kroner. Utstyr og programmer finansiert gjennom SEB finans som beskrevet over ble påbegynt avskrevet i 2001 ut ifra en levetid på fire år med bakgrunn i leasingkontraktens avtaletid. Norsk Rikstoto har vurdert brukstiden for dette utstyret og programmene til å være fem år, og har derfor i 2002 endret avskrivningstiden fra fire til fem år på disse investeringene var første avskrivningsår, og for mye avskrevet i 2001 i forhold til en femårs avskrivningshorisont er korrigert i årets avskrivninger under "leasede totomater og spilleterminaler". Korreksjon fra 2001 utgjør kroner, som fremkommer som en korreksjon til årets avskrivning for dette utstyret/programmer på kroner. Totale avskrivninger i 2002 for varige driftsmidler før korreksjon er dermed 21,9 millioner kroner. NOTER 8. Andre driftskostnader I andre driftskostnader inngår følgende poster: Kostnader for lokaler og utstyr Serviceavtaler, reservedeler og utvikling Honorarer Innleid arbeidskraft Kontorrekvisita, telefon, porto og bilkostnader Reiser Forsikring og frakt Markedsundersøkelser Erstatninger Sum Tap på fordringer Avsetning til tap på krav utgjorde per kroner. Tilsvarende tall for 2001 utgjorde kroner. Konstaterte tap i 2002 utgjorde kroner, hvilket gir netto kostnadsbelastning på kroner. 10. Finanskostnader Ordinære rentekostnader Omkostninger, kortavgift og gebyrer Sum Overført til hestehold Transporttilskudd V75-premier Sum Disponert v/landbruksdepartementet Driftsstøtte til stiftelsen Norsk Hestesenter Sum

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto.

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto. ÅRSRAPPORT 05 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2005 4 Banene 2005 8 Pengefyten 2005 10 Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Årsberetning og regnskap 2009 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009. Bak fra v: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra v.: Dag Torp Syvertsen

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Årsberetning og regnskap 2012 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006 I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Norsk rikstoto er en ideell stiftelse som har som formål å støtte og utvikle hesteholdet i norge Ikke

Detaljer