Unified Communication Kundecaser Bilder fra høstseminaret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unified Communication Kundecaser Bilder fra høstseminaret"

Transkript

1 NR ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r E r i c s s o n s B e d r i f t s k o m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Unified Communication Kundecaser Bilder fra høstseminaret

2 Lederen Kjære medlemmer... Takk for sist! Vil takke alle dere som deltok på det fantastiske seminaret på Color Magic. Vi lærte mye om Ericssons planer fremover og jobben som blir gjort med å integrere tredjepartsleverandører deriblant andre telefoniplattformer. Vi lyttet til innspill fra dere og samarbeidet mye med leverandørene våre for å få til et program som fanget de utfordringene og mulighetene som den nye teknologien gir oss, tilbakemeldingen fra dere viser at vi er på rett vei. Fortsett med å sende oss innspill til hva vi kan gjøre for å gjøre Brum mer attraktiv for deg. Dette bringer meg inn på tema samarbeid. Brum er en medlemsorganisasjon, vi er her for å fasilitere kontakter mellom dere som er medlemmer av Brum. Den beste måten å lære noe nytt på er å snakke med andre om deres erfaringer, deres utfordringer og begrunnelser for valg. Det er her Brum har sin misjon, vi bruker medlemsbladet til å presentere kundecase, vi bruker seminarene til å presentere nye løsninger og vi setter av tid faglig relasjonsbygning og mingling. Relasjonsbygning er viktig, det er gull verd å kjenne noen man kan ringe og diskutere løsninger og utfordringer med. Dette gjelder leverandører så vel som oss kunder. Budskapet mitt er bruk hverandre og bruk leverandørene våre, de er avhengig av input fra oss for å kunne tilby de beste løsningene. Selv om de er dyktige er de ikke synske, de trenger tilbakemeldinger på hva trenger av funksjonalitet i løsningene, og brumseminarene og brumbladet er viktige fora for å gi de den tilbakemeldingen. Vi er veldig heldige med leverandørene våre, de representerer de beste i Norge og kunnskapen om produktene de selger er imponerende. Støtt våre medlemsbedrifter de er viktige for Brums eksistens, de legger mye tid ned i samarbeidet og de bidrar sterkt økonomisk og sikrer at Brum kan avholde blant annet seminar til under kostpris og holde en lav medlemspris samt ha egenkapital til å garantere seminarer. Men vi vil ikke hvile på laubærene, vi ønsker nå å utfordre dere til å til å gi oss tilbakemeldinger på hvor dere ønsker at Brum går videre. Ha våre leverandørmedlemmer som foretrukket partner, støtt de som støtter oss. Du finner de på Da vil jeg ønske dere en riktig God Jul og Godt Nytt år på vegne av oss i Brum Svein Ivar Aadnøy Larsen Styreleder Brum Ansvarlig redaktør: Jan Tommy Henric Jensen Utgiver: Brukerforeningen for Ericssons Kommunikasjonsløsninger Postadresse: Postboks 610 Sentrum 0106 Oslo Internett: Opplag: ca 800 Trykk: Havel Trykkeri, Bergen Annonser: BrumNytt E-post:

3 innhold 4 En enklere sentralbordhverdag 6 Ementor Unified Communication 10 AMK Sørlandet 12 Bilder fra Høstseminaret 13 Color Magic 14 Mobile Device Management 16 Adecco sentraliserer telefoni med Umoe IKT 18 Nucleus sier ja takk, begge deler! 20 Mister alt med mobilen 21 Vil bytte ut betalingskort med mobilen Tips oss med stoff til neste blad send e-post til

4 En enklere sentralbordhverdag Skrevet av Atle Trondsen Sentralbordmedarbeiderne i Kvæfjord kommune i Troms har i vårhalvåret fått oppleve noe som må sies å være en sjelden vare i dagens hektiske arbeidsliv, nemlig en noe enklere hverdag. Sentralbord Servicekontoret i Kvæfjord rådhus er preget av en meget travel hverdag med ulike arbeidsoppgaver for de ansatte. En av disse oppgavene som etter sin natur har førsteprioritet, er betjening av sentralbordet. Kommunen innså snart at en modernisering og oppgradering av sentralbordet ville føre til en tidsbesparende sentralbordekspedering, samt reduserte abonnementsog trafikkostnader i og med at sentralbordet tilknyttes alle enhetene i kommunen. Løsningen Kommunen anskaffet seg Ericsson MD110 versjon BC10 i 2000 med tilhørende støttesystem Ericsson DNA. Med et ønske om å redusere abonnement og trafikk-kostnader samt innføre felles sentralbord for hele kommunen, har de nå anskaffet seg Ericsson MX-ONE og oppgradert fra DNA til Netwise CMG. De vil fortsatt benytte DNA som driftsverktøy. Tilbakemeldingene fra ekspedientene har så langt har vært positive og de er også i ferd med å ta i bruk kalenderintegrasjon mot MS Exchange som har vært et ønske lenge. Netwise har levert løsningen i samarbeid med IT Partner AS, Harstad, som har Hålogalandsregionen som sitt markedsområde. God oversikt Sekretær Ester Høegh og telefoniansvarlig Gunnar Walnum forteller at det har vært enkelt å sette seg inn i den nye løsningen til kommunen. -Når noen ringer inn å spør etter en ansatt i kommunen, kan vi med et enkelt tastetrykk få alle relevant opplysninger om personens tilstedeværelse, forteller de. -Er personen de søker ikke tilgjengelig, kan vi se hvor vedkommende befinner seg, årsaken til fraværet og når vedkommende er ventet tilbake. Er personen oppført med mobil eller privattelefon vil dette automatisk komme opp i skjermbildet og vi har muligheten til å sette direkte over dit. Det kan også legges inn en reserve som kan kontaktes ved fravær. I systemet finnes det muligheter til å legge inn all informasjon som er relevant for den enkeltes arbeidsdag. Tilgjengelighet Tilgjengelighet dreier seg om å fordele innkommende samtaler på en god måte, dvs vite hvem som skal ha dem og ikke minst vite om vedkommende er tilstede eller ikke. For en servicebedrift som en kommune jo er, vil dette være helt avgjørende for å kunne gi kommunens innbyggere og andre innringere god service. 4 BRUMnytt 2007/02

