Banetekniske planforutsetninger R 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banetekniske planforutsetninger R 16"

Transkript

1 1 10 NB Nordlandsbanen Hell stasjon: Spor 2 stengt (fase 20.1) Hell stasjon spor 2 stengt 1 21 OB Ofotbanen Narvik-Riksgrensen. Snørydding, forebyggende vedlikehold, feilretting, forberedende arbeider vedlikeholdsperiode (utkjøring av sviller/skinner m.v) 4 timer sammenhengende disptid min 4 dager annen hver (oddetallsr) Tirsdag til Fredag Grensetog 9903 og 9906/9907 Innarbeidet i ruteplan 1 25 OS Oslo S Oslo S: Follobanen - Grunnarbeider, Kabelomlegging. Under detaljplanlegging. Kan kun disponere i togfri periode: 01:20-03:40 Ekstra tog i den togfrie perioden må avtales med prosjektet Stengt sporene 14-19, HBG Godstogsporet Loenga: Togtrafikk kun i spor SB Sørlandsbanen Jærbanen Egersund-Hellvik. Saktekjøring inntil ny bru ved Launes er på plass. Saktekjøring BB Bergensbanen Bergen (inkl.) - Arna (inkl.) Brudd 07:20 / 06:15 t t Arbeider på både Bergen og Arna stasjon og mellom Natten mellom lørdag og søndag: Bergen - Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt Arna ekskl. Bergen fra kl til kl , dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid. Bergen stasjon fra kl til kl Strømutkobling på partals nummer mellom Arna og Bergen (inklusiv Arna og Bergen). Tidstap - ca. 44 sek Lagt inn i ruteplanen. NSB Lokaltog fra øst kan snu i Trengereid. BB Bergensbanen Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. Togfrie lr: Mandager fredager u. hld. mellom kl og Mandager lørdager u. hld. mellom kl. kl og Mandager lørdager u. hld. mellom kl og Mandager fredager u. hld. mellom kl og Lagt inn i ruteplanen NSB Lokaltog fra øst kan snu i Arna. BB Bergensbanen Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. Saktekjøring Særtillegg er lagt inn i rutene for alle tog melllom Bergen og Arna: 2 minutter for lokaltog med 69 sett, og 3 minutter for alle andre tog DOB Dovrebanen Lillehammer - Dombås, div vedlikehold Hvite tider natt til søndag ingen tog i perioden fra kl 22:00-08:00 Ekstratog avklares med sportilgangskoordinator DOB Dovrebanen Eidsvoll- Hamar: Anleggsarbeider, div. vedlikehold. Planlagt hvite tider natt til søndag 00:55 - Ingen tog i perioden. 06:00 Tog må kjøres DOB Dovrebanen Eidsvoll - Hamar: div vedlikehold Planlagt hvite tider natt til mandag 00:50-04:50 Togene 5934 og 5718 må slippes gjennom Ingen tog i perioden. DOB Dovrebanen Eidsvoll - Hamar: div vedlikehold Planlagt hvite tider natt til tirsdag 00:50 - Ingen tog i perioden, Hamar - Ottestad 02:50 05:00 Togene 5912, 6210, 5708 må slippes gjennom DOB Dovrebanen Hamar - Lillehammer. vedlikehold Planlagt hvite tider natt til søndag kl. 00:00 - Ingen tog i perioden. Det er satt opp turnus som utnytter alle bruddene 07:00 hele perioden. Tog 339, 304 slippes gjennom DOB Dovrebanen Støren-Trondheim. Vedlikehold, generisk, Planlagt hvite tider natt til søndag kl. 00:55 - Ingen tog i perioden. Tog 5738 slippes over komponentbytter 07:00, hele perioden. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

2 DOB Dovrebanen Hamar - Lillehammer, generisk, komponentbytte, div. vedlikehold Planlagt hvite tider natt til mandag og tirsdag 01:50-04:10 Tog 10352, 5943 (man), 5912(tirs), 5708 (tirs) og 5718(man) må slippes gjennom Det er satt opp turnus som utnytter alle bruddene Ordinære tog må kunne passere NSB innstiller tomtog og bestiller nytt tomtog med avgang Lillehammer kl på de aktuelle datoene: DRB Drammenbanen Oslo S - Lysaker Drensanlegg Enkeltsporet drift natt til lørdag fra kl. 01:00 * Ikke når GB 1, GB 4, GB 7, GB 8 og GB 10 foregår til kl og natt til søndag fra kl. 01:00 til kl Totalbrudd fra kl. 01:40-04:00 alle netter*. Dette er fra signal eller til signal 165 eller 167. Når O - D sporet disponeres tar det med seg sporene 1-3 og tunnelsporene til Lodalen Oslo S samt fra signal 165 til 151 Skøyen (Olsens enke) GMB Gardermobanen Oslo S - Eidsvoll. Disponering for drift og vedlikehold HB Hovedbanen Frogner st. Plattform til spor 2 stengt for passasjerutveksling NB Nordlandsbanen (Trondheim S) - Steinkjer, to netter på hverdag med 4 timer togfritt for vedlikehold og i tillegg natt til lørdag og søndag kl. 00:00-06:00 Ingen tog mellom kl. 01:05 og 04:40 Natt to hverdager i n togfritt 4 timer for nødvendig vedlikhold og kontroller.natt lørdag og søndag 6 timer togfritt. Innarbeidet i ruteplanen. Planlagt hvite tider for nødvendig vedlikehold, generiske kontroller. Tog 5981 kan slippes igjennom. SOL Solørbanen Elverum-Kongsvinger, vedlikehold langs hele banen Totalbrudd torsdager Kongsvinger - Flisa fra kl. 07:00 til 13:00 (tors) Flisa - Elverum fra kl. 06:30-12:30 Ingen tog i nevnte tidsrom Bytte av dager avtales med sportilgangskoordinator SB Sørlandsbanen Jærbanen Sandnes A-Ogna B Klepp A-Egersund B. KLarbeider. (Strekning endret ). Det avvikles påskeferie etter avsluttet nattskift tirsdag morgen Arbeidene starter opp igjen tirsdag kveld Ca. 4 timer nettene mandag/tirsdag, tirsdag/onsdag, onsdag/torsdag og torsdag/fredag (etter tog 744/733 før tog 5863) Berørte persontog: 3076, 3077 og 3078 Buss for tog på strekningen Klepp-Egersund. Innarbeidet i ruteplan. Natt til 17. mai, og natt til 18. mai. Arbeidet avsluttes 16. mai og tas opp kvelden 18. mai. Riks Stavanger ønsker å kjøre ordinære tog i stedet for buss. NSB Tog 3076, 3077 og 3078 skal kjøre hele strekningen Stavanger-Egersund 16/5 og 17/5. Bussene 3076B, 3077B og 3078B er innstilt i TP for samme periode. SB Sørlandsbanen Jærbanen Sandnes A-Ogna B Klepp A-Egersund B. KLarbeider. (Strekning endret ). Det avvikles påskeferie etter avsluttet nattskift tirsdag morgen Arbeidene starter opp igjen tirsdag kveld Nettene: Fredag/lørdag (etter tog 744/733 før tog 5811). Lørdag/søndag (etter tog 729 før tog 712). Søndag/mandag (etter tog 744/733 før tog 5821) Berørte persontog: Fredag/lørdag: 3076, 3077, 3078, 3090, 3091 og Lørdag/søndag: 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091 og Søndag/mandag: 3036, 3077 og Buss for tog på strekning. Buss for tog på strekningen Klepp- Egersund. Innarbeidet i ruteplan. TND Trondheim S Trondheim S kobling av KL-anlegget på stasjonen kl alle hverdager. Banesjef trenger denne ln uten KL-strøm kobling av kl-anlegget kl 9-13 alle hverdager. Ingen el-lok eller tog som trenger strøm fra KL-anlegget i denne tiden. Tog 5702 og 5734 rammes. Løser dette pr. i dag med å trekke de opp til Marienborg hvor de skifter til El-lok- se dette også i sammenheng med banesjefens innspill på vedlikeholdslr Trondheim Støren. for vedlikehold og reparsjoner på stasjonen for alle fagrupper. I tilegg fram til februar for bygging av nytt hus over togspor- og nødvendig krantid. Dette må avtales etter behov med Cargo Net ØB Østfoldbanen Langhus-Ski: Permanent 60 km/h i begge spor. Særtilegg 1 minutt for de fleste tog Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

3 1 1 DRB Drammenbanen (Asker)- (Drammen) Prosjektering/befaring av lyslenker nødlys, revisjon av brannvifter i portal Lieråsen. Generiske arbeider alle fag 10 timer totalbrudd fra lørdag kl. 21:30 fra lørdag e. togene 3792/534 til søndag kl. 07:30 til togene 505/12220 Tog kan snu Asker og Drammen NSB: Togene 64 (kan kjøres via Roa), 332, 336, 339, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 834, 835, 838, 839, 1666, 1670, 1671, 1674, 1675, 1678, 1679, 2281, 12201, lørdag/natt til søndag. Togene 307, 504, 506, 1611 søndag. FLY: Alle tog f.o.m. togene 3794/3805 lørdag t.o.m. togene 3708/3721 søndag. CL: Tog 5860 lørdag, kan kjøres via Roa. 2 2 SB Sørlandsbanen Jærbanen Sandnes A-Ogna B. KL-arbeider. Bytte SB 54 og SB 55 akseptert av NSB timer - Totalbrudd fredag kl. 23:52, etter tog 744/733, til søndag kl. 10:30, før tog 720. Tog kan snu Sandnes og Ogna Berørte persontog: Alle lokaltog f.o.m fredag t.o.m søndag. Alle regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 716 søndag. Buss for tog på strekningen Ogna-Sandnes. Berørte godstog (lørdag): 5811, 5865, 5826 og AB Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller alle fag DRB Drammenbanen Nationaltheatret stasjon plattform 3-4: Bytte av tungepartier i sporveksler. 10 timer totalbrudd fra lørdag kl. 21:30 til søndag kl. 07: timer totalbrudd Etter tog 5814 lørdag kl. 04:00 fram til søndag og tog 3701 kl 04:00 Se også DRB 7 Togene kan kjøre Drammenbanen. Endret sporbruk Asker. Alle tog østfra kan snus på Oslo S. Tog vestfra som kan snu på Skøyen (sp. 1 stengt) L1, L13, L12, R10 R11 kan snu i Asker Langdistanse kan snu i Drammen Bergensbanens tog kan kjøres via Roa CL: 5311, 5310, 5860 lørdag kan evt kjøres via Roa CN: 5826 lørdag kan evt kjøres via Roa 3 3 DRB Drammenbanen Nationaltheatret stasjon plattform 1-2: Bytte av tungepartier i sporveksler. Sporveksel 139/168 Oslo-Drammen 24 timer - enkeltsporetdrift forbi Nationalteatet og med tog 3701 søndag kl. 04:00 fram til tog 3701 mandag kl. 04:00 Se også DRB 17 L 2 Alle tog fom 2712/2713 søndag tom togene 2780/2781 natt til mandag instilles mellom Oslo S og Stabekk L 13 Alle tog fom 1606/1607 søndag, tom togene 1678/1679 natt til mandag, innstilles mellom Oslo S og Drammen L 14 Alle tog fom togene 1006/1007 søndag, tom togene 1038/1039 natt til mandag, innstilles mellom Oslo S og Asker L 21 Alle tog fom 1108/1109 søndag tom togene 1140/1140 natt til mandag innstilles mellom Oslo S og Stabekk L 22 Alle tog fom 1908/1907 søndag tom togene 1940/1939 natt til mandag instilles mellom Oslo S og Skøyen R10 Alle tog fom togene 304/307 søndag, tom togene 336/339 natt til mandag, innstilles mellom Oslo S og Drammen Tog i 800-serien må stoppe ekstra på Lier og Brakerøya. Alle vestgående tog kjører i utgangspunktet sp.3 Nat. th. og østgående sp DRB Drammenbanen (Asker)-(Drammen) Prosjektering/befaring av lyslenker nødlys, revisjon av brannvifter i portal Lieråsen. Generiske arbeider alle fag 10 timer totalbrudd fra lørdag kl. 21:30 fra lørdag e. togene 3792/534 til søndag kl. 07:30 til togene 505/12220 Tog kan snu Asker og Drammen NSB: Togene 64 (kjøres via Roa), 332, 336, 339, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 834, 835, 838, 839, 1666, 1670, 1671, 1674, 1675, 1678, 1679, 2281, 12201, lørdag/natt til søndag. Togene 307, 504, 506, 1611 søndag. FLY: Alle tog f.o.m. togene 3794/3805 lørdag t.o.m. togene 3708/3721 søndag. CL: Tog 5860 lørdag, kan kjøres via Roa. 5 6 AB Askerbanen Lysaker - Sandvika Generiske kontroller alle fag 4 timer natt Man til Fre på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. 01:10-05:10 Togene kan kjøre Drammenbanen. 5 5 SB Sørlandsbanen Jærbanen - Klepp A-Ogna B. KL-arbeider. ((Se SB 87)) 36 timer - Totalbrudd fredag kl. 23:52, etter tog 744/733, til søndag kl. 10:42, før tog 720. Tog kan snu Klepp og Ogna Berørte persontog: Alle lokaltog f.o.m fredag t.o.m søndag. Alle regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 716 søndag. Buss for tog på strekningen Ogna-Klepp. Berørte godstog (lørdag): 5811, 5865, 5826 og Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

4 5 5 VB Vestfoldbanen Drammen - Skoppum. presat på veksel 531 Holm - Nykirke 10 timer fra lørdag kl. 21:00 til søndag kl. 07:00 Tog kan snu i Drammen / Skoppum Berørte tog lørdag: 834, 835, 838 samt 838 natt til søndag SB Sørlandsbanen Kristiansand - Sira Termografering AB Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller alle fag Natten mellom og i tidsrommet fra kl. 20:30 til kl. 08:29 etter tog 729 og før tog timer totalbrudd fra lørdag kl. 21:30 til søndag kl. 07:30 (Kristiansand-Sira) Berører ingen tog Se DRB Se DRB 6 DRB Drammenbanen (Asker)-(Drammen): Montering av akseltellere 48 timers brudd fra lørdag etter tog 5814 kl 03:45 m til mandag tog 3701 kl. 04:00 Se DRB 6 Togene kan snu Drammen. NSB: Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag). Bergenstog kjøres via Roa. FLY: Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag). CN: Tog 5826 lørdag. Tog 5811 søndag. Tog 5820 mandag kjøres etter tog 3701 fra Drammen. Godstog kan kjøres via Roa, CL: Togene 5310, 5311 og 5860 lørdag. Tog 5565 og 5821 søndag. Godstog kan kjøres via Roa. RR: Tog søndag kan kjøres via Roa Se også AB 2, DRB DRB Drammenbanen Oslo S - Skøyen Nationaltheatret stasjon plattform 1-2: Nedmontering av eksisterende røykavtrekkskanaler og oppmontering av nye. Bytte av sporveksel 135a/a og 137a/b Elisenberg. 47,5 timer Totalstengt lørdag kl.04:15 til mandag kl. 03:45 Togene kan snu Oslo S NSB: L 1 kan evt. kjøres mellom Skøyen og Spikkestad L12, L13 mellom Skøyen og Asker Se også AB 2 DRB GMB Gardermobanen Gardermoen st.: Spor 3 stengt Arbeider på platform, etablering av anleggsområde Fredag kl. 23:15 - søndag kl. 11:00 HBG Godstogsporet Loenga Bytte av KL anlegg, Totalbrudd lørd. og sønd. Etter tog 5071 kl. 06:40 fram til tog kl. 18:00 Spor 3 stengt - Flytoget snur i spor 2 Tog som berøres: CN togene 5072, 21519, og ØB Østfoldbanen Ski: Spuntarbeider, Bruarbeider Nordbyveien bru. (48 timer) lørdag e. tog 4949 kl. 03:50 til natt til mandag 03:50 fram til tog 1901 Togene kan snu Kolbotn og Oppegård, Kråkstad og Ås L 2 alle tog fom togene 2708/2709 lørdag tom togene 2780/2781 natt til mandag L 21 alle tog fom togene 1106/1107 lørdag tom togene 1140/1141 natt til mandag L 22 alle tog fom togene 1905/1906 lørdag tom togene 1940/1939 natt til mandag R 20 alle tog fom togene 154/105 lørdag tom togene 138 søndag /139 natt til mandag CN: 4948 søndag SB Sørlandsbanen Sira - Egersund Termografering SB Sørlandsbanen Sandnes - Stavanger Termografering AB Askerbanen Sandvika - Asker Generiske kontroller alle fag Natten mellom og i tidsrommet fra kl. 21:10 til kl. 07:45 - etter tog 729 og før tog 712 (Sira-Kielland) Berører ingen tog Natten mellom og i (Sandnes Stavanger) tidsrommet fra kl. 00:38 til kl. 04:34 Berører ingen tog ((begge spor berørt)) etter tog 3077 og før tog timer natt Man til Fre Togene kan kjøre Drammenbanen. på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. 01:10-05:10 Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

5 10 10 SB Sørlandsbanen Sandnes - Stavanger Termografering Natten mellom og i tidsrommet fra kl. 00:38 til kl. 04:34 ((begge spor berørt)) etter tog 3077 og før tog 708 (Sandnes Stavanger) Berører ingen tog SB Sørlandsbanen Jærbanen Klepp A-Brusand B. KL-arbeider. 36 timer - Totalbrudd fredag kl. 23:53, etter tog 744/733, til søndag kl. 10:42, før tog 720. Tog kan snu Klepp og Brusand Berørte persontog: Alle lokaltog f.o.m fredag t.o.m søndag. Alle regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 716 søndag. Buss for tog på strekningen Ogna/Brusand-Klepp. Berørte godstog (lørdag): 5811, 5865, 5826 og DRB Drammenbanen Lysaker, Sandvika og Asker Sliping av sporveksler 4 timers disponeringstid 01:00-05:00 Det må legges til rette for 4 timers disponeringstider på stasjonen hvor togenes kjøremønstre må endres. Mindre forsinkelser kan oppstå, kjøringen må kombineres mellom Asker og Drammenbanen. Endret sporbruk og enkelte tog må kjøre DB eller AB OS Oslo S Oslo S, spor 1-3 til T3 og T4 ink spv 220 samt Lodalsforbindelsen fra sporene 1-7. natt til lørdag kl. 03:00 fram til mandag mandag kl. 03:00 Fornyelse sperrer spor 1-3, spor 4 mot HB samt deler av Lodalsforbindelsen. Kun adkomst til/fra Lodalen til/fra spor HBG Godstogsporet Loenga Bytte av KL anlegg, Totalbrudd lørd. og sønd. Etter tog 5071 kl. 06:40 fram til tog kl. 18:00 Tog som berøres: CN togene 5072, 21519, og AB Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller UPS ØB Østfoldbanen Holmlia: Platformarbeider i Hovedspor Sandbukta - Oslo S ØB Østfoldbanen Ski: Spuntarbeider, Rive Nordbyveien bru. Loenga:Grunnarbeider 4 timer på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. kontroll av UPS i tunnelene Natt til søndag 01:10-05:10 Se ØB 3 8 dager (Palmesøndag) søndag e. tog 2781 kl. 02:00 til (2 påskedag) mandag fram til tog 2712 kl. 06:00 Togene kan kjøre Drammenbanen. Enkeltsporet drift Kolbotn - Holmlia Togene kan snu Kolbotn, Langhus, Kråkstad og Ås L 2 alle tog fom togene 2712/2713 lørdag tom togene 2780/2781 natt til mandag L 21 alle tog fom togene 1108/1109 lørdag tom togene 1140/1141 natt til mandag L 22 alle tog fom togene 1908/1907 lørdag tom togene 1940/1939 natt til mandag L 20 alle tog fom togene 156/107 lørdag tom togene 138 søndag /139 natt til mandag CN: 4909 fredag, 4948 søndag, 4951 tirs-ons, 4952 man-tirs, 4953 tirs, 4956 tirs, 4957 man, 4958 tirs-ons, 5261 tirs-ons, 5262 tirs-ons, 5532 ons GC: 45958, man-ons ØB Østfoldbanen Oslo Ski Sliping av sporveksler Det er behov for 5 timers skift Dette må foregå på natt Slipingen utføres med enkeltsporet drift med totallbrudd i tiden mellom togene. Ingen instillinger av tog i perioden Ingen ekstra tog DOB Dovrebanen Eidsvoll - Tangen: Etterarbeider og oppsetting av støyskjermer 36 timer lørdag e. tog 304 kl. 06:55 søndag fram til tog 44/329 kl. 18:45 Tog kan snu Eidsvoll og Tangen, NSB 41, 44, 42, 45 lørdag 41, 42, 45, 47 søndag Alle tog f.o.m. tog 306 lørdag t.o.m. togene 327/328 søndag. CN: Togene 5735 og 5736 lørdag. Tog 5738 søndag Godstogene kan evt kjøres via Kongsvinger HB Hovedbanen Lillestrøm Eidsvoll Sliping av sporveksler kl. 01:20 til kl. 05:45 man-fre til kl. 06:15 lørdager og til kl. 07:00 søndag Togene kjører Gardermobanen mellom siste og første lokaltog når Lillestrøm N, Frogner og Lindeberg skal slipes. Utover dette tilpasses arbeidskjøringen til øvrig toggang Godstogene kjører Gardermobanen mellom Kløfta og Lillestrøm Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

6 14 39 DOB Dovrebanen (Langset) (eksl.) - (Strandlykkja) (eksl.): Enkeltsporet drift Alle netter kl ingen konsekvens for togtrafikken BB Bergensbanen Bergen(inkl.) - Voss (eksl.) Generiske arbeider. Prosjekt skinne- og sville bytte, fjellrensk og drenering, rassikring, ledelys tunneler. 5,5 timers brudd kl / /15.30 mandager - fredager u. hld. mellom togene 5562 og 646/1820/1821. Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. kobling i Bergen må avsluttes kl Innstille tog/kjøre buss: Siste tog før bruddet 5562 (Grensestog NSB før bruddet: Bergen - Voss 1808/ Voss - Bergen 1805) Første tog Bergen -Arna 646, Arna - Bolstadøyri 1820, Voss - Bolstadøyri Matriell til tog 602: Bergen - Arna i lokaltog 624, og videre som TT11404 fra Arna kl til Voss kl Bussser for tog 602 kjøres før ordinær avgang fra Bergen, Arna, Dale. Tog 61 innstilles Voss - Bergen, og snur til tog 64 i Voss. Tog 64 kjøres med BM69 Brg - Voss? TT kjøres 5/4 (10604's materiell) fra Brg kl TT kjøres endret rute 5/4 fra Voss kl , til Bergen kl Berørte godstog: CN 5504 Ekstra Gt fra Bergen kl Alnabru o/drm kl Opph. Hønefoss /Sundland avklares senere. Alt.: Over Roa med ankomst Alnabru kl , og maks 355 m. NSB tog østfra kan snu i Voss NB Nordlandsbanen Hell stasjon: Spor 2 og 3 stengt (fase 20.2) Hell stasjon spor 2 og 3 stengt Kryssing kan ikke foretas på Hell stasjon. Justeringer i toggangen må foretas. Ingen korrespondanse mellom tog fra Meråkerbanen til Nordlandsbanen GMB Gardermobanen Gardermoen st.: Senke spor 1 - Stengt 09. april kl. 21:00 - natt til 10.april kl. 05: april kl. 21:00 - natt til 11.april kl. 05:00 NSB Både nordgående og sydgående tog stopper i spor OS Oslo S Oslo S: Generiske kontroller, innstille alle tog på Oslo S. Ca. 10 timers totalbrudd fra lørdag etter togene 217/1134/1135/2265/2266/3794/3801/ kl. 21:25 til søndag fram til togene 304/307/2712/3712/3717/ 2211/2212 kl. 07:15. Togene kan snu Skøyen, Asker, Grefsen, Bryn, Lillestrøm, Ljan/Hato, Ski serien NSB snur også på Kolbotn Tomtog kan kjøres mellom Lillestrøm og Loenga/Lodalen. NSB: Tog 64 lørdag kan kjøres via Roa Togene 134/135 og ut driftsdøgnet. Togene 332/335 og ut driftsdøgnet. Togene 535/534 og ut driftsdøgnet, samt togene 505/504 søndag. Togene 835/834 og ut driftsdøgnet. Togene 1034/1035 og ut driftsdøgnet. Togene 1136/1137 og ut driftsdøgnet. Togene 1666/1667 og ut driftsdøgnet. Tog 1935 og ut driftsdøgnet. Togene 2267/2268 og ut driftsdøgnet, samt togene 2209/2210 søndag. NG: Togene 220, 257, 264, 219 og 222 lørdag, togene 221, 232 og 201 søndag FLY: F.o.m. togene 3796/3803 lørdag t.o.m. togene 3710/3715 søndag. CL: Tog 5860 lørdag, kan kjøres via Roa GMB Gardermobanen Gardermoen st.: Senke spor 4 - Stengt 11. april kl. 21:00 - natt til 12.april kl. 05: april kl. 21:00 - natt til 13.april kl. 05:00 NSB Både nordgående og sydgående tog stopper i spor ØB Østfoldbanen Moss - Fredrikstad Generisk alle fag Brudd mandag - fredag fra kl. 08:15-13:35 Tog kan snu Moss og Fredrikstad. Ordinære godstog kan kjøres. NSB: Togene 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, og HB Hovedbanen Lillestrøm Kløfta Sliping av sporveksel kl. 01:20 til kl. 05:45 man-fre til kl. 06:15 lørdager og til kl. 07:00 søndag Togene kjører Gardermobanen mellom siste og første lokaltog når Lillestrøm N, Frogner og Lindeberg skal slipes. Utover dette tilpasses arbeidskjøringen til øvrig toggang Godstogene kjører Gardermobanen mellom Kløfta og Lillestrøm Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

7 15 17 KB Kongsvingerbanen Lillestrøm - (Årnes) generiske kontroller. Totalbrudd Man-fred fra kl. 08:55 fra togene 1008/1007 fram til togene 1019/1020 kl. 14:05 Tog kan snu Lillestrøm og Årnes. SJ Tog 901 på fredager, slippes gjennom NSB: L14 alle tog fom 1009/1010 tom 1017/1018 SJ: tog 901 (kjøres gjennom fredager) 908 Cargo Net tog nr. 4952(man,tirs,fred) 4957(man) må innstilles eller kjøres senere VB Vestfoldbanen Skien-Borgestad. Vannsikring av Skienstunnelen. Hvite tider 5 timer mandager - fredager fra kl. 08:00 til kl. 13:00 Ingen, men ingen ekstra tog i perioden OS Oslo S Oslo S: Kabelomlegging. Grunnarbeider ved Mosseveien. Stenge spor timer fra kl 01:00 lørdag til kl. 20:00 søndag Se ØB 5 A DOB Dovrebanen (Hamar) - (Lillehammer) Kjøring av renseverk Totalbrudd man - fre kl. 05:40 (etter tog 5730, man - fra kl. 05:00 etter tog 406) kl. 11:55 (fram til togene 313/318) Ikke 16 og 17. mai Kan snu på Hamar \ Lillehammer NSB: 41, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316 HER: 41633, SB Sørlandsbanen Jærbanen Ganddal B - Vigrestad B. KL-arbeider. Det må også foregå arbeider mellom Ganddal og Klepp jf. SignAn-prosjektet. VB Vestfoldbanen Galleberg - Skoppum (inkl.). Arbeider i forbindelse med dobbeltspor Holm - Nykirke Se DRB 3 / SB 57 Ca. 36 timer. Totalbrudd. lørdag kl. 05:25 etter tog 5811, til søndag kl. 15:51 før tog timer totalbrudd fra lørdag etter tog 839 kl. 00:55 til søndag fram til tog 817/818 kl. 13:00. Berørte persontog: Alle lokaltog f.o.m lørdag t.o.m søndag. Alle regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 715 søndag. Berørte godstog lørdag: 5865, 5826 og Buss for tog på strekningen Egersund-Sandnes. Tog kan snu Drammen og Tønsberg. Alle tog hele driftsdøgnet lørdag, og t.o.m. togene 815/816 søndag. Se DRB ØB 5 B Østfoldbanen Ski - Halden JBT, generiske alle fag. Totalbrudd 43 timer fra kl 02:00 lørdag e togene 1141/139 til kl. 21:00 søndag fram til togene 136/133/1136/1135 Totalbrudd Ski - Halden Togene kan snu i Halden L 21 alle tog fom togene 1106/1107 lørdag tom togene 1133/1134 søndag R 20 alle tog fom togene 154/105 lørdag tom togene 131/134 søndag CN: 4949 lørdag og 4948 søndag I tidsrommet søndag kl. 21:00 - mandag kl. 03:00 kan togene snu i Ås/Vestby jfr ØB 5 A DRB Drammenbanen (Asker)-Drammen Fjellsikring og skinnebytte i Lieråsen og sporveksler på Drammen st i A-enden pakkes med 2 pakkmaskiner. Generiske arbeider i alle fag. Fornyelse av nødlys i Lieråsen Se SB 57 / VB 3 Totalbrudd 48 timers brudd fra lørdag etter tog 5814 kl 03:45 m til mandag tog 3701 kl. 04:00 Togene kan snu Asker, Gulskogen og Holmestrand, kan ikke snu Drammen. NSB: Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag). Bergenstog kjøres via Roa. FLY: Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag). CN: Tog 5826 lørdag. Tog 5811 søndag. Tog 5820 mandag kjøres etter tog 3701 fra Drammen. Godstog kan kjøres via Roa, CL: Togene 5310, 5311 og 5860 lørdag. Tog 5565 og 5821 søndag. Godstog kan kjøres via Roa. RR: Tog søndag kan kjøres via Roa Se også VB 3 Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

8 15 15 ØB 5 A Østfoldbanen Oslo - Ski Ski: Spuntarbeider, Grunnarbeider. Loenga:Grunarbeider+JBT, generiske alle fag. Totalbrudd 49 timer fra kl 02:00 lørdag e togene 2781/1141/139 til kl. 03:00 mandag fram til tog Totalbrudd Oslo-Ski Tog kan snu i Kråkstad Se OS 4 L 2 alle tog fom togene 2708/2709 lørdag tom togene 12816/2781 natt til mandag L 21 alle tog fom togene 1106/1107 lørdag tom togene 1140/1141 natt til mandag L 22 alle tog fom togene 1905/1906 lørdag tom togene 1940/1941 natt til mandag R 20 alle tog fom togene 154/105 lørdag tom togene 138/139 mandag CN: 4949 lørdag og 4948 søndag Dovrebanen (Hamar) - (Lillehammer) Kjøring av renseverk Gjelder natt til søndager fom tom /untatt samt natten Tog kan snu på Hamar \ Lillehammer NSB 339, 304, 308 samt togene 337, 405 og 406 natt til Etter togene: 335, 41620, DOB 19 B kl 00:00 fram til tog: 307, 312 kl. 08:50 NB! Disponeringstider bør optimaliseres når bruddene DOB 16, DOB 7, DOB 8 foregår ARB Arendalsbanen Nelaug-Arendal. Svillebytte. Mandag til mandag Bruk av hvite tider på dagtid ØB Østfoldbanen Ski - Mysen Generisk alle fag Totalbrudd mandag - fredag e togene 1905/1910 kl. 08:45 fram til togene 1917/1922 kl. 13:45 Innstille tog, Tog kan snu Ski. NSB. 1907, 1912, 1909, 1914, 1911, 1916, 1913, 1918, 1915, NB 5 B Nordlandsbanen Hell stasjon: Spor 3 stengt (fase 20.3) Hell stasjon spor 3 stengt VB Vestfoldbanen Larvik-Skien. Arbeider i forbindelse med nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn. Ny bru E18, generiske arbeider alle fag. AB 5 B Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller UPS RFB Randsfjordbanen Hokksund - Vikersund Sandblåsing og maling av bruer, svillebytte SB Sørlandsbanen (Drammen) - Hokksund (48 timer) (Hokksund) - Kongsberg (56 timer) (Kongsberg stasjon ikke inkludert). Prosjekt E134. Darbu undergang: Spunt for byggegrop før innskyving av undergang i slutten av mai I tillegg utføres Generiske arbeider alle fag 71 timer totalbrudd fra fredag etter tog 833 kl til mandag fram til tog 833 kl. 22:30. 4 timer på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. kontroll av UPS i tunnelene Natt til søndag 01:10-05:10 Totalbrudd fredag kl. 23:00 til mandag kl. 04:00 passes brudd på Bergensbanen (BB 06) Drammen (Hokksund) Totalbrudd fra lørdag kl. 03:30 til mandag kl. 04:00 (Hokksund) - Kongsberg Totalbrudd fredag kl. 21:13 e tog 534/4904 m til mandag tog 502 kl. 04:30 Tog kan snu Larvik og Skien. Alle tog f.o.m. tog 835 fredag t.o.m. tog 829 mandag. Togene kan kjøre Drammenbanen. Se BB 06 og SB 4 Togene kan snu i Drammen, Hokksund (fredag kveld) og Kongsberg NSB: L12 alle tog fom togene 531/536 fredag tom tog 539 natt til mandag, Fjerntog alle tog fom togene 730/745 fredag tom tog 745 natt til mandag CN: 5811 fredag, 5820 lørdag, 5821, og 5811 søndag, 4903 mandag CL: 5865 natt til lørdag 5860 lørdag Godstogene kan kjøres via Vestfoldbanen Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

9 17 17 BB Bergensbanen Bergen - Hønefoss 32 timers brudd Innstille tog/kjøre buss: Kl /03.45 lørdag til kl /12.30 Siste første tog Bergen - Voss: / søndag. Grensetog NSB: 675/ ) Ulike disponeringstider for delstrekningene. Siste / første tog Voss - Hønefoss 5510/95513 natten og / (Grensetog NSB Voss - Hønefoss er tog 63/ 64). Tog 63 29/4 returneres i Bergen til tog 606 Bergen - Voss. Videre som Øvrige NSB Regiontog innstilles uten alternativ transport. TT11404 kjøres Voss - Myrdal like foran tog 62. Voss kl TT fra Bergen kl til Arna. Matr. til tog 631. Berørte godstog: CN: 5513, natt , 5520 lør RR: 69327/69326 søn Tog 5513 i tidligere rute som i tog 5511`s rute. Ank. Bergen kl Maks 510 m. Tog 5520 innstilles lørdag Togene pg instilles Hønefoss - Nesbyen - Hønefoss søndag KB Kongsvingerbanen Lillestrøm - innkl. Årnes st Totalbrudd man - onsdag fra kl. 08:55 fra togene 1008/1007 fram til togene 1019/1020 kl. 14:05 Tog kan snu Lillestrøm og Skarnes NSB: L14 alle tog fom 1009/1010 tom 1017/1018 SJ: tog 901og 908 Cargo Net tog nr. 4952(man,tirs,fred) /4957(man) må innstilles eller kjøres senere GB Gjøvikbanen Grefsen - Roa, Generiske kontroller, svillebytte tuneller DOB Dovrebanen (Eidsvoll)- (Lillehammer) Etterarbeider og oppsetting av støyskjermer Natt til natt til 04.05,natt til og Godstog kan kjøres Drammen, ingen -tog i perioden fom natt til tirsdag tom natt til fredag CN: 5510, 5531 (onsdag) Totalbrudd etter togene 221/5508 kl. 00:56 CL: 5572 fram til 230 kl 04:25 36 timer slik: Strekningen Eidsvoll - Hamar fra lø. etter tog 304 kl. 06:55 til sø. fram til toge 44/329 kl. 18:35 Strekningen Hamar - Lillehammer fra lø. etter tog 304 kl. 06:10 til sø. fram til togene 325/330/2386 kl. 17:40 Tog kan snu på Eidsvoll og Lillehammer. Tog kan ikke snu Hamar, Rørosbanens tog må snu på Løten. NSB 41, 44, 42, 45 lørdag 41, 42, 45, 47 søndag Alle tog f.o.m. tog 306 lørdag t.o.m. togene 327/328 søndag. Alle tog f.o.m. tog 2380 lørdag t.o.m. tog 2387 søndag CN: Togene 5735 og 5736 lørdag. Tog 5738 søndag HR: lørdag 41613, 41620, søndag 41613, 41605, SB Sørlandsbanen Vennesla-Kristiansand. Prosjekt ny bru over Åsveien i Vennesla. 36 timer Totalbrudd. lørdag kl. 02:30, etter tog 5811, til søndag kl. 11:41, før tog 715. Tog kan snu Kristiansand og Nordagutu Se SB 60 Berørte persontog: Alle regiontog f.o.m. tog 744 lørdag t.o.m. 712 søndag. Berørte godstog: 5826 og 5860 lørdag SB Sørlandsbanen Lyser-Gjerstad. Svillebytte på bru over Trollelva. 36 timer Totalbrudd. lørdag kl. 00:52, etter tog 5811, til søndag kl. 10:15, før tog 715. Tog kan snu Kristiansand og Nordagutu Samordnet med SB 82. Berørte persontog: Alle regiontog f.o.m. 744 lørdag t.o.m 712 søndag. Berørte godstog 5826 og 5860 lørdag HB Hovedbanen (Lillestrøm) - (Kløfta) Generiske kontroller Lillestrøm kl. 01:20 til kl. 05:45 man-fre til kl. 06:15 lørdager og til kl. 07:00 søndag Togene mellom siste og første lokaltog kjører Gardermobanen mellom Kløfta og Lillesttrøm - Godstog må kjøre Gardermobanen. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

10 19 19 DRB Drammenbanen Asker-(Drammen): Montering av akseltellere Fjellsikring og skinnebytte i Lieråsen og bytte av 2 sporveksler på Brakerøya. Generiske arbeider i alle fag. Bytte spv 304 og 331 i Lieråsen på Asker st. Fornyelse av nødlys i Lieråsen Totalbrudd 48 timers fra lørdag etter tog 5814 kl 03:45 m til mandag tog 3701 kl. 04:00 Tog kan ikke snu Asker, bortsett fra Spikkestadbanen. Tog kan snu Drammen. Spor 5 og 6 Asker kan benyttes for tog til og fra Spikkestad. NSB: Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag). Bergenstog kjøres via Roa. FLY: Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag). Tog snur på Skøyen CN: Tog 5826 lørdag. Tog 5811 søndag. Godstog kan kjøres via Roa, CL: Togene 5310, 5311 og 5860 lørdag. Tog 5565 og 5821 søndag. Godstog kan kjøres via Roa. RR: Tog søndag kan kjøres via Roa OS Oslo S Oslo S: Kabelomlegging. Grunnarbeider ved Mosseveien. Stenge spor ØB Østfoldbanen Oslo S - Ski: Ski: Spuntarbeider, grunnarbeider, betongarbeider for sikkerhetstunnellen. Loenga:Grunnarbeider+JBT 43 timer fra kl 01:00 lørdag til kl. 20:00 søndag Totalbrudd 49 timer fra kl 02:00 lørdag e togene 2781/1141/139 til kl. 03:00 mandag fram til tog 4903 Se ØB 7 Tog kan snu i Kråkstad og Ås Se OS 5 L 2 alle tog fom togene 2708/2709 lørdag tom togene 12816/2781 natt til mandag L 21 alle tog fom togene 1106/1107 lørdag tom togene 1140/1141 natt til mandag L 22 alle tog fom togene 1905/1906 lørdag tom togene 1940/1941 natt til mandag R 20 alle tog fom togene 154/105 lørdag tom togene 138/139 mandag CN: 4949 lørdag og 4948 søndag GB Gjøvikbanen Grefsen - Roa, Generiske kontroller Natt til onsdag og natt til torsdag Totalbrudd etter togene 221/5508 kl. 00:56 fram til 230 kl 04:25 Godstog må kjøre Drammen, ingen ekstratog i perioden CN: 5522 (tirsdag) 5510 og 5531 (onsdag) CL: 5572 (onsdag) SOL Solørbanen Kongsvinger- Elverum Svillebytte. Totalbrudd torsdag - søndag fra ca. 04:00-16:00 Torsdag ingen. Fredag tog innstilles. Lørdag tog og tog innstilles. Søndag tog 48307, 41606, innstilles. Ingen ekstra tog i tidsrommet 04:00-16: HB 20 SB Sørlandsbanen Jærbanen Klepp A-Vigrestad B. KL-arbeider. Ca. 36 timer. Totalbrudd. lørdag kl. Berørte persontog: Alle lokaltog f.o.m lørdag t.o.m søndag. Alle regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 715 søndag. 05:21 etter tog 5811 til søndag kl. 15:59 før Berørte godstog lørdag: 5865, 5826 og Buss for tog på strekningen Egersund-Klepp. tog 730 GB Gjøvikbanen Roa - innkjør A Gjøvik diverse JB teknisk arbeid Totalbrudd 14 timer Etter togene 203/210 kl. 11:00 fram til tog 221 kl. 01: Hovedbanen (Lillestrøm) - (Kløfta) Generiske kontroller Lillestrøm kl. 01:20 til kl. 05:45 man-fre til kl. 06:15 lørdager og til kl. 07:00 søndag Tog kan snu Roa, tog kan stå Gjøvik st. NG: 237, 248, 205, 212, 239, 250, 207, 214, 241, 254, 209, 216, 245, 256, 213, 218, 251, 258, 215, 220, 255, 264, 217, 222, 257 og 219 Togene mellom siste og første lokaltog kjører Gardermobanen - Godstog må kjøre Gardermobanen GB Gjøvikbanen Jaren - innkjør A Gjøvik, skinnebytte, nye trafoer. Totalbrudd mandager - fredager Etter tog 201 kl. 09:10 fram til tog 216 kl. 15:15 RØB Rørosbanen Koppang - Tolga Sporombyggingstog (SPOT) NB Nordlandsbanen Hell - Stjørdal Nordlandsbanen stengt. Innlegging av veksler Værnes hp (fase 30.1). Hell stasjon: Drift på spor 1. Spor 2 og 3 stengt. Totalbrudd alle netter fra og med nattten tom etter tog 2389 kl. 21:00 fram til tog 2380 til kl. 06:45 Totalbrudd 53 timer, 15 min. fra lør. kl (etter tog 475) til man. kl (før tog 1701). Tog kan snu Jaren, tog kan stå Gjøvik st. NG: 210, 203, 212, 205, 214 og 207 Tog 2378 og 2391 innstilles. Tømmertog til Koppang kan kjøre ordinære ruter, men ingen ekstra tog. Tømmertog til Auma kna kjøres onsdag (41625/41626) Flitog til Koppang kan kun kjøres torsdager tog 14603/4604. (Flistog 40131/40130 innstilles mandager) NSB Alle tog f.o.m. togene 425/476/381 lørdag t.o.m. togene 384/454/457/475 søndag. CargoNet Togene 5794 og 5797 lørdag, togene 5798 og 5799 søndag. Cargolink Tog 5981 lørdag, tog 5982 søndag. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

11 21 21 SB Sørlandsbanen Hokksund-Kongsberg Prosjekt E134. Darbu Spuntarbeider Kabelomlegginger. Forberedelser til sporvekslbytte Hokksund (B-enden) Totalbrudd fredag kl. 21:13 e tog 534/4904 m til mandag tog 502 kl. 04:30 Tog kan snu Hokksund, Kongsberg, se SB63/81 NSB: L12 alle tog fom togene 531/536 fredag tom tog 539 natt til mandag, Fjerntog alle tog fom togene 730/745 fredag tom tog 745 natt til mandag CN: fredag 5811, lørdag 5820, 5821, 5826 søndag 5821 og 5811, mandag 4903 CL: 5865 natt til lørdag 5860 lørdag Godstogene kan kjøre via Vestfoldbanen DOB Dovrebanen (Eidsvoll)- Dombås: Anleggsarbeider, div. vedlikehold og generiske kontroller. Etterarbeider Langseth - Kleverud 36 timer totalbrudd slik: Strekningen Eidsvoll - Hamar fra lø. etter tog 304 kl. 06:55 til sø. fram til togene 329/330 kl. 18:35 Strekningen Hamar - Lillehammer inkl. Hamar stasjon fra lø. etter tog 304 kl. 06:10 til sø. fram til togene 325/330/2386 kl. 17:40. Strekningen Lillehammer - Otta fra lø. etter tog 5730 kl. 05:00 til sø fram til tog 44 kl. 16:30 Strekningen Otta - Dombås fra lø etter tog 405 kl. 03:40 til sø. fram til tog 44 kl. 16:00 Tog kan snu Eidsvoll og Dombås, Tog kan ikke snu Hamar, Rørosbanens tog må snu på Løten. NSB: Togene 41, 42, 44 og 45 lørdag, togene 41, 42, 45 og 47 søndag. Alle tog f.o.m. tog 306 lørdag t.o.m. togene 327/328 søndag. Alle tog f.o.m. tog 2380 lørdag t.o.m. tog 2387 søndag CN: Togene 5735 og 5736 lørdag. Tog 5738 søndag HR: lørdag 41605, 41613, søndag 41613, 41605, CL: Ingen berørte tog Se forøvrig DOB 53, RØB ØB 8 B Østfoldbanen Ski - Halden JBT, generiske alle fag. Totalbrudd 43 timer fra kl 02:00 lørdag e togene 1141/139 til kl. 21:00 søndag fram til togene 136/133/1136/1135 Togene kan snu i Halden, i tidsrommet søndag kl. 21:00 - mandag kl. 03:00 kan togene snu i Ås/Vestby L 21 alle tog fom togene 1106/1107 lørdag tom togene 1133/1134 søndag R 20 alle tog fom togene 154/105 lørdag tom togene 131/134 søndag CN: 4949 lørdag og 4948 søndag OS Oslo S Oslo S: Kabelomlegging. Grunnarbeider ved Mosseveien. Stenge spor ØB 8 A Østfoldbanen Oslo - Ski Ski: Spuntarbeider, Grunnarbeider. Loenga:Grunarbeider+JBT, generiske alle fag. 43 timer fra kl 01:00 lørdag til kl. 20:00 søndag Totalbrudd 49 timer fra kl 02:00 lørdag e togene 2781/1141/139 til kl. 03:00 mandag fram til tog Se også ØB 8 A og OS 6 Se ØB 8 A + B Tog kan snu i Kråkstad og Ås/Vestby Se OS 6 L 2 alle tog fom togene 2708/2709 lørdag tom togene 12816/2781 natt til mandag L 21 alle tog fom togene 1106/1107 lørdag tom togene 1140/1141 natt til mandag L 22 alle tog fom togene 1905/1906 lørdag tom togene 1940/1941 natt til mandag R 20 alle tog fom togene 154/105 lørdag tom togene 138/139 mandag CN: 4949 lørdag og 4948 søndag DOB Dovrebanen Dombås - Støren, bytte av sporveksler, svillebytte, fjellsikring, vedlikehold av bruer, bytte av stikkrenner, nedl av planoverganger, innlegging av kulvert, Totalbrudd Dombås-Oppdal 52 timer, 55 min. fra lør. kl (etter tog 405) til man. kl (før tog 5910), Oppdal-Støren 47 timer, 55 min. fra lør. kl (etter tog 405) til man. kl (før tog 10406). Totalbrudd. På delstrekninger der det ikke skal foregå arbeid åpnes det for togtrafikk. Tog kan snu på Støren. Saktekjøringer i n etter NSB Alle tog f.o.m. togene 42 lørdag t.o.m. tog 405 mandag. CargoNet Togene 5735, 5736, 5737 lørdag, togene 5718, 5738 søndag og tog 5719 mandag. Cargolink Tog 5932 søndag og togene 5921 og 5923 mandag. Se for øvrig DOB 7 for tog som går Dombås - (Eidsvoll) MB / Meråkerbanen (Hell)-Storlien (Grense)bytte av sporveksler, svillebytte, fjellsikring, vedlikehold av bruer, bytte av stikkrenner, nedl av planoverganger, innlegging av kulvert, Totalbrudd 60 timer, 30 min. fra fre. kl (etter tog 384) til man. kl (før tog 381). NSB Alle tog f.o.m. tog 381 lørdag t.o.m. tog 384 søndag. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

12 21 21 NB / Nordlandsbanen (Steinkjer) - Bodø bytte av sporveksler, svillebytte, fjellsikring, vedlikehold av bruer, bytte av stikkrenner, nedl av planoverganger, innlegging av kulvert, nye plattformer og forlenging av Oteråga stasjon Totalbrudd Steinkjer-Grong 43 timer, 45 min. fra lør. kl (etter tog 476) til man. NSB Alle tog f.o.m. togene 471/472/473/478 lørdag t.o.m. togene 472/477/474/479 søndag. kl (før tog 475), Grong Mosjøen 44 CargoNet Togene 5797 og 5794 og malmtogene lørdag, tog 5798 lørdag/søndag og tog 5799 og malmtogene 5772, timer, 45 min. fra lør. kl (etter tog søndag. 475) til man. kl (før tog 476), Mosjøen- Cargolink Tog 5981 lørdag tog 5982 søndag. Mo i Rana 42 timer, 15 min. fra lør. kl (etter tog 475) til man. kl (før tog 476), Mo i Rana-Ørtfjell 39 timer, 10 min. fra lør. kl (etter tog 475) til søn. kl (før tog 5771), Ørtfjell-Bodø 35 timer, 55 min. fra lør. kl (etter tog 475) til søn. kl (før tog 476) NB / Nordlandsbanen (Trondheim S) - Steinkjer bytte av sporveksler, svillebytte, fjellsikring, vedlikehold av bruer, bytte av stikkrenner, nedl av planoverganger, innlegging av kulvert, nye plattformer SLB Stavne- Leangenbanen sviller, skinner, broer Totalbrudd 53 timer, 15 min. fra lør. kl (etter tog 475) til man. kl (før tog 1701). Totalbrudd 48 timer kl fredag til kl søndag SB Sørlandsbanen Kongsberg (inkl) -Saggrenda. Skinnefornyelse. Totalbrudd (24 timer) fra lørdag e tog 712 kl. 14:00 fram til søndag tog 716 kl 14:30 NSB Alle tog f.o.m. togene 425/476/381 lørdag t.o.m. togene 384/454/457/475 søndag. Togene 476 lør./475 søn.-man. kan kjøres til/fra Stjørdal. Se NB 7. CargoNet Togene 5794 og 5797 lørdag, togene 5798 og 5799 søndag. Cargolink Tog 5981 lørdag, tog 5982 søndag. Saktekjøringer i n etter. Kun vendekjøring av lok blir berørt. Berørte tog blir NSB s løslok og begge dager. Togene snur i Nordagutu - Se SB5 Berørte tog. NSB: lørdag 716, 729, 720, 733, søndag 715, 723, SB Sørlandsbanen Hjuksebø stasjon. Fornyelse av veksel. Totalbrudd (24 timer) fra lørdag e tog 712 kl. 14:00 fram til søndag tog 716 kl 14:30 Totalbrudd. Tog kan snu Nordagutu. Oppstart/avslutning samordnes med SB 5 og SB 63. Berørte tog. NSB: lørdag 716, 729, 720, 733, søndag 715, 723, AB 5 C Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller UPS SB Sørlandsbanen Darbu-Skollenborg. Prosjekt E134. Darbu undergang: Behov for saktekjøring etter innskyving av undergang 4 timer på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. kontroll av UPS i tunnelene 01:10-05:10 Saktekjøring Togene kan kjøre Drammenbanen. Tidstap - 45 sek OB Ofotbanen Narvik-Riksgrensen. Skinne,Snøoverbygg. SPA sikringsanlegg Narvik st. (Forberedelser) Ballastrensing Rombak - Bjørnfjell Dypvik Kryssningspor Bygging av ny fjernledning KL.anlegg Katterat st. Etterarbeid Rombak st. OB Ofotbanen Katterat stasjon Strossing Kapp horn og Sørdalstunnel Ca 8 timer totalbrudd Mandag - fredag og søndager ca. kl. 02:45 til ca. 10:30 Ca 8 timer totalbrudd Mandag - fredag og søndager ca. kl. 02:45 til ca. 10:30 Grensetog 4017 og 45902/95 Innarbeidet i ruteplan Grensetog 4017 og 45902/95 Det vil bli enkeltsporet drift på Katterat st. i perioden. Ingen mulighet for av og påstigning på Katterat st.det vil bli opprettet en midlertidig holdeplass ved km 32,42 for av og påstigning i perioden Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

13 22 22 BB Bergensbanen Bergen (inkl) - Voss (ekskl) UAB: Forberedende og sikring av gjennomslag tverrpassasje mellom ny og gammel tunnel. 32 timers brudd Kl /03.45 lørdag /11.50 søndag. Ulike disponeringstider for delstrekningene. Innstille tog/kjøre buss: Siste første tog Bergen - Voss: / (NSB grensetog 04/06: 675/1838) Tog til TT fra Bergen kl til Voss kl Videre fra Voss som tog TT /6 fra Bergen kl til Arna. Matr. til tog 631. Berørte godstog: CN: 5513, natt , 5520 lørdag Tog 5513 i tidligere rute som ca. i tog 5511`s rute. Ank. Bergen kl Maks 510 m. Tog 5520 innstilles lørdag NSB tog østfra kan snu i Voss VB Vestfoldbanen Drammen - Larvik. Arbeider i forbindelse med veisikringsanlegg Sandefjord, skinnebytte og generiske arbeider alle fag.arbeider i forbindelse med dobbeltspor Holm - Nykirke 35,5 timer totalbrudd fra lørdag etter tog 839 kl. 01:40 til søndag fram til togene 817/820 kl. 13:15. VB Vestfoldbanen Larvik-Skien.Ny bru E18, generiske arbeider alle fag. 48 timer totalbrudd fra lørdag etter tog 839 kl. 02:20 til mandag fram til tog 802 kl. 02:30. Togene kan snu Drammen. Alle tog hele driftsdøgnet lørdag, og t.o.m. togene 815/818 søndag. Se VB 7 Tog kan snu i Skien og Larvik fom togene 817/820 søndag Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag) ØB Østfoldbanen Sarpsborg - Halden forberedende renseverk signalteknisk koblinger 36 timers totalbrudd fra lørdag etter tog 139 kl. 02:00 til søndag fram til tog 122 kl. 14:00 Se VB 6 Togene snu Halden og Sarpsborg NSB: R 20: Alle tog hele driftsdøgnet lørdag t.o.m. tog 115 søndag SB Sørlandsbanen Klepp-Stavanger. Innlegging av veksler Kvalaberg samt kontroll og idriftsettelse av forsignal B på Klepp. Mantenasporet må stenges fra om ettermiddagen. 48 timer - Totalbrudd natt til lørdag kl. 00:12, etter tog 733, til søndag kl. 23:50, før tog 733. Tog kan snu på Klepp Berørte persontog: Alle lokaltog f.o.m lørdag t.o.m søndag. Alle regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 744 søndag. Berørte godstog: 5811, 5865, 5826 og 5860 lørdag søndag. Buss for tog Klepp - Stavanger NB Nordlandsbanen Hell stasjon: Spor 2 og 3 stengt (fase 30.2) Hell stasjon: spor 2 og 3 stengt DOB Dovrebanen (Eidsvoll)- (Lillehammer): Anleggsarbeider, div. vedlikehold og generiske kontroller. Totalbrudd 36 timer slik: Strekningen Eidsvoll - Hamar fra lø. etter tog 304 kl. 06:55 til sø. fram til toge 44/329 kl. 18:35 Strekningen Hamar - Lillehammer fra lø. etter tog 304 kl. 06:10 til sø. fram til togene 325/330/2386 kl. 17:40 Tog kan snu Eidsvoll og Lillehammer, Tog kan ikke snu Hamar, Rørosbanen må snu på Løten. NSB 41, 44, 42, 45 lørdag 41, 42, 45, 47 søndag Alle tog f.o.m. tog 306 lørdag t.o.m. togene 327/328 søndag. Alle tog f.o.m. tog 2380 lørdag t.o.m. tog 2387 søndag CN: Togene 5735 og 5736 lørdag. Tog 5738 søndag HR: lørdag 41613, 41620, søndag 41613, 41605, Se DOB HB Hovedbanen (Kløfta) - (Eidsvoll): Generiske kontroller og bytte av sporveksler på Sand \ Dal \ Bøn Totalbrudd 24 timer lørdag 07:35 e. tog 5730 til søndag 06:40 til togene 11656/1610 Tog kan snu Kløfta, tomtog kjøres mellom Kløfta og Eidsvoll via Gardermobanen Beørte tog: NSB: L13 alle togene 1607/1612 lørdag tom 1678/1679 søndag CN: Togene 5734 og 5736 lørdag. Tog 5738 søndag Merk 1: tog kjøres fra Eidsvoll kl. 06:40 Merk 2: Flydrivstofftogene kjører Gardermobanen mellom Kløfta og Lillestrøm VB Vestfoldbanen Galleberg - Skoppum. Arbeider i forbindelse med dobbeltspor Holm - Nykirke 36 timer totalbrudd fra lørdag etter tog 839 kl. 00:50 til søndag fram til tog 817/818kl. 13:00. Tog kan snu Drammen og Skoppum. Alle tog hele driftsdøgnet lørdag, og t.o.m. togene 815/816 søndag. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

14 23 23 RØB Rørosbanen Koppang - Støren Totalbrudd Koppang - Røros fra fredag etter tog 2391 kl. 23:40 - mandag tog 2378 kl. 04:00 Røros - Støren fra fredag etter tog 419 kl. 21:30 fram til mandag, tog 411 kl. 04:00 Togene kan snu Koppang NSB: lørdag 412, 413, 414, 419, 2380, 2384, 2383, 2386, 2387 søndag 412, 414, 417, 418, 419, 2384, 2385, 2387, 2391 Se også DOB DOB Dovrebanen Støren A-Trondheim M-sign 133/131, bytte av sporveksler, svillebytte, fjellsikring, vedlikehold av bruer, bytte av stikkrenner, nedl av planoverganger, innlegging av kulvert, Totalbrudd 47 timer fra lør. kl (etter tog 405) til man. kl (før tog 405/410). Totalbrudd. På delstrekninger der det ikke skal foregå arbeid åpnes det for togtrafikk. Tog kan snu på Garli og Leangen. Hele Støren st, Trondheim S og M er med i dette bruddet. Tog kan IKKE snu på Soknedal st., Støren st, Trondheim S og M. Saktekjøringer i n etter NSB Alle tog f.o.m. togene 1704/425 lørdag t.o.m. togene 1704/425 mandag. CargoNet Togene 5736, 5737 lørdag, togene 5718, 5738 søndag og tog 5719 mandag. Cargolink Tog 5932 søndag og togene 5921 og 5923 mandag. se DOB TND Trondheim S Trondheim S, bytte av sporveksler, svillebytte/skinnebytte- bygging av hus over spor Totalbrudd timer fra lør. kl (etter tog 405) til man. kl (før tog 405/410). Totalbrudd hele Trondheim S og M. På delstrekninger der det ikke skal foregå arbeid åpnes det for togtrafikk. NSB Alle tog f.o.m. tog 1708 (Dovrebanen), tog 425 (Nordlandsbanen) lørdag t.o.m. tog 1704 (Dovrebanen) mandag, tog 475 søndag (Nordlandsbanen). CargoNet Togene 5736, 5737, 5797, 5794 lørdag, togene 5718, 5738, 5798 og 5799 søndag og tog 5719 mandag. Cargolink Togene 5932 og 5982 søndag og togene 5921 og 5923 mandag GB Gjøvikbanen Grefsen Gjøvik, diverse JB teknisk arbeid Ca. 24 timer totalbrudd : Grefsen Hakadal; etter tog 208 kl. 09:25 lørd., fram til tog 205 kl. 09:00 sønd. Hakadal Roa; etter togene 208/235 kl. 09:00 lørd., fram til togene 203/246 kl. 09:30 sønd. Roa Jaren; etter tog 235 kl. 09:15 lørd., fram til tog 246 kl. 09:15 sønd. Jaren Gjøvik; etter tog 201 kl. 09:15 lørd., fram til tog 210 kl. 09:15 sønd. NG: alle tog fom togene 203/210/246 lørd, tom togene 201/ sønd CN: tog5520 lørdag RR: tog natt til søndag Godstogene kan kjøres via Drammen ØB Østfoldbanen Fredrikstad - Sarpsborg Generisk alle fag Brudd Man - fre kl 09:00-14:00 e togene 4994/45958 kl. 08:55 fram til togene 5262/117 kl. 13:50 Tog kan snu i Fredrikstad. NSB: Togene 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, og 118. Togene 4952 (tir, ons, fre) 4995 og 4998 slippes over HB Hovedbanen Bryn - Lillestrøm Forberedende arbeider F-ATC (Aker - Lørenskog) og fornyelse Bryn - Lillestrøm. Totalbrudd 24 timer fra lørdag etter togene 2214/2215 kl. 08:45 fram til søndag til togene 2216/2217 kl. 08:30 Tog kan snu Oslo S NSB: L 1 alle tog fom 2216/2217 lørdag - til og med togene 2214/2215 søndag FLY: 3850 søndag, kan kjøres via Romerriksporten CN: lørdag 5071, 5077, 5736, 5737, 21563, 22737, 22932, 41932*, søndag 5071, 5078, 21507, 21508, 41911*, 41969* GC: lørdag 4012*, 4704*, 21652, 45964*, søndag 4007*, RR: lørdag Merk: Godstog til/fra retning Drammen kjører godstogsporet mellom Alnabru og Oslo S * Kan kjøres via Kornsjø Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

15 24 24 KB Kongsvingerbanen (Lillestrøm) - (Seterstøa) / Kongsvinger Pakking, planoverganger, sikkringshogst, generiske kontroller, brutrau Sørumsand. Sporvekslebytte Blaker, generisk kl Årnes? 24 timer totalbrudd fra lørdag e. togene 1009/1010 kl. 10:05 framt til søndag togene 1011 kl. 10:10 Tog kan snu Lillestrøm og Skarnes NSB: R14 - alle tog fom togene 1011/1012 lørdag til og med søndag togene 1007/1010 samt togene 1076/1077 lørdag SJ: 903, 907, 912 lørdag CN: Lørdag og 41911, søndag GC: 4012, 4704, Lørdag og 4007 søndag RR: lørdag SB Sørlandsbanen Jærbanen Stavanger-Egersund B (Sandnes A-Vigrestad B. KL-arbeider. Klepp-Stavanger. SignAn prosjektet. Sandnes. Kvelluren bru (Statens vegvesen). Hellvik-Egersund. Launes bru.) 8 r. Totalbrudd. lørdag kl. 07:46, etter tog 712 til natten lørdag/søndag / Totalbrudd. / Godstog slippes gjennom SB Sørlandsbanen Jærbanen Egersund B-Hellvik A. Ny bru ved Launes. 8 r Totalbrudd. med minimum 12 timers togfritt på dagtid timers totalbrudd i slutten av perioden. Regiontog kan snu i Egersund. Ingen slots for godstog i 72 timers bruddet SB 65 og SB 66 ligger i samme tidsrom Se SB HBA Hovedbanen Alnabru nord /Aker, bytte av sporveksel 102A. Se HB 6 Se HB SB Sørlandsbanen Vestfossen-Kongsberg stasjon. Prosjekt E134. Darbu 4 timer totalbrudd fra kl. 01:25 etter tog undergang: Behov for justering av spor etter innskyving 539 fram til tog 504 kl. 05:30. Arbeider i underganger. Generiske kontroller alle fag tiden mellom togene før og etter bruddet. Ingen berørte tog, ingen ekstratog i tidsrommet HB Hovedbanen (Lillestrøm) - (Kløfta) Generiske kontroller Lillestrøm kl. 01:20 til kl. 05:45 man-fre til kl. 06:15 lørdager og til kl. 07:00 søndag Togene mellom siste og første lokaltog kjører Gardermobanen - Godstog må kjøre Gardermobanen GMB Gardermobanen Gardermoen st.: Spor 1 og 2 stengt Forberedende arbeider før legging av barrikade på plattform 1 nord OS 7 + A Oslo S Oslo S: Kabelomlegging. Stengt spor mot ØB, Grunnarbeider ved Mosseveien. Totalfornyelse spor 12 til 19 ØB Fredag 24.juni kl. 23:15 - søndag 26. juni kl. 11:00 Totalbrudd Oslo S - Bekklaget (Ski) Se for øvrig ØB kl. 03:00 e togene 2781/ fram til tog 101 kl. 03:00 NSB benytter kun spor 4 Flytoget snur i spor 3 For Oslo S gjelder: - Kjøring til fra Drammenbanen i spor 1 11 samt Brynsbakkens Hovedbanespor med tilkomst til Gardermobanens spor over sporveksel 212a/b og 210a/b. FLY: Direkte togene Stabekk/Oslo S/Gardermoen må innstilles ØB Østfoldbanen Oslo S - Ski: Ski: Spuntarbeider, grunnarbeider, omlegging av spor, kl og kabler. Oslo-Bekkelaget:KL skjerm, bruarbeider og riving av ventilasjonstårn ved Ekeberg. Jernbanetekniske arbeider ved Loenga.Grunnarbeider ved Loenga+JBT Bytte av sporveksler og Holmlia Totalbrudd Ski, se for øvrig OS 7+A Etter togene 2781/12818 kl. 03:00 til fram til tog 101 kl. 03:00 Tog kan snu i Kråkstad og Ås NSB: L 2 fom togene 2708/2709 lørdag fram til togene 2780/2781 natt til mandag L 21 fom tog 1106/1107 lørdag tom 1140/1141 natt til mandag L 22 alle tog fom 1906/1907 lørdag tom togene 1938/1939 natt til mandag R 20 alle tog fom 154/105 lørdag tom togene 138/139 natt til mandag Godstog: Se OS 7 + B BRB Bratsbergbanen Valebø stasjon Svillebytte spor 2 AB 5 D Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller UPS Hvite tider *Merk - Spor 2 Valebø må være åpen for kryssing mandag ettermiddag 4 timer på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. kontroll av UPS i tunnelene 01:10-05:10 Ingen. I tillegg ingen ekstra tog som får kryssinger på Valebø Togene kan kjøre Drammenbanen. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

16 GMB Gardermobanen Gardermoen st.: Spor 1 og 2 stengt Arbeider på platform 5 r brudd i spor 1 og 2. fredag kl. 23:15 natt til mandag kl. 04:30 VB Vestfoldbanen Larvik-Skien.Ny bru E18, generiske arbeider alle fag. 48 timer totalbrudd fra lørdag etter tog 839 kl. 02:20 til mandag fram til tog 802 kl. 02:30. Ingen trafikk i spor 1 og 2. Endret sporbruk Flytoget må kjøre i 20 min frekvens i hele denne perioden Tog kan snu i Larvik og Skien Alle tog hele driftsdøgnet lørdag og søndag (natt til mandag) SPB Spikkestadbanen Asker - Spikkestad Utskifting av bru over Semselva Asker 4 døgn Total brudd Lørdag etter tog kl til tirsdag fram til tog 2206/12211 kl Togene kan snu Asker NSB: Linje L 1 Alle tog hele driftsdøgnet i perioden fom togene 2206 lørdag tom tog 2279/12210 mandag ØB Østfoldbanen Ski - Sarpsborg Installasjon og testing av oppdatering på ERTMS anlegget Totalbrudd fra lørdag kl. 03:00 til mandag kl. 03:00 NSB: L 2, L 22 Alle tog hele driftsdøgnet i perioden fom tog 1906 lørdag tom tog 1939 mandag OB Ofotbanen Narvik-Riksgrensen. Kryssing av spor fjernledning Forskjæring Djupvik kryssninspor vest/øst OS 7 + B Oslo S Oslo S: Kabelomlegging. Stengt spor mot ØB, Grunnarbeider ved Mosseveien. Totalfornyelse spor 12 til 19 ØB Totalbrudd 45 timers brudd e. tog 4019 søndag kl. 03:40 fram til mandag til togene 4004/4005 kl. 24:00 Brudd spor Enkeltsporetdrift Bekkelaget - Oslo S til spor 7 og 8 Se ØB 13 fra kl. 03:00 til kl. 03:00 Grensetogene 4019 og 4004/4005 Ikke arbeid på tirsdag etter langopphold For Oslo S gjelder: - Kjøring til fra Drammenbanen i spor 1 11 samt Brynsbakkens Hovedbanespor med tilkomst til Gardermobanens spor over sporveksel 212a/b og 210a/b. FLY: Direkte togene Stabekk/Oslo S/Gardermoen må innstilles Godstog: CN: 4903 mandag, 4904 fre, 4948 søn, 4949 lørd, 4951 tirs, ons, fre, 4952 man, tir, fre, 4953 tir, 4954 tor, 4956 tir, 4957 man, 4958 tir, fre, 4959 tor, 5261 tor, fre, 5262 tir, ons, fre, 5263 ons, tor, 5264 tor, fre og 5532 ons GC: og man - fre NB! Enkelte av ordinære godstog kan kjøres mellom Ski - Skøyen - Alnabru/Lillestrøm. Det må i så fall utarbeides nye ruter tilpasset flaskehalsen Bryn - Oslo S - Nationaltheatret. Forutsetningene er at togene kjøres med hjelpelok enten Moss-Skøyen eller Lillestrøm/Alnabru - Skøyen. Ma toglengde inkl. 2 lok = 360m ØB Østfoldbanen Ski: Spuntarbeider, grunnarbeider, omlegging av spor, kl og kabler. Ski, delvis stengt. Kun sporene 1 og 2 er tilgjengelig for kjøring. Enkeltsporet drift mellom Langhus og Ski (togene kjører hovedspor Sandbukta - Oslo) Oslo-Bekkelaget: KL skjerm, bruarbeider og riving av ventilasjonstårn ved Ekeberg. Jernbanetekniske arbeider ved Loenga.Grunnarbeider ved Loenga+JBT Merk* Loenga er strengt for kjøring av tog til/fra Østfoldbanen Se også OS 7+B DOB Dovrebanen Heimdal - Trondheim M Vedlikehold, generisk, komponentbytter Se også DOB 52 B lørdag kl. 03:00 til mandag kl. 03:00 Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09:05-13:30 NSB: L 22 alle tog fom togene 1906/1907 lørdag til og med 1938/1939 natt til mandag må innstilles mellom Skøyen og Kråkstad Vedrørende godstogene se OS 7+B NSB tog 426, 433, 428, 430, 435, 437, 382, 1715 innstilles sør for Trondheim S Godstog må kjøres som normalt Ett Regiontog (NSB) over Rørosbanen fra NSB slippes igjennom. Dette gjelder tog 412 El-lok kan kjøres mellom Trondheim S og Trondheim M SLB Stavne- Leangenbanen Rehabilitering av 3 bruer Totalbrudd 6 r Berørte tog blir NSB s løslok og alle dager. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

17 28 28 VB Vestfoldbanen Larvik-Skien. Ny bru E18, generiske arbeider alle fag. 72 timer totalbrudd fra lørdag etter tog 839 kl. 02:20 til tirsdag fram til tog 802 kl. 02:30. Tog kan snu i Larvik og Skien Alle tog hele driftsdøgnet lørdag, søndag og mandag (natt til tirsdag AB 5 E Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller UPS DOB 52 +C Dovrebanen Lundamo - Heimdal Vedlikehold, generisk, komponentbytter Se også DOB 52 4 timer på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. kontroll av UPS i tunnelene 01:10-05:10 Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09:00-13:40 Togene kan kjøre Drammenbanen. NSB tog 424, 431, 426, 433, 428, 430, 435, 437, 432, 439 innstilles sør for Heimdal Kun tog med diesel materiell kan kjøres inn på Heimdal stasjon Godstog må kjøres som normalt Ett Regiontog (NSB) over Rørosbanen fra NSB slippes igjennom. Dette gjelder tog DOB Dovrebanen Tretten - Losna Kjøring av renseverk DOB 20 + B Dovrebanen Tretten - Losna Kjøring av renseverk OB Ofotbanen Narvik-Riksgrensen. Kryssing av spor fjernledning Forskjæring Djupvik kryssninspor vest/øst Sluttføring Rombak st. GB Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen A Generiske kontroller Totalbrudd man - lørd kl. 04:30 (etter tog 5730, man fra kl. 04:00 etter tog 406) kl. 10:15 (fram til togene 2340/41) Totalbrudd natten lør -sønd kl. 22:00 til kl. 08:00 Ref. DOB 1 ca.45 timers totalbrudd e. tog 4019 søndag kl. 03:40 fram til mandag til togene 4004/4005 kl. 24:00 Totalbrudd mandag kl 03:00 til mandag kl. 02:00 Gjøvikbanen: Oslo S - Grefsen e. tog 221 til tog 230 Se ØB 14/OS 7 + C Tog kan snu Lillehammer \ Ringebu Tog som berøres: NSB 308 Ingen tog berøres Grensetogene 4019 og 4004/4005 NG: alle tog fom 224/223 den tom togene 266/219 07/ , kan snu i Grefsen Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

18 31 31 OS 7 + C Oslo S Oslo S: Kabelomlegging. Stengt spor mot ØB, Grunnarbeider ved Mosseveien. Totalfornyelse spor 12 til 19 ØB GMB, HB, GB stengt i Brynsbakken Totalbrudd mandag kl 03:00 til mandag kl. 02:00 Østfoldbanen, Se ØB 14 Gardermobanen: Oslo S - Lillestrøm e togene 3816/1679 fram til tog Merk: Romerriksporten er åpen for kjøring av tomtog mellom Lillestrøm og Loenga (spor 1 og 2) Hovedbanen: Oslo S- Bryn e. togene 2282/3850 fram til togene 11506/5820 Gjøvikbanen: Oslo S - Grefsen e. tog 221 til tog 230 driftsdøgnets slutt mandag kl 03:00 til driftsdøgnet start kl. 02:00 er sporene 2 11 (buttspor fra Drammenbane) åpen for kjøring til/fra Drammenbanen. Østfoldbanen: Se ØB 14 Gardermobanen: NSB: L R10 alle tog fom 302/305 den tom togene 338/339 den 07/ , togene planlegges snu i Eidsvoll L R11 alle tog fom 803/802 den tom togene 839/838 den 07/ , togene planlegges kjørt mellom Eidsvoll og Bryn L12 alle tog fom 502/503 den tom togene 538/539 den 07/ , togene planlegges kjørt mellom Eidsvoll og Bryn Langdistanse: alle tog fom 406/41 den tom togene 46/405 den 07/ , kan snu i Lillestrøm FLY: alle tog fom 3701/3702 den tom togene 3817/3816/3850 den 07/ , planlegges kjørt kun mellom Lillestrøm og Gardermoen Hovedbanen / Gardermobanen: NSB: L13 alle tog fom 1604/1605 den tom togene 1678/1679 den 07/ , togene planlegges kjørt mellom Dal og Bryn Kongsvinger / Gardermobanen: NSB: L14 alle tog fom 1002/1003 den tom togene 1036/1039 den 07/ , togene kan snu i Lillestrøm Togene 1076/1077 lørdager og togene 1078/1079 søndager kan snu i Lillestrøm SJ: Alle tog fom 904/903 den tom togene 914/911 den , kan snu i Lillestrøm Hovedbanen: NSB: L 1 alle tog fom 2203/2204 den tom togene 2281/2282 den 07/ , planlegges snu i Bryn Godstrafikk: alle gostog i nevente tidsrom, kan evt kjøres vi Gjøvikbanen Gjøvikbanen: NG: alle tog fom 224/223 den tom togene 266/219 07/ , kan snu i Grefsen ØB Østfoldbanen Oslo S - Ski: Ski: Spuntarbeider, grunnarbeider, omlegging av spor, kl og kabler. Oslo-Bekkelaget:KL skjerm, bruarbeider og riving av ventilasjonstårn ved Ekeberg. Jernbanetekniske arbeider ved Loenga.Grunnarbeider ved Loenga+JBT Totalbrudd Ski, se for øvrig OS 7+C mandag etter tog 2781 kl. 03:00 til fram til tog kl. 03:00 Tog kan snu Kråkstad og ÅS NSB: L 2 fom togene 12819/2704 mandag fram til togene 2780/2781 natt til mandag L 21 fom tog 1104 mandag tom 1140/1141 natt til mandag L 22 alle tog fom 1904 mandag tom togene 1938/1939 natt til mandag R 20 alle tog fom 101/102 mandag tom togene 138/139 natt til mandag Godstog: CN: 4903 mandag, 4904 fre, 4948 søn, 4949 lørd, 4951 tirs, ons, fre, 4952 man, tir, fre, 4953 tir, 4954 tor, 4956 tir, 4957 man, 4958 tir, fre, 4959 tor, 5261 tor, fre, 5262 tir, ons, fre, 5263 ons, tor, 5264 tor, fre og 5532 ons GC: og man - fre 3 HBG Godstogsporet Loenga: Togtrafikk kun i spor 5-9, varighet ca. 1 år GMB Gardermobanen Gardermoen stasjon. JBV monterer leskur, nye anvisere etc. SB Sørlandsbanen Jærbanen Nærbø B-Vigrestad B. KL-arbeider. 36 timer lørdag kl. 00:00 til søndag kl. 12:00 36 timer totalbrudd. lørdag kl. 05:12, etter tog 5811, til søndag kl. 16:22, før tog 719. Ingen trafikk i spor 1 Tog kan snu Egersund og Bryne Lokaltog f.o.m lørdag t.o.m søndag. Regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 730 søndag. Godstog 5865, 5826 og 5860 lørdag. Buss for tog på strekningen Egersund/Bryne-Stavanger SB Sørlandsbanen Jærbanen Ogna stasjon. Vekselbytte. Se SB timer. Totalbrudd. lørdag kl. 04:58, etter tog 5811, til søndag kl. 16:15, før tog 719 Se SB 70 Tog kan snu Egersund og Bryne Lokaltog f.o.m lørdag t.o.m søndag. Regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 730 Berørte persontog: Alle lokaltog f.o.m lørdag t.o.m søndag. Alle regiontog f.o.m. 745 lørdag t.o.m. 730 søndag. Berørte godstog lørdag: 5865, 5826 og Buss for tog på strekningen Egersund-Bryne/Stavanger. Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

19 34 35 KB Kongsvingerbanen Årnes - Kongsvinger, generiske kontroller KL og signal, stikkrenner, sporarbeid. Totalbrudd man - fre e. togene 1009/1012 kl. 10:25 fram til togene 1019/1022 kl. 14:30 Tog kan snu Årnes og Kongsvinger Ingen tog i utkjøpsperioden, minimum 4 t togfritt NSB: R , 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020 SJ: 908 CN: 4952 man, ti, fre OB Ofotbanen Narvik-Riksgrensen. Snørydding, forebyggende vedlikehold, feilretting, etterarbeider vedlikeholdsperiode (innkjøring av sviller/skinner m.v). 4 timer sammenhengende disptid min 4 dager annen hver (oddetallsr) Tirsdag til Fredag Grensetog 9903 og 9906/9907 Innarbeidet i ruteplan ØB Østfoldbanen Sarpsborg (inkl.) - Halden Kjøring av renseverk Totalbrudd Mandag - lørdag e. togene 105/110 kl. 08:45 fram til togene 122/5262/117 kl. 14:00 Søndag e. tog 156 kl. 06:30 fram til togene 122/117 kl. 14:00 Tog kan snu i Fredrikstad og Halden. Berørte tog mandag - lørdag: NSB: 107, 112, 109, 114, 111, 116, 113, 118, 115, 120 CN: 4994, 4995, 4963 fre, 4952 man, tir, ons, fre og 4996 TÅB: ons, 4710 tor Berørte tog søndag: NSB: 110, 107, 114, 111, 118, SB Sørlandsbanen Øysteinstul-Nordagutu (Holtsås). Skinnebytte. 36 timer totalbrudd. fredag kl. 20:30, etter tog 2589, til søndag kl. 10:00. SB Sørlandsbanen Vennesla-Kristiansand. Prosjekt ny bru over Åsveien i 36 timer totalbrudd. fredag kl. 23:10, Vennesla. etter tog 737, til søndag kl. 12:00. Bruddet ønskes økt til 36 timer, tilpasset SB 8 Samordnes med bruddene SB 8 og SB 83. Buss for tog strekningen Kristiansand-Drammen. Samordnes med bruddene SB 8 og SB 84. Buss for tog strekningen Kristiansand-Drammen SB Sørlandsbanen Steinberg - Kongsberg (Kongsberg stasjon må være togfri). Prosjekt E134. Grindene jernbanebru: Innskyving av bru under jernbanen samt bygge støttemurer tett på jernbanen. Darbu undergang: Etterarbeider. Sporvekselbytte Hokksund. Bytte av bru over Delerelva(Krekling) 56 timer totalbrudd fra fredag etter togene 529/12264 kl. 20:30 til mandag fram til tog 502 kl. 04:30. Se også SB 72, SB 83 og SB 84 Tog kan snu Mjøndalen og Kristiansand NSB: Alle tog f.o.m. tog 534 fredag t.om. tog mandag. Bergenstogene kan kjøres via Roa. CN: Togene 4904 og 5811 fred., togene 5814 og 5826 lørd., togene 5811 og 5821 sønd., og togene 5820 og 4903 mand. CL: Tog 5865 fredag. Tog 5860 lørdag. Tog 5565 søndag, kan kjøres via Roa. RR: Togene 4641, 4644 og sønd., tog kan kjøres via Roa DOB Dovrebanen Dombås- Støren A, bytte av sporveksler, svillebytte, fjellsikring, vedlikehold av bruer, bytte av stikkrenner, nedl av planoverganger, innlegging av kulvert, Totalbrudd Dombås-Oppdal 52 timer, 55 min. fra lør. kl (etter tog 405) til man. kl (før tog 5910), Oppdal-Støren 47 timer, 55 min. fra lør. kl (etter tog 405) til man. kl (før tog 10406). Totalbrudd. På delstrekninger der det ikke skal foregå arbeid åpnes det for togtrafikk. Tog kan snu på Støren. Saktekjøringer i n etter NSB Alle tog f.o.m. togene 42 lørdag t.o.m. tog 405 mandag. CargoNet Togene 5735, 5736, 5737 lørdag, togene 5718, 5738 søndag og tog 5719 mandag. Cargolink Tog 5932 søndag og togene 5921 og 5923 mandag. Se for øvrig DOB 9 for tog som går Dombås - (Eidsvoll) GB Gjøvikbanen Roa - innkj. A Gjøvik, diverse JB teknisk arbeid Totalbrudd 14 timer Etter togene 203/210 kl. 11:00 fram til tog 221 kl. 01:00 Tog kan snu Roa, tog kan stå Gjøvik st. NG: 237, 248, 205, 212, 239, 250, 207, 214, 241, 254, 209, 216, 245, 256, 213, 218, 251, 258, 215, 220, 255, 264, 217, 222, 257 og 219 Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

20 34 34 DOB Dovrebanen (Eidsvoll)- Dombås: Anleggsarbeider, div. vedlikehold og generiske kontroller. Etterarbeider Langseth - Kleverud 36 timer totalbrudd slik: Tog kan snu Eidsvoll og Lillehammer, Tog kan ikke snu Hamar, Rørosbanen må snu på Løten. Strekningen Eidsvoll - Hamar fra lø. etter NSB 41, 44, 42, 45 lørdag tog 304 kl. 06:55 til sø. fram til togene 41, 42, 45, 47 søndag 329/330 kl. 18:35 Alle tog f.o.m. tog 306 lørdag t.o.m. togene 327/328 søndag. Strekningen Hamar - Lillehammer inkl. Alle tog f.o.m. tog 2380 lørdag t.o.m. tog 2387 søndag Hamar stasjon fra lø. etter tog 304 kl. 06:10 CN: Togene 5734 og 5736 lørdag. Tog 5738 søndag til sø. fram til togene 325/330/2386 kl. HR: lørdag 41613, 41620, :40. søndag 41613, 41605, Strekningen Lillehammer - Otta fra lø. etter tog 5730 kl. 05:00 til sø fram til tog 44 kl. Se jfr DOB 54 16:30 Strekningen Otta - Dombås fra lø etter tog 5735 kl. 04:10 til sø. fram til tog 44 kl. 16: HB 23 GMB Gardermobanen Gardermoen stasjon. JBV monterer leskur, nye anvisere etc Hovedbanen (Kløfta) - (Eidsvoll): Generiske kontroller og bytte av sporveksler på Sand \ Dal \ Bøn 36 timer lørdag kl. 00:00 til søndag kl. 12:00 Totalbrudd 24 timer lørdag 07:35 e. tog 5730 til søndag 06:40 til togene 11656/1610 Ingen trafikk i spor 1 Tog kan snu Kløfta, tomtog kjøres mellom Kløfta og Eidsvoll via Gardermobanen Beørte tog: NSB: L13 alle togene 1607/1612 lørdag tom 1678/1679 søndag CN: Togene 5734 og 5736 lørdag. Tog 5738 søndag Merk 1: tog kjøres fra Eidsvoll kl. 06:40 Merk 2: Flydrivstofftoget kjører Gardermobanen mellom Kløfta og Lillestrøm ØB Østfoldbanen Oslo S - Halden / Mysen Generisk/forebyggende vedlikehold. forberedende ballastrensing og ballastrensing. Grunnarbeider Ski og Loenga. signalteknisk koblinger 36 timer Totalbrudd lørdag e. togene 139/1141/1939/2781 kl. 02:00 til søndag fram til togene 117/120, 1119/1120, 1917/1922, 2733/2738 kl. 13:00 Togene kan snu i Halden Ingen ekstra tog Halden - Kornsjø NSB: L2 alle tog from togene 2708/2709 lørdag til og med togene 2731/2736 søndag L 21 alle tog fom togene 1106/1107 til og med togene 1117/1118 søndag L 22 alle tog from togene 1906/1907 lørdag til og med togene 1915/1920 søndag R 20 alle tog fom togene 154/105 lørdag til og med togene 115/118 søndag CN: 4949 lørdag AB 5 F Askerbanen Lysaker - Asker Generiske kontroller UPS GB Gjøvikbanen Roa -Innkj. A Gjøvik Ballastrens, ingen frakobling kobling fra Lunder omformer til Roa. Godstog må kjøre spor 3 og 4 4 timer på Askerbanen hvor alle tog kjører Drammenbanen. kontroll av UPS i tunnelene 01:10-05:10 Totalbrudd man -fre e. tog 208 kl. 08:35 fram til tog 241 kl. 14:40 Togene kan kjøre Drammenbanen. Tog kan snu Gjøvik og Roa NG: 265, 246, 203, 210, 267, 248, 205, 202, 269, 250, GB Gjøvikbanen Grefsen - Roa, Generiske kontroller Natt til tirsdagene og og natt til onsdagene og Totalbrudd etter togene 221/5508 kl. 00:56 fram til 230 kl 04:25 SB Sørlandsbanen Egersund-Moi. KL-arbeider 5-6 timer dagtid mandag-fredag. Starter kl. 12:05, etter tog 720, avslutter kl. 16:45, før tog 723 Godstog kan kjøres via Drammen, ingen ekstratog i perioden CN: 5522 (tirsdag) 5510 og 5531 (onsdag) CL: 5572 (onsdag) Regiontog må snu i Moi NSB Tog 715 snu i Moi og bli tog 724 og tog 719 kan snu samme sted og bli tog 730. (Det blir da kun disse 4 regiontogene som blir berørt) Banetekniske Planforutsetninger Del 1 & 2 oppdatert pr

Banetekniske planforutsetninger R 16

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fra uke Til uke 1 10 Reg nr Dato fra Dato til Bane Strekning/stasjon med aktivitet/ saktekjøringer Fastlagt disponerigstid (Gjelder ikke hvite tider) NB 4 13.12.15 07.03.16 Nordlandsbanen Hell stasjon:

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fastlagtplan pr. 10.11.15

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fastlagtplan pr. 10.11.15 1 50 BB 01 13.12.15 10.12.16 Bergensbanen Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid. Strømutkobling på

Detaljer

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt BB01 BB02 15.06.14 15.06.14 13.12.14 13.12.14 Vossebanen Vossebanen Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid.

Detaljer

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt BB04 16.12.13 14.06.14 Vossebanen Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. BB05 17.03.2014 21.03.14 Vossebanen Bergen - Voss

Detaljer

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11 DB 11 06.01.12 09.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - Drammen. Pigging av to nisjer i forbindelse med plattformfornyelse Lieråsen. Disse må i tilegg sikres. MIT vil da benytte dette bruddet for å

Detaljer

R 162.2 Bane Nord - fastlagt

R 162.2 Bane Nord - fastlagt Rb total 13.09.13 15.09.13 Rørosbanen Hamar - Støren Div. tiltak på punkter langs hele banen. Rb 1 162.2 162.2 Rørosbanen Hamar - Løten. Sanering av sporveksel Ca 35 timers totalbrudd fra kl. 21.10 (Støren-Røros)

Detaljer

R14.1 Bane Øst fastlagt

R14.1 Bane Øst fastlagt BB 1 03.06.14 04.06.14 Bratsbergbanen Bratsbergbanen. Skien - 9,5 t totalbrudd fra tirsdag kl. Ingen berørte tog. Ingen ekstratog i nevnte tidsrom. Nordagutu Signalarbeider 20:00 til onsdag kl. 05:30.

Detaljer

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt

R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekning/aktivitet Disponeringstid Fra kl Til kl Km angivelse BB01 09.06.13 26.07.13 Bergensbanen BERGENSBANEN Voss stasjon. Kulvert Svartenakken, ombygging Voss stasjon,

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 20.01.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

R 162.1 Bane Øst fastlagt

R 162.1 Bane Øst fastlagt Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekni/aktivitet Disponerigstid Konsekvens for trafikk/merknader Fra kl Til kl DB 17 09.12.12 08.06.13 Drammenbanen Drammenbanen: Oslo S - Skøyen, branntiltak i Oslotunnelen.

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 20.03.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: / Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging av

Detaljer

R Bane Sør Vest fastlagt

R Bane Sør Vest fastlagt BB01 09.12.12 08.06.13 Bergensbanen Voss stasjon. Ombygging. Ca. 11,0 timers brudd (natten mellom lørdag og søndag) Innstille tog/kjøre buss på (lørdag) strekningen nedenfor er 21:40 lagt inn i ruteplan

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 27.01.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør Vedlikehold og fornyelse Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør oeb@jbv.no 1 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til /99 00... 0... 0... 09... 00... 0... 0... 0... 0...9 0...9 9...9...9...9...0...0...0 0...0 09... 9............ 90... 9... 9... 9... 9... 99... 0... 9.................. 90... 90... 90... 90... 9... 9...

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert:.03.17/ Lill [28..2016] til og med søndag desember 2017 opprigging

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør Rutesirkulære / Ruteområde Sør Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag.desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Sør Rune Selseng Oversikt NESLANDSVATN STAVANGER NELAUG -

Detaljer

R14.2 Bane Øst - fastlagt

R14.2 Bane Øst - fastlagt Nye punkter Endringer Utgår NB! DB 102 15.06.14 13.12.14 Drammenbanen Drammenbanen: Oslo S - Lysaker, kapasitetsøkende tiltak. Utbedring av dreneringsanlegg. DB 105 15.06.14 13.12.14 Drammenbanen Drammenbanen.

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 13 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Fra uke Til uke Reg nr Utgår Oppdatert: 31.03.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

Revisjon Grafene er utarbeidet/revidert i august 2018, og vil bli oppdatert årlig. Linjehastighet Vedlegg Network Statement

Revisjon Grafene er utarbeidet/revidert i august 2018, og vil bli oppdatert årlig. Linjehastighet Vedlegg Network Statement Forklaring begreper og metode Vedlegget inneholder grafer over linjehastighet på de ulike strekningene, som definert i Network Statement 3.3.2.4. Kilde: BaneData Innsyn, Spesialrapporter, Sporgeo/Has Grafene

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 19 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 15.05.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 Jernbanen i Oslo-området moderniseres Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 All togtrafikk til og fra Nationaltheatret og Oslo S stopper i perioden 26. juni 8. august og erstattes med alternativ

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Tog 2116 med avgang fra Asker klokken 08:18 er innstilt til Lillestrøm. Tog 2118 med avgang fra Asker klokken 08:48 er innstilt til Lillestrøm

Tog 2116 med avgang fra Asker klokken 08:18 er innstilt til Lillestrøm. Tog 2118 med avgang fra Asker klokken 08:48 er innstilt til Lillestrøm Torsdag 29. september er følgende tog av streik: innstilt på grunn Linje L1 Tog 2206 med avgang fra klokken 05:14 er innstilt til Tog 2218 med avgang fra klokken 08:14 er innstilt til Tog 2116 med avgang

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 06.10.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni

Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni Ruter for påsken 30. april 1. og 17.mai 1. og 2.juni 1 InterCity-tog Oslo S Hakadal Jaren Gjøvik T/R 17. og 18 april. Togene kjøres som mandag-fredag med følgende endringer: - Tog 247 fra Oslo S kl. 1617

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634 0648 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447x

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 17 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 28.04.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester

Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester 1 Bakgrunn Det vises til Network statement 2020 avsnitt 6.6.1 siste avsnitt: «Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis, og den gir forutsigbarhet

Detaljer

Leverandørdagen 25. oktober 2012

Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leveranser til Banedivisjonen Assisterende banedirektør Tony Dæmring Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 900 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 /802 305 /804 307 /854 /806 309 /808 311 /810 313 /812 /812 315 Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Ofotbanen

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Ofotbanen Rutesirkulære / Ruteområde Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 00.00. Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Magnus Karlsen . Ny rutermin og med søndag. desember 0 kl.

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Rutesirkulære / Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Øst Leon Jacobsen Oversikt Del II KONGSVINGER-

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 39 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 26.09.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert Side 1 10.10.2006 Innledning Ulykkesstatistikken er et viktig bidrag til

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 28 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 14.07.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge Nasjonal statusside liste Norge inasjon Lysaker-Sandvika / BÆRUM Dobbelstspor. Vesentlig tunnel. Alle 3000 2007 2011 Kontrahert Sandnes - Stavanger / SANDNES OG STAVANGER Nytt permanent signalanleg ikke

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 25 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 23.06.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0435 0535 0550 0635 0648 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1533 Darbu 0449

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 03.03.17/ Lill [8.10.016] til og med søndag desember 017 opprigging

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest Rutesirkulære / Ruteområde Vest Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Vest Del I og II: Arne Rønhovde Oversikt Del I HØNEFOSS

Detaljer

Drift og Vedlikeholdsstrategier. Jernbaneverket Banedivisjonen Morten Tanggaard

Drift og Vedlikeholdsstrategier. Jernbaneverket Banedivisjonen Morten Tanggaard Drift og Vedlikeholdsstrategier Jernbaneverket Banedivisjonen Morten Tanggaard 19.03.2013 1 tanmor@jbv.no Banedivisjonen 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen, inkl all sporgrunn:

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 01 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 10.0.17/ Lill [8.10.01] til og med søndag 9 desember 017 opprigging

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 8 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 01 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 0.0.17/ Lill [8.10.01] til og med søndag 9 desember 017 opprigging

Detaljer

Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse

Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse Resultat fra prosjekt for simulering av høyhastighet (Railconsult) Konklusjon: Med nødvendige kapasitetsforsterkende

Detaljer

LEKSJON KAPASITET FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE

LEKSJON KAPASITET FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE LEKSJON KAPASITET FORELESER GAUTE BORGERUD PLAN OG UTVIKLING, ANALYSE MÅL FOR LEKSJONEN: DEFINISJONER KAPASITET Hva er kapasitet? Kapasitet på enkeltsporede strekninger Kapasitet på dobbeltsporede strekninger

Detaljer

Planlagte anskaffelser Oslokorridoren Leverandørmøte 12. oktober 2016

Planlagte anskaffelser Oslokorridoren Leverandørmøte 12. oktober 2016 Planlagte anskaffelser 2017 Oslokorridoren Leverandørmøte 12. oktober 2016 Skinne- og svillebytte Vestfoldbanen Oppstart Ferdigstillelse Lier-Brakerøya 5-8 MNOK + evt. opsjon NS8406 Q4/2016 Q2/2017 Q4/2017

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 5 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 0.0.17/ Lill [8.10.016] til og med søndag 9 desember 017 opprigging

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 8 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 01 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 4.0.17/ Lill [8.10.01] til og med søndag 9 desember 017 opprigging

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: 23 Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 08.06.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.1 Network Statement 2016 3.6.5.1 Serviceanlegg og beredskapsmateriell Service Facilities and Salvage Rolling Stock Gyldighetsperiode: 13. desember

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Ny rutetermin Gyldighet: Utgitt av: Ruteplanlegger: Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 Jernbaneverket Ruteområde Øst Arne Hovland 2 Oversikt

Detaljer

R10 Skien Oslo S Lillehammer

R10 Skien Oslo S Lillehammer R10 R10 Skien Oslo S Lillehammer Tog nr 303 802 / 852 804 / 854 806 / 856 808 / 810 / 812 / 812 / 814 / 816 / 816 / 305 307 309 311 313 315 315 317 319 319 15.12.2013-14.06.2014 K S K S K S K S K S K S

Detaljer

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Beskrivelse Omfang / mengder Tidspunkt for utlysning Overbygning (skinnebytte og svillebytte) Sporvekselbytte Omfatter flere store

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S 14.12.2014-13.06.2015

Detaljer

Konsekvens for trafikk/merknader. Behovet for kundeveiledere vurderes fortløpende der det er sideplattformer Netter Netter

Konsekvens for trafikk/merknader. Behovet for kundeveiledere vurderes fortløpende der det er sideplattformer Netter Netter Sde 1 R14 2 BSV Sørlandsbanen per 120514 NGU-STV.xlsx Deltern R163.2 (R14.2): Gjelder f.o.. søndag 15.06.2014 t.o.. lørdag 13.12.2014 trafkk/erknader Fra kl Tl kl K angvelse Saktekjørng Ansvarlg P ål ø

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Side 2. Banedivisjonen

Side 2. Banedivisjonen Side 1 Side 2 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 600 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen, inkl all sporgrunn: 4 114 km jernbane, herav 227 km dobbeltspor 144 km tilrettelagt

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Aug Sporfeltoppgradering (Oslo S) - Lysaker 1-5 Mill kr Nye tiltak Etterstad-Lysaker 2017 - Aug Detaljplan Jaren stasjon 10-50 Mill

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Lokaltog Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 1 Tog nr 546 2200 500 2202 502 504 2206 506 2208 508 2210 510 2212 512 514 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Linje 450 Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Tog nr 1691 500 2202 502 5042206 506 2208 508 2210 510 2212 512 2214514 07.01.01-16.06.01 1601 2102 1693 1605 2106 2108 1607 2110 S 2112 1609

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber Gaute Borgerud Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber KAPASITET Hvordan sikre en rasjonell kapasitetsvekst der den etterspørres?

Detaljer

Instruks for opplæring i Infrastruturkompetanse for førere i Bane NOR

Instruks for opplæring i Infrastruturkompetanse for førere i Bane NOR Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 5 1. Hensikt Dokumentet er utarbeidet i henhold til Førerforskriftens kapittel 5 og beskriver den opplæring og de kompetansekrav som kreves for førere

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Fremtidige planer for banestrømforsyningen. Leverandørdagen

Fremtidige planer for banestrømforsyningen. Leverandørdagen Fremtidige planer for banestrømforsyningen Leverandørdagen 04.04.19 Infrastruktur - Energi - Plan Utredning av behov for Banestrøm, nasjonalt Simulering og lastanalyser basert på: trafikk-informasjon (dagens

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Gorm Frimannslund Konsernsjef Bane NOR 8. mars 2018 Kunden i sentrum Vi skaper fremtidens Mer jernbane for jernbane pengene En fremtidsrettet samfunnsaktør Bane NOR et statsforetak

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0634 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447 0547

Detaljer

Punktlighet i Utbygging

Punktlighet i Utbygging Punktlighet i Utbygging Punktlighetsseminar 13. nov 2018 Arve Hustadnes Fagansvarlig Linjen, Teknikk og konsept i Bane NOR Utbygging Punktlighet i Utbygging Kort om Bane NOR Utbygging Hvilke prinsipper

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S 31.10.2015-30.11.2015

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog For mer informasjon gå inn på nsb.no eller ring 815 00 888. Alltid oppdaterte rutetider og trafikkinformasjon får du på din mobil m.nsb.no. Regiontog i Oslo-området 26. juni 8. august 2011 Buss erstatter

Detaljer

Togruter for NSB Regiontog i Norge

Togruter for NSB Regiontog i Norge Samletabell Foto: BITMAP/Markus Johansson Togruter for NSB Regiontog i Norge 815 00 888 Togreiser til utlandet 820 54 388 * * Kr. 5,45 pr minutt. S0000RH.1306 Foto: BITMAP/Markus Johansson Gjelder i perioden

Detaljer

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog

26. juni 8. august 2011 Buss erstatter tog For mer informasjon gå inn på nsb.no eller ring 815 00 888. Alltid oppdaterte rutetider og trafikkinformasjon får du på din mobil m.nsb.no. Lokaltog i Oslo-området 26. juni 8. august 2011 Buss erstatter

Detaljer

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012 Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Innhold Bakgrunn for nytt rutekonsept i Østlandsområdet i 2012 Fra markedsinnsikt til rutekonsept Beskrivelse

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 Gjelder i perioden 10. desember 2017-24. juni 2018. L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 15.01.16/ Lill [8.10.016] til og med søndag 9 desember 017 opprigging

Detaljer

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør Tjenestekatalog Implementering av ny forskrift og policy Gunnar Markussen, direktør Bakgrunn Samferdselsdepartementet ønsker gjennom jernbanereformen at brukerne av jernbaneinfrastrukturen i større grad

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Sep Ombygging signalanlegg (Kongsvinger) - (Elverum) 10-50 Mill kr Nytt utkjør hovedsignal Vestmo Signalanlegg-entrepriser 2017 -

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 Jernbanenettet i Norge URV i tall 13 ansatte og 10 innleide i byggherreorganisasjonen

Detaljer

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L R10 R10 Skien Oslo S Lillehammer Tog nr 303 802 / 852 804 / 854 806 / 856 808 / 810 / 812 / 812 / 09.06.2013-23.06.2013 305 307 309 311 313 315 315 19.08.2013-14.12.2013 K S K S K S K S K S K S K S K S

Detaljer

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE TIL: "Buskerudbyen" Dato: 09.01.2009 FRA: Henning Myckland Saksnr: KOPI TIL: Johan Selmer INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE Bakgrunn Buskerudbyen utgjøres

Detaljer

Fremtidige planer for Banestrømforsyning. Energi Plan, Nils Grønneberg

Fremtidige planer for Banestrømforsyning. Energi Plan, Nils Grønneberg Fremtidige planer for Banestrømforsyning Energi Plan, Nils Grønneberg Infrastruktur - Energi - Plan Planseksjonen er en av to seksjoner i avdeling Plan og prosjekt 12 medarbeidere med faglig retning Elkraft

Detaljer

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI Johnny Bekkengen Rev TI17-06.04.2017 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep forstå litt rundt geometri / sporveksler forstå litt rundt bygging av spor Overbygning sporets trasé skinner, sviller,

Detaljer

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI Johnny Bekkengen Rev TI17-06.04.2017 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep forstå litt rundt geometri / sporveksler forstå litt rundt bygging av spor Overbygning sporets trasé skinner, sviller,

Detaljer

Oslo/Akershus: Det legges opp til store tilbudsforbedringer

Oslo/Akershus: Det legges opp til store tilbudsforbedringer Oppdatert etter fastsettelse av handlingsprogrammet juli 2018. Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 2029: Oslo/Akershus: Det legges opp til store tilbudsforbedringer Kundetilbudet i Oslo og Akershus

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Sep Ombygging signalanlegg (Kongsvinger) - (Elverum) 10-50 Mill kr Nytt utkjør hovedsignal Vestmo Signalanlegg-entrepriser 2017 -

Detaljer