Nr 6 oktober Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 6 oktober 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder"

Transkript

1 Nr 6 oktober 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder

2 Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført en 48-hour-no-excuse-deadline. Det betyr at du har alle produkter som produseres i Norge hos deg i løpet av et døgn...og senest innen 48 timer etter din bestilling. Det lover vi. På ære og samvittighet! Essilor Norge AS Postboks 8, 3611 KONGSBERG Tlf:

3 Innhold oktober 2008 Nyheter Variert program på kjedeledermøte... 6 Optikeren sponser forskerkonferanse... 8 SE2008 for 65-åringer Administrasjonen styrkes Øyeproblemer og kontaktlinsebruk på nytt metodekurs Jeg utfordrer deg NÅ! Medlemsbedrifter kan logge seg på! Ny magisterutdanning i Stockholm Nytt utdanningstilbud i Tyskland Mozart på prøverommet EU og plane kontaktlinser Synskrav skjerpes i nytt førerkortdirektiv Tverrfaglig synssenter i Stockholm Høring om førerkortforskrifter HvilePULS mens vi venter Alcon takket Lise klarte etterutdanningskravet Hele 642 optikere svarte på Optikerens leserundersøkelse, og vi kan slå fast at Optikeren leses nøye. Bransjenyheter og fagstoff er mest populært. Foto: Inger Lewandowski 22 Artikler Optikeren leses mye og lenge! Bransjens omsetning 3 milliarder General Optical Council 50 år Liten sammenheng mellom pris og kvalitet SJOVS (Midtsidene) Fagkonferanser Vision 2008: Svaksynte bak rattet? ProVista: Den synshemmedes behov Fagartikler Det gode samarbeidet Hvor stive er mye kontaktlinser? var et nytt rekordår for optikerbransjen. Kanskje er det mer enn en grunn til at 10-kronen fikk brille som motiv? Foto: Inger Lewandowski Kliniske retningslinjer Undersøkelse av pasienter som arbeider ved dataskjerm Lov og rett Lovbestemmelser for unge arbeidstakere Arbeidsgiver plikter å vurdere aktivitetstiltak Justering av briller kjøpt annet sted Forsikring mot pasientklager Issue 1, Volume 1, October 2008 Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science KONGSBERG VISION MEETING Two Americans and 13 Norwegians 15 exciting lectures on vision Faste spalter Leder: Forsvarlighet i arbeidet med barn... 4 Aktivitetskalender... 5 Nytt fra NOF Litt om mangt Bransjenytt Bokanmeldelse Forsidebilde: Inger Lewandowski Aller første utgave av SJOVS, Optikerens vitenskapelige del, presenteres i dette nummeret. Innholdet består av sammendrag fra alle foredragene på Kongsberg Vision Meeting som ble avholdt 13. oktober. Optikeren 6/ Her presenteres forskningsarbeider som tilfredsstiller kriteriene for trykking av vitenskapelige artikler, utarbeidet av International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Research papers presented in this part of our journal fulfill the criteria for the printing of scientific articles made by the International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical

4 Ansvarlig utgiver: Norges Optikerforbund Øvre Slottsgt.18/20, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaktør: Inger Lewandowski Vitenskapelig redaktør: Anneli Demberg Redaksjon og annonseakkvisitør: Inger Consult Inger Lewandowski Leira 15, 3300 Hokksund Telefon: E-post: Redaksjonskomité: Stein Bruun, Gaute Mohn Jenssen, Tone Garaas, Inger Lewandowski og Gro Horgen Vikesdal Grafisk Formgivning: Pagina AS Trykk: Aktiv Trykk AS Opplag: 2250 ISSN Planlagt utgivelse: 7 nr. pr år Nr. Materiell/ Utg. dato Ann.frist 7/ / / Meningsytringer i tidsskriftets ulike innlegg er ene og alene forfatternes og deles nødvendigvis ikke av redaksjonen og NOF. Veiledning til artikkelforfattere: Faglige artikler bør ikke overskride 8 maskinskrevne sider (4000 ord). Produktinformasjon bør ikke overskride 300 ord. Reise- og besøksreportasjer, uten betydelig faglig innhold, bør begrenses til 1-2 sider. Vi mottar gjerne bilder til artiklene. Dersom en artikkel er publisert tidligere, må det gjøres oppmerksom på dette. Kommersielle egeninteresser eller finansiell bistand knyttet til prosjektet må oppgis. Når det gjelder bruk av referanser viser vi til artikkel om emnet i Optikeren nr. 2/98. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Optikeren legges ut på 241 MILJØMERKET Trykkeri 379 Forsvarlighet i arbeidet med barn Allmennpraktiserende optiker eller optiker med spesialistkompetanse? Når journalister ringer, reagerer jeg spontant. Er motivet objektivt å belyse en problemstilling? Skal noen henges ut? Eller er det bare spørsmål om innhenting av opplysninger eller fakta? Jeg er automatisk litt på vakt, litt redd for at noen skal henges ut eller angripes. Denne gangen gjaldt det barn og syn. Er det slik at noen optikere ukritisk korrigerer barn med prismer, mens andre, som har gått på kurs i bruk av treningsprogram, kan gjøre en mye bedre jobb med barna? Slik oppfattet jeg problemstillingen. Uttalelsen man baserte seg på, kom fra en optikerkollega. Journalisten hadde grepet problemstillingen. Akkurat da ble jeg minnet på min egen lille historie fra virkeligheten: Astrid ble fanget opp da jeg var med studentene på skole-screening. Hun hadde intermitterende eksotropi og store plager med blant annet lesing. Det ble gitt synstrening for å avhjelpe problemene. Astrid var veldig flink, treningsprogrammet ble fulgt og lesingen ble betydelig bedre. Astrid ble innkalt som case i undervisningen og brukt som eksamensklient. Veldig bra! Noen år senere møtte jeg moren til Astrid igjen, og hun kunne fortelle at nå hadde endelig Astrid det godt - hun var blitt strabismeoperert. Nå var slitet, stive skuldre og den stadig dårlige samvittigheten borte! Hun var ikke bitter, men moren sa følgende: Astrid har alltid vært den snille, flinke og samvittighetsfulle lille jenta. Hun klaget sjelden, og plagene ble derfor heller ikke oppdaget før vi kom på screening. Hva lærte jeg av dette? At selv om treningen ga ønsket godt resultat, fanget jeg ikke opp hva treningen påførte pasienten av andre plager. Jeg vurderte ikke godt nok Astrids personlighet og ga henne ikke muligheten til å bli vurdert av ortoptist og øyelege. Jeg har ofte tenkt på denne episoden, og den preger meg i mange sammenhenger. Journalistens reaksjon på mine forklaringer var: Er optikerutdanningen for dårlig når det gjelder undersøkelse av barn, siden dere må lage eget kompetansekurs om barn? I mitt svar forsøkte jeg å forklare følgende: Basisutdanningen skaper grunnlag for forsvarlig arbeid med barn, som allmennpraktiker. Kompetansekurs i pediatrisk optometri gir bedre dybdekunnskap Spesialisering dokumenteres med praksisdokumentasjon i emnet, gjennom LOGGBOKEN. LOGGBOKEN ja, den er ikke alle like godt kjent med. Vi skal helt sikkert høre mer om dette begrepet i Optikeren, men kort fortalt dokumenteres altså praksis i et gitt system. I andre land hvor optometrien utøves som hos oss, er loggboken en aktiv del av optikernes praksis. For å beholde eventuelle spesialiteter må man vise til loggbok og kontinuerlig etterutdanning innen emnet. NOF har systematisk arbeidet for spesialisering innen faget. Kliniske retningslinjer, kompetansestandarder, etterutdanning og kompetansegivende videreutdanning er hele tiden i fokus. Nå gjenstår det å bevise at vi ikke bare er flinke til å henvise til lege og øyelege, men også til å tenke: Når er egen kompetanse begrensende i forhold til god og rask behandling? Og hvilken kollega, optiker eller ortoptist kan dette mye bedre enn meg? Mitt svar til journalisten var: Det er ikke vanskelig å gå på kurs for å lære å bruke et program. Det som er vanskelig, er å vite når man skal anvende et treningsprogram, eller prismer, eller... Journalisten ønsket ikke å skrive om dette. Vi får se hva som kommer. Tone Garaas Generalsekretær

5 essilor informerer jan08.qxd:essilor informerer2.qxd : Aktivitetskalender Faglige kurs, seminarer, møter etc. i tiden fremover. Ta kontakt med oss dersom vi har utelatt interessante arrangementer oktober Academy 2009, Anaheim, California, 30. oktober 2. november SILMO, Paris, 31. oktober 2. november Skandinavisk optometrikongress, Asker Arr.: Norsk Selskap for Optometri, Kontakt: november Nordic Contact Lens Congress, København From the age of five to ninety in two days januar Eyecare 3000, Glasgow januar Stockholmsmässan Arrangør: SOLF Kontakt: januar Opti München Essilor informerer: Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Selv den beste service kan bli bedre, heter det. Men kan den raskeste bli enda raskere? I dag leverer vi de fleste av dine bestillinger på 24 timer, men av og til trenger vi noe lenger tid. Derfor har vi satt oss som mål å ha en 48-hour-noexcuse-dead-line, som det heter på godt norsk. Det betyr at du får levert fra oss alle produkter produsert i Norge inne 48 timer etter at bestillingen er sendt. Det lover vi. På ære og samvittighet. Din nærmeste produsent av brilleglass på Kongsberg april Optrafair, Birmingham april NOFs landsmøte og fagkonferanse, Kongsberg april Safe Mobility for Young and Old, 21 World Congress, Hague, Nederland International Traffic Medicine Association E-post: mai ARVO mai European Academy of Optometry and Optics Olympic Museum, Lausanne, Sveits Viktige nyheter: Varilux Physio f-360º Ny individuell progressiv lanseres i fullt program. For optimal utnyttelse kan Varilux Physio f-360º bestilles med individuell topppunktsavstand, pantoskopisk vinkel, wrap vinkel, avstands-pd. Kontakt Kundeservice Essilor Definity, short og regular Essilor Definity To nye spennende progressive glass short og regular som fordeler addisjonen på både forside og bakside. Bredere felter på nær- og mellomavstand når addisjonen glattes ut på to sider. Definity short i smale briller og Definity regular til briller i normal størrelse -godt egnet i golfbriller. Essilor Norge AS, Kongensgt. 2, 3601 Kongsberg, Tlf ,

6 Nyheter Variert program på kjedeledermøte Representanter for fem kjeder møtte opp da Synsinformasjon inviterte til møte i Oslo. Tekst og foto: Inger Lewandowski En formiddag i slutten av august ble kjedene og grupperingene i optikerbransjen invitert til informasjonsmøte i organisasjonens lokaler i Oslo. På programmet stod blant annet informasjon om optikerundersøkelsen som ble gjennomført sist vinter, og markedsundersøkelsen fra før sommerferien. Eva Fosby Livgard og Daniel Rees fra TNS Gallup gikk igjennom undersøkelsene og svarte på spørsmål. Ett av spørsmålene som vakte diskusjon, var hvorfor 50% av brille- og linsebrukerne svarte at de ikke hadde opplevd en sammenheng mellom pris og kvalitet. Mange mulige forklaringer ble foreslått, men det var enighet om at kvalitetsforskjeller på brilleglass er vanskelige å synliggjøre. Øvrig program bestod av informasjon om Synsinformasjons arbeid ved styreleder Hans Torvald Haugo, informasjon om Hvilepuls ved dr.med. Hans Christian Bakke (se artikkel side 18) og informasjon om SE2008 og Verdens Synsdag, et samarbeid mellom Norges Optikerforbund og Norges Blindeforbund ved Vibeke Sundling. Full konsentrasjon under TNS Gallups fremlegging av tall fra markedsundersøkelsen. Fra v. Nicolai Krogh (Krogh Optikk), Jannicke Rognstad (Synsam), Helge Jakobsen (C-Optikk), Geir Hammer (Interoptik), Tone Garaas (NOF/SI), Morten Belgum Nilsen (styremedlem SI), Jon Steinar Johnsen (Specsavers) og Terje Madsen (styremedlem SI) 6 Optikeren 6/2008

7 A POINT OF YOU mod. CHAMPION Safilo Nordic - Gratis telefonnummer Fax Mail: - -

8 Nyheter Optikeren sponser forskerkonferanse Forskere på syn og synsforhold fra hele Norge, så vel som USA, møttes nylig til konferanse på Kongsberg. Optikeren sponset lunch og kan presentere sammendrag av alle foredragene i SJOVS, vår vitenskapelige del, i denne utgaven av Optikeren. Tekst og foto: Inger Lewandowski Hele 15 forskere fra Norge og USA deltok på høstens store forskerkonferanse som ble avholdt på Høgskolen i Buskerud. Arrangør var 1.amanuensis Rigmor C. Baraas helt på eget initiativ. Hvorfor påtar du deg det store arbeidet det er å arrangere en slik konferanse? - Det er en viktig del av jobben, slik jeg ser det, og fremmer helheten innen vårt fagfelt. Dessuten er det både spennende og hyggelig å skape et møtested for de som holder på med forskning innen optometri og synsvitenskap i Norge, et møtested for presentasjon og diskusjon av forskningsarbeid for stipendiater så vel som for de som har holdt på i mange år, sier Rigmor. - Et slikt møtested gjør til at vi blir bedre kjent med hverandres arbeider, noe som danner grobunn for samarbeid på tvers av basisfagene som bygger opp under fagfeltet optometri og synsvitenskap. Et annet mål med et slikt arrangement er å formidle resultater fra forskning til profesjonsutøverne. Det gir også mulighet for interaksjon mellom forskere og profesjonsutøverne, noe man også håper vil føre til at flere fatter interesse for forskning i klinisk praksis. Det er ekstra gøy når vi også har besøk fra høyt ansette forskere fra USA. Hva slags forskning ble presentert? - Alt fra forskning på enkeltceller i det visuelle system til behandling av fargesynssvakheter med genterapi og problemer med blunking når man arbeider foran en dataskjerm. Forskning på hvordan man ser farger, bevegelse, rom, detaljer og kontraster ble også presentert. SJOVS Optikerens vitenskapelige del Fra januar i år har det vært mulig å sende inn artikler og annet stoff til Optikerens vitenskapelige del. Til sammen tre artikler er blitt sendt inn og er for tiden i en godkjenningsprosess. Vi håper at to av disse vil være klare til publisering i Optikeren nummer 7. I dette nummeret presenterer vi sammendrag av alle foredragene som ble holdt i forbindelse med forskermøtet på Kongsberg. Rigmor C. Baraas gjør klar for forelesninger på metodekurset sammen med Gunnar Horgen. 8 Optikeren 6/2008

9 Det mest individualiserte produktet på markedet Stadig flere kunder ønsker noe eksklusivt, og individualisering av produkter er en måte å imøtekomme dette behovet. Derfor lanserer nå Hoya det mest individualiserte produktet på markedet, Hoyalux id MyStyle. Ved hjelp av et enkelt visuelt konsultasjonsverktøy blir kunden involvert og får selv være med å designe sin egen progressive brille. Dette skaper trygghet og lojalitet. Hoyalux id MyStyle lanseres 1. januar, men i Norge vil det være mulig å bestille produktet alt fra november. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon. Skal du på SILMO? Hoya vil ha en stor lansering av Hoyalux id MyStyle under SILMO-messen i år. Du er hjertelig velkommen innom Hoya sin stand! Hoya Lens Norway AS Kundeservice: Ordre telefon: Ordre faks: E-post: Administrasjon: Telefon: Faks: E-post: Your success is our vision

10 Nyheter SE2008 for 65-åringer På Verdens Synsdag 9. oktober fikk alle landets 65-åringer informasjonsbrosjyre om synet og invitasjon til informasjonsmøter den 22. oktober. Et pilotprosjekt rettet mot 65-åringer og med økonomisk støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet, foregår i Hedmark. Av Inger Lewandowski SE2008 er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Optikerforbund og Norges Blindeforbund (NBF), og er en oppfølging av fjorårets kampanje for 70-åringer. Denne gangen henvendte man seg til 65-åringer med en informasjonsbrosjyre om viktigheten av å kontrollere synet regelmessig for å unngå unødvendig blindhet og svaksynthet. Her lå det også en invitasjon til et informasjonsmøte den 22. oktober hvor optikere og representanter fra Norges Blindeforbund informerer om viktigheten av å kontrollere synet. Over 40 optikere over hele landet er engasjert som lokale foredragsholdere. Pilotprosjekt I Hedmark foregår for tiden et pilotprosjekt hvor alle fylkets 65-åringer innkalles til full synsundersøkelse hos lokale optikere i den hensikt å kartlegge syn og øyestatus hos denne aldersgruppa. Prosjektet støttes økonomisk av Sosial- og helsedirektoratet, noe som gjør at optikerne som deltar i prosjektet får en symbolsk sum på kr. 150 per synsundersøkelse. Det er satt strenge krav til optikerne som skal delta og måten undersøkelsen skal utføres på. Høgskolelektor og stipendiat Vibeke Sundling fra Høgskolen i Buskerud er prosjektansvarlig. Kilde: Nyhetsbrev fra NOF Administrasjonen styrkes! På nylig avholdte styremøter besluttet styrene i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund at det skal opprettes en ny stilling som administrasjonssjef i sekretariatet. Stillingen lyses ut i september/ oktober. - Det er ingen hemmelighet at bemanningen sekretariatet i NOF/SI har vært på et minimumsnivå de siste årene. Prekært har dette blitt hver gang noen er syke, og det er nok dessverre mange som har blitt møtt av en automatisk telefonsvarer de siste månedene, sier generalsekretær Tone Garaas. Når vi har den nye personen på plass regner vi med at det skal være minst en person i sekretariatet alle ukedager. Tone Garaas avkrefter at kapasiteten nå økes med et helt årsverk. - En rekke arbeidsoppgaver som har vært satt ut de siste årene, nå blir trukket inn igjen, og blir en del av den nyansattes ansvar, sier hun. Øyeproblemer og kontaktlinsebruk Tekst: Inger Lewandowski I flere år har NOF som forbund forsøkt å påvirke helsemyndighetene til å regulere salget av kontaktlinser, uten å nå fram. Holdningen har vært at dersom dette gjøres innen EU, vil også Norge gå inn for det. I Europa har den europeiske optikerorganisasjonen (ECOO) og kontaktlinseprodusentene drevet lobbyvirksomhet om det samme, også uten å lykkes. CLEER Nå har optikere, øyeleger og produsenter gått sammen om et prosjekt som har fått navnet CLEER (Contact Lens - European Evidence Report). Dette er et ettårig nettbasert prosjekt som har som mål å kartlegge signifikante tilfeller av øyeproblemer relatert til kontaktlinsebruk i Europa. Dette inkluderer bruk av plane kosmetiske linser. Et signifikant tilfelle er definert som et asymptomatisk eller symptomatisk observert spaltelampefunn som krever en eller flere av følgende handlinger: - midlertidig opphør av kontaktlinsebruk - behandling - henvisning Innsamlet data vil bli brukt i diskusjonen med europeiske og nasjonale myndigheter for å oppnå regulering av kontaktlinsesalget med hensikt å beskytte brukeren. Over 50 hendelser de første tre månedene Tre måneder etter at CLEER-prosjektet startet, kunne det rapporteres om at antall registrerte hendelser var over 50. Prosjektet vil gå over en periode på ett år, og alle oppfordres til å registrere aktuelle hendelser. Internet-kjøp øker risikoen To nye studier offentliggjort i Ophthalmology bekrefter at risikoen for øyesykdommer er nær fem ganger større ved kjøp av kontaktlinser over internett eller på mail. I den ene studien, foretatt av Professor Fiona Stapleton et al, konkluderte man at risikoen for kontaktlinserelatert mikrobiell keratitt (MK) var 4,76 ganger høyere for de som kjøpte sine linser fra andre kilder enn optometrist. Man fant også at disse forbrukerne var dårligere til å følge anbefalte helserutiner. I den andre studien fant John Dart et al at risikoen for MK ikke har blitt redusert ved bruk av endagslinser (daily disposables) og silikon hydrogel-linser. Salg uten brilleseddel forbudt i UK I Storbritannia ble nylig en selger av kontaktlinser over Internett (Vision Direct) dømt til å betale en bot på pund for å ha solgt kontaktlinser uten gyldig brilleseddel og uten kontroll av en registrert lege eller optiker. Anklagen kom etter et testkjøp utført av General Optical Councils jurister i mai Kilder: ECOO Newsletter September Optikeren 6/2008

11 Direkt Optikk har kommet til Norge! En lønnsom mulighet for deg! Direkt Optikk er én av Sveriges største og vel etablerte optikerkjeder og drives av én av Englands største optikerkjeder, Crown Eyeglass plc. Vi åpnet vår første butikk i Sverige 1992 og vi har for tilfellet 30 butikker i Sverige, fra Umeå til Malmö. Vi fortsetter vår ekspansjon i hele Sverige og Norge, og åpnet nylig vår første norske Direkt Optikk franchise butikk i Larvik. For vår videre ekspansjon i Norge søker vi nå ytterligere Optiker/Franchisetakere Er du optiker med lederegenskaper og foretningssans? Vi søker optiker som er entusiastiske for å drive sin egen meget lønnsomme foretning, og som vil tilby alle kunder de beste kvalitetsbrillene, service og merverdi. Direkt Optikks konsept er å ha fornøyde kunder og fornøyde franchisetaker. Beste tilbudet til våre kunder, lønnsomt for deg Direkt Optikks 3 for 1 tilbud er unikt, og alle våre glass er produsert av høyeste kvalitet i vårt laboratorium, hvilket er én av Europas største og mest moderne. En solid kjede og full support Direkt Optikk og Crown Eyeglass har lang erfaring av å supportere sine franchisetakere til deres suksess. Som franchisetaker hos Direkt Optikk vil du få hjelp med rekruttering av medarbeidere. Vi vil også gi både deg og din personell opplæring i drift av virksomheten. Vi hjelper deg å finne rett lokal for din butikk, og vi møblerer det med butikkinnredning, synsundersøkelsesrom og nødvendig utstyr for å drive en fremgangsrik optiker butikk. Din suksess er vår suksess Vi vil gi deg all den støtte du kan tenke deg for å bli en like fremgangsrik franchisetaker som våre andre Direkt Optikk franchisetakere. Bli med å skap din egen arbeidsplass og fremtid under et sterkt varemerke! Ta gjerne kontakt for mer informasjon! Ta kontakt med: Anders G. Larsson c/o Direkt Optikk Tel: Alle søknader/henvendelser håndteres konfidensielt.

12 Nyheter 14 på nytt metodekurs Tekst: Inger Lewandowski Hele 14 optikere startet i september på nytt metodekurs på Avdeling for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud. Helt korrekt heter kurset Vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistikk og kan tas som et separat kurs for å få mer innblikk i nettopp disse tingene, eller det kan tas som en del av en master i synsvitenskap. Gunnar Horgen som var kursets første foredragsholder og forklarte forskjellen på vitenskap og ikke-vitenskap, fortalte at alle studentene på kurset skal lage en forskningsprotokoll. De som velger å gå videre skal også gjennomføre forskningen. To av studentene er fulltidsstudenter, Elise Wiken Dees og Suresh Awasthi. Awasthi er fra Nepal og skal etter hvert gjennomføre et forskningsprosjekt om barn og syn. Screening av skolebarn i Nepal er en del av dette. Deltakerne har sikkert ulike grunner for å delta, men alle har til felles at de vil lære mer om vitenskapelige metoder og statistikk. Gunnhild Falleth Sandvik og Marianne Råen forteller i en pause at de allerede er engasjerte i et forskningsprosjekt på Ullevål og at det derfor er ønskelig å ha mer kunnskap. Jeg utfordrer deg - NÅ! Tekst: Inger Lewandowski Akkurat nå har jeg vært inne på min nettbank og lagt inn et fast månedlig trekk på 100 kroner til Optometry Giving Sight. Kanskje ikke det helt store beløpet, men med tanke på at alle monner drar... Det var ikke vanskelig å legge inn. Kontonummeret er Pengene går til bekjempelse av unødvendig blindhet i verden en viktig sak som fortjener støtte. Vi har tidligere skrevet mye om arbeidet som gjøres gjennom Vision Optometry Giving Sight. Nå utfordrer jeg deg som leser dette, til å gå inn på din nettbank og legge inn et fast trekk hver måned. Gjør det nå før du glemmer det! Når vi alle går sammen om å gi hvert vårt beløp, lite eller stort, blir det totalt mange penger! Og det er ingen tvil, pengene kommer fram og utgjør en stor forskjell for mange mennesker. La oss som bor i ett av verdens rikeste land gå foran med et godt eksempel for andre. I neste nummer vil vi offentliggjøre hvor mange som har lagt seg inn med fast trekk. Jeg håper det har blitt mange. Medlemsbedrifter kan logge seg på! Tekst: Inger Lewandowski Hele 14 personer deltar på det nye metodekurset som startet i september, selv om ikke alle var til stede da dette bildet ble tatt. Foran til venstre Suresh Awasthi fra Nepal. Medlemsbedrifter i Synsinformasjon har nå fått tilgang til NOFs medlemssider. Fram til nå har disse vært forbeholdt medlemmene i Norges Optikerforbund. På Norges Optikerforbunds medlemssider ligger nyheter, skjemaer, aktivitetskalender, referater, informasjoner om lover og regler, smittevernprosedyrer etc, kort sagt mye informasjon som også medlemsbedriftene i SI har god nytte av. Styret i NOF har derfor besluttet å gjøre sidene tilgjengelige også for dem. Ta kontakt med sekretariatet på og be om brukernavn og passord! 12 Optikeren 6/2008

13 Oppdag den toriske linsen som beveger seg mindre, slik at du kan bevege deg mer. Forskjellen ligger i vår unike Accelerated Stabilisation-design (ASD). Til forskjell fra vanlig ballast-design motvirker ASD den naturlige belastningen ved blunking, slik at linsen ligger stabilt og raskt korrigeres tilbake dersom den skulle rotere ut av posisjon. ASD er mindre påvirket av tyngdekraften, noe som gjør at dine pasienter kan glede seg over et skarpt og stabilt syn 1 uansett hvor aktive de er! I tillegg til ASD, kombinerer ACUVUE OASYS TM for ASTIGMATISM med klasse 1 UV-beskyttelse 2 senofilcon A-materialet og HYDRACLEAR Plus-teknologien. Dette har dokumentert effekt og holder øynene friske og fuktige hele dagen. Ingen annen torisk linse byr på tilsvarende fordeler som ACUVUE OASYS TM for ASTIGMATISM gi dine pasienter muligheten til å prøve den i dag! Tradisjonelt ballast-design Vår unike ASD-teknologi 1) Johnson & Johnson Vision Care data i arkiv )UV-absorberende linser kan ikke erstatte UV-blokkerende øyebeskyttelse som for eksempel UV-absorberende vernebriller eller solbriller, siden de ikke dekker hele øyet og området rundt. ACUVUE ACUVUE OASYS HYDRACLEAR er varemerker som tilhører Johnson & Johnson Vision Care. JJVC 2008.

14 Nyheter Ny magisterutdanning i Stockholm Denne høsten startet 16 optikere på en ny ettårig magisterutdanning på Karolinska Institutet i Stockholm. Rune Brautaset, program- og kursansvarlig, er lettet og glad. Tekst: Inger Lewandowski Magisterprogrammet i klinisk optometri skal fylle det hullet som har vært mellom den svenske grunnutdanningen og Det europeiske diplomet, leser vi i OPTIK Rune Brautaset forteller at det ikke er aktuelt at svenske optikere skal begynne å behandle øyesykdommer, men at de blant annet skal bli dyktigere til å gjøre undersøkelser av barn. I Sverige er det fortsatt slik at en øyelege må forordne briller til barn under åtte år. Nå skal optiker øke sin kompetanse på området slik at de kanskje kan ta over dette ansvaret etter hvert. Mellom en tredjedel og halvparten av hele utdanningen handler faktisk om barns syn. For å finansiere magisterutdanningen har det blitt lånt plasser fra grunnutdanningen. Det er tatt fem plasser fra hvert årskull, dvs 3 x 5. En av årsakene til at Karolinska Institutet (KI) har startet denne utdanningen uten å gi ekstra utdanningsplasser, var at KI tvilte på at magisterprogrammet i klinisk optometri skulle lokke spesielt mange søkere. Men de tok feil, det var hele 51 søkere til 15 plasser, og Brautaset er optimistisk med tanke på å få flere studieplasser i tiden som kommer. Kilde: OPTIK, 8-08 Mozart på prøverommet Å lytte til Mozart kan redusere stress, fremme intelligens, behandle hjertesykdommer og føre til mer nøyaktige synsundersøkelser, leser vi i The Independent. Tekst: Inger Lewandowski Ifølge The Independent viser ulike forskningsprosjekter at Mozarts musikk har en positiv effekt på menneskene. Synsundersøkelser ble gjennomført mer nøyaktig når det ble spilt Mozart i bakgrunnen. Resultatene var signifikant bedre med færre falske positive eller negative resultater og større konsentrasjon og nøyaktighet. En teori er at musikken bidrar til en økning av impulsene i hjernen og derav forbedret tolkning av informasjonen som kommer fra øyet til hjernen. I studien som ble foretatt av forskere ved School of Medical Sciences i Sao Paulo, deltok 60 menn og kvinner som enten lyttet til musikken i 10 minutter eller satt i stillhet før de gjennomførte synstestene. Musikken var Mozarts sonate for to pianoer i D-dur. Eine kleine Nachtmusik over mærene? Den aller siste Mozart-forskningen foregår på fisk, leser vi. Forskere ved Agricultural University of Athens spilte Mozarts Eine kleine Nachtmusik i 30 minutter under vann for karpene og resultatene viste at fisken som var utsatt for musikk, vokste mer og i enkelte tilfeller - var mindre stresset. Kanskje betyr dette at vi etter hvert vil høre Mozart over mærene langs hele Norskekysten! Hvem vet? Kilde: The Independent, 18. mars Nytt utdanningstilbud i Tyskland Tekst: Inger Lewandowski Tre utdanningsinstitusjoner i Nord- Tyskland (Hannover, Hankensbüttel og Braunschweig/Wolfenbüttel) har gått sammen om å tilby en ny optikerutdanning som gir en Bachelor of Science-grad. Inntakskravet er diplom som optikerlærling, noe som er vanlig i Tyskland for å komme inn på tilsvarende universitetsutdanninger. Nytt er det at kravet til læretid bare er satt til ett år mot vanligvis 3,5 år. Totallengden på studiet blir altså 2,5 år kortere enn vanlig. Universitetsutdanningen er på åtte semestre eller fire år. Totallengden på utdanningen fram til BSc i optometri blir dermed 5 år. Kilde: ECOO Newsletter september 2008 EU og plane kontaktlinser Tekst: Inger Lewandowski EUs direktiv om medisinske enheter er oppe til revisjon. Hovedgrunnen er EUkommisjonens engasjement innen pasientsikkerhet. Revisjonen gir en mulighet til å få med produkter som i dag er uregulerte, men som kan bli vurdert å være kvasi medisinske enheter, eksempelvis plane og fargede kontaktlinser. Euromcontact (Europeisk organisasjon for kontaktlinseprodusenter) har drevet lobbying overfor EU i de to hovedsakene som medlemmene er opptatt av: manglende regulering av plane og fargede linser og manglende regulering av salget av alle kontaktlinser. Et utkast til revidert direktiv vil antagelig foreligge våren 2009, men det er vanskelig å si når det vil tre i kraft, da det først skal igjennom både rådet og parlamentet, skriver Euromcontact i sitt magasin. Kilde: Euromcontact, nr Optikeren 6/2008

Optikere har høy tillit

Optikere har høy tillit Nr 5 august 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Optikere har høy tillit Essilor går motstrøms En paraply to kjeder Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført

Detaljer

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering Nr 4 juni 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Tema: Globalisering NYE AIR OPTIX TM NIGHT & DAY 97% opplever nye AIR OPTIX NIGHT & DAY som behagelige allerede ved tilpasningen *. NYE AIR

Detaljer

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul Nr 7 desember 2007 Tidsskrift for norsk optometri God Jul Innhold desember 2007 Nyheter Alcon tenker fag!... 6 Optikeren som referee... 8 NOFs styre svært positive... 8 Vitenskapelig redaktør: Anneli

Detaljer

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv Nr 4 juni 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Drømmen om et brillefritt liv Klart syn på alle avstander Varilux, det ledende progressive glasset på markedet siden 1959. Over 400 millioner

Detaljer

Invitasjon landsmøte 2008

Invitasjon landsmøte 2008 Nr 1 februar 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Invitasjon landsmøte 2008 Se midtsidene! Innhold februar 2008 Nyheter Optikernes rolle i folkehelsa... 6 Optometry Giving Sight på landsmøtet...

Detaljer

Profil: Gunnar Tveten

Profil: Gunnar Tveten Nr 2 mars 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Profil: Gunnar Tveten Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Det nye individuelle brilleglasset: Varilux Physio f-360 Se bedre, se enklere

Detaljer

Nr 4 juni 2010. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Profil: Egil B. Stensholt. Tema: Trafikk og syn

Nr 4 juni 2010. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Profil: Egil B. Stensholt. Tema: Trafikk og syn Nr 4 juni 2010 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Profil: Egil B. Stensholt Tema: Trafikk og syn Nå også for deg med skjeve hornhinner LACREON TM -teknologi for fuktighet som aldri tar slutt

Detaljer

Nr 7 desember 2006. Tidsskrift for norsk optometri

Nr 7 desember 2006. Tidsskrift for norsk optometri Nr 7 desember 2006 Tidsskrift for norsk optometri Innhold desember 2006 Nyheter Mange ga en synsprøve... 6 Synsprøvehonoraret øker fortsatt... 6 Reklamasjonsfrist 2 eller 5 år... 7 Plane kontaktlinser

Detaljer

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Nr 2 mars 2007 Tidsskrift for norsk optometri De svenske synshemmedes tilbud Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Innhold mars 2007 Nyheter Hva tjener en optiker?... 4 Reklamasjonsfrist - igjen...

Detaljer

Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse

Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse Nr 1 februar 2007 Tidsskrift for norsk optometri Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse Invitasjon landsmøte 2007 Se midtsidene! Innhold februar 2007 Nyheter Refraktive kirurgi live for første

Detaljer

Nr 6 oktober 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Fag- og bransjestatistikk

Nr 6 oktober 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Fag- og bransjestatistikk Nr 6 oktober 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Minitema: Fag- og bransjestatistikk OPPLAGTE ØYNE Våre produkter fukter tørre og irriterte øyne og gjør dem opplagte

Detaljer

Nr 4 juni 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Kundebehandling

Nr 4 juni 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Kundebehandling Nr 4 juni 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Minitema: Kundebehandling OPPLAGTE ØYNE Våre produkter fukter tørre og irriterte øyne og gjør dem opplagte igjen! NYHET!

Detaljer

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren. Nr 1 februar 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring CV/DD/DACP/PA/20100810/SE Tilby kundene dine vår mest

Detaljer

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge Nr 5 august 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Synsforskning i Norge Innhold august 2011 Nyheter Stor internasjonal fargesynskonferanse i Norge ICVS 2011... 6 Øvelse

Detaljer

7 / 04. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SILMO. God Jul. Optikeren 07 / 04 1

7 / 04. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SILMO. God Jul. Optikeren 07 / 04 1 7 / 04 Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SILMO God Jul Optikeren 07 / 04 1 VARILUX ELLIPSE HVORFOR VELGE SMALE BRILLER OG BREDT SYNSFELT PÅ ALLE AVSTANDER? VARILUX ELLIPSE PROGRESSIVE BRILLEGLASS

Detaljer

Nr 3 mai 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae

Nr 3 mai 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae Nr 3 mai 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae Økt lønnsomhet Stor valgfrihet Egen nettbutikk Nordisk samarbeid

Detaljer

Fra nord til syd i vitenskapens navn

Fra nord til syd i vitenskapens navn Nr 6 oktober 2006 Tidsskrift for norsk optometri Fra nord til syd i vitenskapens navn INNHOLD OKTOBER 2006 Leder: Vi er alle kontaktlinsespesialister Men hvor er SPESIALISTENE? 4 Fra nord til syd i vitenskapens

Detaljer

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Nr 2 mars 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Sjekkliste for økt lønnsomhet i butikken Vil du ha...... stor valgfrihet... frihet

Detaljer

Landsmøte og fagkonferanse

Landsmøte og fagkonferanse Nr 3 mai 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Landsmøte og fagkonferanse - Fagtema: Netthinneløsning ANNONSE Komfort og blunkeaktivert fuktighetsteknologi DAILIES AquaComfort

Detaljer

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet Nr 1 februar 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Tema: Leverandørleddet CV/GE/FOTO/AIRT/PA/121119/NO DE ASTIGMATISKE KUNDENE DINE VET KANSKJE IKKE HVA ASTIGMATISME ER.

Detaljer

Nr 2 mars 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri

Nr 2 mars 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri Nr 2 mars 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri Økt lønnsomhet Egen nettbutikk Stor valgfrihet Nordisk samarbeid À la carte

Detaljer

OPTIKEREN. Tema: Solbriller N 4. norske trebriller. midt i arbeidet. fagkonferansen. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap

OPTIKEREN. Tema: Solbriller N 4. norske trebriller. midt i arbeidet. fagkonferansen. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap OPTIKEREN Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 4 Tema: Solbriller Sommerens hovedtema. Arvid Krogh forteller om utviklingen siste 30 år. Les mer på side 9-20. fagkonferansen Fyldig dekning.

Detaljer

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Nr 6 oktober 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Økt lønnsomhet Egen nettbutikk Stor valgfrihet Nordisk samarbeid À

Detaljer

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig Nr 5 august 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig CV / HW / AIRN / PA / 120222 / NO Det er overraskende mange som

Detaljer

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene

Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Nr 1 februar 2006 Tidsskrift for norsk optometri Møt våren i Bergen! Invitasjon til landsmøtet på midtsidene Optometriutdanning Europeisk utdanning harmoniseres Studenter i praksis INNHOLD FEBRUAR 2006

Detaljer

Profil: Sven Hauge Han har en visjon

Profil: Sven Hauge Han har en visjon Nr 5 august 2006 Tidsskrift for norsk optometri Profil: Sven Hauge Han har en visjon INNHOLD AUGUST 2006 Leder: Ytringsfrihet i Optikeren? 4 Profil: Sven Hauge Han har en visjon 6 Mye nytt fra Kongsberg

Detaljer

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall Nr 6 oktober 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Silmo Bransjetall Annonse Fem løsninger på utfordringene som en moderne livsstil kan gi for dine kontaktlinsekunder En

Detaljer

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner Nr 4 juni 2006 Tidsskrift for norsk optometri Tryggere praksis med gode rutiner INNHOLD JUNI 2006 Leder: Hva er grunnlaget for god kvalitet? 4 Tryggere praksis med gode rutiner 6 Oppgaver og mål 7 Viktige

Detaljer

Nr 1 februar 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Prosjekt 2012 og Cerebral synshemming

Nr 1 februar 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Prosjekt 2012 og Cerebral synshemming Nr 1 februar 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Prosjekt 2012 og Cerebral synshemming UV-EKSPONERINGEN KAN VÆRE INNTIL 100 GANGER HØYERE NÅR SOLEN REFLEKTERES FRA VINTERSNØEN

Detaljer