5 SMILENDE FORNØYD: Sekretærene Ruth-Lise Olsen (til venstre) og Ester Høegh er godt fornøyd med den nye sentralbordløsningen Netwise CMG Konferanse Vi har satt sammen løsninger og tjenester som gir bedriften mulighet til å arbeide mer effektivt enn tidligere. Med våre løsninger for Mobil Internlinje integrerer du den mobile arbeidsstyrken og reduserer infrastrukturen på faste linjer med tilhørende kostnader. Du vil ha samme telefonnummer på kontor og mobiltelefonen. Vi tilbyr også løsninger for mobil e-post, med Ericsson Mobile Organizer, slik at du alltid har tilgang til e-post, kalenderfunksjon og kontakter direkte fra din mobiltelefon. Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre mobile løsninger. Fraværsmarkering Samtale venter Overfør Mobil Internlinje Funksjonalitet Ring Sentralbord Tilbakeanrop Ring Kollega Viderekoble Med Mobil Internlinje har du tilgang til alle tjenester som finnes i bedriftens telefonsystem. Du kan sette over samtaler, parkere samtaler, sette opp konferanser, melde seg ut/inn av grupper og sette fraværsmarkering. Sentralbordet vil også kunne se når du er opptatt. Best av alt; Du har samme nummer på kontoret og på mobil BRUMnytt 2007/02 5

6 Ementor Unified Communication Unified Communcation kommer til å endre vårt arbeidsmønster totalt i løpet av kort tid. Hvorfor? Du får status på tilgjenglighet på dine kolleger, kunder og partnere når du trenger det. Du vil til enhver tid kunne velge den kommunikasjonsmåten som passer best ditt kommunikasjonsbehov. Dette vil føre til at vi blir mer effektive og klarer å utnytter tilgjengelige ressursene bedre. Kommunikasjon Unified Communcation gir ett grensesnitt for styring av all kommunikasjon. Dette grensesnittet vil for mange være chat/presence vindu eller din klient, men i tillegg vil funksjonaliteten være tilgjengelig i de fleste applikasjoner du benytter. Bildet nedenfor viser Microsoft Office Communcator og hvordan ulike kommunikasjonformer kan startes direkte fra denne. Vi ser tilgjengelighet (Presence), hurtigmelding (Instant Message (IM)), tale og video. Viktige elementer i Ementor Unified Communication Ementor Unified Communication er ett brukergrensesnitt for å benytte flere kommunikasjonskanaler. Brukere skal enkelt kunne velge den kommunikasjonskanalen som er mest formålstjenelig for å få løst oppgaven. 6 BRUMnytt 2007/02

7 For å forstå mulighetene bedre kan det være greit å se på noen av de viktigste funksjonene i en Unified Communcation løsning: Dermed får en mulighet til å ta i bruk videokonferanse, på en veldig enkel måte. Tilgjengelighet (Presence): Ut i fra presence status vil du kunne velge riktig kommunikasjonsform. Dermed vet du hvordan du best kan kommunisere. Tilgjengelighetsstatus vil som utgangspunkt settes uten at brukerne trenger å endre sitt bruksmønster. Er personen borte fra pc en, er pc en avslått eller har de gått i et møte eller sitter i telefonen. Dette er alle informasjoner som automatisk vil endre tilgjengelighetsstatus og gi viktig informasjon til omverdenen. Hurtigmeldinger (IM): Hvor ofte har du ikke sendt en e-post, men vet at du sannsynligvis ikke får svar før om et par dager. Bruk av hurtigmeldinger er en mye mer effektiv kommunikasjonsform for raske avklaringer og vil i løpet av kort tid erstatte mye av e-post bruken. Dette er også en kommunikasjonsform som vi er godt vant med fra privat bruk og som raskt adopteres inn i organisasjonen. Telefoni / IP-telefoni: Telefoni er en veldig viktig del av Unified Communication. Din telefoniløsning vil kunne benyttes fra ett brukergrensenitt på PC og Mobil. Dette vil gjøre det enkelt å dra nytte av funksjonalitet som du knapt bruker i dag. Tenk å kunne sette videre en samtale til en annen person ved å bare trykke på et skjermbilde på pc en, eller sette opp konferanse ved å trykke på +, samt navnet. Dette er enkelt i Unified Communication. Videokonferanse: Vi kjenner alle fordelene med å bruke videokonferanse for å slippe reisevirksomhet og få mer effektiv kommunikasjon mellom kontorer. Med Unified Communcation vil du i tillegg integrere web-kamera på din PC, med Tandberg Videokonferanse. NÅ-konferanse: Nå er det slutt på å måtte booke et møte for hver gang du skal ha en telefon eller videokonferanse. Du slipper da å irritere deg over at personer kommer 10 minutter for sent i møtet. Møtet avholdes der og da, når du trenger det. Se for deg at du sitter å kommunisere med en person på telefon. Dere finner ut at dere vil ha med en til i konferansen og ser at denne personen er tilgjengelig (presence status). Du drar denne personen inn i konferansen og... ja konferansen er satt opp. Bildet nedenfor viser eksempel på telefonkonferanse i Microsoft Office Communicator og du kan gå direkte over til videokonferanse dersom du trenger det. En rekke andre funksjoner for brukerne Unified Communcation gir i tillegg veldig mye mer. Eksempelvis får du alle dine talemeldinger inn som e-post og kan høre av meldingen og ringe tilbake direkte. Du får tapte anrop inn i din e-post, samt at du kan se tilgjengelighetsstatus og starte kommunikasjon med de du får mail i fra. Du kan invitere til et møte på video, der alle får en link som de klikker på for å komme inn i konferansen og Forts. side 8 BRUMnytt 2007/02 7

8 du kan gå direkte over og dele applikasjoner på skjermen. Unified Communcation kan også integreres mot eksterne partnere og kunder og sikre bedre kommunikasjon med omverdenen. Mulighetene med Unified Communcation er mange og den beste måten å se dette på er å se det LIVE. Viktige elementer i Ementor Unified Communcation: Microsoft Office Communcators Server 2007 o Plattform som gir full Unfied Communcation med både tilgjengelighet, hurtigmeldinger, telefoni, video, applikasjonsdeling og konferanse. Løsningen kan også integrers med 3. parts telefoni og video løsninger. Microsoft Live Communication Server 2005 o Løsning for tilgjengelighet, hurtigmeldinger, video og applikasjonsdeling, og kan enkelt integreres med Ericsson MX-ONE. Hvorfor du bør starte å se på Unified Communication De fleste bedrifter og organisasjoner i Norge vil ha store fordeler av å implementere mer effektive kommunikasjonsløsninger i organisasjonen. Unfied Communication vil gi forberet intern kommunikasjon og sørge for at organisasjonen knyttes bedre sammen. Samtidig vil kommunikasjon med kunder og partnere bli mer effektiv. Du vil alltid vite hvilke kollegaer som er tilgjengelig og hvordan du best kan kommunisere med disse. Ueffektive møter erstattes med NÅ-møter og gjør at du får frigjort mer tid, samtidig som du får gjort avklaringer raskere. Glem hvordan du kommuniserer i dag! Unified Communication vil endre hvordan vi vil kommuniserer i fremtiden. Husk også at mange av dine partnere og konkurrenter allerede har tatt i bruk elementer av Unified Communcation. Gjør din vurder i dag og det beste stedet å gjøre dette på er i Ementors Proof of Concept rom, der finnes alle løsninger satt opp og kan prøves. Ta kontakt med Ementor for et besøk og en live gjennomgang av mulighetene. Tør du la være? Microsoft Exchange 2007 UM o Talepost-løsning som ligger på Microsoft Exchange server og gir full Unified Messaging (UM) med talemeldinger direkte inn i mail. Vil integreres med MX-ONE i løpet av Q IBM Lotus Notes 8 og IBM Lotus Sametime o Unified Communication plattform fra IBM, med mulighet for integrasjon mot 3.parts systemer for telefoni og videokonferanse. Ericsson MX-ONE, med OAS/ECT for integrasjon av telefoni. Tandberg MPS og MOVI for video integrasjon. Ementors proof of Consept rom - Forstå mulighetene med Unified Communcation ( seeing is believing )! I Ementors "Proof of Concept"-rom i Oslo kan du selv teste hvordan Unified Communication fungerer. For at du skal forstå hvor bra dette er, må du oppleve det. Ementors kunder har i lengre tid sett demoer, gjennomført workshops og selv testet hvordan Unified Communication fungerer i praksis. Vårt Proof of Concept rom er også høyt verdsatt av våre partnere: 8 BRUMnytt 2007/02

9 Cisco - Bob Beecham, NSF ISR Customer Demonstration facilities; Without doubt the Customer Demonstration facilities at Ementor (Norway) AS are some of the best the auditor has seen. They could not fail to impress a potential Customer. Microsoft Lars-Erik Norum, UC ansvarlig Ementor's satsning på Unified Communications, og ikke minst etableringen av demofasiliteter som synligjør både dybde og breddeintegrasjon på en fantastisk måte er noe vi i Microsoft setter stor pris på. Ementor er uten tvil den av våre partnere som har kommet lengst i sette Unified Communications på dagsorden. Eksempel på løsninger vi viser i vårt Proof of Concept rom: Ericsson MX-ONE integrert med Microsoft Live Communication Server. Her vil du blant annet kunne se hvordan du kan styre MX-ONE fra Office Communcatior og Outlook. Inneholder både mobiltelefoner og IP-telefoner. Microsoft Live Communcation Server integrert med: Exchange 2007 UM, Cisco IP-telefoni, Tandberg konferansesystemer og Nokia dual mode telefoner. Også integrert med mobiltelefoner med Windows Mobile 6. IBM Sametime integrert med: IBM Lotus Notes, Cisco IP-telefoni og Tandberg MOVI videokonferanse. Viser Unified Communcation med basis i IBM som grensesnitt for brukerne. Her finnes også Lotus Connections og Lotus Quickr. Nysgjerrig på hvordan mobiltelefoni integreres med Unified Communication? Hvordan hurtigmeldinger kan kombineres med videomøte? Dette og mye mer kan du selv teste hos Ementor. Ementor Proof of Concept -rom er tilgjengelig i: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Send en mail til eller ring oss på Microsoft Office Communcations Server 2007 med full videokonferanse og telefonifunksjonalitet, samt mobiltelefoner med Windows Mobile 6. Integrert med Exhange 2007 UM, Live Meeting og Sharepoint. Forum for ekspedienter Dette er et forum hvor ekspedienter kan møtes for utveksling av erfaring og få informasjon om nyheter fra våre leverandører. Forum for ekspedienter i Bergen: Tora Egeland Hagen, Høgskolen i Bergen, administrasjonen, Tlf , Mobil Mail: Forum for ekspedienter i Oslo: Lisbeth Ellingsen, OBOS Postboks 6666, St. Olavs plass 0126 OSLO Telefon: Faks: E-post: BRUMnytt 2007/02 9

10 AMK Sørlandet Kunden taler Hva er en AMK sentral AMK Sørlandet er et kommunikasjonssenter (Akuttmedisinsk Kommunikasjons Sentral) Det benyttes mange former for kommunikasjonsmedier, men sentralt er talekommunikasjon. Ved ulykker med behov for øyeblikkelig hjelp benyttes medisinsk nødtelefon 113 som betjenes av AMK., Dette er pasientens første kontaktpunkt til helsevesenet i for eksempel akutte situasjoner. Fremtidige kommunikasjonsmedier Samfunnet er i konstant endring også når det gjelder kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmedier. Mailbestilling ved trafikkulykker er forhåpentlig et stykke frem i til. Mottak av MMS bilder er noe som en også ser vil komme. Eksempler på nye former for kommunikasjon som vil gjøre inntog i AMK sentraler er E-call. ecall er en planlagt alarmtjeneste for bilulykker i Europa. Tjenesten er tenkt å virke slik at en svart boks i bilen automatisk skal kunne ringe nødnummeret og oppgi bilens posisjon i tilfelle ulykker. KoKom har et pågående prosjekt for utredning og muligheter for implementering av ecall i Norge aspx /forum/ ecall/index_en.htm Kommunikasjonsflyt i AMK Sørlandet: Innringing på 113 til AMK sykepleier. 10 BRUMnytt 2007/02

11 Dagens løsning er analoge linjer på grunn driftsstabilitet og muligheter for paralellkoblinger. Kommunikasjonsbærer for kartsystemet er konternierlig GPRS oppkobling mellom ambulansene og AMK sentralen. Posisjoneringen i ambulansen er GPS basert. Innringingen blir registrert i AMIS, opprinnelsesmarkeringen viser hvor den kommer fra. Adressen presenteres i Locus kartsystem. Ved innringing på mobiltelefoni vises sektor hvor personen befinner seg. Opprinnelsemarkeringen leveres i dag av Telenor. Alle opplysningene sendes automatisk til ambulansen. AMK har til enhver tid sanntidsopplysninger på hvor alle resursene befinner seg hele tiden Nøkkeltall Betjener Aust og Vest Agder, og to kommuner i Telemark Nissedal og Fyresdal ca innbyggere. Ressurser: 21 ambulansestasjoner, med totalt 34 ambulanser, en luftambulanse stasjonert i Arendal. Koordinerer ambulanseoppdrag i året, disse kjører ca kilometer. Teknikk: Callsenter og helseradionett betjening fra H Mortensen. Tilkoblet sykehusets MD 6 analoge til 113 ISDN UT 10 nummerserie til adm linjer 8 stk ISDN GT til helseradionett 4 S0 krysskobling til MD i Arendal Elektronisk flåtestyring fra Locus. Oppdragshåndteringssystem fra Helsekomponenter AMIS BRUMnytt 2007/02 11

12 Erna og Tora er klar for å registrere inn deltakerne. Tone ønsker velkommen. Bilder fra Høstseminar Network Norway: Prinsessen som ingen kunne målbinde Lars Colare, Ericsson

13 Underholdning: Antimotivatør Freddy Kjensmo Stand: Umoe IKT Stand: Network Norway Color Magic Klikk deg inn på for å lese foredragene fra seminaret

14 Mobile Device Management Skrevet av Helena Törnell, Produktsjef, Teleopti AB Har du kontroll på alle mobile enheter? Det er ikke lett å holde styr på alle medarbeidernes mobil- og datautstyr. Vet du hvem som har hvilken mobiltelefon og nøyaktig hvilket abonnement den har? Hvilke mobilmodeller går oftest i stykker, og hvem har en lånetelefon? Når går en modell ut, og når skal de byttes ut? Hvilken forhandler bruker firmaet, og hvordan ser avtalen ut? Hvilken programvare er installert på de PDA-enhetene? Hvem har headsett, og hva slags datautstyr har alle medarbeiderne? Det er en utfordring for IT-avdelingen å ha kontroll på alt så fort som utvalget av programvare og utstyr når firmaet. Med en økt mengde informasjon som lagres på flere steder, blir det viktigere å få bedre kontroll på hvordan man selv lagrer og sprer informasjon. Derfor er det viktig å ha en tydelig policy som følges opp, og at du bruker de verktøy som finnes, til å definere hvem som skal ha tilgang til hvilken informasjon i systemet. Fire av ti foretak har en slik policy, men like mange har ingen i det hele tatt. Teleopti Pro gir deg full kontroll Teleopti anser at mobilene stiller større krav til IT-avdelingen og at de skal ses på som både en PC og en telefon. Det innebærer krav til integrering og en samlet oppfølging av både IT og telefoni. Teleopti har en løsning for å møte den stadig mer komplekse kommunikasjonsstrukturen. Den nye versjonen av Teleopti Pro har en modul som heter IT Service Manager som hjelper deg med organisering av mobile enheter. IT Service Manager fungerer som et register hvor du kan håndtere all informasjon om firmaets telefon- og IT-utstyr. Ved hjelp av systemet får du struktur og et helhetssyn. All informasjon du legger inn er søkbar, slik at du raskt og enkelt kan finne det du trenger. Med IT Service Manager som hjelp kobler du alt utstyr mobiler, fasttelefoner, tilbehør, datamaskiner, periferiutstyr, programvare eller hva du vil, til sine respektive eiere. Du kan ha kontroll over når det er på tide å oppgradere, bytte ut et arbeidsverktøy eller hvor lenge du skal holde et nummer i karantene etter at en medarbeider har sluttet. Ved å koble en prisliste til registeret får du en bra oversikt over alle kostnader og kan til og med debitere utstyr eller tjenester til riktig avdeling på en enkel måte, både internt og eksternt. Det gir også en bra støtte ved budsjetteringsarbeid. Du kan enkelt ta ut rapporter med oversikt og detaljinformasjon om kostnader og utstyr for avdelinger og medarbeidere. Informasjonen finnes alltid i Teleopti Pros nettportal du velger hvilke deler som skal 14 BRUMnytt 2007/02

15 gjøres tilgjengelig for dine brukere. Alt samlet på et sted Løsningen gir en planlagt og proaktiv arbeidsmåte med full kontroll over alt utstyr for både telefoni og IT. Du har alt samlet på ett sted og får et helhetsgrep på kommunikasjonsstrukturen i virksomheten. Det er mange fordeler. Firmaet unngår kostnader da det er dyrt å ha utstyr i organisasjonen som ikke brukes. Du sparer tid og gjør det lettere for administrasjonen da alt er samlet i ett system og det går raskt å hente inn relevant informasjon. Ved å ha kontroll på utstyret øker du sikkerhetsnivået i firmaet. Du vet hvem som har hva og hvilken firmainformasjon som kan komme på ville veier når en mobil blir borte. På kjøpet får du også mer fornøyde medarbeidere som får bedre service når det gjelder oppdateringer av programvare og bytte av mobiler eller annen maskinvare, når ITavdelingen kan arbeide mer langsiktig. Les mer på BRUMnytt 2007/02 15

16 Adecco sentraliserer telefoni med Umoe IKT Kundecase: Adecco Økte krav til mobilfunksjonalitet og stadig effektivisering av organisasjonen, gjorde at bemanningsselskapet Adecco valgte å sentralisere telefoniløsningen. Tekst: Anders Løvøy Med ledelse og omstillingsprosesser som spesialområde, er det ikke merkverdig at bemanningsselskapet Adecco kontinuerlig ser etter nye måter å jobbe smartere på. Kommunikasjonsplattformen er strategisk viktig i så måte. Per- Erik Nilsson, som har et nordisk ansvar for telefoni i Adecco, har startet et prosjekt for å sentralisere all telefoni i respektive land i Norden. Formålet er tredelt; Framfor alt vil vi ha bedre støtte for mobiltelefoni i en eller annen form, vi ønsket å standardisere på en teknologiplattform, og vi ønsker å gjøre alt med telefoni mer kostnadseffektivt, sier Nilsson. Mange av de 60 kontorene til Adecco i Norge er temmelig små, og dat er det veldig kostnadseffektivt å sentralisere alt som har med sentralbord å gjøre til ett sted. På den måten lukes doble 16 BRUMnytt 2007/02

17 funksjoner bort, samtidig som små kontorer får tilgang til den samme brede funksjonaliteten, og personlig håndtering av samtaler til sentralbordet, som store kontorer har. Teknologisk sett er det også mer lønnsomt å ha bare en plattform, i stedet for 7-10 forskjellige typer sentralbord som tilfellet var tidligere. I tillegg ligger det jo i sakens natur at medarbeiderne til et bemanningsselskap er ute hos klienter, så integrasjonen mot mobiltelefoni er svært viktig. Sentralisering og mobilintegrasjon er sånn sett svært god butikk for Adecco begge deler. Umoe IKT blir norsk partner Prosjektene gjennomføres på nasjonalt plan, med en sentraliseringsprosess i hvert enkelt land. I Norge har Adecco valgt Umoe IKT som samarbeidspartner for å realisere Ericsson-plattformen de har standardisert på for hele Norden. Og selv om endelig valg av operatør og linjeleverandør ikke er på plass ennå, er det ikke tvil rundt leveransene av maskinvaren, oppsettene og konfigurasjonen som må til for å optimalisere mobilintegrasjonen. Vi er en krevende kunde, som ofte opererer med veldig korte deadlines, sier Nilsson. Så korte at vi iblant etterspør løsninger og ting som rett og slett ikke er mulige å gjennomføre. Derfor er det avgjørende med en svært god dialog med partneren. Og det er særlig den gode dialogen med Umoe IKT som gjør at vi ønsker å fortsette å bruke dem, sier han. Et annet viktig aspekt for Nilsson er den geografiske strukturen til Umoe IKT. Ingen leverandører i Norge kan matche de 60 kontorene Adecco har, men det å være landsdekkende var avgjørende. Vi trenger nærhet til leverandøren. Det er viktig for oss at de er der vi er, sier han. Fokus på kjernevirksomheten Med en så stor organisasjon blir det lett mye teknologi å håndtere internt, noe som fort kan ta fokus bort fra tjenestene de skal levere til sine kunder. For 2007 og 2008 skal tyngdepunktet for Adecco være å bruke energi og krefter hovedsakelig på kundene. Og bruke partnere som Umoe IKT til å hjelpe oss med å oppnå de målsetningene vi setter oss der vi trenger det; Vi leier ut personal, og vi er markedsledende på verdensbasis. Kundene stiller store krav til vår bransje at vi kan være den som gjør det mulig å fortsette å vokse. Telefonimessig må vi være til stede for kundene til en hver tid. Derfor må vi være tidlige med å ta nødvendige grep selv også. Kommunikasjonsmessig gjør vi det med denne løsningen, sier Nilsson. Adecco Adecco Norge er en del av verdens største bemanningsselskap, Adecco SA, med operasjon i mer enn 70 land. Kjernevirksomheten er formidling av midlertidig ansatte til alle deler av næringslivet og offentlig virksomhet. I Norge er Adecco riksdekkende, med 60 kontorer spredt over hele landet. Daglig engasjerer Adecco medarbeidere i Norge. Selskapet har spisskompetanse på rekruttering av ledere og spesialister til faste stillinger, rådgivning i omstillingsprosesser, samt outsourcing av sikkerhetstjenester. På verdensbasis går mennesker, i mer enn 70 land, til en jobb formidlet av Adecco hver dag. Er du klar for Ericsson MX-ONE? Det er ett komplett server basert kommunikasjonssystem med alt din bedrift kan tenke seg. Designet med henblikk på å forenkle ditt arbeid, kombineres det beste av IP, fast telefoni og mobilitet i en 19 tommers størrelse som kan koble opp inntil 100,000 mennesker på ulike steder. Enten du er på farten, hjemme eller på kontoret har du sikker tilgang til bedriftsinformasjon, sentralbord og filer i tillegg til e-post, talesvar og andre personlige kommunikasjonsverktøy. Ericsson MX- ONE gjør det lett for deg å bruke din mobil telefon, PC, fast terminal og annet tilbehør til det ytterste ved å benytte klare grensesnitt og intuitiv administrasjon av apparater. Åpen, skalerbar og kostnadseffektiv er dette nøkkelen til personlig kommunikasjon og samarbeid i sanntid. Og det er selvfølgelig fullt kompatibelt med MD110. BRUMnytt 2007/02 17

18 Nucleus sier ja takk, begge Kundecase: Nucleus deler! Det Oslo-baserte kommunikasjonsbyrået Nucleus har valgt Network Norway som telefonileverandør. Bedriftens 18 ansatte ser frem til å bli brukere av Network Norway Total som vil sy sammen mobil- og fasttelefonene. Nucleus har som mange andre bedrifter to telefoniløsninger som lever atskilte liv. To telefoner per medarbeider gir foruten unødvendig høye telefonregninger mye styr med å holde orden på innkomne samtaler, talepostkasser og tapte anrop. Nå blir dette snart en saga blott. Med Network Norway Total viskes grensen mellom fasttelefonen og mobiltelefonen vekk. For Nucleus har det aldri vært aktuelt å kaste ut fasttelefonene og bare bruke mobiltelefoner. Vi er en storbruker av fasttelefoni. Rådgiverne våre bruker mye tid med kunden, og mellom kundemøtene er det telefonen og e-post som utgjør våre viktigste redskap i kundeleveransen. Det er både behageligere og mer økonomisk å bruke fasttelefonen når man bruker telefon så mye som oss, sier seniorrådgiver og leder av redaksjonell rådgivning i Nucleus, Axel Revheim. I det daglige lever Nucleus sine fasttelefoner og mobiltelefoner atskilte liv, den eneste broen dem imellom er automatisk overføring av anrop til mobilen etter noen ring på fasttelefonen. Vi investerer nå i Network Norway Total fordi det gir oss muligheten til å heve servicenivået overfor kundene våre enda et hakk. Det er heller ikke uvesentlig at vi ser ut til å få en enklere arbeidshverdag, sier Revheim. Med Network Norway Total får alle ansatte i Nucleus den samme tilgangen til hussentralen og de funksjonene som ligger i den, uansett om de ringer fra mobileller fasttelefonen. Det vil bli enklere å komme i kontakt med oss og vi kan betjene de som ringer inn på en mer offensiv og løsningsorientert måte. En hyggelig bonus er at vi får en enklere arbeidshverdag, sier Revheim. 18 BRUMnytt 2007/02

19 Hvordan virker Total? Hvordan fungerer dette i praksis? Alle samtaler til og fra en mobil går via bedriftens hussentral / telefoniserver. Dette gjør at bedriften får full kontroll over alle mobiltelefoner på lik linje med interne fastlinje telefoner. Tjenesten fungerer uavhengig om bedriften benytter enkle analoge fastlinjetelefoner, avanserte digitale telefoner eller IP- telefoner. Standard funksjoner tilgjengelig på en fastlinjetelefon blir tilgjengelig på mobiltelefonen. Dette løser en masse praktiske utfordringer bedrifter har i dag. Her er noen eksempler: Kunder klager over at de ikke oppnår kontakt Mange bedrifter opplever at selv om alle har mobiltelefoner så er det vanskelig å oppnå kontakt. Mange samtaler havner ingensteder eller i den enkeltes talepostkasse. Faktisk så er det ikke uvanlig at opp mot 20% - 30% av innkommende samtaler blir borte. Dette er virkeligheten for mange bedrifter i dag. Med Network Norway Total får bedriften kontroll på innkomne samtaler. Den enkelte kan selv bestemme hvor samtalene skal gå, for eksempel til en kollega, til sentralbordet eller kundeservice. Dette øker servicenivået betraktelig. opptatt eller ledige. Vi har et statistikksystem, men mangler statistikk for mobiler De fleste telefonisystemer har gode statistikkverktøy tilgjengelig, men disse fanger sjelden opp mobiltrafikken. Med Network Norway Total blir all trafikk til og fra mobiltelefoner fanget opp av statistikkverktøyene. Dette gir bedre muligheter til å kontrollere telefonibruken. Jeg vil ha fraværsmarkering på mobil Det er praktisk at sentralbordet kan se at en ansatt er til lunsj. Det gir bedre service for dem som ringer inn. Standard funksjonalitet for fraværsmarkering på fastlinjetelefonene kan benyttes på mobiltelefonen. Jeg vil ha ett telefonnummer, til fast og mobil Dette tilpasses enkelt i hussentralen / telefonserveren med Network Norway Total. Vi betaler mye for samtaler mellom fast og mobil internt i bedriften Med Network Norway Total koster det ingenting å snakke med kolleger internt, enten det er fra mobil til mobil, mobil til fast, fast til mobil eller fast til fast. En lav oppstartsavgift per samtale er det eneste som påløper. Jeg skal prøve å sette over, men jeg vet ikke om det går Det er ikke særlig god service at en kunde må ringe tilbake fordi han/hun kom til en talepostkasse. Med Network Norway Total kan sentralbord sette over til mobilen, og svarer ikke personen, kan sentralbordet hente tilbake samtalen. Bedre service gir mer fornøyde kunder. Vi bruker neste bare mobiltelefoner Med Network Norway Total så kan bedriften selv bestemme om de ansatte skal benytte fast, mobil eller begge deler. De som jobber med kundesenter, økonomi, faktura vil kanskje benytte fasttelefoner, mens salg, konsulenter og installatører vil kanskje benytte mobiltelefoner. Velg selv hva som er mest praktisk. Med Network Norway Total får du full behovsdekning. Sentralbord kan ikke se om en ansatt er opptatt på mobil Nesten alle bedrifter med sentralbord i Norge sliter med denne problemstillingen. For eksempel er det ikke god service eller god utnyttele av kapasiteten å sette over en samtale til en selger som sitter opptatt i telefonen mens det sitter to ledige kolleger ved siden. Med Network Norway Total har sentralbordet oversikt over alle mobilene, om de er BRUMnytt 2007/02 19

20 Mister alt med mobilen Sikkerhetskopi Bare en av ti sikkerhetskopierer innholdet i mobiltelefonen sin. Bare en av ti tar sikkerhetskopi av innholdet i mobiltelefonen, mens halvparten av oss sikrer innholdet i datamaskinen. Dette viser en undersøkelse TNS Gallup har foretatt på oppdrag av Post- og teletilsynet (PT). PT og Elektronikkbransjen samarbeider nå om å lære forbrukerne enkel sikkerhetskopiering gjennom PTs forbrukerportal nettvett.no. Mobiltelefonen blir brukt til mye mer enn å ringe med, og innhold som bilder, video, musikk og ikke minst kontaktinformasjon har stor verdi for den enkelte. Hele syv av ti unge mellom 15 og 29 år, en gruppe som er storbrukere av mobil, har opplevd at telefonen er blitt ødelagt. Færre enn to av ti hadde sikret seg kopi av innholdet, og dermed går store verdier tapt. Undersøkelsen viser også at menn er litt flinkere enn kvinner til å sikre innholdet på mobilen (14,6 prosent menn og 6,6 prosent kvinner). Av dem som faktisk tar sikkerhetskopi, om det er til cd, minnebrikke eller ekstern harddisk, så oppbevarer flere enn syv av ti kopiene i samme hus som datamaskinen. Aller helst skal sikkerhetskopien bevares i en annen bygning, for eksempel i banken, i tilfelle brann. PT samarbeider med Elektronikkbransjen for å få flere til å sikkerhetskopiere. I de fleste av bransjens butikker vil forbrukere som kjøper datamaskin, kamera eller mobil nå få en tom cd-plate og veiledning for å prøve seg på sin første sikkerhetskopiering. Kilde: idg.no og npt.no Søk om reisestipend fra BRUM! BRUM-medlemmer har anledning til å søke stipend for å dekke utgifter til å delta på eksterne seminarer, messer etc., som ikke er i BRUM-regi. Innholdet i arrangementet bør være av interesse for brukerforeningen. Styret i BRUM vil behandle eventuelle søknader som skal nøye begrunnes med reisekostnader, opphold, diett og seminaravgifter. Størrelsen på stipendet vil fastsettes etter behov i hvert enkelt tilfelle. Som gjenytelse skal deltaker skrive et referat, gjerne med bilder fra arrangementet på ca. en A4 side i Brum-nytt. Søknad sendes til til styreleder Svein Ivar Aadnøy Larsen 20 BRUMnytt 2007/02

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek

40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek NR. 3 2005 14. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger 40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek Grunn #1: Redusere telefonregningen for samtaler til andre Ericsson

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM.

Kjære medlemmer... Lederen. God sommer med BRUM. NR. 1 2009 18. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t r a K o m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... God sommer med BRUM. Nok et vellykket seminar er avviklet.

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen

Kjære medlemmer... Lederen NR. 1 2008 17. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t ra Ko m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... Da er sommeren endelig her, og vi går inn i en tid hvor vi kan

Detaljer

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG.

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG. NR. 1 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger DNA Proffnett integrasjon Ta back up av din mobiltelefon Nytt fra CeBIT Videokonferanse over 3G BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen. Styrket samarbeid mellom AASTRA og BRUM.

Kjære medlemmer... Lederen. Styrket samarbeid mellom AASTRA og BRUM. NR. 2 2009 18. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t r a K o m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... Styrket samarbeid mellom AASTRA og BRUM. Dette året har vært

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

NR. 2 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger

NR. 2 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger NR. 2 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Høstseminar og årsmøte i Bodø 30.8-01.09. Ekspedientforum i Oslo og Bergen til høsten Utstillinger på seminarer 3 BRUM-NYTT

Detaljer

BRUMnytt. Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger

BRUMnytt. Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger BRUMnytt Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger Leder GOD JUL og GODT NYTTÅR med BRUM Årets høst-seminar ble avholdt i Ålesund. I tilknytning til seminaret ble det, i henhold

Detaljer

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FremTIDenS kommunikasjon 7. UTGAVE - SEPTEMBER 2008 RUTINER FOR DATALAGRING: FELLESMAIL VS. LEVENDE BILDER: FIBEROPTISKE NETT: Jakten på de forsvunne dokumenter

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

BRUMnytt. Nr. 1 2011 20. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger

BRUMnytt. Nr. 1 2011 20. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger BRUMnytt Nr. 1 2011 20. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger Leder GOD SOMMER med BRUM! Årets hovedseminar ble avholdt i Bergen i mars. Deltagerne ble oppdatert på Aastra s produkter,

Detaljer

Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År! NR. 3 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Vi ønsker alle våre lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Lederen Kunden i fokus Hvem har ikke opplevd å møte veggen

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer