Nr 6 oktober Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 6 oktober 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS. Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder"

Transkript

1 Nr 6 oktober 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap med SJOVS Optikerbransjens omsetning: 3 milliarder

2 Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført en 48-hour-no-excuse-deadline. Det betyr at du har alle produkter som produseres i Norge hos deg i løpet av et døgn...og senest innen 48 timer etter din bestilling. Det lover vi. På ære og samvittighet! Essilor Norge AS Postboks 8, 3611 KONGSBERG Tlf:

3 Innhold oktober 2008 Nyheter Variert program på kjedeledermøte... 6 Optikeren sponser forskerkonferanse... 8 SE2008 for 65-åringer Administrasjonen styrkes Øyeproblemer og kontaktlinsebruk på nytt metodekurs Jeg utfordrer deg NÅ! Medlemsbedrifter kan logge seg på! Ny magisterutdanning i Stockholm Nytt utdanningstilbud i Tyskland Mozart på prøverommet EU og plane kontaktlinser Synskrav skjerpes i nytt førerkortdirektiv Tverrfaglig synssenter i Stockholm Høring om førerkortforskrifter HvilePULS mens vi venter Alcon takket Lise klarte etterutdanningskravet Hele 642 optikere svarte på Optikerens leserundersøkelse, og vi kan slå fast at Optikeren leses nøye. Bransjenyheter og fagstoff er mest populært. Foto: Inger Lewandowski 22 Artikler Optikeren leses mye og lenge! Bransjens omsetning 3 milliarder General Optical Council 50 år Liten sammenheng mellom pris og kvalitet SJOVS (Midtsidene) Fagkonferanser Vision 2008: Svaksynte bak rattet? ProVista: Den synshemmedes behov Fagartikler Det gode samarbeidet Hvor stive er mye kontaktlinser? var et nytt rekordår for optikerbransjen. Kanskje er det mer enn en grunn til at 10-kronen fikk brille som motiv? Foto: Inger Lewandowski Kliniske retningslinjer Undersøkelse av pasienter som arbeider ved dataskjerm Lov og rett Lovbestemmelser for unge arbeidstakere Arbeidsgiver plikter å vurdere aktivitetstiltak Justering av briller kjøpt annet sted Forsikring mot pasientklager Issue 1, Volume 1, October 2008 Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science KONGSBERG VISION MEETING Two Americans and 13 Norwegians 15 exciting lectures on vision Faste spalter Leder: Forsvarlighet i arbeidet med barn... 4 Aktivitetskalender... 5 Nytt fra NOF Litt om mangt Bransjenytt Bokanmeldelse Forsidebilde: Inger Lewandowski Aller første utgave av SJOVS, Optikerens vitenskapelige del, presenteres i dette nummeret. Innholdet består av sammendrag fra alle foredragene på Kongsberg Vision Meeting som ble avholdt 13. oktober. Optikeren 6/ Her presenteres forskningsarbeider som tilfredsstiller kriteriene for trykking av vitenskapelige artikler, utarbeidet av International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Research papers presented in this part of our journal fulfill the criteria for the printing of scientific articles made by the International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical

4 Ansvarlig utgiver: Norges Optikerforbund Øvre Slottsgt.18/20, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaktør: Inger Lewandowski Vitenskapelig redaktør: Anneli Demberg Redaksjon og annonseakkvisitør: Inger Consult Inger Lewandowski Leira 15, 3300 Hokksund Telefon: E-post: Redaksjonskomité: Stein Bruun, Gaute Mohn Jenssen, Tone Garaas, Inger Lewandowski og Gro Horgen Vikesdal Grafisk Formgivning: Pagina AS Trykk: Aktiv Trykk AS Opplag: 2250 ISSN Planlagt utgivelse: 7 nr. pr år Nr. Materiell/ Utg. dato Ann.frist 7/ / / Meningsytringer i tidsskriftets ulike innlegg er ene og alene forfatternes og deles nødvendigvis ikke av redaksjonen og NOF. Veiledning til artikkelforfattere: Faglige artikler bør ikke overskride 8 maskinskrevne sider (4000 ord). Produktinformasjon bør ikke overskride 300 ord. Reise- og besøksreportasjer, uten betydelig faglig innhold, bør begrenses til 1-2 sider. Vi mottar gjerne bilder til artiklene. Dersom en artikkel er publisert tidligere, må det gjøres oppmerksom på dette. Kommersielle egeninteresser eller finansiell bistand knyttet til prosjektet må oppgis. Når det gjelder bruk av referanser viser vi til artikkel om emnet i Optikeren nr. 2/98. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Optikeren legges ut på MILJØMERKET Trykkeri 379 Forsvarlighet i arbeidet med barn Allmennpraktiserende optiker eller optiker med spesialistkompetanse? Når journalister ringer, reagerer jeg spontant. Er motivet objektivt å belyse en problemstilling? Skal noen henges ut? Eller er det bare spørsmål om innhenting av opplysninger eller fakta? Jeg er automatisk litt på vakt, litt redd for at noen skal henges ut eller angripes. Denne gangen gjaldt det barn og syn. Er det slik at noen optikere ukritisk korrigerer barn med prismer, mens andre, som har gått på kurs i bruk av treningsprogram, kan gjøre en mye bedre jobb med barna? Slik oppfattet jeg problemstillingen. Uttalelsen man baserte seg på, kom fra en optikerkollega. Journalisten hadde grepet problemstillingen. Akkurat da ble jeg minnet på min egen lille historie fra virkeligheten: Astrid ble fanget opp da jeg var med studentene på skole-screening. Hun hadde intermitterende eksotropi og store plager med blant annet lesing. Det ble gitt synstrening for å avhjelpe problemene. Astrid var veldig flink, treningsprogrammet ble fulgt og lesingen ble betydelig bedre. Astrid ble innkalt som case i undervisningen og brukt som eksamensklient. Veldig bra! Noen år senere møtte jeg moren til Astrid igjen, og hun kunne fortelle at nå hadde endelig Astrid det godt - hun var blitt strabismeoperert. Nå var slitet, stive skuldre og den stadig dårlige samvittigheten borte! Hun var ikke bitter, men moren sa følgende: Astrid har alltid vært den snille, flinke og samvittighetsfulle lille jenta. Hun klaget sjelden, og plagene ble derfor heller ikke oppdaget før vi kom på screening. Hva lærte jeg av dette? At selv om treningen ga ønsket godt resultat, fanget jeg ikke opp hva treningen påførte pasienten av andre plager. Jeg vurderte ikke godt nok Astrids personlighet og ga henne ikke muligheten til å bli vurdert av ortoptist og øyelege. Jeg har ofte tenkt på denne episoden, og den preger meg i mange sammenhenger. Journalistens reaksjon på mine forklaringer var: Er optikerutdanningen for dårlig når det gjelder undersøkelse av barn, siden dere må lage eget kompetansekurs om barn? I mitt svar forsøkte jeg å forklare følgende: Basisutdanningen skaper grunnlag for forsvarlig arbeid med barn, som allmennpraktiker. Kompetansekurs i pediatrisk optometri gir bedre dybdekunnskap Spesialisering dokumenteres med praksisdokumentasjon i emnet, gjennom LOGGBOKEN. LOGGBOKEN ja, den er ikke alle like godt kjent med. Vi skal helt sikkert høre mer om dette begrepet i Optikeren, men kort fortalt dokumenteres altså praksis i et gitt system. I andre land hvor optometrien utøves som hos oss, er loggboken en aktiv del av optikernes praksis. For å beholde eventuelle spesialiteter må man vise til loggbok og kontinuerlig etterutdanning innen emnet. NOF har systematisk arbeidet for spesialisering innen faget. Kliniske retningslinjer, kompetansestandarder, etterutdanning og kompetansegivende videreutdanning er hele tiden i fokus. Nå gjenstår det å bevise at vi ikke bare er flinke til å henvise til lege og øyelege, men også til å tenke: Når er egen kompetanse begrensende i forhold til god og rask behandling? Og hvilken kollega, optiker eller ortoptist kan dette mye bedre enn meg? Mitt svar til journalisten var: Det er ikke vanskelig å gå på kurs for å lære å bruke et program. Det som er vanskelig, er å vite når man skal anvende et treningsprogram, eller prismer, eller... Journalisten ønsket ikke å skrive om dette. Vi får se hva som kommer. Tone Garaas Generalsekretær

5 essilor informerer jan08.qxd:essilor informerer2.qxd : Aktivitetskalender Faglige kurs, seminarer, møter etc. i tiden fremover. Ta kontakt med oss dersom vi har utelatt interessante arrangementer oktober Academy 2009, Anaheim, California, oktober 2. november SILMO, Paris, oktober 2. november Skandinavisk optometrikongress, Asker Arr.: Norsk Selskap for Optometri, Kontakt: november Nordic Contact Lens Congress, København From the age of five to ninety in two days januar Eyecare 3000, Glasgow januar Stockholmsmässan Arrangør: SOLF Kontakt: januar Opti München Essilor informerer: Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Selv den beste service kan bli bedre, heter det. Men kan den raskeste bli enda raskere? I dag leverer vi de fleste av dine bestillinger på 24 timer, men av og til trenger vi noe lenger tid. Derfor har vi satt oss som mål å ha en 48-hour-noexcuse-dead-line, som det heter på godt norsk. Det betyr at du får levert fra oss alle produkter produsert i Norge inne 48 timer etter at bestillingen er sendt. Det lover vi. På ære og samvittighet. Din nærmeste produsent av brilleglass på Kongsberg april Optrafair, Birmingham april NOFs landsmøte og fagkonferanse, Kongsberg april Safe Mobility for Young and Old, 21 World Congress, Hague, Nederland International Traffic Medicine Association E-post: mai ARVO mai European Academy of Optometry and Optics Olympic Museum, Lausanne, Sveits Viktige nyheter: Varilux Physio f-360º Ny individuell progressiv lanseres i fullt program. For optimal utnyttelse kan Varilux Physio f-360º bestilles med individuell topppunktsavstand, pantoskopisk vinkel, wrap vinkel, avstands-pd. Kontakt Kundeservice Essilor Definity, short og regular Essilor Definity To nye spennende progressive glass short og regular som fordeler addisjonen på både forside og bakside. Bredere felter på nær- og mellomavstand når addisjonen glattes ut på to sider. Definity short i smale briller og Definity regular til briller i normal størrelse -godt egnet i golfbriller. Essilor Norge AS, Kongensgt. 2, 3601 Kongsberg, Tlf ,

6 Nyheter Variert program på kjedeledermøte Representanter for fem kjeder møtte opp da Synsinformasjon inviterte til møte i Oslo. Tekst og foto: Inger Lewandowski En formiddag i slutten av august ble kjedene og grupperingene i optikerbransjen invitert til informasjonsmøte i organisasjonens lokaler i Oslo. På programmet stod blant annet informasjon om optikerundersøkelsen som ble gjennomført sist vinter, og markedsundersøkelsen fra før sommerferien. Eva Fosby Livgard og Daniel Rees fra TNS Gallup gikk igjennom undersøkelsene og svarte på spørsmål. Ett av spørsmålene som vakte diskusjon, var hvorfor 50% av brille- og linsebrukerne svarte at de ikke hadde opplevd en sammenheng mellom pris og kvalitet. Mange mulige forklaringer ble foreslått, men det var enighet om at kvalitetsforskjeller på brilleglass er vanskelige å synliggjøre. Øvrig program bestod av informasjon om Synsinformasjons arbeid ved styreleder Hans Torvald Haugo, informasjon om Hvilepuls ved dr.med. Hans Christian Bakke (se artikkel side 18) og informasjon om SE2008 og Verdens Synsdag, et samarbeid mellom Norges Optikerforbund og Norges Blindeforbund ved Vibeke Sundling. Full konsentrasjon under TNS Gallups fremlegging av tall fra markedsundersøkelsen. Fra v. Nicolai Krogh (Krogh Optikk), Jannicke Rognstad (Synsam), Helge Jakobsen (C-Optikk), Geir Hammer (Interoptik), Tone Garaas (NOF/SI), Morten Belgum Nilsen (styremedlem SI), Jon Steinar Johnsen (Specsavers) og Terje Madsen (styremedlem SI) 6 Optikeren 6/2008

7 A POINT OF YOU mod. CHAMPION Safilo Nordic - Gratis telefonnummer Fax Mail:

8 Nyheter Optikeren sponser forskerkonferanse Forskere på syn og synsforhold fra hele Norge, så vel som USA, møttes nylig til konferanse på Kongsberg. Optikeren sponset lunch og kan presentere sammendrag av alle foredragene i SJOVS, vår vitenskapelige del, i denne utgaven av Optikeren. Tekst og foto: Inger Lewandowski Hele 15 forskere fra Norge og USA deltok på høstens store forskerkonferanse som ble avholdt på Høgskolen i Buskerud. Arrangør var 1.amanuensis Rigmor C. Baraas helt på eget initiativ. Hvorfor påtar du deg det store arbeidet det er å arrangere en slik konferanse? - Det er en viktig del av jobben, slik jeg ser det, og fremmer helheten innen vårt fagfelt. Dessuten er det både spennende og hyggelig å skape et møtested for de som holder på med forskning innen optometri og synsvitenskap i Norge, et møtested for presentasjon og diskusjon av forskningsarbeid for stipendiater så vel som for de som har holdt på i mange år, sier Rigmor. - Et slikt møtested gjør til at vi blir bedre kjent med hverandres arbeider, noe som danner grobunn for samarbeid på tvers av basisfagene som bygger opp under fagfeltet optometri og synsvitenskap. Et annet mål med et slikt arrangement er å formidle resultater fra forskning til profesjonsutøverne. Det gir også mulighet for interaksjon mellom forskere og profesjonsutøverne, noe man også håper vil føre til at flere fatter interesse for forskning i klinisk praksis. Det er ekstra gøy når vi også har besøk fra høyt ansette forskere fra USA. Hva slags forskning ble presentert? - Alt fra forskning på enkeltceller i det visuelle system til behandling av fargesynssvakheter med genterapi og problemer med blunking når man arbeider foran en dataskjerm. Forskning på hvordan man ser farger, bevegelse, rom, detaljer og kontraster ble også presentert. SJOVS Optikerens vitenskapelige del Fra januar i år har det vært mulig å sende inn artikler og annet stoff til Optikerens vitenskapelige del. Til sammen tre artikler er blitt sendt inn og er for tiden i en godkjenningsprosess. Vi håper at to av disse vil være klare til publisering i Optikeren nummer 7. I dette nummeret presenterer vi sammendrag av alle foredragene som ble holdt i forbindelse med forskermøtet på Kongsberg. Rigmor C. Baraas gjør klar for forelesninger på metodekurset sammen med Gunnar Horgen. 8 Optikeren 6/2008

9 Det mest individualiserte produktet på markedet Stadig flere kunder ønsker noe eksklusivt, og individualisering av produkter er en måte å imøtekomme dette behovet. Derfor lanserer nå Hoya det mest individualiserte produktet på markedet, Hoyalux id MyStyle. Ved hjelp av et enkelt visuelt konsultasjonsverktøy blir kunden involvert og får selv være med å designe sin egen progressive brille. Dette skaper trygghet og lojalitet. Hoyalux id MyStyle lanseres 1. januar, men i Norge vil det være mulig å bestille produktet alt fra november. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon. Skal du på SILMO? Hoya vil ha en stor lansering av Hoyalux id MyStyle under SILMO-messen i år. Du er hjertelig velkommen innom Hoya sin stand! Hoya Lens Norway AS Kundeservice: Ordre telefon: Ordre faks: E-post: Administrasjon: Telefon: Faks: E-post: Your success is our vision

10 Nyheter SE2008 for 65-åringer På Verdens Synsdag 9. oktober fikk alle landets 65-åringer informasjonsbrosjyre om synet og invitasjon til informasjonsmøter den 22. oktober. Et pilotprosjekt rettet mot 65-åringer og med økonomisk støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet, foregår i Hedmark. Av Inger Lewandowski SE2008 er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Optikerforbund og Norges Blindeforbund (NBF), og er en oppfølging av fjorårets kampanje for 70-åringer. Denne gangen henvendte man seg til 65-åringer med en informasjonsbrosjyre om viktigheten av å kontrollere synet regelmessig for å unngå unødvendig blindhet og svaksynthet. Her lå det også en invitasjon til et informasjonsmøte den 22. oktober hvor optikere og representanter fra Norges Blindeforbund informerer om viktigheten av å kontrollere synet. Over 40 optikere over hele landet er engasjert som lokale foredragsholdere. Pilotprosjekt I Hedmark foregår for tiden et pilotprosjekt hvor alle fylkets 65-åringer innkalles til full synsundersøkelse hos lokale optikere i den hensikt å kartlegge syn og øyestatus hos denne aldersgruppa. Prosjektet støttes økonomisk av Sosial- og helsedirektoratet, noe som gjør at optikerne som deltar i prosjektet får en symbolsk sum på kr. 150 per synsundersøkelse. Det er satt strenge krav til optikerne som skal delta og måten undersøkelsen skal utføres på. Høgskolelektor og stipendiat Vibeke Sundling fra Høgskolen i Buskerud er prosjektansvarlig. Kilde: Nyhetsbrev fra NOF Administrasjonen styrkes! På nylig avholdte styremøter besluttet styrene i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund at det skal opprettes en ny stilling som administrasjonssjef i sekretariatet. Stillingen lyses ut i september/ oktober. - Det er ingen hemmelighet at bemanningen sekretariatet i NOF/SI har vært på et minimumsnivå de siste årene. Prekært har dette blitt hver gang noen er syke, og det er nok dessverre mange som har blitt møtt av en automatisk telefonsvarer de siste månedene, sier generalsekretær Tone Garaas. Når vi har den nye personen på plass regner vi med at det skal være minst en person i sekretariatet alle ukedager. Tone Garaas avkrefter at kapasiteten nå økes med et helt årsverk. - En rekke arbeidsoppgaver som har vært satt ut de siste årene, nå blir trukket inn igjen, og blir en del av den nyansattes ansvar, sier hun. Øyeproblemer og kontaktlinsebruk Tekst: Inger Lewandowski I flere år har NOF som forbund forsøkt å påvirke helsemyndighetene til å regulere salget av kontaktlinser, uten å nå fram. Holdningen har vært at dersom dette gjøres innen EU, vil også Norge gå inn for det. I Europa har den europeiske optikerorganisasjonen (ECOO) og kontaktlinseprodusentene drevet lobbyvirksomhet om det samme, også uten å lykkes. CLEER Nå har optikere, øyeleger og produsenter gått sammen om et prosjekt som har fått navnet CLEER (Contact Lens - European Evidence Report). Dette er et ettårig nettbasert prosjekt som har som mål å kartlegge signifikante tilfeller av øyeproblemer relatert til kontaktlinsebruk i Europa. Dette inkluderer bruk av plane kosmetiske linser. Et signifikant tilfelle er definert som et asymptomatisk eller symptomatisk observert spaltelampefunn som krever en eller flere av følgende handlinger: - midlertidig opphør av kontaktlinsebruk - behandling - henvisning Innsamlet data vil bli brukt i diskusjonen med europeiske og nasjonale myndigheter for å oppnå regulering av kontaktlinsesalget med hensikt å beskytte brukeren. Over 50 hendelser de første tre månedene Tre måneder etter at CLEER-prosjektet startet, kunne det rapporteres om at antall registrerte hendelser var over 50. Prosjektet vil gå over en periode på ett år, og alle oppfordres til å registrere aktuelle hendelser. Internet-kjøp øker risikoen To nye studier offentliggjort i Ophthalmology bekrefter at risikoen for øyesykdommer er nær fem ganger større ved kjøp av kontaktlinser over internett eller på mail. I den ene studien, foretatt av Professor Fiona Stapleton et al, konkluderte man at risikoen for kontaktlinserelatert mikrobiell keratitt (MK) var 4,76 ganger høyere for de som kjøpte sine linser fra andre kilder enn optometrist. Man fant også at disse forbrukerne var dårligere til å følge anbefalte helserutiner. I den andre studien fant John Dart et al at risikoen for MK ikke har blitt redusert ved bruk av endagslinser (daily disposables) og silikon hydrogel-linser. Salg uten brilleseddel forbudt i UK I Storbritannia ble nylig en selger av kontaktlinser over Internett (Vision Direct) dømt til å betale en bot på pund for å ha solgt kontaktlinser uten gyldig brilleseddel og uten kontroll av en registrert lege eller optiker. Anklagen kom etter et testkjøp utført av General Optical Councils jurister i mai Kilder: ECOO Newsletter September Optikeren 6/2008

11 Direkt Optikk har kommet til Norge! En lønnsom mulighet for deg! Direkt Optikk er én av Sveriges største og vel etablerte optikerkjeder og drives av én av Englands største optikerkjeder, Crown Eyeglass plc. Vi åpnet vår første butikk i Sverige 1992 og vi har for tilfellet 30 butikker i Sverige, fra Umeå til Malmö. Vi fortsetter vår ekspansjon i hele Sverige og Norge, og åpnet nylig vår første norske Direkt Optikk franchise butikk i Larvik. For vår videre ekspansjon i Norge søker vi nå ytterligere Optiker/Franchisetakere Er du optiker med lederegenskaper og foretningssans? Vi søker optiker som er entusiastiske for å drive sin egen meget lønnsomme foretning, og som vil tilby alle kunder de beste kvalitetsbrillene, service og merverdi. Direkt Optikks konsept er å ha fornøyde kunder og fornøyde franchisetaker. Beste tilbudet til våre kunder, lønnsomt for deg Direkt Optikks 3 for 1 tilbud er unikt, og alle våre glass er produsert av høyeste kvalitet i vårt laboratorium, hvilket er én av Europas største og mest moderne. En solid kjede og full support Direkt Optikk og Crown Eyeglass har lang erfaring av å supportere sine franchisetakere til deres suksess. Som franchisetaker hos Direkt Optikk vil du få hjelp med rekruttering av medarbeidere. Vi vil også gi både deg og din personell opplæring i drift av virksomheten. Vi hjelper deg å finne rett lokal for din butikk, og vi møblerer det med butikkinnredning, synsundersøkelsesrom og nødvendig utstyr for å drive en fremgangsrik optiker butikk. Din suksess er vår suksess Vi vil gi deg all den støtte du kan tenke deg for å bli en like fremgangsrik franchisetaker som våre andre Direkt Optikk franchisetakere. Bli med å skap din egen arbeidsplass og fremtid under et sterkt varemerke! Ta gjerne kontakt for mer informasjon! Ta kontakt med: Anders G. Larsson c/o Direkt Optikk Tel: Alle søknader/henvendelser håndteres konfidensielt.

12 Nyheter 14 på nytt metodekurs Tekst: Inger Lewandowski Hele 14 optikere startet i september på nytt metodekurs på Avdeling for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud. Helt korrekt heter kurset Vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistikk og kan tas som et separat kurs for å få mer innblikk i nettopp disse tingene, eller det kan tas som en del av en master i synsvitenskap. Gunnar Horgen som var kursets første foredragsholder og forklarte forskjellen på vitenskap og ikke-vitenskap, fortalte at alle studentene på kurset skal lage en forskningsprotokoll. De som velger å gå videre skal også gjennomføre forskningen. To av studentene er fulltidsstudenter, Elise Wiken Dees og Suresh Awasthi. Awasthi er fra Nepal og skal etter hvert gjennomføre et forskningsprosjekt om barn og syn. Screening av skolebarn i Nepal er en del av dette. Deltakerne har sikkert ulike grunner for å delta, men alle har til felles at de vil lære mer om vitenskapelige metoder og statistikk. Gunnhild Falleth Sandvik og Marianne Råen forteller i en pause at de allerede er engasjerte i et forskningsprosjekt på Ullevål og at det derfor er ønskelig å ha mer kunnskap. Jeg utfordrer deg - NÅ! Tekst: Inger Lewandowski Akkurat nå har jeg vært inne på min nettbank og lagt inn et fast månedlig trekk på 100 kroner til Optometry Giving Sight. Kanskje ikke det helt store beløpet, men med tanke på at alle monner drar... Det var ikke vanskelig å legge inn. Kontonummeret er Pengene går til bekjempelse av unødvendig blindhet i verden en viktig sak som fortjener støtte. Vi har tidligere skrevet mye om arbeidet som gjøres gjennom Vision Optometry Giving Sight. Nå utfordrer jeg deg som leser dette, til å gå inn på din nettbank og legge inn et fast trekk hver måned. Gjør det nå før du glemmer det! Når vi alle går sammen om å gi hvert vårt beløp, lite eller stort, blir det totalt mange penger! Og det er ingen tvil, pengene kommer fram og utgjør en stor forskjell for mange mennesker. La oss som bor i ett av verdens rikeste land gå foran med et godt eksempel for andre. I neste nummer vil vi offentliggjøre hvor mange som har lagt seg inn med fast trekk. Jeg håper det har blitt mange. Medlemsbedrifter kan logge seg på! Tekst: Inger Lewandowski Hele 14 personer deltar på det nye metodekurset som startet i september, selv om ikke alle var til stede da dette bildet ble tatt. Foran til venstre Suresh Awasthi fra Nepal. Medlemsbedrifter i Synsinformasjon har nå fått tilgang til NOFs medlemssider. Fram til nå har disse vært forbeholdt medlemmene i Norges Optikerforbund. På Norges Optikerforbunds medlemssider ligger nyheter, skjemaer, aktivitetskalender, referater, informasjoner om lover og regler, smittevernprosedyrer etc, kort sagt mye informasjon som også medlemsbedriftene i SI har god nytte av. Styret i NOF har derfor besluttet å gjøre sidene tilgjengelige også for dem. Ta kontakt med sekretariatet på og be om brukernavn og passord! 12 Optikeren 6/2008

13 Oppdag den toriske linsen som beveger seg mindre, slik at du kan bevege deg mer. Forskjellen ligger i vår unike Accelerated Stabilisation-design (ASD). Til forskjell fra vanlig ballast-design motvirker ASD den naturlige belastningen ved blunking, slik at linsen ligger stabilt og raskt korrigeres tilbake dersom den skulle rotere ut av posisjon. ASD er mindre påvirket av tyngdekraften, noe som gjør at dine pasienter kan glede seg over et skarpt og stabilt syn 1 uansett hvor aktive de er! I tillegg til ASD, kombinerer ACUVUE OASYS TM for ASTIGMATISM med klasse 1 UV-beskyttelse 2 senofilcon A-materialet og HYDRACLEAR Plus-teknologien. Dette har dokumentert effekt og holder øynene friske og fuktige hele dagen. Ingen annen torisk linse byr på tilsvarende fordeler som ACUVUE OASYS TM for ASTIGMATISM gi dine pasienter muligheten til å prøve den i dag! Tradisjonelt ballast-design Vår unike ASD-teknologi 1) Johnson & Johnson Vision Care data i arkiv )UV-absorberende linser kan ikke erstatte UV-blokkerende øyebeskyttelse som for eksempel UV-absorberende vernebriller eller solbriller, siden de ikke dekker hele øyet og området rundt. ACUVUE ACUVUE OASYS HYDRACLEAR er varemerker som tilhører Johnson & Johnson Vision Care. JJVC 2008.

14 Nyheter Ny magisterutdanning i Stockholm Denne høsten startet 16 optikere på en ny ettårig magisterutdanning på Karolinska Institutet i Stockholm. Rune Brautaset, program- og kursansvarlig, er lettet og glad. Tekst: Inger Lewandowski Magisterprogrammet i klinisk optometri skal fylle det hullet som har vært mellom den svenske grunnutdanningen og Det europeiske diplomet, leser vi i OPTIK Rune Brautaset forteller at det ikke er aktuelt at svenske optikere skal begynne å behandle øyesykdommer, men at de blant annet skal bli dyktigere til å gjøre undersøkelser av barn. I Sverige er det fortsatt slik at en øyelege må forordne briller til barn under åtte år. Nå skal optiker øke sin kompetanse på området slik at de kanskje kan ta over dette ansvaret etter hvert. Mellom en tredjedel og halvparten av hele utdanningen handler faktisk om barns syn. For å finansiere magisterutdanningen har det blitt lånt plasser fra grunnutdanningen. Det er tatt fem plasser fra hvert årskull, dvs 3 x 5. En av årsakene til at Karolinska Institutet (KI) har startet denne utdanningen uten å gi ekstra utdanningsplasser, var at KI tvilte på at magisterprogrammet i klinisk optometri skulle lokke spesielt mange søkere. Men de tok feil, det var hele 51 søkere til 15 plasser, og Brautaset er optimistisk med tanke på å få flere studieplasser i tiden som kommer. Kilde: OPTIK, 8-08 Mozart på prøverommet Å lytte til Mozart kan redusere stress, fremme intelligens, behandle hjertesykdommer og føre til mer nøyaktige synsundersøkelser, leser vi i The Independent. Tekst: Inger Lewandowski Ifølge The Independent viser ulike forskningsprosjekter at Mozarts musikk har en positiv effekt på menneskene. Synsundersøkelser ble gjennomført mer nøyaktig når det ble spilt Mozart i bakgrunnen. Resultatene var signifikant bedre med færre falske positive eller negative resultater og større konsentrasjon og nøyaktighet. En teori er at musikken bidrar til en økning av impulsene i hjernen og derav forbedret tolkning av informasjonen som kommer fra øyet til hjernen. I studien som ble foretatt av forskere ved School of Medical Sciences i Sao Paulo, deltok 60 menn og kvinner som enten lyttet til musikken i 10 minutter eller satt i stillhet før de gjennomførte synstestene. Musikken var Mozarts sonate for to pianoer i D-dur. Eine kleine Nachtmusik over mærene? Den aller siste Mozart-forskningen foregår på fisk, leser vi. Forskere ved Agricultural University of Athens spilte Mozarts Eine kleine Nachtmusik i 30 minutter under vann for karpene og resultatene viste at fisken som var utsatt for musikk, vokste mer og i enkelte tilfeller - var mindre stresset. Kanskje betyr dette at vi etter hvert vil høre Mozart over mærene langs hele Norskekysten! Hvem vet? Kilde: The Independent, 18. mars Nytt utdanningstilbud i Tyskland Tekst: Inger Lewandowski Tre utdanningsinstitusjoner i Nord- Tyskland (Hannover, Hankensbüttel og Braunschweig/Wolfenbüttel) har gått sammen om å tilby en ny optikerutdanning som gir en Bachelor of Science-grad. Inntakskravet er diplom som optikerlærling, noe som er vanlig i Tyskland for å komme inn på tilsvarende universitetsutdanninger. Nytt er det at kravet til læretid bare er satt til ett år mot vanligvis 3,5 år. Totallengden på studiet blir altså 2,5 år kortere enn vanlig. Universitetsutdanningen er på åtte semestre eller fire år. Totallengden på utdanningen fram til BSc i optometri blir dermed 5 år. Kilde: ECOO Newsletter september 2008 EU og plane kontaktlinser Tekst: Inger Lewandowski EUs direktiv om medisinske enheter er oppe til revisjon. Hovedgrunnen er EUkommisjonens engasjement innen pasientsikkerhet. Revisjonen gir en mulighet til å få med produkter som i dag er uregulerte, men som kan bli vurdert å være kvasi medisinske enheter, eksempelvis plane og fargede kontaktlinser. Euromcontact (Europeisk organisasjon for kontaktlinseprodusenter) har drevet lobbying overfor EU i de to hovedsakene som medlemmene er opptatt av: manglende regulering av plane og fargede linser og manglende regulering av salget av alle kontaktlinser. Et utkast til revidert direktiv vil antagelig foreligge våren 2009, men det er vanskelig å si når det vil tre i kraft, da det først skal igjennom både rådet og parlamentet, skriver Euromcontact i sitt magasin. Kilde: Euromcontact, nr Optikeren 6/2008

15 p h o t o : u l r i k a. g model: skaga 2412 design: carina mollsjö GENUINE SCANDINAVIAN EYEWEAR SINCE 1948

16 Nyheter Synskrav skjerpes i nytt førerkortdirektiv Det nye EU-direktivet for førerkort som kommer i januar 2011, vil ha krav til jevnlige synsundersøkelser av alle bilførere. Tekst: Inger Lewandowski Etter 2011 skal nye førerkort påføres detaljer om kravene til synskorreksjon. Kombinert med jevnlige og lovpålagte synsundersøkelser forventes det en reduksjon i antallet ulykker på veiene. Presidenten i Euromcontact, Helmer Schweizer, informerte på et seminar i Winsor om at yrkessjåfører vil få pålagt en synsundersøkelse hvert femte år mens andre skal gå til kontroll hvert år. Man tar sikte på at dette også skal føre til at katarakt, glaukom og andre sykdommer oppdages tidligere. Det kan bli innført kortere intervaller mellom synsundersøkelsene for nye bilførere, de over 50 og av medisinske årsaker. Det vil fortsatt være et minimumssynskrav til å kjøre bil. Korrigert visus skal være minst 0,5 for private sjåfører, Høring om førerkortforskrifter Tekst og foto: Inger Lewandowski eller minst 0,6 hvis man bare ser på ett øye. Synsfeltet må være på minimum 120 grader. Yrkessjåfører må ha korrigert visus på minst 0,8 binokulært og dårligste øye minst 0,5. Det vil også bli en restriksjon hvis korreksjonen er større enn (-8.75 i kontaktlinser). Da må ukorrigert visus være minst Det nye europeiske direktivet vil erstatte 110 forskjellige førerkortforskrifter, og vil bli introdusert til medlemsstatene i januar 2011 med krav til implementering i nasjonalt lovverk innen Det er trolig at direktivet også vil komme til å gjelde for EØS-landet Norge. Kilde: Optometry Today, 15. august 2008 Tverrfaglig synssenter i Stockholm EyeCenter er et synssenter hvor et tverrfaglig team bestående av optikere, øyeleger, ortoptist og sykepleier blant annet tar imot nær 3000 barn per år. Tekst: Inger Lewandowski Det svenske tidsskriftet OPTIK har i sin utgave nummer 8 en større reportasje om synssenteret som i dag sysselsetter ti personer, tre optikere, to øyeleger, en ortoptist og en sykepleier foruten to personer i butikken. Til EyeCenter kommer alle typer av kunder og pasienter, hvorav rundt 3000 barn. Derfor er det satset mye på å tilrettelegge senteret nettopp for barn med leker og barnebøker. I butikken finnes et godt utvalg i barnebriller. Det var øyelege Anne Seideman som startet EyeCenter i 1994 i sentrale Stockholm. - At de forskjellige personalkategoriene arbeider tett sammen forhindrer at pasienter faller mellom stolene, og det forkorter henvisningstiden betydelig, sier hun til OPTIK. Kilde: OPTIK NOF stod på høringslista da Statens Veivesen Veidirektoratet nylig sendte ut forslag til endringer i forskrift om førerkort. Endringsforslaget som omhandlet syn gikk ut på at gyldig synstest ikke måtte være eldre enn 6 måneder, noe NOF var enig i. Samtidig benyttet man anledningen til å be myndighetene vurdere å innføre synsundersøkelse av alle som skal ta førerkort første gang og deretter hvert 10. år for privatbilister og hvert 5. år for yrkessjåfører. Dette er i tråd med krav som innføres i EU-landene fra Det ble også foreslått en endring i avmerking for krav til bruk av briller i førerkortet. Nå er dette plassert under punkt 12 Merknader som kode 01. Det foreslås å ta i bruk felt 12 til høyre for førerkortklassen, slik at en person som tilfredsstiller synskravet for klasse B ikke vil ha noen avmerkning utenfor denne klassen, men likevel kan ha avmerkning utenfor klasse C/D. 16 Optikeren 6/2008

17 OPTONORDIC Optikmässan Stockholmsmässan januar 2009 I tillegg til Optikmässan deltar også bl.a. Optometridagarna og OptiServes innkjøpsmesse. OPTIKMÄSSAN Optikmässan kommer som vanlig til å omfatte bl.a. trendmontere, seminarer, minglekveld m.m. HOTELL Vi har avtale med følgende hoteller i Stockholm: Radisson SAS Royal Viking, enkeltrom 1295:- dobbeltrom 1395:-. Samtlige priser (SEK) er inkl. mva.og frokost. Prisene er for standardrom fra januar Bestill direkte fra hotellet Oppgi følgende kode ved bestilling: Optik. Scandic Norra Bantorget, Scandic Continental, Scandic Malmen, Sergel Plaza eller Scandic Park 1190,-. Scandic Anglais ved Stureplan, 1490,-. Samtlige priser (SEK) er inkl. mva. og frokost. Samme pris på enkelt- og dobbeltrom. Prisene er for standardrom fra januar Bestill direkte fra hotellet. Oppgi følgende kode ved bestilling: Optik 2009 Continental/Norra Bantorget: / Sergel Plaza: / Park: Malmen: Anglais: Sveriges Optik leverantörers Förening/Optikbranschen i samarbeid med Stockholmsmässan

18 Nyheter HvilePULS mens vi venter HvilePULS er et informasjons- og underholdningssystem i første rekke beregnet på legenes venterom, men som også kan brukes hos optikere, mener dr.med. Hans Kristian Bakke, som er en av gründerne. Tekst og foto: Inger Lewandowski I forbindelse med kjedeledermøtet som ble avholdt i Synsinformasjons lokaler i august, fortalte Hans Christian Bakke om HvilePULS, som er en fjernsynskanal med lett blanding av nyttig informasjon og lettere underholdning. Kanalen er lydløs og oppdateres kontinuerlig. Omtrent halvparten av programmene som vises, leveres fra NRK: nyheter, sport, været, naturprogrammer, samt helseinformasjon og helsenyheter fra NRK-Pulsredaksjonen. Bakke fortalte at etter hvert vil offentlige etater, helseforetak og ideelle organisasjoner få anledning til å bruke kanalen til relevant informasjon rettet mot pasienter og andre som oppholder seg på venterommet. Naturligvis er det satt av plass (ca 20%) slik at hvert enkelt lege/ helsesenter eller optiker vil kunne legge ut egne informasjoner og tilbud. I tillegg vil kanalen ha en annonsørdel på ca 20%, hvor man kun vil ha helserelevante annonser. Systemet er allerede tatt i bruk av en del helsesentre rundt om i landet og informasjonen hos fastlegene når nå ut til rundt 5 millioner legebesøk per år. På nyåret 2009 regner man med at tallet har økt til 9 millioner legebesøk. - Optikernes behov vil antagelig være noe annerledes enn legenes behov, sa Hans Kristian Bakke, - men dette kan tilpasses. Hvem står bak? HvilePULS er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom NRK, ProntoTV, Norsk Aller og allmennlegene Jørgen Skavland og Hans Kristian Bakke. Mediaformidlingsselskapet Nova Vista kom inn i prosjektet i Mer informasjon kan finnes på: www. hvilepuls.no Dr.med Hans Kristian Bakke informerer kjedelederne om informasjonssystemet HvilePULS. 18 Optikeren 6/2008

19 NORGES BESTE OPTIKERKJEDE SØKER OPTIKERE! I en undersøkelse gjennomført av Retail Institute Scandinavia scorer Specsavers best av alle optikerkjeder på samlet butikkinntrykk (produkt, image, opplevelse, service, tilgjengelighet og pris). OG NÅ SØKER VI ENDA FLERE DYKTIGE OPTIKERE! Vi har i dag 56 butikker i Norge og fortsetter å ekspandere. Vi søker optiker både til eksisterende og nye butikker. Ta kontakt med: Optiker Arne Aasrud, Professional support executive E-post: Mob: , Tlf: Post: Specsavers Norway AS, PB 727, N-0105 Oslo Undersøkelsen ble gjennomført november ALTA ARENDAL ASKER ASKIM BERGEN BODØ DRAMMEN ELVERUM FINNSNES FREDRIKSTAD FYLLINGSDALEN FØRDE GJØVIK HALDEN HAMAR HAUGESUND HORTEN HUSNES HØNEFOSS ISDALSTØ KONGSVINGER KRISTIANSAND LARVIK LILLEHAMMER LILLESTRØM MO I RANA MOLDE MOSJØEN MOSS NARVIK OSLO PORSGRUNN RYKKINN SANDEFJORD SANDNES SARPSBORG SKI SKIEN SKÅRER STANGE STEINKJER STOKMARKNES STRAUME SVOLVÆR SØGNE TILLER TROMSØ TRONDHEIM TØNSBERG ØRSTA ÅLESUND ÅSANE Bytt til Specsavers du også

20 Nyheter Alcon takket Lise Annelise Førsund, vår alles Lise på linser, hadde sin siste arbeidsdag 19. september og fikk hilsener og gode ønsker fra sin arbeidsgiver og sine kollegaer og venner. Rettelse Tekst og foto: Inger Lewandowski Et 40-talls personer bestående av familie, kollegaer og venner fra arbeidslivet var til stede da Lise hadde sin siste arbeidsdag på Alcon. Toril Vadset stod for invitasjonen, og folk var kommet fra fjern og nær. Et hav av blomster, som Lise påstod at hun ville selge på gata i Asker dagen etter, viste at hun er en person som det blir satt umåtelig stor pris på. De mange talene og hilsenene denne dagen viste at alle har et spesielt og nært forhold til Lise, som en raus person med stor omsorg, masse godt humør og ikke så rent lite galskap. Selv håpet hovedpersonen at hun en gang vil bli husket som en person som gjorde verden til et litt varmere og et litt bedre sted å være. Og sannelig tror jeg ikke at det er nettopp slik hun vil bli husket! I siste nummer av Optikeren hadde vi bilde av mor, Vibeke Pettersen, og datter, Benedikte Pettersen Schlyder, som i juni avsluttet sin henholdsvis MSc og BSc i optometri. Vi beklager at vi brukte feil navn i nummer klarte etterutdanningskravet! Tekst: Gro Vikesdal En gjeng optikere med Ingebret Mojord i spissen hadde spleiset på nytt vaffeljern og forkle. Mange husker Lise og kollegaene på tur med vaffeljernet rundt i Norge for en del år siden. NOF har i lengre tid arbeidet med å synliggjøre våre medlemmers kompetanse, og norske optikere er flinke på etterutdanning. I siste NOFEP-periode deltok 902 optikere, og 468 av disse oppnådde kravet til diplom med 30 poeng i perioden. Totalt ble det delt ut etterutdanningspoeng! Dette er kjempebra, og viser at norske optikere er helt på høyden med de beste internasjonalt når det gjelder å oppgradere seg. Det nyeste fra er kompetanselister, det vil si en oversikt over hvem som har hvilken kompetanse. Her vil du finne både fullført NOFEP-kompetanse (minimum 30 etterutdanningspoeng), linsekurs, GK-kurs og annen utdanning som er registrert hos oss. Kompetanselistene vil også være synlige for forbrukere som for eksempel henvender seg til sekretariatet for å få en oversikt over mastergrads-optikere. Listene vil ligge under utdanning på hovedmenyen, og under forbrukersiden til venstre på forsiden. Gå inn og sjekk din egen status! 20 Optikeren 6/2008

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Nr 7 desember 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. God Jul

Nr 7 desember 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. God Jul Nr 7 desember 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap God Jul p h o t o : u l r i k a. g model: skaga 2356 design: carina mollsjö www.scandinavianeyewear.com G E N U I N E S C A N D I N A

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Invitasjon landsmøte 2008

Invitasjon landsmøte 2008 Nr 1 februar 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Invitasjon landsmøte 2008 Se midtsidene! Innhold februar 2008 Nyheter Optikernes rolle i folkehelsa... 6 Optometry Giving Sight på landsmøtet...

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Hommerstadprisen til Jan Erik Arnestad

Hommerstadprisen til Jan Erik Arnestad Nr 3 mai 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Hommerstadprisen til Jan Erik Arnestad Profil: Arild Krogh NYE AIR OPTIX TM NIGHT & DAY 97% opplever nye AIR OPTIX NIGHT & DAY som behagelige

Detaljer

Optikere har høy tillit

Optikere har høy tillit Nr 5 august 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Optikere har høy tillit Essilor går motstrøms En paraply to kjeder Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Profil: Ingebret Mojord

Profil: Ingebret Mojord Nr 2 mars 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Profil: Ingebret Mojord Sakspapirer til landsmøtet se side 55 Vanlige brilleglass riper Crizal forhindrer riper Photo: GETTY O p p l e v f

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Optikerbransjen og finanskrisen

Optikerbransjen og finanskrisen Nr 6 oktober 2010 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Optikerbransjen og finanskrisen Tema: Brillemoter på Silmo Hvorfor skal vi henvise kunder til Argus Øyeklinikk for SYNSKORRIGERING? FORDI

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul Nr 7 desember 2007 Tidsskrift for norsk optometri God Jul Innhold desember 2007 Nyheter Alcon tenker fag!... 6 Optikeren som referee... 8 NOFs styre svært positive... 8 Vitenskapelig redaktør: Anneli

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.6 2004 Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Er det noen som har sett brillene mine? For alle har vi vel opplevd det; det ene øyeblikket sitter

Detaljer

MECA Norway AS Side 1 Agenda MECA konsern MECA Norway AS MECA verdikjede MECA verkstedkonsepter Side 2 MECA konsern Side 3 Vår visjon Visjon Vi skal være den mest ettertraktede og fremgangsrike samarbeidspartneren

Detaljer

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering Nr 4 juni 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Tema: Globalisering NYE AIR OPTIX TM NIGHT & DAY 97% opplever nye AIR OPTIX NIGHT & DAY som behagelige allerede ved tilpasningen *. NYE AIR

Detaljer

Vellykkede årsmøter og fagkonferanse

Vellykkede årsmøter og fagkonferanse Nr 3 mai 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Vellykkede årsmøter og fagkonferanse OPPDAG PERFEKT SYNSSKARPHET utviklet spesielt for ditt syn Essilor har produsert progressive brilleglass

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

40år. Vi setter håndverk i system

40år. Vi setter håndverk i system 40år GULL OG SØLVVAREPRODUSENT P r o f i l e r i n g s g av e r S M Y K K E R S P E S I A L O P P D R A G Vi setter håndverk i system 2 P r o f i l e r i n g s g av e r S M Y K K E R S P E S I A L O P

Detaljer

Mye dårligere Dårligere Som Bedre Mye bedre enn forventet enn forventet forventet enn forventet enn forventet

Mye dårligere Dårligere Som Bedre Mye bedre enn forventet enn forventet forventet enn forventet enn forventet 24.08.06 Høgskolen i Hedmark, Elverum Sykepleierutd. 3. kl ca. 90 tilstede kl. 10.00 ca. 90 tilstede kl. 14.45. 75 innleverte skjema. ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utenlandske og norske leger i psykiatri-utdanning, -holdninger til en mentorordning

Utenlandske og norske leger i psykiatri-utdanning, -holdninger til en mentorordning Utenlandske og norske leger i psykiatri-utdanning, -holdninger til en mentorordning Hamar 21.nov. 2013 Morten Sandbu Seksjonsoverlege, Akuttpsykiatrisk Seksjon OUS Nye godkjente spesialister i psykiatri

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen.

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Åpningsinnlegg, toppidrett og utdanning Granåsen 06.03.2014 Hanne Moe Bjørnbet Kjære alle sammen! Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Idrett er en viktig del av identiteten

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Resultater fra en kartlegging av 9- og 15-åringer Innhold Ikke aktive nok 3 Aktivitet blant 9-åringene 3 Aktivitet blant 15-åringene 3 Om undersøkelsen

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Nr 6 oktober 2007. Tidsskrift for norsk optometri. Profil: Per Lundmark. Optikernes omsetning øker!

Nr 6 oktober 2007. Tidsskrift for norsk optometri. Profil: Per Lundmark. Optikernes omsetning øker! Nr 6 oktober 2007 Tidsskrift for norsk optometri Profil: Per Lundmark Optikernes omsetning øker! Innhold oktober 2007 Nyheter AFOS egen master startet opp... 6 Medisinresept fra optikeren... 8 Trykksensorer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 11.01.2015 40 SKØ 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Rapport prekonferansen

Rapport prekonferansen Vedlegg 1 Rapport prekonferansen ARR Åpen arena, Lillehammer 11. januar 2010 AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Januar 2010 Rapport prekonferansen 2010 ARR 3 Prekonferansen

Detaljer

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE:

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: Elise Sverdrupsvei 9, 3610 Kongsberg PUBLIKASJON: Eikernytt.no PUBLISERINGSDATO: 01.09.2015 STOFFOMRÅDE: Ulykke SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Identifisering

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 Faglig Nyhetsbrev Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 LEDER: Hvem er best?! Innen hotell og reiseliv har vi registrerer tilløp til diskusjon om hvilket sertifiserings system som er best. I diskusjonen kommer

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer