Nr 6 oktober Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 6 oktober 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder"

Transkript

1 Nr 6 oktober 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder

2 Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført en 48-hour-no-excuse-deadline. Det betyr at du har alle produkter som produseres i Norge hos deg i løpet av et døgn...og senest innen 48 timer etter din bestilling. Det lover vi. På ære og samvittighet! Essilor Norge AS Postboks 8, 3611 KONGSBERG Tlf:

3 Innhold oktober 2008 Nyheter Variert program på kjedeledermøte... 6 Optikeren sponser forskerkonferanse... 8 SE2008 for 65-åringer Administrasjonen styrkes Øyeproblemer og kontaktlinsebruk på nytt metodekurs Jeg utfordrer deg NÅ! Medlemsbedrifter kan logge seg på! Ny magisterutdanning i Stockholm Nytt utdanningstilbud i Tyskland Mozart på prøverommet EU og plane kontaktlinser Synskrav skjerpes i nytt førerkortdirektiv Tverrfaglig synssenter i Stockholm Høring om førerkortforskrifter HvilePULS mens vi venter Alcon takket Lise klarte etterutdanningskravet Hele 642 optikere svarte på Optikerens leserundersøkelse, og vi kan slå fast at Optikeren leses nøye. Bransjenyheter og fagstoff er mest populært. Foto: Inger Lewandowski 22 Artikler Optikeren leses mye og lenge! Bransjens omsetning 3 milliarder General Optical Council 50 år Liten sammenheng mellom pris og kvalitet SJOVS (Midtsidene) Fagkonferanser Vision 2008: Svaksynte bak rattet? ProVista: Den synshemmedes behov Fagartikler Det gode samarbeidet Hvor stive er mye kontaktlinser? var et nytt rekordår for optikerbransjen. Kanskje er det mer enn en grunn til at 10-kronen fikk brille som motiv? Foto: Inger Lewandowski Kliniske retningslinjer Undersøkelse av pasienter som arbeider ved dataskjerm Lov og rett Lovbestemmelser for unge arbeidstakere Arbeidsgiver plikter å vurdere aktivitetstiltak Justering av briller kjøpt annet sted Forsikring mot pasientklager Issue 1, Volume 1, October 2008 Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science KONGSBERG VISION MEETING Two Americans and 13 Norwegians 15 exciting lectures on vision Faste spalter Leder: Forsvarlighet i arbeidet med barn... 4 Aktivitetskalender... 5 Nytt fra NOF Litt om mangt Bransjenytt Bokanmeldelse Forsidebilde: Inger Lewandowski Aller første utgave av SJOVS, Optikerens vitenskapelige del, presenteres i dette nummeret. Innholdet består av sammendrag fra alle foredragene på Kongsberg Vision Meeting som ble avholdt 13. oktober. Optikeren 6/ Her presenteres forskningsarbeider som tilfredsstiller kriteriene for trykking av vitenskapelige artikler, utarbeidet av International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Research papers presented in this part of our journal fulfill the criteria for the printing of scientific articles made by the International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical

4 Ansvarlig utgiver: Norges Optikerforbund Øvre Slottsgt.18/20, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaktør: Inger Lewandowski Vitenskapelig redaktør: Anneli Demberg Redaksjon og annonseakkvisitør: Inger Consult Inger Lewandowski Leira 15, 3300 Hokksund Telefon: E-post: Redaksjonskomité: Stein Bruun, Gaute Mohn Jenssen, Tone Garaas, Inger Lewandowski og Gro Horgen Vikesdal Grafisk Formgivning: Pagina AS Trykk: Aktiv Trykk AS Opplag: 2250 ISSN Planlagt utgivelse: 7 nr. pr år Nr. Materiell/ Utg. dato Ann.frist 7/ / / Meningsytringer i tidsskriftets ulike innlegg er ene og alene forfatternes og deles nødvendigvis ikke av redaksjonen og NOF. Veiledning til artikkelforfattere: Faglige artikler bør ikke overskride 8 maskinskrevne sider (4000 ord). Produktinformasjon bør ikke overskride 300 ord. Reise- og besøksreportasjer, uten betydelig faglig innhold, bør begrenses til 1-2 sider. Vi mottar gjerne bilder til artiklene. Dersom en artikkel er publisert tidligere, må det gjøres oppmerksom på dette. Kommersielle egeninteresser eller finansiell bistand knyttet til prosjektet må oppgis. Når det gjelder bruk av referanser viser vi til artikkel om emnet i Optikeren nr. 2/98. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Optikeren legges ut på 241 MILJØMERKET Trykkeri 379 Forsvarlighet i arbeidet med barn Allmennpraktiserende optiker eller optiker med spesialistkompetanse? Når journalister ringer, reagerer jeg spontant. Er motivet objektivt å belyse en problemstilling? Skal noen henges ut? Eller er det bare spørsmål om innhenting av opplysninger eller fakta? Jeg er automatisk litt på vakt, litt redd for at noen skal henges ut eller angripes. Denne gangen gjaldt det barn og syn. Er det slik at noen optikere ukritisk korrigerer barn med prismer, mens andre, som har gått på kurs i bruk av treningsprogram, kan gjøre en mye bedre jobb med barna? Slik oppfattet jeg problemstillingen. Uttalelsen man baserte seg på, kom fra en optikerkollega. Journalisten hadde grepet problemstillingen. Akkurat da ble jeg minnet på min egen lille historie fra virkeligheten: Astrid ble fanget opp da jeg var med studentene på skole-screening. Hun hadde intermitterende eksotropi og store plager med blant annet lesing. Det ble gitt synstrening for å avhjelpe problemene. Astrid var veldig flink, treningsprogrammet ble fulgt og lesingen ble betydelig bedre. Astrid ble innkalt som case i undervisningen og brukt som eksamensklient. Veldig bra! Noen år senere møtte jeg moren til Astrid igjen, og hun kunne fortelle at nå hadde endelig Astrid det godt - hun var blitt strabismeoperert. Nå var slitet, stive skuldre og den stadig dårlige samvittigheten borte! Hun var ikke bitter, men moren sa følgende: Astrid har alltid vært den snille, flinke og samvittighetsfulle lille jenta. Hun klaget sjelden, og plagene ble derfor heller ikke oppdaget før vi kom på screening. Hva lærte jeg av dette? At selv om treningen ga ønsket godt resultat, fanget jeg ikke opp hva treningen påførte pasienten av andre plager. Jeg vurderte ikke godt nok Astrids personlighet og ga henne ikke muligheten til å bli vurdert av ortoptist og øyelege. Jeg har ofte tenkt på denne episoden, og den preger meg i mange sammenhenger. Journalistens reaksjon på mine forklaringer var: Er optikerutdanningen for dårlig når det gjelder undersøkelse av barn, siden dere må lage eget kompetansekurs om barn? I mitt svar forsøkte jeg å forklare følgende: Basisutdanningen skaper grunnlag for forsvarlig arbeid med barn, som allmennpraktiker. Kompetansekurs i pediatrisk optometri gir bedre dybdekunnskap Spesialisering dokumenteres med praksisdokumentasjon i emnet, gjennom LOGGBOKEN. LOGGBOKEN ja, den er ikke alle like godt kjent med. Vi skal helt sikkert høre mer om dette begrepet i Optikeren, men kort fortalt dokumenteres altså praksis i et gitt system. I andre land hvor optometrien utøves som hos oss, er loggboken en aktiv del av optikernes praksis. For å beholde eventuelle spesialiteter må man vise til loggbok og kontinuerlig etterutdanning innen emnet. NOF har systematisk arbeidet for spesialisering innen faget. Kliniske retningslinjer, kompetansestandarder, etterutdanning og kompetansegivende videreutdanning er hele tiden i fokus. Nå gjenstår det å bevise at vi ikke bare er flinke til å henvise til lege og øyelege, men også til å tenke: Når er egen kompetanse begrensende i forhold til god og rask behandling? Og hvilken kollega, optiker eller ortoptist kan dette mye bedre enn meg? Mitt svar til journalisten var: Det er ikke vanskelig å gå på kurs for å lære å bruke et program. Det som er vanskelig, er å vite når man skal anvende et treningsprogram, eller prismer, eller... Journalisten ønsket ikke å skrive om dette. Vi får se hva som kommer. Tone Garaas Generalsekretær

5 essilor informerer jan08.qxd:essilor informerer2.qxd : Aktivitetskalender Faglige kurs, seminarer, møter etc. i tiden fremover. Ta kontakt med oss dersom vi har utelatt interessante arrangementer oktober Academy 2009, Anaheim, California, 30. oktober 2. november SILMO, Paris, 31. oktober 2. november Skandinavisk optometrikongress, Asker Arr.: Norsk Selskap for Optometri, Kontakt: november Nordic Contact Lens Congress, København From the age of five to ninety in two days januar Eyecare 3000, Glasgow januar Stockholmsmässan Arrangør: SOLF Kontakt: januar Opti München Essilor informerer: Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Selv den beste service kan bli bedre, heter det. Men kan den raskeste bli enda raskere? I dag leverer vi de fleste av dine bestillinger på 24 timer, men av og til trenger vi noe lenger tid. Derfor har vi satt oss som mål å ha en 48-hour-noexcuse-dead-line, som det heter på godt norsk. Det betyr at du får levert fra oss alle produkter produsert i Norge inne 48 timer etter at bestillingen er sendt. Det lover vi. På ære og samvittighet. Din nærmeste produsent av brilleglass på Kongsberg april Optrafair, Birmingham april NOFs landsmøte og fagkonferanse, Kongsberg april Safe Mobility for Young and Old, 21 World Congress, Hague, Nederland International Traffic Medicine Association E-post: mai ARVO mai European Academy of Optometry and Optics Olympic Museum, Lausanne, Sveits Viktige nyheter: Varilux Physio f-360º Ny individuell progressiv lanseres i fullt program. For optimal utnyttelse kan Varilux Physio f-360º bestilles med individuell topppunktsavstand, pantoskopisk vinkel, wrap vinkel, avstands-pd. Kontakt Kundeservice Essilor Definity, short og regular Essilor Definity To nye spennende progressive glass short og regular som fordeler addisjonen på både forside og bakside. Bredere felter på nær- og mellomavstand når addisjonen glattes ut på to sider. Definity short i smale briller og Definity regular til briller i normal størrelse -godt egnet i golfbriller. Essilor Norge AS, Kongensgt. 2, 3601 Kongsberg, Tlf ,

6 Nyheter Variert program på kjedeledermøte Representanter for fem kjeder møtte opp da Synsinformasjon inviterte til møte i Oslo. Tekst og foto: Inger Lewandowski En formiddag i slutten av august ble kjedene og grupperingene i optikerbransjen invitert til informasjonsmøte i organisasjonens lokaler i Oslo. På programmet stod blant annet informasjon om optikerundersøkelsen som ble gjennomført sist vinter, og markedsundersøkelsen fra før sommerferien. Eva Fosby Livgard og Daniel Rees fra TNS Gallup gikk igjennom undersøkelsene og svarte på spørsmål. Ett av spørsmålene som vakte diskusjon, var hvorfor 50% av brille- og linsebrukerne svarte at de ikke hadde opplevd en sammenheng mellom pris og kvalitet. Mange mulige forklaringer ble foreslått, men det var enighet om at kvalitetsforskjeller på brilleglass er vanskelige å synliggjøre. Øvrig program bestod av informasjon om Synsinformasjons arbeid ved styreleder Hans Torvald Haugo, informasjon om Hvilepuls ved dr.med. Hans Christian Bakke (se artikkel side 18) og informasjon om SE2008 og Verdens Synsdag, et samarbeid mellom Norges Optikerforbund og Norges Blindeforbund ved Vibeke Sundling. Full konsentrasjon under TNS Gallups fremlegging av tall fra markedsundersøkelsen. Fra v. Nicolai Krogh (Krogh Optikk), Jannicke Rognstad (Synsam), Helge Jakobsen (C-Optikk), Geir Hammer (Interoptik), Tone Garaas (NOF/SI), Morten Belgum Nilsen (styremedlem SI), Jon Steinar Johnsen (Specsavers) og Terje Madsen (styremedlem SI) 6 Optikeren 6/2008

7 A POINT OF YOU mod. CHAMPION Safilo Nordic - Gratis telefonnummer Fax Mail: - -

8 Nyheter Optikeren sponser forskerkonferanse Forskere på syn og synsforhold fra hele Norge, så vel som USA, møttes nylig til konferanse på Kongsberg. Optikeren sponset lunch og kan presentere sammendrag av alle foredragene i SJOVS, vår vitenskapelige del, i denne utgaven av Optikeren. Tekst og foto: Inger Lewandowski Hele 15 forskere fra Norge og USA deltok på høstens store forskerkonferanse som ble avholdt på Høgskolen i Buskerud. Arrangør var 1.amanuensis Rigmor C. Baraas helt på eget initiativ. Hvorfor påtar du deg det store arbeidet det er å arrangere en slik konferanse? - Det er en viktig del av jobben, slik jeg ser det, og fremmer helheten innen vårt fagfelt. Dessuten er det både spennende og hyggelig å skape et møtested for de som holder på med forskning innen optometri og synsvitenskap i Norge, et møtested for presentasjon og diskusjon av forskningsarbeid for stipendiater så vel som for de som har holdt på i mange år, sier Rigmor. - Et slikt møtested gjør til at vi blir bedre kjent med hverandres arbeider, noe som danner grobunn for samarbeid på tvers av basisfagene som bygger opp under fagfeltet optometri og synsvitenskap. Et annet mål med et slikt arrangement er å formidle resultater fra forskning til profesjonsutøverne. Det gir også mulighet for interaksjon mellom forskere og profesjonsutøverne, noe man også håper vil føre til at flere fatter interesse for forskning i klinisk praksis. Det er ekstra gøy når vi også har besøk fra høyt ansette forskere fra USA. Hva slags forskning ble presentert? - Alt fra forskning på enkeltceller i det visuelle system til behandling av fargesynssvakheter med genterapi og problemer med blunking når man arbeider foran en dataskjerm. Forskning på hvordan man ser farger, bevegelse, rom, detaljer og kontraster ble også presentert. SJOVS Optikerens vitenskapelige del Fra januar i år har det vært mulig å sende inn artikler og annet stoff til Optikerens vitenskapelige del. Til sammen tre artikler er blitt sendt inn og er for tiden i en godkjenningsprosess. Vi håper at to av disse vil være klare til publisering i Optikeren nummer 7. I dette nummeret presenterer vi sammendrag av alle foredragene som ble holdt i forbindelse med forskermøtet på Kongsberg. Rigmor C. Baraas gjør klar for forelesninger på metodekurset sammen med Gunnar Horgen. 8 Optikeren 6/2008

9 Det mest individualiserte produktet på markedet Stadig flere kunder ønsker noe eksklusivt, og individualisering av produkter er en måte å imøtekomme dette behovet. Derfor lanserer nå Hoya det mest individualiserte produktet på markedet, Hoyalux id MyStyle. Ved hjelp av et enkelt visuelt konsultasjonsverktøy blir kunden involvert og får selv være med å designe sin egen progressive brille. Dette skaper trygghet og lojalitet. Hoyalux id MyStyle lanseres 1. januar, men i Norge vil det være mulig å bestille produktet alt fra november. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon. Skal du på SILMO? Hoya vil ha en stor lansering av Hoyalux id MyStyle under SILMO-messen i år. Du er hjertelig velkommen innom Hoya sin stand! Hoya Lens Norway AS Kundeservice: Ordre telefon: Ordre faks: E-post: Administrasjon: Telefon: Faks: E-post: Your success is our vision

10 Nyheter SE2008 for 65-åringer På Verdens Synsdag 9. oktober fikk alle landets 65-åringer informasjonsbrosjyre om synet og invitasjon til informasjonsmøter den 22. oktober. Et pilotprosjekt rettet mot 65-åringer og med økonomisk støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet, foregår i Hedmark. Av Inger Lewandowski SE2008 er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Optikerforbund og Norges Blindeforbund (NBF), og er en oppfølging av fjorårets kampanje for 70-åringer. Denne gangen henvendte man seg til 65-åringer med en informasjonsbrosjyre om viktigheten av å kontrollere synet regelmessig for å unngå unødvendig blindhet og svaksynthet. Her lå det også en invitasjon til et informasjonsmøte den 22. oktober hvor optikere og representanter fra Norges Blindeforbund informerer om viktigheten av å kontrollere synet. Over 40 optikere over hele landet er engasjert som lokale foredragsholdere. Pilotprosjekt I Hedmark foregår for tiden et pilotprosjekt hvor alle fylkets 65-åringer innkalles til full synsundersøkelse hos lokale optikere i den hensikt å kartlegge syn og øyestatus hos denne aldersgruppa. Prosjektet støttes økonomisk av Sosial- og helsedirektoratet, noe som gjør at optikerne som deltar i prosjektet får en symbolsk sum på kr. 150 per synsundersøkelse. Det er satt strenge krav til optikerne som skal delta og måten undersøkelsen skal utføres på. Høgskolelektor og stipendiat Vibeke Sundling fra Høgskolen i Buskerud er prosjektansvarlig. Kilde: Nyhetsbrev fra NOF Administrasjonen styrkes! På nylig avholdte styremøter besluttet styrene i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund at det skal opprettes en ny stilling som administrasjonssjef i sekretariatet. Stillingen lyses ut i september/ oktober. - Det er ingen hemmelighet at bemanningen sekretariatet i NOF/SI har vært på et minimumsnivå de siste årene. Prekært har dette blitt hver gang noen er syke, og det er nok dessverre mange som har blitt møtt av en automatisk telefonsvarer de siste månedene, sier generalsekretær Tone Garaas. Når vi har den nye personen på plass regner vi med at det skal være minst en person i sekretariatet alle ukedager. Tone Garaas avkrefter at kapasiteten nå økes med et helt årsverk. - En rekke arbeidsoppgaver som har vært satt ut de siste årene, nå blir trukket inn igjen, og blir en del av den nyansattes ansvar, sier hun. Øyeproblemer og kontaktlinsebruk Tekst: Inger Lewandowski I flere år har NOF som forbund forsøkt å påvirke helsemyndighetene til å regulere salget av kontaktlinser, uten å nå fram. Holdningen har vært at dersom dette gjøres innen EU, vil også Norge gå inn for det. I Europa har den europeiske optikerorganisasjonen (ECOO) og kontaktlinseprodusentene drevet lobbyvirksomhet om det samme, også uten å lykkes. CLEER Nå har optikere, øyeleger og produsenter gått sammen om et prosjekt som har fått navnet CLEER (Contact Lens - European Evidence Report). Dette er et ettårig nettbasert prosjekt som har som mål å kartlegge signifikante tilfeller av øyeproblemer relatert til kontaktlinsebruk i Europa. Dette inkluderer bruk av plane kosmetiske linser. Et signifikant tilfelle er definert som et asymptomatisk eller symptomatisk observert spaltelampefunn som krever en eller flere av følgende handlinger: - midlertidig opphør av kontaktlinsebruk - behandling - henvisning Innsamlet data vil bli brukt i diskusjonen med europeiske og nasjonale myndigheter for å oppnå regulering av kontaktlinsesalget med hensikt å beskytte brukeren. Over 50 hendelser de første tre månedene Tre måneder etter at CLEER-prosjektet startet, kunne det rapporteres om at antall registrerte hendelser var over 50. Prosjektet vil gå over en periode på ett år, og alle oppfordres til å registrere aktuelle hendelser. Internet-kjøp øker risikoen To nye studier offentliggjort i Ophthalmology bekrefter at risikoen for øyesykdommer er nær fem ganger større ved kjøp av kontaktlinser over internett eller på mail. I den ene studien, foretatt av Professor Fiona Stapleton et al, konkluderte man at risikoen for kontaktlinserelatert mikrobiell keratitt (MK) var 4,76 ganger høyere for de som kjøpte sine linser fra andre kilder enn optometrist. Man fant også at disse forbrukerne var dårligere til å følge anbefalte helserutiner. I den andre studien fant John Dart et al at risikoen for MK ikke har blitt redusert ved bruk av endagslinser (daily disposables) og silikon hydrogel-linser. Salg uten brilleseddel forbudt i UK I Storbritannia ble nylig en selger av kontaktlinser over Internett (Vision Direct) dømt til å betale en bot på pund for å ha solgt kontaktlinser uten gyldig brilleseddel og uten kontroll av en registrert lege eller optiker. Anklagen kom etter et testkjøp utført av General Optical Councils jurister i mai Kilder: ECOO Newsletter September Optikeren 6/2008

11 Direkt Optikk har kommet til Norge! En lønnsom mulighet for deg! Direkt Optikk er én av Sveriges største og vel etablerte optikerkjeder og drives av én av Englands største optikerkjeder, Crown Eyeglass plc. Vi åpnet vår første butikk i Sverige 1992 og vi har for tilfellet 30 butikker i Sverige, fra Umeå til Malmö. Vi fortsetter vår ekspansjon i hele Sverige og Norge, og åpnet nylig vår første norske Direkt Optikk franchise butikk i Larvik. For vår videre ekspansjon i Norge søker vi nå ytterligere Optiker/Franchisetakere Er du optiker med lederegenskaper og foretningssans? Vi søker optiker som er entusiastiske for å drive sin egen meget lønnsomme foretning, og som vil tilby alle kunder de beste kvalitetsbrillene, service og merverdi. Direkt Optikks konsept er å ha fornøyde kunder og fornøyde franchisetaker. Beste tilbudet til våre kunder, lønnsomt for deg Direkt Optikks 3 for 1 tilbud er unikt, og alle våre glass er produsert av høyeste kvalitet i vårt laboratorium, hvilket er én av Europas største og mest moderne. En solid kjede og full support Direkt Optikk og Crown Eyeglass har lang erfaring av å supportere sine franchisetakere til deres suksess. Som franchisetaker hos Direkt Optikk vil du få hjelp med rekruttering av medarbeidere. Vi vil også gi både deg og din personell opplæring i drift av virksomheten. Vi hjelper deg å finne rett lokal for din butikk, og vi møblerer det med butikkinnredning, synsundersøkelsesrom og nødvendig utstyr for å drive en fremgangsrik optiker butikk. Din suksess er vår suksess Vi vil gi deg all den støtte du kan tenke deg for å bli en like fremgangsrik franchisetaker som våre andre Direkt Optikk franchisetakere. Bli med å skap din egen arbeidsplass og fremtid under et sterkt varemerke! Ta gjerne kontakt for mer informasjon! Ta kontakt med: Anders G. Larsson c/o Direkt Optikk Tel: Alle søknader/henvendelser håndteres konfidensielt.

12 Nyheter 14 på nytt metodekurs Tekst: Inger Lewandowski Hele 14 optikere startet i september på nytt metodekurs på Avdeling for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud. Helt korrekt heter kurset Vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistikk og kan tas som et separat kurs for å få mer innblikk i nettopp disse tingene, eller det kan tas som en del av en master i synsvitenskap. Gunnar Horgen som var kursets første foredragsholder og forklarte forskjellen på vitenskap og ikke-vitenskap, fortalte at alle studentene på kurset skal lage en forskningsprotokoll. De som velger å gå videre skal også gjennomføre forskningen. To av studentene er fulltidsstudenter, Elise Wiken Dees og Suresh Awasthi. Awasthi er fra Nepal og skal etter hvert gjennomføre et forskningsprosjekt om barn og syn. Screening av skolebarn i Nepal er en del av dette. Deltakerne har sikkert ulike grunner for å delta, men alle har til felles at de vil lære mer om vitenskapelige metoder og statistikk. Gunnhild Falleth Sandvik og Marianne Råen forteller i en pause at de allerede er engasjerte i et forskningsprosjekt på Ullevål og at det derfor er ønskelig å ha mer kunnskap. Jeg utfordrer deg - NÅ! Tekst: Inger Lewandowski Akkurat nå har jeg vært inne på min nettbank og lagt inn et fast månedlig trekk på 100 kroner til Optometry Giving Sight. Kanskje ikke det helt store beløpet, men med tanke på at alle monner drar... Det var ikke vanskelig å legge inn. Kontonummeret er Pengene går til bekjempelse av unødvendig blindhet i verden en viktig sak som fortjener støtte. Vi har tidligere skrevet mye om arbeidet som gjøres gjennom Vision Optometry Giving Sight. Nå utfordrer jeg deg som leser dette, til å gå inn på din nettbank og legge inn et fast trekk hver måned. Gjør det nå før du glemmer det! Når vi alle går sammen om å gi hvert vårt beløp, lite eller stort, blir det totalt mange penger! Og det er ingen tvil, pengene kommer fram og utgjør en stor forskjell for mange mennesker. La oss som bor i ett av verdens rikeste land gå foran med et godt eksempel for andre. I neste nummer vil vi offentliggjøre hvor mange som har lagt seg inn med fast trekk. Jeg håper det har blitt mange. Medlemsbedrifter kan logge seg på! Tekst: Inger Lewandowski Hele 14 personer deltar på det nye metodekurset som startet i september, selv om ikke alle var til stede da dette bildet ble tatt. Foran til venstre Suresh Awasthi fra Nepal. Medlemsbedrifter i Synsinformasjon har nå fått tilgang til NOFs medlemssider. Fram til nå har disse vært forbeholdt medlemmene i Norges Optikerforbund. På Norges Optikerforbunds medlemssider ligger nyheter, skjemaer, aktivitetskalender, referater, informasjoner om lover og regler, smittevernprosedyrer etc, kort sagt mye informasjon som også medlemsbedriftene i SI har god nytte av. Styret i NOF har derfor besluttet å gjøre sidene tilgjengelige også for dem. Ta kontakt med sekretariatet på og be om brukernavn og passord! 12 Optikeren 6/2008

13 Oppdag den toriske linsen som beveger seg mindre, slik at du kan bevege deg mer. Forskjellen ligger i vår unike Accelerated Stabilisation-design (ASD). Til forskjell fra vanlig ballast-design motvirker ASD den naturlige belastningen ved blunking, slik at linsen ligger stabilt og raskt korrigeres tilbake dersom den skulle rotere ut av posisjon. ASD er mindre påvirket av tyngdekraften, noe som gjør at dine pasienter kan glede seg over et skarpt og stabilt syn 1 uansett hvor aktive de er! I tillegg til ASD, kombinerer ACUVUE OASYS TM for ASTIGMATISM med klasse 1 UV-beskyttelse 2 senofilcon A-materialet og HYDRACLEAR Plus-teknologien. Dette har dokumentert effekt og holder øynene friske og fuktige hele dagen. Ingen annen torisk linse byr på tilsvarende fordeler som ACUVUE OASYS TM for ASTIGMATISM gi dine pasienter muligheten til å prøve den i dag! Tradisjonelt ballast-design Vår unike ASD-teknologi 1) Johnson & Johnson Vision Care data i arkiv )UV-absorberende linser kan ikke erstatte UV-blokkerende øyebeskyttelse som for eksempel UV-absorberende vernebriller eller solbriller, siden de ikke dekker hele øyet og området rundt. ACUVUE ACUVUE OASYS HYDRACLEAR er varemerker som tilhører Johnson & Johnson Vision Care. JJVC 2008.

14 Nyheter Ny magisterutdanning i Stockholm Denne høsten startet 16 optikere på en ny ettårig magisterutdanning på Karolinska Institutet i Stockholm. Rune Brautaset, program- og kursansvarlig, er lettet og glad. Tekst: Inger Lewandowski Magisterprogrammet i klinisk optometri skal fylle det hullet som har vært mellom den svenske grunnutdanningen og Det europeiske diplomet, leser vi i OPTIK Rune Brautaset forteller at det ikke er aktuelt at svenske optikere skal begynne å behandle øyesykdommer, men at de blant annet skal bli dyktigere til å gjøre undersøkelser av barn. I Sverige er det fortsatt slik at en øyelege må forordne briller til barn under åtte år. Nå skal optiker øke sin kompetanse på området slik at de kanskje kan ta over dette ansvaret etter hvert. Mellom en tredjedel og halvparten av hele utdanningen handler faktisk om barns syn. For å finansiere magisterutdanningen har det blitt lånt plasser fra grunnutdanningen. Det er tatt fem plasser fra hvert årskull, dvs 3 x 5. En av årsakene til at Karolinska Institutet (KI) har startet denne utdanningen uten å gi ekstra utdanningsplasser, var at KI tvilte på at magisterprogrammet i klinisk optometri skulle lokke spesielt mange søkere. Men de tok feil, det var hele 51 søkere til 15 plasser, og Brautaset er optimistisk med tanke på å få flere studieplasser i tiden som kommer. Kilde: OPTIK, 8-08 Mozart på prøverommet Å lytte til Mozart kan redusere stress, fremme intelligens, behandle hjertesykdommer og føre til mer nøyaktige synsundersøkelser, leser vi i The Independent. Tekst: Inger Lewandowski Ifølge The Independent viser ulike forskningsprosjekter at Mozarts musikk har en positiv effekt på menneskene. Synsundersøkelser ble gjennomført mer nøyaktig når det ble spilt Mozart i bakgrunnen. Resultatene var signifikant bedre med færre falske positive eller negative resultater og større konsentrasjon og nøyaktighet. En teori er at musikken bidrar til en økning av impulsene i hjernen og derav forbedret tolkning av informasjonen som kommer fra øyet til hjernen. I studien som ble foretatt av forskere ved School of Medical Sciences i Sao Paulo, deltok 60 menn og kvinner som enten lyttet til musikken i 10 minutter eller satt i stillhet før de gjennomførte synstestene. Musikken var Mozarts sonate for to pianoer i D-dur. Eine kleine Nachtmusik over mærene? Den aller siste Mozart-forskningen foregår på fisk, leser vi. Forskere ved Agricultural University of Athens spilte Mozarts Eine kleine Nachtmusik i 30 minutter under vann for karpene og resultatene viste at fisken som var utsatt for musikk, vokste mer og i enkelte tilfeller - var mindre stresset. Kanskje betyr dette at vi etter hvert vil høre Mozart over mærene langs hele Norskekysten! Hvem vet? Kilde: The Independent, 18. mars Nytt utdanningstilbud i Tyskland Tekst: Inger Lewandowski Tre utdanningsinstitusjoner i Nord- Tyskland (Hannover, Hankensbüttel og Braunschweig/Wolfenbüttel) har gått sammen om å tilby en ny optikerutdanning som gir en Bachelor of Science-grad. Inntakskravet er diplom som optikerlærling, noe som er vanlig i Tyskland for å komme inn på tilsvarende universitetsutdanninger. Nytt er det at kravet til læretid bare er satt til ett år mot vanligvis 3,5 år. Totallengden på studiet blir altså 2,5 år kortere enn vanlig. Universitetsutdanningen er på åtte semestre eller fire år. Totallengden på utdanningen fram til BSc i optometri blir dermed 5 år. Kilde: ECOO Newsletter september 2008 EU og plane kontaktlinser Tekst: Inger Lewandowski EUs direktiv om medisinske enheter er oppe til revisjon. Hovedgrunnen er EUkommisjonens engasjement innen pasientsikkerhet. Revisjonen gir en mulighet til å få med produkter som i dag er uregulerte, men som kan bli vurdert å være kvasi medisinske enheter, eksempelvis plane og fargede kontaktlinser. Euromcontact (Europeisk organisasjon for kontaktlinseprodusenter) har drevet lobbying overfor EU i de to hovedsakene som medlemmene er opptatt av: manglende regulering av plane og fargede linser og manglende regulering av salget av alle kontaktlinser. Et utkast til revidert direktiv vil antagelig foreligge våren 2009, men det er vanskelig å si når det vil tre i kraft, da det først skal igjennom både rådet og parlamentet, skriver Euromcontact i sitt magasin. Kilde: Euromcontact, nr Optikeren 6/2008

15 p h o t o : u l r i k a. g model: skaga 2412 design: carina mollsjö GENUINE SCANDINAVIAN EYEWEAR SINCE 1948

16 Nyheter Synskrav skjerpes i nytt førerkortdirektiv Det nye EU-direktivet for førerkort som kommer i januar 2011, vil ha krav til jevnlige synsundersøkelser av alle bilførere. Tekst: Inger Lewandowski Etter 2011 skal nye førerkort påføres detaljer om kravene til synskorreksjon. Kombinert med jevnlige og lovpålagte synsundersøkelser forventes det en reduksjon i antallet ulykker på veiene. Presidenten i Euromcontact, Helmer Schweizer, informerte på et seminar i Winsor om at yrkessjåfører vil få pålagt en synsundersøkelse hvert femte år mens andre skal gå til kontroll hvert år. Man tar sikte på at dette også skal føre til at katarakt, glaukom og andre sykdommer oppdages tidligere. Det kan bli innført kortere intervaller mellom synsundersøkelsene for nye bilførere, de over 50 og av medisinske årsaker. Det vil fortsatt være et minimumssynskrav til å kjøre bil. Korrigert visus skal være minst 0,5 for private sjåfører, Høring om førerkortforskrifter Tekst og foto: Inger Lewandowski eller minst 0,6 hvis man bare ser på ett øye. Synsfeltet må være på minimum 120 grader. Yrkessjåfører må ha korrigert visus på minst 0,8 binokulært og dårligste øye minst 0,5. Det vil også bli en restriksjon hvis korreksjonen er større enn (-8.75 i kontaktlinser). Da må ukorrigert visus være minst Det nye europeiske direktivet vil erstatte 110 forskjellige førerkortforskrifter, og vil bli introdusert til medlemsstatene i januar 2011 med krav til implementering i nasjonalt lovverk innen Det er trolig at direktivet også vil komme til å gjelde for EØS-landet Norge. Kilde: Optometry Today, 15. august 2008 Tverrfaglig synssenter i Stockholm EyeCenter er et synssenter hvor et tverrfaglig team bestående av optikere, øyeleger, ortoptist og sykepleier blant annet tar imot nær 3000 barn per år. Tekst: Inger Lewandowski Det svenske tidsskriftet OPTIK har i sin utgave nummer 8 en større reportasje om synssenteret som i dag sysselsetter ti personer, tre optikere, to øyeleger, en ortoptist og en sykepleier foruten to personer i butikken. Til EyeCenter kommer alle typer av kunder og pasienter, hvorav rundt 3000 barn. Derfor er det satset mye på å tilrettelegge senteret nettopp for barn med leker og barnebøker. I butikken finnes et godt utvalg i barnebriller. Det var øyelege Anne Seideman som startet EyeCenter i 1994 i sentrale Stockholm. - At de forskjellige personalkategoriene arbeider tett sammen forhindrer at pasienter faller mellom stolene, og det forkorter henvisningstiden betydelig, sier hun til OPTIK. Kilde: OPTIK NOF stod på høringslista da Statens Veivesen Veidirektoratet nylig sendte ut forslag til endringer i forskrift om førerkort. Endringsforslaget som omhandlet syn gikk ut på at gyldig synstest ikke måtte være eldre enn 6 måneder, noe NOF var enig i. Samtidig benyttet man anledningen til å be myndighetene vurdere å innføre synsundersøkelse av alle som skal ta førerkort første gang og deretter hvert 10. år for privatbilister og hvert 5. år for yrkessjåfører. Dette er i tråd med krav som innføres i EU-landene fra Det ble også foreslått en endring i avmerking for krav til bruk av briller i førerkortet. Nå er dette plassert under punkt 12 Merknader som kode 01. Det foreslås å ta i bruk felt 12 til høyre for førerkortklassen, slik at en person som tilfredsstiller synskravet for klasse B ikke vil ha noen avmerkning utenfor denne klassen, men likevel kan ha avmerkning utenfor klasse C/D. 16 Optikeren 6/2008

17 OPTONORDIC Optikmässan Stockholmsmässan januar 2009 I tillegg til Optikmässan deltar også bl.a. Optometridagarna og OptiServes innkjøpsmesse. OPTIKMÄSSAN Optikmässan kommer som vanlig til å omfatte bl.a. trendmontere, seminarer, minglekveld m.m. HOTELL Vi har avtale med følgende hoteller i Stockholm: Radisson SAS Royal Viking, enkeltrom 1295:- dobbeltrom 1395:-. Samtlige priser (SEK) er inkl. mva.og frokost. Prisene er for standardrom fra januar Bestill direkte fra hotellet Oppgi følgende kode ved bestilling: Optik. Scandic Norra Bantorget, Scandic Continental, Scandic Malmen, Sergel Plaza eller Scandic Park 1190,-. Scandic Anglais ved Stureplan, 1490,-. Samtlige priser (SEK) er inkl. mva. og frokost. Samme pris på enkelt- og dobbeltrom. Prisene er for standardrom fra januar Bestill direkte fra hotellet. Oppgi følgende kode ved bestilling: Optik 2009 Continental/Norra Bantorget: / Sergel Plaza: / Park: Malmen: Anglais: Sveriges Optik leverantörers Förening/Optikbranschen i samarbeid med Stockholmsmässan

18 Nyheter HvilePULS mens vi venter HvilePULS er et informasjons- og underholdningssystem i første rekke beregnet på legenes venterom, men som også kan brukes hos optikere, mener dr.med. Hans Kristian Bakke, som er en av gründerne. Tekst og foto: Inger Lewandowski I forbindelse med kjedeledermøtet som ble avholdt i Synsinformasjons lokaler i august, fortalte Hans Christian Bakke om HvilePULS, som er en fjernsynskanal med lett blanding av nyttig informasjon og lettere underholdning. Kanalen er lydløs og oppdateres kontinuerlig. Omtrent halvparten av programmene som vises, leveres fra NRK: nyheter, sport, været, naturprogrammer, samt helseinformasjon og helsenyheter fra NRK-Pulsredaksjonen. Bakke fortalte at etter hvert vil offentlige etater, helseforetak og ideelle organisasjoner få anledning til å bruke kanalen til relevant informasjon rettet mot pasienter og andre som oppholder seg på venterommet. Naturligvis er det satt av plass (ca 20%) slik at hvert enkelt lege/ helsesenter eller optiker vil kunne legge ut egne informasjoner og tilbud. I tillegg vil kanalen ha en annonsørdel på ca 20%, hvor man kun vil ha helserelevante annonser. Systemet er allerede tatt i bruk av en del helsesentre rundt om i landet og informasjonen hos fastlegene når nå ut til rundt 5 millioner legebesøk per år. På nyåret 2009 regner man med at tallet har økt til 9 millioner legebesøk. - Optikernes behov vil antagelig være noe annerledes enn legenes behov, sa Hans Kristian Bakke, - men dette kan tilpasses. Hvem står bak? HvilePULS er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom NRK, ProntoTV, Norsk Aller og allmennlegene Jørgen Skavland og Hans Kristian Bakke. Mediaformidlingsselskapet Nova Vista kom inn i prosjektet i Mer informasjon kan finnes på: www. hvilepuls.no Dr.med Hans Kristian Bakke informerer kjedelederne om informasjonssystemet HvilePULS. 18 Optikeren 6/2008

19 NORGES BESTE OPTIKERKJEDE SØKER OPTIKERE! I en undersøkelse gjennomført av Retail Institute Scandinavia scorer Specsavers best av alle optikerkjeder på samlet butikkinntrykk (produkt, image, opplevelse, service, tilgjengelighet og pris). OG NÅ SØKER VI ENDA FLERE DYKTIGE OPTIKERE! Vi har i dag 56 butikker i Norge og fortsetter å ekspandere. Vi søker optiker både til eksisterende og nye butikker. Ta kontakt med: Optiker Arne Aasrud, Professional support executive E-post: Mob: , Tlf: Post: Specsavers Norway AS, PB 727, N-0105 Oslo Undersøkelsen ble gjennomført november ALTA ARENDAL ASKER ASKIM BERGEN BODØ DRAMMEN ELVERUM FINNSNES FREDRIKSTAD FYLLINGSDALEN FØRDE GJØVIK HALDEN HAMAR HAUGESUND HORTEN HUSNES HØNEFOSS ISDALSTØ KONGSVINGER KRISTIANSAND LARVIK LILLEHAMMER LILLESTRØM MO I RANA MOLDE MOSJØEN MOSS NARVIK OSLO PORSGRUNN RYKKINN SANDEFJORD SANDNES SARPSBORG SKI SKIEN SKÅRER STANGE STEINKJER STOKMARKNES STRAUME SVOLVÆR SØGNE TILLER TROMSØ TRONDHEIM TØNSBERG ØRSTA ÅLESUND ÅSANE Bytt til Specsavers du også

20 Nyheter Alcon takket Lise Annelise Førsund, vår alles Lise på linser, hadde sin siste arbeidsdag 19. september og fikk hilsener og gode ønsker fra sin arbeidsgiver og sine kollegaer og venner. Rettelse Tekst og foto: Inger Lewandowski Et 40-talls personer bestående av familie, kollegaer og venner fra arbeidslivet var til stede da Lise hadde sin siste arbeidsdag på Alcon. Toril Vadset stod for invitasjonen, og folk var kommet fra fjern og nær. Et hav av blomster, som Lise påstod at hun ville selge på gata i Asker dagen etter, viste at hun er en person som det blir satt umåtelig stor pris på. De mange talene og hilsenene denne dagen viste at alle har et spesielt og nært forhold til Lise, som en raus person med stor omsorg, masse godt humør og ikke så rent lite galskap. Selv håpet hovedpersonen at hun en gang vil bli husket som en person som gjorde verden til et litt varmere og et litt bedre sted å være. Og sannelig tror jeg ikke at det er nettopp slik hun vil bli husket! I siste nummer av Optikeren hadde vi bilde av mor, Vibeke Pettersen, og datter, Benedikte Pettersen Schlyder, som i juni avsluttet sin henholdsvis MSc og BSc i optometri. Vi beklager at vi brukte feil navn i nummer klarte etterutdanningskravet! Tekst: Gro Vikesdal En gjeng optikere med Ingebret Mojord i spissen hadde spleiset på nytt vaffeljern og forkle. Mange husker Lise og kollegaene på tur med vaffeljernet rundt i Norge for en del år siden. NOF har i lengre tid arbeidet med å synliggjøre våre medlemmers kompetanse, og norske optikere er flinke på etterutdanning. I siste NOFEP-periode deltok 902 optikere, og 468 av disse oppnådde kravet til diplom med 30 poeng i perioden. Totalt ble det delt ut etterutdanningspoeng! Dette er kjempebra, og viser at norske optikere er helt på høyden med de beste internasjonalt når det gjelder å oppgradere seg. Det nyeste fra er kompetanselister, det vil si en oversikt over hvem som har hvilken kompetanse. Her vil du finne både fullført NOFEP-kompetanse (minimum 30 etterutdanningspoeng), linsekurs, GK-kurs og annen utdanning som er registrert hos oss. Kompetanselistene vil også være synlige for forbrukere som for eksempel henvender seg til sekretariatet for å få en oversikt over mastergrads-optikere. Listene vil ligge under utdanning på hovedmenyen, og under forbrukersiden til venstre på forsiden. Gå inn og sjekk din egen status! 20 Optikeren 6/2008

Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg!

Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg! Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg! Etter at jeg jobbet hos en optiker, ble jeg mer og mer sikker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Nr 7 desember 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. God Jul

Nr 7 desember 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. God Jul Nr 7 desember 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap God Jul p h o t o : u l r i k a. g model: skaga 2356 design: carina mollsjö www.scandinavianeyewear.com G E N U I N E S C A N D I N A

Detaljer

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.6 2004 Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Er det noen som har sett brillene mine? For alle har vi vel opplevd det; det ene øyeblikket sitter

Detaljer

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og )

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og ) 16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og 05.12.2017) Optiker plikter å henvise pasienten til egnet instans ved funn eller symptomer på tilstander som ikke faller innenfor optikerens arbeidsområde

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Resultater fra en kartlegging av 9- og 15-åringer Innhold Ikke aktive nok 3 Aktivitet blant 9-åringene 3 Aktivitet blant 15-åringene 3 Om undersøkelsen

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

REFERAT OØ2SK

REFERAT OØ2SK REFERAT OØ2SK 03.05.14 TILSTEDE: Leder, RKM, vara RKM, varasekretær, leder OI, 9 GSR, 2 vara GSR, 3 observatører totalt 19 stk tilstede INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi hadde en stille stund

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Kontor og data - Godt syn på jobben.

Kontor og data - Godt syn på jobben. Kontor og data - Godt syn på jobben. God kunnskap om hvordan styrken fordeler seg i ulike typer brilleglass er viktig forutsetning for at utmålt korreksjon i foropteret skal bli til en brille som gir god

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen.

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Åpningsinnlegg, toppidrett og utdanning Granåsen 06.03.2014 Hanne Moe Bjørnbet Kjære alle sammen! Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Idrett er en viktig del av identiteten

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer