og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet."

Transkript

1 Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne. Det er blant konklusjonene i en rapport som tre professorer ved Norges Handelshøyskole har utarbeidet på oppdrag fra Konkurransetilsynet. Stor interesse for fotball på TV Side 2 Viktig å sikre åpne systemer Side 4 Vil følge IKT-bransjen tett Side 4 Borregaard får gebyr for markedsdeling Side 5 Leger må stanse anbudssamarbeid Side 5 Rapporten konkluderer også med at samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Canal Digital og Viasat høsten 2007 om kanalbytte og ikke-eksklusiv distribusjon av TV 2, kan ha vært gunstig for forbrukerne. Rapporten ble utarbeidet før TV 2s forhandlinger med henholdsvis Canal Digital og Viasat ble sluttført i midten av februar. I dag er det avklart at begge de to satellittdistributørene får sende TV 2 til sine kunder. Rapporten er skrevet av professorene Hans Jarle Kind, Guttorm Schjelderup og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Dempet konkurranse I rapporten drøfter de tre forfatterne hvorvidt det er lønnsomt for TV-kanaler å inngå eksklusivavtaler, og hvilke virkninger slike avtaler kan ha for forbrukerne og samfunnet. En eksklusivavtale innebærer at en TV-kanal sendes eksklusivt av én distributør, slik situasjonen var inntil nylig når det gjaldt satellittdistribusjon av TV 2 og TV3. Førstnevnte ble sendt eksklusivt Flere overholder meldeplikten Side 6 Stiller vilkår for Shell og YX Side 7 Inviterer til konferanse om sanksjoner og prosess Side 7 Hilser ny flyrute velkommen Side 8 Kartelldeltakere som legger kortene på bordet trenger ikke å frykte straff Side 8 Konkurranse i luftfarten er en forutsetning for en effektiv miljøpolitikk Side 9 Finansportalen styrker konkurransen Side 10 MasterCard må fjerne transaksjonsgebyr Side 11

2 av Canal Digital, mens TV3 ble sendt eksklusivt av Viasat. Etter å ha foretatt en prinsipiell analyse av virkningene av eksklusivitet, anvender forfatterne denne analysen til å drøfte forholdene i det norske TV-markedet, og da spesielt den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital. Forfatterne mener at denne avtalen, sammen med det forhold at TV3 ble sendt eksklusivt av Viasat, etter all sannsynlighet har ført til dempet konkurranse mellom distributørene og dermed høyere priser til seerne. Kan også ha positive virkninger I rapporten drøftes også mulige virkninger av eksklusivitet i et fremtidig norsk TV-marked, med hardere konkurranse mellom de ulike plattformene digitalt bakkenett, satellitt, kabel-tv og IP-TV. Forfatterne hevder at selv om eksklusivitet skulle føre til dempet konkurranse, er det ikke sikkert at den type avtale har en uheldig samfunnsøkonomisk virkning. Dette skyldes at dempet konkurranse kan lede til mer investering i programkvalitet, som i neste omgang kan ha positive virkninger for seerne. Det må derfor foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for å avgjøre om en eksklusivavtale har gunstige eller uheldige virkninger for samfunnet. Hele rapporten kan leses på Stor interesse for fotball på TV Den engelske fotballigaen fikk inntektene økt med 70 prosent da britiske konkurransemyndigheter påla Premier League å selge TV rettighetene ikke-eksklusivt. Det fortalte ekspert på fotballrettigheter, professor Stefan Szymanski, i et foredrag hos Konkurransetilsynet 3. mars. ved salg av rettighetene til flere aktører. Dette er en svært interessant betraktning, sier Szymanski. Han kan likevel ikke garantere for at dette vil gjenta seg når TV-rettighetene for andre lands ligaer forhandles. Tilsynet følger for tiden konkurransesituasjonen for salget av de norske fotballrettighetene, og inviterte i den forbindelse til seminar om kollektivt og eksklusivt salg av TV-rettigheter. Professor Stefan Szymanski ved Cass Business School i London trakk full sal med sitt foredrag The market for football media rights. Med 20 års arbeid bak seg innen feltet er Szymanski en autoritet på hvordan TV-rettigheter kan organiseres. Han trekker frem et tydelig eksempel fra England på hva som kan skje når en TV-avtale brytes opp. Inntektene økte Det er vist med det britiske konkurransetilsynets inngrep i den engelske ligaen (Premier League) at ikke-ekslusivt salg av TV-rettigheter ikke senker inntektene til rettighetshaverne. Tvert om, inntektene økte med 70 prosent Ny avtale i Norge Szymanskis erfaringer gir en pekepinn på hvordan markedet oppfører seg, og temaet er høyaktuelt i år, sier seksjonsleder Henrik Lande i Konkurransetilsynet. Den nåværende avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og TV2/Telenor går ut i Konkurransetilsynet har en løpende dialog med NFF, og vi vil vurdere både kollektivt og eksklusivt salg fra et konkurranserettslig perspektiv, sier Lande. Professor Szymanskis presentasjon er lagt ut på Nr. 1/2008 redaksjon KonkurranseNytt utgis av Konkurransetilsynet. Abonnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Astrid Tomassen Redaktør: Andreas Kjeldsberg Pihl Redaksjon: Ronny Turøy Redaksjonen ble avsluttet 6. mars 2008 Abonnement kan bestilles hos Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Telefon: Telefaks: KonkurranseNytt 1/2008

3 Program for konkurranseøkonomisk forum våren 2008 Møtene finner sted i Konkurransetilsynets lokaler i Telegrafbygningen, Olav Kyrres gate 8, Bergen. Deltakelse er gratis. Onsdag 12. mars The Role of Contribution among Defendants in Private Antitrust Litigation Professor Morten Hviid, University of East Anglia Tirsdag 15. april Koordinerte effekter i bensinmarkedet Professor Frode Steen, Norges Handelshøyskole Hvordan er det mulig å avdekke koordinerte effekter i markedet for salg av bensin fra stasjoner? Metode og empirisk undersøkelse. Tirsdag 6. mai Tilgangsprising og konkurranse i telesektoren Professor Steinar Vagstad, UiB. Hvilke insentiver har mobiltelefonoperatorer til å ta marginer på terminering av samtaler fra konkurrenters nett? Hva innebærer dette for sluttbrukerprisene for teletjenester og en eventuell regulering av termineringsmarkedet? Med forbehold om endringer. Se for oppdatert informasjon om disse og kommende arrangementer. Program for konkurranserettsforum våren 2008 Onsdag 9. april Melding av fusjoner og oppkjøp til Europakommisjonen Mads Magnussen, partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Onsdag 11. juni Utforming av franchiseavtaler i et konkurranserettslig perspektiv Karl O. Wallevik og Lars Kokkin Christiansen, advokatfullmektiger i advokatfirmaet Thommesen Mer om forumene Advokat Mads Magnussen er foredragsholder på forumet om melding av fusjoner og oppkjøp til Europakommisjonen, som finner sted 9. april. Magnussen har erfaring med slike meldinger, og han vil bl.a. ta for seg når slik melding er aktuelt når man jobber med fusjoner, oppkjøp og joint ventures i Norge, hvordan meldinger til Kommisjonen bør utformes, hvordan kontakten med Kommisjonen er i forbindelse med slike meldinger mv. Forumet om utforming av franchiseavtaler i et konkurranserettslig perspektiv finner sted 11. juni, med advokatfullmektig Karl O. Wallevik og advokatfullmektig Lars Kokkin Christiansen som foredragsholdere. Wallevik og Christiansen vil særlig ta for seg de krav konkurranseloven stiller til franchiseavtaler og hvordan slike avtaler bør uformes for å unngå brudd på konkurranseloven. Wallevik og Christiansen er advokatfullmektiger i advokatfirmaet Thommessen, og begge har EU/EØS- og konkurranserett som særlig kompetanseområde. Praktiske opplysninger Begge forumene starter kl og varer til ca. kl De finner sted i Konkurransetilsynets lokaler i Bergen. Det serveres lunsj fra til Arrangementene er gratis, men deltakelse krever påmelding av hensyn til matbestilling etc. Påmelding skjer på e-post til senest én uke forut for det enkelte forum. Mads Magnussen er partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. og er leder for firmaets EU/EØS- og konkurranserettsavdeling. KonkurranseNytt 1/2008 3

4 Viktig å sikre åpne systemer Programvaremarkedene skiller seg fra tradisjonelle markeder gjennom at egenskaper ved produktene og markedene kan skape grunnlag for at aktørene kan oppnå perioder med markedsmakt. Dette motiverer til innovasjon, men kan samtidig gi grunnlag for høye priser som følge av begrenset konkurranse. Dette kommer frem i en ny rapport fra Konkurransetilsynet. Noen aktører kan ønske å forlenge periodene med markedsmakt og utvide sin sterke posisjon til nærliggende markeder. Dette kan gi grobunn for konkurranseskadelig atferd og var blant annet utgangspunktet for Konkurransetilsynets behandling av LinPros klage mot Microsofts samarbeidsavtale med norske fylkeskommuner. Rapporten viser til at det er viktig å legge til rette for konkurranse ved å sikre at systemene er åpne i den form at produkter fra ulike leverandører fungerer sammen. Som en stor informasjonsaktør i samfunnet vil myndighetene selv kunne spille en aktiv rolle på dette området ved å bidra til at brukere av offentlig informasjon ikke innelåses i en spesiell standard. Norske myndigheters vedtak om å satse på bruk av åpne standarder ved publisering av informasjon er et eksempel på at offentlige myndigheter kan bidra til å redusere innelåsning i lukkede standarder. Hele rapporten kan leses på Vil følge IKT-bransjen tett Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys vil prioritere statlig tilsyn med IKT-sektoren for å hindre misbruk av markedsmakt. Statsråden møtte konkurransedirektør Knut Eggum Johansen under presentasjonen av tilsynets nye programvarerapport for å diskutere temaet. Vi må følge IKT-bransjen tettere for å sikre en samfunnstjenlig konkurranse og sunne rammevilkår for aktører i bransjen. Derfor ber jeg Konkurransetilsynet prioritere tilsynet med IKTmarkedene, sier Grande Røys. Konkurransetilsynet ble i 2007 bedt av departementet om å prioritere oppfølging og gjennomgang av konkurranseforhold i markedene for programvarer. Rapporten Konkurranse og innovasjon i programvaremarkedene er et ledd i tilsynets arbeid med å analysere disse markedene. Arbeidet skal videreføres i inneværende år. Fornyingsminister Heidi Grande Røys og konkurransedirektør Knut Eggum Johansen notis Kontroll hos Veritas Konkurransetilsynet bistod januar EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i gjennomføringen av en kontroll hos Veritas. Kontrollen ble gjennomført på vegne av Europakommisjonen, og kontrollen i Norge var en av flere hos sentrale aktører innen skipsklassifisering i EØS-området. Formålet med kontrollene var å få avkreftet eller bekreftet om det foreligger brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen og EF-traktaten. 4 KonkurranseNytt 1/2008

5 Borregaard får gebyr for markedsdeling Konkurransetilsynet har ilagt kjemiselskapet Borregaard Industries Limited et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner for ulovlig samarbeid med en konkurrent innen markedet for teknisk eddiksyre. Borregaard blir også pålagt å avslutte samarbeidet. Konkurransetilsynet konkluderer i sitt vedtak med at de to selskapene i perioden fra 1. oktober 2002 og minst til 26. april 2006 på ulovlig måte har delt markedet for teknisk eddiksyre i Norge. Teknisk eddiksyre brukes blant annet i fiskeindustrien og olje- og gassindustrien. Samarbeidet er i strid med konkurranseloven 10 og EØS-avtalen artikkel 53. Ved utmålingen av gebyrets størrelse har Konkurransetilsynet blant annet lagt vekt på at markedsdeling er blant de alvorligste overtredelsene i konkurranseloven og EØS-avtalen samt at overtredelsen skjedde i et marked med få aktører. De to aktuelle selskapene hadde til sammen hånd om tilnærmet all den tekniske eddiksyren som omsettes i det norske markedet. Borregaard har meddelt at selskapet er uenig i at det foreligger en overtredelse, men vil likevel akseptere overtredelsesgebyret. Konkurransetilsynet avslutter med dette behandlingen av saken når det gjelder Borregaard og selskapets ansatte. Leger må stanse anbudssamarbeid Konkurransetilsynet har pålagt to leger i Bergen å stanse et ulovlig prissamarbeid. I anbudskonkurranser utlyst av Helse Vest har de to legene avtalt å inngi like pristilbud. Siden 2002 har de to legene samarbeidet om pris i samtlige anbudskonkurranser innen øre-nese-hals-kirurgi utlyst av Helse Vest. Denne typen samarbeid mellom uavhengige foretak vil som hovedregel være i strid med konkurranseloven, så fremt foretakene på egen hånd er i stand til å betjene anbudet helt eller delvis. Anbudssamarbeid er en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og Konkurransetilsynet vil normalt ilegge overtredelsesgebyr ved slike brudd på loven. Basert på en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet i denne saken funnet det tilstrekkelig å reagere med et pålegg om opphør av samarbeidet. Det er særlig lagt vekt på at samarbeidet har skjedd helt åpent og at oppdragsgiveren således har vært kjent med det. Behov for økt bevissthet Konkurransetilsynet mener det er behov for å øke bevisstheten om konkurransereglene blant utøvere av frie yrker som advokater, leger og tannleger. Selv om slike aktører opererer sammen i kontorfellesskap eller lignende, vil de normalt bli ansett som uavhengige foretak. Ulovlig samarbeid ( 10 i konkurranseloven) Eksempler på ulovlig samarbeid: Prissamarbeid der konkurrenter avtaler hvilke priser de skal operere med. Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud legges inn. Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering. KonkurranseNytt 1/2008 5

6 Flere overholder meldeplikten Stikkprøver viser at en stadig større andel av meldepliktige fusjoner og oppkjøp faktisk meldes til Konkurransetilsynet. Meldeplikten for fusjoner og oppkjøp ble innført da dagens konkurranselov trådte i kraft 1. mai Plikten til å melde slike avtaler til Konkurransetilsynet er gradvis blitt bedre kjent blant de næringsdrivende, og tilsynet har arbeidet aktivt med å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på meldeplikten. Statistikken over mottatte meldinger viser en klar økning i perioden fra 2004 til 2006 (se figur 1). I samme periode foretok Konkurransetilsynet omfattende stikkprøver i Brønnøysundregistrenes base over kunngjorte fusjoner og oppkjøp for å kontrollere om meldeplikten ble overholdt. Stikkprøvene viste at en stadig større andel av de meldepliktige foretakssammenslutningene faktisk ble meldt (se figur 2). Fra 1. januar 2007 ble terskelverdiene for meldeplikt hevet, noe som førte til en nedgang i antall meldinger. I 2007 mottok Konkurransetilsynet 36 prosent færre meldinger enn i Samtidig viste en gjennomgang av stikkprøvene fra Brønnøysundregistrene at en større andel av de ikke meldte foretakssammenslutningene enn av de meldte var under de nye terskelverdiene. Hevingen av terskelverdiene har redusert antall estimerte meldepliktige foretakssammenslutninger med 45 prosent fra 2006 til Dermed har terskelverdiene fra 2007 hatt som effekt at det er færre meldepliktige foretakssammenslutninger som ikke blir meldt. Meldeplikten Fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper, skal meldes til Konkurransetilsynet. Meldeplikten gjelder dersom de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i året. Det er likevel ikke meldeplikt dersom bare ett av foretakene har over 20 millioner i omsetning. Hvis meldeplikten ikke overholdes, kan Konkurransetilsynet ilegge overtredelsesgebyr. Antall mottatte meldinger mai 04 - feb mai-des2004 jan-des2005 jan-des2006 jan-des2007 jan-feb jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 1 Figuren viser at antallet mottatte meldinger om foretakssammenslutninger økte i perioden fra 2004 til I januar 2007 ble terskelverdiene for meldeplikt hevet, noe som førte til en nedgang i antall meldinger. I 2007 mottok tilsynet 36 prosent færre meldinger enn i Antall meldepliktige foretakssammenslutninger Nedgang: 45 % Nedgang: 36 % Estimert antall meldepliktige foretakssammenslutninger Faktisk antall meldinger om foretakssammenslutninger Figur 2 I figuren illustreres både estimert antall meldepliktige foretakssammenslutninger (blant annet med utgangspunkt i stikkprøver i Brønnøysundregistrene) og antall faktisk meldte foretakssammenslutninger. Hevingen av terskelverdiene har redusert antall estimerte meldepliktige foretakssammenslutninger med 45 prosent fra 2006 til Til sammenligning gikk antallet faktisk meldte foretakssammenslutninger ned med 36 prosent. 6 KonkurranseNytt 1/2008

7 Stiller vilkår for Shell og YX Konkurransetilsynet griper inn mot foretakssammenslutningen mellom AS Norske Shell og YX Energi Norge AS. Foretakssammenslutningen godtas på vilkår om at Shells overtakelse av en YX-stasjon i Egersundområdet og en i Fåvang forbys. Konkurransetilsynet har undersøkt virkninger i de områdene hvor de berørte stasjonene befinner seg, og kommet til at foretakssammenslutningen vil svekke konkurransen innenfor salg av drivstoff i de to lokale markedene i Egersundområdet og Fåvang. I Egersundområdet reduseres antall aktører fra tre til to, mens Shell blir eneste gjenværende aktør på Fåvang. Konkurransetilsynet griper derfor inn mot overtakelsen av en YX-stasjon i Egersundområdet og YX-stasjonen på Fåvang. Partene har allerede innrettet seg etter det varslede vedtaket ved å inngå en tilleggsavtale til den meldte foretakssammenslutningen som innebærer at Shell likevel ikke vil overta kontroll over salg av drivstoff fra YX-stasjonen i Egersund og på Fåvang. Etter dette innebærer foretakssammenslutningen at Shell overtar kontroll over salg av drivstoff fra 90 bensinstasjoner i Norge eid av YX. Det er kun deler av virksomheten til YX som overtas, slik at antallet bensinstasjonskjeder på landsbasis fortsatt vil være det samme. Konkurransetilsynet mottok alminnelig melding om foretakssammenslutningen 29. august Konkurransetilsynet griper inn mot Shells overtakelse av to YX-stasjoner. (Foto: Ståle Edstrøm / ScanStockPhoto) Inviterer til konferanse om sanksjoner og prosess Sanksjoner og prosess i overtredelsessaker er temaet for årets konferanse i konkurranserett 15. mai. Vi er stolte av å kunne presentere noen av de fremste ekspertene innenfor dette området som foredragsholdere, sier juridisk direktør Jonn Ola Sørensen. Han mener konferansen vil være nyttig for alle som er interessert i konkurranserett. Program Setting of fines Richard Whish, professor ved King s College i London Lempningsmuligheten i Norge Elisabeth Roscher, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet Forbudet mot dobbeltstraff på konkurranserettens område Frode Elgesem, partner i advokatfirmaet Hjort Konferansen vil ta for seg en rekke aktuelle spørsmål som gjelder sanksjoner og prosess i saker om brudd på konkurranselovens forbudsbestemmelser. Særlig vil innvirkningen Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EU-konkurranseretten har på spørsmål om sanksjoner og prosess i norsk konkurranserett bli belyst. Beviskravet i overtredelsessaker Hans Petter Graver, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo Forbudet mot selvinkriminering på konkurranserettens område Morten Eriksen, førstestatsadvokat i Økokrim Domstolsprøving av Konkurransetilsynets vedtak Olav Kolstad, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo Praktiske opplysninger Dato: Torsdag 15. mai 2008 Jonn Ola Sørensen Sted: Radisson SAS Hotel Norge, Bergen Pris: 1800 kr. inkludert servering Påmelding: På e-post til innen 25. april. Påmeldingen er bindende. Se for ytterligere informasjon. KonkurranseNytt 1/2008 7

8 K-nytt :20 Side 8 Hilser ny flyrute velkommen Etter at Sterling annonserte sin nye rute mellom Bergen og København, har SAS senket prisene kraftig på den samme strekningen. Konkurransetilsynet ser positivt på den økte konkurransen. 31. mars starter Sterling daglige flyvninger mellom Bergen og København. SAS er i dag alene om å fly denne strekningen. Aftenposten.no har undersøkt prisene på et utvalg SAS-avganger i april og funnet betydelige prisreduksjoner etter at det nye tilbudet fra Sterling ble offentliggjort i begynnelsen av novem- ber. Enkelte avganger har ifølge Aftenposten.no fått en prisreduksjon på over 70 prosent. Dette viser nettopp hva som skjer når vi får konkurranse mellom flere aktører på en rute: Prisen blir lavere, til fordel for kundene, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet. Kartelldeltakere som legger kortene på bordet trenger ikke å frykte straff Selskaper som søker om lempning for kartelldeltakelse, og enkeltpersoner ansatt i slike selskaper, kan i praksis se bort fra muligheten for å bli anmeldt for straff dersom vilkårene for lempning er oppfylt. Det gjøres klart i en fersk uttalelse fra Konkurransetilsynet. Formålet med uttalelsen er å skape forutberegnelighet for foretak som vurderer å søke lempning, samt for involverte enkeltpersoner i foretaket. Kartellvirksomhet som prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling innebærer alvorlige overtredelser av 10 i konkurranseloven. Et selskap som deltar i et kartell risikerer overtredelsesgebyr ( bot ) på inntil 10 prosent av selskapets omsetning. Selskapet kan imidlertid bli fritatt for gebyr dersom det er det første til å avsløre kartellet overfor Konkurransetilsynet. Dette kalles hel lempning. Andre selskaper som deltar i kartellet kan få nedsatte gebyrer (delvis lempning) ved å samarbeide med Konkurransetilsynet under etterforskningen. Vilkårene for lempning fremgår av forskrift om utmåling og lempning av overtedelsesgebyr av 22. august 2005 nr til 9. Denne forskriften gir sterke insentiver for foretak til å søke om lempning. Disse insentivene kan imidlertid reduseres som følge av at enkeltpersoner ansatt i det selskapet 8 KonkurranseNytt 1/2008 som søker om lempning, fortsatt kan straffes for sin medvirkning til kartellet. Sannheten er imidlertid at det er svært lite sannsynlig at enkeltpersoner i slike situasjoner vil bli anmeldt og straffeforfulgt. Konkurransetilsynet har derfor kommet med en uttalelse som gjør det klart at tilsynet normalt ikke vil anmelde slike enkeltpersoner for det samme forholdet som det søkes om lempning for, så lenge vilkårene for hel eller delvis lempning er oppfylt. Selv om Konkurransetilsynet ikke anmelder, vil Økokrim/politiet kunne få anmeldelse eller opplysninger om mulige overtredelser av konkurranseloven 10 fra andre enn Konkurransetilsynet. I uttalelsen redegjøres det derfor også for hvordan Økokrim/politiet vil forholde seg i slike tilfeller. Les hele uttalelsen på Der finnes også ytterligere informasjon om lempningsprogrammet.

9 Konkurranse i luftfarten er en forutsetning for en effektiv miljøpolitikk Konkurransetilsynet har lenge vært opptatt av konkurransen i flymarkedet. Er miljø- og konkurransepolitikk to politikkområder som er så grunnleggende i strid med hverandre at man må velge det ene eller det andre? spør sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen. Sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen i Konkurransetilsynet Vi må fly mye mer, heter det i et tankevekkende innlegg i Dagens Næringsliv 9. januar Professor ved BI, og tidligere leder av regjeringens lavutslippsutvalg, Jørgen Randers, foreslår innføring av en obligatorisk flyseteavgift og at man bruker midlene til å bygge anlegg for CO 2 -fangst og lagringsanlegg på verdens kullkraftverk. Randers foreslår konkret en klimaavgift på 100 kroner per passasjer per time man flyr. Da vil folk vil kunne fly så mye de vil med god samvittighet. På samme dag går fredsprisvinner Rajendra Pachauri og miljøvernminister Erik Solheim ut i media og sier at flyselskapene og flyprodusentene må ta ansvar for klimautslippene. Løsningen på klimautslippene fra luftfarten er, ifølge disse to, ikke å hindre folk i å fly, men at flyselskapene tar i bruk mer miljøvennlig teknologi. Konkurransetilsynet har lenge vært opptatt av konkurransen i flymarkedet. Mange mener faktisk at tilsynet har gjort en for god jobb på dette området. Flyprisene i Norge har blitt betydelig lavere de siste årene, for lave vil noen si. Lavere flypriser fører til at folk flyr mer og miljøkonsekvensene blir større. Slik sett kan det synes som om en effektiv konkurransepolitikk overfor luftfarten undergraver regjeringens miljømålsettinger om å redusere CO 2 -utslippene. Kanskje vi i stedet bør legge konkurransepolitikken død og tillate monopolisering? Det vi vet om monopoler et at de setter høye priser, og da er jo problemet løst eller? Spørsmålet er altså om miljø- og konkurransepolitikk er to politikkområder som er så grunnleggende i strid med hverandre at man må velge det ene eller det andre. Noen mener at dersom man vil løse miljøproblemene, kan man ikke gå inn for effektiv konkurranse. Dette resonnementet er grunnleggende feil. Sunn konkurranse er tvert i mot en forutsetning for en effektiv miljøpolitikk. For å forstå argumentet, må vi forstå hvordan bedrifter med sterk markedsmakt oppfører seg. Monopoler har en sterk tendens til å opptre ineffektivt, de sløser og har generelt lite fokus på kostnadseffektivitet. Videre har de svake insentiver til å utvikle og ta i bruk mer effektiv teknologi. Fordelen med sterk konkurranse er at bedriftene vil ha sterk fokus på kostnadseffektivitet, og dersom de kan utvikle og ta i bruk mer effektiv teknologi, vil de ha sterke insentiver til å gjøre dette. Dette betyr at en effektiv konkurransepolitikk og en riktig innrettet miljøpolitikk til sammen sikrer en effektiv miljøpolitikk. Miljøpolitikken må sørge for å begrense uønsket aktivitet, i dette tilfelle utslipp av CO 2. Aktuelle virkemidler er avgifter og kvoter. Når det er snakk om avgifter, bør de imidlertid innrettes annerledes enn den passasjeravgiften som Randers foreslår. En CO 2 -avgift innebærer at dersom flyselskapene investerer i mer miljøvennlig teknologi, vil kostnadene til flyselskapet gå ned. Konkurransen på sin side sikrer at flyselskapenes insentiver til å investere i mer energieffektiv teknologi vil være sterk. KonkurranseNytt 1/2008 9

10 Finansportalen styrker konkurransen Finansportalen.no åpnet offisielt 14. januar og gir informasjon til forbrukere om de mest sentrale finansproduktene som banktjenester, sparing og skadeforsikring. Dette skal gjøre forbrukerne bedre i stand til å orientere seg i markedet og styrke konkurransen i finansmarkedene. Eivind Stage Finansportalen Konkurransetilsynet stiller seg positiv til tiltaket. I tillegg til at portalen setter forbrukerne i stand til å sammenligne priser og vilkår fra forskjellige tilbydere, har Konkurransetilsynet tro på at den kan bidra til å styrke konkurransen i finansmarkedene. Mange forbrukere tenker ikke over at det kan finnes både bedre og billigere alternativer til den banken eller det forsikringsselskapet de allerede bruker. Ved å gjøre forbrukerne til mer bevisste kunder, er portalen et godt tiltak for å styrke kjøpermakten. Dermed vil også konkurransen i markedet kunne bli skjerpet, sier seksjonsleder Eivind Stage i Konkurransetilsynet. Portalen er resultatet av et felles initiativ fra Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Kredittilsynet i Konkurransetilsynet, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes Forening og Finansnæringens Hovedorganisasjon har også deltatt i arbeidet med å utvikle portalen. notis notis Påpeiking til Voss kommune I samband med etableringa av Voss Handelshus har Konkurransetilsynet sendt brev til Voss kommune med oppmoding om å la omsynet til konkurransen komme inn i vurderinga av søknader om etablering av nye daglegvareforretningar. Bakgrunnen er ei søknad frå Vangsgutane AS til kommunen om etablering av mellom anna daglegvarehandel i eit område som er regulert til industriformål. Planutvalet i Voss kommune har i si vurdering om det skal gjevast løyve til ein daglegvarebutikk lagt vekt på at tilbodet allereie er etablert i nærområdet. Konkurransetilsynet har bede Voss kommune om å gjere greie for i kva grad det er teke omsyn til konkurransen i vurderinga av denne saka. Konkurranse og miljø bør på dagsorden i OECD Konkurransetilsynet ønsker at sammenhengen mellom konkurranse og miljø skal vies større internasjonal oppmerksomhet. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen foreslo på jubileumsmøtet (møte nummer 100) i OECDs konkurransekomité at tema knyttet til sammenhengen mellom konkurransepolitikk og miljøpolitikk bør tas opp på fremtidige møter i organisasjonen. 10 KonkurranseNytt 1/2008

11 MasterCard må fjerne transaksjonsgebyr MasterCards formidlingsgebyr for transaksjoner på tvers av EØS-land må bort. Gebyret fører til økte omkostninger for detaljhandelen, uten at det fører til dokumenterte effektivitetsgevinster. Ifølge en avgjørelse fra Europakommisjonen er MasterCards multilaterale formidlingsgebyr (MIF) for MasterCard-transaksjoner mellom EØS-land i strid med konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og EØS-avtalen artikkel 53, som forbyr konkurransebegrensende samarbeid. I korte trekk betales dette formidlingsgebyret til kundens bank (kortutsteder) og debiteres detaljistens bank (innløser), som deretter innregner dette som et omkostningselement i sine priser overfor kundene. Kommisjonen konkluderte med at gebyret, som påløper enhver betaling som gjøres med MasterCard på tvers av landegrensene innenfor EØS-området, fører til økte omkostninger for detaljhandelen, uten at det fører til dokumenterte effektivitetsgevinster. Det er forbrukerne som får regningen. Forbrukerne risikerer å betale for betalingskortene to ganger: første gang når de betaler det årlige gebyret til banken sin, og andre gang når de betaler oppblåste priser i butikkene. Prisøkningen betales da ikke bare av kortholdere, men også av kunder som betaler kontant, sier EUs konkurransekommissær Neelie Kroes. MasterCard har anket avgjørelsen. Europakommisjonen har pålagt MasterCard å fjerne et formidlingsgebyr som legges på alle betalinger på tvers av landegrensene innenfor EØS. (Foto: Yurok Aleksandrovich / ScanStockPhoto) Avsluttede saker Vedtak V / Borregaard Industries Limited konkurranseloven 12 og 29 jf. 10 og EØS-avtalen artikkel 53 jf. EØSkonkurranseloven 6 vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr V / Norske Shell AS spesifiserte eiendeler fra YX Energi AS konkurranseloven 16 inngrep mot foretakssammenslutning V / Norges Taxiforbund Avd. Rogaland søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for kjøring med drosjebil i Karmøy og Haugesund kommune avslag V / Bergen Sentrum øre-nese-hals Lege Tor W. Søderstrøm vedtak om pålegg om opphør etter konkurranseloven 12, jf. 10 konkurranseskadelig samarbeid V / Skagerak Energi AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Agder Energi AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Statkraft AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Marine Aluminium Holding AS konkurranseloven 29, jf. 18 overtredelsesgebyr V / OneTwoCom AB Mobyson Holding AS konkurranseloven 29 jf. 18 overtredelsesgebyr Avgjørelser A / Telenor ASA Start Network AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenors avtale om kontraktsrabatt for Jara ADSL og Jara SHDSL A / Wikborg, Rein & Co, Finn.no AS og Schibsted ASA Telecom Europe AS og Lavi Investments Ltd. konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Krohn og Jansen Revisjon DA Telecom Europe AS og Lavi Investments Ltd. konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Oslo Nøytrale Byråvakt AS Ullevål Begravelsesbyrå AS konkurranseloven 12 jf. 10 avslag på anmodning om å gripe inn Fortsettes neste side KonkurranseNytt 1/

12 Returadresse: Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Avsluttede saker Avgjørelser forts. A / Posten Norge AS Norpost AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Toll- og avgiftsdirektoratet Nordisk Express AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Nordisk Copyright Bureau Talent Video & Audio Produksjon AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Oslo Lufthavn AS og Avinor AS Forex Bank Norge konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning mot å gripe inn A / Rana kommune Spenst konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Verdens Gang AS og Dagbladet AS Bergensavisen konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn Høringsuttalelser Statens forurensningstilsyn Høring forskrift om endringer i klimakvoteforskriften Finansdepartementet Høring NOU 2007:17 Skattefavorisert individuell pensjonsordning Fiskeri- og kystdepartementet Høring eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten Nærings- og handelsdepartementet Høring evaluering av Norges geologiske undersøkelser NGU ECON-rapport Miljøverndepartementet Høring konsultasjon av nasjonal allokeringsplan (NAP) Kunnskapsdepartementet Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Finansdepartementet Høring utvidelse av rederiskatteordningen til å omfatte strategisk og kommersiell ledelse samt annen virksomhet med tilknytning til sjøtransport Landbruks- og matdepartementet Høring forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland generelle tollpreferanser (GSP) Kunnskapsdepartementet Høring endringer i barnehageloven Kommunal- og regionaldepartementet Høring forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren Samferdselsdepartementet Høring utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester Statens landsbruksforvaltning Høring regelverk under Omsetningsrådet Påpekninger Voss kommune Vangsgutane AS konkurranseloven 9 e konkurransemessige virkninger av administrasjonens innstilling i FPL-sak 13/08 angående etablering av dagligvareforretning i Voss Handelshus Konkurransetilsynet legger fortløpende ut enkeltvedtak, avgjørelser, veiledningsuttalelser, høringssvar og påpekninger på internettsidene. Du finner sakene under menypunktet «Avsluttede saker» på Det kan ta noe tid før offentlig versjon av brevene er tilgjengelig. Ta eventuelt kontakt og be om innsyn. Design & produksjon:

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003.

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003 Innhold Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler Konkurransetilsynet forbyr De norske Bokklubbene AS å inngå avtaler som hindrer

Detaljer

KonkurranseNytt. Flere og billigere bøker med ny bokbransjeavtale. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 3/2006. Innhold

KonkurranseNytt. Flere og billigere bøker med ny bokbransjeavtale. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 3/2006. Innhold KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 3/2006 Innhold Foto: Andersen/Scanpix Creative Flere og billigere bøker med ny bokbransjeavtale Det er solgt betydelig mer skjønnlitteratur, og

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002

Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002 Konkurranse Nytt Mai 5/2002 Tre hoteller i Bergen anmeldt Konkurransetilsynet har anmeldt Radisson SAS Hotel Norge AS, Radisson SAS Royal Hotel AS, Augustin Hotel AS og Hotellgruppen i Bergen til Økokrim

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn NR. 1 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM INTERVJU MED LARS SØRGARD TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn Røed: FLEKSIBEL PENSJON I NORGE Brunstad

Detaljer

Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - varsel om inngrep

Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - varsel om inngrep 1 Offentlig versjon Advokatfirma DLA Piper Norway DA Harald Hellebust Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/719 MAB INHS 528.0 Dato: 23.10.2008 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS -

Detaljer

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning Offentlig versjon* Advokatfirma DLA Piper Norway DA Harald Hellebust Postboks 1364 Vika 0114 OSLO Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2008/719 MAB INHS 528.0 Dato: 04.12.2008 Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. Gabrielsen og Sørgard: BENSINPRISER. Jørgensen: KORRUPSJON. Aarbu: EKSPERIMENTELL ØKONOMI. NR. 1 2009 63. årgang

SAMFUNNSØKONOMEN. Gabrielsen og Sørgard: BENSINPRISER. Jørgensen: KORRUPSJON. Aarbu: EKSPERIMENTELL ØKONOMI. NR. 1 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN NR. 1, 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN NR. 1 2009 63. årgang Gabrielsen og Sørgard: BENSINPRISER Jørgensen: KORRUPSJON Aarbu: EKSPERIMENTELL ØKONOMI SAMFUNNSØKONOMEN ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

St.meld. nr. 15 (2004 2005) Om konkurransepolitikken

St.meld. nr. 15 (2004 2005) Om konkurransepolitikken St.meld. nr. 15 (2004 2005) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Folk fra samme næring kommer sjelden sammen, ikke engang for hygge og adspredelse, uten at samtalene slutter med

Detaljer

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår 13/12 Arbeidsnotat Working Paper Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Linn Bratberg Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

En mer effektiv konkurranselov

En mer effektiv konkurranselov Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG DEBATT SØD-22/12 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2012 En mer effektiv konkurranselov

Detaljer

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet?

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-09/09 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2009 Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt

Detaljer

ØKONOMISK FORUM. Kvaløy og Tveterås: EN MER INTEGRERT OPPDRETTSNÆRING

ØKONOMISK FORUM. Kvaløy og Tveterås: EN MER INTEGRERT OPPDRETTSNÆRING NR. 5 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM Kvaløy og Tveterås: EN MER INTEGRERT OPPDRETTSNÆRING Lorentzen og Aarseth: STRAFFETOLL PÅ NORSK LAKS TIL EU Thon: SETT MED FORBRUKERNES ØYNE Grønvik: NYE LOVER I VERDIPAPIRMARKEDENE:

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007 Ligg unna e-posten min! SIDE 4 Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater SIDE 12 Foto: Reiulf Grønnevik Korrupsjon eller kundepleie, hvor går grensen? SIDE 16, 17

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer