og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet."

Transkript

1 Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne. Det er blant konklusjonene i en rapport som tre professorer ved Norges Handelshøyskole har utarbeidet på oppdrag fra Konkurransetilsynet. Stor interesse for fotball på TV Side 2 Viktig å sikre åpne systemer Side 4 Vil følge IKT-bransjen tett Side 4 Borregaard får gebyr for markedsdeling Side 5 Leger må stanse anbudssamarbeid Side 5 Rapporten konkluderer også med at samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Canal Digital og Viasat høsten 2007 om kanalbytte og ikke-eksklusiv distribusjon av TV 2, kan ha vært gunstig for forbrukerne. Rapporten ble utarbeidet før TV 2s forhandlinger med henholdsvis Canal Digital og Viasat ble sluttført i midten av februar. I dag er det avklart at begge de to satellittdistributørene får sende TV 2 til sine kunder. Rapporten er skrevet av professorene Hans Jarle Kind, Guttorm Schjelderup og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Dempet konkurranse I rapporten drøfter de tre forfatterne hvorvidt det er lønnsomt for TV-kanaler å inngå eksklusivavtaler, og hvilke virkninger slike avtaler kan ha for forbrukerne og samfunnet. En eksklusivavtale innebærer at en TV-kanal sendes eksklusivt av én distributør, slik situasjonen var inntil nylig når det gjaldt satellittdistribusjon av TV 2 og TV3. Førstnevnte ble sendt eksklusivt Flere overholder meldeplikten Side 6 Stiller vilkår for Shell og YX Side 7 Inviterer til konferanse om sanksjoner og prosess Side 7 Hilser ny flyrute velkommen Side 8 Kartelldeltakere som legger kortene på bordet trenger ikke å frykte straff Side 8 Konkurranse i luftfarten er en forutsetning for en effektiv miljøpolitikk Side 9 Finansportalen styrker konkurransen Side 10 MasterCard må fjerne transaksjonsgebyr Side 11

2 av Canal Digital, mens TV3 ble sendt eksklusivt av Viasat. Etter å ha foretatt en prinsipiell analyse av virkningene av eksklusivitet, anvender forfatterne denne analysen til å drøfte forholdene i det norske TV-markedet, og da spesielt den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital. Forfatterne mener at denne avtalen, sammen med det forhold at TV3 ble sendt eksklusivt av Viasat, etter all sannsynlighet har ført til dempet konkurranse mellom distributørene og dermed høyere priser til seerne. Kan også ha positive virkninger I rapporten drøftes også mulige virkninger av eksklusivitet i et fremtidig norsk TV-marked, med hardere konkurranse mellom de ulike plattformene digitalt bakkenett, satellitt, kabel-tv og IP-TV. Forfatterne hevder at selv om eksklusivitet skulle føre til dempet konkurranse, er det ikke sikkert at den type avtale har en uheldig samfunnsøkonomisk virkning. Dette skyldes at dempet konkurranse kan lede til mer investering i programkvalitet, som i neste omgang kan ha positive virkninger for seerne. Det må derfor foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for å avgjøre om en eksklusivavtale har gunstige eller uheldige virkninger for samfunnet. Hele rapporten kan leses på Stor interesse for fotball på TV Den engelske fotballigaen fikk inntektene økt med 70 prosent da britiske konkurransemyndigheter påla Premier League å selge TV rettighetene ikke-eksklusivt. Det fortalte ekspert på fotballrettigheter, professor Stefan Szymanski, i et foredrag hos Konkurransetilsynet 3. mars. ved salg av rettighetene til flere aktører. Dette er en svært interessant betraktning, sier Szymanski. Han kan likevel ikke garantere for at dette vil gjenta seg når TV-rettighetene for andre lands ligaer forhandles. Tilsynet følger for tiden konkurransesituasjonen for salget av de norske fotballrettighetene, og inviterte i den forbindelse til seminar om kollektivt og eksklusivt salg av TV-rettigheter. Professor Stefan Szymanski ved Cass Business School i London trakk full sal med sitt foredrag The market for football media rights. Med 20 års arbeid bak seg innen feltet er Szymanski en autoritet på hvordan TV-rettigheter kan organiseres. Han trekker frem et tydelig eksempel fra England på hva som kan skje når en TV-avtale brytes opp. Inntektene økte Det er vist med det britiske konkurransetilsynets inngrep i den engelske ligaen (Premier League) at ikke-ekslusivt salg av TV-rettigheter ikke senker inntektene til rettighetshaverne. Tvert om, inntektene økte med 70 prosent Ny avtale i Norge Szymanskis erfaringer gir en pekepinn på hvordan markedet oppfører seg, og temaet er høyaktuelt i år, sier seksjonsleder Henrik Lande i Konkurransetilsynet. Den nåværende avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og TV2/Telenor går ut i Konkurransetilsynet har en løpende dialog med NFF, og vi vil vurdere både kollektivt og eksklusivt salg fra et konkurranserettslig perspektiv, sier Lande. Professor Szymanskis presentasjon er lagt ut på Nr. 1/2008 redaksjon KonkurranseNytt utgis av Konkurransetilsynet. Abonnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Astrid Tomassen Redaktør: Andreas Kjeldsberg Pihl Redaksjon: Ronny Turøy Redaksjonen ble avsluttet 6. mars 2008 Abonnement kan bestilles hos Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Telefon: Telefaks: KonkurranseNytt 1/2008

3 Program for konkurranseøkonomisk forum våren 2008 Møtene finner sted i Konkurransetilsynets lokaler i Telegrafbygningen, Olav Kyrres gate 8, Bergen. Deltakelse er gratis. Onsdag 12. mars The Role of Contribution among Defendants in Private Antitrust Litigation Professor Morten Hviid, University of East Anglia Tirsdag 15. april Koordinerte effekter i bensinmarkedet Professor Frode Steen, Norges Handelshøyskole Hvordan er det mulig å avdekke koordinerte effekter i markedet for salg av bensin fra stasjoner? Metode og empirisk undersøkelse. Tirsdag 6. mai Tilgangsprising og konkurranse i telesektoren Professor Steinar Vagstad, UiB. Hvilke insentiver har mobiltelefonoperatorer til å ta marginer på terminering av samtaler fra konkurrenters nett? Hva innebærer dette for sluttbrukerprisene for teletjenester og en eventuell regulering av termineringsmarkedet? Med forbehold om endringer. Se for oppdatert informasjon om disse og kommende arrangementer. Program for konkurranserettsforum våren 2008 Onsdag 9. april Melding av fusjoner og oppkjøp til Europakommisjonen Mads Magnussen, partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Onsdag 11. juni Utforming av franchiseavtaler i et konkurranserettslig perspektiv Karl O. Wallevik og Lars Kokkin Christiansen, advokatfullmektiger i advokatfirmaet Thommesen Mer om forumene Advokat Mads Magnussen er foredragsholder på forumet om melding av fusjoner og oppkjøp til Europakommisjonen, som finner sted 9. april. Magnussen har erfaring med slike meldinger, og han vil bl.a. ta for seg når slik melding er aktuelt når man jobber med fusjoner, oppkjøp og joint ventures i Norge, hvordan meldinger til Kommisjonen bør utformes, hvordan kontakten med Kommisjonen er i forbindelse med slike meldinger mv. Forumet om utforming av franchiseavtaler i et konkurranserettslig perspektiv finner sted 11. juni, med advokatfullmektig Karl O. Wallevik og advokatfullmektig Lars Kokkin Christiansen som foredragsholdere. Wallevik og Christiansen vil særlig ta for seg de krav konkurranseloven stiller til franchiseavtaler og hvordan slike avtaler bør uformes for å unngå brudd på konkurranseloven. Wallevik og Christiansen er advokatfullmektiger i advokatfirmaet Thommessen, og begge har EU/EØS- og konkurranserett som særlig kompetanseområde. Praktiske opplysninger Begge forumene starter kl og varer til ca. kl De finner sted i Konkurransetilsynets lokaler i Bergen. Det serveres lunsj fra til Arrangementene er gratis, men deltakelse krever påmelding av hensyn til matbestilling etc. Påmelding skjer på e-post til senest én uke forut for det enkelte forum. Mads Magnussen er partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. og er leder for firmaets EU/EØS- og konkurranserettsavdeling. KonkurranseNytt 1/2008 3

4 Viktig å sikre åpne systemer Programvaremarkedene skiller seg fra tradisjonelle markeder gjennom at egenskaper ved produktene og markedene kan skape grunnlag for at aktørene kan oppnå perioder med markedsmakt. Dette motiverer til innovasjon, men kan samtidig gi grunnlag for høye priser som følge av begrenset konkurranse. Dette kommer frem i en ny rapport fra Konkurransetilsynet. Noen aktører kan ønske å forlenge periodene med markedsmakt og utvide sin sterke posisjon til nærliggende markeder. Dette kan gi grobunn for konkurranseskadelig atferd og var blant annet utgangspunktet for Konkurransetilsynets behandling av LinPros klage mot Microsofts samarbeidsavtale med norske fylkeskommuner. Rapporten viser til at det er viktig å legge til rette for konkurranse ved å sikre at systemene er åpne i den form at produkter fra ulike leverandører fungerer sammen. Som en stor informasjonsaktør i samfunnet vil myndighetene selv kunne spille en aktiv rolle på dette området ved å bidra til at brukere av offentlig informasjon ikke innelåses i en spesiell standard. Norske myndigheters vedtak om å satse på bruk av åpne standarder ved publisering av informasjon er et eksempel på at offentlige myndigheter kan bidra til å redusere innelåsning i lukkede standarder. Hele rapporten kan leses på Vil følge IKT-bransjen tett Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys vil prioritere statlig tilsyn med IKT-sektoren for å hindre misbruk av markedsmakt. Statsråden møtte konkurransedirektør Knut Eggum Johansen under presentasjonen av tilsynets nye programvarerapport for å diskutere temaet. Vi må følge IKT-bransjen tettere for å sikre en samfunnstjenlig konkurranse og sunne rammevilkår for aktører i bransjen. Derfor ber jeg Konkurransetilsynet prioritere tilsynet med IKTmarkedene, sier Grande Røys. Konkurransetilsynet ble i 2007 bedt av departementet om å prioritere oppfølging og gjennomgang av konkurranseforhold i markedene for programvarer. Rapporten Konkurranse og innovasjon i programvaremarkedene er et ledd i tilsynets arbeid med å analysere disse markedene. Arbeidet skal videreføres i inneværende år. Fornyingsminister Heidi Grande Røys og konkurransedirektør Knut Eggum Johansen notis Kontroll hos Veritas Konkurransetilsynet bistod januar EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i gjennomføringen av en kontroll hos Veritas. Kontrollen ble gjennomført på vegne av Europakommisjonen, og kontrollen i Norge var en av flere hos sentrale aktører innen skipsklassifisering i EØS-området. Formålet med kontrollene var å få avkreftet eller bekreftet om det foreligger brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen og EF-traktaten. 4 KonkurranseNytt 1/2008

5 Borregaard får gebyr for markedsdeling Konkurransetilsynet har ilagt kjemiselskapet Borregaard Industries Limited et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner for ulovlig samarbeid med en konkurrent innen markedet for teknisk eddiksyre. Borregaard blir også pålagt å avslutte samarbeidet. Konkurransetilsynet konkluderer i sitt vedtak med at de to selskapene i perioden fra 1. oktober 2002 og minst til 26. april 2006 på ulovlig måte har delt markedet for teknisk eddiksyre i Norge. Teknisk eddiksyre brukes blant annet i fiskeindustrien og olje- og gassindustrien. Samarbeidet er i strid med konkurranseloven 10 og EØS-avtalen artikkel 53. Ved utmålingen av gebyrets størrelse har Konkurransetilsynet blant annet lagt vekt på at markedsdeling er blant de alvorligste overtredelsene i konkurranseloven og EØS-avtalen samt at overtredelsen skjedde i et marked med få aktører. De to aktuelle selskapene hadde til sammen hånd om tilnærmet all den tekniske eddiksyren som omsettes i det norske markedet. Borregaard har meddelt at selskapet er uenig i at det foreligger en overtredelse, men vil likevel akseptere overtredelsesgebyret. Konkurransetilsynet avslutter med dette behandlingen av saken når det gjelder Borregaard og selskapets ansatte. Leger må stanse anbudssamarbeid Konkurransetilsynet har pålagt to leger i Bergen å stanse et ulovlig prissamarbeid. I anbudskonkurranser utlyst av Helse Vest har de to legene avtalt å inngi like pristilbud. Siden 2002 har de to legene samarbeidet om pris i samtlige anbudskonkurranser innen øre-nese-hals-kirurgi utlyst av Helse Vest. Denne typen samarbeid mellom uavhengige foretak vil som hovedregel være i strid med konkurranseloven, så fremt foretakene på egen hånd er i stand til å betjene anbudet helt eller delvis. Anbudssamarbeid er en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og Konkurransetilsynet vil normalt ilegge overtredelsesgebyr ved slike brudd på loven. Basert på en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet i denne saken funnet det tilstrekkelig å reagere med et pålegg om opphør av samarbeidet. Det er særlig lagt vekt på at samarbeidet har skjedd helt åpent og at oppdragsgiveren således har vært kjent med det. Behov for økt bevissthet Konkurransetilsynet mener det er behov for å øke bevisstheten om konkurransereglene blant utøvere av frie yrker som advokater, leger og tannleger. Selv om slike aktører opererer sammen i kontorfellesskap eller lignende, vil de normalt bli ansett som uavhengige foretak. Ulovlig samarbeid ( 10 i konkurranseloven) Eksempler på ulovlig samarbeid: Prissamarbeid der konkurrenter avtaler hvilke priser de skal operere med. Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud legges inn. Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering. KonkurranseNytt 1/2008 5

6 Flere overholder meldeplikten Stikkprøver viser at en stadig større andel av meldepliktige fusjoner og oppkjøp faktisk meldes til Konkurransetilsynet. Meldeplikten for fusjoner og oppkjøp ble innført da dagens konkurranselov trådte i kraft 1. mai Plikten til å melde slike avtaler til Konkurransetilsynet er gradvis blitt bedre kjent blant de næringsdrivende, og tilsynet har arbeidet aktivt med å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på meldeplikten. Statistikken over mottatte meldinger viser en klar økning i perioden fra 2004 til 2006 (se figur 1). I samme periode foretok Konkurransetilsynet omfattende stikkprøver i Brønnøysundregistrenes base over kunngjorte fusjoner og oppkjøp for å kontrollere om meldeplikten ble overholdt. Stikkprøvene viste at en stadig større andel av de meldepliktige foretakssammenslutningene faktisk ble meldt (se figur 2). Fra 1. januar 2007 ble terskelverdiene for meldeplikt hevet, noe som førte til en nedgang i antall meldinger. I 2007 mottok Konkurransetilsynet 36 prosent færre meldinger enn i Samtidig viste en gjennomgang av stikkprøvene fra Brønnøysundregistrene at en større andel av de ikke meldte foretakssammenslutningene enn av de meldte var under de nye terskelverdiene. Hevingen av terskelverdiene har redusert antall estimerte meldepliktige foretakssammenslutninger med 45 prosent fra 2006 til Dermed har terskelverdiene fra 2007 hatt som effekt at det er færre meldepliktige foretakssammenslutninger som ikke blir meldt. Meldeplikten Fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper, skal meldes til Konkurransetilsynet. Meldeplikten gjelder dersom de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i året. Det er likevel ikke meldeplikt dersom bare ett av foretakene har over 20 millioner i omsetning. Hvis meldeplikten ikke overholdes, kan Konkurransetilsynet ilegge overtredelsesgebyr. Antall mottatte meldinger mai 04 - feb mai-des2004 jan-des2005 jan-des2006 jan-des2007 jan-feb jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 1 Figuren viser at antallet mottatte meldinger om foretakssammenslutninger økte i perioden fra 2004 til I januar 2007 ble terskelverdiene for meldeplikt hevet, noe som førte til en nedgang i antall meldinger. I 2007 mottok tilsynet 36 prosent færre meldinger enn i Antall meldepliktige foretakssammenslutninger Nedgang: 45 % Nedgang: 36 % Estimert antall meldepliktige foretakssammenslutninger Faktisk antall meldinger om foretakssammenslutninger Figur 2 I figuren illustreres både estimert antall meldepliktige foretakssammenslutninger (blant annet med utgangspunkt i stikkprøver i Brønnøysundregistrene) og antall faktisk meldte foretakssammenslutninger. Hevingen av terskelverdiene har redusert antall estimerte meldepliktige foretakssammenslutninger med 45 prosent fra 2006 til Til sammenligning gikk antallet faktisk meldte foretakssammenslutninger ned med 36 prosent. 6 KonkurranseNytt 1/2008

7 Stiller vilkår for Shell og YX Konkurransetilsynet griper inn mot foretakssammenslutningen mellom AS Norske Shell og YX Energi Norge AS. Foretakssammenslutningen godtas på vilkår om at Shells overtakelse av en YX-stasjon i Egersundområdet og en i Fåvang forbys. Konkurransetilsynet har undersøkt virkninger i de områdene hvor de berørte stasjonene befinner seg, og kommet til at foretakssammenslutningen vil svekke konkurransen innenfor salg av drivstoff i de to lokale markedene i Egersundområdet og Fåvang. I Egersundområdet reduseres antall aktører fra tre til to, mens Shell blir eneste gjenværende aktør på Fåvang. Konkurransetilsynet griper derfor inn mot overtakelsen av en YX-stasjon i Egersundområdet og YX-stasjonen på Fåvang. Partene har allerede innrettet seg etter det varslede vedtaket ved å inngå en tilleggsavtale til den meldte foretakssammenslutningen som innebærer at Shell likevel ikke vil overta kontroll over salg av drivstoff fra YX-stasjonen i Egersund og på Fåvang. Etter dette innebærer foretakssammenslutningen at Shell overtar kontroll over salg av drivstoff fra 90 bensinstasjoner i Norge eid av YX. Det er kun deler av virksomheten til YX som overtas, slik at antallet bensinstasjonskjeder på landsbasis fortsatt vil være det samme. Konkurransetilsynet mottok alminnelig melding om foretakssammenslutningen 29. august Konkurransetilsynet griper inn mot Shells overtakelse av to YX-stasjoner. (Foto: Ståle Edstrøm / ScanStockPhoto) Inviterer til konferanse om sanksjoner og prosess Sanksjoner og prosess i overtredelsessaker er temaet for årets konferanse i konkurranserett 15. mai. Vi er stolte av å kunne presentere noen av de fremste ekspertene innenfor dette området som foredragsholdere, sier juridisk direktør Jonn Ola Sørensen. Han mener konferansen vil være nyttig for alle som er interessert i konkurranserett. Program Setting of fines Richard Whish, professor ved King s College i London Lempningsmuligheten i Norge Elisabeth Roscher, etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet Forbudet mot dobbeltstraff på konkurranserettens område Frode Elgesem, partner i advokatfirmaet Hjort Konferansen vil ta for seg en rekke aktuelle spørsmål som gjelder sanksjoner og prosess i saker om brudd på konkurranselovens forbudsbestemmelser. Særlig vil innvirkningen Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EU-konkurranseretten har på spørsmål om sanksjoner og prosess i norsk konkurranserett bli belyst. Beviskravet i overtredelsessaker Hans Petter Graver, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo Forbudet mot selvinkriminering på konkurranserettens område Morten Eriksen, førstestatsadvokat i Økokrim Domstolsprøving av Konkurransetilsynets vedtak Olav Kolstad, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo Praktiske opplysninger Dato: Torsdag 15. mai 2008 Jonn Ola Sørensen Sted: Radisson SAS Hotel Norge, Bergen Pris: 1800 kr. inkludert servering Påmelding: På e-post til innen 25. april. Påmeldingen er bindende. Se for ytterligere informasjon. KonkurranseNytt 1/2008 7

8 K-nytt :20 Side 8 Hilser ny flyrute velkommen Etter at Sterling annonserte sin nye rute mellom Bergen og København, har SAS senket prisene kraftig på den samme strekningen. Konkurransetilsynet ser positivt på den økte konkurransen. 31. mars starter Sterling daglige flyvninger mellom Bergen og København. SAS er i dag alene om å fly denne strekningen. Aftenposten.no har undersøkt prisene på et utvalg SAS-avganger i april og funnet betydelige prisreduksjoner etter at det nye tilbudet fra Sterling ble offentliggjort i begynnelsen av novem- ber. Enkelte avganger har ifølge Aftenposten.no fått en prisreduksjon på over 70 prosent. Dette viser nettopp hva som skjer når vi får konkurranse mellom flere aktører på en rute: Prisen blir lavere, til fordel for kundene, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet. Kartelldeltakere som legger kortene på bordet trenger ikke å frykte straff Selskaper som søker om lempning for kartelldeltakelse, og enkeltpersoner ansatt i slike selskaper, kan i praksis se bort fra muligheten for å bli anmeldt for straff dersom vilkårene for lempning er oppfylt. Det gjøres klart i en fersk uttalelse fra Konkurransetilsynet. Formålet med uttalelsen er å skape forutberegnelighet for foretak som vurderer å søke lempning, samt for involverte enkeltpersoner i foretaket. Kartellvirksomhet som prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling innebærer alvorlige overtredelser av 10 i konkurranseloven. Et selskap som deltar i et kartell risikerer overtredelsesgebyr ( bot ) på inntil 10 prosent av selskapets omsetning. Selskapet kan imidlertid bli fritatt for gebyr dersom det er det første til å avsløre kartellet overfor Konkurransetilsynet. Dette kalles hel lempning. Andre selskaper som deltar i kartellet kan få nedsatte gebyrer (delvis lempning) ved å samarbeide med Konkurransetilsynet under etterforskningen. Vilkårene for lempning fremgår av forskrift om utmåling og lempning av overtedelsesgebyr av 22. august 2005 nr til 9. Denne forskriften gir sterke insentiver for foretak til å søke om lempning. Disse insentivene kan imidlertid reduseres som følge av at enkeltpersoner ansatt i det selskapet 8 KonkurranseNytt 1/2008 som søker om lempning, fortsatt kan straffes for sin medvirkning til kartellet. Sannheten er imidlertid at det er svært lite sannsynlig at enkeltpersoner i slike situasjoner vil bli anmeldt og straffeforfulgt. Konkurransetilsynet har derfor kommet med en uttalelse som gjør det klart at tilsynet normalt ikke vil anmelde slike enkeltpersoner for det samme forholdet som det søkes om lempning for, så lenge vilkårene for hel eller delvis lempning er oppfylt. Selv om Konkurransetilsynet ikke anmelder, vil Økokrim/politiet kunne få anmeldelse eller opplysninger om mulige overtredelser av konkurranseloven 10 fra andre enn Konkurransetilsynet. I uttalelsen redegjøres det derfor også for hvordan Økokrim/politiet vil forholde seg i slike tilfeller. Les hele uttalelsen på Der finnes også ytterligere informasjon om lempningsprogrammet.

9 Konkurranse i luftfarten er en forutsetning for en effektiv miljøpolitikk Konkurransetilsynet har lenge vært opptatt av konkurransen i flymarkedet. Er miljø- og konkurransepolitikk to politikkområder som er så grunnleggende i strid med hverandre at man må velge det ene eller det andre? spør sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen. Sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen i Konkurransetilsynet Vi må fly mye mer, heter det i et tankevekkende innlegg i Dagens Næringsliv 9. januar Professor ved BI, og tidligere leder av regjeringens lavutslippsutvalg, Jørgen Randers, foreslår innføring av en obligatorisk flyseteavgift og at man bruker midlene til å bygge anlegg for CO 2 -fangst og lagringsanlegg på verdens kullkraftverk. Randers foreslår konkret en klimaavgift på 100 kroner per passasjer per time man flyr. Da vil folk vil kunne fly så mye de vil med god samvittighet. På samme dag går fredsprisvinner Rajendra Pachauri og miljøvernminister Erik Solheim ut i media og sier at flyselskapene og flyprodusentene må ta ansvar for klimautslippene. Løsningen på klimautslippene fra luftfarten er, ifølge disse to, ikke å hindre folk i å fly, men at flyselskapene tar i bruk mer miljøvennlig teknologi. Konkurransetilsynet har lenge vært opptatt av konkurransen i flymarkedet. Mange mener faktisk at tilsynet har gjort en for god jobb på dette området. Flyprisene i Norge har blitt betydelig lavere de siste årene, for lave vil noen si. Lavere flypriser fører til at folk flyr mer og miljøkonsekvensene blir større. Slik sett kan det synes som om en effektiv konkurransepolitikk overfor luftfarten undergraver regjeringens miljømålsettinger om å redusere CO 2 -utslippene. Kanskje vi i stedet bør legge konkurransepolitikken død og tillate monopolisering? Det vi vet om monopoler et at de setter høye priser, og da er jo problemet løst eller? Spørsmålet er altså om miljø- og konkurransepolitikk er to politikkområder som er så grunnleggende i strid med hverandre at man må velge det ene eller det andre. Noen mener at dersom man vil løse miljøproblemene, kan man ikke gå inn for effektiv konkurranse. Dette resonnementet er grunnleggende feil. Sunn konkurranse er tvert i mot en forutsetning for en effektiv miljøpolitikk. For å forstå argumentet, må vi forstå hvordan bedrifter med sterk markedsmakt oppfører seg. Monopoler har en sterk tendens til å opptre ineffektivt, de sløser og har generelt lite fokus på kostnadseffektivitet. Videre har de svake insentiver til å utvikle og ta i bruk mer effektiv teknologi. Fordelen med sterk konkurranse er at bedriftene vil ha sterk fokus på kostnadseffektivitet, og dersom de kan utvikle og ta i bruk mer effektiv teknologi, vil de ha sterke insentiver til å gjøre dette. Dette betyr at en effektiv konkurransepolitikk og en riktig innrettet miljøpolitikk til sammen sikrer en effektiv miljøpolitikk. Miljøpolitikken må sørge for å begrense uønsket aktivitet, i dette tilfelle utslipp av CO 2. Aktuelle virkemidler er avgifter og kvoter. Når det er snakk om avgifter, bør de imidlertid innrettes annerledes enn den passasjeravgiften som Randers foreslår. En CO 2 -avgift innebærer at dersom flyselskapene investerer i mer miljøvennlig teknologi, vil kostnadene til flyselskapet gå ned. Konkurransen på sin side sikrer at flyselskapenes insentiver til å investere i mer energieffektiv teknologi vil være sterk. KonkurranseNytt 1/2008 9

10 Finansportalen styrker konkurransen Finansportalen.no åpnet offisielt 14. januar og gir informasjon til forbrukere om de mest sentrale finansproduktene som banktjenester, sparing og skadeforsikring. Dette skal gjøre forbrukerne bedre i stand til å orientere seg i markedet og styrke konkurransen i finansmarkedene. Eivind Stage Finansportalen Konkurransetilsynet stiller seg positiv til tiltaket. I tillegg til at portalen setter forbrukerne i stand til å sammenligne priser og vilkår fra forskjellige tilbydere, har Konkurransetilsynet tro på at den kan bidra til å styrke konkurransen i finansmarkedene. Mange forbrukere tenker ikke over at det kan finnes både bedre og billigere alternativer til den banken eller det forsikringsselskapet de allerede bruker. Ved å gjøre forbrukerne til mer bevisste kunder, er portalen et godt tiltak for å styrke kjøpermakten. Dermed vil også konkurransen i markedet kunne bli skjerpet, sier seksjonsleder Eivind Stage i Konkurransetilsynet. Portalen er resultatet av et felles initiativ fra Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Kredittilsynet i Konkurransetilsynet, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes Forening og Finansnæringens Hovedorganisasjon har også deltatt i arbeidet med å utvikle portalen. notis notis Påpeiking til Voss kommune I samband med etableringa av Voss Handelshus har Konkurransetilsynet sendt brev til Voss kommune med oppmoding om å la omsynet til konkurransen komme inn i vurderinga av søknader om etablering av nye daglegvareforretningar. Bakgrunnen er ei søknad frå Vangsgutane AS til kommunen om etablering av mellom anna daglegvarehandel i eit område som er regulert til industriformål. Planutvalet i Voss kommune har i si vurdering om det skal gjevast løyve til ein daglegvarebutikk lagt vekt på at tilbodet allereie er etablert i nærområdet. Konkurransetilsynet har bede Voss kommune om å gjere greie for i kva grad det er teke omsyn til konkurransen i vurderinga av denne saka. Konkurranse og miljø bør på dagsorden i OECD Konkurransetilsynet ønsker at sammenhengen mellom konkurranse og miljø skal vies større internasjonal oppmerksomhet. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen foreslo på jubileumsmøtet (møte nummer 100) i OECDs konkurransekomité at tema knyttet til sammenhengen mellom konkurransepolitikk og miljøpolitikk bør tas opp på fremtidige møter i organisasjonen. 10 KonkurranseNytt 1/2008

11 MasterCard må fjerne transaksjonsgebyr MasterCards formidlingsgebyr for transaksjoner på tvers av EØS-land må bort. Gebyret fører til økte omkostninger for detaljhandelen, uten at det fører til dokumenterte effektivitetsgevinster. Ifølge en avgjørelse fra Europakommisjonen er MasterCards multilaterale formidlingsgebyr (MIF) for MasterCard-transaksjoner mellom EØS-land i strid med konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og EØS-avtalen artikkel 53, som forbyr konkurransebegrensende samarbeid. I korte trekk betales dette formidlingsgebyret til kundens bank (kortutsteder) og debiteres detaljistens bank (innløser), som deretter innregner dette som et omkostningselement i sine priser overfor kundene. Kommisjonen konkluderte med at gebyret, som påløper enhver betaling som gjøres med MasterCard på tvers av landegrensene innenfor EØS-området, fører til økte omkostninger for detaljhandelen, uten at det fører til dokumenterte effektivitetsgevinster. Det er forbrukerne som får regningen. Forbrukerne risikerer å betale for betalingskortene to ganger: første gang når de betaler det årlige gebyret til banken sin, og andre gang når de betaler oppblåste priser i butikkene. Prisøkningen betales da ikke bare av kortholdere, men også av kunder som betaler kontant, sier EUs konkurransekommissær Neelie Kroes. MasterCard har anket avgjørelsen. Europakommisjonen har pålagt MasterCard å fjerne et formidlingsgebyr som legges på alle betalinger på tvers av landegrensene innenfor EØS. (Foto: Yurok Aleksandrovich / ScanStockPhoto) Avsluttede saker Vedtak V / Borregaard Industries Limited konkurranseloven 12 og 29 jf. 10 og EØS-avtalen artikkel 53 jf. EØSkonkurranseloven 6 vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr V / Norske Shell AS spesifiserte eiendeler fra YX Energi AS konkurranseloven 16 inngrep mot foretakssammenslutning V / Norges Taxiforbund Avd. Rogaland søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for kjøring med drosjebil i Karmøy og Haugesund kommune avslag V / Bergen Sentrum øre-nese-hals Lege Tor W. Søderstrøm vedtak om pålegg om opphør etter konkurranseloven 12, jf. 10 konkurranseskadelig samarbeid V / Skagerak Energi AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Agder Energi AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Statkraft AS konkurranseloven 24 pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk V / Marine Aluminium Holding AS konkurranseloven 29, jf. 18 overtredelsesgebyr V / OneTwoCom AB Mobyson Holding AS konkurranseloven 29 jf. 18 overtredelsesgebyr Avgjørelser A / Telenor ASA Start Network AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenors avtale om kontraktsrabatt for Jara ADSL og Jara SHDSL A / Wikborg, Rein & Co, Finn.no AS og Schibsted ASA Telecom Europe AS og Lavi Investments Ltd. konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Krohn og Jansen Revisjon DA Telecom Europe AS og Lavi Investments Ltd. konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Oslo Nøytrale Byråvakt AS Ullevål Begravelsesbyrå AS konkurranseloven 12 jf. 10 avslag på anmodning om å gripe inn Fortsettes neste side KonkurranseNytt 1/

12 Returadresse: Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Avsluttede saker Avgjørelser forts. A / Posten Norge AS Norpost AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Toll- og avgiftsdirektoratet Nordisk Express AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Nordisk Copyright Bureau Talent Video & Audio Produksjon AS konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Oslo Lufthavn AS og Avinor AS Forex Bank Norge konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning mot å gripe inn A / Rana kommune Spenst konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn A / Verdens Gang AS og Dagbladet AS Bergensavisen konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn Høringsuttalelser Statens forurensningstilsyn Høring forskrift om endringer i klimakvoteforskriften Finansdepartementet Høring NOU 2007:17 Skattefavorisert individuell pensjonsordning Fiskeri- og kystdepartementet Høring eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten Nærings- og handelsdepartementet Høring evaluering av Norges geologiske undersøkelser NGU ECON-rapport Miljøverndepartementet Høring konsultasjon av nasjonal allokeringsplan (NAP) Kunnskapsdepartementet Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Finansdepartementet Høring utvidelse av rederiskatteordningen til å omfatte strategisk og kommersiell ledelse samt annen virksomhet med tilknytning til sjøtransport Landbruks- og matdepartementet Høring forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland generelle tollpreferanser (GSP) Kunnskapsdepartementet Høring endringer i barnehageloven Kommunal- og regionaldepartementet Høring forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren Samferdselsdepartementet Høring utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester Statens landsbruksforvaltning Høring regelverk under Omsetningsrådet Påpekninger Voss kommune Vangsgutane AS konkurranseloven 9 e konkurransemessige virkninger av administrasjonens innstilling i FPL-sak 13/08 angående etablering av dagligvareforretning i Voss Handelshus Konkurransetilsynet legger fortløpende ut enkeltvedtak, avgjørelser, veiledningsuttalelser, høringssvar og påpekninger på internettsidene. Du finner sakene under menypunktet «Avsluttede saker» på Det kan ta noe tid før offentlig versjon av brevene er tilgjengelig. Ta eventuelt kontakt og be om innsyn. Design & produksjon:

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

av tilsynet i Bergen er det lagt stor vekt på å styrke etterforskningsfunksjonen

av tilsynet i Bergen er det lagt stor vekt på å styrke etterforskningsfunksjonen Konkurranse Nytt 2/2008 (foto: Helge Skodvin) Mer penger til kartelletterforskning Konkurransetilsynet får 4,4 millioner kroner ekstra til arbeidet med å avsløre ulovlig prissamarbeid, anbudssamarbeid

Detaljer

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. august 2013 Disposisjon Konkurranseloven og Konkurransetilsynets oppgaver Markedet Hva har Konkurransetilsynet

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis Forord Det er en utfordring å beskrive hele konkurranseretten i et nøtteskallformat. Området er komplekst, og en fullstendig beskrivelse av konkurranseretten vil også berøre andre rettsområder som forvaltningsrett,

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012 God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør Anleggsdagene Gardemoen 24. januar 2012 Agenda Hva koster konkurransekriminalitet? Hva sier reglene? Hva kan bedriftene

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Konkurranse i luften

Konkurranse i luften Konkurranse i luften Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen www.konkurransetilsynet.no 19. september 2006 Solakonferansen 2006 Hva er konkurransepolitikk? Konkurranse et virkemiddel for åfåriktig bruk

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen 78 4033 STAVANGER Deres ref.: Vår ref.: 2011/237 MAB RESO 521.1 Dato: 10.06.2011 Vedtak V2011-9- Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Transport og

Detaljer

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Oversikt Hvorfor Troen på konkurranse Respekt for spillereglene Fare for å bli oppdaget Hvordan

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

påpeker konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

påpeker konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 4/2005 Innhold Foto: Ole Walter Jacobsen Varsler overtredelsesgebyr for Tine Konkurransetilsynet vurderer å ilegge Tine BA et overtredelsesgebyr

Detaljer

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS 089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS Original versjon Nr.:089 Etablert: 01.01.03 Revisjon nr.: Rev.dato: Side: 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Fusjonskontrollen fungerer den?

Fusjonskontrollen fungerer den? Fusjonskontrollen fungerer den? Tommy Staahl Gabrielsen BECCLE seminar 5 mai 2015 www.beccle.no post@beccle.uib.no Inngrepsvilkåret Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som vil føre

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2595/48362/MED 200803057 15. januar 2009

Deres referanse Vår referanse Dato 2595/48362/MED 200803057 15. januar 2009 Økland & Co DA Advokatfirma v/advokat Magne Teigland Postboks 63 2001 Lillestrøm Deres referanse Vår referanse Dato 2595/48362/MED 200803057 15. januar 2009 Klage fra Biltema Norge AS på Konkurransetilsynets

Detaljer

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015 Kildebruk i forvaltningen Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder Bergen 11. Juni 2015 Tormod S. Johansen Konkurransetilsynet Disposisjon Konkurransetilsynets oppgaver

Detaljer

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.06.2012 Vår ref.: 12-367 Deres ref.: 02/2515 CNO Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Det

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.4.2009-12.4.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.4.2009-12.4. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.4.2009-12.4.2009 30.04.2009 nnhold: Klage på Kokurransetilsynets

Detaljer

Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen. Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen

Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen. Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurranselov, Pristilsynet + Prisdirektoratet = Konkurransetilsynet Regionapparatet avvikles Stortingets

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste "Totalkunderabatt"

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste Totalkunderabatt Offentlig versjon Simonsen Advokatfirma DA Espen Tøndel Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/259-27 MAB KAAS 528.0 Saksbeh.: Katrine Askildsen Christina Jakobsen Dato: 6.

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

utenlandske statsborgere, og blant dem er tre toppsjefer i de norske selskapene Odfjell og JO Tankers.

utenlandske statsborgere, og blant dem er tre toppsjefer i de norske selskapene Odfjell og JO Tankers. KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2007 Scott Hammond, U.S. Department of Justice Harde straffer virker avskrekkende Vi har nylig oppdaget flere internasjonale karteller som har

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO. UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO

Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO. UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO 'HUHVUHI 9nUUHI 2002/780 6DNVEHK 'DWR 05. juli 2005 5DEDWWDYWDOHPHOORP7HOHQRU7HOHFRP6ROXWLRQV$6RJ$/1RUVNH

Detaljer

Avgjørelse A2007-7 - Den norske Boligbørs AS - konkurranseloven 12 tredje ledd jf 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Finn Eiendom AS

Avgjørelse A2007-7 - Den norske Boligbørs AS - konkurranseloven 12 tredje ledd jf 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Finn Eiendom AS Den Norske Boligbørs Borgar Lorvik Postboks 201 1322 Høvik Deres ref.: Vår ref.: 2006/115-44 MAB CHJA 545.5 Saksbeh.: Christina K Jakobsen Dato: 01.03.2007 Avgjørelse A2007-7 - Den norske Boligbørs AS

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd. V1998-02 16.01.98 Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konkurranseklausul i avtale mellom TV2 AS, Telenor Link AS og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

i Konkurransetilsynets årsberetning for 2005.

i Konkurransetilsynets årsberetning for 2005. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 2/2006 Innhold Godt omdømme og fornøyde brukere Hele 9 av 10 mener at Konkurransetilsynets arbeid er viktig for samfunnet. En undersøkelse utført

Detaljer

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel Advokat dr. juris Olav Kolstad NORSK SOKKEL SOM SAMARBEIDSPROSJEKT Advokatfirmaet Schjødt AS Konkurranse om ressursene frem til tildeling av lisenser Felles

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 Scheel-utvalget Beskatning av finansforetak Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 1 Agenda 1. Nærmere om Scheel-utvalget 2. Hovedforslagene 3. Konsekvenser for finansforetak

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. Wikborg Rein Mads Magnussen Postboks 1513 Vika 0117 Oslo

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. Wikborg Rein Mads Magnussen Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Wikborg Rein Mads Magnussen Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2010/880 MAB SIGR 543.0 Dato: 22.07.2011 Vedtak V2011-16 Pareto AS Factor Insurance Group AS konkurranseloven 29 jf. 19 første

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

ETIKK OG MARKED: Hvorfor trenger vi en konkurranselov og regler for offentlige innkjøp?

ETIKK OG MARKED: Hvorfor trenger vi en konkurranselov og regler for offentlige innkjøp? ETIKK OG MARKED: Fire entreprenørselskaper anmeldt til Økokrim 27. februar, 2003 Hvorfor trenger vi en konkurranselov og regler for offentlige innkjøp? Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Etikk og

Detaljer

Avgjørelse A2008-9 konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn mot TV 2.

Avgjørelse A2008-9 konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning om å gripe inn mot TV 2. Selmer advokatfirma Harald Evensen Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/1047 MAB CHIS 528.4 Dato: 7. april 2008 Avgjørelse A2008-9 konkurranseloven 12 jf. 10 og 11 avslag på anmodning

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Offentlig versjon 1 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Kjetil Haare Johansen Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB KAJO 528.3 Dato: 08.11.2011 Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S V1998-68 30.09.98 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S Sammendrag: Gjøvik Energiomsetning A/S, Hadeland

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter er gitt dispensasjon fra

Detaljer

Høringsuttalelse - Finanskriseutvalgets utredning - NOU 2011: 1

Høringsuttalelse - Finanskriseutvalgets utredning - NOU 2011: 1 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/95 MAB thjo 540 Dato: 12.04.2011 Høringsuttalelse - Finanskriseutvalgets utredning - NOU 2011: 1 Konkurransetilsynet viser til

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS Propan Produkter AS v/ragnar Meyer Lisleheradveien 31 3678 Notodden Deres referanse Vår referanse Dato 2005/284 200701926-/NIG 20.12.07 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan

Detaljer

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Konkurransetilsynet Norwegian Compefitiorl Authority Advokatfirmaet Thornmessen AS Livind Vesterkjær Pb. 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref: Var ref.: 2011/845 Dato. 20.01.2012 MAB SVLA 475.4 Vedtak V2012-6

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør

Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS V/ Carl E. Roberts Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Dato: 7. juli 2006 Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag

Detaljer

Konkurranse. Kapittel 4. Utsikter for 2012. Hovedoppgaver i 2011

Konkurranse. Kapittel 4. Utsikter for 2012. Hovedoppgaver i 2011 Kapittel 4 Konkurranse Hovedoppgaver i 2011 Utsikter for 2012 I 2011 avsluttet EFTAs overvåkningsorgan ESA sin formelle sak mot det norske fergeselskapet Color Line. Etter grundige undersøkelser konkluderte

Detaljer

Coops oppkjøp av Ica Norge Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen

Coops oppkjøp av Ica Norge Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen Coops oppkjøp av Ica Norge Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen Konferanse om matmarkedet, BECCLE Oslo, 5. mai 2015 Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen Seniorrådgiver Hans Petter

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Senter/program for konkurransepolitikk Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Forhistorie Sterk fagmiljø for næringsøkonomisk forskning i Bergen Aksen NHH, UiB, SNF Mangeårige NFR- prosjekter

Detaljer

Vedtak V2014-15 - Jotunfjell Partners AS - konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd - overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet

Vedtak V2014-15 - Jotunfjell Partners AS - konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd - overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet Mottaker Ro Sommernes Advokatfirma DA Postboks 1983 Vika 0125 OSLO Norge Nils Holger Koefoed Deres ref.: Vår ref.: 2013/0131-41 Saksbehandler: Saksansvarlig: Astrid Boge Magnus Gabrielsen Dato: 05.12.2014

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

Konkurransetilsynet retter blikket mot helsesektoren

Konkurransetilsynet retter blikket mot helsesektoren Konkurransetilsynet retter blikket mot helsesektoren Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen NSH ÅRSKONFERANSE 2005 7. 9. september, 2005 Fredrikstad Oversikt Konkurransepolitikk i Norge og den nye konkurranseloven

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg V2000-86 04.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for rammeavtale om samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg Sammendrag: Selmer ASA og Jernbaneverket

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS Sammendrag: Aftenposten AS ervervet 50% av aksjekapitalen i TV 2s datterselskap Net 2 Interaktiv AS (tidligere

Detaljer

TSN/Tele2 - fusjonen. Tommy Staahl Gabrielsen og Bjørn Olav Johansen BECCLE seminar 15 april 2015. www.beccle.no post@beccle.uib.

TSN/Tele2 - fusjonen. Tommy Staahl Gabrielsen og Bjørn Olav Johansen BECCLE seminar 15 april 2015. www.beccle.no post@beccle.uib. TSN/Tele2 - fusjonen Tommy Staahl Gabrielsen og Bjørn Olav Johansen BECCLE seminar 15 april 2015 www.beccle.no post@beccle.uib.no Bakgrunnen Sakens bakgrunn Tele2 har i mange år fått anledning til asymmetrisk

Detaljer

Høring - ny lov om akvakultur

Høring - ny lov om akvakultur Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1370 MA3-M6 INBR 411.4 Saksbeh.: Dato: 13.01.2005 Høring - ny lov om akvakultur Konkurransetilsynet viser til Moderniseringsdepartementets

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse

A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse Sammendrag: Konkurransetilsynet har vurdert en klage fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse av

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn Sammendrag: I sin behandling av denne saken har Konkurransetilsynet vurdert

Detaljer

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8 Offentlig versjon i hht. offl 13, fvl 13.1.2 Mottaker Offentlighet Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045-195 Saksbehandler: Saksansvarlig: Eivind Campbell Lillesveen Ingrid Kjeldstad Gullaksen Dato: 14.05.2014

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT SpareBank 1 SR-Bank ASA Postboks 250 4066 STAVANGER Deres ref Vk ref Dato 12/5345 - n-.09.2014 Klage på vedtak om stans av markedsføring SpareBank 1 SR-Bank og salg av produktpakke

Detaljer

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Bergen Center for Competition Law and Economics Postboks 7802 5020 BERGEN Norge Tommy Staahl Gabrielsen Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-29 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

AvgjørelseA2012-11 DNB Bank ASA konkurranseloven 12 tredje ledd, jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn

AvgjørelseA2012-11 DNB Bank ASA konkurranseloven 12 tredje ledd, jf. 11 avslag på anmodning om å gripe inn KONKURRANSE TILSYNET The Competition Authority Hildur Selsvold Skogveien 146 1369 Stabekk Norge Deres ref : Vår ref.: 2012/0265-2 Dato: 10.08.2012 AvgjørelseA2012-11 DNB Bank ASA konkurranseloven 12 tredje

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr 1 Innledning bakgrunn for forslaget Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer